You are on page 1of 1

Ti liu ny s gip bn hoch nh mt k hoch kinh doanh ch o vic kinh doanh ca bn xuyn sut cc hot ng t giai on khi nghip

p n giai on pht trin, huy ng vn, hay bt c n lc no khc m doanh nghip ca bn xc tin. Chng ti gii thiu di y mt k hoch kinh doanh in hnh gm by phn chnh. Trong mi phn u c phn m t, phn ch dn lp mt k hoch kinh doanh, trong nhiu phn cn c nhng mo nh gip cc bn trnh cc li thng gp. gip bn hiu r v c th thc hnh c, ngoi phn gii thch trong cc phn, chng ti xin cung cp "nhng hp cng c" vi y cc v d mu, cc bng mu, v bng ch gii thut ng. m bo chc chn rng bn c kh nng thit lp mt k hoch tt nht cho cng vic kinh doanh ca mnh, bn c th th nghim trn cng vic kinh doanh ca mt ngi no khc! trong qu trnh thc hin, nu bn c thc mc, hy kim tra phn Cc thc mc thng gp. (Ph lc 1) Phn gii thiu Miu t hot ng kinh doanh Th trng Pht trin v Sn xut Bn hng v Marketing Ban qun l Ti chnh