You are on page 1of 20

TALDEAREN PLANGINTZA

Ikasmaila /gela Taldearen izena Ebaluazioa Data

TALDEKIDEAK ETA KARGUAK


A Koordinatzailea B Koord.Laguntz. C Idazkaria D Idaz. laguntz.

KARGUEN BETEBEHARRAK
Koordinatzailea
Taldeko lana kontrolatu Denbora galtzea ekidin, denbora aprobetxarazi. Taldearen ebaluazioak zuzendu. Taldekide guztiak lanean aritzeaz arduratu. Txandak antolatu

Koordinatzailea ren laguntzailea


Denbora kudeatzen du. Koordinatzaileari laguntzen dio. Ahotsaren tonua kontrolatuko du. Koordinatzailea ez dagonean bere lana bete

Bozeramailea
Taldekideen ahotsa ren bolumena kontrolatu Taldean hartutako erabakien berri eman Zuzenketetan emaitzak azaldu. Taldearen izenean irakasleekin hitz egin.

Idazkaria
Taldearen dokumentuak idatzi. Taldean erabakitakoa idatziz jaso. Taldearen plangintzarako dokumentuak bete eta jaso Denborak kontrolatu. Taldearen materiala gorde eta zaindu.

HELBURUAK ADOSTUKO DITUGU (indibidualak eta taldekoak)

HELBURU INDIBIDUALAK
A

Data

Data

Data

Norberak bere buruarentzat planteatu dituen helburu hauek ebaluazioan zehar hiru aldiz ebaluatuko dira, ea lortu diren (O), lortzen ari diren baina hobetu behar ote den (HB), edo oraindik oso urruti ote dituen (G) Taldearen helburuak adosteko 1-2-4 egitura erabiliko dugu

TALDEAREN HELBURUAK
3

1, 2, 4 EGITURA
Taldearen helburuak zehazteko lehenengo bakoitzak zuen iritzia pentsatu eta idatziko duzue, hau da, taldearentzako lau helburu; ondoren, binaka ideiak bateratu eta idatziko dituzue. Azkenik talde guztiaren artean helburuak zehaztu eta aurreko orrialdeko atalean idatziko dituzue.

A-ren iritzia:

D-ren iritzia:

A eta D-ren iritzia:

B-ren iritzia:

C-ren iritzia:

B eta C-ren iritzia:

TALDEAREN HELBURUAK
Atal hau betetzeko 1, 2, 4 egitura erabiliko duzue.

Data 4

Data

Data

1 2 3 4

Taldeak planteatu dituen helburu hauek ebaluazioan zehar hiru aldiz ebaluatuko dira, ea lortu diren (O), lortzen ari diren baina hobetu behar ote den (HB), edo oraindik oso urruti ote dituzuen (G)

HELBURUEN BETETZE MAILA BALORATUKO DUGU (indibidualak eta taldekoak) 1. Ebaluazioa

Ikasmaila /gela Taldearen izena Data:


Helburu indibidualak baloratzeko orri birakaria egitura erabiliko dugu. Karguari dagozkion betebeharrak ongi betetzen ote dituen ere baloratu

HELBURU INDIBIDUALEN BALORAZIOA (1) ORRI BIRAKARIA EGITURA


Helburu indibidualak baloratzeko, azpimarratuta dagoen taldekideak beste taldekideen iritzia jasoko du. Ondoren, bakoitzak bere balorazioa erabaki eta dagokion atalean idatziko du. Ezinbestekoa da azaltzen den parte-hartze ordena errespetatzea.

A-ren balorazioa B-ren iritzia

Zer egiten ari da ondo?

Zer hobetu behar du?

C-ren iritzia

D-ren iritzia

B-ren balorazioa C-ren iritzia

Zer egiten ari da ondo?

Zer hobetu behar du?

D-ren iritzia

A-ren iritzia

C-ren balorazioa D-ren iritzi

Zer egiten ari da ondo?

Zer hobetu behar du?

A-ren iritzia

B-ren iritzia

D-ren balorazioa A-ren iritzia

Zer egiten ari da ondo?

Zer hobetu behar du?

B-ren iritzia

C-ren iritzia

HELBURU INDIBIDUALEN BALORAZIOA (1)


Atal hau betetzeko Orri birakaria egitura (2.. txantiloia) erabiliko duzue..

Zer egiten ari naiz ondo? A

Zer hobetu behar dut?

Taldeko helburuak baloratzeko orri birakaria egitura erabiliko dugu

TALDEAREN HELBURUEN BALORAZIOA (1) ORRI BIRAKARIA EGITURA (1go txantiloia)


Taldearen helburuak baloratzeko, lehenengo bakoitzak zuen iritzia idatziko duzue, ondoren, ideiak bateratu eta azkenik talde guztiaren artean balorazioa adostu eta dagokion atalean idatziko duzue.

Zer da bereziki ongi egin duguna?

Zer hobetu behar dugu?

A-ren iritzia

B-ren iritzia

C-ren iritzia

D-ren iritzia

TALDEAREN HELBURUEN BALORAZIOA (1)


Atal hau betetzeko Orri birakaria egitura (1go. txantiloia) erabiliko duzue.

