You are on page 1of 6

1r eso

Educació Plàstica i Visual Sense llibre


Passport for ESO 1. Ed. Burlington Books
ISBN Student’s book: 978-9963-47-671-8
ISBN Workbook: 978-9963-47-672-5
Anglés
Els alumnes no hauran de comprar el llibre fins que
realitzen una prova de nivell una vegada començat el
curs.
Team Deutsch A1.1. Libro del alumno+CD
ISBN: 978-84-236-7059-8
Alemany (segon idioma )
Team Deutsch A1.1. Cuaderno de ejercicios
ISBN: 978-84-236-7060-4
Essentiel et plus....1. Ed. Santillana
Francés (segon idioma) Llibro de texto ISBN 978-84-96597-03-7
Cuaderno de ejercicios ISBN 978-84-92729-28-9
Valencià: Llengua i Literatura.Projecte ONA
Valencià
Ed: Bromera ISBN: 978-84-9824-193-8
Lengua castellana y literatura 1º ESO (proyecto Adarve.
Castellà
Serie Trama), ed. Oxford. ISBN: 9788467355505
Geografia i Història (projecte Adarve) Ed: Oxford
Ciències Socials (en
ISBN edició anual: 9788467358148
valencià )
ISBN edició trimestral: 9788467363371
Ciències de la Natura Ciències de la Natura 1r ESO. Ed. Anaya
(en valencià) ISBN: 978-84-678-0042-5
Ed. Física Sense llibre (consultar amb el professor a principi de curs)
Ed. Marfil. Autor: Luis M. Botella i altres
Matemàtiques ISBN llibre en valencià: 978-84-268-1316-9
ISBN llibre en castellà: 978-84-268-1299-5
2n eso
Passport for ESO 2. Ed. Burlington Books.
ISBN Student’s book: 978-9963-47-683-1
ISBN Wordbook: 978-9963-47-684-8
Anglés
Els alumnes no hauran de comprar el
llibre fins que realitzen una prova de nivell
una vegada començat el curs.
Essentiel et plus.....2. Ed. Santillana
Libro de texto ISBN 978-84-92729-23-4
Francés (segon idioma)
Cuaderno de ejercicios ISBN
978-84-92729-45-6
Valencià: Llengua i Literatura.Projecte ONA
Valencià
Ed: Bromera ISBN: 978-84-9824-194-5
Lengua castellana y literatura 2º ESO
Castellà *(libro nuevo) (proyecto Adarve.Serie Trama), ed. Oxford
ISBN: 9788467355994
Ciències Socials *(llibre nou, en Geografia i Història. Projecte Àmfora
valencià ) Ed: Oxford ISBN: 978-84-673-5932-9
Ciències de la Natura *(llibre nou, Ciències de la Natura 2n ESO. Ed. Anaya
en valencià ) ISBN: 978-84-678-2302-8
Projecte Vivaldi. 2n ESO. Ed. Castellnou.
Música
ISBN 978-84-8345-255-4
Team Deutsch A1.2. Libro del alumno+CD
ISBN: 978-84-236-7061-1
Alemany (1r idioma i 2n idioma )
Team Deutsch A1.2. Cuaderno de ejercicios
ISBN: 978-84-236-7062-8
Sense llibre (consultar amb el professor a
Educació Física
principi de curs)
Ed.Marfil. Autor: Luis M. Botella i altres
Matemàtiques ISBN llibre en valencià: 978-84-268-1397-8
ISBN llibre en castellà: 978-84-268-1353-4
3r eso
Educació Plàstica i Visual Sense llibre
Anglés *(alumnes grup TIC) Sense llibre
Passport for ESO 3. Ed. Burlington Books.
ISBN Student’s book: 978-9963-47-695-4
Anglés *(alumnes que no són ISBN Wordbook: 978-9963-47-696-1
del grup TIC) Els alumnes no hauran de comprar el llibre fins
que realitzen una prova de nivell una vegada
començat el curs.
Essentiel et plus.....3. Ed. Santillana
Francés 1r i 2n idioma Libro de texto ISBN 978-84-92729-26-5
Cuaderno de ejercicios ISBN 978-84-92729-43-2
Castellà
Lengua castellana y literatura 3º ESO (proyecto
*(Los alumnos del 3º ESO
Adarve. Serie Trama), ed. Oxford.
TIC deben comprar el libro de
ISBN: 9788467355789
3º)
Geografia. Projecte Adarve.Ed: Oxford
Ciències Socials
ISBN edició anual: 9788467358155
(en valencià)
ISBN edició trimestral:9788467363494
Biologia-Geologia Biologia i Geologia 3r ESO. Ed: Anaya
(en valencià) ISBN: 978-84-678-0054-8
Projecte Vivaldi. 3r ESO. Ed. Castellnou.
Música
ISBN 978-84-8345-231-8
Sense llibre (consultar amb el professor a principi
Ed. Física
de curs)
Team Deutsch A1.2. Libro del alumno+CD
ISBN: 978-84-236-7061-1
Alemany (segon idioma)
Team Deutsch A1.2. Cuaderno de ejercicios
ISBN: 978-84-236-7062-8
Valencià. Llengua i literatura 3r ESO. Ed.
Valencià
Bromera. Projecte Ona. ISBN:978-84-9824-195-2
Editorial Marfil. Autor: Luis M. Botella i altres
Matemàtiques ISBN llibre en valencià: 978-84-268-1324-4
ISBN llibre en castellà: 978-84-268-1308-4
4t eso
Passport for ESO 4. Ed. Burlington Books.
Anglés ISBN Student’s book: 978-9963-47-703-6
ISBN Wordbook: 978-9963-47-704-3
Let ´s Go ! Ed. Burlington Books.
Anglés PQPI
ISBN:978-9963-47-849-1
Anglés PDC No han de comprar llibre.
WIR 2 Lehrbuch ISBN: 9783126757645
Alemany
WIR 2.Arbeitsbuch ISBN: 9783126757614
Essentiel et plus.....4. Ed. Santillana
Francés Libro de texto ISBN 978-84-92729-29-6
Cuaderno de ejercicios ISBN 978-84-92729-44-9
Música No hi ha llibre
Valencià: Llengua i Literatura. Projecte ONA
Valencià
Ed: Bromera. ISBN: 978-84-9824-196-9
Lengua castellana y literatura 4º ESO (proyecto
Castellà *(libro nuevo) Adarve. Serie Trama), ed. Oxford ISBN:
9788467357776
Ciències Socials *(llibre Història. Projecte Àmfora
nou, en valencià) Ed: Oxford ISBN: 978-84-673-6862-8
Biologia-Geologia *(llibre Biologia i Geologia 4t ESO. Editorial Anaya
nou, en valencià) ISBN: 978-84-678-2503-9
Llatí 4t ESO. Voramar Santillana. Projecte "La
casa del Saber". ISBN: 978-84-9807-229-7
Llatí
Es recomana comprar el llibre nou per evitar
que els exercicis estiguen fets.
Sense llibre (consultar amb el professor a principi
Educació Física
de curs)
Educació Plàstica i Visual Sense llibre
Ed.Marfil. Autor: Luis M. Botella i altres
Matemàtiques A i B ISBN llibre en valencià: 978-84-268-1398-5
ISBN llibre en castella`: 978-84-268-1369-5
1r batxillerat
Tecnologia industrial 1, 1º Bachillerato
F. Silva Rodríguez.Ed. McGraw-Hill
Tecnologia Industrial I
ISBN Student’s book: 978-84-481-6426-3
ISBN Wordbook: 9963-47-406-3
Viewpoints for Bachillerato 1(Student’s book i
Anglés Workbook) Ed. Burlington Books. ISBN:
978-9963-47-963-4
Història del món contemporani
Història (en valencià)
ISBN: 978-84-316-8936-0
Lengua castellana y literatura 1º Bachillerato
Castellà*(hay libro nuevo, pero se
(proyecto Tesela), ed. Oxford.
puede trabajar todavía con el
ISBN: 9788467368024 (libro nuevo)
viejo)
ISBN: 978-84-673-4034-1 (libro viejo)
Biologia i Geologia 1r Batx. Editorial Anaya
Biologia i Geologia (en valencià)
ISBN: 978-84-667-7553-3
Ciències per al Món Contemporani Sense llibre
Nou Veles. Valencià llengua i literatura.
Valencià
ED. Castellnou. ISBN: 978-84-8345-333-9
Economia Apunts del professor
Llatí Sense llibre
Gramática Griega. Berenguer Amenós Ed. Bosch
ISBN: 84-7676-964-4
Griego
Hélade. Ejercicios de griego. Morfologia. Ed. Bosch
ISBN:84-7676-581-9
Alemany Sin determinar. Esperar al principio de curso.
Recomendado: Dibujo Técnico I, Bachillerato.
Dibuix Tècnic Ed. McGraw-Hill
ISBN:84-481-4892-4
Ed. Marfil Autor: Luis M. Botella i altres
Matemàtiques I ISBN llibre en valencià: 978-84-268-1184-1
ISBN llibre en castellà: 978-84-268-1141-8
Ed. Marfil. Autor: Luis M. Botella i altres
Matemàtiques Aplicades a les
ISBN llibre en valencià: 978-84-268-1185-X
Ciències Socials I
ISBN llibre en castellà: 978-84-268-1143-4
Sense llibre (consultar amb el professor a principi de
Ed. Física
curs)
2n batxillerat
Viewpoints for Bachillerato 2 (Student’s Book i Workbook). Ed.
Anglés Burlington Books.
ISBN: 978-9963-47-975-7
Alemany Sin determinar. Esperar al principio de curso
Història d’Espanya (en valencià).Ed: Vicens Vives
Història
ISBN: 978-84-316-9260-5
Nou Vents. Ed. Castellnou
Valencià
ISBN: 978-848345-421-3
Castellà No hay libro de texto
Literatura universal A determinar
Editorial Diàlogo: Plató, Hume, Marx , Descartes, Nietzche.(No
Història de la Filosofia compreu els llibres abans de parlar amb la professora. Recordeu que són
edicions noves de l'editorial DIÀLOGO)
Biologia 2n Batxillerat. Ed. Voramar Santillana
Biologia (en valencià)
ISBN: 978-84-9807-278-5
Ciències de la Terra i Mediambientals 2n Batx.
CTMA Ed. McGraw Hill
ISBN: 978-84-481-7097-4

Apunts del professor


Economia
Física 2ª Bachillerato. Carrascosa, I, et alteri (2008)
Gráficas E. Corredor. Valencia.
Física
ISBN: 84-689-1142-9
Abans de comprar-lo, parleu amb la professora.
Geografia. Ed: Anaya (en valencià)
Geografia
ISBN: 978-84-667-8356-9
Recomendado: Dibujo técnico II. Bachillerato. Ed. MacGraw-Hill
Dibuix Tècnic
ISBN: 84-481-4888-6
Tecnologia Industrial II. S. Val. J. González, J. Ibáñez, J.L. Huertas, S.
Tecnologia Industrial II Torres
ISBN: 84-481-9869-7
Ed. Anaya. Autor: J. Cólera i altres
Matemàtiques II ISBN llibre en valencià: 978-84-667-8342-2
ISBN llibre en castellà: 978-84-667-8249-4
Ed. Anaya. Autor: J. Cólera i altres
Matemàtiques Aplicades
ISBN llibre en valencià:978-84-667-8345-3
a les Ciències socials II
ISBN llibre en castellà: 978-84-667-8253-1