Lớp Ngày dạy 10A… ..../..../ 2011 10A… ..../..../ 2011 10A… ..../..../ 2011 10A… ..../..../ 2011 10A… ..../..../ 2011 10A… ..../....

/ 2011 10A… ..../..../ 2011 10A… ..../..../ 2011 10A… ..../..../ 2011 Tiết 1

Sĩ số .…/ …. .…/ …. .…/ …. .…/ …. .…/ …. .…/ …. .…/ …. .…/ …. .…/ …. GIỚI THIỆU

Tên HS vắng

1. Mục tiêu a) Kiến thức - Giới thiệu sử dụng SGK, các tài liệu tham khảo, phương pháp học tập,.. của môn Tin học lớp 10 b) Kỹ năng - Biết cách sử dụng SGK Tin học 10 - Biết phương pháp học tập của bộ môn Tin học 10 c). Thái độ - Rèn luyện cho HS phong cách suy nghĩ và làm việc khoa học. 2. Chuẩn bị của GV và HS a) Chuẩn bị của GV: SGK, SGV, Giáo án. b) Chuẩn bị của HS: Đồ dùng học tập 3. Tiến trình bài dạy a) Kiểm tra bài cũ Không kiểm tra b) Nội dung bài mới Hoạt động của GV và HS Nội dung chính * HĐ1: Tìm hiều cách sử dụng 1. Cách sử dụng sách giáo khoa sách giao khoa - Khi học Tin học, Sách giáo khoa là một tài liệu không thể thiếu đối với mỗi học sinh. Trong đó GV: Chương trình SGK gồm có đã chứa những kiến thức cơ bản nhất của môn những phần kiến thức nào? - Chương trình Tin học 10 gồm 4 chương: HS: Gồm các kiến thức về khái + Chương I: Tìm hiểu về khái niệm cơ bản của niệm cơ bản về Tin học, về hệ Tin học điều hành, soạn thảo văn bản,.. Trong chương này ta tìm hiểu về khái niệm về thông tin, khái niệm về dữ liệu, cấu trúc và hoạt

GV: Các phụ lục để làm gì? HS: Các phụ lục để mô tả cách hoạt động của máy tính dựa trên các hệ cơ số, biết các thuật ngữ được sử dụng trong Tin học

HĐ2: Tìm hiểu một số tài liệu học tập GV và HS cùng thảo luận để đưa ra các tài liệu phục vụ trong học tập.

HĐ3: Nêu phương pháp học tập Tin học 10 GV và HS cùng thảo luận cách học Tin học 10 GV kết luận: Học tin học 10 cần phải kết hợp lí thuyết với thực hành trong các giờ thực hành trên lớp và có thể thực hành ở nhà c) Củng cố, luyện tập - Nhắc lại các kiến thưc cần học trong chương trình, cách sử dụng SGK, và tìm các tài liệu tham khảo d) Hướng dẫn học ở nhà - Đọc trước bài 1

động của máy tính và một số thuật toán cơ bản,.. + Chương II: Tìm hiểu về hệ điều hành: Biết về hoạt động của hệ điều hành và các thao tác sử dụng hệ điều hành + Chương III: Tìm hiểu vể soạn thảo văn bản: Biết các thao tác cơ bản về soạn thảo văn bản Chương IV: Tìm hiểu về mạng máy tính Internet: Biết cách sử dụng Internet và một số dịch vụ trên Internet,.. - Phụ lục 1: Bộ mã ASCCI: Giúp biết cách hoạt động của máy tính dựa trên các hệ nhi phân - Phụ lục 2: Một số thuật ngữ chính: Biết một số thuật ngữ được sử dụng trong SGK 2. Tài liệu học tập - Hiện nay có rât nhiều các tài liệu phục vụ cho học tập như: - Tin học căn bản - Tin học văn phòng - Sách giáo khoa - …. - Sử dụng các tài liệu trên mạng máy tính,.. 3. Phương pháp học tập - Tin học là môn học có thực hành ứng dụng vì vậy khi học tập phải kết hợp với thực hành trên máy tính.

Lớp Ngày dạy Sĩ số Tên HS vắng 10A… ..../..../ 2011 .…/ …. 10A… ..../..../ 2011 .…/ …. 10A… ..../..../ 2011 .…/ …. 10A… ..../..../ 2011 .…/ …. 10A… ..../..../ 2011 .…/ …. 10A… ..../..../ 2011 .…/ …. 10A… ..../..../ 2011 .…/ …. 10A… ..../..../ 2011 .…/ …. 10A… ..../..../ 2011 .…/ …. Tiết 2 CHƯƠNG I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA TIN HỌC BÀI 1. TIN HỌC LÀ MỘT NGÀNH KHOA HỌC 1. Mục tiêu a) Kiến thức - Biết tin học là một nghành khoa học: có đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu riêng. biết máy tính vừa là đối tượng nghiên cứu, vừa là công cụ. - Biết được sự phát triển mạnh mẽ của tin học do nhu cầu của xã hội. - Biết các đặc trưng ưu việt của máy tính - Biết được một số ứng dụng của tin học và máy tính điện tử trong các hoạt động của đời sống. b) Kỹ năng - Biết loài người đang tiến đến một nền văn minh đó là nền văn minh thông tin c) Thái độ - Rèn luyện cho HS phong cách suy nghĩ và làm việc khoa học, ham hiểu biết. 2. Chuẩn bị của GV và HS a) Chuẩn bị của GV: SGK, SGV, Giáo án. b) Chuẩn bị của HS: Đồ dùng học tập 3. Tiến trình bài dạy a) Kiểm tra bài cũ Không kiểm tra b) Nội dung bài mới Hoạt động của GV và HS Nội dung chính * Hoạt động 1: Tìm hiểu sự phát triển 1. Sự hình thành và phát triển của tin của tin học học. GV: Những nghành nào phát triển sớm nhất? - Lịch sử phát triển xã hội loài người đang

HS: trả lời + Ngành công nghiệp điện năng, điện thoại, radio,… GV: Động lực để ngành Tin học được hình thành và phát triền? HS: Trả lời GV: Bổ sung và chốt lại GV:Ngành Tin học có những đặc thù gì? Máy tính có phái là đối tượng để nghiên cứu? HS: Trả lời GV: Hãy kể tên một số ứng dụng của Tin học trong đời sống xã hội? HS: trả lời ngành Y tế, giao thông, truyền thông, trường học, ... * Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc tính và vai trò của MTĐT GV: Kể tên một số đặc tính của MTĐT? HS: trả lời GV: Nhận xét, chốt lại - ví dụ 1 đĩa mềm đường kính 8,89cm có thể lưu nội dung một quyển sách dày 400 trang. GV: Tin học có những ảnh hưởng nào trong cuộc sống? HS: Trả lời GV: Máy tính có vai trò như thế nào trong cuộc sống ngày nay? HS: Trả lời GV: Nhận xét, chốt lại

ở nền văn minh thông tin vì vậy thông tin được coi là một dạng tài nguyên. Nhu cầu khai thác, xử lý thông tin ngày càng cao máy tính ra đời và trở thành công cụ đáp ứng nhu cầu về khai thác tài nguyên thông tin - Ngành Tin học có những đặc thù riêng đó là nghiên cứu và phát triển các ứng dụng không tách rời với sự phát triển và sử dụng máy tính điện tử. - Máy tính vừa là công cụ vừa là đối tượng nghiên cứu của con người. 2. Đặc tính và vai trò của máy tính điện tử. * Đặc tính: - Máy tính có thể làm việc không biết mệt mỏi. - Tốc độ xử lý thông tin của máy tính nhanh và ngày càng được nâng cao. - Là thiết bị tính toán có độ chính xác cao. - Khả năng lưu trữ thông tin lớn trong khoảng không gian nhỏ. - Giá thành máy tính ngày càng hạ, gon nhẹ, tiện sử dụng. - Các máy tính có thể liên kết với nhau tạo thành mạng máy tính, tạo khả năng thu thập xử lý, trao đổi thông tin. * Vai trò - Máy tính là công cụ lao động của con người, hỗ trợ con người về mặt tính toán, con người không ngừng cải tiến công cụ để đáp ứng nhu cầu lưu trữ, tìm kiếm và xử lí thông tin một cách có hiệu quả 3. Thuật ngữ tin học - Một số thuật ngữ tin học được sử dụng

* Hoạt động 3: Tìm hiểu khái niệm Tin học và thuật ngữ tin học GV: Giới thiệu một số thuật ngữ được

luyện tập . tính chất của thông tin. 3. ghi bài + Informatics GV: Qua những nội dung tìm hiểu ở + Informatique trên. truyền thông tin và ứng dụng vào các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. ghi bài Tin học là một ngành khoa học có mục tiêu là phát triển và sử dụng máy tính điện tử để nghiên cứu cấu trúc. 4.T6 .Học bài và trả lời câu hỏi 2. biến đổi. phương pháp thu thập. c) Củng cố. lưu trữ.Lịch sử hình thành và phát triển của nghành khoa học tin học . 5 SGK. ta có thể khái niệm về Tin học + Computer Science GV: Kết luận khái niệm Tin học * Khái niệm Tin học HS: Nghe giảng.Đọc trước bài 2 . tìm kiếm.Đặc tính ưu việt của MTĐT d) Hướng dẫn học ở nhà .sử dụng trong Tin học là: HS: nghe.

…/ ….. . . lượng thông tin./ 2011 10A… .../.. sự vật của thế giới khách quan và các hoạt động của con người trong đời sống xã hội.... các dạng thông tin và mã hoá thông tin cho máy tính../ 2011 10A… ....Biết dạng biểu diễn thông tin trong máy tính . . . ...../....../ 2011 10A… .. .. Chuẩn bị của GV và HS a) Chuẩn bị của GV: SGK.....…/ …. báo. Mục tiêu a) Kiến thức .…/ …./. ./.....…/ ….. Giáo án..../. .Lớp Ngày dạy 10A… ../ 2011 10A… ... .Biết khái niệm thông tin..Biết các hệ đếm cơ số 2 và 16 trong biểu diễn thông tin b) Kỹ năng . 2.. TV... . Thái độ .../ 2011 10A… .Rèn luyện cho HS phong cách suy nghĩ và làm việc khoa học. c).…/ …././..... SGV..…/ …../ 2011 10A… ././ 2011 10A… . THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU 1.…/ ….. HS: thông tin GV: Vậy thông tin là gì? HS: Trả lời Nội dung chính 1..Biết đơn vị đo lượng thông tin là Bit và các đơn vị bội của bit.KN: Thông tin là sự phản ánh các hiện tượng.Bước đầu mã hoá được thông tin đơn giản thành dãy bit..…/ …. thi tốt nghiệp THPT.…/ …... Khái niệm về thông tin và dữ liệu . Tên HS vắng BÀI 2... VD: Các thông tin về an toàn giao thông../ 2011 Tiết 3 Sĩ số .././ 2011 10A… .. . b) Chuẩn bị của HS: Đồ dùng học tập 3. Tiến trình bài dạy a) Kiểm tra bài cũ Hãy nêu những đặc tính và vai trò của tin học? b) Nội dung bài mới Hoạt động của GV và HS * HĐ1: Tìm hiểu khái niệm thông tin và dữ liệu GV: Các em biết được những gì qua sách.

được dùng để xác định đối tượng. phân biệt đối tượng này với đối tượng khác. và tương tự như vậy để xác định độ lớn của một lượng thông tin người ta cũng sử dụng đơn vị đo. .Đơn vị đo thông tin là bit. ghi bài * HĐ2: Tìm hiểu đơn vị đo lượng thông tin GV: Như chúng ta đã biết để xác định khối lượng một vật người ta sử dụng đơn vị: g. ảnh. HS: Nghe giảng.… Thông tin dạng âm thanh: Bài hát. ghi bài . Bit là phần nhỏ nhất của bộ nhớ máy tính lưu trữ một trong hai kí hiệu 0 hoặc 1.Thông tin loại phi số: GV: Lấy ví dụ các dạng thông tin sau: + Dạng văn bản Thông tin dạng văn bản? + Dạng hình ảnh Thông tin dạng hình ảnh? + Dạng âm thanh Thông tin dạng âm thanh? HS: Trả lời Thông tin dạng văn bản: Sách báo.GV: Nhận xét.Dữ liệu là các thông tin được đưa vào máy tính dùng. GV: Hãy nêu các dạng thông tin * Thông tin được chia làm hai loại: thường dùng? . chốt lại KN GV : Làm thế nào để phân biệt giữa các sự vật hiện tượng? HS: Thuộc tính của đối tượng. tranh. Đó là nhờ thông tin được đưa vào máy tính.. . 2. tạ. Các đơn vị đo thông tin 1 byte = 8 bit 1KB = 1024 byte 1MB = 1024 KB 1GB = 1024 MB 1TB = 1024 GB 1PB = 1024 TB * HĐ3: Tìm hiểu các dạng thông tin 3. GV: Những thông tin đó con người có được là nhờ vào quan sát.Thông tin về một đối tượng là tập hợp các thuộc tính về đối tượng đó.Loại số: Số nguyên.. HS: Trả lời câu hỏi: . Các dạng thông tin. GV: Trình bày KN dữ liệu HS: Nghe giảng. nhưng với máy tính chúng có được những thông tin đó là nhờ đâu. Đơn vị đo lượng thông tin .… Thông tin dạng hình ảnh: Hình vẽ. số thực. HS: Nghe giảng... ghi bài GV: Giới thiệu những đơn vị bội của bit. kg.

mã hóa được 28 = 256 kí tự .Vd: Thông tin gốc: ABC Thông tin mã hóa: 01000001 01000010 01000011 . . ghi bài GV: trình bày và hướng dẫn cách sử dụng bảng mã ASCII 4.Học bài và đọc trước mục 5 bài 2 .Để máy tính có thể xử lý được. Bộ mã ASCII sử dụng 8 bit để mã hóa. * HĐ4: Tìm hiểu mã hoá thông tin trong máy tính GV: Vậy thông tin được đưa vào máy tính như thế nào? HS: Mã hóa GV: Chốt lại HS: Nghe giảng.Hiện nay. một số dạng thông tin thường gặp d) Hướng dẫn học ở nhà . Mã hóa thông tin trong máy tính .Nhắc lại KN thông tin và dữ liệu. Cách biến đổi như vậy gọi là mã hóa thông tin..tiếng nói. Đơn vị dùng để đo thông tin là Bit.Để mã hóa thông tin dạng văn bản ta chỉ cần mã hóa ký tự. đã sử dụng bộ mã Unicode sử dụng 2 byte để mã hóa 216=65536 ký tự c) Củng cố. thông tin cần phải được biến đổi thành dãy bit. luyện tập ..

.. 9 và A...././.../ 2011 .…/ …. 2. 1 Hexa: 0.... .Thông tin có các dạng cơ bản nào? b) Nội dung bài mới Hoạt động của GV và HS * HĐ1: Tìm hiểu biểu diễn thông tin loại số trong máy tính GV : Giới thiệu qua về các hệ đếm thường dùng trong đời sống hàng ngày và trong tin học HS : Nghe giảng.. Tiết 4 BÀI 2. 8..+d-mb-m... 1./ 2011 .…/ ….. C. A.. 1 Vd: 125 = 1x26+1x25+1x24+1x23+1x22 + 0x21+1x20 = 11111012 . 10A… . 9. E.Biểu diễn số trong các hệ đếm N=dnbn+dn-1bn-1+. ghi bài GV : Trình bày công thức tổng quát biểu diễn số trong hệ đếm thập phân. 1../ 2011 .. gọi HS đứng tại chỗ trình bày.…/ …. 10A… .. Biểu diễn thông tin trong máy tính a... Thông tin loại số * Hệ đếm Cuộc sống hàng ngày: thập phân 0.Hệ hexa: 0.…/ ….. B../... 1./ 2011 ...Hệ nhị phân: 0.. 5... C. 7. Lấy ví dụ minh hoạ? ./. .. HS : Nghe giảng. HS: Trả lời Nội dung chính 5. THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU (Tiếp) 3./ 2011 .. đơn vị đo thông tin. nghe giảng.../. 5....…/ …. 7. D../. 10A… . 2.. 3.. B... ghi bài GV: Đưa ra một vài VD. 1. 10A… . 6. Trong đó: + 0<=di<b + b: Là có số hệ đếm ../. 4./ 2011 ..Hệ thập phân: 0.…/ ….. 10A… .+d0b0+d-1b-1+../... 6./ 2011 .....Nêu khái niệm thông tin. 9 Vd: 125 có thể biểu diễn: 125 = 1x102 + 2x101 + 5x100 ... 10A… .…/ …./ 2011 . 4. 8.. 10A… .…/ …./. F .. .. nhị phân và hexa...Lớp Ngày dạy Sĩ số Tên HS vắng 10A… .…/ …. ghi bài GV: Đưa ra một số VD minh hoạ HS: Quan sát. 9 Trong tin học: Nhị phân: 0. 3./ 2011 .. Tiến trình bài dạy a) Kiểm tra bài cũ ... 10A… ... 2.

. * Nguyên lý mã hóa nhị phân SGK 13 Ví dụ: biểu diễn xâu ABC 01000001 01000010 01000011 . âm thanh d) Hướng dẫn học ở nhà . 2 byte.Mọi số thực đều có thể được biểu diễn dưới dạng ± Mx10 ± K 0. ghi bài GV: cho biết công thức biểu diễn số thực: HS: Trả lời GV: Nhận xét. F (A = 10. 3 byte. thập phân.7x10-2 b. hình ảnh.56 = 0. 4 byte để biểu diễn số nguyên có dấu hoặc không dấu. ghi bài * HĐ3: Tìm hiểu thông tin loại phi số GV: Thông tin loại phi số có máy dạng? Lấy VD minh hoạ HS : Trả lời GV: Yêu cầu HS đọc và học SGK phần in nghiêng. E = 14. Thông tin loại phi số .Đọc trước Bài tập và thực hành 1 D. chốt lại HS: Trả lời câu hỏi: GV: Đưa ra một số VD Vd: -127 = 111111112 127 = 11111112 HS: Quan sát.Dạng văn bản: Mã hóa ký tự và thường sử dụng bộ mã ASCII hoặc Unicode. E. ghe giảng.Biểu diễn số nguyên . c) Củng cố. hexa.Các dạng khác: âm thanh. hình ảnh cũng phải mã hóa thành các dãy bit. .Một byte có thể biểu diễn các số nguyên có dấu từ -127 → 127. chốt lại GV: Đưa ra một số VD và giải thích thành phần trong công thức HS: Quan sát. + Loại số: Hệ nhị phân. Bit 7 là bit dấu trong đó: 0 là dấu dương 1 là dấu âm Biểu diễn số thực .Ta có thể chọn 1 byte.123456x104 VD 2 : Vd: 0. F = 15 Vd: 125 = 7x161+13x160 = 7D16 * Biểu diễn số trong máy tính .Biểu diễn thông tin trong máy tính. B = 11.1 ≤ M<1 (dấu phẩy động) Trong đó: M là phần định trị K là phần bậc VD 1: 1234. C = 12. luyện tập . D = 13.* HĐ2: Tìm hiểu cách biểu diễn số trong máy tính GV: Cách biểu diễn số nguyên như thế nào? HS: Trả lời GV: Bit nào dùng để biểu diễn dấu của số nguyên? GV: Bổ sung.Một byte có thể biểu diễn các số nguyên không dấu có giá trị từ 0 → 255 . + Loại phi số: văn bản.007 = 0. ghe giảng. Các bit của 1 byte có 8 bit được đánh dấu từ phải sang bắt đầu từ 0.

