You are on page 1of 2

Hy trnh by ni dung c bn ca t tng H Ch Minh v i on kt , lin h thc t Vit Nam ?

T tng H Ch Minh v i on kt dn tc ng lnh o nhn dn lm cch mng nhng cch mng l s nghip ca qun chng nhn dn ng o, m khng phi l cng vic ca mt s ngi, ca ring ng Cng Sn. ng lng o nhn dn ng ln u tranh t gii phng v xy dng x hi mi do mnh lm ch. S nghip y ch c th c thc hin bng sc mng ca c dn tc, bng i on kt dn tc. iu ny c H Ch Minh ni kh cn k, theo quan im ca Ngi, i on kt dn tc l mt trong nhng nhn t quan trng nht bo m thng li ca cch mng Vit Nam. Li u tin trong bn di chc ca H Ch Minh cng nh li cui cng trong bn di trc th H Ch Minh u nhc ti i on kt . Li u tin Ngi ni: Trc khi ti qua i ti li vi li dn d nh sau: Trc ht ni v on kt cc ng ch t trung ng n cc chi b phi gn d s on kt nh gn gi con ngi ca mt mnh cn li cui cng ca ngi: iu mong mun cui cng ca ti l ton ng ton dn ton qun ta on kt xy dng mt nc Vit Nam giu mnh dn ch c lp ng gp xng ng vo cch mng v sn th gii. T tng i on kt dn tc v vic xy dng khi n on kt dn tc ca Ngi l mt cng hin c sc, c gi tr l lun v gi tr thc tin ht sc quan trng,t tng c th hin qua c th hin qua mt s ni dung c bn sau y: i on kt dn tc l vn c ngha chin lc, quyt nh thnh cng ca cch mng. i on kt dn tc l mt mc tiu, mt nhim v hng u ca cch mng. i on kt dn tc l i on kt ton dn. i on kt dn tc khng th ch dng li quan nim , t tng , nhng li ku gi, m phi tr thnh mt chin lc cch mng , tr thnh khu hiu hnh ng ca ng, ton dn ta .N phi bin thnh sc mnh vt cht c t chc l mt trn dn tc thng nht di s lnh o ca ng. ng cng sn va l thnh vin ca mt trn dn tc thng nht, li va l lc lng lnh o Mt trn, xy dng khi i on kt ton dn ngy cng vng chc. iu ny c thy r qua tnh hnh lch s ca nc ta ngay sau khi dnh c c lp dn tc, khi trong ngn hng nc ta ch c 2 vn ng tin rch, tnh trng dn s th c n 98% l m ch, cc t chc cch mng th mi bt u c hnh thnh, 2,5 triu dn cht i, thc dn Anh th nhm nhe vo nc ta gii rc v kh, Php quay li xm lc, Tng vo gii rc v kh, M chng ph, Nht chng ph, trong nc th vit quc, vit cch ni dy. Mt chnh ph mi thnh lp m vp phi nhiu kh khn v c bit l khng c s tha nhn ca th gii., tnh hnh nc ta ang ri vo tnh cnh ngn cn treo si tc. Trc hon cnh H Ch Minh k 2 hip c quan trng 14-9 v 63, vi 2 hip c ny th dn tc vit nam c c iu kin chun b lc lng,

ng thi loi c bt c k th l M, Anh v Tng. c lp dn tc l bt bin v tt c nhng hip c hay tm c ch l nhng sch lc phc v cho mt t tng c bn xuyn sut l c lp dn tc v i on kt ton dn. Lch s Vit Nam chng minh c khi no dn tc Vit Nam on kt th ta dnh c lp v khi no nc ta nh mt s on kt th s b mt ch quyn. H Qu Ly l mt trong nhng ng vua gii nht trong lch s Vit Nam nhng cng l ngi lnh o cuc khng chin tht bi nhanh nht trong lch s Vit Nam khi qun Minh xm lc, bi ng khng on kt c ton dn. - i on kt dn tc l chin lc tp hp lc lng dn tc nhm hnh thnh sc mnh to ln ca dn tc trong cuc u tranh chng k th. Nh trc nm 1945 chng ta c khu hiu: nh thc dn, phong kin dnh c lp dn tc chia rung t cho dn cy, nhng n nm 1945 khi Bc H c li ku gi ton quc khng chin : nh ui thc dn dnh c lp cho dn tc ,vn d c s khc bit l v khi ny ta cn phi li ko thm tng lp phong kin ng h cho cch mng va bt k th ng thi thu ht c ca ci c tin lm cch mng. T tng i on kt dn tc c qun trit trong mi ch trng, ng li, chnh sch ca ng. Trong Li kt thc bui ra mt ca ng lao ng Vit Nam ngy 3-3-1951, H Ch Minh thay mt ng tuyn b trc ton th dn tc :Mc ch ca ng Lao ng Vit Nam c th gm 8 ch l : on kt ton dn, phng s t quc. Ni chuyn vi cn b tuyn hun min ni v cch mng x hi ch ngha, Ngi ch r : Trc cch mng Thng Tm v trong khng chin, th nhim v tuyn hun l lm sao cho ng bo cc dn tc hiu c my vic. Mt l on kt. Hai l lm cch mng hay khng chin i c lp. Ngay t khi tm thy con ng cc nc, H Ch Minh rt ch n vic a qun chng nhn dn vo nhng t chc yu nc ph hp vi tng giai cp, tng gii, tng ngnh ngh v la tui, tn gio v ph hp vi cc bc pht trin ca phong tro cch mng. l hi i hu hay tng tr, cng hi hay nng hi, on th