You are on page 1of 15

DELC KESC ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN NLEMLER

lmcl virs kendine bulatrd

smail TEMZ- Murat SANDIKI/SAMSUN, (DHA)

SAMSUN Ondokuz Mays niversitesi Tp Fakltesi Hastanesi'nde Krm Kongo Kanamal Atei (KKKA) hastasndan kan alrken 18 yandaki salk personeli Kbra Y. bu sabah yaplan tm mdahalelere ramen kurtarlamayarak hayatn kaybetti.

Yaralanma ekilleri

Temas Sonras Hepatit B Profilaksisi


Salk personeli KAYNAK HBsAg(+) HBsAg(-) Bilinmeyen veya test edilmeyen

Asz

HBIG + A

Yksek riskli bir kaynak ise HBsAg(+) kabul et

Profilaksi nerilmez

Profilaksi nerilmez

Profilaksi nerilmez

nceden alanm

Aya cevab olduu bilinenler veya HBIG HBIG+a Aya cevab olmayanlar

Profilaksi nerilmez

Yksek riskli bir kaynak ise HBsAg(+) kabul et

Aya cevab bilinmeyenler

AntiHBs <10iu/ml ise HBIG+a Profilaksi nerilmez AntiHBs >10iu/ml ise profilaksi nerilmez

AntiHBs < 10iu/ml a AntiHBs >10iu/ml ise profilaksi nerilmez

Temas sonras HCV takip


Immnglobulin nerilmez Koruyucu nterferon uygulamas nerilmez AI yok TAKP EDLR . AKUT Hepatit C yakalanrsa... NF-alfa tedavisi etkili

HEPATT C Trkiyede salk alanlarnda anti-HCV pozitiflii %0.7 Perktan karlama sonucu bulama oran %1.8 (%0-7).

HEPATT C
**Riskli yaralanma durumunda mdahale ve takip -Kaynak biliniyor ise anti-HCV antikoru baklmaldr.

Kaynak anti-HCV-pozitif ise yaralanan kiiden kan alnarak bazal anti-HCV Ab ve ALT dzeyi saptanmaldr. Takip amacyla 6. hafta,3. ay ve 6. ay sonunda ALT ve anti-HCV Ag testleri tekrarlanmaldr.

Takip
Hemen 6 hafta 12 hafta 6 ay

HIV (+) Hbs + HCV +

Anti-HIV Anti hbs Anti HCV ALT Anti-HIV Anti-HBs Anti HCV ALT

Anti-HIV

Anti-HIV

Anti-HIV

HCV RNA

Anti HCV ALT

????

Anti-HIV

Anti-HIV

Anti HIV Anti-HCV ALT

****TM

NLEMLERE RAMEN DELC KESC ALET YARALANMASI MEYDANA GELM SE

Standart nlemler
HER HASTAYA NFEKTE OLDUU KABUL EDLEREK YAKLAILMALI! Kanla, her tr vcut svs ve ter dnda her tr vcut salgs ile, Mukoza ile Btnl bozulmu ciltle temas srasnda, Eldiven giyilmeli, Eldiven karldktan sonra eller ykanmaldr.

Standart nlemler
Hastann sekresyonlarnn etrafa srama ihtimalinin yksek olduu durumlarda ek bariyer nlemleri kullanlmal:
Maske nlk Gzlk

Hepatit veya HIV marker sonular bilinen veya bilinmeyen tm hastalarda bu nlemlere uyulmaldr.

Korunma
Ellerde ak yara varsa kapatlmal Kullanlm ine,enjektr, bistri vb delinmeye dayankl salam kutulara konmal Eldiven yrtlrsa eldiven derhal deitirilmeli

Atk kaplar toplanrken ok dikkatli olunmal

Eldiven iyi bir bariyer

TEEKKRLER