RUYKYUS Tích hợp thông tin bài hát vào cho vào OFDM UWA ( under water acoustic

) OFDM ko cần ts bảo vệ SFO (sampling frequency OFFset) CFO( carrier Frequency offset) Đơn vị ppm?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful