You are on page 1of 5

Mt s th thut hay trong Excel

(Ngun: Su tm t Internet) gip cc bn khai thc cc tnh nng u vit trong cng tc x l bng tnh i vi phn mm Microsoft Excel, xin gii thiu mt s th thut c coi l hay nht ca phn mm ny:

Hin th i s ca cc hm
xem i s trong mt cng thc, hy nhn Ctrl- Shift- A. V d, nu bn g =RATE v nhn Ctrl- Shift -A, bn c th nhn thy tt c cc i s cho hm ny (v d =RATE (nper, pmt, pv, fv, type, guess)). Nu bn mun bit chi tit hn, g theo: =RATE V nhn Ctrl+A hin th theo Function Wizard.

Tham chiu cc hm
tham chiu cc hm ng dng trong Excel, bn hy gi phm Shift-F3, Excel s a ra hp thoi cha tt c cc hm ng dng v hng dn cc c php c th cho tng hm khi bn di chuyn con tr im sng n hm mun tham chiu. y cng l cch nhp cng thc nhanh m khng cn g ton b c php.

Dng F9 tnh tm thi


Nu bn to mt bn tnh c cha cng thc qu di nn khng th bit ngay kt qu, bn c th ko con tr chn mt phn ca cng thc trong thanh cng thc, v n phm F9. Lp tc, kt qu ca mt cng thc con trong dy cng thc ca bn s hin trn mn hnh. Quan trng hn, l bn khng c n Enter, mt phn ca cng thc s b mt, nn chc chn bn phi n phm ESC. Tuy nhin nu bn nh n Enter, th hy th n t hp phm Ctrl- Z phc hi li cc thay i.

Lin kt text box ti d liu trong


Bn c th lin kt mt text box ti d liu trong mt ca bn tnh bng cch to ra mt text box v lin kt cng thc tr li kt qu ca ti text box. 1. Nhp vo biu tng to mt text box trn thanh cng c Drawing. Nhp vo bng tnh v ko con tr to mt text box.

2. a con tr ti thanh cng thc, g cng thc cho kt qu ti cn lin kt vo text box. (V du: trong A1 bn c s liu l 2. Trn thanh cng thc, ban g =A1). V n Enter. 3. Text hay s liu bn g trong lin kt (v d A1) s xut hin trong text box. Trong v d trn th text box s c gi tr trong l 2. Bn c th di chuyn text box ti mt vi bn tnh khc trong tp bng tnh nu bn mun.

Lin kt mt hnh nh ti mt dy
Bn c th copy mt dy v dn nhanh chng nh mt hnh nh trong mt bn tnh. y cng l mt cch tinh xo d dng nhn thy no ti mt vi ni trong bng tnh ca bn. Bn c th s dng phng php ny in cc trong mt trang. Khi cc lin kt thay i th cc nh dng ny cng c p dng cho cc c lin kt. to mt hnh nh c lin kt, bn theo cc bc: 1. Chn cc c cha d liu gc. 2. Nhp vo Copy trn menu Edit. 3. Chn m bn mun dn hnh nh va chn xut hin. 4. Trong khi gi phm Shift, nhp vo Paste Picture Link trn menu Edit. Kt qu s cho nhanh chng.

S dng Advanced Filter


Nu bn to mt danh sch Shift trong Microsoft Excel v mun chn ti d liu v copy chng ti bng tnh khc, hy s dng lnh Advanced Filter. bt u s dng lnh ny, nhp vo Filter trong menu Dat, nhp vo Advanced Filter v lm theo cc ch dn.

S dng hm Sum + If tnh tng d liu Advanced Filter


Gi s bn to mt danh sch d liu trong t A1 n A10 v mun tnh tng tt c cc gi tr ln hn 50 v nh hn 200. lm c vic ny, s dng theo dng cng thc di y: =SUM( IF( A1:A10 >=50, IF( A1: A10 <=200, A1:A10,0),0)) chc chn bn nhp cng thc nh l mt dy, bn hy n Ctrl- Shift- Enter. Sau bn s nhn thy du ngoc {} trong cng thc. Nhng khng c n Enter khi ang g cng thc.

S dng hm Sum + If m d liu

Bn c mt danh sch d liu trong cc A1: A10, v mun m tt c cc gi tr ln hn 50 v nh hn 200. Bn s dng cng thc sau: =SUM( IF( A1:A10 >=50, IF( A1: A10 <=200, 1,0),0))

in nhanh d liu bng cc ging nhau


Bng cch nhp p chut vo gc phi di ca mt lm xut hin con tr hnh du cng s to ra mt chui d liu ging ht gc trong cc tip theo ca ct. V d, nu bn g d liu trong cc A1: A20, g mt cng thc hay text vo trong B1. Nhp hai ln chut vo gc di ca B1. Microsoft Excel s in d liu xung pha di ct t B1 ti B20.

Sp xp mt danh sch c lc
sp xp mt danh sch c lc, chn Data Sort, v chn ct thch hp t hp iu khin Sort by. c bit bn cn lu l sp xp theo th t tng dn (Ascending) v gim dn (Descending) v nhp vo OK.

Ly cc b lc khi cng vic hon thnh


Nu bn s dng AutoFilter lc cc bn ghi, bn kt thc vic hin th cc record , nhng sau bn li mun xem li tt c cc bn ghi ca bn mt ln na. nhn c cc bn ghi , n gin bn chn All t danh sch th xung ca b lc hin ti. Nu bn mun tt chc nng AutoFilter, chn Data Filter v xo chn trong AutoFilter.

Lm va d liu trong mt trang


Excel rt c gng a tht nhiu d liu cho va mt trang, nhng bn c th gim bt hay lm tng thm cho cc d liu bng tnh ca bn bng cch thay i la chn Adjust To % Normal Size. Hay bn c th s dng la chn Fit To Pages nn d liu cho y s trang ring bit. n gin, bn chn File Page Setup v th nghim vi hai la chn bng cch thay i cc thit t ca chng. Cui cng, nhp vo nt Print Preview xem kt qu.

Hin th cc hay dng


tm ra bt c no m bn hay dng, chn Auditing t menu Tools v chn Show Auditing Toolbar. Nhp vo mt cng vi mt cng thc, khi chn Trace Precedents (nt u tin trn thanh cng c Auditing), v a mi tn ti cc m bn s dng tnh ton cc gi tr ca ring , lc ny hnh mi tn mu xanh s xut hin c lin kt t cc d liu ti kt qu. xo cc mi tn, nhp vo nt Remove All Arrows.

Tm nhanh cc c cha cng thc

tm ra ni cc cha cng thc mt cch nhanh chng trong bng tnh, chn Go To t menu Edit. Trong hp thoi xut hin, chn Special Formulas, v nhp vo OK. Khi , mi c cha mt cng thc s c la chn.

nh du vo Formulas trong hp thoi Go To chn c cng thc.


B sung Shift nn web vo bng tnh b sung d liu sng t cc bng tnh nn web ti bng tnh hin ti ca bn: m bng tnh Web, g URL vo trong hp thoi File Open sau chn v copy cc bn mun. Trong bng tnh ca ban, chn Paste Special t menu Edit v nhp vo nt Paste Link.

S dng tham chiu v nhn text trong cc cng thc


s dng cc tham chiu cng vi nhn text trong mt cng thc, bn ch vic g mt k hiu (& gia tham chiu v text. V d, hin th dng d liu l 25 Departments, g (=A1 & Departments), trong A1 cha s 25.

n nh mt macro ti mt nt
Bn mun chy macro hay hm ch bng mt thao tc nhp vo mt nt? Bng cch gn mt hm hay mt macro ti mt nt tu bin bn c th thc hin rt nhanh chng m khng phi chn ToolsMacro. n nh mt macro ti mt nt, chn View Toolbars Customize. Nhp vo tab Commands v chn Macros trong iu khin Categories. Khi bn b sung xong nt macro, nhp vo nt c biu tng hnh mt ci mu vng v nhp vo nt Modify Selection trong hp thoi Customize. Chn Assign Macro t menu shortcut mi xut hin. Cui cng, ng nht macro bn mun ti gn vo nt macro, nhp vo OK, v nhp vo Close.

Hin th cng thc mt cch an ton


Bn nh phi lun lun ghi bng tnh trc khi chuyn ti cng thc hin th bng cch n Ctrl ~. Khi bn quay li bng tnh sau khi hin th cc cng thc, bn c th tm thy mt vi nh dng khc nhau. V d, Excel c th thay i rng ct cng mt vi ct khc ca bn. Nu iu ny xy ra, n gin m li bng tnh quay li nh dng mt. Phng php khc l chuyn bng tnh theo cch trn v tt bng cch vo menu ToolsOptions chn Views v nh du chn vo Formulas. Nhp v OK kt thc.

Sp xp cc k t in hoa v in thng
Excel khng quan tm n trng hp cc k t ch ci khi sp xp, tr khi bn thng bo ti n. Nu bn mun phn bit gia ch in hoa v in thng trong qu trnh sp xp, chn d liu bn mun sp xp, chn DataSort. Nhp vo Options trong hp thoi Sort v chn la chn Case

Sensitive. Nhp vo OK hai ln. Bn s phi nh chn la chn ny mi ln v Excel s khng gi li thit t ny.

Chuyn i cc nhn ti cc s
Text dng s l mt kiu d liu hp l. V d mt s phone khng hon ton l mt s. Khi lu tr kiu d liu ny, bn c th thm vo d liu nhp vo bng k t (). Tuy nhin, thnh thong cc gi tr s c nhp vo c nhp nh l text s v iu ny c th xy ra rc ri. May thay, c th d dng chuyn i text s ti dng s. Bn theo cc bc sau: chn cc d liu bn mun chuyn i. Chn Data Text To Column. Nhp vo Next hai ln. Chn General format v nhp vo Finish. Excel s chuyn i text s thnh d liu s.