You are on page 1of 4

19/ 10/ 12

Ki sko y M s - El Pa s ( Andal c a) - 19 oct 2012 - Page #21 o u

ki skoym as. new o spaper di ect . com / epaper / ser vi es/ O nl ePr i t H er . ashx?i sue=231320121019 r c n n andl i s

1/ 1

19/ 10/ 12

Ki sko y M s - El Pa s ( Andal c a) - 19 oct 2012 - Page #21 o u

ki skoym as. new o spaper di ect . com / epaper / ser vi es/ O nl ePr i t H er . ashx?i sue=231320121019 r c n n andl i s

1/ 1