Bab 6

ASAS-ASAS PERANCANGAN

Definisi perancangan
• Proses menentukan sistem pengurusan akan mencapai objektif organisasi. • Tujuan: membantu organisasi mencapai objektif dan bertindak balas terhadap perubahan dalam persekitaran yg bakal wujud.

Definisi Perancangan (Certo 1997)

“Proses menentukan bagaimana sistem pengurusan akan mencapai objektifnya”

© Prentice Hall, 2000

Chapter 6

dan yang kedua adalah untuk meningkatkan tahap kejayaan organisasi (affirmativie). Roney menyatakan bahawa perancangan mempunyai dua tujuan utama.Tujuan Perancangan • C. iaitu untuk meminimumkan risiko ekoran daripada ketidaktentuan yang wujud di dalam persekitaran perniagaan (akibat daripada tindakan pengurusan yang proaktif). © Prentice Hall.W. 2000 Chapter 6 .

.Kebaikan perancangan • Berorientasikan masa depan (Future oriented) • Memperkukuhkan pengkoordinasian keputusan • Menentukan objektif organisasi dpt dicapai.

Proses perancangan Tentukan objektif Senaraikan alternatif Bina premis / andaian pilih alternatif Bentuk rancanagn tindakan .

1 LANGKAH-LANGKAH DALAM DALAM PERANCANGAN • Proses perancangan terbahagi kepada enam langkah iaitu: (a) Menentukan Objektif Organisasi • Contohnya. 2000 Chapter 6 . sebuah syarikat elektronik.3. mempunyai objektif untuk memperluaskan pasaran produknya di Asia Tenggara. © Prentice Hall.

Memilih Alternatif Terbaik Proses pengguguran alternative yang tidak bersesuaian ini menentukan alternative terbaik yang boleh digunakan untuk mencapai objektif Chapter 6 (c) (d) © Prentice Hall. kaedah promosi dan penentuan harga barang. Membina Premis atau Andaian Pengurus perlu menyenaraikan semua premis yang digunakan sebagai asas bagi setiap alternative yang difikirkan. pembangunan produk.1 LANGKAH-LANGKAH DALAM DALAM PERANCANGAN (b) Senaraikan Alternatif Pengurus perlu menyenaraikan alternativealternatif lokasi pasaran.3. 2000 .

ia akan dilaksanakan. 2000 . pengurus mula membentuk perancangan strategic (jangka panjang) dan taktikal (jangka Pendek). Chapter 6 (f) © Prentice Hall.3.1 LANGKAH-LANGKAH DALAM DALAM PERANCANGAN (e) Membentuk Rancangan Selepas alternative terbaik ialah dipilih. Menjadikan Rancangan Sebagai Tindakan Apabila perancangan untuk jangka masa panjang dan pendek dibentuk.(Penerangan mengenai perancangan strategic dan taktikal akan dibincangkan dalam bab seterusnya).

Sub–sistem perancangan • Satu sistem dalam organisasi yang diwujudkan sebagai sebahagian daripada proses sistem pengurusan keseluruhan • Perancangan sebagai satu bahagian yg terasing dsripada sistem keseluruhan organisasi dan ia mempunyai elemen-elemen yg tersendiri. .

2000 Chapter 6 .© Prentice Hall.

Sub–sistem perancangan Tujuan diwujudkan sistem ini adalah untuk (i) Meningkatkan keberkesanan sistem pengurusan keseluruhannya melalui peancangan yang lebih efektif. (ii) Membantu pengurus mengenal pasti aktiviti dalam sistem keseluruhan (iii) Memimpin dan mengarah aktiviti tersebut. © Prentice Hall. 2000 Chapter 6 .

Perancangan & CEO/ pengurus • Peranan pengurus: buat perancangan – Tentukan hala tuju organisasi – Kesesuaian hala tuju • Perlu bantuan pembantu perancang .