Zer da bereziki ongi egin duguna?

Zer hobetu behar dugu?

10

HELBURUEN BETETZE MAILA BALORATUKO DUGU (indibidualak eta taldekoak) 2. Ebaluazioa

11

Ikasmaila /gela Taldearen izena Data:


Helburu indibidualak baloratzeko orri birakaria egitura erabiliko dugu. Karguari dagozkion betebeharrak ongi betetzen ote dituen ere baloratu

HELBURU INDIBIDUALEN BALORAZIOA (2) ORRI BIRAKARIA EGITURA


Helburu indibidualak baloratzeko, azpimarratuta dagoen taldekideak beste taldekideen iritzia jasoko du. Ondoren, bakoitzak bere balorazioa erabaki eta dagokion atalean idatziko du. Ezinbestekoa da azaltzen den parte-hartze ordena errespetatzea.

A-ren balorazioa B-ren iritzia

Zer egiten ari da ondo?

Zer hobetu behar du?

C-ren iritzia

D-ren iritzia

B-ren balorazioa C-ren iritzia

Zer egiten ari da ondo?

Zer hobetu behar du?

12

D-ren iritzia

A-ren iritzia

C-ren balorazioa D-ren iritzi

Zer egiten ari da ondo?

Zer hobetu behar du?

A-ren iritzia

B-ren iritzia

D-ren balorazioa A-ren iritzia

Zer egiten ari da ondo?

Zer hobetu behar du?

B-ren iritzia

C-ren iritzia

13

HELBURU INDIBIDUALEN BALORAZIOA (2)


Atal hau betetzeko Orri birakaria egitura (2.. txantiloia) erabiliko duzue..

Zer egiten ari naiz ondo? A

Zer hobetu behar dut?

Taldeko helburuak baloratzeko orri birakaria egitura erabiliko dugu

TALDEAREN HELBURUEN BALORAZIOA (2) ORRI BIRAKARIA EGITURA


Taldearen helburuak baloratzeko, lehenengo bakoitzak zuen iritzia idatziko duzue, ondoren, ideiak bateratu eta azkenik talde guztiaren artean balorazioa adostu eta dagokion atalean idatziko duzue.

Zer da bereziki ongi egin duguna?

Zer hobetu behar dugu?

A-ren iritzia

14

B-ren iritzia

C-ren iritzia

D-ren iritzia

TALDEAREN HELBURUEN BALORAZIOA (1)


Atal hau betetzeko Orri birakaria egitura (1go. txantiloia) erabiliko duzue.

Zer da bereziki ongi egin duguna?

Zer hobetu behar dugu?

15

HELBURUEN BETETZE MAILA BALORATUKO DUGU (indibidualak eta taldekoak) 3. Ebaluazioa

16

Ikasmaila /gela Taldearen izena Data:


Helburu indibidualak baloratzeko orri birakaria egitura erabiliko dugu. Karguari dagozkion betebeharrak ongi betetzen ote dituen ere baloratu

HELBURU INDIBIDUALEN BALORAZIOA (3) ORRI BIRAKARIA EGITURA


Helburu indibidualak baloratzeko, azpimarratuta dagoen taldekideak beste taldekideen iritzia jasoko du. Ondoren, bakoitzak bere balorazioa erabaki eta dagokion atalean idatziko du. Ezinbestekoa da azaltzen den parte-hartze ordena errespetatzea.

A-ren balorazioa B-ren iritzia

Zer egiten ari da ondo?

Zer hobetu behar du?

C-ren iritzia

D-ren iritzia

B-ren balorazioa C-ren iritzia

Zer egiten ari da ondo?

Zer hobetu behar du?

17

D-ren iritzia

A-ren iritzia

C-ren balorazioa D-ren iritzi

Zer egiten ari da ondo?

Zer hobetu behar du?

A-ren iritzia

B-ren iritzia

D-ren balorazioa A-ren iritzia

Zer egiten ari da ondo?

Zer hobetu behar du?

B-ren iritzia

C-ren iritzia

18

HELBURU INDIBIDUALEN BALORAZIOA (3)


Atal hau betetzeko Orri birakaria egitura (2.. txantiloia) erabiliko duzue..

Zer egiten ari naiz ondo? A

Zer hobetu behar dut?

Taldeko helburuak baloratzeko orri birakaria egitura erabiliko dugu

TALDEAREN HELBURUEN BALORAZIOA (3) ORRI BIRAKARIA EGITURA


Taldearen helburuak baloratzeko, lehenengo bakoitzak zuen iritzia idatziko duzue, ondoren, ideiak bateratu eta azkenik talde guztiaren artean balorazioa adostu eta dagokion atalean idatziko duzue.

Zer da bereziki ongi egin duguna?

Zer hobetu behar dugu?

A-ren iritzia

19

B-ren iritzia

C-ren iritzia

D-ren iritzia

TALDEAREN HELBURUEN BALORAZIOA (3)


Atal hau betetzeko Orri birakaria egitura (1go. txantiloia) erabiliko duzue.

Zer da bereziki ongi egin duguna?

Zer hobetu behar dugu?

20