You are on page 1of 7

L'EDUCACI A ROMA

Marc Garcia Paredes 4tESOA 27-09-2012 Albert Villanueva Informtica 4tESO F.2

Escola Sagrada Famlia

4tESO-F.2

Informtica 4tESO

1. L'EDUCACI ROMANA FINS A LES GUERRES PNIQUES


urant els primers temps l'educaci romana era una educaci de camperols que consistia fonamentalment a fomentar el respecte envers els costums dels avantpassatsi. Des de la primera infncia els pares infonien als seus infants les inclinacions i els sentiments tradicionals: afecci al treball, ja que, quan fossin grans, havien de continuar la gesti de la hisenda, sense oblidar les virtuts del bon pags 1, respecte a les tradicions de la famlia, pietat envers els dusii i l'ideal moral romaiii. Fins a set anys l'educaci dels fills era cosa de la mare; si ella no els podia atendre, buscava una dona venerable, generalment de la famlia, que en tenia cura. Per quan l'infant arribava a set anys el pare assumia aquesta responsabilitat i es lliurava totalment a les tasques d'educador. Un exemple notable ens el dna CAT iv que va redactar llibres fins i tot per educar els seus fills. El pare els ensenyava a llegir, a escriure, a comptar, a conrear la terra, etc. Els nois l'acompanyaven a totes les activitats; les nenes, en canvi, passaven ms temps a casa, a prop de la mare; es dedicaven a filar i a altres quefers domstics. L'educaci familiar s'acabava a setze anys amb una cerimnia en qu el noi es treia la toga praetextav i la bullavi i es posava la toga viril. Amb aix arribava a la majoritat i el comptaven entre els ciutadans Per abans d'allistar-se a l'exercit es dedicava un any al tirocinium fori, s a dir, a aprendre qu era l'activitat poltica i judicial.

1 dedicaci a la feina, austeritat i moderaci Marc Garcia Paredes pg.1

Escola Sagrada Famlia

4tESO-F.2

Informtica 4tESO

2. INFLUNCIA GREGA EN L'EDUCACI ROMANA


a influncia grega en l'educaci romana s perceptible des de la caiguda de Tarentvii. Diversos mestres i rtors sn duts com a esclaus a Roma i es dediquen a la docncia a casa dels seus amos. I si obtenen la llibertat obren una escola. Aquest s el cas de LIVl ANDRNIC. Per a partir de les guerres pniques, i a causa de la conquesta de Grcia i d'Orientviii, la cultura grega va irrompre a Roma amb tanta empenta que va arribar a establir-se el bilingisme a la capital, amb el grec com a segona llengua. Es van crear nombroses escoles pbliques i privades on les beceroles s'ensenyaven en grec. I de tot el mn grec hi afluen mestres; els uns eren esclaus i els altres hi anaven a provar sort. Hi va haver molts intents, entre ells el de CAT EL CENSOR, per frenar aquesta proliferaci de mestres i de filsofs grecs que "entabanaven la joventut", i ms d'una vegada en van ser expulsats. Per tot va ser intil. Els joves viatjaven a Rodes o a Atenes per completar els seus estudis; freqentaven centres escolars i acadmies de filsofs i de rtors famosos. s el que van de CICER, CSAR, HORACI molts d'altres.

Marc Garcia Paredes

pg.2

Escola Sagrada Famlia

4tESO-F.2

Informtica 4tESO

3. L'ENSENYAMENT PRIMARI
urant els ltims anys de la Repblica i durant l'Imperi la instrucci d'un rom que hagus nascut en una famlia benestant passava per tres etapes: la del litterator2, la del grammaticus3 i la del rhetorix. L'ensenyament primari ocupava els nens des de set anys fins a onze o dotze. Hi havia alguns infants que estudiaven a casa seva amb professors particulars, per la majoria de nens i nenesx anaven a l'escola del literatorxi. Els esclaus ,joves de les famlies riques tamb rebien instrucci en una escoli domsticaxii, on aprenien bona educaci, i els ms intelligents fins i tot filosofia. La jornada lectiva durava sis hores. Era interrompuda el migdia per anar a dinar xiii; l'pat que es feia era lleuger. la classe continuava a la tarda. El curs comenava el mes de mar i a l'estiu feien vacances. L'escola es tancava els dies festius i cada nou diesxiv. Les escoles eren locals molt humilsxv on hi havia unes cadires o uns bancs sense respatller per als alumnes, que es posaven les taules sobre els genolls per poder-hi escriure. La cadira del litterator s'aixecava sobre les dels alumnes per mitj d'una tarima; unes cortines allaven el local de l'exterior. Qualsevol persona podia entrar a l'escola i escoltar les explicacions del litterator. Per escriure, els nens empraven unes taules de fusta amb una capa de cera, sobre les quals marcaven els signes amb un punx o estilet 4 que tenia un extrem pla per poder esborrat. Per tamb aprenien a escriure sobre papir o pergam amb ploma5 o tintaxvi. A l'escola primria els infants aprenien a llegir, a escriure i a comptar amb una disciplina frria, i qualsevol falta era castigada amb gran severitat. Des del segle II d.C. la severitat i la violncia del litterator va decaure, i l'assistncia a les seves classes ja no esverava tant. Es va passar a una permissivitat i una tolerncia excessives que no van permetre assolir els objectius proposats. La figura del magister ludi, que generalment era un esclau o un llibert, cada vegada va ser ms desprestigiada.

2 ensenyament primari 3 ensenyament mitja 4 stilus 5 calamus Marc Garcia Paredes pg.3

Escola Sagrada Famlia

4tESO-F.2

Informtica 4tESO

4. L'ENSENYAMENT SECUNDARI
uan tenien dotze anys si fa no fa, els nois i les noies passaven a l'escola del grammaticus, a la qual assistien fins a setze o disset anys, en qu els nois es posaven la toga viril. L'ensenyament secundari se centrava en l'estudi de la teoria gramatical, en la lectura d'autors clssics llatins i grecs i en el comentari dels aspectes formals dels textos que llegien. En aquesta etapa, a ms, s'estudiaven altres disciplines, necessries per entendre els poetes: msica, declamaci, oratria, filosofia i astronomia. Els alumnes feien exercicis senzills sobre els passatges que llegien, indistintament en grec o en llatxvii. Els autors que es llegien a l'escola del grammaticus eren exclusivament poetes: VIRGILI, TERENCI NEVI, HORACI..., en aquest ordre. Els prosistes encara no s'estudiaven perqu pertanyien a una etapa superior. El segon ensenyament era menys freqentat perqu, entre d'altres raons, era ms car, ja que la condici de grammaticus era ms considerada que no pas la de litterator, i, per tant, cobrava ms. Els locals d'aquestes escoles eren estudis generalment al frum i estaven ms ben dotats que els del magister ludi. En aquesta etapa els cstigs corporals eren poc freqents i els alumnes solien respondre a l'esfor i a l'inters que demostraven els seus professors. L'ensenyament del grammaticus era especialment una docncia de les recte loquendi scientiam et poetarum enarrationem, s a dir, l'estudi de la correcci en l's de la llengua i l'explicaci dels poetes.

Marc Garcia Paredes

pg.4

Escola Sagrada Famlia

4tESO-F.2

Informtica 4tESO

5. L'ENSENYAMENT SUPERIOR
uan havia acabat l'ensenyament grammaticus i havia vestit ja la toga viril el jove que decidia dedicar-se a l'oratria i a l'activitat pblica passava a l'escola del professor de retrica, el rhetor, generalment un grec. Aquest procurava ensenyar a l'alumne el complex sistema de regles, frmules i models d'expressi de l'art oratria i una instrucci universal en arts i cincies i en dret. Una atenci especial mereixia l'estudi de la naturalesa humana, les reaccions de l'esperit i els sentiments i les inclinacions naturals de la persona. Desprs d'una colla d'exercicis preparatoris, l'alumne feia prctiques de declamacixviii, i de vegades l'exercici era presenciat pels pares i pels amics del jove orador. Hi havia dues menes de declamaci: a) Les suasoriae, discursos deliberatius sobre temes histrics. Per exemple: Csar travessar el Rubic si el Senat s'oposa a la seva candidatura per al consolat? b) Les controversiae, discursos sobre temes judicials fingits, o sobre dos textos legals que es contradiuen. Les suasoriae eren uns monlegs en qu els personatges famosos de la historia o de la mitologia sospesaven els pros i els contres abans de prendre una decisi. Les controversiae, en canvi, eren discussions entre dos escolars que defensaven punts de vista contraris sobre temes judicials molt diversos. Aquests exercicis van ser la base del gran prestigi que va assolir la jurisprudncia a Roma. El rhetor proposava a tots els alumnes el mateix tema i ells l'anaven exposant successivament a la classe. El jove orator restava a l'escola del rhetor fins a dinou o vint anys.

Marc Garcia Paredes

pg.5

Escola Sagrada Famlia

4tESO-F.2

Informtica 4tESO

i mos maiorum ii pietas iii sacrifici, renncia i donaci total de la persona a la comunitat, a l'estat iv 234-139 a.C. v toga blanca adornada amb una tira de porpra vi boleta que contenia un amulet i que els infants duien penjada al coll vii 272 a.C. viii 146 a.C. ix ensenyament superior x perqu l'ensenyament era mixt xi magister ludi xii paedagogium xiii prandium xiv nundinae, dia de mercat xv porxos o tabernae condicionats xvi atramentum xvii ja hem dit abans que el segle 11 a.C. s'havia establert de facto a Roma el bilingisme xviii declamatio

Marc Garcia Paredes

pg.6