....../..Sử dụng bộ mã ASCII để mã hoá được xâu kí tự./.../. Các khái niệm * Thông tin là sự phản ánh các hiện tượng. .. Thái độ ././. Chuẩn bị của GV và HS a) Chuẩn bị của GV: SGK. . c)./. ..../ 2011 10A… ...../.…/ ….…/ …...…/ ….. b) Chuẩn bị của HS: Đồ dùng học tập 3.Củng cố hiểu biết ban đầu về Tin học. Giáo án..... .. số nguyên b) Kỹ năng ...…/ …. GV: Thông tin là gì? HS : trả lời GV: Để phân biệt đối tượng này với Nội dung chính 1.. .…/ …./.…/ …../ 2011 10A… ... ...../ 2011 10A… . ⇒ Thông tin về một đối tượng là một tập ../ 2011 10A… .. 2../ 2011 10A… .…/ …. . sự vật của thế giới khách quan và các hoạt động của con người trong đời sống xã hội.Biết sử dụng bộ mã ASCII để mã hóa xâu ký tự.Lớp Ngày dạy 10A… .Rèn luyện cho HS phong cách suy nghĩ và làm việc khoa học.Viết được số thực dưới dạng dấu phẩy động./ 2011 10A… ...... ../ 2011 10A… . Tiến trình bài dạy a) Kiểm tra bài cũ Kết hợp kiểm tra trong nội dung bài học b) Nội dung bài mới Hoạt động của GV và HS * Hoạt động 1: Ôn lại kiến thức lý thuyết. các đơn vị đo thông tin./. .Biết biểu diễn số trong các hệ đếm... số nguyên. ../ 2011 Tiết 5 Sĩ số ...…/ …...…/ ….. máy tính: Hiểu khái niệm thông tin../ 2011 10A… . . SGV. dữ liệu. Mục tiêu a) Kiến thức . Tên HS vắng BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 1 LÀM QUEN VỚI THÔNG TIN VÀ MÃ HÓA THÔNG TIN 1..

. Bài tập a. * Biểu diễn số trong các hệ đếm N=dnbn+dn-1bn-1+. Tin học. D a2.+d-mb-m. TB. KB. nghe giảng. ghi bài hợp các thuộc tính về đối tượng.T16 HS suy nghĩ và trả lời GV: Gọi HS lên bảng biểu diễn thông tin. PB.. * Cách chuyển đổi từ hệ 10 sang hệ b (b là hệ 2 hoặc 16). B a3. C. * Dữ liệu là thông tin đã được mã hóa và đưa vào máy tính. MB. Quy tắc: lấy số cần chuyển đổi chia cho b lấy số dư ra rồi viết số dư theo chiều ngược lại. GV: Trình bày VD minh hoạ HS: Quan sát. (có thể quy ước Nam = 1. VD1: VD2: * Hoạt động 2 : Chữa bài tập GV: Gọi HS đứng tại chỗ trả lời ý a SGK.. 1101011100 b) Sử dụng bảng mã ASCII để mã hoá và giải mã b1) “VN” – 010110 01001110 “Tin” – 01010100 01101001 01101110 b2) Dãy bit "01001000 01101111 ..+d0b0+d-1b-1+. máy tính a1.đối tượng khác người ta dựa vào đâu? HS trả lời: tập hợp các thuộc tính của đối tượng. Các đơn vị đo thông tin: byte. HS ghi bài GV: Dữ liệu là gì? HS trả lời. Nữ = 0 hoặc ngược lại) HS : Lên bảng biểu diễn thông tin GV: Yêu cầu đọc kỹ đề bài. đứng tại chỗ trả lời HS: tra phụ lục SGK trang 169 và trả 2. GB. GV : Tin học dùng hệ đếm nào? HS: trả lời GV : Cách biểu diễn số nguyên và số thực trong máy tính? HS trả lời. GV: Để xác định độ lớn của một lượng thông tin người ta dùng gì? HS trả lời: đơn vị đo thông tin.

d) Hướng dẫn học ở nhà .984x10-3 c) Củng cố.Hệ đếm trong tin học và cách chuyển đổi giữa các hệ cơ số.000984 = 0. 0. GV: Chia lớp thanh 3 nhóm. 25. chốt lại Cần dùng ít nhất 1 byte vì 1 byte có thể mã HS: Nghe giảng.25879x102 cáo kết quả 0. đánh giá phẩy động.11005x105 GV: Yêu cầu đại diện các nhóm báo 25. số thực -27 c1) Để mã hóa số nguyên .879. GV: Gọi HS lên bảng mã hoá số nguyên -27 về dãy Bit HS: Lên bảng c2) Viết các số thực sau đây dưới dạng dấu GV: Nhận xét. luyện tập .879 = 0. Đơn vị dùng để đo thông tin .127 đến 127.27 cần dùng ít HS: trả lời nhất bao nhiêu byte? GV: Nhận xét.Hoa.000984 nhóm 1 ý HS: Thảo luận theo nhóm 11005 = 0. GV: Yêu cầu HS mã hoá số nguyên c) Biểu diễn số nguyên. mỗi 11005. ghi bài hóa các số nguyên từ . 01100001" tương ứng là mã ASCII của GV: Ghi đáp án lên bảng dãy ký tự .Học bài và đọc trước Bài 3 .Nhắc lại KN thông tin và dữ liệu.lời.

/./ 2011 ....Hệ thống tin học dung để nhập... 10A… .…/ …..../. 10A… . 10A… ./.../ 2011 . 2./ 2011 .. bộ nhớ trong.…/ …..  Sự quản lý và điều khiển của con ../. bộ nhớ trong c)... Tiết 6 §3./ 2011 . Khái niệm hệ thống tin học . ./ 2011 .. xuất. 10A… . b) Kỹ năng ......…/ …../.…/ …./ 2011 . Giáo án... GIỚI THIỆU VỀ MÁY TÍNH (Tiết 1) 1. Tiến trình bài dạy a) Kiểm tra bài cũ . hoặc tranh CPU..…/ …./ 2011 ..…/ ….. b) Chuẩn bị của HS: Đồ dùng học tập 3../.Học tập nghiêm túc..... máy chiếu (nếu có).Nhận biết được bộ phận CPU.././ 2011 . Mục tiêu a) Kiến thức .Hệ thống máy tính gồm ba thành phần:  Phần cứng: Máy tính và các thiết bị liên quan.Không kiểm tra b) Nội dung bài mới Hoạt động của GV và HS * Hoạt động 1 (10'): Tìm hiểu hệ thống tin học GV: Trình bày KN về hệ thống tin học HS: ghi bài GV: Hệ thống tin học gồm máy thành phần? Thành phần nào là quan trọng nất? HS: Trả lời Nội dung chính 1. Thái độ . 10A… .Biết chức năng thiết bị chính của máy tính./ 2011 .. Von Neumann.. 10A… . Chuẩn bị của GV và HS a) Chuẩn bị của GV: SGK.Lớp Ngày dạy Sĩ số Tên HS vắng 10A… . 10A… .…/ ….....Biết máy tính làm việc theo nguyên lý J.…/ …./. truyền và lưu trữ thông tin ... 10A… ..  Phần mềm: Gồm các chương trình.. bộ nhớ ngoài. SGV..…/ ….... xử lý... tích cực..../...

Bộ nhớ trong . * Hoạt động 2 (10'): Tìm hiểu sơ đồ 2. > . Thiết bị vào Bộ nhớ trong Thiết bị ra 3. 4. * ROM (Read Only Memory): là bộ nhớ . ghi bài GV: Giới thiệu các phép toán dùng trong máy tính Phép tính số học: + . Sơ đồ cấu trúc của một máy tính Bộ nhớ ngoài cấu trúc máy tính Bộ nhớ ngoài GV: Mọi máy tính đều có một sơ đồ cấu trúc như sau (kết hợp thuyết trình và trình chiếu) Bộ xử lý trunghọc/lôgic Bộ số tâm Bộ điều khiển HS: vẽ cấu trúc của một máy tính GV: Các mũi tên chỉ việc trao đổi thông tin giữa các bộ phận. * Hoạt đông 3 (10'): Tìm hiểu cụ thể các bộ phận của máy tính.. chốt lại người. Quan hệ: = . x . . .Ngoài hai bộ phận nói trên.GV: Nhận xét.Bộ nhớ trong được chia làm hai loại là ROM và RAM. đó là thiết bị chính thực hiện và điều khiển việc thực hiện chương trình . ghi bài * Hoạt động 4 (10'): Tìm hiểu bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài GV: Khi đang làm việc trên máy tính để giữ lại những kết quả đã làm được thì ta làm gì? HS: lưu lại (ghi lại). . .CPU gồm 2 thành phần chính: + Bộ điều khiển CU (Control Unit): quyết định các thao tác phải làm bằng cách tạo ra các tín hiệu điều khiển. AND (và). chốt lại HS: Nghe giảng.Bộ xử lý trung tâm GV: Giới thiệu bộ phận CPU (kết hợp thuyết trình và trình chiêu) HS: Quan sát CPU và nghe giảng GV: Cho biết chức năng của CPU? HS: Trả lời GV: Nhận xét.Central Processing Unit). NOT (phủ định).CPU là thành phần quan trọng nhất của máy tính. < HS: Nghe giảng GV: Giới thiệu thanh ghi và bộ nhớ đệm HS: Nghe giảng. Bộ xử lý trung tâm (CPU . : Lôgic: OR (hoặc). + Bộ số học/lôgic ALU (Arithmetic/Logic Unit): thực hiện hầu hết các phép tính quan trọng trong máy tính.Bộ nhớ trong là bộ nhớ được dùng để ghi dữ liệu và chương trình trong thời gian xử lý. bên trong CPU còn có một số thanh ghi (register) và bộ nhớ đệm (cache).

Thông tin. giảng GV: Hãy cho biết chức năng của bộ nhớ trong? HS: Trả lời GV: Nhận xét. ghi bài c) Củng cố. minh hoạ (kết hợp thuyết trình và trình * RAM (Random Access Memory): Bộ chiêu) nhớ truy cập ngẫu nhiên. .Đọc. ghi dữ liệu trong thời gian xử lý Chỉ có thể đọc thông tin trên ROM (người sử dụng đưa vào). không mất đi kể cả . dữ liệu sẽ mất đi nếu mất tắt máy hoặc mất điện điện hoặc tắt máy. d) Hướng dẫn học ở nhà (1') .Không thể xóa.Phân biệt RAM và ROM ROM RAM .GV: Bộ nhớ được chia thành hai loại: cố định chỉ cho phép người sử dụng đọc Bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài. .Học bài và đọc trước mục 5. 6 Bài 3 . chốt lại HS: Nghe giảng. luyện tập (4') . .Thông tin do nhà sản xuất đưa vào. nhắc lại chức năng của bộ xử lý trung tâm và bộ nhớ trong.Từ sơ đồ cấu trúc của máy tính.Là bộ nhớ trong . Là bộ nhớ có thể HS: Quan sát ROM và RAM và nghe đọc và ghi dữ liệu. dữ liệu ra mà không cho phép ghi dữ liệu GV: Giới thiệu bộ nhớ trong bằng tranh vào.Là bộ nhớ trong .

10A… ... bộ nhớ ngoài.. Mục tiêu a) Kiến thức ./../ 2011 ./ 2011 .....…/ ….../ 2011 .Nhận biết được các bộ phận bộ nhớ ngoài. GIỚI THIỆU VỀ MÁY TÍNH (Tiết 2) 1.../ 2011 ./. 10A… .…/ …. Bộ nhớ Memory) ngoài (Secondary ./ 2011 .Bộ nhớ ngoài của máy tính thường là đĩa cứng.…/ ….. GV: Nêu điểm khác biệt giữa bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài. thiết bị ra c)..…/ …... b) Chuẩn bị của HS: Đồ dùng học tập 3..…/ ….. đĩa cứng./ 2011 ../. .. máy chiếu (nếu có)... đĩa CD../ 2011 ...…/ ….…/ …./.Học tập nghiêm túc.…/ …..Lớp Ngày dạy Sĩ số Tên HS vắng 10A… . . đĩa CD. Chuẩn bị của GV và HS a) Chuẩn bị của GV: SGK.. 10A… ..../ 2011 . thiết bị vào.…/ …./. USB... cho biết chức năng của CPU? b) Nội dung bài mới Hoạt động của GV và HS * Hoạt động 1 (10'): Tìm hiểu chức năng của Bộ nhớ ngoài GV: Hãy cho ví dụ một vài bộ nhớ ngoài? HS: Trả lời Đĩa mềm (đĩa A). Tiết 7 §3.. 10A… . Thái độ .Bộ nhớ ngoài dùng để lưu trữ lâu dài dữ liệu và hỗ trợ cho bộ nhớ trong./ 2011 . HS: Dữ liệu trong RAM chỉ tồn tại khi máy Nội dung chính 5... 10A… ..Biết chức năng thiết bị chính của máy tính.... Von Neumann../. 10A… .. bộ nhớ trong..././... 10A… ..Vẽ sơ đồ cấu trúc của máy tính.Biết máy tính làm việc theo nguyên lý J../.. thiết bị . 10A… .... SGV.. đĩa mềm. tích cực 2.. hoặc tranh CPU.. Tiến trình bài dạy a) Kiểm tra bài cũ (5') . b) Kỹ năng . Giáo án.

máy in. 6 . phải phụ thuộc vào yếu tố nào? + Chế độ màu: các màn hình có thể HS: Hai yếu tố: Độ phân phải.Thiết bị vào (Input Device) Thiết bị vào dung để đưa thông tin vào máy tính a) Bàn phím (keyboard) Xem hình 15: Bàn phím máy tính. GV: Giới thiệu học sinh xem ổ cứng. USB giải thích các chức năng và cách sử dụng. trả lời câu hỏi. ghi bài * Hoạt động 2 (10'): Tìm chức năng thiết vào GV: Hãy cho ví dụ một vài thiết bị vào? HS: Các thiết bị: Bàn phím. hình ảnh càng sác nét và đẹp. chế độ màu. a) Màn hình (Monitor) GV: Kết luận. dung để thu hình truyền trực tuyến qua mạng. c) Máy chiếu (Projector) GV: Em hãy cho biết máy chiếu có chức (Xem hình 20a) . GV: (giới thiệu) màn hình máy tính có cấu b) Máy in: (Printer) tạo tương tự như màn hình ti vi. máy quét.Thiết bị ra dùng để đưa dữ liệu ra từ ngược lại với thiết bị vào? Vậy theo em máy tính. đĩa mềm. (Xem hình 19) GV: Máy in có chức năng như thế nào? HS: Trả lời câu hỏi. * Hoạt động 3 (15'): Tìm hiểu chức thiết bị 7. loa… dụ màn hình có độ phân giải GV: Để được màn hình có chất lượng thì 640x480.tính đang hoạt động. có 16 hay 256 màu. HS: Nghe giảng. ghi bài nhớ flash. ghi bài GV: Giới thiệu chức năng của máy quét và webcam HS: Nghe giảng. b) Chuột: (Mouse) (Xem hình 16) c) Máy quét: (Scanner) (Xem hình 17) d) Webcam Là camera kỷ thuật số. CD. còn dữ liệu bộ nhớ ngoài có thể tồn tại khi máy tính đang hoạt động. + Độ phân giải: GV: Hãy cho ví dụ một vài thiết bị ra? Số lượng điểm ảnh trên màn hình. thậm chí có hàng GV: Màn hình có độ phân giải càng cao thì triệu màu khác nhau. Thiết bị ra (Output Device) ra GV: Thiết bị ra là thiết bị có nhiệm vụ . Ví HS: Các thiết bị: Màn hình. (Xem hình 14: Bộ nhớ ngoài). thiết bị ra dùng để làm gì? HS: Nghiên cứu. GV: Giới thiệu cơ bản về bàn phím và chuột HS: nghe giảng. chuột.

trình.Là nơi dữ liệu được xử lý.Học bài và đọc trước mục 8 Bài 3 .năng như thế nào? d) Loa và tai nghe: (Speaker and HS: Trả lời câu hỏi.Là thiết bị lưu trữ dữ liệu và chương .Có tốc độ truy xuất nhanh. Headphone) GV: Em hãy cho biết loa và tai nghe đưa (Xem hình 20b.Có tốc độ truy xuất chậm.Có dung lượng nhỏ. Bộ nhớ trong Bộ nhớ ngoài . .Lưu trữ dữ liệu lâu dài.Là thiết bị lưu trữ dữ liệu và chương trình. . . luyện tập (4') .Phân biệt bộ nhớ trong với bộ nhớ ngoài. 20c) loại dữ liệu dạng nao ra ngoài? GV: Có thể xem môđem là một thiết bị hỗ e) Modem trợ cho cả việc đưa dữ liệu vào và lấy dữ liệu ra từ máy tính c) Củng cố. . . .Có dung lượng lớn. .Nhắc lại chức năng của một số thiết bị liên quan trong máy tính d) Hướng dẫn học ở nhà (1') .

../ 2011 . 10A… .Biết chức năng thiết bị chính của máy tính.. C../ 2011 ... 4. …. 10A… . D. 9. A. hiểu biết của con người về sự vật..…/ …. GIỚI THIỆU VỀ MÁY TÍNH (Tiết 3) 1... E.../ 2011 . Chuẩn bị của GV và HS a) Chuẩn bị của GV: SGK.. 10A… . Tiết 8 §3.. hiện tượng nào đó. B..../.…/ …./. B. Tiến trình bài dạy a) Kiểm tra 15 phút * Trắc nghiệm khách quan (4 điểm) Câu 1: Thông tin là A.. 10A… . B./.. 2 byte Câu 3../ 2011 . Trong hệ đếm Hexa (hệ đếm cơ số 16) người ta dùng bộ kí tự nào A......…/ …. F . 8 byte B. Thái độ . 9../. E.. SGV. C. A. âm thanh B. nghiêm túc làm bài kiểm tra.…/ …. Mục tiêu a) Kiến thức .…/ ….././ 2011 .. E... 9. 1. b) Chuẩn bị của HS: Đồ dùng học tập 3.. C.. 1.... 2.. F. Bài soạn. khái niệm.Lớp Ngày dạy Sĩ số Tên HS vắng 10A… . . 10A… ../ 2011 .…/ …./ 2011 . 1 byte D. 3.. C.…/ …. Von Neumann.. ….... 0. 1.././.... …././ 2011 . 9 B. D.. D... 1 bit C. hình ảnh..…/ …. 2. 2. tích cực.. 0.Biết máy tính làm việc theo nguyên lý Phôn nôi-man c).. dữ liệu của máy tính Câu 2: Để biểu diễn một kí tự trong bộ mã ASCII cần sử dụng A.. G D.. b) Kỹ năng . 10A… .Học tập nghiêm túc. F C./ 2011 ../. 10A… .... đề kiểm tra 15 phút.. các văn bản là số liệu D.Biết máy tính làm việc theo nguyên lý J.…/ …. 10A… . A.

HS: Ghi bài c) Củng cố. thuộc kiến trúc từng máy. Lưu trữ chương trình và dữ liệu trong tuyến bằng độ dài từ máy. 106 B. Trương trình là gì? . máy tính xử lí đồng + Địa chỉ các ô nhớ liên quan. * Nguyên lý lưu trữ chương trình Dãy bit như vậy được gọi là từ máy và Lệnh được đưa vào máy tính dưới được lưu trữ trong một ô nhớ. 16. (bus). Mỗi tuyến có một số đường dẫn. 105 C. Độ dài từ dạng mã nhị phân để lưu trữ. * Nguyên lý truy cập theo địa chỉ HS: Nghe giảng. HS: thảo luận và trả lời Thông tin về một lệnh bao gồm: GV nhận xét. 32 hay 64 bit phụ như những dữ liệu khác. Hoạt động của máy tính hoạt động của máy tính * Nguyên lý điều khiển bằng chương trình: GV: Máy tính phải có phần mềm mới hoạt Máy tính hoạt động theo chương động được. luyện tập (4') . * Nguyên lý Phôn nôi . ghi bài nguyên lí chung gọi là nguyên lí Phôn GV: Trình bày nguyên lý Phôn Nôi. cho biết chức năng các bộ phận đó? . Truy cập theo địa chỉ tạo thành một HS: Nghe giảng. chốt lại + Địa chỉ của lệnh trong bộ nhớ + Mã của thao tác GV: Khi xử lí dữ liệu.Câu 4: Số 110101(2) được biểu diễn dạng thập phân là số nào sau đây: A. 53 * Tự luận (6 điểm) Câu 5: Biểu diễn số trong các hệ đếm khác nhau: a) 11101102 = ?10 b) 3910 = ?2 b) Nội dung bài mới Hoạt động của GV và HS Nội dung chính * Hoạt động 1 (25'): Tìm hiểu nguyên lý 8.man theo đó các giá trị bit có thể di chuyển Mã hoá nhị phân. thời một dãy bit chứ không xử lí từng bit. phần mềm còn được gọi là trình. xử lý máy có thể là 8. Thông thường số đường dẫn chương trình. 55 D.Nhắc lại: Máy tính gồm mấy bộ phận. Điều khiển bằng trong máy. ghi bài Việc truy cập dữ liệu trong máy tính GV: Các bộ phận của máy tính nối với được thực hiện thông qua địa chỉ nơi nhau bởi các dây dẫn gọi là các tuyến lưu trữ.man Nôi-man.Chương trình là một dãy các lệnh. chương trình.

+ Thiết bị vào (input device): dùng để đưa thông tin vào máy tính. + Bộ nhớ trong: thực hiện và lưu trữ dữ liệu đang được xử lí. CPU bao gồm: Bộ điều khiển CU. ngoài ra còn có Thanh ghi. d) Hướng dẫn học ở nhà (1') . .Nhắc lại Nguyên lý Phôi – Nôi-man. + Thiết bị ra (Output Device) : dùng để đưa dữ liệu ra từ máy tính. RAM + Bộ nhớ ngoài (Secondary Memory): dùng để lưu trữ lâu dài dữ liệu và hỗ trợ cho bộ nhớ trong .Cache.+ CPU: là thiết bị chính thực hiện và điều khiển việc thực hiện chương trình. Bộ nhớ trong bao gồm: ROM. Bộ số học/lôgic.Học bài và đọc trước Bài tập và thực hành 2 .

SGV...…/ ….... Thái độ ..…/ …. chuột c). 10A… . báo cáo kết quả GV: Nhận xét.. Tiến trình bài dạy a) Kiểm tra bài cũ . đưa ra kết quả đúng nhất Nội dung chính * Ôn tập kiến thức lý thuyết Câu1: Hệ thống tin học gồm các thành phần. ổ đĩa... Giáo án. màn hình.…... 10A… ./.../ 2011 . 10A… .Nhận biết được các bộ phận của máy tính . 10A… .. Mục tiêu a) Kiến thức ./ 2011 .Không kiểm tra b) Nội dung bài mới Hoạt động của GV và HS * Hoạt động 1 (15'): Củng cố kiến thức lý thuyết GV: Chia nhóm. chuột./ 2011 ./.. có ý thức bảo vệ phòng máy... Tiết 9 BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 2 (Tiết 1) LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNH 1...././../. 2. máy tính b) Chuẩn bị của HS: Đồ dùng học tập 3.Làm quen với bàn phím./ 2011 . máy tính và Internet.. 10A… ........./.... Chuẩn bị của GV và HS a) Chuẩn bị của GV: SGK./ 2011 .Lớp Ngày dạy Sĩ số Tên HS vắng 10A… ...…/ …. cổng USB././ 2011 ....…/ ….../... phát phiếu học tập HS: Thảo luận. Sự quản lí và điều kiển của con .Thực hành nghiêm túc..Biết được các bộ phận chính của máy tính và một số thiết bị như: bàn phím.. 10A… .../ 2011 .…/ …./.... đĩa.…/ ….. 10A… . b) Kỹ năng . A...…/ ….Biết bật/ tắt máy tính. B..…/ …. 10A… ...…/ …./ 2011 . máy in ./ 2011 . Người quản lí.

Câu 1: A

Câu 2: B

Câu 3: D

Câu 4: E

Câu 5: A

Câu 6: C

người, phần cứng và phần mềm. C. Máy tính, mạng và phần mềm D. Máy tính, phần mềm và dữ liệu Câu 2: Phát biểu nào sau đây là không chính xác. A. Tốc độ máy tính ngày càng tăng. B. Giá thành máy tính ngày càng tăng. C. Dung lượng đĩa cứng ngày càng tăng. D. Dung lượng bộ nhớ ngày càng tăng. Câu 3: Hãy chọn phát biểu chính xác nhất về chức năng của CPU A. Thực hiện các phép tính số học và lôgic. B. Điều khiển, phối hợp các thiết bị của máy tính thực hiện đúng chương trình đã định C. Điều khiển thiết bị ngoại vi D. A và B. E. A và C Câu 4: Bộ nhớ trong bao gồm A. thanh ghi và ROM B. cache và ROM C. thanh ghi và RAM D. thanh ghi và Cache. E. RAM và ROM. Câu 5: ROM là bộ nhớ dùng để A. Chứa các chương trình hệ thống được hãng sản xuất cài đặt sẵn và người dùng thường không thay đổi được. B. chứa các dữ liệu quan trọng. C. chứa hệ điều hành MS - DOS. D. B và C. Câu 6: Khác nhau bản chất giữa bộ nhớ ROM và RAM là: A. Bộ nhớ ROM có tốc độ truy cập

cao hơn. B. Bộ nhớ ROM không thể truy cập ngẫu nhiên, trong khi RAM có thể truy cập ngẫu nhiên C. Người dùng không thể thay đổi nội dung của bộ nhớ ROM. D. A và C. Câu 7: Những phát biểu nào dưới đây về bộ nhớ ngoài là đúng. Câu 7: B A. Là bộ nhớ đặt bên ngoài hộp máy. B. Là bộ nhớ lưu trữ lâu dài dữ liệu và hỗ trợ bộ nhớ trong C. A và B đều đúng D. A và B đều sai. Câu 8: Phát biểu nào sau đây là hợp lí Câu 8: A nhất về chức năng của bộ nhớ RAM. A. Dùng để lưu trữ dữ liệu và chương trình trong thời gian máy làm việc. B. Dùng để lưu trữ chương trình trong thời gian máy làm việc. C. Dùng để lưu trữ dữ liệu lâu dài. D. B và C đều đúng Câu 9: A Câu 9: Lệnh máy tính không chứa các thành phần nào sau đây A. Địa chỉ của chính lệnh máy. B. Mã của thao tác cần thực hiện. C. Địa chỉ của ô nhớ toán hạng. D. Địa chỉ của ô nhớ kết quả. * Hoạt động 2 (25'): Giới thiệu các bộ * Nội dung thực hành phận chính của máy tính. A. Làm quen với máy tính - Gv: Tại phòng máy tính, hướng dẫn cho học sinh quan sát nhận biết các bộ - Các bộ phận của máy tính và một số phận của máy tính. thiết bị khác: Màn hình, bàn phím, máy in, - HS: Quan sát, ghi nhớ, ghi bài nguồn điện, cáp nối, cổng USB, máy GV: Gọi HS đứng tại chỗ trả lời một số chiếu, Modem, Hub. thiết bị liên quan tới máy tính HS: Trả lời

- Gv: Để có thể làm việc được với máy tính thì đầu tiên ta phải đăng nhập vào - Vào ra hệ thống: hệ thống. - HS: Nghe giảng + Cách khởi động máy tính: - Gv: Thao tác trên máy, yêu cầu học Nhấn nút khởi động trên máy tính, máy sinh quan sát tính khởi động xuất hiện màn hình - HS: Quan sát, nghe giảng, ghi bài Windows - Gv: Trước khi ra khỏi hệ thống cần phải đóng tất cả các cửa sổ đang mở. - Gv: Thao tác trên máy yêu cầu học sinh quan sát. + Cách ra khỏi hệ thống: - HS: Quan sát, nghe giảng, ghi bài Start → Turn Off Computer → Turn Off - Gv: Yêu cầu HS thực hiện lại các (hoặc chọn Shut Down) thao tác trên. - HS: Thực hành theo yêu cầu. c) Củng cố, luyện tập (3') - Nhắc lại một số thiết bị liên bị liên quan tới máy tính, - Nhắc lại thao tác mở/ tắt máy. d) Hướng dẫn học ở nhà (2') - Học bài và đọc trước mục b, c của Bài tập thực hành 2

Lớp Ngày dạy Sĩ số Tên HS vắng 10A… ..../..../ 2011 .…/ …. 10A… ..../..../ 2011 .…/ …. 10A… ..../..../ 2011 .…/ …. 10A… ..../..../ 2011 .…/ …. 10A… ..../..../ 2011 .…/ …. 10A… ..../..../ 2011 .…/ …. 10A… ..../..../ 2011 .…/ …. 10A… ..../..../ 2011 .…/ …. 10A… ..../..../ 2011 .…/ …. Tiết 10 BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 2 (Tiết 2) LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNH 3. Tiến trình bài dạy a) Kiểm tra bài cũ - Kết hợp kiểm tra trong nội dung học thực hành b) Nội dung bài mới Hoạt động của GV và HS * Hoạt động 1 (25'): Tìm hiểu bàn phím và thực hành một số phím trên bàn phím GV: Dựa vào kiến thức phân biệt các nhóm phím. HS: quan sát và phân biệt Nội dung chính B. Sử dụng bàn phím. * Quan sát các nhóm phím trên bàn phím: - Phím số: Các chữ số từ 0,…,9 - Phím kí tự: Các chữ cái từ A,…,Z - Phím chức năng từ F1,…,F12 - Phím điều khiển Enter, Ctrl, Alt,… - Phím xoá Delete, BackSpace. - Phím di chuyển - Home, End + Mở 1 chương trình ứng dụng. GV: Hướng dẫn mở một chương trình + Gõ 1 dòng văn bản tùy chọn. ứng dụng( Word, Notepad), yêu cầu hs + Cách đánh ký tự in hoa, từ ký tự thường gõ 1 đoạn (không dấu) bất kỳ trong bài chuyển sang ký tự hoa. đọc thêm 3 HS: Quan sát và thực hành theo hướng + Ấn phím S, sau đó giữ phím Ctrl và ấn dẫn S(Ctrl – S) xuất hiện hội thoại.

+ Kéo thả chuột: Nhấn và giữ nút trái của chuột. nghe giảng. di chuyển con trỏ chuột đến vị trí cần thết thì thả ngón tay nhấn giữ chuột. Ứng dụng theo từng chương trình (lệnh) khác nhau.Nhắc lại thao tác mở/ tắt máy. HS: Quan sát. HS: Quan sát.Nhắc lại một số thiết bị liên bị liên quan tới máy tính.Học bài và đọc trước bài 4 Bài toán và thuật toán. ghi bài và + Nháy chuột phải vào chương trình ở thực hành theo nội dung hướng dẫn thanh công việc → Close. + Nháy đúp chuột: Nháy chuột nhanh 2 lần liên tiếp. ghi bài và thực hành theo hướng dẫn * Hoạt động 2 (15'): Thực hành với thiết bị chuột GV: Giới thiệu và hướng dẫn thực hành các thao tác sử dụng chuột. HS: Quan sát. một số thao tác với chuột và bàn phím d) Hướng dẫn học ở nhà (1') . nghe giảng. * Thoát khỏi cửa sổ trong Windows: GV: Hướng dẫn học sinh thoát khỏi + → File → Exit (File → Close) cửa sổ hiện hành bằng một số thao tác + Nháy nút Close tại góc trên bên trái màn với bàn phím và chuột hình. + Nháy chuột: Nhấn nút trái chuột rồi thả ngón tay. Chuột có thể di chuyển mọi hướng theo yêu cầu của người dung.GV: Hướng dẫn thêm thao tác lưu nội dung vừa gõ vào từ bàn phím HS: Quan sát. . ghi bài GV: Hướng dẫn học sinh kích hoạt một cửa sổ thư mục trên màn hình nền bằng cách nháy đúp chuột hoặc nháy chuột phải chọn Open trên Menu. . nghe giảng. + Alt + F4 c) Củng cố. ghi nhớ và thực hành theo yêu cầu C. Sử dụng chuột * Thao tác với chuột: + Di chuyển chuột: Thay đổi vị trí trên mặt phẳng. luyện tập (4') .

/ 2011 ...…/ …. Tiết 11 §4../ 2011 . bảng phụ./. 10A… ../..Xác định được Input và Output cho các bài toán ..…/ …. Sách giáo khoa. b) Chuẩn bị của HS: Sách giáo khoa....Biết khái niệm bài toán và thuật toán./ 2011 .Biết cách biểu diễn thuật toán bằng ngôn ngữ liệt kê (dùng ngôn ngữ tự nhiên) và bằng sơ đồ khối ..…/ …..../...Học tập nghiêm túc..…/ …...…/ …... 10A… .... BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN (Tiết 1) 1. các đặc trưng chính của thuật toán. 10A… ... Tiến trình bài dạy a) Kiểm tra bài cũ ./.Kiểm tra kết hợp trong trong giờ học b) Nội dung bài mới Hoạt động của GV và HS Nội dung chính * HĐ1 (20’) Tìm hiểu khái niệm về bài 1. 2 Chuẩn bị của GV và HS a) Chuẩn bị của GV: Giáo án.. 10A… .Hiểu một số thuật toán thông dụng. vở ghi... Khái niệm về bài toán toán Vd1: Giải phương trình: GV: Em hãy cho một ví dụ về bài toán ax + b = 0 trong toán học? Giả thiết: Hai số nguyên a và b ../ 2011 .../ 2011 .../.…/ …...… 3../ 2011 . 10A… . Mục tiêu a) Kiến thức .. 10A… ././ 2011 ../ 2011 . ..../ 2011 ... Thái độ ..…/ ….Lớp Ngày dạy Sĩ số Tên HS vắng 10A… . b) Kỹ năng ./.…/ ….../. c).Xây dựng được thuật toán giải một số bài toán đơn giản bằng sơ đồ khối hoặc ngôn ngữ liệt kê... 10A… ...…/ ….. phòng máy chiếu (nếu có)../... 10A… . tích cực.

muốn có chương trình ta cần có hữu hạn các thao tác được sắp xếp theo một thuật toán. ghi bài Output: Dữ liệu ra b. N Output: UCLN (M. Vd5: Tính tổng của N số nguyên dương đầu tiên. yêu cầu HS các bài toán sau. Ví dụ: Xác định Input và Output của GV: Trình bày một số VD. Vậy thuật toán là gì? trình tự xác định sao cho sau khi thực hiện HS: Trả lời day thao tác ấy.Bài toán trong tin học gồm: GV: Bài toàn gồm mấy phần? Input: Thông tin vào HS: Trả lời. b.N) Input: Hai số nguyên dương M. Khái niệm thuật toán toán .Việc chỉ ra tường minh một cách tìm GV: Muốn máy tính đưa ra được Output của bài toán gọi là thuật toán. Input: Số nguyên dương N Output: Tổng của N số nguyên dương đầu tiên * HĐ2 (20’): Tìm hiểu khái niệm bài 2.Là việc nào đó mà ta muốn máy tính thực HS ghi bài hiện để từ thông tin đưa vào (Input) tìm được thông tin ra (Output). .Thuật toán để giải một bài toán là một dãy trình. GV: Bài toán trong toán học và bài toán trong tin học có gì khác nhau? HS: Trả lời GV: Nhận xét. xác định Input và Output? Vd2: Giải phương trình HS: Trả lời ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) GV: Nhận xét và chốt lại Input: Số nguyên a. Output từ Input cần phải có chương . bổ sung a. HS: Nghe giảng.HS: Trả lời Kết luận: Kết luận nghiệm của PT. chốt lại nhận được Output cần tìm . ghi bài Output: Nghiệm của phương trình. từ Input của bài toán ta GV: Nhận xét.N). Vd4: Kiểm tra số nguyên dương N có phải là số nguyên tố không? Input: Số nguyên dương N Output: Kết luận N có phải là số nguyên tố không. c với a ≠ 0. Vd3: Tìm UCLN (M. Khái niệm GV: Trình bày khái niệm bài toán .

. • Hình chữ nhật thể hiện các phép tính toán. ghi bài GV: Hãy cho biết thuật toán có mấy cách để diễn đạt? HS: Trả lời.Nhắc nhở lại khái niệm bài toán và khái niệm về thuật toán. nghe giảng.Về nhà học bài và làm bài tập ở nhà.HS: Nghe giảng.Thuật toán có hai cách + Cách 1: Liệt kê các bước + Cách 2: Sơ đồ khối Khối qui ước dùng trong thuật toán • Hình thoi thể hiện thao tác so sánh. ghi bài . • Hình ô van thể hiện thao tác nhập. • Các mũi tên quy định trình tự thực hiện các thao tác. xuất dữ liệu. ghi bài GV: Giới thiệu các khối qui ước dùng trong thuật toán (Trình chiếu kết hợp thuyết trình) HS: Quan sát. . c) Củng cố luyện tập (4’) .Xác định Input và Output của các bài toán sau: S =1 + 1 1 1 1 + + + + 2 3 N −1 N d) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (1’) .

.../. Mục tiêu a) Kiến thức . 10A… .…/ ….…/ ….…/ …../.. 10A… ../.... Thái độ .Học tập nghiêm túc.../. 10A… ../. các đặc trưng chính của thuật toán.…/ …..Trình bày khái niệm bài toán.. Tiến trình bài dạy a) Kiểm tra bài cũ (5') . . Cho biết INPUT và OUTPUT cho bài toán xác định tính Axit hoặc Kiềm của của một dung dịch.. phòng máy chiếu (nếu có).. b) Nội dung bài mới Hoạt động của GV và HS Nội dung chính * HĐ1 (25'): Tìm hiểu thuật toán Tìm 2...Lớp Ngày dạy Sĩ số Tên HS vắng 10A… ....… 3../ 2011 ...Biết khái niệm bài toán và thuật toán.. 10A… .…/ ….... c)./ 2011 ..Xây dựng được thuật toán giải một số bài toán đơn giản bằng sơ đồ khối hoặc ngôn ngữ liệt kê./ 2011 . 10A… ./. b) Chuẩn bị của HS: Sách giáo khoa. . 10A… .…/ …. 2 Chuẩn bị của GV và HS a) Chuẩn bị của GV: Giáo án./. vở ghi./../ 2011 . Sách giáo khoa./ 2011 ./ 2011 ...... Tiết 12 §4..Hiểu thuật toán tìm giá trị lớn nhất của một dãy số nguyên..Thực hiện mô phỏng thuật toán tìm giá trị lớn nhất của một dãy số nguyên.…/ …............. tích cực.…/ …. BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN (Tiết 2) 1../ 2011 ../ 2011 . 10A… . Khái niệm thuật toán (tiếp) giá trị lớn nhất của một dãy số nguyên * Ví dụ: Tìm giá trị lớn nhất của một GV: Trình bày yêu cầu bài toán Tìm dãy số nguyên ./ 2011 .. 10A… . b) Kỹ năng .…/ ….. bảng phụ một số ví dụ về thuật toán.Biết cách biểu diễn thuật toán bằng ngôn ngữ liệt kê (dùng ngôn ngữ tự nhiên) và bằng sơ đồ khối ./..

ghi bài . aN..T33) . 3. GV: Giải thích mũi tên ← được dùng Ghi chú: Mũi tên ← trong thuật toán được để gán giá trị dùng để gán giá trị VD: x ← a+b HS: Nghe giảng. an . i ← i + 1 rồi quay lại bước 3...2. ghi bài + C2: Thuật toán diễn tả bằng sơ đồ GV: Trình bày thuật toán bằng sơ đồ khối khối (kết hợp trình chiếu và thuyết NhËp N vµ d·y a . ghi bài GV: Trình bày ý tưởng bài toán (thuyết trình kết hợp trình chiếu mô phỏng) HS: Quan sát. .Ý tưởng (SGK.Ví dụ mô phỏng thuật toán trên với N = 7 và dãy A: 5. 6.Xác định bài toán + Input: Số nguyên dương N và dãy N số nguyên a1. B4: B4. i← 2 1 N 1 i>N? Sai §óng §­a ra Max råi kÕt thóc Sai ai > Max? §óng Max ← ai i ←i + 1 GV: Lấy VD mô phỏng thuật toán HS: Nghe giảng.... ghi bài Max ← a . B3: Nếu i > N thì đưa ra giá thi Max rồi kết thúc. 4. + Output: Giá trị lớn nhất Max của dãy số. 7..…. B4. 1. Nếu ai > Max thì Max ← ai.1.Thuật toán + C1: Liệt kê các bước B1: Nhập N và dãy a1.giá trị lớn nhất của một dãy số nguyên GV: Nhắc lại Input và Output của bài toán? HS: Trả lời. nghe giảng. 15 Dãy A i Max 5 5 1 2 5 4 3 5 7 4 7 6 5 7 3 6 7 15 7 15 . i ← 2.. ghi bài . B2: Max← a1. a trình) HS: Quan sát. nghe giảng GV: Trình bày và giải thích thuật toán theo cách liệt kê HS: Nghe giảng.

GV: Yêu cầu HS đọc SGK tính chất + Tính đúng đắn: Sau khi thuật toán kết của thuật toán tìm giá trị lớn nhất Max. chốt lại hoặc là có đúng một thao tác xác định để HS: Nghe giảng. 14. thúc. .Nhắc lại khái niệm bài toán và khái niệm về thuật toán. 6 d) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (1’) . 12. c) Củng cố luyện tập (4’) . ta phải nhận được Output cần tìm. 17. 5. thuật toán? + Tính xác định: Sau khi thực hiện một HS: Trả lời thao tác thì hoặc là thuật toán kết thúc GV: Nhận xét. 11.Về nhà học bài và đọc trước ví dụ kiểm tra tính nguyên tố .* HĐ 2 (10'): Tìm hiểu tính chất của * Các tính chất của thuật toán thuật toán + Tính dừng: Thuật toán phải kết thúc sau GV: Hãy cho biết các tính chất của một số hữu hạn lần thực hiện các thao tác. ghi bài được thực hiện tiếp theo. các đặc trưng của thuật toán. 7. 9.Mô phỏng thuật toán trên với N = 9 và dãy A: 8.

/./ 2011 ./...… 3../ 2011 . Mục tiêu a) Kiến thức .. Tiến trình bài dạy a) Kiểm tra bài cũ (10') .Biết cách biểu diễn thuật toán bằng cách liệt kê các bước và bằng sơ đổ khối. BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN (Tiết 3) 1../. b) Kỹ năng ...…/ …... ./ 2011 .... Tiết 13 §4.. Sách giáo khoa... phòng máy chiếu (nếu có).Học tập nghiêm túc..Xây dựng được thuật toán giải một số bài toán đơn giản bằng sơ đồ khối hoặc liệt kê từng bước.Viết thuật toán cho bài toán Kiểm tra tính Axit hoặc kiềm của một dung dịch? b) Nội dung bài mới Hoạt động của GV và HS Nội dung chính .…/ …..…/ …. tích cực..…/ …. các đặc trưng chính của thuật toán..…/ ….././ 2011 . 2 Chuẩn bị của GV và HS a) Chuẩn bị của GV: Giáo án... 10A… .Lớp Ngày dạy Sĩ số Tên HS vắng 10A… ././.. 10A… .../ 2011 . b) Chuẩn bị của HS: Sách giáo khoa. 10A… . c).Hiểu thuật toán kiểm tra tính nguyên tố của một số nguyên dương./ 2011 .... . Thái độ .... 10A… ..Biết khái niệm bài toán và thuật toán.. 10A… . 10A… ..Thực hiện mô phỏng thuật toán kiểm tra tính nguyên tố của một số nguyên dương....…/ …. 10A… ./ 2011 ../../ 2011 ..... vở ghi.…/ …..././. ... 10A… ../ 2011 . bảng phụ một số ví dụ về thuật toán.…/ …..…/ …......

kết thúc.Input: N là một số nguyên dương. + [x]: Kí hiệu phần nguyên của x. kết thúc. là số B6: Nếu N chia hết cho i thì thông báo N nguyên lớn nhất không vượt quá x.b. B3: Nếu N < 4 thông báo N là nguyên tố rồi kết thúc. • Ý tưởng: SGK • Thuật toán a) Cách liệt kê B1: Nhập số nguyên dương N. trả lời i 2 3 4 5 6 GV: Kết luận N/i 29/2 29/3 29/4 29/5 Chia hết không? Không Không Không Không a) 29 là số nguyên tố Với N = 45 (  45 = 6 )   i 2 3 . GV: Gọi HS giải thích từng bước với ví dụ mô phỏng và kết luận bài toán Với N = 29 (  29 = 5)   HS: Suy nghĩ.Ví dụ mô phỏng các bước thực hiện thuật cho thuật toán toán trên. nghe giảng.   trong phạm vi từ 2 đến  N  + 1 và B4: i ←2.* HĐ 1 (20'): Tìm hiểu thuật toán kiểm tra tính nguyên tố của một số nguyên dương.Output: "N là số nguyên tố" hoặc "N không là số nguyên tố". B2: Nếu N = 1 thông báo N không nguyên tố. không nguyên tố rồi kết thúc. nghe giảng * HĐ2 (7'): Tìm hiểu ví dụ mô phỏng . khối (trình chiếu kết hợp thuyết trình). . Một số ví dụ về thuật toán * Ví dụ 1: Kiểm tra tính nguyên tố của một số nguyên dương • Xác định bài toán . GV: Giới thiệu thuật toán bằng sơ đồ B7: i ← i +1 rồi quay lại B5. Sơ đồ khối T37 SGK. GV: Hãy nhắc lại Input và Output? HS: Trả lời GV: Yêu cầu HS đọc SGK HS: Đọc SGK GV: Số nguyên tố là số như thế nào? HS: Trả lời GV: Trình bày thuật toán theo cách liệt kê (trình chiếu kết hợp thuyết trình) HS: Quan sát.T37 HS: Quan sát. yêu cầu HS đọc và nghiên cứu SGK. ghi bài GV: + Biến i nhận giá trị nguyên thay đổi 3. dùng để kiểm tra N có chia hết cho i B5: Nếu i >  N  thì thông báo N là nguyên   hay không tố.

37. 3: Kiểm tra tính nguyên tố N= 35.N/i Chia hết không? 45/2 Không 45/3 Chia hết b) 45 không là số nguyên tố c) Củng cố luyện tập (7’) .Học bài theo nội dung bài học . 39. 40 .Mô phỏng thuật toán kiểm tra tính nguyên tố với N= 35 và N= 70 (chia lớp 4 nhóm) + Nhóm 1.Đọc trước VD2 mục 3 SGK. + Nhóm 2.Hệ thống lại các trình tự của một bài toán . 38. 4: Kiểm tra tính nguyên tố N= 70 d) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (1’) .

…/ ….../ 2011 ../ 2011 . bảng phụ một số ví dụ về thuật toán./.Biết biểu diễn thuật toán bằng cách liệt kê các bước và bằng sơ đổ khối..../. . Mục tiêu a) Kiến thức ...Xây dựng được thuật toán giải một số bài toán đơn giản bằng sơ đồ khối hoặc liệt kê từng bước... 10A… ./ 2011 ..Biết khái niệm bài toán và thuật toán.. 10A… ./ 2011 . c).../.. Tiết 14 §4.././.Input: Dãy A gồm N số nguyên a1.. Thái độ . . 2 Chuẩn bị của GV và HS a) Chuẩn bị của GV: Giáo án./...Kết hợp trong nội dung bài học b) Nội dung bài mới Hoạt động của GV và HS Nội dung chính 3..… 3.. 10A… .. 10A… . Tiến trình bài dạy a) Kiểm tra bài cũ ../.…/ …....…/ ….../ 2011 . BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN (Tiết 4) 1. 10A… . 10A… .Hiểu thuật toán sắp xếp bằng tráo đổi./ 2011 . vở ghi... 10A… ... các đặc trưng chính của thuật toán.…/ …. HS: Trả lời aN.....…/ …... b) Chuẩn bị của HS: Sách giáo khoa..Lớp Ngày dạy Sĩ số Tên HS vắng 10A… ../...././ 2011 ......…/ ….…/ ….. tích cực. ./ 2011 ..…/ ….…/ ….Thực hiện mô phỏng thuật toán sắp xếp bằng tráo đổi. Sách giáo khoa. phòng máy chiếu (nếu có). 10A… ./ 2011 . a2....Học tập nghiêm túc.... Một số ví dụ về thuật toán (tiếp) * HĐ 1 (25'): Tìm hiểu thuật toán sắp * Ví dụ 2: Bài toán sắp xếp bằng tráo đổi xếp bằng tráo đổi • Xác định bài toán GV: Hãy xác định Input và Output? .. b) Kỹ năng .. .

B3: Nếu M < 2 thì đưa ra dãy A đã được sắp xếp rồi kết thúc.Với mỗi cặp số hạng đứng liền kề trong dãy. aN. • Thuật toán a) Cách liệt kê B1: Nhập N. B2: M ← N..Kết luận tính chất của thuật toán sắp xếp bằng tráo đổi. i← 0. B7: Nếu ai > ai+1 thì tráo đổi ai và ai+1 cho nhau. B4: M ← M – 1. các số hạng a1.Output: Dãy A được sắp xếp lại thành dãy không giảm. Việc đó được lặp lại. ghi bài c) Củng cố luyện tập (3’) .40.Với N = 6 và dãy A gồm 6 số hạng: phỏng cho thuật toán (trình chiếu kết 3 5 9 8 1 7 hợp thuyết trình) HS: Quan sát. b) Sơ đồ khối . • Ý tưởng . nghe giảng.. B8: Quay lại bước 5. a2. nghe giảng.Đọc trước VD3 mục 3 SGK. + Hướng dẫn: Áp dụng thuật toán trên. 41 .GV: Trình bày ý tưởng bài toán HS: Nghe giảng. B5: i ← i + 1... B6: Nếu i > M thì quay lại bước 3. * HĐ 2 (15'): Thực hiện ví dụ mô .T39 . tính đúng đắn của thuật toán trên? HS: Trả lời GV: Nhận xét và đánh giá GV: Giới thiệu thuật toán bằng sơ đồ khối (trình chiếu kết hợp thuyết trình). Yêu cầu HS nghiên cứu thêm SGKT39 * Ví dụ mô phỏng các bước thực hiện HS: Quan sát. nếu số trước lớn hơn số sau ta đổi chỗ chúng cho nhau. ghi bài GV: Hãy cho biết tính dừng. ghi bài GV: Đưa ra cách sắp xếp trong một hàng khi tập trung (thấp đứng trên cao đứng dưới) GV: Trình bày thuật toán theo cách liệt kê (trình chiếu kết hợp thuyết trình) HS: Quan sát.SGK. cho đến khi không có sự đổi chỗ nào xảy ra nữa.Viết thuật toán cho bài toán sắp xếp bằng tráo đổi theo chiều giảm dần. nghe giảng thuật toán trên. d) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (2’) . thay đổi phép so sánh tại bước 7 .

/./ 2011 ..…/ ….. 10A… .…/ …./. .... 2 Chuẩn bị của GV và HS a) Chuẩn bị của GV: Giáo án. Thái độ . a2..T 40) khác nhau a1.... 10A… ./../ 2011 .Trình bày khái niệm thuật toán.…/ ….…/ …. phòng máy chiếu (nếu có). 10A… ....…/ …..Input: Dãy A gồm N số nguyên đôi một tìm kiếm (VD SGK./ 2011 . . 10A… .. Một số ví dụ về thuật toán (tiếp) * HĐ 1 (25'): Tìm hiểu bài toán tìm * Ví dụ 3: Thuật toán tìm kiếm tuần tự kiếm tuần tự • Xác định bài toán GV: Giải thích ví dụ cụ thể về bài toán .Biết biểu diễn thuật toán bằng cách liệt kê các bước và bằng sơ đổ khối../ 2011 . 10A… .. 10A… .. 10A… .. c).../.. Tiến trình bài dạy a) Kiểm tra bài cũ (5') ../.…/ ….Học tập nghiêm túc. Mục tiêu a) Kiến thức .. BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN (Tiết 5) 1./ 2011 . Tiết 15 §4. tích cực./.....Xây dựng được thuật toán giải một số bài toán đơn giản bằng sơ đồ khối hoặc liệt kê từng bước../.. Sách giáo khoa... b) Chuẩn bị của HS: Sách giáo khoa./ 2011 ...…/ …..… 3.…/ ….....Biết khái niệm bài toán và thuật toán...Hiểu thuật toán tìm kiếm b) Kỹ năng ./ 2011 .. bảng phụ một số ví dụ về thuật toán... 10A… ../ 2011 .Thực hiện mô phỏng thuật toán tìm kiếm tuần tự./ 2011 . aN và số nguyên k. . ...... các đặc trưng chính của thuật toán..../. vở ghi....Lớp Ngày dạy Sĩ số Tên HS vắng 10A… ../.…/ …. Các khối qui ước dùng trong thuật toán? b) Nội dung bài mới Hoạt động của GV và HS Nội dung chính 3..

nghe giảng.HS: Nghe giảng GV: Xác định bài toán tìm kiếm tuần tự? HS: Trả lời GV: Trình bày ý tưởng bài toán.hợp thuyết trình) Với i = 5 thì a5 = 2. yêu cầu HS đọc và tìm hiểu thêm SGKT40 HS: Nghe giảng GV: Trình bày thuật toán theo cách liệt kê (trình chiếu kết hợp thuyết trình) HS: Quan sát.T41 thuật toán.. các số hạng a1. aN và khoá k. GV: Trình chiếu thuật toàn bằng sơ đồ b) Thuật toán diễn đạt bằng sơ đồ khối khối và gọi HS đứng tại chỗ trình bày ..Output: Chỉ số i mà ai = k hoặc thông báo không có số hạng nào của dãy A có giá trị bằng k. Với k = 2 và N = 10 HS: Quan sát. GV (): Yêu cầu HS đọc và tự nghiên cứu thuật toán tìm kiếm nhị phân * Ví dụ thuật toán tìm kiếm nhị phân HS: Đọc SGK SGK. B2: i ← 1. 43 . B3: Nếu ai = k thì thông báo chỉ số i. B6: Quay lại bước 3. a2. B5: Nếu i > N thì thông báo dãy A không có số hạng nào có giá trị bằng k. • Ý tưởng: SGK.T40 • Thuật toán a) Cách liệt kê B1: Nhập N..T42.. B4: i ← i + 1. bổ sung HS: Nghe giảng • Ví dụ mô phỏng thuật toán * HĐ 2 (10'): Thực hiện ví dụ mô k = 2 và N = 10 phỏng cho thuật toán (trình chiếu kết A 5 7 1 4 2 9 8 11 25 51 i 1 2 3 4 5 . ghi bài GV: Hãy cho biết ba tính chất của thuật toán tìm kiếm tuần tự? HS: Trả lời GV: Nhận xét và đánh giá . HS: Đọc thuật toán GV: Nhận xét. nghe giảng. 1 5 1 HS: Trả lời i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 0 Với mọi i từ 1 đến 10 không có ai có giá trị bằng 6.SGK. rồi kết thúc. ghi bài k = 6 và N = 10 GV: Gọi HS mô phỏng ví dụ thuật toán A 5 71 4 2 9 8 1 2 5 k= 6 và N = 10. rồi kết thúc.

Nhắc lại một số kiến thức của bài: + Khái niệm bài toán.c) Củng cố luyện tập (3’) . bài toán gồm hai phần (In put và Outout).Giờ sau chữa bài tập.Học bài theo nội dung bài học. . . .Viết thuật toán tính diện tích hình tam giác ABC. + Khái niệm thuật toán. + Các đặc trưng của thuật toán. d) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (2’) . có hai cách để diễn đạt thuật toán (Liệt kê các bước và sơ đồ khối).

./ 2011 10A… .. các đặc trưng chính của thuật toán. Tiến trình bài dạy a) Kiểm tra bài cũ ../.. ./ 2011 10A… .…/ ….…/ …../ 2011 10A… ./. .....…/ ….Thực hiện mô phỏng được thuật toán..Hiểu một số thuật toán đơn giản...Xây dựng được thuật toán giải một số bài toán đơn giản bằng sơ đồ khối hoặc liệt kê từng bước./..…/ ….…/ ….... ...… 3. Mục tiêu a) Kiến thức . ....Học tập nghiêm túc. B3: Nếu i > N thì đưa ra giá trị Min rồi KT B4../ 2011 Tiết 16 Sĩ số . hợp tác.... .. ..././.../... tích cực.. .... Sách giáo khoa.. . . b) Kỹ năng ./..Củng cố kiến thức khi học về bài toán và thuật toán: + Biết khái niệm bài toán và thuật toán. BÀI TẬP Tên HS vắng 1../ 2011 10A… .. vở ghi... ../..1: ai < Min thì Min ← ai ../ 2011 10A… ....Kiểm tra kết hợp trong nội dung bài học b) Nội dung bài mới Hoạt động của GV và HS * HĐ 1 (5'): Chữa Bài 4 SGK-T44 GV: Hướng dẫn HS dựa vào thuật toán tìm giá trị lớn nhất Max GV: Gọi HS đứng tại chỗ chỉ ra các bước cần thay đổi trong thuật toán tìm giá trị Nội dung chính Bài 4 SGK./ 2011 10A… .…/ …...…/ ….T44 B2: Min ← a1./ 2011 10A… ..…/ …../ 2011 10A… . Thái độ . sách giáo viên... c). 2 Chuẩn bị của GV và HS a) Chuẩn bị của GV: Giáo án./.…/ …...Lớp Ngày dạy 10A… . + Biết biểu diễn thuật toán bằng cách liệt kê các bước hoặc bằng sơ đổ khối. b) Chuẩn bị của HS: Sách giáo khoa..

sqrt(delta))/(2*a) và thông báo phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 và x2 rồi kết thúc.Nhóm 1. B2: delta = b*b . B3: Nếu delta > 0 thì x1 = (-b + sqrt(delta))/(2*a) x2 = (-b . + Cách 2: Sơ đồ khối NhËp a.T44 GV: Hãy xây dựng thuật toán giải phương trình bậc hai bằng cách liệt kê và sơ đồ khối HS: Tìm hiểu yêu cầu của bài toán GV: Chia lớp thành 6 nhóm .nhỏ nhất Min của một dãy số nguyên HS: Nghe giảng. c. đại diện nhóm báo cáo kết quả GV: Nhận xét và đánh giá Bài 6 SGk. trả lời * HĐ 2 (5'): Chữa Bài 6 SGK-T44 GV: Hướng dẫn HS dựa vào thuật toán sắp xếp bằng tráo đổi thành dãy tăng dần GV: Gọi HS đứng tại chỗ chỉ ra các bước cần thay đổi trong thuật toán sắp xếp dãy số thành dãy giảm dần HS: Nghe giảng. b ≠ 0) + Output: Trả lời nghiệm của phương trình .T44 B7: Nếu ai < ai+1 thì tráo đổi ai và ai+1 cho nhau Bài 5 SGK. B5: Thông báo phương trình vô nghiệm rồi kết thúc.4*a*c .Nhóm 2. c Delta ← b*b – 4*a*c Delta > 0 Sai Delta = 0 §óng x1 = (-b + sqrt(delta))/ (2*a) x2 = (-b .Xác định bài toán: + Input: Hệ số a. b. b. trả lời * HĐ 3 (20'): Chữa Bài 5 SGK.T44 . 3: xây dựng thuật toán theo cách liệt kê . thông phương trình có nghiệm kép x rồi kết thúc. B4: Nếu delta = 0 thì x = -b/(2*a).Thuật toán + Cách 1: Liệt kê các bước B1: Nhập các hệ số a. b. x2 råi kÕt thóc §óng x = -b/(2*a) Th«ng b¸o nghiÖm x råi kÕt thóc Sai Th«ng b¸o PT v« nghiÖm råi kÕt thóc .sqrt(delta))/ (2*a) Th«ng b¸o nghiÖm x1. 4: Xây dựng theo sơ đồ khối HS: Thảo luận theo nhóm. c (a.

6.Ví dụ mô phỏng thuật toán với các bộ GV: Gọi 3 HS lên bảng thực hiện VD Input: mô phỏng thuật toán + 5. + Xây dựng thuật toán có hai cách: Liệt kê các bước và sơ đồ khối.T44 . 4. đánh giá + 2. d) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (2’) .Học bài theo nội dung bài học. 3 (delta > 0) GV: Nhận xét.Làm Bài 7 SGK. 3 (delta < 0) HS: lên bảng + 2. .* HĐ 4 (10') . 2 (delta = 0) c) Củng cố luyện tập (3’) + Khái niệm thuật toán. 4. + Các đặc trưng của thuật toán.

