You are on page 1of 1

PLANIFICACI DELS CONTINGUTS TRIMESTRE

MES QUINZENA TEMA

CURS: 2012-2013

NIVELL:

5 (A-B)

REA:
VIURE EN SIOCIETAT

CIUTADANA
COMPETNCIES

INDIVIDUS I RELACIONS INTERPERSONALS I SOCIALS

LA VIDA EN COMUNITAT

pimera GENER segona primera 5 FEBRER segona primera 6 MAR segona La vida escolar. Participaci. Hbits cvics. Derets i deures a lescola. Reglament del centre. El foment de la famlia. Drets i deures en famlia. 4 La col.laboraci ciutadana. Valors cvics i honradesa. Les paraules i la convivncia. Utilitaci dinternet. Aventages i limitacions. Eixides fora de laula. Respecte a les normes 1-3-4-5-6-7-8

SEGON

1-3-4-5-6-7-8

1-3-4-5-6-7-8

1.C. Coneixement i interacci amb el mn fsic. 2. C Cultural i artstica. 3.C. Matemtica. 4. C Social i ciutadana. 5. C. Tractament de la informaci i digital. 6. C. Comunicaci lingstica. 7. C Aprendre a prendre; 8- C. Autonnoma i iniciativa personal i C. emocional.