. (i) Perlu direka bentuk untuk menggunakan sistem pengurusan yang telah wujud dalam organisasi. (ii) Perlu cukup kompleks untuk memastikan usaha daripada ahli-ahli yang membuat perancangan dikoordinasikan seberapa ringkas yang mungkin.Memaksimumkan keberkesanan proses perancangan • Sokongan pengurusan atasan • Kecekapan dan keberkesanan organisasi perancangan Organisasi perancangan perlu mempunyai tiga ciri dalaman (built in characteristics) iaitu.

• • Perancangan yang memfokuskan kpd perlaksanaan Penglibatan individu yang bersesuaian © Prentice Hall. 2000 Chapter 6 .Memaksimumkan keberkesanan proses perancangan (iii) Perancangan perlulah fleksibel dan mampu bertindak balas dengan perubahan-perubahan dalam persekitaran.

Bab 7 MEMBUAT KEPUTUSAN .

dan keadaan yang tidak biasa (one shot. JENIS-JENIS KEPUTUSAN Keputusan Berprogram : berulang dan rutin -ikut prosedur/garis panduan sedia ada CTH: pendaftaran kursus setiap semester Keputusan Tidak Berprogram : berlaku secara tidak rutin.tidak berstruktur) CTH: hendak melabur dalam syarikat baru tersenarai di BSKL .Definisi Keputusan : Pilihan yang dibuat antara alternatif yang ada Proses Pembuatan Keputusan : Proses membuat pilihan alternatif terbaik untuk mencapai sesuatu objektif 2.

• Skop keputusan: peratus bahagian yg menerima kesan daripada keputusan • Siapa yg buat keputusan?/peringkat pengurusan? .TANGGUNGJAWAB MEMBUAT KEPUTUSAN DALAM ORGANISASI • Keputusan merupakan proses berterusan. • Dapatkan bantuan / pandangan pengurus lain atau pekerja • Pelbagai keputusan perlu dibuat maka beberapa asas perlu dibentuk berdasarkan dua faktor iaitu skop keputusan yang hendak dibuat dan tahap/peringkat pengurusan yang terlibat dalam membuat sesuatu keputusan.

© Prentice Hall.TANGGUNGJAWAB MEMBUAT KEPUTUSAN DALAM ORGANISASI • Konsensus : Persetujuan bersama oleh individu-individu terlibat dalam membuat keputusan setelah melalui suatu proses perbincangan • Kekurangan kemahiran teknikal dan hubungan interpersonal yang lemah menyebabkan wujudnya halangan untuk mencapai sesuatu consensus. 2000 Chapter 6 .

Pemasaran : Keputusan yang akan meningkatkan diri mereka &sedar apa yang orang lain fikirkan tentang keputusan yang dibuat olehnya. .a. Eksploitasi : Percaya sumber bagi kebaikan adalah dari luar & bersedia curi idea orang lain iii). apa yang penting ialah kekalkan kedudukan & kepentingan iv). reseptif : bergantung kepada cadangan ahli lain dalam organisasi ii). Halangan (hoarding) : Tidak suka mendapatkan bantuan orang lain & percaya kepada diri sendiri. Pembuat Keputusan SKOP Keputusan Yang Lemah Oleh Certo 1997 Pembuat Keputusan : yang lemah i).

•Reaksi yang berkesan terhadap situasi keputusan : •Kepentingan. •Keperluan yang mendesak . •Gunakan bakat & kebijaksanaan yang ada untuk membuat keputusan.2. •Kreadibiliti. Pembuat keputusan yang baik : •Penekanan ke arah realisasi potensi & kepentingan organisasi serta diri sendiri.

Alternatif Yang Relevan : Alternatif yang berkemungkinan akan menyelesaikan masalah d).b). Susunan Alternatif : Ranking yang paling relevan. Matlamat Yang Dikehendaki : Matlamat sasaran = objektif organisasi c). diikuti yang kurang relevan e). Pilih alternatif-alternatif : Alternatif yang maksimum dari segi pulangan jangka panjang .

PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN

© Prentice Hall, 2000

Chapter 6

a). Langkah Pertama : Kenalpasti masalah & peluang : Diagnosis : Menganalisa punca penyebab Masalah : Kesukaran yang menghalang pencapaian matlamat Peluang : Situasi yang menunjukkan peluangpeluang untuk melepasi matlamat yang sedia ada b). Langkah Kedua : Memikirkan alternatif penyelesaian : Untuk keputusan berprogram : alternatif mudah & ketara Untuk keputusan tidak berprogram : alternatif yang lebih kreatif & inovatif lebih baik

c). Langkah Ketiga : pilih alternatif paling sesuai
Perlaksanaan yang berjaya : Hati-hati merancang; Sensitif terhadap mereka yang menerima kesan d). Langkah Keempat : Melaksanakan alternatif yg dipilih e) Langkah lima: dapatkan maklumbalas Tindakan susulan dan menilai hasil kepada keputusan Adakah penyelesaian beretika ? Adakah penyelesaian benar-benar berkesan ? Adakah penyelesaian dapat dilakukan ? * Dan sekiranya alternatif yang dpilih tidak berjaya : • Beri lebih masa • Tukar sepenuhnya • Cuba alternatif lain • Mulakan semula

data hanya anggaran . Situasi ketidaktentuan yang sempurna : data yang tidak jelas iii).Keputusan yang dibuat berdasarkan alternatif-alternatif yang ada kadang-kala tepat dan kadang-kalanya tidak tepat. keputusan yang dibuat akan mengalami tiga situasi yang berbeza i). Situasi berisiko : antara keduanya . Secara amnya. Situasi ketentuan yang sempurna : data yang lengkap ii).

komitmen mendalam terhadap keputusan Dilema group think Masa lama diperlukan Kos tinggi .Kebaikan & Keburukan Keputusan Berkumpulan KEBAIKAN KEBURUKAN Alternatif keputusan yang banyak Tidak timbul masalah kemudian hari Keputusan hak bersama.

Kumpulan & Pembuatan Keputusan : • • Kurang cekap Saiz memberi kesan terhadap kualiti keputusan • Terlalu yakin • Pengukuran pengetahuan .

Bila kumpulan digunakan dalam pembuatan keputusan ? •Apabila boleh meningkatkan kualiti •Apabila boleh meningkatkan penerimaan .

Percambahan fikiran (brainstorming) / kumpulan interaksi : interaksi satu sama lain sehingga capai satu keputusan yang terbaik.Teknik Membuat Keputusan Secara Berkumpulan a). Kumpulan Nominal : Bincang + catat + undi c). Kumpulan Delphi : terpisah secara fizikaltidak bersemuka (isi borang soal selidik) d). b). Pembuatan Keputusan Bantuan Komputer Sistem Chauffer Driven Sistem Group Driven .

Pelajaran 8 PERANCANGAN STRATEGIK & PERANCANGAN TAKTIKAL .

dan tentu cara untuk capai matlamat Strategi : Rancangan tindakan berskala besar yang menetapkan arah tuju organisasi yang dibentuk untuk capai objektif jangka panjang. Kepentingan Pengurusan Strategik & Perancangan Strategik – Menyediakan Arah & Momentum – Menggalakkan Idea Baru – Bangunkan kelebihan Daya Saing Yang Berterusan .• • 1. Perancangan Strategik : Perancangan jangka panjang fokus kepada keseluruhan keuntungan organisasi. 3-5 tahun. Definisi • • Pengurusan Strategik : Proses melibatkan pengurus dari semua bahagian dalam organisasi dalam membentuk pelaksanaan strategi dan matlamat strategik.

2. pembentukan strategi. Pengurusan strategi -proses memastikan organisasi ada strategi yang sesuai -yang beri faedah kepada organisasi • Analisis persekitaran. maklumbalas . kawalan strategi. kenalpasti arah organisasi. perlaksanaan strategi.

Bentuk strategi 4.1. Kawalan strategi MAKLUM BALAS . Tentukan Arah orgaz •Misi •objektif 3. Laksana strategi 5. Analisis Persekitaran •Umum •Operasi •dalaman 2.

1. 2000 Chapter 6 . Analisis Persekitaran © Prentice Hall.

 teknologi .demografi. akta buruh&industri.1.Sistem terbuka • Pengurus perlu faham faktor persekitaran yg akan mempengaruhi operasi a.sistem pemerintahan-kempen-dasar.nilai sosial.  politik.  undang-undang – akta alam sekitar. Analisis Persekitaran • Orgz . Persekitaran Umum : implikasi jgk pnjg  sosial.

Persekitaran Dalaman :Kesan langsung/segera  Pemasaran.  Pembekal – penyedia sumber yg perlu  isu antarabangsa c.kewangan .  Pesaing-terlibat dlm perniagaan yg sama  buruh.b. Persekitaran Operasi : implikasi lbh spesifik  pengguna.

” Objektif –apa yg ingin dicapai Mendapatkan semula 10% share pasaran yg dikuasai pesaing .2. Tentukan arah tuju organisasi Arah tuju – kenyataan umum ttg arah tuju orgz /sbb ditubuhkan Misi –Boeing “ 2 be the number 1 aerospace comp in the world & among the premier industrial concerns in terms of quality. profitabily & growth.

. counter threats. Opportunities (peluang). Analisis Soalan Kritikal : visi & misi / tujuan & objektif organisasi. arah tuju. • Strategies – build on company‟s strengths. Analisis SWOT : Strength (kekuatan). correct weaknesses. Membentuk Strategi -Alat bentuk strategi? a. exploit opportunities. match a company‟s resources & capabilities. persekitaran geografi. b. Threat (ancaman) • Tujuan SWOT: identify strategies that align.3. Weaknesses (kelemahan).

Analisis Portfolio Perniagaan : (matriks BCG) . • rugi=tarik diri .membentuk strategi berdasarkan pertumbuhan pasaran sesuatu produk dan jumlah share pasaran yg dimiliki oleh organisasi • Untung=labur.c.

0 High +20 Medium .0 Industry Sales Growth Rate Stars II Medium Question Marks I 0 Cash Cows III Low -20 Dogs IV .BCG Matrix Relative Market Share Position High 1.50 Low 0.

Strategic Planning .

BCG Matrix (i) Bintang (Star). Di samping itu „bintang‟juga membantu mendapatkan wang tunai bagi organisasi kerana ia mendapat sambutan daripada pengguna. © Prentice Hall. 2000 Chapter 6 . SBU yang berada di kategori ‘bintang’ • mempunyai syer pasaran yang tinggi dan ia memerlukan sejumlah wang tunai yang banyak untuk menyokongpertumbuhannya yang pesat.

BCG Matrix (ii) Lembu Tunai (Cash Cow). SBU yang berada di kategori „lembu tunai‟ pula mempunyai syer pasaran yang tinggi di dalam industri yang mengalami pertumbuhan yang agak perlahan. (iii) Tanda Soal (Question Mark). SBU yang berada di „tanda soal‟ mempunyai syer pasaran yang rendah tetapi di dalam industri yang sedang berkembang. © Prentice Hall. 2000 Chapter 6 .

SBU yang berada di kedudukan ‘anjing’mempunyai syer pasaran yang rendah dan industri juga tidak berkembang © Prentice Hall. 2000 Chapter 6 .BCG Matrix • (iv) Anjing (Dog).

STRATEGY FORMULATION Boston Consulting Group (BCG) • BCG Matrix – Analyzes business opportunities according to growth rate and market share .

Opportunities. Weaknesses. and Threats • Core Competency – A special strength that gives an organization a competitive advantage .STRATEGY FORMULATION SWOT • SWOT Analysis – Identifies Organization‟s Strengths.

Analisis industri Poter • Kuasa utama menentukan tahap persaingan sengit dalam industri – – – – – Ancaman firma baru Tawar – menawar pembekal Ancaman firma pengganti Persaingan – firma sedia ada Tawar-menawar pembeli .

STRATEGY FORMULATION Porter’s Five Forces .

© Prentice Hall. 2000 Chapter 6 .

harga mungkin tinggi (Mercedes. unik. golongan tertentu  Kitar hayat produk : model yang memaparkan 4 langkah yang dilalui sepanjang hayat produk @ perkhidmatan  Pertumbuhan (growth)  Kestabilan (stability)  Pengucupan (retrenchment)  pembubaran (divestiture) . rolex) • Strategi Kepimpinan Kos: kos rendah. pasaran luas (kancil) • Strategi Fokus : pasaran sempit. harga rendah.4 strategi dayasaing Porter • Strategi Pembezaan : produk beza.

STRATEGY FORMULATION Porter’s Five Forces COMPETITIVE ANALYSIS .

Kemahiran mengagih iii). Kemahiran Mengorganisasi .4. Kemahiran Mengawas iv). Kemahiran interaksi ii). Perlaksanaan Strategi i).

Perancangan Strategik & Perancangan Taktikal • • • • • • • • • Perancangan strategik : pengurus atasan Perancangan taktikal : pengurus bawahan Perancangan strategik : masa hadapan Perancangan taktikal : masa kini Perancangan strategik : kurang lengkap (fleksibel) Perancangan taktikal : lengkap Perancangan strategik : masa panjang Perancangan taktikal : masa pendek Antara satu mempunyai kaitan ke arah jaminan kejayaan .5.

TAKTIKAL Pengurus bawahan Fakta diperlukan Sukar dpt Mudah dapat Kandunagn rancangan X terperinci Terperinci.PERBEZAAN Pihak terlibat P. lengkap Jangka masa Jangka panjang Jangka pendek . STRATEGIK Pengurus atasan P.

Pelajaran 9 RANCANGAN & ALAT PERANCANGAN .

kandungan • • • • • Definisi perancangan Dimensi rancangan Jenis rancangan Faktor kegagalan rancangan Bahagian utama orgz yg terlibat dengan perancangan • Alat bantuan perancangan / kebaikan/ kelemahan .

definisi • 1 cadangan tindakan • Yg spesifik • Bagi membantu organisasi mencapai objektif .1.

2. dan peringkat (level) (Certo.1997). masa (time). 2000 Chapter 6 .Dimensi rancangan • Terdapat empat dimensi rancangan yang telah diperkenalkan oleh Kast dan Rosenzweig iaitu pengulangan (repetitiveness). skop (scope). © Prentice Hall.

Dimensi rancangan • • • • Pengulangan Masa Skop peringkat .2.

masa .pengulangan .peringkat ORGANIZATIONAL PLAN 5 .Dimensi Rancangan .skop .

2000 Chapter 6 . manakala perancangan taktikalakan. © Prentice Hall.2.Dimensi rancangan (a) Pengulangan • Pengulangan bermaksud kekerapan penggunaan rancangan yang dibentuk. (b) Masa • Dimensi masa pula menerangkan tempoh masa bagi sesuatu rancangan itu digunperancangan strategik melibatkan tempoh masa yang panjang.

(d) Peringkat • Dimensi peringkat atau tahap pula merujuk kepada tahap sesuatu rancangan itu ditujukan © Prentice Hall. 2000 Chapter 6 .Dimensi rancangan (c) Skop • Rancangan induk adalah luas skopnya.2. Rancangan yang merangkumi bahagian pengurusan yang khusus adalah rancangan yang kecil skopnya.

Jenis rancangan • Rancangan tetap – Dasar – Prosedur – peraturan • Rancangan sekali guna – Program – Belanjawan .

2000 Chapter 6 . © Prentice Hall.Rancangan Tetap (a) Dasar • Dasar merupakan satu garis panduan umum tentang bagaimana pihak pengurusan boleh bertindak untuk mencapai matlamat organisasi.

© Prentice Hall. (c) Peraturan • Peraturan menyatakan apa yang perlu dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan oleh pekerja.Rancangan Tetap (b) Prosedur • Prosedur pula merujuk kepada cara bagaimana sesuatu tugas itu perlu dilaksanakan (garis kasar tentang bagaimana sesuatu tindakan patut diambil untuk melaksanakan sesuatu tugas). 2000 Chapter 6 .

2000 Chapter 6 .Rancangan Sekali-Guna (a) Program • Program pula ialah rancangan yang dibentuk untuk menjalankan sesuatu projek tertentu dan digunakan sekali sahaja. © Prentice Hall. (b) Belanjawan • belanjawan merupakan alat kawalan yang memberi garis panduan tentang had penggunaan wang untuk sesebuah projek dan bagaimana memperoleh wang untuk suatu tempoh masa yang tertentu.

4. Bahagian tumpuan perancangan • Kemudahan fizikal – Tentukan jenis bangunan / peralatan / lokasi/ bahan mentah / kemudahan prasarana / sistem pengangkutan • Sumber manusia – ciri-ciri pekerja – Berapa ramai – Pengrekrutan / pemilihan .

Alat-alat perancangan • Ramalan – Kaedah ramalan jualan • Pendapat juri eksekutif • Ramalan oleh pasukan jurujual • Analisis siri masa – kitar hayat produk • Penilaian kaedah ramalan jualan – Kaedah korelasi. simulasi komputer • Penjadualan – Carta Gantt – PERT .

© Prentice Hall. 2000 Chapter 6 .Kaedah Ramalan Jualan 1. Pendapat Juri Eksekutif (Jury of executive opinion) Melalui kaedah ini sejumlah pengurus yang tertentu di dalam sesebuah organisasi akan berkumpul dan berbincang mengenai pandangan mereka tentang bentuk jualan pada masa akan datang.

2. 2000 Chapter 6 . © Prentice Hall.Kaedah Ramalan yang Dibuat oleh Pasukan Jurujual (SalesForce Estimation Method) • Ia merupakan teknik meramal jualan dengan membuat jangkaan jualan berdasarkan analisis yang dibuat oleh pasukan jurujual.Kaedah Ramalan Jualan • Terdapat satu kaedah yang agak baru diperkenalkan dalam membuat ramalan iaitu kaedah delphi.

2000 Chapter 6 .Kaedah Ramalan Jualan 3. Analisis Siri Masa Ramalan jualan melalui kaedah ini dibuat dengan cara menganalisis sejarah hubungan antara jualan dan masa © Prentice Hall.

© Prentice Hall. 2000 Chapter 6 .

Kitar hayat produk Jumlah jualan pengenalan P’tmbh mtg tepu P’trn MASA .

di mana jualan pada masa ini baru bermula.h kebanyakan produk dan servis © Prentice Hall. (ii) Tahap pertumbuhan pula merujuk kepada produk yang • telah berada agak lama di pasaran dan telah di terima oleh pengguna. 2000 Chapter 6 .Kitar hayat produk Kitaran hayat produk atau product life cycle ialah lima peringkat yang dilalui : (i) Tahap pengenalan adalah kedudukan produk yang baru memasuki pasaran. Justeru itu jumlah jualannya terus meningkat.

© Prentice Hall. Walaupun jumlah jualan meningkat tetapi peningkatan adalah pada kadaryang agak perlahan berbanding peningkatan pada tahap pertumbuhan.Kitar hayat produk (iii) Tahap matang • pula merujuk kepada kedudukan produk yang telah diterima ramai dan di tahap ini semakin banyak produk pesaing masuk ke pasaran. 2000 Chapter 6 .

2000 Chapter 6 . (v)Tahan penurunan adalah tahap terakhir bagi sesuatu produk. Ia lebih bergantung kepada pengguna yang ingin menggantikan produk yang telah dimiliki.Kitar hayat produk (iv)Tahap tepu boleh kita katakan sebagai keadaan di mana • hampir setiap orang yang menginginkan sesuatu produk itu telahpun mempunyai produk tersebut. © Prentice Hall. Pada tahap ini produk tidak lagi mendapat perhatian pengguna. Pengguna kini mempunyai produk pengganti yang lebih di sukai. Kadar jualan pada tahap ini adalah perlahan.

Carta Gantt
• Carta Gantt telah diperkenalkan oleh Henry L. Gantt. Carta ini menunjukkan bila sesuatu tugas atau aktiviti perlu disiapkan dan tahap progress kerja sebenar yang telah dicapaicarta Gantt disenaraikan tugas-tugas yang perlu dilaksanakan tetapi tidakada maklumat yang menyatakan tugas mana perlu disiapkan terlebih dahulu sebelum tugas-tugas lain boleh dimulakan.
© Prentice Hall, 2000 Chapter 6

PERT

• Kelemahan carta Gantt boleh di atasi dengan menggunakan PERT. PERT adalah teknik penjadualan yang bukan sahaja menyenaraikan tugas-tugas yang perlu dilaksanakan tetapi juga menerangkan tentang hubungan antara satu tugas dengan tugas yang lain

© Prentice Hall, 2000

Chapter 6

(a)Ciri-ciri PERT
• Rangkaian PERT ini mengandungi dua elemen utama, iaitu aktiviti dan event.

© Prentice Hall, 2000

Chapter 6

© Prentice Hall.. 2000 Chapter 6 .

Ia dinamakan laluan kritikal kerana sebarang kelewatan dalam turutan ini akan menyebabkan kelewatan bagi seluruh projek © Prentice Hall. 2000 Chapter 6 .(b) Laluan Kritikal • Pengurus perlu memberi perhatian kepada laluan kritikal iaitu turutan aktiviti dan event yang memerlukan tempoh masa yang paling lama untuk disiapkan.

PELAJARAN 10 PENGORGANISASIAN .

kandungan • • • • • • Definisi Proses pengorganisasian Konsep penjabatanan Pengkhususan kerja Jangkauan pengurusan Konsep rantaian arahan .

1989).Apa itu perngorganisasian? (Yaakob. • • • • • Proses Merangka & membentuk penggunaan sumber manusia + bahan Supaya rancangan organisasi Dapat dilaksanakan .

Skop…? Melibatkan… • Pembahagian kerja kepada tugasan • Penurunan autoriti • Penentuan asas2 yang sesuai untuk tugas penjabatanan • Menentukan tugas yang optimum dalam setiap jabatan .

Langkah2 proses pengorganisasian (Certo 1997) Rujuk kpd rancangan & objektif Wujudkan tugas utama Pembahagian tugas utama Kpd tugas spesifik Penetapan Pekerja & arahan tugas Penilaian Strategi pengorganisasian .

Kepentingan pengorganisasian • • • • • • Melaksanakan apa yg dirancang Mengelak kerja bertindih Bahagi beban secara munasabah Elak pembaziran sumber manusia Penyatuan kerja Mudah kawal .

Aspek dalam pengorganisasian • Struktur organisasi • Pengkhususan kerja • Jangkaun pengurusan • Rantaian arahan .

1. Struktur organisasi .

hubungan rasmi komunikasi Pengkhususan aktiviti kerja Hierarki / kedudukan autoriti& tanggungjawab Susun pekerja Bagi menyelaraskan kerja . Struktur organisasi • • • • • • Carta organisasi Garisan.1.

penjabatanan • Usaha mengumpul pelbagai aktiviti dalam satu kelompok secara sistematik • Jenis – – – – – Berdasarkan fungsi Berdasarkan produk Berdasarkan geografi Berdasarkan pelanggan Berdasarkan proses ..

Penjabatanan • Proses penjabatanan akan berlaku apabila pengkhususan kerja semakin bertambah dan saiz sesebuah organisasi semakin membesar. 2000 Chapter 6 . © Prentice Hall.

kewangan. • Sesuatu jabatan mempunyai kemahiran atau kepakaran dalam fungsi tertentu (Ivancevich. dan sumber manusia. penyelidikan dan pembangunan. pengeluaran. 1997) © Prentice Hall.(a) Penjabatanan Berdasarkan Fungsi • Ianya diwujudkan berdasarkan kepada fungsifungsi organisasi • Fungsi: pemasaran. 2000 Chapter 6 .

Marketing Vice President. Finance Vice President.Functional Structure Structure for a business President Vice President. Production Vice President. Human Resources Structure for a hospital Chief of Medical Services Chief Administrator Director of Administrative Services Director of Outpatient Services Director of Nutrition & Food Services .

© Prentice Hall.(b) Penjabatanan Berdasarkan Produk • Organisasi kompleks seperti syarikat multinasional yang mengeluarkan berbagai-bagai jenis produk. 2000 Chapter 6 . mewujudkan penjabatanan berdasarkan produk-produk tertentu atau lini.

2000 Chapter 6 .© Prentice Hall.

1997).(c) Penjabatanan Berdasarkan Geografi • Diwujudkan berdasarkan tempat di mana kerja-kerja atau operasi organisasi dijalankan. 2000 Chapter 6 . © Prentice Hall. atau diwujudkan berdasarkan kawasan pasaran yang menjadi fokus organisasi (Certo.

© Prentice Hall. 2000 Chapter 6 .

© Prentice Hall. 2000 Chapter 6 . 1997).(d) Penjabatanan Berdasarkan Pelanggan • Penjabatanan pelanggan diwujudkan berdasarkan kepada pelanggan (Certo.

2000 Chapter 6 .© Prentice Hall.

2000 Chapter 6 .(e) Penjabatanan Berdasarkan Proses • Dalam penjabatanan ini pihak pengurusan menggunakan jabatan untuk mengumpul peringkat-peringkat kerja dalam keseluruhan proses pengeluaran © Prentice Hall.

2000 Chapter 6 .© Prentice Hall.

Kesimpulan: Product Structure President Divisional Structure Motion Pictures & TV Division Music Division Magazine & Book Division President Internet Products Division Customer Structure Consumer Loans Mortgage Loans Business Loans Agriculture Loans Geographical Structure Western Region Northern Region President Southern Region Eastern Region .

2. Pengkhususan kerja • Satu komponen dalam struktur organisasi yang melibatkan pembahagian kerja iaitu setiap langkah kerja dilakukan oleh individu yang berbeza dan bukannya seorang individu melakukan keseluruhan kerja .

Kebaikan: • Meningkatkan kemahiran • Jimat masa • Meningkatkan kecekapan & kualiti pengeluaran • Memudahkan pekerja baru memahami tugas • Memudahkan penilaian kerja ..Pengkhususan kerja.

Kelemahan: • Bosan • Ketidakpuasan kerja • Tidak menggalakkan semangat berpasukan • Tiada pendedahan tentang tugas lain -beralih kepada pasuka kerja .Pengkhususan kerja..

• Faktor saiz jangkauan kawalan – – – – – Persamaan fungsi Perhubungan geografi Kompleksiti sesuatu fungsi Masa untuk penyelarasan Masa utuk perancangan . Jangkauan kawalan • Kapasiti/ had bilangan pekerja yang diselia oleh seorang pengurus.3.

Jenis jangkauan kawalan • Sempit – Carta tinggi – Banyak tingkat penyeliaan • Luas – Carta rendah – Sedikit tingkat penyeliaan .

maka semakin sempitlah jangkauan pengurusan. 2000 Chapter 6 .Contoh :Jangkauan kawalan • Semakin banyak bilangan pekerja yang diselia oleh pengurus. bertambah luaslah jangkauan pengurusannya • luas jangkauan pengurusan maka carta organisasi akan lebih rendah • Semakin banyak masa yang digunakan untuk penyelarasan tersebut . © Prentice Hall.

semakin meluaslah jangkau pengurusan. (jangkauan pengurusan yang sempit ) © Prentice Hall. 2000 Chapter 6 . • Pengurus dapat menyelia pekerja dengan efektif jika pekerja berada berdekatan secara fizikal.Contoh :Jangkauan kawalan • Semakin hampirnya persamaan aktiviti-aktiviti mereka.

© Prentice Hall. 2000 Chapter 6 .RANTAIAN ARAHAN • Garisan autoriti dari atas ke bawah adalah merupakan perhubungan formal individu peringkat atasan dan individu bawahan yang dipanggil rantaian arahan.

2000 Chapter 6 . © Prentice Hall.RANTAIAN ARAHAN • Selain daripada aliran arahan daripada tingkat atas ke bawah melalui rantaian arahan juga individu-individu yang berada di bawah perlu melaporkan aktiviti mereka atau memohon kelulusan untuk melakukan sesuatu tindakan daripada pihak atasan yang berautoriti.

2000 Chapter 6 .© Prentice Hall.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.