Củng cố kiến thức khi học về bài toán và thuật toán: + Biết khái niệm bài toán và thuật toán.…/ ….. c)./ 2011 10A… .…/ …. ..Học tập nghiêm túc. Mục tiêu a) Kiến thức .. ./ 2011 10A… ..Kiểm tra kết hợp trong nội dung bài học b) Nội dung bài mới Hoạt động của GV và HS * HĐ 1 (25'): Chữa bài 7 SGK GV: Hãy cho biết Input và Output? HS: HS trả lời GV: Đưa ra ý tưởng cho bài toán HS: Nghe giảng. .…/ …. vở ghi./. . ghi bài Nội dung chính Bài 7 SGK-T44 ...…/ ….. Tiến trình bài dạy a) Kiểm tra bài cũ . ... + Output: Số số hạng trong dãy A có giá trị bằng 0./ 2011 10A… .Xác định bài toán + Input: Dãy N số nguyên a1. a2.../../..…/ …./.. + Biết biểu diễn thuật toán bằng cách liệt kê các bước hoặc bằng sơ đổ khối./ 2011 Tiết 17 Sĩ số ..Thực hiện mô phỏng được thuật toán./ 2011 10A… .…/ …././ 2011 10A… ... Sách giáo khoa.Lớp Ngày dạy 10A… ....... hợp tác... . . b) Kỹ năng ././ 2011 10A… ..Xây dựng được thuật toán giải một số bài toán đơn giản bằng sơ đồ khối hoặc liệt kê từng bước. ... ... BÀI TẬP (Tiếp) Tên HS vắng 1.Hiểu một số thuật toán đơn giản... ./..…/ ….. tích cực......... ...../...… 3..…/ …. Thái độ .…/ ….. các đặc trưng chính của thuật toán.... sách giáo viên b) Chuẩn bị của HS: Sách giáo khoa./ 2011 10A… . ./ 2011 10A… .. 2 Chuẩn bị của GV và HS a) Chuẩn bị của GV: Giáo án.... aN./.

kết thúc.Thuật toán + C1: Liệt kê các bước B1: Nhập N. ghi bài . 0. rồi quay lại bước 3. + VD mô phỏng thuật toán. .. nếu ai = 0 thì tăng k lên . thảo luận rồi báo kết quả vào phiếu học tập HS: Thảo luận theo nhóm và báo cáo kết quả vào phiếu học tập GV: Gọi đại diện một nhóm báo cáo kết quả HS: Trình bày kết quả GV: Nhận xét. Bắt đầu từ i = 1 và mỗi lần tăng i lên 1.Ý tưởng + Thực hiện tìm kiếm tuần tự. Bước 2 : Gán S ← 0. k ← 0. và các số hạng a1. ta lần lượt so sánh ai = 0?. B3: Nếu ai = 0 thì k ← k + 1. 7 + Với N = 8 và các số hạng 3.Mô phỏng thuật toán + Với N = 6 và các số hạng 0. B6: Quay lại B3.Nhóm 2.. 5. 0 * Kiểm tra đánh giá cuối bài . GV: Gọi HS lên bảng mô phỏng thuật toán.Bài toán: Tính tổng của N số tự nhiên đầu tiên. 6.Nhóm 1. 3: xây dựng thuật toán theo cách liệt kê . tiếp tục tìm kiếm đến khi i> N thì đưa kết quả k và kết thúc. i ← 0. + C2: Sơ đồ khối . + Hãy xây dựng thuật toán theo cách liệt kê hoặc sơ đồ khối Cách 1: Liệt kê các bước Bước 1: Nhập N.GV: Chia lớp thành 6 nhóm. bổ sung. Ta dùng biến đếm k để đếm số hạng trong dãy A có giá trị bằng 0. B5: Nếu i > N thì đưa ra giá trị k. đại diện nhóm báo cáo kết quả GV: Nhận xét và đánh giá GV: Gọi học sinh lên bảng thực hiện mô phỏng thuật toán trên * HĐ 2 (15'): Kiểm tra đánh giá cuối bài GV: Chia lớp thành 6 nhóm. B2: i ← 1. a2. chốt lại HS: Nghe giảng. 7. với N= 5 và HS: Lên bảng N=8 GV: Nhận xét. Bước 3 : Nếu I > N thì Đưa ra Tổng S. 0. . 0. B4: i = i + 1. 8.. 1. thảo luận rồi báo kết quả vào phiếu học tập . rồi kết thúc. 0. đánh giá . aN. Bước 4 Gán S ← S + i. Bước 5 Gán i ← i + 1. 4: Xây dựng theo sơ đồ khối HS: Thảo luận theo nhóm.

+ Thuật toán có hai cách để diễn đạt: Liệt kê các bước và sơ đồ khối. Bài toán và thuật toán . + Khái niệm thuật toán. d) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (3’) .Ôn tập nội dung: Bài 2: Thông tin và dữ liệu Bài 3. + Các đặc trưng của thuật toán.Nhắc lại một số kiến thức của bài: + Khái niệm bài toán.c) Củng cố luyện tập (2’) . bài toán gồm hai phần (Input và Outout). Giới thiệu về máy tính Bài 4.

.Biết ưu điểm.../ 2011 10A… . vở ghi./.......…/ ….…/ …...Biết khái niệm ngôn ngữ máy tính../.… 3../ 2011 10A… . ..././ 2011 10A… ...... Tên HS vắng §5.…/ …. .. Tiến trình bài dạy a) Kiểm tra bài cũ . NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH 1./ 2011 10A… ./ 2011 Tiết 19 Sĩ số ....…/ …..…/ …../././ 2011 10A… .…/ ….Học tập nghiêm túc. Mục tiêu a) Kiến thức . nhược điểm của các ngôn ngữ lập trình .Lớp Ngày dạy 10A… ./ 2011 10A… .. hợp ngữ và ngôn ngữ bậc cao ./../ 2011 10A… . tích cực./ 2011 10A… ...Biết phân loại được một số ngôn ngữ lập trình thông dụng c).. 2 Chuẩn bị của GV và HS a) Chuẩn bị của GV: Giáo án.Biết khái niệm chương trình dịch b) Kỹ năng . ...../.. .... hợp tác.. .. .…/ ….... . Thái độ .Không kiểm tra b) Nội dung bài mới Hoạt động của GV và HS Nội dung chính * HĐ1 (5’): Tìm hiểu khái niệm ngôn * Khái niệm ngôn ngữ lập trình ngữ lập trình GV: Sau khi chúng ta đã diễn tả thuật toán dưới dạng liệt kê hoặc sơ đồ khối máy tính vẫn chưa thể trực tiếp thực hiện thuật toán? Vì vậy chúng ta cần phải đi diễn tả thuật toán bằng một . ...…/ ….../.Thấy được sự phong phú của các loại ngôn ngữ lập trình . ..Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ dùng để ../.. sách giáo viên b) Chuẩn bị của HS: Sách giáo khoa. Sách giáo khoa.…/ …....

phụ thuộc nhiều vào phần cứng. . dễ hiệu chỉnh. Ngôn ngữ bậc cao . hợp ngữ.Ngôn ngữ lập trình được chia thành: Ngôn ngữ máy. HS: Nghe giảng. ghi bài.Các câu lệnh của chương trình gần gũi với ngôn ngữ tự nhiên . chương trình viết mất nhiều công sức. hãy chỉ ưu điểm và nhược điểm? HS: Trả lời GV: Nhận xét.Là ngôn ngữ ít phụ thuộc vào loại máy. nâng cấp. ghi bài * HĐ2 (10’) Tìm hiểu ngôn ngữ máy GV: Sau khi học xong bài 2. HS: Nghe giảng. Ngôn ngữ máy . 1. cho phép khai thác triệt để và tối ưu hoá khả năng của máy Nhược điểm: Ngôn ngữ phức tạp. em hiểu ngôn ngữ máy như thế nào? HS: Trả lời GV: Cho biết ưu điểm và nhược điểm của ngôn ngữ máy? HS: Trả lời GV: Chốt lại. . VÝ dô: ®Ó céng gi¸ trÞ chøa trong hai thanh ghi cã tªn lµ AX vµ BX. cồng kềnh và khó hiệu chỉnh ⇒ Ngôn ngữ này không thích hợp với số đông người lập trình 2.ngôn ngữ để máy tính hiểu và thực hiện được. dễ hiểu. ngôn ngữ bậc cao. Ngôn ngữ đó gọi là ngôn ngữ lập trình. GV: Trình bày khái niệm ngôn ngữ bậc cao.Nhược điểm: vẫn còn phức tạp. ⇒ Ngôn ngữ này chỉ thích hợp với những nhà lập trình chuyên nghiệp 3. GV: Vậy theo các em thì ngôn ngữ này có được dùng phổ biến không? HS trả lời * HĐ3 (1): Tim hiểu ngôn ngữ bậc cao GV: Để máy tính có thể thực hiện được một chương trình viết bằng hợp ngữ thì chương trình đó phải dịch ra ngôn ngữ máy nhờ chương trình hợp dịch. . cã thÓ dïng mét lÖnh cña hîp ng÷ nh sau: ADD AX. ghi bài. * HĐ2 (10’): Tìm hiểu hợp ngữ GV: Hợp ngữ là một trong những ngôn ngữ phát triển để khắc phục những nhược điểm của ngôn ngữ máy. BX trong ®ã ADD (tiÕng Anh cã nghÜa lµ céng) lµ kÝ hiÖu phÐp céng vµ kÕt qu¶ ®îc quy íc ®Æt vµo thanh ghi AX. bổ sung viết chương trình máy tính. HS: Nghe giảng. GV: Trình bày khái niệm ngôn ngữ lập trình. Hợp ngữ .Là ngôn ngữ duy nhất máy tính có thể hiểu trực tiếp và thực hiện. chương trình viết ngắn gọn.Là ngôn ngữ kết hợp ngôn ngữ máy với ngôn ngữ tự nhiên (thường là từ viết tắt của tiếng Anh) để thực hiện các lệnh.

C++. C.Học bài và đọc trước bài 6 . HS: Nghe giảng c) Củng cố luyện tập (4’) . chương trình được ⇒ Ngôn ngữ này thích hợp với phần đông viết bằng ngôn ngữ bậc cao cũng cần người lập trình phải dịch sang ngôn ngữ máy nhờ .. chương trình dịch Visual Basic..GV: Và cũng như chương trình được viết bằng hợp ngữ..Nhắc lại ưu điểm và nhược điểm của các ngôn ngữ lập trình d) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (1’) .Một số ngôn ngữ bậc cao: Pascal.

/./. 2 Chuẩn bị của GV và HS a) Chuẩn bị của GV: Giáo án. Viết chương trình...Lớp Ngày dạy Sĩ số Tên HS vắng 10A… .…/ …...…/ …./ 2011 .Trình bày khái niệm ngôn ngữ máy.. 10A… ./../ 2011 ./ 2011 ... vở ghi./ 2011 .. Input: đầu vào Output: đầu ra .. tích cực. * HĐ1(5’): Tìm hiểu bước xác định bài toàn GV: Các em đã biết cách xác định bài toán. 10A… ./.... Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán./ 2011 . 10A… ...…/ …./. Viết tài liệu..…/ ….... 10A… .…/ ….... vậy hãy nhắc lại khi xác định bài Nội dung chính 1..…/ …. Thái độ .. b) Kỹ năng .Biết các bước cơ bản khi tiến hành giải bài toán trên máy tính: Xác định bài toán.....…/ …. Hiệu chỉnh./.. Tiết 20 §6.Học tập nghiêm túc. . 10A… ../. GIẢI BÀI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH 1../ 2011 .. Tiến trình bài dạy a) Kiểm tra bài cũ (5’) .. Sách giáo khoa..../... sách giáo viên b) Chuẩn bị của HS: Sách giáo khoa..././ 2011 .…/ …. b) Nội dung bài mới Hoạt động của GV và HS GV: Học sử dụng máy tính thực chất là học cách giao cho máy tính việc mà ta muốn nó làm.. 10A… .. hợp ngữ và ngôn ngữ bậc cao.. Xác định bài toán Là việc đi xác định Input và Output... hợp tác... 10A… . Mục tiêu a) Kiến thức ...Thấy được sự phong phú của các loại ngôn ngữ lập trình ....…/ ….Nắm được các bước và nội dung cụ thể các bước cần thực hiện khi giải một bài toán trên máy tính c)../ 2011 . 10A… ./ 2011 ..… 3.

Input: a. yêu cầu HS học SGK B4: N = N .. N. HS: Quan sát. . .Mét tiªu chÝ kh¸c ®îc rÊt nhiÒu ngêi quan t©m lµ cÇn thiÕt kÕ hoÆc lùa chän thuËt to¸n sao cho viÖc viÕt ch¬ng tr×nh cho thuËt to¸n ®ã Ýt phøc t¹p. a. người ta quan tâm nhiều nhất đến thời gian vì đó là dạng tài nguyên không tái tạo được.48 • ý tëng: SGK. HS: Nghe giảng GV: Khi thiết kê thuật toán ta quan tâm những gì? HS: Trả lời GV: Chốt lại GV: Chúng ta đã được học những cách diễn tả thuật toán nào? HS: trả lời GV: Trình bày ý tưởng cho bài toán và yêu cầu HS học SGK GV: Gọi HS đứng tại chỗ đọc và giải thích thuật toán tìm ƯCLN GV: nhận xét. 2. Ví dụ: Xác định Input và Output của bài toán: ax2 + bx + c = 0 với a ≠ 0. Diễn tả thuật toán VÝ dô: T×m ¦CLN cña hai sè nguyªn d¬ng • X¸c ®Þnh bµi to¸: SGK.N GV: Giải thích thuật toán bằng sơ đồ råi quay l¹i bíc 2.ThuËt to¸n diÔn t¶ b»ng c¸ch liÖt kª B1: NhËp M. Lùa chän hoÆc thiÕt kÕ thuËt to¸n. Lựa chọn thuật toán .M råi quay l¹i bíc 2.Một bài toán có thể được giải bằng nhiều thuật toán khác nhau nhưng một thuật toán chỉ giải một bài toán nào đó.toán cần phải xác định những thành phần nào? HS: Trả lời câu hỏi.Khi thiÕt kÕ hoÆc lùa chän thuËt to¸n ngêi ta thêng quan t©m ®Õn c¸c tµi nguyªn nh thêi gian thùc hiÖn. Output: kết luận nghiệm của pt. B2: NÕu M = N th× lÊy gi¸ trÞ chung nµy lµm ¦CLN råi chuyÓn ®Õn bíc 5.. nghe giảng . c với a ≠ 0. sè lîng « nhí.. B3: NÕu M > N th× M = M . GV: Kết luận GV: Hãy xác định bài toán trên? HS: làm bài * HĐ2 (20’): Tìm hiểu Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán GV: Bước này là bước quan trọng nhất để giải một bài toán trên máy tính GV: Trong các loại tài nguyên.T48 • ThuËt to¸n . khối. b. b.

Hiệu chỉnh .Chương trình dịch chỉ có thể phát hiện và báo lỗi về mặt ngữ pháp chứ không thể phát hiện được cái sai của thuật toán. KÕt thóc. chương trình.Đọc trước bài 7 . Từ tài liệu này. HS: Nghe giảng. nếu khi đó máy trả lại cho ta KQ không đúng ta phải sửa lại chương trình của mình thành đúng. Viết chương trình trong ngôn ngữ nào thì cần phải tuân theo đúng quy định ngữ pháp của ngôn ngữ đó.T49 3.Học bài và làm bài tập 3 SGK. ghi bài * HĐ4 (5’): Tìm hiểu bước hiệu chỉnh và viết tài liệu GV: Sau khi thực hiện xong một bài toán ta thử lại bằng cách đưa vào một số bộ Input bất kỳ.Khi chọn ngôn ngữ lập trình nào thì phải tuân theo các quy định ngữ pháp của ngôn ngữ đó. SGK.Trong các bước cần quan trọng nhất là bước lựa chon hoặc thiết kế thuật toán d) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (2’) .T51 . Viết chương trình . kết quả thử nghiệm và hướng dẫn sử dụng.Là việc lựa chọn ngôn ngữ và sử dụng ngôn ngữ để lập trình . 4. người sử dụng đề xuất phương án để hoàn thiện thêm. . B5: §a ra kÕt qu¶ ¦CLN. GV: Theo em viết tài liệu để làm gì? HS: Trả lời câu hỏi. sửa sai về mặt ngữ pháp. GV: Vậy hiệu chỉnh là gì? HS: Trả lời câu hỏi.GV: Lấy VD mô phỏng * HĐ3 (5’): Tìm hiểu bước viết chương GV: Khi viết chương trình ta nên chọn một ngôn ngữ lập trình hoặc một phần mềm chuyên dụng thích hợp với thuật toán. . Viết tài liệu Mô tả chi tiết về bài toán.Nhắc lại các bước giải bài toán trên máy tính . thuật toán. 5.Đó chính là quá trình kiểm thử chương trình đã viết. quá trình đó gọi là hiệu chỉnh. c) Củng cố luyện tập (3’) . thuật toán.ThuËt to¸n diÔn ®¹t b»ng s¬ ®å khèi.

c).. Tiến trình bài dạy a) Kiểm tra bài cũ .…/ …. Phần mềm máy tính máy tính GV: Hôm trước ta đã biết giải một bài toán trên máy tính cần phải thực hiện các bước như thế nào. vở ghi..…/ …...Học tập nghiêm túc. 2 Chuẩn bị của GV và HS a) Chuẩn bị của GV: Giáo án. . .././ 2011 10A… ./ 2011 10A… .Phân biệt được phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng..../ 2011 10A… .. NHỮNG ỨNG DỤNG CỦA TIN HỌC 1../.... Mục tiêu a) Kiến thức ..…/ …..... .…/ …./ 2011 10A… ./../...…/ ….. PHẦN MỀM MÁY TÍNH §8.. ..…/ …..…/ …./ 2011 Tiết 21 Sĩ số ..Không kiểm tra b) Nội dung bài mới Hoạt động của GV và HS Nội dung chính * Hoạt động 1: Tìm hiểu phần mềm A../ 2011 10A… . . hợp tác. Sách giáo khoa.. .... Tên HS vắng §7../ 2011 10A… . tích cực.../../..Thấy được sự phong phú của các loại ngôn ngữ lập trình .Biết phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng..…/ …... b) Kỹ năng .. sách giáo viên b) Chuẩn bị của HS: Sách giáo khoa././ 2011 10A… ./ 2011 10A… . ../.. Thái độ ... . .. . .…/ …..... sau khi thực .… 3.Biết khái niệm phần mềm..Biết được các ứng dụng chủ yếu của Tin học trong các lĩnh vực khác nhau của xã hội.Lớp Ngày dạy 10A… ../....

