BAB 31 PERSATUAN NEGARA – NEGARA ASIA TENGGARA (ASEAN

)
HASIMAH AGIS 6ATAS 2011/2012

31.1. PERTUBUHAN SERANTAU YANG DIANGGOTAI MALAYSIA SEBELUM PENUBUHAN ASEAN

PERTUBUHAN PERJANJIAN ASIA TENGGARA (SEATO) 1945

PERSATUAN ASIA TENGGARA (ASA) 1961

MAPHILINDO 1963

NAJLIS ASIA & PASIFIK (ASPAC) 1966

PERTUBUHAN PERJANJIAN ASIA TENGGARA (SEATO) 1945
• Pertubuhan Perjanjian Asia Tenggara (SEATO) membolehkan Amerika Syarikat menempatkan tenteranya di Thailand dan Filipina untuk menentang komunis di Myanmar, Laos, Vietnam, dan Kemboja

• Malaysia menyokong konsep dan pembentukkan badan ini tetapi tidak menyediakan pangkalan untuk Amerika Syarikat
• SEATO dibubarkan pada tahun 1973 apabila Amerika Syarikat mengundurkan tenteranya

PERSATUAN ASIA TENGGARA (ASA) 1961
• Pertubuhan serantau merupakan satu pertubuhan yang keanggotaannya terdiri daripada negara – negara yang berjiran antara satu sama lain. Pembentukan pertubuhan ini adalah untuk kepentingan politik, ekonomi atau sosial. • Dianggotai oleh Filipina, Thailand, dan Malaysia
• Perana Malaysia dalam ASA: ~ Merupakan pertubuhan serantau yang pertama di anggotai oleh Malaysia sejak merdeka yang bukan merupakan pertubuhan politik hanya cenderung dalm bidang ekonomi dan sosial supaya fahaman komunis dapat dibendung. ~ Peranan utama Malaysia adalah memupuk kerjasama dalam bidang ekonomi, kemasyarakatan dan kebudayaan.

~ Dalam bidang pendidikan Malaysia berperanan meningkatkan pengajian di kalangan anggota melalui pertukaran tenaga pengajar antara universiti . Contohnya pada 1963 tenaga pengajar Universiti Malaya bertukar dengan tenaga pengajar Universiti Filipina.

~ Dalam bidang kebudayaan serantau, Malaysia telah menyertai rombongan kebudayaan antara tiga buah Negara melalui pertunjukan kebudayaan antara Negara anggota iaitu Filipina, Malaysia dan Thailand.
• ASA tidak dapat berfungsi kerana tuntutan Filipina terhadap Sabah

MAPHILINDO 1963
• Ditubuhkan melalui usaha Tunku Abdul Rahman (Malaysia), Presiden Sukarno (Indonesia), dan Presiden Macapagal (Filipina)

Tunku Abdul Rahman (MALAYSIA)

Presiden Sukarno (INDONESIA)

Presiden Macapagal (FILIPINA)

• Tiga buah negara anggota MAPHILINDO ialah Malaysia, Filipina, & Indonesia

• Tujuan utama penubuhnnya adalah untuk meningkatkan perhubungan persahabatan dan menyelesaikan pertelingkahan antara Malaysia – Filipina dan Malaysia – Indonesia. • Pertelingkahan yang timbul antara Malaysia dengan kedua – dua negara tersebut adalah disebabkan oleh cadangan pembentukan Malaysia.
• Indonesia tidak bersetuju dengan pembentukan Malaysia kerana Presiden Soekarno menganggap pembentukan Malaysia sebagai satu neokolonalisme atau penjajahan bentuk baru.
• • Tentangan Filipina pula adalah kerana negara tersebut menuntut Sabah yang didakwanya masih menjadi hak milik negara mereka. Bagi menyelesaikan pertelingkahan ini, Malaysia telah mengambil langkah rundingan dengan Filipina dan Indonesia. Rundingan ini akhirnya membawa kepada penubuhan MAPHILINDO.

• MAPHILINDO hanya wujud beberapa minggu sahaja disebabkan oleh konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia pada 16 September 1963

MAJLIS ASIA & PASIFIK (ASPAC) 1966
• Ialah majlis perundangan bukan negara komunis di rantau Asia Pasifik • ASPAC dianggotai pleh Australia, Jepun, Malaysia, Filipina, dan Taiwan.

31.2 PERSATUAN NEGERA – NEGARA ASIA TENGGARA (ASEAN)
• ASEAN adalah singkatan dari "Association of Southeast Asian Nations" atau di dalam Bahasa Indonesia dikenal sebagai Persatuan negara Asia Tenggara. • Diasaskan pada 08 Ogos 1967 melalui deklarasi Bangkok • Tujuan ASEAN adalah untuk mengukuhkan kerjasama regional. Negara anggota ASEAN mengadakan rapat umum pada setiap bulan November.

• Ditubuhkan melalui Deklarasi Bangkok yang melibatkan lima orang Menteri Luar iaitu:

Tunku Adam Malik (INDONESIA)

Tun Tuanat Khoman (THAILAND)

S. Rajaratnam (SINGAPURA)

Nascisco Ramos (FILIPINA)

Tun Abdul Razak (MALAYSIA)

• Anggota ASEAN : Kini ASEAN beranggotakan semua negara di Asia tenggara (kecuali Timor Timur dan Papua Nugini). Berikut ini adalah negara-negara anggota ASEAN: 1. Indonesia 2. Filipina 3. Malaysia 4. Thailand 5. Singapura 6. Brunei Darussalam 7. Vietnam 8. Laos 9. Myanmar 10. Kamboja

• Brunei Darussalam menjadi anggota pertama ASEAN di luar lima negara pemrakarsa. Brunei Darussalam bergabung menjadi anggota ASEAN pada tanggal 8 Januari 1984 (tepat seminggu setelah memperingati hari kemerdekannya). • Sebelas tahun kemudian, ASEAN kembali menerima anggota baru, yaitu Vietnam yang menjadi anggota yang ketujuh pada tanggal 28 Juli 1995. Dua tahun kemudian, Laos dan Myanmar menyusul masuk menjadi anggota ASEAN, yaitu pada tanggal 23 Juli 1997 • amboja berencana untuk bergabung menjadi anggota ASEAN bersama dengan Myanmar dan Laos, rencana tersebut terpaksa ditunda karena adanya masalah politik dalam negeri Kamboja. • Meskipun begitu, dua tahun kemudian Kamboja akhirnya bergabung menjadi anggota ASEAN yaitu pada tanggal 30 April 1999.

•SEKIAN, TERIMA KASIH 

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful