You are on page 1of 88

Proizvodni program

WWW.OEZ.COM

Proizvodni program

SADRAJ
MODULARNI UREAJI ...............................................................................................................A

KOMPAKTNI PREKIDAI I OTVORENI (ZRANI) PREKIDAI ..............................................B

OSIGURAKI SISTEMI ..................................................................................................................C

RAZDJELNICI I RAZVODNI ORMARI .......................................................................................D

Proizvodni program

BILJEKE

Prekidai ..................................................................................................A2
Diferencijalne zatitne sklopke ................................................................A9
Ostali ureaji .........................................................................................A11

MODULARNI UREAJI

Prekidai

Tip
Broj polova
Prekidne karakteristike

LPE

LPN

LST

1, 1+N, 2, 3, 3+N

1, 1+N, 2, 3, 3+N

1, 3, 3+N

B, C, D

B, C, D

B, C, D

Nazivna struja

In

0.2 63 A

0.2 63 A

40 125 A

Nazivni radni napon

Ue

230/400 V a.c.
60/220 V d.c.

230/400 V a.c.
220/440 V d.c.

230/400 V a.c.
440 V d.c.

Nazivna kratkospojna mo
(SN EN 60898)

Icn

6 kA

10 kA

10 kA

Nazivna frekvencija

fn

40 60 Hz

40 60 Hz

40 60 Hz

Pomone sklopke

PS-LP-..

PS-LP-..

PS-LS-..

Naponski okidai

SV-LP-..

SV-LP-..

SV-LS-..

Podnaponski okidai

SP-LP-..

SP-LP-..

SP-LS-..

G1L-.., G2L-.., G3L-.., G4L-..,


S1L-.., S2L-.., S3L-..

G1L-.., G2L-.., G3L-.., G4L-..,


S1L-.., S2L-.., S3L-..

S1L-27-.., S3L-27-.., S4L-27-..

Umetak za zakljuavanje

OD-LP-VU01

OD-LP-VU01

Umetak za plombiranje

OD-LP-VP01

OD-LP-VP01

Izolacijske pregrade

OD-LP-MP01

OD-LP-MP01

Pribor

Spojne ine

A2

Prekidai

Pakovanje [kom]

Teina [kg]

Tip

Kod

Pakovanje [kom]

Teina [kg]

Tip

Kod

Pakovanje [kom]

Teina [kg]

Tip

Kod

LPE

Prekidai 1-polni, karakteristika B


34521 LPE-0,2B-1
0,135 12
34522 LPE-0,4B-1
0,135 12
34523 LPE-0,6B-1
0,135 12
34524 LPE-0,8B-1
0,135 12
34525 LPE-1B-1
0,135 12
34526 LPE-1,2B-1
0,135 12
34527 LPE-1,6B-1
0,135 12
34528 LPE-2B-1
0,135 12
34529 LPE-4B-1
0,135 12
34530 LPE-6B-1
0,135 12
34531 LPE-8B-1
0,135 12
34532 LPE-10B-1
0,135 12
34533 LPE-13B-1
0,135 12
34534 LPE-16B-1
0,135 12
34535 LPE-20B-1
0,135 12
34536 LPE-25B-1
0,135 12
34537 LPE-32B-1
0,135 12
34538 LPE-40B-1
0,135 12
34539 LPE-50B-1
0,135 12
34540 LPE-63B-1
0,135 12

Prekidai 1-polni, karakteristika C


34541 LPE-0,2C-1
0,135 12
34542 LPE-0,4C-1
0,135 12
34543 LPE-0,5C-1
0,135 12
34544 LPE-0,6C-1
0,135 12
34545 LPE-0,8C-1
0,135 12
34546 LPE-1C-1
0,135 12
34547 LPE-1,2C-1
0,135 12
34548 LPE-1,6C-1
0,135 12
34549 LPE-2C-1
0,135 12
34550 LPE-4C-1
0,135 12
34551 LPE-6C-1
0,135 12
34552 LPE-8C-1
0,135 12
34553 LPE-10C-1
0,135 12
34554 LPE-13C-1
0,135 12
34555 LPE-16C-1
0,135 12
34556 LPE-20C-1
0,135 12
34557 LPE-25C-1
0,135 12
34558 LPE-32C-1
0,135 12
34559 LPE-40C-1
0,135 12
34560 LPE-50C-1
0,135 12
34561 LPE-63C-1
0,135 12

Prekidai 1-polni, karakteristika D


34562 LPE-0,2D-1
0,135 12
34563 LPE-0,4D-1
0,135 12
34564 LPE-0,5D-1
0,135 12
34565 LPE-0,6D-1
0,135 12
34566 LPE-0,8D-1
0,135 12
34567 LPE-1D-1
0,135 12
34568 LPE-1,2D-1
0,135 12
34569 LPE-1,6D-1
0,135 12
34570 LPE-2D-1
0,135 12
34571 LPE-4D-1
0,135 12
34572 LPE-6D-1
0,135 12
34573 LPE-8D-1
0,135 12
34574 LPE-10D-1
0,135 12
34575 LPE-13D-1
0,135 12
34576 LPE-16D-1
0,135 12
34577 LPE-20D-1
0,135 12
34578 LPE-25D-1
0,135 12
34579 LPE-32D-1
0,135 12
34580 LPE-40D-1
0,135 12
34581 LPE-50D-1
0,135 12
34582 LPE-63D-1
0,135 12

Prekidai 1+N-polni, karakteristika B


34583 LPE-6B-1N
0,25
6
34584 LPE-8B-1N
0,25
6
34585 LPE-10B-1N
0,25
6
34586 LPE-13B-1N
0,25
6
34587 LPE-16B-1N
0,25
6
34588 LPE-20B-1N
0,25
6
34589 LPE-25B-1N
0,25
6
34590 LPE-32B-1N
0,25
6
34591 LPE-40B-1N
0,25
6
34592 LPE-50B-1N
0,25
6
34593 LPE-63B-1N
0,25
6

Prekidai 1+N-polni, karakteristika C


34594 LPE-2C-1N
0,25
6
34595 LPE-4C-1N
0,25
6
34596 LPE-6C-1N
0,25
6
34597 LPE-8C-1N
0,25
6
34598 LPE-10C-1N
0,25
6
34599 LPE-13C-1N
0,25
6
34600 LPE-16C-1N
0,25
6
34601 LPE-20C-1N
0,25
6
34602 LPE-25C-1N
0,25
6
34603 LPE-32C-1N
0,25
6
34604 LPE-40C-1N
0,25
6
34605 LPE-50C-1N
0,25
6
34606 LPE-63C-1N
0,25
6

Prekidai 1+N-polni, karakteristika D


34607 LPE-10D-1N
0,25
6
34608 LPE-13D-1N
0,25
6
34609 LPE-16D-1N
0,25
6
34610 LPE-20D-1N
0,25
6
34611 LPE-25D-1N
0,25
6
34612 LPE-32D-1N
0,25
6
34613 LPE-40D-1N
0,25
6
34614 LPE-50D-1N
0,25
6
34615 LPE-63D-1N
0,25
6

Prekidai 2-polni, karakteristika B


34654 LPE-1B-2
0,26
6
34655 LPE-2B-2
0,26
6
34656 LPE-4B-2
0,26
6
34657 LPE-6B-2
0,26
6
34658 LPE-8B-2
0,26
6
34659 LPE-10B-2
0,26
6
34660 LPE-13B-2
0,26
6
34661 LPE-16B-2
0,26
6
34662 LPE-20B-2
0,26
6
34663 LPE-25B-2
0,26
6
34664 LPE-32B-2
0,26
6
34665 LPE-40B-2
0,26
6
34666 LPE-50B-2
0,26
6
34667 LPE-63B-2
0,26
6

Prekidai 2-polni, karakteristika C


34668 LPE-0,2C-2
0,26
6
34669 LPE-0,4C-2
0,26
6
34670 LPE-0,5C-2
0,26
6
34671 LPE-0,6C-2
0,26
6
34672 LPE-0,8C-2
0,26
6
34673 LPE-1C-2
0,26
6
34674 LPE-1,2C-2
0,26
6
34675 LPE-1,6C-2
0,26
6
34676 LPE-2C-2
0,26
6
34677 LPE-4C-2
0,26
6
34678 LPE-6C-2
0,26
6
34679 LPE-8C-2
0,26
6
34680 LPE-10C-2
0,26
6
34681 LPE-13C-2
0,26
6
34682 LPE-16C-2
0,26
6
34683 LPE-20C-2
0,26
6
34684 LPE-25C-2
0,26
6
34685 LPE-32C-2
0,26
6
34686 LPE-40C-2
0,26
6
34687 LPE-50C-2
0,26
6
34688 LPE-63C-2
0,26
6

Prekidai 2-polni, karakteristika D


34689 LPE-0,2D-2
0,26
6
34690 LPE-0,4D-2
0,26
6
34691 LPE-0,5D-2
0,26
6
34692 LPE-0,6D-2
0,26
6
34693 LPE-0,8D-2
0,26
6
34694 LPE-1D-2
0,26
6
34695 LPE-1,2D-2
0,26
6
34696 LPE-1,6D-2
0,26
6
34697 LPE-2D-2
0,26
6
34698 LPE-4D-2
0,26
6
34699 LPE-6D-2
0,26
6
34700 LPE-8D-2
0,26
6
34701 LPE-10D-2
0,26
6
34702 LPE-13D-2
0,26
6
34703 LPE-16D-2
0,26
6
34704 LPE-20D-2
0,26
6
34705 LPE-25D-2
0,26
6
34706 LPE-32D-2
0,26
6
34707 LPE-40D-2
0,26
6

A3

Prekidai 3-polni, karakteristika B

Pakovanje [kom]

Teina [kg]

Tip

Kod

Pakovanje [kom]

Teina [kg]

Tip

Prekidai 3-polni, karakteristika C

Prekidai 3-polni, karakteristika D

34864 LPE-0,5B-3

0,39

34883 LPE-0,2C-3

0,39

34904 LPE-0,2D-3

0,39

34865 LPE-0,6B-3

0,39

34884 LPE-0,4C-3

0,39

34905 LPE-0,4D-3

0,39

34866 LPE-0,8B-3

0,39

34885 LPE-0,5C-3

0,39

34906 LPE-0,5D-3

0,39

34867 LPE-1B-3

0,39

34886 LPE-0,6C-3

0,39

34907 LPE-0,6D-3

0,39

34868 LPE-1,2B-3

0,39

34887 LPE-0,8C-3

0,39

34908 LPE-0,8D-3

0,39

34869 LPE-1,6B-3

0,39

34888 LPE-1C-3

0,39

34978 LPE-1D-3

0,39

34870 LPE-2B-3

0,39

34889 LPE-1,2C-3

0,39

34910 LPE-1,2D-3

0,39

34871 LPE-4B-3

0,39

34890 LPE-1,6C-3

0,39

34911 LPE-1,6D-3

0,39

34872 LPE-6B-3

0,39

34891 LPE-2C-3

0,39

34912 LPE-2D-3

0,39

34873 LPE-8B-3

0,39

34892 LPE-4C-3

0,39

34913 LPE-4D-3

0,39

34874 LPE-10B-3

0,39

34893 LPE-6C-3

0,39

34914 LPE-6D-3

0,39

34875 LPE-13B-3

0,39

34894 LPE-8C-3

0,39

34915 LPE-8D-3

0,39

34876 LPE-16B-3

0,39

34895 LPE-10C-3

0,39

34916 LPE-10D-3

0,39

34877 LPE-20B-3

0,39

34896 LPE-13C-3

0,39

34917 LPE-13D-3

0,39

34878 LPE-25B-3

0,39

34897 LPE-16C-3

0,39

34918 LPE-16D-3

0,39

34879 LPE-32B-3

0,39

34898 LPE-20C-3

0,39

34919 LPE-20D-3

0,39

34880 LPE-40B-3

0,39

34899 LPE-25C-3

0,39

34920 LPE-25D-3

0,39

34881 LPE-50B-3

0,39

34900 LPE-32C-3

0,39

34921 LPE-32D-3

0,39

34882 LPE-63B-3

0,39

34901 LPE-40C-3

0,39

34922 LPE-40D-3

0,39

34902 LPE-50C-3

0,39

34923 LPE-50D-3

0,39

34903 LPE-63C-3

0,39

34924 LPE-63D-3

0,39

Prekidai 3+N-polni, karakteristika B

A4

Kod

Pakovanje [kom]

Teina [kg]

Tip

Kod

Prekidai

Prekidai 3+N-polni, karakteristika C

Prekidai 3+N-polni, karakteristika D

34979 LPE-2B-3N

0,505

34992 LPE-6C-3N

0,505

35003 LPE-6D-3N

0,505

34980 LPE-4B-3N

0,505

34993 LPE-8C-3N

0,505

35004 LPE-8D-3N

0,505

34981 LPE-6B-3N

0,505

34994 LPE-10C-3N

0,505

35005 LPE-10D-3N

0,505

34982 LPE-8B-3N

0,505

34995 LPE-13C-3N

0,505

35006 LPE-13D-3N

0,505

34983 LPE-10B-3N

0,505

34996 LPE-16C-3N

0,505

35007 LPE-16D-3N

0,505

34984 LPE-13B-3N

0,505

34997 LPE-20C-3N

0,505

35008 LPE-20D-3N

0,505

34985 LPE-16B-3N

0,505

34998 LPE-25C-3N

0,505

35009 LPE-25D-3N

0,505

34986 LPE-20B-3N

0,505

34999 LPE-32C-3N

0,505

35010 LPE-32D-3N

0,505

34987 LPE-25B-3N

0,505

35000 LPE-40C-3N

0,505

35011 LPE-40D-3N

0,505

34988 LPE-32B-3N

0,505

35001 LPE-50C-3N

0,505

34989 LPE-40B-3N

0,505

35002 LPE-63C-3N

0,505

34990 LPE-50B-3N

0,505

34991 LPE-63B-3N

0,505

Prekidai

Pakovanje [kom]

Teina [kg]

Tip

Kod

Pakovanje [kom]

Teina [kg]

Tip

Kod

Pakovanje [kom]

Teina [kg]

Tip

Kod

LPN

Prekidai 1-polni, karakteristika B


34159 LPN-0,2B-1
0,135 12
34160 LPN-0,4B-1
0,135 12
34161 LPN-0,6B-1
0,135 12
33863 LPN-0,8B-1
0,135 12
33864 LPN-1B-1
0,135 12
33865 LPN-1,2B-1
0,135 12
33866 LPN-1,6B-1
0,135 12
33867 LPN-2B-1
0,135 12
33868 LPN-4B-1
0,135 12
33869 LPN-6B-1
0,135 12
33870 LPN-8B-1
0,135 12
33871 LPN-10B-1
0,135 12
33872 LPN-13B-1
0,135 12
33873 LPN-16B-1
0,135 12
33874 LPN-20B-1
0,135 12
33875 LPN-25B-1
0,135 12
33876 LPN-32B-1
0,135 12
33877 LPN-40B-1
0,135 12
33878 LPN-50B-1
0,135 12
33879 LPN-63B-1
0,135 12

Prekidai 1-polni, karakteristika C


33880 LPN-0,2C-1
0,135 12
33881 LPN-0,4C-1
0,135 12
33882 LPN-0,5C-1
0,135 12
33883 LPN-0,6C-1
0,135 12
33884 LPN-0,8C-1
0,135 12
33885 LPN-1C-1
0,135 12
33886 LPN-1,2C-1
0,135 12
33887 LPN-1,6C-1
0,135 12
33888 LPN-2C-1
0,135 12
33889 LPN-4C-1
0,135 12
33890 LPN-6C-1
0,135 12
33891 LPN-8C-1
0,135 12
33892 LPN-10C-1
0,135 12
33893 LPN-13C-1
0,135 12
33894 LPN-16C-1
0,135 12
33895 LPN-20C-1
0,135 12
33896 LPN-25C-1
0,135 12
33897 LPN-32C-1
0,135 12
33898 LPN-40C-1
0,135 12
33899 LPN-50C-1
0,135 12
33900 LPN-63C-1
0,135 12

Prekidai 1-polni, karakteristika D


33901 LPN-0,2D-1
0,135 12
33902 LPN-0,4D-1
0,135 12
33903 LPN-0,5D-1
0,135 12
33904 LPN-0,6D-1
0,135 12
33905 LPN-0,8D-1
0,135 12
33906 LPN-1D-1
0,135 12
33907 LPN-1,2D-1
0,135 12
33908 LPN-1,6D-1
0,135 12
33909 LPN-2D-1
0,135 12
33910 LPN-4D-1
0,135 12
33911 LPN-6D-1
0,135 12
33912 LPN-8D-1
0,135 12
33913 LPN-10D-1
0,135 12
33914 LPN-13D-1
0,135 12
33915 LPN-16D-1
0,135 12
33916 LPN-20D-1
0,135 12
33917 LPN-25D-1
0,135 12
33918 LPN-32D-1
0,135 12
33919 LPN-40D-1
0,135 12
33920 LPN-50D-1
0,135 12
33921 LPN-63D-1
0,135 12

Prekidai 1+N-polni, karakteristika B


33922 LPN-6B-1N
0,25
6
33923 LPN-8B-1N
0,25
6
33924 LPN-10B-1N
0,25
6
33925 LPN-13B-1N
0,25
6
33926 LPN-16B-1N
0,25
6
33927 LPN-20B-1N
0,25
6
33928 LPN-25B-1N
0,25
6
33929 LPN-32B-1N
0,25
6
33930 LPN-40B-1N
0,25
6
33931 LPN-50B-1N
0,25
6
33932 LPN-63B-1N
0,25
6

Prekidai 1+N-polni, karakteristika C


33933 LPN-2C-1N
0,25
6
33934 LPN-4C-1N
0,25
6
33935 LPN-6C-1N
0,25
6
33936 LPN-8C-1N
0,25
6
33937 LPN-10C-1N
0,25
6
33938 LPN-13C-1N
0,25
6
33939 LPN-16C-1N
0,25
6
33940 LPN-20C-1N
0,25
6
33941 LPN-25C-1N
0,25
6
33942 LPN-32C-1N
0,25
6
33943 LPN-40C-1N
0,25
6
33944 LPN-50C-1N
0,25
6
33945 LPN-63C-1N
0,25
6

Prekidai 1+N-polni, karakteristika D


33946 LPN-6D-1N
0,25
6
33947 LPN-8D-1N
0,25
6
33948 LPN-10D-1N
0,25
6
33949 LPN-13D-1N
0,25
6
33950 LPN-16D-1N
0,25
6
33951 LPN-20D-1N
0,25
6
33952 LPN-25D-1N
0,25
6
33953 LPN-32D-1N
0,25
6
33954 LPN-40D-1N
0,25
6
33955 LPN-50D-1N
0,25
6
33956 LPN-63D-1N
0,25
6

Prekidai 2-polni, karakteristika B


34162 LPN-1B-2
0,26
6
34163 LPN-2B-2
0,26
6
34164 LPN-4B-2
0,26
6
33957 LPN-6B-2
0,26
6
33958 LPN-8B-2
0,26
6
33959 LPN-10B-2
0,26
6
33960 LPN-13B-2
0,26
6
33961 LPN-16B-2
0,26
6
33962 LPN-20B-2
0,26
6
33963 LPN-25B-2
0,26
6
33964 LPN-32B-2
0,26
6
33965 LPN-40B-2
0,26
6
33966 LPN-50B-2
0,26
6
33967 LPN-63B-2
0,26
6

Prekidai 2-polni, karakteristika C


33968 LPN-0,2C-2
0,26
6
33969 LPN-0,4C-2
0,26
6
33970 LPN-0,5C-2
0,26
6
33971 LPN-0,6C-2
0,26
6
33972 LPN-0,8C-2
0,26
6
33973 LPN-1C-2
0,26
6
33974 LPN-1,2C-2
0,26
6
33975 LPN-1,6C-2
0,26
6
33976 LPN-2C-2
0,26
6
33977 LPN-4C-2
0,26
6
33978 LPN-6C-2
0,26
6
33979 LPN-8C-2
0,26
6
33980 LPN-10C-2
0,26
6
33981 LPN-13C-2
0,26
6
33982 LPN-16C-2
0,26
6
33983 LPN-20C-2
0,26
6
33984 LPN-25C-2
0,26
6
33985 LPN-32C-2
0,26
6
33986 LPN-40C-2
0,26
6
33987 LPN-50C-2
0,26
6
33988 LPN-63C-2
0,26
6

Prekidai 2-polni, karakteristika D


33989 LPN-0,2D-2
0,26
6
33990 LPN-0,4D-2
0,26
6
33991 LPN-0,5D-2
0,26
6
33992 LPN-0,6D-2
0,26
6
33993 LPN-0,8D-2
0,26
6
33994 LPN-1D-2
0,26
6
33995 LPN-1,2D-2
0,26
6
33996 LPN-1,6D-2
0,26
6
33997 LPN-2D-2
0,26
6
33998 LPN-4D-2
0,26
6
33999 LPN-6D-2
0,26
6
34000 LPN-8D-2
0,26
6
34001 LPN-10D-2
0,26
6
34002 LPN-13D-2
0,26
6
34003 LPN-16D-2
0,26
6
34004 LPN-20D-2
0,26
6
34005 LPN-25D-2
0,26
6
34006 LPN-32D-2
0,26
6
34007 LPN-40D-2
0,26
6

A5

Prekidai 1-polni, karakteristika B

Pakovanje [kom]

Teina [kg]

Tip

Kod

Pakovanje [kom]

Teina [kg]

Tip

Prekidai 1-polni, karakteristika C

Prekidai 1-polni, karakteristika D

34165 LPN-0,2B-3

0,39

34027 LPN-0,2C-3

0,39

34048 LPN-0,2D-3

0,39

34008 LPN-0,5B-3

0,39

34028 LPN-0,4C-3

0,39

34049 LPN-0,4D-3

0,39

34009 LPN-0,6B-3

0,39

34029 LPN-0,5C-3

0,39

34050 LPN-0,5D-3

0,39

34010 LPN-0,8B-3

0,39

34030 LPN-0,6C-3

0,39

34051 LPN-0,6D-3

0,39

34011 LPN-1B-3

0,39

34031 LPN-0,8C-3

0,39

34052 LPN-0,8D-3

0,39

34012 LPN-1,2B-3

0,39

34032 LPN-1C-3

0,39

34053 LPN-1D-3

0,39

34013 LPN-1,6B-3

0,39

34033 LPN-1,2C-3

0,39

34054 LPN-1,2D-3

0,39

34014 LPN-2B-3

0,39

34034 LPN-1,6C-3

0,39

34055 LPN-1,6D-3

0,39

34015 LPN-4B-3

0,39

34035 LPN-2C-3

0,39

34056 LPN-2D-3

0,39

34016 LPN-6B-3

0,39

34036 LPN-4C-3

0,39

34057 LPN-4D-3

0,39

34017 LPN-8B-3

0,39

34037 LPN-6C-3

0,39

34058 LPN-6D-3

0,39

34018 LPN-10B-3

0,39

34038 LPN-8C-3

0,39

34059 LPN-8D-3

0,39

34019 LPN-13B-3

0,39

34039 LPN-10C-3

0,39

34060 LPN-10D-3

0,39

34020 LPN-16B-3

0,39

34040 LPN-13C-3

0,39

34061 LPN-13D-3

0,39

34021 LPN-20B-3

0,39

34041 LPN-16C-3

0,39

34062 LPN-16D-3

0,39

34022 LPN-25B-3

0,39

34042 LPN-20C-3

0,39

34063 LPN-20D-3

0,39

34023 LPN-32B-3

0,39

34043 LPN-25C-3

0,39

34064 LPN-25D-3

0,39

34024 LPN-40B-3

0,39

34044 LPN-32C-3

0,39

34065 LPN-32D-3

0,39

34025 LPN-50B-3

0,39

34045 LPN-40C-3

0,39

34066 LPN-40D-3

0,39

34026 LPN-63B-3

0,39

34046 LPN-50C-3

0,39

34067 LPN-50D-3

0,39

34047 LPN-63C-3

0,39

34068 LPN-63D-3

0,39

Prekidai 3+N-polni, karakteristika B

Prekidai 3+N-polni, karakteristika C

Prekidai 3+N-polni, karakteristika D

34069 LPN-2B-3N

0,505

34082 LPN-6C-3N

0,505

34093 LPN-6D-3N

0,505

34070 LPN-4B-3N

0,505

34083 LPN-8C-3N

0,505

34094 LPN-8D-3N

0,505

34071 LPN-6B-3N

0,505

34084 LPN-10C-3N

0,505

34095 LPN-10D-3N

0,505

34072 LPN-8B-3N

0,505

34085 LPN-13C-3N

0,505

34096 LPN-13D-3N

0,505

34073 LPN-10B-3N

0,505

34086 LPN-16C-3N

0,505

34097 LPN-16D-3N

0,505

34074 LPN-13B-3N

0,505

34087 LPN-20C-3N

0,505

34098 LPN-20D-3N

0,505

34075 LPN-16B-3N

0,505

34088 LPN-25C-3N

0,505

34099 LPN-25D-3N

0,505

34076 LPN-20B-3N

0,505

34089 LPN-32C-3N

0,505

34100 LPN-32D-3N

0,505

34077 LPN-25B-3N

0,505

34090 LPN-40C-3N

0,505

34101 LPN-40D-3N

0,505

34078 LPN-32B-3N

0,505

34091 LPN-50C-3N

0,505

34079 LPN-40B-3N

0,505

34092 LPN-63C-3N

0,505

34080 LPN-50B-3N

0,505

34081 LPN-63B-3N

0,505

3
Prekidai istosmjerni 2-polni,
karakteristika C

Prekidai istosmjerni 1-polni,


karakteristika C

A6

Kod

Pakovanje [kom]

Teina [kg]

Tip

Kod

Prekidai

34167 LPN-DC-1C-1

0,14

12

34169 LPN-DC-1C-2

0,27

34115 LPN-DC-2C-1

0,14

12

34141 LPN-DC-2C-2

0,27

34116 LPN-DC-4C-1

0,14

12

34142 LPN-DC-4C-2

0,27

34117 LPN-DC-6C-1

0,14

12

34143 LPN-DC-6C-2

0,27

34118 LPN-DC-8C-1

0,14

12

34144 LPN-DC-8C-2

0,27

34119 LPN-DC-10C-1

0,14

12

34145 LPN-DC-10C-2

0,27

34120 LPN-DC-13C-1

0,14

12

34146 LPN-DC-13C-2

0,27

34121 LPN-DC-16C-1

0,14

12

34147 LPN-DC-16C-2

0,27

34122 LPN-DC-20C-1

0,14

12

34148 LPN-DC-20C-2

0,27

34123 LPN-DC-25C-1

0,14

12

34149 LPN-DC-25C-2

0,27

34124 LPN-DC-32C-1

0,14

12

34150 LPN-DC-32C-2

0,27

34125 LPN-DC-40C-1

0,14

12

34151 LPN-DC-40C-2

0,27

34126 LPN-DC-50C-1

0,14

12

34152 LPN-DC-50C-2

0,27

34127 LPN-DC-63C-1

0,14

12

34153 LPN-DC-63C-2

0,27

Prekidai

Prekidai 1-polni, karakteristika B

Prekidai 1-polni, karakteristika C

Pakovanje [kom]

Teina [kg]

Tip

Kod

Pakovanje [kom]

Teina [kg]

Tip

Kod

Pakovanje [kom]

Teina [kg]

Tip

Kod

LST

Prekidai 1-polni, karakteristika D

37440

LST-40B-1

0,21

37443

LST-40C-1

0,21

37446

LST-40D-1

0,21

37441

LST-50B-1

0,21

37444

LST-50C-1

0,21

37447

LST-50D-1

0,21

37442

LST-63B-1

0,21

37445

LST-63C-1

0,21

37448

LST-63D-1

0,21

37214 LST-80B-1

0,21

37217 LST-80C-1

0,21

37220 LST-80D-1

0,21

37215 LST-100B-1

0,21

37218 LST-100C-1

0,21

37221 LST-100D-1

0,21

37216 LST-125B-1

0,21

37219 LST-125C-1

0,21

37222 LST-125D-1

0,21

Prekidai 3-polni, karakteristika B

Prekidai 3-polni, karakteristika C

Prekidai 3-polni, karakteristika D

37449

LST-40B-3

0,66

37452

LST-40C-3

0,66

37455

LST-40D-3

0,66

37450

LST-50B-3

0,66

37453

LST-50C-3

0,66

37456

LST-50D-3

0,66

37451

LST-63B-3

0,66

37454

LST-63C-3

0,66

37457

LST-63D-3

0,66

37223 LST-80B-3

0,66

37226 LST-80C-3

0,66

37229 LST-80D-3

0,66

37224 LST-100B-3

0,66

37227 LST-100C-3

0,66

37230 LST-100D-3

0,66

37225 LST-125B-3

0,66

37228 LST-125C-3

0,66

37231 LST-125D-3

0,66

Prekidai 3+N-polni, karakteristika B

Prekidai 3+N-polni, karakteristika C

Prekidai 3+N-polni, karakteristika D

37458

LST-40B-3N

0,84

37461

LST-40C-3N

0,84

37464

LST-40D-3N

0,84

37459

LST-50B-3N

0,84

37462

LST-50C-3N

0,84

37465

LST-50D-3N

0,84

37460

LST-63B-3N

0,84

37463

LST-63C-3N

0,84

37466

LST-63D-3N

0,84

37232 LST-80B-3N

0,84

37235 LST-80C-3N

0,84

37238 LST-80D-3N

0,84

37233 LST-100B-3N

0,84

37236 LST-100C-3N

0,84

37239 LST-100D-3N

0,84

37234 LST-125B-3N

0,84

37237 LST-125C-3N

0,84

37240 LST-125D-3N

0,84

Prekidai istosmjerni 2-polni,


karakteristika C
37241 LST-DC-80C-2

0,45

37242 LST-DC-100C-2 0,45

37243 LST-DC-125C-2 0,45

A7

Prekidai
PRIBOR
Kod

Tip

Popis

Teina [kg] Pakovanje [kom]

Pomone i relativne sklopke za prekidae LPE i LPN


34260 PS-LP-110S
34261 PS-LP-110S-Au
34262 PS-LP-110S-Y
34263 PS-LP-200S
34264 PS-LP-020S
35265 PS-LP-001S

1x radni kontakt, 1x mirni kontakt ili 1x radni kontakt, 1x relativni radni


kontakt
1x radni kontakt, 1x mirni kontakt ili 1x radni kontakt, 1x relativni radni
kontakt, pozlaeni kontakti
1x radni kontakt, 1x mirni kontakt ili 1x mirni kontakt, 1x relativni mirni
kontakt
2x radni kontakt ili 1x radni kontakt, 1x relativni mirni kontakt
2x mirni kontakt ili 1x mirni kontakt, 1x relativni mirni kontakt
1x preklopni kontakt ili 1x relativni preklopni kontakt

0,05

0,05

0,05

0,05
0,05
0,045

1
1
1

0,043
0,043
0,049
0,049

1
1
1
1

0,125
0,125

1
1

0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,125
0,125
0,13
0,125
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,125
0,125

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,003
0,004
0,002

1
1
1

Pomone sklopke za prekidae LST


35664
35665
35666
35667

PS-LS-1100
PS-LS-1100-Au
PS-LS-2100
PS-LS-2100-Au

1x radni kontakt, 1x mirni kontakt


1x radni kontakt, 1x mirni kontakt, pozlaeni kontakti
2x radni kontakt, 1x mirni kontakt
2x radni kontakt, 1x mirni kontakt, pozlaeni kontakti

Naponski okidai za prekidae LPE i LPN


34325 SV-LP-X060
34326 SV-LP-X400

12 60 V a.c./d.c.
110 415 V a.c. / 110 220 V d.c.

Naponski okidai za prekidae LST


35695
35696
35697
35698
35699
35700
35701
35702
35703
35704

SV-LS-X024-1000
SV-LS-X024-1010
SV-LS-X048-1000
SV-LS-X048-1010
SV-LS-X110-1000
SV-LS-X110-1010
SV-LS-X230-1000
SV-LS-X230-1010
SV-LS-X400-1000
SV-LS-X400-1010

24 V a.c./d.c.
24 V a.c./d.c., 1x preklopni kontakt
48 V a.c./d.c.
48V a.c./d.c., 1x preklopni kontakt
110 V a.c./d.c.
110 V a.c./d.c., 1x preklopni kontakt
230 V a.c. / 220 V d.c.
230 V a.c. / 220 V d.c., 1x preklopni kontakt
400 V a.c. / 440 V d.c.
400 V a.c. / 440 V d.c., 1x preklopni kontakt

Podnaponski okidai za prekidae LPE i LPN


34329
34330
34331
34332
34333
34334
34335
34336
34337
34329
34330

SP-LP-A024
SP-LP-A048
SP-LP-A110
SP-LP-A230
SP-LP-A230-T004
SP-LP-A400
SP-LP-D024-Y004
SP-LP-D048-Y004
SP-LP-D110-Y004
SP-LP-D220-Y004
SP-LP-D400-Y004

24 V a.c.
48 V a.c.
110 V a.c.
230 V a.c.
230 V a.c., kanjenje 0,4 s
400 V a.c.
24 V d.c., mogunost kanjenja 0,2 s
48 V d.c., mogunost kanjenja 0,2 s
110 V d.c., mogunost kanjenja 0,2 s
220 V d.c., mogunost kanjenja 0,2 s
400 V d.c., mogunost kanjenja 0,2 s

Podnaponski okidai za prekidae LST


35944
35945
35946
35947
35948
35949
35950
35951
35952
35953

SP-LS-A024
SP-LS-A024-1010
SP-LS-A048
SP-LS-A048-1010
SP-LS-A110
SP-LS-A110-1010
SP-LS-A230
SP-LS-A230-1010
SP-LS-A400
SP-LS-A400-1010

24 V a.c.
24 V a.c., 1x preklopni kontakt
48 V a.c.
48 V a.c., 1x preklopni kontakt
110 V a.c.
110 V a.c., 1x preklopni kontakt
230 V a.c.
230 V a.c., 1x preklopni kontakt
400 V a.c.
400 V a.c., 1x preklopni kontakt

Dodatna oprema za prekidae LPE, LPN


37287 OD-LP-VU01
37289 OD-LP-VP01
37288 OD-LP-MP01

A8

umetak za zakljuavanje
umetak za plombiranje
izolacione pregrade, 3 kom

Diferencijalne zatitne sklopke


DIFERENCIJALNE ZATITNE SKLOPKE SA NADSTRUJNOM ZATITOM
Tip
Broj polova
Prekidne karakteristike

OLFE

OLFI

B, C

B, C

Nazivna struja

In

6 40 A

6 40 A

Nazivna rezidualna struja

In

0,03 A

0,03; 0,3 A

Nazivni radni napon

Ue

230 V a.c.

230 V a.c.

AC

AC, A

6 kA

10 kA

Tip
Nazivna kratkospojna
mo

Icn

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

1
1
1
1
1
1
1

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Pakovanje [kom]

1
1
1
1
1
1
1

Teina [kg]

OLFE-6B-N1-030AC
OLFE-10B-N1-030AC
OLFE-16B-N1-030AC
OLFE-20B-N1-030AC
OLFE-25B-N1-030AC
OLFE-32B-N1-030AC
OLFE-40B-N1-030AC

Tip

Pakovanje [kom]

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

1
1
1
1
1
1
1

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

1
1
1
1
1
1
1

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

karakteristika C

karakteristika B
34829
34830
34831
34832
34833
34834
34835

Kod

Teina [kg]

Tip

Kod

OLFE

34836
34837
34838
34839
34840
34841
34842

OLFE-6C-N1-030AC
OLFE-10C-N1-030AC
OLFE-16C-N1-030AC
OLFE-20C-N1-030AC
OLFE-25C-N1-030AC
OLFE-32C-N1-030AC
OLFE-40C-N1-030AC

OLFI
Tip AC, karakteristika B
36846
36848
36850
36852
36854
36856
36857

OLFI-6B-N1-030AC
OLFI-10B-N1-030AC
OLFI-16B-N1-030AC
OLFI-20B-N1-030AC
OLFI-25B-N1-030AC
OLFI-32B-N1-030AC
OLFI-40B-N1-030AC

Tip A, karakteristika B

Tip AC, karakteristika C


36847
36849
36851
36853
36855
36858
36859
36860
36861
36862
36863
36864
36865
36866

OLFI-6C-N1-030AC
OLFI-10C-N1-030AC
OLFI-16C-N1-030AC
OLFI-20C-N1-030AC
OLFI-25C-N1-030AC
OLFI-32C-N1-030AC
OLFI-40C-N1-030AC
OLFI-6C-N1-300AC
OLFI-10C-N1-300AC
OLFI-16C-N1-300AC
OLFI-20C-N1-300AC
OLFI-25C-N1-300AC
OLFI-32C-N1-300AC
OLFI-40C-N1-300AC

34808
34809
34810
34811
34812
34813
34814

OLFI-6B-N1-030A
OLFI-10B-N1-030A
OLFI-16B-N1-030A
OLFI-20B-N1-030A
OLFI-25B-N1-030A
OLFI-32B-N1-030A
OLFI-40B-N1-030A

Tip A, karakteristika C
34815
34816
34817
34818
34819
34820
34821
34822
34823
34824
34825
34826
34827
34828

OLFI-6C-N1-030A
OLFI-10C-N1-030A
OLFI-16C-N1-030A
OLFI-20C-N1-030A
OLFI-25C-N1-030A
OLFI-32C-N1-030A
OLFI-40C-N1-030A
OLFI-6C-N1-300A
OLFI-10C-N1-300A
OLFI-16C-N1-300A
OLFI-20C-N1-300A
OLFI-25C-N1-300A
OLFI-32C-N1-300A
OLFI-40C-N1-300A

PRIBOR
Kod

Tip

Popis

Teina [kg] Pakovanje [kom]

Pomona sklopka za diferencijalnu zatitnu sklopku sa nadstrujnom zatitom OLFI i OLFE


34843 PS-OLF-0010

1x preklopni kontakt

0,1

A9

Diferencijalne zatitne sklopke


DIFERENCIJALNE ZATITNE SKLOPKE
Tip

OFE

OFI

Broj polova

2, 4

2, 4

Nazivna struja

In

16 80 A

16 125 A

Nazivna rezidualna struja

In

0,01 0,5 A

0,01 0,5 A

Nazivni radni napon

Ue

230/400 V a.c.

230/400 V a.c.

Tip

AC

AC, A, A/G, A/S

Nazivna uvjetovana
kratkospojna struja

6 kA

10 kA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28

1
1
1
1
1
1
1

0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Pakovanje [kom]

0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52

OFE-25-4-030AC
OFE-40-4-030AC
OFE-63-4-030AC
OFE-80-4-030AC
OFE-25-4-100AC
OFE-40-4-100AC
OFE-63-4-100AC

Teina [kg]

1
1
1
1
1
1

35303
35305
35307
36795
36790
37258
36793

Tip

0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28

0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52

tip AC, 4-polni

Kod

1
1
1
1
1
1
1

Pakovanje [kom]

OFE-16-2-010AC
OFE-25-2-030AC
OFE-40-2-030AC
OFE-25-2-100AC
OFE-40-2-100AC
OFE-25-2-300AC
OFE-40-2-300AC

Teina [kg]

36787
35299
35301
36788
36789
35300
35302

Tip

Pakovanje [kom]

0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28

tip AC, 2-polni

Kod

Teina [kg]

Tip

Kod

OFE

0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52

1
1
1
1
1
1

tip AC, 4-polni


35304
35306
35308
36796
36791
36794

OFE-25-4-300AC
OFE-40-4-300AC
OFE-63-4-300AC
OFE-80-4-300AC
OFE-40-4-500AC
OFE-63-4-500AC

OFI
tip A, 2-polni

tip AC, 2-polni


36797
36800
36798
36801
36799
36802

OFI-25-2-030AC
OFI-40-2-030AC
OFI-25-2-100AC
OFI-40-2-100AC
OFI-25-2-300AC
OFI-40-2-300AC

tip AC, 4-polni


36806
36809
36813
36817
36819
36823
36807
36810
36814
36820
36824
36808
36811
36815
36818
36821
36825
36812
36816
36822
36826

OFI-25-4-030AC
OFI-40-4-030AC
OFI-63-4-030AC
OFI-80-4-030AC
OFI-100-4-030AC
OFI-125-4-030AC
OFI-25-4-100AC
OFI-40-4-100AC
OFI-63-4-100AC
OFI-100-4-100AC
OFI-125-4-100AC
OFI-25-4-300AC
OFI-40-4-300AC
OFI-63-4-300AC
OFI-80-4-300AC
OFI-100-4-300AC
OFI-125-4-300AC
OFI-40-4-500AC
OFI-63-4-500AC
OFI-100-4-500AC
OFI-125-4-500AC

35273
35274
35277
35275
35276
35278
35279

OFI-16-2-010A
OFI-25-2-030A
OFI-40-2-030A
OFI-25-2-100A
OFI-25-2-300A
OFI-40-2-100A
OFI-40-2-300A

tip A, 4-polni, otporni na vibracije

tip A, 4-polni
35280
35283
35287
36830
36831
36835
35281
35284
35288
36832
36836
35282
35285
35289
35291
36833
36837
35286
35290
36834
36838

OFI-25-4-030A
OFI-40-4-030A
OFI-63-4-030A
OFI-80-4-030A
OFI-100-4-030A
OFI-125-4-030A
OFI-25-4-100A
OFI-40-4-100A
OFI-63-4-100A
OFI-100-4-100A
OFI-125-4-100A
OFI-25-4-300A
OFI-40-4-300A
OFI-63-4-300A
OFI-80-4-300A
OFI-100-4-300A
OFI-125-4-300A
OFI-40-4-500A
OFI-63-4-500A
OFI-100-4-500A
OFI-125-4-500A

35292
35294
36839
35293
35295
35296

OFI-25-4-030A-G
OFI-40-4-030A-G
OFI-63-4-030A-G
OFI-25-4-100A-G
OFI-40-4-100A-G
OFI-63-4-100A-G

0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52

1
1
1
1
1
1

35297 OFI-40-4-300A-S 0,52


35298 OFI-63-4-300A-S 0,52

1
1

tip A, 4-polni, selektivni

PRIBOR
Kod

Tip

Popis

Teina [kg] Pakovanje [kom]

Pomona sklopka za diferencijalnu zatitnu sklopku OFI i OFE


34843 PS-OF-1100
36840 PS-OF125-1100

A10

1x radni kontakt, 1x preklopni kontakt


1x radni kontakt, 1x preklopni kontakt, za OFI-100-.., OFI-125-..

0,5
0,5

1
1

Ostali ureaji
PRENAPONSKE ZATITE
Tip

SJB

SVL

SVM

SVD

Klasifikacija prenaponskih
zatita prema EN 61643-11

Tip 1

Tip 2

Tip 2

Tip 2

Najvii trajni radni napon

Uc

440 V a.c.

275 V d.c.

275, 440 V a.c.

253 V a.c.

Impulsna struja (10/350 s)

Iimp

35, 50 kA

Nazivna vrna struja


(8/20 s)
Maksimalna vrna struja
(8/20 s)

In

35, 50 kA

10, 20 kA

20 kA

3 kA

Imax

20, 40 kA

40 kA

10 kA

Nazivna frekvencija

fn

50/60 Hz

50 Hz

50 Hz

50/60 Hz

Naponski zatitni nivo

Up

1,5; 4 kV

1,35 kV

1,35; 2,2 kV

1,1; 1,5 kV

Kod

Tip

Popis

Teina [kg] Pakovanje [kom]

Odvodnici struja bljeska, tip 1


34712 SJBpro-35
34713 SJBpro-35-1,5
34714 SJBplus-50
34715 SJBplus-50-1,5
34716 SJB-NPE-1,5

tip 1, Iimp 35 kA, suzbijajua kratkospojna struja 3 kA, iskrite


tip 1, Iimp 35 kA, suzbijajua kratkospojna struja 3 kA, iskrite, instalacija
bez rastavnih induktiviteta
tip 1, Iimp 50 kA, suzbijajua kratkospojna struja 50 kA, iskrite
tip 1, Iimp 50 kA, suzbijajua kratkospojna struja 50 kA, iskrite, instalacija
bez rastavnih induktiviteta
tip 1, Iimp 100 kA, sabirno iskrite izmeu PE i N

0,179
0,189

1
1

0,529
0,567

1
1

0,32

0,095
0,1
0,1

1
1
1

0,13
0,136
0,13

1
1
1

0,137

0,143

0,043

10

0,049

10

0,039

10

0,081
0,027

1
10

Odvodnici prenapona, tip 2


37405 SVL-275
37406 SVL-275-S
37410 SVL-NPE-S

tip 2, In 20 kA, Un 230 V a.c., fiksna izvedba, varistor


tip 2, In 20 kA, Un 230 V a.c., fiksna izvedba sa signalizacijom, varistor
tip 2, In 30 kA, Un 230 V a.c., fiksna izvedba sa signalizacijom, prekida
za zatitu od pranjenja groma izmeu PE i N

Odvodnici prenapona sa izmjenim modulom, tip 2


34717 SVM-275-Z
34720 SVM-440-Z
34723 SVM-NPE-Z
34718 SVM-275-ZS
34721 SVM-440-ZS
34719 SVM-275
34722 SVM-440
34724 SVM-NPE

tip 2, In 20 kA, Un 230 V a.c., izvlaiva izvedba - komplet, varistor


tip 2, In 20 kA, Un 400 V a.c., izvlaiva izvedba - komplet, varistor
tip 2, In 20 kA, Un 230 V a.c., izvlaiva izvedba - komplet, prekida za
zatitu od pranjenja groma izmeu PE i N
tip 2, In 20 kA, Un 230 V a.c., izvlaiva izvedba sa signalizacijom - komplet,
varistor
tip 2, In 20 kA, Un 400 V a.c., izvlaiva izvedba sa signalizacijom - komplet,
varistor
tip 2, In 20 kA, Un 230 V a.c., samo izmjeni modul, varistor, za SVM275-Z, SVM-275-ZS
tip 2, In 20 kA, Un 400 V a.c., ., samo izmjeni modul, varistor, za SVM440-Z, SVM-440-ZS
tip 2, In 20 kA, Un 230 V a.c., ., samo izmjeni modul, prekida za zatitu od
pranjenja groma izmeu PE i N, za SVM-NPE-Z

Odvodnici prenapona, tip 3


34725 SVD-250M-ZS
34726 SVD-250M

tip 3, In 3 kA, Un 230 V a.c., izvlaiva izvedba sa signalizacijom - komplet


tip 3, In 3 kA, Un 230 V a.c., ., samo izmjeni modul

INSTALACIJSKI RELEJ
Kod
35668
35669
35670
35671

Tip
RPR-16-001-X230-SC
RPR-16-001-X230-SE
RPR-08-002-X230-SC
RPR-08-002-X230-SE

Popis
In 16 A, Uc 24 V a.c./d.c., 230 V a.c., 1x preklopni kontakt, crvena LED
In 16 A, Uc 24 V a.c./d.c., 230 V a.c., 1x preklopni kontakt, zelena LED
In 8 A, Uc 24 V a.c./d.c., 230 V a.c., 2x preklopni kontakt, crvena LED
In 8 A, Uc 24 V a.c./d.c., 230 V a.c., 2x preklopni kontakt, zelena LED

Teina [kg] Pakovanje [kom]


0,07
1
0,07
1
0,07
1
0,07
1

A11

Ostali ureaji
INSTALACIJSKI SKLOPNICI
Tip
Razmjetaj kontakata

RSI-20-..

RSI-25-..

RSI-40-..

RSI-63-..

10, 20, 11, 02

40, 31, 04

40, 31, 04

40, 31, 04

Nazivna toplinska struja

Ith

20 A

25 A

40 A

63 A

Nazivni radni napon

Ue

250 V a.c.

440 V a.c.

440 V a.c.

440 V a.c.

Nazivni napon

Uc

24, 230 V a.c.

24, 230 V a.c.

24, 230 V a.c.

24, 230 V a.c.

Kod

Tip

Popis

Teina [kg] Pakovanje [kom]

Instalacijski sklopnici
36609
36610
36614
36611
36615
36612
36616
36617
36621
36618
36622
36620
36625
36629
36626
36630
36628
36633
36637
36634
36638
36636

RSI-20-10-A230
RSI-20-20-A230
RSI-20-20-A024
RSI-20-11-A230
RSI-20-11-A024
RSI-20-02-A230
RSI-20-02-A024
RSI-25-40-A230
RSI-25-40-A024
RSI-25-31-A230
RSI-25-31-A024
RSI-25-04-A230
RSI-40-40-A230
RSI-40-40-A024
RSI-40-31-A230
RSI-40-31-A024
RSI-40-04-A230
RSI-63-40-A230
RSI-63-40-A024
RSI-63-31-A230
RSI-63-31-A024
RSI-63-04-A230

Ith 20 A, Uc 230 V a.c., 1x radni kontakt


Ith 20 A, Uc 230 V a.c., 2x radni kontakt
Ith 20 A, Uc 24 V a.c., 2x radni kontakt
Ith 20 A, Uc 230 V a.c., 1x radni kontakt, 1x mirni kontakt
Ith 20 A, Uc 24 V a.c., 1x radni kontakt, 1x mirni kontakt
Ith 20 A, Uc 230 V a.c., 2x mirni kontakt
Ith 20 A, Uc 24 V a.c., 2x mirni kontakt
Ith 25 A, Uc 230 V a.c., 4x radni kontakt
Ith 25 A, Uc 24 V a.c., 4x radni kontakt
Ith 25 A, Uc 230 V a.c., 3x radni kontakt, 1x mirni kontakt
Ith 25 A, Uc 24 V a.c., 3x radni kontakt, 1x mirni kontakt
Ith 25 A, Uc 230 V a.c., 4x mirni kontakt
Ith 40 A, Uc 230 V a.c., 4x radni kontakt
Ith 40 A, Uc 24 V a.c., 4x radni kontakt
Ith 40 A, Uc 230 V a.c., 3x radni kontakt, 1x mirni kontakt
Ith 40 A, Uc 24 V a.c., 3x radni kontakt, 1x mirni kontakt
Ith 40 A, Uc 230 V a.c., 4x mirni kontakt
Ith 63 A, Uc 230 V a.c., 4x radni kontakt
Ith 63 A, Uc 24 V a.c., 4x radni kontakt
Ith 63 A, Uc 230 V a.c., 3x radni kontakt, 1x mirni kontakt
Ith 63 A, Uc 24 V a.c., 3x radni kontakt, 1x mirni kontakt
Ith 63 A, Uc 230 V a.c., 4x mirni kontakt

0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,135
0,135
0,135

1
1
1

0,135

0,235
0,235
0,235

1
1
1

0,235

0,39
0,39
0,39

1
1
1

0,39

0,39

0,03

Instalacijski sklopnici sa manualnim upravljanjem


36641 RSI-20-20-A230-M Ith 20 A, Uc 230 V a.c., 2x radni kontakt, sa manualnim upravljanjem
36643 RSI-20-20-A024-M Ith 20 A, Uc 24 V a.c., 2x radni kontakt, sa manualnim upravljanjem
36642 RSI-20-11-A230-M Ith 20 A, Uc 230 V a.c., 1x radni kontakt, 1x mirni kontakt,
sa manualnim upravljanjem
36644 RSI-20-11-A024-M Ith 20 A, Uc 24 V a.c., 1x radni kontakt, 1x mirni kontakt,
sa manualnim upravljanjem
36645 RSI-25-40-A230-M Ith 25 A, Uc 230 V a.c., 4x radni kontakt, sa manualnim upravljanjem
36647 RSI-25-40-A024-M Ith 25 A, Uc 24 V a.c., 4x radni kontakt, sa manualnim upravljanjem
36646 RSI-25-31-A230-M Ith 25 A, Uc 230 V a.c., 3x radni kontakt, 1x mirni kontakt,
sa manualnim upravljanjem
36648 RSI-25-31-A024-M Ith 25 A, Uc 24 V a.c., 3x radni kontakt, 1x mirni kontakt,
sa manualnim upravljanjem
36649 RSI-40-40-A230-M Ith 40 A, Uc 230 V a.c., 4x radni kontakt, sa manualnim upravljanjem
36651 RSI-40-40-A024-M Ith 40 A, Uc 24 V a.c., 4x radni kontakt, sa manualnim upravljanjem
36650 RSI-40-31-A230-M Ith 40 A, Uc 230 V a.c., 3x radni kontakt, 1x mirni kontakt,
sa manualnim upravljanjem
36652 RSI-40-31-A024-M Ith 40 A, Uc 24 V a.c., 3x radni kontakt, 1x mirni kontakt,
sa manualnim upravljanjem
36653 RSI-63-40-A230-M Ith 63 A, Uc 230 V a.c., 4x radni kontakt, sa manualnim upravljanjem

Pomona sklopka
36657 PS-RSI-1100

A12

1x radni kontakt, 1x mirni kontakt, za RSI-20-.., RSI-25-.., RSI-40-.., RSI-63-..

Ostali ureaji
PREDNOSTNI STRUJNI RELEJI
Kod
35548
35549
35550
35551
35552
35553

Tip
RLP-15-01
RLP-15-10
RLP-28-01
RLP-28-10
RLP-63-01
RLP-63-10

Popis
In 5 15 A, mirni kontakt
In 5 15 A, radni kontakt
In 10 28 A, 1x mirni kontakt
In 10 28 A, 1x radni kontakt
In 26 63 A, 1x mirni kontakt
In 26 63 A, 1x radni kontakt

Teina [kg] Pakovanje [kom]


0,115
1
0,115
1
0,115
1
0,115
1
0,115
1
0,115
1

MULTIFUNKCIOALNI VREMENSKI RELEJI


Kod
Tip
35568 MCR-08-001-A230
35569 MCR-08-001-UNI

Popis
In 8 A, Un 230 V a.c., 1x preklopni kontakt, broj funkcija 16
In 8 A, Un 12 230 V a.c./d.c., 1x preklopni kontakt, broj funkcija 16

Teina [kg] Pakovanje [kom]


0,115
1
0,115
1

VREMENSKI RELEJI SA TAKTIRANJEM


Kod
Tip
35570 MTR-08-001-UNI

Popis
In 8 A, Un 12 230 V a.c. / 12 220 V d.c., 1x preklopni kontakt

Teina [kg] Pakovanje [kom]


0,075
1

IMPULSNI (MEMORIJSKI) RELEJI


Kod
Tip
35675 MIR-16-001-A230

Popis
In 16 A, Un 230 V a.c., 1x preklopni kontakt

Teina [kg] Pakovanje [kom]


0,085
1

Popis
blok kompenzacije
blok za viestupnjove centralno upravljanje

Teina [kg] Pakovanje [kom]


0,055
1
0,05
1

Pribor
Kod
Tip
35676 OD-MIR-BK
35677 OD-MIR-CO

STUBINI PREKIDAI
Kod
Tip
Popis
37210 MQA-16-100-A230 In 16 A, Uc 230 V a.c., 1x radni kontakt, vremenski period 0,5 10 min
37211 MQB-16-100-A230 In 16 A, Uc 230 V a.c., In 16 A, Uc 230 V a.c., 1x radni kontakt, vremenski
period 0,5 10 min, upozorenje prije isteka odabranog perioda,
mogunost 4x produljiti izabrani period

Teina [kg] Pakovanje [kom]


0,086
1
0,086
1

A13

Ostali ureaji
PRIKLJUNI SAT
Kod
Tip
Popis
36879 MAP-16-001-A230 Mehaniki prikljuni sat, In 16 A, Uc 230 V a.c., 1x preklopni kontakt,
dnevni program
36880 MAP-16-100-A230-MINI Mehaniki prikljuni sat, In 16 A, Uc 230 V a.c., 1x preklopni kontakt, dnevni
program, irina 1 modul
36881 MAR-16-001-A230 Digitalni prikljuni sat, In 16 A, Uc 230 V a.c., 1x preklopni kontakt, sedmini
program, 1 kanal
36882 MAR-16-002-A230 Digitalni prikljuni sat, In 16 A, Uc 230 V a.c., 2x preklopni kontakt, sedmini
program, 2 kanala

Teina [kg] Pakovanje [kom]


0,175
1
0,1

0,24

0,24

PREKIDAI SNAGE SA POLUGOM


Kod
34338
34339
34340
34341
34342
34343
34344
34345
34346
34347
37284
37285
37286

Tip
APN-32-1
APN-32-1N
APN-32-2
APN-32-3
APN-32-3N
APN-63-1
APN-63-1N
APN-63-2
APN-63-3
APN-63-3N
AST-125-1
AST-125-3
AST-125-3N

Popis
In 32 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., 1-pol, irina 1 modul
In 32 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., 1+N-pol, irina 2 modula
In 32 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 2-pol, irina 2 modula
In 32 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pol, irina 3 modula
In 32 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3+N-pol, irina 4 modula
In 63 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., 1-pol, irina 1 modul
In 63 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., 1+N-pol, irina 2 modula
In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 2-pol, irina 2 modula
In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pol, irina 3 modula
In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3+N-pol, irina 4 modula
In 125 A, Ue 230 V a.c., 48 V d.c., 1-pol, irina 1,5 modula
In 125 A, Ue 230/400 V a.c., 48 V d.c., 3-pol, irina 4,5 modula
In 125 A, Ue 230/400 V a.c., 48 V d.c., 3+N-pol, irina 6 modula

Teina [kg] Pakovanje [kom]


0,12
12
0,235
6
0,235
6
0,355
4
0,47
3
0,12
12
0,235
6
0,235
6
0,355
4
0,47
3
0.21
3
0.63
1
0.84
1

PREKIDAI SA POLUGOM
Kod
35865
35870
35874
37262

Tip
MSP-11
MSP-22
MSP-40
MSP-11-SG-A230

37263 MSP-20-SG-A230

Popis
Ith 25 A, Ue 230/400 V a.c., 1x radni kontakt, 1x mirni kontakt, irina 1 modul
Ith 25 A, Ue 230/400 V a.c., 2x radni kontakt, 2x mirni kontakt, irina 1 modul
Ith 25 A, Ue 230/400 V a.c., 4x radni kontakt, irina 1 modul
Ith 25 A, Ue 230/400 V a.c., 1x radni kontakt, 1x mirni kontakt, irina 1
modul, sa signalizacijom - boja bijela / 230 V a.c.
Ith 25 A, Ue 230/400 V a.c., 2x radni kontakt, irina 1 modul, sa
signalizacijom- boja bijela / 230 V a.c.

Teina [kg] Pakovanje [kom]


0,084
1
0,094
1
0,094
1
0,094
1
0,094

KOLIJEVKA PREKIDAI I PREKLOPNICI


Kod
35678
35679
35680
35682
35681

Tip
MSK-10
MSK-10-SC
MSK-10-SE
MSK-001-1X2
MSK-001-102

35683 MSK-001-1T2

A14

Popis
Ith 16 A, Ue 250 V a.c., 12 V d.c., 1x radni kontakt
Ith 16 A, Ue 250 V a.c., 12 V d.c., 1x radni kontakt, sa signalizacijom - boja crvena
Ith 16 A, Ue 250 V a.c., 12 V d.c., 1x radni kontakt, sa signalizacijom - boja zelena
Ith 10 A, Ue 250 V a.c., 12 V d.c., 1x preklopni kontakt
Ith 6 A, Ue 250 V a.c., 12 V d.c., 1x preklopni kontakt sa meupoloajom
Ith 6 A, Ue 250 V a.c., 12 V d.c., 1x preklopni kontakt sa meupoloajom
bez aretacije

Teina [kg] Pakovanje [kom]


0,065
1
0,065
1
0,065
1
0,065
1
0,065
1
0,065

Ostali ureaji
PREKIDAI SA TIPKAMA
Kod
Tip
35555 MST-22

Popis
Ith 25 A, Ue 230/400 V a.c., 2x radni kontakt, 2x mirni kontakt,
zelena tipka za ukljuivanje, crvena tipka za iskljuivanje

Teina [kg] Pakovanje [kom]


0,12
1

UPRAVLJAKE TIPKE
Kod
37265
37266
37267
37268
37269
37270
37271
37272
37273
37274

Tip
MTX-01-TB
MTX-01-TC
MTX-01-TE
MTX-10-TB
MTX-10-TC
MTX-10-TE
MTX-22-TB
MTX-22-TC
MTX-22-TE
MTX-11-TB-SG-A230

Popis
Ith 25 A, Ue 230 V a.c., 1x mirni kontakt, crna tipka
Ith 25 A, Ue 230 V a.c., 1x mirni kontakt, crvena tipka
Ith 25 A, Ue 230 V a.c., 1x mirni kontakt, zelena tipka
Ith 25 A, Ue 230 V a.c., 1x radni kontakt, crna tipka
Ith 25 A, Ue 230 V a.c., 1x radni kontakt, crvena tipka
Ith 25 A, Ue 230 V a.c., 1x radni kontakt, zelena tipka
Ith 25 A, Ue 230/400 V a.c., 2x radni kontakt, 2x mirni kontakt, crna tipka
Ith 25 A, Ue 230/400 V a.c., 2x radni kontakt, 2x mirni kontakt, crvena tipka
Ith 25 A, Ue 230/400 V a.c., 2x radni kontakt, 2x mirni kontakt, zelena tipka
Ith 25 A, Ue 230/400 V a.c., 1x radni kontakt, 1x mirni kontakt, crna tipka, sa
signalizacijom - boja bijela / 230 V a.c.
37275 MTX-20-TB-SG-A230 Ith 25 A, Ue 230/400 V a.c., 2x radni kontakt, crna tipka, sa signalizacijom
- boja bijela / 230 V a.c.

Teina [kg] Pakovanje [kom]


0,072
1
0,072
1
0,072
1
0,072
1
0,072
1
0,072
1
0,097
1
0,097
1
0,097
1
0,107
1
0,107

DVOSTRUKO UPRAVLJANE TIPKE


Kod
Tip
37264 MT2-11-TB

Popis
Ith 25 A, Ue 230/400 V a.c., 2x (1x radni kontakt, 1x mirni kontakt),
crna tipka

Teina [kg] Pakovanje [kom]


0,097
1

KONTAKT SIGNALIZACIJE
Kod
37276
37277
37278
37279
37280
37281

Tip
MKA-SC-A230
MKA-SC-X024
MKA-SE-A230
MKA-SE-X024
MKA-SG-A230
MKA-SC-SE-A230

Popis
Ue 230 V a.c., boja crvena
Ue 24 V a.c./d.c., boja crvena
Ue 230 V a.c., boja zelena
Ue 24 V a.c./d.c., boja zelena
Ue 230 V a.c., boja bijela
Ue 230 V a.c., boja crvena + zelena

Teina [kg] Pakovanje [kom]


0,08
1
0,08
1
0,08
1
0,08
1
0,08
1
0,09
1

A15

Ostali ureaji
PRIBOR ZA MSP, MST, MTX, MT2, MKA
Kod

Tip

Popis

Teina [kg] Pakovanje [kom]

Signalne lampice
11102
11106
11103
11107
11101
11105
11104

SC-A230
SC-X024
SE-A230
SE-X024
SG-A230
SG-X024
SD-A230

Ue 230 V a.c., boja crvena, za MSP, MTX, MKA


Ue 24 V a.c./d.c., boja crvena, za MSP, MTX, MKA
Ue 230 V a.c., boja zelena, za MSP, MTX, MKA
Ue 24 V a.c./d.c., boja zelena, za MSP, MTX, MKA
Ue 230 V a.c., boja bijela, za MSP, MTX, MKA
Ue 24 V a.c./d.c., boja bijela, za MSP, MTX, MKA
Ue 230 V a.c., boja uta, za MSP, MTX, MKA

0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003

12
12
12
12
12
12
12

TB
TC
TE
TG

crna tipka, za MST, MTX, MT2


crvena tipka, za MST, MTX, MT2
zelena tipka, za MST, MTX, MT2
bijela tipka, za MST, MTX, MT2

0,002
0,002
0,002
0,002

12
12
12
12

Tipke
8932
8930
8931
8934

ZVONA I ZUJALICE
Kod
35691
35692
35689
35690

Tip
UMZ-A012
UMZ-A230
UMB-A012
UMB-A230

Popis
zvono, Ue 8 12 V a.c., modulska izvedba
zvono, Ue 230 V a.c., modulska izvedba
zujalica, Ue 8 12 V a.c., modulska izvedba
zujalica, Ue 230 V a.c., modulska izvedba

Teina [kg] Pakovanje [kom]


0,075
1
0,075
1
0,075
1
0,075
1

ELEKTRINI IZVORI
Kod
Tip
35688 UTZ-4-A
35685 UNZ-10T-X012
35686 UNZ-10T-X024
35687 UNZR-10T-X024

Popis
Teina [kg] Pakovanje [kom]
sigurnosni transformator zvona, snaga 4 VA, Upri 230 V a.c., Usec 6, 8,12 V a.c.,
0,475
1
otporan na kratki spoj, irina 3 modula
sigurnosni izvori napajanja, snaga 10 VA, Upri 230 V a.c., Usec 12 V a.c./d.c.,
0,36
1
zatita PTC otporom, irina 3 modula
sigurnosni izvori napajanja, snaga 10 VA, Upri 230 V a.c., Usec 24 V a.c./d.c.,
0,36
1
zatita PTC otporom, irina 3 modula
sigurnosni izvor napajanja sa regulacijom, snaga 10 VA, Upri 230 V a.c., Usec
0,36
1
24 V a.c., 1,2 24 V d.c., zatita PTC otporom, sa regulacijom, irina 3 modula

SOKLOVE UTINICE
Kod
Tip
37290 ZSE-03
37291 ZSE-06
37292 ZSF-03
37293 ZSF-06

A16

Popis
In 16 A, Ue 230 V a.c., sa zatitnim klinom, prikljuak odozdo, irina 2,5
modula
In 16 A, Ue 230 V a.c., sa zatitnim klinom, prikljuak odozdo/prikljuak
odozgo, irina 2,5 modula
In 16 A, Ue 230 V a.c., izvedba schuko, prikljuak odozdo, irina 2,5 modula
In 16 A, Ue 230 V a.c., izvedba schuko, prikljuak odozdo / prikljuak odozgo,
irina 2,5 modula

Teina [kg] Pakovanje [kom]


0,132
1
0,15

0,132
0,15

1
1

Ostali ureaji
SPOJNE INE
Tip

G.., S..

Nazivni radni napon

415 V a.c.

Ue

Struja optereenja

63 180 A

Maksimalna struja optereenja jedne faze


10 mm2

12 mm2

16 mm2

20 mm2

24 mm2

Napajanje sa kraja ine

63 A

65 A

80 A

90 A

100 A

100 A

Napajanje iz sredine ine 1)

100 A

110 A

130 A

150 A

170 A

180 A

Presjek ine

1)

25 mm2

Maksimalna struja optereenja jednim smjerom ne smije biti vea od maksimalne struje optereenja pri napajanju sa kraja ine

Kod

Tip

Popis

Teina [kg] Pakovanje [kom]

Spojne ine
37352
37356
37353
37357
37354
37358
37355
37359
37360
37361
37362
37366
37363
37367
37364
37368
37365
37369
37370

G1L-30-10
G1L-30-16
G1L-106-10
G1L-106-16
G1L-210-10
G1L-210-16
G1L-1000-12
G1L-1000-20
G1L-27-1000-24
G2L-1000-16
G3L-106-10
G3L-106-16
G3L-160-10
G3L-160-16
G3L-210-10
G3L-210-16
G3L-1000-10C
G3L-1000-16C
G3L+9-1000-16

37371 G4L-1000-16
37372 G3L+N-1000-16
37374
37373
37375
37376
37377
37378
37379
37380
37381
37382

S1L-210-16
S1L-1000-10
S1L-1000-16
S1L-27-1000-16
S1L-27-1000-25
S2L-1000-16
S3L-1000-16
S3L-27-1000-16
S3L-27-1000-25
S4L-27-1000-25

1-pol. izvedba, presjek 10 mm2, razmak 17,8 mm, broj izvoda 2, viljuke
1-pol. izvedba, presjek 16 mm2, razmak 17,8 mm, broj izvoda 2, viljuke
1-pol. izvedba, presjek 10 mm2, razmak 17,8 mm, broj izvoda 6, viljuke
1-pol. izvedba, presjek 16 mm2, razmak 17,8 mm, broj izvoda 6, viljuke
1-pol. izvedba, presjek 10 mm2, razmak 17,8 mm, broj izvoda 12, viljuke
1-pol. izvedba, presjek 16 mm2, razmak 17,8 mm, broj izvoda 12, viljuke
1-pol. izvedba, presjek 12 mm2, razmak 17,8 mm, broj izvoda 57, viljuke
1-pol. izvedba, presjek 16 mm2, razmak 17,8 mm, broj izvoda 57, viljuke
1-pol. izvedba, presjek 24 mm2, razmak 27 mm, broj izvoda 37, viljuke
2-pol. izvedba, presjek 16 mm2, razmak 17,8 mm, broj izvoda 2x 28, viljuke
3-pol. izvedba, presjek 10 mm2, razmak 17,8 mm, broj izvoda 3x 2, viljuke
3-pol. izvedba, presjek 16 mm2, razmak 17,8 mm, broj izvoda 3x 2, viljuke
3-pol. izvedba, presjek 10 mm2, razmak 17,8 mm, broj izvoda 3x 3, viljuke
3-pol. izvedba, presjek 16 mm2, razmak 17,8 mm, broj izvoda 3x 3, viljuke
3-pol. izvedba, presjek 10 mm2, razmak 17,8 mm, broj izvoda 3x 4, viljuke
3-pol. izvedba, presjek 16 mm2, razmak 17,8 mm, broj izvoda 3x 4, viljuke
3-pol. izvedba, presjek 10 mm2, razmak 17,8 mm, broj izvoda 3x 19, viljuke
3-pol. izvedba, presjek 16 mm2, razmak 17,8 mm, broj izvoda 3x 19, viljuke
3-pol. izvedba, presjek 16 mm2, razmak 17,8 + 9 mm, broj izvoda 3x 16, za
3- pol. prekidae sa pomonom sklopkom, viljuke
4-pol. izvedba, presjek 16 mm2, razmak 17,8 mm, broj izvoda 4x 14, viljuke
4-pol. izvedba (L1-N-L2-N-L3-N), presjek 16 mm2, razmak 17,8 mm, broj
izvoda 2x 27, viljuke
1-pol. izvedba, presjek 16 mm2, razmak 17,8 mm, broj izvoda 12, klinovi
1-pol. izvedba, presjek 10 mm2, razmak 17,8 mm, broj izvoda 57, klinovi
1-pol. izvedba, presjek 16 mm2, razmak 17,8 mm, broj izvoda 57, klinovi
1-pol. izvedba, presjek 16 mm2, razmak 27 mm, broj izvoda 37, klinovi
1-pol. izvedba, presjek 25 mm2, razmak 27 mm, broj izvoda 37, klinovi
2-pol. izvedba, presjek 16 mm2, razmak 17,8 mm, broj izvoda 2x 28, klinovi
3-pol. izvedba, presjek 16 mm2, razmak 17,8 mm, broj izvoda 3x 19, klinovi
3-pol. izvedba, presjek 16 mm2, razmak 27 mm, broj izvoda 3x 12, klinovi
3-pol. izvedba, presjek 25 mm2, razmak 27 mm, broj izvoda 3x 12, klinovi
3-pol. izvedba, presjek 25 mm2, razmak 27 mm, broj izvoda 4x 9, klinovi

0,008
0,012
0,023
0,037
0,045
0,073
0,227
0,367
0,307
0,477
0,046
0,074
0,069
0,111
0,091
0,147
0,457
0,737
0,614

50
50
50
50
50
50
50
50
50
20
25
25
25
25
25
25
20
20
20

0,983
0,983

15
15

0,047
0,204
0,302
0,201
0,315
0,477
0,737
0,537
0,995
1,327

50
50
50
50
30
20
20
20
10
5

za jednopolne ine presjeka 10, 12, 16 mm2


za dvo i tropolne ine presjeka 16 mm2
za tropolne ine presjeka 10 mm2
za tri i etveropolne ine presjeka 25 mm2
za etveropolne ine presjeka 16 mm2

0,0005
0,001
0,001
0,002
0,002

10
10
10
10
10

presjek 35 mm2, za spojne ine

0,035

10

Krajnji poklopci
37383
37384
37385
37386
37387

EKC-1
EKC-2+3
EKC-3
EKC-3-36
EKC-4

Blok napajanja
37388 ES-35-GS

A17

Ostali ureaji
PRIKLJUNI NASTAVCI
Kod
37390
37389
37391
13740

Tip
AS-25-G
AS-25-S
AS-50-S-AL
CS-FH000-3NP95

14378 CS-FH000-1NP95
13742 CS-FH000-3NV95
14127 N3x10-FH000

Popis
Teina [kg] Pakovanje [kom]
0,013
30
viljuka, presjek Cu 6 25 mm2, za LPE, LPN, OLFI, OLFE, OFI, OFE, SJB, SVM, APN
klin, presjek Cu 6 25 mm2, za OFI-..-2-...., OFE-..-2-...., RLP
0,014
30
klin, presjek Cu/Al 16 50 mm2, za LPE, LPN, LST, SJBplus, APN, AST
0,018
15
sa ravnim praporcem, presjek Cu/Al 35 95 mm2, komplet 3 kom, za LST,
0,176
1
SJBplus, SJB-NPE, AST
sa ravnim praporcem, presjek Cu/Al 35 95 mm2, 1 kom, za LST, SJBplus,
0,06
1
SJB-NPE, AST
sa svinutim praporcem, presjek Cu/Al 35 95 mm2, za LST, SJBplus, SJB-NPE, AST
0,184
1
klin, presjek 3x 10 mm2, komplet 3 kom, za LST, SJB, SVM, AST
0,035
1

RAVASTE STEZALJKE
Kod
35901
35902
35903
35904
35905
35906
35898
35899
35900

A18

Tip
CS-N7
CS-N12
CS-N15
CS-PE7
CS-PE12
CS-PE15
CS-L7
CS-L12
CS-L15

Popis
broj prikljuaka 7, presjek 16 mm2, boja plava
broj prikljuaka 12, presjek 16 mm2, boja plava
broj prikljuaka 15, presjek 16 mm2, boja plava
broj prikljuaka 7, presjek 16 mm2, boja zelena
broj prikljuaka 12, presjek 16 mm2, boja zelena
broj prikljuaka 15, presjek 16 mm2, boja zelena
broj prikljuaka 7, presjek 16 mm2, boja crna
broj prikljuaka 12, presjek 16 mm2, boja crna
broj prikljuaka 15, presjek 16 mm2, boja crna

Teina [kg] Pakovanje [kom]


0,026
10
0,03
10
0,48
10
0,026
10
0,03
10
0,48
10
0,026
10
0,03
10
0,48
10

Kompaktni prekidai BC160 .....................................................................B3


Kompaktni prekidai BD250 ....................................................................B9
Kompaktni prekidai BH630 ..................................................................B13
Kompaktni prekidai BL1000, BL1600 ...................................................B17
Otvoreni (zrani) prekidai ARION WL ....................................................B21

KOMPAKTNI PREKIDAI
OTVORENI (ZRANI) PREKIDAI

Kompaktni prekidai

Tip

aj

BC160N

BD250S
BD250N

BH630S
BH630N

BL1000S

BL1600S

Nazivna struja

In

160 A

250 A

630 A

1000 A

1600 A

Nazivni radni napon

Ue

690 V a.c./d.c.

690 V a.c.

690 V a.c.

690 V a.c.

690 V a.c.

Nazivna frekvencija

fn

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

Kategorija upotrebe

690 V a.c.

A, B

A, B

25 kA
/415 V a.c.

65 (36) kA
/415 V a.c.

65 (36) kA
/415 V a.c.

65 kA
/415 V a.c.

65 kA
/415 V a.c.

2 kA/1 s

2,5 kA/1 s

6,5 kA/1 s

15 kA/1 s

20 kA/1 s

52 kA
/415 V a.c.

140 (75) kA
/415 V a.c.
L001,DTV3,
MTV8, MTV9

140 (75) kA
/415 V a.c.
L001,DTV3,
MTV8, MTV9

140 kA
/415 V a.c.
DTV3, MTV8,
U001

140 kA
/415 V a.c.
DTV3, MTV8,
U001

Nazivna granina
I
kratkospojna prekidna mo cu
Nazivna kratkotrajno podnosiva
Icw
struja pri Ue = 690 V a.c.
Nazivna kratkospojna
Icm
uklopna mo
Nadstrujni okida
Razmjeri x V x H
Broj polova

L, D, M

75 x 135 x 70 mm 105 x 225 x 105 mm 140 x 275 x 105 mm 210 x 350 x 135 mm 210 x 350 x 135 mm
3, 4

3, 4

3, 4

Izvlaiva izvedba

Utina izvedba

z//z

z/z/z

z/z/z

z/z/

z/z/

z/

z/z

z/z

z/

z/

z/z

z/z

z/z

z/z

z/z

Izvedba i pribor

Sklopka
pomona/relativna/signalizacija
Naponski okida
Podnaponski okida
/s preduklopnim kontaktom
Runi pogon
/sa podesivom ruicom
Motorni pogon

z je na raspolaganju, nije na raspolaganju, + priprema se

B2

aj BC160

Kompaktni prekidai
PRIKLJUNI PRIBOR
Blok prikljuci dvostruki

CS-BC-B

RUNI POGONI

Izvod prikljuci

Prednji prikljuak

CS-BC-B

CS-BC-A

Prikljuci potencijala

Stranji prikljuak

CS-BC-A

Redukcija za BA...*33

CS-BC-PS01

CS-BC-A033

PREKIDAI

Blok runog pogona - eoni


RP-BC-CK20
RP-BC-CP...

Blok runog pogona - eoni


RP-BC-CK21
RP-BC-CH...
RP-BC-CN...
BC160NT305-160-L

Blok runog pogona - boni desni


RP-BC-CK30

BC160NT305-160-N

RASTAVLJA
BC160NT305-160-D

Blok runog pogona - boni lijevi


RP-BC-CK31

BC160NT305-100-M

BC160NT305-160-V

Mehaniko paralelno prikljuivanje


RP-BC-CD10

POMONI OKIDAI
Naponski okida

Podnaponski okida

PREKIDAI

MONTANI KOMPLETI

Kontakt signalizacije Pomoni prekida

Adapter na DIN inu 35 mm

Mehaniko blokiranje
RP-BC-CB10

SV-BC-X...

SP-BC-X...

NS-BC-0010

PS-BC-0010

POGONI MOTORA
Pogoni motora - boni

DODATNA OPREMA
Ruica sa mogunou
zakljuavanja

OD-BC-UP01

Izolacijske prepreke

OD-BC-DIN1

Poklopac prikljuaka - IP20


Redukcija za BA...*33

OD-BC-KS03

CS-BC-KS02

OD-BC-MS33

B3

Kompaktni prekidai

aj

PREKIDAI 3-polna izvedba


Kod

B4

Tip

Popis

Teina [kg] Pakovanje [kom]

20214 BC160NT305-40-L 3-pol, In 40 A, Icu 25 kA, karakteristika vodova L, bez podeavanja Ir, Cu/Al
kablovi 2,5 95 mm2
20216 BC160NT305-50-L 3-pol, In 50 A, Icu 25 kA, karakteristika vodova L, bez podeavanja Ir, Cu/Al
kablovi 2,5 95 mm2
20218 BC160NT305-63-L 3-pol, In 63 A, Icu 25 kA, karakteristika vodova L, bez podeavanja Ir, Cu/Al
kablovi 2,5 95 mm2
20221 BC160NT305-80-L 3-pol, In 80 A, Icu 25 kA, karakteristika vodova L, bez podeavanja Ir, Cu/Al
kablovi 2,5 95 mm2
20203 BC160NT305-100-L 3-pol, In 100 A, Icu 25 kA, karakteristika vodova L, bez podeavanja Ir, Cu/Al
kablovi 2,5 95 mm2
20205 BC160NT305-125-L 3-pol, In 125 A, Icu 25 kA, karakteristika vodova L, bez podeavanja Ir, Cu/Al
kablovi 2,5 95 mm2
20207 BC160NT305-160-L 3-pol, In 160 A, Icu 25 kA, karakteristika vodova L, bez podeavanja Ir, Cu/Al
kablovi 2,5 95 mm2
20209 BC160NT305-16-D 3-pol, In 16 A, Icu 25 kA, karakteristika ope upotrebe D, podeavanje Ir
12,5 16 A, Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2
20211 BC160NT305-20-D 3-pol, In 20 A, Icu 25 kA, karakteristika ope upotrebe D, podeavanje Ir
16 20 A, Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2
20212 BC160NT305-25-D 3-pol, In 25 A, Icu 25 kA, karakteristika ope upotrebe D, podeavanje Ir
20 25 A, Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2
20213 BC160NT305-32-D 3-pol, In 32 A, Icu 25 kA, karakteristika ope upotrebe D, podeavanje Ir
25 32 A, Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2
20215 BC160NT305-40-D 3-pol, In 40 A, Icu 25 kA, karakteristika ope upotrebe D, podeavanje Ir
32 40 A, Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2
20217 BC160NT305-50-D 3-pol, In 50 A, Icu 25 kA, karakteristika ope upotrebe D, podeavanje Ir
40 50 A, Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2
20219 BC160NT305-63-D 3-pol, In 63 A, Icu 25 kA, karakteristika ope upotrebe D, podeavanje Ir
50 63 A, Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2
20222 BC160NT305-80-D 3-pol, In 80 A, Icu 25 kA, karakteristika ope upotrebe D, podeavanje Ir
63 80 A, Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2
20204 BC160NT305-100-D 3-pol, In 100 A, Icu 25 kA, karakteristika ope upotrebe D, podeavanje Ir
80 100 A, Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2
20206 BC160NT305-125-D 3-pol, In 125 A, Icu 25 kA, karakteristika ope upotrebe D, podeavanje Ir
100 125 A, Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2
20208 BC160NT305-160-D 3-pol, In 160 A, Icu 25 kA, karakteristika ope upotrebe D, podeavanje Ir
125 160 A, Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2
20243 BC160NT305-16-M 3-pol, In 16 A, Icu 25 kA, karakteristika motorska M, podeavanje Ir 12,5 16A,
Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2
20244 BC160NT305-20-M 3-pol, In 20 A, Icu 25 kA, karakteristika motorska M, podeavanje Ir 16 20 A,
Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2
20245 BC160NT305-25-M 3-pol, In 25 A, Icu 25 kA, karakteristika motorska M, podeavanje Ir 20 25 A,
Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2
20246 BC160NT305-32-M 3-pol, In 32 A, Icu 25 kA, karakteristika motorska M, podeavanje Ir 25 32 A,
Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2
20247 BC160NT305-40-M 3-pol, In 40 A, Icu 25 kA, karakteristika motorska M, podeavanje Ir 32 40 A,
Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2
20248 BC160NT305-50-M 3-pol, In 50 A, Icu 25 kA, karakteristika motorska M, podeavanje Ir 40 50 A,
Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2
20249 BC160NT305-63-M 3-pol, In 63 A, Icu 25 kA, karakteristika motorska M, podeavanje Ir 50 63 A,
Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2
20250 BC160NT305-80-M 3-pol, In 80 A, Icu 25 kA, karakteristika motorska M, podeavanje Ir 63 80 A,
Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2
20242 BC160NT305-100-M 3-pol, In 100 A, Icu 25 kA, karakteristika motorska M, podeavanje Ir 80 100 A,
Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2
20641 BC160NT305-32-N 3-pol, In 32 A, Icu 25 kA, karakteristika N, samo za prekidanje struja kratkog
spoja, Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2
20642 BC160NT305-40-N 3-pol, In 40 A, Icu 25 kA, karakteristika N, samo za prekidanje struja kratkog
spoja, Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2
20643 BC160NT305-50-N 3-pol, In 50 A, Icu 25 kA, karakteristika N, samo za prekidanje struja kratkog
spoja, Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2
20644 BC160NT305-63-N 3-pol, In 63 A, Icu 25 kA, karakteristika N, samo za prekidanje struja kratkog
spoja, Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2
20645 BC160NT305-80-N 3-pol, In 80 A, Icu 25 kA, karakteristika N, samo za prekidanje struja kratkog
spoja, Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2
20646 BC160NT305-100-N 3-pol, In 100 A, Icu 25 kA, karakteristika N, samo za prekidanje struja kratkog
spoja, Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2
20647 BC160NT305-125-N 3-pol, In 125 A, Icu 25 kA, kar. N, samo za prek. struja kr. spoja, Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2

20621 BC160NT305-160-N 3-pol, In 160 A, Icu 25 kA, kar. N, samo za prek. struja kr. spoja, Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2

Kompaktni prekidai

aj BC160
RASTAVLJA 3-polna izvedba
Kod

Tip

Popis

20585 BC160NT305-160-V 3-pol, Ie 160 A, Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2

Teina [kg] Pakovanje [kom]


1

PREKIDAI 3+N-polna izvedba


Kod

Tip

Popis

33612 BC160NT405-40-L 3+N-pol, In 40 A, Icu 25 kA, karakteristika vodova L, bez podeavanja Ir, Cu/Al
kablovi 2,5 95 mm2
33610 BC160NT405-50-L 3+N-pol, In 50 A, Icu 25 kA, karakteristika vodova L, bez podeavanja Ir, Cu/Al
kablovi 2,5 95 mm2
33608 BC160NT405-63-L 3+N-pol, In 63 A, Icu 25 kA, karakteristika vodova L, bez podeavanja Ir, Cu/Al
kablovi 2,5 95 mm2
33606 BC160NT405-80-L 3+N-pol, In 80 A, Icu 25 kA, karakteristika vodova L, bez podeavanja Ir, Cu/Al
kablovi 2,5 95 mm2
33604 BC160NT405-100-L 3+N-pol, In 100 A, Icu 25 kA, karakteristika vodova L, bez podeavanja Ir, Cu/Al
kablovi 2,5 95 mm2
33602 BC160NT405-125-L 3+N-pol, In 125 A, Icu 25 kA, karakteristika vodova L, bez podeavanja Ir, Cu/Al
kablovi 2,5 95 mm2
33600 BC160NT405-160-L 3+N-pol, In 160 A, Icu 25 kA, karakteristika vodova L, bez podeavanja Ir, Cu/Al
kablovi 2,5 95 mm2
33617 BC160NT405-16-D 3+N-pol, In 16 A, Icu 25 kA, karakteristika ope upotrebe D, podeavanje Ir
12,5 16 A, Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2
33616 BC160NT405-20-D 3+N-pol, In 20 A, Icu 25 kA, karakteristika ope upotrebe D, podeavanje Ir
16 20 A, Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2
33615 BC160NT405-25-D 3+N-pol, In 25 A, Icu 25 kA, karakteristika ope upotrebe D, podeavanje Ir
20 25 A, Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2
33614 BC160NT405-32-D 3+N-pol, In 32 A, Icu 25 kA, karakteristika ope upotrebe D, podeavanje Ir
25 32 A, Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2
33613 BC160NT405-40-D 3+N-pol, In 40 A, Icu 25 kA, karakteristika ope upotrebe D, podeavanje Ir
32 40 A, Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2
33611 BC160NT405-50-D 3+N-pol, In 50 A, Icu 25 kA, karakteristika ope upotrebe D, podeavanje Ir
40 50 A, Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2
33609 BC160NT405-63-D 3+N-pol, In 63 A, Icu 25 kA, karakteristika ope upotrebe D, podeavanje Ir
50 63 A, Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2
33607 BC160NT405-80-D 3+N-pol, In 80 A, Icu 25 kA, karakteristika ope upotrebe D, podeavanje Ir
63 80 A, Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2
33605 BC160NT405-100-D 3+N-pol, In 100 A, Icu 25 kA, karakteristika ope upotrebe D, podeavanje Ir
80 100 A, Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2
33603 BC160NT405-125-D 3+N-pol, In 125 A, Icu 25 kA, karakteristika ope upotrebe D, podeavanje Ir
100 125 A, Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2
33601 BC160NT405-160-D 3+N-pol, In 160 A, Icu 25 kA, karakteristika ope upotrebe D, podeavanje Ir
125 160 A, Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2
33625 BC160NT405-32-N 3+N-pol, In 32 A, Icu 25 kA, karakteristika N, samo za prekidanje struja kratkog
spoja, Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2
33624 BC160NT405-40-N 3+N-pol, In 40 A, Icu 25 kA, karakteristika N, samo za prekidanje struja kratkog
spoja, Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2
33623 BC160NT405-50-N 3+N-pol, In 50 A, Icu 25 kA, karakteristika N, samo za prekidanje struja kratkog
spoja, Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2
33622 BC160NT405-63-N 3+N-pol, In 63 A, Icu 25 kA, karakteristika N, samo za prekidanje struja kratkog
spoja, Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2
33621 BC160NT405-80-N 3+N-pol, In 80 A, Icu 25 kA, karakteristika N, samo za prekidanje struja kratkog
spoja, Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2
33620 BC160NT405-100-N 3+N-pol, In 100 A, Icu 25 kA, karakteristika N, samo za prekidanje struja
kratkog spoja, Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2
33619 BC160NT405-125-N 3+N-pol, In 125 A, Icu 25 kA, karakteristika N, samo za prekidanje struja
kratkog spoja, Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2
33618 BC160NT405-160-N 3+N-pol, In 160 A, Icu 25 kA, karakteristika N, samo za prekidanje struja
kratkog spoja, Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2

Teina [kg] Pakovanje [kom]


1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

B5

Kompaktni prekidai

aj

PREKIDAI 4-polna izvedba


Kod

Tip

Popis

33639 BC160NT406-40-L 4-pol, In 40 A, Icu 25 kA, karakteristika vodova L, bez podeavanja Ir, Cu/Al
kablovi 2,5 95 mm2
33637 BC160NT406-50-L 4 pol, In 50 A, Icu 25 kA, karakteristika vodova L, bez podeavanja Ir, Cu/Al
kablovi 2,5 95 mm2
33635 BC160NT406-63-L 4-pol, In 63 A, Icu 25 kA, karakteristika vodova L, bez podeavanja Ir, Cu/Al
kablovi 2,5 95 mm2
33633 BC160NT406-80-L 4-pol, In 80 A, Icu 25 kA, karakteristika vodova L, bez podeavanja Ir, Cu/Al
kablovi 2,5 95 mm2
33631 BC160NT406-100-L 4-pol, In 100 A, Icu 25 kA, karakteristika vodova L, bez podeavanja Ir, Cu/Al
kablovi 2,5 95 mm2
33629 BC160NT406-125-L 4-pol, In 125 A, Icu 25 kA, karakteristika vodova L, bez podeavanja Ir, Cu/Al
kablovi 2,5 95 mm2
33627 BC160NT406-160-L 4-pol, In 160 A, Icu 25 kA, karakteristika vodova L, bez podeavanja Ir, Cu/Al
kablovi 2,5 95 mm2
33644 BC160NT406-16-D 4-pol, In 16 A, Icu 25 kA, karakteristika ope upotrebe D, podeavanje Ir
12,5 16 A, Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2
33643 BC160NT406-20-D 4-pol, In 20 A, Icu 25 kA, karakteristika ope upotrebe D, podeavanje Ir
16 20 A, Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2
33642 BC160NT406-25-D 4-pol, In 25 A, Icu 25 kA, karakteristika ope upotrebe D, podeavanje Ir
20 25 A, Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2
33641 BC160NT406-32-D 4-pol, In 32 A, Icu 25 kA, karakteristika ope upotrebe D, podeavanje Ir
25 32 A, Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2
33640 BC160NT406-40-D 4-pol, In 40 A, Icu 25 kA, karakteristika ope upotrebe D, podeavanje Ir
32 40 A, Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2
33638 BC160NT406-50-D 4-pol, In 50 A, Icu 25 kA, karakteristika ope upotrebe D, podeavanje Ir
40 50 A, Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2
33636 BC160NT406-63-D 4-pol, In 63 A, Icu 25 kA, karakteristika ope upotrebe D, podeavanje Ir
50 63 A, Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2
33634 BC160NT406-80-D 4-pol, In 80 A, Icu 25 kA, karakteristika ope upotrebe D, podeavanje Ir
63 80 A, Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2
33632 BC160NT406-100-D 4 pol, In 100 A, Icu 25 kA, karakteristika ope upotrebe D, podeavanje Ir
80 100 A, Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2
33630 BC160NT406-125-D 4-pol, In 125 A, Icu 25 kA, karakteristika ope upotrebe D, podeavanje Ir
100 125A, Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2
33628 BC160NT406-160-D 4-pol, In 160 A, Icu 25 kA, karakteristika ope upotrebe D, podeavanje Ir
125 160 A, Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2
33652 BC160NT406-32-N 4-pol, In 32 A, Icu 25 kA, karakteristika N, samo za prekidanje struja kratkog
spoja, Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2
33651 BC160NT406-40-N 4-pol, In 40 A, Icu 25 kA, karakteristika N, samo za prekidanje struja kratkog
spoja, Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2
33650 BC160NT406-50-N 4-pol, In 50 A, Icu 25 kA, karakteristika N, samo za prekidanje struja kratkog
spoja, Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2
33649 BC160NT406-63-N 4-pol, In 63 A, Icu 25 kA, karakteristika N, samo za prekidanje struja kratkog
spoja, Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2
33648 BC160NT406-80-N 4-pol, In 80 A, Icu 25 kA, karakteristika N, samo za prekidanje struja kratkog
spoja, Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2
33647 BC160NT406-100-N 4-pol, In 100 A, Icu 25 kA, karakteristika N, samo za prekidanje struja kratkog
spoja, Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2
33646 BC160NT406-125-N 4-pol, In 125 A, Icu 25 kA, karakteristika N, samo za prekidanje struja kratkog
spoja, Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2
33645 BC160NT406-160-N 4-pol, In 160 A, Icu 25 kA, karakteristika N, samo za prekidanje struja kratkog
spoja, Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2

Teina [kg] Pakovanje [kom]


1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

RASTAVLJA 4-polna izvedba


Kod

Tip

Popis

33626 BC160NT405-160-V 4-pol, Ie 160 A, Cu/Al kablovi 2,5 95 mm2

B6

Teina [kg] Pakovanje [kom]


1,3

Kompaktni prekidai

aj BC160
PRIKLJUNI PRIBOR
Kod

Tip

Popis

20223 CS-BC-A011

prednji prikljuak, Cu/Al sabirnice / kabelske stopice / fleksi sabirnice, 3 kom,


za BC160

20237 CS-BC-B021

Teina [kg] Pakovanje [kom]


0,045

blok prikljuci, Cu/Al kablovi, 2x (25 120) mm2 , 3 kom, za BC160

0,18

20236 CS-BC-A021

stranji prikljuak, Cu/Al sabirnice / kabelske stopice, 3 kom, za BC160

0,175

20239 CS-BC-PS01

prikljuak potencijala, Cu vodii, 1,5 2,5/4 6 mm2 , 3 kom, za BC160

0,01

0,10306

0,015

20608 CS-BC-A033
33653 CS-BC-A411

nadomjestakBA*33-50,prednji prikljuak, Cu/Al sabirnice/ kabelske stopice,


3 kom, za BC160
prednji prikljuak, Cu/Al sabirnice / kabelske stopice / fleksi sabirnice, 1 kom,
za BC160

33654 CS-BC-A421

stranji prikljuak, Cu/Al sabirnice / kabelske stopice, 1 kom, za BC160

0,08

33658 CS-BC-B421

blok prikljuci, Cu/Al kablovi, 2x (25 120) mm2 , 4 kom, za BC160

0,25

34957 CS-BC-B014

blok prikljuci, Cu/Al kablovi, 5x (2,5 25) mm2, 3 kom, za BC160

0,18

34958 CS-BC-B414

blok prikljuci, Cu/Al kablovi 5x (2,5 25) mm2, 4 kom, za BC160

0,24

36030 CS-BC-PS41

prikljuak potencijala, Cu vodii, 1,5 2,5/4 6 mm2 , 1 kom, za BC160

0,005

MONTANI KOMPLETI
Kod

Tip

Popis

20625 OD-BC-MS33

nadomjestak BA*33-50, prednji prikljuak, za BC160

20238 OD-BC-DIN1

adapter na DIN inu, za BC160

Teina [kg] Pakovanje [kom]


0,12542

0,05

SKLOPKE
Kod

Tip

Popis

Teina [kg] Pakovanje [kom]

20227 PS-BC-0010

1x CO, 60 250 V a.c./d.c. , za BC160

0,1

20228 PS-BC-0010-Au

1x CO, 5 60 V a.c./d.c. , za BC160

0,1

20225 NS-BC-0010

1x CO, 60 250 V a.c./d.c. , za BC160

0,1

20226 NS-BC-0010-Au

1x CO, 5 60 V a.c./d.c. , za BC160

0,1

NAPONSKI OKIDAI
Kod

Tip

Popis

Teina [kg] Pakovanje [kom]

20233 SV-BC-X024

24, 48 V a.c./d.c. , za BC160

0,05

20234 SV-BC-X110

110 V a.c./d.c. , za BC160

0,05

20235 SV-BC-X230

230, 400 V a.c./220 V d.c. , za BC160

0,05

PODNAPONSKI OKIDAI
Kod

Tip

Popis

Teina [kg] Pakovanje [kom]

20229 SP-BC-X024

24, 48 V a.c./d.c. , za BC160

0,05

20231 SP-BC-X110

110 V a.c./d.c. , za BC160

0,05

20232 SP-BC-X230

230, 400 V a.c./220 V d.c. , za BC160

0,05

B7

Kompaktni prekidai

aj

RUNI POGONI
Kod

Tip

Popis

Teina [kg] Pakovanje [kom]

20560 RP-BC-CK10

blok runog pogona, za BC160

0,079

20593 RP-BC-CK20

blok runog pogona, sa zakljuavanjem, za BC160

0,079

1
1

20594 RP-BC-CK21

blok runog pogona, sa zakljuavanjem, uta etiketa, za BC160

0,079

20595 RP-BC-CK30

blok runog pogona, bono upravljanje desno, za BC160

0,137

20596 RP-BC-CK31

blok runog pogona, bono upravljanje lijevo, za BC160

0,137

20561 RP-BC-CP10

ruica runog pogona, boja crna, za BC160

0,019

20562 RP-BC-CP20

ruica runog pogona, boja crna, sa zakljuavanjem, za BC160

0,019

20597 RP-BC-CP21

ruica runog pogona, boja crvena, sa zakljuavanjem, za BC160

0,019

20564 RP-BC-CN10

loisko runog pogona, IP40, crna etiketa, za BC160

0,042

20565 RP-BC-CN20

loisko runog pogona, IP66, crna etiketa, za BC160

0,042

20598 RP-BC-CN11

loisko runog pogona, IP40, uta etiketa, za BC160

0,042

20599 RP-BC-CN21

loisko runog pogona, IP66, uta etiketa, za BC160

0,042

20563 RP-BC-CH10

produeno vratilo, za BC160

0,113

20600 RP-BC-CH20

produeno vratilo, produena izvedba, za BC160

0,92

MEHANIKO BLOKIRANJE I PARALELNO PRIKLJUIVANJE


Kod

Tip

Popis

Teina [kg] Pakovanje [kom]

20601 RP-BC-CB10

mehaniko blokiranje, za runi pogon eoni, za BC160

0,089

20602 RP-BC-CD10

mehaniko paralelno prikljuivanje, za runi pogon eoni, za BC160

0,109

MOTORSKI POGONI
Kod

Tip

Popis

Teina [kg] Pakovanje [kom]

34450 MP-BC-X024-B

bono upravljanje, 24 V a.c./d.c. , za BC160

0,9

34451 MP-BC-X048-B

bono upravljanje, 48 V a.c./d.c. , za BC160

0,9

34452 MP-BC-X110-B

bono upravljanje, 110 V a.c./d.c. , za BC160

0,9

34453 MP-BC-X230-B

bono upravljanje, 230 V a.c./220 V d.c. , za BC160

0,9

DODATNA OPREMA
Kod

B8

Tip

Popis

Teina [kg] Pakovanje [kom]

20224 OD-BC-KS02

izolacijske pregrade, 2 kom, za BC160

0,03

20240 OD-BC-KS03

poklopac prikljuaka, IP20, 3-pol, za BC160

0,05

20241 OD-BC-UP01

ruica sa mogunou zakljuavanja, za BC160

0,005

34454 OD-BC-KA02

propojni kabel, 60 cm za motorski pogon, za BC160

0,1

33660 OD-BC-KS42

izolacijska pregrada, 1 kom, za BC160

0,015

33661 OD-BC-KS43

poklopac prikljuaka, IP20, 4-pol, za BC160

0,07

Kompaktni prekidai

aj BD250

PRIKLJUNI PRIBORI

Blok prikljuci dvostruki

CS-BD-B, CS-BD-B

RUNI POGONI
RP-BD-CK..
RP-BHD-CP..

Blok prikljuci

Prikljuci potencijala

CS-BD-B

CS-BD-PS01

SKLOPNI BLOK

IZVLAIVI UREAJ

UTINI UREAJ

BD250SE305
BD250NE305

ZO-BD-0250-300

ZV-BD-0250-300

RP-BHD-CN..
RP-BHD-CH

Mehaniko paralelno prikljuivanje


RP-BHD-CD10

Mehaniko blokiranje
RP-BHD-CB10
Mehaniko blokiranje Bowden-om
MB-BD-PV05
MB-BHD-PV03

MOTORSKI POGONI

MP-BD-X

OD-BHD-KA02

SKLOPKE PS-BHD-
Jednostruke

OD-BHD-PP01

NAPONSKI OKIDA

NADSTRUJNI OKIDA

Dvostruke

BLOK RASTAVLJAA

SV-BHD-X

Preklopne

Preduklopne

DODATNA OPREMA ZA
ZO... A ZV...
Propojni kabel
OD-BHD-KA01

PODNAPONSKI OKIDA
SP-BHD-X
SE-BD-....-L001

SE-BD-....-DTV3

SE-BD-0250-V001

Signalizacija poloaja
SO-BHD-0010
SE-BD-....-MTV8

DODATNA OPREMA

Umetak za plombiranje Dodatni poklopac


nadstrujnog okidaa
Ruica sa zakljuavanjem

OD-BD-UP01

OD-BD-VP01

OD-BD-VP02

SE-BD-....-MTV9

Poklopac prikljuaka

OD-BD-KS03

SE-BD-....-4DO1

Izolacijske pregrade

Elementi za zakljuavanje
OD-BD-KK01

OD-BHD-KS02

B9

Kompaktni prekidai

aj BD250

SKLOPNI BLOKOVI 3-polna izvedba


Kod

Tip

Popis

Teina [kg]

Pakovanje [kom]

14414 BD250NE305

3-pol, Iu 250 A, Icu 36 kA, za BD250

2,84

14415 BD250SE305

3-pol, Iu 250 A, Icu 65 kA, za BD250

2,84

SKLOPNI BLOKOVI 3+N polna izvedba


19571 BD250NE405

3+N-pol, Iu 250 A, Icu 36 kA, za BD250

3,7

19573 BD250SE405

3+N-pol, Iu 250 A, Icu 65 kA, za BD250

3,7

SKLOPNI BLOKOVI 4- polna izvedba


19572 BD250NE406

4-pol, Iu 250 A, Icu 36 kA, za BD250

3,9

19574 BD250SE406

4-pol, Iu 250 A, Icu 65 kA, za BD250

3,9

Teina [kg]

Pakovanje [kom]

iZVLAIVI UREAJI
Kod

Tip

Popis

14558 ZO-BD-0250-300

3-pol, za BD250

20651 ZO-BD-0250-400

3+N-pol, 4-pol, za BD250

1,593

2,1

Teina [kg]

Pakovanje [kom]

UTINI UREAJI
Kod

Tip

Popis

14557 ZV-BD-0250-300

3-pol, za BD250

20652 ZV-BD-0250-400

3+N-pol, 4-pol, za BD250

2,692

3,2

Teina [kg]

Pakovanje [kom]

NADSTRUJNI OKIDAI za 3-polne i 3+N-polne izvedbe


Kod

Tip

Popis

20612 SE-BD-0160-L001 karakteristika vodova L, In 160 A, bez podeavanja Ir, za BD250

0,317

20666 SE-BD-0200-L001 karakteristika vodova L, In 200 A, bez podeavanja Ir, za BD250

0,317

20613 SE-BD-0250-L001 karakteristika vodova L, In 250 A, bez podeavanja Ir, za BD250

0,317

24300 SE-BD-0100-DTV3 karakteristika ope upotrebe D, In 100 A, podeavanje Ir 40 100 A, za BD250

0,317

24200 SE-BD-0160-DTV3 karakteristika ope upotrebe D, In 160 A, podeavanje Ir 63 160 A, za BD250

0,317

24100 SE-BD-0250-DTV3 karakteristika ope upotrebe D, In 250 A, podeavanje Ir 100 250 A, za BD250

0,317

24310 SE-BD-0100-MTV8 karakteristika motorska M, In 100 A, podeavanje Ir 40 100 A, za BD250

0,317

24210 SE-BD-0160-MTV8 karakteristika motorska M, In 160, podeavanje Ir 63 160 A, za BD250

0,317

24110 SE-BD-0250-MTV8 karakteristika motorska M, In 250 A, podeavanje Ir 100 250 A, za BD250

0,317

17304 SE-BD-0100-MTV9 karakteristika motorska M, vremenska selektivnost, In 100 A,


podeavanje Ir 40 100 A, za BD250
19569 SE-BD-0160-MTV9 karakteristika motorska M, vremenska selektivnost, In 160 A,
podeavanje Ir 63 160 A, za BD250
19570 SE-BD-0250-MTV9 karakteristika motorska M, vremenska selektivnost, In 250 A,
podeavanje Ir 100 250 A, za BD250

0,317

0,317

0,317

NADSTRUJNI OKIDAI za 4-polnu izvedbu


Kod

Teina [kg]

Pakovanje [kom]

33423 SE-BD-0100-4D01 karakteristika ope upotrebe D, In 100 A, podeavanje Ir 40 100 A, za BD250

Tip

Popis

0,327

33424 SE-BD-0160-4D01 karakteristika ope upotrebe D, In 160 A, podeavanje Ir 63 160 A, za BD250

0,327

33425 SE-BD-0250-4D01 karakteristika ope upotrebe D, In 250 A, podeavanje Ir 100 250 A, za BD250

0,327

Teina [kg]

Pakovanje [kom]

0,267

BLOK RASTAVLJAA
Kod

Tip

Popis

24120 SE-BD-0250-V001 za BD250

B10

Kompaktni prekidai

aj BD250
PRIKLJUNI PRIBOR
Kod

Tip

Popis

Teina [kg] Pakovanje [kom]

24810 CS-BD-T011

kleme, Cu kablovi / fleksi sabirnice 16 150 mm2, 3 kom, za BD250

0,24

24751 CS-BD-B011

blok prikljuci, Cu/Al kablovi 16 150 mm2, 3 kom, za BD250

0,21

17534 CS-BD-B012

blok prikljuci, Cu/Al kablovi 150 240 mm2, 3 kom, za BD250

0,2

24752 CS-BD-B021

dvostruki blok prikljuci, Cu/Al kablovi 2x (16 150) mm2, 3 kom, za BD250

0,51

13808 CS-BD-B022

dvostruki blok prikljuci, Cu/Al kablovi 2x (150 240) mm2, 3 kom, za BD250

0,62

20119 CS-BD-B014

blok prikljuci, Cu/Al kablovi 6x (6 35) mm2, 3 kom, za BD250

0,3

24770 CS-BD-A021

stranji prikljuak, Cu/Al sabirnice / kabelske stopice, 3 kom, za BD250

0,237

13682 CS-BD-PS01

prikljuci potencijala, Cu vodii 1,5 2,5/ 4 6 mm2, 3 kom, za BD250

0,017

24750 CS-BD-A011

prednji prikljuak, Cu/Al sabirnice / kabelske stopice/ fleksi sabirnice, 3 kom,


za BD250

0,12

19578 CS-BD-T411

kleme, Cu kablovi / fleksi sabirnice 16 150 mm2, 1 kom, za BD250

0,08

19582 CS-BD-B411

blok prikljuci, Cu/Al kablovi 16 150 mm2, 1 kom, za BD250

0,07

19577 CS-BD-B412

blok prikljuci, Cu/Al kablovi 150 240 mm2, 1 kom, za BD250

0,07

19579 CS-BD-B421

dvostruki blok prikljuci, Cu/Al kablovi 2x (16 150) mm2, 1 kom, za BD250

0,17

19580 CS-BD-B422

dvostruki blok prikljuci, Cu/Al kablovi 2x (150 240) mm2, 1 kom, za BD250

0,21

21170 CS-BD-B414

blok prikljuci, Cu/Al kablovi 6x (6 35) mm2, 1 kom, za BD250

0,1

19581 CS-BD-A421

stranji prikljuak, Cu/Al sabirnice / kabelske stopice, 1 kom, za BD250

0,08

24772 CS-BD-A037

nadomjestak BA*37-50,prednji prikljuak Cu/ Al sabirnice/ kabelske stopice,3 kom, za BD250

0,3

24771 CS-BD-A039

nadomjestak BA*39-50/ J2UX, prednji prikljuak Cu/ Al sabirnice/ kabelske


stopice, 3 kom, za BD250

0,447

18201 CS-BD-Z039

nadomjestak BA*39/ J2UX, stranji prikljuak Cu/Al sabirnice/kabelske stopice,3 kom,za BD250

0,739

18023 CS-BD-JX75

nadomjestak J2UX75/ BA...*39, prednji prikljuak utine izvedbe Cu/ Al sabirnice/


kabelske stopice, 3 kom, za BD250
nadomjestak J2UX75T, prednji prikljuak utine izvedbe Cu/ Al sabirnice/ kabelske
stopice, 3 kom, za BD250

0,558

0,711

0,005

18024 CS-BD-JT75
36031 CS-BD-PS41

prikljuci potencijala, Cu vodii 1,5 2,5/ 4 6 mm2, 1 kom, za BD250

MONTANI KOMPLET
Kod

Tip

Popis

Teina [kg] Pakovanje [kom]

18203 OD-BD-MZ39

nadomjestak J2UX / BA...39, stranji prikljuak, za BD250

1,255

33330 OD-BD-MT75

nadomjestak J2UX75T, prednji prikljuak, utina izvedba, za BD250

0,5

24741 OD-BHD-MS39

nadomjestak J2UX/BA...39, prednji prikljuak, za BH630/BD250

0,7

14563 OD-BHD-MS75

nadomjestak J2UX75/BA...*39-75, prednji prikljuak, utina izvedba,


za BH630/BD250

0,446

SKLOPKE
Kod
24700
24702
24701
24703
13690
13693
13691
13694
13689
13692
18021
18022
16169
35893
37467

Tip
PS-BHD-1000
PS-BHD-1000-Au
PS-BHD-0100
PS-BHD-0100-Au
PS-BHD-0200
PS-BHD-0200-Au
PS-BHD-1100
PS-BHD-1100-Au
PS-BHD-2000
PS-BHD-2000-Au
PS-BHD-0010
PS-BHD-0010-Au
SP-BHD-0002
PS-BHD-0020
PS-BHD-0020-Au

Popis
1x NO, 60 500 V a.c./ d.c. , za BH630/BD250
1x NO, 5 60 V a.c./d.c. , za BH630/BD250
1x NC, 60 500 V a.c./ d.c. , za BH630/BD250
1x NC, 5 60 V a.c./d.c. , za BH630/BD250
2x NC, 60 500 V a.c./ d.c. , za BH630/BD250
2x NC, 5 60 V a.c./d.c. , za BH630/BD250
1x NO + 1x NC, 60 500 V a.c./ d.c. , za BH630/BD250
1x NO + 1x NC, 5 60 V a.c./d.c. , za BH630/BD250
2x NO, 60 500 V a.c./ d.c. , za BH630/BD250
2x NO, 5 60 V a.c./d.c. , za BH630/BD250
1x CO, 60 500 V a.c./ d.c. , za BH630/BD250
1x CO, 5 60 V a.c./d.c. , za BH630/BD250
2x NO / 2x NC / 1x NO + 1x NC preduklopni kontakt, za BH630/BD250
2x CO, 60 500 V a.c./d.c , za BH630/BD250
2x CO, 5 60 V a.c./d.c., za BH630/BD250

Teina [kg] Pakovanje [kom]


0,012
1
0,012
1
0,013
1
0,013
1
0,026
1
0,026
1
0,025
1
0,025
1
0,024
1
0,024
1
0,013
1
0,013
1
0,045
1
0,026
1
0,026
1

Popis

Teina [kg] Pakovanje [kom]

NAPONSKI OKIDAI
Kod

Tip

24650 SV-BHD-X024

24, 40, 48 V a.c./d.c. , za BH630/BD250

0,14

24630 SV-BHD-X110

110 V a.c./d.c. , za BH630/BD250

0,14

24620 SV-BHD-X230

230, 400, 500 V a.c./220 V d.c. , za BH630/BD250

0,14

B11

Kompaktni prekidai

aj BD250

PODNAPONSKI OKIDAI
Kod

Tip

Popis

Teina [kg] Pakovanje [kom]

24450 SP-BHD-X024

24, 40, 48 V a.c./d.c. , za BH630/BD250

0,11

24430 SP-BHD-X110

110 V a.c./d.c. , za BH630/BD250

0,11

24420 SP-BHD-X230

230, 400, 500 V a.c./220 V d.c. , za BH630/BD250

24550 SP-BHD-X024-0001 24, 40, 48 V a.c./d.c. , preduklopni kontakt, za BH630/BD250

0,11

0,12

24530 SP-BHD-X110-0001 110 V a.c./d.c. , preduklopni kontakt, za BH630/BD250

0,12

24520 SP-BHD-X230-0001 230, 400, 500 V a.c./220 V d.c. , preduklopni kontakt, za BH630/BD250

0,12

RUNI POGONI
Kod

Tip

Popis

Teina [kg] Pakovanje [kom]

13651 RP-BD-CK10

blok runog pogona, za BD250

0,223

13652 RP-BD-CK20

blok runog pogona, sa zakljuavanjem, za BD250

0,223

13684 RP-BD-CK21

blok runog pogona, sa zakljuavanjem, uta etiketa, za BD250

0,223

37250 RP-BD-CK30

blok runog pogona, bono upravljanje desno, za BD205

0,484

37251 RP-BD-CK31

blok runog pogona, bono upravljanje lijevo, za BD205

0,484

13655 RP-BHD-CP10

ruica runog pogona, boja crna, za BH630/BD250

0,075

13656 RP-BHD-CP20

ruica runog pogona, boja crna, sa zakljuavanjem, za BH630/BD250

0,075

13657 RP-BHD-CP21

ruica runog pogona, boja crvena, sa zakljuavanjem, za BH630/BD250

0,075

37246 RP-BHD-CN40

loisko runog pogona, IP40, crna etiketa, za BH630/BD250

0,2

37247 RP-BHD-CN41

loisko runog pogona, IP40, uta etiketa, za BH630/BD250

0,2

37248 RP-BHD-CN60

loisko runog pogona, IP66, crna etiketa, za BH630/BD250

0,2

37249 RP-BHD-CN61

loisko runog pogona, IP66, uta etiketa, za BH630/BD250

0,2

13658 RP-BHD-CH10

produeno vratilo, za BH630/BD250

0,205

13659 RP-BHD-CH20

produeno vratilo, produena izvedba, za BH630/BD250

0,255

MEHANIKO BLOKIRANJE I PARALELNO PRIKLJUIVANJE


Kod

Tip

Popis

18290 RP-BHD-CB10

mehaniko blokiranje, za runi pogon, za BH630/BD250

18289 RP-BHD-CD10
19612 MB-BD-PV05
19613 MB-BHD-PV03

Teina [kg] Pakovanje [kom]


0,16

mehaniko paralelno prikljuivanje, za runi pogon, za BH630/BD250

0,23

mehaniko blokiranje, Bowden, za dva prekidaa BD250

0,448

mehaniko blokiranje,Bowden,za jedan prekida BD250 i za jedan prekida BH630

0,448

MOTORSKI POGONI
Kod

Tip

Popis

Teina [kg] Pakovanje [kom]

21216 MP-BD-X024

24 V a.c./d.c. , za BD250

1,529

19790 MP-BD-X048

48 V a.c./d.c. , za BD250

1,529

13537 MP-BD-X110

110 V a.c./d.c. , za BD250

1,529

13535 MP-BD-X230

230 V a.c./220 V d.c. , za BD250

1,529

20592 MP-BD-X024-P

24 V a.c./d.c. , broja radnih ciklusa, za BD250

1,529

19791 MP-BD-X048-P

48 V a.c./d.c. , broja radnih ciklusa, za BD250

1,529

13686 MP-BD-X110-P

110 V a.c./d.c. , broja radnih ciklusa, za BD250

1,529

13538 MP-BD-X230-P

230 V a.c./220 V d.c. , broja radnih ciklusa, za BD250

1,529

DODATNA OPREMA
Kod

B12

Tip

Popis

Teina [kg] Pakovanje [kom]

13534 OD-BD-KS03

poklopac prikljuaka, IP20, za BD250, 3-pol

0,098

19576 OD-BD-KS43

poklopac prikljuaka IP20, za BD250, 4-pol

0,141

13533 OD-BD-UP01

ruica sa mogunou zakljuavanja, za BD250

0,009

15328 OD-BD-VP01

umetak za plombiranje vijaka, za BD250

0,001

18215 OD-BD-VP02

dodatni poklopac nadstrujnog okidaa, mogunost plombiranja, za BD250

0,08

14559 OD-BD-KK01

elementi za zakljuavanje, izvlaiva izvedba / utina izvedba, za BD250

0,002

13688 OD-BHD-PP01

broja radnih ciklusa, za motorski pogon, za BH630/BD250

0,08

13809 OD-BHD-KA02

produni kabel, za motorski pogon, za BH630/BD250

0,1

24740 OD-BHD-KS02

izolacijske pregrade, 2 kom, za BH630/BD250

0,077

19575 OD-BHD-KS42

izolacijske pregrade, 1 kom, za BH630/BD250

0,039

14555 OD-BHD-KA01

propojni kabel, za prekida izvlaive izvedbe / utine izvedbe,


za BH630/BD250

0,12

14642 OD-BHD-KT01

poklopac tipke ukljuenja, za motorski pogon, za BH630/BD250

0,002

14560 SO-BHD-0010

signalizacija poloaja, za prekida izvlaive izvedbe / utine izvedbe,


za BH630/BD250

0,018

Kompaktni prekidai
PRIKLJUNI PRIBOR

aj BH630
Blok prikljuci dvostruki

Blok prikljuci

Prikljuci potencijala

CS-BH-B, CS-BH-B

CS-BH-B

CS-BH-PS01

Blok prikljuci

CS-BH-B, CS-BH-B

RUNI POGONI
RP-BH-CK..
RP-BHD-CP..

SKLOPNI BLOK

IZVLAIVI UREAJ

UVLAIVI UREAJ

BH630SE305
BH630NE305

ZO-BH-0630-300

ZV-BH-0630-300

RP-BHD
RP-BHD

Mehaniko paralelno prikljuivanje


RP-BHD-CD10

Mehaniko blokiranje
RP-BHD-CB10
Mehaniko blokiranje Bowden-om
MB-BH-PV04
MB-BHD-PV03

MOTORSKI POGONI

MP-BH-X

OD-BHD-KA02

SKLOPKE PS-BHD-
Jednostruke

OD-BHD-PP01

NAPONSKI OKIDA

NADSTRUJNI OKIDA

Dvostruke

BLOK RASTAVLJAA

SV-BHD-X

Preklopne

Preduklopne

DODATNA OPREMA
ZA ZO... A ZV...
Propojni kabel
OD-BHD-KA01

PODNAPONSKI OKIDA
SP-BHD-X
SE-BH-....-L001

SE-BH-....-DTV3

SE-BH-0630-V001

Signalizacija poloaja
SO-BHD-0010
SE-BH-....-MTV8

DODATNA OPREMA
Ruica sa zakljuavanjem

OD-BH-UP01

Umetak
za plombiranje

OD-BH-VP01

Dodatni poklopac
nadstrujnog okidaa

OD-BH-VP02

SE-BH-....-MTV9

SE-BH-0630-4D01

Poklopac prikljuaka

Izolacijske pregrade

OD-BH-KS03

OD-BHD-KS02

Elementi za zakljuavanje
OD-BH-KK01

B13

Kompaktni prekidai

aj BH630

SKLOPNI BLOKOVI 3- polna izvedba


Kod

Tip

Popis

Teina [kg] Pakovanje [kom]

14412 BH630NE305

3-pol, Iu 630 A, Icu 36 kA, za BH630

5,3

14413 BH630SE305

3-pol, Iu 630 A, Icu 65 kA, za BH630

5,3

SKLOPNI BLOKOVI 3+N polna izvedba


19583 BH630NE405

3+N-pol, Iu 630 A, Icu 36 kA, za BH630

6,65

19585 BH630SE405

3+N-pol, Iu 630 A, Icu 65 kA, za BH630

6,65

SKLOPNI BLOKOVI 4-polna izvedba


19584 BH630NE406

4-pol, Iu 630 A, Icu 36 kA, za BH630

19586 BH630SE406

4-pol, Iu 630 A, Icu 65 kA, za BH630

IZVLAIVI UREAJI
Kod

Tip

Popis

Teina [kg] Pakovanje [kom]

14556 ZO-BH-0630-300

3-pol, za BH630

2,61

20649 ZO-BH-0630-400

3+N pol, 4-pol, za BH630

3,4

UTINI UREAJI
Kod

Tip

Popis

14553 ZV-BH-0630-300

3-pol, za BH630

20650 ZV-BH-0630-400

3+N pol, 4-pol, za BH630

Teina [kg] Pakovanje [kom]


3,664

4,5

NADSTRUJNI OKIDAI za 3-polnu i 3+N polnu izvedbu


Kod

Tip

Popis

Teina [kg] Pakovanje [kom]

20614 SE-BH-0250-L001 karakteristika vodova L, In 250 A, bez podeavanja Ir, za BH630

0,345

20615 SE-BH-0315-L001 karakteristika vodova L, In 315 A, bez podeavanja Ir, za BH630

0,345

20616 SE-BH-0400-L001 karakteristika vodova L, In 400 A, bez podeavanja Ir, za BH630

0,345

20617 SE-BH-0500-L001 karakteristika vodova L, In 500 A, bez podeavanja Ir, za BH630

0,345

20618 SE-BH-0630-L001 karakteristika vodova L, In 630 A, bez podeavanja Ir, za BH630

0,345

25300 SE-BH-0250-DTV3 karakteristika ope upotrebe D, In 250 A, podeavanje Ir 100 250 A, za BH630

0,345

25200 SE-BH-0400-DTV3 karakteristika ope upotrebe D, In 400 A, podeavanje Ir 160 400 A, za BH630

0,345

25100 SE-BH-0630-DTV3 karakteristika ope upotrebe D, In 630 A, podeavanje Ir 250 630 A, za BH630

0,345

25310 SE-BH-0250-MTV8 karakteristika motorska M, In 250 A, podeavanje Ir 100 250 A, za BH630

0,345

25210 SE-BH-0400-MTV8 karakteristika motorska M, In 400 A, podeavanje Ir 160 400 A, za BH630

0,345

25110 SE-BH-0630-MTV8 karakteristika motorska M, In 630 A, podeavanje Ir 250 630 A, za BH630

0,345

19566 SE-BH-0250-MTV9 karakteristika motorska M, vremenska selektivnost, In 250 A,


podeavanje Ir 100 250 A, za BH630
19567 SE-BH-0400-MTV9 karakteristika motorska M, vremenska selektivnost, In 400 A,
podeavanje Ir 160 400 A, za BH630
19568 SE-BH-0630-MTV9 karakteristika motorska M, vremenska selektivnost, In 630 A,
podeavanje Ir 250 630 A, za BH630

0,345

0,345

0,345

NADSTRUJNI OKIDAI za 4-polnu izvedbu


Kod

Tip

Popis

Teina [kg] Pakovanje [kom]

33426 SE-BH-0250-4D01 karakteristika ope upotrebe D, In 250 A, podeavanje Ir 100 250 A, za BH630

0,355

33427 SE-BH-0400-4D01 karakteristika ope upotrebe D, In 400 A, podeavanje Ir 160 400 A, za BH630

0,355

33428 SE-BH-0630-4D01 karakteristika ope upotrebe D, In 630 A, podeavanje Ir 250 630 A, za BH630

0,355

BLOK RASTAVLJAI
Kod

Tip

Popis

25120 SE-BH-0630-V001 za BH630

B14

Teina [kg] Pakovanje [kom]


0,295

Kompaktni prekidai

aj BH630
PRIKLJUNI PRIBOR
Kod
24820
24761
24762
24781
15816
24780
20121
36604
24760
13683
19589
19593
19588
19590
19591
21169
36605
19592
24783
24782

Tip
CS-BH-T011
CS-BH-B011
CS-BH-B012
CS-BH-B021
CS-BH-B022
CS-BH-A021
CS-BH-B014
CS-BH-B031
CS-BH-A011
CS-BH-PS01
CS-BH-T411
CS-BH-B411
CS-BH-B412
CS-BH-B421
CS-BH-B422
CS-BH-B414
CS-BH-B431
CS-BH-A421
CS-BH-A037
CS-BH-A039

18202 CS-BH-Z039
14562 CS-BH-JX75
14561 CS-BH-JT75

Popis
Teina [kg] Pakovanje [kom]
0,433
1
kleme, Cu kablovi / fleksi sabirnice 35 240 mm2, 3 kom, za BH630
0,279
1
blok prikljuci, Cu/Al kablovi 150 240 mm2, 3 kom, za BH630
0,302
1
blok prikljuci, Cu/Al kablovi 25 150 mm2, 3 kom, za BH630
0,721
1
dvostruki blok prikljuci, Cu/Al kablovi 2x (150 240) mm2, 3 kom, za BH630
0,75
1
dvostruki blok prikljuci, Cu/Al kablovi 2x (25 150) mm2, 3 kom, za BH630
stranji prikljuak, Cu/Al sabirnice / kabelske stopice, 3 kom, za BH630
0,567
1
0,3
1
blok prikljuci, Cu/Al kablovi 6x (6 35) mm2, 3 kom, za BH630
0,9
1
blok prikljuci, Cu/Al kablovi 3x (150 240) mm2, 3 kom, za BH630
prednji prikljuci, Cu/Al sabirnice / kabelske stopice / fleksi sabirnice, 3 kom, za BH630
0,186
1
0,021
1
prikljuci potencijala, Cu vodii 1,5 2,5/4 6 mm2, 3 kom, za BH630
0,148
1
kleme, Cu kablovi / fleksi sabirnice 35 240 mm2, 1 kom, za BH630
0,093
1
blok prikljuci, Cu/Al kablovi 150 240 mm2, 1 kom, za BH630
0,101
1
blok prikljuci, Cu/Al kablovi 25 150 mm2, 1 kom, za BH630
0,24
1
dvostruki blok prikljuci, Cu/Al kablovi 2x (150 240) mm2, 1 kom, za BH630
0,25
1
dvostruki blok prikljuci, Cu/Al kablovi 2x (25 150) mm2, 1 kom, za BH630
0,1
1
blok prikljuci, Cu/Al kablovi 6x (6 35) mm2, 1 kom, za BH630
0,3
1
blok prikljuci, Cu/Al kablovi 3x (150 240) mm2, 1 kom, za BH630
stranji prikljuak, Cu/Al sabirnice/ kabelske stopice, 1 kom, za BH630
0,189
1
nadomjestak BA*37-50, prednji prikljuak,Cu/Al sabirnice/ kabelske stopice,3 kom,za BH630
0,47
1
nadomjestak BA*39-50/ J2UX, prednji prikljuak, Cu/Al sabirnice / kabelske stopice,
0,628
1
3 kom, za BH630
nadom. BA*39/ J2UX, stranji prikljuak,Cu/Al sabirnice/ kabelske stopice,3 kom, za BH630 0,954
1
nadomjestak J2UX75/ BA...*39, prednji prikljuak utine izvedbe, Cu/Al sabirnice/
1,924
1
kabelske stopice, 3 kom, za BH630
nadomjestak J2UX75T, prednji prikljuak utine izvedbe, Cu/Al sabirnice /
2,64
1
kabelske stopice, 3 kom, za BH630

MONTANI KOMPLETI
Kod

Tip

Popis

Teina [kg] Pakovanje [kom]

18204 OD-BH-MZ39

nadomjestak J2UX/ BA...39, stranji prikljuak, za BH630

1,195

33331 OD-BH-MT75

nadomjestak J2UX75T, prednji prikljuak, utina izvedba, za BH630

0,5

24741 OD-BHD-MS39

nadomjestak J2UX / BA...39, prednji prikljuak, za BH630 / BD250

0,7

14563 OD-BHD-MS75

nadomjestak J2UX75 / BA...*39-75, prednji prikljuak, utina izvedba,


za BH630 / BD250

0,446

SKLOPKE
Kod
24700
24702
24701
24703
13690
13693
13691
13694
13689
13692
18021
18022
16169
35893
37467

Tip
PS-BHD-1000
PS-BHD-1000-Au
PS-BHD-0100
PS-BHD-0100-Au
PS-BHD-0200
PS-BHD-0200-Au
PS-BHD-1100
PS-BHD-1100-Au
PS-BHD-2000
PS-BHD-2000-Au
PS-BHD-0010
PS-BHD-0010-Au
SP-BHD-0002
PS-BHD-0020
PS-BHD-0020-Au

Popis
1x NO, 60 500 V a.c./ d.c., za BH630/ BD250
1x NO, 5 60 V a.c./d.c. , za BH630/ BD250
1x NC, 60 500 V a.c./ d.c., za BH630/ BD250
1x NC, 5 60 V a.c./d.c. , za BH630/ BD250
2x NC, 60 500 V a.c./ d.c., za BH630/ BD250
2x NC, 5 60 V a.c./d.c. , za BH630/ BD250
1x NO + 1x NC, 60 500 V a.c./ d.c., za BH630/ BD250
1x NO + 1x NC, 5 60 V a.c./d.c. , za BH630/ BD250
2x NO, 60 500 V a.c./ d.c. , za BH630/ BD250
2x NO, 5 60 V a.c./d.c. , za BH630/ BD250
1x CO, 60 500 V a.c./ d.c. , za BH630/ BD250
1x CO, 5 60 V a.c./d.c. , za BH630/ BD250
2x NO / 2x NC / 1x NO + 1x NC preduklopni kontakt, za BH630 / BD250
2x CO, 60 500 V a.c./d.c , za BH630/BD250
2x CO, 5 60 V a.c./d.c., za BH630/BD250

Teina [kg] Pakovanje [kom]


0,012
1
0,012
1
0,013
1
0,013
1
0,026
1
0,026
1
0,025
1
0,025
1
0,024
1
0,024
1
0,013
1
0,013
1
0,045
1
0,026
1
0,026
1

Popis

Teina [kg] Pakovanje [kom]

NAPONSKI OKIDAI
Kod

Tip

24650 SV-BHD-X024

24, 40, 48 V a.c./d.c. , za BH630 / BD250

0,14

24630 SV-BHD-X110

110 V a.c./d.c. , za BH630 / BD250

0,14

24620 SV-BHD-X230

230, 400, 500 V a.c./220 V d.c. , za BH630 / BD250

0,14

B15

Kompaktni prekidai

aj BH630

PODNAPONSKI OKIDA
Kod

Tip

Popis

Teina [kg] Pakovanje [kom]

24450 SP-BHD-X024

24, 40, 48 V a.c./d.c. , za BH630 / BD250

0,11

24430 SP-BHD-X110

110 V a.c./d.c. , za BH630 / BD250

0,11

24420 SP-BHD-X230

230, 400, 500 V a.c./220 V d.c. , za BH630 / BD250

24550 SP-BHD-X024-0001 24, 40, 48 V a.c./d.c. , preduklopni kontakt, za BH630 / BD250

0,11

0,12

24530 SP-BHD-X110-0001 110 V a.c./d.c. , preduklopni kontakt, za BH630 / BD250

0,12

24520 SP-BHD-X230-0001 230, 400, 500 V a.c./220 V d.c. , preduklopni kontakt, za BH630 / BD250

0,12

RUNI POGONI
Kod

Tip

Popis

Teina [kg] Pakovanje [kom]

13653 RP-BH-CK10

blok runog pogona, za BH630

0,223

13654 RP-BH-CK20

blok runog pogona, sa zakljuavanjem, za BH630

0,223

13685 RP-BH-CK21

blok runog pogona, sa zakljuavanjem, uta etiketa, za BH630

0,223

37252 RP-BH-CK30

blok runog pogona, bono upravljanje desno, za BH630

0,512

37253 RP-BH-CK31

blok runog pogona, bono upravljanje lijevo, za BH630

0,512

13655 RP-BHD-CP10

ruica runog pogona, crna, za BH630 / BD250

0,075

13656 RP-BHD-CP20

ruica runog pogona, crna, sa zakljuavanjem, za BH630 / BD250

0,075

13657 RP-BHD-CP21

ruica runog pogona, crvena, sa zakljuavanjem, za BH630 / BD250

0,075

37246 RP-BHD-CN40

loisko runog pogona, IP40, crna etiketa, za BH630 / BD250

0,14

37247 RP-BHD-CN41

loisko runog pogona, IP 40, uta etiketa, za BH630 / BD250

0,14

37248 RP-BHD-CN60

loisko runog pogona, IP 66, crna etiketa, za BH630 / BD250

0,14

37249 RP-BHD-CN61

loisko runog pogona, IP 66, uta etiketa, za BH630 / BD250

0,14

13658 RP-BHD-CH10

produno vratilo, za BH630 / BD250

0,205

13659 RP-BHD-CH20

produno vratilo, produena izvedba, za BH630 / BD250

0,255

MEHANIKO BLOKIRANJE I PARALELNO PRIKLJUIVANJE


Kod

Tip

Popis

Teina [kg] Pakovanje [kom]

18290 RP-BHD-CB10

mehaniko blokiranje, za runi pogon, za BH630 / BD250

0,16

18289 RP-BHD-CD10

mehaniko paralelno prikljuivanje, za runi pogon, za BH630 / BD250

0,23

19611 MB-BH-PV04

mehaniko blokiranje, Bowden-om, za dva prekidae BH630

0,448

19613 MB-BHD-PV03

mehaniko blokiranje,Bowden-om,za jedan prekida BD250 i za jedan prekida BH630

0,448

MOTORSKI POGONI
Kod

Tip

Popis

Teina [kg] Pakovanje [kom]

20590 MP-BH-X024

24 V a.c./d.c. , za BH630

1,691

19792 MP-BH-X048

48 V a.c./d.c. , za BH630

1,691

13539 MP-BH-X110

110 V a.c./d.c. , za BH630

1,691

13536 MP-BH-X230

230 V a.c./220 V d.c. , za BH630

1,691

20591 MP-BH-X024-P

24 V a.c./d.c. , broja radnih ciklusa, za BH630

1,708

19793 MP-BH-X048-P

48 V a.c./d.c. , broja radnih ciklusa, za BH630

1,708

13687 MP-BH-X110-P

110 V a.c./d.c. , broja radnih ciklusa, za BH630

1,708

13540 MP-BH-X230-P

230 V a.c./220 V d.c. , broja radnih ciklusa, za BH630

1,708

DODATNA OPREMA
Kod

B16

Tip

Popis

Teina [kg] Pakovanje [kom]

13531 OD-BH-KS03

poklopac prikljuaka, IP20, za BH630, 3-pol

0,144

19587 OD-BH-KS43

poklopac prikljuaka, IP20, za BH630, 4-pol

0,209

13532 OD-BH-UP01

ruica sa mogunou zakljuavanja, za BH630

0,013

15330 OD-BH-VP01

umetak za plombiranje vijka, za BH630

0,001

18216 OD-BH-VP02

dodatni poklopac nadstrujnog okidaa, sa mogunou plombiranja, za BH630

0,1

14554 OD-BH-KK01

elementi za zakljuavanje, izvlaiva izvedba / utina izvedba, za BH630

0,005

13688 OD-BHD-PP01

broja radnih ciklusa, za motorski pogon, za BH630 / BD250

0,08

13809 OD-BHD-KA02

produni kabel, za motorski pogon, za BH630 / BD250

0,1

24740 OD-BHD-KS02

izolacijske prepreke, 2 kom, za BH630 / BD250

0,077

19575 OD-BHD-KS42
14555 OD-BHD-KA01

izolatorske prepreke, 1 kom, za BH630 / BD250


propojni kabel, za prekida izvlaive izvedbe / utine izvedbe, za BH630 / BD250

0,039
0,12

1
1

14642 OD-BHD-KT01
14560 SO-BHD-0010

poklopac tipke ukljuenja, za motorski pogon, za BH630 / BD250


signalizacija poloaja, za prekida izvlaive izvedbe / utine izvedbe, za BH630 / BD250

0,002
0,018

1
1

Kompaktni prekidai

aj BL1000, BL1600

PRIKLJUNI PRIBOR
Kleme

Kleme

Blok prikljuci

Blok prikljuci

Blok prikljuci

CS-BL-W010

CS-BL-W011

CS-BL-B002

CS-BL-B003

CS-BL-B004

RUNI POGONI

RADNI BLOK
BL1000SE305

RP-BL-CK10
RP-BL-CP

Stranji prikljuak

Prednji prikljuak

CS-BL-A022

RADNI BLOK UTINA IZVEDBA

Stranji prikljuak

CS-BL-A010

CS-BL-A020

UTINI UREAJ
ZV-BL-1600-300

BL1000SE320

RP-BL-CH1
RP-BL-CN

Mehaniko blokiranje
RL-BL-CB10
Mehaniko
blokiranje
Bowden-om
MB-BL-....

MOTORSKI POGONI
MP-BL-X
Signalizacija poloaja
SO-BL-0010

SKLOPKE PS-BL-

NAPONSKI OKIDA

NADSTRUJNI OKIDAI

BLOK RASTAVLJAA

SIGNALIZACIJSKI BLOKOVI

SE-BL-J1000-V001

SB-BL-0002

SV-BL-X

PODNAPONSKI OKIDA
SP-BL-X

SE-BL-J.-DTV3

SE-BL-J.-MTV8

SE-BL-J....-U001

DODATNA OPREMA
Ruica sa mogunou zakljuavanja

OD-BL-UP01
Izolacijske pregrade

OD-BL-KS02

Umetak za plombiranje

OD-BL-VP01
Izolacijske pregrade

OD-BL-KS08

Produni kabel

OD-BL-KA01
Izolacijske gromete

OD-BL-KS03

Poklopac prikljuaka

OD-BL-KS01

Poklopac prikljuaka

OD-BL-KS04

Montani vijci

OD-BL-MS02

B17

Kompaktni prekidai

aj BL1000, BL1600

RADNI BLOKOVI za fiksnu izvedbu


Kod

Tip

Popis

Teina [kg] Pakovanje [kom]

19381 BL1000SE305

3-pol, Iu 1000 A, Icu 65 kA, za BL1000

20

14410 BL1600SE305

3-pol, Iu 1600 A, Icu 65 kA, za BL1600

22

RADNI BLOKOVI za utinu izvedbu


Kod

Tip

Popis

Teina [kg] Pakovanje [kom]

19382 BL1000SE320

3-pol, Iu 1000 A, Icu 65 kA, za BL1000

23

21000 BL1600SE320

3-pol, Iu 1600 A, Icu 65 kA, za BL1600

23

UTINI UREAJ
Kod

Tip

21010 ZV-BL-1600-300

Popis
3-pol, za BL1600/BL1000

Teina [kg] Pakovanje [kom]


14

NADSTRUJNI OKIDAI za BL1000


Kod

Tip

Popis

Teina [kg] Pakovanje [kom]

22111 SE-BL-J315-DTV3

karakteristika ope upotrebe D, In 315 A, podeavanje Ir 125 315 A, za BL1000

0,5

22211 SE-BL-J630-DTV3

karakteristika ope upotrebe D, In 630 A, podeavanje Ir 250 630 A, za BL1000

0,5

22311 SE-BL-J800-DTV3

karakteristika ope upotrebe D, In 800 A, podeavanje Ir 315 800 A, za BL1000

0,5

19383 SE-BL-J1000-DTV3 karakteristika ope upotrebe D, In 1000 A, podeavanje Ir 400 1000 A, za BL1000

0,5

22101 SE-BL-J315-MTV8

karakteristika motorska M, In 315 A, podeavanje Ir 125 315 A, za BL1000

0,5

22201 SE-BL-J630-MTV8

karakteristika motorska M, In 630 A, podeavanje Ir 250 630 A, za BL1000

0,5

22301 SE-BL-J800-MTV8

karakteristika motorska M, In 800 A, podeavanje Ir 315 800 A, za BL1000

0,5

19384 SE-BL-J1000-MTV8 karakteristika motorska M, In 1000 A, podeavanje Ir 400 1000 A, za BL1000

0,5

20527 SE-BL-J315-U001

karakteristika univerzalna U, In 315 A, podeavanje Ir 125 315 A, za BL1000

0,5

20526 SE-BL-J630-U001

karakteristika univerzalna U, In 630 A, podeavanje Ir 250 630 A, za BL1000

0,5

20525 SE-BL-J800-U001

karakteristika univerzalna U, In 800 A, podeavanje Ir 315 800 A, za BL1000

0,5

0,5

20524 SE-BL-J1000-U001 karakteristika univerzalna U, In 1000 A, podeavanje Ir 400 1000 A, za BL1000

NADSTRUJNI OKIDAI za BL 1600


20070 SE-BL-0630-DTV3

karakteristika ope upotrebe D, In 630 A, podeavanje Ir 250 630 A, za BL1600

0,5

20080 SE-BL-1000-DTV3

karakteristika ope upotrebe D, In 1000 A, podeavanje Ir 400 1000 A, za BL1600

0,5

19388 SE-BL-1250-DTV3

karakteristika ope upotrebe D, In 1250 A, podeavanje Ir 500 1250 A, za BL1600

0,5

20090 SE-BL-1600-DTV3

karakteristika ope upotrebe D, In 1600 A, podeavanje Ir 630 1600 A, za BL1600

0,5

20071 SE-BL-0630-MTV8 karakteristika motorska M, In 630 A, podeavanje Ir 250 630 A, za BL1600

0,5

20081 SE-BL-1000-MTV8 karakteristika motorska M, In 1000 A, podeavanje Ir 400 1000 A, za BL1600

0,5

19389 SE-BL-1250-MTV8 karakteristika motorska M, In 1250 A, podeavanje Ir 500 1250 A, za BL1600

0,5

20091 SE-BL-1600-MTV8 karakteristika motorska M, In 1600 A, podeavanje Ir 630 1600 A, za BL1600

0,5

20523 SE-BL-0630-U001

karakteristika univerzalna U, In 630 A, podeavanje Ir 250 630 A, za BL1600

0,59

20364 SE-BL-1000-U001

karakteristika univerzalna U, In 1000 A, podeavanje Ir 400 1000 A, za BL1600

0,59

20521 SE-BL-1250-U001

karakteristika univerzalna U, In 1250 A, podeavanje Ir 500 1250 A, za BL1600

0,59

20363 SE-BL-1600-U001

karakteristika univerzalna U, In 1600 A, podeavanje Ir 630 1600 A, za BL1600

0,59

BLOK RASTAVLJAA
Kod

B18

Tip

Popis

Teina [kg] Pakovanje [kom]

19385 SE-BL-J1000-V001 za BL1000

0,4

20400 SE-BL-1600-V001

0,4

za BL1600

Kompaktni prekidai

aj BL1000, BL1600
SIGNALIZACIJSKI BLOKOVI
Kod

Tip

13765 SB-BL-0002

Popis

Teina [kg] Pakovanje [kom]

za okidae SE-BL-...-DTV3/MTV8/U001, za BL1600/BL1000

0,67

PRIKLJUNI PRIBOR
Kod

Tip

Popis

Teina [kg] Pakovanje [kom]

20710 CS-BL-W010

klema, 2x(70 240) mm , 3 kom, za BL1600/ BL1000

1,47

20930 CS-BL-W011

klema, 70 240 mm2 , 3 kom, za BL1600/ BL1000

0,663

20611 CS-BL-A022

stranji prikljuak, do 1000 A, Cu/Al sabirnice, 3 kom, za BL1600/ BL1000

1,43

20610 CS-BL-A021

stranji prikljuak, do 1600 A, Cu/Al sabirnice, 3 kom, za BL1600/ BL1000

2,76

21050 CS-BL-A010

prednji prikljuak, utina izvedba, Cu/Al sabirnice, 3 kom, za BL1600/ BL1000

2,73

21070 CS-BL-A020

stranji prikljuak, utina izvedba, Cu/Al sabirnice, 3 kom, za BL1600/ BL1000

3,42

20116 CS-BL-B002

blok prikljuci, 2x(150 300) mm2 , 3 kom, za BL1600/ BL1000

20117 CS-BL-B003

blok prikljuci, 3x(150 300) mm2 , 3 kom, za BL1600/ BL1000

20118 CS-BL-B004

blok prikljuci, 4x(150 300) mm2 , 3 kom, za BL1600/ BL1000

1,8

SKLOPKE
Kod

Tip

Popis

Teina [kg] Pakovanje [kom]

20510 PS-BL-2200

2x NO + 2x NC, 60 240 V a.c./d.c. , za BL1600/ BL1000

0,041

12808 PS-BL-2200-Au

2x NO + 2x NC, 5 60 V a.c./d.c. , za BL1600/ BL1000

0,041

NAPONSKI OKIDAI
Kod

Tip

Popis

Teina [kg] Pakovanje [kom]

16162 SV-BL-X024

24 V a.c./d.c. , za BL1600/ BL1000

0,22

16161 SV-BL-X048

48 V a.c./d.c. , za BL1600/ BL1000

0,22

16160 SV-BL-X110

110 V a.c./d.c. , za BL1600/ BL1000

0,22

16159 SV-BL-X230

230 V a.c./220 V d.c. , za BL1600/ BL1000

0,22

16158 SV-BL-X400

400 V a.c. , za BL1600/ BL1000

0,22

16157 SV-BL-X500

500 V a.c. , za BL1600/ BL1000

0,22

PODNAPONSKI OKIDAI
Kod

Tip

Popis

Teina [kg] Pakovanje [kom]

16168 SP-BL-X024

24 V a.c./d.c. , za BL1600/ BL1000

0,22

16167 SP-BL-X048

48 V a.c./d.c. , za BL1600/ BL1000

0,22

16166 SP-BL-X110

110 V a.c./d.c. , za BL1600/ BL1000

0,22

16165 SP-BL-X230

230 V a.c./220 V d.c. , za BL1600/ BL1000

0,22

16164 SP-BL-X400

400 V a.c. , za BL1600/ BL1000

0,22

16163 SP-BL-X500

500 V a.c. , za BL1600/ BL1000

0,22

RUNI POGONI
Kod

Tip

Popis

Teina [kg] Pakovanje [kom]

20850 RP-BL-CK10

blok runog pogona, za BL1600/ BL1000

0,23

20865 RP-BL-CP10

ruica runog pogona, crna, sa mogunou zakljuavanje, za BL1600/ BL1000

0,261

20867 RP-BL-CP11

ruica runog pogona, crvena, sa mogunou zakljuavanje, za BL1600/ BL1000

0,261

20870 RP-BL-CN10

loisko runog pogona, IP44, crna etiketa, za BL1600/ BL1000

1,1

19103 RP-BL-CN20

loisko runog pogona, IP66, crni etiketa, za BL1600/ BL1000

1,1

20875 RP-BL-CH10

produno vratilo, za BL1600/ BL1000

0,352

20678 RP-BL-CK52

blok runog pogona, 2 kom, sa istim lokotom i kljuem, za BL1600/BL1000

0,23

20679 RP-BL-CK53

blok runog pogona, 3 kom, sa istim lokotom i kljuem, za BL1600/BL1000

0,23

20680 RP-BL-CK54

blok runog pogona, 4 kom, sa istim lokotom i kljuem, za BL1600/BL1000

0,23

20681 RP-BL-CK55

blok runog pogona, 5 kom, sa istim lokotom i kljuem, za BL1600/BL1000

0,23

B19

Kompaktni prekidai

aj BL1000, BL1600

MEHANIKO BLOKIRANJE
Kod

Tip

Popis

Teina [kg] Pakovanje [kom]

20880 RP-BL-CB10

za runi pogon, za BL1600/ BL1000

0,12

19807 MB-BL-PP07

Bowden-om, izmeu dva prekidaa, fiksna izvedba, za BL1600/ BL1000

0,4

20529 MB-BL-PV08

Bowden-om, izmeu dva prekidaa, 1. fiksna izvedba, 2.utina izvedba,


za BL1600/ BL1000

0,4

20528 MB-BL-VV06

Bowden-om, izmeu dva prekidaa, utina izvedba, za BL1600/ BL1000

0,4

MOTORSKI POGONI
Kod

Tip

Popis

Teina [kg] Pakovanje [kom]

11601 MP-BL-X110

110 V a.c./d.c. , za BL1600/ BL1000

4,35

11600 MP-BL-X230

230 V a.c./220 V d.c. , za BL1600/ BL1000

4,35

11604 MP-BL-X110-P

110 V a.c./d.c. , broja radnih ciklusa, za BL1600/ BL1000

4,4

11605 MP-BL-X230-P

230 V a.c./220 V d.c. , broja radnih ciklusa, za BL1600/ BL1000

4,4

DODATNA OPREMA
Kod

B20

Tip

Popis

Teina [kg] Pakovanje [kom]

20910 OD-BL-KS02

izolacijske pregrade, za fiksni ureaj, 2 kom, za BL1600/ BL1000

0,264

20569 OD-BL-KS08

izolacijske pregrade, za utini ureaj, 2 kom, za BL1600/ BL1000

0,142

20810 OD-BL-KS01

poklopac prikljuaka,IP20, za BL1600/ BL1000

0,287

20940 OD-BL-KS04

poklopac prikljuaka, za utini ureaj, prednji prikljuak, za BL1600/ BL1000

0,168

20920 OD-BL-KS03

izolacijske gromete, IP20, stranji prikljuak, za BL1600/ BL1000

0,1

13621 OD-BL-UP01

ruica sa mogunou zakljuavanja, za BH630

0,041

13924 OD-BL-VP01

umetak za plombiranje vijka

0,003

21030 OD-BL-KA01

prikljuni kabel, za prekida fiksne izvedbe, za BL1600/ BL1000

0,12

14855 OD-BL-MS02

komplet vijaka M8x60, 4 kom, za utini ureaj, za BL1600/ BL1000

0,144

14643 OD-BL-KT01

poklopac tipke za ukljuenje, za motorski pogon, za BL1600/ BL1000

0,019

21020 SO-BL-0010

signalizacija poloaja, za prekida utine izvedbe, za BL1600/ BL1000

0,02

Otvoreni (zrani) prekidai ARION WL


Parametri
Veliina

II
800 A
1000 A
1250 A
1600 A
2000 A
2500 A
3200 A
4000 A

III

Nazivna struja

In

630 A
800 A
1000 A
1250 A
1600 A

Nazivni radni napon

Ue

690 V a.c.

690 (1000) V a.c.

690 (1000) V a.c.

Nazivna frekvencija

fn

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

Kategorija upotrebe

690 V a.c.

Nazivna granina kratkospojna prekidna mo

Icu

66 (55) kA
/440 V a.c.*

80 (66, 100) kA
/440 V a.c.*

100 (150, 130) kA


/440 V a.c.*

Nazivna kratkotrajna podnosiva struja pri


Ue = 690 V a.c.

Icw

50 kA/1 s

66 kA/1 s

80 kA/1 s

Nazivna kratkospojna uklopna mo

Icm

145 kA/440 V a.c.

176 kA/440 V a.c.

220 kA/440 V a.c.

300 x 434 x 357 mm

440 x 436 x 357 mm

680 x 439 x 357 mm

3, 4

3, 4

3, 4

Prikljuak prednji/stranji

z/z

z/z

z/z

Sklopka pomona/kontakt signalizacije

z/z

z/z

z/z

z/z

z/z

z/z

Motorski pogon

Mehaniko blokiranje

Razmjer x V x D
Broj polova

4000 A
5000 A
6300 A

Izvedba i pribor
Utina izvedba

Naponski okida
Podnaponski okida/ sa kanjenjem

z je na raspolaganju, nije na raspolaganju, + priprema se

* vidi pregled izvedbe prekidaa str. B23

Prekida utina izvedba

B21

Otvoreni (zrani) prekidai ARION WL


Tabela za slaganje tipskih oznaka
Tipske oznake
Veliina
Veliina
od 630 do 1600 A
veliina I
od 800 do 4000 A
veliina II
od 4000 do 6300 A
Nazivna struja
630 A
samo veliina I
800 A
preporuena veliina I
1000 A
preporuena veliina I
1250 A
preporuena veliina I
1600 A
preporuena veliina I
2000 A
samo veliina II
2500 A
samo veliina II
3200 A
samo veliina t II
4000 A
veliina II ili III
5000 A
samo veliina III
6300 A
samo veliina III
Nazivna granina kratkospojna mo
N ECO
55 kA za veliinu I, 66 kA za veliinu II
S STANDARD
80 kA za veliinu II, 66 kA za veliinu I
H HIGH
100 kA za veliinu II i veliina III
Nadstrujni okida
bez nadstrujnog okidaa
Rastavlja
ETU25B
Prekida
ETU45B - bez displeja
Prekida
ETU45B - sa displejom
Prekida
ETU76B sa grafikim displejom
Prekida
Izvedba
3 polna
4 polna
Izvedba
fiksna
stranji vertikalni prikljuak
fiksna
stranji horizontalni prikljuak
fiksna
prednji prikljuak
utina
stranji horizontalni prikljuak
utina
stranji vertikalni prikljuak
Pogon
runi pogon
runi i motorski pogon, okida za ukljuivanje
230 V a.c./220 V d.c.
runi i motorski pogon, okida za ukljuivanje
110 V a.c./d.c.
runi i motorski pogon, okida za ukljuivanje
24 V d.c.
1. pomoni okida
bez 1. pomonog okidaa
naponski okida
24 V d.c.
naponski okida
110 V a.c./d.c.
naponski okida
230 V a.c./220 V d.c.
2. pomoni okida
bez 2. pomonog okidaa
naponski okida
24 V d.c.
naponski okida
110 V a.c./d.c.
naponski okida
230 V a.c./220 V d.c.
podnaponski okida
24 V d.c.
podnaponski okida
110 V a.c./d.c.
podnaponski okida
230 V a.c./220 V d.c.
Pomoni prekidai
2 NO + 2 NC
4 NO + 4 NC
Dodatna oprema (moe biti dopunjeno i vie Kodova najednom)
Tipka elektrinog ukljuenja, ON na eonom panelu
Signalizacijska sklopka stanja, ureaj za pohranu
Signalizacijska sklopka pripremljen za ukljuenje
Signalizacijska sklopka iskljueno okidaem
Signalizacijska sklopka poloaja u utinom ramu
Brtvici ram
Ureaj za zakljuavanje protiv neopravnjenog ukljuenja na eonom upravljakom panelu

ARION WL1 2

20 - 3

CB

6 - 4

1
2
3
06
08
10
12
16
20
25
32
40
50
63
2
3
4
AA
CB
EB
FB
NB
3
4
1
2
4
6
7
1
4
5
6
A
B
F
G
A
B
F
G
J
M
N
2
4
C11
C20
C22
K07
R15
T40
S01

Tabela ne sadrava sve izvedbe prekidaa/rastavljaa ARION WL. Radi kompletne ponude koristite katalog Otvoreni (zrani) prekidai ARION WL.

B22

2 - Z +K07

Otvoreni (zrani) prekidai ARION WL


Pregled nadstrujnih okidaa

&56#

&56#

&56#

3BUJOH1MVH

3BUJOH1MVH

&56#
3BUJOH1MVH3BUJOH1MVH

('."5#

('."5##

$-&"3

26&3:

5&45

26&3:

$-&"3

5&45

26&3:

$-&"3

/4&B

5&45

/4&B

$-&"3

26&3:

/4&B

5&45

/4&B

"-"3. 
 

Naziv nadstrujnog okidaa


Nadstrujna zatita
Kratkodobno kanjenje kratkospojne zatite
Trenutna kratkospojna zatita
Zatita srednjeg vodia
Zatita protiv kratkog spoja sa zemljom
+ DA, NE, mogunost izbora

ETU25B
+
+
+

L
S
I
N
G

ETU27B
+
+
+
+
+

ETU45B
+
+
+
+

ETU76B
+
+
+
+

Pregled izvedbi prekidaa


Maksimalna nazivna struja prekidaa In [A]

Nazivna granina kratkospojna


mo
Icu pri 440 V [kA] a.c.

630

Veliina I

800
1000
1250

55

66

66

80

100

1600

800
1000

Veliina II

1250
1600
2000
2500
3200
4000

Veliina III

4000

5000
H
6300

100

C
150 - 3-pol
130 - 4-pol

B23

Otvoreni (zrani) prekidai ARION WL


OTVORENI (ZRANI) PREKIDA, 3-polna fiksna izvedba
Kod

Tip

Popis

Teina [kg]

Pakovanje [kom]

19209

ARION WL1110-3CB32-1GA2

In = 1000 A, veliina 1, Icu = 66 kA

43

19211

ARION WL1116-3CB32-1GA2

In = 1600 A, veliina 1, Icu = 66 kA

43

19216

ARION WL1220-3CB32-1GA2

In = 2000 A, veliina 2, Icu = 80 kA

56

19217

ARION WL1225-3CB32-1GA2

In = 2500 A, veliina 2, Icu = 80 kA

59

19218

ARION WL1232-3CB32-1GA2

In = 3200 A, veliina 2, Icu = 80 kA

64

19226

ARION WL1340-4CB32-1GA2

In = 4000 A, veliina 3, Icu = 100 kA

82

19227

ARION WL1350-4CB32-1GA2

In = 5000 A, veliina 3, Icu = 100 kA

82

19228

ARION WL1363-4CB31-1GA2

In = 6300 A, veliina 3, Icu = 100 kA

90

Sastavnim dijelom je nadstrujni okida ETU25B, runi pogon i mehanike ON/OFF, naponski okida 230 V a.c./ 220 V d.c.,
pomoni prekida S1 i S2 (2 NO + 2 NC), stranji horizontalni prikljuak (6300 A - stranji vertikalni prekida)

OTVORENI (ZRANI) PREKIDA, 3-polna utina izvedba


Kod

Tip

Popis

Teina [kg]

Pakovanje [kom]

18238

ARION WL1110-3CB36-1GA2

In = 1000 A, veliina 1, Icu = 66 kA

70

19240

ARION WL1116-3CB36-1GA2

In = 1600 A, veliina 1, Icu = 66 kA

70

19245

ARION WL1220-3CB36-1GA2

In = 2000 A, veliina 2, Icu = 80 kA

91

19246

ARION WL1225-3CB36-1GA2

In = 2500 A, veliina 2, Icu = 80 kA

102

19247

ARION WL1232-3CB36-1GA2

In = 3200 A, veliina 2, Icu = 80 kA

113

19255

ARION WL1340-4CB36-1GA2

In = 4000 A, veliina 3, Icu = 100 kA

148

19256

ARION WL1350-4CB36-1GA2

In = 5000 A, veliina 3, Icu = 100 kA

148

19257

ARION WL1363-4CB37-1GA2

In = 6300 A, veliina 3, Icu = 100 kA

178

Sastavnim dijelom je nadstrujni okida ETU25B, runi pogon i mehanike ON/OFF, naponski okida 230 V a.c./ 220 V d.c.,
pomoni prekida S1 i S2 (2 NO + 2 NC), stranji horizontalni prikljuak (6300 A - stranji vertikalni prikljuak)

u narudbenici uvijek uvedite tipsku oznaku i kod proizvoda, ako je uveden

OTVORENI (ZRANI) PREKIDA, 4-polna fiksna izvedba


Kod

Tip

Popis

Teina [kg]

Pakovanje [kom]

19267

ARION WL1110-3CB42-1GA2

In = 1000 A, veliina 1, Icu = 66 kA

50

19269

ARION WL1116-3CB42-1GA2

In = 1600 A, veliina 1, Icu = 66 kA

50

19247

ARION WL1220-3CB42-1GA2

In = 2000 A, veliina 2, Icu = 80 kA

67

19275

ARION WL1225-3CB42-1GA2

In = 2500 A, veliina 2, Icu = 80 kA

71

19276

ARION WL1232-3CB42-1GA2

In = 3200 A, veliina 2, Icu = 80 kA

77

19284

ARION WL1340-4CB42-1GA2

In = 4000 A, veliina 3, Icu = 100 kA

99

19285

ARION WL1350-4CB42-1GA2

In = 5000 A, veliina 3, Icu = 100 kA

99

19286

ARION WL1363-4CB41-1GA2

In = 6300 A, veliina 3, Icu = 100 kA

108

Sastavnim dijelom je nadstrujni okida ETU25B, runi pogon i mehanike ON/OFF, naponski okida 230 V a.c./ 220 V d.c.,
pomoni prekida S1 i S2 (2 NO + 2 NC), stranji horizontalni prikljuak (6300 A - stranji vertikalni prikljuak)

OTVORENI (ZRANI) PREKIDA, 4-polna utina izvedba


Kod

Tip

Popis

19296

ARION WL1110-3CB46-1GA2

In = 1000 A, veliina 1, Icu = 66 kA

Teina [kg]

Pakovanje [kom]

84

19298

ARION WL1116-3CB46-1GA2

In = 1600 A, veliina 1, Icu = 66 kA

84

19303

ARION WL1220-3CB46-1GA2

In = 2000 A, veliina 2, Icu = 80 kA

106

19304

ARION WL1225-3CB46-1GA2

In = 2500 A, veliina 2, Icu = 80 kA

123

19305

ARION WL1232-3CB46-1GA2

In = 3200 A, veliina 2, Icu = 80 kA

136

19313

ARION WL1340-4CB46-1GA2

In = 4000 A, veliina 3, Icu = 100 kA

190

19314

ARION WL1350-4CB46-1GA2

In = 5000 A, veliina 3, Icu = 100 kA

190

19315

ARION WL1363-4CB47-1GA2

In = 6300 A, veliina 3, Icu = 100 kA

227

Sastavnim dijelom je nadstrujni okida ETU25B, runi pogon i mehanike ON/OFF, naponski okida 230 V a.c./ 220 V d.c.,
pomoni prekida S1 i S2 (2 NO + 2 NC), stranji horizontalni prikljuak (6300 A - stranji vertikalni prikljuak)

u narudbenici uvijek uvedite tipsku oznaku i kod proizvoda, ako je uveden

B24

Cilindrini osigurai..................................................................................C2
Rastavne sklopke i rastavljai cilindrinih uloaka osiguraa....................C3
Noasti osigurai......................................................................................C4
Osigura Rastavne sklopke..................................................................C10
Osigura - Rastavne pruge......................................................................C14
Osigura Izolirane pruge......................................................................C16
Osigurai za zatitu poluprovodnika.......................................................C18
Osigurai VN...........................................................................................C23

OSIGURAKI SISTEMI

Cilindrini osigurai
ULOCI OSIGURAA PV
Tip

PV10

PV14

Un

400*, 500 V a.c.


/250 V d.c.

400*, 500, 690** V a.c.


/250 V d.c.

400*, 500, 690** V a.c.


/250 V d.c.

In

0,25 32 A

0,25 63 A

16 125 A

Karakteristika

gG, aM

gG, aM

gG, aM

Veliina

10x38

14x51

22x58

PV14 2A gG**

0,020

10

6740

PV22 16A gG** 0,054

10

6693

PV10 4A gG

0,010

20

6716

PV14 4A gG**

0,020

10

6742

PV22 20A gG** 0,054

10

6695

PV10 6A gG

0,008

20

6718

PV14 6A gG**

0,020

10

6744

PV22 25A gG** 0,054

10

6697

PV10 8A gG

0,010

20

6720

PV14 8A gG**

0,020

10

6746

PV22 32A gG** 0,054

10

6699

PV10 10A gG

0,010

20

6722

PV14 10A gG** 0,025

10

6748

PV22 40A gG** 0,054

10

6701

PV10 12A gG

0,010

20

6724

PV14 12A gG** 0,020

10

6750

PV22 50A gG** 0,054

10

6703

PV10 16A gG

0,010

20

6726

PV14 16A gG** 0,020

10

6752

PV22 63A gG

0,054

10

6705

PV10 20A gG

0,010

20

6728

PV14 20A gG** 0,025

10

6754

PV22 80A gG

0,054

10

6707

PV10 25A gG

0,008

20

6730

PV14 25A gG** 0,025

10

6756

PV22 100A gG

0,054

10

6709

PV10 32A gG

0,010

20

6732

PV14 32A gG** 0,025

10

18271 PV22 125A gG

0,054

10

6734

PV14 40A gG

0,026

10

6736

PV14 50A gG

0,026

10

6738

PV14 63A gG

0,026

10

Tip

Tip

Karakteristika aM
10 x 38

Pakovanje [kom]

Pakovanje [kom]

6714

14 x 51

Teina [kg]

Teina [kg]

20

Kod

Tip

0,009

10 x 38

Kod

PV10 2A gG

Teina [kg]

6691

Kod

Pakovanje [kom]

Karakteristika gG

22 x 58

14 x 51

22 x 58

6688

PV10 0,25A aM 0,010

20

6711

PV14 0,25A aM** 0,020

10

6741

PV22 16A aM** 0,060

10

6689

PV10 0,5A aM

0,010

20

6712

PV14 0,5A aM** 0,020

10

6743

PV22 20A aM** 0,060

10

6690

PV10 1A aM

0,010

20

6713

PV14 1A aM**

0,020

10

6745

PV22 25A aM** 0,060

10

6692

PV10 2A aM

0,010

20

6715

PV14 2A aM**

0,020

10

6747

PV22 32A aM** 0,060

10

6694

PV10 4A aM

0,010

20

6717

PV14 4A aM**

0,020

10

6749

PV22 40A aM** 0,060

10

6696

PV10 6A aM

0,010

20

6719

PV14 6A aM**

0,020

10

6751

PV22 50A aM** 0,060

10

6698

PV10 8A aM

0,010

20

6721

PV14 8A aM**

0,020

10

6753

PV22 63A aM

0,060

10

6700

PV10 10A aM

0,010

20

6723

PV14 10A aM** 0,020

10

6755

PV22 80A aM

0,060

10

6702

PV10 12A aM

0,010

20

6725

PV14 12A aM** 0,020

10

6757

PV22 100A aM

0,060

10

6704

PV10 16A aM

0,010

20

6727

PV14 16A aM

0,020

10

6758

PV22 125A aM* 0,060

10

6706

PV10 20A aM* 0,010

20

6729

PV14 20A aM

0,020

10

6708

PV10 25A aM* 0,010

20

6731

PV14 25A aM

0,020

10

6710

PV10 32A aM* 0,010

20

6733

PV14 32A aM

0,020

10

6735

PV14 40A aM

0,020

10

6737

PV14 50A aM*

0,020

10

6739

PV14 63A aM*

0,020

10

125 A

63 A

Veliina

10x38

14x51

22x58

22x127

13197 ZPV10

rastavni no

0,007

10

13198 ZPV14

rastavni no

0,016

10

13199 ZPV22

rastavni no

0,046

10

ZPT22

PODNOJA OSIGURAA SP

C2

Pakovanje [kom]

ZPV22

63 A

Popis

ZPV14

32 A

Tip

ZPV10

In

Kod

Tip

Teina [kg]

RASTAVNI NOEVI

Tip

SPV14

SPV22

8609

ZPT22

rastavni no

0,097

10

Un

690 V

690 V

6759

SPV14

podnoja osiguraa

0,110

Broj polova

6760

SPV22

podnoja osiguraa

0,250

Prikljuni kontakti

M6

M8

6761

PK-SPV14

krajnja pregrada za SPV14

0,011

Prikljuni presjek

1,6 6 mm2

4 50 mm2

6762

PK-SPV22

krajnja pregrada za SPV22

0,019

6687

KV

klijeta za manipuliranje
sa PV

0,020

Rastavne sklopke i rastavljai cilindrinih uloaka osiguraa

690 V

690 V

690 V a.c.

AC-21B

AC-21B

AC-21B

250 V d.c.

DC-21B

DC-21B

DC-21B

700 V d.c.

DC-20B

DC-20B

DC-20B

10x38

14x51

22x58

OPV10

Tip

Kod

Pakovanje [kom]

Teina [kg]

Broj polova

Tip

Kod

Veliina uloaka osiguraa

OPV14

Teina [kg]

Kategorija upotrebe

Broj polova

690 V

Tip

125 A

Ue

Kod

OPV22

63 A

Pakovanje [kom]

OPV14

32 A

Teina [kg]

Tip

Broj polova

OPV10

Ie

Pakovanje [kom]

OSIGURA - RASTAVNA SKLOPKA CILINDRINIH ULOAKA OSIGURAA 10x38, 14x51, 22x58

OPV22

8036 OPV10/1

0,092 12

8249 OPV14/1

0,131 12

8468 OPV22/1

0,200 12

8702 OPV10/N

0,100 12

8250 OPV14/N

0,140 12

8469 OPV22/N

0,240 12

8035 OPV10/1N 1+N 0,186

8251 OPV14/1N 1+N 0,280

8470 OPV22/1N 1+N 0,460

8034 OPV10/2

0,180

8252 OPV14/2

0,260

8471 OPV22/2

0,400

8033 OPV10/3

0,280

8253 OPV14/3

0,380

8472 OPV22/3

0,610

8032 OPV10/3N 3+N 0,360

8254 OPV14/3N 3+N 0,520

8473 OPV22/3N 3+N 0,860

14850 OPV10/4

14851 OPV14/4

14852 OPV22/4

Kod

Tip

0,360

0,520

0,800

Popis

Teina Pakovanje
[kg] [kom]

svjetlostna signalizacija, Ue 100 500 V a.c., d.c.


svjetlostna signalizacija, Ue 12 48 V a.c., d.c.
svjetlostna signalizacija, Ue 12 48 V a.c., d.c., + dole
spojna ina, 1-pol. izvedba, presjek 12 mm2, razmak 17,8 mm, broj izvoda 57, viljuke
spojna ina, 3-pol. izvedba, presjek 10 mm2, razmak 17,8 mm, broj izvoda 3x 19, viljuke
prikljuni nastavak, presjek 6 25 mm2, viljuka
prikljuni nastavak, presjek 16 50 mm2, klin
adapter na sabirnice, In 63 A, Un 690 V, razmak meu sabirnicama 60 mm, irina 54 mm, 1x DIN ina

0,002
0,002
0,002
0,227
0,457
0,013
0,018
0,580

Pribor OPV10
8703
11812
18234
171
173
177
18351
11883

S-OPV10
S-OPV10/48
S-OPV10/48PD
G1L-1000-12
G3L-1000-10C
AS-25-G
AS-50-S-AL
GA-60/63/54-1x7,5

1
1
1
50
20
10
15
1

Pribor OPV14
8704
11816
18235
11864
11865
11892

S-OPV1422
S-OPV1422/48
S-OPV1422/48PD
S3L-27-1000-16
S3L-27-1000-25
S-3L-27-156/16SN

svjetlostna signalizacija, Ue 100 500 V a.c., d.c.


svjetlostna signalizacija, Ue 12 48 V a.c., d.c.
svjetlostna signalizacija, Ue 12 48 V a.c., d.c., + dole
spojna ina, 3-pol. izvedba, presjek 16 mm2, razmak 26,8 mm broj izvoda 3x 16, klinovi
spojna ina, 3-pol. izvedba, presjek 25 mm2, razmak 27 mm, broj izvoda 3x 16, klinovi
spojna ina, 3-pol. izvedba, presjek 16 mm2, razmak 26,8 mm, cinovani kontakti, klinovi,
za 2xOPV14/3
175 ES-35-GS
blok napajanja, presjek 35 mm2, za spojne ine
11883 GA-60/ 63/54-1x7,5 adapter na sabirnice, In 63 A, Un 690 V, razmak meu sabirnicama 60 mm, irina 54 mm, 1x DIN ina

0,002
0,002
0,002
0,537
0,995
0,065

1
1
1
20
10
1

0,032
0,580

10
1

0,002
0,002
0,002
0,184
0,320
0,452
0,590
0,176
0,580

1
1
1
5
5
5
5
1
1

Pribor OPV22
8704
11816
18235
35954
35955
35956
35957
13740
11885

S-OPV1422
S-OPV1422/48
S-OPV1422/48PD
CS-OPV22-3L2
CS-OPV22-3L3
CS-OPV22-3L4
CS-OPV22-3L5
CS-FH000-3NP95
GA-60/100/81-1x15

svjetlostna signalizacija, Ue 100-500 V a.c., d.c.


svjetlostna signalizacija, Ue 12 48 V a.c., d.c.
svjetlostna signalizacija, Ue 12 48 V a.c., d.c., + dole
spojna ina, Imax 200 A, 3-pol. izvedba, presjek 35 mm2, razmak 35,3 mm, broj izvoda 3x2
spojna ina, Imax 200 A, 3-pol. izvedba, presjek 35 mm2, razmak 35,3 mm, broj izvoda 3x3
spojna ina, Imax 200 A, 3-pol. izvedba, presjek 35 mm2, razmak 35,3 mm, broj izvoda 3x4
spojna ina, Imax 200 A, 3-pol. izvedba, presjek 35 mm2, razmak 35,3 mm, broj izvoda 3x5
prikljuni nastavci, sa ravnim praporcem, presjek Cu/Al 35 95 mm2, set 3 kom
adapter na sabirnice, In 100 A, Un 690 V, razmak meu sabirnicama, irina 81 mm, 1x DIN ina

RASTAVLJA za trakcijske cil. uloke osiguraa 22x127, 20x127


Tip
Ie
Ue
Kategorija upotrebe
Veliina uloaka osiguraa

1500 V a.c.

OPT22

OPT20

63 A

63 A

1500 V

1500 V

AC-20B

AC-20B

22x127

20x127

OPT
8474
8344
8700
8345
8701
34403

OPT22/1
OPT22/2
OPT22/3
OPT22/4
OPT22/5
OPT20/1

1
2
3
4
5
1

0,490
0,980
1,960
1,960
1,960
0,480

4
2
1
1
1
1

C3

Noasti osigurai

PLN1

PLN2

Un

400 V a.c.

400 V a.c.

In

PLN2

Tip

Kod

Tip

Kod

Tip

PLN1

Pakovanje [kom]

2
Teina [kg]

1
Pakovanje [kom]

gG

Veliina uloka osiguraa


Teina [kg]

125 400 A

gG

Kod

125 250 A

Karakteristika

Teina [kg]

Tip

Pakovanje [kom]

ULOCI OSIGURAA PLN

PLN2

11247 PLN1 125A gG 0,220

11252

PLN2 125A gG 0,440

11257

PLN2 315A gG 0,590

11248 PLN1 160A gG 0,220

11253

PLN2 160A gG 0,440

11258

PLN2 350A gG 0,590

11249 PLN1 200A gG 0,430

11254

PLN2 200A gG 0,440

11259

PLN2 400A gG 0,590

17114 PLN1 224A gG 0,430

17115

PLN2 224A gG 0,440

11251 PLN1 250A gG 0,430

11256

PLN2 250A gG 0,440

ULOCI OSIGURAA PN
Tip

PN000

PN00

PN1

PN2

PN3

PN4a

Un

400*, 500 V a.c./


250 V d.c.

500 V a.c./
250 V d.c.

500 V a.c./
250 V d.c.

500 V a.c./
250 V d.c.

500 V a.c./
250 V d.c.

500 V a. c./
250 V d.c.

In

6160 A 4100 A 125160 A 63160 A 6250 A 40250 A 32400 A 125400 A 80630 A 315630 A 6301600 A

Karakteristika

gG

Veliina

aM

gG

000 (00C)

aM

gG

00

aM

gG

aM
2

gG

aM

gG

4a

C4

3
3

PN3 80A gG
PN3 100A gG
PN3 125A gG
PN3 160A gG
PN3 200A gG
PN3 224A gG
PN3 250A gG
PN3 315A gG
PN3 350A gG
PN3 400A gG
PN3 500A gG
PN3 630A gG

0,610
0,610
0,610
0,610
0,610
0,610
0,610
0,610
0,610
0,564
0,971
0,971

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

PN1 6A gG
PN1 10A gG
PN1 16A gG
PN1 20A gG
PN1 25A gG
PN1 32A gG
PN1 35A gG
PN1 40A gG
PN1 50A gG
PN1 63A gG
PN1 80A gG
PN1 100A gG
PN1 125A gG
PN1 160A gG
PN1 200A gG
PN1 224A gG
PN1 250A gG

0,220
0,220
0,220
0,220
0,220
0,220
0,220
0,220
0,220
0,220
0,262
0,271
0,271
0,271
0,429
0,430
0,429

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

PN4a 630A gG
PN4a 800A gG
PN4a 1000A gG
PN4a 1250A gG
PN4a 1600A gG

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

1
1
1
1
1

PN1

PN3
34398
7289
7293
7297
7301
7305
7309
7313
7317
7321
7137
7140

Pakovanje [kom]

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

0,177
0,160

Teina [kg]

0,440
0,440
0,440
0,440
0,440
0,440
0,440
0,440
0,440
0,440
0,440
0,440
0,560
0,590
0,590

7058
7060

Tip

PN2 32A gG
PN2 35A gG
PN2 40A gG
PN2 50A gG
PN2 63A gG
PN2 80A gG
PN2 100A gG
PN2 125A gG
PN2 160A gG
PN2 200A gG
PN2 224A gG
PN2 250A gG
PN2 315A gG
PN2 350A gG
PN2 400A gG

PN2
34360
7245
7249
7253
7257
7261
7265
7269
7273
7277
7281
7285
7125
7128
7130

PN00 125A gG
PN00 160A gG

PN00

Kod

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Pakovanje [kom]

0,130
0,130
0,130
0,130
0,130
0,113
0,120
0,114
0,114
0,117
0,119
0,120
0,126
0,127

Teina [kg]

Pakovanje [kom]

7008
7010
7011
7012
7013
7014
7015
7016
7017
7018
10419
10420
13365
13366

Tip

Teina [kg]

PN000 6A gG
PN000 10A gG
PN000 16A gG
PN000 20A gG
PN000 25A gG
PN000 32A gG
PN000 35A gG
PN000 40A gG
PN000 50A gG
PN000 63A gG
PN000 80A gG
PN000 100A gG
PN000 125A gG
PN000 160A gG*

PN000

Kod

Tip

Kod

Karakteristika gG

10408
10409
7197
7201
7205
7209
7213
7217
7221
7225
7229
7233
7237
7241
7100
7104
7107

PN4a
34386
34387
34388
34389
34390

Noasti osigurai

Tip

Teina [kg]

Pakovanje [kom]

Teina [kg]

Pakovanje [kom]

0,130

7155

PN00 63A aM

0,160

10496 PN1 40A aM

0,220

7143

PN000 6A aM

0,130

7157

PN00 80A aM

0,160

10497 PN1 50A aM

0,220

7804

PN000 8A aM

0,130

7158

PN00 100A aM 0,160

10498 PN1 63A aM

0,220

7144

PN000 10A aM 0,130

15195 PN00 125A aM 0,177

10499 PN1 80A aM

0,220

7805

PN000 12A aM 0,130

15196 PN00 160A aM 0,160

10500 PN1 100A aM

0,271

7145

PN000 16A aM 0,130

10501 PN1 125A aM

0,220

7146

PN000 20A aM 0,130

10502 PN1 160A aM

0,220

7147

PN000 25A aM 0,130

7171

PN1 200A aM

0,430

7148

PN000 32A aM 0,113

7173

PN1 250A aM

0,430

7149

PN000 40A aM 0,114

7150

PN000 50A aM 0,114

35319 PN000 63A aM 0,130

35320 PN000 80A aM 0,118

35321 PN000 100A aM 0,160

PN00

Tip

Kod

Pakovanje [kom]

PN000 4A aM

PN000

Kod

Teina [kg]

7803

Kod

Tip

Karakteristika aM

PN1

PN2
10503 PN2 125A aM

0,440

10504 PN2 160A aM

0,440

10505 PN2 200A aM

0,440

10507 PN3 315A aM

0,610

10506 PN2 250A aM

0,440

10508 PN3 400A aM

0,564

7179

PN2 315A aM

0,590

7185

PN3 500A aM

0,971

7181

PN2 400A aM

0,590

7186

PN3 630A aM

0,971

PN3

ULOCI OSIGURAA PHN


Tip

PHN000

PHN00

PHN1

PHN2

PHN3

PHN4a

Un

690 V a.c./
250 V d.c.

690 V a.c./
250 V d.c.

690 V a.c./
250 V d.c.

690 V a.c./
250 V d.c.

690 V a.c./
250 V d.c.

690 V a.c./
250 V d.c.

In

6 63 A

80 100 A

32 250 A

100 400 A

250 630 A

630 1000A

gG

gG

gG

gG

gG

gG

000 (00C)

00

4a

Karakteristika

Teina [kg]

Pakovanje [kom]

Tip

Teina [kg]

Pakovanje [kom]

PHN00 80A gG

0,146

9400

PHN1 32A gG

0,220

6854

PHN000 10A gG 0,150

6908

PHN00 100A gG 0,150

34400 PHN1 35A gG

0,220

6862

PHN000 16A gG 0,150

9401

PHN1 40A gG

0,220

6868

PHN000 20A gG 0,150

9402

PHN1 50A gG

0,220

6872

PHN000 25A gG 0,150

9403

PHN1 63A gG

0,220

6878

PHN000 32A gG 0,150

9404

PHN1 80A gG

0,220

34441 PHN000 35A gG 0,150

9405

PHN1 100A gG 0,220

6884

PHN000 40A gG 0,150

6944

PHN1 125A gG 0,430

6890

PHN000 50A gG 0,150

6946

PHN1 160A gG 0,430

6896

PHN000 63A gG 0,117

6952

PHN1 200A gG 0,430

17120 PHN1 224A gG 0,430

6961

PHN1 250A gG 0,430

PHN00

34399 PHN000 6A gG

PHN2

Kod

Tip

6902

PHN000

Kod

Pakovanje [kom]
3

Tip

0,130

Kod

Teina [kg]

Veliina

PHN1

PHN3

10534 PHN2 100A gG 0,440

18619 PHN3 250A gG 0,610

6965

PHN2 125A gG 0,590

6991

PHN3 315A gG 0,610

6967

PHN2 160A gG 0,590

6993

PHN3 350A gG 0,610

34391 PHN4a 630A gG 2,000

6971

PHN2 200A gG 0,590

6997

PHN3 400A gG 0,610

34392 PHN4a 800A gG 2,000

6973

PHN2 224A gG 0,590

6999

PHN3 500A gG 1,110

34393 PHN4a 1000A gG 2,000

6975

PHN2 250A gG 0,590

7005

PHN3 630A gG 1,120

6979

PHN2 315A gG 0,590

6983

PHN2 350A gG 0,590

6987

PHN2 400A gG 0,590

PHN4a

C5

Noasti osigurai

PLN3*

420 V a.c.

420 V a.c.

50250 kVA

250400 kVA

500630 kVA

Karakteristika

gTr

gTr

gTr

Veliina

3*

PLN3

Teina [kg]

Pakovanje [kom]

100 315A

16 355 A

Karakteri.

aM

aM

Veliina

1L

3C

3
3

Tip

In

8719

NH3C 16A aM

0,440

18270 NH1L 125A aM 0,440

8675

NH3C 100A aM 0,440

11872 NH1L 160A aM 0,440

8676

NH3C 125A aM 0,440

8720

NH1L 200A aM 0,440

8673

NH3C 160A aM 0,440

8717

NH1L 250A aM 0,440

8674

NH3C 200A aM 0,440

8718

NH1L 315A aM 0,440

8599

NH3C 250A aM 0,440

8658

NH3C 315A aM 0,440

8659

NH3C 355A aM 0,440

Tip

Kod

NH3C
1000 V a.c.

11829 PLN3 500kVA gTR 1,080


11830 PLN3 630kVA gTR 1,080

Pakovanje [kom]

NH1L
1140 V a.c.

Kod

Tip

3
3
3

NH1L 100A aM 0,710

SPECIJALNI ULOCI OSIGURAA NH


za koritenje u rudnicima
Un

Tip

PLN3*

11826 PLN3 250kVA gTR 1,080


11827 PLN3 315kVA gTR 1,080
11828 PLN3 400kVA gTR 1,080

Teina [kg]

11819
11820
11821
11822
11823
11824
11825

Kod

3
3
3
3
3
3
3

PLN2

Tip

Pakovanje [kom]

0,220
0,440
0,440
0,440
0,440
0,590
0,590

Kod

Teina [kg]

PLN2 50kVA gTR


PLN2 75kVA gTR
PLN2 100kVA gTR
PLN2 125kVA gTR
PLN2 160kVA gTR
PLN2 200kVA gTR
PLN2 250kVA gTR

Kod

Tip

Pn transformatora

Teina [kg]

PLN3

420 V a.c.

Pakovanje [kom]

PLN2

Un

Teina [kg]

Tip

Pakovanje [kom]

ULOCI OSIGURAA PLN


za zatitu transformatora

NH1L
8716

NH3C

RASTAVNI NOEVI
Tip

ZP000

ZP1

ZP2

ZP3

ZP3/1000

In

160 A

250 A

400 A

630 A

1000 A

1250 A

1600 A

Veliina

000, 00

4a

4a

Kod

TM4a/1250A TM4a/1600A

Tip

Teina [kg] Pakovanje [kom]

ZP/TM4a
6401

ZP000

0,089

6402

ZP1

0,170

6403

ZP2

0,218

6404

ZP3

0,290

0,350

10442 ZP3/1000
10446 TM4a/1250A

1,585

14801 TM4a/1600A

1,605

KONTAKT SIGNALIZACIJE za daljinsku signalizaciju stanja osiguraa


Kod
6528

Tip

Popis

VL50

za noaste osigurae i osigurae za poluprovodnike P5.R06, P5.T06, P5.U06,P5.V06

0,015

za osigurae za poluprovodnike P4.U10, P5.U10, P5.V16 i komplet S-P50U06

0,02

18620 VL41F

Teina [kg] Pakovanje [kom]

RUICE OSIGURAA
Kod

C6

Tip

Popis

6405

D1PH

sa postranicama, za 1-pol. podnoja osiguraa bez postranica

Teina [kg] Pakovanje [kom]


0,52

7372

DP

prema IEC60269, za 1-pol. / 3-pol. podnoja osiguraa sa postranicama

0,2

7373

DPM

sa zatitnim rukavom, za poveanje sigurnosti u toku zamjene

0,52

Noasti osigurai
PODNOJA OSIGURAA SPB sa plastinom bazom
Tip

SPB00

SPB1

SPB2

S3PB00

S3PB1

Un

690 V

690 V

690 V

690 V

690 V

S3PB2
690 V

In

160 A

250 A

400 A

160 A

250 A

400 A
3

Broj polova

Veliina

00

00

000 (00C), 00

1, (0, 01)

2, (02)

000 (00C), 00

1, (0, 01)

2, (02)

Veliina uloka osiguraa

1-polna izvedba
Kod

Tip

Popis

Teina [kg] Pakovanje [kom]

SPB00
SPB00 SS
SPB00 MM
SPB00 VV
SPB00 SV
SPB00 MV
SPB00 MP
SPB00 HH
SPB00 HV

bez vijaka M8
M8 vijci zaarafljeni
prikljuci sa upreanim maticama M8, vijci zaarafljeni
prikljuci sa V-praporcima ( bez stega )
kombinacija : M8 vijak i V-praporac
kombinacija: upreana matica M8 i V- praporac
kombinacija upreana matica M8 i P- prikljuak
kombinacija: H- prikljuak i H- prikljuak
kombinacija: H- prikljuak i V-praporac

0,130
0,130
0,130
0,130
0,130
0,130
0,130
0,130
0,130

3
3
3
3
3
3
3
3
3

SPB1
SPB1 SS
SPB1 MM
SPB1 WW
SPB1 SW
SPB1 MW

bez vijaka M10


M10 - vijci zaarafljeni
prikljuci sa upreanim maticama M10, vijci zaarafljeni
prikljuci sa V-praporcima ( bez stega )
kombinacija: M10 - vijak i V- praporac
kombinacija: upreana matica M10 i V- praporac

0,330
0,360
0,360
0,360
0,360
0,360

3
3
3
3
3
3

SPB2
SPB2 SS
SPB2 MM
SPB2 WW
SPB2 SW
SPB2 MW
SPB2 LSPB2 LS
SPB2 LM
SPB2 LW
SPB2 LME

bez vijaka M10


M10 - vijci zaarafljeni
prikljuci sa upreanima maticama M10, vijci zaarafljeni
prikljuci sa V-praporcima ( bez stega )
kombinacija: M10 - vijak i V- praporac
kombinacija: upreana matica M10 i V- praporac
direktan prikljuak na sabirnice i prikljuak bez vijka M10
direktan prikljuak na sabirnice i vijak M10
direktan prikljuak na sabirnice i upreana matica M10
direktan prikljuak na sabirnice i V- praporac
direktan prikljuak na sabirnice i upreana matica M10, skraeni kontakt

0,380
0,420
0,420
0,420
0,420
0,420
0,420
0,420
0,420
0,420
0,420

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

S3PB00
S3PB00 SS
S3PB00 VV
S3PB00 SV
S3PB00 HH
S3PB00 HV

bez vijaka M8
M8 - vijci zaarafljeni
prikljuci sa V-praporcima (bez stega)
kombinacija: M8 - vijak i V- praporac
kombinacija: H- prikljuak i H- prikljuak
kombinacija: H- prikljuak i V- praporac

0,500
0,500
0,500
0,500
0,570
0,500

1
1
1
1
1
1

S3PB1
S3PB1 SS
S3PB1 MM
S3PB1 WW
S3PB1 SW
S3PB1 MW

bez vijaka M10


M10 - vijci zaarafljeni
prikljuci sa upreanima maticama M10, vijci zaarafljeni
prikljuci sa V-praporcima (bez stega)
kombinacija: M10 - vijak i V- praporac
kombinacija upreana matica M10 i V- praporac

1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200

1
1
1
1
1
1

S3PB2
S3PB2 SS
S3PB2 MM
S3PB2 WW
S3PB2 SW
S3PB2 MW

bez vijaka M10


M10 - vijci zaarafljeni
prikljuci sa upreanima maticama M10, vijci zaarafljeni
prikljuci sa V-praporcima ( bez stega )
kombinacija: M10 - vijak i V- praporac
kombinacija: upreana matica M10 i V- praporac

1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4

1
1
1
1
1
1

SPB00
11852
11853
11854
17231
11855
11856
11857
15805
15806

SPB1
9406
10462
9407
9409
10463
9408

SPB2
9415
10464
9410
9412
10465
9411
9414
10466
9413
10467
11205

3-polna izvedba
S3PB00
15802
11859
11861
11862
15803
15804

S3PB1
13615
7358
7359
7361
7362
7360

S3PB2
13613
7365
7366
7368
7369
7367

C7

Noasti osigurai
PODNOJA OSIGURAA SPF sa elinom bazom
Tip

SPF00

SPF1

SPF2

SPF3

SHF3C

Un

690 V

690 V

690 V

690 V

1000 V a.c.

In

160 A

250 A

400 A

630 A

400 A

Veliina
Veliina uloka osiguraa
Kod

Tip

00

3C

000 (00C), 00

1, (0, 01)

2, (02)

3, (03)

3C

Popis

Teina [kg]

Pakovanje [kom]

SPF00
11848 SPF00 --

prikljuci sa upreanima maticama, M8- vijci pridani

0,280

11849 SPF00 MM

prikljuci sa upreanima maticama M8, vijci zaarafljeni

0,280

11851 SPF00 VV

prikljuci sa V-praporcima ( bez stega )

0,280

11850 SPF00 MV

kombinacija: upreana matica M8 i V- praporac

0,280

SPF1
7391

SPF1

bez vijaka M10

0,580

7393

SPF1 SS

M10 - vijci zaarafljeni

0,700

7395

SPF1 MM

prikljuci sa upreanima maticama M10, vijci zaarafljeni

0,700

7397

SPF1 WW

prikljuci sa V-praporcima ( bez stega )

0,700

7398

SPF1 SW

kombinacija: M10 - vijak i V- praporac

0,700

7396

SPF1 MW

kombinacija: upreana matica M10 i V- praporac

0,700

7399

SPF2

bez vijaka M10

0,660

7401

SPF2 SS

M10 - vijci zaarafljeni

0,720

7403

SPF2 MM

prikljuci sa upreanima maticama M10, vijci zaarafljeni

0,810

7405

SPF2 WW

prikljuci sa V-praporcima ( bez stega )

0,810

7406

SPF2 SW

kombinacija: M10 - vijak i V- praporac

0,810

7404

SPF2 MW

kombinacija: upreana matica M10 i V- praporac

0,810

7407

SPF3

bez vijaka M10

0,870

7408

SPF3 SS

M10 - vijci zaarafljeni

0,870

7409

SPF3 MM

prikljuci sa upreanima maticama M10, vijci zaarafljeni

0,870

SHF3C

Un 1000 V a.c., za uloke osiguraa NH3C

0,130

SPF2

SPF3

SHF3C
8980

NEUTRALNI MOSTOVI SNB, SNF


Tip

SNB00

SNF00

SNF1

Un

690 V

690 V

690 V

690 V

In

160 A

160 A

250 A

400 A

Prikljuci grananja
Glavni prikljuni promjer
Kod

Tip

SNF2

1xM5

1xM5

2xM5

2xM5

2,5 70 mm2

2,5 70 mm2

25 185 mm2

95 240 mm2

Popis

Teina [kg] Pakovanje [kom]

SNB00 Plastina baza


11803 SNB00

bez vijaka M8

0,140

7412

kombinacija : upreana matica M8 i upreana matica M8, vijci zaarafljeni

0,140

11868 SNB00 VV

prikljuci sa V-praporcima ( bez stega )

0,140

15576 SNB00 MV

kombinacija: upreana matica M8 i V-praporac

0,117

SNB00 MM

SNF00 elina baza


7411

SNF00 --

11802 SNF00 MM
9707

SNF00 VV

10191 SNF00 MV

C8

kombinacija: upreana matica M8 i upreana matica M8, M8 vijci pridani

0,200

kombinacija: upreana matica M8 i upreana matica M8, vijci zaarafljeni

0,200

prikljuci sa V-praporcima ( bez stega )

0,200

kombinacija: upreana matica M8 i V-praporac

0,200

10406 SNF1

bez vijaka M10

0,580

10407 SNF2

bez vijaka M10

0,610

Noasti osigurai
PRIBOR ZA PODNOJA OSIGURAA
Kod

Tip

Popis

P-SVORKA

obuhvatna stezaljka za 2x (1 50 mm2) Cu/Al, set 3 kom

0,025

obuhvatna stezaljka za 2x (2,5 50 mm2) Cu/Al, set 3 kom

0,010

10418 PK-SPB00/168 zatitna krajnja pregrada za SPB00

0,034

9600

PK-S3PB00/168 zatitna krajnja pregrada za S3PB00

0,035

9601

PK-S3PB1 /230 zatitna krajnja pregrada za S3PB1

0,550

7370

PK-S3PB2/230 zatitna krajnja pregrada za S3PB2

0,070

7892

K00

zatitna kapa kontakta za SPB00, SPF00, S3PB00, 2 kom

0,012

7364

K1

zatitna kapa kontakta za SPB1, SPF1, S3PB1, 2 kom

0,019

7371

K2

zatitna kapa kontakta za SPB2, SPF2, S3PB2, 2 kom

0,025

7353

16862 H-SVORKA

Teina [kg] Pakovanje [kom]

V - STEGE, KAPE I PRELAZNI PRIKLJUCI


V - stege, kape
Presjek vodia S [mm2] Cu/Al

Tip
sektorski sukani

sektorski puni

okrugli sukani

Moment zatezanja [Nm]


okrugli puni
16 95

20

5845

35 240

35 300

16 185

16 240

25

5836 2x70

2x (25 120)

2x (25 120)

2x (16 95)

2x (16 95)

20

5837 2x240

2x (70 240)

2x (95 300)

2x (50 120)

2x (70 150)

30

4834 SK

izolacijske zatitne kape stega za 5845

0,009

0,085

22

4836 SK

izolacijske zatitne kape stega za 4836 N-S

0,004

7382

5836 2x70

0,078

7386

5837 2x240

0,167

Kod

Tip
4836 N-S

Popis

21

20479 5845

7383

Tip

V - stege

Kod

0,041

Kod

Pakovanje [kom]

re

16 95

Teina [kg]

rm

25 120

Pakovanje [kom]

se

25 120

Teina [kg]

sm
4836 N-S

Kape

Tip

Teina [kg] Pakovanje [kom]

Prelazni prikljuak, vijak V - praporac


0,030

15

13146 V10

7387

V8

0,030

15

7388

W10

0,042

12

7389

W12

0,042

12

8749

WD8-1

0,110

12

8750

WD10-1

0,110

12

8751

WD8-2

0,110

12

8752

WD10-2

0,120

12

8753

WD8-3

0,130

8754

WD10-3

0,160

12

C9

Osigura Rastavne sklopke


OSIGURA RASTAVNA SKLOPKA ZA NOASTE ULOKE OSIGURAA
Tip

FH000

FH00

FH1

FH2

FH3

Ie

160 A

160 A

250 A

400 A

630 A

1250 A

Ue

690 V

690 V

690 V

690 V

690 V

690 V

690 V

Toplinska struja sa ZP

240 A

250 A

325 A

520 A

750 A

1250 A

1600 A

400 V a.c.

AC-23B

AC-23B

AC-23B

AC-21B

500 V a.c.

AC-22B

AC-22B

AC-23B

AC-23B

AC-22B

AC-21B

690 V a.c.

AC-21B

AC-21B

AC-22B

AC-22B

AC-22B

AC-21B

250 V d.c.

DC-22B

DC-22B

440 V d.c.

DC-20B

DC-21B

DC-21B

DC-21B

4a

4a

Kategorija upotrebe

Veliina uloka osiguraa


Kod

Tip

000 (00C) 000 (00C), 00


Popis

LTL4a
1600 A

Teina [kg]

Pakovanje [kom]
1

FH000
11899 FH000-1A/T

1-pol. izvedba, klema 1,5 50 mm2

0,620

14000 FH000-1S/T

1-pol. izvedba sa signalizacijom stanja osiguraa, klema 1,5 50 mm2

0,620

13696 FH000-1A/N

1-pol. izvedba sa nastavcima do 95 mm2

0,356

13697 FH000-1S/N

1-pol. izvedba sa signalizacijom stanja osiguraa, sa nastavcima do 95 mm2

0,391

12362 FH000-3A/T

3-pol. izvedba, klema 1,5 50 mm2

0,614

11901 FH000-3S/T

3-pol. izvedba sa signalizacijom stanja osiguraa, klema 1,5 50 mm2

0,722

13695 FH000-3SB/T

3-pol. izvedba sa signalizacijom stanja osiguraa, konektor bez kabla, klema


1,5 50 mm2

0,658

13698 FH000-3A/N

3-pol. izvedba sa nastavcima do 95 mm2

0,992

13699 FH000-3S/N

3-pol. izvedba sa signalizacijom stanja osiguraa, sa nastavcima do 95 mm2

1,090

20766 FH000-3L/T

3-pol. izvedba sa svjetlosnom signalizacijom stanja osiguraa, klema 1,5 50 mm2

0,990

14378 CS-FH000-1NP95 sa ravnim praporcem, presjek Cu/Al 35 95 mm2, 1 kom, za FH000-1./T

0,070

13740 CS-FH000-3NP95 sa ravnim praporcem, presjek Cu/Al 35 95 mm2, set 3 kom, za FH000-3./T

0,176

13742 CS-FH000-3NV95 sa svinutim praporcem, presjek Cu/Al 35 95 mm2, set 3 kom, za FH000-3./T

0,184

Prikljuni pribor

15589 CS-FH000-3ND95 sa produenim praporcem, presjek Cu/Al 35 95 mm2, set 3 kom, za FH000-3./T

0,184

14127 N3x10-FH000

sa ravnim praporcem, trojiti prikljuak, presjek 3x 10 mm2, set 3 kom

0,035

34315 CS-FH000-3L2

spojna ina, Imax 250 A, 3-pol. izvedba, presjek 50 mm2, razmak 25 mm, broj
izvoda 3x2, za FH000
spojna ina, Imax 250 A, 3-pol. izvedba, presjek 50 mm2, razmak 25 mm, broj
izvoda 3x3, za FH000
spojna ina, Imax 250 A, 3-pol. izvedba, presjek 50 mm2, razmak 25 mm, broj
izvoda 3x4, za FH000
spojna ina, Imax 250 A, 3-pol. izvedba, presjek 50 mm2, razmak 25 mm, broj
izvoda 3x5, za FH000

0,555

0,970

1,386

1,801

18643 OD-FH000-AL60 adapter na sabirnice, razmak 60 mm, debljina sabirnica 5 12 mm

0,525

18652 OD-FH000-KPA zatitni poklopac prikljunog prostora adaptera za OD-FH000-AL60

0,038

9087

0,004

14136 OD-FH000-SS24 set za sastavljanje dvopolne ili etveropolne rastavne sklopke

0,004

15185 OD-FH000-Z1

34316 CS-FH000-3L3
34317 CS-FH000-3L4
34318 CS-FH000-3L5

Pribor

C10

VU-LSN

umetak za zakljuavanje za LSE, LSN, ASN, FH000


barijera, zatita pred sluajnim dodirom za FH000-1

0,006

15186 OD-FH000-Z3 barijera, zatita pred sluajnim dodirom za FH000-3

0,006

12928 OD-FH000-KR titnik FH000-3

0,018

Osigura Rastavne sklopke

Kod

Tip

Popis

Teina [kg] Pakovanje [kom]

FH00
18621 FH00-1A/F

1-pol. izvedba, M8 - inbus vijci pridani

0,270

18623 FH00-1S/F

1-pol. izvedba sa signalizacijom stanja osiguraa, M8 - inbus vijci pridani

0,287

18622 FH00-3A/F

3-pol. izvedba, M8 - inbus vijci pridani

0,784

18624 FH00-3S/F

3-pol. izvedba sa signalizacijom stanja osiguraa, M8 - inbus vijci pridani

0,712

18625 FH00-3SB/F

3-pol. izvedba sa signalizacijom stanja osiguraa, konektor bez kabla,


M8 - inbus vijci pridani

0,825

20767 FH00-3L/F

3-pol. izvedba sa svjetlosnom signalizacijom stanja osiguraa, M8 - inbus vijci pridani

0,790

Prikljuni pribor
18626 CS-FH00-1S

obuhvatna stezaljka za FH00-1./F, prikljuak vodia Cu 2,5 50 mm2, 1 kom

0,018

18628 CS-FH00-1P1

prizma stezaljka za FH00-1./F, prikljuak vodia Cu/Al 35 70 mm2, 1 kom

0,114

18627 CS-FH00-3S

obuhvatne stezaljke za FH00-3./F, prikljuak vodia Cu 2,5 50 mm2, set 3 kom

0,054

18629 CS-FH00-3P1

prizma stezaljke za FH00-3./F, prikljuak vodia Cu/Al 35 70 mm2, set 3 kom

0,342

20764 CS-FH00-3N

za FH00-3./F, upreana matica M8, inbus vijci pridani,


za dvije kabelske stopice, set 3 kom

0,051

20765 CS-FH00-3Z

stranji prikljuak za FH00-3, komplet 3 kom

0,077

34394 CS-FH00-3L2

spojna ina, Imax 250 A, 3-pol. izvedba, presjek 50 mm2, razmak 33 mm,
broj izvoda 3x2, za FH00
spojna ina, Imax 250 A, 3-pol. izvedba, presjek 50 mm2, razmak 33 mm,
broj izvoda 3x3, za FH00
spojna ina, Imax 250 A, 3-pol. izvedba, presjek 50 mm2, razmak 33 mm, broj
izvoda 3x4, za FH0
spojna ina, Imax 250 A, 3-pol. izvedba, presjek 50 mm2, razmak 33 mm, broj
izvoda 3x5, za FH00

0,900

1,601

2,303

3,005

18630 OD-FH00-AL60 adapter na sabirnice, razmak 60 mm, debljina sabirnica 5 12 mm

0,513

18632 OD-FH00-KP1 zatitni poklopac prikljunog prostora za FH00-1./F

0,013

18633 OD-FH00-KP3 zatitni poklopac prikljunog prostora za FH00-3./F

0,070

18631 OD-FH00-SS24 komplet za sastavljanje dvopolne ili etveropolne rastavne sklopke

0,007

18634 OD-FH00-Z3

barijera, zatita pred sluajnim dodirom za FH00-3

0,016

18635 OD-FH00-KR

titnik za FH00-3

0,026

14362 FH1-1A/F

1-pol. izvedba, M10 - vijci pridani

1,164

14363 FH1-1S/F

1-pol. izvedba sa signalizacijom stanja osiguraa, M10 - vijci pridani

1,120

14364 FH1-3A/F

3-pol. izvedba, M10 - vijci pridani

2,786

14365 FH1-3S/F

3-pol. izvedba sa signalizacijom stanja osiguraa, M10 - vijci pridani

2,675

14367 FH1-3SB/F

3-pol. izvedba sa signalizacijom stanja osiguraa, konektor bez kabla,


M10 - vijci pridani

2,670

20769 FH1-3L/F

3-pol. izvedba sa svjetlosnom sa signalizacijom stanja osiguraa, M10 - vijci pridani

2,572

15814 CS-FH12-1SM obuhvatna stezaljka za FH1-1./F, FH2-1./F, prikljuak vodia Cu 6 16 mm2, 1 kom

0,066

15591 CS-FH12-1S

obuhvatna stezaljka za FH1-1./F, FH2-1./F, prikljuak vodia Cu 25 150 mm2, 1 kom

0,073

15592 CS-FH12-1P1

prizma stezaljka za FH1-1./F, FH2-1./F, prikljuak vodia Cu/Al 70 150 mm2, 1 kom

0,133

15593 CS-FH12-1P2

dvostruka prizma stezaljka za FH1-1./F, FH2-1./F, prikljuak vodia Cu/Al


2x (70 95 mm2), 1 kom

0,193

15815 CS-FH12-3SM obuhvatne stezaljke za FH1-3./F, FH2-3./F, prikljuak vodia Cu 6 16 mm2, set 3 kom

0,200

18226 CS-FH12-3S

obuhvatne stezaljke za FH1-3./F, FH2-3./F, prikljuak vodia Cu 25 150 mm2, set 3 kom

0,229

18227 CS-FH12-3P1

prizma stezaljke za FH1-3./F, FH2-3./F, prikljuak vodia Cu/Al 70 150 mm2,


set 3 kom
dvostruke prizma stezaljke za FH1-3./F, FH2-3./F, prikljuak vodia Cu/Al
2x (70 95 mm2), set 3 kom

0,400

0,580

17270 OD-FH1-AL60 adapter na sabirnice, razmak 60 mm, debljina sabirnica 5 12 mm

1,100

17269 OD-FH1-KP1

zatitni poklopac prikljunog prostora za FH1-1

0,038

17268 OD-FH1-KP3

zatitni poklopac prikljunog prostora za FH1-3

0,145

17271 OD-FH1-Z3

barijera, zatita pred sluajnim dodirom za FH1-3

0,045

17267 OD-FH1-KR

titnik FH1-3

0,036

34395 CS-FH00-3L3
34396 CS-FH00-3L4
34397 CS-FH00-3L5

Pribor

FH1

Prikljuni pribor

18228 CS-FH12-3P2

Pribor

C11

Osigura Rastavne sklopke

Kod

Tip

Popis

Teina [kg] Pakovanje [kom]

FH2
14369 FH2-1A/F

1-pol. izvedba, M10 - vijci pridani

1,280

14371 FH2-1S/F

1-pol. izvedba sa signalizacijom stanja osiguraa, M10 - vijci pridani

1,292

35390 FH2-1A/LF

1-pol. izvedba sa direktnim prikljukom na sabirnicu

1,300

14368 FH2-3A/F

3-pol. izvedba, M10 - vijci pridani

2,980

14370 FH2-3S/F

3-pol. izvedba sa signalizacijom stanja osiguraa, M10 - vijci pridani

2,995

14372 FH2-3SB/F

3-pol. izvedba sa signalizacijom stanja osiguraa, konektor bez kabla, M10 - vijci pridani

3,532

20770 FH2-3L/F

3-pol. izvedba sa svjetlosnom signalizacijom stanja osiguraa, M10 - vijci pridani

3,332

0,066

Prikljuni pribor
15814 CS-FH12-1SM obuhvatna stezaljka za FH1-1./F, FH2-1./F, prikljuak vodia Cu 6 16 mm2, 1 kom
15595 CS-FH2-1S

obuhvatna stezaljka za FH2-1./F, prikljuak vodia 25 240 mm2, 1 kom

0,080

15591 CS-FH12-1S

obuhvatna stezaljka za FH1-1./F, FH2-1./F, prikljuak vodia Cu 25 150 mm2, 1 kom

0,073

15596 CS-FH2-1P1

prizma stezaljka za FH2-1./F, prikljuak vodia Cu/Al 16 240 mm2, 1 kom

0,140

15592 CS-FH12-1P1

prizma stezaljka za FH1-1./F, FH2-1./F, prikljuak vodia Cu/Al 70 150 mm2, 1 kom

0,133

15597 CS-FH2-1P2

dvostruka prizma stezaljka za FH2-1./F, prikljuak vodia Cu/Al 2x (120 150 mm2), 1 kom

0,200

15593 CS-FH12-1P2

dvostruka prizma stezaljka za FH1-1./F, FH2-1./F, prikljuak vodia Cu/Al 2x (70 95 mm2), 1 kom

0,193

15815 CS-FH12-3SM obuhvatne stezaljke za FH1-3./F, FH2-3./F, prikljuak vodia Cu 6 16 mm2, set 3 kom

0,200

15811 CS-FH2-3S

obuhvatne stezaljke za FH2-3./F, prikljuak vodia Cu 25 240 mm2, set 3 kom

0,240

18226 CS-FH12-3S

obuhvatne stezaljke za FH1-3./F, FH2-3./F, prikljuak vodia Cu 25 150 mm2, set 3 kom

0,229

15812 CS-FH2-3P1

prizma stezaljke za FH2-3./F, prikljuak vodia Cu/Al 16 240 mm2, set 3 kom

0,420

18227 CS-FH12-3P1

prizma stezaljke za FH1-3./F, FH2-3./F, prikljuak vodia Cu/Al 70 150 mm2,


set 3 kom
dvostruke prizma stezaljke za FH2-3./F, prikljuak vodia Cu/Al 2x (120 150 mm2),
set 3 kom
dvostruke prizma stezaljke za FH1-3./F, FH2-3./F, prikljuak vodia Cu/Al 2x (70 95 mm2),
set 3 kom

0,400

0,600

0,580

14382 OD-FH2-AL60 adapter na sabirnice, razmak 60 mm, debljina sabirnica 5 12 mm

1,350

14381 OD-FH2-KP1

zatitni poklopac prikljunog prostora za FH2-1

0,052

14380 OD-FH2-KP3

zatitni poklopac prikljunog prostora za FH2-3

0,158

14383 OD-FH2-Z3

barijera, zatita pred sluajnim dodirom za FH2-3

0,045

14379 OD-FH2-KR

titnik za FH2-3

0,036

14374 FH3-1A/F

1-pol. izvedba, M12 - vijci pridani

1,710

14376 FH3-1S/F

1-pol. izvedba sa signalizacijom stanja osiguraa, M12 - vijci pridani

1,722

14373 FH3-3A/F

3-pol. izvedba, M12 - vijci pridani

4,992

14375 FH3-3S/F

3-pol. izvedba sa signalizacijom stanja osiguraa, M12 - vijci pridani

4,295

14377 FH3-3SB/F

3-pol. izvedba sa signalizacijom stanja osiguraa, konektor bez kabla, M12 - vijci pridani

5,018

20771 FH3-3L/F

3-pol. izvedba sa svjetlosnom signalizacijom stanja osiguraa, M12 - vijci pridani

4,455

15800 CS-FH3-1P1

prizma stezaljka za FH3-1./F, prikljuak vodia Cu/Al 120 300 mm2, 1 kom

0,145

15801 CS-FH3-1P2

dvostruka prizma stezaljka za FH3-1./F, prikljuak vodia Cu/Al 2x (120 240 mm2), 1 kom

0,205

14384 CS-FH3-3P1

prizma stezaljke za FH3-3./F, prikljuak vodia Cu/Al 120 300 mm2, set 3 kom

0,435

14385 CS-FH3-3P2

dvostruke prizma stezaljke za FH3-.3/F, prikljuak vodia Cu/Al


2x (120 240 mm2), set 3 kom

0,615

19557 OD-FH3-AL60 adapter na sabirnice, razmak 60 mm, debljina sabirnica 5 12 mm

1,600

14388 OD-FH3-KP1

zatitni poklopac prikljunog prostora za FH3-1

0,075

14387 OD-FH3-KP3

zatitni poklopac prikljunog prostora za FH3-3

0,210

14390 OD-FH3-Z3

barijera, zatita pred sluajnim dodirom za FH3-3

0,040

14386 OD-FH3-KR

titnik za FH3-3

0,036

15813 CS-FH2-3P2
18228 CS-FH12-3P2

Pribor

FH3

Prikljuni pribor

Pribor

C12

Osigura Rastavne sklopke

Kod

Tip

Popis

Teina [kg] Pakovanje [kom]

ZAJEDNIKI PRIBOR RASTAVNIH SKLOPKI 000, 00, 1, 2, 3


12929 OD-FH-SK

daljinska signalizacija poloaja poklopca, preklopni kontakt, duljina kabela 1 m

0,031

15594 CS-FH123-1Z

prikljuni pribor, stranji prikljuak za 1-pol. rastavnu sklopku FH1, FH2, FH3

0,173

18229 CS-FH123-3Z

prikljuni pribor, stranji prikljuak za 3-pol. rastavnu sklopku FH1, FH2, FH3,
set 3 kom

0,520

18230 OD-FH123-VU

umetak za zakljuavanje pomou lokota za FH1, FH2, FH3

17266 OD-FH123-SS24 set za sastavljanje dvopolne ili etveropolne rastavne sklopke za FH1, FH2, FH3

0,006

0,049

REZERVNI DIJELOVI ZA RASTAVNE SKLOPKE 000, 00, 1, 2, 3


33720 ND-FH000-V1

1-polni poklopac bez signalizacije stanja osiguraa, veliina 000

0,075

33719 ND-FH000-V3

3- polni poklopac bez signalizacije stanja osiguraa, veliina 000

0,182

14135 ND-FH000-VS1

1- polni poklopac sa signalizacijom stanja osiguraa, sastavni dio je kabel s konektorom

0,112

14134 ND-FH000-VS3

3- polni poklopac sa signalizacijom stanja osiguraa, sastavni dio je kabel s konektorom

0,28

33509 ND-FH000-VL3

3- polni poklopac sa svjetlosnom signalizacijom stanja osiguraa, veliina 000

0,32

33722 ND-FH00-V1

1- polni poklopac bez signalizacije stanja osiguraa, veliina 00

0,083

33721 ND-FH00-V3

3- polni poklopac bez signalizacije stanja osiguraa, veliina 00

0,203

18680 ND-FH00-VS1

1- polni poklopac sa signalizacijom stanja osiguraa, sastavni dio je kabel s konektorom

0,1

18681 ND-FH00-VS3

3- polni poklopac sa signalizacijom stanja osiguraa, sastavni dio je kabel s konektorom

0,238

33510 ND-FH00-VL3

3- polni poklopac sa svjetlosnom signalizacijom stanja osiguraa, veliina 00

0,279

33724 ND-FH1-V1

1- polni poklopac bez signalizacije stanja osiguraa, veliina 1

0,26

33723 ND-FH1-V3

3- polni poklopac bez signalizacije stanja osiguraa, veliina 1

0,614

18682 ND-FH1-VS1

1- polni poklopac sa signalizacijom stanja osiguraa, sastavni dio je kabel s konektorom

0,276

18683 ND-FH1-VS3

3- polni poklopac sa signalizacijom stanja osiguraa, sastavni dio je kabel s konektorom

0,649

33511 ND-FH1-VL3

3- polni poklopac sa svjetlosnom signalizacijom stanja osiguraa, veliina 1

0,669

33726 ND-FH2-V1

1- polni poklopac bez signalizacije stanja osiguraa, veliina 2

0,291

33725 ND-FH2-V3

3- polni poklopac bez signalizacije stanja osiguraa, veliina 2

0,729

18684 ND-FH2-VS1

1- polni poklopac sa signalizacijom stanja osiguraa, sastavni dio je kabel s konektorom

0,307

18685 ND-FH2-VS3

3- polni poklopac sa signalizacijom stanja osiguraa, sastavni dio je kabel s konektorom

0,764

33512 ND-FH2-VL3

3- polni poklopac sa svjetlosnom signalizacijom stanja osiguraa, veliina 2

0.805

33728 ND-FH3-V1

1- polni poklopac bez signalizacije stanja osiguraa, veliina 3

0,342

33727 ND-FH3-V3

3- polni poklopac bez signalizacije stanja osiguraa, veliina 3

1,18

18686 ND-FH3-VS1

1- polni poklopac sa signalizacijom stanja osiguraa, sastavni dio je kabel s konektorom

0,358

18687 ND-FH3-VS3

3- polni poklopac sa signalizacijom stanja osiguraa, sastavni dio je kabel s konektorom

0,967

33513 ND-FH3-VL3

3- polni poklopac sa svjetlosnom signalizacijom stanja osiguraa, veliina 3

1,007

33519 ND-FH-SZ10

konektor za 1-pol. rastavnu sklopku sa daljinskom signalizacijom stanja osiguraa,


bez kabla, sa 9 pinova
konektor za 1-pol. rastavnu sklopku sa daljinskom signalizacijom stanja
osiguraa, sa 3 il. kablom
konektor za 3-pol. rastavnu sklopku sa daljinskom signalizacijom stanja osiguraa,
bez kabla, sa 9 pinova
konektor za 3-pol. rastavnu sklopku sa daljinskom signalizacijom stanja
osiguraa, sa 9 il. kablom

0,028

0,045

0,038

0,055

33520 ND-FH-SZ13
33521 ND-FH-SZ30
33522 ND-FH-SZ39

LTL4a
LTL4A-1x/1250/8 1-pol. izvedba, vijak 1xM16

5,500

14806 LTL4A-1x/1600/8 1-pol. izvedba, vijak 2xM12

8213

5,700

8211

LTL4A-3x/1250/8 3-pol. izvedba, 1-pol. upravljanje, vijak 1xM16

16,100

8714

LTL4A-3x/1600/8 3-pol. izvedba, 1-pol. upravljanje, vijak 2xM12

16,700

7886

LTL4A-3x3/1250/8 3-pol. izvedba, 3-pol. upravljanje, vijak 1xM16

16,500

8212

LTL4A-3x3/1600/8 3-pol. izvedba, 3-pol. upravljanje, vijak 2xM12

16,700

0,009

Pribor
10423 EMV-LTL4a

daljinska signalizacija poloaja poklopca za 1-pol. izvedbu

C13

Osigura - Rastavne pruge


OSIGURA RASTAVNE PRUGE ZA NOASTE ULOKE OSIGURAA
Tip

FD00

FD1

FD2

FD3

SL3

Ie

160 A

250 A

400 A

630 A

910 A

Ue

690 V

690 V

690 V

690 V

400 V

Toplinska struja sa ZP

250 A

400 A

560 A

800 A
(1000 A - ZP3/1000)

AC-22B

Kategorija upotrebe

400 V a.c.

AC-23B

AC-23B

AC-23B

AC-23B

690 V a.c.

AC-22B

AC-22B

AC-22B

AC-22B

Veliina uloka osiguraa

000 (00C), 00

Razmak sabirnica

100 mm (-K)
/185 mm (-D)

185 mm

185 mm

185 mm

185 mm

Kod

Tip

Popis

Teina [kg] Pakovanje [kom]

1-polno upravljanje
36151
36152
36154
36153
36155

FD00-31D/F
FD00-31D/FC
FD00-31D/FC-M1
FD00-31D/FC-M05
FD00-31D/FC-M05C

11220
20628
11221
20629
11226
20631
11227
20632
11232
20634
11237
20635
275

FD1-31/LM
FD1-31/LM-Z
FD1-31/LW
FD1-31/LW-Z
FD2-31/LM
FD2-31/LM-Z
FD2-31/LW
FD2-31/LW-Z
FD3-31/LM
FD3-31/LM-Z
FD3-31/LW
FD3-31/LW-Z
SL3-3x/910/HA

prikljuni vijci M8
prikljuni vijci M8, poklopac prikljunog prostora
prikljuni vijci M8, poklopac prikljunog prostora, mjerni transformatori, klasa tonosti 1
prikljuni vijci M8, poklopac prikljunog prostora, mjerni transformatori, klasa tonosti 0,5
prikljuni vijci M8, poklopac prikljunog prostora, kalibrovani mjerni
transformatori, klasa tonosti 0,5
prikljuni vijci M10
prikljuni vijci M10, uvlaive ruice
prikljuci sa V-praporcima
prikljuci sa V-praporcima, uvlaive ruice
prikljuni vijci M12
prikljuni vijci M12, uvlaive ruice
prikljuci sa V-praporcima
prikljuci sa V-praporcima, uvlaive ruice
prikljuni vijci M12
prikljuni vijci M12, uvlaive ruice
prikljuci sa V-praporcima
prikljuci sa V-praporcima, uvlaive ruice
prikljuni vijci M12

1,570
1,600
2,000
2,000
2,000

1
1
1
1
1

5,500
5,480
5,754
5,380
5,500
5,490
5,764
4,610
6,000
5,636
6,000
5,746
13,000

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,130
1,160
1,560

1
1
1

1,560

1,650

1,610
1,640
2,040

1
1
1

2,040

2,040

5,968
5,898
6,024
5,888
6,388
6,000
13,000

1
1
1
1
1
1
1

3-polno upravljanje
36146 FD00-33K/F
prikljuni vijci M8
36147 FD00-33K/FC
prikljuni vijci M8, poklopac prikljunog prostora
36149 FD00-33K/FC-M1 prikljuni vijci M8, poklopac prikljunog prostora, mjerni transformatori, klasa
tonosti 1
36148 FD00-33K/FC-M05 prikljuni vijci M8, poklopac prikljunog prostora, mjerni transformatori, klasa
tonosti 0,5
36150 FD00-33K/FC-M05C prikljuni vijci M8, poklopac prikljunog prostora, kalibrovani mjerni transformatori,
klasa tonosti 0,5
36156 FD00-33D/F
prikljuni vijci M8
36157 FD00-33D/FC
prikljuni vijci M8, poklopac prikljunog prostora
36158 FD00-33D/FC-M05 prikljuni vijci M8, poklopac prikljunog prostora, mjerni transformatori, klasa
tonosti 0,5
36159 FD00-33D/FC-M1 prikljuni vijci M8, poklopac prikljunog prostora, mjerni transformatori, klasa
tonosti 1
36160 FD00-33D/FC-M05C prikljuni vijci M8, poklopac prikljunog prostora, kalibrovani mjerni transformatori,
klasa tonosti 0,5
11223 FD1-33/LM
prikljuni vijci M10
11224 FD1-33/LW
prikljuci sa V-praporcima
11229 FD2-33/LM
prikljuni vijci M12
11230 FD2-33/LW
prikljuci sa V-praporcima
11239 FD3-33/LM
prikljuni vijci M12
11240 FD3-33/LW
prikljuci sa V-praporcima
276 SL3-3x3/910/HA prikljuni vijci M12

C14

Osigura - Rastavne pruge

Kod

Tip

Popis

Teina [kg] Pakovanje [kom]

Rastavlja sistema sabirnica, 1-polno upravljanje


11222 FD1-31/LL

direktan prikljuak na sabirnice, bez vijka

5,500

20630 FD1-31/LL-Z

direktan prikljuak na sabirnice, bez vijka, sa uvlaivim ruicama

4,600

11228 FD2-31/LL

direktan prikljuak na sabirnice, bez vijka

5,500

20633 FD2-31/LL-Z

direktan prikljuak na sabirnice, bez vijka, sa uvlaivim ruicama

4,610

11238 FD3-31/LL

direktan prikljuak na sabirnice, bez vijka

6,000

20636 FD3-31/LL-Z

direktan prikljuak na sabirnice, bez vijka, sa uvlaivim ruicama

4,700

Rastavlja sistema sabirnica, 3-polno upravljanje


11225 FD1-33/LL

5,500

11231 FD2-33/LL

5,500

11241 FD3-33/LL

6,000

Kod

Tip

Popis

Teina [kg Pakovanje [kom]

Prikljuni pribor
36169 CS-F00-3H

prikljuni pribor, prikljuni hakovi, za FD00, set 3 kom

0,105

36664 CS-F00-3S

prikljuni pribor, obuhvatne stezaljke, za FD00, set 3 kom

0,050

36665 CS-F00-3P1

prikljuni pribor, prizma stezaljke, za FD00, set 3 kom

0,104

Kod

Popis

Tip

Teina [kg Pakovanje [kom]

Pribor
36174 OD-F00-KA

adapter na sabirnice za FD00-33K/...

0,650

36175 OD-F00-DA

adapter na sabirnice za FD00-3.D/

0,686

12929 OD-FH-SK

daljinska signalizacija poloaja poklopca, preklopni kontakt, duljina kabla 1 m

0,031

36170 OD-FD00-KPK poklopac prikljunog prostora za FD00-33K/

0,031

36171 OD-F00-KPD

poklopac prikljunog prostora za FD00-3.D/...

0,037

36172 OD-FD00-VK

poklopac za izravnavanje visine za FD00-33K/

0,097

36173 OD-F00-DK

produni poklopac za FD00, produuje poklopac prikljunog prostora o 80 mm

0,041

36177 OD-FD00-TL

ruka tropolnog upravljanja za FD00-33D/

0,045

36179 OD-FD00-KMK poklopac praznog prostora za FD00-33K/

0,100

36180 OD-FD00-KMD poklopac praznog prostora za FD00-3.D/

0,123

11274 NK-FD123

daljinska signalizacija stanja osiguraa

0,063

11273 SK-FD123

daljinska signalizacija poloaja poklopca

0,002

11272 TL-FD123

ruka tripolnog upravljanja

0,120

11269 KP-F123

poklopac prikljunog prostora

0,145

11276 VZ-FD123

poklopac za uzemljenje izvoda

0,415

11275 VP-FD123

poklopac za paralelni izvod

0,170

11277 KM-F123

poklopac praznog mjesta

0,230

11278 CM-F123

spojnica poklopca praznoga mjesta

0,006

14901 WD-FD

prikljuni komplet za direktan prikljuak paralelnih vodia 2x240 mm2

0,720

C15

Osigura Izolirane pruge


OSIGURA - IZOLIRANE PRUGE ZA NOASTE ULOKE OSIGURAA
Tip

FR00

FR1

FR2

FR3

Ie

160 A

250 A

400 A

630 A

Ue

690 V

690 V

690 V

690 V

Toplinska struja sa ZP

210 A

400 A

560 A

800 A (1000A - ZP3/1000)

Veliina uloka osiguraa

000 (00C), 00

irina

50 mm

100 mm

100 mm

100 mm

Razmak sabirnica

185 mm

185 mm

185 mm

185 mm

Kod

Tip

Popis

Teina [kg] Pakovanje [kom]

FR
36161 FR00-3D/F

prikljuni vijci M8

1,240

36163 FR00-3D/F-E

prikljuni vijci M8, bez poklopca kontakata

1,200

36162 FR00-3D/FC

prikljuni vijci M8, poklopac prikljunog prostora

1,280

36165 FR00-3D/FC-M1 prikljuni vijci M8, poklopac prikljunog prostora, mjerni transformatori, klasa
tonosti i 1
36164 FR00-3D/FC-M05 prikljuni vijci M8, poklopac prikljunog prostora, mjerni transformatori, klasa
tonosti 0,5
36166 FR00-3D/FC-M05C prikljuni vijci M8, poklopac prikljunog prostora, kalibrovani mjerni transformatori,
klasa tonosti 0,5

1,680

1,680

1,680

11211 FR1-3K/LM

prikljuni vijci M10

3,620

11212 FR1-3K/LW

prikljuci sa V-praporcima

3,520

11214 FR2-3K/LM

prikljuni vijci M12

3,630

11215 FR2-3K/LW

prikljuci sa V-praporcima

3,530

11217 FR3-3K/LM

prikljuni vijci M12

4,060

11218 FR3-3K/LW

prikljuci sa V-praporcima

4,114

Kod

Popis

Tip

Teina [kg] Pakovanje [kom]

Rastavlja sistema sabirnica


11213 FR1-3K/LL

direktan prikljuak na sabirnice, bez vijaka

2,740

11216 FR2-3K/LL

direktan prikljuak na sabirnice, bez vijaka

2,750

11219 FR3-3K/LL

direktan prikljuak na sabirnice, bez vijaka

2,840

Kod

Popis

Tip

Teina [kg] Pakovanje [kom]

Prikljuni pribor
36169 CS-F00-3H

prikljuni komplet, prikljuni hakovi, za FR00, set 3 kom

0,105

36664 CS-F00-3S

prikljuni komplet, obuhvatne stezaljke, za FR00, set 3 kom

0,050

36665 CS-F00-3P1

prikljuni komplet, prizma stezaljke, za FR00, set 3 kom

0,104

Kod

Popis

Tip

Teina [kg] Pakovanje [kom]

Pribor

C16

36175 OD-F00-DA

adapter na sabirnice za FR00

0,686

36171 OD-F00-KPD

poklopac prikljunog prostora za FR00

0,037

36173 OD-F00-DK

produni poklopac za FR00

0,041

36178 OD-FR00-K

poklopac osiguraa za FR00-3D/, produuje poklopac prikljunog prostora o 80 mm

0,024

11269 KP-F123

poklopac prikljunog prostora za FR1,2,3

0,145

11277 KM-F123

poklopac praznog mjesta za FR1,2,3

0,230

11278 CM-F123

spojnica poklopca praznoga mjesta za FR1,2,3

0,006

11270 NL-FD123/31

nadogradnja osiguraa rastavne pruge, 1-pol. izvedba, za FR1,2,3

2,100

11271 NL-FD123/33

nadogradnja osiguraa rastavne pruge, 3-pol. izvedba, za FR1,2,3

2,225

14901 WD-FD

prikljuni pribor za direktan prikljuak paralelnih vodia 2x240 mm2

0,720

Osigura Izolirane pruge


ADAPTERI OSIGURAA ZA PARALELNI IZVOD
Tip
In
Kod

Tip

HP-SE/K

HP-SE/L

100 A

100 A

Popis

Teina [kg] Pakovanje [kom]

11810 HP-SE/K

adapter za paralelni izvod za FR1,2,3; SPB1,2; S3PB1,2; SPF1,2,3

0,285

11811 HP-SE/L

adapter za paralelni izvod za FD1,2,3

0,325

9061

kabelski zavretak za HP-SE

0,165

HP-KS

Snaga [VA]
Transformatorski odnos

MA10-FD123-600/5/0,5C

MA10-FD123-400/5/0,5C

MA10-FD123-250/5/0,5C

MA10-FD123-600/5/0,5

MA10-FD123-400/5/0,5

MA10-FD123-250/5/0,5

MA15-FD123-600/5/1

MA15-FD123-250/5/1

Tip

15

15

15

10

10

10

10

10

10

250/5

400/5

600/5

250/5

400/5

600/5

250/5

400/5

600/5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Klasa tonosti

Kod

MA15-FD123-400/5/1

MJERNI ADAPTERI ZA OSIGURA RASTAVNE PRUGE FD I OSIGURA IZOLIRANE PRUGE FR

Tip

Popis

Teina [kg] Pakovanje [kom]

MA
18637 MA15-FD123-250/5/1

nekalibrovani transformatori

1,620

18639 MA15-FD123-400/5/1

nekalibrovani transformatori

1,558

18641 MA15-FD123-600/5/1

nekalibrovani transformatori

1,620

18636 MA10-FD123-250/5/0,5

nekalibrovani transformatori

1,620

18638 MA10-FD123-400/5/0,5

nekalibrovani transformatori

1,620

18640 MA10-FD123-600/5/0,5

nekalibrovani transformatori

1,620

20366 MA10-FD123-250/5/0,5C kalibrovani transformatori

1,620

20367 MA10-FD123-400/5/0,5C kalibrovani transformatori

1,620

20368 MA10-FD123-600/5/0,5C kalibrovani transformatori

1,620

0,096

Pribor
20369 OD-MA-3DV22

distancioni umetak za montau samostalnih transformatora, set 3 kom

C17

Osigurai za zatitu poluprovodnika


ULOCI OSIGURAA ZA ZATITU POLUPROVODNIKA DO 690 V a.c. (cilindrini)
Tip

PV510

PV514

PV522

Un

690 V a.c.
440 V d.c. za 6 16 A
250 V d.c. za 20 32 A

690 V a.c.
700 V d.c. za 6 12 A
600 V d.c. za 16 32 A
440 V d.c. za 40 A
250 V d.c. za 50 63 A

690 V a.c.
700 V d.c. za 25 A
600 V d.c. za 32 A
440 V d.c. za 40 A
250 V d.c. za 50 125 A

In

6 32 A

6 63 A

25 125 A

gR

gR, aR

gR, aR

10x38

14x51

22x58

Karakteristika

Teina [kg]

Pakovanje [kom]

PV514 6A gR

0,030

10

13790 PV522 25A gR

0,060

10

15201 PV510 8A gR

0,010

10

8671

PV514 8A gR

0,030

10

13791 PV522 32A gR

0,060

10

15202 PV510 10A gR 0,010

10

8670

PV514 10A gR 0,030

10

13792 PV522 40A gR

0,060

10

15203 PV510 12A gR 0,010

10

8672

PV514 12A gR 0,030

10

13793 PV522 50A gR

0,060

10

15204 PV510 16A gR 0,010

10

8664

PV514 16A gR 0,030

10

13794 PV522 63A gR

0,060

10

15205 PV510 20A gR 0,010

10

8665

PV514 20A gR 0,030

10

13795 PV522 80A gR

0,060

10

15206 PV510 25A gR 0,010

10

8666

PV514 25A gR 0,030

10

13796 PV522 100A gR 0,060

10

15207 PV510 32A gR 0,010

10

8667

PV514 32A gR 0,030

10

13797 PV522 125A aR 0,060

10

8669

PV514 40A gR 0,030

10

8661

PV514 50A gR 0,030

10

8662

PV514 63A aR

10

Tip

Tip

Pakovanje [kom]

8660

PV514

Kod

Teina [kg]

10

Tip

0,010

PV510

Kod

Pakovanje [kom]

15200 PV510 6A gR

Kod

Teina [kg]

Veliina uloka osiguraa

PV522

0,030

ULOCI OSIGURAA ZA TRAKCIJSKO KORITENJE PT


Tip

PT22

Un

1500 V a.c./1000 V d.c.


1 50 A

In
Karakteristika
Veliina uloka osiguraa
Kod

Tip

gR/gS, gR, aR
22x127
Teina [kg] Pakovanje [kom]

PT22

C18

8601

PT22 1A gR/gS

0,096

8598

PT22 2A gR/gS

0,096

8342

PT22 4A gR/gS

0,096

8341

PT22 6A gR/gS

0,096

8340

PT22 10A gR/gS

0,096

8339

PT22 16A gR/gS

0,096

8338

PT22 20A gR/gS

0,096

8668

PT22 25A gR/gS

0,096

8663

PT22 32A gR/gS

0,096

8337

PT22 40A gR

0,096

8343

PT22 50A aR

0,096

Osigurai za zatitu poluprovodnika


ULOCI OSIGURAA ZA ZATITU POLUPROVODNIKA (sa vijanim prikljukom) - do 690 V a.c.
P50K06

Un

690 V a.c./ 690 V a.c./


440 V d.c. 440 V d.c.

In

P50N06

P50R06

P50T06

P51T06

690 V a.c./ 690 V a.c./ 690 V a.c./ 690 V a.c./


440 V d.c. 440 V d.c. 440 V d.c. 440 V d.c.

6 50 A

6 50 A

25 125 A

6 160 A

gR

gR

gR, aR

gR, aR

Karakteristika

P50U06

P52U06

690 V a.c./ 690 V a.c./


440 V d.c. 440 V d.c.

10 400 A 10 400 A 100 630 A 100 630 A


gR, aR

gR, aR

aR

aR

Tip

Teina [kg]

Pakovanje [kom]

6600

P51K06 6A gR

0,050

6608

P50N06 25A gR

0,130

6593

P50K06 10A gR

0,060

6601

P51K06 10A gR

0,060

6609

P50N06 32A gR

0,130

6594

P50K06 16A gR

0,060

6602

P51K06 16A gR

0,060

6610

P50N06 40A gR

0,100

6595

P50K06 20A gR

0,060

6603

P51K06 20A gR

0,060

6611

P50N06 50A gR

0,130

6596

P50K06 25A gR

0,060

6604

P51K06 25A gR

0,060

6612

P50N06 63A gR

0,130

6597

P50K06 32A gR

0,060

6605

P51K06 32A gR

0,060

6613

P50N06 80A aR

0,130

6598

P50K06 40A gR

0,060

6606

P51K06 40A gR

0,060

6614

P50N06 100A aR 0,130

6599

P50K06 50A gR

0,060

6607

P51K06 50A gR

0,060

6615

P50N06 125A aR 0,130

6616

P50R06 6A gR

0,130

6646

P50T06 10A gR

0,200

6670

P51T06 10A gR

0,130

6617

P50R06 10A gR

0,130

6647

P50T06 16A gR

0,200

6671

P51T06 16A gR

0,130

6618

P50R06 16A gR

0,130

6648

P50T06 20A gR

0,200

6672

P51T06 20A gR

0,130

6619

P50R06 20A gR

0,130

6649

P50T06 25A gR

0,200

6673

P51T06 25A gR

0,130

6620

P50R06 25A gR

0,130

6650

P50T06 32A gR

0,200

6674

P51T06 32A gR

0,130

6621

P50R06 32A gR

0,130

6651

P50T06 40A gR

0,200

6675

P51T06 40A gR

0,130

6622

P50R06 40A gR

0,130

6652

P50T06 50A gR

0,200

6676

P51T06 50A gR

0,130

6623

P50R06 50A gR

0,130

6653

P50T06 63A gR

0,200

6677

P51T06 63A gR

0,130

6624

P50R06 63A gR

0,130

6654

P50T06 80A gR

0,200

6678

P51T06 80A gR

0,130

6625

P50R06 80A aR

0,130

6655

P50T06 100A gR 0,200

6679

P51T06 100A gR 0,130

6626

P50R06 100A aR 0,130

6656

P50T06 125A aR 0,200

6680

P51T06 125A aR 0,130

6627

P50R06 125A aR 0,130

6657

P50T06 160A aR 0,200

6681

P51T06 160A aR 0,130

6628

P50R06 160A aR 0,130

6658

P50T06 200A aR 0,200

6682

P51T06 200A aR 0,130

6659

P50T06 250A aR 0,200

6683

P51T06 250A aR 0,130

6660

P50T06 315A aR 0,200

6684

P51T06 315A aR 0,130

6661

P50T06 350A aR 0,200

6685

P51T06 350A aR 0,130

6662

P50T06 400A aR 0,200

6686

P51T06 400A aR 0,130

Tip

0,050

P50K06

Kod

P50K06 6A gR

Tip

6592

Kod

Pakovanje [kom]

1/80 mm/ 1/110 mm/


M10
M10

Teina [kg]

00/eoni
kontakty

Pakovanje [kom]

000/
00/80 mm/
75 mm/M6 80 mm/M8 80 mm/M8
80 mm/M8
M10

Teina [kg]

Veliina uloka osiguraa/


prikljuni razmak

P51K06

Kod

Tip

P51K06

P50R06

P50N06

P50T06

P50U06

P51T06

P52U06

11875 P50U06 100A aR 0,390

14836 P52U06 100A aR DIN110 0,430 3

11876 P50U06 125A aR 0,390

14837 P52U06 125A aR DIN110 0,430 3

11877 P50U06 160A aR 0,390

14838 P52U06 160A aR DIN110 0,430 3

11878 P50U06 200A aR 0,390

11886 P52U06 200A aR DIN110 0,430 3

10546 P50U06 250A aR 0,390

10552 P52U06 250A aR DIN110 0,430 3

10547 P50U06 315A aR 0,390

10553 P52U06 315A aR DIN110 0,430 3

10548 P50U06 350A aR 0,390

10554 P52U06 350A aR DIN110 0,430 3

10549 P50U06 400A aR 0,390

10555 P52U06 400A aR DIN110 0,430 3

11879 P50U06 450A aR 0,390

14839 P52U06 450A aR DIN110 0,430 3

10550 P50U06 500A aR 0,390

10556 P52U06 500A aR DIN110 0,430 3

11880 P50U06 550A aR 0,390

14840 P52U06 550A aR DIN110 0,430 3

10551 P50U06 630A aR 0,390

10557 P52U06 630A aR DIN110 0,430 3

C19

Osigurai za zatitu poluprovodnika


ULOCI OSIGURAA ZA ZATITU POLUPROVODNIKA (sa vijanim prikljukom) - do 1000 V a.c.
Tip

P40U10

P40U10 DIN130

P50U10

P50V10

Un

1000 V a.c./ 600 V d.c.

1000 V a.c./ 600 V d.c.

1000 V a.c./ 600 V d.c.

1000 V a.c./ 600 V d.c.

In

32 400 A

32 400 A

400 630 A

700 A

gR, aR

aR

aR

aR

1/110 mm/M10

1/130 mm/M10

1/110 mm/M10

2/110 mm/M10

Karakteristika
Veliina uloka osiguraa/
prikljuni razmak

0,548
0,548
0,548
0,548
0,548
0,548
0,548
0,548
0,548
0,548
0,548

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Pakovanje [kom]

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Teina [kg]

18272
18273
18274
11871
18275
18276
18277
18278
11800
11801

Tip

Pakovanje [kom]

0,720
0,720
0,720
0,720
0,720
0,720
1,250
0,720
1,258
0,008

P40U10 DIN130

P50U10 400A aR
P50U10 450A aR
P50U10 500A aR
P50U10 550A aR
P50U10 630A aR

0,540
0,540
0,540
0,540
0,540

3
3
3
3
3

P50V10 700A aR 0,720

Kod

Teina [kg]

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Tip

Pakovanje [kom]

0,042
0,540
0,540
0,540
0,540
0,540
0,540
0,540
0,540
0,540
0,540
0,540
0,540

P40U10
9013
9014
9015
9016
6548
13501
6551
6553
6555
6557
6559
11245
6561

Kod

Teina [kg]

P40U10 32A gR
P40U10 40A gR
P40U10 50A gR
P40U10 63A gR
P40U10 80A aR
P40U10 100A aR
P40U10 125A aR
P40U10 160A aR
P40U10 200A aR
P40U10 250A aR
P40U10 315A aR
P40U10 350A aR
P40U10 400A aR

Kod

Tip

bez signalizace

P50U10

P40U10 80A aR DIN130


P40U10 100A aR DIN130
P40U10 125A aR DIN130
P40U10 160A aR DIN130
P40U10 200A aR DIN130
P40U10 250A aR DIN130
P40U10 315A aR DIN130
P40U10 350A aR DIN130
P40U10S 315A aR DIN130
P40U10S 400A aR DIN130

8677
8657
8654
8655
8656

P50V10
8682

sa signalizacijom

P50U10S

P40U10S
11835
11834
11833
11832
6549
6550
6552
6554
6556
6558
6560

P40U10S 32A gR
P40U10S 40A gR
P40U10S 50A gR
P40U10S 63A gR
P40U10S 80A aR
P40U10S 100A aR
P40U10S 125A aR
P40U10S 160A aR
P40U10S 200A aR
P40U10S 250A aR
P40U10S 315A aR

20519
8680
8681
17515
8571

P50U10S 400A aR
P50U10S 450A aR
P50U10S 500A aR
P50U10S 550A aR
P50U10S 630A aR

0,545
0,545
0,545
0,548
0,545

3
3
3
3
3

P50V10S 700A aR 0,725

P50V10S
8683

ULOCI OSIGURAA ZA ZATITU POLUPROVODNIKA (sa vijanim prikljukom) - od 1800 V a.c.


