ANEXĂ la DECIZIA nr.27.129 din 28.04.

2010

LISTA REGLEMENTĂRILOR TEHNICE ÎN CONSTRUCŢII IN VALABILITATE LA DATA DE 31.03.2010
Domenii I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII. XXIII. XXIV. XXV. XXVI. Reglementări tehnice privind calculul construcţiilor şi elementelor de construcţii Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de terasamente Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea fundaţiilor Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de beton, beton armat şi beton precomprimat Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de zidărie şi pereţi Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor metalice Reglementări tehnice privind folosirea şi executarea construcţiilor din materiale lemnoase. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de învelitori Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaţii Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de tencuieli, placaje, tapete Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de pardoseli, plinte, scafe, elemente de scări. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de apă şi canalizare Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor termice, condiţionarea aerului, gaze Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de protecţie a construcţiilor şi instalaţiilor contra agenţilor Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor geodezice, topografice, fotometrice şi cadastrale Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea clădirilor de locuit şi social-culturale Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor industriale, agrozootehnice şi de irigaţii Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor hidrotehnice, amenajărilor şi regularizărilor de râuri Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea organizării lucrărilor de construcţii-montaj Reglementări tehnice privind verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii Reglementări tehnice privind lucrările de reparaţii, întreţinere şi postutilizare a construcţiilor Reglementări tehnice privind folosirea şi repararea utilajelor pentru construcţii-montaj Reglementări tehnice privind cerinţele stabilite prin Legea nr. 10/1995 Reglementări tehnico-economice şi metodologice Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor pentru transporturi

1

Legendă M.D.R.T. - Ministerul Dezvoltării, Regionale şi Turismului M.L.P.A.T. - Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului M.L.P.T.L. - Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Turismului M.T.C.T. - Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului M.D.L.P.L. - Ministerul Dezvoltării,Lucrărilor Publice şi Locuinţelor M.D.R.L. - Ministerul Dezvoltării, Regionale şi Locuinţei M.Of., p.I - Monitorul Oficial al României, Partea I B.C. - Buletinul Construcţiilor, editat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor B.T.R. - Buletinul Tehnic Rutier I.C.C.P.D.C. - Institutul Central de Cercetare , Proiectare şi Directivare în Construcţii I.N.C.E.R.C. - Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor I.C.E.C.O.N - Institutul de cercetări pentru echipamente şi tehnologii în construcţii U.T.C.B. - Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti U.A.U.I.M. - Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu C.O.C.C. - Consultanţă, Organizare şi Cibernetică în Construcţii I.P.C.T - Institutul de Proiectare Construcţii Tipizate I.P.C.T.- S.A. - Institutul de Proiectare, Cercetare şi Tehnică de Calcul în Construcţii M.A.P.M. - Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului A.F.E.R. - Autoritatea Feroviară Română D.D. - Direcţia Drumuri A.N.D. - Administraţia Naţională a Drumurilor I.S.P.C.F. - Institutul de Studii şi Proiectări Căi Ferate I.S.L.G.C. - Institutul de Sistematizare Locuinţe şi Gospodărie Comunală I.C.B. - Institutul de Construcţii Bucureşti I.C.P.A.I.U.C. - Institutul Central de Proiectare, Aparatură , Instalaţii şi Utilaje pentru Construcţii I.N.C.D.F.P. - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pămâmtului I.S.C. - Inspectoratul de Stat în Construcţii IPTANA-SA - Institutul de Proiectări Transporturi Auto, Navale şi Aeriene CESTRIN - Centrul de Studii Tehnice Rutiere şi Informatică ANRDE - Agenţia Naţională a României pentru Distribuţie Electricitate RENEL - Regia Naţională de Electricitate ICCPDC - Institutul Central de Cercetare, Proiectare şi Directivare în Construcţii *-propunere revizuire, comasare ** -propunere abrogare/anulare
2

I.

Reglementări tehnice privind calculul construcţiilor şi elementelor de construcţii
Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut

Domeniu – Indicativ nr. reglementare regl. tehnică tehnică din domeniu I-1 NP 033-1999

I-2

GP 042-1999

Cod de proiectare pentru structuri din beton armat cu armătură rigidă M.L.P.A.T. 61/N/25.08.1999 (BAR). Elaborator: U.T.C.B. Bucureşti Ghid de proiectare pentru structuri din beton armat cu armătură rigidă M.L.P.A.T. 62/N/25.08.1999 (BAR). Elaborator: U.T.C.B. Bucureşti M.T.C.T. 1711/19.09.2006

*
B.C. nr. 3-4/2000

B.C. nr. 3-4/2000 M. Of. , p I , nr.803 bis/25.09.2006 B.C nr. 11-12/2007, B.C nr. 13-14/2007, B.C nr. 12-13/2006 si B.C nr. 5/2005

*

P 100-1/2006 I-3

De la data publicării prezentului ordin, Normativul pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe, social-culturale, agrozootehnice şi industriale, indicativ P 100-92, aprobat prin O.M.L.P.A.T.nr. 3/N/1992, publicat Cod de proiectare seismică – Partea I în B.C. nr. 1-2/1992, cu cap. 11 şi 12 – Prevederi de proiectare pentru completate şi modificate prin clădiri, indicativ P 100-1/2006 . M. Of. , p I , nr 850 O.M.L.P.A.T. nr. 71/N/1996, publicat în M.D.L.P.L. Elaborator: U.T.C.B. B.C. nr.11/1996, se aplică astfel: din 11/12/2007 688/10.08.2007 pentru a) la proiectarea clădirilor noi, în modificarea şi cazul contractelor încheiate până la data completarea intrării în vigoare a Codului de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P 100-1/2006; . b) la expertizarea tehnică şi proiectarea consolidării clădirilor existente, în cazul contractelor încheiate până la data intrării în vigoare a Codului de proiectare seismică - Partea a III-a
3

indicativ P 100-92. 4 I-4 P 100-3/2008 Cod de proiectare seismică" Partea a III-a Prevederi pentru evaluarea O.3/N/1992 de aprobare a Normativului pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe. M. Partea I. cu modificările şi completările ulterioare. Codul de proiectare seismică . publicat în Mof.C. p I . Elaborator: U. tehnică tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut Prevederi pentru evaluarea şi pentru proiectarea consolidării construcţiilor vulnerabile seismic. indicativ P 100-1/2004.C.R.Partea a III-a-Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente. Îşi încetează aplicabilitatea O.D.B.T.M. social culturale. 489/2005 pentru aprobarea "Cod de proiectare seismică Partea I .T..M. Se abrogă O. 704/2009 indicativ P 100-3/2008. nr.T. reglementare regl. cu modificările şi completările ulterioare.PA. Actul a intrat in vigoare la data de 01 ianuarie 2010.Prevederi de proiectare pentru clădiri". seismică a clădirilor existente. nr. 462 şi 462 bis din 31 mai 2005.M. din nr.T nr. care se efectuează în baza contractelor de expertizare tehnică încheiate după data intrării în vigoare a prezentului ordin.Of .L. Bucuresti nr.Domeniu – Indicativ nr.647 bis/2009 din 01/10/2009 . indicativ P 100-3/2008 se aplică la evaluarea seismică a clădirilor existente.L. agrozootehnice şi industriale. 09/09/2009.

2002 B. Bucureşti Metodologie privind investigarea de urgenţă a siguranţei post seism a clădirilor şi stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie. nr.04. Elaborator: INCERC Ghid privind proiectarea sistemelor de izolare seismică pasivă (reazeme. reglementare regl. publicat în B. Filiala Iaşi Metodologie de elaborare a hărţilor de hazard seismic local pentru localităţi urbane-H.C.C. 782/28. Filiala Iaşi Metodologie privind calculul sistemelor de protecţie seismică pasivă. social/culturale.562bis/2007 din 16..08.221 bis/2004 din 20/12/2004 I-7 MP 036-2004 M. .L. nr.Of . agrozootehnice şi industriale–indicativ P 100-92. 2/1999. nr.05.01.T.. p I . tehnică tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe.04.2004 * I-9 ME 003-2007 M. 4/2006.1.C. nr. nr. Elaborator: INCERC.T.L.C.2004 M.05.nr.C nr.1002 bis/2004 din 01/11/2004 B. nr.2002 ** * I-6 GP 101-2004 M. 9/2002.P. nr.2002 anuleaza OMLPAT nr.P.8/2007.8/N/1999.pI.S. Detalierea parametrilor de calcul Ks şi Tc la nivelul unităţilor administrativ teritoriale.2007 ordinul şi anexa:B..2007 M. P I. p I .04. nr. Elaborator: INCERC Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut I-5 NP 055-2001 M.T. Elaborator: INCERC.L.Of. 5 .Of . 74/24. 738/19.L. nr.05.U. 127/08.T.874 bis/2004 din 24/09/2004 M.Domeniu – Indicativ nr. 783/22. Elaborator: INCERC.L.D. 736/ 19.T nr.T.T. Clădiri autoadaptabile la solicitări seismice.C.2004 I-8 MP 026-2004 M.Of.C. M. nr. Îşi inceteaza valabilitatea ME 003-1999-aprobat prin OMLPTL nr. OMLPAT nr. disipatori) a clădirilor.L. 783/22.

I. M. p I .714/19.C. nr. Elaborator: INCERC Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut I-10 GT 053-2004 M.T. Elaborator: INCERC Ghid privind constituirea. .C.I.09.T.2004 * I-11 GT 054-2004 M.C. întreţinerea şi utilitarea băncii de date cuprinzând înregistrări ale cutremurelor puternice obţinute pe clădiri instrumentate seismic în reţeaua seismică naţională. nr. nr.2006 I-14 CR 1-1-3-2005 M.882 bis/27.C.T. . Elaborator: U. Of.882 bis/27.T.T. nr. Evaluarea acţiunii din 27/12/2005 zăpezii asupra construcţiilor. 132 bis/11.C.. obţinute în reţeaua seismică naţională INCERC.2006 B.. nr. nr. nr.2/2006 Ordin: M.2004 ** I-13 M. nr. 805/2004 din 28/04/2004 M. 2228/2005 Cod de proiectare. nr.I.T.02.02. nr. Elaborator: INCERC Normativ privind consolidarea cu fibre a elementelor structurale de beton. 804/2004 din 28/04/2004 M.Domeniu – Indicativ nr.2006 6 * . 803/2004 din 28/04/2004 M.2004 ** I-12 GT 055-2004 M. 1986 şi 1990. întreţinerea şi utilizarea băncii de date pe suport magnetic (CD-ROM) cuprinzând înregistrări ale mişcărilor seismice ale terenului la cutremurele din 1977. p.T.09.09. p I .C.T.09. nr.T.B.09. 1177/2004 din 22/06/2004 M. p.2005 M. tehnică tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Ghid privind adaptarea scării de intensităţi seismice europene EMS98 la condiţiile seismice ale României şi la necesităţile inginereşti .Of. Of. nr.Of. 148bis/16. p.T.C. 807/26.. Of. Elaborator: INCERC Ghid privind constituirea. 1.T.Of..882 bis/27. reglementare regl.CT. p I . nr.T.

B.C. .13/2000.B.T.T. tehnică tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut B.2005 I-15 CR 0-2005 Cod de proiectare. p I .C. Ghidul se difuzeaza pe discheta de catre I. nr. nr. p I .Domeniu – Indicativ nr. rapoartele de expertiză tehnică 40/N din aferente acestor clădiri . M.C. . Bazele proiectării structurilor în construcţii.09.2006 Elaborator: U.2006 B. nr. Of.02. 1.09.C. nr. 2.T. 148 bis/16.T. nr. Ghid de exploatare a băncilor de date elaborate în vederea inventarierilor clădirilor din capitală şi din ţară avariate seismic şi expertizate începînd cu anul 1992 precum şi a datelor tehnice conţinute în M.nr.C.L. nr. nr. 17/2007 M. I-16 CR 2005 Cod de proiectare a construcţiilor cu M.2006 B.P. SA. nr. 807/26. nr.D.T. nr.C.L.C.713/19. 345/2008 din 19/03/2008 M.C.T. I-17 PC 014-1999 ** 7 . p I nr.1pereţi structurali de beton armat. Of. Of.P.01.T.A.L. 30/06/2000 Elaborat : I.T. nr.C.230/27. 4/2006 * Îşi încetează valabilitatea P 85-1996 aprobat prin OMLPAT nr.T. Of.C. p I .02. 3/06. nr.P.12.T.2/2006 Ordin: M. nr. reglementare regl.C. nr.10/1996. publicat în B. .2006 Ordin: M. 30/N/1996.C. * Ordinul s-a publicat în B.T.C. 231 din 26/03/2008 B. 172 bis/22.C.12-13/2006 Modificat de M.12-13/2006 M.P. Elaborator: U. .2006 B. 2-1-1.

L. nr.04.T. Convoaie tip. nr.23/2006 M.C. nr.C.02. 690/10. Acţiuni.2005 M.T. . p I . Bucureşti Cod pentru proiectarea podurilor de cale ferată. nr. Of.. nr. 179bis/24. nr. I-18 PC 015-1999 ** I-19 I-20 I-21 GP 050-2000 CR1-2.12. 165/15.Domeniu – Indicativ nr. tehnică tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Program cadru pentru generarea automată a rapoartelor pe baza informaţiilor selectate din banca de date corespunzătoare activităţii de expertizare a clădirilor.C.P.S. Ordinul-M.B.T. nr. Cod pentru proiectarea podurilor de cale ferată.18/2006 M. nr. Of. reglementare regl.L.02. nr.T. * 8 .C. 2.nr.T. Of. nr.2005 M. Ordinul s-a publicat în B.T.P. M.A.2007 Ordinul-M.C.2006 B. Bazele proiectării modificat anexei şi acţiuni asupra construcţiilor.P.1-2005 CR1-2.T.2005 B. Elaborator: I. M. Elaborator: I. Of.C. p I .C.pI. 45/N din 30/06/2000 M.S.F. 2. .T. nr. SA Ghid de utilizare a spectrelor de răspuns inelastic în proiectarea structurilor.08.A. .T. nr.P. . 165/2005 Acţiunea vântului I-22 NP 082-2004 Elaborator: U.T.P.T.C.13/2001. nr.2006 B.229/27. 1372/2005 din 17/08/2005 Modificări nr. p I .T. 349 bis/25.C.P.F. 616/ din 06/09/2007.D. Bucureşti Ordin aprobare M.02. Of.2005 Completat şi Cod de proiectare.L.T. nr.7/2005.12.L.2-2005 M.C.T.T. Elaborator: I. Programul se difuzeaza pe discheta de catre I. 179bis/24.C. 208/N/2000 din 22/09/2000 de Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul s-a publicat în B.C.13/2000. M.C. nr. nr.232/27. p I . nr. 784/2005 din 29/08/2005.C.C.P. la M.

A.Timişoara şi Fil. Normativul s-a publicat sistemului de către IPCT. ** I-24 PC 005-1997 M. 10/1981.P.C.P.Fil.P.D.Domeniu – Indicativ nr.C.C.C.4/1997.C.C. 9 .G. şi de dilatare la proiectarea I.P. Ordinul împreună cu manualul de utilizare a nr. nr. compuse beton-oţel. de mare complexitate. Ghid pentru calculul automat (static şi dinamic) al structurilor modelate prin cadre sau reţele plane în domeniul elastic.C.05.4/1997.S. 85/N/1997 din 26/05/1997.T.T.C. Cluj-Napoca Norme tehnice provizorii privind stabilirea distanţelor între rosturile I.C. I-27 NP 028-1978 B.C.C. Elaborator: I. Îşi încetează valabilitatea P 98–1974. construcţiilor.D.C.C. in brosura IPCT.LPAT nr.C.P.C.C.S. I-26 P 83-1981 B.4/1997.P.D. Elaborator: I.P. nr. Instrucţiuni tehnice pentru calculul şi alcătuirea constructivă a structurilor I. Elaborator: I.P.A.C. in brosura IPCT.1981 Elaborator : I.C.L. Normativul s-a publicat sistemului de către IPCT. solicitate la încărcări statice şi dinamice . analizelor structurale spaţiale (statice 86/N/1997 din 26/05/1997 şi dinamice).T. interactivă şi reprezentarea grafică a structurilor din bare. din 26/05/1997 IPCT.D. Ghidul de difuzează pe dischetă M.T.C.C. Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut I-23 PC 008-1997 în B.C Ordinul s-a publicat în Ghidul de difuzează pe dischetă împreună cu manualul de utilizare a B. 11/1979. tehnică tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Ghid pentru proiectarea automată. şi I.L. nr. nr.P. 47/14.G. reglementare regl. nr. nr.T. Ordinul s-a publicat în Ghidul de difuzează pe dischetă împreună cu manualul de utilizare a B. ** ** * * I-25 PC 006-1997 Ghid pentru relizarea automată a M. Elaborator: I.C. 84/N/1997 Normativul in brosura sistemului de către IPCT-SA.

T.1985 Elaborator: I. nr.T.P. 4.T. INCERC şi INCERTRANS. 4.L.01.R. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de terasamente Publicaţia în care a Observaţii apărut Înlocuieşte parţial C 29–1977. nr. nr. 9/1995 . 82/05.C.1.C.C.1984 Ordin B.11/1979 ** I.C.T.2 pct.A.L.P.C. tabelele 1.B.H.4 pct. 7 şi 8. 1. 2.E.3.2..3 din „Normativul privind consolidarea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice”. Elaborator: IPTANA Îndrumător tehnic pentru studiul proprietăţilor pământurilor necoezive lichefiabile.F. Elaborator: I.1995 10 B.C.1.C.P.C.A.ICH-Fil. 2.C.. 11/1998 * Îşi încetează valabilitatea C29–1977 cap.C. M.4.1997 Elaborator: I. reglementare tehnică din tehnică domeniu II-1 GE 028-1997 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Ghid pentru executarea lucrărilor de M. procedee mecanice (caietele I. nr.. II-2 C 29-1985 Normativ privind îmbunătăţirea terenurilor de fundare slabe prin I. 4.C. Domeniu -nr.2 şi anexele 2..P. Indicativ reglem. 4/1985 ** * M.5. nr. 8. şi INCERC.03. 311/1979 17/02/1979 B. B.1 pct 1. C.I.C.P.D.3 pct.II. B.VI) 20/11. nr. 4. 2.1.T.04. Timişoara şi Pol. Timişoara.D.2 şi 8. 2. nr. 2 – parţial (prevederile referitoare la compactarea cu maiul greu). drenaj orizontal şi vertical..N. 4.C. 1.C. nr. 56/N/11.S.8/1985 II-3 C 29-1979 II-4 P 125-1984 II-5 P 134-1995 Instrucţiuni tehnice departamentale pentru proiectarea şi executarea fundaţiilor pentru lucrările de drumuri din pământuri stabilizate cu ciment. 1.C. Ghid pentru proiectarea lucrărilor ce înglobează materiale geosintetice Elaborator: U. 1/N/20. 4.11.

59/N/1997 din 11/03/1997 B.05. ** B.C.S.D.Domeniu -nr.1988 civile şi industriale.-Filiala Timişoara I. la umezire şi a nisipurilor prin 91/17. Elaborator: I.Timişoara Ghid pentru execuţia compactării în plan orizontal şi înclinat a terasamentelor.C. nr.P. Elaborator: I.C. nr.C.1976 * * ** II-9 C 218-1984 I.F. 5/1988 Îşi încetează valabilitatea C 169–1983 „Normativ pentru executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundaţiilor construcţiilor civile şi industriale” . 132/29.T.09. 5/1998 II-10 GE 026-1997 11 .06. 12/1980 ** B.H. Elaborator: Inst.C.P.P. nr.I.1980 silicatizare şi electrosilicatizare. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea C 168–1974 „Instrucţiuni tehnice pentru consolidarea pământurilor sensibile la umezire şi a nisipurilor fine prin silicatizare şi electrosilicatizare”.D.D. 11-12/1976 II-8 C 178-1976 I. nr.P.C. nr. B.C. Politehnic Timişoara Instrucţiuni tehnice pentru executarea forajelor prin metoda vibroforării.C.C 58/16. nr. 8/1984 B.P. II-7 C 169-1988 Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru I. II-6 C 168-1980 Instrucţiuni tehnice pentru consolidarea pământurilor sensibile I. Instrucţiuni tehnice pentru executarea drenurilor orizontale prin vibroforare.C.G.C.C realizarea fundaţiilor construcţiilor 59/30.11.A.P.C.L.C.D. Elaborat de I.C.P.C.1984 M. Indicativ reglem.C. Elaborator : INCERC.C.C.S.

L.P. 60/N/11.12.03. III-3 NE 008-1997 M. 4/N/26. Compactare cu maiul f.1997 social .III. * Isi inceteaza valabilitatea P 7-1992 aprobat prin MLPAT nr. 11/N/12.T. B.L. nr.L. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea P 70-1979.02. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea fundaţiilor Domeniu -nr. nr.A.P. IPTANA. III-4 GP 014-1997 Ghid de proiectare.1997.03. M. 15/1998. Indicativ reglem.P. B. Elaborator: INCERC. 12/1998 Îşi încetează valabilitatea C 239-1992 publicat în B. nr.T.2000.A. Normativ privind fundarea construcţiilor pe pământuri sensibile la umezire (proiectare execuţie. pentru construcţii de locuinţe.01. Elaborator : INCERC.1993.A. 58/N/11. nr.A.T nr. nr. Îşi încetează valabilitatea C 29–1977.C.1997 seismice în cazul fundării directe.L. AIIR.greu – caiet VIII Elaborator: INCERC. Specificaţie tehnică privind refacerea prin obturare şi etanşare a contactului teren-infrastructură M. nr. 7/1996.C. nr.C. Elaborator : INCERC. 9/1998 III-5 ST 015-1997 * 12 . B.C nr.P. 6/1995. * B. Normativ privind îmbunătăţirea terenurilor de fundare slabe.1996.culturale şi industriale.T. III-2 P 7-2000 M.C. * B. 333/N/8.7/2001.T. nr. Elaborator : INCERC. exploatare).C. reglementare tehnică din tehnică domeniu III-1 NP 001-1996 Denumire reglementare tehnică Cod de proiectare şi execuţie pentru construcţii fundate pe pământuri cu umflături şi contracţii mari.03.L. nr.A. prin procedee mecanice. Calculul terenului de fundare la acţiuni M. 54/N/11.P.

Timişoara Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea C 160–1975. Pol Timişoara.C.C.-Filiala Timişoara I. Specificaţie tehnică. 13 B.1989 B.D.P. Instrucţiuni tehnice pentru cercetarea terenului de fundare prin metoda penetrării cu con.1997 B.P. nr.T.F.C. Elaborator: INCERC.C. nr. nr. vibropenetrare. Elaborator : INCERC.C. reglementare tehnică din tehnică domeniu III-6 GE 029-1997 Denumire reglementare tehnică Ghid practic privind tehnologia de execuţie a piloţilor pentru fundaţii.C. III-9 C 196-1986 Instrucţiuni tehnice pentru folosirea pământurilor stabilizate I.04.12.S. 26/28. 7/1983 . 4/1990 Îşi înceteaza valabilitatea C 159-1973 şi C 176–1984. 55/N/11.03.D.P. Elaborator: I.C.P.L.C. nr. Instrucţiuni tehnice pentru determinarea prin metode topogeodezice a deplasării construcţiilor datorate deformaţiilor terenului de fundare.1983 Elaborator: I.C.A. 11/1998 Îşi încetează valabilitatea C 61-1974. Criterii şi metode pentru determinarea prin măsurători a tasării construcţiilor. 30/03.P. nr. prevederilor STAS 1242/1 – 1981.I.C. Elaborator : INCERC. penetrare statică penetrare dinamică.T. 42/18.Domeniu -nr.P.C. Instrucţiuni pentru completarea formularului de evidenţă a studiilor geotehnice conform I.C.1997 B.UTCB.C. nr.P. M.1986 la lucrările de fundaţii. 12/1998 III-7 ST 016-1997 M.C. III-10 C 213-1983 B.C.D. Indicativ reglem. 57/N/11.D.C. III-8 C 159-1989 I. nr.C.10.03.L. 8/1986 Îşi încetează valabilitatea C 196–1979 „Instrucţiuni tehnice privind executarea fundaţiilor de pământ stabilizat pentru construcţii zootehnice”.A.P. Inst.

Indicativ reglem. . Metodologie de determinare a caracteristicilor dinamice ale terenului de fundare la solicitări seismice. nr. nr. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea executarea. 83/06.T.C.15/2005 III-14 C 251-1994 M.L. 430 bis/20. nr. nr.C.L. nr. recepţionarea lucrărilor de îmbunătăţire a terenurilor slabe de fundare prin metoda îmbunătăţirii cu materiale locale de aport pe cale dinamică.C. Of. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice pentru elemente de fundaţii din beton cu adaos de cenuşă de centrale termoelectrice situate în terenuri cu agresivităţi naturale şi industriale. 4/N/11.C.Domeniu -nr.nr.1993 B. p I .T. III-12 C 241-1992 M.03. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut III-11 C 215-1988 I.P. Timişoara.C.12.C.1988 B. Elaborator : INCERC.P. 6/1988 Îşi încetează valabilitatea C 215–1983. 1994 B.C. nr.T. 172/2005 din 15/02/2005 M.2005 B. 9/1993 * Îşi încetează valabilitatea C 245-1993. Elaborator : INCERC. III-13 GP 113-2004 M.C. Elaborator: U.A. Elaborator : IPTANA SA. 7/1994 14 .T.02. 8/N/12. Ghid privind proiectarea şi execuţia minipiloţilor foraţi (revizuirea şi completarea Îndrumătorului tehnic C 2451993).05.P.D. INCERC Timişoara.T.A. nr.

nr.02.2007 B.C. nr.C. 7/1994 III-16 NP 045– 2000 M. Normativ privind încercarea în teren a piloţilor de probă şi a piloţilor din fundaţii.P.06.P. 24/2003 III-18 NP 074-2007 Normativ privind documentaţiile M.F. nr.P.S.02. 7/2001 Îşi încetează aplicabilitatea C 227-1988. . nr.05.L.P.09. 264/N/02. nr. Ghid pentru sistematizarea. Elaborator: U.2007 Elaborator: U. nr. Indicativ reglem. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut III-15 C 252-1994 M. stocarea şi reutilizarea informaţiilor privind parametrii geotehnici..L.Domeniu -nr. Elaborator: I.T. Elaborator: INCERC.B.T.P.L. 3/N/11. 5/14. Bucureşti Normativ pentru utilizarea materialelor geosintetice la lucrările de construcţii.B. Geotehnică şi fundaţii.T. 1228/03.D.C.-Cat. 128/ 08. 1994 B. p I .C.A. III-17 NP 075-2002 B.C.I.C. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea executarea şi recepţionarea lucrărilor de fundaţii pe piloţi scurţi executaţi pe loc prin vibropresare. Îşi încetează aplicabilitatea GT 035-2002 şi NP 074-2002. 1219/06. geotehnice pentru construcţii. 7/1985 Îşi încetează aplicabilitatea P 106-1979 “Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea baretelor pentru fundarea construcţiilor” .L.C.C.B.T. Elaborator: U.C.2001 * III-19 GE 044-2001 III-20 P 106-1985 I. 15 .L.T.C. nr. Of. 381/06.9 /2007 B.L. nr.T. nr. nr.D. Elaborator :U.C.2002 B.B.C.1985 B.Timişoara. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea baretelor pentru fundarea construcţiilor. nr.P. 13/2002 M.T.11.T. nr.T.2000 M. M. I.A.C.09.C.

Domeniu -nr. Indicativ reglem. reglementare tehnică din tehnică domeniu III-21 NP 113-2004

Denumire reglementare tehnică

Ordin de aprobare

Publicaţia în care a Observaţii apărut M. Of. , p I , nr. 458 bis/30.05.2005 B.C. nr.19/2005 Îşi încetează aplicabilitatea P 10-1986 "Normativ privind proiectarea şi executarea lucrărilor de fundaţii directe la construcţii", publicat în B.C.nr.7/1999.

Normativ privind proiectarea, execuţia, monitorizarea şi recepţia M.T.C.T. nr. 279/2005 din 23/02/2005 pereţilor îngropaţi . Elaborator: U.T.C.B. Normativ pentru proiectarea M.T.C.T. nr. 275/2005 structurilor de fundare directă . din 3/02/2005 Elaborator: U.T.C.B.

III-22

NP 112-2004

M. Of. , p I , nr. 451 bis/27.05.2005 B.C. nr. 14/2005

*
III-23 NP 114-2004 Normativ privind proiectarea şi M.T.C.T. nr. 363/2005 execuţia ancorajelor în teren. din 08/03/2005 Elaborator: U.T.C.B. Normativ privind cerinţele de proiectare şi execuţie a excavaţiilor adânci în zone urbane. Elaborator : IPTANA S.A. Ghid privind proiectarea structurilor de pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice. Elaborator :U.T.C.B Îndrumator de proiectare şi execuţie a gropilor ştanţate pentru fundaţii. Elaborator: I.C.C.P.D.C.–Filiala Timisoara, I.P. Timisoara. M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006 M.T.C.T. nr. 1764/21.09.2006 I.C.C.P.D.C. 19/18.05.1989 M. Of. , p I , nr. 453bis/27.05.2005 B.C. nr. 16/2005 M. Of. , p I , nr. 911 bis/09.11.2006 B.C. nr.22/2006. M. Of. , p I , nr. 896 bis/03.11.2006 B.C. nr.21/2006 Îşi încetează aplicabilitatea P 109-1980 "Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea tiranţilor pretensionaţi ancoraţi în teren"

III-24

NP 120-2006

*

III-25

GP 093-2006

C 230-1989 III-26

B.C. nr. 12/1989.

**

16

Domeniu -nr. Indicativ reglem. reglementare tehnică din tehnică domeniu IM 010-1997

Denumire reglementare tehnică Metodologie de aplicare a tehnologiilor de îmbunătăţire a terenurilor slabe de fundare pentru drenuri prefabricate (drenuri fitil şi geodrenuri). Elaborator: I.P.C. S.A. Ghid privind criterii de alegere a încercărilor şi metodelor de determinare a caracteristicilor fizice şi mecanice ale pământurilor. Elaborator: INCERC

Ordin de aprobare M.L.P.A.T. nr. 52/N/1997 din 03/03/1997

Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul publicat in B.C. nr 12/1999. Brosura tiparita de IPC SA B.C. nr. 7/1996.

III-27

** *

III-28

GT 001-1996

M.L.P.A.T. nr. 8/N/1996 din 05/02/1996

17

IV. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de beton, beton armat şi beton precomprimat
Domeniu -nr. Indicativ reglem. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează aplicabilitatea C 140–1986, C 21–1985, C 206–1985. Orice prevedere privind producerea betonului se abrogă. Pentru producerea betonului se utilizeaza NE 012/1-2007. Se utilizează betonului. pentru producerea

NE 012-1999 IV-1

Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat şi M.L.P.A.T. nr. beton precomprimat. 59/N/24.08.1999 Elaborator: INCERC. Normativ pentru producerea betonului şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton M.D.L.P.L. nr. precomprimat - Partea 1: Producerea 577 / 29.04.2008 betonului, indicativ NE 012/1-2007. Elaborator: INCERC. Normativ pentru sudarea armăturilor M.L.P.A.T. nr. din oţel-beton. 63/N/1999 din 25/08/1999 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi folosirea armării cu I.C.C.P.D.C. plase sudate a elementelor de beton. 49/09.12.1986 Elaborator: I .P.C.T. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea lucrărilor I.C.C.P.D.C. de construcţii din beton aparent cu 51/30.12.1989 parament natural. Elaborator: I.C.C.P.D.C
18

B.C. nr. 8-9/1999 Partea A B.C. nr. 10/1999 Partea B

IV-2

NE 012/1-2007

M. Of. , p I , nr. 374 din 16/05/2008. B.C.nr. 2 /2008 Ordinul în nr.13/2001.

IV-3

C 28-1999

Îşi încetează valabilitatea B.C. C 28-1983.

*
Îşi încetează valabilitatea P 59–1980 „Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi folosirea armării cu plase sudate a elementelor de beton” . Îşi încetează valabilitatea C122–1981 „Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de construcţii din beton aparent cu parament natural” .