. phát hiện lỗi lập trình và sửa lỗi (debugger). Windows XP. . 1. bàn phím và đặc biệt phải có một bộ chương trình để giúp ta giao tiếp được với phần cứng. Unix. quản lí học sinh.. Internet Explorer. 2. Windows 98. Ví dụ Microsoft Word.. GV: Kết luận. Lunix. Chương trình đó do nhà cung cấp máy cài đặt sẵn gọi là hệ điều hành và đó chính là phần mềm hệ thống. phần mềm kế toán. WordPerfec. Sản phẩm thu được của việc giải một bài toán trên máy tính là một phần mềm máy tính.. . có màn hình. GV: Chúng ta đã gặp rất nhiều phần mềm máy tính như: soạn thảo văn bản. phần mềm tiện ích. Vụ các phần mềm hỗ trợ tổ chức dữ liệu. Phần mềm ứng dụng được chia thành các loại sau: + Phần mềm đặt hàng. ví dụ các phần mềm sao chép dữ liệu. Windows Server. Vậy phần mềm ứng dụng là gì? HS: Trả lời câu hỏi. phần mềm công cụ.. quản lí chi tiêu cá nhân. Phần mềm ứng dụng . GV: Vậy phần mềm hệ thống là gì? HS: Trả lời câu hỏi.. + Phần mềm được thiết kế dựa trên những yêu cầu chung của rất nhiều người chứ không phải của một người hay một tổ chức cụ thể nào. Phần mềm hệ thống. VD: MS-DOS..Phần mềm hệ thống là các chương trình cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu của các chương trình khác trong quá trình hoạt động của máy và tạo môi trường làm việc cho các phần mềm khác. tìm và diệt virus. trò chơi. lập thời khoá biểu..Phần mềm ứng dụng là phần mềm máy tính được phát triển để giải quyết những việc thường gặp hàng ngày. GV: Phần mềm ứng dụng được chia làm 3 loại phần mềm chính đó là: phần mềm đặt hàng. sửa chữa đĩa hỏng.. xử lí ảnh. GV: Kết luận. + Phần mềm tiện ích: giúp ta làm việc với máy tính thuận lợi hơn. + Phần mềm công cụ: để hỗ trợ cho việc làm ra các sản phẩm phần mềm khác. Những phần mềm như thế được gọi là các phần mềm ứng dụng. Ví dụ: phần mềm quản lí tiền điện thoại của bưu điện.. GV: vậy ta có những loại phần mềm máy tính nào? GV: Một máy tính cá nhân dù đơn giản thì cũng gồm đủ các bộ phận tối thiểu: có bộ xử lí trung tâm... Netscape .. Em hiểu thế nào về 3 loại phần mềm trên? HS: Trả lời câu hỏi.hiện xong các bước đó ta thu được một sản phẩm chính đó là Phần mềm máy tính..

AutoCad. B.. HS: Nghe giảng GV: Gọi HS đứng tại chỗ lấy ví dụ về ứng dụng của Tin học trong từng lĩnh vực HS: Đọc sách.... 8..Học bài theo nội dung bài học .. Do đó ở bất kì lĩnh vực hoạt động nào cần xử lí thông tin thì ở đó Tin học đều có thể phát huy tác dụng.. xem phim. trả lời Navigator. QL bỏn hàng. điều khiển dõy truyền sản xuất. Tự động hoỏ điều khiển VD: Điều khiển tầu phúng tầu vũ trụ... Jet Audio hay Mpeg. . 3. . 2.Đọc trước bài 9 SGK.Những ứng dụng tin học trong cuộc sống. d) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (1’) .. Giải trớ VD: Nghe nhạc.* Hoạt động 2: Tìm hiểu những ứng dụng của tin học GV: Mục tiêu của Tin học là khai thác thông tin có hiệu quả nhất phục vụ cho mọi mặt hoạt động của con người....Phân biệt phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng . truyền hỡnh trực tuyến. Giỏo dục VD: Đào tạo từ xa.. Hỗ trợ việc quản lý VD: QL điểm HS.. Giải cỏc bài toỏn khoa học kỹ thuật VD: Thiết kế kiến trỳc...... 7.. thiết kế logo.. giỏo ỏn điện tử. 6.T58 .. Trớ tuệ nhõn tạo VD: tạo ra cỏc robot thụng minh.. những ứng dụng của tin học. Cụng tỏc văn phũng VD: Lập kế hoạch. 4. 1. Truyền thụng VD: Chớnh phủ điện tử. tổng hợp phõn tớch. c) Củng cố luyện tập (4’) . 5..

.HS biết những điều nên và không nên trong khai thác thông tin c).../ 2011 10A… .. b) Kỹ năng ./ 2011 10A… ./. ... Tiến trình bài dạy a) Kiểm tra bài cũ (5’) ... Thái độ .../ 2011 10A… ..../ 2011 Tiết 22 Sĩ số . .Học sinh biết được một số cơ hội và thách thức để phát triển tin học... .…/ ….…/ …. . Mục tiêu a) Kiến thức .Tin học giúp phát triển kinh tế và nâng ...Biết được những vấn đề thuộc văn hoá và pháp luật trong xã hội tin học hóa./ 2011 10A… .…/ …... .... .... ./. Chuẩn bị của GV và HS a) Chuẩn bị của GV: Giáo án./ 2011 10A… .…/ …./... 2. Sách giáo khoa..Hãy kể tên một số ứng dụng của tin học.Tin học được áp dụng trong mọi lĩnh vực của xã hội. sách giáo viên b) Chuẩn bị của HS: Sách giáo khoa./../ 2011 10A… ..… 3././ 2011 10A… ../..Có hành vi và thái độ đúng đắn về những vấn đề đạo đức liên quan đến việc sử dụng máy tính. .. ... ..…/ …......./. GV: Hiện nay có thể nói ai không theo dõi thường xuyên các thông tin liên quan đến lĩnh vực tin học sẽ cảm Nội dung chính 1. ... Ảnh hưởng của tin học đối với sự phát triển của xã hội ....…/ …..…/ ….Biết được ảnh hưởng của tin học đối với sự phát triển của xã hội...…/ …../. lấy ví dụ? b) Nội dung bài mới Hoạt động của GV và HS * HĐ1(10’): Tìm hiểu về những ảnh hưởng của tin học với sự phát triển của xã hội.…/ ….../ 2011 10A… . vở ghi../. Tên HS vắng §9.Lớp Ngày dạy 10A… . TIN HỌC VÀ XÃ HỘI 1.

cao dân trí. . vậy em đã biết thế nào là có văn hoá trong xã hộ tin học hoá.Nâng cao chất lượng cuộc sống: vì các thiết bị dùng trong sinh hoạt đều hoạt động theo chương trình điều khiển. tác phong làm việc khoa học và có trình độ phù hợp với xã hội thông tin.Giáo dục. . liên kết các vùng lãnh thổ và giữa các quốc gia với nhau. Văn hoá và pháp luật trong xã hội tin học hoá . GV: Thế nào là xã hội tin học hoá? HS: trả lời câu hỏi. truyền hình trực tuyến.Tin học thúc đẩy khoa học phát triển và ngược lại khoa học thúc đẩy tin học phát triển.Cần phải có những quy định. * HĐ3 (10’): Tìm hiểu về văn hóa pháp luật trong tin học hóa. 3. . VD: Thương mại điện tử. Xã hội hoá tin học . GV: Chúng ta đang sống trong thời đại xã hội tin học hoá. GV: Kết luận HS: ghi bài. GV: Tin học được ứng dụng ở những đâu? HS: trả lời GV: Em hãy cho biết ảnh hưởng của tin học đối với sự phát triển của xã hội ngày nay là như thế nào? HS: trả lời câu hỏi GV: Kết luận HS: ghi bài. pháp luật quy định những gì trong xã hội tin học hoá? HS: Trả lời câu hỏi. VD: Làm việc theo các dây chuyền tự động hoá. đào tạo thế hệ mới có ý thức. tự ghi bài GV: Một HS tự ý chơi Game trong giờ 2. điều luật để bảo vệ thông tin và xử lý nghiêm tội phạm phá hoại thông tin. GV: Kết luận HS: ghi bài. GV: Ý thức.Làm thay đổi suy nghĩ tác phong làm việc của con người. con người tập trung vào lao động trí óc.thấy bị lạc hậu. .Trong xã hội tin học hoá thì thông tin là tài sản chung của mọi người ⇒ con người cần có ý thức bảo vệ thông tin.Tạo ra phương thức giao dịch mới hiệu quả. năng suất lao động tăng.Sự phát triển của tin học làm cho con người có nhiều nhận thức mới về cách thức tổ chức hoạt động. . trách nhiệm của các em trong xã hội thông tin? HS: trả lời. . tiết kiệm thời gian. .Các hoạt động chính của xã hội trong tin học sẽ được điều hành với sự hỗ trợ của các mạng máy tính thông tin lớn. * HĐ2 (15’): Tìm hiểu đặc trưng của xã hội tin học hóa. .

thực hành Tin học thì có văn hoá hay không? HS: Trả lời câu hỏi c) Củng cố luyện tập (4’) .Giờ sau chữa bài tập và bài kiểm tra. .Các ứng dụng và tiện ích của tin học trong xã hội .Ảnh hưởng của tin học đối với sự phát triển của xã hội .Học bài theo nội dung bài học .Những điều nên và không nên trong khai thác thông tin và sử dụng máy tính. d) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (1’) .

.. . GV: Nhận xét và chỉnh sửa: ./.. ./ 2011 10A… ./ 2011 10A… .…/ …. máy 2) Phải có chương trình hợp dịch HV: Trả lời b) Hợp ngữ sang ngôn ngữ máy.....Biết các bước cơ bản khi tiến hành giải bài toán trên máy tính . a) Ngôn ngữ 1) Máy có thể trực tiếp hiểu được GV: Gọi HV lên trả lời câu hỏi. Chữa một số bài tập tập Câu1: Hãy ghép mỗi đặc điểm ở cột bên phải với ngôn ngữ lập trình tương ứng ở cột bên trái....../.Lớp Ngày dạy 10A… ./.…/ ….…/ …. BÀI TẬP Tên HS vắng 1./../ 2011 10A… . Mục tiêu a) Kiến thức . Chuẩn bị của GV và HS a) Chuẩn bị của GV: Giáo án./ 2011 10A… ./ 2011 Tiết 23 Sĩ số .Phân biệt phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng ..Thực hiện được một số bước để giải bài toán đơn giản trên máy tính./.…/ …. vở ghi.… 3.…/ …... Tiến trình bài dạy a) Kiểm tra bài cũ .... .. . .. ....../ 2011 10A… ./ 2011 10A… . .. Sách giáo khoa.. Thái độ .. 2.. sách giáo viên b) Chuẩn bị của HS: Sách giáo khoa.Có hành vi và thái độ đúng đắn về những vấn đề đạo đức liên quan đến việc sử dụng máy tính..Hiểu và nắm được các ngôn ngữ lập trình./../..…/ …. ...Kết hợp trong nội dung bài học b) Nội dung bài mới Hoạt động của GV và HS Nội dung chính * HĐ1 (30’): Chữa một số bài 1. b) Kỹ năng ....Có nhận thức mới về tổ chức và tiên hành các hoạt động c).…/ …..Phân biệt được phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng.Biết những ứng dụng của tin học trong đời sống xã hội... ..

Tìm số trong dãy có tổng các ước số là lớn nhất. GV: Gọi HV lên trả lời câu hỏi. (Trả lời là 12). d) Vẽ sơ đồ khối. “-“. HV: Trả lời GV: Nhận xét và chỉnh sửa (chọn d) GV: Gọi HV lên trả lời câu hỏi. g) Một vài hợp số. hãy thay dấu (?) bằng một trong ba phép tính cộng. Câu 4: Trong biểu thức A= ((((1?2)?3)?4)?5. Hãy cho biết có bao nhiêu năm nhuận trong khoảng thời gian từ năm 1 đến năm 2000. Hãy Xác định Input và Output của bài toán? Ví dụ: N=5. c) Thường xuyên kiểm tra và phát hiện lỗi. HV: Trả lời a) GV: Gọi HV lên trả lời câu hỏi. Tính số các biểu thức có thể tạo ra. 15. 14. f) Số 1. HV: Trả lời GV: Gọi HV lên trả lời câu hỏi. 10.. HV: Trả lời a) Câu 2: Khi viết chương trình người lập trình không nhất thiết phải làm gì? a) Tổ chức dữ liệu (vào/ra).an. Câu 6: Giả sử có chương trình kiểm tra tính nguyên tố của số nguyên dương nhập từ bàn phím.. b) Dùng các câu lệnh để mô tả các thao tác. e) Một vài số nguyên tố b) Số 2.a b c 1 và 2 và 3 và 4 6 5 c) Ngôn ngữ bậc 3) Gần với ngôn ngữ tự nhiên cao 4) Các lệnh là các dãy bit. c) Số 3. d) Số nguyên lớn bất kỳ. HV: Trả lời GV: Nhận xét và chỉnh sửa GV: Gọi HV lên trả lời câu hỏi. Câu 7: Có một chương trình giải bài toán: . Em hãy cho biết không nên chọn giá trị nào trong các phương án dưới đây: a) Số –5. dãy là: 12. 5) Có tính độc lập với từng loại máy cụ thể 6) Trong các lệnh sử dụng một số từ Tiếng Anh để thay nhóm bit làm chương trình dễ đọc. trừ. Câu 5: Năm nhuận là năm chia hết cho 400 hoặc chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100. Câu 3: Cho số nguyên dương N và dãy số nguyên dương A: a1. dễ viết hơn. nhân (“+”.a2. 8.a3. “*”) sao cho giá trị biểu thức đã cho bằng số nguyên N cho trước..

Phôn Nôi-man C . 3. b) Chương trình Turbo Pascal 7. 5CD16 = 5*162 + 12*161 + 13*160 . B. 7. Kiểm tra xem ba số này có thể là ba cạnh của một tam giác hay không?”. Em hãy nêu một vài bộ dữ liệu kiểm thử để kiểm định tính đúng đắn của chương trình đó. 8. 5.c. đặc biệt phần tự luận cho câu 11 HS: Nghe giảng.Điền đúng tên các bộ phân và chiều mũi tên a. 3. 4. “Nhập từ bàn phím ba số nguyên dương a. b. Câu 8: Trong những phần mềm sau đây. 1 0.d. d) Chương trình quét và diệt virút Bkav.a A. chương trình. phần mềm nào là phần mềm hệ thống? a) Hệ điều hành Window XP. 1101002 = 1*25 + 1*24 +0*23 + 1*22 + 0*21 + 0*20 = 32 + 16 + 0 + 4 + 0 + 0 = 5210 b.b. c. 9. c) Hệ soạn thảo văn bản Microsoft Word. 2. Chữa bài kiểm tra 1 tiết Đáp án B C B A 1. 2. địa chỉ.0. ghi chép .GV: Gọi HV lên trả lời câu hỏi. 4. 2. 6. HV: Trả lời a) * HĐ2 (10’): Chữa bài kiểm tra GV: Chỉ một số tồn tại trong bài kiểm tra.Đ Nhị phận.S.Đáp án Câu 1.

ngôn ngữ máy. .Văn hoá và pháp luật trong xã hội tin học hoá. ngôn ngữ bậc cao . d) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (1’) . N ← 0 N←N+1 11 S ← S + 1/(a+ N) Đ N >100 Đưa ra S rồi kết thúc S S ← S + 1/(a+ N) c) Củng cố luyện tập (4’) .Đoc trước bài 10 .Phân biệt loại phần mềm máy tính.Vẽ đúng sơ đồ thuật toán Nhập a S ← 1/a.= 1280 + 192 = 148510 + 13 .Nhắc lại mọt số khái niệm cơ bản về ngôn ngữ lập trình.

.. tìm hiểu các hệ điều hành 2. Tiến trình bài dạy a) Kiểm tra bài cũ . Mục tiêu a) Kiến thức .. sách giáo viên./...../ 2011 10A… ../.…/ …./. .…/ ….... ./ 2011 10A… .Nắm được kĩ năng làm việc với thư mục. .…/ ….Tính khám phá.. Tên HS vắng CHƯƠNG II.Kết hợp trong nội dung bài học b) Nội dung bài mới Hoạt động của GV và HS Nội dung chính GV: Để sử dụng và khai thác máy tính có hiệu quả con người điều khiển máy tính nhờ một hệ thống chương trình có tên là hệ điều hành. HỆ ĐIỀU HÀNH §10.. Chuẩn bị của GV và HS a) Chuẩn bị của GV: Giáo án...... b) Kỹ năng .… 3./ 2011 10A… ... Thái độ .. Sách giáo khoa./ 2011 10A… ..…/ …... Operating System) GV: Em hãy kể tên những hệ điều Khái niệm: Hệ điều hành là tập hợp các ..…/ ….Lớp Ngày dạy 10A… .../ 2011 10A… . tệp./ 2011 Tiết 24 Sĩ số . .. Khái niệm hệ điều hành (OS: điều hành.…/ …. . c).. ././. phòng máy chiếu (nếu có) b) Chuẩn bị của HS: Sách giáo khoa./.…/ ….Phân loại hệ điều hành./ 2011 10A… . ... KHÁI NIỆM VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH 1.......Biết khái niệm hệ điều hành....Biết chức năng và các thành phần chính của hệ điều hành../. . vở ghi.. Vậy hệ điều hành là gì? * HĐ 1(15’): Tìm hiểu khái niệm hệ 1.

. bảng chọn tượng. Lunix.Tổ chức lưu trữ thông tin trên bộ nhớ VD: Chống phân mảnh.HĐH đóng vai trò cầu nối giữa thiết bị với người dùng và giữa thiết bị với các chương trình. . bảng chọn. dùng thường hay sử dụng hình thức . . dọn rác ổ ngoài. biểu tượng. . Window XP.. người hiệu quả. lưu trữ dự phòng. tổ chức khai thác chúng một cách thuận tiện và tối ưu. Chức năng HS ghi bài. . Window 98.hành mà em biết? HS trả lời: MS-DOS..Kiểm tra và hỗ trợ phần mềm cho các thiết bị ngoại vi để khai thác chúng thuận tiện và GV: Khi giao tiếp với HĐH. quản lý chặt chẽ các tài nguyên của máy. GV: Yêu cầu HS đọc và học SGK khái niệm HĐH HS: Đọc.HĐH thường được lưu trữ dưới dạng * HĐ2 (20’): Tìm hiểu chức năng và modul độc lập trên bộ nhớ ngoài. Window 95. cung cấp các phương tiện và dịch vụ để điều phối việc thực hiện các chương trình. . nào? b.Sử dụng cửa sổ..Là các chương trình tương ứng để đảm bảo VD: .. thành phần của HĐH GV: Cho biết chức năng của HĐH? 2.. . chương trình được tổ chức thành một hệ thống với nhiệm vụ đảm bảo tương tác giữa người dùng và máy tính. Thành phần HS: Trả lời . biểu sổ.Cung cấp tài nguyên cho các chương tình và tổ chức thực hiện chúng..Tổ chức giao tiếp giữa người dùng và hệ thống. Các chức năng và thành phần của hệ HS: Trả lời điều hành GV: Chốt lại a. nút lệnh trong HĐH + Tổ chức thông tin trên bộ nhớ ngoài lưu WINDOWS trữ tìm kiếm và cung cấp thông tin cho các GV: Chốt lại chương trình xử lý khác.Cung cấp các dịch vụ tiện ích hệ thống. cung cấp các công cụ để tìm kiếm và cứng. . ghi bài. hiện trong OS MS-DOS: + Cung cấp môi trường giao tiếp giữa người Tạo thư mục: MD dùng và hệ thống thông qua một trong hai Trở về thư mục gốc: CD\ cách: Sử dụng câu lệnh hoặc thông qua cửa . VD: Nhận diện thiết bị ngoại vi. HS: Nghe giảng. truy cập thông tin..Sử dụng câu lệnh được thực thực hiện các chức năng trên. học SGK GV: Trình bày vai t rò của HĐH HS: ghi bài.. Unix.

Phân loại hệ điều hành Có ba loại chính sau: * Đơn nhiệm một người dùng * Đa nhiệm một người dùng * Đa nhiệm nhiều người dùng c) Củng cố luyện tập (4’) .Nhắc lại khái niệm HĐH.Đoc trước bài 11 .* HĐ3 (3’): Phần loại HĐH GV: Gií thiệu ba loại hệ điều hành.Học bài theo nội dung đã học và trả lời câu hỏi cuối SGK .Phân biệt các chức năng d) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (1’) . vai ntrò của HĐH. yêu cầu HS tự ngiên cứu SGK 3. .

...Tên tệp gồm hai thành phần: <Phần tên>[. Tệp và tên tệp * Khái niệm ..../ 2011 10A… ... b) Kỹ năng . hình ảnh./ 2011 10A… . ..< Phần mở rộng>] .).../.. .. Đó là tệp dữ liệu.… 3. . .... đường dẫn c) Thái độ . vở ghi.././ 2011 10A… . thư mục. Mỗi tệp có một tên để truy cập.. hợp tác.Hiểu được khái niệm thư mục và cây thư mục. Chuẩn bị của GV và HS a) Chuẩn bị của GV: Giáo án../.. đường dẫn .. . Sách giáo khoa.…/ …. sách giáo viên.…/ …. Tệp và thư mục a.Nhận dạng được tên tệp..... Tiến trình bài dạy a) Kiểm tra bài cũ ./... còn được gọi là tập tin.…/ …. là một tập hợp các thông tin ghi trên bộ nhớ ngoài./. ..Kết hợp trong nội dung bài học b) Nội dung bài mới Hoạt động của GV và HS * HĐ1 (20’): Tìm hiểu tệp và qui tắc đặt tên tệp GV: Đưa vào máy tính một số thông tin (văn bản. .…/ ….. tạo thành một đơn vị lưu trữ do hệ điều hành quản lí.. ... 2./ 2011 10A… . TỆP VÀ QUẢN LÍ TỆP 1. Tên HS vắng §11./ 2011 10A… ..…/ ….. Vậy tệp dùng để làm gì? Khái niệm tệp? HS: Trả lời GV: Chốt lại GV: Cho biết ở hai tệp trên đâu là phần Nội dung chính 1.…/ ….Lớp Ngày dạy 10A… ... tích cực. .Đặt được tên tệp./.Hiểu được khái niệm tệp và quy tắc đặt tên tệp... phiếu học tập phòng máy chiếu b) Chuẩn bị của HS: Sách giáo khoa.Tệp../.. Mục tiêu a) Kiến thức .Học tập nghiêm túc.…/ …./ 2011 Tiết 25 Sĩ số ... video.. thư mục./ 2011 10A… .

ghe giảng.Phần tên: không quá 8 ký tự.Phần tên: không . | . và đánh giá ..jpg 5) toan1/5. Hệ điều hành tổ chức lưu trữ tệp trong các thư mục. hành dùng để phân loại tệp. ghi bài.Doc 10) Tinhoc10. . tệp lưu trữ trên bộ nhớ ngoài HS: Quan sát. .doc.exe 4) Anh 1.DOS và WINDOWS tệp không được là HS: Lên bảng một chữ số. được gọi là thư mục gốc.doc.< > như: \ / : * ? " .Tên tệp không viết 3 tên tệp hợp lệ được quản lý trong được chứa dấu cách..Không dùng các HS: Quan sát.< > | .txt b.Dos và HĐH Windows 1) vi du.Mp3 8) Van ban hanh chinh.Để quản lý các tệp được dễ dàng.tên và đâu là phần mở rộng? VD: Tin hoc 10. có thể tạo các thư . Thư mục * Tổ chức thư mục . ghe giảng * HĐ2 (10’): Tìm hiểu thư mục GV: Thư mục dùng để làm gì? HS: Trả lời câu hỏi.doc 6) THPT HAM YEN. GV: Kết luận.Phần mở rộng có . trình chiếu yêu cầu HS: Thảo luận theo nhóm.T66... HS trả lời.. * Cho các tên tệp.pas 2) a1?.DOS và HĐH WINDOWS Trong MS-DOS Trong Windows . Mỗi đĩa có một thư mục đuợc tạo tự động. GV: Trình chiếu Hình 30 SGK.Phần mở rộng có thể có hoặc không. báo cáo kết quả vào phiếu học tập GV: Gọi đại diện nhóm báo cáo kết quả và nhận xét nhóm chéo nhóm của mình HS: Nhận xét GV: Đánh giá kết quả đúng nhất GV: Thực hiện trên máy (sử dụng HĐH WINDOWS) tạo một vài thư mục. GV: Trình bày qui tắc đặt tên tệp trong * Quy tắc đặt tên tệp: HĐH MS. thể có hoặc không Nếu có không quá và được hệ điều 3 ký tự. hãy xác định tên tệp hợp lệ trong HĐH MS. Toan10.Trong mỗi thư mục.. yêu cầu .Doc 9) Baitap..txt 3) tinhoc. GV: Chia lớp thành 4 nhóm.Không dùng các .txt 7) La xanh*. bắt đầu tên MD.. GV: Nhận xét. ký tự đặc biệt ký tự đặc biệt trong tên tệp trong tên tệp như: \ / : * ? " . quá 255 ký tự GV: Gọi hai học sinh lên bảng..

nghe giảng GV: Mở cửa sổ quản lý tệp Explore trong WIN chỉ rõ cho HS thấy một tổ chức thư mục cụ thể.Là phần chỉ dẫn đến tên tệp. ghe giảng VD: Cùng trong thư mục gốc SETUP có thể chứa các thư mục con và tên tệp sau không? WinXP. . HS: Quan sts. Hệ thống quản lý tệp GV: Yêu cầu HS về nhà đọc thêm mục Đọc SGK 2 SGK. chúng được gọi là thư mục con. Trong đó tên các thư mục và tệp phân cách nhau bởi "\".DOC.txt. hãy chỉ ra đường dẫn tới Thư muc TIN HOC HS trả lời: G:\HOC TAP\TIN HOC GV: Gọi HS lên bảng viết đường dẫn HS: lên bảng viết đường dẫn GV: Nhận xét và đánh giá mục khác. tới tệp BAI TAP TIN.Trong một thư mục không chứa các tệp trùng tên và các thư mục con trùng tên. Một đường dẫn có cả tên ổ đĩa được gọi là đường dẫn đầy đủ. . ghi bài GV: Mở cửa sổ chứa tổ chức thư mục. nguyen.Tên của thư mục được đặt theo quy tắc phần tên của tệp * Đường dẫn (Path) . . 67 . CO GIAO TOI.doc HS: trả lời * HĐ3 (10’): Tìm hiểu đường dẫn GV: Thế nào là đường dẫn? Đường dẫn đầy đủ? HS: trả lời GV: Chốt lại HS: Nghe giảng.MP3 2. Như vậy.66. nguyen.JPG. mỗi thư mục có thể chứa tệp và thư mục con. WinXP. ANH HOA 2. Thư mục chứa thư mục con gọi là thư mục mẹ.giải thích chi tiết thư mục và tệp HS: Quan sát. thư mục theo chiều đi từ thư mục gốc đến thư mục chứa tệp và sau cùng đến tệp.Ví dụ: Viết đường dẫn tới thư mục ANH HOA.

.Lớp Ngày dạy Sĩ số Tên HS vắng 10A… ./. 10A… .…/ …..../. ./ 2011 ./ 2011 ..Hiểu được các thao tác xử lí: Sao chép./ 2011 . sách giáo viên. 10A… . làm việc với hệ điều hành và ra khỏi hệ thống .Hiểu được các thao tác với tệp và thư mục. Tiến trình bài dạy a) Kiểm tra bài cũ ..../ 2011 .… 3.. c) Thái độ . + Nhấn nút Reset (nếu máy đang hoạt động). Sách giáo khoa. Nạp hệ điều hành .Thực hiện được các lệnh thông dụng .. 10A… . phòng máy chiếu (nếu có) b) Chuẩn bị của HS: Sách giáo khoa../ 2011 .......…/ ….Kết hợp trong nội dung bài học b) Nội dung bài mới Hoạt động của GV và HS * HĐ1 (5’): Tìm hiểu các cách nạp HĐH GV: Muốn nạp được HĐH cần có điều kiện gì? HS: trả lời GV: Trình bày các cách thức nạp hệ điều hành (kết hợp thao tác trên máy Nội dung chính 1.…/ ….…/ …./... Mục tiêu a) Kiến thức ./.. di chuyển../ 2011 .. tạo và xoá thư mục.Thực hiện một trong các thao tác sau: + Bật nguồn (nút Power) khi máy đang tắt.…/ …. hợp tác./.…/ …..…/ …. Tiết 26 §12. b) Kỹ năng ./. Chuẩn bị của GV và HS a) Chuẩn bị của GV: Giáo án...Muốn nạp hệ điều hành ta cần: Có đĩa khởi động là đĩa chứa các chương trình phục vụ việc nạp hệ điều hành... tích cực.... đổi tên.. 10A… .Học tập nghiêm túc......Hiểu được quy trình nạp hệ điều hành. 10A… . 2.. ... 10A… ./ 2011 . vở ghi.... xoá tệp. GIAO TIẾP VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH 1./.

Nhưng nó cho tốc độ thực hiện lệnh nhanh. nghe giảng. 2. nghe giảng.T 69 GV: Sử dụng máy chiếu để chỉ cho HS biết biểu tượng. Cách làm việc với HĐH . ghi bài GV: Trình bày thao tác đổi tên tệp và thư mục (kết hợp thuyết trình và thao tác trực tiếp trên máy) HS: Quan sát. ghi bài C1: → Edit→ Copy C2: → Biểu tượng copy trên thanh công cụ + Đưa chuột đến vị trí cần sao chép thực hiện: C1: → Edit → Paste C2: →Paste trên thanh công cụ GV: Trình bày thao tác di chuyển tệp . ghi bài. nút lệnh. HS: quan sát. nghe giảng. người sử dụng sẽ khai thác hệ thống thuận lợi hơn. ghi bài + Tổ hợp phím Ctrl + Alt + Delete nếu máy bị treo. bảng chọn. * HĐ2 (5’): Tìm hiểu cách giao tiếp với HĐH GV: Thao tác cách tạo thư mục trên MS.Tạo thư mục và tệp mới: → File→ New→ Folder Nhập tên mới rồi ấn Enter . nghe giảng. * HĐ3 (20’): Giới thiệu các thao tác với thư mục và tệp trong HĐH Windows GV: Trình bày cách tạo thư mục và tệp kết hợp thuyết trình và thao tác trực tiếp trên máy) HS: Quan sát.Đổi tên thư mục hoặc tệp tin: C1: + Bấm chuột vào tệp hoặc thư mục + Bấm tiếp một lần nữa + Nhập tên mới rồi ấn  C2: + Chon tệp hoặc thư mục cần đổi tên + → File → Rename → Tên mới  GV: Trình bày thao tác sao chép và di .Người sử dụng có thể đưa yêu cầu hoặc thông tin vào hệ thống bằng hai cách sau: + Cách 1: Sử dụng các lệnh (command) Cách sử dụng lệnh thì người sử dụng phải nhớ rất nhiều câu lệnh và phải thao tác nhiều. * Thao tác với tệp và thư mục . VD: C:\ cd Tin hoc 10 + Cách 2: Dùng bảng chọn hoặc cửa sổ chứa hộp thoại hoặc nút lệnh.DOS và trên Windows (kết hợp thực hiện trực tiếp trên máy và thuyết trình) HS: Quan sát. nghe giảng và ghi bài VD: HS quan sát hình 31 SGK. HS: quan sát.Di chuyển tệp/thư mục .tính).Sao chép tệp/thư muc: chuyển tệp và thư mục (kết hợp thuyết + Chọn têp/ thư mục cần sao chép trình và thao tác trực tiếp trên máy) + Thực hiện một trong các cách: HS: Quan sát.

nghe giảng.Shut Down (Turn Off): Chế độ này hệ điều thì ta có thể làm những cách nào? hành dọn dẹp hệ thống sau đó tắt HS: trả lời → Star → Turn Off Computer → Turn Off GV: Kết luận (kết hợp thao tác trên .C2: Chon File → Exit. tệp.C1: Nháy chuột vào nút Close trên thanh hoạt động. ghi nhớ.và thư mục (kết hợp thuyết trình và + Chọn tệp/thư mục cần di chuyển thao tác trực tiếp trên máy) + Thực hiện các cách sau: HS: Quan sát. * Hệ điều hành có các chế độ ra khỏi hệ thống GV: Sau khi đã thực hiện xong các như sau: công việc và muốn thoát khỏi hệ thống . ghi bài Enter. c) Củng cố luyện tập (4’) . nghe giảng. ghi bài .Nhắc lại các thao tác khởi động HĐH. Thoát khỏi hệ thống bằng tiêu đề. ghi bài . .Stand By: Chế độ tạm nghỉ. tệp → nhấn phím HS: Quan sát. ghi bài C1: → Edit → Cut C2: → Cut trên thanh công cụ + Đưa con trỏ đến vị trí cần di chuyển thực hiện: C1: → Edit →P aste C2: Paste trên thanh công cụ GV: Trình bày thao tác xoá tệp và thư . một trong ba cách.Trước khi ra khỏi hệ thống phải thực hiện thống thoát khỏi các chương trình hiện hành GV: Đóng tất cả các chương trình đang .T71.Học bài và làm bài tập Bài 6. thiết lập lại toàn bộ trạng thái đang làm việc. nghe giảng. 3.Xoá têp/thư mục mục (kết hợp thuyết trình và thao tác + Chọn tệp/thư mục cần xoá trực tiếp trên máy) + Nhấn phím Delete → Yes HS: Quan sát. nghe giảng. tiêu thụ ít năng máy và thuyết trình) lượng nhất HS: Quan sát.Hibernate: Chế độ này sau khi lưu toàn bộ trạng thái đang làm việc vào đĩa cứng. thao tác trực tiếp trên máy) + C3: Đánh dấu thư mục. 7 SGK.Xem nội dung tệp: GV: Trình bày thao tác xem nội dung +C1: Nháy kép chuột và tên thư mục. . tệp và thư mục (kết hợp thuyết trình và + C2: Nháy chuột phải → Open.C3: Nhấn tổ hợp phím Alt + F4. ghi bài . HS: Quan sát. Ra khỏi hệ thống * HĐ4 (10’): Tìm hiểu cách ra khỏi hệ . làm việc với HĐH và thoat khỏi hệ thống d) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (1’) .

Giờ sau chữa bài tập ..

... thư mục..com setup.Kết hợp trong nội dung bài học b) Nội dung bài mới Hoạt động của GV và HS * HĐ1 (10’): Chữa Bài 1 GV: Gọi 1 HS lên bảng làm bài.cpp anh!.. ..Lớp Ngày dạy 10A… ..exe donxinnghiphep.. b) Kỹ năng .…/ …. đường dẫn. phòng máy chiếu (nếu có) b) Chuẩn bị của HS: Sách giáo khoa. 2. .mpg toiyeuvienam.. đặt được tên tệp.Học tập nghiêm túc.… 3./ 2011 10A… . sách giáo viên..…/ …./.xls . .. vở ghi./ 2011 10A… .Củng cố lại các khái niệm tệp../.. Sách giáo khoa./ 2011 10A… . tích cực...Nhận dạng được tên tệp.. HS lên bảng làm bài GV: Mời HS nhận xét GV: nhận xét và sửa chữa Nội dung chính Bài 1. khái niệm thư mục và cây thư mục./....…/ …../ 2011 10A… .…/ ….pas ucln..... . ... quy tắc đặt tên tệp./.DAT tile%..Hiểu được các thao tác với tệp và thư mục.. ./ 2011 10A… .... đường dẫn.. . Các tên tệp nào sau đây là đúng và tệp nào đúng trong windows nhưng không đúng trong MS-DOS Tin hoc 10. c) Thái độ .Cách giao tiếp với hệ điều hành./ 2011 10A… . BÀI TẬP Tên HS vắng 1../.. hợp tác. Tiến trình bài dạy a) Kiểm tra bài cũ .. thư mục.doc 123..…/ …../ 2011 Tiết 27 Sĩ số ..…/ …...jpg tinhoc@./. . Mục tiêu a) Kiến thức .../.doc nguyen1.…/ …. Chuẩn bị của GV và HS a) Chuẩn bị của GV: Giáo án.

DOC Bài 4: Khi giao tiếp với HĐH Windows thì người ta sẽ đưa yêu cầu hoặc thông tin vào hệ thống bằng cách nào? Bài 7 SGK.DOC 2.mp3 mai mai mot tinh yeu.doc.pas.jpg. khoa luan. kt 1 tiet.jpg.HS ghi bài * HĐ2 (10’): Chữa Bài 2 GV: Gọi HS lên bảng làm bài HS: lên bảng làm bài GV: Gọi 1 HS khác nhận xét GV: nhận xét và sửa chữa HS ghi bài. hay hat len. .cpp. C:\LOP10\HOCKY1\TOAN.doc. mai mai mot tinh yeu. C:\LOP10\HOCKY1\TOAN.mp3. nguyen1.DOC 3.Em hãy tạo các thư mục để chứa các tệp trên sao cho khoa học nhất? Lời giải Ca nhac: hay hat len.Các tên đúng: Tin hoc 10.DOC và A:\LOP10\HOCKY1\TOAN.doc.mp3 Van ban: bai 1. .DOC và C:\LOP10\TOAN. .jpg.Các tên chỉ đúng trong MS-DOS: setup. 123.mp3.doc Picture: anh nen. my love.exe. setup.DOC và C:\LOP10\HOCKY1\TOAN. . phuong thuy.jpg.DOC 4. my love.doc là tệp văn bản.jpg là tệp ảnh.jpg. anh dep. C:\LOP10\HOCKY1\TOAN. anh dep.pas.doc.mp3 là tệp ca nhạc.jpg. donxinnghiphep. anh nen.mp3.cpp. kt 1 tiet.Trong đó tệp có đuôi: .doc.jpg Bài 3: Em hãy cho biết liệu có tồn tại đồng thời 2 tệp sau được không? Không Có 1. * HĐ3 (5’): Chữa Bài 3 GV: Gọi 1 HS đứng tại chỗ trả lời HS: Trả lời GV: Gọi 1 HS khác nhận xét GV: Nhận xét và sửa chữa. Bài 2: Có các tệp sau: bai 1.doc. khoa luan.T71 . C:\LOP10\HOCKY1\TOAN.dat. phuong thuy. hanhkhucngayvadem. .mp3. Lời giải .exe. ucln. ucln.DOC và C:\LOP10\HOCKY1\VAN. nguyen1.doc.

mp3 GV: Gọi hs đứng tại chỗ trả lời câu hỏi. EmHocToan.Học bài và đọc trước bài tập va thực hành 3 ..zip HS: lên bảng làm bài GV: Gọi HS khác nhận xét GV: nhận xét và sửa chữa c) Củng cố luyện tập (4’) . xác định được đường dẫn đến tệp và thư mục. .Nhắc lại cách đặt tên tệp.mp3 * HĐ4 (5’): Chữa Bài 4 C:\Downloads\luu\Happybirthday. . thư mục.zip HS trả lời câu hỏi C:\Downloads\EmHocToan.Đường dẫn tới tệp: Happybirthday.T71 GV: Gọi HS lên bảng chỉ ra đường dẫn đến các tệp happybirthday.Một số thao tác với thư mục và tệp d) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (1’) .Đường dẫn tới tệp: EmHocToan.mp3.zip GV nhận xét * HĐ5 (10’): Chữa Bài 7 SGK.

…/ …./.. Mục tiêu a) Kiến thức .Thoát khỏi hệ điều hành đúng cách... . ...Học tập nghiêm túc... 2.Lớp Ngày dạy 10A… .. sách giáo viên. c) Thái độ .…/ ….…/ …../ 2011 Tiết 28 Sĩ số ....Người dùng phải có một tài khoản HĐH (Account) gồm tên (User name) và mật khẩu .... ..…/ ….Khởi động và thoát khỏi một chương trình phần mềm bằng nhiều cách../.. ... . Chuẩn bị của GV và HS a) Chuẩn bị của GV: Giáo án.…/ …. Tên HS vắng BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 3 LÀM QUEN VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH 1./ 2011 10A… ..…/ …. ..../ 2011 10A… ..Kết hợp trong nội dung thực hành b) Nội dung bài mới Hoạt động của GV và HS Nội dung chính * HĐ1 (10’): Thực hành thao tác a) Vào/ra hệ thống nạp và ra khỏi hệ thống a1) Đăng nhập hệ thống GV: Thực hành mẫu thao tác nạp . Tiến trình bài dạy a) Kiểm tra bài cũ ./.Khởi động HĐH bằng một số cách.Biết chức năng cơ bản của chuột và bàn phím. ... hợp tác.…/ …./.. tích cực. ..Nhận biết được các ổ đĩa trong máy tính và biết sử dụng cổng USB./ 2011 10A… ...Biết các ổ đĩa trong máy tính và cổng USB.../ 2011 10A… . b) Kỹ năng . phòng máy tính b) Chuẩn bị của HS: Sách giáo khoa. Sách giáo khoa.… 3. ... . .Có ý thức bảo vệ cơ sở vật chất phòng máy.Thao tác được với chuột và nhận biết được một số phím trên bàn phím..../. ./. .Nắm được các cách nạp và thoát khỏi hệ điều hành./ 2011 10A… ../ 2011 10A… .. vở ghi.../.