Tip

P50V16MP

P50V30

Un

1800 V a.c./1100 V d.c.

P50V16
1500 V a.c./1100 V

1500 V a.c./1100 V d.c.

3000 V d.c.

In

40 315 A

350 630 A

Karakteristika
Veliina uloka osiguraa/
prikljuni razmak

630 A

315 A

gR, aR

aR

aR

2/170 mm/M10

2/produeni kontakti/M10

2/330 mm/M10

C20

Teina [kg]

Pakovanje [kom]

1,260
1,260
1,260
1,260
1,260
1,254
1,260
1,260
1,260
1,260

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

P50V16S

P50V16MP
10468 P50V16MP 630A aR 1,250 1

P50V30
11295 P50V30 315A aR

P50V16S 40A gR
P50V16S 100A aR
P50V16S 125A aR
P50V16S 160A aR
P50V16S 200A aR
P50V16S 250A aR
P50V16S 315A aR
P50V16S 400A aR
P50V16S 500A aR
P50V16S 630A aR

Kod

Pakovanje [kom]

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Teina [kg]

1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250

Tip

10522
15570
15571
15572
14900
10523
10459
10524
10525
11285
11866
11817
8415

Tip

Pakovanje [kom]

P50V16 40A gR
P50V16 50A gR
P50V16 63A gR
P50V16 80A aR
P50V16 100A aR
P50V16 125A aR
P50V16 160A aR
P50V16 200A aR
P50V16 250A aR
P50V16 315A aR
P50V16 400A aR
P50V16 500A aR
P50V16 630A aR

P50V16

Kod

Teina [kg]

sa signalizacijom

Tip

Kod

bez signalizace

2,550 1

17734
13744
10515
10460
10514
10477
13625
14907
13700
13701

Osigurai za zatitu poluprovodnika


ULOCI OSIGURAA ZA ZATITU POLUPROVODNIKA (noasti) - do 690 V a.c.
Tip

P51R06

Un

690 V a.c./440 V d.c.

In

6 125 A

Karakteristika

P51V06

690 V a.c./440 V d.c.

690 V a.c./440 V d.c.

160 A

10558 P51U06 63A gR

0,130

35990 P51V06 250A aR 0,530

6633

P51R06 10A gR

0,130

10559 P51U06 80A gR

0,130

35991 P51V06 315A aR 0,530

6634

P51R06 16A gR

0,130

10560 P51U06 100A aR 0,130

35992 P51V06 350A aR 0,530

6635

P51R06 20A gR

0,130

10561 P51U06 125A aR 0,130

35993 P51V06 400A aR 0,530

6636

P51R06 25A gR

0,130

11201 P51U06 160A aR 0,130

35994 P51V06 450A aR 0,530

6637

P51R06 32A gR

0,130

11202 P51U06 200A aR 0,130

35995 P51V06 500A aR 0,530

6638

P51R06 40A gR

0,130

11203 P51U06 250A aR 0,130

35996 P51V06 550A aR 0,530

6639

P51R06 50A gR

0,130

11204 P51U06 315A aR 0,130

35997 P51V06 630A aR 0,530

6640

P51R06 63A gR

0,130

6641

P51R06 80A aR

0,130

6642

P51R06 100A aR 0,130

6643

P51R06 125A aR 0,130

6644

P51R06 160A aR 0,130

Teina [kg]

Tip

Tip

Tip

P51U06

Pakovanje [kom]

0,130

Kod

P51R06 6A gR

P51R06

Kod

6632

Kod

Pakovanje [kom]

aR

000

Teina [kg]

250 630 A

gR, aR

Pakovanje [kom]

63 315 A

gR, aR

Teina [kg]

Veliina uloka osiguraa

P51U06

500 V a.c./440 V d.c.

P51V06

PARALELNO SPAJANJE OSIGURAA


P50U06
P50T06

P50U10

18279 P50T06 2x200A aR 0,400

14800 P50U06 2x250A aR 0,800

11296 P50U10 2x400A aR 1,080

18280 P50T06 2x250A aR 0,400

14906 P50U06 2x315A aR 0,800

18283 P50U10 2x450A aR 1,080

11208 P50T06 2x315A aR 0,400

18282 P50U06 2x350A aR 0,800

11297 P50U10 2x500A aR 1,080

18281 P50T06 2x350A aR 0,400

11837 P50U06 2x400A aR 0,800

18284 P50U10 2x550A aR 1,080

10526 P50T06 2x400A aR 0,400

11887 P50U06 2x500A aR 0,800

12313 P50U10 2x630A aR 1,080

11840 P50U06 2x630A aR 0,800

P50U10S

P50V10

17017 P50U10S 2x400A aR 1,080

12432 P50U10S 2x450A aR 1,080

18122 P50U10S 2x500A aR 1,080

18286 P50U10S 2x550A aR 1,080

15535 P50U10S 2x630A aR 1,080

P50V10S

18285 P50V10 2x700A aR 1,080

15463 P50V10S 2x700A aR 1,080

PRIBOR
CS-P50TUV- CS-P50TUV- CS-P50TUV- CS-P50TUV2PS800
2PS1000 2PS1250 2PS1600

Typ

S41

S42

S43

S-P50U06

Un uloaka osiguraa

690 V

1000 V

1800 V

690 V

400 800 A

1000 A

1250 A

1600 A

In
Kod

Tip

Popis

6522

S41

kontakt signalizacije, ureaj signalizacije stanja osiguraa P50U06 a P52U06

Teina [kg] Pakovanje [kom]


0,002

6578

S42

kontakt signalizacije, ureaj signalizacije stanja osiguraa P40.10 a P50.10

0,004

10450 S43

kontakt signalizacije, ureaj signalizacije stanja osiguraa P50V16

0,006

6527

586506Z00

gornji dra za S41, S42 a S43

0,001

6526

586523Z00

donji dra za S41, S42 a S43

0,003

11890 S-P50U06

set signalizacije stanja osiguraa P50U06 i P52U06

0,005

15585 CS-P50TUV-2PS 800

spojka za dva paralelno spojena uloka osiguraa do 800 A

0,165

15586 CS-P50TUV-2PS1000

spojka za dva paralelno spojena uloka osiguraa do 1000 A

0,221

15587 CS-P50TUV-2PS1250

spojka za dva paralelno spojena uloka osiguraa do 1250 A

0,277

15588 CS-P50TUV-2PS1600

spojka za dva paralelno spojena uloka osiguraa do 1600 A

0,332

C21

Osigurai za zatitu poluprovodnika

Kod

Tip

Teina [kg] Pakovanje [kom]

Drai osiguraa - sa keramikom bazom


6529

SP40K06

0,180

6530

SP40T06

0,330

3
3

10449 SP41T06

0,380

14131 SP50U06

0,518

14132 SP50V06

0,528

6532

SP50U10

0,549

6533

SP50V10

0,559

10461 SP50X16

0,665

Drai osiguraa - sa elinom bazom

SP50V10 1000
SP50X16 1500

C22

x
x

P51V06

P51U06

P51R06

P50V16

P50V10

690

SP50U10 1000

P50U10

SP50U06

P40U10

690

P52U06

690

SP41T06

P50U06

SP40T06

P50T06

P50R06

690

P50N06

SP40K06

Tip

P51K06

Un [V]

P50K06

Izbor draa za osigurae za zatitu poluprovodnika

SPF00 SPF1

SPF2

SPB00 SPB1

SPB2

S3PB00 S3PB1 S3PB2


x

x
x
x

FH000

FH1

FH2

FH00

FH2

FH3

Osigurai VN

35/38,5 kV

In

6,3 100 A

6,3 100 A

6,3 50 A

14827 PQ45 6,3A

2,900

14808 PL45 10A

1,630

14819 PM45 10A

2,200

14828 PQ45 10A

2,900

14809 PL45 16A

1,630

14820 PM45 16A

2,200

14829 PQ45 16A

2,900

14810 PL45 20A

1,630

14821 PM45 20A

2,200

14830 PQ45 20A

2,900

14811 PL45 25A

1,630

14822 PM45 25A

2,200

14831 PQ45 25A

2,900

14812 PL45 31,5A

1,630

14823 PM45 31,5A

2,200

14832 PQ45 31,5A

6,220

14813 PL45 40A

1,630

14824 PM45 40A

2,200

14833 PQ45 40A

6,220

14814 PL45 50A

1,630

14825 PM45 50A

2,200

14834 PQ45 50A

6,220

14815 PL45 63A

1,630

14826 PM45 63A

3,340

14816 PL45 80A

3,100

14428 PM45 80A

4,480

14817 PL45 100A

3,100

14429 PM45 100A

4,480

Teina [kg]

Tip

2,200

PM45

Kod

14818 PM45 6,3A

Tip

PL45

Kod

1,630

Tip

14807 PL45 6,3A

Kod

Pakovanje [kom]

PQ45

22/25 kV

Teina [kg]

PM45

10/12 kV

Pakovanje [kom]

PL45

Un

Teina [kg]

Tip

Pakovanje [kom]

VN ULOCI OSIGURAA

PQ45

C23

Osiguraki sistemi

BILJEKE

C24

Razdjelnici................................................................................................D2
Razvodni ormari QA .................................................................................D5
Razvodni ormari KB................................................................................D11
Razvodni ormari NP ...............................................................................D13
Sistemi sabirnica....................................................................................D16

RAZDJELNICI I RAZVODNI ORMARI

Razdjelnici
ELINOPLASTINI RAZDJELNICI RZA (IP30)
Tip

RZA

Norme

EN 60439-1, EN 60439-3, EN 62208

Certifikacijske oznake
Boja

bijela

Mehaniki stupanj zatite

IP30

Nazivne vrijednosti koritenih ureaja

400 V

ina za ureaje

U profilni nosa prema EN 60715 irina 35 mm

Elektrini stupanj zatite


Vrata

II
otvaranje

lijevo/desno

izvedba

neprovidne

Materijal

samougasiva termoplastika uarena petlja max. 650 C *

3,8

33482 PD-RZA-SB4

0,029

33366 RZA-48N

4,6

33480 PD-RZA-SB36

0,190

RZA - tip

Montani drai
33483 PD-RZA-DH

Tip

Pakovanje [kom]

33365 RZA-36N

Teina [kg]

0,032

Tip

2,9

33481 PD-RZA-SPC

Kod

33364 RZA-24N

Komplet za spajanje razdjelnika

RZA

RZA-14N (P)

Pakovanje [kom]

Teina [kg]

Pakovanje [kom]

2,1

Kod

Teina [kg]

33363 RZA-12N

Kod

Tip

* Za montau na materijale sa stupnjem gorenja A i B (EN 13501-1)

komplet
0,032

0,018

drai u upljim zidovima

Stezaljke

Brava
33479 PD-RZA-UZ

SB4 - 1x25 mm2 + 3x10 mm2


SB36 - 30x4 mm2 + 6x16 mm2

1 modul = 17,5 mm

P - providne
N - neprovidne
14 - broj modula

UGRADNI PLASTINI RAZDJELNICI ERA (IP30)


Tip

ERA

Norme

SN EN 60439-1, SN EN 60439-3, SN EN 62208

Certifikacijske oznake
Boja

bijela

Mahaniki stupanj zatite

IP30

Nazivne vrijednosti koritenih ureaja

max. 63 A, 520 V

ina za ureaja

U profilni nosa prema SN EN 60715 irina 35 mm

Elektrini stupanj zatite


Vrata

II
otvaranje
izvedba

Materijal

bono- desno/lijevo
providne/neprovidne
samougasiva termoplastika - uarena petlja max. 850 C *

* Za montau na materijale sa stupnjem gorenja A, B, C1, C2 i C3 (EN 13501-1)


Kod

Tip

Popis

Teina [kg] Pakovanje [kom]

ERA
15577 ERA-14N

1,46

1
1

15578 ERA-28N

28 modula, neprovidna vrata

2,34

15579 ERA-42N

42 modula, neprovidna vrata

3,4

15580 ERA-14P

14 modula, providna vrata

1,48

15581 ERA-28P

28 modula, providna vrata

2,4

15582 ERA-42P

42 modula, providna vrata

3,48

1 modul = 17,5 mm

D2

14 modula, neprovidna vrata

Razdjelnic
UGRADNI PLASTINI RAZDJELNICI ORO (IP40)
Tip

ORO

Norme

EN 60439-1, EN 60439-3, EN 62208

Certifikacijske oznake
Boja

bijela

Mehaniki stupanj zatite

IP40

Nazivne vrijednosti koritenih ureaja

max. 63 A, 520 V

ina za ureaje

U profilni nosa prema EN 60715 irina 35 mm

Elektrini stupanj zatite


Vrata

II
otvaranje

gore sa fiksiranjem poloaja

izvedba

providna/neprovidna

Materijal

samougasiva termoplastika - uarena petlja max. 650 C *

Temperatura okoline

-25 +60 C

* Za montau na materijale sa stupnjem gorenja A i B (EN 13501-1)


Kod

Tip

Popis

Teina [kg] Pakovanje [kom]

ORO
11957 ORO-04N
12790 ORO-08NX
12791 ORO-12NX
12792 ORO-24NX
12793 ORO-36NX
11962 ORO-04P
12795 ORO-08PX
12796 ORO-12PX
12797 ORO-24PX
12798 ORO-36PX
1 modul = 17,5 mm

4 modula, neprovidna vrata


8 modula, neprovidna vrata
12 modula, neprovidna vrata
24 modula, neprovidna vrata
36 modula, neprovidna vrata
4 modula, providna vrata
8 modula, providna vrata
12 modula, providna vrata
24 modula, providna vrata
36 modula, providna vrata

7,5
10,2
13
18,5
24,7
7,5
10,2
13
18,5
24,7

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ZIDNI RAZDJELNICI COMBI (IP40)


Typ

COMBI

Norme

SN EN 60439-1, SN EN 60439-3, SN EN 62208

Certifikacijske oznake
Boja

bijela

Mehaniki stupanj zatite

IP40

Nazivne vrijednosti koritenih ureaja

max. 63 A, 520 V

ina za ureaje

U profilni nosa prema SN EN 60715 irina 35 mm

Elektrini stupanj zatite


Vrata

II
otvaranje

gore sa fiksiranjem poloaja

izvedba

providna/neprovidna

Materijal

samougasiva termoplastika - uarena petlja max. 650 C *

Temperatura okoline

-25 +60 C

* Za montau na materijale sa stupnjem gorenja A i B (EN 13501-1)


Kod

Tip

Popis

Teina [kg]

COMBI
11967 COMBI-04N
11968 COMBI-08N
11969 COMBI-12N
11970 COMBI-24N
11971 COMBI-36N
11972 COMBI-04P
11973 COMBI-08P
11974 COMBI-12P
11975 COMBI-24P
11976 COMBI-36P
1 modul = 17,5 mm

4 modula, neprovidna vrata


8 modula, neprovidna vrata
12 modula, neprovidna vrata
24 modula, neprovidna vrata
36 modula, neprovidna vrata
4 modula, providna vrata
8 modula, providna vrata
12 modula, providna vrata
24 modula, providna vrata
36 modula, providna vrata

0,42
0,58
0,76
1,32
1,86
0,42
0,58
0,76
1,32
1,86

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

D3

Razdjelnic
ZIDNI PLASTINI RAZDJELNICI ECO (IP55)
Tip

ECO, CT

Norme

EN 60439-1, EN 60439-3, EN 62208

Certifikacijske oznake
Boja

siva

Mehaniki stupanj zatite

IP55

Nazivne vrijednosti koritenih ureaja

400 V

ina za ureaje

U profilni nosa prema EN 60715 irina 35 mm

Elektrini stupanj zatite


Vrata

II
otvaranje

tip ECO lijevo/desno, tip CT gore

izvedba

providne/neprovidne

Materijal

samougasiva termoplastika - uarena petlja max. 650 C *

Temperatura okoline

Tip

Teina [kg]

Pakovanje [kom]

Tip

Teina [kg]

Pakovanje [kom]

15188 ECO-57N

3,9

11988 ECO-39P

3,3

11978 ECO-06N

0,75

11983 ECO-04P

0,6

15187 ECO-57P

3,9

11979 ECO-09N

0,85

11984 ECO-06P

0,75

00129 CT3G

0,35

11980 ECO-13N

1,1

11985 ECO-09P

0,85

00130 CT4G

0,35

11981 ECO-26N

2,2

11986 ECO-13P

1,1

11982 ECO-39N

3,3

11987 ECO-26P

2,2

ECO

EC - tip

P - providne
N - neprovidne
04 - broj modula

Kod

Tip

Popis

Kod

Pakovanje [kom]

0,6

ECO

ECO-04N (P)

Kod

Teina [kg]

11977 ECO-04N

Kod

Tip

* Za montau na materijale sa stupnjem gorenja A i B (EN 13501-1)

ECO

1 modul = 17,5 mm
CT..G - vrata providna, otvaranje gore

Teina [kg] Pakovanje [kom]

POKLOPCI PRIKLJUAKA CX
00083 CX2

0,08

00084 CX4

0,09

0,06

1 modul = 18 mm

POKLOPCI PRIKLJUAKA KJ
00037 KJ-1
08048 KJ-3

0,09

00039 KJ-4

0,14

0,16

08419 KJ-4L

L - sadri stezaljku 4x16 mm2

1 modul = 18 mm

PRIBOR ORO, COMBI, ECO, ERA


Kod

Tip

Popis

Teina [kg] Pakovanje [kom]

Prikljuni blokovi SB
00143 SB6

0,02

00144 SB10

0,03

00146 SB14

0,03

12292 DSB-OC

0,02

12293 DSB-E

0,02

Drai prikljunih blokova za ERA, ORO, COMBI

E3 E4

1 2
E1 E2

3 4
1 2

5 6
3 4

7 8
5 6

9 10 11 12
7 8

9 10 11 12

Poklopac praznog prostora za ERA, ORO, COMBI


12294 ZAS-G

bijela

0,005

10726 ZAS-S

siva RAL 7035

0,005

0,02

Brava za ECO
00154 ZAM-E

D4

Razvodni ormari QA
REDNI ORMARI QA
Tip

QA40

QA55

Za elektrini krug sa nazivnim naponom do

1000 V a.c. , 1500 V d.c.

Mehaniki stupanj zatite


Materijal brtvljenja

IP40

IP55

na zraku ekspandirani poliuretan

Optereenje skeleta

600 kg

Optereenje vrata

55 kg

Zatita pred mehanikim oteenjem


Boja

IK10
Za standardnu izvedbu RAL 7035
Prema elji kupca moemo provesti premaz i druge nijanse prema uzorcima RAL
Unutra
Za koritenje napolju preporuujemo konzultaciju sa proizvoaem

Mjesto koritenja
Temperatura okoline

- 5 + 40 C

Nadmorska visina

do 1000 m

Norme

EN 62208, EN 60439-1

QA55-200806-(2D)-(1K)

Tipska oznaka

Jednokrilna vrata (kod irine 1000 mm)


Tip ormara

Vrata naprijed i nazad

Stupanj zatite IP

Dubina u dm

Visina u dm

Pribor

irina u dm

PD-Q..-KB2006
Dubina u dm

11 (01) - IP55
12 (02) - IP40
13 (03) - zajedniki stupanj zatite IP40, IP55
K - pribor QA, KB K01 - pribor KB

Visina u dm
Tip
KB boni poklopac, PK - postolje,
PR - ugaona kuita, PP - prijelazna kuita

Popis izvedbe ormara


Stranja ploa sa mogunou skidanja
Gornja ploa sa mogunou skidanja
Vrata
elini pleh debljine 1,5 mm
brtvljenje od ekspandiranog poliuretana za stupanj
zatite IP55
zaarafljeno perforirano pojaanje uvreno
u okovima, u veoj mjeri poveava vrstou vrata

Skelet
kombinirani zavaren/zaarafljen od savijanog elinog
pleha debljine 2 mm
unutarnje ploe perforirane 25 mm , otvori 10x12 mm
stranja ploa sa mogunou skidanja
fiksna gornja ploa sa mogunou skidanja prirube

Boni poklopci

S
(
D
p
(

reno postolje 100 mm

D5

Osnovna izvedba ormara sadri:


SKELET
gornja ploa sa mogunou skidanja
 stranja ploa sa mogunou skidanja
 otvor na dnu
 2 bone ine
VRATA
rasklopna klika
 umetak DB5
 zaarafljeno perforirano pojaanje po cijelom
obodu vrata sa pojaanjem u okovima
 ugao otvaranja vrata 180

D6

35462
35463
35464
35465
35466
35467
35468
35469
35470
35471
35472
35473
35474
35475
35476
35477
35478
35479
35480
35481
35482
35483
35484
35485
35486
35487
35488
35489
35490
35491
35492
35493
35494
35495
35496
35497
35498
35499
35500
35501
35502
35503
35504
35505
35506
35507
35508
35509
35510
35511
35512
35513
35514
35515
35516
35517
35518
35519
35520
35521
35522
35523
35524
35525
35526
35527
35528
35529
35530

QA40-180603
QA40-180604
QA40-180605
QA40-180606
QA40-180608
QA40-180610
QA40-180803
QA40-180804
QA40-180805
QA40-180806
QA40-180808
QA40-180810
QA40-181003
QA40-181004
QA40-181005
QA40-181006
QA40-181008
QA40-181010
QA40-181203
QA40-181204
QA40-181205
QA40-181206
QA40-181208
QA40-200603
QA40-200604
QA40-200605
QA40-200606
QA40-200608
QA40-200610
QA40-200803
QA40-200804
QA40-200805
QA40-200806
QA40-200808
QA40-200810
QA40-201003
QA40-201004
QA40-201005
QA40-201006
QA40-201008
QA40-201010
QA40-201203
QA40-201204
QA40-201205
QA40-201206
QA40-201208
QA40-220603
QA40-220604
QA40-220605
QA40-220606
QA40-220608
QA40-220610
QA40-220803
QA40-220804
QA40-220805
QA40-220806
QA40-220808
QA40-220810
QA40-221003
QA40-221004
QA40-221005
QA40-221006
QA40-221008
QA40-221010
QA40-221203
QA40-221204
QA40-221205
QA40-221206
QA40-221208

65,7
67,98
70,2
72,5
77,08
82,69
79,8
86,5
89,87
93,2
99,9
106,6
93,97
97,71
101,47
105,23
112,31
119
108,03
112,26
116,46
120,67
129,09
71,26
73,54
75,82
78,1
82,66
87,22
85,39
88,74
92,09
95,44
102,14
108,84
99,54
103,3
107,06
110,82
118,34
125,86
113,65
117,86
122,07
126,28
134,7
79,85
79,13
81,41
83,69
88,25
92,81
90,98
94,33
97,68
101,03
107,73
114,43
105,13
108,89
112,65
116,41
123,93
131,45
119,24
123,45
127,66
131,87
140,29

Pakovanje [kom]

Teina [kg]

Tip

Kod

Pakovanje [kom]

Teina [kg]

Tip

QA40, stupanj zatite IP40


1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

QA55, stupanj zatite IP55, 2D


1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

35706
35707
35708
35709
35710
35711
35712
35713
35714
35715
35716
35717
35718
35719
35720
35721
35722
35723
35724
35725
35726

QA55-180608-2D
QA55-180610-2D
QA55-180808-2D
QA55-180810-2D
QA55-181008-2D
QA55-181010-2D
QA55-181208-2D
QA55-200608-2D
QA55-200610-2D
QA55-200808-2D
QA55-200810-2D
QA55-201008-2D
QA55-201010-2D
QA55-201208-2D
QA55-220608-2D
QA55-220610-2D
QA55-220808-2D
QA55-220810-2D
QA55-221008-2D
QA55-221010-2D
QA55-221208-2D

77,13
82,73
99,96
106,66
112,37
119,07
129,15
82,72
87,28
102,2
108,9
118,4
125,92
134,76
88,31
92,87
107,79
114,49
123,99
131,51
140,35

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Pakovanje [kom]

65,73
68,011
70,29
72,57
77,13
82,73
79,86
86,56
89,91
93,26
99,96
106,66
94,01
97,77
101,53
105,29
112,37
119,07
108,1
112,31
116,52
120,73
129,15
71,32
73,6
75,88
78,16
82,72
87,28
85,45
88,8
92,15
95,5
102,2
108,9
99,6
103,36
107,12
110,88
118,4
125,92
113,71
117,92
122,13
126,34
134,76
76,91
79,19
81,47
83,75
88,31
92,87
91,04
94,39
97,74
101,09
107,79
114,49
105,19
108,95
112,71
116,47
123,99
131,51
119,3
123,51
127,72
131,93
140,35

Teina [kg]

QA55-180603
QA55-180604
QA55-180605
QA55-180606
QA55-180608
QA55-180610
QA55-180803
QA55-180804
QA55-180805
QA55-180806
QA55-180808
QA55-180810
QA55-181003
QA55-181004
QA55-181005
QA55-181006
QA55-181008
QA55-181010
QA55-181203
QA55-181204
QA55-181205
QA55-181206
QA55-181208
QA55-200603
QA55-200604
QA55-200605
QA55-200606
QA55-200608
QA55-200610
QA55-200803
QA55-200804
QA55-200805
QA55-200806
QA55-200808
QA55-200810
QA55-201003
QA55-201004
QA55-201005
QA55-201006
QA55-201008
QA55-201010
QA55-201203
QA55-201204
QA55-201205
QA55-201206
QA55-201208
QA55-220603
QA55-220604
QA55-220605
QA55-220606
QA55-220608
QA55-220610
QA55-220803
QA55-220804
QA55-220805
QA55-220806
QA55-220808
QA55-220810
QA55-221003
QA55-221004
QA55-221005
QA55-221006
QA55-221008
QA55-221010
QA55-221203
QA55-221204
QA55-221205
QA55-221206
QA55-221208

Tip

35393
35394
35395
35396
35397
35398
35399
35400
35401
35402
35403
35404
35405
35406
35407
35408
35409
35410
35411
35412
35413
35414
35415
35416
35417
35418
35419
35420
35421
35422
35423
35424
35425
35426
35427
35428
35429
35430
35431
35432
35433
35434
35435
35436
35437
35438
35439
35440
35441
35442
35443
35444
35445
35446
35447
35448
35449
35450
35451
35452
35453
35454
35455
35456
35457
35458
35459
35460
35461

Kod

QA55, stupanj zatite IP55

Kod

Pakovanje [kom]

Teina [kg]

Tip

Kod

Razvodni ormari QA

QA40, stupanj zatite IP40, 2D


35727
35728
35729
35730
35731
35732
35733
35734
35735
35736
35737
35738
35739
35740
35741
35742
35743
35744
35745
35746
35747

QA40-180608-2D
QA40-180610-2D
QA40-180808-2D
QA40-180810-2D
QA40-181008-2D
QA40-181010-2D
QA40-181208-2D
QA40-200608-2D
QA40-200610-2D
QA40-200808-2D
QA40-200810-2D
QA40-201008-2D
QA40-201010-2D
QA40-201208-2D
QA40-220608-2D
QA40-220610-2D
QA40-220808-2D
QA40-220810-2D
QA40-221008-2D
QA40-221010-2D
QA40-221208-2D

77,08
82,69
99,9
106,6
112,31
119
129,09
82,66
87,22
102,14
108,84
118,34
125,86
134,7
88,25
92,81
107,73
114,43
123,93
131,45
140,29

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

QA40-181003-1K
QA40-181004-1K
QA40-181005-1K
QA40-181006-1K
QA40-181008-1K
QA40-181010-1K
QA40-201003-1K
QA40-201004-1K
QA40-201005-1K
QA40-201006-1K
QA40-201008-1K
QA40-201010-1K
QA40-221003-1K
QA40-221004-1K
QA40-221005-1K
QA40-221006-1K
QA40-221008-1K
QA40-221010-1K

93,97
97,71
101,47
105,23
112,31
119
99,54
103,3
107,06
110,82
118,34
125,86
105,13
108,89
112,65
116,41
123,93
125,86

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Pakovanje [kom]

Teina [kg]

Tip

QA55, st.zatite IP55, irina 1000 mm


37100
37101
37102
37103
37104
37105
37112
37113
37114
37115
37116
37117
37124
37125
37126
37127
37128
37129

QA55-181003-1K
QA55-181004-1K
QA55-181005-1K
QA55-181006-1K
QA55-181008-1K
QA55-181010-1K
QA55-201003-1K
QA55-201004-1K
QA55-201005-1K
QA55-201006-1K
QA55-201008-1K
QA55-201010-1K
QA55-221003-1K
QA55-221004-1K
QA55-221005-1K
QA55-221006-1K
QA55-221008-1K
QA55-221010-1K

94,01
97,77
101,53
105,29
112,37
119,07
99,6
103,36
107,12
110,88
118,4
125,92
105,19
108,95
112,71
116,47
123,99
131,51

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Pakovanje [kom]

37064
37065
37066
37067
37068
37069
37076
37077
37078
37079
37080
37081
37088
37089
37090
37091
37092
37093

Teina [kg]

QA40, st.zatite IP40, irina 1000 mm

Kod

Pakovanje [kom]

Teina [kg]

Tip

Kod

Razvodni ormari QA

13
17
21
25
34
34
15
19
23
27
38
38
117
21
25
30
42
42

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

PD-Q01-PR200604 74
PD-Q01-PR200406 74
PD-Q01-PR200605 76
PD-Q01-PR200506 76
PD-Q01-PR200606 78
PD-Q01-PR200608 83
PD-Q01-PR200804 89
PD-Q01-PR200408 89
PD-Q01-PR200805 92
PD-Q01-PR200508 92
PD-Q01-PR200806 96
PD-Q01-PR200808 102

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Prijelazna kuita za QA, st.zatite IP55


20919
20921
20922
20699
20700

PD-Q01-PP200203
PD-Q01-PP200204
PD-Q01-PP200205
PD-Q01-PP200206
PD-Q01-PP200208

28
30
32
34
38

1
1
1
1
1

Granine ploe izmeu ormara QA40


i QA55
20936 PD-Q03-KBD1803
5
1
20937 PD-Q03-KBD1804
8
1
20938 PD-Q03-KBD1805
9
1
20939 PD-Q03-KBD1806 12
1
20941 PD-Q03-KBD1808 16
1
20942 PD-Q03-KBD2003
6
1
20702 PD-Q03-KBD2004
9
1
20703 PD-Q03-KBD2005 12
1
20704 PD-Q03-KBD2006 15
1
20705 PD-Q03-KBD2008 19
1
20943 PD-Q03-KBD2203
7
1
20944 PD-Q03-KBD2204 10
1
20945 PD-Q03-KBD2205 13
1
20946 PD-Q03-KBD2206 16
1
20947 PD-Q03-KBD2208 20
1
22 - visina postolja, 08 - dubina ormara

35571
35572
35573
35574
35575
35576
35577
35578
35579
35580
35581
35582
35583
35584
35585
35586
35587
35588

PD-Q11-KB1803
PD-Q11-KB1804
PD-Q11-KB1805
PD-Q11-KB1806
PD-Q11-KB1808
PD-Q11-KB1810
PD-Q11-KB2003
PD-Q11-KB2004
PD-Q11-KB2005
PD-Q11-KB2006
PD-Q11-KB2008
PD-Q11-KB2010
PD-Q11-KB2203
PD-Q11-KB2204
PD-Q11-KB2205
PD-Q11-KB2206
PD-Q11-KB2208
PD-Q11-KB2210

Tip

13
17
21
25
34
34
7,5
19
23
27
38
38
17
21
25
30
42
42

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Bone ploe za QA40

Ploe za izravnavanje razlike u dubini


ormara QA55, st.zatite IP55 kom
35748 PD-Q11-KBP2002
35749 PD-Q11-KBP2202

Kod

Tip

Bone ploe za QA55

Pakovanje [kom]

20909
20911
20912
20913
20914
20696
20915
20916
20917
20918
20697
20698

Teina [kg]

Ugaona kuita za QA, st.zatite IP55

Kod

Pakovanje [kom]

Teina [kg]

Tip

Kod

PRIBOR RAZVODNIH ORMARA

6,5
7

1
1

35589
35590
35591
35592
35593
35594
35595
35596
35597
35598
35599
35600
35601
35602
35603
35604
35605
35606

PD-Q12-KB1803
PD-Q12-KB1804
PD-Q12-KB1805
PD-Q12-KB1806
PD-Q12-KB1808
PD-Q12-KB1810
PD-Q12-KB2003
PD-Q12-KB2004
PD-Q12-KB2005
PD-Q12-KB2006
PD-Q12-KB2008
PD-Q12-KB2010
PD-Q12-KB2203
PD-Q12-KB2204
PD-Q12-KB2205
PD-Q12-KB2206
PD-Q12-KB2208
PD-Q12-KB2210

Ploe za izravnavanje razlike u dubini


ormara QA40, st.zatite IP40 kom
35750 PD-Q12-KBP2002
35751 PD-Q12-KBP2202

6,5
7

1
1

D7

Postolje 100 mm
za QA40 i QA55
35607 PD-Q13-PK010603 5,8 1
35608 PD-Q13-PK010604 6,4 1
35609 PD-Q13-PK010605 7,05 1
35610 PD-Q13-PK010606 7,7 1
35611 PD-Q13-PK010608 8,9 1
35612 PD-Q13-PK010610 10,1 1
35613 PD-Q13-PK010803 7,1 1
35614 PD-Q13-PK010804 7,7 1
35615 PD-Q13-PK010805 8,35 1
35616 PD-Q13-PK010806 9
1
35617 PD-Q13-PK010808 10,25 1
35618 PD-Q13-PK010810 11,55 1
35619 PD-Q13-PK011003 8,5 1
35620 PD-Q13-PK011004 9,1 1
35621 PD-Q13-PK011005 9,72 1
35622 PD-Q13-PK011006 10,35 1
35623 PD-Q13-PK011008 11,55 1
35624 PD-Q13-PK011010 12,9 1
35625 PD-Q13-PK011203 9,9 1
35626 PD-Q13-PK011204 10,5 1
35627 PD-Q13-PK011205 11,1 1
35628 PD-Q13-PK011206 11,7 1
35629 PD-Q13-PK011208 12,9 1
01 - visina postolja,12 irina ormara,
08 - dubina ormara

D8

Postolje 200 mm
za QA40 i QA55

Pakovanje [kom]

Teina [kg]

Tip

Kod

Pakovanje [kom]

Teina [kg]

Tip

Kod

Pakovanje [kom]

Teina [kg]

Tip

Kod

Razvodni ormari QA

Postolje 100 mm za ugaona


kuita za QA40 i QA55

35630 PD-Q13-PK020603 8,7 1


35631 PD-Q13-PK020604 9,6 1
35632 PD-Q13-PK020605 10,575 1
35633 PD-Q13-PK020606 11,55 1
35634 PD-Q13-PK020608 13,35 1
35635 PD-Q13-PK020610 15,15 1
35636 PD-Q13-PK020803 10,65 1
35637 PD-Q13-PK020804 11,55 1
35638 PD-Q13-PK020805 12,525 1
35639 PD-Q13-PK020806 13,5 1
35640 PD-Q13-PK020808 15,375 1
35641 PD-Q13-PK020810 17,325 1
35642 PD-Q13-PK021003 12,75 1
35643 PD-Q13-PK021004 13,65 1
35644 PD-Q13-PK021005 14,58 1
35645 PD-Q13-PK021006 15,525 1
35646 PD-Q13-PK021008 17,325 1
35647 PD-Q13-PK021010 19,35 1
35648 PD-Q13-PK021203 14,85 1
35649 PD-Q13-PK021204 15,75 1
35650 PD-Q13-PK021205 16,65 1
35651 PD-Q13-PK021206 17,55 1
35652 PD-Q13-PK021208 19,35 1
02 - visina postolja,12 - irina ormara,
08 - dubina ormara

Pomino prekrivanje dna za QA40 i QA55


35752 PD-Q13-3KD0603 0,968 1
35753 PD-Q13-3KD0604 1,446 1
35754 PD-Q13-3KD0605 2,175 1
35755 PD-Q13-3KD0606 2,651 1
35756 PD-Q13-3KD0608 3,943 1
35757 PD-Q13-3KD0610 4,623 1
35758 PD-Q13-3KD0803 1,43 1
35759 PD-Q13-3KD0804 2,154 1
35760 PD-Q13-3KD0805 3,222 1
35761 PD-Q13-3KD0806 3,937 1
35762 PD-Q13-3KD0808 5,877 1
35763 PD-Q13-3KD0810 6,897 1
35764 PD-Q13-3KD1003 1,704 1
35765 PD-Q13-3KD1004 2,6 1
35766 PD-Q13-3KD1005 3,856 1
35767 PD-Q13-3KD1006 4,744 1
35768 PD-Q13-3KD1008 7,14 1
35769 PD-Q13-3KD1010 8,38 1
35770 PD-Q13-3KD1203 2,168 1
35771 PD-Q13-3KD1204 3,316 1
35772 PD-Q13-3KD1205 4,91 1
35773 PD-Q13-3KD1206 6,38 1
35774 PD-Q13-3KD1208 9,082 1
12 irina ormara, 08 - dubina ormara

Potpuno prekrivanje dna za QA40 i QA55


35775 PD-Q13-1KD0603 0,9 1
35776 PD-Q13-1KD0604 1,33 1
35777 PD-Q13-1KD0605 1,72 1
35778 PD-Q13-1KD0606 2,21 1
35779 PD-Q13-1KD0608 3,12 1
35780 PD-Q13-1KD0610 4,02 1
35781 PD-Q13-1KD0803 1,31 1
35782 PD-Q13-1KD0804 1,92 1
35783 PD-Q13-1KD0805 2,63 1
35784 PD-Q13-1KD0806 3,32 1
35785 PD-Q13-1KD0808 4,72 1
35786 PD-Q13-1KD0810 6,08 1
35787 PD-Q13-1KD1003 1,567 1
35788 PD-Q13-1KD1004 2,53 1
35789 PD-Q13-1KD1005 3,41 1
35790 PD-Q13-1KD1006 4,18 1
35791 PD-Q13-1KD1008 5,93 1
35792 PD-Q13-1KD1010 7,68 1
35793 PD-Q13-1KD1203 2,1 1
35794 PD-Q13-1KD1204 3,12 1
35795 PD-Q13-1KD1205 4,21 1
35796 PD-Q13-1KD1206 5,01 1
35797 PD-Q13-1KD1208 7,53 1
12 - irina ormara, 08 - dubina ormara

Punjenje izmeu montanih ploa


za A40 i QA55

ina za jednostavnu
montau MP

17610 PD-Q03-MPV17
5
1
17611 PD-Q03-MPV19
6
1
17612 PD-Q03-MPV21
7
1
21 - visina ploe [dm] (visina ormara - 1dm)

35798 PD-Q13-LMP04
35799 PD-Q13-LMP05
35800 PD-Q13-LMP06
35801 PD-Q13-LMP08
35802 PD-Q13-LMP10
10 dubina ormara

komplet
1,42 1
1,92 1
2,23 1
3,48 1
4,71 1

21116
21117
21118
21119
15979
20714
21120
21121
21122
21123
20715
20716

PD-Q03PR-PK010604
PD-Q03PR-PK010406
PD-Q03PR-PK010605
PD-Q03PR-PK010506
PD-Q03PR-PK010606
PD-Q03PR-PK010608
PD-Q03PR-PK010804
PD-Q03PR-PK010408
PD-Q03PR-PK010805
PD-Q03PR-PK010508
PD-Q03PR-PK010806
PD-Q03PR-PK010808

6,4
6,4
7,05
7,05
7,7
8,9
7,7
7,7
8,35
8,35
9
10,25

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Postolja 100 mm za prijelazna


kuita za QA40 i QA55
33408
33409
33410
15980
33411

PD-Q03PP-PK010203 3
PD-Q03PP-PK010204 3,5
PD-Q03PP-PK010205 4
PD-Q03PP-PK010206 4,5
PD-Q03PP-PK010208 5,5

Montana ploa za QA40 i QA55


17499 PD-Q03-MP1706 21
17500 PD-Q03-MP1708 28
17601 PD-Q03-MP1710 35
17602 PD-Q03-MP1712 42
17603 PD-Q03-MP1906 23,5
17604 PD-Q03-MP1908 31,5
17605 PD-Q03-MP1910 39
17606 PD-Q03-MP1912 47
17607 PD-Q03-MP2106 26,5
17608 PD-Q03-MP2108 35
17609 PD-Q03-MP2110 44
21132 PD-Q03-MP2112 53
21 - visina ploe, 12 irina ploe

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

17613 PD-QK-76LB06
1,5
1
17614 PD-QK-76LB08
2
1
17615 PD-QK-76LB10
2,5
1
17616 PD-Q03-76LB12
3
1
17617 PD-QK-45LB06
1
1
17618 PD-QK-45LB08
1,5
1
17619 PD-QK-45LB10
2
1
17620 PD-Q03-45LB12 2,5
1
45 - visina ine, 12 - irina/dubina ormara

35803 PD-Q13-65LBC04 0,7


1
35804 PD-Q13-65LBC05 0,9
1
35805 PD-Q13-65LBC06 1,1
1
35806 PD-Q13-65LBC08 1,3
1
35807 PD-Q13-65LBC10 1,5
1
35808 PD-Q13-65LBC12 1,7
1
35809 PD-Q13-40LBC03 0,4
1
35810 PD-Q13-40LBC04 0,6
1
35811 PD-Q13-40LBC05 0,8
1
35812 PD-Q13-40LBC06 1
1
35813 PD-Q13-40LBC08 1,2
1
35814 PD-Q13-40LBC10 1,4
1
40 - visina ine, 10 - irina/dubina ormara

ine za ureaje za QA, KB

Dra vertikalne ine za QA, KB komplet

17643 PD-QK-40LP06
0,6
17644 PD-QK-60LP06
0,8
17645 PD-QK-80LP06
1
17646 PD-QK-100LP06
1,2
17647 PD-QK-120LP06
1,4
17648 PD-QK-150LP06
1,6
17649 PD-QK-160LP06
1,8
17650 PD-QK-200LP06
2
17651 PD-QK-40LP08
0,8
17652 PD-QK-60LP08
1
17653 PD-QK-80LP08
1,2
17654 PD-QK-100LP08
1,4
17655 PD-QK-120LP08
1,6
17656 PD-QK-150LP08
1,8
17657 PD-QK-160LP08
2
17658 PD-QK-200LP08
2,2
17659 PD-QK-40LP10
1
17660 PD-QK-60LP10
1,2
17661 PD-QK-80LP10
1,4
17662 PD-QK-100LP10
1,6
17663 PD-QK-120LP10
1,8
17664 PD-QK-150LP10
2
17665 PD-QK-160LP10
2,2
17666 PD-QK-200LP10
2,9
20739 PD-QK-80LP12
1,6
20740 PD-QK-100LP12
1,8
20741 PD-QK-160LP12
2,4
20742 PD-QK-200LP12 3,2
200 - visina ine, 12 - irina ormara

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Vertikalna krajnja ploa za QA


36004 PD-Q13-KMM17
36005 PD-Q13-KMM19
36006 PD-Q13-KMM21
21 - visina ploe [dm]
(visina ormara - 1dm)

1,17
1,3
1,42

1
1
1

Modulske ine za QA

komplet
35816 PD-Q13-M17
11,2 1
35817 PD-Q13-M19
12,2 1
35818 PD-Q13-M21
13,1 1
35819 PD-Q13-M17A
7,2
1
35820 PD-Q13-M19A
7,8
1
35821 PD-Q13-M21A
8,4
1
21 - visina ine, A - za kombinaciju sa ARIONom
20743 PD-QK-DP1

komplet
0,4
1

Prikljuna ina prednja za QA, KB


19738 PD-QK-60LSP06
1
19739 PD-QK-60LSP08
1,3
19740 PD-QK-60LSP10 1,6
60 visina ine, 10 - irina ormara

1
1
1

Prikljuna ina stranja za QA, KB


19741 PD-QK-60LSZ06
1
19742 PD-QK-60LSZ08
1,3
19743 PD-QK-60LSZ10 1,6
60 - visina ine, 10 - irina ormara

1
1
1

Drai prikljunih blokova za QA, KB


19744 PD-QT-DSM
0,2
19745 PD-QT-DSV
0,35
M - mali 90 mm, V - veliki 160 mm

Tip

1,5
2,4
2,9
3,4
4,4
4,8
5,2
6
7
1,7
2
2,7
2,9
3
3,5
4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Vertikalne ine za QA, KB

17642 PD-QK-1D
0,2
1
35815 PD-QK-2D
0,2
1
1D za PD-QK-100LV..., 2D za PD-QK-50LV...

Pokretni drai za QA, KB

Pakovanje [kom]

ina za bonu/eonu montau


elemenata za QA

Teina [kg]

ina za zadnju montau


elemenata (QA)

Kod

Pakovanje [kom]

Teina [kg]

Tip

Kod

Pakovanje [kom]

Teina [kg]

Tip

Kod

Razvodni ormari QA

1
1

17632 PD-QK-100LV06
17633 PD-QK-100LV10
17634 PD-QK-100LV12
17635 PD-QK-100LV14
17636 PD-QK-100LV16
21136 PD-QK-100LV17
17637 PD-QK-100LV18
20736 PD-QK-100LV19
21137 PD-QK-100LV21
17638 PD-QK-50LV10
17639 PD-QK-50LV12
17640 PD-QK-50LV16
21138 PD-QK-50LV17
17641 PD-QK-50LV18
20737 PD-QK-50LV19
20738 PD-QK-50LV21
50 - irina ine, 21 - visina ine

ina za drae kabela Sonap


za QA, KB
20744 PD-QK-LKU06
20745 PD-QK-LKU08
20746 PD-QK-LKU10
20747 PD-QK-LKU12
12 - irina ormara

0,7
1
1,3
1,6

1
1
1
1

St. zatite IP20 bez otvora 45 mm


za modulski sistem za QA40, QA55
35830 PD-Q13-KM01506 0,25
35831 PD-Q13-KM01508 0,33
35832 PD-Q13-KM01510 0,48
35833 PD-Q13-KM01512 0,56
35834 PD-Q13-KM02006 0,33
35835 PD-Q13-KM02008 0,48
35836 PD-Q13-KM02010 0,62
35837 PD-Q13-KM02012 0,76
35838 PD-Q13-KM03006 0,46
35839 PD-Q13-KM03008 0,64
35840 PD-Q13-KM03010 0,95
35841 PD-Q13-KM03012 1,06
35842 PD-Q13-KM04506 0,92
35843 PD-Q13-KM04508 1,3
35844 PD-Q13-KM04510 1,8
35845 PD-Q13-KM04512 2,2
45 visina ploe, 12 - irina ormara

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Krajnja ploa za modulski sistem


komplet
za QA40 a QA55

St.zatite IP20 sa otvorom 45 mm


za modulski sistem za QA40, QA55

35846 PD-Q13-KMK06
35847 PD-Q13-KMK08
35848 PD-Q13-KMK10
35849 PD-Q13-KMK12
12 - irina ormara

35822 PD-Q13-KMV01506 0,23


35823 PD-Q13-KMV01508 0,27
35824 PD-Q13-KMV01510 0,34
35825 PD-Q13-KMV01512 0,44
35826 PD-Q13-KMV0206 0,3
35827 PD-Q13-KMV0208 0,45
35828 PD-Q13-KMV0210 0,59
35829 PD-Q13-KMV0212
V
0,74
02 - visina ploe, 12 irina ormara

0,31
0,44
0,55
0,7

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

D9

Distancioni stupi za QA,KB,NP


33786 PD-QK-D1M51 0,232 10
33787 PD-QK-D1M52 0,258 10
33789 PD-QK-D1M61 0,28 10
33790 PD-QK-D1M62 0,305 10
33791 PD-QK-D1M81 0,437 10
33792 PD-QK-D1M82 0,469 10
...2 - visina 22 mm, ...1 - visina 19 mm

Brave za QA, KB65


1
1
1
1

Svjetlo

D10

1,35
1,35
1,35
0,28
0,28
0,28

17432 PD-QK-M6
17433 PD-QK-M8
17434 PD-QK-M10
M10- navoj

0,005
0,008
0,01

0,1

35853 PD-Q13-DSK

Pakovanje [kom]

Teina [kg]

Tip

19780 PD-Q03-4ZO12
1
1
1
1
1
1

1,21

0,27
0,27

1
1

Aretacija vrata za QA
19781 PD-Q03-AD120
37166 PD-Q13-AD160
160 ugao otvaranja

Sandui za dokumente
1
1
1

0,2

20407 PD-QK-ARAL7035 0,43

Lak za oprave
1

Kod

Pakovanje [kom]

Teina [kg]

Tip

19749 PD-Q03-SPC18
19750 PD-Q03-SPC20
19751 PD-Q03-SPC22
35850 PD-Q13-SPC18K
35851 PD-Q13-SPC20K
35852 PD-Q13-SPC22K
22 - visina ormara, ...K - klin

Zavjesne arke za QA40, QA5 komplet

Dra sklopke za vrata za QA


0,4

Sklopka za vrata za QA, KB


20751 PD-QK-SK11

Kompleti za spajanje ormara


(QA40, QA55)

Krletka matice za QA, KB

17454 PD-QK-UBD
0,05
17455 PD-QK-UBB5
0,04
20748 PD-QK-UVD
0,05
20749 PD-QK-UVZ
0,04
.UBD- kljuD , ..UBB5- klju DB5
..UVD-umetakD , ..UVZ-umetak
za zakljuavanje

33324 PD-QK-OSL

Kod

Pakovanje [kom]

Teina [kg]

Tip

Kod

Razvodni ormari QA

34377 PD-QK-DVA4PS 0,15 1


35854 PD-QK-DVA06
0,15 1
35855 PD-QK-DVA08 0,15 1
DVA - zaarafljena, 08 irina ormara,
4PS plastina samoljepljiva

Razvodni ormari KB
SLOBODNOSTOJEI ORMARI KB
Tip

KB65

Za elektrini krug sa nazivnim naponom do

1000 V a.c. , 1500 V d.c.

Mehaniki stupanj zatite

IP65

Materijal brtvljenja

Na zraku ekspandirani poliuretan

Optereenje skeleta

500 kg

Optereenje vrata

50 kg

Zatita pred mehanikim oteenjem


Boja

IK09
Za standardnu izvedbu RAL 7035
Prema elji kupca moemo provesti premaz i druge nijanse prema uzorcima RAL
Unutra
Za koritenje napolju preporuujemo konzultaciju sa proizvoaem

Mjesto koritenja
Temperatura okoline

- 5 + 40 C

Nadmorska visina

do 1000 m

Norme

EN 62208, EN 60439-1

KB65-200806-P

Tipska oznaka

Tip ormara

Sastavni dio dobave je postolje

Stupanj zatite IP

Dubina u dm

Visina u dm

irina u dm

Popis izvedbe ormara

Fiksna gornja ploa

Vrata
elini pleh debljine 1,5 mm
brtvljenje od ekspandiranog poliuretana
dovareno pojaanje dosta poveava vrstou vrata
brava DB5
lijeva, jednostavna zamjena na desna
prikljuni bodovi za uzemljenje zatitnog vodia

Skelet
zavaren od savijanog pleha debljine 2 mm
unutarnje ploe perforirane 25 mm
stranja ploa sa mogunou skidanja i sa brtvljenjem

od ekspandiranog poliuretana
pripremljen za montau zavjesnih arki

D11

KB65, stupanj zatite IP65


14781 KB65-180604-P
14782 KB65-180605-P
14783 KB65-180606-P
14784 KB65-180804-P
14785 KB65-180805-P
14786 KB65-180806-P
14787 KB65-181004-P
14788 KB65-181005-P
14789 KB65-181006-P
14790 KB65-200604-P
14791 KB65-200605-P
14792 KB65-200606-P
14793 KB65-200804-P
14794 KB65-200805-P
14795 KB65-200806-P
14796 KB65-201004-P
14797 KB65-201005-P
14798 KB65-201006-P
14799 KB65-220604-P
14870 KB65-220605-P
14871 KB65-220606-P
14872 KB65-220804-P
14873 KB65-220805-P
14874 KB65-220806-P
14875 KB65-221004-P
14876 KB65-221005-P
14877 KB65-221006-P
P - sadri postolje

88
96
103
103
111
119
117
126
135
94
99
110
120
128
136
130
139
148
101
112
119
136
147
155
147
159
167

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

17643 PD-QK-40LP06
0,6
1
17644 PD-QK-60LP06
0,8
1
17645 PD-QK-80LP06
1
1
17646 PD-QK-100LP06 1,2
1
17647 PD-QK-120LP06 1,4
1
17648 PD-QK-150LP06 1,6
1
17649 PD-QK-160LP06 1,8
1
17650 PD-QK-200LP06
2
1
17651 PD-QK-40LP08
0,8
1
17652 PD-QK-60LP08
1
1
17653 PD-QK-80LP08
1,2
1
17654 PD-QK-100LP08 1,4
1
17655 PD-QK-120LP08 1,6
1
17656 PD-QK-150LP08 1,8
1
17657 PD-QK-160LP08
2
1
17658 PD-QK-200LP08 2,2
1
17659 PD-QK-40LP10
1
1
17660 PD-QK-60LP10
1,2
1
17661 PD-QK-80LP10
1,4
1
17662 PD-QK-100LP10 1,6
1
17663 PD-QK-120LP10 1,8
1
17664 PD-QK-150LP10
2
1
17665 PD-QK-160LP10 2,2
1
17666 PD-QK-200LP10 2,9
1
20739 PD-QK-80LP12
1,6
1
20740 PD-QK-100LP12 1,8
1
20741 PD-QK-160LP12 2,4
1
20742 PD-QK-200LP12 3,2
1
200 - visina ine [mm], irina ormara [dm]

Prikljuna ina zadnja za QA, KB

D12

1
1,3
1,6

1
1
1

Pakovanje [kom]

Teina [kg]

Tip

Kod

Pakovanje [kom]

Teina [kg]

Tip

Potpuno prekrivanje dna za KB

Montane ploe za KB

14930 PD-QK01-2KD0604 4,5 1


14931 PD-QK01-2KD0605 5
1
14932 PD-QK01-2KD0606 6
1
14933 PD-QK01-2KD0608 7
1
14934 PD-QK01-2KD0610 8
1
14935 PD-QK01-2KD0804 5
1
17462 PD-QK01-2KD0805 6
1
17463 PD-QK01-2KD0806 7
1
17464 PD-QK01-2KD0808 8
1
17465 PD-QK01-2KD0810 9
1
17466 PD-QK01-2KD1004 6,5 1
17467 PD-QK01-2KD1005 7
1
17468 PD-QK01-2KD1006 8
1
17469 PD-QK01-2KD1008 9
1
17470 PD-QK01-2KD1010 10 1
10 irina ormara,10 dubina ormara

14939 PD-QK01-MP1706 21
14940 PD-QK01-MP1906 23,5
14941 PD-QK01-MP2106 26
14945 PD-QK01-MP1708 28
14946 PD-QK01-MP1908 31,5
14947 PD-QK01-MP2108 34,5
14951 PD-QK01-MP1710 35
14952 PD-QK01-MP1910 39
14953 PD-QK01-MP2110 43
21 - visina ploe, 10 irina ormara

ina za eonu montau elem. za KB


14964 PD-QK01-76LC06 1,4
14965 PD-QK01-76LC08 1,8
14966 PD-QK01-76LC10 2,3
14967 PD-QK01-45LC06 1
14968 PD-QK01-45LC08 1,2
14969 PD-QK01-45LC10 1,4
45 - visina ine,10 irina ormara

1
1
1
1
1
1

Dra vertikalne ine za QA, KB

ine za ureaje za QA, KB

19741 PD-QK-60LSZ06
19742 PD-QK-60LSZ08
19743 PD-QK-60LSZ10
10 irina ormara

Kod

Pakovanje [kom]

Teina [kg]

Tip

Kod

Razvodni ormari KB

17642 PD-QK-1D
35815 PD-QK-2D
1D za PD-QK-100LV...
2D za PD-QK-50LV...

0,2
0,2

1
1

ina za bonu montau elem. (KB)


14960 PD-QK01-76LB04 1
1
14961 PD-QK01-76LB05 1,3 1
17613 PD-QK-76LB06
1,5 1
14962 PD-QK01-45LB04 0,6 1
14963 PD-QK01-45LB05 0,8 1
17617 PD-QK-45LB06
1
1
45 - visina ine [mm], 06 dubina ormara

Prikljuna ina prednja za QA, KB


19738 PD-QK-60LSP06
1
19739 PD-QK-60LSP08 1,3
19740 PD-QK-60LSP10 1,6
60 visina ine,10 irina ormara

1
1
1

Prikljuna ina zadnja za QA, KB


19741 PD-QK-60LSZ06
1
19742 PD-QK-60LSZ08
1,3
19743 PD-QK-60LSZ10 1,6
60 - visina ine, 10 - irina ormara

1
1
1

Drai stezaljki za QA, KB


19744 PD-QT-DSM
0,2
1
19745 PD-QT-DSV
0,35 1
...M - visina 90 mm, V - visina 160 mm
34377 PD-QK-DVA4PS 0,15
4PS plastina samoljepljiva

17632 PD-QK-100LV06 1,5


17633 PD-QK-100LV10 2,4
17634 PD-QK-100LV12 2,9
17635 PD-QK-100LV14 3,4
17636 PD-QK-100LV16 4,4
21136 PD-QK-100LV17 4,8
17637 PD-QK-100LV18 5,2
20736 PD-QK-100LV19
6
21137 PD-QK-100LV21
7
17638 PD-QK-50LV10
1,7
17639 PD-QK-50LV12
2
17640 PD-QK-50LV16
2,7
21138 PD-QK-50LV17
2,9
17641 PD-QK-50LV18
3
20737 PD-QK-50LV19
3,5
20738 PD-QK-50LV21
4
50 - irina ine, 21 - visina ine

20744 PD-QK-LKU06
20745 PD-QK-LKU08
20746 PD-QK-LKU10
20747 PD-QK-LKU12
12 irina ormara

0,7
1
1,3
1,6

Zavjesne arke za KB
17431 PD-QK01-4ZO16 0,91

1
1
1
1
komplet
1

Aretacija vrata za KB
17430 PD-Q09-AD120
120 - ugao otvaranja

2,7

0,05
0,04
0,05
0,04

1
1
1
1

Brave za QA, KB65


17454
17455
20748
20749

PD-QK-UBD
PD-QK-UBB5
PD-QK-UVD
PD-QK-UVZ

.UBD- kljuD, ..UBB5- klju DB5


..UVD-umetakD, ..UVZ-umetak za zakljuavanjem

Krletka matice za QA, KB


17432 PD-QK-M6
17433 PD-QK-M8
17434 PD-QK-M10
M10 - navoj

0,005
0,008
0,01

1
1
1

0,4

Svjetlo
Sklopka za vrata za QA, KB
0,1

20743 PD-QK-DP1

1
komplet

Pokretni drai za QA, KB


1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ina za drae kabela Sonap


za QA, KB

20751 PD-QK-SK11

Lak za oprave
20407 PD-QK-ARAL7035 0,43

Vertikalne ine za QA, KB

33324 PD-QK-OSL

Sandui za dokumente

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,4

Razvodni ormari NP
ZIDNI ORMARI NP
Tip

NP65

Za elektrini krug sa nazivnim naponom do

1000 V a.c. , 1500 V d.c.

Mehaniki stupanj zatite

IP65

Materijal brtvljenja

Na zraku ekspandirani poliuretan

Optereenje skeleta

vidi katalog Razdjelnici i razvodni ormari str. D36

Optereenje vrata

vidi katalog Razdjelnici i razvodni ormari str. D36

Zatita pred mehanikim oteenjem


Boja

IK09
Za standardnu izvedbu RAL 7035
Prema elji kupca moemo provesti premaz i druge nijanse prema uzorcima RAL
Unutra
Za koritenje napolju preporuujemo konzultaciju sa proizvoaem

Mjesto koritenja
Temperatura okoline

- 5 + 40 C

Nadmorska visina

do 1000 m

Norme

EN 62208, EN 60439-1

NP65-0806025

Tipska oznaka

Tip ormara
Stupanj zatite IP

Dubina u cm

Visina u dm

irina u dm

Popis izvedbe ormara

Vrata
elini pleh debljine 1,5 mm
brtvljenje od ekspandirano
pripremljen za montau pe
jeziak brave DB5,
od visine 800 mm ubtir bra

vijenog elinog pleha debljine


a zadnja ploa
i bone ploe
a montau zavjesnih arki

e arke

D13

NP65, stupanj zatite IP65


18690 NP65-0302012
4,7
18691 NP65-0302015
5
18692 NP65-0302020
5,5
18693 NP65-0303020
7,5
18694 NP65-0304015
8,5
18695 NP65-0304020
9,5
18696 NP65-0403015
8,5
18697 NP65-0403020
9,5
18698 NP65-0404015
10,5
18699 NP65-0404020
12,5
18800 NP65-0405015
12,5
18801 NP65-0405020
13,5
18802 NP65-0406015
14,5
18803 NP65-0406020
15,5
18804 NP65-0406025
17
18805 NP65-0503020
11,5
18806 NP65-0504015
12,5
18807 NP65-0504020
13,5
20692 NP65-0504025
14,5
18808 NP65-0505015
15
18809 NP65-0505020
16
18810 NP65-0505025
16,5
18811 NP65-0507020
21
18812 NP65-0507025
22,5
18813 NP65-0604015
14,5
18814 NP65-0604020
15,5
18815 NP65-0604025
17
20693 NP65-0605015
17,5
18816 NP65-0606020
21,5
18817 NP65-0606025
24
18818 NP65-0606030
27
18819 NP65-0608025
31,5
18820 NP65-0608030
33
18821 NP65-0705020
21
18822 NP65-0705025
22,5
18823 NP65-0806025
29,5
18824 NP65-0806030
31,5
18825 NP65-0808030
39
18826 NP65-0808040
43
20694 NP65-1006025
35
20695 NP65-1008025
42
18827 NP65-1008030
47,5
18828 NP65-1008040
51,5
18829 NP65-1206025
43
18830 NP65-1208030
55,5
18831 NP65-1208040
60
12 - visina ormara, 08 - irina ormara

D14

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Montana ploa na vrata ormara NP65

Pojaanje vrata ormara NP65

18832 PD-N-MPD0303 1,4


18833 PD-N-MPD0304 1,9
18834 PD-N-MPD0403 1,9
18835 PD-N-MPD0404 2,6
18836 PD-N-MPD0405 3,2
18837 PD-N-MPD0406 3,8
18838 PD-N-MPD0503 2,4
18839 PD-N-MPD0504 3,2
18840 PD-N-MPD0505
4
18841 PD-N-MPD0507 5,6
18842 PD-N-MPD0604 3,8
21140 PD-N-MPD0605 4,8
18843 PD-N-MPD0606 5,8
18844 PD-N-MPD0608 7,7
18845 PD-N-MPD0705 5,6
18846 PD-N-MPD0806 7,7
18847 PD-N-MPD0808 10,2
21141 PD-N-MPD1006 9,7
18848 PD-N-MPD1008 12,8
18849 PD-N-MPD1206 11,5
18850 PD-N-MPD1208 15,4
12 - visina ormara, 08 - irina ormara

18851 PD-N-VY0303
0,6
18852 PD-N-VY0304
0,6
18853 PD-N-VY0403
0,8
18854 PD-N-VY0404
0,8
18855 PD-N-VY0405
0,8
18856 PD-N-VY0406
0,8
18857 PD-N-VY0503
1
18858 PD-N-VY0504
1
18859 PD-N-VY0505
1
18860 PD-N-VY0507
1
18861 PD-N-VY0604
1,2
21142 PD-N-VY0605
1,2
18862 PD-N-VY0606
1,2
18863 PD-N-VY0608
1,2
18864 PD-N-VY0705
1,4
18865 PD-N-VY0806
1,6
18866 PD-N-VY0808
1,6
21143 PD-N-VY1006
1,8
18867 PD-N-VY1008
1,8
18868 PD-N-VY1206
2
18869 PD-N-VY1208
2
12 - visina ormara, 08 - irina ormara

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Pakovanje [kom]

Teina [kg]

Tip

Kod

Pakovanje [kom]

Teina [kg]

Tip

Kod

Pakovanje [kom]

Teina [kg]

Tip

Kod

Razvodni ormari NP

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Pakovanje [kom]

Teina [kg]

Tip

Kod

Pakovanje [kom]

Teina [kg]

Tip

Kod

Pakovanje [kom]

Teina [kg]

Tip

Kod

Razvodni ormari NP

Mobilni sistem za ormare NP65

Modulski sistem za ormare NP65

Unutarnja vrata za ormare NP65

18871 PD-N-P04020
2
1
18872 PD-N-P04025
2
1
18873 PD-N-P05020
2,5
1
18874 PD-N-P05025
2,5
1
18875 PD-N-P06020
3
1
18876 PD-N-P06025
3
1
18877 PD-N-P06030
3
1
18878 PD-N-P07020
3,5
1
18879 PD-N-P07025
3,5
1
18880 PD-N-P08025
4
1
18881 PD-N-P08030
4
1
18882 PD-N-P08040
4
1
21144 PD-N-P10025
4,5
1
18883 PD-N-P10030
4,5
1
18884 PD-N-P10040
4,5
1
18885 PD-N-P12025
5
1
18886 PD-N-P12030
5
1
18887 PD-N-P12040
5
1
12 visina ormara, 40 dubina ormara [dm]

18890 PD-N-M0304
1,1
18891 PD-N-M0403
1,4
18892 PD-N-M0404
1,4
18893 PD-N-M0405
1,4
18894 PD-N-M0406
1,4
18895 PD-N-M0503
1,7
18896 PD-N-M0504
1,7
18897 PD-N-M0505
1,7
18898 PD-N-M0507
1,7
18899 PD-N-M0604
2
20762 PD-N-M0605
2
18900 PD-N-M0606
2
18901 PD-N-M0608
2
18902 PD-N-M0705
2,3
18903 PD-N-M0806
2,6
18904 PD-N-M0808
2,6
20763 PD-N-M1006
3,2
18905 PD-N-M1008
3,2
18906 PD-N-M1206
4
18907 PD-N-M1208
4
12 - visina ormara, 08 - irina ormara

18935 PD-N-VD0403
3,6
18936 PD-N-VD0404
4,3
18937 PD-N-VD0405
5
18938 PD-N-VD0406
5,6
18939 PD-N-VD0503
4,2
18940 PD-N-VD0504
5
18941 PD-N-VD0505
5,7
18942 PD-N-VD0507
7,3
18943 PD-N-VD0604
5,6
21145 PD-N-VD0605
6,5
18944 PD-N-VD0606
7,4
18945 PD-N-VD0608
9,2
18946 PD-N-VD0705
7,3
18947 PD-N-VD0806
9,2
18948 PD-N-VD0808
11,5
21146 PD-N-VD1006
11
18949 PD-N-VD1008
13,8
18950 PD-N-VD1206
12,9
18951 PD-N-VD1208 16,3
12 - visina ormara, 08 - irina ormara

St. zatite IP20 sa otvorom45 mm


za modulski sistem ormara NP65

St.zatiteIP20 bez otvora45 mm za


modulski sistem ormara NP65

18908 PD-N-KMV01503 0,33


18909 PD-N-KMV01504 0,47
18910 PD-N-KMV01505 0,59
18911 PD-N-KMV01506 0,72
18912 PD-N-KMV01507 0,86
18913 PD-N-KMV01508 0,99
18914 PD-N-KMV02002 0,38
18915 PD-N-KMV02003 0,51
18916 PD-N-KMV02004 0,62
18917 PD-N-KMV02005 0,78
18918 PD-N-KMV02006 0,93
18919 PD-N-KMV02007 1,02
18920 PD-N-KMV02008 1,18
20 - visina stranice, 0 8 irina ormara

18921 PD-N-KM01503 0,48


18922 PD-N-KM01504 0,52
18923 PD-N-KM01505 0,63
18924 PD-N-KM01506 0,76
18925 PD-N-KM01507 0,85
18926 PD-N-KM01508 0,97
18927 PD-N-KM02003 0,57
18928 PD-N-KM02004 0,69
18929 PD-N-KM02005 0,8
18930 PD-N-KM02006 0,93
18931 PD-N-KM02007 1,07
18932 PD-N-KM02008 1,25
20 - visina stranice, 08 irina ormara

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Brave za ormare NP
18952 PD-N-UD
0,04 1
18954 PD-N-UZ
0,08 1
18955 PD-N-URD
0,08 1
18957 PD-N-URZ
0,1
1
UD - jeziak brava -D
UZ - jeziak brava umetak sa zakljuavanjem
URD - etiketa sa umetkom D za ubtir
zatvaranje
URZ - etiketa sa umetkom za zakljuavanje
za ubtir zatvaranje
UBD - kljju
D UBB5 -klju DB5

Zavjesne arke za NP
19799 PD-N-4ZO8

0,2

komplet
1

Distancioni stupii za QA,KB,NP


33786 PD-QK-D1M51 0,232 10
33787 PD-QK-D1M52 0,258 10
33789 PD-QK-D1M61 0,28 10
33790 PD-QK-D1M62 0,305 10
33791 PD-QK-D1M81 0,437 10
33792 PD-QK-D1M82 0,469 10
...2 - visina 22 mm, ...1 - visina 19 mm, M8- navoj

D15

Sistemi sabirnica

Drai sabirnica za QA, KB65

Potporni izolatori za QA, KB

Fleksibilna spojnica

17445 PD-QK-DELTA110
1,5 1
35856 PD-QK-DELTA110/10 15 10
17446 PD-QK-DELTA210
1,45 1
35857 PD-QK-DELTA210/10 14,5 10
17447 PD-QK-DELTA310
1,4 1
35858 PD-QK-DELTA310/10 14 10
20752 PD-QK-DELTA110C
1,1 1
20753 PD-QK-DELTA210C
1,1 1
20754 PD-QK-DELTA305C
1,1 1
3 - broj sabirnica na fazu, 05 - deb. sabirnica,
C - compact (dub. ormara 400 mm)

17440 PD-QK-PW40M8
0,101 1
35859 PD-QK-PW40M8/100 0,101 100
17441 PD-QK-PW40M10
0,101 1
35860 PD-QK-PW40M10/100 0,101 100
17442 PD-QK-PW40M12
0,101 1
35861 PD-QK-PW40M12
W
2/100 0,101 100
40 - visina iz. [mm], M12 - navoj

7447 PS-CU 40/10


1,5 1
7448 PS-CU 50/10
2
1
7449 PS-CU 60/10
2,6 1
7444 PS-AL 40/10
0,5 1
7445 PS-AL 50/10
0,6 1
7446 PS-AL 60/
0 10
0,7 1
60 - irina podnoja,10 - debljina sabirnice

Svornjak za drae sabirnica DELTA

Drai potpornih izolatora za


QA, KB

ina za montau DELTA draa

20159 PD-QK-SV270

0,16

Montani komplet za DELTA...C


20755 PD-QK-DS30
20756 PD-QK-DS40
20757 PD-QK-DS50
20758 PD-QK-DS60
20759 PD-QK-DS80
20760 PD-QK-DS100
20761 PD-QK-DS120
120 - visina sabirnice
Kod

Tip

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

1
1
1
1
1
1
1

17437 PD-QK-DIVV1
0,3
17438 PD-QK-DIVV2
V
0,3
37172 PD-QK-DIVV3
V
0,3
17439 PD-QK-DIVS
0,3
Udaljenost ...1 (30 mm), ...2 (20 mm),
3 (25 mm)

1
1
1
1

37167 PD-Q13-45LBD04
37168 PD-Q13-45LBD05
37169 PD-Q13-45LBD06
37170 PD-Q13-45LBD08
37171 PD-Q13-45LBD10
10 dubina ormara

1,5
2
1
1,5
2

1
1
1
1
1

Dra potpornih izolatora za QA


37173 PD-Q13-DIM3-185
za D100/185

1,25

Popis

Teina [kg] Pakovanje [kom]

Drai i poklopci sabirnica


8722

D100/185

0,480

10

8699

KD-D100/185 eoni poklopac za D100/185

dra sistema sabirnica, Un 690 V, razmak 100 mm, 185 mm, vijci M10

0,048

9030

SST-60/49-3

dra sistema sabirnica, razmak sabirnica 60 mm (3-pol, izvedba)

0,140

9032

SST-60/49-5

dra sistema sabirnica, razmak sabirnica 60 mm (3-pol, izvedba + PE + N)

0,160

9031

A-SST-60/49-3 boni poklopac za SST-60/49-3

0,030

10405 A-SST-60/49-5 boni poklopac za SST-60/49-5

0,040

322

SAP

poklopac za sabirnice, duina 1,2 m

0,820

331

C30/ 6

nosa poklopca, veliina 30x5, 30x6, za SAP

0,013

24

332

C30/10

nosa poklopca, veliina 30x10, za SAP

0,013

24

333

C40/10

nosa poklopca, veliina 40x10, za SAP

0,015

24

334

C50/10

nosa poklopca, veliina 50x10, za SAP

0,015

24

335

C50/12

nosa poklopca, veliina 50x12, za SAP

0,020

24

336

C60/10

nosa poklopca, veliina 60x10, za SAP

0,025

24

7839

SEA

bona kapa sabirnica za SAP

0,022

12

upreana matica za tvorbu navoja u sabirnicama - navoj M8 za otvor 10 mm


- visina upreavanja 1,9 mm
upreana matica za tvorbu navoja u sabirnicama - navoj M8 za otvor 10 mm
- visina upreavanja 3,9 mm
upreana matica za tvorbu navoja u sabirnicama - navoj M10 za otvor 12,5 mm
- visina upreavanja 1,9 mm
upreana matica za tvorbu navoja u sabirnicama - navoj M10 za otvor 12,5 mm
- visina upreavanja 3,9 mm
upreana matica za tvorbu navoja u sabirnicama - navoj M12 za otvor 15 mm
- visina upreavanja 3,9 mm

0,004

200

0,005

200

0,006

200

0,080

200

0,010

200

Upreana matica
11870 ZM8
35373 ZM8-V
11233 ZM10
35374 ZM10-V
11234 ZM12-V

D16

Pakovanje [kom]

Teina [kg]

Tip

Kod

Pakovanje [kom]

Teina [kg]

Tip

Kod

Pakovanje [kom]

Teina [kg]

Tip

Kod

SISTEMI SABIRNICA

KONTAKTY

OEZ s.r.o.

OEZ s.r.o.

edivsk 339
561 51 Letohrad
Czech Republic
tel.: +420 465 672 379
fax: +420 465 672 398
e-mail: oeztrade.cz@oez.com
www.oez.com

Trade Office Prague


Podnikatelsk 547
190 11 Prague 9
Czech Republic
tel.: +420 257 181 710
fax: +420 235 315 026
e-mail: oeztrade.cz@oez.com
www.oez.com

OEZ Slovakia, spol. s r.o.

OOO OEZ-R

Rybnin 36c
831 07 Bratislava
Slovakia
tel.: +421 2 49 21 25 00
fax: +421 2 44 87 27 70
e-mail: info@oez.sk
www.oez.sk

3. Tverskaya-Yamskaya 36/40
125047 Moscow
Russian Federation
tel.: +7 499 978 26 45
fax: +7 495 783 66 96
e-mail: sales@oez.ru
www.oez.ru

DP OEZ Ukraine

OEZ Polska Sp. z o.o.

Vasilkovskaya 34, of. A-208


03022 Kiev
Ukraine
tel./fax: +38 044 455 71 62/63/64/65
e-mail: ukr@oez.cz
www.oez.ua

Czereniowa 19
02-457 Warszawa
Poland
tel.: +48 22 863 15 21
fax: +48 22 863 71 82
e-mail: info@oez.pl
www.oez.pl

PS1-2008-CH

WWW.OEZ.COM

Sva prava na izmjene zadrana