IV-4

P 59-1986

B.C. nr. 10/1986

*

IV-5

C 122-1989

B.C. nr. 2/1991

*

P.C.T. 24/N/01.M.09. beton armat şi beton precomprimat.C. 8/2002 * 19 .C.10.A.L. şi INCERC Bucuresti.M.T. Elaborator: PROCEMA S.C. . Elaborator : INCERC Timişoara. 1/2002 IV-11 NE 013-2002 M. 302/16. nr.2001 Ordinul M.2001 B.A. IV-8 C 248-1993 * * * IV-9 GE 039-2001 B. Elaborator : INCERC Timişoara.C. nr. IV-6 C 130-1978 I.C.L.1979 B. nr. nr.P. nr. Of.Domeniu -nr.P. 2/1994 Îşi încetează valabilitatea P 134-1993 "Instrucţiuni tehnice pentru calculul şi alcătuirea plăcilor compuse din tablă cutată-beton".03.L.2002 B. p I nr. nr. Cod de practică pentru execuţia elementelor prefabricate din beton. 8/1979 * IV-7 NE 020-2003 (P 134-2003) Normativ privind proiectarea planşeelor compuse din tablă cutată.C.C.D. nr. 451/26.L.C. nr. 14/2004 B. Instrucţiuni tehnice pentru realizarea betoanelor de nisip.09.1993 M.2003 beton (revizuire P 134-1993). nr.L.C. 1/2002 IV-10 GE 040-2001 M.T. 48/22.C. nr.03.T. M. Elaborator: INCERC. 1224/06.P. nr.P.L. aprobată prin O.T. 671 / din 23/09/2003 B. Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea C130–1971 „Instrucţiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor şi betoanelor la executarea construcţiilor sau a lucrărilor de reparaţii şi consolidări”. Ghid pentru determinarea experimentală in situ şi în laborator a modulului static şi dinamic de elasticitate a betonului. Indicativ reglem. nr.L. Elaborator : INCERC.L.T. nr.P. 9/2006. Elaborator : INCERC Ghid privind utilizarea metodei electromagnetice la determinarea parametrilor de armare a elementelor existente din beton armat.22/N/1993. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor şi betoanelor. B.A. 1223/06.09.T.

576bis/ 12/08/2003 IV-17 GP 080-2003 M. Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut M. Elaborator: INCERC Cluj.P. nr. reglementare tehnică din tehnică domeniu IV-12 ST 043-2001 Denumire reglementare tehnică Specificaţie tehnică privind cerinţele şi criteriile de performanţă pentru ancorarea în beton cu sisteme mecanice şi metode de încercare.C. nr.09. nr. Specificaţie tehnică privind ancorarea armăturilor cu răşini sintetice la lucrările de consolidare a elementelor şi structurilor din beton armat-proiectare. Of.L.2003 B. p I .T.T.T.2003 Ordin: M. nr.09. 1620/02.2001 B. Elaborator : INCERC Cluj.Of.2003 M.P.C. p I .L.T. Ghid privind stabilirea criteriilor de performanţă şi a compoziţiilor pentru betoanele armate dispers cu fibre metalice. nr. Elaborator: PROCEMA SA Ghid privind proiectarea şi execuţia consolidării prin precomprimare a structurilor din beton armat şi din zidărie. 852/29.C. nr. nr. 1621/02.2003 Ordin: M.L. 307/16.P. 2/2004 * * * * IV-15 GP 081-2003 M.11.T.11.Of.C. . nr. . nr.L. nr.09.04. nr.1/2004 .2003 20 B. nr.T. nr.C.2001 B. nr.11. Indicativ reglem.13/2004 IV-16 GP 075-2002 M.T. Elaborator : INCERC. Elaborator: INCERC Cluj. 12/2002 * IV-14 NP 093-2003 M. execuţie. 670/23.T. 306/16.2003 B..C.L. Ghid privind proiectarea şi execuţia rezervoarelor mici din elemente prefabricate în zone rurale.T. 871/19. 12/2002 * IV-13 ST 042-2002 M.11. 603/21.Domeniu -nr. Elaborator : INCERC Cluj.p I .C. Normativ de proiectare a elementelor compuse din betoane de vârste diferite şi a conectorilor pentru lucrări de cămăşuieli şi suprabetonări.L.C.

C.L. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea recipienţilor din beton armat şi beton precomprimat pentru lichide.C. nr.C.C. 437 bis/24. . nr. reglementare tehnică din tehnică domeniu IV-18 NP 108-2004 Denumire reglementare tehnică Cod de cerinţe privind proiectarea.C. nr 10/1995 Îşi încetează valabilitatea P 133-1996 aprobat prin OMLPAT nr. * IV-19 P 133-2004 IV-20 P-133/0-1994 ** ** ** IV-21 P-133/1-1994 B.2005 B.T.C.T. p I .C.05.C.nr. Elaborator: U.B.C.A. 9/1998.10.19/2005 B.C. 427 bis/20.C.nr.Domeniu -nr. 10.T.B. Normativ de clasificare şi caracteristici geometrice a coşurilor industriale glisate” indicativ P133/0-1994.nr. nr 10/1995 IV-22 NP 007-1997 B. 178/2005 15/02/2005 M.P. nr. nr.19/2005 M.C.C. B. 32/N/1994 din 25/10/1994 M.C. repararea şi consolidarea coşurilor industriale din beton armat .C.A. Elaborat GLISĂRI IZOLAŢII PRECOMPRIMĂRI S.P.P.B.T. nr.C. Indicativ reglem. 12/1978 IV-23 P 73-1978 ** B. Ordin aprobare M. publicat în B.P.A.2005 B. Of.T. nr.A. 1/N/1997 din 13/01/1997 I.T.C.C. Normativ pentru proiectarea coşurilor industriale din beton armat (revizuire P 133-1996).P. p I . urmărirea comportării.T. nr.09.T. Of. 4/1985 21 .T. nr. 32/N/1994 din 25/10/1994 M. nr 10/1997. 65/N/1997. Elaborator: U. Elaborator: U.05.L. 179/2005 din 15/02/2005 M. Normativ tehnic republican privind repararea şi consolidarea coşurilor industriale din beton armat. nr. Elaborator: INCERC Îmbunătăţiri la P 73 – 1978. 93/19.L. .C.1984 de Publicaţia în care a Observaţii apărut M.D.1978 I.T. execuţia.D. Elaborator:GIP SA BUCURESTI Cod de proiectare pentru structuri în cadre din beton armat.

P. 52/30. 10.C. Modificări la P 119 – 83 Normativ privind prepararea şi utilizarea betoanelor cu agregate uşoare. nr.D.C.C. instrumente şi dispozitive de verificare a caracteristicilor geometrice. 1/1984 IV-26 P 119-1983 B. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea executarea şi exploatarea căilor de rulare pe grinzi din beton armat şi beton precomprimat. Elaborator: INCERC.12.C.C.C. 1/1991 ** 22 .1989 B. Îndrumător pentru aplicarea prevederilor STAS 6657/3. IV-28 C 156-1989 I.C.C. Indicativ reglem. nr. nr. Elemente prefabricate de beton. Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut I. 47/30.C.P.P.1985 I.T.Domeniu -nr. Elaborator: INCERC.P. 21/30. 88/27.C.11. reglementare tehnică din tehnică domeniu IV-24 P 94-1977 Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice pentru calculul şi alcătuirea elementelor de construcţii din poliesteri armaţi cu fibre de sticlă..C. nr.D. Procedee.10. nr.C.10.P.C.C. 4/1977 ** Îşi încetează valabilitatea P 103–1976. IV-25 P 103-1982 I. Iaşi Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea elementelor din beton precomprimat parţial.C.1983 I. Elaborator: I.C.C. 150/30. Pol.D. 3/1986 B.12. folosind armături pretensionate şi nepretensionate complementare. Elaborator: Inst. 2/1983 * ** I. Elaborator : INCERC.C.D.D. IV-27 C 155-1989 * Îşi încetează valabilitatea C 156–1972.1989 B.C. 2/1991 Îşi încetează valabilitatea C 155–1981.D.P.03.C. nr.C.C.1982 B.1977 B.C.C. beton armat şi beton precomprimat. INCERC.P.C.

C.C.P.P. 4/1975 IV-33 C 41-1986 I.P.C.G.C. Elaborator : INCERC.Ind.A. nr.12. Elaborator : INCERC. executarea şi folosirea cofrajelor glisante. nr. nr.C. 1/1993 IV-32 C 11-1974 B.D. Elaborator: INCERC.1986 B.C.1985 B. 125/19.10.C.C.1974 B.L.D. 2/N/21. Instrucţiuni tehnice privind alcătuirea şi folosirea în construcţii a panourilor din placaj pentru cofraje. nr. Instrucţiuni tehnice privind optimizarea tratamentelor termice în fabricile de prefabricate cu ajutorul metodei ultrasonice de impuls. 52/09. Indicativ reglem.C. nr. 9/1987 ** ** ** * Îşi încetează valabilitatea C 41-1976.C.D. reglementare tehnică din tehnică domeniu IV-29 C 212-1987 Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice pentru aplicarea procedeului tehnologic de vacuumare a betonului. IV-30 C 221-1985 I. 7/1974 * 23 . Ordin aprobare I. Elaborator: INCERC.03. Elaborator: I.C. 56/01. 26/13. B. 1993 M. Normativ privind alcătuirea.C. Normativ pentru alcătuirea.1974 B.C.C.01.1987 de Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea C 212–1983. executarea şi folosirea cofrajelor metalice plane pentru pereţi din beton monolit la clădiri. 26/4. nr.C.P.C. 7/1986 * IV-34 C 162-1973 I.S.Domeniu -nr.P. 11/1985 IV-31 C 237-1992 M.C.T.C. Elaborator: INCERC Instrucţiuni de utilizare a aditivului complex ADCOM la prepararea betoanelor de ciment.11.09.

P.C.04.10.D. 2/1984 Ord si completarile sunt publicat in B. Elaborator: INCERC. nr.L.C. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Îndrumător pentru metodologia de încercare a prototipurilor şi seriei zero la elemente prefabricate.C. 92/08. Elaborator: INCERC.1994 Completări la P 104 –1983 I. 270/8.1985 C. 130/30.P.08.Domeniu -nr.1988 B.D.C.1981 B. nr.T nr.1971 I. 5/1971 B.S. Indicativ reglem. nr. nr.A.C.11.C.P.P. 10/1995 IV-38 P 104-1983 ** * IV-39 P 113-1981 B.10. 18/N/07.A. nr. IV-35 C 181-1988 I. IV-36 C 222-1985 I.01.L 18/13. Elaborator : INCERC. Instrucţiuni tehnice privind utilizarea metodelor acustice prin şoc la controlul calităţii elementelor prefabricate. Elaborator : INCERC Cluj.C.1983 M.C.P.C.07.E. Elaborator : INCERC Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea pereţilor şi acoperişurilor din elemente din beton celular autoclavizat. nr.C.D. 11/1985 IV-37 P 42-1971 B.C.C.D. 3/1982 IV-40 P 113/1-1994 M.A. 1994 24 B. 57/01.C.C. Elaborator: INCERC Cluj.T.C.C. Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut Înlocuieşte C 181–1976.C. 11/1987 * ** ** Îşi încetează valabilitatea P 104-1978. 11/1994 * . 23/N/25. nr.C.P.C. din punct de vedere al comportării la solicitări statice. Normativ pentru executarea construcţiilor din panouri mari. nr. Îndrumător tehnic pentru realizarea şi utilizarea la pereţii despărţitori a panourilor de perete demontabili de lemn.L. Instrucţiuni tehnice privind proiectarea executarea şi recepţionarea pereţilor despărţitori din panouri prefabricate pe bază de produse lemnoase.

Domeniu -nr. Indicativ reglem. reglementare tehnică din tehnică domeniu

Denumire reglementare tehnică Norme tehnice pentru proiectarea şi executarea panourilor monostrat din betoane uşoare cu adaosuri de cenuşă şi spumanţi, pentru hale parter. Elaborator:I.C.C.P.D.C.-Filiala ClujNapoca Modificări şi completări la C 226 – 1987. Îndrumător tehnic pentru executarea panourilor mari prefabricate neportante din blocuri ceramice cu goluri. Elaborator : INCERC Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea construcţiilor din profile de oţel cu pereţi subţiri formate la rece . Elaborator: INCERC, IPROMET, ICB Inst.Politehnic Timişoara Modificări la P 54 – 1980. Instrucţiuni tehnice pentru folosirea radiografiei la determinarea defectelor din elementele de beton armat. Elaborator: INCERC.

Ordin aprobare

de Publicaţia în care a Observaţii apărut

I.C.C.P.D.C. 51/27.11.1987 I.C.C.P.D.C. 7/24.01.1989

B.C. nr. 7/1987

IV-41

C 226-1987

Îşi încetează valabilitatea NP 45-1986.

B.C. nr. 9/1989

*

IV-42

C 235-1991

M.L.P.A.T. nr. 15/N/4.12.1991 I.C.C.P.D.C. 56/16.05.1980

B.C. nr. 3/1992

**
Îşi încetează valabilitatea P 54–1969.

B.C. nr. 8/1980

IV-43

P 54-1980

I.C.C.P.D.C. 9668/03.12.1985

**
B.C. nr. 3/1986

IV-44

C 117-1970

M.C.Ind. 133/22.06.1970

B.C. nr. 9/1970

**

25

Domeniu -nr. Indicativ reglem. reglementare tehnică din tehnică domeniu

Denumire reglementare tehnică

Ordin aprobare

de Publicaţia în care a Observaţii apărut M. Of., p I, nr. 1.086bis/02.12.2005 B.C. nr.21/2005 M. Of. , p I , nr. 326/15.05.2009 Îşi încetează valabilitatea ST 009-2004 "Specificaţie tehnică privind produse din oţel utilizate ca armături: cerinţe şi criterii de performanţă"

IV-45

ST 009-2005

O.M.T.C.T. nr. Specificaţie tehnică privind produse 1.944/14.11.2005 din oţel utilizate ca armături: cerinţe modificat si completat cu şi criterii de performanţă . O.MD.R.L. nr. Elaborator: INCERC 275/2009.

*

26

V.

Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de zidărie şi pereţi
Denumire reglementare tehnică Metodologie de investigare a zidăriilor . Elaborator: PROCEMA S.A. Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor de zidărie şi tencuială. Elaborator: INCERC. Ordin de aprobare M.L.P.A.T. nr. 48/N/1999 din 02/08/1999 I.C.C.P.D.C. 127/02.11.1982 Publicaţia în care a Observaţii apărut B.C. nr. 8/2000

Domeniu -nr. Indicativ reglem. reglementare tehnică din tehnică domeniu V-1 MP 007-1999

*
Îşi încetează valabilitatea C 17-1978.

V-2

C 17-1982

B.C. nr. 1/1983

**
Se va aplica la construcţiile din zonele unde piatra constituie material local

V-3

C 193-1979

Instrucţiuni tehnice pentru I.C.C.P.D.C. executarea zidăriilor din piatră brută. 64/19.04.1979 Elaborator : INCERC. Ghid de proiectare şi execuţie pentru prinderea elastică a pereţilor de compartimentare de structura de rezistenţă. Elaborator : INCERC Cluj. Cod de proiectare pentru structuri din zidărie. Elaborator : INCERC. Laboratorul ZIP. Instrucţiuni tehnice pentru alcătuirea şi executarea pereţilor din plăci ondulate din azbociment. Elaborator : INCERC. Normativ pentru folosirea blocurilor mici din beton cu agregate uşoare la lucrările de zidărie. Elaborator: INCERC. M.L.P.A.T.nr. 258/N/2.11.2000

B.C. nr. 9/1979

* * *
Îşi încetează valabilitatea C 116–1976.

V-4

GP 053– 2000

B.C. nr. 12/2001 M.Of. ,pI,nr. 807/26.09.2006 B.C.11/2006 B.C. nr. 11/1982

V-5

CR 6-2006

M.T.C.T. nr. 1712/19.09.2006 I.C.C.P.D.C. 92/19.08.1982 I.C.C.P.D.C. 71/10.06.1982

V-6

C 116-1982

**
Îşi încetează valabilitatea C 14-1978.

V-7

C 14-1982

B.C. nr. 9/1982

*

27

T.Domeniu -nr.L.C. 21/N/11.A.P. Indicativ reglem.07.nr.1994 grele BZG290x240x88 mm. Elaborator: INCERC. nr. reglementare tehnică din tehnică domeniu V-8 C 14/1-1994 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ghid privind utilizarea blocurilor mici de zidărie din beton cu agregate M. B. 11/1994 * 28 .

C. nr. nr.1998 B.T.L.C.P. Elaborator: INCERC. 8/1997 * * * * * Îşi încetează valabilitatea P 110-1981. 3/N/20.P. 63/N/18.A. VI-6 GP 018-1997 M. 3/N/13.T.A.L.P.C.A. nr. nr.A.T.1997 B.05. 2/N/13. Ghid de proiectare şi execuţie a membranelor pentru construcţii demontabile. nr.L. 1997 B.C. * 29 . nr.C. nr. Ordin de aprobare M. Ghid pentru proiectarea îmbinărilor prin contact ale stâlpilor din oţel făcând parte din structura clădirilor etajate.1996 M. 15/1997.1997 M.T. nr.01. nr.VI.L. 15/1998 VI-4 ST 013-1997 M. Elaborator: U. nr. reglementare tehnică din tehnică domeniu VI-1 GP 003-1996 Publicaţia în care a Observaţii apărut Denumire reglementare tehnică Ghid pentru proiectarea antiseimică a halelor parter cu structură metalică.P.03.01. 38/N/24.A. Elaborator : INCERC Timişoara.L. Normativ pentru calculul elementelor din oţel cu pereţi subţiri formate la rece. nr. Elaborator : INCERC.01. VI-2 GP 004-1997 B. Elaborator: I.1997 B.L. Indicativ reglem.B Ghid de proiectare şi urmărire a comportării în exploatare a acoperişurilor din ferme de cabluri.T.C.C. Specificaţie tehnică privind cerinţe pentru proiectarea şi executarea construcţiilor în soluţie de structură spaţială reticulară planară.T. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor metalice Domeniu -nr.P. 10/N/03.T.T.P.C.A. 4/1998 VI-3 NP 012-1997 B. nr.P. 14/1999. 15/1997 VI-5 GP 016-1997 M.-S.02. Elaborator : INCERC.A.

Domeniu -nr. Indicativ reglem. reglementare tehnică din tehnică domeniu VI-7 NP 041-2000

Denumire reglementare tehnică Normativ de calcul pentru construcţii metalice cu diafragme din tablă cutată. Elaborator:U.T.C.B, U.P.T.Timişoara. Normativ privind prescripţiile generale de proiectare. Verificarea prin calcul a elementelor de construcţie metalice şi a îmbinărilor acestora. Elaborat U.T.C.B.

Ordin de aprobare

Publicaţia în care a Observaţii apărut

M.L.P.A.T. nr. 29/N/22.05.2000

B.C. nr. 19-20/2001.

*

VI-8

NP 042-2000

M.L.P.A.T..nr. 28/N/2000 din 22/05/2000 I.C.C.P.D.C. 76/14.07.1980.

Ordinul s-a publicat în B.C. nr.19-20/2001. Reglementarea s-a publicat în B.C. nr.1920/2001. B.C. nr. 10/1980. B.C. nr. 4/1985 şi

**

VI-9

P 108-1980

Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea grinzilor din oţel cu secţiune plină, inimă suplă, omogene sau hibride. Elaborator: I.C.B., INCERC.

I.C.C.P.D.C. 01.10.1984 Imbunătăţiri modificări

**

I.C.C.P.D.C. B.C. nr. 3/1986 1985 Modificări la P 108 - 1980 Instrucţiuni tehnice privind îmbinarea elementelor de construcţii metalice cu şuruburi de înaltă rezistenţă pretensionate. I.C.C.P.D.C. Elaborator: I.C.B; M.C.Ind; 68/13.05.1982 INCERC. Îşi încetează valabilitatea C 133–1971–MCI „Instrucţiuni tehnice privind îmbinarea elementelor de construcţii metalice cu şuruburi de înaltă rezistenţă pretensionate”

VI-10

C 133-1982

B.C. nr. 10/1982

*
30

Domeniu -nr. Indicativ reglem. reglementare tehnică din tehnică domeniu VI-11 C 172-1988

Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice pentru prinderea şi montajul tablelor metalice profilate la executarea învelitorilor şi pereţilor. Elaborator : INCERC. Ghid privind proiectarea halelor uşoare cu structură metalică. Elaborator: U.T. Timişoara. Ghid privind proiectarea îmbinărilor ductile la structuri metalice în zone seismice. Elaborator : INCERC Timişoara. Ghid pentru expertizarea, repararea şi consolidarea grinzilor de rulare metalice. Elaborator: INCERC. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea construcţiilor metalice din profile cu goluri în inimă. Elaborator: Inst. Politehnic Timişoara. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea grinzilor pentru căi de rulare metalice. Elaborator: I.C.C.P.D.C., I.P.C.T. Îmbunătăţiri la P 107 - 1979 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea construcţiilor metalice pretensionate. Elaborator: I.C.C.P.D.C.-Filiala Cluj-Napoca

Ordin de aprobare

Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi inceteaza valabilitatea C 172–1985.

I.C.C.P.D.C. 26/04.04.1988 M.T.C.T. nr. 300/16.09.2003 M.T.C.T. nr. 301/16.09.2003 M.L.P.A.T. nr. 4/N/1998 din 20/01/1998 I.C.C.P.D.C. 34/17.03.1981 I.C.C.P.D.C. 200/14.11.1979 I.C.C.P.D.C. 01.10.1984 I.C.C.P.D.C. 122/14.10.1982
31

B.C. nr. 10/1987 Ordin: M.Of. , p I, nr. 666/19.09.2003 B.C. nr.16 /2004 Ordin: M.Of. , p I , nr. 666/19.09.2003 B.C. nr. 16/2004 Ordinul în B.C. nr.13/2001.

* * * **
Îşi încetează valabilitatea P 74–1973.

VI-12

GP 078-2003

VI-13

GP 082-2003

VI-14

GP 034-1998

VI-15

P 74-1981

B.C. nr. 12/1981

** **

B.C. nr. 4/1980 B.C. nr.4/1985

VI-16

P 107-1979

VI-17

P 115-1982

B.C. nr. 2/1983

*

Domeniu -nr. Indicativ reglem. reglementare tehnică din tehnică domeniu VI-18 C 228-1988

Denumire reglementare tehnică

Ordin de aprobare

Publicaţia în care a Observaţii apărut

Instrucţiuni tehnice privind sudarea oţelurilor cu caracteristici mecanice I.C.C.P.D.C. diferite folosite la construcţii 58/30.09.1988 metalice. Elaborator:INCERC Timişoara

B.C. nr. 5/1988

*

32

nr.C. nr.C. Ordinul în B.C.C.C.L.I.C. a elementelor structurale din lemn.04.1986 I. nr. 303/16.C.T.P.C.D.12/1999. Indicativ reglem.A. 65/N/28. I.2003 .-S.A.C. nr.C.L.C. 1301/16/03. nr. .P.1979 * Îşi încetează valabilitatea NP 005-1996 "Codul pentru calculul şi alcătuirea elementelor de construcţie din lemn".09. VII-4 ST 014-1996 VII-5 C 36-1986 B.12/1999.C. nr.P. aprobată prin OMLPAT nr. depozitarea. VII-2 NE 018-2003 NP 005-2003 VII-3 GE 023-1996 * * Îşi încetează valabilitatea C 36–1979.08.08.L. nr 14/2006 B.09.1987 B. 671/23.D.C. 17/6.P.C.L.P.L.C.C. Instrucţiuni tehnice privind manipularea livrarea.C.T. nr.D. 9/1997 Ordin: M. I. nr. 14/2004.T. Elaborator: I.A.C. 2/1987 33 .C.Of. I.2003 NP 005-96)" Elaborator: U.T. Ghidul privind tehnologia M. p I . 47/10. nr. Modificări la C 199 – 1979. din 28/08/1996 Îndrumător privind utilizarea în construcţii a plăcilor din lemn şi a plăcilor din fibre de lemn.P.28/N/1996 publicat in B.P. nr.P.1996 Elaborator: I.T.T. 66/N/1996 realizării construcţiilor din lemn.P. 1/1980 ** ** VII-6 C 199-1979 I. 12/1996.P. B..A.T.I.B. Ordinul în B. Normativ privind proiectarea construcţiilor din lemn (revizuire M.C. nr.12. nr.C.C. INCERC. din 28/08/1996 Specificaţie tehnică privind M. condiţii de calitate ale lemnului 67/N/1996 pentru construcţii. Elaborator:. Ghid pentru calculul la stări limită M.C. nr. reglementare tehnică din tehnică domeniu VII-1 NP 019-1997 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut B.VII. 10/1986 B. transportul şi montarea în construcţii a tâmplăriei din lemn.T. Reglementări tehnice privind folosirea şi executarea construcţiilor din materiale lemnoase Domeniu -nr.C.

24/2004 * VIII-3 GP 112-2004 M. Elaborator: INCERC Bucureşti.2006 B. . Ghid privind proiectarea. învelitorilor acoperişurilor în pantă 606/21.L..D.C. execuţia şi exploatarea M. nr.P.09. 12/2002 VIII-2 NP 069-2002 Îşi încetează valabilitatea C 37-1988 Caietul 1 – prevederi M. 435 bis/23. nr. nr.C. Elaborator: INCERC.T.2005 B.11.C.T. Generale “Normativ pentru nr.2003 la clădiri. nr.L. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor la învelitori Domeniu Indicativ nr. p I .P.05. Of. hidroizolaţiilor bituminoase la 1624/02. Elaborator: INCERC. 1733/21. VIII-4 NP 119-2006 M. p I .C. execuţia şi exploatarea învelitorilor din membrane polimerice realizate . Elaborator: INCERC./20.937.1984 B.L.T. monolite şi prefabricate . Normativ privind proiectarea şi execuţia învelitorilor subţiri de beton armat şi precomprimat. Elaborator: INCERC Cluj.in situ” . nr.C nr. Norme tehnice privind alcătuirea şi executarea hidroizolaţiei cu folie din pvc plastifiat la acoperişuri. 6/2006 M.C. 5/1984 ** 34 . 14/2006 şi B. Of. . nr.C. tehnică tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut VIII-1 GP 065-2001 Ghid privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de remediere a M. reglementare regl. 23/2006 Îşi încetează valabilitatea NP 37–1982.C. nr.2001 acoperişuri de beton.L. p I . M. . 776 bis /05.T.11.VIII .nr.Of. nr.2006 VIII-5 C 217-1983 I.T. nr. 21/21. Normativ privind proiectarea.2003 alcătuirea şi executarea învelitorilor B.C.04.02.P. 219/2005 din 17/02/2005 B.C la construcţii”.T.11.C nr.

** IX-4 C 107-2005 Normativ privind calculul M. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaţii Domeniu -nr.03.C. .C. 11/1988 IX-5 P 121-1989 Îşi înceteaza valabilitatea P 121–1983. Normativ pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de izolaţii termice de clădiri.T.A.T.C. Ghid pentru refacerea etanşeităţii rosturilor la clădirile civile cu faţade realizate din panouri mari prefabricate din beton armat.I.1989 la clădiri industriale.T.03. Ordin de aprobare * B.10.1997 IX-3 C 107/0-2002 M.U. 13/1997 IX-2 GE 025-1997 M. 7/N/12. p I .M.04.2005 construcţie ale clădirilor. 1989.A. bis/ 13.11. nr.L.C.P. Elaborator: INCERC. Indicativ reglem. * 35 . nr. 22/N/03.2-3/2007 * B.L. nr. nr. nr. 15/24.L.C.completări la P 121M. 1572/15. Elaborator: INCERC.C. nr. 8/2003 Îşi încetează aplicabilitatea C 107-1982.C. B.D. 62/N/17.1993 M.12.03.2002 B.P. Modificări.IX. 9/1996 M. Denumire reglementare tehnică Protecţia la zgomot.2005 C107/5-1997. nr. termotehnic al elementelor de 2055/29. şi INCERC Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea măsurilor de protecţie acustică şi antivibrativă I.P.1. reglementare tehnică din tehnică domeniu IX-1 GP 0001-1996 Publicaţia în care a Observaţii apărut B.T.L.C.A. Ghid de proiectare şi execuţie a zonelor urbane din punct de vedere acustic.C107/2.1996 Îşi încetează valabilitatea P 116-1987. Elaborator: U. indicativ ( revizuire C 107/82). nr.C.L.P.P. Elaborator: INCERC.124 Îşi încetează valabilitatea C107/1. nr. Of.C107/3.T. Elaborator: INCERC.A.T.C107/4.

P.1985 elementele de instalaţii.C.C.C. Elaborator: T. publicat în B.A. 50/30. 15/2005 Îşi încetează valabilitatea C 125-1987 "Normativ privind proiectarea şi executarea măsurilor de izolare fonică şi a tratamentelor acustice în clădiri".C.T.L.C. 3-4/1991 Îşi încetează valabilitatea P 123–1983 „Instrucţiuni tehnice privind proiectarea şi executarea sălilor de audiţie publică din punct de vedere acustic” IX-7 P 123-1989 * M.12. .I.460bis/ 31.T.05. nr.D.C.12.D. nr.C. din 15/02/2005 Elaborator: ICECON Bucureşti.C.2005 B. nr. B. 19/04.S. Indicativ reglem. * Îşi încetează valabilitatea C 142–1979 „Instrucţiuni tehnice pentru executarea şi recepţionarea termoizolaţiilor la elemente de instalaţii” .04. fonică şi a tratamentelor acustice în 195/2005 clădiri. fonică la clădiri civile social49/30.1989 acustic.P.C.1989 culturale şi tehnico-administrative.C.C.C. nr.C.T.C. 3-4/1991 * B.Domeniu -nr. IX-9 C 142-1985 Normativul pentru executarea şi recepţionarea termoizolaţiilor la I.C. nr.D.3/1987. Elaborator: INCERC.P. Elaborator : INCERC. B. 9/1985 * 36 . p I . nr.G. Instrucţiuni tehnice privind proiectarea şi executarea sălilor de audiţie publică din punct de vedere I. Of. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea P 122–1983 „Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea măsurilor de izolare fonică la clădiri civile social-culturale şi tehnico-administrative” IX-6 P 122-1989 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea măsurilor de izolare I. nr. IX-8 C 125-2005 Normativ privind proiectarea şi executarea măsurilor de izolare M.

P.T. 20/28.P. nr.L.-S. Normativ general privind calculul transferului de masă(umiditate) prin elemente de construcţie.A.C.D. 1063/30. p I . 37 . nr. construcţiilor subterane şi bazinelor.P. broşură I. nr.A. nr. conductelor şi aparatelor din 1/N/10.1984 Elaborator: INCERC. 8/2003 Îşi încetează valabilitatea NP 200-1989. Normativ pentru proiectarea la stabilitate termica a elementelor de inchidere ale cladirilor (revizuire NP 200/89).C.P. B. nr. 24/2004 Ordin: B. nr.A.C. 1574/15. Elaborator: I.T. Elaborator: INCERC.T.P. IX-11 C 233-1990 Instrucţiuni tehnice pentru izolarea termică cu produse textile neţesute a M. M.L.11.12. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea NP 36–1982 „Norme tehnice provizorii pentru utilizarea foliilor din PVC la hidroizolarea construcţiilor subterane şi bazinelor”.P.L.C.L. nr. 331/N/8.C.T.12. Ghid privind optimizarea nivelului de protecţie termică la clădirile de locuit.04.2002 ** M. nr.C nr.14/2002 Îşi încetează valabilitatea C 246-1993 “Instructiuni tehnice pentru utilizarea foilor de bitum aditivat la hidroizolaţiile acoperişurilor”. 5/1991 Îşi încetează valabilitatea tehnice NP 52–1988 „Norme provizorii pentru izolarea termică a conductelor şi aparatelor din instalaţii termice cu produse textile neţesute”.Of. nr.Domeniu -nr.2003 B. Elaborator : INCERC. 5/1984 * B. 15/2006 B. execuţia şi exploatarea hidroizolaţiilor la clădiri. IX-10 C 216-1983 Norme tehnice pentru utilizarea foliilor din pvc la hidroizolarea I. Elaborator : INCERC. B. nr. IX-12 NP 040-2002 IX-13 GP 058–2000 ** IX-14 C 107/6-2002 IX-15 C 107/7-2002 M. Indicativ reglem. nr.C.2000 M.2003 M.C.C.C.02.13/2001 şi B.07. 607/21.L.1990 instalaţii termice. 2/2002 Anexa: B.P.T. . nr. Elaborator: INCERC.T.C. 2/2002.C.L.P.10.C.C.L.L. nr.nr. 776 bis /05.T.2002 B. Normativ privind proiectarea.

1573/15.L. Elaborator : P. IX-18 GE 047-2002 Ghid privind utilizarea chiturilor la M.C. 6/2003. 1571/15. 1579/15. 1570/15. nr. Metodologie privind determinarea permeabilităţii la apă a finisajelor şi protecţiilor anticorozive aplicate pe suprafeţele elementelor de construcţii . Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut M. nr.R.2002 B. 8/2003 IX-17 GT 040-2002 M.U.L.C.M.L. S.10. * ** IX-19 MP 022-2002 B.C. nr.2002 B.C.C. 5/2003 IX-21 GT 044-2002 M.P.2002 B.O.10. Ghid privind îmbunătăţirea calităţilor termoizolatoare ale ferestrelor la clădirile civile existente. 5/2003 Îşi încetează valabilitatea C 197-1989. Elaborator: INCERC.C. Indicativ reglem. nr.P.T.E. nr.T. Elaborator: INCERC.L. Metodologie pentru evaluarea performanţelor termotehnice ale materialelor şi produselor pentru construcţii. 6/2003 * 38 .T. 5/2003 IX-20 GT 043-2002 M.L.A.10.L.P.P. Elaborator : U. nr.L. nr.10. 1569/15.L. nr.M. nr.L.Domeniu -nr.L. nr.T.10.2002 B.L.A.T. 1578/15.P. nr.2002 Elaborator : INCERC. M. reglementare tehnică din tehnică domeniu IX-16 GT 039-2002 Denumire reglementare tehnică Ghid de evaluare a gradului de confort higrotermic din unităţile funcţionale ale clădirilor existente. Elaborator : INCERC.2002 B. nr.10. etanşarea rosturilor în construcţii. Ghid de evaluare a gradului de izolare termică a elementelor de construcţie la clădiri existente.T.A.I. în vederea reabilitării termice.L.C.P.

L. Elaborator: INCERC Îşi încetează valabilitatea C 234-1991.11. . nr.nr. nr.C. 928/15.C.C.C. execuţia şi exploatarea elementelor de M.1978 IX-26 C 187-1978 39 .2003 B. Indicativ reglem. 1732/21.C.09. p I .11.09. .T. IX-23 C 163-1987 B.C. Îşi încetează valabilitatea C 163–1973 „Instrucţiuni tehnice pentru folosirea profilului încastrat din PVC plastifiat la etanşarea rosturilor din cadrul construcţiilor hidrotehnice”.Of. p I . 5/1987 * M. M.C. nr.C. construcţii hidroizolate cu materiale 605/21. nr. 23/2006 B.Domeniu -nr.L. execuţia şi exploatarea hidroizolaţiilor cu membrane bituminoase aditivate cu APP şi SBS. 1734/21.04. Elaborator : INCERC.09.P.T. Elaborator: INCERC Ghid privind proiectarea. 95/24. p I .2006 I.1987 elementelor de construcţii.nr. plastifiat la etanşarea rosturilor 40/21.Of.C. Instrucţiuni tehnice pentru folosirea profilelor încastrate din PVC I.15/2006 Ghid privind proiectarea.09. nr.D.2003 bituminoase şi polimerice. nr.D.T. 12/1978 IX-24 GP 114-2006 M. Elaborator: INCERC Normativ privind reabilitarea hidroizolaţiilor bituminoase ale acoperişurilor clădirilor. .C. Instrucţiuni tehnice pentru folosirea în construcţii a produselor din bazalt topit şi recristalizat.T.2006 B.nr.P. nr.2006 * * ** IX-25 NP 121-2006 M. nr.C. reglementare tehnică din tehnică domeniu IX-22 NP 064-2002 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut M.C.T. .P.2006 B. 23/2006. 576 bis /12.C.08. Elaborator: INCERC. 910/08.Of.

06. Instrucţiuni tehnice privind montarea profilului mînă curentă din P. Indicativ reglem.D.C. Elaborator: INCERC. nr.C. 131/05. Elaborator: INCERC. placaje.T. 23/N/03.11.C.1976 ICCPDC 74/17.R.V. Elaborator: INCERC.C. C 3-1976 Caiet VII-IX.C.C.C.A. Instrucţiuni tehnice de aplicare a profilelor apărător muchie de treapta din P.C.P.G.S.04. 18/19. nr 5/1976 * IGSC 44/23.C.1989 B.1977 40 B. Normativ pentru executarea lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii.04.X. nr 6/1977 X-2 C 3 –1976 * B. subţiri.C. 12/1977 * . pentru B. Elaborat : I.P.C.C.1996 Elaborator: INCERC. tapete Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea C 18-1983. Elaborator: INCERC.02.D.C.N.P. Domeniu -nr.C. * ** Îşi încetează valabilitatea C 4–70 „Instrucţiuni tehnice pentru aplicarea tapetelor” X-4 C 55-1974 B. 8/1996 B.C. nr 4/1975 X-5 C 4-1977 B.C.09.C.C. nr 9/1979 Îşi încetează valabilitatea C 174-1974. semirigid.1974 I.V.1979 I.11. nr. Instrucţiuni tehnice aplicarea tapetelor.E. Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de tencuieli. reglementare tehnică din tehnică domeniu X-1 NE 001-1996 Normativ privind executarea tencuielilor umede groase şi M.L. 157/7. nr.1977 ICCPDC 35/3. Completare cu caietul VIIPrepararea şi aplicarea pastei Gipac Completat cu-Instrucţiuni tehnice pentru utilizarea vopselelor Dasirom. nr 3/1989 X-3 C 174-1979 I. Veparom Vepatim şi a vopselelor strop.

2002 B.C.04.12.L. 604/21. Ghid privind reabilitarea finisajelor pereţilor şi pardoselilor clădirilor civile.576bis /12.4.1986 B.2003 aplicate la clădiri .15/2006 si B.Of.L. .C.C.C. 5/1986 X-9 GT 041-2002 M.C.P.” 24/2004. 54/20. nr. 7/11. Elaborator: INCERC. X-7 C 70-1986 I.08.D. Elaborator: INCERC. nr.C.L. nr.Domeniu -nr.C exterioare din placi de argilă arsă.12. Elaborator: INCERC. 1575/15.P.C.2003 pentru executarea placajelor B.C.1986 B.P.1986 B.C. 55/20.P.T. Indicativ reglem.C. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi înceteaza valabilitatea C 6-1975. Elaborator: INCERC.D.10. Îşi încetează valabilitatea M.C. 11/1986 * Îşi înceteaza valabilitatea C 70-1970. Elaborator: INCERC. C 202-1980 “Instrucţiuni tehnice nr.T. p I . 6/2003 X-10 GP 073-2002 Ghid de proiectare şi execuţie a placajelor ceramice exterioare M.L. nr. nr. 11/1986 ** * * X-8 C 223-1986 I. nr. I.C. reglementare tehnică din tehnică domeniu X-6 C 6-1986 Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice pentru executarea placajelor din faianţă majolică şi plăci ceramice smălţuite CESAROM.P.C. Instrucţiuni tehnice pentru executarea placajelor interioare cu plăci emailate sau melaminate din fibre de lemn.C. * 41 .D. Instrucţiuni tehnice privind executarea placajelor din plăci de faianţă majolică şi plăci ceramice smălţuite aplicate pe pereţi prin lipire cu paste subţiri.

13/2001.1979 B.A. 18/19. XI-2 GP 037/0-1998 M. tehnică tehnică din domeniu XI-1 NP 013-1996 Publicaţia în care a Observaţii apărut Denumire reglementare tehnică Ghid privind proiectarea. Îşi încetează valabilitatea C 174–1974. 11/1999 XI-3 ST 030-2000 Ordinul s-a publicat în B.P. 3/1997 ** Îşi încetează valabilitatea C 35–1982 „Normativ pentru alcătuirea şi executarea pardoselilor”.C.T. elemente de scări Domeniu Indicativ nr. Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de pardoseli.C. scafe.T.L. 50/N/17. Elaborator: INCERC. nr. Ordin de aprobare M. nr. reglementare regl.C. nr.04.C.L.P. Instrucţiuni tehnice de aplicare a profilelor apărător muchie de treaptă din PVC.XI. Elaborator: INCERC. execuţia şi asigurarea calităţii pardoselilor la clădiri civile. nr.06.A. nr. 9/1979 ** 42 .P. XI-4 C 174-1979 B.L. 219/N/2000 din 27/09/2000 I. nr.1996 B.08.C. Elaborator: INCERC. plinte.C. 68/N/28.A.1998 M.P. Normativ privind proiectarea. Specificaţie tehnică de aplicare a pardoselilor anticorozive cu performanţe antistatice. Elaborat: ICECON.D. nr.C. execuţia şi asigurarea calităţii pardoselilor la construcţii în care se desfăşoară activităţi de producţie.T.

Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000V c. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea I 7/1-1994 „Instrucţiuni tehnice privind calculul de dimensionare a colanelor electrice din clădirile de locuit” XII-1 GP 052-2000 Ghid pentru instalaţii electrice cu tensiuni de până la 1000 V c. 12/2002 si brosura IPCT.P. nr.2000 1500 V c.c.C. 10/2006 Broşură ICECON B.a. 938/02. Elaborator: I.T.L.T. nr.T. 1606/02.XII. nr.C.C.a.T. S. nr.A.A.P.06.2002 * XII-3 NP 061-2002 XII-4 NP 062-2002 XII-5 NP I 7-2002 M.T. 34 /1999.C.C.10/2003 şi SIEAR B.P. 939/02. XII-2 I 7/2-2001 M.T. nr.07.C. 1617/02. 2/2002 Broşură ICECON B.T.10/2003 şi SIEAR B.E. Îşi încetează valabilitatea NP-I 7-1998 publicat in B. nr.11.P.2002 XII-6 I 18/1-2001 M.C. Elaborator: ICECON.C. nr. B.2001 43 * . Completează I 7-1998.c.-S.L.11.L.B.C. Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice interioare de curenţi slabi aferente clădirilor civile şi de producţie.T. Elaborator: I.L.L. Elaborator : ICECON. Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri.C.B. S.A. 1055/26.c.07.A. Normativ pentru exploatarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000V c. şi 1500V c. Elaborator : U.a.L.2001 M.. Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier şi pietonal .P. nr.C.07.O.P.C. nr.A. Indicativ reglem. nr.C. şi M. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice Domeniu -nr.2002 M.N.L. 3/2001 Broşură ICECON * B. nr.L. nr. 49/ N/30. şi 1500V c. 1/2003 B. nr.T.P. nr. Elaborator : U.L.L.L. S.

T. autorizarea întreprinderilor care 17/26.C.C B. Elaborator: I.C. Indicativ reglem.T. nr.04.C.T. verifică şi predau la beneficiari instalaţii electrice de automatizare.10/2001.B. M. nr. . nr.P.C.C.T. Elaborat : ICECON Instrucţiuni tehnice privind I. 2231/2005 din 27/12/2005 M.6/2004 B.L. Of. 1989 execută. p I . nr.T. Reglementarea tehnică se publică în Broşura ICECON si se difuzează şi pe dischetă B.C.C. 12/1988 Îşi încetează valabilitatea GP 028-1997 aprobat prin OMLPAT nr. nr.C.42/N/1998 publicat în BC nr.05. verificarea şi exploatarea instalaţiilor electrice în Modificat de zone cu pericol de explozie .T.7/1999. sistemelor de alarmare contra 2014/18.A. 176/2005 Normativ privind proiectarea.13/1997 XII-7 I 18/2-2002 XII-8 NP 099-2004 XII-9 GP 028-1999 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice de semnalizare a incendiilor şi a M.Domeniu -nr. Of. p I .C. SA Bucureşti M. 418 bis/18.T.C.P. Elaborat : U.nr.P. 95 bis/01/02/2006 B.T.C. nr. 16/2005 M.C. nr.C.23/2006 Ordinul s-a publicat în B. din 15/02/2005 executarea. Ghid privind alegerea 80/N/1999 echipamentelor aferente din 05/10/1999 instalaţiilor electrice din clădiri.C.D. nr. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea I 18-1996 publicat în nr.12.2002 efracţiei din clădiri. Elaborator: I.T. * M.C nr. încălzire şi ventilaţie în medii cu pericol de explozie.D.2005 B.C. Îşi încetează valabilitatea ID 17-1986 NP 099-2004 se modifică şi se completează ** XII-10 I 43-1989 44 . .P. nr.

Indicativ reglem.14.A.C.C. 69/N/25.1999 de ale M. 13/1999 XIII-4 I 22-1999 Îşi încetează valabilitatea I 22–1984.A.03.L.217/17. M.P.L. nr. Elaborator: PRODOMUS S.L.2002 De completare modificare 45 M. nr. tip sprinkler la depozite cu stive 1/N/18. Elaborator: I. nr. nr. nr.L.02.C.C. 12/1997 * B. Normativ pentru proiectarea executarea conductelor aducţiune şi a reţelelor alimentare cu apă şi canalizare localităţilor. 86/N/05.09. reglementare tehnică din tehnică domeniu XIII-1 SC 003-1997 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul s-a publicat B.C se completează I 9-1994-Cap.L. 17/N/16.T.P.XIII. Normativ pentru exploatarea M.107/21.T. 14.A.L.A.1996 Modificări I 9 – 94.03. şi M.7 al 3 se moodifica.A.1982 Art.14 (prin OMTCT nr.2005) XIII -2 I 9/1-1996 B.P.1995 B. instalaţiilor sanitare.C.2005).02. Elaborator: PRODOMUS S.A.A.T. art.1999 înalte.-S.T.1996 Elaborator: PRODOMUS S. nr.A. de 23/N/07.P. Modificări şi completări.05. Îşi încetează valabilitatea I 9-1982 prin decizia nr.C.152 pct. C se completeaza art.cap. ** Îşi încetează valabilitatea I 9/1-1996. nr. şi B. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de apă şi canalizare Domeniu -nr. nr.L. 14/1999.T.8 din “Normativul pentru exploatarea instalaţiilor sanitare” (prin OMTCT 217/17. nr.C. nr.1/1996.A.P.T. iar reglementarea in Broşură IPCT Soluţii cadru pentru instalaţii automate de stingere a incendiilor M. 2/1997 * B.52 pct. nr.04. nr.T.P.P.12.01. 11. XIII-3 I 9-1994 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare. 438/22. 3/2002 ** .

L.B.T. construcţiilor de captare a apei. Elaborator: PRODOMUS S.P. Reţele plane ramificate Elaborat: I.10.A.C.A. nr.C.C.P. nr.G.1975 efectelor negative ale acesteia la instalaţiile hidraulice sub presiune.C. Ghid de proiectare pentru construcţii şi instalaţii de dezinfectare a apei. 78/N/13.C. nr.06.P.Domeniu -nr.L.P.1998 Elaborator: AQUAPROIECT S. SA Bucureşti M.P.1999 M. 1616/02.C.S.2002 M.P. 1454/03.L. SA Program de calcul pentru dimensionarea reţelelor de şprinklere. 1411/26. Elaborat: PROED S.C. nr.A.2001 din mediul rural.T.C. 11/2001 * . cu apă şi canalizare a localităţilor 1214/N/06. nr.T. Elaborator: I. nr. 5/2000 Broşură IPCT B. nr.10. Indicativ reglem. Elaborator: I. nr.P. măsurilor pentru prevenirea 105/05. XIII-8 GP 071-2002 XIII-9 GP 074-2002 XIII-10 PC 021-2001 B. nr. 12/2002 XIII-11 P 66-2001 Normativ pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de alimentare M.C.L. Normativ de reabilitare a lucrărilor hidroedilitare din localităţile urbane. si XIII-7 NP 036-1999 * ** ** ** Îşi încetează valabilitatea P 66–2000 „Normativ pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor din mediul rural”.11. 77/N/05.L.C.2001 ** Îşi încetează valabilitatea ID14–1964 „Instrucţiunile tehnice departamentale pentru calculul loviturilor de berbec la proiectarea instalaţiilor de alimentare cu apă”.L.A. 6/2000 Normativ pentru proiectarea M.T. Instrucţiuni tehnice pentru calculul loviturii de berbec şi stabilirea I. nr.nr.T.L.P.A.09. 8/1975 * B. reglementare tehnică din tehnică domeniu XIII-5 NP 028-1998 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut B. Elaborator: PROED SA Ghid pentru instalaţii de separare a hidrocarburilor cu deversare în reţelele de canalizare. 9/2003 Broşură SC PROED SA B.nr.T.A.L.T. XIII-6 I 30-1975 B.L.2002 M. nr.T.14/2002 brosura IPCT.10. 46 B.C.09.

773/04. nr.C.Normativul s-a P 96-1986.-S. Indicativ reglem. Elaborator: I.C. nr.T.L. 9/2003 Broşura IPCT Ordin: M.T.Domeniu -nr. nr. 646/23/10/2003 XIII-16 NP 032-1999 M.A.B. . Elaborator: I.A. publicat în brosura IPCT din anul 1996.P.C. 647/23.B. nr.. nr.T.A.4-5/2004 .-S. 771/04. 639/23. nr. Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneştiPartea a II a: Treapta biologică Elaborator: U.3/2004.08.E. XIII-15 NP 091-2003 M.L.T.O.C. nr.O.2002 XIII-14 GP 087-2003 Ghid de proiectare a construcţiilor pentru tratarea apei în vederea M. nr.C nr.Of.C.T.D.2/2004 .L.10. p I .11.C.Of.T. nr. Anexa: B.11. nr. p I . Broşură PROED XIII-12 P 96-1996 M.2003 ordinul şi anexa: B.2003 47 Ordin: M.P.L. B. social-culturale şi industriale. .A.T. S. Îşi înceteaza valabilitatea 13/1997. Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de dezinfectare a apei în vederea asigurării sănătăţii oamenilor şi protecţiei mediului. Broşură PROED Ordin: M. 82/N/19. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul s-a publicat în brosura IPCT SA din anul 1996 şi în B.09. .R.T. nr. S.E.D. p I.Of.A.2003 potabilizării.2003 ordinul şi anexa: B.T.T.T. nr.P.C.T.C. Ghid de execuţie pentru staţii de epurare pentru localităţi mici (Q<5 l/s). Elaborator: P.1999 B. 771/04.2003.11.10.1996 XIII-13 GE 046-2002 M. nr.C.R. Normativ pentru proiectarea construcţíilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti Partea I : Treapta mecanică Elaborator: U.C.C. 1410/26.4-5/2004 XIII-17 NP 088-2003 M. Elaborator: P.A.T. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ghid pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de canalizare a apelor meteorice din clădiri civile.11.P. 60/N/25.P.C.

M.P.C.2003 Anexa: B.T. Ghid de proiectare –Instalaţii de gaze-G-Mapa proiectantului” M.1999 ediţia 1997.C.N. 2/N/18.T. nr. 19/N/28.1999 Ordin:B.C. 14/1999 Broşură IPCT Îşi încetează valabilitatea "Ghid de proiectare–Instalaţii de gaze-G-Mapa proiectantului” ediţia 1972.T.7/1996 Broşură I.01.11. Ghid de proiectare –Instalaţii frigorifice -F-Mapa proiectantului. nr.T. XIII-20 G -1997 * Ordin:B. Partea a III a: Staţii de epurare de 640/23. nr.P.A. Elaborator: I.C.A.C. 9/N/16.P.T. nr. nr.B. * Ordin:B.L. 14/1999 Broşură ICECON * 48 .A.A.C.2003 capacitate mică (5<Q.A.C. 5 l/s). ediţia 1998. nr.01. 773/04.C. 50 l/s) şi foarte mică (Q. S.A. Elaborator: I.C.A. Ghidul de proiectare şi execuţie a reţelelor şi instalaţiilor exterioare de aplimentare cu apă şi canalizare A-C Mapa proiectantului.1996 ediţia 1994. nr.L. nr.10.L. XIII-19 S -1994 Ordin: B.P. nr.A.L. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XIII-18 NP 089-2003 Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneştiM.02.T.Domeniu -nr.C. Indicativ reglem.-S.O.T.-S. Elaborator: U. 2/N/18.C. p I .-S.P.T.4-5/2004 Îşi încetează valabilitatea "Ghid de proiectare–Instalaţii Sanitare-S-Mapa proiectantului” ediţia 1972.P.C.T.E. Elaborator: I.T.P.T.C. Elaborator: I. 14/1999 Broşură IPCT XIII-21 F-1998 * XIII-22 AC-1998 M.1999 Ordin: M. nr. Ghid de proiectare–Instalaţii sanitare-S-Mapa proiectantului” M. nr.P. ediţia 1998.Of.03. Bucureşti.

P. nr. Elaborator: I.A. 25/N/7.C.P.T.C. S.11. Soluţii cadru de contorizare a consumurilor de apă.T.T.11. TERAPLAST Bistriţa.T..T.A.1/2000 Reglementarea Broşură I. ** XIII-27 SC 002-1998 M. Normativ privind proiectarea. Ghid privind proiectarea. nr. Elaborator: I.A.04.L. S.L.A. 18/N/28. nr.Domeniu -nr.1999 Ordin :B. Elaborator: I. nr.C. nr.P. nr. Soluţii cadru de detalii conformate antiseismic pentru instalaţii în construcţii. S. 905/25. executarea şi exploatarea instalaţiilor sanitare şi a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare. nr.Of.P.T.A.C.03.C.2003 Ordin: M.A.T. Elaborator: I. gaze naturale şi energie termică aferente instalaţiilor din blocurile de locuinţe. 84/N/29. 1 se publică in brosura IPCT SA.T.P.12.C.T.A Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordin:B.C. 7/1996 Broşură IPCT M. execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare utilizând conducte din PVC şi polietilenă şi polipropilena.1996 * XIII-25 NP 084-2003 M.P.C. 84//N/1999 din 25/10/1999 Ordin: B.L. reglementare tehnică din tehnică domeniu XIII-23 SC 001-1996 Denumire reglementare tehnică Soluţii cadru pentru montarea contoarelor la instalaţiile sanitare şi de încălzire din clădirile existente.T.T.A. nr. ** 49 . S.-S. 867/05. XIII-24 M.C.T. nr.7/1999 Reglementarea in Broşură I.P.C. 2/1997 Reglementarea în Broşură IPCT B.P. Elaborator: ICECON. nr.P. p I .P. utilizând conducte din mase plastice.C. .1996 ** Soluţii cadru de la art.A. ediţia 1995.2003 anexa Broşură ICECON XIII-26 GP 043-1999 M. Indicativ reglem.L.

Completat HG nr. 187/20. 1/2002 Broşura PROED SA ** . 665/30.04. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Completat HG nr. S.M.03. ** XIII-30 NTPA 2002 Norme tehnice privind colectarea. M.. M. nr.I.210/2007 Modificat HG nr.C. nr. Indicativ reglem.C.2002 ** XIII-31 ST 041-2000 Specificaţii tehnice privind staţiile de epurare monobloc.Domeniu -nr.Of.M. 188/2002 Aprobat de HG nr 188/2002.I.210/2007 Modificat HG nr. 011. p I .C.R. .PI. M. 352/2005 HG nr. 187/20.I.M. containerizate şi automatizate.P.2001 Elaborator: P. 210/2007 Face parte din HG nr. Elaborator: I.C. nr. 188/2002 Aprobat de HG nr 188/2002.03. Completat HG nr.. M.Of.A.L.nr. 50 Ordin: B. 210/2007 Face parte din HG nr.2002 ** XIII-29 NTPA 2002 Normativ privind condiţiile de 002.epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti.210/2007 Modificat HG nr.PI. 352/2005 HG nr.Of. utilizate pentru comunităţi mici. Elaborator: I.2002 Îşi încetează valabilitatea NTPA 002-1997.D.O. 187/20. 352/2005 HG nr.T.E. Elaborator: I.L.apelor orăşeneşti la evacuarea în receptorii naturali.evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor. 210/2007 Aprobat de HG nr 188/2002 Publicaţia în care a Observaţii apărut XIII-28 NTPA 2002 Normativ privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a uzate industriale şi 001. nr.03.

T.C. publicat in BC nr.C. . nr.B.T. 164/2005 din 15/02/2005 Publicaţia în care a Observaţii apărut M.C. execuţie şi exploatare a lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare în mediul rural .C.. p I . nr.04.04. 16/N/1998 din 03/03/1998 51 Ordinul s-a publicat în Se difuseaza pe discheta de catre B. nr. nr. S. nr. Of.L.C.13/2000.T. Elaborator: U.B. Of.2005 B.T. Of. . Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti Partea a V-a.C. nr. 1736/21.C.2006 M. 345 bis/25.2006 B. 6/2006 M. nr.C.A.2006 ordinul şi reglementarea B. nr.C.11.T.T.10. nr. Of.B. nr.C.T. P 28/2-1988 publicat in BC nr.04.T.2005 B.P. 163/2005 din 15/02/2005 M.22-23-24/2005. Elaborator: U. p I . 888 bis/31. Of.2005 B.T.C.A Ghid de proiectare. XIII-35 NP 118-2006 M.7/1984.19/2006 XIII-36 NE 035-2006 M.T. nr. .C.T.Domeniu -nr.T.09. . p I . XIII-33 GP 106-2004 M.T. . Elaborat: ICECON. nr.nr.20/2006 M. 161/2005 din 15/02/2005 XIII-34 NP 107-2004 M. reglementare tehnică din tehnică domeniu XIII-32 GE 052-2004 Denumire reglementare tehnică Ghid pentru execuţia şi exploatarea rezervoarelor metalice pentru înmagazinarea apei potabile. nr. 903bis/7. p I . 338 bis/21.T.2006 XIII-37 MP 005-1998 M.B Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti – Partea a IV-a: treapta de epurare avansată a apelor uzate .T. PROED. nr. Indicativ reglem.2/2005 Îşi încetează valabilitatea P 28-1984. Prelucrarea nămolurilor Elaborator: U. Normativ pentru exploatarea şi reabilitarea conductelor pentru transportul apei. Elaborator: U. 11/1987.09. p I . nr.C.C.C. Manual pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor aferente staţiilor de clorare pentru tratarea apei cu clor gazos în vederea satisfacerii exigenţelor de siguranţă în exploatare şi sănătatea Ordin de aprobare M. 1729/21. 337 bis/21. nr.

L.P. în vederea satisfacerii cerinţelor de igienă şi siguranţă în exploatare. nr 8/1994.4/1997. Elaborator: INCERC. XIII-40 NP 003-1996 B. Indicativ reglem. nr. ** 52 .D.R. 68/N/1996 din 28/08/1996 M.E.O.O. 97/N/1997 din 01/07/1997 Ordinul s-a publicat în B. 13/N/1993 din 9/04/1993 B. nr. Elaborator: INCERC Normativ pentru proiectarea. execuţia şi asigurarea calităţii pardoselilor la construcţii în care se desfăşoară activităţi de producţie.L.C. 17/N/1996 din 28/04/1996 B. Îndrumător privind soluţii şi măsuri în exploatarea instalaţiilor sanitare în vederea reducerii peirderilor şi risipei de apă.A. Elaborator: P. nr.C.T. Elaborator: INCERC.L. fără săpătură deschisă. Ghid pentru reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă. nr.A.C. nr. XIII-39 NP 013-1996 M. Elaborator: P.Domeniu -nr. Ghid privind proiectarea.T.T.A. nr. XIII-41 I 44-1993 M.L.P. nr. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XIII-38 GT 009-1997 M.P.D.E.R.C.10/2001.T.A.3/1997.P. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică oamenilor. execuţia şi exploatarea instalaţiilor tehnico-sanitare şi tehnologice cu ţevi din polipropilenă.

XIV-5 I 13/1-2002 Normativ pentru exploatarea M. 14-15/2003 * Îşi încetează valabilitatea I 13/1-1994.2002 Elaborator: I. Îşi încetează valabilitatea: I 13-1994.P.T.C. 55/N/15. Ghid pentru calculul consumului de căldură al clădirilor dotate cu M.07.P.A.-S.L.L.L.A.C.1997 Elaborator: INCERC. M. 9/1994 XIV-3 I 5/2-1998 M. Elaborator: I. Normativ privind exploatarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare. nr. nr. sisteme pasive de încălzire solară.A.L. nr.T.P.T. nr. nr. 929/02. Instrucţiuni tehnice de proiectare pentru ventilarea sau încălzirea cu aer cald prin jeturi de aer orizontale.T. 15/N/07.L.-S. nr.C.2002 B.C.P. S. Elaborator: INCERC. Îşi încetează valabilitatea I 5-1979. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut B. 6/1999 Broşură ICECON Îşi încetează valabilitatea I 5-1979.A. Elaborator: ICECON.1998 M.07. 14-15/2003 * XIV-6 GP 017-1996 B. 930/02.L. XIV-4 I 13-2002 B.T. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor termice.L.P. 68/N/25.T.A.T.A. instalaţiilor de încălzire centrală. Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală.P.P. nr. nr.A. nr. nr. Elaborator: I.XIV.03.07. condiţionarea aerului. nr.C. reglementare tehnică din tehnică domeniu XIV-1 I 5-1998 Denumire reglementare tehnică Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare.1994 B.1998 XIV-2 I 5/1-1994 M.C.C.L.C.-S.P.07.T. 55/N/15. nr.C. 10/1998 53 .T.07. B. 6/1999 Brosura IPCT. gaze Domeniu -nr.A.P. Indicativ reglem.

Normativul: Broşură Societatea Română de Protecţie contra Incendiilor şi B. nr.T. nr. 14/1997. Elaborator : ICECON S. nr.C.P. S. 4/1997 şi B.2000 B. 3-4/2000 XIV-10 ST 023-1999 M.10.A. nr.I. Elaborator:U.Cerinţe de calitate.C.Domeniu -nr.L.P. Indicativ reglem.C. 13/2000 Broşură ICECON 54 .A.L.L. la 78/N/12. M.1997 consumatori. Procedură de verificare.04. Elaborator: Romanian Oil Company Ltd Specificaţie tehnică privind certificarea de conformitate a calităţii ţevilor din oţel preizolate. execuţia exploatarea şi postutilizarea punctelor de M.T.C.L.1999 M.09.1999 B. desfacere a buteliilor cu G.A. nr.P. nr. Ghid pentru determinarea consumurilor tehnologice considerate pierderi de gaze naturale din reţelele de transport şi distribuţie.A.C.B–Instalaţii Bucureşti Specificaţie tehnică privind controlul calităţii execuţiei sistemelor de distribuţie a gazelor naturale utilizând conducte din polietilenă de medie densitate. 22/N/7.T.T.05.04. 5/2000 Broşură ICECON XIV-7 NP 018-1997 Normativ pentru proiectarea. nr.P.C.L. nr. nr. 75/N/05. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul: B.C.T.P. 249/17.C.A. nr.1999 XIV-8 ST 020-1998 XIV-9 GT 022-1999 M. 19/N/07. 14/1997.A. B. Elaborator: ICECON.

L. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Specificaţie tehnică privind tehnologiile de execuţie şi procedeele de verificare a sistemelor de distribuţie a gazelor naturale. autovehicule prin staţii 72/N/04.L.) pentru M.A. 2/2000 Broşură IPCT Îşi încetează valabilitatea I 31–1976 „Normativ pentru proiectarea şi execuţia instalaţiilor de utilizare a gazului petrolier lichefiat”.1999.P.10.MA.2000 B. pardoseală. Normativ pentru exploatarea 74/N/05.A.P. nr.C.C. execuţia şi exploatarea instalaţiilor M.L.A.T.1999 sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G. 74/N/5. Normativ de proiectare.A.09. nr. 2/2000 Broşură IPCT B. 18/N/07. nr.T.P.08.1999 XIV-13 I 33-1999 XIV-14 NP 031-1999 XIV-15 NP 037/1-1999 M.T. 248/17. 55 ..Domeniu -nr. Indicativ reglem.A.A.C.L. nr. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XIV-11 ST 024-2000 M.1999 M.-S.04.C. Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.P.) M.-S.L.L. 1/2000. B.P.1999.T.P. nr. nr.1999. Elaborator: S.P. Îşi încetează valabilitatea I 33–1976 „Normativ pentru exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de utilizare a gazului petrolier lichefiat”.09.10.10. 14-15/2000 Broşură ICECON XIV-12 I 31-1999 M.I.R.T.A.P.) Elaborator: I. nr.L B. executare şi exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G. nr. 12/2000 Broşură ICECON B.L.C. nr.T.P.C.C.T.A.A.C. Elaborator: I. cu conducte din polietilenă. de încălzire prin radiaţie de 64/N/25.L. nr.I.C.I.P. Elaborator: ICECON S. independente. S. nr. Normativ pentru proiectarea. Elaborator: ICECON S. 248/17.G.

XIV-19 I 42-1985 I.A.L. proiectarea. 76/N/05.C.).P.C.1999 M.L. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Normativ de proiectare.P.L.C. nr. 1993 56 .T.B. 10/2000. 1/2000 Broşură IPCT XIV-17 GP 039-1999 B.C. XIV-20 I 45-1993 M. I.P.Domeniu -nr.I.03.-S.08. Instrucţiuni tehnice pentru executarea şi exploatarea instalaţiilor de utilizare a energiei solare pentru prepararea apei calde de consum. nr.04.1999. Elaborator: INCERC.P.T. 8/1985.1985 B.A.A.A.C.C. Ghid pentru alegerea. 26/N/07.P. I.T.10. Indicativ reglem. pentru autovehicole.C.T. 73/N/5.A. 9/2000.C. nr. Elaborator: INCERC.P.C. 116/29/24. Ghid pentru calculul necesarului anual de căldură al clădirilor de locuit.1999. 14/05. nr. execuţie şi exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.R. nr.T.T.P. 14/N/9.L.D.L. B. nr. I. Elaborator: INCERC. ** XIV-18 GP 041-1998 M. nr. B.C.. întreţinerea şi exploatarea sistemelor şi echipamentelor de siguranţă din dotarea instalaţiilor de încălzire cu apă având temperatura maximă de 115 gr.P.C.C.1999 M.A. nr. Elaborator: INCERC.C. nr.10.04. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XIV-16 NP 037-1999 M.L. Elaborator: I. Instrucţiuni privind metodologia de testare aeraulică şi termică a camerelor curate.

C. nr.2000 XIVI-23 GT 029-2001 M. Elaborator: INCERC. Ghid privind proceduri de efectuare a măsurărilor necesare expertizării termoenergetice a construcţiilor şi instalaţiilor aferente. nr. Ghid pentru urmărirea comportării în exploatare a schimbătoarelor de căldură din centralele şi punctele termice. nr.L.Domeniu -nr. XIV-26 GT 032-2001 M.2001 B. 1612/02.C. Ghid pentru defalcarea consumurilor de căldură pentru încălzire şi preparare a apei calde de consum la clădiri de locuit colective.C. 1611/02.T. XIV-24 ST 046. 4/2001 B.T. nr. XIV-25 GT 028-2001 M.A. 57 .C.P.L.11.nr.06. nr. nr. Broşură IPCT. 3/2002. 3/2002. Indicativ reglem. 6/2001. Elaborator : INCERC. M. nr.A. 16-17/2006.L.L.2000 XIV-22 NP 048-2000 M. Elaborator: I.T. Elaborator : INCERC S. execuţie şi exploatare a centralelor termice mici. Normativ pentru expertizarea termică şi energetică a clădirilor existente şi a instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora. Anexa :B.L.T. Specificaţie tehnică privind montarea şi utilizarea repartitoarelor pentru consumurile de căldură ale corpurilor de încălzire. nr.P. B.11.P. 1618/02. 13/2000.T. reglementare tehnică din tehnică domeniu XIV-21 GP 051-2000 Denumire reglementare tehnică Ghid de proiectare. S.A.T.P.P.C.T. nr. 1628/02.L.12.L.11. nr.2001 B. nr 6/2001 şi BC nr.A.C. 50/N/30.L. 324/N/4.2001 B. nr.2001 M. Elaborator: INCERC. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordin: B.P. nr.C.P.L.11.2001 B. 3/2002.L. Elaborator: INCERC.C. 3/2002.C..

P. GP 066-2002 XIV-30 B. Elaborator: I. 7/N/1999 din 04/02/1999. 3/2003 58 . Elaborator: I.A.C.C. Elaborator: I.A. Ghid pentru proiectarea automatizării instalaţiilor din centrale şi puncte termice.P. S.Domeniu -nr. 1614/02. Ghid pentru transformarea punctelor termice alimentate de la industrie.L. aferente acestora.2001 XIV-28 MP 013-2001 M.11.P. Ghid pentru efectuarea expertizei termice şi energetice a clădirilor de locuit existente şi a instalaţiilor de încălzire a apei calde de consum. M.P.T. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut B.C.L nr.C.T.C.T.T.5/2000 aprobat de OMLPAT nr. reglementare tehnică din tehnică domeniu XIV-27 SC 006-2001 Denumire reglementare tehnică Soluţii cadru pentru reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor de încălzire din clădiri de locuit. Elaborator: I. Îşi încetează valabilitatea NP 029-1998 publicat in B. nr.A.P.11. nr.C. Elaborator: I. nr. 1626/02.T. nr.L.A.T.T.L.nr.L. XIV-31 NP 029-2002 B.P.07.C.A. nr.C.L.C.execuţie şi exploatare pentru reţele termice cu conducte preizolate. Metodologie privind stabilirea ordinii de priorităţi a măsurilor de reabilitare termică a clădirilor şi instalaţiilor aferente.P. nr.C.2001 M. S. XIV-32 GT 036-2002 M. Program cadru al programului naţional anual de reabilitare şi modernizare termică a clădirilor şi instalaţiilor aferente.6/2002.C.2001 B. 942/2002 din 02/07/2002 M. 1625/02.5/2002 Brosura IPCT. Îşi încetează valabilitatea I 36-1993.C.A.C.5/2002 Brosura IPCT. nr.L. XIV-29 I 36-2001 M. Normativ de proiectare. nr.T. S.T.T.C. în centrale termice pentru ansambluri urbane. S. Indicativ reglem.C. S. 940/2003 din 02/07/2003 B.11. S.P. nr.T. 24/2003 Brosura IPCT.T.L.P. 934/02. nr. nr.2002 B. Elaborator: I.T.P.22/2003 Brosura IPCT.T.

T. 932/2002 din 02/07/2002 59 B. Elaborator: INCERC.. Elaborator: I. S.C.P.C.07. C.T. Elaborator: INCERC. Normativ pentru exploatarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termicăreţele şi puncte termice. 926/02. 12/2003 MP 017-2002 XIV-36 M.C. Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică reţele şi puncte termice.A.2002 Ordin: M. nr. Soluţii cadru pentru reabilitarea termo-higro-energetică a anvelopei clădirilor de locuit existente.C.T. 837/20.T.T.L. nr. S.C. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut M.T. S. p I .C.T. 941/2002 din 02/07/2002 M. S.C. 20/2003 XIV-34 NP 058-2002 B. 931/2002 din 02/07/2002 B.T. nr.T.A.P.2002 B.21/2003 Brosura IPCT XIV-35 NP 059-2002 M. Elaborator: I.C.Of.C.A. 1412/2002 din 26/09/2002 B. reglementare tehnică din tehnică domeniu XIV-33 GP 067-2002 Denumire reglementare tehnică Ghid privind determinarea suprafeţei echivalente termic a corpurilor de încălzire. nr.A.C.T. nr. nr.T. nr. nr.T.2002 B.C.L. 18/2003 * .P. Metodologie privind reabilitarea şi modernizarea anvelopei şi a instalaţiilor de încălzire şi apă caldă de consum la blocurile de locuinţe cu structura din panouri mari. 1850/11.C. nr.T. Elaborator: I. Indicativ reglem.11.P. 14/2002 XIV-37 MP 019-2002 M.C. nr. nr.11. Elaborator: I. 7/2004 Broşura IPCT XIV-38 SC 007-2002 M.L.P.Domeniu -nr.T.P.L. nr. nr. Metodologie privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri.

nr.C. 19/N/28.C.1996 ediţia 1995. "Ghid de proiectare –Instalaţii de Ventilare-V-Mapa proiectantului” M. nr. ** Işi încetează valabilitatea "Ghid de proiectare–Instalaţii de Ventilare-V-Mapa proiectantului” ediţia 1972. 19/N/28.T. XIV-39 I-1995 Ghid de proiectare –Instalaţii de Încălzire -I-Mapa proiectantului. 44/N/1998 din B.L. Elaborator: ICECON S.nr. Ghid pentru proiectarea instalaţiilor de încălzire-răcire folosind ventiloconvectoare. Facultatea de Instalaţii. ** 60 .C.03.A.P. 329/N/08.12.13/2001 reglementarea Broşură I. ** B.1999 ventilaţie din clădiri.P..C. scară.2000 XIV-43 SC 005-2000 M.C.T. S.A. S.A. Indicativ reglem.A.A. Elaborator: I. reglementarea fiind ICECON.P. XIV-40 V-1995 ** XIV-41 GP 019-1999 Ghid privind alegerea echipamentelor aferente M. Işi încetează valabilitatea aprobat prin GP 019–1997 Ordin OMLPAT nr. 7/1996 Reglementarea Broşura IPCT Ordin B.P.T.C. 10/2001.C. 03/06/1998 publicat în Reglemntarea in Broşură B.Domeniu -nr.L.2000 Ordin B.B.A.1/2002 XIV-42 GP 056-2000 M.L.A. Elaborator: I.P.T.C.10. nr.T. Elaborator: I.P.03.1996 ediţia 1995.)”. 7/1996 Reglementarea in Broşura IPCT Işi încetează valabilitatea "Ghid de proiectare–Instalaţii de Încălzire-I-Mapa proiectantului” in ediţia 1972. nr.nr.A. "Soluţii cadru pentru instalaţii interioare de încălzire utilizînd noi sisteme de producere a agentului termic (CT de apartament.L.T.. nr.P.P.T. S.T.A. M.P. 332/N/08. instalaţiilor de încălzire şi 78/N/05.T.C.C. nr. etc. nr. nr.12.T. publicata în broşura IPCT. nr. Elaborator:U.7/1999.L. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordin B.C.

C.10.T.Of.C nr.C.P. M. Partea I-Anvelopa clădirii. Indicativ reglem.R. nr.nr. UPTimişoara. S. nr. M. U "Transilvania" Braşov şi INCERC Bucureşti.A. nr.732/7.Of.2000 XIV-46 MP 037-2004 M.T. 711/13.2002.T.T. Metodologie privind determinările termografice în construcţii. 24/2004.C.2007 reglementarea şi B.P I. 4-7/1-2007 61 . nr. nr.2003 Elaborator: INCERC.C. nr.126 bis/21.L.2004 XIV-47 MP 028-2003 Metodologie privind echilibrarea hidraulică a reţelelor termice cu M. 5/2001. Ordin B.C nr. nr. Elaborator: I.12. Asachi Iaşi.2007 cu modificări completări M.p I. publicat în B.05.nr.13/2001 Reglementarea în broşura IPCT SA. Mc 001/1.T.A. 157/01.T. 330/N/08.2000 ** ** XIV-45 ME 005-2000 M.C.2006 U.Cluj-Napoca.C nr. publicat în B. apă caldă şi apă fierbinte.2/2003. NP 047-2000 publicat in B.. nr. nr. Îşi încetează valabilitatea I 37-1981 “Instructiuni tehnice pentru echilibrarea hidraulica prin diafragme a instalatiilor şi retelelor termice cu apa calda si fierbinte” Îşi încetează valabilitatea : MP 024-2002.2004 B.Of. nr.C.11.9/2007. 5/2001. reglementare tehnică din tehnică domeniu XIV-44 SC 004-2000 Denumire reglementare tehnică Soluţii cadru de proiectare a instalaţiilor de climatizare la clădiri publice. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordin B. publicat in B.T.T.T. Elaborat: de U. 210/N/25/09. 10-11/2002 şi în Mof.C.P. cu participarea A I I R la coordonarea elaborării metodologiei.T.18/2006 şi B.. Elaborator: I. 904/25.2003 Anexa s-a publicat în B. GT 037-2002. Reglementarea în broşura IPCT SA. nr. XIV-48 Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor.A.C. UT Gh.Domeniu -nr.04.L.T.12.A.C.405/06. în parteneriat cu UAUIM. S. NP 049-2000.nr.P.P. M.C. Manual pentru întocmirea instrucţiunilor de exploatare privind instalaţiile aferente construcţiilor.. nr.867/05.L.12/2001.T. nr. Ordin M.C.C..C.02.p I.B.p I. Elaborator:TEHNOSISTEM S.02.

C nr. şi B.2/2003.T. si se completeaza: nr.Of.12.2002. nr.p I.2007 cu modificări completări Metodologie de calcul performanţei energetice clădirilor. 5/2001.R.2006 energetică a instalaţiilor din clădiri. NP 049-2000. nr.2009 a V-a Elaborator:VITASTAL Consulting Mc 001/5-2009 62 .C nr.126 bis/21.T.p I.M.C.01.02.Of.41 bis/19.D.. nr. nr.157/2007 se modifica si M.C.. Elaborator:U..B.T.10.C. Indicativ reglem.2002.C nr.012010 Metodologia este structurată pe 5 părţi.Partea M. NP 049-2000. NP 047-2000 publicat in BC nr. nr. 1071/16. nr. M. GT 037-2002.2007 5/2001.. Elaborator:U. B.2007 modificări al cu completări Mc 001/4-2009 Breviar de calcul al performanţei M.2010 Metodologia este structurată pe 5 părţi.T. nr. publicat in BC nr. energetice a clădirilor şi 1071/16. publicat în B. Partea a IV-a Elaborator:VITASTAL Consulting Model certificat de performanţă energetică al apartamentului.C. OMTCT nr.T.Of. nr.p I.P I.126 bis/21.C.P I. nr. nr.C.02.B. şi 157/01. publicat in BC nr.Of.2/2003 Îşi încetează valabilitatea : MP 024-2002.L.12. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea : MP 024-2002.2007 şi B.2006 certificatul de performanţă clădirii.T.4-7/3-2007 5/2001 GT 037-2002. nr. nr.02.Domeniu -nr. nr.C. Partea III – Auditul Mc 001/3. M.10. publicat în B.p I.4-7/4-2007 NP 047-2000 publicat in BC nr. O.2009 apartamentelor. Partea II – Performanţa Mc 001/2.C.L.R.C.D.157/2007 se modifica M. se completeaza: nr.02. publicat în B. 10-11/2002 şi în Mof. M. al a M.4-7/2-2007 şi 5/2001.T. publicat în B.732/7.T. 157/01. 10-11/2002 şi în Mof. Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor.732/7.41 bis/19.

Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XIV-49 GT 038-2002 M. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ghid pentru determinarea performanţelor energetice ale instalaţiilor de încălzire şi de apă caldă de consum din clădirile social-culturale ixistente.P. nr. nr. * XIV-51 MP 012-2001 M. nr.T.T.Domeniu -nr.C.13/2003 Brosura IPCT. Normativ privind stabilirea performanţelor termo-higroenergetice ale anvelopei clădirilor de locuit existente în vederea reabilitărilor termice.L. 937/2002 din 02/07/2002 B. 933/2002 din 02/07/2002 B.A. Elaborat: PRODOMUS SA Bucureşti.L.L.C.T. ** XIV-50 NP 060-2002 M.T.A. Elaborat : ICECON SA.7/2002 Brosura IPCT ** XIV-52 GP 057-2000 M.P. în vederea reabilitării şi modernizării acestora .1/2002. Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a măsurilor de reabilitare termică a clădirilor social-culturale şi a instalaţiilor aferente acestora. Ghid pentru instalaţiilor de ventilare şi climatizare folosind anemostate sau fante.P. 335/N/2000 din 08/12/2000 B.C.L. nr.18/2003. nr. nr. Indicativ reglem.L.C.T. Bucureşti.T. nr.C. Elaborat : I. ** 63 .C. nr.P. S. Elaborat: PRODOMUS SA Bucureşti. 1605/2001 din 02/11/2001 B.

P.T. B.L.A. 126/9/05/2000.A.L. Ghidul s-a publicat în brosura ICECON .14/1997. 33/N/2000 din 22/05/2000 O. fitinguri şi armături din polietilenă de medie densitate şi polietilenă de înaltă densitate. nr. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale utilizând conducte. nr.P.M.A. Elaborat: ICECON SA Ghid pentru elaborarea reglementărilor tehnice şi a procedurilor privind calitatea materialelor şi produselor pentru instalaţii aferente construcţiilorarmonizate legislativ cu Uniunea Europeană. 162/N/2000 din 06/07/2000 Ordinul s-a publicat în B. Normativul s-a publicat în Brosura IPCT. B.T. .Domeniu -nr.1/2001 33/N/2000 din 22/05/2000 şi de Broşura ICECON SA OMIC nr.T.C. 126/9/05/2000 B. 1513/N/1998 din 12/02/1998 M. nr. nr.1998 XIV-57 I 6/1-1998 OMLPAT nr.P. Ordinul s-a publicat în B. Îşi încetează valabilitatea I 6/PE-97 „Proiectarea şi Executarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale cu conducte din polietilenă”. Normativ pentru proiectarea şi executia sistemelor de alimentare cu gaze. nr. 1513/N/1998 Elaborator: I.P.C.T.P.L. XIV-54 I 6/1/PE/2000 M.C.I.C. nr.C.T. nr.C.C. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XIV-53 I 6/PE/2000 M. nr.T. cu gaze naturale.14/1997 Brosura IPCT SORPINC Buc. nr. Elaborator: ICECON SA.13/2001. Elaborat: ICECON SA Normativ pentru exploatarea sistemelor de distribuţiea gazelor naturale prin conducte de polietilenă. 11/N/1998 Şi OMIC nr. Îşi încetează valabilitatea de I6-1986 şi Indicativ 338-340/1986.nr.I.1/2001 şi Broşura ICECON SA Îşi încetează valabilitatea I 6/PE–1997 „Proiectarea şi Executarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale cu conducte din polietilenă”. nr. Indicativ reglem. Normativ pentru proiectarea şi 11/N/1998 excutarea sistemelor de alimentare şi M.C.A. din 12/02/1998 64 Îşi încetează valabilitatea I6-1986 şi Indicativ 338-340/1986.L.P.şi de SORPINC Bucureşti. şi XIV-56 I 6 . Elaborator: I.C. XIV-55 GT 026-2000 M.

328/N/2000 din 08/12/2000 M. Broşura ICECON.P. nr.C. nr. nr.P.13/2001.A. nr.C. 65/N/1999 din 25/08/1999 Specificaţiile tehnice de norme aprobate se vor publica sub Ordinul s-a publicat în denumirea –Indicatoare de norme de B. din 07/04/2000.13/2001.P.T. Ghidul in Brosura ICECON SA.A.T. Elaborator: ICECON.10/2000. M.43/N/1998 din Reglementarea tehnică în 03/06/1998 publicat în B.L. Elaborator: ICECON S. nr. OMLPAT nr.T. Elaborator: ICECON SA. 334/N/2000 din 08/12/2000 XIV-59 PCC 016-2000 ** RpE RpG XIV-60 RpG M. Ghid privind verificarea performanţelor schimbătoarelor de căldură apă/ape din centrale şi puncte termice.A.L. nr. nr.6/2001.P. Ghid privind alegerea echipamentelor aferente instalaţiilor sanitare şi de gaze din interiorul clădirilor.L. 7/1999. Specificaţii tehnice de norme medii de consum de resurse pe articole de deviz pentru lucrări de reparaţii la instalaţii electrice-RpEpentru lucrări de reparaţii la instalaţii de gaze-RpG-şi pentru lucrări de reparaţii la instalaţiile de încălzire-RpG . nr. nr.T. reglementare tehnică din tehnică domeniu XIV-58 PCC 017-2000 Denumire reglementare tehnică Procedură privind tehnologia pentru reabilitarea termică a clădirilor folosind spume poliuretanice.C.L.13/2001.C. nr. nr.A. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul s-a publicat în B.T. nr. nr.P. 15/N/2000 din 07/04/2000 XIV-62 GT 023-1999 XIV-63 PCC 001-1999 M. consum de resurse pe articole de deviz.T.L.Domeniu -nr.C. 65 . Ordinul s-a publicat în B. Ordinul s-a publicat în B.L. 79/N/1999 din 05/10/1999 M. Procedura de control a calităţii 16/N/2000 execuţiei lucrărilor de instalaţii. XIV-61 GP 027-1999 M.A.C.A. Îşi încetează valabilitatea Ordinul s-a publicat în GP 027-1997 aprobat prin B. Indicativ reglem.P.A.C. Procedură privid tehnologia pentru reabilitarea termică a clădirilor folosin plăci din materiale termoizolante.10/2001. Ordinul s-a publicat în B.

A. nr 10/2000. Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare şi a comportării în exploatare a generatoarelor de aer cu combustibil lichid sau gazos. XIV-65 GT 017-1997 M.T.P. 133/N/10. 134/N/1997 din 10/11/1997 B.P. nr.L. nr 11/2000. nr. 1997 B.P.T. nr. nr.11. nr.A.A. 21/N/1999 din 07/04/1998 Publicaţia în care a Observaţii apărut XIV-64 GT 021-1998 Ordinul s-a publicat în B.C. Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare şi a comportării în exploatare a grupurilor de pompare echipate cu recipient de hidrofor.Domeniu -nr. Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare şi comportării în exploatare a vaselor de expansiune închise.L. Elaborator: INCERC.L. nr.P.T. ** 66 .C. XIV-67 GT 015-1997 B. Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare şi a comportării în exploatare a aerotermelor de perete şi tavan. Elaborator: INCERC. Ordin de aprobare M.C. 135/N/1997 din 10/11/1997 M. 136/N/1998 din 10/11/1997 B. Elaborator: INCERC.T.13/2001. Elaborator: INCERC. 9/2000 ** XIV-68 GT 018-1997 M. Indicativ reglem.T. nr 10/2000.A.C. nr.L.P.C.A. Elaborator: INCERC. ** ** XIV-66 GT 014-1997 M.L. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ghid privind metode şi tehnici de reducere a zgomotelor şi vibraţiilor produse de echipamentele instalaţiilor de ventilare şi climatizare în construcţii.

Elaborator: INCERC.C. M.1973 B.A.T.L.C. B. nr 11/2000. 138/N/1997 din 10/11/1997 M.A.T. nr.C. Indicativ reglem.A. nr. nr.13/2001. Elaborator: INCERC.P. ** XIV-70 ME 002-1997 B.P. Specificaţie tehnică privind certificarea de conformitate a calităţii materialelor şi echipamentelor pentru instalaţii interioare termice şi sanitare.T.C.T.C. Elaborator: ICECON SA Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea instalaţiilor de încălzire a halelor industriale cu jeturi de aer limitate spaţial. Ghid pentru expertizarea şi adoptarea soluţiilor de îmbunăţire a protecţiei termice şi acustice la clădiri existente unifamiliare sau cu număr redus de apartamente.L.07. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XIV-69 GT 016-1997 Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare şi a M. exploatarea şi mentenanţa schimbătoarelor de căldură din instalaţie. nr. XIV-72 ST 018-1997 M.A. 131/N/1997 din 10/11/1997 I.G. 4/10.P.S.C. 10/1973 I 26-1973 XIV-73 ** 67 . Elaborator: INCERC. 113/N/1997 din 06/08/1997 B. nr 11/2000. nr. ** XIV-71 GP 015-1997 Ordinul s-a publicat în B. nr. nr 15/1999. comportării în exploatare a 137/N/1997 aparatelor de condiţionare de din 10/11/1997 fereastră. Manual de specificaţii privind instalarea.L.P.Domeniu -nr.L.

reglementare tehnică din tehnică domeniu XIV-74 I 29-1977 Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea instalaţiilor de încălzire perimetrală la clădiri industriale. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea sistemelor de recuperare a căldurii cu fluid intermediar în hale industriale. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea unor sisteme de introducerea aerului în hale industriale în scopul reducerii consumului de combustibil.C.C.C.06.1982 XIV-77 I 39-1982 ** I.C.C 93/21.C.T.C.C.06.P.P. executarea şi exploatarea instalaţiilor de încălzire cu radiatoare din tablă de oţel ROTERM.C.C.C. 19/19. nr.1982 XIV-75 I 35-1982 ** I. I.12.D. 2/1983 Îşi încetează valabilitatea ID 29–1976. 12/1981 XIV-76 I 38-1981 ** B.1981 B. I 40-1982 XIV-78 ** 68 .P.C.C. INCERC. nr. 67/10. nr. 2/1978 ** B.C.B. Indicativ reglem. Ordin de aprobare I. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea. 205/12.11.Domeniu -nr.P.D. nr.C. Instrucţiuni tehnice pentru utilizarea convecto-radiatoarelor tip panou în instalaţiile de încălzire centrală.C. nr. Elaborator: INCERC.C. 9/1982 Îşi încetează valabilitatea I 35–1979.P.C. 143/30.D. 12/1982 I..C.07. Elaborator: I. Elaborator: I.D.1977 Publicaţia în care a Observaţii apărut B. Elaborator: INCERC.C. Elaborator: INCERC.P.C.D.C.1982 B.

C.1994 B.C.C.2003 B. 7/1985 Îşi încetează valabilitatea C 219-1985.S. reglementare tehnică din tehnică domeniu XV-1 PC 1/1-1993 M.01. XV-4 GP 013-1996 M.XV.2003 B.C. 5/11. Elaborator: INCERC. Ghid privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor situate în medii agresive. 6/1995. XV-3 GM 017-2003 M. execuţia şi asigurarea calitaţii pardoselilor la construcţii în care se desfăşoară activităţi de producţie. 1003/10.G.C.C. Indicativ reglem. 6/2004. Ghid privind proiectarea.T. 6/2004 Îşi încetează valabilitatea PC1/3-1996. Normativ pentru protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate.12.2003 B. 10/N/07.L.C. nr. nr.1976 69 B. Elaborator: INCERC. 1003/10. Elaborator: I. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de protecţie a construcţiilor şi instalaţiilor contra agenţilor Denumire reglementare tehnică Îndrumător de diagnosticarea stării de degradare şi metode de remediere şi protecţie anticorozivă a elementelor din beton armat degradate prin coroziune în medii agresive pe bază de clor. Ghid privind investigarea şi diagnosticarea stării structurilor din beton armat.C.C.04.T.12.T. Elaborator: INCERC. XV-5 I 14-1976 I. Îşi încetează valabilitatea PC 1/2-1994 publicat în BC nr.C. nr. nr.P. nr. nr.L.T. .S. Elaborator: INCERC.T.T. nr. 8/1994 XV-2 GM 018-2003 M.12.A. 2/1976 Îşi înceteaza valabilitatea I 14-1965. nr. beton precomprimat şi oţel situate în medii agresive. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Domeniu -nr. nr.T.G. 1002/10.

1994 B. XV-10 P 127-1994 M.P.L. beton. 16/N/07. nr.A. 13/1999 XV-8 GP 033-1998 M. execuţie şi exploatare privind protecţia anticorozivă a bazinelor din beton armat destinate neutralizării şi epurării apelor industriale.L. Ghid de proiectare. 6/N/03. Elaborator: INCERC. cărămidă. nr.T. nr. nr.1998 B. 51/N/17.A. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ghid privind execuţia protecţiilor prin hidrofobizare a materialelor de construcţie aparente (lemn. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XV-6 GE 030-1997 M.T. Ghid de proiectare şi execuţie pentru realizarea intervenţiilor cu betoane polimerice armate la elemente din beton armat degradate prin coroziune. Indicativ reglem.P.I.Domeniu -nr.L. 130/N/10.02.T.piatră naturală şi artificială). 10/1994. execuţie. 70 . nr. XV-9 GP 036-1998 M. Elaborator: INCERC. 8/2001 XV-7 GP 030-1998 M. exploatare şi intervenţii pentru protecţiile anticorozive ale construcţiilor exploatate în medii agresive specifice industriei de fibre şi fire sintetice.P. Elaborator: G.C. Îşi încetează valabilitatea P 127-1987.C. Ghid de proiectare. 13/1999. nr.07.T.A.C. 8/N/03.A. 5/1999.P.1997 B.T.C.1998 B. nr.L.P.11. nr. Elaborator: INCERC.06. Elaborator: INCERC.A.A.P. Bucureşti.02.C. nr.1998 Ordinul şi reglementarea B. nr.-S. Norme tehnice de proiectare şi execuţie a protecţiei anticorozive şi izolaţiei termice la coşurile din beton armat monolit. Îşi încetează valabilitatea C 210-1982.L.

43/28.D. Norme tehnice privind protecţia anticorozivă a cablurilor şi toroanelor din oţel pentru construcţii cu armături exterioare şi construcţii suspendate.C. XV-11 C 170-1987 I. a.C. 5/1999.C.C.8-9/2005 * 71 . nr.52/N/1998 17/06/1998 publicat in B.1987 B.T. p I .2005 B.Domeniu -nr. aprobat OMLPAT nr. 1447/03. . Of.L. 5/1999.C. nr.C.05. Indicativ reglem. nr. nr. Of.C. Îşi încetează valabilitatea GP 035-1998 cap.C. Elaborator: INCERC.T. 13/2003 Îşi încetează valabilitatea GP 035-1998 cap. nr. .C.09.T. nr. aprobat OMLPAT nr. XV-12 C 225-1987 l C. Ghid privind execuţia lucrărilor de stopare a igrasiei pereţilor construcţiilor cu membrane izolatoare rigide. 6/1987. 428bis/20.C.1987 B. prin din nr.05. p I . b. 41/28.P. nr. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice pentru protecţia elementelor din beton armat şi beton precomprimat supraterane în medii agresive naturale şi industriale Elaborator: INCERC. Elaborator: INCERC. Elaborator: INCERC.C. din 15/02/2005 M. nr.P. 194/2005 din 15/02/2005 M. Ghid de execuţie privind protecţia împotriva coroziunii a construcţiilor din oţel. Elaborator: INCERC. XV-14 GE 053-2004 M.T.2005 B.52/N/1998 17/06/1998 publicat in B.441 bis/25.C. 8-9/2005 prin din nr.P.T. XV-15 GP 111-2004 Ghid de proiectare privind protecţia împotriva coroziunii a M.2002 B. nr. 6/1987 XV-13 GE 045-2002 M.D.C. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea C 170-1983 „Instrucţiuni tehnice pentru protecţia elementelor din beton armat şi beton precomprimat supraterane în medii agresive naturale şi industriale” . 193/2005 construcţiilor din oţel .10.09. (Revizuire GP 035-1998) .L.C. nr.

T.52/N/1998 din 17/06/1998 publicat in B. Elaborator: INCERC.09.T.L. . . Elaborator: INCERC.2006 B. Elaborator : INCERC.09.2006 B. nr. p I . Elaborator : INCERC.22 /2006 XV-17 ST 049-2006 M.C.T.T.P. 23/2006 XV-20 ST 050-2006 XV-21 NP 039-1999 M. 1577/15.Of. Indicativ reglem. 1731/21. Ghid de proiectare.L.C.T.L. nr. 942 /22. 6/2003 * XV-19 GP 070-2002 B.T.P. nr.11.09.2006 B.2006 M. 1735/21.C. nr.Of. nr. p I . publicat in BC nr. nr.C.Domeniu -nr. 5/1999 aprobat prin OMLPAT nr. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea GP 035-98 cap. nr. 220/N/2000 din 27/09/2000 Ordinul s-a publicat în B. 932/16. 6/2003 M.2002 M. execuţie şi exploatare a protecţiilor anticorosive pentru rezervoare din oţel îngropate.C.C. Specificaţie tehnică privind utilizarea adezivilor polimerici în construcţii.nr22/2006 * XV-18 GP 072-2002 M. XV-16 GE 054-2006 M.11. c.C. 72 .2006 M.A. nr.10.13/2001.C. 893 bis/02.nr. nr. nr.L.10. Normativ privind criteriile de performanţă pentru protecţia anticorozivă a construcţiilor supuse acţiunii mediilor industriale. nr. .2006 B.T. Ghid de proiectare.C. nr. 5/1999. Of. nr.2002 M. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ghid privind urmărirea comportării în exploatare a protecţiilor anticorozive la construcţii din oţel. Specificaţie tehnică privind protecţiile elementelor de construcţii din lemn împotriva agenţilor agresivi–cerinţe şi criterii de performanţă. p I .T.P. Elaborator : INCERC.11.L. 1728/21. Măsuri de intervenţie . nr.C.T. 1580/15. execuţie şi exploatare a protecţiilor anticorosive pentru construcţii hidrotehnice.

nr.T. 223/N/2000 din 27/09/2000 M. XV-23 GE 006-1996 XV-24 C 46-1986 I.nr.C.P. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut M. Ghid tehnic pentru interpretare a spectrelor de vibraţii pentru determinarea gradului de siguranţă a instalaţiilor aferente construcţiilor. nr. nr.C.13/2001. 7/1986 * ** ** XV-25 GP 049-2000 M.L. Ordinul B.L.13/2001. Elaborator:ICPIL Ghid de proiectare.P.A.A. Ghid de proiectare. Instrucţiuni tehnice pentru prevenirea şi combaterea buretelui de casă la materiale lemnoase folosite în construcţii.C.A. 73 .D. nr. nr. nr 12/1999.T.C.A. 51/N/1996 din 15/07/1996 Ordinul în nr.1986 B. nr. reglementare tehnică din tehnică domeniu XV-22 GP 048-2000 Denumire reglementare tehnică Ghid de proiectare. Indicativ reglem.C.T.T.L. execuţie şi intervenţii pentru protecţiile anticorozive ale construcţiilor exploatate în medii agresive specifice industriei de celuloză şi hîrtie. execuţie şi exploatare privind protecţia anticorozivă a elementelor de construcţii din beton armat.06. 7/N/1998 Ordinul în B. B.P. 23/27. supuse coroziunii uleiurilor vegetale.C.C.C.P. execuţie şi exploatare privind protecţia anticorozivă a construcţiilor supuse acţiunii mediilor agresive specifice industriei textile.13/2001. 218/N/2000 din 27/09/2000 Ordinul în B. XV-26 GP 029-1998 M.L.P.Domeniu -nr.

Metodologie privind executarea lucrărilor de introducere a cadastrului reţelelor edilitare în localităţi. Elaborator: M.A.XVI.C.P.P.1997 911-CP/02.G.G.T.06. nr. nr.N. nr.N Cad.A.I.L.1997 912-CP/02. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor geodezice.C.N. Of. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XVI-2 XVI-3 C 83-1975 M.06. Elaborator: O.1997 M. Decizia B.C.T.12.T.1975 Îşi încetează valabilitatea C 83-1968.C. şi Cartografie B. 7/1997 90/N/02. Cad.C. reglementare tehnică din tehnică domeniu XVI-1 Denumire reglementare tehnică Metodologie privind executarea lucrărilor de introducere a cadastrului imobiliar din localităţi . nr.C.N.C. fotometrice şi cadastrale Domeniu -nr. Indicativ reglem. Îndrumător privind executarea trasării de detaliu în construcţii.1997 M.A.C. O. 7/1997 Cartografie 91/N/02. 1/1976 49/08. nr.P.06. şi B.L. nr. Elaborator: INCERC. 74 . topografice.L.06.. Of.

P.01. Normativ pentru proiectarea. realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru grădiniţe de copii. S. S.11.P. nr. nr. XVII-3 NP 010-1997 B.2001 Broşură IPCT. 5/N/22.T.A.P. 6-7/1998.T. nr.L.L. nr.C.L.2001 * * * * * XVII -2 NP 009-1997 M.T. Normativ privind proiectarea.A. 4/N/22. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea clădirilor de locuit şi social-culturale Indicativ Domeniu -nr. Îşi încetează valabilitatea CPH 1–1993. 287/31.A. realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru şcoli şi licee.P. exploatarea şi postutilizarea parcajelor etajate pentru autoturisme. nr. reglem. 6-7/1998.05.C. 5/N/22.C. realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru case de copii. Elaborator: I.P.T. S.1997 Îşi încetează valabilitatea Ordinul B. XVII-4 NP 011-1997 M. M. Elaborator: PRINCER SA Normativ privind proiectarea.T.01.P.1997 B. Elaborator: PRINCER SA Normativ privind proiectarea. Elaborator: I. nr. nr. execuţia. nr. 141/N/28.A.A. nr.T.1997 B.01. 649 /25.XVII.1997 B.T. nr.A. 75 .L.Of.04.P.1997 M. nr. tehnică reglementare tehnică din domeniu XVII-1 NP 051-2000 Denumire reglementare tehnică Normativ pentru adaptarea clădirilor civile şi a spaţiului urban aferent la exigenţele persoanelor cu handicap.T.L.P.L.C.L.C. Elaborator: PRINCER SA Normativ privind proiectarea şi verificarea construcţiilor spitaliceşti şi a instalaţiilor aferente acestora.A. 1-2-3/1998 XVII -6 NP 24-1997 M.C. 6-7/1998. 14/1999 P 132-1993.01.T. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordin: M.C. Elaborator: I.A.P.C. 5/N/22. şi reglementarea în Brosura IPCT. nr. XVII-5 NP 015-1997 M.

10.C social-culturale.1973 urbane. I.11.A.09.C. 9/1973 Normativ pentru proiectarea M.C. Normativ privind proiectarea clădirilor de locuinţe (indicativ NP M. Instrucţiuni tehnice de proiectare a spaţiilor verzi pentru localităţile C.A.P.A.1982 administrative.G.D.C. 14/1999 şi reglementarea in brosura IPCT B. 75/30. construcţiilor publice subterane.T.P. 1/1987 XVII-12 P 128-1986 ** 76 .P.C.L. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea clădirilor de locuit cu structura de rezistenţă din panouri mari. 3/1987 B.L.C. Modificări la P 101 -1978 Normativ pentru proiectarea căminelor pentru vârstnici. nr. reglem. publicat in B.T. nr.G.1997 Elaborator: I. S.C. 5/1979 XVII-11 P 101-1978 ** B.1997.T.C. nr.2002 016-96).1985 I. tehnică reglementare tehnică din domeniu XVII -7 NP 25-1997 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul in B.P. Elaborator: I.C.S.C.D.C.L. 142/N/28.C.09. Elaborator: I.D.L. 6/24. 1383/24. nr.C. nr.E. de turism şi 116/30.C. XVII -9 P 92-1982 * B.07.L. de turism şi administrative”.1978 I.A.C.C. nr.D. social-culturale.03.L. nr.06.P.8/1998.C. nr.nr.T.T.T. Elaborator: I.C. 157/21.C.P.P. 9/2003 Îşi încetează valabilitatea NP 016-1996 aprobat prin OMLPAT nr. /01.-S.S. Normativ privind dotarea cu ascensoare a clădirilor de locuit.71/N/27.02.P.1987 * Îşi încetează valabilitatea P 41–1966 „Instrucţiuni tehnice de proiectare a spaţiilor verzi în oraşe”.C.P.P. nr.C. XVII-10 NP 057-2002 * B.C. 2/1983 Îşi încetează valabilitatea P 92–1976 „Normativ privind dotarea cu ascensoare a clădirilor de locuit.C. XVII -8 P 41-1973 ** B.C. Elaborator: I.Indicativ Domeniu -nr.S. I.C.C. Elaborator: I.

I Normativ privind criteriile de performanţă specifice rampelor şi scărilor pentru circulaţia pietonală în construcţii.2003 M. Elaborator: I.A.C.P.C. U. nr.12.U.12.T. Ghid privind reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe cu regim de înălţime până la P+9E.02. .T. p I .C.L. Ordin de aprobare M.T.U.P.C.A. 1991/12.T.Of.I.C. 1994/13. p I . 26/24.T. Of. .A.C.C. realizate după proiecte tip. p I .L.12. 364/08.1997 B.-S.03.2005 B. nr. nr.2005 Ordinul şi reglementarea M. cu amenajarea de poduri neîncălzite sau mansarde.12.. nr.-S. 1004/10.21/2004 Ordin: M.T.7/2003 * XVII-14 GP 110-2004 M. p I .-S. reglem.L.T. 17/2005 * XVII-15 GP 089-2003 M. Elaborator: I.T. Elaborator: INCERC. nr. 6/2004 B. B.12. Elaborator : I.C. nr 3/1997 77 .I.M.M.P.2002 ordinul şi reglementarea B.12.Of. nr.M.Of. tehnică reglementare tehnică din domeniu XVII-13 NP 064-2002 Denumire reglementare tehnică Normativ pentru proiectarea mansardelor la clădiri de locuit. 944/23. nr. .C. 914/26. p I . 945/23. nr.C.2002 * XVII-18 NP 002-1997 M. 917/20.T.N. Manualul pentru proiectarea şi execuţia construcţiilor demontabile avînd durata de exploatare limitata pe un amplasament dat.T.C. nr.C. .2003 B. nr. 867/05. nr.P. Elaborator: I. 8-9/2005 Ordin: M.8-9/2005 * XVII-16 GP 088-2003 XVII-17 NP 063-2002 M.L. nr. B.T.11.12. Ghid privind proiectarea scărilor şi rampelor la clădiri.L.1177bis/27.2002 Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordin: M.Indicativ Domeniu -nr. nr. Elaborator: U.T.12. prin transformarea acoperişurilor tip terasă în acoperişuri înclinate.C.Of.A. Ghid privind adoptarea măsurilor specifice pentru accesul persoanelor cu handicap la monumente istorice.A.P.nr.2003.L. nr. .2002.2003 Ordin: M.P.

115/N/1. Normativ privind proiectarea de creşe şi creşe speciale pe baza exigenţelor de performanţă. tehnică reglementare tehnică din domeniu XVII-19 NP 002-1996 Denumire reglementare tehnică Cerinţe esenţiale.1997 XVII-21 NP 022-1997 XVII-22 NP 023-1997 M.13/2001 şi normativul in B. Elaborator: INCERC.09.A.17/2001 * * * * XVII-20 NP 021-1997 M.A.Normativ pentru proiectarea de ansamblu a sălilor de audiţie publică în spiritul conceptului de performanţă.04. nr.C.C.T.Indicativ Domeniu -nr.A.A. la blocuri de locuinţe cu structură mixtă. 16/2001 B.T.T.L.P. Ghid privind reabilitarea şi modernizarea termică a anvelopei şi a instalaţiilor de încălzire şi apă caldă de consum.09.L.P.A. nr.C. Elaborator: Spital Proiect S.C.L.P. nr. 278/2005 din 23/02/2005 B. nr. nr.1996 B.09. 25/N/03.1997 M.C. Elaborator: I. Normativ privind proiectarea de cămine de bătrâni şi handicapaţi pe baza exigenţelor de performanţă.T.A. realizate după proiecte tip. S.1997 B. nr. 11/1996 Ordinul s-a publicat în B. nr. nr. Elaborator : Spital Proiect S. reglem.P. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut M. Elaborator: Spital Proiect S.P.L. nr.T. Normativ privind proiectarea de dispensare şi policlinici pe baza exigenţelor de performanţă.A.C.C.C. nr. 118/N/1.T.17/2005 78 . nr.18/2001 XVII-23 GP 109-2004 M.T.A. 117/N/1.

nr.C. B.D. Ghidul publicat in brosura IPC SA.C. Elaborator: INCERC. nr. tehnică reglementare tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XVII-24 XVII-25 XVII-26 XVII-27 Ghidul pentru expertizarea clădirilor de locuit înalte cu P+8 etaje executate din panouri mari înainte de 1997 după proiect tip I. cu 36 apartamente.T. 32/N/1997 din 03/03/1997 I. având dimensiunile în plan 14.P.L.Indicativ Domeniu -nr. 5/1986 Îşi încetează valabilitatea C 47–1979.A. M. nr 2/2002. 141: –tronson de baza tip LP 11/21.P.2x41. reglem. Ghidul în broşura COCC SA. nr. socialculturale şi industraile.68m.P. Instrucţiuni tehnice pentru folosirea şi montarea geamurilor şi a altor produse de sticlă în C 47-1986 construcţii. M.C.C. nr 12/1999. 12/1993 * ** 79 . compus din doua sectiuni Gex 001/1-1998 simetrice avînd dimensiunile în plan 12.A. nr. Elaborator: URBAN PROIECT M. cu 72 apartamente.P.P.T. 17/N/23. 14/18. nr.C. Ghid pentru alegerea echipamentelor pentru executarea GE 011-1997 mecanizată a lucrărilor de instalaţii la construcţii de locuinţe.P.80m. C 207-1981.C.04.L.L.04.C.A.T. 31/N/1998 din 2/04/1998 Ordin publicat in B.2x23.1993 B. Instrucţiuni privind proiectarea executarea şi exploatarea reţelelor şi instalaţiilor de televiziune prin I 46-1993 cablu.C.T. Elaborator : I. -tronson de bază tip LP II/23.1986 Ordin publicat in B.C.T.

Elaborator: I.02.P.C. reglem. nr.1987 B.Indicativ Domeniu -nr.1985 Publicaţia în care a Observaţii apărut B.E.04.P. Elaborator: I.C.T.C. ** 80 . 8/1985 Îşi încetează valabilitatea P 25–1975.T.E. Normativ pentru căminelor culturale.C.S. ** XVII-29 P 87-1986 proiectarea C. 94/27. nr.C. 2/1987 Îşi încetează valabilitatea P 87–1975. Ordin de aprobare C.S. tehnică reglementare tehnică din domeniu XVII-28 P 25-1985 Denumire reglementare tehnică Normativ pentru reţeaua culturală.C. 171/15.

nr.I.T.C.A.T. nr. depozitelor de deşeuri cu materiale 276/2005 geosintetice . nr.B M. Îşi încetează valabilitatea NP 30-1979. 1395 / 26.2006 XVIII-5 GP 107-2004 Ghid privind proiectarea M. dezafectarea şi postutilizarea staţiilor de distribuţie a carburanţilor la autovehicule.P. nr. S.05.12.D. p I .C. Normativ pentru proiectarea. 5-6/1983 M. Elaborator: I. din 23/02/2005 Elaborator: U. Of. 53/20.Of.3/2006.P.C.2006 XVIII-4 NP 004-2003 M. p I . nr.2006 modifica anexa la M.P. exploatarea.A. 18/31.1985 B.C. agrozootehnice şi de irigaţii Indicativ Domeniu -nr.1986 I.C.2005 B. p I .C.2005 B.T.D. 680 / 08.C.P.P.C.T.03.XVIII. 34 bis/ 13.95 din 02.07.C. I.D.T.C.C.02.89/2004 publicat în M.A (revizuire şi comasare cu NP 004/1-99) Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea P 17–1976.T.T. XVIII-3 P 117-1983 B.C. 174/2005 M. tehnică reglementare tehnică din domeniu XVIII-1 P 17-1985 Denumire reglementare tehnică Normativ privind proiectarea staţiilor de încărcare a bateriilor de acumulatoare pentru electrovehicule.T. 448 bis/26. S. reglem.C. Elaborator: I.T. .08. 81 .T.Of .02.C. 11/1986 Îşi încetează valabilitatea P 71–1979.C.C.C.C.01. S. . Elaborator: I.Of .C. Norme tehnice privind proiectarea spaţiilor social-sanitare pentru construcţii industriale. 174 /15.1983 M. nr.nr.U. p I nr.C.P. Îşi încetează valabilitatea Ordinul nr. executarea.2004. 9/1985 XVIII-2 P 71-1986 I. nr. 18/04. nr.C.P.T.T. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor industriale. Normativ de proiectare privind iluminatul natural în clădiri industriale. nr. Elaborator: I. nr.04.

pentru asigurarea parametrilor funcţionali.1997 M.XIX. Normativ de proiectare. Elaborator: G.T.T.P.T.A.C. reglem.L.B.T. S.A.7/2003 XIX-5 GE 048-2002 M.L.T. 19/2003 XIX-3 NP 076-2002 M.T.C.C.C.L.S.E.P.L. nr. nr. Ghid de proiectare privind siguranţa în exploatare a lucrărilor de consolidare costieră.2002 B. nr.T. nr. S.2002 B. 1713/17. execuţie şi evaluarea siguranţei la acţiuni seismice a lucrărilor hidrotehnice din frontul barat.A.C.I.nr. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor hidrotehnice. nr. Elaborator: P. Elaborat: U. 19/2003 XIX-4 GP 076-2002 B. 7/2003 XIX-6 MP 023-2002 M. 1715/17. amenajărilor şi regularizărilor de râuri Indicativ Domeniu -nr.O. Ghid de execuţie.C. canale de navigaţie si canalizări prin măsurători de termometrie in foraje. nr.10. 1409/2002 din 26/09/2002 de Publicaţia apărut în care a Observaţii B. nr.L.T.E.10. nr. Elaborator: I. Elaborator: I.D.P.P.A.P.10.L.A. XIX-2 GE 049-2002 B.A.03.R. tehnică reglementare tehnică din domeniu XIX-1 GE 027-1997 Denumire reglementare tehnică Ghid pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de apărare şi consolidare a taluzurilor la canale şi diguri. 53/N/11. Ghid privind întreţinerea şi exploatarea în siguranţă a construcţiilor şi instalaţiilor de la prizele de apă . Ordin aprobare M.C. exploatare şi postutilizare a construcţiilor de captare din apa subterană.E. 1709/2002 din 17/10/2002 M.C. S. 1710/17.C.T.P. nr.nr. 12/2001.L.N.O.C.T. Elaborator: Aquaproiect SA Metodologie privind determinarea infiltraţiilor la baraje si diguri de pământ. nr. 7/2003 82 .T.F.2002 B.

2003 Elaborator: U. Ghid pentru stabilirea parametrilor de calcul ai valurilor de vânt pentru determinarea acţiunii asupra construcţiilor portuare.P. 16-17/2003 1765/2002 din 23/10/2002 M.C. nr.A. nr. tehnică reglementare tehnică din domeniu XIX-7 NP 078-2002 Denumire reglementare tehnică Normativ de proiectare privind protecţia cheiurilor la acostarea navelor.T. nr.Of.T.A. nr. Elaborator: I. 771/04. XIX-12 GP 086-2003 M.T. Ghid pentru dimensionarea pragurilor de fund pe cursurile de apă. Elaborator: I. Ordin aprobare de Publicaţia apărut în care a Observaţii M.Of.T. maritime şi fluviale. .A.S. 644/23.C.T.P. S. Normativ pentru urmărirea comportării construcţiilor hidrotehnice. nr.11. nr. nr. . S. p I . 15/2004 Ordin: M.10. Elaborator: I.T. 13/2004 Ordin: M.Of. nr. nr.Indicativ Domeniu -nr.T.C.B. B. 771/04.P.2003 XIX-11 NP 090-2003 Normativ pentru instrumentarea M.A..11. Ghid de elaborare a conţinutului cadru al evaluării impactului asupra mediului a activităţilor privind amenajările portuare si căile navigabile. 1712/2002 B. Normativ de proiectare antiseismica a construcţiilor de acostare gravitaţională.T.T.C.11.T. nr.T.A.T. nr. 786/07.C.T.C.A. p I .A. 786/07. nr.Of .2003 XIX-13 GP 084-2003 M.11. 643/23.P. p I . reglem. 2/2004 XIX-8 NP 077-2002 XIX-9 GE 050-2002 XIX-10 NP 087-2003 M. 1711/2002 B.C.C.N.C.2003 ordinul şi Anexa : B.10. 645/23.A.C. nr.A.A.N.13/2004 Ordin: M.C.C.T. 642/23.C. 16-17/2003 din 17/10/2002 M. nr.T. . S. Elaborator: U.A. seismică a barajelor.C. nr.P.2003 ordinul şi Anexa: B.2003 83 .10. nr. Elaborator : I. nr.N.B.T. Elaborator: I.2003 ordinul şi Anexa: B.C.T.A.T.N.H. p I .C. nr.T. ordinul şi Anexa: B.2003. 16-17/2003 din 17/10/2002 Ordin: M. S.T.10.

Ghid de proiectare şi execuţie pentru construcţiile de tratare a apei pentru localităţi mici şi obiective izolate. S.C. nr.R. Of. tehnică reglementare tehnică din domeniu XIX-14 GP 085-2003 Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia apărut în care a Observaţii Ghid pentru proiectarea căilor M.2001 ** XIX-16 ST 021-1997 M.nr.04.C.11. nr. . 666/30. 641/23. porturilor fluviale . S. 160/2005 Elaborator: I.P.1997 Ordin :B.E.Indicativ Domeniu -nr. Ghid de proiectare şi execuţie privind realizarea şi menţinerea prin înnisipare artificială a plajelor.C. nr.P.T.D. în vederea asigurării sănătăţii populaţiei şi protecţiei mediului.T. 17-18/2004. nr.T.T.2003 Elaborator: I.A. .T.A. nr.04. p I . Elaborator: P.N.L.2003 Anexa:B. din 15/02/2005 84 .A.Of. p I . 23/N/22.L.L. Elaborator: I.O. Ordin: M.5/2006 M.A. nr. nr.A. reglem.D.T.P.T.A.10.P.O. 1/2002 Reglementarea in Broşura PROED SA XIX-15 GP 062-2000 M.A. navigabile.T.A. 334 bis/20. nr. S. Specificaţie tehnică privind proiectarea şi executarea construcţiilor şi instalaţiilor aferente filtrelor de nisip cu nivel liber pentru asigurarea măsurilor pentru siguranţa în exploatare.T.T.A.2005 B.E.N. 162/2005 din 15/02/2005 M. 13/2001 Buletin Informativ PROED SA ** XIX-17 GP 103-2004 M.C.05.A. S.2005 B.4/2005 XIX-18 NP 106-2004 Normativ privind proiectarea M.P. nr. Elaborator: P.A.C. nr. Ordin: B. S. 332 bis/20.C.786/07.N.C.T.04. Of.nr.A.R.C. nr.

Indicativ reglem.C.P.C. Elaborator: ICECON S. S.A.C. 111/N/1997 din 01/08/1997 M. I.C. nr. 158/N/6. 5/1986 XX-3 PCC 002-1999 M.A.D.L.C.T.C.C.C.A. Îşi încetează valabilitatea P 82-1983.D.P.P. nr. Elaborator: I. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia apărut în care a Observaţii Îşi încetează valabilitatea C 16-1979 „Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente”. nr.1986 B.T. 8/2001 Broşură ICECON Ordinul s-a publicat în B.05.12/1997.P. 6/1985 XX-2 P 82-1986 B. 112/N/1997 din 01/08/1997 B.T.C. Ghid tehnic privind utilizarea obiectelor şi echipamentelor de organizare de şantier. Proceduri pentru atestarea conformitatii produselor destinate constructiilor la furnizor: produse pentru stingerea incendiilor. nr.L. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea executarea şi întreţinerea drumurilor de şantier. nr. XX-4 GT 012-1997 XX-5 GT 014-1997 85 . SA.C. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea organizării lucrărilor de construcţii-montaj Domeniu -nr.D. Elaborator: I. Ghidul se difuzează de IPC SA.L.A.C. 15/07. nr.C.07.A. Ordinul s-a publicat în B.12.C. Ghid pentru proiectarea şi utilizarea cofrajelor în construcţii. Elaborator: I. nr.2000 M. Elaborator: INCERC.P.P.12/1997.C. nr. XX-1 C 16-1984 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a I.C.C.P. 92/14.P.XX.1984 instalaţiilor aferente.

P. nr.L. nr.C.A. 76/N/1997 din 05/05/1997 B. nr. inclusiv instalaţiile aferente construcţiilor.1996 Ordin B.P. Indicativ reglem. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia apărut în care a Observaţii XX-6 GE 031-1997 XX-7 IM 007-1996 Ghid metodologic pentru revizuirea normelor de consumuri medii de resurse pe articole de deviz pentru lucrări de construcţii-montaj.Domeniu -nr. Norme specifice de protecţie a muncii pentru lucrări de cofraje. M. Elaborator: INCERC. 10/1996 Broşură ICSPM ** 86 . nr. Elaborator: I. schele.A.C.10.L.C.11/1997.T. M. S. cît şi pentru lucrări de reparaţii.T.A. 74/N/15.P. cintre şi eşafodaje în construcţii.

C.C. 8/1985 XXI-2 C 26-1985 Normativ pentru încercarea betonului prin metode nedistructive.XXI. 11/22.P.C.C.09.C. încercarea betonului cu ultrasunete”.C.C.S. 2/1982 * .L.06. 2/1987 I.02.04.P.1985 B.D.D.P.C.1982 Instrucţiuni tehnice pentru încercarea betonului cu ajutorul carotelor. Elaborator:I. nr. nr. I. pt. Decizia 106/1. 5/1988 XXI-4 C 54-1981 B.C. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXI-1 GT 019-1998 Ordin aprobare de Publicaţia apărut în care a Denumire reglementare tehnică Observaţii Ghid de redactare a hărţilor de risc la alunecare a versanţilor pentru M. 19/17.1998 Elaborator: I.D. B.C.1979 87 * XXI-3 I 27-1982 Instrucţiuni tehnice privind stabilirea clasei de calitate a îmbinărilor sudate de conducte tehnologice.C.F.C.C.I. C 129-1971 „Instrucţiuni tehnice pt.1987 I.D. nr.-Filiala Timişoara cu Completări I 27 .P.C.C.P.1982 I. Elaborator: INCERC. Bucureşti. 6/2000 Îşi încetează valabilitatea: C 26-1972 „Instrucţiuni teh. 78/10. 80/N/19. încercarea betonului cu sclerometru Schmit tip N”. nr. Reglementări tehnice privind verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii Domeniu -nr.P.D. nr. B.C.09.A.C.C. C 30-1967 „Instrucţiuni tehnice pt. Indicativ reglem.T.C.C.C. nr. Elaborator: INCERC. B. Îşi încetează valabilitatea C 54–1978 „Instrucţiuni tehnice pentru încercarea betonului prin extrageri de carote” .D. ANEXA CU COMPLETARI B. asigurarea stabilităţii construcţiilor.C.P. Decizie 56/28. determinarea rezistenţei betonului rin metoda nedistructivă combinată”.1988 I. 10/1982 Îşi încetează valabilitatea I 27-1973 „Instrucţiuni tehnice privind criteriile şi metodologia de stabilire şi verificare a casei de calitate a lucrărilor de sudură la conducte şi recipiente” .C.10.P.C.

A.C.T. nr.C.P. M. XXI-8 C 150-1999 * Îşi încetează valabilitatea C 180–1976 „Instrucţiuni tehnice pentru controlul compactării pământurilor coezive prin metode radiometrice”.109/N/1997 din 01/08/1997.D.C. Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate din oţel ale construcţiilor civile.C. p I .12.C. Timişoara Instrucţiuni tehnice pentru controlul compactării pământurilor prin metode I.1999 industriale şi agricole.T. Ordinul şi reglementarea B.C. publicat în B.T.1988 Elaborator: INCERC.61/30.D. radiometrice. 1/2000.P. 2/1988 XXI-10 C 200-1981 B.C.2003.1981 Elaborator: INCERC. 877/10.06.C. 6/1982 * 88 .C. a construcţiilor.2003 construcţiilor.A. * B.C.1985 Ordin: M. 19-20/2004 XXI-6 C 56 -1985 B. nr. nr. Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente M.L. Normativ pentru verificarae calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente. XXI-9 C 180-1988 B.C. Elaborator: INCERC.08.L.1999 Elaborator: INCERC. 57/N/18. nr.10.C.Domeniu -nr.D. 4/1976 precum si 4/1977. Anexa B.4/1998. Îşi încetează valabilitatea C 56-1975 publicat în B.C.P. Elaborator: INCERC. nr. nr.12. 81/N/05. 38/08. nr.C. Elaborator: INCERC. Indicativ reglem.C. sonic. 10. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXI-5 C 56-2002 Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia apărut în care a Observaţii Îşi încetează valabilitatea C 56-1985 “Normativ pentru verificarea calitaţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente”Capitolele instalaţii.11.C. 1-2/1986 XXI-7 P 130-1999 Normativ privind comportarea în timp M. nr. 900/25. . nr.C.P.P. 7/2000 Îşi încetează valabilitatea C 150–1984.T.C.Of. nr. Instrucţiuni tehnice pentru controlul calităţii betonului în construcţii îngropate prin metoda carotajului I. Îşi încetează valabilitatea P 130-1997 aprobat de OMLPAT nr. nr. 162/22. Decizia I.

C.D. 44/30.D.06. 33/14.07.11.C. Elaborator: INCERC.C.C.C.D.C. nr. 1/1991 * XXI-15 C 236-1991 M.C. 9/1985 XXI-14 C 231-1989 I. I.C.1981 B. Elaborator: I. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXI-11 C 204-1980 Denumire reglementare tehnică Normativ cadru privind verificarea calităţii lucrărilor de montaj al utilajelor şi instalaţiilor tehnologice pentru obiective de investiţii.T.1985 B..12. Instrucţiuni tehnice privind folosirea metodei semidistructive prin smulgere de pe suprafaţa de determinare a rezistenţei betonului în lucrare.P.L. nr. nr.Domeniu -nr.C.C. Elaborator: INCERC. 97/11.C. Elaborator: INCERC. Instrucţiuni tehnice privind verificarea abaterilor de la forma geometrică şi a calităţii cusăturilor sudate ale rezervoarelor din oţel cilindrice verticale pentru depozitarea ţiţeiului şi produselor petroliere lichide.C.D. Instrucţiuni tehnice privind folosirea metodei semidistructive prin smulgere din profunzime la determinarea rezistenţei betonului din lucrare.P.1989 B.C.A. nr.S. conform STAS 1336-1980 a construcţiilor civile şi industriale.C.C. Instrucţiuni tehnice privind încercarea in situ prin încărcări statice. 17/N/14.P. Indicativ reglem.C.G.1980 XXI-12 C 205-1981 I. nr.C.C.I. nr.1991 B.P.12. 3/1992 * 89 . Elaborator: I.Filiala Timişoara. 5/1981 31/21.D.C. 1/1982 * XXI-13 C 220-1985 I. .P.C.P.C. Ordin aprobare de Publicaţia apărut în care a Observaţii IGSIC şi ICCPDC B.

rosturi.C.P. nr 12/1999. nr.C. Brosura tiparita de IPC SA.05. 9/1993 * XXI-17 C 247-1993 M.P. 40/N/1997 din 03/03/1997 90 XXI-21 GE 018-1997 Ordin in B.L.T.C. nr. Ghid de utilizare a dispozitivelor şi aparatelor pentru măsurarea deformaţiilor mari ( deplasări. Elaborator: I. Ghid de utilizare a aparatelor pentru măsurarea forţelor. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXI-16 C 244-1993 Denumire reglementare tehnică Ghid pentru inspectare şi diagnosticare privind durabilitatea construcţiilor din beton armat şi precomprimat.L.T. nr.A.A. Îndrumător cadru privind exploatarea şi întreţinerea clădirilor de locuit din mediu urban aflate în proprietatea autorităţilor publice. Elaborator: INCERC.A. nr.C.Domeniu -nr. nr.T. fisuri).C.A.P.P.L.C. nr 12/1999.2000 M. nr. 38/N/1997 Ordin in B. 20/N/12.P.T.P. din 03/03/1997 Brosura tiparita de IPC SA M.05.1993 B.L.A.1993 B.P.A. 10/1993 XXI-18 ME 004-2000 M.P. 47/N/30. nr.A. Manualul tehnologiilor de deblocaresalvare în zonele de distrugeri apărute ca urmare a unor seisme. XXI-22 GE 019-1997 . Brosura tiparita de IPC SA ** XXI-19 GE 016-1997 XXI-20 GE 017-1997 M. Ordin aprobare de Publicaţia apărut în care a Observaţii M.C. 13/2001 Reglementarea in Broşură ICECON Ordin in B.C.T.C. 21/N/27.T. 37/N/1997 din 03/03/1997 Ordin B.P. Indicativ reglem. nr. nr 12/1999.P. Elaborator: I. Brosura tiparita de IPC SA.L. Ghid de utilizare a aparatelor pentru măsurarea stării de coroziune. 39/N/1997 din 03/03/1997 M.C. nr 12/1999.A. nr. nr.P. Elaborator: I. 06. Elaborator: INCERC.C. Elaborator: ICECON S.T.L.L. Ghid de utilizare a dispozitivelor şi aparatelor pentru măsurarea deformaţiilor specifice. Ordin in B. Elaborator: I.

Ordin in B.C.P.T.P. din 03/03/1997 Elaborator: I. nr 12/1999 Brosura tiparita de IPC SA.L. XXI-24 GE 021-1997 91 .C.A. Ghid de utilizare a aparatelor pentru M. nr 12/1999 Brosura tiparita de IPC SA.P. nr. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXI-23 GE 020-1997 Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia apărut în care a Observaţii Ghid de utilizare a aparatelor de determinarea a eforturilor în cablu la M.A.Domeniu -nr. 41/N/1997 structuri suspendate.P. Ordin in B.C.C. 42/N/1997 măsurarea presiunilor.T.L. din 03/03/1997 Elaborator: I. nr. Indicativ reglem.

XXII -Reglementări tehnice privind lucrările de reparaţii.A. S.C. S. subansamblurilor şi elementelor componente ale construcţiilor.C.P. nr.T.A. construcţiilor.T.A.05. 11/1999 * B. Elaborator: I. P135/1-1996.P. 79/N/20. XXII-4 GE 032-1997 Normativ privind executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la clădiri şi M.T.P.L.T. nr. nr. 82/N/05. 13/1997 * Îşi încetează valabilitatea P 135 – 1995.1997 B. 14/1997 * XXII-3 NE 007-1997 M.T. nr.1997 B.C.A.A.A.C. Elaborator: I. reglementare tehnică din tehnică domeniu Publicaţia în care a Observaţii apărut Denumire reglementare tehnică Normativ privind postutilizarea ansamblurilor.C.P.P. 92 B.1999 Elaborator: I. S. Intervenţii la învelitori şi acoperişuri (terase şi şarpante). Intervenţii la compartimentările spaţiilor interioare.C.05.P. subansamblurilor şi elementelor componente ale construcţiilor. nr.A. Normativ privind postutilizarea ansamblurilor.1997 Elaborator: INCERC. 80/N/20. nr. 9/2000 XXII-5 NP 035-1999 . întreţinere şi postutilizare a construcţiilor Domeniu -nr.L.L. Intervenţii la structuri. 116/N/01. nr.L.L. Ghid privind postutilizarea ansamblurilor.C.C. Ordin de aprobare XXII-1 NE 005-1997 M.A. subansamblurilor şi elementelor componente ale M. Indicativ reglem.A.05. nr. nr.P. 11/1997 XXII-2 NE 006-1997 M. nr.09.1997 B. Elaborator: I. 81/N/20. construcţii speciale. subansamblurilor şi elementelor componente ale construcţiilor.P.C. S.P. Normativ privind postutilizarea ansamblurilor.10. Intervenţii la închideri exterioare.T.

D. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXII-6 GE 035-1999 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul în B.L.1999 exploatare a construcţiilor. situaţiilor de condens la pereţii clădirilor 4/N/17.C.D.C.S.P. 6/1991 Îşi încetează valabilitatea: C 203-1980.C.C. nr.O. nr.C. la remedieri de defecte ale lucrărilor de construcţii” * Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de îmbunătăţire a izolaţiei termice şi de remediere a M.T.M. Metodologie privind programul de urmărire în timp a comportării M. nr.L. M.A. 29/N/07. nr. 2/2004 . Publicat in B.2003 Anexa B.C.C.P.12.Of.A.C. nr.A. * XXII-10 MP 031-2003 Ordin: M.A.nr.U. C 203/2-1982. C 203/7-1986. Elaborator: INCERC. 5/1987 Îşi încetează valabilitatea C 149–1981 „Instrucţiuni tehnice privind folosirea amestecurilor pe bază de ciment sau pe bază de raşini epoxidice.04.C. 920/22.C.1991 existente.1977 Normativ tehnic de reparaţii capitale la SAU clădiri şi construcţii speciale.1987 elementele de beton şi beton armat.C. p I .C. nr. 7/1999 Ghidul in brosura C. C 203/6-1986. 93 XXII-9 C 203-1991 B. nr 8/1994.P. 148/16. I.T.C.T. C 203/5-1986.09.C nr. Elaborator: U. Indicativ reglem.Domeniu -nr. Elaborator: INCERC. nr. nr. şi 9/1994 XXII-7 P 95-1977 Ghidul şi programul de calcul cadru al responsabilului cu urmărirea în M. 12/N/1994 din 17/06/1994 Instrucţiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru I.04.C.T.08. . ** XXII-8 C 149-1987 B.12.I.P. construcţiilor din punct de vedere al 1010/10. C 203/4-1986.L.2003 cerinţelor funcţionale.T. Elaborator: INCERC.C.C. Elaborator: C. 11/1977 SAU Se anuleaza articolele din indicativ P 95-1977 cuprinse in anexa la ordin.P. 38/21. B. C 203/3-1985.O.A. .

C . 23/2004 Ordin: M.Domeniu -nr.2003 Ordinul şi Anexa B.T.C.23/2004 * XXII-12 GT 061-2003 M.T.09. 15/2004 Ordin: M.09.2003 Anexa B.A. 305/16. 1008/10. p I . nr.2003 Ordin: M.C.R.C.2003.Of. Indicativ reglem. S. .C. Ghid privind identificarea şi clasificarea defectelor la tunelurile pentru căi de comunicaţie. nr.A.2003 94 . .2003 Ordin: M. ordinul şi Anexa : B. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Metodologie privind executarea hidroizolaţiei cu materiale compozite la zidării de piatră cu emplecton pentru clădiri de patrimoniu.E.2003 . nr..2003 XXII-13 MP 030-2003 M. Ghid privind proiectarea şi execuţia consolidării structurilor în cadre din beton armat cu pereţi turnaţi in situ. nr. 915/20.T.09. Elaborator : U.09.T. 922/22.Of.O.A. tencuieli) şi tratamentul suprafeţelor pictate la construcţiile vechi cu valoare de patrimoniu. Elaborator: INCERC Cluj.T.T.12. nr. . p I . nr.12.C.Of.M.Studiu de caz: Biserica Sfântul Nicolae Făcătorul de Minuni-Mănăstirea Popăuţi.T.9/2004 * XXII-14 GP 079-2003 M. 917/20.T.C. nr. Anexa: B.12. Elaborator: INCERC Cluj Metodologie privind evaluarea caracteristicilor fizico-mecanice reziduale ale betonului armat supus la incendii.C. 308/16.12. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XXII-11 MP 029-2003 M.R. . Elaborator: P.B.A. nr. p I .Studiu de caz: Biserica Sfântul Nicolae Făcătorul de MinuniMănăstirea Popăuţi. 670/23.C.T. în condiţii de umiditate excesivă şi existenţa biodegradării.O. S.E. nr. p I .12.C.C. nr.C.M.T.nr: 1718/2004 * XXII-15 MP 027-2003 M. p I . nr. 670/23. 1005/10.T.Of.Of. nr.2003 Ordin: M.12. 1009/10. Elaborator: P.2003 ordinul şi Anexa: B. Metodologie pentru consolidarea stratului suport (zidărie.C.

07. 1/2004.I. Elaborator: I. nr 12/1999.1997 M. nr. nr. XXII-19 GE 009-1997 XXII-20 GE 022-1997 Ordinul publicat in B.C.T.L.C.I.A.C.T. .C.A.05.P.P. 14/1997 XXII-18 GT 052-2002 Ghid privind investigarea stării tehnice a rezervoarelor.A.P.1997 M.C.T.A. nr. nr. 43/N/03. nr. 965/02. 30/N/03. 434 bis/23. Brosura tiparita de IPC SA ** ** XXII-21 NP 103-2004 XXII-22 GE 010-1997 .T. p I . M. Indicativ reglem. nr.L.A.T.P.T.P.2003 metantancurilor în exploatare.L. Of.P.C.12. Specificaţie tehnică privind criteriile şi nivelele de performanţă ale materialelor de sablare folosite pentru reabilitarea construcţiilor şi pentru asigurarea calităţii acestora.6/2005 B. nr.1996 B.L. nr. nr. nr.P. Elaborator: I.T.03. nr. Elaborator: INCERC Cluj Ghid privind execuţia decupărilor şi perforărilor în elementele de construcţii din beton şi beton armat Elaborator: ICECON SA Ghid privind execuţia lucrărilor de demolare a elementelor de construcţii din beton şi beton armat Elaborator: ICECON SA Normativ de proiectare pentru lucrările de reparaţii şi consolidare ale podurilor rutiere în exploatare Elaborator: INCERTRANS S.U. nr.T.C.A.C. decantoarelor şi M. Ghid de utilizare privind execuţia lucrărilor de demolare a elementelor din beton. nr 12/1999. 12/1999 reglementarea Broşură ICECON M.U. 53/N/15. 56/N/1996 din 15/07/1996 B.C.Domeniu -nr.A.L. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXII-16 GE 003-1996 Denumire reglementare tehnică Ghid de utilizare a materialelor plastice(tip AEROLYTE) în procesul de sablare în cadrul lucrărilor de reabilitare a construcţiilor. 181/2005 din 15/02/2005 M.T.C.C. beton armat şi roci prin efectul de pană.2005 B.C. Reglementarea Broşură ICECON Ordinul B.A. 8/1997 XXII-17 ST 003-1996 M. 31/N/1997 din 03/03/1997 95 B. nr.C Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut M.03.

nr.Domeniu -nr.C. Ghidul în Brosura IPC.C.T.L. lucrărilor de compartimentare cu 27/N/1997 panouri uşoare.P. nr.P. Indicativ reglem.3/1997. 96 . din 24/02/1997 Elaborator: I. Ghid pentru proiectarea şi execuţia M.A. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXII-23 GP 005-1997 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul s-a publicat în B.

07. nr. a asigurării în exploatare şi a protecţiei mediului ambiant.C.T.1996 B. Broşură ICECON XXIII-4 ST 006-1996 M.06.1996 I.C. 45/N/15.P. 57/N/15. nr.D. Elaborator: ICECON SA. 47/N/15. Elaborator: INCERC.P.C. Reglementări tehnice privind folosirea şi repararea utilajelor pentru construcţii-montaj Domeniu -nr.XXIII. 2/1989 XXIII-3 IM 004-1996 M.C. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXIII-1 GE 001-1996 Publicaţia în care a Observaţii apărut Denumire reglementare tehnică Ghid de utilizare pentru nacele suspendate pe cabluri. a protecţiei vieţii. 22/26. Metodologia privind elaborarea cerinţelor pentru mijloace tehnice şi echipamente utilizate la executarea lucrărilor de construcţii. 611-5 şi 650-658.C. prin sistemul de înlocuire a subansamblurilor. 4/1997 ** * XXIII-2 U 3-1989 B. nr.C.C.P.1996 B.I.L. nr.C.1989 B.A.A. Instrucţiuni tehnice pentru repararea utilajelor folosite în construcţii din codurile 42. Elaborator : ICECON SA Specificaţie tehnică privind criteriile şi nivelele de performanţă ale echipamentelor pentru lucrări de beton pentru asigurarea calităţii construcţiilor. Ordin de aprobare M.A.T. nr.T.A.L.1/1997.U. nr.C.L.P.07.P. 14/1997 Broşură ICECON 97 . Indicativ reglem. nr.07. Elaborator: I.

A. 12/1985 XXIII-7 U 10-1980 I.C.A.1981 B. nr. nr. Normativ privind dotarea cu maşini. 49/N/15.P. nr. 2/1997 Broşură ICECON XXIII-6 I.07. Indicativ reglem.1997 Elaborator: ICECON S.1987 Elaborator: INCERC. 62/30.P.Domeniu -nr. 3/5. nr. cerinţelor de calitate a construcţiilor.C.L.C. 7/1987 * Ordin B. 49/N/03. a protecţiei vieţii şi a sănătăţii.C. Norme privind utilizarea resurselor în activitatea de mecanizare şi transport tehnologic în vederea asigurării M.1996 B.02.C.D.T. B. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Specificaţie tehnică privind criteriile şi nivelele de performanţă ale echipamentelor pentru lucrări de finisaj. scule şi dispozitive a muncitorilor în construcţii. Elaborator: ICECON S. nr.C.C. XXIII-9 NE 004-1997 * 98 .1985 B. nr. 50/23.C.C.A. a siguranţei în exploatare şi a protecţiei mediului ambient.P.10.C.C.11.C. nr.D. pentru asigurarea calităţii construcţiilor. de mecanizare a lucrărilor de construcţii. 12/1999.A.L.P.C.T.03. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XXIII-5 ST 007-1996 M.C.P.D. Metodologia de calcul a producţiei echivalente realizate de maşinile şi utilajele de construcţii şi a gradului de mecanizare a lucrărilor de construcţii. Elaborator: INCERC. Reglementarea Broşură ICECON. Elaborator: INCERC. 6/1981 * Îşi încetează valabilitatea U 11–1983 „Normativ de personal pentru activitatea de mecanizare a lucrărilor de construcţii” XXIII-8 U 11-1987 Normativ de personal pentru activitatea I.

nr.Domeniu -nr.C.T.P.L. XXIII-11 GE 012-1997 M.A.C.C.C. nr. Indicativ reglem.07.P. XXIII-12 GE 013-1997 XXIII-13 NE 002-1997 XXIII-14 XXIII-15 GE 005-1996 GE 002-1996 Norme privind măsurile de asigurarea a igienei şi sănăţii oamenilor.T.P.A.C. revizuire NE 003-1997.C. B. Ordin in B.P.T.L.A. care se deplasează pe şenile de cauciuc.L.C.P.03. nr.C. 12/1999.D. dispozitivului FINT 2. Elaborator: I.C.C. 47/N/1997 din 03/03/1997 Ordin in B.P.-Filiala Timişoara.A. nr 12/1999.4/1997.T. 12/1999.L. nr. Elaborator: ICECON Ghid tehnic de utilizarea autopompelor de beton tip GUB.A. Ghid pentru folosirea utiliajelor mici în construcţii. 50/N/1996 din 15/07/1996 Ghid de utilizare pentru minibetoniere M. B. nr.C.D. nr. Ordin in B. 34/N/1997 din 03/03/1997 M.C. 99 Ordinul publicat in B.T.A.U. 33/N/1997 din 03/03/1997 M.A. a Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea NE 003-1997 aprobat prin OMLPAT 48/N/03.C. nr. 1072/2004 . Reglementare brosura IPC SA.M.T. Reglementare brosura IPC SA. Reglementare brosura IPC SA. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Normativ privind asigurarea cerinţelor de calitate a construcţiilor printr-o mentenanţă eficientă a maşinilor şi utilajelor de construcţii”. 12/1999.T.1997 publicat in B.L. Elaborator: I. a refacerii şi protecţiei mediului la lucrărilde de execuţie a construcţiilor: Exploatarea utilajelor de construcţii. Elaborator: ICECON S.C. Ghid pentru alegerea echipamentelor pentru executarea mecanizată a reparaţiilor şi consolidărilor la construcţii.P. nr. 12/1999. nr. 54/N/1996 din 15/07/1996 Îndrumător pentru utilizarea I.1983 Elaborator:I.P. 68/30. nr in nr in nr in XXIII-10 NE 003-2004 O. XXIII-16 C 214-1983 M.C.P.C.I. 11/1983 ** .C.

1996 Elaborator: I.A. Elaborator: INCERC.U.C. nr.1982 I.C.1978 Elaborator: INCERC.C.10. construcţii pe timp friguros.D.C. 1/1983 ** Îşi încetează valabilitatea U 8-1978. utilajelor şi instalaţiilor pentru construcţii cod 42.12. XXIII-19 U 8-1982 ** Îşi încetează valabilitatea U 9–1978. /10.1982 I. XXIII-21 U 9/2-1985 B. Normativ privind lucrul utilajelor de I.C.C.C 110/21.D.1985 ** Îşi încetează valabilitatea U 6–1961. nr. I.C. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXIII-17 GE 002-1996 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut B.C.C.07. 9/1985 ** 100 .4/1985 B. Elaborator: INCERC.05. 65. 54/N/15.P. 4/1997 Ghid de utilizare pentru minibetoniere M.C. Normativ privind întreţinerea şi repararea uneltelor. care se deplasează pe şenile de cauciuc.C. 111/21.P.1984 I.D. nr.P.D. 1/1983 B.P.L.09.P.Domeniu -nr.I.C.A. Normativ privind consumurile medii de combustibil. nr. XXIII-20 U 9-1982 ** Îşi încetează valabilitatea U 9–1982. XXIII-18 U 6-1978 B. Indicativ reglem.P.C.09. nr.C. 5/1979 B.C.C. 611. nr.P. sculelor şi dispozitivelor folosite în construcţii.D. Elaborator: INCERC. 29/27. lubrifianţi şi materiale de întreţinere pentru utilaje de construcţii.C.C.C. nr.5. Normativ pentru repararea maşinilor.C.T.C.C. 177/27.

2000 B.XXIV. B.3 XXIV. Normativ cadru privind detalierea conţinutului cerinţelor stabilite prin NC 001-1999 Legea 10/1995.1996 B.A. reglem. 30/N/06. 222/N/27. * 101 .02.Cerinţele utilizatori.T.P. Indicativ Domeniu -nr. nr. 85/N/5. nr.construcţiilor la furnizor: ancoraje şi blocaje pentru precomprimarea 1999 betonului.C nr.P. 157/N/06.L.L.C.95 publicat în B.5 Regulament privind metodologia de inventariere a construcţiilor tip clădire din fondul construit existent din punct RRS 1-1994 de vedere al riscului seismic.P. M. M.C.T. NP 006-1996 Elaborator: I.10.C.A.A. Elaborator: I. nr.L. 6/1995.T.P.T.12. 1/2001.A. nr.7/N/10.2000 B.C.2 XXIV. 11/1995. de siguranţă în exploatare. 15/10/2002.A. M. Elaborator: I.L.-S. nr.C.09. nr. M.A. Elaborator: ICECON SA Normativ de proiectare a sălilor aglomerate cu vizitatori.C.P. * * * * XXIV.P.T.C. 2/1997. nr 14-15/2000 şi Broşura ICECON.P. Elaborator: INCERC.L.A.T.1994.C nr. Reglementări tehnice privind cerinţele stabilite prin Legea nr. nr.-S. din civile din punct de vedere al cerinţei 1576/ B.T.-S. 13/2003.T. nr. 10/1995 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea CE 1-1995 aprobat de OMLPAT nr.P.4 XXIV. tehnică reglementare tehnică din domeniu XXIV-1 NP 068-2002 Normativ privind proiectarea clădirilor M.L. Bucureşti Proceduri pentru atestarea conformităţii produselor destinate PCC 003.07.

C.C. 1992/13. . nr.P. nr.P. 5-6-78/1993.T. 13/2001.L.T. B.A.2000 B. nr. Manual privind exemplificări.T.C.A.P.Of. Normativ pentru proiectarea şi executarea măsurilor de izolare fonică şi a tratamentelor acustice în clădiri inclusiv instalaţii.P.C.A.I.nr.1997 Ordin B. S.T.Indicativ Domeniu -nr. 23/N/19. ** Îşi încetează valabilitatea P 118–1983. construcţiilor.P.L.L. 31/N/22.R. nr.M.7 MP 008-2000 M.04.02.8 P 118-1999 Normativ de siguranţă la foc a M.T.D.C. nr.C.12. 9/N/15.2002 transporturilor şi locuinţei.C.R.C. 102 .P. ** XXIV.C. igiena muncii în construcţii.1997 B./ O.05. domeniul lucrărilor publice. XXIV.T.A. 944 din 23/12/2002 anexa B. se va avea în vedere O.L. nr.1999 Elaborator: I. în funcţie de activităţile desfăşurate în regim de iarnă-vară Elaborator: INCERC. Elaborator: INCERTRANS SA Regulamentul privind protecţia şi M. detalieri şi soluţii de aplicare a prevederilor normativului de siguranţă la foc P 118-1999.N.M. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut M. Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţilor din M. XXIV. B.03. ** Îşi încetează valabilitatea "Normele de protecţie a muncii în activitatea de construcţii-montaj".A. nr. * XXIV-9 NP 073-2002 Ordin:M. nr.-S. 6/N/22. 10/1997.A. reglem.-S. 27/N/07. 7/1999 Broşura IPCT.P.P. Elaborator: I.01.A.L.A. P I nr.P.6 NP 008-1997 Denumire reglementare tehnică Normativ privind igiena compoziţiei aerului în spaţii cu diverse destinaţii. nr.L. nr. nr. Of.L. nr. p I . 269/431-2008 publicat in M. tehnică reglementare tehnică din domeniu XXIV. 313 din 22/04/2008.10 ** ** XXIV-11 NP 014-1996 M.1993 Elaborator: I.T.T.E. Elaborator: I.C. 8/2001.P.L.A.C. nr.L.4/2003.

2/2001. Elaborator : INCERC.T.04. * ** Îşi încetează valabilitatea C 58–1986 „Norme tehnice pentru ignifugarea materialelor şi produselor combustibile din lemn şi textile utilizate în construcţii „ XXIV-14 ST 040-2000 M.C. nr. nr. Soluţii constructive pentru realizarea locuinţelor în mediul rural cu respectarea cerinţelor din legea10/1995. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordin : B. Elaborator: Electrouzin Proiect M.L.T. XXIV -16 P 136-1995 ** ** XXIV -17 C 253/0-1994 M. reglementarea B.A.C. laboratoare şi industria farmaceutică).T.P. 28/N/07. nr. nr.O.C.T.A.T.O.1994 B. 103 . 5/2003 Anexa: B.T.M.U.P. Prev.C.S.L. Instrucţiuni tehnice de proiectare şi executare privind organizarea camerelor curate utilizate în domeniul sănătăţii (spitale. Norme tehnice pentru ignifugarea materialelor şi produselor combustibile din lemn şi textile M.A. nr. 24/N/25.L.L.S. nr. 10/1995. tehnică reglementare tehnică din domeniu XXIV. utilizate în construcţii 24/N/03.08.Exp.12 GT 024-1999 Denumire reglementare tehnică Ghid privind procedura de verificare a îmbinărilor sudate la materiale termoplastice (distructive şi nedistructive).2000 XXIV-13 GE 040-1999 M. 342/N/19.C.T.C. şi Sting. 20/N/07.A. Elaborator: P. pt. nr.S. 5/2003 Broşură ICECON.L.B. nr.A. Principii generale privind metodologia de zonare geotehnică a teritoriului României. nr.Indicativ Domeniu -nr. nr.A. Elaborator: ICECON SA.1999 B. 10/1996.C. * B. nr. Inc. 1995 B. reglem. M.12.P. Specificaţie tehnică pentru sisteme de stingere a incendiilor folosind generatoare de aerosoli tip FIREPRO Elaborator: U. 13/2001 şi B. 7/1995. 14/1999. nr.C.P.R.2000 Ordinul B.04.P. Cerinţe de calitate.L.P.01. 4/N/31. 6/2001 XXIV -15 C 58-1996 Siguranţa la foc. Ghidul primarului şi al consilierilor locali.04. 1996 Elaborator: C.C.D.C.

M. ** ** * * ** Îşi încetează valabilitatea PD 196-1989.C.C.Of. Normativ pentru proiectarea. p I bis . S. . 1065/30.T.Indicativ Domeniu -nr. 1615/02.C. 6/2002 B. S.T. Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.P. B.P.T.T. Elaborator:U.P.L. M. nr.P. nr.C. Ghid de proiectare pentru instalaţii de stingere a incendiilor cu ceaţă de apă. 8-9/2005 Îşi încetează valabilitatea I 9-1994-Cap.2001 M. S.22 GP 069-2002 XXIV.2001 B. nr. Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc la săli aglomerate.A.2002 B. Elaborator : METROUL S..P. 4/2003 reglementarea SORPINC. XXIV-19 C 300-1994 Ordinul B. reglem.C. în caz de incendiu.02.C. 1613/02.C.C. Elaborator: Electrouzin Proiect. 1056/26.C.B.14/2002.T.T.A. Elaborator: I. 217/17.T. 7/1995.L.P.1994. executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor.1994 laboratoare şi industria farmaceutică).L.2002 * M.T. nr.A. Elaborator : U. utilizate în domeniul sănătăţii (spitale. nr.2005 B. Elaborator: I.A. nr.C.L.L. nr. B. 9/1994 Reglementarea Broşură IPC. Elaborator: I.23 NP 071-2002 XXIV-24 NP 086-2005 Ghid pentru proiectarea. nr.T. nr.A.11.07.06. executarea şi exploatarea dispozitivelor şi sistemelor de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi din construcţii. nr. aprobat prin M.11. 14 “Normativul pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare”.L. Facultatea de Instalaţii Normativ privind proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor speciale privind prevenirea şi stingerea incendiilor. 20/N/11. M.T.T.07. nr.P. nr. tehnică reglementare tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XXIV -18 C 253/1-1994 Instrucţiuni tehnice de proiectare şi execuţie a elementelor de construcţii şi de instalaţii pentru camere curate M.P.L. nr.07.C.A.P. XXIV -20 GP 063-2001 XXIV -21 GT 030-2001 XXIV. nr. nr.C.L.479/07.C. L.L.T.2005 104 .08.B. 6/2002 M. 24/N/25.

-S. publicat în B.4/2003.T.L.C.P. nr. nr. 17/1994 şi publicat în B.P.C.25 NP 079-2002 Normativ privind cerinţele de calitate pentru unităţi funcţionale de cazare M. publicat în B.P. Elaborator: INCERC Bucureşti Ghid de evaluare a riscului de M.7/2002.nr.1. nr.12/1997. aprobat prin OMLPAT nr.10. din 16/12/2002 Elaborator: I. tehnică reglementare tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut OMLPAT nr.C.619/2001.L.057/2002.T.Indicativ Domeniu -nr.69/N/1997 şi publicat în B. reglem.C. 12/2003 Ordin: M.C. NP 072-02-Normativ pentru exploatarea sistemelor şi instalaţiilor de stingere a incendiilor cu substanţe speciale" aprobat prin OMLPTL nr. 8 “Normativul pentru exploatarea instalaţiilor sanitare”. 2003/2002 clădiri în domeniul sănătăţii. nr.A.L. incendiu şi a siguranţei la foc pentru nr. I 9/1-1996-Cap. 105 B. * XXIV.T.945/23/12/2002 B.nr.C. 1. NP 052-2001 "Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de stingere a incendiilor cu substanţe speciale" aprobat prin OMLPTL nr. garsoniere şi apartamente) 1503/09.C. nr. p I . .2002 din clădiri hoteliere. 1/2004 şi brosura IPCT * XXIV-26 GT 049-2002 .L. nr.nr. (camere.O.2/1997.

2002 Ordin : M. 9/2004. p I .10/2001 XXIV-31 NP 066-2002 M.P. 10/1995.P. Normativ pentru verificare la foc a elementelor structurale ale construcţiilor din oţel. Normativ privind proiectarea terenurilor sportive şi stadioanelor (unitatea funcţională de bază) din punct de vedere al cerinţelor Legii nr. .10/2001 XXIV-30 NP 046-2000 M.12.-S. Elaborator: I. * 106 . nr.T.A. tehnică reglementare tehnică din domeniu XXIV-27 GT 050-2002 Denumire reglementare tehnică Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc pentru cămine de bătrâni şi persoane cu handicap. nr. p I . reglem.L.C.P.2000 B. 1993/13.P.L. nr. nr.nr. Ghid pentru verificarea la foc a elementelor structurale ale construcţiilor din oţel.A. Elaborator: I. 945 din 23/12/2002 B. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut M. 263/N/02.A.L. Elaborat UP Timişoara şi INCERC Bucuresti. nr.11.L.C.Of. Elaborator: UP Timişoara şi INCERC. indicativ NP 066-2002.L.T.12.2000 B. . 1/2004 din 16/12/2002 Ordin: M.C.P.A.Indicativ Domeniu -nr. 262/N/02.L. nr.T.T.T.C.P. nr.O.T.L. nr.P.C. nr.. nr.P. Elaborator: I.T.C.-S.L.944/23/12/2002 Reglementarea B.T. Normativ privind proiectarea sălilor de sport(unitatea funcţională de bază) din punct de vedere al cerinţelor Legii 10/1995.C. 2/2003 XXIV-28 NP 065-2002 M.11.2002 * * ** XXIV-29 GP 055-2000 M.-S.A.C. 1995/13. 934/2002 B. nr.

Indicativ Domeniu -nr. nr.C. nr.24/N/07. electrice)” aprobat prin OMLPAT 23/2004 nr. pentru instalaţii din clădiri nr. (încălzire.T.04.A. p I .A. XXIV-32 GT 058-2003 Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform legii nr. instalaţii din clădiri (încălzire.T.877/10/12/2003 anexa B.L.P.A. nr. nr..11.O. aprobat prin OMLPAT 22/2004 nr.C.877/10/12/2003 anexa B.C. ventilaţie. electrice)” aprobat prin OMLPAT nr.2003 constructii.2000 drumurilor.10/1995 privind calitatea în M. constructii. XXIV-33 GT 059-2003 Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform legii M.11.-S.T.T. pentru instalatiile electrice din cladiri.-S. .T.C. nr. Ghidul primarilor şi al consilierilor locali privind aplicarea Legii M. XXIV-34 GT 060-2003 Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform legii M. nr.nr. nr. ventilaţie.2003 B.P.04. sanitare. 24/N/07.10/1995 la lucrările de pietruire a 32/N/22.T.-S.P. pentru instalatii de 902/25. 24/N/07.11. pentru instalatiile de încalzire centrala Elaborator: I.04.2003 ventilare-climatizare . tehnică reglementare tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea-GT 020-1998 Volumul V– „Ghidul criteriilor de performanţă pentru Ordin: M. ventilaţie. nr. Elaborator: INCERTRANS SA 107 ** Ordin B.10/1995 privind calitatea în 901/25. p I .1999.P. Elaborator: I. sanitare.1999. 22/2004 Îşi încetează valabilitatea GT 020-1998 Volumul E – „Ghidul criteriilor de performanţă pentru instalaţii din clădiri (încălzire. nr. reglem.O. .C. nr. nr.12.C. p I . sanitare. ** Ordin: M.T. ** Îşi încetează valabilitatea GT 020-1998-Volumul I – „Ghidul criteriilor de performanţă Ordin: M.2003 constructii.O.867/5. 9/2000 Broşură INCERTRANS XXIV-35 GE 036-2000 ** . Elaborator: I.C.C.T.1999. electrice)”.05.A.C.C.10/1995 privind calitatea în 903/25.T. nr.T.

2000 Broşură ICECON * M.A.12.13/2001 reglementarea Broşură ICECON ** ** M.E. Elaborator: P. S. 159/N/06.T nr. S.T.2000 Ordin B.L.O. 13/2001 Broşură ICECON M.07.07.P.A. 170/N/11.A.R.A.Indicativ Domeniu -nr.M.2000 Broşură ICECON * 108 .C.08. nr. nr.tehnologice de construcţii aflate în exploatare sau importate la mâna a 2000 doua. Elaborator: ICECON SA.C. Elaborator: I. nr.P. Specificaţie tehnică privind cerinţele de calitate şi siguranţă în funcţionare a echipamentelor vitale din dotarea ST 027-2000 construcţiilor supuse acţiunilor dinamice aleatoare.L. 156/N/6. tehnică reglementare tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XXIV-36 XXIV. Elaborator: ICECON SA Specificaţie tehnică privind cerinţele de performanţă şi proceduri de verificare a calităţii sistemelor elastice ST 026-2000 antivibratile pentru echipamente înglobate în construcţii. nr.C.37 XXIV–38 XXIV-39 XXIV-40 Procedură de inspecţie tehnică a maşinilor şi echipamentelor PCC 021.A. reglem.P.C.T. Ghid de interpretare a cerinţelor esenţiale ale construcţiei în vederea stabilirii adecvării la o utilizare GT 051-2002 prevăzută a produselor pentru construcţii.2000 Ordin B.A.N.T. M.C.23/2003.2003 B.L.T.L. nr.C. Procedură privind evaluarea performanţelor tehnologice în vederea atestării tehnice a maşinilor de fasonat PCC 013oţel beton. 337/N/ 08.O. nr.A. 2000 Elaborator: ICECON SA.C. * M. 166/31.E.P.T.01. nr.

performanţelor tehnologice în vederea atestării tehnice a autobetonierelor.1999. Of. Elaborator: I.T.T. 169/N/11.C. ** XXIV-45 NP 102-2004 109 . Ordinul şi reglementarea M.P.04. nr.2005 Ordinul şi reglementarea B.A. 52/N/2000 din 30/06/2000 Broşură ICECON Ordin în B. ventilaţie.05.T.2000 Broşură ICECON * * M.C. M.T.„Ghidul criteriilor de performanţă pentru instalaţii din clădiri (încălzire. nr. p I .C.P. 369 bis/03.C. montajul pereţilor cortină pentru 170/2005 satisfacerea cerinţelor de calitate din 15/02/2005 prevăzute de Legea nr. XXIV-44 GT 063-2004 Ghidul criteriilor de performanţă a cerinţelor de calitate conform Legii nr. nr.T.T.C.2000 M.B.L. 10/1995. INSTALATII SA Normativ pentru proiectarea şi M. electrice)” aprobat prin OMLPAT nr.T. Îşi încetează valabilitatea GT 020-1998-volumul S.P. tehnică reglementare tehnică din domeniu XXIV-41 PCC 2000 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XXIV-42 PCC 2000 PCC 2000 XXIV-43 Procedură privind evaluarea performanţelor tehnologice în vederea 014atestării tehnice a a vibratoarelor pentru betoane. .05. M. nr.P. Of. . 24/N/07.08. Procedura pentru verificarea calităţii şi 009recepţiei lucrărilor de învelitori ceramice la construcţiile vechi. Elaborator: U. p I .A.08. 375 bis/04.9/2006 Reglementarea in Brosura IPCT.T. nr. 13/2001 M.C.L.C. nr.Indicativ Domeniu -nr. Elaborator: ICECON SA. nr.7/2005.T.2005 B. nr. reglem.L. Elaborator: ICECON SA Procedură privind evaluarea 015. 10/1995 privind calitatea în construcţii 173/2005 15/02/2005 pentru instalaţii sanitare din clădiri .A. sanitare. 171/N/11. nr.

"Ghid pentru expetizarea tehnică a clădirilor de locuit amplasate în zonă seismică A şi stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie (consolidare) pentru M. 1. executate pe baza proiectelortip T320. nr. T835. nr.995/2005 din 18/11/2005 M. nr.C. S+P+4E şi seriile T836. nr. S+P+8E.T. nr. 24/2006 modul de diseminare în cadrul orelor de dirigenţie şi/sau educaţie cetăţenească a cunoştinţelor de educaţie antiseismică a elevilor cuprinse în îndrumar. 207 bis/ din 07/03/2006 XXIV-46 M. nr.A. nr. nr. p I . 2.508 /M. M. . nr.T.T. 1452/2002 din 3/10/2002 110 B. 17-18/2004. Regulamentul privind prevenirea şi 1.C. XXIV-47 Elaborat: INCERC.I.A. ** M. ** . 5.10/2004. Of. nr. nr. nr. 2058/2006 Îndrumar privind educaţia şi protecţia din 07/11/2006 elevilor în caz de cutremur.T.C. . XXIV-48 GT 047-2002 XXIV-49 GT 045-2002 Ghid pentru expertizarea tehnică a clădirilor de locuit amplasate în zona seismică A şi stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie (consolidare) pentru asigurarea cerinţelor de rezistenţă şi stabilitate. 1453/2002 din 3/10/2002 B.709 Ministerul Administraţiei şi Internelor. 9 bis/ judeţene şi al municipiului din 08/01/2007 Bucureşti vor stabili prin protocol B.T.C. M.T.T.T.058 / M.Indicativ Domeniu -nr. p I .1. Elaborat : INCERC Iaşi. Of.E. nr. reglem.C.160/2006 gestionarea situaţiilor de urgenţă din 30/01/2006 specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren.C. împreună cu inspectoratele şcolare M.T. prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.C.T.C.I. tehnică reglementare tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut M.C.

nr. Ghid cuprinzînd soluţii cadru de intervenţie (consolidare) pentru asigurarea cerinţelor de rezistenţă şi stabilitate. la clădiri de locuit cu S+P+4E. executate pe baza de proiecte tip (cu pereţi structurali din beton armat turnat monolit) amplsate în zonă seismică A. ** XXIV-51 ST 025-2000 M. tehnică reglementare tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică asigurarea cerinţelor de rezistenţă şi stabilitate. nr. Ordinul s-a publicat în B.C. scări rulante.P.C.T. nr.L.T. covoare rulante).L.P.P. Reglementarea în brosura ICECON XXIV-52 ST 017-1997 B. indicativ GT-0452002. Specificaţia tehnică privind cerinţele de calitate şi siguranţă pentru sistemul echipament-clădire (ascensoare.T. reglem. executate pe baza proiectelor tip nr.T. S+P+3E-panouri mari prefabricate.C. nr 4/1998. nr. 160/N/2000 din 06/07/2000 M. nr.A. elaborate de IPCT". 161/N/2000 din 06/07/2000 Ordinul s-a publicat în B. Reglementarea în brosura ICECON XXIV-53 ST 031-2000 111 . nr. Elaborator: ICECON SA Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XXIV-50 GT 046-2002 M.11-12/2004.A.T.L.P.C. nr.C.T. Elaborator: ICECON SA Specificaţie tehnică privind alegerea echipamentelor pentru exploatarea şi întreţinerea căilor de comunicaţii orăşeneşti şi comunale în scopul satisfacerii cerinţelor de calitate.C.Indicativ Domeniu -nr.13/2001. Specificaţia tehnică privind cerinţele de calitate pentru prepararea. Elaborat : PRODOMUS SA. Elaborat : I. transportul şi punerea în operă a betonului.A. 1451/2002 din 3/10/2002 B.13/2001. 944 şi 1400. 98/N/1997 din 01/07/1997 M.

nr. nr.13/2001.C. în B. Ghidul se transmite Departamentului pentru Administraţie Publică Locală şi Ministerului Cercetării şi Tehnologiei în vederea difuzării 112 . reglem. 19/N/1997 din 19/02/1997 Ordinul in B.L.C. nr.P. Ghid de proiectare.L. nr. intervenţie) privind protecţia anticorozivă a construcţiilor supuse acţiunii mediilor agresive specifice industriei alimentare: a)industria cărnii.T. Ghidul privind măsurile necesare de apărare împotriva dezastrelor provocate de seisme şi alunecări de teren în vederea satisfacerii cerinţei de siguranţă în exploatare pentru clădiri din domeniul ocrotirii sănătăţii. Ghidul privind măsurile necesare de apărare împotriva dezastrelor provocate de seisme şi alunecări de teren în vederea satisfacerii cerinţei de siguranţă în exploatare pentru clădiri ale administraţiei publice şi ale institutelor de cercetare-proiectare.L. XXIV-57 GT 008-1997 M. nr.T. 20/N/1997 din 19/02/1997 Ordinul în B.O.T. * XXIV-55 PC 020-2000 M.C. 48/N/2000 construcţiilor împotriva trăsnetului.P. 51/N/2000 din 30/06/2000 Ordinul în B.13/2000.C.P. nr. Ghidul se transmite Ministerului Sănătăţii în vederea difuzării XXIV-58 GT 007-1997 M. nr.P.T.C. în scopul asigurării cerinţelor Legii nr.L.A. 10/1995 privind calitatea în construcţii. nr.T. XXIV-56 GP 031-1998 M.C. 16/N/1995.C.12/1999.L. din 30/06/2000 Elaborat : ICECON SA Ghid şi program de calcul cadru privind monitorizarea consumurilor tehnice la lucrările publice.A.C. nr publicat s-a publicat 13/1995. nr. tehnică reglementare tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea Ordinul şi I 20-1994 aprobat prin OMLPAT reglementarea s-a nr. XXIV-54 I 20-2000 Normativ privind protecţia M. publicat in B.A. nr.2/2001.A. Reglementarea in brosura COCC-SA Metod si prog cadru se difuzeaza pe disketa de elaborator.Indicativ Domeniu -nr. execuţie şi exploatare (urmărire.P.A. Elaborator: C. 9/N/1998 din 03/02/1998 Ordinul în B.12/1999.

nr.P.P.T. 10/1995 pentru clădiri din domeniul culturii.L. nr.12/1999.L. Ghidul se transmite Ministerului Învăţământului în vederea difuzării acestuia factorilor interesanţi din domeniul specific XXIV-63 GP 022-1997 M. XXIV-62 GP 023-1997 M.C.L. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul în B.C.A.A.12/1999. 22/N/1997 din 19/02/1997 Ordinul în B.L. Ghidul se transmite Ministerului Culturii în vederea difuzării acestuia factorilor interesanţi din domeniul specific. bibloteci.C. XXIV-61 GP 032-1998 M.A.12/1999. Ghid de proiectare. 102/N/1997 din 25/07/1997 Ordinul în B. nr. nr.L. Ghidul privind măsurile necesare de apărare împotriva dezastrelor provocate de seisme şi alunecări de teren în vederea satisfecerii cerinţelor Legii nr. 10/N/1998 din 03/02/1998 Ordinul în B.C. Ghidul se transmite Secretariatul de Stat pentru Culte în vederea difuzării acestuia factorilor interesenţi din domeniul cultelor în vederea difuzării. 21/N/1997 din 19/02/1997 XXIV-60 GT 004-1997 M.P.P. nr. tehnică reglementare tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Ghidul privind măsurile necesare de apărare împotriva dezastrelor provocate de seisme şi alunecări de teren în vederea satisfacerii cerinţei de siguranţă în exploatare pentru clădiri din domeniul cultelor.T. reglem. nr. Ghidul privind măsurile necesare de apărare împotriva dezastrelor provocate de seisme şi alunecări de teren în vederea satisfacerii cerinţei de siguranţă în exploatare pentru construcţii cu destinaţia de săli de spectacole.12/1999. execuţie şi exploatare (urmărire. sport şi agrement. Ghidul privind măsurile necesare de apărare împotriva dezastrelor provocate de seisme şi alunecări de teren în vederea satisfecerii cerinţelor Legii nr. nr.A. nr.Indicativ Domeniu -nr. nr.P. expoziţii de artă.12/1999 113 .T. 103/N/1997 din 25/07/1997 Ordinul în B.C. intervenţie) privind protecţia anticorozivă a construcţiilor supuse acţiunii mediilor agresive specifice industriei alimentare: b) industria vinului şi berii.A.T nr.T. XXIV-59 GT 005-1997 M. Ghidul se transmite Ministerului Tineretului şi Sportului în vederea difuzării acestuia factorilor interesanţi din domeniul specific. 10/1995 pentru clădiri din domeniul învăţământului.

S. * Ordinul B.C. nr.T. Publicata in brosura IPC SA. nr. nr. nr 12/1999. 36/N/1997 din 03/03/1997 XXIV-68 ST 010-1997 M.L.T. 105/N/1997 din 25/07/1997 Ordinul în nr. reglem. Brosura tiparita de IPC SA XXIV-67 GE 015-1997 M.P. B.C.A.C.12/1999.T. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul în nr. 10/1995 pentru clădiri de locuit individuale şi de tip bloc.10/1995 privind calitatea în construcţii. Ghid pentru stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie la clădirile avariate de seisme realizate pe baza proiectelor refolosibile tip ISART C 222/6-01 şi ISCAS 4405. XXIV-66 GP 025-1997 M.C. a protecţiei vieţii şi sănătăţii.12/1999. a siguranţei în exploatare şi protecţiei mediului. elaborator.A. Ghidul se transmite Departamentului pentru Administraţie Publică Locală în vederea difuzării acestuia factorilor interesanţi din domeniul specific. Ghidul privind alegerea echipamentelor specifice intervenţiilor pentru diminuarea efectelor produse de seisme în vederea asigurării cerinţei de siguranţă în exploatare prevăzute de Legea nr. Elaborator: I.P. nr.C.P.P.A.A.).L. XXIV-64 GP 021-1997 M.A. tehnică reglementare tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Ghidul privind măsurile necesare de apărare împotriva dezastrelor provocate de seisme şi alunecări de teren în vederea satisfecerii cerinţelor Legii nr. Ghidul se transmite Departamentului pentru Administraţie Publică Locală în vederea difuzării acestuia factorilor interesanţi din domeniul specific. Ghid de alegere optimă a schelelor fixe şi mobile pentru executarea lucrărilor de finisaj în vederea asigurării cerinţelor de calitate a execuţiei în construcţii etc. nr.T. ConsProiect–SA Ploieşti. Ghidul se difuzează de către 12/1999.A.C. B. nr.T.P. 119/N/1997 din 04/09/1997 Ordinul în B.L.L. nr 12/1999.P. Ordinul in B. Specificaţie tehnică privind criteriile de performanţă ale echipamnetelor pentru lucrări de fundaţii pentru asigurarea calităţii construcţiilor.L.Indicativ Domeniu -nr. 104/N/1997 din 25/07/1997 XXIV-65 GP 024-1997 M. 44/N/1997 din 03/03/1997 114 .

I. nr. 9/2000 Broşură IPCT. nr. 18/N/1997 din 19/02/1997 M.R.C. M.P.C. nr 12/1999.2009 şi M.L. nr. XXIV-70 ST 012-1997 XXIV-71 GT 006-1997 M. nr. Ordinul in B.02.Indicativ Domeniu -nr.A. nr.C.2009 115 . reglem.L. sau se abrogă după caz. refacere şi protecţia mediului.S. Elaborator: I. Ghid privind identificarea şi monitorizarea alunecărilor de teren şi stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie asupra terenurilor pentru prevenirea şi reducerea efectelor acestora.74/02.T. Elaborator: I.A.A. nr..05. 45/N/1997 din 03/03/1997 M.T.L.T. Bucuresti.2000 XXIV-72 PC 017-1999 Ordin în B.T.P. Brosura tiparita de IPC SA Brosura IPC SA.Of. XXIV-73 NP 127:2009 M.12. Brosura tiparita de IPC SA Ordinul in B.L.L. nr 12/1999. 1078/16.D.C. Metodologie si program cadru pentru verificarea automata a cerintei de calitate . în vederea satisfacerii cerinţelor de siguranţă în exploatarea construcţiilor.A.P.-S. S.I.P.A. nr. Normativ de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme.2010 ** Îşi încetează aplicabilitatea. nr 10/1998.C. 46/N/1997 din 03/03/1997 Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul in B.P.A. nr.siguranta la foc" la cladirile inalte. Elaborator-I. p I.C.P.T.A. tehnică reglementare tehnică din domeniu XXIV-69 ST 011-1997 Denumire reglementare tehnică Specificaţie tehnică privind certificarea de conformitate a calităţii ascensoarelor de persoană. 326/31.P.12. 30/N/22. Ordin de aprobare M. Specificaţie tehnică privind certificarea de conformitate a calităţii echipamentelor de ridicare.. Orice dispoziţii contrare privind securitatea la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme. Se difuzeaza institutiilor interesate prin ministerele coordonatoare.F.

13/1995 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare M.06.T.10. Metodologie de calcul dinamic a valorii investiţiilor.C.şi construcţiilor speciale din grupele 1 şi 2 de mijloace fixe. nr. Îndrumător privind aplicarea costului global în domeniul construcţiilor.L. nr.P.A.2000 M.A.L.B. 2/N/03. nr.L. nr.A.P. Metodologia pentru evaluarea clădirilor GV 001/0. Elaborator: INCERC.A.04.T.A.A.C. 1995 Elaborator: I.2000 M.T.T.1995 M.04.C. nr.C.XXV. Elaborator: U. 13/2000 Broşură UTCB B.C. 44/N/30. Indicativ reglem. nr.L.P. 12/1992 116 . Elaborator: INCERC. Ghid pentru evaluarea lucrărilor de consolidare pe bază de deviz cadru pentru Gex 004-2000 soluţii reprezentative de consolidare.T. nr. 2/2001 B. 12/1992 B. S.1992 M. Reglementări tehnico-economice şi metodologice Domeniu -nr.T.P. Elaborator: INCERC. 2/N/03.C.P. 32/N/16. 46/N/30.06. nr.1992 XXV-3 XXV-4 XXV-5 Ghid de acţiuni de reducere a riscului Gex 003-2000 seismic pentru construcţiile existente.L. nr. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXV-1 XXV-2 Publicaţia în care Observaţii a apărut B. * ** * * ** B.C.P. nr.

HG nr.C.L.1995 de agrement tehnic în construcţii.L.P.T. nr. nr. 675/2002 Instrucţiuni privind atestarea institutelor şi societăţilor comerciale cu profil de M. * XXV-9 B.P.C. nr 4/1996.Domeniu -nr. 1/2002 Reglementarea Broşura COCC Îşi incetează valabilitatea VARTEH – 75.1995 Elaborator: M. Mof nr. 1/2002 Reglementarea Broşura COCC Îşi incetează valabilitatea VARTEH – 75.A.A. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXV-6 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care Observaţii a apărut XXV-7 XXV-8 Metodologia de stabilire a categoriei de M. încercări în construcţii pentru activitatea 31/N/02. 31/N/02.O. nr. ** .10. nr. 1217/06.C.L. XXV-10 XXV-11 Ghid şi metodologie privind folosirea normelor de timp la principalele tipuri de lucrări de construcţii montaj şi influenţa acestora la întocmirea ofertelor în GM 015-2001 activitatea de licitare-ofertare.L. 85/N/25.02.C.L nr. nr.P. I.10/1995partea a II-a: Lucrări de reparaţii la construcţii. nr.C.9/N/05.2001 Ordin:B.L. P 135-1999 Ghid cuprinzând coeficienţii de uzură fizică normală la mijloacele fixe din M. Mof nr. 501/2002.T. Ghid şi metodologie privind folosirea normelor de timp la principalele tipuri de GM 014-2001 lucrări de construcţii.A.P. grupa 1 "Construcţii speciale”.352/10.T. aprobat prin OMLPAT 2/N/20.C.T.P.10.montaj şi influenţa acestora la întocmirea ofertelor în activitatea de licitare-ofertare.10. B.C.1996.1997.A. ** M.S. 1216/06. 2/2000 Îşi incetează valabilitatea P 135–1995. Indicativ reglem.L. importanţă a construcţiilor.T. nr. pentru satisfacerea cerinţelor Legii nr.1999 Elaborator: INCERC.L.L. Elaborator: C.09. pentru M.U. aprobat prin OMLPAT nr.P. 766/1997 Regulament privind stabilirea categoriei modificata si de importanţă a construcţiilor.A.2001 117 Ordin:B. nr 4/1996.T.C.01.P. completata cu HG nr.09. B.12.T.95 P 135/1-1996.

T.10/1995 -partea a I: Lucrări de construcţii. 13/2002 NP 074-2002.C.2002 Ordinul şi Îşi încetează aplicabilitatea reglementarea GT 035-2002. 13/2002 reglementarea s-a publicat în Brosura COCC SA M.Domeniu -nr.06. Ordin B.T.2000 Ordin:B.L. 837/06.O.T.T.L. nr. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care Observaţii a apărut XXV-12 XXV-13 XXV-14 XXV-15 satisfacerea cerinţelor Legii nr.C.L. pentru satisfacerea cerinţelor Legii nr.C. nr. Indicativ reglem.T.C. nr.10/1995partea a III-a: Lucrări de izolaţii şi reparaţii la izolaţii pentru comstrucţii Elaborator : C.C.P.06. nr.C.O. Elaborator : C. pentru satisfacerea cerinţelor de calitate cuprinse în Legea nr.O. industriale şi RCs-2002 social-culturale.C.C. 836/06.L.09.C.2002 ** 118 . 2/2002 Reglementarea Broşura COCC ** M.C. 344/N/19. Ghid privind modul de întocmire şi verificare a documentaţiilor geotehnice GT 035-2002 pentru construcţii. B.B. Ghid şi metodologie privind folosirea normelor de timp la principalele tipuri de lucrări de instalaţii şi influenţa acestora la întocmirea ofertelor în activitatea de GM 013-2001 licitare-ofertare.L.12. nr. Ghid şi metodologie privind folosirea normelor de timp la principalele tipuri de lucrări de construcţii montaj şi influenţa acestora la întocmirea ofertelor în GM 012-2000 activitatea de licitare-ofertare.P. nr. Elaborator: U.10/1995 -partea a-II-a: Elaborator : C.O.L.L.L. nr. nr.P.2001 Ordin:B. M. 1/2002 Reglementarea Broşura COCC ** M. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de restaurări şi consolidări la construcţii avariate civile. Elaborator : C.C.C. 1218/06.P.C.

P.02. M.12. Decizia ICCPDC 155/28. Normativ privind modul de întocmire a devizelor pe categorii de lucrări şi pe obiecte pentru lucrările de construcţiimontaj. 13/2002 reglementarea s-a publicat în Brosura COCC SA B.O.01.T.) Elaborator: URBANPROIECT S.2002.10.T.C.L.1982 ** * XXV-17 P 91/1-2002 XXV-18 P 91-1983 ** Ordin: M. .C.L. 205/N/22. evaluare şi instruire în domeniul calităţii în construcţii.09.C.L.T. Indicativ reglem. p I .A.C.2002 construcţii şi instalaţii.06.C. Of.P.P.C.T.U. Ghid privind elaborarea caietelor de sarcini pentru execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii. Procedură pentru aplicarea normelor metodologice de agreere a persoanelor juridice şi fizice pentru proiectare.nr. Elaborator: INCERC.C.L. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXV-16 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care Observaţii a apărut Ordin B. p I . Metodologie de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate (P. Elaborator : INCERC. 125 bis/11. 10/2003. Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrări şi obiecte de construcţii pentru investiţii realizate din fonduri publice.T. consultanţă. Elaborator: C.C. 39/14. nr.L. nr. Elaborator : C. precum şi pentru reparaţii curente şi de întreţinere la construcţii şi la instalaţiile aferente acestora.O. 18/2005 Broşura COCC XXV-19 GP 090-2003 M.2000 B. 1568/15.Domeniu -nr.2004 B. Caietul IV: Instalaţii interioare. nr.01.Of. 836/06. nr.T.T.C.Z. 562/2003 din 20/10/2003 119 M. Rplz-2002 Indicator de norme de deviz pentru lucrări de reparaţii la izolaţii în M.C. nr. nr. nr.2004 XXV-20 IM 013-2000 M. .13/2001 ** XXV-21 M. nr. nr.2004 . nr.A.61/23.

achiziţia.C. nr. nr. nr. Elaborator: M. nr.D.T.Domeniu -nr.C nr. 550/09. 120 .08.Of. Ordin de aprobare Publicaţia în care Observaţii a apărut M.C.L. 17/2007 M. nr. Elaborator: M. 1410/10.T. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXV-22 Denumire reglementare tehnică Îndrumător pentru atestarea auditorilor energetici pentru clădiri şi instalaţii aferente. p I . 278/21.06. amenajarea teritoriului.T. Metodologie privind iniţierea.C.Of.Of. nr.04.04. .T.2004 Ordin: M. programarea.T. 11/2003 M.T. 777/2003 se modifică şi se completează B.P.08. 777/26. . nr.2003 B.T.L. Indicativ reglem. p I . p I . elaborarea.2003 M.C nr.L.2003 completare cu ordin M.2003 OMLPTL nr.L. urbanism şi habitat.T.T. nr.2004 M. avizarea. 6/2006. 397/09. 651/2007 din 02/08/2007 XXV-23 XXV-24 M. 542/08.T. p I .Of. aprobarea şi valorificarea reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice de reglementare în construcţii.P.C. .04. nr.T. Elaborator: M.P. 583 din 24/08/2007 Ordin: M. . 782/25. Îndrumător pentru atestarea tehnicoprofesională a specialiştilor cu activitate în construcţii.05.2003 Ordinul B.C. nr.C.L.T.L.

nr.L. Elaborator: M.C.Of. 116/2002 Metodologie privind stabilirea din 11/02/2002 categoriilor de importanţă a barajelor .P.2002 .M.A. din 6/03/2002 Metodologie privind evaluarea stării de M.pI. 289/2002 Elaborator : I..P. procedee şi echipamente noi în construcţii.C.M. 501/2002).2004 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care Observaţii a apărut Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse.nr.12. .2004 PAT 3.2004 elaboratoare de agremente tehnice în construcţii. din 6/03/2002 121 M. şi M.M.L. nr.I.C. 675/2002 (MOf nr. deşeuri industriale.10. Elaborator : I.nr.Domeniu -nr. 352/1997).P.2004 XXV-25 PAT 2.L.. M.pI.Of. nr.Of.T.A.427/19 . nr.M. reglementare tehnică din tehnică domeniu PAT 1.L.T.T. 1167/09. aprobat cu HG nr.L. 289/2002 Elaborator : I.P.2002 M. Metodologie de evaluare a stării de 116/2002 siguranţă în exploatare a barajelor şi din 11/02/2002 şi M.2004 M..M.2002 XXV-28 NTLH 023 M.pI. 766/1997 (MOf nr.A.427/19 .M.C. lacurilor de acumulare.06. nr.Procedură de abilitare a organismelor 1889/15. M.06.T. XXV-26 NTLH 021 XXV-27 NTLH 022 Proceduri privind agrementul tehnic în construcţii: -Procedură de agrement tehnic pentru produse. p I .C.T. modificata si completata cu HG nr.T.06.P. nr. nr.L. -Procedură privind avizarea agrementelor tehnice în construcţii.P.I.T.nr. nr. procedee si echipamente noi în constructii. 289/2002 din 6/03/2002 M.Of.I.427/19 . siguranţă în exploatare a barajelor şi 116/2002 digurilor care realizează depozite de din 11/02/2002 şi M. Indicativ reglem.

pI.L.A.T. nr 12/1999.T.nr.T. Elaborator: I.01. nr. 70/23.2003 ** XXV-30 IM 008-1997 M. Elaborator: I.C.L. 51/N/1997 din 03/03/1997 XXV-31 IM 009-1997 122 . nr 12/1999. 50/N/1997 din 03/03/1997 M.C. Metodologie de aplicare a tehnologiei de îmbinare a armăturilor în situ prin manşonare.P.97din 17/02/2003 Reglemenrtarea Broşură ICECON Ordinul in B.Domeniu -nr. Ordin de aprobare Publicaţia în care Observaţii a apărut M.P.P.P. engleză) în scopul armonizării reglementărilor româneşti cu cele din Uniunea Europeană. Elaborator : ICECON SA Metodologie de aplicare a tehnologiei de sablare umedă la faţade şi pardoseli minerale la clădiri civile şi industriale.Of.P.C. nr. Brosura tiparita de IPC SA XXV-29 GT 033-2001 M.C.L. franceză. nr. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ghid de termeni tehnici uzuali pentru instalaţii (germană.. Indicativ reglem.L.A.. Brosura tiparita de IPC SA Ordinul in B.

privind produselor atestarea pentru completat de M. 737/2004 M.Of.T. 780 din 25/08/2004 consolidare a pereţilor din zidărie prin din 19/04/2004 cămăşuiri armate cu grile polimerice. Indicativ reglem. Se completează şi se completează: “Regulamentul privind atestarea conformităţii produselor pentru construcţii.C.T.211 şi 1. 1558/2004 din 26/08/2004 Regulament conformităţii construcţii.C. publicat în M Of. Partea I.1211 din 26/08/2004 Îşi incetează valabilitatea: “Regulamentul privind atestarea conformităţii produselor pentru construcţii” aprobat prin OMLPTL şi al MIR nr. 1..T.T.nr. aprobat prin OMTCT nr.558/2004.N.211 bis din 16 decembrie 2004.Of. 132/2006 din 03/02/2006 Modificat prin M.. publicat în M Of .T. nr.Domeniu -nr. 896/2005 din 06/06/2005 XXV-32 XXV-33 GP 100-2004 XXV-34 GEx 2004 Ghid privind proiectarea sistemelor de M. 1.C.T.T. Face parte si se aproba prin M. nr. 165/92/2003.pI.R.Partea I. nr. * 123 .T. nr.la construcţii monumente istoriceconsumuri medii specifice de resurse. nr.E. nr.C.pI.C. nr. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care Observaţii a apărut M. 185 şi nr.C. Ghid privind intervenţii structurale şi M. 741/2004 nestructurale pentru realizarea de lucrări 008.T.C. nr.T. Elaborat: I. 185 bis din 25 martie 2003.

nr. în condiţiile realizării unor noi clădiri învecinate. nr90 din 24/11/2004 Ordinul in B. Elaborat : I.T.Of.P. cu regim redus de înălţime. nr. 347/2000 din 28/12/2000 Ordinul în B.C.C.T. lucrărilor de reparaţii pe bază de deviz Gex 005-2002 cadru pentru soluţii reprezentative la 1064/2002 din 30/07/2002 îmbrăcăminţile de ciment aeroportuare.T. 41/N/2000 din 30/06/2000 XXV-38 MP 009-2000 XXV-39 GP 061-2000 M.T. nr.P.Domeniu -nr..13/2000. M. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Metodologie pentru evaluarea riscului şi propunerile de intervenţie necesare la structurile construcţiilor monumentelor istorice în cadrul lucrărilor de restaurare ale acestora. 743/2004 din 19/04/2004 XXV-36 M.T.pI. 124 .C.T. nr.C. Reglementarea se publica in Brosura INCERTRANS.L.C. S. Ghid pentru proiectarea lucrărilor de intervenţii la clădirile de locuit existente. Ghidul de difuzeaza pe disketa nr. nr.A. 21/2005 XXV-35 MP 025-2004 M. Elaborator: I.A.12/2002.L. 2190/2004 din 24/11/2004 M.1/2001.P. Elaborat: U.P.L.B.A. Ordinul în B.C.P.T. Regulamentul privind agrementul tehnic european pentru produse pentru construcţii.I.T. nr. XXV-37 Ghidul pentru evaluarea costurilor M. Metodologie pentru monitorizarea cu ajutorul tehnicii de calcul a acţiunilor privind reducerea riscului seismic la construcţiile existente cu destinaţia de locuinţă.C nr. si sub forma de manual de catre elaborator.L.A.T. Ordin de aprobare Publicaţia în care Observaţii a apărut B. Indicativ reglem.C. nr.

Ordinul in B. nr. în vederea îmbunătăţirii factorilor de mediu.C.C.C. Metodologie şi program de calcul cadru pentru dezvoltarea de biblioteci CAD într-un sistem unificat autohton de proiectare şi de desen automat bazat pe tehnici de programare orientate pe obiecte.P. Ordinul în B.C.P.P.C. nr 10/1997.R. cadru . Reglementarea in brosura IPCT. Elaborator: S.A.P.C.P. Manualul şi programul de calcul cadru 75/N/1997 pentru întocmirea cărţilor tehnice a din 05/03/1997 construcţiilor.T. XXV-43 ME 001-1997 XXV-44 PC 002-1997 ** Metodologia se difuzează pe dischetă împreună cu manualul de utilizare a sistemului de catre IPCT-SA XXV-45 PC 010-1997 M. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care Observaţii a apărut Ordinul in B.A. 21/N/ deşeurilor urbane şi întreţinerii spaţiilor din 13/03/1998 publice.L. construcţii inclusiv sistemul informatic şi 74/N/1997 baza de date a activităţii acestuia . nr Se difuzeaza pe disketa 13/2000 impreuna cu instructiunile de catre elaborator XXV-40 IM 012-1998 XXV-41 MP 003-1998 XXV-42 PC 001-1997 Metodologie de proiectare şi execuţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente colectării.4/1997. nr.D.L.A. Elaborator: P.O.13/2001. Reglementarea în brosura ICOCC. nr.T.C. nr. Ordinul in B. transportului şi valorificării OMLPAT nr.T. M.A.C. nr 10/1997. nr. Ordinul s-a publicat în B. Elaborator: I.L.A. din 05/03/1997 Ghid pentru programarea lucrărilor de execuţie a construcţiilor–program de calcul. Manualul pentru calculul elementelor din 12/N/1998 oţel cu pereţi subţiri formate la rece.C. Manualul dirigintelui de specialitate în M. nr. 17/N/1997 din 18/02/1997 Ordinul în B.Domeniu -nr.E.O. 88/N/1997 din 26/05/1997 125 .L.2/1997. SA M. Indicativ reglem. nr. Reglementarea în brosura ICOCC. din 23/02/1998 M.C.P. nr.T.T. C.L.

C. B. nr. Ghidul se difuzează pe dischetă împreună cu manualul de utilizare a sistemului de catre IPCT-SA XXV-46 PC 007-1997 M.T. nr.P. nr.C. Indicativ reglem.4/1997. Metodologie pentru determinarea indicelui californian de capacitate portantă (CBR) . Reglementarea in brosura IPCT. Elaborator: I. 58/N/1996 din 15/07/1996 XXV-47 ** IM 003-1996 126 . nr.A.1/1997.L.C.P.A.T.L.Domeniu -nr. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ghid de prezentare a programelor de calcul omologate aferente activităţii de proiectare în construcţii realizat pe baza unui sistem informatic de gestiune a bazelor de date.P. 89/N/1997 din 26/05/1997 M. Elaborator: INCERC şi INCERTRANS Ordin de aprobare Publicaţia în care Observaţii a apărut Ordinul în B.

Elaborator: A.2006 127 .Of. 2/2001.XXVI. nr. M. p I . nr. B. 514-92..Of. Normativ privind determinarea stării tehnice a drumurilor moderne" CD 155-2001 (revizuire CD 155-1985).10.T.2003 Îşi încetează valabilitatea A.T.R.O. M.945/14.C nr.Of. 619/23.D.2003 M.combaterea publice.O.M. M. 1. Domeniu -nr. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXVI-1 XXVI-2 XXVI-3 XXVI-4 XXVI-5 XXVI-6 Metodologie privind efectuarea recepţiei lucrărilor de întreţinere şi reparare AND 514curentă drumuri poduri (revizuire AND 2000 514-1992).M.N. B. Normativ pentru determinarea prin deflectografie şi deflectometrie a capacităţii portante a drumurilor cu CD 31-2002 structuri rutiere suple şi semirigide (revizuire CD 31-1994).pI. DD 505-2001 indicativ DD 505-2001.476 bis/2006 ordinul si reglementarea B.L. Normativ privind activitatea districtului de drumuri (revizuire DD 505-1988).C.R.T.4/2001.10. Ordinul M. 779 din Îşi încetează valabilitatea 06/11/2003 CD 31-1994.R. nr.2003 M. nr.N. nr.L.T. 782 din Îşi încetează valabilitatea 06/11/2003 DD 505-88. 6/2006.A.2003 M.R. Elaborator: B. B.Of.4/2001 Ordinul Îşi încetează valabilitatea M.T. 06/11/2003 B. M.O. nr.N. S.pI. nr. S.T. nr. nr. nr.T.R. origine destinaţie.I. nr. .265/17.N. 779 din DD 506-88.T.Of.C. nr.C. 2005 Elaborator: C.R. Normativ privind organizarea şi efectuarea anchetelor de circulaţie.. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor pentru transporturi Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul M.10.R. 604/23. 616/23.2/2004..2005 M. Elaborator: CONSILIER CONSTRUCT Normativ privind prevenirea şi înzăpezirii drumurilor AND 525.D. nr.pI.T.C.pI.04.10.11.C.10.2003 Ordinul M.T.C. Elaborator: INCERTRANS S..T.C.A. 625/23.pI.T.A. nr.A.T.T.T.C. nr. Pregătirea datelor în vederea prelucrării (revizuire DD 506 DD 506-2001 1988). nr.779 din 06/11/2003 B. Elaborator: B.T.D.A.3/2001.O. Ordinul M. 786 din Îşi încetează valabilitatea 07/11/2003 CD 155-85. nr. 1.Of.R. Indicativ reglem. nr. 615/23..T.

2003 reglementarea in BTR .L. 480/08.4/2004 Îşi încetează valabilitatea AND 537-1998.A.T.2004 M.T. Normativ privind condiţiile tehnice şi AND 581.Of.A.P.07. 4/2004.2003 M.A. Elaborator: INCERTRANS S. M.165 /25/02/2004 şi reglementarea B.Of.C. Normativ privind caracteristicile tehnice ale bitumului neparafinos pentru AND537drumuri. 2002 Elaborator: INCERTRANS S. împotriva acţiunii apelor NP 067-2002 curgătoare şi lacurilor (Revizuire PD 161-1985). nr. Ordinul şi reglementarea M.A. nr.416 bis/2004 din 10/05/2004.C.10. nr. nr. nr.C.T.metodologia de testare a emulsiilor bituminoase cationice suprastabilizate.pietruirii drumurilor de pământ. Indicativ reglem.2002 M. Îşi încetează valabilitatea PD 161-1985.T.Of. Ordinul M.O.10. 603/23..O. nr. 2003 Elaborator: INCERTRANS S.M.Of. .R. 4/2004. nr. 482/08.R.Of. nr.Domeniu -nr. p I . legate NE 021-2003 de cerinţele utilizatorilor.07. 918/2004 din 12/05/2004 M. Normativ pentru proiectarea lucrărilor de apărare a drumurilor. nr. . 614/23. nr. .2004 Ordinul M.T.779/6. Elaborator: INCERTRANS S.Of.11.15/2002 Ordinul M.2003 agregate.2003 M.T. S.pI. XXVI-8 XXVI-9 XXVI-10 XXVI-11 XXVI-12 XXVI-13 Normativ privind stabilirea cerinţelor tehnice de calitate a drumurilor.T.T.A. nr. 471/15.T. Normativ privind proiectarea şi execuţia AND 582.10.C. 782 din 06/11/2003 B. nr.C. căilor ferate şi podurilor.T. p I . 2002 Elaborator: B. p I . Condiţii tehnice de calitate.10. Elaborator: IPTANA S. Normativ privind evaluarea stării de degradare a îmbrăcaminţilor din beton NP 085-2004 de ciment ale suprafeţelor aeroportuare. nr. nr.T. p I .T.C.T.T. Normativ privind determinarea adezivităţii lianţilor bituminoşi la NE 022. nr.A. M.2003 128 . .T.03.L. 160 din 24/02/2004 B. Ordinul şi reglementarea B.2003 M.T.659 bis/22. p I . reglementare tehnică din tehnică domeniu XXVI-7 Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul M. Elaborator: INCERTRANS S.A. .C. 1059/29.A.R.C.

52/ 27.C. Elaborator: IPTANA Normativ privind adaptarea pe teren a proiectelor-tip de podeţe pentru drumuri P 19-2003 (revizuire P 19-1986).P.T. nr. T. 1779/10.1987 M.Domeniu -nr.6/1987.T.127bis/26.1985 M. M.03.C.C.. nr.1985 B.R. XXVI-15 XXVI-16 XXVI-17 XXVI-18 XXVI-19 XXVI-20 Instrucţiuni tehnice departamentale pentru proiectarea şi executarea fundaţiilor pentru lucrările de drumuri CD 29-1979 din pământuri stabilizate cu ciment.T.Of. 1997 M. Îşi încetează valabilitatea CD 72/1973.T. Elaborator: I.09.D.T.T. nr.1998 129 B. 1126/17. nr. Normativ privind executarea mecanizată a terasamentelor de drum.C. 311/ 17. nr.2003 M.N. M.C. Elaborator: I.T.C.E.09. M. nr.R. nr. Ordinul şi reglementarea M.T.T. Elaborator: IPTANA S.C. 12/1985.1985 B. p I . nr.R. Îşi încetează valabilitatea CD 21/1966. .T.T.R nr.T.C.06. 310/ 16. Instructiuni tehnice departamentale privind executia fundaţiilor pe coloane CD 72-1985 vibrante.R. 11/1987.C.C. CD 42/1969. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXVI-14 Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea CD 29–1967.A. 12/2001.9/1985. nr. 1127 /17. Îşi încetează valabilitatea P19-1986. B.06.N.S.C .A. B. Îşi încetează valabilitatea C 182/1977.C. Normativ departamental pentru folosirea directă a nisipurilor bituminoase cu şi fără adaos de bitum dur la executarea la CD 42-1985 cald a straturilor bituminoase rutiere.1998 B.E.C.02. Elaborator: I. nr. 1613/ 28.T. nr.T.R. nr.N.1979 B.C.îmbracăminţilor rutiere.N. Indicativ reglem. nr.S.01.11/1979.T. C 182-1987 Elaborator: INCERTRANS Normativ privind reciclarea la rece a AND 532.T.3/2004 şi B. Elaborator: A.C.08.N. Indrumăor privind tehnologia de execuţie a straturilor de fundaţie din balast prin compactarea acestora la CD 148-1985 umiditatea cuprinsă îin domeniul optim de umiditate de compactare.T.nr.A.9/1985.T.

T.C. .Of.2003 Ordinul M.07.nr. 1718/2002 din 17/10/2002 M.Of. Elaborator: INCERTRANS S.Of. 904/2004 130 Ordinul şi anexa B. Normativ pentru executarea îmbrăcăminţilor rutiere din beton de NE 014-2002 ciment în sistem de cofraje fixe şi glisante.R nr. 786 din 07/11/2003 Normativul B.T.T.10. Elaborator: B. 620/23.T.R. 623/23. 447/02.C. nr. 613/23.T.T. Elaborator: INCERTRANS S.C.10. nr. Normativ pentru execuţia rosturilor din CD 118-2003 asfalt turnat armat în vederea asigurării continuizării căii la podurile de şosea M. M. p I .nr. nr. Îşi încetează valabilitatea AND 546-1999. Oedinul M. nr. Indicativ reglem. .A. p I .T.C.18/2002. M. nr.2003 normativul in BTR Ordinul M.C. Îşi încetează valabilitatea C 22-1992 . 779 din 06/11/2003 normativul B. Îşi încetează valabilitatea CD 118-79.T. .A. nr. M. 779 din 06/11/2003 Normativul B.783/6.17/2002.A.T. 2003 Îşi încetează valabilitatea CD 129-1979.10.Of.T.R. Elaborator: CESTRIN Normativ privind executarea la cald a îmbrăcăminţilor bituminoase pentru AND 546calea pe pod (revizuire AND 5462002 1999).T.R.A. nr.T.T.2003 M. "Normativ privind realizarea îmbrăcăminţilor rutiere din beton de CD 151-2002 ciment cu granulozitate discontinuă" (revizuire CD 151-1985). 618/23.11.A.O. .5/2004.T. nr.10. p I .Of.T. M.2004 şi BTR. Elaborator: INCERTRANS S. 659bis/22.2003 B.O. Îşi încetează valabilitatea CD 147-1985. nr. p I . nr.C. .C. "Normativ pentru execuţia betoanelor rutiere cu adaos de cenuşă de CD 147-2002 termocentrală" (revizuire CD 147-1985).10.C. "Normativ pentru execuţia terasamentelor rutiere din cenuşă de CD 129-2002 termocentrală" (revizuire CD 129-1979). M.A. Elaborator: BOMACO S. nr. Ordinul M. p I . reglementare tehnică din tehnică domeniu XXVI-21 Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut XXVI-22 XXVI-23 XXVI-24 XXVI-25 XXVI-26 XXVI-27 Normativ privind realizarea mixturilor bituminoase stabilizate cu fibre de AND 539celuloză destinate executării 2002 îmbrăcăminţilor asfaltice.2003 Îşi încetează valabilitatea CD 151-1985.T. nr. . nr.T. S.nr 8/2004.5/2004. Îşi încetează valabilitatea AND 539-1998 .Domeniu -nr.M.

10.659bis/22.R.A.nr.T.3/2004. 327 din 09/07/1999. p I .Domeniu -nr. . Ordinul in M.Of. p I . 127bis/26.Of.C. p I .1998 aprobat prin OMT nr.04. nr. Elaborator: INCERTRANS S.T.T.nr. 479/08.165 din 25/02/2004 normativ B. nr.2004 DD 509-1989. Ghid privind realizarea îmbrăcăminţilor rutiere din beton de ciment cu cribluri de natură calcaroasă (revizuire CD 170. Elaborator : INCERTRANS S.2003 Elaborator: INCERTRANS S.R. Normativ privind execuţia straturilor M.05.3/2004. . p I . nr.Of.05. 483/08. . 160 din 24/02/2004 B. Ordinul şi reglementarea M.T. . 545neconcasate pe drumuri cu trafic redus. CD 118-79) . nr. 194/ 14.T.T. p I . nr.2004 Elaborator : INCERTRANS S. XXVI-30 NE 023-2003 XXVI-31 NE 024-2003 XXVI-32 AND 2003 523- Îşi încetează valabilitatea AND 523-98 publicat in M.T. nr.A. XXVI-33 AND 1998 Normativ privind execuţia tratamentelor bituminoase cu agregate de balastieră M. nr. 906/11. nr.T. p I. Îşi încetează valabilitatea CD 170-1988. nr. 165 din 25/02/2004 normativ B. 481//08. 905/ 11.2004 M. bituminoase foarte subţiri la rece.Of.07. Normativ privind executarea straturilor de beton poros la benzile de staţionare şi M. Normativ pentru executarea straturilor M. . nr. nr. M. 54/1998. Elaborator: INCERTRANS S.T.Of.A.revizuire M.C. nr.2004 Reglementarea in M.A. nr. nr.Of. de urgenţă la autostrăzi.C. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut XXVI-28 CD 170-2003 XXVI-29 DD 509-2003 din beton armat şi beton precomprimat din 11/05/2004 (Revizuire Instrucţiuni tehnice ind. de bază din beton slab la autostrăzi.T. 659 bis/din 22/07/2004.2/2004.T. .10.C.C.10. nr. p I.M. 131 .T. Ordinul M. Îşi încetează valabilitatea AND indicativ 509-1989.1999 Elaborator: INCERTRANS S.2003 1988). în staţii fixe .Of.A. . Normativ privind reciclarea mixturilor asfaltice la cald.A.T.659bis/22. Indicativ reglem. M.T.03.07.R.2003 Elaborator: INCERTRANS S.A.Of.

100 /31. 138bis/1998 din 06/04/1998 XXVI-40 .10. Elaborator: INCERTRANS S.T. nr. p I .13/2001. M. 606/23. nr. Îşi încetează valabilitatea Normativul privind lucrările de întreţinere a îmbrăcămintei bituminoase pe timp friguros. 608/23.6/2001 Ordinul s-a publicat în M.C.A.Of. beton armat.A. XXVI-35 NE 011-1999 XXVI-36 CD 99-2001 XXVI-37 DD 502-2001 M. nr.T.2000 CD 164-1987.R. realizarea străzilor în localităţile rurale .T.T. 221/N/27.1998 Elaborator:A.3/2001.R.T..Of. 132 M.09.01. nr.D.P. beton precomprimat şi zidărie de piatră. 621/23.Of.T.I. M. Îşi încetează valabilitatea B. nr.L.C. Îşi încetează valabilitatea B.R.C. publicat în M.T. Normativ privind repararea şi întreţinerea podurilor şi podeţelor de şosea din beton.R.3/2001.A.P. 779 din 06/11/2003 B.C.R.T.09. Normativ privind proiectarea şi execuţia de tratamente bituminoase duble inverse pe îmbrăcăminţi cu lianţi hidraulici" (revizuire PD 216-1982). p.T.T..1/2001. . nr.I nr. nr. Anexa M. nr. nr.11/2004. 2003 M.2004 Elaborator: A.A. Elaborator: BETARMEX Normativ pentru execuţia tratamentelor din anrobate bituminoase cu granulozitate discontinuă (revizuire DD 502-1987). Elaborator: INCERTRANS S. 127 bis din 26 martie 1998. M. nr.R. nr.01.T.10.13/2001.L. nr. nr.Of.N.09.Domeniu -nr.2000 CD 164-1987.C. Norme tehnice privind proiectarea şi M. Elaborator: VIACONS Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul s-a publicat în M. B. nr. nr.N.2005 B. .2003 Îşi încetează valabilitatea DD 502-1987. p I .C. nr. p. B. Elaborator: BOMACO S. nr.Of. p I . 221/N/27.. nr.Of.10. 50/27. 782 din 06/11/2003 B. Indicativ reglem. nr.D. p I . Îşi încetează valabilitatea CD 99-197.T. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXVI-34 NE 010-1999 Denumire reglementare tehnică Normativ pentru execuţia tratamentelor bituminoase cu bitum aditivat.2003 Îşi încetează valabilitatea PD 216-1982 .T. nr.4/2001. XXVI-39 NE 025-2003 Normativ privind intervenţii de urgenţă la îmbrăcăminţi bituminoase pe timp M.T. 1608/ 02. XXVI-38 PD 216-2001 M. . friguros. 782 din 06/11/2003 B.A.T.T. .T. Normativ pentru execuţia tratamentelor bituminoase cu emulsii pe bază de bitum modificat cu polimeri.

.C. Norme tehnice privind proiectarea.D. nr.N. nr.138bis/1998 din 06/04/1998 M.D. pe poduri.T.D. Elaborator:A. Elaborator: A.01. pasaje.T.Of. 47 din 27/01/1998 de Publicaţia în care a Observaţii apărut M. Norme tehnice privind proiectarea şi amplasarea construcţiilor. 49/ 27. 138bis/1998 06/04/1998 XXVI-42 XXVI-43 XXVI-44 XXVI-45 XXVI-46 XXVI-47 XXVI-48 AND 1993 Norme tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane. M. 571 din 19/12/1997 M. Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice .D. M. viaducte şi tuneluri rutiere.T. M.1998 M. Elaborator: A. p I . a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale. nr.N.T. nr. p I .1998 din 27/01/1998 M. 138bis/1998 din 06/04/1998 M.1998 M. Indicativ reglem. 48/ 27.N. 15/1998 din 19/01/1998. M. nr. p I . 138bis/1998 din 06/04/1998. 138bis/1998 din 06/04/1998.N. nr.01. nr. p I . nr. p I . nr. 1/1994. . p I .Domeniu -nr. Norme privind protecţia mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator. Norme privind amplasarea şi exploatarea balastierelor din zona drumurilor şi a podurilor. B. Elaborator: A. 45/27. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea.01. 46/ 27.Of.01.Of.N. . p I . 43/ 27. nr.Of. Norme tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXVI-41 Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare M.Of. Elaborator: A. 138bis/1998 din 06/04/1998. nr.instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor.T.03.D. 80/ 03.N.1998 M.Of. nr.1993 133 . construirea şi modernizarea drumurilor.D.T. Elaborator: A.01. Elaborator: A. .Of. nr.T.1998 M.D.N. . nr. nr. nr. M. .T. . 515execuţia şi întreţinerea terasamentelor şi a căii în zona pod-rampa acces.

C.A. nr.C.T. 260/N/2000 din 02/11/2000 Îşi încetează valabilitatea Ordinul M.Domeniu -nr.C.C.C.Of.D. 2/2001. Bucureşti Normativ pentru determinarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice. IPTANA Specificaţie tehnică privind proiectarea.2003 Îşi încetează valabilitatea PD 177-1976. Elaborator: BOMACO S. nr. 1/2001.P. nr.. Normativ pentru proiectarea şi folosirea aparatelor de reazem din neopren pentru podurile de cale ferată şi şosea (revizuire CD 63-1984).2/2001. 612/23. nr.10. 610/2003 din 23/10/2003 XXVI-54 PD 177-2001 M.S.F.N.N.2000.T. XXVI-52 NP 043-2000 XXVI-53 PD 189-2000 M. p I . 605/2003 din 23/10/2003 XXVI-51 CD 63-2000 M. nr.L. p I . Elaborator: I. XXVI-50 CD 16-2000 M. B.L. execuţia şi exploatarea drumurilor comunale şi vicinale cu o singură bandă de circulaţie din mediul rural. nr. nr.A. 2/2001.T.P. 783 din 06/11/2003 B.T.T. Elaborator: INCERTRANS S.A.R. 7/2000 Broşură ICECON. M. B. 214/18. nr. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Elaborator: INCERTRANS S. nr.A.C. nr.D.1/2000.C.R.11. Normativ privind condiţiile de proiectare şi tehnologia de execuţie a lucrărilor de îmbrăcăminţi asfaltice uşoare.T.D. A. nr. Normativ pentru dimensionarea structurilor rutiere suple şi semirigide (metoda analitică) (revizuire PD 1771976).T. 12/2001. CD 63-1984-Ordin A.P. Elaborator : PROED S.A. B.2000. . Ordinul M. nr.C.Of. Îşi încetează valabilitatea PD 189-1978. nr. .Of.T. 783 din 06/11/2003 180/06.. 7/2001.R.2003 M. Îşi încetează valabilitatea CD 16-1978-Ordin A.R. . 609/23. nr.10. 782/2003 din 06/11/2003 B. 66/N/1999 din 07/09/1999 Ordinul s-a publicat în B. p I . nr. normativul s-a publicat în B.N.T. B. 134 .C.12. Elaborator: SEARCH CORPORATION Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut XXVI-49 ST 022-1999 M.A.T.T. Elaborator: BETARMEX Normativ pentru proiectarea structurilor de poduri cu grinzi înglobate în beton. Indicativ reglem.T.T.T.

A.11.2003 Ordin: M.T. 617/23. 9/2001.T.L. 7/2000. 786 din 07/11/2003 reglementarea in B. nr. .C. 786/2003 din 07/11/2003 B.nr.R.C.22-23/2002. p I .T.2002 urilor rutiere rigide. M. Îşi încetează valabilitatea PD 46-1979.A. . Elaborator: BOMACO Normativ de dimensionare a struct NP 081. nr.T. indicativ PD 165 – 2000.T.07.A.2002 135 B.2003 Ordin: M.Satisfacerea exigenţelor de calitate.R.1998 M. nr.10. GP 068-2002 Elaborator: IPTANA S.L.C. 611/23. Îşi încetează valabilitatea PD 165-1983.T.10. nr. B. 5/2004. M.R.A. nr.Of. Elaborator: IPTANA S. . Normativ privind alcătuirea şi calculul structurilor de poduri şi de podeţe de şosea cu suprastructuri monolit şi PD 165-2000 prefabricate" (revizuire PD 165-1983). nr.C. nr.C. Îşi inceteaza valabilitatea PD 177-1976.P.T.T. nr.C.R. IPTANA S.11.A.10.C. .2003 M. nr.15/2002.10.T.Domeniu -nr. Îşi încetează valabilitatea PD 162-1983.Of.2003 reglementarea B.T. Elaborator: S.12. Ordinul M.T. XXVI-56 XXVI-57 XXVI-58 XXVI-59 XXVI-60 XXVI-61 Normativ pentru calculul plăcilor armate pe două direcţii la podurile din beton PD 46-2001 armat (revizuire PD 46-1979). Elaborator: INCERTRANS S.C. 1717/ 17. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXVI-55 Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul M. Indicativ reglem. 779/06.P. Ghid pentru proiectarea platformelor portuare.L. MTCT 624/23.T. p I .Of. nr. p I .T.2002 M. p I . 783/06. Ghid de proiectare şi execuţie pentru construcţiile aferente căii de rulare a GP 046-1998 tramvaielor. . nr. nr.6/2004. nr. 77/N/13.Of.T. nr. Elaborator: PROED S. B.A. 1060/29. 622/23.2003 M.2003 B. 1/2004. Elaborator: BETAMEX Normativ pentru determinarea traficului de calcul pentru proiectarea drumurilor AND 584din punct de vedere al capacităţii 2002 portante şi al capacităţii de circulaţie.10. Normativ privind proiectarea autostrăzilor extraurbane (revizuire PD PD 162-2002 162-1983).

26/N/22.T.2004. Îşi încetează valabilitatea ID-28-1976. XXVI-63 XXVI-64 XXVI-65 XXVI-66 XXVI-67 Normativ privind proiectarea zonei platformei căii din punct de vedere al NP 095-2004 protecţiei împotriva îngheţului.Bucureşti Normativ privind realizarea şi urmărirea în timp a protecţiei structurilor subterane ale metroului împotriva NE 017-2003 curenţilor de dispersie produşi de circulaţia trenurilor de metrou.L. 1716/17. nr. M.T nr.05. nr.E.A. nr.R.R.6/2003.A.T nr.L.2004 M. p I . nr.P.9/2000 Broşură INCERTRANS.10.C. 572/24.T nr. nr.05.2004. p I .T.15/2004.T.Of. 456 bis/20. . Elaborator: A.C. Ghid pentru întreţinerea. 2002 Elaborator:S. repararea şi etanşarea construcţiilor subterane pentru GEx 006metroul din Bucureşti. 456 bis/20.03.C.F.2003 B.2000 Ordin B.A.C. ** 136 .2002 B.2004 de Publicaţia în care a Observaţii apărut M.C. NP 034-1999 M.C. 570/24. 456 bis/20.METROUL S.03.F. nr.T. * M.2004 M.nr.T.Of. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXVI-62 Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare M.A.05. Elaborator: A. .T.09. nr. 571/24. Elaborator: A.05. Normativ de proiectare sisteme constructive de pozare a cablurilor în profilul transversal al căii ferateID 28-2004 revizuire ID-28-1976.2004 M.03.F.C.E. Normativ privind utilizarea traverselor de beton precomprimat la linii de cale CD 27-2004 ferată.Of.T. * M. .nr.Bucureşti Normativ de proiectare pentru structurile rutiere rigide aeroportuare Elaborator: INCERTRANS S. Elaborator S.L.METROUL S. 309/16.R.C.Domeniu -nr. p I .C.P.E. Indicativ reglem.

reglementare tehnică din tehnică domeniu XXVI-68 NP 038-2000 Denumire reglementare tehnică Normativ de proiectare a ranforsării cu beton de ciment a structurilor rutiere rigide aeroportuare. Elaborator: INCERTRANS S. 27/N/22.Of. 416bis / aproba prin din 10/05/2004.C.A. .06. 471/2004 din 15/03/2004 M. . Normativ privind condiţiile tehnice şi metodologia de testare a aditivilor pentru bitumurile rutiere.P.nr. nr. 336/2000 din 28/12/2000 Ordin B.T nr.2004 Anexa : B.04.L.9/2000 Broşură INCERTRANS Ordin B. M.05. p I nr511/07.A. M.T.T.2004 Anexa : B. Elaborator: INCERTRANS S.nr. Elaborator: INCERTRANS S.1/2001 Reglemenmtarea Broşură INCERTRANS.Of.03.C. îmbrăcăminţilor rutiere bituminoase. p I nr.A.C.T.T.511/07. .R.T.Of.2004 Elaborator: INCERTRANS S. utilizate pentru întreţinerea drumurilor pe timp de iarnă. Elaborator: INCERTRANS S.T. Ordin: M. Ordin: M.T nr.A. Elaborat de INCERTRANS S.06. Indicativ reglem.R.L. 323/14.6. Normativ privind evaluarea stării de degradare a îmbrăcăminţilor din beton de ciment ale suprafeţelor aeroportuare. 261/N/2000 din 02/11/2000 ** ** XXVI-69 NP 044-2000 XXVI-70 NP 085-2004 Face parte si se M.1/2001 Reglementarea Broşură INCERTRANS. Normativ privind condiţiile tehnice şi metodologia de testare a materialelor antiderapante şi a fondanţilor chimici.C.7.T.A. Normativ pentru evaluarea capacităţii portante a structurilor rutiere rigide aeroportuare.P. p I . 1031/26.C.2004 XXVI-73 NE 029-2004 XXVI-74 NE 030-2004 M.2004 Anexa : B.05.T. Normativ pentru repararea îmbrăcăminţilor din beton de ciment ale suprafeţelor aeroportuare.C. M. Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordin B.A.A. .T. Elaborator: INCERTRANS S.nr.A.R. indicativ NP-085-2004.nr.05. nr.nr. OMTCTnr.Domeniu -nr.L.nr. 1032/26.nr.A.2000 M. 507/16. XXVI-71 NP 050-2000 XXVI-72 NE 026-2004 Normativ privind reciclarea la cald a M.P.6.2004 137 .nr.Of. p I . nr.A.T nr.

.T.C. p I . M. 167/2005 din 15/02/2005 M. nr.A. nr.4/2005.C.C.R.T.pI.T. Of.. Elaborator: U. Normativ pentru întreţinerea şi reparaţia liniilor de cale ferată pentru circulaţia trenurilor cu viteze până la 200 km/h .C.T.T.C. .C.nr.20/2005.B.C. nr. 169//15. nr.C.2005 M. nr. Metodologie privind proiectarea aparatelor de cale .. Normativ privind alcătuirea structurilor rutiere rigide şi suple pentru străzi.Domeniu -nr.2005 B.B. 374 bis/04. nr.2005 B.04.T. Of. 431 bis/23.2005 B.F.2005 B.T. nr. 438bis/24. 196//15.F. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXVI-75 GP 108-2004 Denumire reglementare tehnică Ghid pentru proiectarea planurilor generale de aerodromuri.F. p I .2005 B.2/2005.05.T.E.02.Of.2005 M. nr. M. . Of. 446bis/26.nr. nr.R.C.05. Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut M.5/2006. Of.7-8/2006. p I . nr.T.2005 138 . nr. M.T.C.352 bis/26.B.02.3/2005.T. nr. nr.C. 197/15.E.T.4/2005. Elaborator: A. nr. . .T.nr.2005 B. Normativ privind proiectarea liniilor şi staţiilor de cale ferată pentru viteze până la 200 km/h .C. Elaborator: U.T. . Elaborator: IPTANA S. Indicativ reglem.347 bis/25./2005 M.2005 B.02.C.02.02. 171/15. 370 bis/03.C. Elaborator: U. p I .C.05.C. Of. M. M.2005 M. M. p I . Elaborator: A. nr.04. Of. nr. nr. Normativ pentru proiectarea şi execuţia căptuşelilor prefabricate la tuneluri executate cu scutul .C.05.T.R.C.2005 M.E.T.04.02. 182/15. p I .02.T. nr.C. Elaborator: A. Of. M. M.2005 B.2005 XXVI-76 NE 032-2004 XXVI-77 MP 038-2004 NP 109-2004 XXVI-78 XXVI-79 NP 111-2004 XXVI-80 NP 115-2004 XXVI-81 NP 116-2004 XXVI-82 NP 105-2004 M. Normativ pentru dimensionarea straturilor de bază din beton de ciment ale structurilor rutiere . nr.05. 16/2005. 168//15.T. Elaborator: SEARCH CORPORATION Normativ privind proiectarea infrastructurilor de beton şi beton armat pentru poduri. 166//15. 365 bis/28.T. pI.

12.T.T..R.2005 Elaborator: SEARCH CORPORATION M. nr. Indicativ reglem.2005 B. nr.T.T.L. transportul şi punera în operă a mixturilor asfaltice. precomprimate exterior.C.Suprastructuri pentru poduri de şosea. Elaborat: ICECON SA Specificaţie tehnică privind cerinţele de calitate pentru prepararea .T. cale ferată şi pietonale.05. 4/2005. 406bis/13. nr. pI.A.439 bis din 24.pentru drumuri cu structuri rutiere suple şi semirigide. 2005 M.06.C. Normativ pentru hidroizolarea tunelurilor pentru căi de comunicaţie cu folii din mase plastice .F. 1156bis/20. nr.T.10-11-12-13 /2005. 155/N/2000 din 06/07/2000 XXVI-87 ST 032-2000 ** ** XXVI-88 ST 033-2000 139 .L.S.C.Of.T.02. .02.2004 Completat de M. nr. Ordinul în B.C. străzilor .C.13/2001 Reglementarea în Brosura ICECON. 554bis/29.2005 B. Specificaţie tehnică privind cerinţele de calitate pentru executarea şi finisarea lucrărilor de terasamente pentru drumuri şi căi ferate.Of. nr.nr.Domeniu -nr. 2100/30.P. nr.C. Elaborator:I.C nr. 154/N/2000 din 06/07/2000 M.. Of.T.2005 M. Îşi încetează valabilitatea AND 540-1998.C. 277/23. 198/2005 publicat în Mof PI.B. nr.P. p I .nr. nr. 907/11.T.05.T.2005 B.2005. nr. nr.T.13/2001 Reglementarea în Brosura ICECON. Ordinul în B. M.C. nr. Of.pI.397bis/11. p I . M. 177/15. XXVI-86 NE 031-2004 M.11. Normativ pentru întreţinerea şi repararea M.C.Revizuire AND 540-1998 Elaborator:BOMACO S.C. Of.T.439 şi nr.T. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXVI-83 NE 033-2005 Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut M. 6/2006 şi B. XXVI-85 NP 104-2004 M.pI. Elaborator: U.C.21/2005.nr.A. Elaborat : ICECON SA. . 952/2005 din 16/06/2005 M. 559 din 30/06/2005 Îşi încetează valabilitatea NE 033-2004 aprobat prin OMTCT nr.L.C. nr.05. Normativ pentru proiectarea podurilor din beton şi metal.A. S. nr.05.2005 XXVI-84 AND 2003 Normativ pentru evaluarea stării de degradare a îmbrăcămintei bituminoase 540. nr.P.

** ** Îşi încetează valabilitatea C 146-1984 “Instrucţiuni tehnice pentru execuţia lucrărilor de reparare a drumurilor de beton rutier fluidizat cu aditiv FLUBET”.P. Elaborat : A. Elaborat : INCERTRANS Ordin aprobare M.L. Indicativ reglem. Elaborat: ICECON SA Normativ departamental privind condiţiile de proiectare şi execuţie a lucrărilor de execuţie şi instalaţii care afectează traseul sau zona drumurilor publice şi lucrările anexe aferente. conform 1066/2002 din 30/06/2002 actelor normative în vigoare.12/2002 Reglementarea in brosura AND Ordinul în B. XXVI-91 NE 015-2002 ** XXVI-92 MP 018-2002 Metodologie de trecere în sistem M. nr. B.T.C. Elaborator: Ghid de utilizare a forajului orizontal GE 037-2000 dirijat pentru drenarea şi consolidarea alunecărilor de teren. nr.C.L.C. nr. nr.T.C.N.T.C.T. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXVI-89 ST 034-2000 Denumire reglementare tehnică Specificaţie tehnică privind cerinţele de calitate pentru compactarea structurilor rutiere. 39/N/2000 din 30/06/2000 M.13/2001. nr.A. nr.L.8/1971. Ordinul în B.L. nr. nr.T. nr. M.T.T.13/2001. Normativ pentru executarea lucrărilor de reparaţii a drumurilor cu beton rutier fluidifiant. nr.T. nr.P. 153/N/2000 din 06/07/2000 M. 42/N/2000 din 30/06/2000 Ordinul s-a publicat în B.P.Domeniu -nr.A.D. instalarea filtrelor penrtru depoluarea zonelor contaminate şi pozarea conductelor şi cablurilor subterane de orice natură . computerizat a reţelei rutiere.13/2001 Reglementarea în Brosura ICECON.A. 1719/2002 din 17/10/2002 de Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul în B.8/2004.L. nr. 273/1971 din 29/03/1971 M. XXVI-93 GT 025-2000 XXVI-94 Ghid privind macrozonarea teritoriului României din punct de vedere al riscului de alunecări de teren.C. 140 . XXVI-90 S 4 -1971 B.P.

A. Instrucţiuni pentru stabilirea stării AND 522-1994 tehnice a unui pod. 110/N/1997 din 01/08/1997.T.12/1997.P. nr.P.L. nr 12/1999.P.C. B. Elaborator: I. M. Indicativ reglem. Elaborator: D.A. B.A.13/2001. nr 8/1995.C .L. Ordin MT nr.P.13/2001.T. 52/N/1996 din 15/07/1996 de Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul în B. nr.C. 35/N/1997 din 03/03/1997 M. 11/N/1993 din 06/04/1993 B.P.C. grinzi.P. 2/N/1998 din 20/01/1998 M. nr. 259/N/2000 din 02/11/2000 M. nr.L.C.D. nr.C. SA Specificaţie tehnică privind criteriile şi nivelele de performanţă ale ST 002-1996 miniutuliajelor de construcţii prevăzute cu şenile de cauciuc pentru asigurarea protecţiei mediului şi a căilor de acces. panouri. Elaborator: IPC SA.T. 2/1982 1605/ 12.Domeniu -nr. Ghid tehnic de utilizarea a dispozitivelor GE 014-1997 de transport şi manipulare a elementelor prefabricate pentru construcţii (tuburi. Ghidul in brosura IPC SA. M.L. XXVI-96 XXVI-97 XXVI-98 XXVI-99 XXVI-100 XXVI-101 XXVI-102 Specificaţie tehnică privind cerinţele şi de performanţă pentru ST 035-2000 criteriile verificarea antiseismică a faţadelor cortină .A. nr 2/1994. dale. Normativ pentru elaborarea studiilor de circulaţie din localităţi şi teritoriul de C 242-1993 influenţă.1981 ** 141 .P. Elaborator : URBANPROIECT Instrucţie privind organizarea formaţiei normate de muncă pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii poduri.04. Publicat in B.T. borduri.T.L. Elaborat: INCERTRANS. nr. etc.211 din 6/06/1994 M.T. nr.P.). Ordinul in B.C.L. nr.C.C. nr. nr 12/1999. nr. SA Ghid tehnologic privind realizarea GT 011-1997 drumurilor de organizare de şantier . NP 026-1998 Codul de proiectare pentru structuri metalice parter fără pod rulant.T. nr. Elaborator: I.A.C.A. Ordinul în B.T. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXVI-95 Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare M. Ordinul în B.T.

142 .