HS: Thực hành Màn hình đăng nhập + Nhập tên và mật khẩu vào ô tương ứng rồi nhấn phím Enter hoặc nháy chuột lên nút OK để đăng nhập hệ thống.HS: Quan sát. a2) Ra khỏi hệ thống Thực hiện theo các bước sau: GV: Hướng dẫn HS các thao tác ra  Nháy chuột chọn nút Start ở góc trái. Stand by Turn Off Restart Nhấn phím Shift và chọn chế độ Hibernate Ra khỏi hệ thống . Màn GV: Yêu cầu các nhóm thực hành hình đăng nhập thường như hình 34: theo nội dung hướng dẫn. bên khỏi hệ thống và yêu cầu HS thực dưới trên màn hình nền. HS: Thực hành theo nội dung hướng dẫn GV: Quan sát và hướng dẫn lại cho nhóm thực hành chưa chính xác. ghi nhớ (Password) để đăng nhập vào hệ thống. hành  Chọn Turn Off (hoặc Shut Down). + Nháy đúp chuột lên một số biểu tượng ở màn hình nền.

máy in. HS: Thực hành theo ND hướng dẫn * HĐ3 (10): Làm quen với USB và cổng USB GV: Giới thiệu cách sử dụng cổng USB (kết hợp thuyết trình và thao tác trên máy GV) HS: Quan sát. thoát khỏi hệ thống.. End. .. ghi bài.Nháy nút phải chuột..Phím điều khiển: Enter.Phím xoá: Delete. ...Nháy chuột.. . .... d) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (1’) ..Turn off (hoặc Shut Down) để tắt máy. c) Củng cố luyện tập (4’) .. .Hibernate để lưu toàn bộ trạng thái đang làm việc hiện thời trước khi tắt máy. .Stand by để tắt máy tạm thời. ổ đĩa CD. F2.Phím di chuyển: các phím mũi tên. .Quan sát ổ đĩa mềm. 35): . BackSpace.. c) Bàn phím Nhận biết một số loại phím chính: . .. . b) Thao tác với chuột Nắm vững các thao tác cơ bản với chuột sẽ giúp làm việc với máy tính hiệu quả hơn. Các thao tác cơ bản với chuột gồm: .Học bài và đọc trước bài tập va thực hành 4 . Thoát khỏi cửa sổ hiện hành. chuột. Home.Nhắc lại các cách nạp HĐH.. . .Một số thao tác với chuột và bàn phím.* HĐ2 (20’): Thao tác với chuột và bàn phím GV: Giới thiệu các thao tác cơ bản của chuột (kết hợp thuyết trình và thao tác trực tiếp với chuột) HS: Quan sát. nghe giảng ghi bài GV: Yêu cầu HS mở một số cửa sổ và thoát khỏi cửa sổ đó bằng các cách đã học HS: Thực hành theo yêu cầu GV: Giới thiệu một số phím chính trên bàn phím (kết hợp thuyết trình và thực hiện một số phím trên bàn phím) HS: Quan sát. mở các chương trình có trong máy tính.Di chuyển chuột. Ctrl. nghe giảng ghi bài GV: Yêu cầu HS mở một của sổ bất kỳ và sử dụng một số phím có thể giao tiếp với cửa sổ đó.. nhóm phím số bên phải.Nhận biết cổng USB và các thiết bị sử dụng cổng USB như thiết bị nhớ flash. Shift.Phím kí tự/số.. . d) Ổ đĩa và cổng USB .Restart để nạp lại hệ điều hành.. . ghi nhớ.Phím chức năng như: F1. Alt..  Chọn tiếp một trong các mục sau (h.Nháy đúp chuột.Kéo thả chuột.

... ././.…/ ….Thực hiện được các thao tác vào/ra hệ thống ..Biết các thao tác cơ bản trong giao tiếp với hệ điều hành Windows 2000./....Thanh công việc Task bar: Chứa nút Start và các chương trình đang hoạt động HS: Quan sát và ghi nhớ một số đối ./ 2011 10A… . Tên HS vắng BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 4 GIAO TIẾP VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS 1.Bảng chọn Start: Chứa các chương trình cài GV: Giới thiệu về màn hình nền đặt . .... 2. tích cực.. Màn hình nền trên màn hình nền ../../ 2011 10A… ../.… 3.Nhận biết các biểu tượng trên màn hình làm việc ....…/ …. . Sách giáo khoa. sách giáo viên...…/ …....…/ ….Lớp Ngày dạy 10A… . … b) Kỹ năng .. Mục tiêu a) Kiến thức ..../ 2011 10A… . hợp tác.../ 2011 Tiết 29 Sĩ số ./ 2011 10A… . Windows XP././..… như thao tác với cửa sổ.. .... phòng máy tính b) Chuẩn bị của HS: Sách giáo khoa.. vở ghi.… c) Thái độ . Tiến trình bài dạy a) Kiểm tra bài cũ . biểu tượng.…/ …..Có ý thức bảo vệ cơ sở vật chất phòng máy. .. . bảng chon..…/ …../ 2011 10A… .Thay đổi kích thước cửa sổ..…/ …. ../ 2011 10A… .. Chuẩn bị của GV và HS a) Chuẩn bị của GV: Giáo án..Học tập nghiêm túc.Kết hợp trong nội dung thực hành b) Nội dung bài mới Hoạt động của GV và HS Nội dung chính * HĐ1 (5’): Nhận biết các đối tượng 1.

Kích hoạt các biểu tượng như My Computer. nghe giảng GV: Yêu cầu HS thực hiện HS: Thực hành.… . thanh trạng thái.Di chuyển cửa sổ: + Đưa con trỏ về thanh tiêu đề. . Kéo và thả đến vị trí cần đến 4.Mở các chương trình cài đặt trong hệ thống .§æi tªn: + Nh¸y chuét vµo biÓu tîng + Nh¸y tiÕp mét lÇn n÷a + Nhập tên mới rồi ấn Enter . thanh công cụ.Chän: Nh¸y chuét vµo biÓu tîng .Di chuyển: Bấm và giữ nguyên phím trái chuột rồi kéo đến vị trí mới rồi thả chuột . bảng chon cấu hình hệ thống Control Panel . thanh cuộn dọc. bên phải cửa sổ + C2: Dùng chuột để thay đổi kích thước cửa sổ. thanh cuộn ngang + Các nút điều khiển cửa sổ . rồi quan sát kết quả * HĐ3 (10’): Tìm hiểu các thành phần trên của sổ GV: Giới thiệu trên màn hình máy chiếu giúp hs nhận biết được các thành phần của cửa sổ HS: Quan sát. nghe giảng GV: Yêu cầu HS thực hiện HS: Thực hành.Xem các thiết đặt máy in.tượng chính trên màn hình nền * HĐ2 (5’): Làm quen với nút Start GV: Nháy nút Start để làm gì? HS: Trả Lời GV: Thao tác thực hiện và giải thích chức năng HS: Quan sát.Ra khỏi hệ thống 3. Nút Start Nháy chuột lên nút Start để mở bảng chọn Start và cho phép thực hiện: . BiÓu tîng * Một số biểu tượng chính trên màn hình * Một số thao tác với biểu tượng . My Documents .Nhận biết các thành phần của cửa sổ: + Thanh tiêu đề.KÝch ho¹t: Nh¸y ®óp chuét vµo biÓu tîng . nghe giảng GV: Yêu cầu HS thực hiện HS: Thực hành * HĐ4 (10’): Tìm hiểu biểu tượng GV: Giới thiệu một số biểu tượng trên màn hình HS: Quan sát để nhận biết GV: Thao tác thực hiện và giải thích một số thao tác với biểu tượng HS: Quan sát. thư mục. rồi quan sát kết quả 2. Cửa sổ . thanh bảng chọn.Thay đổi kích thước cửa sổ: + C1: Dùng các nút điều khiển trên góc trên.Tìm kiếm tệp.Xoá: Chon biểu tượng rồi ấn phím Delete .

Học bài. c) Củng cố luyện tập (2’) . 6. nghe giảng GV: Yêu cầu HS thực hiện HS: Thực hành * HĐ 6 (5’): Thực hành tổng hợp GV: Hướng dẫn thực hiện thao tác tác xem ngày giờ hệ thống và tiện ích tính toán HS: Quan sát.* HĐ5 (5’): Tìm hiểu bảng chọn trong cửa sổ thư mục GV: Thao tác thực hiện và giải thích một số chức năng chứa trong bảng chọn HS: Quan sát. dán. mở. đổi tên. nghe giảng và thực hành thao tác xem ngày giờ hiện tại.Chọn Start → Setting → Control Panel rồi nháy đúp vào biểu tượng Date and time để xem ngày giờ hệ thống. .Làm quen với một số bảng chọn trong cửa sổ thư mục: + File: Chứa các lệnh như tạo mới. thực hiện tính giá trị biểu thức sau: 127*5 – 15*8 + 24/3 . cắt. bảng chọn trên hệ điều hành windows d) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (3’) . Bảng chọn . ôn tập chương II giờ sau kiểm tra thực hành 1 tiết . tìm kiếm tệp. + View: chọn cách hiển thị các biểu tượng của cửa sổ. + Edit: Chứa các lệnh soạn thảo như sao chép.Nhắc lại kiến thức cơ bản của bài học về một số thao tác về cửa sổ...Xem thuộc tính: Bẫm chuột phải rồi chọn mục Propetites.Chọn Start → All Programs → Accessories → Caculator để mở tiện ích tính toán. Tổng hợp * Xem ngày giờ của hệ thống: . thư mục. 5.

.Biết cách khởi động chương trình đã được cái đặt trong hệ thống c) Thái độ . Mục tiêu a) Kiến thức ./ 2011 10A… ..... hợp tác. ./ 2011 10A… ... Windows XP..…/ …./ 2011 10A… . .../....... tích cực.…/ …. Tiến trình bài dạy a) Kiểm tra bài cũ ./ 2011 Tiết 31 Sĩ số . . . ../..…/ ….. .…/ ….. sách giáo viên... .Lớp Ngày dạy 10A… ...Thực hiện một số thao tác với tệp và thư mục . ..Khởi động được một số chương trình cái đặt trong hệ thống.Học tập nghiêm túc..…/ …././../ 2011 10A… .. phòng máy tính b) Chuẩn bị của HS: Sách giáo khoa.../ 2011 10A… .. Tên HS vắng BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 5 THAO TÁC VỚI TỆP VÀ THƯ MỤC 1..…/ …..…/ ….Làm quen với hệ thống quản lí tệp trong hệ điều hành Windows 2000...Có ý thức bảo vệ cơ sở vật chất phòng máy. Chuẩn bị của GV và HS a) Chuẩn bị của GV: Giáo án.Thực hiện được các thao tác vào/ra hệ thống ..… 3../.Thực hành các thao tác cơ bản về tệp tin và thư mục . 2.... Sách giáo khoa. vở ghi..Kích hoạt biểu tượng My Computer trên .. Xem nội dung thư đĩa/ mục Để xem nội dung ổ đĩa/thư mục ta kích hoạt vào ổ đia/thư mục đó... .Kết hợp trong nội dung thực hành b) Nội dung bài mới Hoạt động của GV và HS * HĐ1 (5’): Tìm hiểu thao tác Xem nội dung thư đĩa/ mục GV: Hướng dẫn giúp hs biết cách xem nội dung thư mục Nội dung chính 1././. b) Kỹ năng ./ 2011 10A… ..

đổi tên thư mục. xóa.Xem nội dung thư mục: Kích hoạt thư mục HS: Quan sát và làm theo hương dẫn * HĐ2 (33’): Tìm hiểu các thao tác về tệp và thư mục Gv: Hướng dẫn giúp hs biết cách tạo thư mục.Tạo thư mục mới: →File→New→Folder Nhập tên mới rồi ấn Enter b) Đổi tên thư mục: .Đổi tên thư mục hoặc tệp tin C1: + Bấm chuột vào tệp hoặc thư mục + Bấm tiếp một lần nữa + Nhập tên mới rồi ấn  C2: + Chon tệp hoặc thư mục cần đổi tên + → File→ Rename→Tên mới  c) Sao chép tệp tin và thư mục HS: Chú ý quan sát và làm theo c1) Sao chép tệp/thư muc: + Chọn têp/thư mục cần sao chép hướng dẫn của GV: + Thực hiện một trong các cách: C1: →Edit→Copy C2: →Biểu tượng copy trên thanh công cụ + Đưa chuột đến vị trí cần sao chép thực GV: Hướng dẫn hs cách di chuyển hiện: tệp/thư mục C1: →Edit →Paste C2: →Paste trên thanh công cụ C2) Di chuyển tệp/thư mục + Chọn tệp/thư mục cần di chuyển + Thực hiện các cách sau: C1: →Edit →Cut HS: Làm theo hướng dẫn của GV: GV: Hướng dẫn hs cách xoá tệp/thư C2: →Cut trên thanh công cụ + Đưa con trỏ đến vị trí cần di chuyển thực mục hiện: C1: →Edit →Paste . Các thao tác về tệp và thư mục a) Tạo thư mục . sao chép.màn hình để xem các biểu tượng . khôi phục tệp tin và thư mục 2.Xem nội dung ổ đĩa: Kích hoạt vào ổ đĩa . di chuyển.

Thực hành lại các thao tác của bài thực hành 5 ở nhà (nếu có điều kiện) .Đọc trước mục d và e của Bài tập và thực hành 5 SGK.Xoá têp/thư mục + Chọn tệp/thư mục cần xoá + ấn phím Delete → Yes C4 ) Tim kiếm tệp tin hoặc thư mục ) Tim kiếm tệp tin hoặc thư mục . c) Củng cố luyện tập (5’) . các thao tác trên hệ điều hành về tệp tin và thư mục .HS: Làm theo hướng dẫn của GV: GV: Hướng dẫn hs cách tìm kiếm C2: Paste trên thanh công cụ C3) Xóa tệp tin hoặc thư mục .Tìm kiếm thư mục →Start→Sereach→For File and Folder →All File and Folder→ Nhập tên cần tìm →Sereach.Nhắc lại kiến thức cơ bản của bài học về hệ thống quản lí tệp. . HS: Làm theo hướng dẫn của GV.Luyện tập: Yêu cầu hs hãy tạo một thư mục mới có tên là Dữ liệu? d) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (2’) .

Giới thiệu về tin học . . cách giải và viết thuật toán của các bài toán.../ 2011 10A… ./.../.Tin học vừa là công cụ vừa là phương pháp nghiên cứu 2.. thao tác với tệp và thư mục.Ôn lại các kiến thức về tin học.. sách giáo viên... ...Tin học là một ngành khoa học.. Sách giáo khoa. Mục tiêu a) Kiến thức .. ./. .…/ …. Chuẩn bị của GV và HS a) Chuẩn bị của GV: Giáo án. ./.. vở ghi./ 2011 10A… . Tiến trình bài dạy a) Kiểm tra bài cũ .…/ ….... 2./ 2011 10A… ..... ÔN TẬP Tên HS vắng 1. .. .Học tập nghiêm túc..…/ …..…/ ….Lớp Ngày dạy 10A… ... Thông tin và dữ liệu GV:Thông tin là gì? . thông tin và dữ liệu . có nội dung và phương pháp nghiên cứu riêng .Ôn lại các kiến thức về hệ điều hành.../.Ôn lại các kiến thức về cấu trúc máy tính../ 2011 10A… ../.…/ …../ 2011 10A… ....… 3..Kết hợp trong nội dung bài học b) Nội dung bài mới Hoạt động của GV và HS GV:Tin học là gì? HS: Trả lời câu hỏi Nội dung chính 1.…/ ….... tệp./ 2011 10A… ./.Ôn lại các kiến thức về phần mềm máy tính. .Thực hiện được một số thao tác trên hệ điều hành c) Thái độ . tích cực. hợp tác.…/ ….../ 2011 Tiết 33 Sĩ số . b) Kỹ năng . thư mục... b) Chuẩn bị của HS: Sách giáo khoa..

RAM . ổ đĩa. thiết bị nhớ. cơ số 16 để biểu diễn thông tin 3. ổ đĩa. MB. . Byte. ổ đĩa. đĩa cứng.Để giải bài toán trên máy tính ta thực hiện qua 5 bước: + Xác định bài toán GV:Máy tính bao gồm những thiết bị nào? HS: Chuột. … .Bộ xử lý trung tâm CPU 4.Bộ nhớ trong: ROM.. ngôn ngữ lập trình bậc cao 6. Ngôn ngữ lập trình .Máy tính gồm các thiết bị: Chuột.. đĩa cứng. GV:Tác dụng của bộ nhớ trong là gì? HS: Trả lời câu hỏi GV:Thuật toán là gì? HS:Trả lời câu hỏi như sau: GV:Ngôn ngữ lập trình là gì? HS: Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ dùng để viết chương trình ..Đơn vị đo lượng thông tin là Bit... màn hình. máy quét.Bộ nhớ ngoài: Đĩa mềm. KB. Thuật toán . HS: Đơn vị đo lượng thông tin là MB. bàn phím.Thiết bị ra gồm: Màn hình. . màn hình.Thiết bị vào: Bàn phím. KB. đĩa CD. GB. GB.Dữ liệu là các thông tin được đưa vào trong GV:Có những đơn vị đo lượng máy tính thông tin nào? . từ input ta thu được Output -Những thuật toán đã học: + Tìm số lớn nhất + Kiểm tra số nguyên tố + Sắp xếp + Tìm kiếm 5. thiết bị nhớ. ổ đĩa. đĩa CD. chuột.. Giới thiệu về máy tính .HS: Thông tin là các dữ kiện về sự .Máy tính dùng hệ đếm cơ số 2. … GV:Bộ nhớ ngoài gồm những thiết bị nào? HS: Đĩa mềm.Những ngôn ngứ lập trình: Ngôn ngứ máy.Thông tin là các dữ kiện về sự vật hiện vật hiện tượng trong cuộc sống tượng trong cuộc sống . .Thuật toán là một dãy hữu hạn các thao tác được sắp xếp theo một trình tự sao cho sau khi thực hiện dãy thao tác ấy.. Bit.. . hợp ngữ. bàn phím.. Byte..Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ dùng để viết chương trình . Giải bài toán trên máy tính .

Xóa tệp tin hoặc thư mục .Phần mềm máy tính là chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình . qui tắc viết tên tệp? HS: Trả lời GV: Nhắc lại các thao tác với tệp và thư mục (thuyết trình kết hợp thực hiện trên máy tính) + Lựa chọn và thiết kế thuật toán + Viết chương trình + Hiệu chỉnh chương trình + Viết tài liệu 7. đường dẫn.Giờ sau ôn tập bài tập và thực hành .Tạo thư mục . Phần mềm máy tính .Cỏc thao tỏc quản lý tệp thường dựng 10.Sao chép tệp/thư muc: .GV:Giải bài toán trên máy tính thực hiện qua những bước nào? HS: Trả lời câu hỏi GV:Phần mềm máy tính là gì? HS: Phần mềm máy tính là chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình GV:Hệ điều hành là gì? HS: Hệ điều hành là tập hợp các chương trình thành một hệ thống GV: Khái niệm tệp.Phần mềm máy tính gồm: Phần mềm hệ thống.Đổi tên thư mục . phần mềm ứng dụng 8.Tên tệp trong hệ điều hành được đặt theo quy định của hệ điều hành 9. Hệ điều hành -Hệ điều hành là tập hợp các chương trình thành một hệ thống .Tệp và tờn tệp . Tệp và quản lý tệp .Tim kiếm tệp tin hoặc thư mục c) Củng cố luyện tập (5’) .Thư mục .Nhắc lại kiến thức cơ bản của bài học d) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (2’) .Đường dẫn (Path) . thư mục.Di chuyển tệp/thư mục . Thao tác với tệp và thư mục .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful