You are on page 1of 671

Bu kitapta sunulan teknikler size dini trenlerden sz etmez.

Bu teknikleri uygulamak iin bir tapnaa ihtiyacnz yok, tapnak sizsiniz. Laboratuvar sizsiniz, deney sizin iinizde gerekleecek. Bu bir din deil, bir bilimdir. nanca gerek yoktur. Yalnzca deneyimleme cretkrlna, cesarete gerek var. Bu kitapta sunulan yntemler tm insanlk ve tm zamanlar iindir. Tm yntemleri her ynyle, ayrntsyla aklayacam. Hounuza giderse gn boyunca deneyin. Size uygun olduunu dnyorsanz, iinizde bir eylerin harekete getiine inanyorsanz ay boyunca devam edin. Hayat bir mucizedir. Gizemini zemediyseniz, bu yalnzca hangi teknikle yaklaacanz bilmediinizi gsterir.

Osho

Osho

Osho'nun retileri, hibir kategoriye sokulamamaktadr; bireysel anlam arayndan, toplumun bugn kar karya kald sosyal ve politik en acil konulara birok eyi kapsar. Osho, kitap yazmamtr; onun adyla yaymlanan kitaplar, 35 yl boyunca uluslararas nitelikte bir dinleyici topluluuna yapt konumalarn ses ve video ka ytlarnn deifre edilmi halidir. Osho, Londra'da yaymlanan Sunday Times tarafn dan 20. yy'n 1000 nemli isminden biri olarak kabul edilmi, Amerikal yazar Tom Robbins tarafndan da "sa'dan sonra gelen en tehlikeli adam" olarak tanmlanmtr,. Osho almalaryla ilgili olarak, kendisinin yeni bir insan trnn doumu iin koul lar hazrlamaya yardmc olduunu sylemitir. Bu insan ounlukla "Zorba Buda" olarak tanmlamtr. Hem bir Yunanl Zorba gibi dnyevi zevklerin hem de bir Gautama Buda'nn sessiz dinginliinin tadn karan... Osho'nun almalarnn tm ynle rinden bir iplik gibi gemek, hem Dou'nun zamansz bilgeliini hem de Bat'nn tek noloji ve biliminin en yksek potansiyelini kucaklayan bir vizyondur. Osho, ayn zamanda, modern yaamn ba dndrc hzn kabul eden bir yaklam la, isel dnm bilimine yapt yeniliki katklaryla tannmtr. Benzersiz "Aktif Meditasyonlar", bedenin ve zihnin birikmi streslerini salvermek iin tasarlanmtr. Zira, bu ekilde dncelerden kurtulup rahat bir meditasyon yapmak daha kolay ha le gelmitir.
Yazarn Omega Yaynlar'ndan kan dier kitaplar:

Srlar Kitab (1. Kitap) Meditasyonun Kehaneti


Meditasyon - lk ve Son zgrlk Provokatr Mistik Tantra, Spiritalizm ve Cinsellik Zen Tarot (Karton Kutulu, Tarot Kartl) Zen Ruhunda Tarot Yoga - Bireyin Douu (I. Kitap) Yoga - Zamann, Meknn ve Arzunun tesinde (II. Kitap) Aydnlanmann ABC'si

OSHO
Srlar Kitab

Kendini Anlamann Anahtar


2. K i t a p

Vigyan Bhairav Tantra'da Tarif Edilen 112 Meditasyona ada Bir Yaklam

ngilizceden eviren: Miran Eli

1. bask: Omega Yaynlar, stanbul 2007 2. bask: Omega Yaynlar, stanbul 2010

OMEGA

O S HO
Srlar Kitab Kendini Anlamann Anahtar
2. Kitap

ISBN 978-975-468-699-9
Sertifika No: 10962 ngilizceden eviren: Niran Eli Kapak tasarmnda Selim leri'nin "Hatrlyorum" adl kitabndan esinlenilmitir. Bask: Kurti Matbaas Topkap/stanbul Tel.: (0212) 613 68 94
Copyright 1975 Osho International Foundation, www.osho.com Akal Telif Haklar Ajans Araclyla 2006 Omega Yaynlar, stanbul Tm haklar sakldr. Eserin Orijinal Ad: The Book of Secrets Bu kitabn ierii Osho'nun dinleyici karsnda yapt konumalardan derlenmitir. Osho'nun btn konumalar kitap olarak yaymlanmtr ve ayrca ses kaytlar halinde de bulunabilir. Ses kaytlar ve tam metin arivine, www.osho.com adresindeki OSHO Library'den ulalabilir. OSHO; Osho International Foundation'n tescilli markasdr ve izinle kullanlr. (OIF'in sahibi olduu veya haklarn elinde bulundurduu ve size OIF tarafndan salanan btn Osho fotoraf ve resimleri iin Osho International Foundation'dan zel izin alnmaldr.) Daha fazla bilgi iin:

www.osho.com
eitli dillerde sunulan bu kapsaml web sitesi araclyla meditasyon beldesinde online gezinti yapabilir, ulam bilgileri bulabilir, kitap ve kasetler hakknda bilgi alabilir, dnya apndaki Osho Bilgi Merkezleri'ne ulaabilir ve Osho'nun konumalarndan semeler dinleyebilirsiniz. Osho International, New York E-mail: oshointernational@oshointemational.com www.osho.com/oshointemational

omega
Ankara Cad. 54/12 TR-34410 Sirkeci-stanbul Telefon: (O 212) 512 21 58 Faks: (O 212) 512 50 80 www.omegayayincilik.com omega@omegayayincilik.com Genel Datm: Say Datm Ltd. ti. Ankara Cad. 54/4 TR-34410 Sirkeci-stanbul Telefon: (O 212) 528 17 54 Faks: (O 212) 512 50 80 online sat: www.saykitap.com e-posta: dagitim@saykitap.com

2. KTAP NDEKLER

41. Yarg Deil Tank Ol....................................................................................................... 7 42. lkeler Deil, Tantra Araclyla Uyanklk................................................................. 23 43. Deiim Araclyla Deimeyeni Bulmak.................................................................41 44. Tantra'nn Ak ve zgrleme Srlar.......................................................................... 57 45. Gerekle Kalmak........................................................................................................... 75 46. Arzulardan Kurtulmann Tantrik Yolu.......................................................................... 91 47. Ik Teknikleriyle Tantrik Meditasyon...................................................................... 107 48. Tohumdaki Potansiyel................................................................................................ 123 49. Bilinle Yapmak.......................................................................................................... 141 50. Kklere nmek............................................................................................................. 157 51. Varolua Geri Dn.......................................................................................................175 52. Bu na Gir.................................................................................................................... 191 53. lmden lmszle............................................................................................... 211 54. Farkndalk Atei........................................................................................................ 227 55. Yalnzca Gerek Olmayan zlr............................................. ...............................243 56. Boluu Kefetmek.................................................................................................... 257 57. zgrlk Aray..........................................................................................................275 58. Senin Ellerinde............................................................................................................291 59. Tepelerden zlemek...................... ............................................................................. 309 60. Kendinden Kurtulmak................................................................................................ 325 61. Btnle Bir Olma Teknikleri...................................................................................... 343 62. Hedef: u An................................................................................................................357 63. Takip Edilecek Harita Yok..........................................................................................373 64. Seimsizlik Mutluluktur............................................................................................. 389 65. Yaam Sorun Deil Bir Gizemdir............................................................................... 405 66. Aydnlanma... En Sradan...........................................................................................421

67. Ne Zihin, Ne Madde.................................................................................................... 437 68. Ciddi Olursan Asl Noktay Karrsn....................................................................... 453 69. Kendini Bilmiyorsun..................................................................................................47 1 70. Yalnzlk Acdr............................................................................................................ 487 71. eperi Unut................................................................................................................. 505 72. Aydnlanm Birine k Olmak................................................................................ 521 73. Dnm Korkusu......................................................................................................537 74. Duyarllk Ne Kadar Byk Olursa, Uzaklama O Kadar Byk Olur.................... 553 75. Ztlarn Ritmini Ara....................................................................................................57 1 76. Buda'nn sel Orgazm............................................................... ..................... 587

77. Her Benlik Ol.............................................................................................................. 605 78. sel Rehber................................................................................. .............................621 79. Shunyawad - Boluun Felsefesi............................................ ............................... 637 80. Her ey ve Hibir ey Ayn Anlama Gelir................................................................ 655

41. BLM

Yarg Deil Tank Ol

-SUTRALAR-

64 Haprmann balangcnda, korku esnasnda, endiede, bir uuru mun zerinde, savata uarken, ar merak durumunda, aln balangcnda, aln sonunda, kesintisiz farknda ol. 65 Baka retilerin safl bizim iin kirliliktir. Gerekte, saf ya da kir li olan hibir eyi tanma.

Yaam bir paradokstur. Yakla mak iin uzaklara gitmek zo rundasn ve zaten baarlm olan yeniden baarmak zorundasn. Hibir ey kaybedilmez. nsan doal kalr, insan saf kalr, insan masum kalr; yalnzca bunu unutur. Saflk bozulmaz, masumluk yok edilmez. Yalnzca derin bir unutkanlk vardr. Sen zaten baarlmas gereken sin. znde, yeni bir eyin baarl mas gerekmez. Yalnzca kefetmen, aa karman, zaten yle olan or taya koyman gerekir; dolaysyla, hem tinsel gayretin gl, hem de basitlik vardr. "kisi birden" diyo rum... Anlayabilirsen ok basittir, ama ok gtr; nk tamamen unutmu olduun, asla fark etmedi in kadar aktr. Tpk nefes alp ver mek gibi olan bir eyi anlaman ge reklidir. O kesintisiz srer ama de vaml, kesintisiz srd iin senin farkna varman gerekmez. Farkndalna ihtiya duyulmaz; temel bir ge reklilik deildir. Onu unutabilirsin ya da hatrlayabilirsin: Bu bir seimdir. Sansara ile nirvana, dnya ile bi lincin zgrlemi durumu iki farkl ey deildir. Yalnzca iki tavrdr, iki seimdir. kisini de seebilirsin. Be lirli bir tavr yznden dnyada ola bilirsin ve ayn dnya nirvana olabi lir, srf tavr deiiklii ile ayn dnya mutlak mutluluk olur. Sen ayn kalr sn, her ey ayn kalr; yalnzca odak deiimi, vurgu deiimi, seim dei imi gerekir. Kolaydr. Bir kez mutlak mutlulua kavuulunca, buna gler sin. Bir kez o bilinince, neden imdi ye dek skaladn, nasl skalayabil diim anlayamazsn. Hep oradayd, baklmay bekliyordu ve sana aitti. Bir Buda kahkaha atar. O noktaya kavuan herkes kahkaha atar nk her ey sama grnr. Sen aslnda hi kaybetmediin bir ey aryordun.

Tm aba samadr. Ama bu ancak sen eritiin zaman gerekleir, bu yzden erienler hep ok basit oldu unu sylerler. Ama erimemi olan lar, en zahmetli, en zor ey olduunu sylerler. Aslnda yalnzca zor deil dir, imknszdr. Tartacamz yntemler erimi kiiler tarafndan anlatlmtr. Bunu hatrla. ok basit grnrler ve yle dirler de. Bizim zihinlerimize bylesi ne basit eyler ekici gelmez... n k eer teknikler bu kadar basitse ve ikametgh ok yaknsa, eer sen za ten iindeysen, eer teknikler bu ka dar basitse ve ev ok yaknsa, kendi kendine aptal gibi grnrsn. O za man neden skalyorsun? Kendi ego nun samaln hissetmektense, bylesine basit tekniklerin faydas ol mayacan dnmeyi tercih eder sin. Bu kendini aldatmaktr. Zihnin sa na bu basit yntemlerin hibir fayda s olmayacan syler... ylesine ba sittirler ki hibir ey baaramazlar. lahi varolua erimek iin, mutlak olana ve nihai olana erimek iin na sl bylesine basit yntemler kullan labilir? Bunlarn nasl faydalar olabi lir? Egon bir faydas olmayacan syler. Bir eyi daha hatrla: Ego daima zor olanla ilgilenir, nk bir ey zor sa bir meydan okuma vardr ve g l aabilirsen egon tatmin olur. Ego asla basit olan eyleri cazip bul maz... Asla! Egona bir meydan oku ma sunmak istiyorsan, o zaman g bir ey ayarlaman gerekir. Eer bir ey basitse, cazibesi yoktur, nk onu fethetsen bile ego tatmin olmaz. Zaten fethedilecek hibir ey yoktu, o ey ok basitti. Ego glk ister. Alacak engeller, fethedilecek zirve ler. Zirveye varmak ne kadar gse, ego o kadar rahat hisseder.

10 | OSHO Srlar Kitab -2

Bu teknikler ok basit olduun dan zihnine cazip gelmez. Hatrla, egoya cazip gelen senin tinsel by mene yardmc olamaz. Sana dn me konusunda ancak egona cazip gelmeyen eyler yardmc olabilir. Ama olan udur: Bir retmen unun ya da bunun zor olduunu, zahmetli olduunu, ancak mrler sonra gr me olasln olacan sylerse, egon iyi hisseder. Bu teknikler o kadar basittir ki u anda, burada, imdi, o ey mmkn dr. Ama o zaman egonla balant yoktur. u anda, burada, imdi insa nn erimesinin mmkn olduu her eye eriebileceini, hemen, u an, tek saniye kaybetmeden Buda, sa ya da Krishna olabileceini syle sem, o zaman egonla balant ol maz. Dersin ki: "Bu imknsz. Ara mak iin baka bir yere gitmeliyim." Bu teknikler o kadar basittir ki, insan bilinci asndan mmkn olan her eye, erimeye karar verdiin an eri ebilirsin. Bu teknikler basit derken, pek ok ey kastediyorum. lk olarak, tin sel patlama herhangi bir eyden kay naklanmaz; sebepsel bir olgu deil dir. Bir ey yznden gerekleiyor olsayd, o zaman zamana ihtiya olurdu, nk sebebin gerekleme si iin zaman gereklidir. Zaman gere kiyorsa, o zaman bu teknikler ola mazd, hemen, u an gerekleemezdi. O zaman yarn ya da bir baka mr beklemen gerekirdi. Bir sonra ki ana ihtiya vardr. Eer bir ey sebepselse, o zaman sebebin gerek lemesi gerekir. Sebepten sonra etki gelir ve sebep olmadan etkiyi he men, u an retemezsin; zaman ge rekir. Ama tinsel olu sebepsel bir ol gu deildir. Sen zaten o durumdasn; yalnzca hatrlamaya ihtiyacn var. Sebepsel bir olguya deil.

Tpk yledir: Sabah biri seni ani den uyandrd ve nerede olduunu hatrlayamadn. Bir an kim olduunu bile hatrlayamayabilirsin. Derin uy kudan ani uyanta, mekn, zaman hatrlayamayabilirsin, ama bir an sonra hatrlarsn. Daha uyank olur sun, kim olduunu, nerede olduu nu, ne olduunu daha fazla fark edersin. Bu sebepsel bir ey deil dir... Yalnzca uyanklk meselesidir. Gittike artan bir uyanklkla hatrlar sn. Btn bu teknikler uyankl ar trmak iindir. Sen zaten olmay zle diin kiisin, sen zaten ulamak iste diin yerdesin. Zaten yuvaya kavu tun. Zaten oradan ayrlmamtn. Hep oradaydn; ama uyuyordun, d gryordun. Burada uykuya dalabilir sin; sonra d grebilirsin ve dn de herhangi bir yere gidebilirsin; cennete, cehenneme, herhangi bir yere gidebilirsin. Hi gzlemledin mi, ne zaman d grsen, bir ey kesindir: Asla uy kuya daldn oday grmezsin. Bu gerei hi gzlemledin mi? Herhan gi bir yerde olabilirsin, ama asla ayn odada, yattn ayn yatakta olmaz sn. Zaten orada olduun iin, o ko nuda d grmeye gerek yoktur. D, uzaklara gidecein anlamna gelir. Bu odada uyuyabilirsin, ama bu oday asla dnde grmezsin. Ge rek yoktur, zaten buradasndr. Zihin olmayan bir eyi arzular, bu yzden zihin hareket eder. Londra'ya, New York'a, Kalkta'ya, Himalayalar'a, Ti bet'e, herhangi bir yere gidebilir. Herhangi bir yere gidebilir, ama asla burada olmaz. Herhangi bir yerde olabilir, ama asla burada deil... Ama sen buradasn. Durum budur. Sen d gryorsun. lahi varoluun burada; sen osun. Ama uzaklara gidi

Yarg Deil Tank Ol |11

yorsun... Ve her d yeni bir d di zisi yaratr. Her d yeni dler yara tr ve sen dler, dler, dler du rursun. Tm bu teknikler yalnzca seni uyank klmak, bylece dlerinden hep olduun yere dnmeni, aslnda hi skalamadn duruma dnmeni salamak iindir. Bunu skalayamazsn, bu senin doandr... Swabhav'dr. Senin kendi benliindir; bu yzden nasl skalayabilirsin ki? Bu teknikler yalnzca uyanklnn art masna yardmc olmak iindir, onun daha youn olmasna yardmc ol mak iindir. Farkndalk younlatk a, her ey deiir. Farkndalk ne ka dar youn olursa, d grme olasl o kadar az olur; gereklik konusun da gittike daha uyank olursun. Farkndaln younluu azaldka, d lere daha ok dalarsn. Bu yzden, uyank olmayan zihin durumu dn ya, uyank zihin durumu nirvanadr. Uyank deilken, grndn gibi olursun. Uyankken, olduun gibisin. Bu yzden tm sorun, uyank ol mayan zihin durumunu nasl uyank zihin durumuna dntreceindir. Nasl daha fazla farknda olacan, nasl uykudan ve dten syrlacandr. te bu yzden tekniklerin faydas olabilir. Bir alar saat bile faydal olabilir... Yalnzca yapay bir alet, yalnzca bir alar saat. Ama sa at aldnda, seni dten syrmaya yarmc olabilir. Ama sen onu da al databilirsin; o konuda bile d gre bilirsin ve o zaman her ey sahtele ir. Saat aldnda, d grrsn, alar saatin evresinde bir d yara trsn. Bir tapnaa girdiini ve anla rn aldn dleyebilirsin. Artk a lar saati aldatmsndr. Uykunu b lebilir, ama sen bunu da bir de e virebilirsin; onu dlerinin bir para s yapabilirsin.

Eer onu dlerinin bir paras yaparsan, d grme srecine eki lebilirse, o zaman sana yardmc ola maz. Herhangi bir ey dleyebilirsin ve o zaman alar saate benzemez. Baka bir ey olmutur. Bir tapnaa girmisindir ve anlar... Artk uyan maya gerek yoktur. alar saati, asl eyi, bir de dntrmsndr ve bir d bir baka d ile yok edi lemez, ancak destek olur. Bu teknikler bir adan tamamen yapaydr. Bunlar yalnzca seni d durumundan karmak iin aralar dr, ama sen onlar da dn bir par as klabilirsin. O zaman asl nokta y karrsn! Bunu anlamaya al, nk bu temeldir. Bir kez anlaln ca, faydal olur; aksi halde kendini kandrmaya devam edersin. rnein, "Sannyas'a bir srama yap" derim. Bu yalnzca bir aratr. Eski kimliin krlr; eski ismin baka birine aitmi gibi olur. Gemiine daha uzaktan bakabilirsin. Tank olabilirsin. Uzaksn, bir mesafe yara tlr. Ben, srf mesafe yaratmak iin sana yeni bir isim ve yeni bir cppe veririm. Ama sen bunu dn bir paras klabilirsin; o zaman asl noktay karrsn. Eskinin terimleri ile dnmeye devam edebilirsin... Eski adam, A, sannyas almtr. "Ben sannyas aldm" diye hisseder sin. 'Ben' eski olarak kalr. 'Ben' cbbemi deitirdim, ismimi dei tirdim, ama 'ben' eski kalr ve eski srer. Artk bu yeni sannyas yalnzca eskiye eklenen bir ey olmutur. S reksiz deildir, sreklidir. Eer s rekliyse, eer sannyas sen alm san, eski olan sen; eer cppeni ve ismini deitirdiysen, asl noktay karmsndr. Sen l olmalsn, artk sen eski olan olmamalsn. Eskinin ldn,

12

OSHO

Srlar

Kitab -2

bunun hi tanmadn yeni biri oldu unu, bunun eskiden byyen bir ey olmadn hissetmelisin. Bu eski ile sreksizliktir. O zaman ara yar dmc olmutur. O zaman alar saat ie yaramtr ve teknik faydaldr. Asl noktay karmyorsun. Btn bu teknikler byledir: ya skalarsn ya onlar kullanabilirsin; sana baldr. Ama unu iyi hatrla, teknikler yalnz ca tekniktir. Ruhu anlarsan, tekniksiz de uyank olabilirsin. rnein, alar saate ihtiya olma yabilir. Onun derinlerine git. Neden bir alar saate ihtiya duyuyorsun? Sabah erkenden, saat te kalkmak istiyorsan, neden bir alar saate ihti ya duyuyorsun? Derinlerde, kendini aldatabileceini biliyorsun. Derinler de gerekten saat te kalkmak isti yorsan, saat te kalkabileceini ve bir saate gerek olmadn biliyorsun. Ama saat varken sorumluluktan syr lrsn. Artk sen sorumlu olmazsn. Artk yolunda gitmeyen bir ey olur sa, sorumlusu saattir. Artk rahata uyuyabilirsin. Artk saat vardr; rahat sz olmadan uyuyabilirsin. Ama gerekten erkenden, saat te kalkmak istiyorsan, erkenden, saat te kalkarsn. Saate gerek ol maz. Bu derin kalkma younluu oluu getirir. Bu, saat te kalkma iradesi ylesine youndur ki hi uyuyamayabilirsin ve kalkmaya gerek kalmaz; btn gece zaten uyank ka lrsn. Ama iyi uyumak iin saate ihti ya vardr. O zaman uykuya dalabilir sin. Ama aldatabilirsin de. Saat ald zaman, aldatabilirsin; o konuda d grebilirsin. Bu teknikler yalnzca senin yo unluun dk olduu iin faydal dr. Gerekten younsan, herhangi bir teknie gerek olmaz; uyank ola bilirsin. Ama senin younluun yle deildir. Teknik kullanrken bile d

grmeye balayabilirsin. Pek ok ola slk vardr, ilk olaslk: Bylesine ba sit tekniklerin bir faydas olacana inanmazsn. lki budur. O zaman balant olmaz. kinci olarak, ok, ok uzun bir srece ihtiya olduu nu, o eyin ar ar geleceini d nebilirsin. Ama ancak aniden olan, asla yava yava gelmeyen belirli eyler vardr. Aklma Nasreddin Hoca geldi. Komularndan biri, olunun doum gnnde ondan hayr duasn sun mas istemi. O da yle demi: "Oul, umarm yz yirmi sene ve ay yaarsn." Herkes bu "ve ay" meselesini merak etmi. Olan sormu: "Bir ey anla madm. Yz yirmi sene. Tamam... Peki, bu ay ne?" Nasreddin Hoca yle demi: "Ben olsam yle aniden lmek iste mem. Yz yirmi sene ve sonra ani den lyorsun. te bu yzden ay ekledim." Ama "ve ay" olsa bile yine de aniden lrsn. Her ne zaman le ceksen, aniden lrsn. Her lm ani lmdr. Hibir lm ar ar ol maz, nk ya canlsndr ya da l. Ar ar olan bir sre yoktur. Bir an canlsndr, bir sonraki an l. Za man sreci yoktur. lm anidir; samadhi de anidir. Tinsel patlama da anidir. lm gibi dir. Yaamdan ok lme benzer; anidir. Her an olabilir. Sen hazr san, bu tekniklerin faydas olabilir. Onu ar ar getirmezler; aslnda, seni ar ar, ani olua hazr hale getirirler. Bu ayrm hatrla: Onlar seni, ani samadhinin olmas iin hazrlyor. Bu teknikler samadhi iin deil dir; onlar seni hazrlamak iin teknik lerdir ve sonra samadhi olur. Bu yz den bu teknikleri nasl kullandn

Yarg Deil Tank Ol |

sana baldr. Bunun uzun bir sre gerektireceini dnme, nk bu yalnzca bir hile olabilir. Zihin, ertele meni salamak iin ok uzun bir s rece ihtiya olduunu syler. yle diyebilirsin: "Yarn ya da ertesi gn yaparm." Bylece sonsuza dek erte ler durursun. Erteleyen zihin hep er teler durur. Bu, bunu yarn yapman meselesi deildir; yalnzca bugn yapmayacan meselesidir, o kadar. Yarn yine bugn olacaktr ve ayn zi hin, "Tamam!" diyecektir. "Yarn ya pacam." Unutma, asla seneler tesine ertelemezsin. Bir gn ertelersin, nk seneler tesine ertelersen kendini kandramazsn. yle dersin: "Yalnz ca bir gn. Bugn yapmyorum; yarn yapacam." Zaman aral o kadar ksadr ki asla sonsuza dek erteledi ini hissetmezsin. Yarn asla gelmez, hep bugn var dr. Yarn diye dnen bu zihin dai ma yarn terimleri ile dnecektir ve yarn asla gelmez, asla gelmemi tir, asla gelmeyecektir. Tek sahip ol duun u andr, bu yzden erteleyip durma. imdi tekniklere bakacaz.

64. Teknik

Haprmann balangcnda, kor ku esnasnda, endiede, bir uuru mun zerinde, savata uarken, an merak durumunda, aln balang cnda, aln sonunda, kesintisiz far knda ol.
ok basit grnr: Haprmann balangcnda, korku esnasnda, en diede ya da alktan nce ya da a lktan sonra, kesintisiz farknda ol. Pek ok eyin anlalmas gerekir. Haprma gibi ok basit eylemler ara olarak kullanlabilir, nk ne

kadar basit grnrlerse grnsn ler, ok karmaktrlar ve isel meka nizma ok hassas bir eydir. Ne za man haprmann geldiini hissetsen uyank ol, o zaman haprma hi gel meyebilir. Kaybolup gidebilir nk haprma istemsiz bireydir... Bilin siz, istemsiz. stemli olarak hapramazsn: Onu iradeyle getiremezsin. Nasl ya pabilirsin ki? nsan ne kadar da are siz! Tek bir haprma bile getiremi yorsun. Ne kadar denersen dene, ge tiremezsin. Tek bir haprk... Byle sine kk bir ey, ama getiremez sin. stemsizdir; iradeye gerek yok tur. Zihnin yznden olmaz; btn organizman, btn bedenin yzn den olur. kincisi: Uyank olduunda, hap rma gelirken (sen getiremezsin, o kendisi gelirken) uyank olursan, gel meyebilir, nk sen srece yepyeni bir ey getiriyorsun: Uyanklk. Hap rma kaybolabilir ama haprk sona erip tekrar uyank hale geldiinde nc bir ey vardr. lk olarak, haprma istemsizdir. Sen yeni bir ey getiriyorsun... Uyanklk. Uyank lk geldiinde haprma gelmeyebilir. Eer gerekten uyanksan, gelmez; hi olmayabilir. Sonra nc ey olur. Haprma aracl ile salverile cek olan enerji, o nereye gider? Se nin uyanklna gider. Aniden bir akma, bir imek olur. Uyank olur sun. Haprma ile atlacak olan ener ji uyankla gider. Aniden daha uya nk olursun. O akmada, o imekte, aydnlan ma bile mmkndr. te bu yzden bu konularn sama grnecek kadar basit olduunu sylyorum. ok ey vaat ediyor gibi grnrler. Srf hap rma aracl ile insan nasl aydnla nr? Ama haprma yalnzca haprma deildir; sen tamamen ie karyor

14 OSHO Srlar Kitab -2

sun. Ne yaparsan yap, sana her ne oluyorsa, bu tamamen ilgilidir. Yine gzlemle: Ne zaman haprma ger eklese, sen btn bedeninle, b tn zihninle ie karrsn. Haprma yalnzca burnuna olmaz; her lif, be denindeki her hcre ie karr. nce bir titreme, ince bir sallanma tm be denden geer ve bununla beraber tm beden younlar. Haprdnda tm beden gever. Ama buna uyank lk getirmek gtr. Eer uyanklk ge tirirsen, gereklemez ve eer ger ekleirse bilirsin ki uyanklk yoktu. te bu yzden uyank olmalsn. Haprmann balangcnda... n k eer balamsa, hibir ey yapla maz. Ok yaydan kmtr, artk dei tiremezsin. Mekanizma balamtr. Enerji salverilme yolundadr, durdu rulamaz. Bir haprmay ortasnda durdurabilir misin? Nasl durdurabilir sin ki... Sen hazrlanana kadar olur biter. Ortada durduramazsn. Tam balangta, uyank ol. Geldi ini hisseder hissetmez uyank ol. Gzlerini kapa ve meditasyon dolu ol. Tm bilincini, gelen haprma duygusunu hissettiin yerde odakla. Tam balangta, uyank ol. Hapr ma kaybolacaktr ve enerji daha faz la uyankla aktarlacaktr. Tm be den haprmaya katld iin, tm mekanizma ilgilidir... Bu bir geve me mekanizmasdr ve sen u anda uyanksn... Zihin, dnce, meditas yon olmayacaktr. Haprmada dnce durur. te bu yzden insanlar enfiyeden hola nr. Onlarn ykn alr, bir anlna dnce durduu iin daha geve mi hissederler. Enfiye dncesizli e ksa bir bak sunar. Enfiye saye sinde, haprma geldiinde, artk zi hin olmazlar, beden olurlar. Tek bir an iin ba kaybolur, ama bu gzel bir his verir.

Eer enfiyeye almsan, brak mak ok gtr. Sigara imekten da ha ie ileyen bir alkanlktr; onun yannda sigara imek hibir eydir. O daha derinlere iler, nk sigara i mek bilinlidir oysa haprmak bi linsizdir. Enfiyeyi brakmak sigara imeyi brakmaktan daha gtr. Si gara ime deitirilebilir, yerine ba ka bir ey konabilir... Ama enfiyenin yerine konacak bir ey yoktur, nk aslnda haprma bedendeki ok benzersiz bir olgudur. Bununla karlatrlabilecek tek ey cinsel eylemdir. Fizyoloji terimle riyle dnenler cinsel eylemin cin sel organ aracl ile haprmak gibi olduunu sylerler... Bir benzerlik vardr gerekten. Cinsellikte ok da ha fazlas sz konusudur, byk ey ler sz konusudur. Ama balangta, tam balangta, bir benzerlik vardr. Burundan bir ey dar atlr ve sen rahatlam hissedersin. Cinsel organdan bir ey atlr ve sen rahatla m hissedersin. kisi de istemsizdir. Cinsellik iinde irade ile hareket ede mezsin. Denersen, baarsz olur sun... zellikle de erkekler, nk erkein cinsel organnn bir ey yap mas gerekir. O etkendir. Onun eyle mini 'irade' ile getiremezsin. Dener sen, ne kadar ok denersen o kadar imknsz olur. Olabilir, ama sen ol masn salayamazsn. Bu yzden, Bat'da cinsellik sorun olmutur. Bat'da, cinsel bilgi bu son yarm yzyl da gelimitir ve herkes bu konuda o kadar bilinli olmutur ki cinsel ey lem gittike daha imknszlamtr. Eer uyanksan, cinsellik imkn sz olur. Eer erkek seviirken uya nksa, ne kadar uyanksa o kadar zor olur. Ereksiyon olamayabilir. Bu ira deyle getirilemez ve eer iradeyle ge tirmeye alrsan kaybedersin Ayn yntem, ayn teknik cinsellikte de

Yarg Deil Tank Ol |

kullanlabilir. Tam balangta, ereksiyonun gelmek zere olduunu his settiinde, ama daha gelmediinde, tam o titreimleri hissettiinde, uya nk ol. Titreim kaybolacak ve ayn enerji uyankla gidecek. Tantra bunu kullanmtr. Pek ok ekilde denemitir. Meditasyon ko nusu olarak gzel, plak bir kadn bulunur ve arayan, meditasyon ya par; plak kadnn nnde oturarak onun bedeni, biimi, oranlar zeri ne meditasyon yapar, cinsel merke zin ilk duygularn bekler. Duygu gel dii an, gzlerini kapatr. Kadn unu tur. Gzlerini kapatr ve duygunun farknda olur. O zaman cinsel enerji uyankla dnr. plak kadn zerine, ancak duy gunun hissedildii noktaya kadar meditasyon yapmasna izin verilir. Gzlerini kapattnda, kendi duygu larna gittiinde, orada uyank oldu unda, haprmada olan ey olur. Bu akma neden olmaktadr? nk zi hin orada deildir. Temel ey udur: Zihin orada deilse ve sen uyank san, satori olur, ilk kez samadhiyi grrsn. Dnce bir engeldir. Bu yzden dnce bir ekilde kaybolursa, o ey olur. Dnce kaybolmaldr, an cak o zaman uyanklk olur. Dnce uykuda bile kaybolabilir; dnce sen baygnken kaybolabilir; dnce sen uyuturucu aldnda kaybolabi lir. Dnce kaybolur, ama o zaman dncenin arkasnda gizli olan olgu nun farkna varacak uyanklk olmaz. Bu yzden ben meditasyonu dn cesiz bilin olarak tanmlyorum. D ncesiz ve bilinsiz olabilirsin; o za man bir anlam olmaz. Dnce ile bilinli olabilirsin; sen zaten ylesin. Bu iki eyi bir araya getir... Bilinci ve dncesizlii. Birletikleri zaman meditasyon olur, meditasyon doar.

ok kk eylerle deneyebilirsin, nk aslnda hibir ey kk deil dir. Haprma bile kozmik bir olgu dur. Varoluta, hibir ey kk, hi bir ey byk deildir. Minicik bir atm bile tm dnyay yok edebilir ve bir haprma bile, ok atomik bir ol gu bile seni dntrebilir. Bu yzden eyleri kk ya da b yk olarak grme. Kk ya da b yk eyler yoktur. Eer keskin gzle rin varsa, o zaman ok kk eyler bile yaamsal neme sahiptir. Atom larn arasnda evrenler gizlidir ve ev ren ile atom arasnda, hangisinin k k, hangisinin byk olduunu bile mezsin. Tek bir atom bile kendi iin de bir evrendir ve en byk evren atomlardan baka bir ey deildir. Bu yzden byk ve kk terimleri ni dnme. Yalnzca dene. "Bir hap rmada ne olabilir? Btn hayatm boyunca haprdm durdum ve hibir ey olmad" deme. Bu teknii getir: Tam haprmann

balangcnda,

korku

esnasnda...

Korku hissettiinde, korku geldiin de, tam korkunun geldiini hissetti inde, farkna var, o zaman korku kaybolacaktr. Uyanklk ile korku birlikte var olamaz. Uyankken nasl korkabilirsin? Ancak uyankl kay bettiinde korkabilirsin. Gerekten de, korkak insan korkan insan deil dir; korkak insan uykudaki insandr ve cesur insan korku anlarna uya nklk getirebilen insandr. Bu yz den korku kaybolur. Japonya'da, savalara uyanklk eitimi verirler. Temel eitim uyank lk eitimidir ve baka her ey ikincil neme sahiptir: Kl ustal, oku luk, her ey ikinci srada gelir. Byk Zen ustas Rinzai'nin okulukta hi baarl olamad, asla doru nokta ya, doru hedefe isabet ettiremedii sylenir. Oklar hep skalarm; asla

16

OSHO

Srlar

Kitab -2

doru noktaya ulamazm. Ve o en byk okulardan biri olarak bilinir mi. Bu yzden biri sormu: "Hi he defi tutturamazken, hep skalarken Rinzai nasl en byk oku olarak bi liniyor? Oklar asla doru noktaya ulamyor, o zaman nasl en byk okulardan biri olarak biliniyor?" Rinzai'nin takipileri yle demi: "Bu son deil, balang. Biz okun hedefe ulamas ile ilgilenmiyoruz, biz okun yolculuuna balamas ile ilgileniyoruz. Biz Rinzai ile ilgileniyo ruz. Ok yay terk ederken, o uyank; ite bu kadar. Sonu nemli deil, sonu anlamsz." Rinzai'nin mridi olan bir adam varm. Kendisi byk bir okuymu, asla hedefini skalamazm. ren mek iin Rinzai'ye gelmi, bu yzden biri yle demi: "Sen renmek iin kime gidiyorsun? O bir usta deil; mrit bile deil. O baarsz biri. Sen byk bir ustasn ve renmek iin Rinzai'ye gidiyorsun, yle mi?" Oku demi ki: "Evet, nk ben teknik olarak baarl oldum. Ama bi lincim konusunda baarsz biriyim. O teknik olarak baarsz, ama bilin konusunda usta bir oku... nk oku yaydan karken uyank ve asl nemli olan da bu." Teknik olarak usta olan bu oku nun yllarca Rinzai'den ders almas gerekmi ve her gn hedefleri yzde yz tutturuyormu. Rinzai, "Hayr. Baarsz oldun. Teknik olarak okun doru kyor. Ama sen orada deil sin, uyank deilsin. Onu uykunda kaybediyorsun" diyormu. Japonya'da savalar ilk nce uyank olmak konusunda eitiyorlarm ve baka her ey arkasndan ge liyormu. Bir sava, uyanksa cesur bir adamdr. kinci Dnya Sava'nda, Japon savalarna ayak uydurulamad hissedilmi; cesaretleri

rakip tanmazm. Bu nereden geli yor? Fiziksel olarak o kadar gl de iller, ama bilinlilik iinde, uyanklk iinde, korku gelemez. Onlar korkmu yorlar ve korku geldiinde Zen yn temlerini deniyorlar. Bu sutra, korku esnasnda, endie de diyor... Endie hissettiinde, ok endielendiinde, dene. Ne yapmal? Endie geldiinde normalde ne yapar sn? Sahi, ne yaparsn? Onu zmeye alrsn. Seenekler denersin ve git tike daha ok iine girersin. Daha da byk bir karmaa yaratrsn, nk endie dnerek zlemez. D nerek zlemez, nk dnme nin kendisi bir tr endiedir. Bu yz den onun daha fazla bymesine yar dmc olursun. Dnce aracl ile ondan kamazsn; daha derinlerine gidersin. Bu teknik, endie konusun da hibir ey yapma, diyor. Yalnzca uyank ol. Yalnzca uyank ol! Sana bir baka Zen ustas olan Bokuju hakknda eski bir hikye an latacam. Yalnz bana bir maara da yayormu, yapayalnz, ama bir gn ya da gece, zaman zaman yk sek sesle "Bokuju!" diyormu... Ken di ismi. Sonra "Evet efendim, bura daym!" diyormu. Ve orada baka kimse olmuyormu. Mritleri ona soruyormu: "Neden 'Bokuju!' diyorsun, kendi ismini sy lyorsun ve sonra, 'Evet efendim, buradaym!' diyorsun?" Demi ki: "Ne zaman dnmeye balasam, uyank olmay hatrlamam gerekiyor ve bu yzden kendi ismimi sylyorum: 'Bokuju!' Ve 'Evet efen dim, buradaym!' dediim an dn ce, endie kayboluyor." Sonra, son gnlerinde, iki, se ne boyunca hi "Bokuju!" dememi ve hi "Evet efendim, buradaym!" diye yant vermemi.

Yarg Deil Tank Ol |

Mritleri sormu: "Usta, neden ar tk bunu hi yapmyorsun?" O da demi ki "Artk Bokuju dai ma var. O daima var ve gerek yok. Daha nce yokluunu hissediyor dum. Zaman zaman endieye kapl yordum, endieyle bouluyordum ve Bokuju orada olmuyordu. Bu yz den Bokujul'yu hatrlamam gereki yordu, hatrladmda da endie kay boluyordu." Kendi ismini dene. Derin bir endi e hissettiinde, kendine seslen. Bu nu dene. Bu gzel bir eydir. smini dene. Derin endie hissettiinde, kendine seslen... sminle seslen... "Bokuju" ya da herhangi bir isim, ama kendi ismin... Ve sonra yant ver: "Evet efendim, buradaym!" Far k hisset. Endie kaybolacaktr. En azndan, tek bir an iin, bulutlarn tesini greceksin ve o gr derin leebilir. Bir kez uyank olduunda, endienin olmadn renince, en die kaybolur; kendi benliin ve i sel mekanizmann ileyii hakknda derin bir bilie gelirsin.

...Bir uurumun zerinde, savata uarken, ar merak durumunda, a ln balangcnda, aln sonunda, kesintisiz farknda ol.
Herhangi bir eyi kullanabilirsin. Alk duyduysan, uyank ol. Alk his sederken ne yapmal? Ne oldu? A hissettiinde asla onu bana gelen bir ey olarak grmezsin. Sen alk olursun. "Am" diye hissedersin. Asl his, "Ben alm"dr; ama sen alk deilsin, yalnzca onun bilincindesin. O snrda olan bir ey. Sen merkez sin, onun farkna vardn. O bir nesne. Sen zne olarak kalyorsun, sen ta nksn. Sen alk deilsin; alk senin bana geliyor. Alk yokken de var dn ve alk yok olduu zaman da olacaksn. Bu yzden alk bir tesa dftr; o senin bana geliyor.

Uyank ol, o zaman onunla zdelemezsin. Alk hissediyorsan, al n varl konusunda uyank ol. Ona bak, onunla karla, yzle. Ne ola cak? Ne kadar ok uyank olursan, alk o kadar uzakta hissedilecek; ne kadar az uyank hissedersen, o ka dar yakn olacak. Uyank deilsen, tam merkezde, "Ben alm" diye hissedeceksin. Uyank olursan, alk frlatlp atlacak. Alk orada, sen bu radasn. Alk bir nesne, sen tank sn. Oru srf bu yzden, bu teknik iin kullanlmtr. Orucun kendi ba na bir faydas yoktur. Eer alkla bu teknii yapmyorsan, oru aptal cadr... Yalnzca aptalca, faydasz. Mahavira orucu bu teknikle kullan yordu ve Caynalar orucu bu teknik olmadan kullanyorlar. O zaman ap talcadr. Bu durumda yalnzca ykc olursun ve bunun bir faydas olmaz. Aylarca a kalabilir, alkla zdele ebilir, "Ben am" diye hissedebilir sin. Bu faydaszdr, zararldr. Oru tutmaya gerek yoktur. Bunu her gn hissedersin, ama sorunlar vardr. te bu yzden oru faydal olabilir. Normalde, biz alk hissetmeden midemizi yiyecekle doldururuz. a da dnyada alk hissetmeye gerek yoktur. Yemeklerin iin belirli za manlarn vardr ve yersin. Bedenin kendini a hissedip hissetmediini hi sormazsn; belirli bir saatte ye mek yersin. Alk hissedilmez. "Ha yr, saat birde a hissediyorum" diye bilirsin. Bu sahte bir alk olabilir; byle hissediyorsun, nk saat bir, senin zamann. Bir gn bir hile hazr la. Karna ya da kocana saati deitir mesini syle. Saat on ikide, saat biri gstersin. Alk hissedeceksin. Ya da bir saatlik oru olsun: Saat tam iki de, saat biri gstersin, ancak o za man a hissedeceksin. Saate bak

18 |

OSM O

Srlar

Kitab -2

yorsun ve alk hissediyorsun. Bu ya paydr, sahtedir, gerek deildir. Bu yzden oru faydal olabilir. Oru tutarsan, o zaman iki, gn sahte alk hissedersin. Ancak n c ya da drdnc gnden sonra gerek alk hissedilir; bedenin talep eder, zihnin deil. Zihin talep ettiin de, bu sahtedir. Beden talep ettiin de gerektir. Ve gerek olduunda, sen uyankken, bedeninden tama men farkl olursun. Alk bedensel bir olgudur. Bir kez o aln senden farkl olduunu ve senin ona tank ol duunu hissetmeyi baarnca, bede ni am olursun. Ama herhangi bir eyi kullanabi lirsin, bunlar yalnzca rnektir. Bu teknik pek ok ekilde kullanlabilir; sen kendi eklini dzenleyebilirsin. Ama bir konuda srar et: Alkla deni yorsan, o zaman en az ay a kal. Ancak o zaman, bir gn bedenle z delemeyi brakrsn. Her gn ara deitirme, nk her teknikte bir derinlemeye ihtiya duyulur. Bu yzden ay boyunca tek bir eyi se. Ona bal kal, teknii uygu la, onun zerinde almaya devam et ve daima, balangta farknda ol may hatrla. Ortada zor olacaktr, nk bir kez senin alk olduun kimlii hissedilince, bunu deitire mezsin. Zihinsel olarak deiebilir sin. "Hayr, ben alk deilim, ben ta nm" diyebilirsin. Bu sahtedir. Ko nuan zihindir, bu hissedilen bir de neyim deildir. Balangta farknda olmaya al ve hatrla, "Ben alk deilim" demeyeceksin. Zihin bu e kilde aldatabilir. "Alk var, ama ben a deilim. Ben beden deilim, ben brahmanm" diyebilirsin. Hibir ey sylemeyeceksin. Ne dersen de sah te olacaktr, nk sen sahtesin. "Ben beden deilim" diye tekrar lamak yardmc olmaz. "Ben beden

deilim" der durursun, nk beden olduunu biliyorsun. Beden olmad n gerekten biliyorsan, "Ben be den deilim" demenin ne faydas var? Hi faydas yok, aptalca gr nr. Farknda olduun zaman, "Ben beden deilim" hissi gelecektir. Bu bir dnce olmayacaktr, bir his ola caktr. Bu bata hissedilmeyecektir, bu tm benliinde hissedilecektir. Mesafeyi hissedeceksin... Bedenin ok uzakta olduunu, "Ben tama men farklym". kisini kartrma olasl bile yoktur. Yapamazsn. Be den bedendir; o maddedir ve sen bi linsin. Birlikte yaayabilirsin, ama asla karmazlar. Asla kark ola mazlar.

65. Teknik

Baka retilerin safl bizim iin kirliliktir. Saf ya da kirli olan hibir eyi tanma.
Bu Tantra'nn temel mesajlarn dan biridir. Bunu kavramak ok g tr, nk tamamen etik ddr. Ah laksz demiyorum, nk Tantra ah lak ya da ahlakszlkla ilgilenmez. Tantra bunun anlamsz olduunu syler. Bu mesaj senin saflk ve kirli liin tesine, aslnda blnmenin tesine, ikiliin tesine bymen iindir. Tantra der ki, varolu ikili de ildir, birdir ve tm ayrmlar insan eliyle yaratlmtr... Tm ayrmlar... Ayrmlar bu halleriyle insan yaratm drlar. yi-kt, saf-kirli, ahlakl-ahlaksz, erdem-gnah: Btn bu kavram lar insan yaratmdr. Bunlar insann tavrlardr; gerek deillerdir. Kirli nedir, saf nedir? Senin yorumuna baldr. Ahlaksz nedir, ahlakl ne dir? Senin yorumuna baldr. Nietzsche bir yerlerde, ahlakn ta mamen yorum olduunu sylemi.

Yarg Deil Tank Ol |

19

Bu yzden bu lkede bir ey ahlakl olabilir, komu lkede ahlaksz ola bilir, bir ey bir Mslmana ahlakl gelebilir, bir Hinduya ahlaksz gelebi lir, bir Hristiyana ahlakl, bir Caynaya ahlaksz gelebilir. Ya da bir ey eski nesil iin ahlakl olabilir, yeni nesil iin ahlaksz olabilir. Duruma baldr; bu bir tavrdr. Temel ola rak, bir kurgudur. Gerek, basit ger ektir. plak gerek, basit gerektir; ne ahlakl, ne ahlakszdr, ne saf, ne kirlidir. Yeryzn insansz hayal et. O za man ne saf, ne kirli olacakt. Her ey olacakt... Yalnzca "olacakt". Hibir ey saf olmayacakt, hibir ey kirli olmayacakt; hibir ey iyi olmaya cakt, hibir ey kt olmayacakt. nsan ile, zihin ie karyor. Zihin blyor. 'Bu' iyi, o' kt diyor. Bu blnme yalnzca dnyann bln mesine sebep olmuyor; bu blnme blende de blnme yaratyor. B lersen, o blnme ile sen de bl nrsn ve dsal blnmelerini unut madn srece isel blnml n aamazsn. Dnyada ne yaparsan yap, kendine de yapmsndr. Siddha Yoga nn en byk ustala rndan biri olan Naropa yle demi: "Bir santim blnme ve cennet ile ce hennem ayrlr.'' Bir santim blnme! Ama biz blp duruyoruz; etiketliyo ruz, knyoruz, yarglyoruz. Varolu un plak gerekliine bak ve etiket leme. Ancak o zaman Tantra'nn retileri anlalabilir. yi ya da kt de me; geree zihnini getirme. Zihnini geree getirdiin an, bir kurgu yarat m olursun. Artk o bir gerek deil dir, bir gereklik deildir: Senin yanstmandr. Bu sutra diyor ki:

Baka retilerin safl bizim iin kirliliktir. Gerekte, saf ya da kirli olan hibir eyi tanma.

Baka retilerin safl bizim iin kirliliktir. Tantra diyor ki: "Baka retiler iin ok saf olan, bir erdem olan, bizim iin gnahtr, nk on larn saflk kavram bler. Onlar iin bir ey kirli olur." Bir adama aziz dersen, bir gnah kr yaratm olursun. Artk bir yerler de, bir bakasn knamak zorunda sn, nk gnahkr olmadan aziz var olamaz. Ve tm abalarmzn samalna bak: Gnahkrlar yok edip duruyoruz ve hi gnahkr ol mayan bir dnya hayal ediyoruz, dili yoruz... Yalnzca azizlerden oluan bir dnya. Bu samadr, nk g nahkrlar olmadan azizler var ola maz. Onlar ayn madalyonun dier yzdr. Madalyonun bir yzn yok edemezsin, ikisi birden var olur. G nahkrlar ve azizler tek bir eyin parasdrlar. Gnahkrlar yok edersen, azizler de dnyadan silinir Ama kork ma; brak yok olsunlar, nk bir kymetleri olduunu kantlayamamlardr. Gnahkrlar ve azizler tek bir yo rumun, dnyaya kar, "Bu iyi, bu k t!" denen tek bir tavrn parasdrlar. "Bu kt!" demediin srece "Bu iyi!" diyemezsin. yiyi tanmlamak iin ktye ihtiya vardr. Bu yzden iyi ktye bamldr, erdem gnaha bamldr ve azizlerin gnahkrlar olmadan var olmalar imknszdr. Bu yzden gnahkrlara minnet duy maldrlar; onlarsz var olamazlar. Onlarla karlatrma iindedirler, onlarla iliki iindedirler, bu yzden gnahkrlar ne kadar knarlarsa k nasnlar, ayn olgunun parasdrlar. Gnahkrlar dnyadan, ancak aziz ler kaybolduunda kaybolabilirler... Bundan nce deil. Ve erdem kavra m olmadnda gnah da olmaz. Tantra der ki asl olan gerektir ve yorum gerekddr. Yorumlama.

20

OSHO

Srlar

Kitab -2

Saf ya da Kirli olan hibir eyi ta nma. Neden? nk saflk ve kirlilik, bizim gereklie dayattmz yaklamlarmzdr. unu dene. Bu teknik zahmetlidir, basit deildir... nk biz ikili dnceye yle ynelmiiz ki, ikili dnceye yle kk salmz ki, kendi knamalarmzn ve hakl karmalarmzn bile farknda deiliz. Biri burada sigara imeye balasa, bilinli olarak hibir ey hissetme mi olabilirsin, ama knarsn. inde, derinliklerde, knarsn. Baklarn k nar ya da bakmayn knar. O kiiye bakmam olabilirsin ve onu knamsndr. Bu zor olacaktr, nk alkanlk derinlere kk salmtr. Knar durur sun, kendini hakl karr durursun... Jestlerinle, oturuunla, ayakta duru unla... Ne yaptnn farkna bile varmadan. Birine glmsediinde ya da birine glmsemediinde, birine baktnda ya da bakmadnda, biri ni grmezden geldiinde, ne yapyor sun? Kendi yaklamlarn dayatyor sun. Bir eyin gzel olduunu syl yorsun; o zaman baka bir eyi ir kin olarak knam oluyorsun. Bu iki li tavr ayn zamanda seni de bl yor, bu yzden iinde iki kii oluyor. Biri fkelendiinde ve sen ona f kenin kt olduunu sylediinde, kendin fkelenirsen ne yapacaksn? Bunun kt olduunu syleyeceksin ve o zaman sorun kacak, nk yle diyeceksin: "Bu kt: iimdeki bu fke kt." O zaman kendini iki kiiye blmeye balam olacaksn... Kt bir insan, eytani biri ve iyi bir insan, bir aziz. Elbette, ierideki aziz le zdeleme eiliminde olacaksn, bu yzden eytan, iindeki eytani kiilik knanacak. kiye blnm sn. Artk daimi bir atma, bir e liki olacak. Artk bir birey olamaz

sn; bir kalabalk olursun, kendine kar blnm bir ev. Artk huzur, sessizlik olmaz. Yalnzca gerilim ve strap hissedersin. te hissettiin de bu, ama neden olduunu bilmiyor sun. Blnm bir insan huzur bula maz. Nasl bulabilir ki? eytan nere ye koyacak? Onu yok etmen gerek ve o sensin; onu yok edemezsin. Sen iki deilsin. Gereklik birdir, ama senin blen tavrn yznden dsal gereklii blmsn. Sonra buna uygun ekilde isel olan da b lnm... Bu yzden herkes kendisi ile atma halinde. Sanki bir ele kar savayormusun gibi... Sa el sol elle savayor ve enerji aslnda bir. Sa elimde ve sol elimde, ben varm; ikisinde de ben akyorum. Ama biri ile dierine kar kabili rim, sa elim sol elime kar... By lece bir eliki, sahte bir sava yara tabilirim. Zaman zaman sa elimin kazandn, sol elimin yenildiini syleyerek kendimi kandrrm. Ama bu bir aldatmaca olur; nk ikisi nin iinde de benim olduumu ve her an solu kaldrp sa indirebile ceimi biliyorum. Ben ikisi birde nim; iki el de benim. Bu yzden, azizi ycelttiini, ey tan ezdiini ne kadar dnrsen dn, bil ki her an konumlarn de itirebilirsin ve aziz der, eytan ykselir. Bu korku gvensizlik yara tr; nk hibir eyin kesin olmad n bilirsin. u anda ylesine sevgi dolu olduunu, nefretini ezdiini bili yorsun; ama korkuyorsun, nk her an nefret ykselebilir ve sevgi ezile bilir. Her an olabilir, nk her iki sinde de sen varsn. Tantra der ki blme, blnmemi ol, ancak o zaman muzaffer kabilir sin. Nasl blnmemi olmal? Kna ma, "Bu iyi!", "Bu kt!" deme. Saf

Yarg Deil Tank Ol |

21

lk ve kirlilik konusundaki btn kav ramlar geri ek. Dnyaya bak, ama ne olduunu syleme. Cahil ol, fazla bilge olma. Etiketleme, sessiz kal, k nama, hakl karma. Dnya hakkn da sessiz kalabilirsen, yava yava bu sessizlik ie iler. Ve eer dsal olarak blnme yoksa, isel bilinte ki blnme de yok olur nk ikisi birlikte var olabilir. Ama bu toplum iin tehlikelidir. te bu yzden Tantra basklanmtr. Bu tehlikelidir! Hibir ey ahlaksz deildir, hibir ey ahlakl deildir; hibir ey saf deildir; hibir ey kir li deildir, her ey olduu gibidir. Gerek bir tantrika bir hrszn kt olduunu sylemez; onun bir hrsz olduunu syler, o kadar. Ve 'hrsz' szcn kullanrken, zihninde k nama yoktur. Bu 'hrsz' yalnzca bir gerektir, bir knama deil. Eer biri, "te byk bir aziz" derse, o "Ta mam! O bir aziz" der. Ama iinde bir deerlendirme yoktur. "O iyi" de mez, "Tamam! Bu bir aziz, o bir hr sz" der. Tpk bu bir gl, o bir gl de il, bu aa yksek, o aa alak, ge ce karanlk, gndz aydnlk der gi bi... Ama karlatrma olmadan. Ama bu tehlikelidir. Bir ey knan madan, baka bir ey takdir edilme den toplum var olamaz... Toplum var olamaz! Toplum ikilik temelinde var olur. te bu yzden Tantra basklanmtr. Antisosyal olduu dnl mtr, ama deildir. Deildir! Ama bu ikilik olmay tavr transandantal dr, akndr. Toplum kart deildir, akndr; toplumun tesindedir. unu dene. Herhangi bir deer ol madan, yalnzca doal gereklerle dnyada hareket et: Biri u, biri o. Ve o zaman, yava yava, kendi iin de bir blnmemitik hissedeceksin. Kutupsallklarn bir araya gelecek, 'iyi'n ve 'kt n bir araya gelecek. Bir

olacaklar, bir birlik halini alacaklar. Saf olan, kirli olan hibir ey kalma yacak. Gereklii bil. Dier retilerdeki saflk bizim iin kirliliktir. Tantra der ki: "Dierlerinde temel olan bizim iin zehirlidir." rnein, iddetsizlie dayal retiler vardr. iddetin kt, iddetsizliin iyi oldu unu sylerler. Tantra iddetsizliin iddetsizlik, iddetin iddet olduu nu syler; hibir ey iyi deildir, hi bir ey kt deildir. Cinsellikten kanmaya dayal retiler vardr... Brahmacharya'nn iyi, cinselliin kt olduunu sylerler. Tantra cinselliin cinsellik, brahmacharya'nn brahmacharya olduunu syler. Biri brahmachari'dir, dieri deildir. Ama bunlar basit gerekler dir, onlara yapk deerler yoktur. Ve Tantra brahmacharya'nn iyi oldu unu asla sylemez, cinsellikten ka nmann kt olduunu, cinsellik yaayann kt olduunu asla syle mez. Tantra bunu sylemez. Tantra her eyi olduu gibi kabul eder. Ne den? inde bir birlik yaratmak iin. Bu, iinde bir birlik yaratmak iin, iinde btn, blnmemi, eliki siz, kartlklar barndrmayan bir va rolu olmas iin bir tekniktir. Ancak o zaman sessizlik mmkndr. Bir eye kar karak bir yere gelmeye alan biri asla huzur bulamaz. Na sl bulabilir ki? Ve kendi iinde b lnm, kendi iinde savaan biri nasl kazanabilir? mknszdr. Sen ikisi birdensin, o zaman kazanan kim olacak? Kimse kazanmayacak ve sen kaybedeceksin, nk bo yere savaarak enerjini harcayacak sn. Bu, kendi iinde bir birlik yarat mak iin bir tekniktir. Vadilerin yok olmasna izin ver; yarglama. sa bir yerlerde, "Yarglama ki yar glanmayasn!" demitir. Ama Yahu-

22

OSHO

Srlar

Hitab -2

dilerin bunu anlamas imknszdr, nk tm Yahudi dncesi ahlak ynelimlidir: "Bu iyi, bu iyi deil." sa "Yarglama!" retisinde, Tantra te rimleri ile konuur. Eer ldrlm se, armha gerilmise, bunun yzndendir. Onun bir Tantra yakla m vard: "Yarglama!" Bu yzden bir fahienin kt ol duunu syleme... Kim bilir? Ve bir pritenin iyi olduunu syleme. Kim bilir? Ve nihai olarak ikisi bir oyunun paralardr. Onlar birbirlerine dayal dr... Mterek bir varolua. Bu yz

den sa, "Yarglama!" der ve bu sutrann anlam budur: "Yarglama ki yarglanmayasn!" Yarglamyorsan, ahlak bir a dan bakmyorsan, yalnzca gerekle ri olduklar gibi gzlemliyorsan, onla r kendine gre yorumlamyorsan, o zaman sen de yarglanamazsn. Ta mamen dnm olursun. Artk se nin herhangi bir ilahi g tarafndan yarglanman gerekmez... Gerek yok tur! Sen, kendin ilahi olmusundur; sen, kendin Tanr olmusundur. Ta nk ol, yarg deil.

42. BLM

lkeler Deil, Tantra Araclyla Uyanklk

S O R U L A R
Ahlaksz bir yaam meditasyon iin engel oluturmaz m? nsan yaamn baz kurallarn izler ve bunlara ahlak derse, Tantra'nn buna bir itiraz olur mu? Hibir ey kirli deilse, bakalarnn retileri nasl kirli olur? fade edilmeyen bir arzu kaynaa dnp insana enerji verir mi? Basklamay ve teslimiyeti engellemek iin aba gstermek basklama deil midir?

Soru:
Osho, ahlaksz bir hayatn meditasyona engel oluturaca doru deil mi?

Meditasyon nedir? Senin Ka rakterin deildir, yaptklarn deildir. Senin ne olduun dur. Karakter deildir, her yaptna getirdiin farkndalktr. Yapmak nemsizdir. Ahlakl da olsa ahlaksz da, sorun, bilinli olarak yapp yap madndr. Uyank msn? Uyank san, meditasyon gerekleir. Uyank deilsen, uykuda yaarsn. Tamamen uykudayken ahlakl olabilirsin, sorun olmaz. Tersine, ta mamen uykuda olmak istiyorsan ah lakl olmak daha iyidir, nk o za man toplum seni rahatsz etmez. O zaman kimse sana kar olmaz. Ra hata uyuyabilirsin. Toplum sana yardmc olur. Meditasyon doluyken ahlakl ola bilirsin, ama ahlakszlk hep hemen arkanda olur. Tpk bir glge gibi se ni takip eder ve ahlaklln ok y zeysel olur, nk ahlaklln ancak sen uykudayken dardan dayatlabilir. Sahte olabilir, yalan olabilir, yalnzca takndn bir yz olabilir, senin benliin olamaz. Dsal olarak ahlakl olabilirsin, ama iten ie ah laksz olarak kalrsn. Ve dsal ola rak ne kadar ahlakl olursan, iten ie o kadar ahlaksz olursun... Ayn orandadr; nk ahlaklln asln da derin bir basklamadan baka bir ey deildir. Uykudayken baka hi bir ey yapamazsn; ancak baskla yabilirsin.

Bu ahlakllk aracl ile sen de sahte olursun. Bir kii olmazsn, yal nzca bir 'kiilik' olursun... Yalnzca sahte bir varlk. Ardndan ac gelir ve sonu olarak patlama eiine gelir sin... Baskladn her eyin patlama s. Orada, seni bekliyor. Ve eer uy kudaki ahlaklln gerekten drst se, delirirsin. Ancak drst olmayan biri delirmeden ahlakl kalabilir. ki yzlln anlam budur. kiyzller yalnzca ahlaklym gibi yaparlar. Ahlaksz olmann yollarn ve yn temlerini bulurlarken daima yzeyde ahlakl kalrlar ya da ahlaklym gibi yaparlar. Ancak o zaman insann ak l banda kalr; aksi halde delirirsin. Bu szde ahlakllk yalnzca iki se enek brakr. Drstsen delirirsin; d rst deilsen ikiyzl olursun. Bu yz den akll, kurnaz olanlar ikiyzldrler. Basit, masum olanlar, bu tr re tilerin Kurbanlar olanlar delirirler. UyKudayken, gerek ahlakllk ba na gelmez. Hem, "gerek ahlak" ile neyi Kastediyorsun? Sana dardan dayatlm bir ey deil, Kendiliinden benliinden ieklenen bir ey. Ger ek ahlak ahlakszIn Kart deildir; gerek ahlak yalnzca bir ahlakszlk eksikliidir, Kart deildir. rnein, Komularn, her eyi sevmen, sevgi dolu olman retilebilir. Bu ahlaKi bir tavr haline gelir, ama nefret iinde Kalr. Kendini sevgi dolu olmaya zor larsn ve zorlama bir sevgi gerek ola-

26

OSHO

Srlar

Kitab -2

dn. Ne kadar derine gidersen, o ka maz. Seni ya da sevdiin insan tat dar ahlakl olursun, ama o ahlak top min etmez. Bu sahte sevgi ile hi kim lumun ahlak olmayacaktr. Sen 'ah se tatmin olamaz. lakl olmak'tan kanarak ahlakl ola Tpk sahte su gibidir. Kimsenin caksn... Ahlakl olduunun farkna susuzluu giderilmez onunla. Nefret varmadan, nk iinde ona kar oradadr ve nefret kendini gsterme ye almaktadr. Sahte bir sevgi onu olan hibir ey yoktur. Basite sevgi dolusun, nk sevgi doluyken mut engellemekten baka ie yaramaz. Tersine, nefret sahte sevginin iine lu hissediyorsun. O, bal bana bir de iler, onu bile zehirler ve sevgin mutluluk. Sonu yok; sonuca gerek yalnzca bir tr nefret halini alr. ok yok. Seversen Tanr'nn krallna gi receinden deil. Bu bir alveri de hileli ve sinsidir. Gerek ahlak, kendi derinliklerine il. Toplumun ve szde dinlerin vaaz ettii ahlak bir alveritir: "unu gitmi birindedir. Ne kadar derine gi dersen, o kadar sevgi dolu olursun. yap, bunu alrsn. Bunu yapmazsan Nefrete kar dayatlan bir ey deildir; onu elde edemezsin. Hatta cezalan drlrsn." Bu bir alveritir. nefrete dman bir ey deildir. Ne ka Tantra'nn ahlak bir pazarlk de dar derine gidersen, sevgi iinden d ildir, bir olutur. Ne kadar derine gi ar o kadar ok akar. Nefretle hi ilgi si yoktur; nefretle hi ilgili deildir. dersen, an o kadar ok yaamaya balarsn. Sevmenin mutluluk oldu Merkezine ulatn an, hibir ahlaki unu hissetmeye balarsn. Bu, ba dayama olmadan sevgi dolu olursun. ka bir eye ulamak iin bir adm, bir Sevgi dolu olduunun farkna varma bir pazarlk deildir; kendi yabilirsin bile. Nasl farkna varabilirsin koul, yeterlidir. Seversin, nk ki? Bu sevgi o kadar doaldr ki, tpk kendine severken mutlu hissedersin. Kom nefes almak gibi olacaktr, tpk glge un iin hibir ey yapmamaktasnnin seni takip etmesi gibi olacaktr. Ba dr; kimseye yardm etmiyorsun. Sev site sevgi dolu olacaksn. mek bir zevktir. imdi, burada senin Tantra isel yolculuu retir. Ah lak olur, ama bu bir sonu olur, bir iin iyidir. Gelecekte bir cennet ya da n art deil. Bu ayrm aka anla. cehennem yoktur. imdi cenneti ya Tantra der ki, ahlak ve ahlakszlk ratr ve Tanrnn krall iine girer. kavramlarna fazla dolama. Onlar Ve tm erdemlerde de ayns olur; dsal kavramlardr. Tersine, sen ie kendiliinden ieklenirler. imdi soruya bak: Ahlaksz bir ha dn. Bu yzden teknikler nasl ieri gidilecei konusundadr. Ve ahlak ya yatn meditasyona engel oluturaca da ahlakszlk, saflk ya da kirlilik ile doru deil mi? Aslnda doru olan ilgilenme; ayrmlarla ilgilenme. Sen tam tersidir. Meditasyon dolu bir ya am ahlaksz bir yaama engel olu yalnzca ie dn. Dsal olan unut... turur. Ahlaksz bir yaam herhangi Dsal dnyay, toplumu ve toplu bir engel oluturamaz. Ahlaksz bir mun sana rettii her eyi. Toplu yaam, meditasyon deilsin demek mun rettii her ey ikiliki olacak tr; basklayc olacaktr; iinde bir tir... Derin uykudasn. te bu yzden eliki olacaktr. Eer orada eliki kendine zarar veriyorsun. Tantra iin, temel ey meditasvarsa, ieriye gidemezsin. yondur, uyanklktr, farkndalktr. Bu yzden elikiyi unut, eliki Bundan daha temel hibir ey yok yaratan her eyi unut. Yalnzca ie

lkeler Deil, Tantra Araclyla Uyanklk I 27

tur. nsan ahlakszsa, bu onun uya nk olmadn gsterir. Bu yalnzca bir semptomdur. Ahlaksz yaam yal nzca, uyank olmadnn sempto mudur. Sradan reti ne yapar? S radan retmenler bu uyuyan, ahlak sz adama ahlakl olmasn syler. Adam ahlakszlktan ahlaklla gee bilir, ama uyku devam eder. Bu yzden tm aba boa harca nr, nk asl hastalk ahlakszlk deildir; ahlakszlk yalnzca bir semptomdu. Hastalk uyank olma makt, meditasyon dolu olmamakt. te bu yzden adam ahlakszd. Onu ahlaka dndrebilirsin. Korku yarata bilirsin ve yalnzca uykuda olan biri ni korkutabilirsin; aksi halde korku yaratamazsn. Cehennem hakknda korku yara tabilirsin, cennet konusunda bir kr motivasyonu yaratabilirsin. Bunlarn ikisi de ancak sen uykudaysan mm kn olur. Uykuda deilsen tehdit edi lemezsin, kr kullanlarak motive edilemezsin. Bu iki ey ancak zihin uykudaysa anlaml olur. Bu yzden ceza korkusu yaratr san insan ahlakszlktan ahlaka ge er... Korku yznden. Kr motivas yonu yaratrsan ahlakszlktan ahlaka geer... ehvet, agzllk, kr mo tivasyonu yznden. Agzllk ve korku uyuyan zihnin parasdrlar. Adam uykuda kalr, temelde hibir ey deimez. Adam toplum iin iyidir; sorun de ildir. Toplum iin ahlaksz insan so rundur, ama ahlakl insan sorun de ildir. Bylece toplum sorunlarn zm olur, ama adam yine uykuda kalr. Onun iin hibir ey zlm deildir; artk toplum iin daha uy gundur. nceden uygun deildi. Bu gerei grmeye al: Ahlaksz in san toplum iin uygunsuzdur, ama kendisi iin uygundur. Ahlakl insan

toplum iin uygun olur, ama kendisi iin uygunsuz olur. Yani yalnzca madalyon ters ev rilmi olur. te bu yzden ahlaksz insan daha mutlu ve neeli grnr, ahlakl insan ise ciddi, hznl, s kntldr. Ahlaksz insan toplumla mcadele etmektedir ve ahlakl in san kendi kendisiyle mcadele halin dedir. Ahlaksz insan yalnzca yaka lanma korkusu olduu iin endie hisseder. Yakalanmaktan korkar, ama zevk almaktadr. Kimse onu ya kalayamazsa, yakalanma korkusu yoksa, sorun yoktur. Ahlakl insan kendi iindeki bir mcadelede ksl kalr. Onda hibir ey yolunda deildir; yalnzca toplum iin uygundur. Ahlak bir kayganlatrcdr, dierlerinin yannda rahat ha reket etmeni salar. Ama sonra ken di kendin hakknda huzursuz olur sun. Toplumla birlikteyken de, kendi banayken de huzursuzluk kalr. An cak uyandn zaman huzursuzluk tan kurtulursun. Tantra temel hastalk ile ilgilenir, semptomlarla deil. Ahlak semptom lar ortadan kaldrr. Bu yzden Tantra der ki, ahlak ya da ahlakszlk kavram lar ile ilgilenme. Bu Tantra'nn, ahlak sz ol dedii anlamna gelmez. Tantra sana ahlakl olman bile syleyemez ken nasl sana ahlaksz olman sy ler? Tantra der ki, btn bunlar an lamszdr: Ahlak ve ahlakszlktan bahsetme; kke in. Ahlakl ya da ah laksz olabilirsin, ama bu yalnzca semptomdur. Kke in! Kk udur: Sen uykudasn... Derin uykuda. Bu uyku dzenini nasl krmal? Nasl farknda olmal, nasl tekrar tekrar uykuya dalmaktan kanmal? te Tantra bununla ilgilenir... Ve bir kez uyank olunca karakterin deiir. Ama bu yalnzca bir sonutur. Tantra der ki, sen bu konuda endielenme;

28

OSHO

Srlar

Kitab -2

bu yalnzca bir sonutur. Kanlmaz olarak gerekleir, bu yzden senin bu konuda endielenmene gerek yoktur. Onu sen oldurmayacaksn, o kendiliinden olacak. Sen yalnzca daha, daha fazla uyank ol. O zaman daha, daha az ahlaksz olacaksn. Ama bu ahlakszlk zorlama olmaya cak; senin baardn bir ey olmaya cak. Sen yalnzca uyank olmaya a lacaksn ve o olacak. Uyank bir insan nasl iddet dolu olabilir? Uyank bir insan nasl nefret ve fke hissedebilir? elikili gr nebilir, ama yledir. Ancak uykuda biri nefretsiz yapamaz. mknszdr. Ancak fke yokmu, nefret yokmu gibi davranabilir. Sevgi, sevecenlik, iyilik, duygudalk hissediyormu gi bi yapabilir. Btn bunlar sahtedir. Uyanm olann bana tam tersi ge lir. fkeye gerek varsa, yalnzca nu mara yapabilir. fkeli olamaz; yalnz ca rol yapar! fkeye gerek varsa... Bazen gerek olur... Yalnzca rol ya par. zntl olamaz, ama eer ge rekiyorsa zntlym gibi yapabi lir. Artk bunlar imknszdr. Artk sevgi doaldr, tpk nce den nefretin doal oluu gibi. nce den sevgi yalnzca bir rold. Artk nefret yalnzca bir rol olabilir... Eer gerekirse. Byk tapnaktaki para deitirenlerle kavga eden sa yalnz ca rol yapyordu. O fkeli olamaz, ama rol yapmay seti. Gerekten f keli olamaz. fkeli olamaz, ama f keyi kullanabilir... Tpk senin sevgiyi kullandn ve sevgi dolu olamadn gibi. Sen sevgiyi belirli amalar iin kullanrsn. Senin sevgin yalnzca baka bir eyi elde etmek iin bir ara; o asla gerek sevgi deil. Para elde etmeye alyor olabilirsin, cin sellik, herhangi bir ey elde etmeye alyor olabilirsin... Egonun tatmin

edilmesi, zafer, ok gl olduun duygusu. Baka herhangi bir ey el de etmeye alyor olabilirsin ama bu asla sevgi deildir. Bir buda, eer bunun ie yaraya can dnrse fkelenebilir. Sev gisi yznden zaman zaman fkele nebilir, ama bu yalnzca bir roldr ve yalnzca budalalar aldanr buna. Bi lenler kahkaha atmaya balar. Medi tasyon derinletike, der Tantra, sen deimeye balarsn. Ve deimen gzeldir. Eer onu "yaparsan", asla ok derin olamaz, nk yapmak y zeydedir. Bu yzden Tantra der ki onun benlikten, tam merkezden ol masna izin ver. Brak merkezden e pere aksn; eperden merkeze dayat ma onu. Bu imknszdr. Tantra ahlakl ya da ahlaksz de mez. Tek nemli ey udur: Uyku daysan bunu deitirmeye al. Her neredeysen, kendine daha, daha faz la uyank olma izni ver. Ahlakszsan, der Tantra, sorun deil. Biz senin ah lakszlnla ilgilenmiyoruz, biz senin uykunla ve onu nasl uyankla d ntreceinle ilgileniyoruz. Ahlak szlkla mcadele etme. Yalnzca uy kunu dntrmeye al. Ahlaklysan, sorun deil. Tantra sana, ilk nce ahlaksz olup, sonra denemeni sylemez. Meditasyona girmek iin ahlaksz birinin de kendi ni ahlakl birine dntrmesi gerek mez, ahlakl birinin kendini ahlaksz birine dntrmesi de gerekmez. Tek gereken bilin niteliini deitir meleridir. Bu yzden her neredey sen, gnahkr da olsan aziz de, Tan tra iin ayrm yoktur. Uykudaysan, o zaman uyanklk tekniklerini dene. Semptomlar deitirmeye alma. Gnahkr da hastadr szde aziz de hastadr, nk ikisi de uykudadr. Hastalk uykudur, senin karakte rin deil. Senin karakterin yalnzca

lkeler Deil, Tantra Araclyla Uyanklk |

29

bir yan rndr. Ve uykudayken ne yaparsan yap, temel bir deiim ya ratmayacaktr. Yalnzca tek bir ey seni deitirebilir, bir dnm yara tabilir: uyanklk. Sorun, nasl daha, daha fazla uyank olunacadr. Ah laksz bir eylemde bulunacaksan, meditasyon iinde yap. Fazla zaman gemeden eylem kendi kendine zlecek ve yok olacaktr. Sonra onu bir daha yapamayacaksn... Ona kar bir zrh yarattndan deil, artk daha uyank olduundan. Bir nko ul olarak uyku gerektiren bir eyi nasl yapabilirsin? Yapamazsn. Tantra ile dierlerinin retileri arasndaki bu temel ayrm iyi anla. Tantra daha bilimseldir. Sorunun k kne iner, senin benliini dnt rr. Dsal karakter, ahlak ve ahlak szlk, eylemler ve yaplarndan de il. Ne yaparsan yap bu yalnzca e perdedir; her ne isen, asla eperde deildir. Tantra iin anlaml olan ey lemin kendisi deil niteliidir. rnein, Nan-in'e bir kasap gel mi. Adam kasapm ve Nan-in iddetsizlie inanan bir Budist keiiy mi. Adamn meslei iddete dayaly m. Btn gn hayvanlar kesip du ruyormu. Kasap, Nan-in'e geldiin de sormu: "Ben ne yapacam? Mesleim iddet gerektiriyor. lk n ce mesleimi mi brakmalym, an cak o zaman m yeni bir insan olu rum, yoksa tersi mi doru?" Nan-in yle demi: "Biz senin ne yaptnla ilgilenmiyoruz. Biz senin ne olduunla ilgileniyoruz. Bu yz den sen ne yapyorsan onu yapmaya devam et, ama daha uyank ol. Ke serken uyank, meditasyon dolu ol ve her ne yapyorsan yapmaya de vam et. Bizi ne yaptn ilgilendirmi yor." Nan-in'in takipileri rahatsz ol mu. nk Buda'nn takipisi olan,

iddetsizlie inanan biri, kasabn ii ne devam etmesine izin veriyormu. Bir mrit yle demi: "Bu iyi deil. Biz senin gibi birinin bir kasabn ka sap kalmasna izin vermesini hi beklemezdik. Adam sorduunda, ii ni brakmasn sylemeliydin. Adam hazrd buna." Nan-in'in yle dedii anlatlr: "Kasabn mesleini kolayca deiti rebilirsin; o da hazrd zaten. Ama bu ekilde bilincinin niteliini deitire mezsin. O hl kasap olarak kalr." Adam aziz olabilir ama zihninin nitelii hep kasap olarak kalr. Bu di erlerini ve kendini aldatmak olur. Git, szde azizlere bak. ou kasap olarak kalmtr. Nitelikleri, tavrlar, iddetleri, sana baklar knaycdr, iddet doludur. Sen gnahkrsn ve onlar azizdir. Seni grdklerinde, k nayarak bakarlar, seni cehenneme atarlar. Nan-in yle demi: "Bu yzden onun dsal yaamn deitirmek iyi deil; zihnine yeni bir nitelik getir mek daha iyi. Ve onun kasap olarak kalmasna izin vermek de iyi, nk kasapl ve iddeti onu rahatsz edi yor. Aziz olursa kasap olarak kalr, ama o zaman rahatsz olmaz. Egosu glenir. Bu yzden, bu iyi. iddet olmasndan rahatsz ve en azndan bu kadarnn farkna varm... Bunun iyi olmadnn farkna varm. Dei meye hazr, ama srf deimeye hazr olmak ie yaramaz. Yeni bir zihin ni telii gelimeli. Brak meditasyon yapsn." Bir sene gemi ve adam gelmi. Tamamen farkl bir adam olmu, h l bir katilmi, ama yapt ayn kalsa da adam deimi. Yine Nan-in'e gel mi: "Artk farkl biriyim. Meditasyon yaptm durdum ve sen bana her ne yapyorsam meditasyon dolu yapma m sylediin iin tm hayatm medi

30 | OSHO Srlar Kitab -2

tasyon

oldu.

Hayvanlar

kesiyorum,

daryla. artk orada deilim. Bu yz den, eer bana izin veriyorsan, geri
dnmeyeceim. Eer git dersen, gi derim ve rol yaparm, bunu srdr rm." te man farkl byle, (bilincinin biri olursun. niteliin Ve deitii Tantra za nitelii) tamamen seninle

ama btn gn meditasyon yapyo rum. imdi bana ne yapmam syle


yeceksin?" Nan-in demi ki: "Artk bana gel me. yok." Kasap: "Artk, ancak sen meslei ni brakma dersen oradaym gibi ya pacam. Ama beni ilgilendirdii kaBrak farkndaln bana sana gelmene bir yol izsin. Artk gerek

ilgilenir, senin ne yaptnla deil.

ilkeler Deil, Tantra Araclyla Uyanklk I 3 1

kinci Soru:
Osho, insan, hayatn baz kurallarn takip ederse ve buna ahlakl derse, Tantrann buna bir itiraz olur mu?

Tantra'nn itiraz yoktur. Tantra'nn hi itiraz yoktur; Tantra hibir e kilde knayc deildir. Sana, "unu yap!" ve "Bunu yapma!" demekle il gilenmez. Baz ilkeleri takip ederken iyi hissediyorsan, mutlu hissediyor san, o zaman takip et. Ama baz ilke leri takip etmek asla seni mutlulua gtrmez, nk ilkeler aracl ile, onlar takip ederken sen deimeye ceksin. Sen ayn kalacaksn. lkeler her zaman dn alnm eylerdir, idealler her zaman dn alnm eylerdir. Onlar sana baka biri vermitir. Onlar senin, kendinin deildir; senin kendi deneyimlerin den domamtr. Kkleri yoktur. i ne doduun toplum, din, yaknnda yaadn retmenler vermitir on lar sana. Onlar takip edebilirsin ve kendini onlara uymaya zorlayabilir sin, ama o zaman sen l biri olur sun. Canl deil. evrende belirli bir huzur yaratabilirsin, ama bu bir me zarlk huzuru olacaktr... l bir hu zur. Rahatszlklara kar daha az k rlgan olabilirsin, ilkeler yznden daha ie kapal olabilirsin, ama ayn zamanda daha az duyarl, daha az canl olursun. Bu yzden szde ilke li adamlar hep ldr. Bir bak onlara: Sessiz, kprtsz, huzurlu, rahat grnrler, ama ev
* Mayer Amschel biri. HSBC Rothschild Bank, De (1744-1812): Beers, Almanya Amro lelerinden ABN

relerinde hep belli bir llk vardr. lm halesi hep oradadr. evrele rinde yaam bayramn, canl olma nn neesini, yaamann kutlandn hissedemezsin. Bunu onlarn evre sinde asla hissedemezsin. evrele rinde bir zrh yaratmlardr... Bir g venlik zrh. Hibir ey ilerine ileye mez. ilkelerinin ve karakterlerinin duvarlar her eyi durdurur, ama o zaman kendileri de duvarlar arkasn da olurlar, hapsedilmi, kendi tut saklar olurlar. Bunu seersen, Tan tra'nn bir itiraz yoktur. Aslnda hi de yaam olmayan bir yaam se mekte zgrsn. Bir gn Nasreddin Hoca bir mezar l ziyaret etmi. ok gzel, mermer bir mezar grm. zerine "Rothschild"* ismi kazlym. Molla'nn y le dedii anlatlr: "Aha! Ahhh! te ben yaam diye buna derim. te ya ama diye buna derim... Gzel, mer mer bir mezar." Ama ne kadar gzel olursa olsun, bu yaam deildir. Mer mer... Gzel, zengin... Ama yaam de il. lkeler, idealler, dayatmalar arac l ile yaamndan bir mezar yaratabi lirsin, ama o zaman l olursun, ama daha az krlgan olursun nk lm krlgan deildir. lm bir gvenliktir; yaam her zaman gvensizdir. Canl birinin ba
doumlu, Bank, Rio Yahudi Tinto giriimci. en ok Dnyann tannan en zengin ai irketleridir. Osmanl

Bankasnn da kurucu sahiplerindendir. (Ed. n.)

32

OSM O

Srlar

Kitab -2

Drstln, ancak ilkelerden de na her ey gelebilir; l birinin ba il, uyanklktan gelirse canldr. D na hibir ey gelemez. O gvende dir. Gelecek yoktur, deiim olasl rst olmak iin her an uyank olman gerekir. Drstlk bir ilke deildir; yoktur. Olacak olan son ey onun ba na gelmitir... lm. Artk hibir uyanklndan doan bir eydir. iddetsizlik bir ilke deildir; eer uya ey olamaz. nksan iddet dolu olamazsn. Ama lkeli kiilikler l kiiliklerdir. bu zor ve zahmetlidir. Kendini tama Tantra onlarla ilgilenmez. Tantra'nn men deitirmen gerekir. lkeler, ku bir itiraz yoktur... Eer l iken ken rallar ve dzenlemelere gre bir ya dini iyi hissedeceksen, bu senin sei am yaratmak kolaydr. O zaman en mindir. ntihar edebilirsin. Ve bu bir dielenmen gerekmez. Daha uyank, intihardr. Ama Tantra daha canl ol daha farknda olmak konusunda en mak isteyenler iindir ve gerek, ni dielenmen gerekmez; ilkeleri takip hai olan lm deil, yaamdr. unu edebilirsin. hatrla: nihai olan lm deildir. Ya O zaman tpk demiryolu zerin amdr... Daha fazla yaam. sa de de giden bir tren gibi olursun. O ray mi ki: "Bol bol yaam, sonsuz ya lar senin ilkelerindir. Korkmazsn, am." nk yoldan sapman imknszdr. Bu yzden, l olarak asla nihai Aslnda, senin yolun yoktur; yalnzca olana eriemezsin. Eer bu yaamsa trenin gittii mekanik raylar vardr. ve 'bol bol yaam'sa, o zaman l Hedefe ulaacaksndr, korkmana iken asla onunla iletiim kuramaz gerek yoktur. Sen uyursun ve tren sn. Ancak daha canl, daha krlgan, ular. l yollarda gitmektedir; o daha duyarl, daha az ilkeli, daha faz yollar canl deildir. la uyank olarak ona eriebilirsin. NeAma Tantra hayatn byle olmad den ilke aryorsun? Neden olduunu n, daha ok bir rmak gibi olduu dnmemi olabilirsin. nk ilke nu syler. Demiryolunda, raylar ze ler varken uyank olman gerekmez. rinde gitmemektedir; aslnda bir r Uyank olman gerekmez! lkeler ara mak gibidir. nceden izilmi bir ro cl ile yayorsan uyank olman ge ta bile yoktur. Irmak aktka yol yara rekmez. tlr. Irmak hareket ettike yol yarat Diyelim ki ben iddetsizlii ilke lr. rmak denize ulaacaktr ve eer edindim ve sonra ona bal kaldm Tantra'nn yolunu anlyorsan, ite ya ya da doru sylemeyi ilke edindim am da byle olmaldr. ve ona bal kaldm; o zaman bu bir Yaam bir rmak gibidir. Rotas alkanlk olur. Doru sylemeyi, d belirlenmi yol yoktur; takip edile rst olmay bir alkanlk haline getir cek, sana verilecek haritalar yoktur. mi olurum. Mekanik bir alkanlk Yalnzca canl ve uyank ol ve sonra olur; artk uyank olmaya gerek yok yaam seni nereye gtrrse tm g tur. Yalan syleyemem,nk bir il veninle git. Tantra gvendir... Yaam ke, bir alkanlk hep engel olutu gcne gven. Brak o sana yol gs rur. Toplum ilkelere, retilere ve tersin, onu zorlama. Ona teslim ol ve brak seni denize gtrsn. Sen yal ocuklara ilkeleri retmeye dayal nzca uyank ol, o kadar. Yaam seni dr. O zaman aslnda, aksini yapmak denize gtrrken, sen uyank ol ki tan aciz hale gelirler. Aciz hale gel hibir eyi karmayasn. mi insan ldr.

lkeler Deil, Tantra Araclyla Uyanklk |

33

Tantra'nn yalnzca son ile ilgilen mediini hatrlamak nemlidir; o, yntemle de ilgilenir. O yolla da ilgi lenir, yalnzca hedefle deil. Eer uyanksan, bu yaam bile bir mutlu luk olabilir. Irman hareketi bal bana bir mutluluk olur. Vadilerden, kayalarn arasndan gemek, tepeler den dklmek, bilinmeyene gitmek bal bana bir mutluluktur. Burada da uyank ol, nk okya nus, nihai olan yalnzca sonda olan bir ey olamaz. Olamaz. O bir by medir. Irmak denize doru 'by mektedir'. Yalnzca denizle buluma

ya gitmemektedir, denize doru "b ymektedir" ve bu ancak zengin de neyimlerle, uyank deneyimlerle, ha reket etmek ve gvenmekle mm kn olabilir. te Tantra araya by le bakar... nsani araya. Elbette teh likelidir. Irmaklar nceden belirlen mi yollarda aktlabilirse, daha az tehlike, daha az hata olur. Ama can l olmann tm gzellii kaybedilir. Bu yzden ilkelerin takipisi ol ma. Yalnzca daha, daha fazla bilin yaratan ol. O ilkeler senin bana da gelecek, ama sen asla onlarn tutsa olduunu hissetmeyeceksin.

34

OSHO

Srlar

Kitab -2

nc Soru:
Osho, dn konuulan ikinci sutra yle diyor: Dier retile rin safl bizim iin kirliliktir. Gereklikte saflk ya da kirlilik diye bir ey bilme. Eer hibir ey kirli deilse, o zaman bakalarnn retileri nasl kirli olabilir?

Aslnda hibir ey kirli deildir, ama bir eyin saf, bir eyin Kirli olduu retisi bir kenara atlmaldr. Bu sutra yalnzca bu anlamda, "Ba ka retilerin safl bizim iin kirli liktir" demektir. Hibir ey saf deil dir, hibir ey kirli deildir, ama eer biri bir eyin saf, bir eyin kirli oldu unu retiyorsa, Tantra bundan kurtulunmas gerektiini syler. Bu sutra ancak bu anlamda, "Baka retilerin safl bizim iin kirliliktir" der. Bu yalnzca, "ayrm yapma, ma sum kal" demektir. Ama hayatn karmaklna bak. Eer ben masum kal diyorsam ve eer sen sonra masum olmaya aba larsan, o masumluk masum olmaz. Nasl olabilir ki? 'abalamsan' o za man hesapl bir ey olmutur. O za man masum olamaz. abalarsan ola maz! O zaman ne yapmal? Sinsilik yaratan eylerden kurtul. Masumluk yaratmaya alma; yapamazsn. Yal nzca zihninde sinsilik yaratan eyler den kurtul. Bu olumsuzdur. Sinsilie sebep olan kkten kurtulduun za man, masumluk olmutur bile. Hi bir ey saf ya da kirli deildir. Ama o zaman ne yaplmal? Zihnin ayrmlar la doludur: "Bu saf, o kirli." Bu yz den Tantra der ki: "Bizim iin tek kir lilik budur. Tek kirlilik, saflk ve kirli lik kavramlar ile dolu bu zihindir.

Eer ondan kurtulursan, saf olur sun." Bu sutra bir baka adan da an lamldr. ok kat kurallar olan re tiler vardr. rnein Katolik Hristiyan retileri ya da Hindistan'daki Cayna retileri cinsellie kardr; cinselli in kirli, irkin, gnah olduunu sy lerler. Tantra hibir eyin irkin ol madn, hibir eyin kirli olmad n, hibir eyin gnah olmadn syler. Cinsellik bile bir yol olabilir; cinsellik bile kurtulua giden bir yol olabilir. Sana baldr. Onun nitelii ni belirleyen cinsellik deil sensin. Dua bile bir gnah olabilir... Ve cinsellik bir erdem olabilir. Sana ba ldr. Deer nesnede deildir, senin ona getirdiin niteliktedir. Ona, bu ol guya farkl bir adan bak. Tantra der ki, cinsellik bir kurtulu olabilir, ama o zaman cinsellie saflk ve kirlilik, iyi ya da kt, ahlakllk ya da ahlakszlk fikirleri olmadan gelirsin. Cinsellie saf enerji olarak, yalnzca enerji ola rak gel. O enerjinin iinde, sanki bilin meyende hareket ediyormu gibi ha reket et. Uykuya dalma: Uyank ol! Cinsellik seni benliinin kklerine ge tirdiinde, uyank ol. Yolda uykuya dalma. Uyank ol ve her eyi tecrbe et, her ne oluyorsa... Gelen geveme yi, gerekleen gerilimi, gelen zirveyi ve geri frlatldn vadiyi.

ilkeler Deil, Tantra Araclyla Uyanklk |

35

Egon bir anlna zlr; sevgilin ya da einle bir olursun. Bir anlna, iki kii olmazsn. Bedenler iki tane dir, ama derinliklerde bir birlik var dr, bir olmulardr. Uyank ol! Uyku da bu an skalama. Uyank ol; neler olduunu gr. Cinsel eylemde gizli olan bu birliktir. Cinsellik yalnzca dsal nvedir. Anlam budur... Mer kezi nokta. Hep zlediin budur, hep arzuladn budur. Aradn budur... Bu birlik, bu egonun zl, bu birlik duygusu, bu gerilimsizlik esrik lii, bu geveme esriklii. Anlam, he def budur ve u ya da bu kadnda, u ya da bu adamda arayp durduun

budur. Sen aryor, aryorsun ve hi bir kadn onu tatmin edemez, hibir erkek onu sana veremez. Ancak derin tantrik farkndalk aracl ile cinsel eylem tamamen kaybolur ve derin bir esriklik aa kar. Bu yzden Tantra sana yle der: Sevgine, cinselliine meditas yon getirebilirsen, cinsellik dn r. Bu yzden Tantra bu saf, u kir li demez. Ve sen eski saflk ve kirli lik terminolojisini kullanmak istiyor san, o zaman sana Tantra iin uyku nun kirli, uyankln saf olduunu, baka her eyin anlamsz olduunu sylerim.

36 OSHO Srlar Kitab -2

Drdnc Soru:
Duygusal bir arzu ya da ruh hali bizim iin heyecan verici olursa ve eer biz onu dsal olarak ifade etmezsek, bu enerji mutlaka kaynaa dnp insan taze ve enerji dolu klar m?

art deil! Ama eer farkndaysan, o zaman yle olur. Her enerji, evet her enerji gidecek kklere ihti ya duyar ve hibir enerji yok edile mez. Enerji yok edilemezdir. Ancak farkl biimlere dnebilir; asla hi lik olamaz. Bu yzden herhangi bir enerjiyi basklamaya altnda, kendi kendine tamamen sama bir ey yapyor olursun. Enerji basklanamaz: Ancak dntrlebilir. Bas klanm enerji kanser olur. fkeli hissediyorsan, iki sradan yol vardr: fade etmek ya da basklamak. fade edersen, o zaman bu bir zincir olur, nk o zaman dier insanda fke yaratrsn ve o da ifade eder... Ve bu nun sonu yoktur. Sonra sen ifade edersin ve bu seneler boyunca sre bilir. Srer! te herkes byle yaa maktadr. Srer durur. Derinlemesine bilenler, bunun mrler boyunca da srp durduu nu sylerler. Gemi yaamndaki bi rine kzmtn ve bu yaamda hl, ayn kiiye kar ayn dzeni devam ettiriyorsun. Farknda deilsin, mut luluk iinde ve bihabersin. Yeni bir ey olduunu dnmen iyidir. Yz de doksan dokuzunda yeni bir ey olmamaktadr; eski dzen tekrarla np durmaktadr. Bazen aniden bir yabanc grr sn ve fkelenirsin. O hibir ey yap mamtr... Onunla daha nce kar

lamamndr bile... Ama kendini depresif, fkeli, iddet dolu hisse dersin ya da ondan kamak istersin. Kendini kt hissedersin. Neden? Eski bir dzen yznden. Enerji asla lmez, kalcdr, bu yzden onu ifa de edersen ebedi bir zincire bala nrsn. Bir gn ondan kman gere kir. Ve bu tamamen faydaszdr, bo unadr. Zinciri balatma. Dier sradan seenek de onu basklamaktr ve baskladn zaman kendi iinde bir yara yaratm olur sun. Bu bir ac kayna olur. Bu so runlar yaratr. fke basklanmaya de vam eder ve sen bir fke volkan ha lini alrsn. Yani artk fkeni ifade ediyor ol mazsn, artk tm kiiliin fkeli olur. Patlamalar olmaz, kimse senin birini dvdn, iddete bavurdu unu grmez, ama artk tm kiiliin fkelidir, nk iindeki bunca fke seni zehirler. Artk ne yaparsan yap fkeli ksm oradadr. Birini severken bile fkeli ksm oradadr... Her ey de. Yemek yiyorsan, fkeli ksm ora dadr. Yemeine kar iddet dolu olursun, sevgi dolu olmazsn. Kap ararken fkeli ksm oradadr. Kapya kar iddet dolu olursun. Bir gn, sabah, Nasreddin Hoca kfrler savurarak, bararak sokak tan geiyormu ve fkeyle yle di yormu: "eytan ruhunu ele geirsin,

lkeler Deil, Tantra Araclyla Uyanklk |

37

karnnda eyler.

pancar

bysn."

Bu

tr

Bir adam ona bakp yle demi: "hoca, sabahn bu saatinde kime kfrediyorsun?" Hoca demi ki: "Kime mi? Bilmi yorum. Ama endielenme, eninde sonunda biri kar." Eer fke doluysan bu olur: Sen yalnzca beklersin ve eninde sonun da biri kar. ten ie atele kayn yorsun, baz hedefler, bir ortam, y kn atmana yardm edecek birini bekliyorsun. O zaman tm kiiliin fkeli, iddet dolu ya da cinsel olur. Cinsellii basklayabilirsin ve sonra basklanm cinsellik senin tm kii liin olur. O zaman nereye bakarsan bak cinsellik grrsn, neye doku nursan dokun cinsellik grrsn, ne yaparsan yap cinsel eylem iinde olursun. Cinsellii ok kolay baskla yabilirsin; zor deildir. Ama o zaman cinsellik her yerine yaylr. Her lifin, her hcren cinsel olur. Cinsellikten kananlara bak. Zi hinleri tamamen cinsel olmutur; cinsellii dlerler, cinsellikle sava rlar; durmakszn cinsel fanteziler kurarlar. Takntldrlar. Doal olabi lecek bir ey sapknlamtr. Onu ifade edersen bir zincir yaratrsn, onu basklarsan bir yara yaratrsn, bu yzden ikisi de iyi deildir. Bu yzden Tantra der ki ne yaparsan yap (rnein, fkeliysen, fkenin gel diini hissettiinde) kesintisiz farkn da ol. Onu basklama, ifade etme. nc bir ey yap, nc seene i se: Aniden fkenin geliinin fark na var. Bu farkndalk, fke olarak hareket eden enerjiyi farkl bir ener jiye dntrr. fke olarak bilinen enerji sevecenlik olur. Uyanklk ara cl ile dnm gerekleir.

Farkndalk aracl ile, cinsellik olarak bilinen ayn enerji brahmacharya, tinsellik olur. Uyanklk simya dr. Onun aracl ile her ey deiir. Dene, anlarsn. Herhangi bir ruh hali ne, herhangi bir duyguya, enerjiye uyanklk getirdiin zaman, doas ve nitelii deiir. Bir daha asla ayn ol maz, yeni bir yol alr. Eskiden oldu u, geldii eski yere dnmemekte dir; da gitmemektedir. Yatay hare ket durmutur. Bu farkl bir boyuttur. Bir kz arabas yatay olarak hareket eder; bir uak dikey olarak hareket eder. Bir masal anlatmak istiyorum. Bir fakir, bir sfi yle anlatrm. Bir adama byk bir kral olan arkada tarafndan kk bir uak hediye edilmi. Ama adam fakirmi. Uakla r duymu, ama hi grmemimi. Yalnzca kz arabalarn biliyormu, bu yzden bunun yeni bir ara oldu unu dnm... Yeni bir kz ara bas tr. Ua eve getirmek iin iki kz kullanm ve sonra ua kz arabas olarak kullanm. ok mut luymu. Elbette, kk uak kz arabas olarak ie yaryormu. Ama sonra, yava yava, srf meraktan onu incelemeye balam. Uan bir motoru varm ve kendi kendine gi debiliyormu, bu yzden ona yakt doldurmu ve onu araba olarak kul lanmaya balam. Ama sonra yava yava kanatlarn farkna varm ve "Bunlar neden bu rada?" diye dnm. Bu makineyi tasarlayan adamn ok zeki olduu nu, bir dhi olduunu dnyor mu; yani bo yere bir ey eklemi olamazm. Kanatlar makinenin ua bildiim gsteriyormu. Bylece de nemi. O zaman uak kendine dn m; dikey olmu. Sen sahip olduun zihni kz ara bas olarak kullanyorsun. Ayn zihin

38

OSHO

Srlar

Kitab -2

araba da olabilir; o zaman kzlere gerek olmaz. inde bir mekanizma vardr, ama o zaman da yatay olarak hareket ediyor olur. Bununla bera ber, ayn zihninin kanatlar da vardr. Sen gzlemlememi olabilirsin, ite bu yzden kanatlar olduunu bilmi yorsun. O uabilir! Ykselebilir! Bir kez ykselmeye balaynca, bir kez enerjilerin ykselmeye balaynca, tm dnya deiir. Eski sorunlarn geride kalr, eski sorunlarn artk yok tur, nk sen artk dikey olarak ha reket ediyorsundur. Btn o sorunlar sen yatay olarak hareket ettiin iin vard. kz ara basnn sorunlar uak iin geerli deildir. Yol bozuktu, bu yzden so run vard. Yol tkanmt, bu yzden sorun vard. Artk bu sorun deil, nk yol hi kullanlmyor. Tkan m ya da deil, bozuk ya da deil, hi nemi yok. Ahlaki retiler kz arabas retileridir; Tantra'nn retileri dikey dir. te bu yzden tm o sorunlar Tantra asndan nemsizdir. Senin

fke, cinsellik, agzllk ya da ba ka kez boyut herhangi yatay ona bir olarak ey olarak bildiin Bir bir yeni enerji hareket getirince, Srf eder.

uyanklk

getirmi

olursun.

uyank

olarak, ykselirsin. Neden? u gerei gzlemle: Sen uyankken, man ona hep hep gerein bir bir gerein zerinde yerdedir zirveden zerinde olursun. ve sen bakmak olursun. Bir konuda uyank ol, o za Gerek aada

yukardan,

tasn. Ne zaman bir eye tank olsan ykselirsin ve o ey aada kalr. Bu dikkat gerekse ve sen kesintisiz far knda olabilirsen, o zaman fke, cin sellik eklinde yatay olarak hareket eden enerji bu yeni boyuta girer. Sa na, tana yaklar. O zaman umaya balarsn. olarak nelerin inden dun. mrlerdir srf umak senin iin iin kullanlan bir arac sen kz arabas kullanyordun, mmkn bo yere olduunu sorunlar bilmedi yaratyor

lkeler Deil, Tantra Araclyla Uyanklk |

39

Beinci Soru:
nsann fkeyi basklamamas ya da ona teslim olmamas gerektiini, insann edilgen olarak uyank ve meditasyon dolu olmas gerektiini syledin. Ak ki basklama ya da teslimiyetten kanmak iin bir tr isel aba gerekecek, ama o zaman bu da bir tr basklama olmaz m?

Hayr! Bu bir aba, ama "bir tr basklama" deil. Her aba bas klama deildir. tr aba vardr. Biri basklama abasdr. fkeni ifa de ettiinde, bu bir abadr. kinci tr aba, onu basklamaktr. Yaptn eyi ifade ettiin zaman, enerjiyi d ar, kiiye, hedefe gitmeye zorlar sn, enerjini dar atarsn ve dieri hedeftir. Enerji dierine gider; bu bir abadr. Baskladn zaman, enerjiyi orijinal kaynana, kendi yreine dndrrsn. Onu geri dnmeye zorlarsn. Bu bir abadr ama yn farkldr. fadede senden uzaklar; basklamada sana yaklar. nc ey, uyanklk, edilgen uyanklk da bir abadr, ama boyutu farkldr. Enerji ykselir. Balangta bir abadr. Ben edilgen olarak uya nk ol dediimde, balangta edil genlik bile aba gerektirecektir. An cak yava yava, sen onu tandka aba olmaktan kacaktr. aba olma d zaman, daha da edilgen olur... Ne kadar edilgen olursa o kadar man yetik olur. Enerjiyi yukar eker. Ama balangta her ey iin aba gerekir, bu yzden szcklerin kur ban olma. Bu sorun yaratr. Gizem ciler hep abaszlktan bahseder du rurlar. aba gsterme derler. Ama

balangta bu bile aba gerektirir. abasz ol dediimizde, yalnzca a ba gstermek iin zorlanma demek istiyoruz. Brak farkndalk aracly la gelsin. Zorlarsan, gergin olursun. Gergin olursan fke yukar hareket edemez. Gerilim yataydr; ancak ger gin olmayan bir zihin yukarda olabi lir, bir bulut gibi szlebilir. abaszca szlen bulutlara bak. Tankln szlen bir bulut gibi ge tir. Balangta aba gerektirecektir, ama sen onun abasz olacan ha trla. Sen onu zorluyor olacaksn, ona gittike daha fazla izin veriyor olacaksn. Bu zordur nk dil glk yara tr. Sana gevemeni sylesem ne ya parsn? Bir tr aba gsterirsin. Ama sonra sana aba gsterme desem, aba gsterme nk her aba geri lim yaratr ve geveyemezsin desem, yalnzca geve desem, ne yapacan bilemezsin ve sorarsn: "Ne demek istiyorsun? Eer hi aba gsterme yeceksem, ne yapmam gerekiyor?" Hibir ey yapman gerekmiyor, ama balangta o yapmay yap ola rak grnr. Bu yzden yle derim: "Tamam! Birazck aba gster, ama unutma, aba arkada braklacak. Onu yalnzca balangta kullan. Sen yapmay anlayamazsn; yalnzca ya

40

OSHO

Srlar

Kitab -2

p anlayabilirsin. Bu yzden yapma ve eylem dilini kullanrsn. Bala, ama abay yalnzca balamak iin kullan. Ve unutma, abay ne kadar erken ar kada brakrsan o kadar iyi olur. Nasreddin Hoca yalanm ve uy kusuzluk ekmeye balam. Her e yi denemi (scak banyo, ila, yatt rc, urup) ama hibirinin faydas ol mam. Hibir ey ie yaramam. Ve ocuklar rahatsz olmu, nk Ho ca uyuyamad zaman evdeki kim seyi de uyutmuyormu. Gece tm ai le iin kbus oluyormu. aresizce, her yntemi aratr mlar, Hoca'nn uyumasn salaya cak her ilac, nk tm aile deliye dnyormu. Sonunda bir hipnozcu bulmular. ocuklar mutluluk iinde gelmiler ve Hoca'ya yle demiler: "Artk endielenmene gerek yok, ba ba. Bu mucizeler yaratan bir adam. Dakikalar iinde uyku getiriyor. in bysn biliyor, bu yzden sen hi endielenme. Artk korku yok, uyu yacaksn." Hipnozcu, Nasreddin'e zincirli bir saat gstermi ve demi ki: "Birazck inan mucize yaratr. Bana birazck gvenmen gerek. Bana gven, o za man bebek gibi uykuya dalacaksn. Bu saate bak." Adam saati saa sola sallamaya balam. "Sol-sa, sol-sa. Gzlerin yoruluyor, yoruluyor, yoruluyor. Uyu yorsun, uyuyorsun, uyuyorsun." Herkes coku iindeymi. Mutluy mu. Hoca'nn gzleri kapanm, ba eilmi, bebek gibi derin bir uyku ya dalm. Dzenli nefesler almaya balam. Hipnozcu cretini alm, ocuklarna artk onu rahatsz etme meleri gerektiini anlatmak iin par man dudaklarna gtrm. Sonra sessizce dar km. O kar k maz Hoca tek gzn am ve de mi ki: "Gitti mi o deli?" Gevemek iin aba gsteriyor mu ve bu yzden 'bir bebek gibi'

gevemi. Dzenli nefes almaya ba lam, gzlerini kapatm, ama hepsi abayla olmu. O, hipnozcuya yar dm ediyordu. Hipnozcuya yardm et tiini dnyordu. Ama onun a sndan aba gerektiriyordu, bu yz den hibir ey olmad. Hibir ey ola mazd. Uyankt. Edilgen olmakla yetinseydi, sylenilenleri duyabilseydi, gsterilen eye baksayd, uyku gelir di. Onun aba gstermesi gerekmi yordu; yalnzca edilgen kabulleni gerekiyordu. Ama zihnini edilgen kabullenie getirmen iin bile, balan gta bir aba gerekli olur. Bu yzden abadan korkma. a bayla bala ve abann arkada bra klmas gerektiini, abann tesine gemen gerektiini hatrla. Ancak teye getiin zaman edilgen olur sun ve bu edilgen farkndalk muci zeyi getirir. Edilgen farkndalk ile, zihin artk yoktur. lk defa benliinin isel mer kezi ortaya kar ve bunun bir sebe bi vardr. Dnyada herhangi bir eyin yaplmas iin aba gereklidir. Dn yada bir ey, herhangi bir ey yap mak istersen, abaya gerek vardr. Ama isel olanda bir ey yapmak is tersen, abaya gerek yoktur. Yalnz ca gevemeye ihtiya vardr. Nasl dsal olanda, dardaki dnyada yapmak sanatsa, oradaki sanat da yapmamaktr. Anahtar bu edilgen uyanklktr. Ama dil seni rahatsz etmesin. a bayla bala. Yalnz, onu terk etmen, terk etmeye devam etmen gerektii ni aklnda tut. Terk etmek bile aba gerektirecektir... Ama bir an gelir, her ey gider. O zaman sen orada, hibir ey yapmyor olursun... Yalnz ca orada, var olarak. O "varolu" samadhi dir ve bilmeye deer, sahip ol maya deer, olmaya deer her ey o durumda bana gelir.

43. BLM

Deiim Araclyla Deimeyeni Bulmak

-SUTRALAR-

66 Saygda ve saygszlkta, dosta ve yabancya farkl ekilde ayn ol. 67 Buras bir deiim, deiimi tket. deiim, deiim dnyas. Deiim araclyla

Northrope, bir yerlerde, Batl zihnin durmakszn varoluun teorik unsurunu aradn sy ler... Olaylarn nasl olduu konusun daki sebepsel balanty, sebebin ne olduunu, etkinin nasl kontrol edile bileceini, insann doay nasl kulla nabileceini. Ve Dou zihni, der Northrope, farkl bir maceraya atl mtr. Onun aray gereklikteki es tetik unsuru bulmak iindir... Teorik deil estetik olan. Dou zihni doann nasl kullan lacan bilme aray ile fazla ilgilen mez, doa ile nasl bir olunaca ile ilgilenir. Onun nasl fethedilecei de il, nasl onunla derin bir dostluk, derin bir paylam iinde olunaca. Bat zihni eliki ve mcadele iinde dir; Dou zihni gizemli, sevgi dolu bir ilikidedir. Northrope bana katlr myd, bilmiyorum, ama ben bilimin bir nefret olduunu, doa ile bir nef ret ilikisi olduunu hissediyorum; bu yzden bilim bir mcadele, sa va, fetih, zafer dili. Din bir sevgi dili; atma yok, mcadele yok. Baka bir deyile, bi lim eril yaklam din diil yaklam. Bilim saldrgan, din alc. Dou zihni dindardr. Ya da u ekilde ifade et meme izin verirsen, her nerede din dar zihin varsa, Dou'dadr, derim. Bilimsel zihin Bat'dadr. nsann Dou'da ya da Bat'da domu olmas nn bir nemi yoktur. Dou ve Bat'y iki ayr tavr, iki ayr yaklam olarak kullanyorum, iki corafi isim olarak deil. Bat'da domu olabilirsin, ama oraya ait olmayabi lirsin; ayn ey Dou'da domu bi ri iin de doru olabilir. Dou'da domu olabilirsin, ama oraya ait olmayabilirsin; bilimsel olabilirsin, yaklamn matematiksel, dnsel olabilir.

Tantra kesinlikle Douludur. O bir gereklikle paylam yoludur... Onunla nasl bir olunacann, snr larn nasl zleceinin, ayrmsz bir lemde nasl hareket edileceinin yolu. Zihin ayrm yapar, snrlar, ta nmlar yaratr, nk zihin tanmlar ve snrlar olmadan alamaz. Snr lar ne kadar belirliyse, zihnin al ma olasl o kadar yksektir. Bu yzden zihin her eyi keser, bler, dorar. Din, tanmlarn olmad, hibir eyin snrnn olmad, her eyin baka her eyin iinde hareket ettii, her eyin baka her ey olduu ay rmszla gitmek iin snrlarn zl mesidir. Varoluu blemezsin, dorayamazsn. Her yaklamda sonu lar farkldr. Bilimsel yaklamla, b lerek, dorayarak, ancak l partikller, atomlar bulursun, nk ya am ayrmlara blnemeyecek bir eydir. Ve onu kestiin anda, artk yoktur. Bu tpk bir senfoniyi incele mek iin ayr ayr her notaya bakmak gibidir. Her nota senfoninin paras dr, ama bir senfoni deildir. Senfoni birbiri iine karan pek ok notadan oluur. Notalar inceleyerek bir sen foniyi inceleyemezsin. Paralarn inceleyerek seni inceleyemem. Sen paralarn toplamn dan ibaret deilsin, bundan daha fazlassn. Bldn, kestiin, analiz ettiin zaman yaam kaybolur; geri ye yalnzca l paralar kalr. te bu yzden bilim asla yaamn ne oldu unu anlayamayacaktr ve bilim ara cl ile her ne bilinebiliyorsa, lm (madde) hakknda olacaktr, asla ya am hakknda olmayacaktr. Bilim yaam kullanmay, paralan, l paralar bilmeyi baarabilir. Yaam kullanabilir, ama yine de YAAM bi linmez, ona dokunulamaz bile. Ya am bilim iin bilinmeyen olarak ka-

44

OSHO

Srlar

Kitab -2

lr. Teknolojinin yntemleriyle, meto dolojisi ile, yaklam ile yaam bili nemez. ite bu yzden bilim inkr eder... Madde dnda kalan her eyi inkr eder. Yaklam, yaam olan herhan gi bir eyle iliki kurmasn engeller. Ve tersi de olur: Dinin derinliklerine gidersen maddeyi reddetmeye ba larsn. Shankara maddenin yanlsa ma olduunu, aslnda var olmadn syler; yalnzca varm gibi grnr. Dou yaklamlarnn tamam dnya y, maddeyi, maddesel olan her eyi inkr eder. Neden? Bilim yaam, ila hi olan, bilinci inkr eder durur. De rin dini deneyimler maddeyi, madde sel olan her eyi inkr eder durur. Neden? Yaklamlar yznden. Ya ama ayrmsz bakarsan, madde kay bolur. Madde blnm, ayrlm ya amdr. Madde tanmlanm, analiz edilmi, paralara ayrlm yaam de mektir. Bu yzden, elbette, yaama ay rmsz bakarsan ve onun paras olursan, onunla derin bir paylam kurarsan, iki n bir olduu gibi varolula bir olursan, madde kaybo lur. te bu yzden Shankara madde nin yanlsama olduunu syler. Varo lua katlrsan, yledir. Ama Marx bi lincin yalnzca bir yan rn olduu nu, maddesel olmadn syler; o yalnzca maddenin bir fonksiyonu dur. Yaam blersen bilin kaybo lur, yanlsama olur. O zaman yalnz ca madde vardr. Sana anlatmaya altm u: Va rolu birdir. Ona analiz yoluyla yakla rsan maddesel, l grnr. Ona paylam yoluyla yaklarsan yaam, ilahi, bilin olarak grnr. Ona bi lim aracl ile yaklarsan derin bir mutluluk yaaman olasl yoktur, nk l madde mutluluu imkn szdr. En fazla, yanlsama olarak ola

bilir. Ancak derin bir paylamla mut luluk mmkn olabilir. Tantra bir sevgi tekniidir. abas seni varolula bir klmaktr. Bu yz den oraya girebilmen iin pek ok eyi kaybetmen gerekir. Her eyi analiz etme alkanln yitirmelisin; derinlere kk salm mcadele tavr n, fetih terimleri ile dnme tavrn yitirmelisin. Hillary Himalayalar'n en yksek zirvesine, Everest Da'na ulatn da, Bat dnyasnn tamam bunu bir fetih olarak raporlad... Everest'in fethi. Yalnzca Japonya'daki bir Zen manastrnda, bir duvar gazetesinde, "Everest ile dostluk kuruldu" dendi... Fetih deil! Fark budur... "Everest ile dostluk kuruldu" artk insanlk onun la dost oldu. Everest Hillary'nin ona gitmesine izin verdi. Bu bir fetih de ildi. 'Fetih' szc bayadr, id det doludur. Fetih terimleri ile d nmek saldrganlk iaretidir. Eve rest Hillary'yi kabul etti, onu ho kar lad ve artk insanla dost oldu; artk uurum ald. Artk yabanc deiliz. imizden biri Everest tarafndan ka bul edildi. Artk Everest insan bilinci nin bir paras oldu. Bu bir kpry d. O zaman her ey tamamen farkl oluyor. Ona nasl baktna bal. Tekniklere balamadan nce unu hatrla. unu hatrla: Tantra varolua kar bir sevgi abasdr. te bu yz den Tantra'da cinsellik ok kullanlr: nk o bir sevgi tekniidir. Yalnzca bir erkek ve bir kadn arasndaki sev gi deil; seninle varolu arasndaki sevgi ve bir kadn aracl ile ilk de fa varolu senin iin anlam kazanr. Bir kadnsan, o zaman bir erkek ara cl ile ilk defa varolu senin iin anlam kazanr. te bu yzden Tantra'da cinsellik ok tartlr ve kullanlr. Tamamen

Deiim Araclyla Deimeyeni Bulmak |

45

aseksel olduunu dn. Sanki doduun gn tm cinselliin yok edilmi gibi. Bir dn: Doduun gn tm cinselliin yok edildi. Seve mezsin; hi kimseye yaknlk duya mazsn. Kendinden kman g olur. Kapal kalrsn, yaklaamazsn, dar kp biri ile buluamazsn. Orada, varoluta l, her eye kar kapal bir ey olursun. Cinsellik dar uzanma abasdr. Kendinden uzaklama abasdr. Baka biri merkez olur. Egonu arka da brakrsn, ondan uzaklap biri ile buluursun. Gerekten bulumak is tiyorsan teslim olman gerekir ve eer dieri de seninle bulumak istiyorsa onun da dar kmas gerekir. Ak taki mucizeye bak... Neler olduuna. Sen dierine gidiyorsun, dieri sana geliyor. O senin iine giriyor ve sen onun iine giriyorsun. Yer deitir mi oluyorsun. Artk o senin ruhun oluyor, sen onun ruhu oluyorsun. Bu bir paylamdr. Artk sen bulutun. Artk bir ember oldun. Egoya kapal olmadn ilk buluma bu. Bu bulu ma, evrenle, varolula, gereklikle daha byk bir bulumaya giden ilk basamak olabilir. Tantra zekya deil yree daya nr. Bir dnsel aba deildir, bir duygu abasdr. Bunu hatrla, nk teknikleri anlamana yardmc olacak tr. imdi tekniklere balayalm.

66. Teknik

Saygda ve saygszlkta, dosta ve yabancya farkl ekilde ayn ol.


Farkl ekilde ayn - temel budur. Sana neler oluyor? ki ey oluyor. inde bir ey hep ayn kalyor, asla deimiyor. Sen gzlemlememi ola bilirsin, henz onunla karlamam olabilirsin, ama gzlemlersen iinde

bir eyin hep ayn kaldn anlaya caksn. Bu aynlk yznden bir kim liin olabiliyor. Bu aynlk yznden merkeze odaklanm hissediyorsun; aksi halde kaos iinde olurdun. "o cukluum" diyorsun. Artk ondan ne kald? "ocukluum" diyen kim? Bu "ben" kim? ocukluundan hibir ey kalma d. ocukluuna dair fotoraflar ilk defa grsen onlar tanyamazsn. Her ey deiti. Artk bedenin ayn deil; tek bir hcren ayn kalmad. Fizyo loglar bedenin rmak gibi bir ak ol duunu sylyor. Her an pek ok hcre lyor ve pek ok bakas do uyor. Yedi sene iinde bedenin ta mamen deimi olacak. Bu yzden, eer yetmi sene yaayacaksan, be denin on kez kendini batan aa yenileyecek. Her an bedenin ve zihnin deii yor. ocukluuna dair bir fotoraf ta nyamazsn ve sana zihninin, ocuk zihninin bir fotorafn verebilecek ol sak, onu tanman da imknsz olur. Zihnin bedeninden daha da akkan. Her an her ey deiiyor. Tek bir an bile ayn kalmyor. Zihnin sz konusu olduunda sabah farklydn. Akam tamamen farkl biri olacaksn. Biri Buda ile grmeye geldiin de, adam gitmeden nce veda eder ken Buda yle dermi: "Unutma, benimle grmeye gelen adam geri giden adam deil. Artk tamamen farklsn. Zihnin deiti." Elbette Bu da ile grmek zihnini iyiye ya da ktye doru deitirir, ayn kala mazsn. Buraya farkl bir zihinle geldin; farkl bir zihinle gideceksin. Bir ey deiti. Yeni bir ey eklendi, bir ey karld. Ve kimseyle grmesen bile, yalnz bana kalsan bile, o za man da ayn kalmazsn. Irmak her an deiiyor.

46

OSHO Srlar Kitab -2

Herakleitos, "Ayn rmaa iki kez giremezsin" demi. Ayns insanlar iin de sylenebilir: Ayn adamla iki kez gremezsin... mknszdr! Ve bu gerek yznden ve bunu bilmeyiimiz yznden yaam ac dolu olur. nk sen hep karndakinin ayn olmasn beklersin. Bir kzla ev lenirsin ve onun hep ayn olmasn beklersin. Olamaz! Bekrken farkly d; evliyken tamamen farkl. Bir k baka eydir, koca tamamen farkl bir ey. nn kocan aracl ile seninle bulumasn bekleyemezsin. Bu imknszdr. k ktr; koca ko cadr. k, koca olduu an her ey deimi olur. Ama sen yine de bek lersin. Bu ac yaratr... Bouna ac. Zihnin durmakszn hareket ettii, deitii gereini anlasak, pek ok acdan bedelsiz kurtuluruz. Tek gere ken zihnin deitiini fark etmektir. Biri sana k olur ve sonra sen ak bekler durursun. Ama bir sonraki an senden nefret eder; o zaman ra hatsz olursun... Nefret yznden de il, beklentin yznden. O deimi tir. Canldr, bu yzden deiecektir. Ama sen gereklii olduu haliyle grebilsen rahatsz olmazsn. Biraz n ce k olan, bir sonraki anda nefret dolu olabilir, ama bekle! Biraz sonra yine k olacaktr. Bu yzden acele etme, sabrl ol. Ve dieri de bu dei im dzenini grebilirse, o zaman deiim dzeni yznden savamaz. nsanlar deiir; bu doaldr. Eer bedenine bakarsan, onun deitiini grrsn. Zihnini anlama ya alrsan, onun deitiini grr sn. Asla ayn kalmaz. Birbiri ardn dan gelen iki saniyede bile hibir ey ayn deildir. Kiiliin bir ak gibidir. Eer her ey buysa ve her an, sonsu za dek, zamanszca hibir ey ayn kalmyorsa, o zaman bu "ocukluum"u kim hatrlayacak? ocukluk

deiti, beden deiti, zihin deiti. O zaman hatrlayan kim? O zaman ocukluu, genlii, yall bilen kim? Kim biliyor? Bu bilen ayn kalyor olmal; bu tank ayn kalyor olmal. Ancak o za man tann bir perspektifi olabilir. Tank yle diyebilir: "Bu benim ocukluumdu, bu genliimdi, bu yallmd. Bu an ktm ve bu an ak nefrete dnt." Bu tank olan bi lin, bu bilen hep ayndr. Bu yzden iinde ayn anda var olan iki lem ya da iki boyut var. Sen ikisisin... Daima deien bir deien ve hep deimeden kalan deime yen. Bu iki lemin farkna varrsan, o zaman bu teknik faydal olabilir: Farkl ekilde ayn ol. unu hatrla: Farkl ekilde ayn ol. eperde fark l' olacaksn, ama merkezde ayn ka lacaksn. Ayn olan hatrla. Hatrlamak ye terli olacaktr; baka hibir ey yap man gerekmez. O deimeyendir. Onu deitiremezsin, ama onu unu tabilirsin. evrende deien dnya ya, bedenine, zihnine dalabilir, ona taklabilirsin ve merkezi tamamen unutabilirsin. Merkez deien ak la ylesine bulutlanr... Elbette, so runlar vardr: Hep ayn olan hatrla mak zordur, nk deiim sorun lar yaratr. rnein, evrende daimi bir g rlt varsa, onun farknda olmazsn. Duvardaki saat btn gn, tik-tak, tik-tak diye ses karp durursa, asla farknda olmazsn. Ama aniden du rursa hemen farkna varrsn. Bir ey hep aynysa, dikkat etmek iin sebep yoktur. Bir ey deitii zaman zih nin dikkat etmesi gerekir. Bu bir bo luk yaratr ve dzen titreir. Onu hep duyuyordun, bu yzden iitmene ge rek yoktur. Oradayd, fonun bir par as olmutu. Ama saat aniden dur

Deiim Araclyla Deimeyeni Bulmak |

47

duunda farkna varrsn. Bilincin aniden bolua gelir. Dilerinden birinin dmesi gibi dir; o zaman dilin durmakszn bo yere gider. Di oradayken dil ona do kunmaya hi almyordu. Artk di orada deil, yalnzca bir boluk var, o zaman btn gn, ne kadar ura rsan ura, elinde deildir, dilin bolua gider. Neden? nk eksik bir ey var. Ne zaman yeni bir ey girse sen bilincine varrsn... Pek ok sebepten dolay. Bu bir gvenlik nlemi. Yaa mn iin nemli... Hayatta kalmak iin. Bir ey deitii zaman farkna varmak zorundasn. Tehlikeli olabi lir. Fark etmek zorundasn ve ortaya kan yeni duruma uyum salamak zorundasn. Ama eer her ey eskisi gibiyse, buna gerek yoktur. Farknda olmasan da olur. indeki bu ayn un sur, Hindular'n atma, ruh dedii, en batan itibaren oradayd, eer bir balang varsa. Ve sonuna dek ora da olacak, eer bir son olacaksa. O ezelden beri aynyd, bu yzden nasl farkna varabilirsin ki... O hep ayn olduundan, ezelden beri ayn olduundan, sen onu ska lyorsun. Bedenin farkna varyorsun, zihnin farkna varyorsun, nk on lar deiiyor. Ve sen onlarn farkna vardndan, onlarn sen olduunu dnmeye balyorsun. Onlar tan yorsun; onlarla zdeleiyorsun. Tm tinsel aba farklnn ortasn daki ayny bulmak iindir... Deie nin iindeki ebediyi bulmak iin, hep ayn olan bulmak iin. O senin mer kezindir ve eer o merkezi hatrlaya bilirsen, ancak o zaman bu teknik kolay olur... Ya da bu teknii yapar san hatrlamak kolaylar. ki utan da yola kabilirsin. Bu teknii dene. Teknik, dosta ve yabancya farkl ekilde ayn olmak

tr. Dosta ve dmana ya da yabanc ya kar farkl ekilde ayn' ol. Bu ne anlama gelir? elikili grnr. Bir adan deimek zorundasn, nk dostun seninle bulumaya geldiin de onu farkl karlarsn ve bir yaban c yanna gelse onu farkl karlarsn. Bir yabancy nasl onu tanyormu gibi karlayabilirsin ki? Yapamazsn. Fark orada olacaktr, ama yine de, derinliklerde, ayn kal. Tavr ayn kal mal, ama davran 'farkl' olmal. Bil mediin birini biliyormusun gibi karlayamazsn. Nasl yapabilirsin ki? En fazla rol yapabilirsin, ama rol yapmak ie yaramaz. Fark orada ola caktr. Bir dostun yannda, o dostmu gi bi rol yapmann gerei yoktur. Ya banc birinin yannda, o dostmu gi bi yapsan bile, bu rol olacaktr... Ye ni bir ey. Sen ayn olamazsn; farkl lk gerekli olur. Davranlarn farkl olacak, ama bilincin ayn kalacak. Dostuna yabancym gibi bakabilir sin. Zor olur. Duymu olabilirsin, "Ya bancya dostunmu gibi bak" ama benim sylediim mmkn deilse bu da mmkn olamaz. lk nce dostuna yabancym gibi bak; ancak o zaman yabancya dostunmu gibi bakabilirsin. Bu ikisi ilikilidir. Dostlarna hi yabancym gibi baktn m? Bakmadysan, o zaman hi bakmamsn demektir. Karna bak: Onu gerekten tanyor musun? Onunla yirmi sene, hatta daha fazla birlikte yaam olabilirsin ve onunla ne kadar ok yaarsan, onun bir ya banc olduunu unutma olasln o kadar artar. Ve o hep yabanc olarak kalr. Onu ne kadar seviyor olursan ol, hi fark etmez. Aslnda, onu ne kadar seviyorsan o kadar yabanc gelecektir. nk ne kadar ok seversen, ne kadar de

48 OSHO Srlar Kitab -2

rine ilersen, nasl rmak gibi olduu nu, hareket ettiini, deitiini, canl olduunu, her an farkl olduunu o kadar ok bilirsin. Derinlemesine bakmazsan, onun senin karn oldu u, adnn u ya da bu olduu dze yine bal kalrsan, o zaman belirli bir paray semi olursun ve o belir li parann karn olduunu dnr sn. Ve o ne zaman deise, dei imlerini saklamas gerekir. Sevgi dolu bir ruh hali iinde olmayabilir, ama sen karndan sevgi beklediin iin rol yapmas gerekir. O zaman her ey sahteleir. Onun deimesine izin yoktur; kendisi ol masna izin yoktur. O zaman bir ey dayatlmaktadr. O zaman tm iliki lr. Ne kadar ok seversen, deien dzeni o kadar ok hissedersin. O zaman her an bir yabanc olursun. ngremezsin; kocann yarn sabah nasl davranacan bilemezsin. An cak l bir kocan varsa ngrebilir sin: O zaman ngrebilirsin. ngr ler ancak nesnelerde mmkn olabi lirler, insanlarda deil. Eer biri ngrlebiliyorsa, bil ki o ldr; l mtr. Yaamas sahtedir, bu yz den ngrebilirsin. Deiim yzn den insanlar konusunda hibir ey ngrlebilir deildir. Dostuna bir yabancym gibi bak; yabancdr zaten! Korkma. Biz yaban clardan korkarz, bu yzden bir dos tun bile yabanc olduunu unutur dururuz. Dostundaki yabancya da bakabilirsen asla hayal krklna u ramazsn, nk bir yabancdan hi bir ey beklemezsin. Dostunu hi d nmeden kabul edersin; sonu ola rak beklentiler ve sonra hayal krk lklar... nk hi kimse senin bek lentilerini karlayamaz, senin bek lentilerini karlayacak hi kimse yoktur. Herkes kendi beklentilerini karlama peindedir; seni tatmin

edecek kimse yoktur. Herkes kendi ni tatmin etmek peindedir. Sen ba kalarnn seni tatmin etmesini bek lersin ve bakalar senin onlar tat min etmeni bekler. O zaman eliki, iddet, mcadele ve ac olur. Yabancy hep hatrla. Unutma, en yakn dostun bile bir yabancdr... Senden olabildiince uzaktr. Bu duygu, bu bilie sahip olursan, o za man yabancya bakar, orada da bir dost bulabilirsin. Bir dost yabanc olabiliyorsa, o zaman bir yabanc bir dost olabilir. Yabancya bak: Dilini bilmiyor, l kene ait deil, dinine mensup deil, senin renginden deil. Sen beyazsn o siyah ya da sen siyahsn ve o be yaz. Dil aracl ile iletiim kuram yorsun; ayn kiliseye gitmiyorsun. Bu yzden uluslarda, dinde, rkta ya da renkte ortak zemin yok... Hi ortak zemin yok! O tamamen yabanc. Ama gzlerinin iine bak, orada ayn insanlk var ve ortak zemin bu; ayn yaam var, ortak zemin bu; ayn va rolu var, dostluunun kk bu. Dilini anlamayabilirsin, ama onu anlayabilirsin. Sessizlik bile iletiim salayabilir. Gzlerinin derinliklerine bakarsan, dostu grrsn. Ve nasl bakacan biliyorsan, o zaman bir dman bile seni aldatamaz. inde ki dosta bakabilirsin. Senin dostun olmadn sana kantlayamaz. Ne ka dar uzaklam olursa olsun sana ya kndr, nk ayn varolusal aka, onun ait olduu ayn rmaa aksin dir. Ayn varlklar dnyasna aitsin. Bu olursa, o zaman bir aa bile senden uzak olamaz, o zaman bir ta bile senden uzak olamaz. Bir ta ok tuhaftr. Hi ortak zemin yoktur, hi iletiim olasl yoktur... Ama orada ayn varolu vardr. Ta da var dr, ta da varla katlr. Oradadr, o da mekn kaplar, o da zamanda var

Deiim Araclyla Deimeyeni Bulmak |

49

olur. Gne onun iin de doar... Se nin iin doduu gibi. Bir gn yoktu, tpk senin de olmadn gibi ve bir gn sen leceksin, o da lecek. Ta yok olacak. Varoluta buluuyoruz. Dostluk o buluma ite. Kiiliklerimiz farkl, biimlerimiz farkl; zmzde biriz. Biimlerimize bakarak yabanc yz, bu yzden ne kadar yaklarsak yaklaalm hep uzak kalyoruz. Yakn oturabilirsiniz, birbirinizi kucaklaya bilirsiniz, ama daha da yaklama ola slnz yoktur. Durmadan deien kiiliklerin yznden asla ayn deil sin. Asla benzer deilsin; hep yaban csn. Orada buluamazsn, nk sen daha bulumadan deimi olu yorsun. Buluma olasl yok. Be denler ve zihinler sz konusu oldu unda, buluma yok, nk sen da ha buluamadan oktan deimi olursun. Hi gzlemledin mi? Birine kar ak hissediyorsun. ok derin bir ka barma. Onunla dolusun ve gidip, "Seni seviyorum" dediin anda yok oluyor. Hi gzlemledin mi? Artk orada olmayabiliyor, yalnzca bir an olabiliyor. Oradayd, ama artk yok. Onu ifade etmi, aa vurmu ol man onun deiim lemine girmesi ne sebep oldu. Onu hissettiinde, znn derinliklerinde olabilir, ama onu aa vurduunda, onu bir za man ve deiim dzenine getirmi oluyorsun, o rmaa giriyor. Sen "Se ni seviyorum" dediinde tamamen kaybolabilir. ok zor, ama eer gz lemlersen, bu bir gerek olur. O za man bakabilirsin. Dostta bir yabanc, yabancda bir dost vardr. O zaman farkl ekilde ayn olabilirsin. epe rinde deiirsin; znde, merkezde ayn kalrsn. Sayg ve saygszlkta... Sayg du yulan kim, duyulmayan kim? Sen

mi? Asla! Yalnzca deien yle, sen deilsin. Biri sana sayg duyuyor; bu nu onun sana sayg duyduu bii minde anlarsan glk ekersin. O iindeki belirli bir tezahre sayg du yuyor, sana deil. Seni nasl tanyabi lir ki? Sen bile kendini tanmyorsun. O belirli bir tezahre sayg duyuyor; senin deien kiiliinde olan bir e ye sayg duyuyor. Sen nazik ve sevgi dolusun; o buna sayg duyuyor. Ama bu naziklik ve bu sevgi yalnzca e perde. Bir sonraki an sevgi dolu ol mayacaksn, nefret dolu olabilirsin. Hi iek olmayabilir... Yalnzca di kenler olabilir. O kadar mutlu olma yabilirsin. Hznl, depresyonda olabilirsin. Zalim, fkeli olabilirsin. O zaman sana sayg duymaz. O zaman, yine, sevgi belirtisi. Dierleri seninle deil, senin deiik paralarnla ileti ime geiyor. unu hatrla, sana sayg duymu yorlar, sana saygsz da deiller. kisi ni de yapamazlar, nk seni tanm yorlar; seni tanyamazlar. Sen bile kendinin farknda deilsen, onlar na sl olabilir? Onlarn kendi formlleri var, kendi teorileri var, kendi ltle ri ve kriterleri var. Kendi mihenk ta lar var ve yle diyorlar: "Bir adam byle byleyse, ona sayg duyarz ve bir adam yle yleyse ona sayg duymayz." Bu yzden kendi kriterle rine gre hareket ediyorlar ve sen as la onlarn mihenk talarna yaklam yorsun... Yalnzca tezahrlerin yakla yor. Sana bir gn gnahkr, bir baka gn aziz diyebilirler. Sana bugn aziz diyebilirler ve bir sonraki gn sana kar kabilir, seni talayarak ld rebilirler. Neler oluyor? Senin epe rinle iletiim kuruyorlar, asla seninle iletiim kurmuyorlar. unu hatrla, ne derlerse desinler, senin hakknda deil. Sen tede kalyorsun; sen d

50

OSHO

Srlar

Hitab -2

arda kalyorsun. Knamalar, takdir leri, ne yaparlarsa yapsnlar, aslnda seninle ilgili deil, yalnzca zamanda ki tezahrlerinle ilgili. Sana bir Zen hikyesi anlataym. Kyoto yaknlarnda gen bir kei ya arm. Yakkl ve genmi ve tm kasaba ondan memnunmu. Ona sayg duyuyorlarm. Onun byk bir aziz olduuna inanyorlarm. Sonra bir gn her ey tersyz olmu. Bir kz hamile kalm ve anne babasna so rumlusunun bu kei olduunu sy lemi. Bylece tm kasaba onun aleyhine dnm. Gelmiler, kulbe sini yakmlar. Sabahm, ok souk bir sabah, bir k sabah ve bebei keie atmlar. Kzn babas demi ki: "Bu senin ocuun, bu yzden sorumluluunu stlen." Kei yalnzca, "yle mi?" demi. ocuk alamaya balam ve kei kalabal unutup ocukla ilgilenme ye balam. Kalabalk gidip kulbeyi tama men yok etmi, yakm. Sonra ocuk ackm. Keiin paras yokmu, bu yzden ocuk iin dilenmek zere ehre gitmi. Ona kim bir ey vere cekmi ki? Birka dakika nce b yk bir azizken imdi byk bir g nahkr olmu. Nereye giderse gitsin kaplar yzne kapanm. Onu kna mlar. Sonra ayn eve dnm... Kzn evine. Kz ok huzursuzmu ve ocu un aladn, bardn duymu. Kei orada durmu. "Bana bir ey verme, ben gnahkrm. Ama ocuk gnahkr deil; ona st verebilirsin" demi. O zaman kz, ocuun gerek babasn gizlemek iin keiin ismini verdiini itiraf etmi. Kei tamamen masummu. Bylece tm kasaba yine fikrini deitirmi. Keiin ayaklarna ka

panmlar, af dilemiler. Ve kzn ba bas gelmi, yal gzlerle ocuu ge ri alm. "Ama neden daha nce sy lemedin? Neden sabah reddetme din? ocuk senden deil" demi. Keiin yine, "yle mi?" dedii anlatlr. Sabah, "yle mi? Bu ocuk bana m ait?" demiti. Ve akam, "yle mi? Bu ocuk bana ait deil mi?" diyor. te bu sutra hayata byle uygula nr. Sayg ve saygszlkta, farkl ekil de ayn kalmalsn. En iteki merkez, eperde ne olursa olsun ayn kalma l. eper hep deiir, ama sen dei memelisin. Ve iki ayr varlk, eper ve merkez olduundan, ite bu yz den zt ve elikili terimler kullanl maktadr: Farkl ekilde ayn kal... Bu teknii tm ztlara uygulayabilirsin: Sevgiye ve nefrete, fakirlie ve zen ginlie, rahata ve rahatszla; her hangi bir eyde, farkl ekilde ayn kal. Deiimin yalnzca eperde oldu unu bil; senin bana gelemez, im knszdr. Bu yzden sen uzak kala bilirsin ve bu uzaklk zorlama deil dir. Yalnzca yle olduunu bilirsin. Bu zorlama bir uzaklk deildir; bu senin gsterdiin uzak kalma abas deildir. Uzak kalmaya alrsan, h l eperde olursun; merkezi tan mazsn. Merkez uzaktr; hep yle ol mutur. O akndr. O hep tededir. Aada ne olursa olsun, ona asla ol maz. u kutupsal durumlar dene. in de ayn olan bir ey hissetmeye al. Biri sana hakaret ederken, yalnzca onu dinlediin noktaya odaklan... Hibir ey yapmadn, tepki verme diin, yalnzca dinlediin. O sana ha karet ediyor ve sonra biri seni v yor. Yalnzca dinle. Hakaret-vg, sayg-saygszlk: Yalnzca dinle. e perin rahatsz olacak. Ona da bak;

Deiim Araclyla Deimeyeni Bulmak |

51

deitirme. Bak, merkezinin derinlik lerinde kal, oradan bak. Zorlama ol mayan bir uzaklk olacak, kendiliin den, doal. Ve bir kez doal uzaklk duygusu nu renince, hibir ey seni rahat sz edemez. Sessiz kalrsn. Dnyada ne olursa olsun, sen etkilenmeden kalrsn. Biri seni ldryor bile olsa, yalnzca bedenin etkilenir. Etkilenen sen deilsin. Sen tede kalrsn. Bu 'tedelik' seni varolua, mutlulua, ebedi olana, doru olana, daimi ola na, lmsz olana, yaamn kendisi ne gtrr. Sen ona Tanr diyebilir sin ya da kendi terimini seebilirsin. Ona nirvana diyebilirsin, ne dilersen, ama eperden merkeze gitmediin srece, iindeki ebedi ve ezeli ola nn farkna varmadn srece, din bana gelmemi olur, yaam bana gelmemi olur. Iskalyorsun, her eyi skalyorsun. Bu mmkndr... Haya tn esrikliini skalamak. Shankara yle der: "Ben neyin deitiini, neyin deimediini, ne yin hareket ettiini, neyin hareket et mediini bilen adama sannyasin de rim." Bu, Hint felsefesinde, ayrm olarak bilinir... Vivek. Bu ikisi arasn da, deiim lemi ile deimeyenin lemi arasnda ayrm yapmak... Buna vivek, ayrm, farkndalk denir. Bu sutra ok, ok derinlemesi ne... Her ne yapyor olursan ol, b yk kolaylkla kullanlabilir. Acktn m? ki lemi hatrla. Alk yalnzca eperde hissedilebilir, nk epe rin yiyecee, yakta ihtiyac vardr. Senin yiyecee ihtiyacn yok, senin yakta ihtiyacn yok, ama bedeninin var. Unutma, alk geldii zaman e perde oluyor; sen yalnzca onu bi lensin. Sen orada olmasaydn, bilinmeyecekti. Beden orada olmasayd, olmayacakt. Senin eksikliinle yal nzca bilgi olmayacak, nk beden

bilemez. Bedene ait olabilir, ama o bilemez. Sen bilirsin; ama sana ait deil. Bu yzden asla "Ben am" deme. Hep iten ie, "Bedenimin a olduu nu biliyorum" de. Bilii vurgula. O za man ayrm orada olur. Yalanyor sun; asla, "Yalanyorum" deme. Yal nzca, "Bedenim yalanyor" de. O zaman lm annda da bileceksin: "Ben lmyorum; bedenim lyor. Ben beden deitiriyorum, yalnzca evi deitiriyorum." Bu ayrm derinle irse, bir gn, aniden, aydnlanma olacak.

67. Teknik

Buras bir deiim, deiim, dei im dnyas. Deiim aracl ile de iimi tket.
Anlalmas gereken ilk ey, senin bildiin her eyin deiim olduu dur; sen, bilen dnda, her ey dei imdir. Deiim olmayan herhangi bir ey grdn m? Tm dnya bir deiim olgusu. Himalayalar bile de iiyor. O konuda alan bilim adamlar onun bydn syl yor; bu Himalayalar dnyadaki en gen dalar, daha ocuk, hl by yor. Henz olgunlamadlar; de geecekleri noktaya erimediler. H l ykseliyorlar. Onlar bir baka da olan Vindhyachal ile karlatrrsan, onlar yal nzca ocuk. Vindhyachal en yal dalardan biri... Bazlar dnyadaki en yal da diyor. yle yal ki, k lyor... Alalyor. Yzyllardr ala lyor... Yallktan lyor. Yani dura an, deimez, kprtsz grnen bir Himalaya bile deiiyor. O yalnzca bir rman talardr. Talar bir fark yaratmaz; onlar da rmak gibi, akyor lar. Greceli olarak her ey deii-

52

OSHO

Srlar

Kitab -2

yor. Bir ey daha fazla, bir ey daha az deiiyor gibi grnyor, ama bu yalnzca greceli olarak byle. Bilebildiin, deimeyen hibir ey yok. Sylediimi unutma: Bilebil diin, deimeyen hibir ey yok. Bi len dnda deimeden kalan hibir ey yok. Ama o hep arkada. O hep 'bilir'; asla gerekten bilinmez. Asla nesne olamaz; o hep zne. Ne yapar san yap ya da bil, o hep arkada. Onu bilemezsin. Bunu sylediimde ra hatsz olma. Onu bilemezsin dedi imde, kastettiim onu bir nesne olarak bilemeyecein. Sana bakabili rim, ama nasl kendime de ayn e kilde bakabilirim? mknszdr, n k bili ilikisi iinde olmak iin iki eye ihtiya vardr... Bilen ve bilinen. Yani, sana baktmda, sen bili nensin ve ben bilenim ve bilgi bir kpr olarak var olabilir. Ama kendi me baktmda, kendimi bilmeye a ltmda kpry nereye kurmal? Yalnzca ben varm, yalnz... Tama men yalnz. Dier ky eksik, bu yz den kpry nereye kurabilirim? Kendimi nasl bilebilirim? Bu yzden kendini bilmek olum suz bir sretir. Kendini dorudan bi lemezsin; yalnzca bilgi nesnelerini eleyebilirsin. Bilgi nesnelerini ele. Hi bilgi nesnesi kalmadnda, artk hibir ey bilemezken, boluk dn da hibir ey kalmamken (ve medi tasyon budur ite: tm bilgi nesnele rini elemek) o zaman bir an gelir, bi lin var olur, ama bilincinde oluna cak hibir ey kalmaz; bili var olur, ama bilecek hibir ey kalmaz. Basit, saf bili enerjisi kalr ve bilinecek hibir ey kalmaz. Nesne yoktur. Bilinecek hibir eyin olmad bu durumda, kendini bir anlamda bildi in sylenir. Ama o bilgi tm dier bilgilerden tamamen farkldr. kisi iin ayn szc kullanmak yanlt

cdr. Kendini bilmenin elikili oldu unu, terimin kendisinin elikili ol duunu syleyen gizemciler vardr. Bilgi hep dieri zerinedir; kendini bilmek imknszdr. Ama dieri ol madnda, bir ey olur. Buna "kendi ni bilmek" diyebilirsin, ama szck yanltcdr. Her neyi biliyorsan deiir. Her yer, bu duvarlar bile durmakszn deimektedir. Artk fizik de bu g r desteklemektedir. Bylesine duraan, deimez grnen duvar bile her an deimektedir. Byk bir ak srmektedir. Her atom hareket etmektedir, her elektron hareket et mektedir. Her ey hzla hareket et mektedir ve hareket yle hzldr ki sen onu fark edemezsin. te bu yzden duvarlar byle kalc gr nr. Sabah da byleydi, akam da byleydi, gece de byleydi, dn de byleydi, yarn da byle olacak. Sen ona, o aynym gibi bakyorsun, ama deil. Gzlerin bylesine byk bir hareketi grme yeteneine sahip deil. Buradaki pervane. Pervane ok hzl hareket ediyorsa, kanatlar ara sndaki boluu gremezsin, tek bir daire gibi grnr. Hareket ok hzl olduundan boluk grlemez ve eer hareket ok hzlysa (hareket eden elektronlar kadar hzlysa) per vanenin hareket ettiini hi gremez sin. Hareketi fark edemezsin. Perva ne duraan grnr; hatta ona doku nabilirsin. Duraan olur ve elin bo luklara giremez, nk elin bolukla ra girecek kadar hzl hareket ede mez. Sen hareket etmeden, bir ba ka kanat gelmi olur. Sen hep kana da dokunursun ve hareket o kadar hzl olur ki pervane hareket etmiyor mu gibi grnr. Yani, hareket et meyen nesneler aslnda ok hzl ha

Deiim Araclyla Deimeyeni Bulmak |

53

reket etmektedir: te bu yzden du raan grnrler. Bu sutra her eyin deiim oldu unu sylyor: Buras bir deiim, deiim, deiim dnyas... Buda'nn tm felsefesi bu sutra temelinde dur maktadr. Buda her eyin bir ak ol duunu, deitiini, kalc olmadn ve insann bunu bilmesi gerektiini sylyor. Buda bu noktay zellikle vurguluyor. Tm grleri buna da yal. "Deiim, deiim, deiim: Bu nu hep hatrla" diyor. Neden? Eer deiimi hatrlayabilirsen, uzaklk gerekleir. Her ey deiirken nasl tutunabilirsin ki... Bir yze bakyorsun; gzel bir yz. ok gzel bir yze baktnda, bunun kalc olaca duygusunu his sedersin. Derinlemesine anla. Asla kalc olmasn bekleme. Ama hzla deitiini bilirsen, bir an gzel, bir sonraki an irkin olacan bilirsen, nasl ballk hissedebilirsin? mkn szdr. Bir bedene bak: Canldr; bir sonraki an l olacaktr. Deiimi hissedersen her ey bounadr. Buda sarayn, ailesini (gzel kar sn, ocuunu) terk etmi ve biri ona, "Neden?" diye sorduunda de mi ki: "Hibir eyin kalc olmad yerde, ne faydas var? ocuk le cek." Buda'nn gidecei gece ocuk domu. Doal yalnzca birka saat olmu. Buda son bir kez bakmak iin karsnn odasna gitmi. Karsnn srt kapya dnkm. Uykusunda ocuu kollarnda tutuyormu. Buda veda etmek istemi, ama sonra di renmi. "Ne faydas var?" demi. Sonra bir an gelmi, aklndan bir dnce gemi: "ocuk daha bir gnlk, birka saatlik ve bir bakma lym." Ama sonra demi ki: "Ne fay das var? Her ey deiiyor. Bugn ocuk dodu, bir sonraki gn le cek. Ve bir gn nce burada deildi.

imdi burada ve bir gn yine olmaya cak. O zaman ne faydas var? Her ey deiiyor." Gitmi... Srtn dn m ve gitmi. Biri, "Neden btn bunlar terk et tin?" diye sorduunda demi ki: "Ben hi deimeyeni aryorum, nk de iene tutunursam hayal krkl ola cak. Deiene tutunursam aptaln te kiyim, nk o deiecek, ayn kal mayacak. O zaman hayal krklna urayacam. Bu yzden ben hi de imeyeni aryorum. Hi deimeyen bir ey varsa, ancak o zaman hayatn bir kymeti ve anlam vardr. Aksi hal de her ey bouna." Tm retisini deiime dayandrm. Bu sutra ok gzeldir. Bu sutra, deiim aracl ile deiimi tket, diyor. Buda bu ikinci ksm asla sy lemezdi. kinci ksm temel olarak tantriktir. Buda her eyin deiim ol duunu syler; onu hisset, o zaman ona tutunmazsn. Ve ona tutunmad n zaman, yava yava, deien her eyi brakarak, kendi iine, hi dei im olmayan merkeze dersin. De ieni elemeye devam et, sonunda hareket etmeyene, merkeze gelecek sin... arkn merkezine. te bu yz den Buda ark szcn dininin simgesi olarak semitir: nk ark hareket eder, ama evresinde hare ket ettii merkez kprtsz kalr. San sara, dnya ark gibi hareket eder. Kiiliin ark gibi hareket eder ve en iteki z arkn evresinde dnd merkez olur. Kprtsz kalr. Buda yaamn deiim olduunu syler. lk ksma katlr. kinci ksm temel olarak tantriktir. Deiim arac l ile deiimi tket. Tantra der ki deieni terk etme; onun iine gir. Ona tutunma, hareket et. Neden kor kasn? ine gir, onu yaa. Olmasna izin ver ve onun iine gir. Onu kendi aracl ile tket. Korkma, kama.

54 OSHO Srlar Kitab -2

Nereye kaacaksn? Nasl kaabilir sin? Her yerde deiim vardr. Tan tra, her yerin deiim olduunu sy ler. Nereye kaacaksn? Nereye gide bilirsin? Nereye gidersen git deiim ola caktr. Her tr ka bounadr, bu yzden kamaya alma. O zaman ne yapmal? Tutunma. Deiimi ya a, deiim ol. Ona kar bir mca dele yaratma. inde hareket et. Ir mak akyor; sen de onunla ak. Yz me bile; brak rmak seni gtrsn. Onunla mcadele etme, onunla m cadele etmek iin enerji harcama; geve. Salver ve rmakla hareket et. Ne olacak? atma olmadan, kendine has bir ynn olmadan r makla hareket edebilirsen, rman yn senin ynnse, aniden senin r mak olmadnn farkna varacaksn. Irmak olmadnn farkna varacak sn! Hisset. Bir gn bir rmakta dene. Oraya git, geve ve brak rmak seni gtrsn. Savama; rmak ol. Aniden rman epeevre her yerde olduu nu, ama senin rmak olmadn his sedeceksin. Savarken bunu unutuyorsun. te bu yzden Tantra, "Deiim arac l ile deiimi tket" diyor. Sava ma. Gerek yok, nk deiim senin iine giremez. Bu yzden korkma. Dnyada yaa. Korkma, nk dn ya senin iine giremez. Yaa. u ya da bu yolu seme. ki tr insan vardr: Bir tr, dei im dnyasna tutunur ve dieri ka ar. Ama Tantra der ki, bu deiim dir, bu yzden tutunmak da, kamak da bounadr. Ne faydas var? Buda, "Deiim dnyasnda kalmann ne faydas var?" diyor. Tantra, "Ondan kamann ne faydas var?" diyor. kisi de bounadr. Brak olsun. Sen onunla ilgili deilsin; o oluyor, bunun iin sana ihtiya yok. Sen yok

tun ve dnya deiiyordu, sen olma yacaksn ve dnya deimeye devam edecek... O zaman neden endie edesin? Deiim aracl ile deiimi t ket. Bu ok derin bir mesajdr. fke aracl ile fkeyi tket, cinsellik ara cl ile cinsellii tket, agzllk aracl ile agzll tket, sansa ra aracl ile sansaray tket. Onun la savama, geve; nk savamak gerilimler yaratr, savamak endie, ac yaratr ve bo yere rahatsz olur sun. Brak dnya olduu gibi olsun. ki tr insan vardr. Bir tr, dnya nn olduu gibi olmasna izin vere meyenlerdir. Onlara devrimci ad ve rilir. Onu deitirirler, onu deitir mek iin mcadele ederler. Onu de itirirken tm yaamlarn yok eder ler. stelik o zaten deimektedir. Onlara gerek yoktur, kendilerini t ketmekten baka ey yapmazlar. Dnyay deitirirken tkenirler ve o zaten deimektedir. Hibir devrime gerek yoktur. Dnya bir devrimdir; deimektedir. Hindistan'n neden byk devrim ciler retmediini merak etmi olabi lirsin. Bu, her eyin deitii gr yzndendir. Neden onu deitir mek iin rahatsz oluyorsun? Ne onu deitirebilirsin, ne de deiimi dur durabilirsin. O zaten deiiyor. Ne den kendini boa harcyorsun? Bir tr kiilik durmakszn dnya y deitirmeye alr. Dini bakasna gre o nevrotiktir. Gerekten de, kendine gelmeye korkar, bu yz den devam eder ve dnyaya takntl olur. Devletin deitirilmesi gerekli dir, hkmetin, toplumun, yapnn, ekonominin, her eyin deitirilmesi gereklidir ve o lr ve ne olduunu bildii tek bir esriklik an yaamam tr ve dnya devam eder ve ark d ner durur. O pek ok devrimci gr-

Deiim Araclyla Deimeyeni Bulmak

mtr ve o hareket etmeye devam eder. Onu ne durdurabilirsin, ne de deiimi hzlandrabilirsin. Bir gizemcinin tavr budur: Gizem ciler dnyay deitirmeye gerek ol madn sylerler. Ama gizemciler de ikiye ayrlrlar. Biri dnyay deitir meye gerek olmadn, ama insann kendini deitirmesi gerektiini sy ler. Ki bu da deiime inanmaktr... Dnyay deil kendini deitirmeye. Ama Tantra hi kimseyi deitir meye gerek olmadn syler... Ne dnyay, ne kendini. Mistisizmin en derin z budur. Dnyay deitirme ne gerek yok ve kendini deitirme ne de gerek yok. Yalnzca her eyin deitiini bil yeter, deiimle szl, deiimde geve, yeter. Ve herhangi bir deiim yaratma abas olmad an, tamamen geve yebilirsin... nk aba varsa rahatlayamazsn. O zaman gerilim olur, nk gelecekte deerli bir ey ola caktr: Dnya deiecektir. Dnya komnist olacaktr ya da dnyevi cennet gelecektir ya da gelecekte bir topya gerekleecektir ya da Tan r'nn Krall'na ya da mokaya* gireceksindir. Cennette bir yerde me lekler seni karlamak iin bekle mektedir... Ama gelecekte 'bir yer de'. Bu tavrla gerilirsin. Tantra der ki, unut bunu. Dnya zaten deiiyor ve sen de zaten dei iyorsun. Deiim varolutur, bu yz den o konuda endielenme. O sen sen de oluyor zaten; sana gerek yok. Sen, gelecek iin endielenmeden, onunla szl, o zaman, aniden, dei imin ortasnda, iinde hi deime yen bir merkezin farkna varacaksn,

hep olduu gibi kalan bir merkez... Hep ayn. Bu neden oluyor? nk geve miken, deiip duran fon bir kart lk salyor ve onun sayesinde dei meyeni hissedebiliyorsun. Dnyay ya da kendini deitirme abas iin deyken, iindeki kk, hareket et meyen merkeze bakamyorsun. De iime yle saplant hissediyorsun ki, zaten olana bakmay baaram yorsun. Deiim her yerde. Deiim fon, kartlk oluyor ve sen gevemisin. Bu yzden zihninde gelecek yok... Gelecee ilikin dnceler yok. imdi, u andasn, her ey u an. Her ey deiiyor ve aniden iinde hi deimemi bir noktann farkna varyorsun. Deiim aracl ile de iimi tket. te bu deyile kastedi len bu: Deiim aracl ile deiimi tket. Savama. lm aracl ile lm sz ol; lm aracl ile lmn l mesine izin ver. Onunla savama. Tantra'nn tavrn kavramak zordur, nk bizim zihinlerimiz bir eyler yapmak ister ve bu yapmaytr. Bu yalnzca gevemektir, yapmamaktr, ama bu en gizli srlardan biridir. Bu nu hissedebilirsen, baka hibir ey iin endielenmen gerekmez. Bu tek teknik sana her eyi verebilir. O zaman hibir ey yapman ge rekmez, nk deiim aracl ile deiimin, lm aracl ile lmn, cinsellik aracl ile cinselliin, fke aracl ile fkenin tketildiini bilir sin. Artk zehir aracl ile zehrin t ketildii srrn biliyorsun.

* moka (moksha); Sanskrit dilinde zgrlk demek. (Ed. n.)

44 . BLM

Tantra'nn Ak ve zgrleme Srlar

S O R U L A R
Modern insan neden sevemez oldu? Merkezi fark etmek iin eper hareketinin durmas m gerek? Kayg ve hayal krkl yaamadan deiimi deiimle zmek zor deil mi? Gerilimli ve gayret gerektiren, modern ehir yaamyla baa kma konusunda Tantra'nn tavr nedir?

lk Soru:
Osho, Tantrann bir ak teknii olduunu sylemene dayanarak, ltfen neden ada erkek ve kadnn sevemediini aklar msn?

Ak kendiliindendir. Kontrol al tna alnamaz. 'Ak' yapamaz sn; o konuda hibir ey yapa mazsn. Ne kadar ok yaparsan, onu o kadar ok skalarsn. Onun olmas na izin vermelisin. Onun iin sana gerek yok. Senin varln bir engel. Ne kadar yoksan o kadar iyi. Sen ol madnda ak gerekleir. Yok olma beceriksizlikleri yznden ada er kek ve kadn k olamyor. Onlar bir eyler yapmay baarabi liyorlar. ada zihin tamamen yap maya dayanr. Her ne yaplabiliyorsa, ada insan var olmu tm dier in sanlardan ok daha verimli bir ekil de yapabiliyor. Her ne yaplabiliyorsa, biz daha verimli bir ekilde yapyo ruz. Biz en verimli yzylz; her eyi teknolojiye dntrdk... Nasl 'ya placa' sorununa. Tek bir boyut ge litirdik, yapma boyutu; ama bu bo yutu gelitirirken ok ey kaybettik. Benlik kaybederek bir eyleri nasl yapacamz rendik, bylece yapla bileni biz herkesten daha iyi yapabili yoruz... Yeryznde var olmu tm di er toplumlardan daha iyi. Ama ak konusuna sra geldiinde sorun k yor, nk ak yaplamaz. Ve bu yal nzca ak iin geerli deil; yaplma yan trden her eyi baaramaz olduk. rnein meditasyon: Onu baara maz olduk; nk meditasyon yap

lamaz. Ya da oyun: Onu baaramaz olduk; nk o yaplamaz. Ya da co ku, mutluluk: Onlar baaramyoruz, nk onlar yaplamaz. Onlar eylem deil; onlar kullanamazsn. Tam ter sine, kendini salvermen gerekir. O zaman coku bana gelir, o zaman mutluluk bana gelir, o zaman ak iine girer, o zaman ak seni sahiple nir. Ve bu sahiplenme yznden biz korkuyoruz. ada insan, ada zihin her eyi sahiplenmek ve hibir ey tara fndan sahiplenilmemek ister. a da insan her eyin efendisi olmak ister ve yalnzca eylerin efendisi ola bilirsin... Olaylarn deil. Bir evin efendisi olabilirsin, mekanik bir ale tin efendisi olabilirsin; canl olan hi bir eyin efendisi olamazsn. Yaam kontrol altna alnamaz; ona sahip olamazsn. Tam tersine, sen onun ta rafndan sahiplenilirsin. Ancak o za man onunla iletiim mmkn olur. Ak yaamdr ve senden byk tr. Ona sahip olamazsn. Tekrarla mak istiyorum: Ak senden byk tr; ona sahip olamazsn. Yalnzca onun eline gemeye brakrsn kendi ni; o kontrol altna alnamaz. ada ego her eyi kontrol altna almak is ter ve sen kontrol altna alamadn her eyden korkuyorsun. Korkuyor sun; kapy kapatyorsun. Korktuun iin o boyutu tamamen kapatyor-

60

OSHO

Srlar

Hitab -2

onlar eylere dntrrsn. O za sun. Kontrol sahibi olan sen olmaya man da tatmin olamazsn. O zaman caksn. Akta kontrol sende olamaz. Bu yzyla yol aan eilim tamamen hayal krkl ker. Sahiplenmek, sahip olma tavr nasl kontrol altna alnaca zerine sevme yeteneini ldrmtr. Sa idi. Dnyann her yerinde ve zellik le de Bat'da, eilim doann nasl hiplenme terimleri ile dnme; ter kontrol edilecei, her eyin nasl sine, sahiplenilme terimleri ile d kontrol edilecei, enerjilerin nasl n. te teslimiyet bu anlama gelir... Sahiplenilmek: Senden daha byk kontrol edilecei zerineydi. nsan efendi olmal ve sen de bir eyin seni sahiplenmesine izin ver. O zaman kontrol sahibi sen ol efendi olmalsn. Elbette, ancak sa hip olunabilecek eylerin efendisi... mayacaksn. O zaman daha byk bir g seni ele geirecek. O zaman Sahip olunamayacak eyler konu yn sana ait olmayacak. O zaman sunda bir beceriksizlik gelitiriyor sun. Paraya sahip olabilirsin; ama hedefi sen semeyeceksin. O zaman aka sahip olamazsn. Bu yzden gelecek bilinemeyecek; artk gven de olamazsn. Kendinden daha b biz her eyi nesnelere dntryo yk bir gle hareket ederken, g ruz. Hatta insanlar eylere dnt vensizsin, korkuyorsun. ryorsun, nk o zaman onlara sa Korkuyorsan ve gvensizsen, da hip olabiliyorsun. Birini seviyorsan, efendi sen deilsin; kimse efendi ha byk glerle hareket etmemek deil. ki insan birbirini seviyor ve daha iyidir. Senden daha kk g hibiri efendi deil. Ne sevgili, ne lerle al; o zaman sen efendi olabi k. Tersine, efendi olan aktr ve lirsin ve hedefe nceden karar vere bilirsin. O zaman hedefe ulaabilir iki insan da kendilerinden daha b yk bir gcn iyelii altnda, daha sin, ama ondan hibir ey elde ede mezsin. Yalnzca hayatn boa har byk bir g tarafndan, bir hortum cam olursun. frtnas tarafndan evrilmi. Birbir Akn srr, duann srr, seni tat lerini sahiplenmeye alrlarsa, s min edebilecek her eyin srr tesli kalarlar. Birbirlerini sahiplenebilir miyettir. Sahiplenilme yetenei. Ak ler; ama o zaman n, sevgilinin bir ee, kar ve kocaya dnt ta sorun var, nk bu yetenek ora da deil. Baka sebepler de var, ama grlr. Eler bir 'ey'dir; kii deil dirler. Onlara sahip olabilirsin. Onlar temeli bu. lk sebep zeky, mant l varlklardr, yasal etiketler... ar vurgulamak. Bu yzden insan dengesizdir. Ban bymtr ve Canl deildirler. yrein tamamen ihmal edilmitir. Biz, srf sahiplenebilmek iin, ki Ve ak zeknn yeteneklerinden de ileri eylere dntryoruz ve son ra hayal krklna uruyoruz. nk ildir. Onun farkl bir merkezi vardr; farkl bir oda, kayna vardr. O se biz kiiye sahip olmak istiyorduk; oy sa kiiye sahip olunamaz. Bir kiiye nin yreindedir; o senin duygularn dr, mantn deildir. Ama ada sahip olduunda, o artk bir kii de ildir; o, l bir "ey'dir ve sen l eitim tamamen mantktan, akl y rtmekten, zekdan ve zihinden olu bir eyden tatmin olamazsn. Bu e likiye bak: Ancak kiiler seni tatmin ur. Yrekten bahsedilmez bile. As edebilir, asla eyler deil; ama zihnin lnda o inkr edilir; o yalnzca iirsel bir kurgu'dur. sahiplenmek ister... Bu yzden sen

Tantra'nn Ak ve zgrleme Srlar |

61

Deildir! O gerekliktir! u ekil de bak: ocuk daha balangtan iti baren zihin ya da akl yrtme eiti mi almadan, herhangi bir dnsel eitim almadan yetitirilirse, akl sa hibi olur mu? Olamaz! Bu tr vakalar olmutur. Kurtlarn bir ocuu bytt olmutur. Da ha on sene nce ormanda bir ocuk yakalanmt. Onu kurtlar bytm t. On drt yandayd. ki bacak zerinde duramyordu; drt ayak zerinde kouyordu. Tek bir szck syleyemiyordu; bir kurt gibi hrlyor du. Her adan bir kurttu. On drt ya ndayd. Onu yakalayanlar ona Ram ismini verdi. ocuun ismi renme si alt ay ald. ocuk bir sene iinde ld ve onu inceleyen fizyologlar ak l zerinde ok gerilim olduu iin l dn tahmin ettiler. Bu zorlama, onu iki ayak zerinde durdurmak iin verilen bu eitim, ismini hatrla masn salamak iin verilen hafza eitimi, onu bir insan yapma abas onu ldrmt. Yakaland zaman sal yerin deydi. Tm insanlardan daha salk l. Tpk bir hayvan gibiydi. Ama bu eitim onu ldrd. "Adn ne?" diye sorulduu zaman "Ram" diyebilmesi iin her aba gsterildi. Tm akl bundan oluuyordu. Alt ay sren daimi eitim, ceza ve iinde dl motivasyonu yaratma abasndan sonra, ocuun akl zerine verebile cei tek kant bundan ibaretti: "Ram" diyebiliyordu. Ne oldu? Mars'tan gel mi biri bu ocuu ele geirse, in sanln zihni, zeks, mant olma dn dnecekti. Yrek konusunda da ayns oldu. Eitilmediinden, sanki yok gibi. Ta mamen ihmal edildi, yle ki tm ya am enerjin baa gitmeye zorland, yree deil. Oysa sevgi yrek mer kezinde ilev gsterir. te bu yz

den ada insan sevemez: ada insan yreini kullanamaz. ada insan hesaplar ve ak bir hesap de ildir. ada insan aritmetik bilir ve ak aritmetik deildir. O mantk te rimleri ile dnr ve ak mantksz dr. O her eyi akla uydurmaya al r. Ne yaparsa yapsn, mant bunu desteklemelidir ve mantk ak des teklemez. Gerekten de, k olduun za man mant tamamen bir kenara atarsn. te bu yzden aka 'd mek' deriz. Nereden dyor? Ba tan yree dyor. Bu, 'aka d me' terimini knamak iin kullanrz; nk ba, akl ona knamadan bakamaz. Bu bir dtr. Aslnda ak bir d mdr, yoksa bir yksel me mi? Onunla daha da fazlalar m sn, yoksa azalr msn? Onunla ge niler misin, yoksa klr msn? Akla fazlalarsn! Bilincin fazlalar, duygularn fazlalar; esrik duygula rn fazlalar, duyarlln fazlalar. Daha canl olursun, ama bir ey daha az olur: Mantn daha az olur. Ak manta vuramazsn; o krdr. Man tk sz konusu olduunda krdr. Yrein kendi mant vardr, bu da baka bir eydir. Yrein kendi gz leri vardr, ama bu da baka bir ey dir. Mantn gzleri orada deildir, bu yzden mantk buna d adn verir; dmsndr. Yrek merkezi yeniden ilemeye balamad srece insan sevmeyi beceremeyecektir ve ada hayatn tm acsnn sebebi, sevmedii za man insann hayatnda bir anlam his sedemiyor olmasdr. Yaam anlam sz grnr. Ak ona anlam verir; ak tek anlamdr. Sevmeyi beceremedi in srece anlamsz olursun ve an lamsz, bouna var olduunu hisse dersin ve intihar ekici gelmeye ba lar. O zaman kendini ldrmek, ken

62

OSMO

Srlar

Kitab -2

kn ylesine bir sonsuzlua byse di iini bitirmek, sona erdirmek ister sin, nk var olmann ne faydas ki, zel olarak hi kimseyle ilgili ol masa... Tersine, dalm bir olgu ol vardr ki... sa; senin iin k olmasa... Tersine, Yalnzca var olmak tahamml edi tm varolu, var olan her ey sevgili lemezdir. Varoluun bir anlam olma ldr; aksi halde, ne faydas vardr? ya da k olsa, o zaman bu dua ol mu demektir. Neden bo yere mrn uzatp dura Ve Tantra bir ak yntemidir. Bu caksn? Neden her gn ayn dzeni yzden ilk ey nasl sevileceidir ve tekrarlayp duracaksn? Yataktan k sonra ikinci ey akta nasl bynemak ve ayn eyi yapmak, yine uyku ya dalmak ve ertesi gn ayn dzeni cei, bylece akn nasl dua olaca dr. Ama insan akla balamaldr. Ve tekrarlamak: Neden? imdiye dek yaptn da ne oldu? aktan korkma, nk korkmak se nin yrekten korktuunu gsterir. Ve lm gelip seni bedeninden kur Ba sinsidir; yrek masumdur. Bala tarana dek yapacaksn. O zaman ne korunduunu hissedersin; yrekle' faydas var? Ak bir anlam veriyor. zarar grmeye aksndr. Her ey Ak aracl ile varla bir sonu ya olabilir. da bir hedef geldiinden deil... Ha te bu yzden biz kapanmz. yr! Ak aracl ile insan her an ken Korku orada: Zarar grmeye aksan, dine has bir deer kazanyor. O za bana her ey gelebilir; biri seni al man bunu asla sormuyorsun. Biri ha databilir. Zihin olduunda kimse se yatn ne anlam olduunu sorduun da, bir ak deneyiminde ieklene- ni aldatamaz; sen bakalarn aldatr sn. Ama ben sana, aldanmaya hazr medii iin soruyor. nsan k oldu unda, hayatn ne anlam olduunu ol, yrei kapatma, diyorum. Aldan asla sormaz. Anlam bilir; sormasna maya hazr ol, ama yrei kapatma! gerek kalmaz. Anlam bilir! Anlam O aldanmaya aklk deerlidir, n k bununla hibir ey kaybetmeye oradadr: Hayatn anlam aktr. ceksin. Ve eer sonsuz lde aldan Ve ak aracl ile dua mmkn maya hazrsan, ancak o zaman yre dr, nk dua da bir ak ilikisidir. e inanabilirsin. Hesap, sinsi, akll, ki birey arasnda deil, bir birey ile fazla akll isen, o zaman yrei ska varoluun kendisi arasnda. O za larsn ve ada insan ylesine ei man tm varolu sevgilin ya da ylesine sofistike, ylesine n olur. Ama ancak ak deneyimi ile timli, dua ya da meditasyonda byrsn aklldr; ite bu yzden sevme yetisi ve nihai esriklik tpk ak gibidir. te ni kaybetmitir. Kadnlar byle deildir, ama onlar bu yzden sa, "Tanr aktr" der; da ada erkein peinden gidiyor "Tanr sevgi doludur" deil. lar, ada erkei taklit ediyorlar. Hristiyanlar bunu bu ekilde yo Eninde sonunda onlar da tpk erkek rumlarlar... Tanr iyidir, sevgi dolu dur. Anlam bu deildir. sa, Tanrnn gibi olacak, hatta onlarn nne ge ecekler. Artk onlar da sevme yetile ak olduunu syler. O basite Tan rini kaybediyorlar, nk ayn ba r'y aka e tutar. "Ak" da diyebilir ynelimlilii, ayn sinsi ve akll olma sin, "Tanr" da; ikisinin anlam da ay ndr. Tanr sevgi dolu deildir; Tanr abas artk onlarda da var. Bir "Ka sevginin kendisidir. Sevebiliyorsan, dn zgrlemesi Hareketi" ya da y le bir ey oluturabilirler, ama bu y ilahi olana girmisin demektir. Ve a

Tantra'nn Ak ve zgrleme Srlar |

63

rek ynelimli deildir. Yalnzca erke in kendi kendine yapt ayn aptal ln taklididir. Dier ar uca gidebi lirsin, ama tepki gsterirsen, tepkin de bile takip ediyor olursun. Byk bir kriz vardr. Artk dnya nn her yerindeki kadnlarn erkei ve onun samalklarn taklit etmesi ni nlemek gtr, nk erkek ok baarl olmu grnmektedir. Bir adan baarldr da; eylerin efendi si olmutur. Artk tm dnyaya sa hiptir. Artk doay fethettiini hisset mektedir. "Baar baarr; hibir ey baar gibi baarl olamaz." Artk kadnlar, erkek baarl oldu ve efendi oldu, bu yzden onu kon trol etmeliyim, diye dnyor. Ama bir de erkein tamamen baarsz ol duu eye bak. Erkek yreini kay betti; sevemiyor. Tek bana mantk yeterli deil ve mantn kontrol ele geirmesi tehlikeli. Yrek mantktan daha yksek olmal, nk mantk yalnzca bir ara ve yrek sensin. Y ree mant kullanma izni verilme li... Tersi deil. Ama sen hep bunu yapyordun. Ban hkimiyeti ele ge irmesine izin verildi; o hkimiyet iinde, ba yrei ldrd. Ve nc olarak, ada insann neden sevemedii konusunda bir ey daha hatrlanmal. Ak temel ola rak bir tr deliliktir, doa ile bir tr derin paylamdr, egonun bir tr zldr. lkeldir. Sen aktan do dun; bedeninin her hcresi bir ak hcresi. Enerjin, yaam enerjin bir ak enerjisi. Sen onda varsn, ama o enerjide ego yok. "Ben" diye hisse demezsin. O enerji bilinsizdir ve akta hareket ederken sen bilincini kaybedersin. Yalnzca zihninin bir paras bilinli kalr ve ego zihnin o parasnda vardr. Zihnin katman vardr. lki bi linsiz olandr: Dsz, derin bir uy

kudayken oradasn. Annesinin rah mindeki ocuk tamamen bilinsiz dir, annesinin bir parasndan ibaret tir. ocuk "Ben ayrym"n farknda deildir; yalnzca annenin parasdr. Bir ayrm yoktur, tanmlanm bir va rolu yoktur. O, anneden ve varolu un kendisinden farkszdr. Korku yoktur, nk korku ancak sen ken dinin farkndayken gelir. ocuk ta mamen rahattr; bilinsizdir. Ve ikinci katman bilintir. Bu ok kk bir paradr. Bilincin onda biri eitim, terbiye, toplum, aile aracl ile bilin halini almtr. Bu hayatta kalmak iin gerekliydi, bu yzden bir paran bilinli oldu. Ama o para da ksa srede yoruluyor; ite bu yz den uykuya ihtiya duyuyorsun. Uy kuda yine rahimdeki ocuk oluyor sun. Geri dnyorsun, bilin artk ol muyor. Bilinsizliin bir paras olu yor. te bu yzden uyku tazeleyici dir. Sabah yine canl, taze hisseder sin; nk ana rahmine geri dnmsndr. Bunu gzlemlememi olabilirsin. Derin uykudaki birini gzle. aa be yukar, ana rahmindeki pozisyo nunu alacaktr. Ve doru pozisyonu alabilirsen, uykun daha kolay gelir. Uykuya dalmakta glk ekiyorsan, annenin rahmini hisset, onun iin deymi gibi hisset. Hayal et ve ana rahmindeki pozisyonu al. O pozis yonda derin uykuya dalacaksn. Ayn scakla ihtiyacn olacak; aksi halde uykun blnr. Ana rahmindeki s cakln aynsna ihtiyacn olacak. te bu yzden scak st iyi geli yor. Uykuya dalmadan nce scak st yudumlarsan iyi gelir nk bu seni yine ocuk yapar. St ocuun besinidir ve scaksa yine annenin memesine dnm olursun. Scak stn uykuya iyi gelmesinin tek se bebi varr: ocukluuna geri dner

64 OSHO Srlar Kitab -2

sin, ocua indirgenmi olursun. Uy ku seni tazeler. Neden? nk bi linli zihin yorulur. O yalnzca bir para ve btn bilinsiz. Canlanmak iin btne geri dnmesi gerekiyor. Diriliyor. te bu yzden sabah iyi hissedersin ve sabah gzel gelir... Yalnzca sabah gzel olduundan de il, bir kez daha bir ocuun bak na sahip olduundan. Akam o ka dar gzel deildir. Dnya ayndr, ama sen o masum baklar yeniden kaybetmisindir. Ve gece irkin gelir, nk yorgunsundur. Bilinte ok fazla yaadn. Bu bi lincin merkezi egodur. Bu iki sradan durumu biliyoruz. nc durum, Tantra ile Yoga'nn ilgilendikleri du rumlar, bilinstdr. 'Bilinst', tm bilinsizliinin bilin haline gel mesi demektir. Bilinsizlikte ego yoktur; btnsndr. Bilinstnde, yine ego yoktur; btnsndr. Ama bu ikisinin arasnda bilinli zihnin bir merkezi vardr: Ego. Ego sorundur, bu ego sorunlar yaratr. k olamaz sn, nk o zaman bilinsiz olman gerekir, uykuda olduun kadar bi linsiz. Ya da eer dua ile ykselmek istiyorsan, bir Buda ya da bir Meera gibi tamamen bilinli olman gerekir. Yani ak tamamen imknsz olur, dua imknsz olur. Ego engel yaratr. Kendini kaybedemezsin ve ak kaybetmektir, dal maktr, zlmektir, erimektir. Bi linsizlikte erirsen, bu aktr; bilin stnde erirsen, bu duadr... Ama ikisi de erimektir. O zaman ne yap mal? unu hatrla: Bu konuda hibir ey yapamazsn. Brak derinlemesi ne anlalsn: Ak konusunda, dua konusunda hibir ey yaplamaz. Bi linli zihnin kudretsizdir; hibir ey yapamaz. Onun kaybedilmesi, bir kenara konmas gerekir. Ve sonra teslimiyeti hatrla: Ne zaman kendi

tene gemek istesen, yolu teslimi yettir.. Akta da, duada da. Ne zaman teye, olmadn baka bir yere gemeye can atsan, yolu tes lim olmak, salvermektir. Sana bir eyler olmasna izin ver; sen ynlen dirme. Ve bir kez nasl izin verecei ni renince, pek ok ey olmaya balayacak. Senin iin nelerin mm kn olduunun, iinde patlama ve sonra esriklik haline gelme potansi yeli tayan ne kadar byk, ne kadar muazzam bir enerji bulunduunun farknda bile olmayabilirsin. Tm ya amn bilinle, k ve mutlulukla do lar; ama sen bilmiyorsun. Sanki her atomun bir atom bombasym gibi: Tek bir atom patlasa, muazzam mik tarda enerji aa kar. Ve her yrek de bir atom bombasdr. Akta ya da duada patlasa, muazzam miktarda enerji aa kar. Ama patlaman ve kendini kaybet men gerekir. Tohumun kendini kay betmesi gerekir; ancak o zaman aa doar. Eer tohum direnirse ve "hayr, hayatta kalmalym" derse, o zaman tohum hayatta kalabilir, ama aa asla doamaz. Ve aa doma d srece tohum hayal krkl his seder, nk anlam aatr. Tohum hayal krkl hisseder! Tohum an cak aa oradayken, ieklenirken tatmin hissedebilir. Ama o zaman to humun kendini kaybetmesi, lmesi gerekir. ada insan sevemez olmutur, nk lemez olmutur. Hibir eye lemez. hayata tutunur; hibir eye lemez. Eski ngilizcede, , drt yz sene nce, bu sradan bir ifade idi. k sevgilisine, "Sende lmek istiyorum" diyebilirdi. Bu bir ak ifadesi idi. ok gzel! "Sende lmek istiyorum." Ak bir lmdr... Egonun lm. Ancak o zaman gerek benliin doabilir.

Tantra'nn Ak ve zgrleme Srlar |

65

Ne Ki, ada insan lmden ok, ok korkar. Her adan, teslimiyet lmdr, ak lmdr ve yaam da daimi bir lmdr. Korkuyorsan, ya amn kendisini skalarsn. Her an lmeye hazr ol. Gemie l, gelecee l, u ana l. Tutunma ve direnme. Yaam iin herhangi bir

aba gsterme, o zaman bol bol ya amn bana olur. gelir. lmeye Bu hazrsan elikili yaam grnr,

ama kanun budur. sa der ki: kaybet meye hazr olan kazanacaktr ve tu tunan her eyi kaybedecektir.

kinci Soru:
Osho, dn gece eperin durmakszn deitiini, buna karn en iteki merkezin her zaman kprtsz kaldn syledin. Merkezi fark etmek iin eper hareketinin durmas art mdr? Bu olabilir mi? Nasl ve ne zaman?

Asl noktay karmsn. Asl nokta eperi deitirmek iin aba gs termemek idi. Brak eper olduu gibi kalsn. Sen onu deitiremezsin. Ha reket etmek ve deimek eperin do asnda vardr. Sen onu duraan kla mazsn. Doa bir aktr. yledir; sen onu duraan klamazsn. Onu dura an klmaya alarak zamann ve ya am frsatn boa harcama. Yalnzca onu deiim olarak tan. Onun tan ol, o zaman deimeyen en i merke zi hissedebilirsin. Dnya bir deiim dir, kiiliin deiimdir, beden-zihnin deiimdir, ama sen deilsin; sen de iim deilsin. Deiimle mcadele etmenin ne faydas var? Gerei yok! Tantra diyor ki, ltfen merkezine yeniden yerle, kprdamayan merke zin farknda ol ve tm varoluun ha reket etmesine izin ver. Bu hi de ra hatszlk deildir. Ancak ona tutunur san ya da onu kprtszlk haline ge tirmeye alrsan rahatszlk kar. O zaman sama, aptalca abalara giri mi olursun. Baaramazsn; baarsz olursun. yi bil ki yaam bir deiim dir, ama bu deiimin iinde bir yer de kprtsz bir merkez de vardr. Sen yalnzca onun farkna var. Bu farkndalk seni zgrletirmeye ye terlidir. 'Ben kprtszm' duygusu zgrletirir. Gerek budur. Bunu bil, farkl olursun.

Glgelerle savama! Yaam ta mamen bir glgedir, nk deiim glgeden baka bir ey deildir. Gerek deimeyendir; deien gerekddr. Bu yzden, merkezi fark etmek iin eperdeki deii min ve hareketin durmaya zorlan masnn gerekip gerekmediini sor ma. Gerek yoktur ve zorlayamazsn da. Duramaz! Dnya devam eder; yalnz, senin iinde srmez. Sen dnyada kalabilirsin ve dnyann iinde olmasna gerek yoktur. Dn ya rahatszlk deildir. Onunla me gul olursan, deiim olursan, dei im olduunu hissedersen, o za man bu sorun yaratr. Sorunlar yalnzca deien eper yaratmaz. "Ben bu deiimim" z delemesi de yaratr. Hasta oldun; asl rahatszlk hastalk deildir. "Ben hasta oldum" diye hissedersen, bu rahatszlk yaratr. O hastala tank olabilirsen, o hastaln eperde bir yerde olduunu hissedebilirsen... Senin bana gelmediini, baka biri nin bana geldiini ve senin yalnzca tank olduunu... O zaman lm de olabilir ve sen yalnzca bir tank olur sun. skender Hindistan'dan dnyormu. Baz arkadalar Hindistan'dan bir sannyasin getirmesini istemi. Demiler ki: "Fethettiin mallarla bir-

Tantra'nn Ak ve zgrleme Srlar |

67

likte dnerken unutma: Bir de sannyasin getir. Bir sannyasin'in ne oldu unu grmek istiyoruz, nasl bir adam dnyadan vazgeer. Tm arzu larndan vazgemi birine ne olduu nu, tm zlemlerini, gelecek aln ve susuzluunu, mal ve eya aln terk eden birinin ne tr bir mutluluk yaadn bilmek istiyoruz." skender son anda hatrlam. l kesine dnmek zere Hindistan'dan karken son kasabada askerlerine gidip bir sannyasin bulmalarn sy lemi. Askerler kasabaya gitmiler ve kasabann yallarndan birine sor mular. Adam demi ki: "Evet, bir sannyasin var, byk bir sannyasin, ama zor olacak. Onu skender'le Ati na'ya gitmeye ikna etmek ok zor olacak." Ama onlar askermi. "Sen hi endielenme. Biz herkesi zorlaya biliriz. Sen yalnzca nerede olduunu syle. Biz onu nasl zorlayacamz biliyoruz, bu yzden ikna etmeye ge rek yok. skender tm kasabann pe inden gelmesini emretse bile, izle mek zorundalar, tek bir sannyasin ne yapabilir?" Ama yal adam glm. Askerler anlayamam, nk daha nce hi bir sannyasinle karlamamlar. Sannyasine ulamlar. Adam rma n kysnda plak duruyormu. As kerler ona yle demiler: "skender bizimle gelmeni emretti. Her ihtiya cn giderilecek, hi sknt ekmeye ceksin; kraliyet konuu olacaksn. Ama bizimle Atina'ya gelmen gerek." Sannyasin glm: "Senin sken der'inin beni yannda gtrmesi ok zor olacak. Bu dnyadaki hibir g beni takip etmeye zorlayamaz. Sen

anlayamazsn, skender'i getirsen da ha iyi olacak belki." skender rahatsz olmu. Hakare te uradn hissetmi, ama bu ada m grmeyi istiyormu. Yalnkl gel mi ve demi ki: "Hayr dersen, o an da hayatn kaybedersin. Kafan ke serim." Sannyasinin ismi (skender' in kaytlarna gre) Dandami imi. Sannyasin glm ve demi ki: "Biraz ge kaldn. Artk beni ldremezsin, nk ben oktan kendimi ldrdm. Biraz ge kaldn. Kafam kesebilirsin, ama beni kesemezsin; nk ben tank oldum. Bu yzden bu kafa yere dtnde, sen onun yere dtn greceksin ve ben de onun yere dtn greceim. Ama sen beni kesemezsin; bana do kunamazsn bile. Bu yzden zaman n boa harcama, kesebilirsin. Klc n kaldr ve kafam kes." skender bu adam ldrememi. mknszm, nk faydaszm. Adam lmn yle tesine gemi ki, onu ldrmek imknszm. An cak hayata tutunursan ldrlebilirsin. Deien dzene tutunmak seni lml klar. Tutunmazsan, her za man olduun gibi olursun: lmsz. lmszlk senin doum hakkndr; hep oradayd. Ancak tutunursan lml olabilirsin. Bu yzden soru yoktur, deien eperi duraan ol maya zorlamaya gerek yoktur. Ge rek yoktur ve onu duraan yapamaz sn da. O srer gider, ark dner du rur. Tek yapabilecein senin ark ol madn bilmektir. Sen eksensin, ark deil.

68

OSHO

Srlar

Kitab-2,

nc Soru:
Osho, insann bu hali dnlnce, ballklar olmadan, onlarn sonucu olan endie ve hayal krkl olmadan deiimi deiim, cinsellii cinsellik vesaire aracl ile zmesi g olmaz m?

Olduu haliyle insan bunu yapabilir ve bu yalnzca olduu haliyle in san iin nerilmektedir. Tantra senin iin bir ilatr... Hasta olanlar iin. Bu yzden senin iin olmadn dn me. Senin iindir ve yapabilirsin, ama ballklar ve onlarn sonular ve ha yal krklna kurban gitme olasl olduunu sylediinde neyin kastedil diini anlaman gerekir. Anlamam sn. "Deiimi deiim aracl ile t ket" demek, ballk olsa bile onunla mcadele etme demektir. Bal ol, ama ayn zamanda bir tank ol. Brak ballk orada olsun; onunla savama. Tantra bir savamama s recidir. Savama! Hayal krkl gele cektir, elbette, o zaman hayal krkl na ura. Ama ayn zamanda tank ol. Sen balanmtn ve tanktn. imdi hayal krkl geldi. Bunun gel mesi gerektiini ok iyi biliyordun. imdi hayal krklna ura, ama ta nk ol. O zaman, ballk aracl ile ballk tketilir ve hayal krkl ara cl ile hayal krkl tketilir. Bunu kendini kt hissettiinde dene. Kt hisset; onunla savama. Bunu dene, harikadr. Ac olduunda ve sen kendini kt hissettiinde, kaplarn kapat ve kt hisset. im di ne yapabilirsin? Ac iindesin, o zaman ac iinde ol. imdi tamamen

ac iinde ol. Aniden acnn farknda olursun. Ve onu deitirmeye alr san asla farkna varmazsn, nk aban, enerjin, bilincin deiime, bu acy nasl deitireceine ynlendi rilmitir. O zaman onun nasl geldii ni, onu deitirmek iin ne yapaca n dnmeye balarsn. O zaman ok gzel bir deneyimi karm olur sun... Acnn kendisini. imdi sen sebepler hakknda d nyorsun, sonular hakknda d nyorsun, onu nasl unutacann, nasl onun tesine geeceinin yn temleri hakknda dnyorsun ve acnn kendisini skalyorsun. Ac orada ve bu zgrletirici olabilir. Hibir ey yapma. Acnn nasl yara tldn analiz etme; hangi sonula rn geleceini dnme. Onlar gele cektir, bylece ileride grebilecek sin. Aceleye gerek yok. Kt hisset, basite kt hisset ve onu deitir meye alma. unu dene: Ka dakika ac iinde kalabileceine bak. Her eye kahka halarla glmeye balayacaksn; her ey aptalca gelecek, nk tamamen kt hissediyorsan, aniden merkezin acnn tesine geer. O merkez asla kt hissedemez, bu imknszdr! Ac iinde kalrsan, ac fon olur ve asla kt hissedemeyen merkezin aniden ykselir ve o zaman hem ac

Tantra'nn Ak ve zgrleme Srlar |

69

iinde olursun, hem ac iinde ol mazsn: "Farkl ekilde ayn." imdi ac aracl ile acy tketiyorsundur. Kastedilen budur. Sen hibir ey yapmyorsun; yalnzca ac aracl ile acy yok ediyorsun. Bulutlarn kay bolmas gibi ac kaybolur, gkyz alr. Sen kahkahalar atarsn ve hi bir ey yapmamsndr. Ve hibir ey yapamazsn; tek yapabilecein daha fazla kargaa, daha fazla ac ya ratmaktr. Bu acy kim yaratt? Sen. imdi de onu deitirmeye alyorsun. Daha da kt olur. Acnn yaratcs sensin. Onu sen yarattn, kaynak sensin ve imdi kaynan kendisi onu deitirmeye alyor. Sen ne yapabilirsin? Hasta kendi kendini te davi etmeye alyor ve her eyi kendisi yaratm. imdi de ameliyat dnyor. Bu intihardr. Hibir ey yapma. erisi ok derindir. Bunca kez acy, depresyonu, unu ya da bunu durdurmay denedin ve hibir ey olmad. imdi unu dene; Hibir

ey yapma; brak ac tm btnl ile orada olsun. Brak tm younluu ile gereklesin ve sen hibir ey yapmadan kal. Sen onunla ol ve ne ler olduunu gr. Yaam bir deiimdir. Himalayalar bile deiiyor, bu yzden acn deimeden kalamaz. Kendi kendi ne deiir ve sen onun deitiini grrsn... Kaybolduunu, uzak latn ve ykn attn hisse dersin ve sen hibir ey yapmamsndr. Srrn bir kez renince her eyi kendi aracl ile tketebilirsin, ama iin srr hibir ey yapmadan sessiz kalmaktr. fke orada, brak olsun, brak OLSUN. Hibir ey yap ma. Bu kadarn yapabilirsen, bu 'yapmama'y baarabilirsen, yalnz ca orada olursan (mevcut, tank, ama herhangi bir eyi deitirmek iin aba harcamadan) her eyin kendi bildii gibi olmasna izin ve rirsen, her eyi tketebilirsin. Her eyi tketebilirsin.

70

OSHO

Srlar

Kitab -2

Son Soru:
Osho, Tantra diyor ki mcadele etme, yzme, salver ve yaam rmanda szl. Ama deneyimler ada ehirdeki hz ve ar teknolojinin devaml gerilim yarattn, fiziksel ve zihinsel aba gerektirdiini gsteriyor. Tantrann buna tavr ne olurdu? Gereksiz abadan kanmak iyi deil mi?

ada ya da ilkel, yaam hep byleydi. Gerilimler vard, endi eler vard. Nesneler deiiyor, ama insan ayn kalyor. ki bin sene nce kz arabas sryordun; imdi oto mobil sryorsun... Ama src ayn kald. kz arabas deiti... Her ey artk farkl, sen otomobil kullanyor sun... Ama src ayn kald. Eski den kz arabas iin endieleniyor du, arabas iin geriliyordu; imdi otomobili iin geriliyor, onun iin en dieleniyor. Nesneler deiiyor, ama zihin ayn kalyor. Bu yzden ada yaam yzn den byk endie iinde olduunu dnme. Sebep sensin, ada ya am deil. Sen her yerde, her tr uy garlkta endie iinde olacaksn. Bir ka gnlne bir kye git; iki, gnlne. Bir sreliine kendini iyi hissedeceksin; nk hastalklarn bile uyum salamas gerekir. Ama gn sonra kye alm olacaksn ve sonra endieler duymaya balaya caksn, rahatszlklar yine hissedil meye balanacak. imdi sebepler ay n deil, ama sen aynsn. Bazen ehrin trafii ve grlts yznden rahatsz olursun; ok tra

fik ve grlt olduu iin gece uyu yamadn sylersin. O zaman bir kye git, bu sefer trafik ve grlt ol mad iin uyuyamayacaksn. Ky l, donuk grnd iin geri dn mek zorunda kalacaksn... nk orada yaam yok. nsanlar bana bu tr duygularn anlatp duruyorlar. Bir dostuma Ke mir'e, Pahalgam'a gitmesini syle dim. Geri dndnde oradaki haya tn skc olduunu, orada yaam ol madn syledi. Bir iki gn iin va diler, tepeler houna gidebilir ve sonra cann sklr. Adam bana bura da, ehir yaamnn sinirlerini bozdu unu anlatyordu ve imdi de o tepe lerin skc olduunu, evini zlemeye baladn sylyor. Sorun sensin; Kemir'in bir fayda s olmaz. Seni rahatsz eden Bom bay, Londra ya da New York deil; sensin! Ve Londra seni yaratmad; Sen Londra'y yarattn. Trafik, grl t ve lgnca kouturma deil se bep: Bunu sen yarattn... Sen ve sa na benzeyen dierleri. Bak! Sebep iinde. Grlt yznden gerilmiyor sun. Sen gergin olduun iin grlt var ve sen onsuz yaayamazsn. te

Tantra'nn AK ve zgrleme Srlar

bu yzden grlt var. Sen ona ihti ya duyuyorsun, onsuz yaayamyor sun. Ve kylerde insanlar sknt e kiyor. Bombay, New York ya da Lon dra'ya gitmek istiyorlar ve frsat bu lur bulmaz da kayorlar. Gzelim ky hayat hakknda konuup duran insanlar dinliyorum, ama asla gidip orada yaamyorlar. Asla gidip orada yaamyorlar, yalnzca orada yaa maktan bahsediyorlar. Seni tutan kim? Neden gitmiyor sun? Ormana git... Seni tutan kim? Bundan holanmayacaksn, holanamazsn. u anda, birka gnlne houna gider, nk bu bir deiim, ama sonra? Sonra sklrsn. Skc bulursun ve oradan kamak istersin. ehir hayatn yaratan senin deli zihnin. ehirler yznden delirmiyor sun; bu ehirler senin deli zihnin y znden ina edildi. Senin iin, senin tarafndan ina edildiler ve senin iin varlar. Ve bu deli zihin deimedii srece, ehirler yok olamaz, kalmak zorundalar. Onlar senin yan rnle rin. Bir eyi hatrla: Ne zaman bir e yin yolunda gitmediini hissetsen, sebebi ilk nce kendi iinde bul. Hi bir yere gitme. Yz olayn doksan do kuzunda sebebi kendi iinde bula caksn. Ve sebebi kendi iinde bul musan, yz olayn doksan dokuzun da, yznc sebep kendiliinden yok olacak. Bana her ne geliyorsa sebebi sensin. Sebep sensin ve dnya yal nzca bir ayna. Ama sebebi baka yerde aramak her zaman teselli ve rir. O zaman asla sulu hissetmez sin, asla kendi kendini knamazsn. Hep iaret edip, sebep burada, diye bilirsin ve bu sebep deimezse, "Ben nasl deiebilirim?" dersin. Ona kaabilirsin; hilesi budur. Bu yzden zihin hep sebepleri baka ye

re yanstp durur. Kadn kocas y znden rahatsz olur; anne ocuklar yznden rahatsz olur; ocuklar ba ba yznden rahatsz olur. Herkes baka biri yznden rahatsz olur ve herkes hep sebebin darda olduu nu dnr. Nasreddin Hoca sokaktan gei yormu. Akamm ve karanlk kyormu. Aniden sokakta baka kim senin olmadn fark etmi ve kork mu. Bir grup insan ona doru geli yormu. Hoca soyguncular, katiller hakknda haberler okumumu. Bu yzden korku yaratm, titremeye balam. Bu katillerin geldiini d nm. Onu ldreceklermi, o za man nasl kaacakm? evresine baknm. Bir mezarlk grm ve mezarlk duvarndan am. Hazr, alm bir mezar grm ve bu mezarda l ol mann iyi olacan dnm. Onun l olduunu dneceklermi, o za man onu ldrmelerine gerek kal mayacakm. Bylece Hoca uzanm. Grup yal nzca bir dn alayym, ama bu adamn titrediini ve sradn gr mler. Bunun zerine korkmular ve sorunun ne olduunu, bu adamn kim olduunu merak etmiler. "Bir yaramazlk peinde grnyor. Bura da saklanyor" diye dnmler. Bylece alay durmu ve onlar da du varn zerinden atlam. Hoca daha da korkmu. Adamlar yaklam ve sormular: "Sen burada ne yapyor sun? Neden bu mezarn iindesin?" Hoca demi ki: "ok zor bir soru soruyorsun. Ben senin yznden bu radaym ve sen de benim yzmden buradasn." Bu her yerde olmaktadr. Sen ba ka biri yznden rahatsz oluyorsun; o da senin yznden rahatsz oluyor. evrendeki her eyi sen yaratyor

72

OSliO

Srlar

Kitab -2

sun, yanstyorsun ve sonra korku yorsun, savunma abasna giriyor sun. Ve o zaman ac, hayal krkl, eliki, depresyon ve kavga oluyor. Btn bunlar ok sama ve sen tavrn deitirmediin srece de y le kalacak. Her zaman sebebi ilk n ce kendi iinde bulmaya al. Trafik grlts seni nasl rahatsz edebi lir? Nasl? Ona karysan rahatsz eder. Rahatsz ettii grndeysen, rahatsz eder. Ama eer onu kabulle nirsen, tepki gstermeden olmasna izin verirsen, o zaman ondan zevk al maya bile balayabilirsin. Onun ken di ezgisi, kendi mzii vardr. Sen iitmemisin, ama bu onun kendi mziine sahip olmad anlamna gelmez. Bir gn kendini unut ve tra fiin mziini dinle. Yalnzca dinle, bunun rahatsz edici olduunu akl na getirme. Tavr gelitirme, yalnzca ezgiyi dinle! Balangta karmak gelecektir. Bu da zihin yzndendir. Tamamen geversen, eninde sonun da her ey ahenkli bir btn iinde eriyecek, trafik grlts bile mzik olacaktr. Ondan keyif alabilir, onun ezgisi ile dans edebilirsin. Sana ba ldr. Rahatsz ettiini dnmediin srece hibir ey rahatsz edici ol maz. rnein sana pek ok eyin in sanl rahatsz ettiini, nk rahat sz edici olduklarn syleyebilirdim. Kavram deitiinde eyler ayn ka lr, ama artk rahatsz edici olmazlar. rnein, mastrbasyon tm dnyay rahatsz ediyordu. Daha yarm yzyl nce, tm dnya mastrbasyondan rahatsz oluyordu. Her retmen, her baba, her anne rahatsz oluyor du ve her ocuk rahatsz oluyordu. Ve hl genel olarak cahil dnyada rahatszlk sryor. Sonra fizyologlar ve psikologlar mastrbasyonun kim seyi rahatsz edemeyeceini kefet

ti; o doaldr ve sorun deildir. Onda sorun olan hibir ey yoktur kesin likle, ama eski reti, delirmisen sebebinin mastrbasyon olduu y nndeydi. Her ey zorlanyor, mastrbasyo na indirgeniyordu. Ve hemen hemen her ocuk yapyordu onu, her olan ocuu yapyordu, bu yzden her o lan ocuu korkuyordu. Yapyordu ve delireceinden korkuyordu, ala lacandan, ldracandan, hastala nacandan, hayatnn boa harcana candan korkuyordu. Ama direnemiyordu. Yapmak zorundayd ve zih nine giren bu fikirler onu etkiliyordu. Onu etkiliyorlard ve pek ok kii de lirdi, pek ok kii aalk olduu his sine kapld, pek ok kii bu yzden aptallat ve aslnda bununla hi ili kisi yoktu. ada bilim, ada aratrmalar mastrbasyonun aslnda salkl ol duunu sylyor. Tp bilimi onun iyi olduunu, nk olan ocuklarnn on , on drt yalarnda, kz ocuk larnn on iki, on yalarnda cinsel adan olgunlatn sylyor. Doa ya izin verilse hemen evlenirlerdi. remeye hazrlar, ama uygarlk onla r en az on sene, hatta daha fazla be kr kalmaya zorluyor. Ama tp bilimi on drt yandan yirmi yana kadar geen alt senenin insanlarn cinsel adan en gl olduu sre olduu nu sylyor. Bir olan ocuu bir da ha asla o srede olduu kadar gl olmuyor. Enerji kabaryor; tm be den cinsellikte patlamaya hazr. Ama toplum 'hayr' diyor, enerjinin hare ket etmesine izin verilmiyor. Bunun la beraber, enerji hareket halinde ve ocuk hibir ey yapamyor. Ne ya parsa yapsn, onu evreleyen dn celerin etkileri olacak. Yanl bir ey yaptn hissedecek; sululuk duya cak ve o sululuk duygusu bir glge

Tantra'nn AK ve zgrleme Srlar |

73

gibi takip edecek onu. Ve eylem y znden deil, bu fikir yznden pek ok hastalk kacak. Tp bilimi bunun salkl olduu nu, nk insann gereksiz enerjiden kurtulduunu sylyor. Aksi halde o gereksiz enerji sorunlar yaratacakt, bu yzden mastrbasyon salkl. imdi, zellikle fizyoloji konusunda daha fazla bilgi sahibi olan Amerika, ngiltere ve dier Batl, gelimi l kelerde mastrbasyon cesaretlendi riliyor. Artk ocuklara gsterilmek zere hazrlanan, nasl mastrbas yon yaplaca zerine filmler var ve eninden sonunda her retmen nasl doru mastrbasyon yaplaca ko nusunda ders vermeye balayacak. Bunun salkl olduunu sylyorlar ve artk bunun salkl olduunu d nen insanlar o konuda ok salkl hissediyorlar. Ben ikisi de olduunu dnm yorum... Ne salkl, ne salksz. Asl nemli olan fikir. Salklysa ve kav ram yaylrsa, salkl olur. Artk Bat'da, mastrbasyonun insann zek sn kt ynde etkilememekle kal madn, zek ne kadar yksekse o kadar fazla mastrbasyon yapldn sylyorlar. Yani daha fazla mastr basyon yapan bir olan ocuu yap mayan bir ocua gre daha yksek IQ sahibi. Ve bunu sylemeleri iin bir sebep var, nk bir olan ocu u iin mastrbasyonu kefetmek bi le bir zek iareti: Bir k yolu bulu yor. Toplum evlilie kapy kapad ve doa enerjiyi zorluyor. Zeki insan bir yol bulur, zeki olmayan insansa bir yol bulamaz. Artk almalar mastr basyon yapan olan ocuklarnn da ha zeki olduunu gsteriyor. Bu fikir yaylrsa ve yaylacak gibi grnyor, eninde sonunda tm dnya bu fikri edinecek. O zaman mastrbasyon

salkl olacak ve sen ondan bir iyilik hali edineceksin. imdi her ebeveyn korkuyor, n k ebeveyn kendisi genken ne yap tn biliyor. Olan ayn yaa geldi inde baba korkuyor ve olann ne ler yaptna bakmaya balyor. Kor kuyor ve olan yakalaynca cezalan dryor. Ama yeni bilgi olan ceza landrma diyor... Hayr! Tersine, ona ret. Mastrbasyon yapmyorsa doktora git ve sorunun ne olduunu ren. Bu bilgi ok yaylrsa, o za man bu olacaktr. Olan mastrbasyon yaptnda, o anda ok ak dncelidir... n k cinsel enerji salverildii zaman krlgan, ak, esnek olursun. Zihnin sessizleir. O anda belirtilen her fikir onu etkiler... Bu yzden ona, "Bunun yznden hasta olacaksn" dersen kendini hasta hisseder. Ona, "Bunun yznden salkl olacaksn" dersen salkl olur. Ona, "Bunu yaparsan hayatn boyunca aptal olursun" der sen bir ahmak olur. Ona, "Bu, zek nn iareti" dersen daha yksek bir 1Q gelitirebilir. Sen basite ona, en ak olduu anda bir fikir belirtmi oluyorsun. Her ne dnyorsan, o olmaya balar. Buda'nn her dncenin gerek olacan, bu yzden dikkatli olmak gerektiini syledii anlatlr. Trafik grltsnn seni rahatsz ettiini dnyorsan, rahatsz eder: Sen ra hatszla hazrsn. Aile hayatnn tut saklk olduunu dnyorsan, se nin iin tutsaklk olur: Sen buna ha zrsn. Fakirliin seni zgr klacan dnyorsan, zgr klar. Nihai ola rak evrendeki dnyay yaratan sen sin ve ne dnrsen dn, o yaa dn ortam olur ve sen onun iinde yaarsn. Tantra der ki, bu sebepsellii ha trla, o hep senin iindedir. Eer bu

74

OSHO

Srlar

Kitab -2

nu biliyorsan, o zaman sen hibir e ye sebep olmazsn. Bunu biliyorsan, kendin iin hibir eyin sebebi ol mazsn. Biri hibir eye sebep olmu yorsa, o zgrlemitir. O zaman ac iinde deildir, mutluluk iinde de ildir. Mutluluk senin yaratmndr, ac da senin yaratmndr. Acn mut lulua evirebilirsin, nk o senin yaratmndr. zgrlemi kii, aydnlanm kii aslnda ikisinde de deildir, nk evresinde herhangi bir ey yaratma y brakmtr. O yalnzca vardr! te bu yzden Buda asla aydnlanm ki inin mutlu olduunu sylemez. Ne zaman biri ona yle sorsa, "Bize teye gemi kii hakknda bireyler syle... O mkemmel mutluluk iin de mi olur?" Buda kahkaha atar ve der ki: "Sorma. Ben yalnzca u ka darn syleyebilirim: O ac iinde ol maz. Daha fazlasn sylemem. O ac iinde olmaz; tek syleyebileceim bu." Olumsuzluk neden byle vurgula nyor? nk Buda biliyor. Acnn se bebinin sen olduunu anladn za man, mutluluun sebebinin de sen olduunu ok iyi bilirsin. O zaman insan hibir eyin sebebi olmamaya balar. te nirvana budur: evrende herhangi bir eye sebep olmaya son verilmesi. O zaman yalnzca var olur sun... Ac yok, mutluluk yok. Anlaya biliyorsan, yalnzca bu mutluluktur. Ac ve mutluluk yok, nk mutluluk

varsa o zaman ac da oradadr; hl bir eylere sebep oluyorsun. Mutlulu a sebep oluyorsan, o zaman acya da sebep olursun ve mutluluktan da sklrsn. Ne kadarna dayanabilirsin? Ne kadarna? Hi dndn m? Yirmi drt saat mutluluk: Dayanabilir mi sin? Sklrsn, sana nasl yine ac e keceini retecek retmen arama ya balarsn. Dnya mutluluk dolsa, retmen olmayacan dnemiyo rum. retmenler yine olur, nk o zaman insanlarn acya ihtiyac olur. Srf deiiklik olsun diye, nasl yine ac ekileceini syleyecek birine ih tiya duyulur. Sonra mutluluuna ge ri dnersin ve onu daha fazla hisse dersin... nk ancak o zaman, onu zlediin zaman onu daha fazla his sedebilirsin. retmenler yine olur! imdi na sl mutlu olunacan retiyorlar; o zaman nasl ac ekileceini, cehen nemin nasl bir yer olduunu hisset meyi retirler. Birazck deiim fay dal olur, salkl olur. Ama sebep sensin ve iinde yaa dn dnyann sebebinin kendin ol duunu anladn an aydnlanacak sn. Ona sebep olmay braktnda, o yok olacak. Trafik srecek, grlt olacak ve her ey eskiden olduu gi bi kalacak, ama sen orada olmaya caksn, nk sen de sebeple birlik te kaybolmu olacaksn.

45. BLM

Gerekle Kalmak

-SUTRALAR-

68 Bir tavuun civcivlerine annelik ettii gibi, anneye zel bililer, eylemler, gereklikte. 69 Gerekte tutsaklk ve zgrlk greceli olduundan, bu szckler ancak evren karsnda dehete denler iindir. Bu evren, zihinle rin yansmasdr. Suda tek bir gneten yansyan pek ok gne gr dn gibi, ayn ekilde tutsaklk ve zgrlemeyi de gr.

Hui-neng* birine sormu: "So run ne? nsann zlebilme sini, insann kim olduunu bi lebilmek iin aba harcamasn sa layacak kkler neler?" Neden abaszca bilemeyesin? Neden herhangi bir sorun olsun? Sen varsn, var olduunu biliyor sun... O zaman neden kim olduunu bilemiyorsun? Nereyi skalyorsun? Bilinlisin. Bilinli olduunun bilincindesin. Orada bir yaam var; canl sn. Neden kim olduunun farknda deilsin? Engel olan ne? Seni bu te mel kendini biliten alkoyan ne? En geli anlayabilirsen, engel byk ko laylkla zlebilir. Demek ki asl sorun insann ken dini nasl bilecei deil. Asl sorun nasl olup da kendini bilemediin, bylesine ak bir gereklii, sana bunca yakn bylesine temel bir ger ei nasl skaladn, nasl grme meye devam ettiin. Bir ara yarat m olmalsn; aksi halde insann kendinden kamas gtr. Duvarlar yaratm olmalsn; bir anlamda ken dini kandryor olmalsn. O zaman insann kendinden ka mak, kendini bilmemek iin kullan d hile nedir? O hileyi anlamyor san, ne yaparsan yap hibir faydas olmaz... nk hile kalr ve sen insa nn kendini nasl bileceini, gerei nasl bileceini, gereklii nasl bile ceini sormaya devam edersin ve so nu olarak engellerin kalmasna yar dmc olursun. Engel yaratmaya de vam edersin, bu yzden ne yaparsan yap hibir faydas olmaz. Aslnda, insann kendini bilmesi iin olumlu hibir eye ihtiyac yok tur. Yalnzca olumsuz bir eye ihtiya vardr. Bir adan, kendi ina ettiin engeli ykman yeterlidir. O engel ora

da olmad an bileceksin. Bili orta da engel olmad zaman gerekle ir; bunun iin olumlu bir abada bu lunamazsn. Onu nasl skaladnn farkna varman yeterlidir. Bu yzden, onu nasl skaladn konusunda birka eyin anlalmas gerekmektedir. Bir: Sen dlerinde yayorsun ve sonra dler engel ha line geliyor. Gereklik bir d deil dir. Oradadr, her yerde seni evrele mektedir. eride ve darda vardr, onu skalayamazsn; ama sen d gryorsun. O zaman gereklik ol mayan farkl bir boyutta hareket edi yorsun. O zaman bir d dnyasnda yaayp duruyorsun. O zaman dler evrendeki bulutlar gibi olur. Sen en gel yaratrsn. Zihin d kurmay b rakmazsa, gerek bilinemez. Dle rin iinden grdn gereklik arp tlmtr. Gzlerin, kulaklarn, ellerin dlerle doludur. Bu yzden neye dokunursan do kun dler aracl ile dokunursun. Ne grrsen gr dler aracl ile grrsn. Ne iitirsen iit dler ara cl ile iitirsin. Sen her eyi arp trsn. Sana her ne ulayorsa, dler aracl ile ulayor. Onlar her eyi deitiriyor, her eyi renklendiriyor. Dleyen zihin yznden sen dar daki gereklii ve ierideki gereklii skalyorsun. Nasl gereklie kla ca konusunda yollar ve yntemler bulabilirsin, ama sen bunu da dle yen zihin aracl ile yaparsn. Bu yzden dindar dler grebilirsin... Gereklik hakknda, gerek hakkn da, Tanr hakknda, sa ve Buda hak knda dler grebilirsin, ama bu da d olur. D kurmaya bir son veril melidir ve gereklii bilmek iin d ler kullanlamaz.

* Zen Budizmin altnc ve son piri. Gney Chan Okulu'nun kurucusu. (Ed. n.)

78

OSHO

Srlar

Kitab 2

"D kurmak" derken neyi kaste diyorum? u anda iitiyorsun, ama orada bir d var ve o d sylenen leri srekli yorumluyor. Sen beni iit miyorsun, sen kendini iitiyorsun; nk iitirken bir yandan yorumluyorsun. yle deil mi? Sylenenler hakknda dnyorsun. Dnmeye ne gerek var? Yalnzca dinle, dn me; nk dnrsen iitemezsin ve dnmeyi ve iitmeyi srdrr sen, o zaman her ne iitiyorsan, ken di grltn olur. O zaman iittiin sylenenler olmaz. Dnmeyi brak; brak iitilenler dncelerden kurtul sun. O zaman sylenenler iitilebilir. Bir iee bakarken d kurmay brak. Gzlerin gemi ve gelecek hakknda, iekler hakknda bildiin dncelerle dolmasn. "Bu iek gzel" bile deme; nk o zaman gereklii skalyor olursun. Bu sz ckler bir engel oluturur. "Bu iek gzel" dersin ve szckler ie kar r: Gereklik szckler araclyla yorumlanm olur. Szcklerin ev reni almasna izin verme. Dorudan bak, dorudan iit, dorudan dokun. Birine dokunduun zaman, yal nzca dokun; teninin gzel, przsz olduunu syleme. O zaman skalar sn, de dalm olursun. Teni her naslsa, o anda orada, ona dokun ve brak ten sana grnsn. Gzel bir yze bakyorsun. Ona bak ve brak yzn kendisi olarak kalsn. Onu yo rumlama, hibir ey syleme. Ge mi zihnini ie kartrma. lk ey: Dleri senin gemi zih nin yaratr. evrende srekli hareket eden, senin gemi zihnindir. Ge miin ie karmasna izin verme, ge lecein ie karmasna izin verme. Gzel bir yz, gzel bir beden grd n an, hemen arzu ykselir. Sahip olmak istersin. Gzel bir iek grr sn ve onu koparmak istersin. O za

man hareket etmisindir. iek ora dadr, ama sen arzuya, gelecee dalmsndr. Artk sen orada deilsin. Ya artk olmayan gemitesin ya da henz gelmemi gelecektesin ve u anda orada olan skalyorsun. Bu yzden, hatrlanacak ilk ey: Seninle gereklik arasna szckle rin girmesine izin vermemelisin. Da ha az szck daha az engel demek tir; szck olmazsa engel de olmaz. O zaman gereklikle dorudan kar karya kalrsn; o anda yz yze ka lrsn. Szckler her eyi yok eder; nk anlam deitirirler. Birinin biyografisini okuyordum. Kadn yatandan ktndan sonraki bir gn anlatyordu. yle yazm: "Bir gn, sabah, gzlerimi atm." Hemen sonra yle diyor, "Ama gz lerimi atm sylemem doru ol maz. 'Ben' hibir ey yapmadm. Gzler kendiliklerinden ald." Cm leyi deitiriyor ve yle yazyor: "Ha yr, gzlerimi atm sylemem iyi deil. Ben hibir ey yapmadm. Ben hi aba gstermedim; aslnda bir eylem deildi." Sonra yle yazyor: "Gzler kendilerini atlar." Ama son ra bunun da sama olduunu hisse diyor, nk gzler ona ait, bu yz den nasl kendi kendilerini aabilir ler? O zaman ne yapmal? Dil asla ne olduunu sylemez. "Gzlerimi atm" dersen, bu bir ya landr. "Gzler kendilerini atlar" dersen, bu da bir yalandr; nk gzler yalnzca birer paradr. Kendi kendilerini aamazlar. Tm organiz ma iin iindedir. Ve ne dersek diye lim hep byledir. Hindistan'daki yer li toplumlara gidersen (orada pek ok yerli kabile vardr) onlarn farkl dil yaplar vardr. Dil yaplar daha te mel, daha gerektir; ama fazla iir yaratamazlar. Dil yaplar d grme ye yardmc olmaz.

Gerekle Kalmak |

79

Yamur yayorsa biz, "Yamur yayor" deriz. Onlar sorarlar: "Ya mur yayor demekle neyi Kastedi yorsun?" Onlarn yamur iin tek bir szc vardr. "Yamur yayor" de mekle neyi kastediyorsun? Kim ya yor? Onlar yalnzca "Yamur" derler. Yamur gerekliktir; ama biz bir ey ler ekler dururuz. Ve ne kadar sz ck eklenirse, biz o kadar kaybolu ruz, uzaklarz, gereklikten uzaa frlatlrz. Buda yle derdi: "Bir adam yr yor, dediin zaman ne kastediyor sun? Adam nerede? Yalnzca yr mek var. "Adam" derken neyi kaste diyorsun?" Biz "Bir adam yryor" dediimiz zaman, bir adam ve yr yen bir ey varm gibi grnr... Bir birine eklenen iki ey. Buda, "Yr mek var" der. "Irmak akyor" dediin zaman ne yi kastediyorsun? Yalnzca ak var ve o ak rmak. Yryen adam, g ren adam, ayakta duran, oturan adam. Btn bunlar elersen... Yr mek, oturmak, ayakta durmak, d nmek, d grmek, deriye bir adam kalacak m? Geriye adam kal mayacak. Ama dil farkl bir dnya ya ratyor ve durmakszn szcklerin iinde hareket ederken uzaklap du ruyoruz. Bu yzden hatrlanacak ilk ey, nasl bouna szcklere izin verilme yecei. Gerek olduunda onlar kul lanabilirsin, ama gerek olmadnda bo kal, szsz kal, mouna, sessiz kal. Durmakszn bir eyleri sze dkmenin gerei yoktur. kinci olarak: Yanstma! Sze dk me, yanstma. Orada olana bak. Bir eyler ekleyip yle bakma. Bir yz gryorsun. "Gzel" dediin zaman ona bir ey eklemi olursun ya da "irkin" dediin zaman yine ona bir ey eklemi olursun. Yz yzdr. G

zellik ve irkinlik senin yorumlarn dr. Onlar aslnda yoktur; nk ayn yz birine gzel, dierine irkin gele bilir ve bir bakas iin ikisi de olma yabilir. O kaytsz kalabilir; ona bak mayabilir bile... Ayn yze. Yz yal nzca yzdr. Ona bir eyler ekleme; yanstma. Senin yansttklarn kendi dlerindir ve yanstrsan skalarsn. Bu her gn olmaktadr. Bir yzn gzel olduunu grr sn ve bir arzu yaratrsn. Arzu o yz ya da o beden iin deildir; senin kendi yorumun, kendi yansttn iindir. Oradaki kii, gerek kii bir ekran olarak kullanlr ve sen kendi ni yanstm olursun. Hayal krkl kanlmazdr; nk gerek yz se nin yanstmann gerek dln ta knmaya zorlanamaz. Eninde sonun da yanstlan decek, gerek yz or taya kacaktr. te o zaman sen kendini aldatlm hissedeceksin. "Bu yze ne oldu? Bu yz ok gzel di. Bu kii ok gzeldi. imdiyse her ey irkinleti" diyeceksin. Yine yorumluyorsun. Kii neyse o olarak ka lr; ama senin yorumlarn ve yanst tklarn srer ve sen asla enerjinin kendini ortaya koymasna izin ver mezsin. Onu basklar durursun. Onu hem iten, hem dtan basklyorsun. Asla gerekliin kendini gstermesi ne izin vermiyorsun. Aklma bir hikye geldi Bir gn bir komusu Nasreddin Hoca'ya, atn birka saatliine alp alamayacan sormu. Hoca demi ki: "Atm mem nuniyetle sana verirdim; ama karm at alp gitti ve btn gn gelmeye cek." Tam o anda ahrda atn kine dii duyulmu ve adam Nasreddin Hoca'ya bakm. Nasreddin yle de mi: "Tamam, kime inanyorsun... Bana m, ata m? Atn yalancl mehurdur. Sen kime inanyorsun?"

80

OSM O

Srlar

Kitab -2

Yansttklarmz yznden evre mizde gerek olmayan bir dnya ya ratyoruz. Gereklik kendini gsterse ve at ahrdan kinese de, soruyoruz, "Kime inanyorsun?" Biz hep kendi mize inanyoruz, kendini gsterip du ran gereklie deil. O her an kendi ni gsteriyor; ama biz yanlsamalar mz dayatp duruyoruz. te bu yz den her insan sonunda hayal krkl na uruyor. Bunun sebebi gerek lik deil. Her erkek ve kadn sonun da hayal krklna uruyor, sanki ya am tamamen boa harcanm gibi hissediyor. Ama u anda hibir ey yapamazsn, geriye dnemezsin. Za man artk senin deil. Zaman uup gitti, lm yaklat, sen hayal krkl iindesin ve artk frsat kaybedildi. Neden herkes hayal krkl his sediyor? Yalnzca hayatta baarsz olanlar deil, baarl olanlar da bu nu hissediyor. Baarszlar hayal k rkl hissetse tamam; ama baarl olanlar bile bu ekilde hissediyor. Napolyon'lar, Hitler'ler, sken der'ler... Onlar da hayal krklna uruyor. Tm yaam boa harcand. Neden? Sebep gerekten gereklik mi, yoksa sebep senin yansttn dler mi? Sonra onlar yanstamaz oldun ve gereklik kendini gsterdi. Sonunda gereklik kazand ve sen kaybettin. Ancak yanstmadn za man kazanabilirsin. Bu yzden ikinci eyi hatrla: Her eye dorudan, olduklar gibi bak. Yanstma, yorumlama, zihnini eyle re dayatma. Ne olursa olsun, gerek liin kendini gstermesine izin ver. Bu her zaman iyidir. Ne kadar gzel olurlarsa olsunlar dlerin ktdr, nk sen sonu hayal krkl olacak bir yolculua kmsn. Ne kadar er ken hayal krkl yaarsan o kadar iyidir; ama bir kez bir yanlsama yok

olduunda, onun yerine hemen yeni bir tane yaratmaya balyorsun. Bir boluk olmasna izin ver. ki yanlsama arasnda bir boluk brak. Bir aralk brak ki gereklik grlebilsin. Bu ok zahmetlidir... Gereklie olduu haliyle bakmak zahmetlidir. Senin arzularna uymayabilir. Arzula rna uymas gerekmez. Ama o zaman gereklikle, gerekliin iinde yaa man gerekir... Sen onun zaten iin desin! Kendini aldatmaya devam et mektense gereklii kabullenmek daha iyidir. Sense nasl yanstp dur duunun farknda deilsin. Biri bir ey sylyor ve sen baka bir ey an lyorsun. Her eyi kendi anlayna dayandryorsun. skambil ktlarn dan bir ev yapyorsun, bir saray yap yorsun. Bu asla sylenmemiti! Ba ka bir ey kastedilmiti! Her zaman ne varsa onu gr. Ace le etme. Bir eyi yanl anlamaktansa anlamamak daha iyidir. Bildiini sanmaktansa bilinli olarak cahil kal mak daha iyidir. likilerine bak... Ee, dosta, retmene, efendiye, hiz metkra... Bak! Herkes kendi asn dan dnyor, dierini yorumluyor ve bir buluma, bir iletiim yok. Son ra savayorlar, daimi atma iinde oluyorlar. atma iki insan arasnda deil, atma sahte imgeler arasn da. Uyank ol ki sende de bakalar na dair sahte imgeler olmasn. Ne ka dar zor olursa olsun, ne kadar zah metli olursa olsun, bazen imknsz grnse bile gerekle kal. Ama bir kez gerekle kalmann gzelliini g rnce, bir daha asla dlerin kurban olmayacaksn. Ve nc olarak, neden d g ryorsun? D baka bir eyin yerine konan eydir. Gereklikte arzulad n eyi elde edemiyorsan, o zaman dlemeye balarsn. rnein, btn

Gerekle Kalmak |

81

gn oru tutmusan gece d kurar sn. Dnde yer, yer, yersin. Btn gn oru tuttun ve imdi, gece yiyor sun. Cinselliini basklamsan, o za man dlerin cinsel ierikli olur. Qn boyunca neyi baskladn dlerin den anlalabilir. Gndz tuttuun orucun dnde grlr. Dler ba ka eylerin yerini alr. Psikologlar in sann bu haliyle dler olmadan ya amasnn zor olacan sylemekte dir. Bir adan hakldrlar. nsann ol duu haliyle dler olmadan yaama s zordur. Ama dnm istiyorsan, o zaman dsz yaamak zorunda sn. Dler neden yaratlyor? Arzular yznden. Tatmin olmam arzular de dnyor. Arzularn incele; farknda ol ve in cele. Sen gzlemledike yok olurlar. Zamanla zihninde alar yaratamaz olacaksn. Kendine has zel bir dn yada hareket etmeyeceksin. Dler paylalamaz; iki yakn dost bile d lerini paylaamaz. Kimseyi dlerine davet edemezsin. Neden? Sen ve n ayn dte olamazsnz. Dn sana aittir; bir bakasnn d ise o bakasna. Onlar zeldir. Gereklik o kadar zel deildir, yalnzca delilik zeldir. Gereklik evrenseldir, onu paylaabilirsin; dleri paylaamaz sn. Onlar senin zel deliliindir... Kurgudurlar. O zaman ne yapmal? nsan gndz ylesine eksiksiz bir biimde yaayabilir ki hibir ey askda kalmaz. Yemek yiyorsan, ek siksiz bir biimde ye. Ondan ylesi ne eksiksiz bir keyif al ki, gece d grmeye ihtiyacn kalmasn. Birini seviyorsan, ylesine eksiksiz bir bi imde sev ki, dlerine hi ak gir mesin. Gndz her ne yapyorsan, ylesine eksiksiz bir biimde yap ki, zihninde hibir ey askda kalmasn. Dlerinde tamamlanmas gereken

bir eksiklik kalmasn. Bunu dene, birka ay iinde farkl nitelikte bir uy kun olacak. Dler gittike azalacak ve derin uyku daha da derinleecek. Gece dlerin azaldnda, gndz bunlar yanstmalar da azalacak; nk aslnda gndz de uykun de vam ediyor, dlerin devam ediyor. Gece kapal gzlerle, gndz ak gzlerle, devam ediyorlar. eride aknt sryor. Herhangi bir an, gzlerini kapat ve bekle, filmin dndn grecek sin; dn akyor. O hep orada, seni bekliyor. Tpk gndz de yldzlarn olmas gibi. Onlar kaybolmad, ama gne yznden onlar gremi yorsun. Onlar orada, bekliyorlar ve gne battnda belirmeye balaya caklar. Dlerin de tpk byle... Sen uya nkken bile iinde hareket ediyorlar. Bekliyorlar. Gzlerini kapattn an ilemeye balyorlar. Dler gece da ha azken, gndz farkl nitelikte bir uyankln olacak. Gecen deiirse, gndzn de deiir; uykun deiir se, uyankln da deiir. Daha uya nk olursun. eride daha az d akarken, sen daha az uykulu olur sun. Daha dorudan bakarsn. Bu yzden hibir eyi askda b rakma, bu bir eydir. Her ne yapyor san, eylemle kal. Baka bir yere git me. Du alyorsan orada ol. Tm dnyay unut. imdi bu du tm ev ren. Her ey yok oldu; dnya kaybol du. Yalnzca sen varsn ve du var. Orada kal. Her eylemle ylesine ek siksiz bir biimde hareket et ki ne ar kada kal, ne ileri sra; eylemle ol. O zaman dler kaybolur ve daha az d varken gereklie daha fazla gi rebilirsin. imdi teknik. Teknik bu konu ile ilgili.

82

OSHO

Srlar

Hitab -2

68. Teknik

Bir tavuun civcivlerine annelik ettii gibi, anneye zel bililer, ey lemler, gereklikte.
Anahtar szck: gereklikte. Sen de pek ok eye annelik ediyorsun, ama dlerde... Gereklikte deil. Sen de pek ok ey yapyorsun, ama dte... Gereklikte deil. Dlere annelik etme, dlerin iinde daha fazla bymesine izin verme; enerji ni dlere verme. Kendini tm d lerden ek. Zor olacaktr, nk d lerine ok ey yatrmsndr. Eer, aniden kendini dlerinden tama men ekersen, batyor, lyor gibi hissedersin; nk sen hep ertelen mi bir dte yaadn. Asla burada ve u anda olmadn, hep baka bir yerde oldun. Hep umut besliyordun. Pandora'nn kutusu hakkndaki Grek meselini duydun mu? nsanlarn bir eylemini cezalandrmak iin Pandora bir kutu gndermi, kutunun iinde, imdi insanl kasp kavuran tm hastalklar varm. Daha nce yokmular ve kutu ald zaman hastalklar serbest kalm. Hastalklar grnce korkan Pandora kutuyu ka patm. Orada yalnzca bir hastalk kalm ve o hastalk umutmu; aksi halde insan yok olurmu, tm hasta lklar onu ldrrm... Ama umut sayesinde yaamaya devam etmi. Neden yayorsun? Hi sordun mu? Burada ve u anda uruna yaa nacak hibir ey yok. Yalnzca umut var. Sen Pandora'nn kutusunu ta yorsun. u anda neden yayorsun? Neden her sabah kalkyorsun? Ne den tm gne yeniden balyorsun? Ve sonra yeniden, yeniden? Bu tek rar neden? Sebep ne? u anda, ne den yaadna dair bir sebep bula myorsun. Bir ey bulsan da gelece

e dair olacak. Bir eyin olacana dair bir umut: Bir gn "bir ey" ola cak. O gnn ne zaman geleceini bilmiyorsun; ne olacan bile bilmi yorsun... Ama bir gn "bir ey ola cak" ve bu yzden yaamaya devam ediyorsun, hayatn srdryorsun. nsan yalnzca umut iinde yaar ve bu yaam deildir; nk umut demek d demektir. Burada ve u anda yaamadn srece canl deil sin. l bir arlksn ve tm umut et tiklerini yerine getirecek o yarn asla gelmeyecek. lm geldiinde, ancak o zaman artk yarn olmadn, artk erteleyemeyeceini fark edersin. O zaman hayal krkl yaarsn, alda tldn hissedersin... Ama kimse se ni aldatmad; btn bu kargaann sahibi sensin. u anda, imdi de yaamaya al ve ne nitelikte olursa olsun umut besleme. O umutlar dnyevi olabilir, dier dnyaya dair olabilir; hi fark etmez. Dinsel olabilir... Gelecekte bir yerde, dier dnyada, cennette, nirvanada, lmden sonra... Ama hi fark etmez. Umut etme. Burada ince bir umutsuzluk hissetsen bile burada kal. Burada, imdideki andan uzaklama. Uzaklama! Ac ek, ama umudun gelmesine izin verme. Umut aracl ile d gelir. Umut suz ol. Yaam umutsuzsa, umutsuz ol. Bunu kabullen, ama gelecekteki bir olaya tutunma. O zaman aniden deiim olacaktr. Bir kez u anda kalmay baarnca dler duracak tr... nk o zaman doamazlar. Kaynak ekildi. Sen onlarla ibirlii yapyorsun, onlara annelik ediyor sun; ite bu yzden douyorlar. On larla ibirlii yapma, onlar besleme. Bu sutra yle diyor: Anneye zel bililer. Neden zel bililer? Sen de annelik ediyorsun, ama sen zel te orilere annelik ediyorsun, bililere

Gerekle Kalmak 83

deil; zel yazmalara, bililere deil; zel hipotezlere, sistemlere, felsefe lere, dnya grlerine... Ama asla zel bililere deil. Bu sutra diyor Ki, onlar frlatp at. Yazmalar, teoriler... Onlarn faydas yok. Kendi gerek deneyimlerin olsun, kendine has bi lilerin. Onlar besle. He kadar sra dan olsa da, hep senin bildiin ger ek, zel bilileri dn. Senin bildiin herhangi bir ey var m? Pek ok ey biliyorsun ama hepsi dn alnm. Biri onlar sy lemi, biri onlar sana vermi. ret menler, ebeveynler, toplum senin zihnini koullam. Sen Tanr'y "bili yorsun", ak "biliyorsun", meditasyonu "biliyorsun". Aslnda sen hibir ey bilmiyorsun! Hibir eyin tadn almamsn, btn bunlar dn alnm. Baka biri tatm, tat sana ait deil. Baka biri grm, ama se nin de kendi gzlerin var ve sen on lar kullanmamsn. Baka biri tecr be etmi. Buda tecrbe etmi, sa tecrbe etmi... Sen onlarn bilileri ni dn alp duruyorsun. Onlar se nin iin sahte! Sana hibir faydalan yok. Onlar senin iin cehaletten da ha tehlikeli; nk cehalet sana ait olur, oysa bu bilgiler dn alnm. Cahil olmak daha iyi; en azndan cehalet sana ait. O gerek, drst ve iten! dn alnm bilgi ile yaa maya devam etme. Aksi halde cahil olduunu unutursun ve cahil kalrsn Bu sutra ne diyor: Anneye zel bi liler. Hep bir eyi taze, dorudan, yakn bir ekilde bilmeye al. Kim seye inanma. nancn seni yoldan karr. Kendine gven. Kendine gvenemiyorsan, baka birine nasl gve nebilirsin? Sariputta, Buda'ya gelmi ve y le demi: "Sana inanmaya baladm. Geldim! Sana olan inancn artrma ma yardm et."

Buda'nn yle dedii anlatlr: "Sen kendine inanmyorsan, bana nasl inanrsn? Bu yzden beni unut. lk nce kendine gven duy, kendine inan. Ancak o zaman bakasna g venebilirsin." Bu yzden unu hatrla: Kendine bile gvenemiyorsan baka birine de gvenemezsin. lk gven her zaman ieridedir. Ancak o zaman akabilir; ancak o zaman taabilir, bakalarna ulaabilirsin. Ama hibir ey bilmi yorsan nasl gvenebilirsin? Hi de neyimin yoksa nasl kendine gvene bilirsin? Kendine gven. Bu, bakala rnn gzleri ile bakma deneyiminin yalnzca mutlak konusunda geerli olduunu dnme. Sradan dene yimlerde de yledir. Ama sen onlarn sana ait olmasna izin ver. Onlar se nin bymene yardm edecek, seni olgunlatracaktr. Bu gerekten tuhaftn Bakalar nn gzleri ile bakyorsun, bakalar nn yaamlarn yayorsun. Bir gle gzel diyorsun. Gerekte bu senin duygun mu, yoksa yalnzca evrene yaylm, bir gln gzel olduu re tisi mi? Bu senin biliin mi? Sen onu bildin mi? Aynn iyi, gzel olduu nu sylyorsun. Bu senin biliin mi, yoksa yalnzca airlerin sylediklerini mi tekrarlyorsun? Papaan gibiysen, kendi hayatn gerek bir biimde ya ayamazsn. Ne ne srersen sr, ne dersen de, ilk nce kendi iine baka rak onun kendi bilgin ve deneyimin olup olmadn kontrol et. Sana ait olmayan her eyi at... Hi faydalan yok... Sana ait olanlar ba rna bas, besle; nk ancak bu e kilde byyebilirsin.

Anneye zel bililer, yaplar, ger eklikte.


"Gereklikte"yi hep hatrla. Bir ey yap. Gerekten bir ey yaptn oldu mu? Yoksa yalnzca bakalarn

84

OSHO

Srlar

Kitab -2

m izliyordun? Yalnzca emirlere mi uyuyordun? "Karn sev!" Onu hi sevdin mi? Yoksa yalnzca yle sy lendi diye, yle retildii iin bir g revi mi yerine getiriyordun? "Karn sev, anneni sev, baban sev, kardei ni sev!" Sen seviyorsun ve itaat edi yorsun! Sen hi gerekten sevdin mi? Hibir retinin olmad ve kim seyi takip etmediin bir sefer oldu mu? Hi gerekten k oldun mu? Kendini kandrabilirsin; "Evet!" diye bilirsin. Ama bir ey sylemeden n ce anla. k olmusan, dnmsndr; zel ak eylemi seni dn trmtr. Ama akn sahteyse, d ntrmemitir seni. Tm yaam sahte olmutur. Sana ait olmayan eyler yapp duruyorsun. Sana ait olan gerekletir ve ona annelik et. Buda iyidir ama onu takip ede mezsin. sa iyidir, gzeldir, ama onu takip edemezsin. Eer takip eder sen, sen irkinleirsin. Karbon kopya olursun. Sahte olursun, varolu tara fndan kabul edilmezsin. Sahte olan hibir ey kabul edilmez. Buda'y sev, sa'y sev; ama sen onlarn kar bon kopyalar olma. Taklit etme. Hep kendi kiiliinin kendi yolunda git mesine izin ver. Bir gn Buda gibi olacaksn, ama yol temel olarak se nin olacak. Bir gn sa olacaksn, ama farkl bir yolda yolculuk etmi olacaksn, farkl deneyimler edinmi olacaksn. Bir ey kesindir: Yol ne olursa olsun, ne tecrbe edersen et, gerek olmaldr ve sana ait olmal dr. O zaman bir gn eriirsin. Sahte lik ile geree eriemezsin; sahtelik seni daha fazla sahtelie gtrr. Bir ey yap ve kimseyi takip etme den, senin yaptn ok iyi bilerek yap bunu. O zaman ok kk bir eylem, bir glmseme bile satorinin, samadhinin, kozmik bilincin kayna olabilir. Evine dnyorsun ve ocuk

larna glmsyorsun. O glmseme sahtedir; rol yapyorsun. Glms yorsun, nk bir glmseme bekle niyor. Bu yzne resmedilmi bir g lmseme. Dudaklar dnda, iinde hibir ey glmsemiyor. Dudaklar n kullanyorsun; glmsemen meka nik. Buna yle alabilirsin ki, nasl glmseneceini tamamen unutabi lirsin. Kahkaha atabilirsin, ama kah kaha merkezinden gelmiyor olabilir. Hep hatrla, ne yapyor olursan ol, iin iine merkezinin de karp ka rmadn gzlemle; nk karm yorsa tek bir ey bile yapmamak da ha iyidir. Yapma! Kimse seni bir ey yapmaya zorlamyor. Yapma! Enerji ni bana gerek bir eyin gelecei an iin sakla; o zaman yap. Glm seme, enerjini sakla. Glmseme gelecektir ve o zaman seni tamamen deitirecektir. O zaman eksiksiz olacaktr. O zaman bedenindeki her hcre glmseyecektir. O zaman bu bir patlama olacaktr... Resmedilmi bir ey deil. ocuklar anlar, onlar aldatamaz sn. Onlar aldatabildiin an, artk o cuk deildirler. Glmsemenin ne zaman sahte olduunu anlarlar, fark edebilirler; gerek olan herkes fark edebilir. Gzyalarn sahtedir, g lmsemen sahtedir. Bunlar kk eylemler, ama sen kk eylemler den olumusun. Bu yzden byk bir ey yapmay dnme... Bunu o zaman yapacan dnme. Kk eylerde sahteysen, hep sahte ola caksn. Byk eylerde sahte olmak ko laydr. Kk eylerde sahteysen, byk eylerde sahte olmak da ok kolay olacaktr, nk hep byk eyler sergilenir. Onlar bakalarnn grmesi iindir, bu yzden kolaylkla sahte olabilirsin. Azizlie sayg duyu luyorsa aziz olabilirsin... Yalnzca

Gerekle Kalmak |

85

sergilenen bir eser. Aziz olabilirsin, nk buna sayg duyuluyordur ve egoyu tatmin eden trden bir eydir, ama hepsi sahte olacaktr. Bir d n, toplum Sovyet Rusya'da ya da in'de olduu gibi tavrlarn deiti rirse, o anda azizler kaybolur... n k onlara sayg duyulmamaktadr. Dostlarmdan birini hatrlyorum, Stalin'in zamannda Sovyet Rusya'ya giden bir Budist bhikkhu* idi. Bana, ne zaman biri onunla el skacak ol sa, karsndaki kiinin, "Sende bur juva elleri var" dediini anlatt. ok gzel elleri vard. Bir bhikkhu olarak hi i yapmamt; bir dilenciydi, bir kraliyet dilencisi, bu yzden hi i yapmamt. Elleri przsz, gzel, kadnsyd. Hindistan'da, ne zaman biri ellerine dokunsa, "ok gzel!" derdi. Rusya'da, ne zaman biri elleri ne dokunsa uzaklayordu ve gzleri ne knama doluyor, "Sende burjuva elleri var, smren birinin elleri" di yordu. Dostum geri dnd ve bana yle dedi: "Orada yle knanm his settim ki ii olmaya can attm." Rusya'da azizler yok oldu, nk artk onlara sayg duyulmuyor. Ora da var olan onca azizlik yalnzca gsteriydi; bir vitrin nesnesiydi, res medilmiti. Artk Rusya'da yalnzca gerek azizler var olabilir. Gerek olmayanlar iin olaslk yoktur, n k orada aziz olmak iin mcadele etmek zorundasn ve tm toplum sana kar kar. Hindistan'da, ha yatta kalmann ve var olmann en kolay yolu aziz olmaktr. Herkes sa na sayg duyar. Sahte olabilirsin ve sahtelik krldr. unu hatrla: Sabahtan itibaren, gzlerini aar amaz, gerek ve oriji nal olmaya al. Sahte olan hibir
* Bhikkhu: (Pli dilinde. Sanskrite Bhikoo) Erkek

ey yapma. Yalnzca yedi gn iin, hatrla. Sahte olan hibir ey yapma. Her ne kaybedilirse, brak kaybol sun. Her ne kaybedersen, kaybet. Ama gerek kal, o zaman bu yedi gnde iinde yeni bir yaam hissede ceksin. l katmanlar krlacak ve yeni, canl bir akm iine girecek. lk defa, kendini yeniden canl hissede ceksin... Bir dirili.

Anneye zg eylemler... Anneye zg bililer... Gereklikte... Dte


deil. Ne yapmak istersen yap, ama dn... Aslnda onu sen mi yapyor sun, yoksa senin aracln ile annen mi yapyor, baban m yapyor? nk l insanlar, l ebeveynler, toplum lar, uzun zaman nce gp gitmi eski nesiller hl senin iinde ilev gsteriyor. yle koullanmalar yarat tlar ki sen onlar tatmin edip duru yorsun... Onlar da kendi l anne ba balarn tatmin ediyordu. Sen de ken di l anne baban tatmin ediyorsun ve kimse tatmin olmuyor. l birini nasl tatmin edebilirsin? Ama ller senin aracln ile yayor. Bir ey yaparken hep gzlemle: Senin aracln ile baban m yapyor, sonra sen mi yapyorsun? fkelendi in zaman, senin fken mi, yoksa baban byle mi fkelenirdi? Sen yal nzca taklit ediyorsun. Dzenlerin srdn, tekrarlandn grdm. Evlenirsen, evliliin annenin ve ba bann evliliinin ayns olacak. Sen baban gibi davranacaksn, karn an nesi gibi davranacak ve ayn kargaa y batan yaratacaksnz. fkelendi in zaman gzlemle: Orada sen mi varsn, bakas m? Sevdiin zaman hatrla, sen mi konuuyorsun, ret menin mi? Bir jest yaptnda hatrla, senin mi, yoksa elinde bir bakas m
Budist rahip. Kadnlarna Bhikkhuni denir. Her ikisi

de manastr kurallarna gre yaarlar. Uymalar gereken temel kurallara patimokkha denir. (Ed. n.)

86 | OSHO Srlar Kitab -2

var? Zor olacak, ama sadhana bu dur. Tinsel aba bu anlama gelir. Her tr sahtelii brak. Bir sre belli bir skclk hissedebilirsin; n k tm sahteliklerin geride kalacak tr ve gerein gelip kendini gster mesi zaman alacaktr. Bo bir d nem olacaktr. Brak o dnem olsun, korkma. Eninde sonunda sahte ben liklerin geride kalacak, maskeler d ecek ve gerek yzn ortaya ka cak. Ancak o gerek yz aracl ile Tanr ile yz yze gelebilirsin. te bu yzden bu sutra byle der:

Bir tavuun civcivlerine annelik ettii gibi, anneye zel bililer, ey lemler, gereklikte.

69. Teknik

Gerekte tutsaklk ve zgrlk ilikili olduundan, bu szckler an cak evren karsnda dehete den ler iindir. Bu evren zihinlerin yans masdr. Suda tek bir gneten yans yan pek ok gne grdn gibi, ay n ekilde tutsaklk ve zgrlemeyi de gr.
Bu ok derin bir tekniktir, en de rin tekniklerden biridir ve yalnzca nadir zihinler onu denemitir. Zen bu teknie dayaldr. Bu teknik ok zor bir ey sylemektedir... Kavramas zor, ama tecrbe etmesi zor deil. Ama ilk nce kavraman gereklidir. Bu sutra, dnya ve nirvanann iki ayr ey olmadn, bir olduklarn syler; cennet ve cehennem iki ayr ey deildir, birdir; tutsaklk ve z grleme iki ayr ey deildir, birdir. Bu zordur, nk biz bir eyi ancak kutupsal ztlara ait terimleri ile kolay ca anlayabiliriz. Bu dnyann tutsaklk olduunu syleriz, o zaman bu dnyadan nasl klp zgrleilecektir? O zaman

zgrleme zt bir eydir, tutsakln olmad bireydir. Ama bu sutra iki sinin ayn olduunu sylyor, zgr leme ve tutsaklk ayn ve ikisinden de kurtulmadn srece zgr kal m saylmazsn. Tutsaklk balar, z grleme de balar. Tutsaklk kle liktir, zgrleme de kleliktir. Bunu anlamaya al. Tutsakln tesine gemeye alan birine bak. Ne yapyor? Evini terk ediyor, ailesini terk ediyor, servetini terk ediyor, dnyevi eyleri terk ediyor, tutsaklk tan, dnyann zincirlerinden kurtul mak iin toplumu terk ediyor. Sonra kendisi iin yeni zincirler yaratyor. O zincirler olumsuzdur. Paraya dokunamayan bir aziz gr dm. Sayg duyulan biri... Paraya de li olanlarn sayg duyduu biri. O di er kutba gitmi. Eline para koysan, zehirmi gibi ya da eline akrep koy musun gibi yere frlatr onu. Onu fr latr ve korkar. Bedenine ince bir tit reme gelir. Ne oluyor? O parayla sa vayor. Eskiden agzl bir adam olmal... ok agzl. Ancak bu du rumda dier ar uca gidebilir. Para konusunda ok saplantl olmu ol mal. Hl saplantl, ama imdi zt ynde. Bununla beraber, saplant h l orada. Kadn yzne bakamayan bir sannyasin grdm. Korkuyor. Gzle rini indiriyor, yannda bir kadn var ken asla ban kaldrmyor. Sorun ne? Eskiden cinsellie takntl olma l. Hl takntl, ama eskiden u ya da bu kadnn peinden koarken, imdi kadnlardan kayor... Btn kadnlardan. Ama hl kadnlar ko nusunda saplantl. Pelerinden ko uyor da onlardan kayor da olsa, taknt hl orada. O artk kadnlar dan kurtulduunu dnyor, ama bu yeni bir tutsaklk. Tepki ile zgrleemezsin. Kar ktn ey seni

Gerekle Kalmak |

87

olumsuz adan balar; ondan kaa mazsn. Biri dnyaya karysa ve z grleme taraftarysa, zgrleemez; dnyada kalr. Kar olma tavr tutsaklktr. Bu sutra ok derindir, der ki:

Gerekte tutsaklk greceli olduundan...

ve

zgrlk

Zt deiller, greceliler. zgrlk nedir? "Tutsak olmamaktr" dersin. O zaman tutsaklk nedir? "zgr olmamaktr" dersin. kisini de birbiri ile tanmlayabilirsin. Tpk scak ve souk gibidirler, zt deil. Scak nedir ve souk nedir? Yalnzca ayn olgu nun dereceleridir... Is dereceleri... Ama olgu ayndr ve onlar grecelidir. Bir kova souk su ve bir kova scak su olsa ve bir elini souk, bir eli ni scak suya soksan, ne hisseder sin? Bir s fark. lk nce iki elini buza koysan, son ra iki elini scak ve souk suya soksan ne olur? Yine bir fark hisseder sin. Souk elin scak suda, ncekine gre daha scak hisseder. Ve dier elin souk sudan da souk olmutur, o zaman bu su da scak gelir; onu se rin gibi hissetmezsin. Grecelidir. Yalnzca derece fark vardr, ama olgu ayndr. Tantra der ki tutsaklk ve zgr leme, sansara ve moka, iki ayr ey deildir, yalnzca greceli bir olgu dur... Ayn eyin dereceleri. Bu yz den Tantra benzersizdir. Tantra der ki, yalnzca tutsaklndan deil, moka dan da kurtulman gerekir. ki sinden birden zgrlemezsen: z grlemezsen... Bu yzden ilk ey: Hibir eye kar kmaya alma, nk ona ait bir eye geersin. Zt grnr, ama deildir. Cinsellikten brahmacharyaya geme. Cinsellikten brahmacharyaya gemeye alrsan, brahmacharyan cinsellikten baka bir ey ol

maz. Agzllkten tokgzlle geme, nk tokgzllk de yine ince bir agzllk olacaktr. te bu yzden bir gelenek sana agzl ol mamay retiyorsa, bu sana bir kr motivasyonu verir. Bir azizle kalyordum ve adam takipilerine yle dedi: "Agzll brakrsan dier dnyada ok ey el de edersin. Agzll brakrsan, dier dnyada ok ey alrsn!" A gzl olanlar, dier dnyaya agzl lkle bakanlar bu szlerden etkile nir. Motive olabilirler ve kazanmak iin pek ok eyi brakmaya raz ola bilirler. Ama kazan motivasyonu ay n kalr; aksi halde agzl bir adam nasl tokgzlle geebilir? Agz lln derinlemesine tatmin eden bir motivasyon olmaldr. Bu yzden zt kutuplar yaratma. Tm ztlar birbirleri ile ilikilidir; ayn olgunun farkl dereceleridir. Bunun farkna varrsan, iki kutbun ayn oldu unu sylersin. Bunu hissedebilirsen, iki kutbun ayn olduunu hissedebi lirsen ve bu duygu derinleirse, iki sinden de kurtulursun. O zaman ne sansaray, ne mokay savunursun. Gerekten de, o zaman hibir ey is tiyor olmazsn; istemeyi brakm olursun. Bu brakta, zgrleirsin. Bu, her eyin ayn olduu duygusun da gelecek braklm olur. imdi ne reye gidebilirsin? Cinsellik ve brahmacharya, ikisi de ayndr, o zaman nereye geilecektir? Agzllk ile tokgzllk aynysa, iddet ve iddetsizlik aynysa, insan nereye gidebilir? Gidecek hibir yer yok. O zaman hareket sona erer; gelecek yoktur. Hibir ey arzulayamazsn, nk tm arzular ayn olur; yalnzca derece fark vardr. Ne arzulayabilirsin ki? Bazen insanlara soruyorum (bana geldiklerinde soruyorum): "Gerekten ne arzuluyorsun?" Arzular olduklar hale

88

OSliO

Srlar nitab -2

bal. Agzlyseler tokgzll ar zuluyorlar; cinsellie saplantlysalar brahmacharyay, cinselliin tesine gemeyi arzuluyorlar; nk cinsellik leri iinde ac ekiyorlar. Ama bu brahmacharya arzusu on larn cinselliine dayal, kkleri ora da. "Bu dnyadan nasl kurtulurum?" diye soruyorlar. Dnya ok fazla st lerinde, ok fazla yklenmiler ve ona ok fazla tutunuyorlar. Sen ona tutunmadn srece dnya sana yk oluturamaz. Yk zihninde... Yk y znden deil, senin yznden, onu sen tayorsun. Onlar tm dnyay tayorlar; sonra ok yklenmi his sediyorlar. Bu ac deneyimin zdd konusunda yeni bir arzu yaratyor, bylece zdd zlemeye balyorlar. Para peinde kouyorlard, bu yz den imdi meditasyon peinde kou yorlar. Bu dnyadan bir eyin peinde kouyorlard; imdi o dnyadan bir eyin peinde kouyorlar. Ama ko malar ayn kalyor ve sorun da ko malar. Hedef nemli deil. Asl sorun arzu. Arzuladn ey anlamsz. Arzun zaten sorun olan ey ve sen hedef de itirip duruyorsun. Bugn A'y arzuluyorsun, yarn B'yi arzuluyorsun ve de itiini dnyorsun. Sonra ertesi gn C'yi arzulamaya balyorsun ve dntn dnyorsun. Ama sen aynsn. A'y, B'yi, C'yi arzuladn ve A-B-C sen deilsin. Arzun. te sen busun ve bu ayn kalyor. Tutsaklk ar zuluyorsun, sonra hayal krklna uruyorsun, canna tak ediyor; sonra z grlemeyi arzuluyorsun. Arzuluyor sun ve arzu bir tutsaklktr. Bu yzden zgrlemeyi arzulayamazsn. Arzu tutsaklktr, bu yzden zgrlemeyi arzulayamazsn. Arzu sona erdii zaman zgrleme olur. te bu yzden bu sutra yle der:

Bu yzden, zdda saplantl olma.

"Bu szckler yalnzca evren kar snda dehete denler iindir."


Bu tutsaklk ve evren karsnda iindir. zgrlk szckleri dehete denler

Bu evren zihinlerin yansmasdr.


Bu evrende her ne gryorsan, bir yansmadr. Tutsaklk gibi gr nyorsa, bu senin yansman demek tir. zgrleme gibi grnyorsa, yi ne senin yansmandr. Suda tek bir gneten yansyan pek ok gne grdn gibi, ayn ekilde tutsaklk ve zgrlemeyi de gr. Gne ykselir ve pek ok havuz vardr... Kirli ve temiz, byk ve k k, gzel ve irkin... Tek bir gne pek ok havuzda yansr. Yansmalar sayan biri pek ok gne olduunu dnr. Yansmalara deil gerekli e bakan biri tek bir gne grr. Dnyaya bak tarzn seni yanstr. Hrszsan, tm dnya ayn meslek teymi gibi grnr. Bir kez Nasreddin Hoca ve kars balk tutmaya gitmi ve gittikleri yer de yalnzca lisans sahipleri balk tutabiliyormu. Aniden bir polis me muru belirmi. Hoca'nn kars yle demi: "Hoca, senin lisansn var, bu yzden sen koarak uzakla. Bu ara da ben de kaaym." Bylece Hoca komaya balam. Komu, komu, komu... Polis memuru da takip etmi. Elbette, Ho ca karsn orada brakp kounca po lis onu takip etmi. Hoca kalbi patla yacak hale gelene kadar komu. Ama sonra polis memuru onu yaka lam. Polis de ter iindeymi. "Li sansn nerede?" diye sormu. Hoca belgelerini karm. Polis belgelere bakm ve sormu: "O zaman neden kouyordun, Nasreddin? Neden ben den katn?"

Gerekte celidir.

tutsaklk

ve

zgrlk

gre-

Gerekle Kalmak j 89

Nasreddin, "Bir doktora gidiyo rum ve o her yemekten sonra yarm mil ko dedi" demi. Polis memuru sormu: "Tamam, ama peinden kotuumu, seni ko valadm grdn, bardm duy dun, neden durmadn?" Nasreddin yle demi: "Senin de ayn doktora gidiyor olabileceini d ndm." ok mantkl; olan da bu ite. evrende her ne gryorsan, gerek eyden ok bir yansma. Her yerde kendi yansman gryorsun. Deiti in an yansma da deiiyor. Tama men sessiz olduun an tm dnya sessizleiyor. Dnya bir tutsaklk de il; tutsaklk bir yansma. Dnya bir zgrleme de deil; zgrleme de bir yansma. Buda tm dnyay nirvana iinde bulur. Krishna tm dnyay esriklik, mutluluk iinde kutlama yaparken bulur; ac yoktur. Ama Tantra der ki, her ne gryorsan bir yansmadr, ta ki tm grler kaybolana, yalnzca zerinde hibir ey yansmayan ayna grlene kadar. Gerek odur. Bir ey grlyorsa, yalnzca bir yansmadr. Gerek birdir; yansma lar pek ok olabilir. Bu bir kez anla lnca (teorik olarak deil, varolusal olarak, deneyim aracl ile) z grleirsin, tutsaklndan ve zgr lemenden kurtulursun. Aydnland zaman biri Naropa' ya sormu: "imdi zgr kaldn m?"

Naropa yle demi: "Hem evet, hem hayr. Evet, tutsak deilim ve hayr, zgr deilim; nk o zgr leme de tutsakln bir yansmasy d. Tutsaklk yznden onu dn yordum." u ekilde bak: Hastasn, o za man salkl olmay zlersin. O salk zlemi hastalnn bir paras. Ger ekten salklysan, salkl olmay zlemezsin. Nasl yapabilesin? Ger ekten salklysan, zlem nerede? Ne gerek var? Gerekten salkly san, asla salkl olduunu hisset mezsin. Yalnzca hasta insanlar sa lkl olduklarn hisseder. Ne gerei var? Salkl olduunu nasl hissede bilirsin? Salkl doduysan ve hi hasta olmadysan, saln hissede bilir misin? Salk orada, ama hissedilemez. Ancak kartlk aracl ile, zdd aracl ile hissedilebilir. eyler ancak zdd aracl ile hissedilebilir. Hastaysan sal hissedebilirsin... Ve salkl hissediyorsan, unutma, hl hastasn. Bu yzden Naropa diyor ki: "Hem evet, hem hayr. Evet, nk artk tutsaklk yok, ama tutsaklkla birlikte zgrleme de kayboldu; ite bu yzden hayr. O dierinin bir para syd. Artk ikisinin de tesindeyim... Ne tutsam, ne zgrm." Dini bir aray, bir arzu haline getir me. Mokay, zgrlemeyi, nirvanay bir arzu nesnesi haline getirme. Ancak hi arzu olmadnda gerekleir.

46. BLM

Arzulardan Kurtulmann Tantrik Yolu

S O R U L A R
zgrlk gds bir arzu mu yoksa yaradltan gelen insani bir alk m? fke ve iddet eylemleri iinde nasl dnm yaanabilir? Aydnlanm birinin uykusunun nitelii hakknda bir eyler syleyebilir misin?

lk Soru:
Osho, dn zgrleme ya da samadhi motivasyonunun da bir gerilim ve engel olduunu syledin ama bunun bir arzu deil ama olduu, insann kendine zg susuzluu olduu doru deil mi?

Arzunun ne anlama geldiini an lamalsn. Dinler bu Konuda Kafan ok Kartrd. Dnyevi bir ey arzularsan, buna arzu diyor lar. Dier dnyadan bir ey arzular san, buna farkl bir isim veriyorlar. Bu samadr. Arzu arzudur! Hedefi nin ne olduu hi fark etmez. Hedef herhangi bir ey olabilir. Bu dnya dan, somut bir ey olabilir ya da di er dnyadan, tinsel bir ey olabilir. Ama arzu ayn Kalr. Her arzu bir tutsaklktr. Tanr'y arzulasan bile tutsaklktr bu; zgr lemeyi arzulasan bile tutsaklktr. Bu arzu tamamen yoK olana Kadar zgrleme gerekleemez. Bu yz den hatrla, zgrlemeyi arzulayamazsn, bu imknszdr; bu elikilidir. Arzusuz olabilirsin ve o zaman zgrleme gerekleir. Ama bu ar zunun semeresi deildir. Tersine, arzusuzluunun sonucudur. Bu yzden arzunun ne olduunu anlamaya al. Arzu, u anda iyi de ilsin, rahat deilsin anlamna gelir. u anda Kendin Konusunda rahat de ilsin ve gelecekte bir ey, eer yeri ne gelirse, sana huzur getirecek. Tat min hep gelecekte; asla burada ve u anda deil. Bu, gelecee dair zi hinsel gerilim arzudur. Arzu, u an yaamyorsun demektir ve sahip ol

duun tek ey u andr. Sen gelecek te bir yerdesin ve gelecek yok. Hi olmad, hi olmayacak. Tek sahip ol duun, daima imdidir. u an. Bu, tatminin gelecekte bir yere yanstlmas arzudur. Bu yzden o gelecekteki tatmin anlamszdr. Bu Tanr'nn Krall olabilir, cennet, nirvana, herhangi bir ey olabilir; ama gelecekteyse, bu arzudur. u an arzulayamazsn, unutma; bu imknszdr. u anda yalnzca var olabilirsin, arzulayamazsn. u an nasl arzula yabilirsin? Arzu gelecee, fanteziye, d gr meye yol aar, ite bu yzden Buda arzusuzluk Konusunda bu Kadar s rarldr. nk ancak arzusuzlukta gereklie geersin. Arzu varsa d ler iinde yzersin. Gelecek bir d tr ve gelecei tasarladn zaman hayal krklna urarsn. Gelecekte ki dler iin u andaki gereklii yok ediyorsun ve zihnin bu alkanl seninle kalacak. Her gn gleni yor. Gelecein geldii zaman u an biiminde gelecek ve senin zihnin yi ne gelecee gidecek Tanrya erisen bile tatmin olmazsn. Bu halinle, imknsz. lahi olann huzurunda bile, sen gelecekte bir yere gidersin. Zihnin hep gelecekte hareket edi yor. Zihnin bu gelecekteki hareketi arzudur. Arzu herhangi bir hedefle il

94

05110

Srlar

Hitab -2

gili deildir, arzuladn cinsellik de olsa, meditasyon da... Hi fark et mez. Asl nemli olan arzudur. Arzu luyor olman. Bu senin burada olma dn anlamna gelir. Gerek anda ol madn anlamna gelir ve varolua alan tek kap u andr. Gemi ve gelecek kap deildir, onlar duvardr. Bu yzden herhangi bir arzuya tinsel diyemem. Bu haliyle arzu dn yevidir. Arzu dnyadr. Tinsel arzu yoktur; olamaz. Bu zihnin bir hilesi dir, aldatmacadr. Arzulamay brak mak istiyorsun, bu yzden hedefleri deitiriyorsun. Eskiden servet, pres tij, g arzuluyordun. imdi arzula madn, bunlarn dnyevi eyler ol duunu sylyorsun. Onlar knyor sun ve senin gznde onlar arzula yanlar da knanmal. Sen artk Tan r'y, Tanrnn kralln, nirvanay, mokay, ebedi olan, sat-chat-ananday, brahman arzuluyorsun. Sen artk bunlar arzuluyorsun ve kendini ok iyi hissediyorsun. Dntn dnyorsun, ama sen hibir ey yapmadn. Ayn kaldn. Kendi kendine oyunlar oynuyorsun ve imdi daha da byk bir kar gaa iindesin, nk bunun arzula ma olmadn dnyorsun. Sen ayn kaldn. Zihin ayn kald; zihnin i leme tarz ayn kald. Sen henz eri medin. Arzuladn ey deiti, ama koman, d grmen ayn kald. D grmek arzudur... Hedef deildir. Bu yzden beni anlamaya al. Ben her arzunun dnyevi olduunu, nk arzunun dnya olduunu sy lyorum. Bu yzden mesele arzuyu deitirme meselesi deildir, hedef deitirme meselesi deildir. Bir d nm meselesidir, arzudan arzusuzlua bir devrim yapma meselesi dir; arzudan arzusuzlua, eski arzu lardan yeni arzulara deil, dnyevi arzulardan dier dnyaya dair arzula

ra deil, maddesel arzulardan tinsel arzulara deil... Hayr! Asl devrim ar zudan arzusuzlua gemektir! Ama arzudan arzusuzlua nasl gemeli? Bu ancak bir arzu varsa mmkndr. Bir kr amac, bir a gzllk, bir kazan varsa, ancak o zaman arzudan arzusuzlua geebi lirsin. Ama o zaman hi de hareket etmi olmazsn. Arzusuzlukta ebedi mutlulua ulaacan sylyorum. Bu dorudur (arzusuzlukta ebedi mutluluun gerekletii dorudur) ama ben sana arzusuzlukla ebedi mutlulua ulaacan sylediimde sen bunu bir arzu hedefi haline geti riyorsun ve o zaman asl noktay ta mamen karyorsun. Bu bir semere deildir, derin bir anlayn sonucudur. Bu yzden ar zuda ac olduunu anlamaya al. Bunu zaten bildiini dnme. Bilmi yorsun; bilsen arzu iinde nasl hare ket edebilirsin? Henz arzunun ac olduunun, arzunun cehennem ol duunun farkna varmadn. Dikkatli ol. Bir ey arzularken dikkatli ol. Sonra arzunun iinde eksiksiz uya nklk ile hareket et, o zaman cehen neme ularsn. Her arzu acya yol aar, tatmin edilse de edilmese de. Tatmin edilir se, daha abuk olur bu, tatmin edil mezse zaman alr... Ama her arzu acya yol aar. Tm srete uyank ol ve onunla hareket et. Aceleye gerek yok, nk hibir ey aceleyle yapla maz ve aceleyle tinsel byme mm kn deildir. Ar ar, sabrla hare ket et. Her arzuyu izle ve sonra her arzunun nasl cehenneme alan bir kap olduunu izle. Fark edi gerek letii anda, arzu kalmayacaktr. Ani den arzular kaybolacaktr ve sen bir arzusuzluk durumu iinde kalacak sn. "Arzulamama" demiyorum, "ar zusuzluk" diyorum.

Arzulardan Kurtulmann Tantrik Yolu |

95

Bunu uygulayamazsn, unutma; yalnzca arzular uygulanabilir. Arzusuzluu nasl uygulayabilirsin? Uygu layamazsn, yalnzca arzulan uygula yabilirsin. Ama eer uyanksan, onla rn acya yol atnn farkna varr sn. Ve her arzu acya yol at za man, bunu fark ettiin zaman... Yal nzca bir fikir ve bilgi olarak deil, fark edilmi bir gerek olduu za man... Arzu yok olur. mknszlar. Kendini acya nasl gtrebilirsin? Sen hep 'kendini mutlulua gtr yorsun', yle olduunu sanyordun ve hep acya gidiyordun. mrlerdir ayn ey oluyordu. Sen hep u ya da bu kapnn cennete aldn d nyordun ve ieri girdiin zaman orann cehennem olduunu fark edi yordun. Hep byle oluyordu; hep. Her arzunun iinde zihninle hare ket et ve brak her arzu seni acya g trsn. Sonra, aniden, bir gn olgun luu duyacaksn; her arzunun ac ol duunu fark edeceksin. Bunu fark ettiin an, arzulama yok olur. Artk herhangi bir ey yap maya gerek yoktur; arzu geride kalr, kuruyup gider ve sen bir arzusuzluk durumunda kalrsn. Bu arzusuzluk durumunda nirvana vardr, mkem mellik vardr, mutlak mutluluk var dr. Sen buna Tanr, Tanrnn krall ya da ne diliyorsan onu diyebilirsin; ama bil ki bu senin arzunun semere si deil. Bu arzusuzlugunun sonucu dur. Arzusuzluk uygulanamaz. Arzusuzluu 'uygulayanlar' kendi lerini aldatyor. Dnyann her yerinde arzusuzluk uygulayanlardan ok var. Bhikkhular, sannyasinler... Arzusuz luu uygulayamazsn; hibir olumsuz ey uygulanamaz. Alttan alta arzulu yorlar, Tanry, gelecek olan huzuru, lmn tesindeki gelecekte bir yer de onlar bekleyen mutluluu zl-

yorlar. Arzuluyorlar, yalnzca arzular na 'tinsel arzu' adn veriyorlar. Kendini ok kolay kandrabilirsin. Szckler ok aldatcdr. Zehre "Tanrlarn yiyecei" diyorsun ve tan rlarn yiyecei dediin zaman tanr larn yiyecei gibi grnyor. Sz ckler hipnotize ediyor; bu bir ey dir. Ama bu duygu, arzunun ac oldu unu fark edi sana ait olmaldr. Mary Stevens bir yerde, bir arka dann evini ziyaret ettiini yazm. Arkadann kz krm. Mary Ste vens ok arm, nk kz, "O adam irkin, ondan holanmadm" diyormu ya da "Bu elbisenin rengi ok gzel" diyormu. Kz kr olduundan Mary Stevens sormu: "Birinin irkin, bir rengin g zel olduunu nasl hissediyorsun?" Kz yle demi: "Kz kardelerim sylyor." te bu bilgidir. Buda arzunun ac olduunu syle di ve sen de tekrarlyorsun. Bu bilgi dir. Sen arzuluyorsun ve arzunun ac olduunu hi grmedin. Sen yalnzca Buda'y duydun. Bu ie yaramaz. Yal nzca mrn ve frsatlar boa harc yorsun. Senin kendi deneyimin seni deitirebilir; baka hibir ey dei tiremez. Bilgi dn alnamaz. dn alnrsa, sahtedir. Bilgi gibi grnr, ama deildir. Ama biz ne den Buda'y ya da sa'y takip ede riz... Neden? Agzllmz yzn den. Buda'nn gzlerine bakarz; on lar o kadar huzurludur ki iimizde bir agzllk doar, buna erime arzu su doar. Buda ylesine mutludur... Her an esriklik iindedir. Buda gibi olma arzusu doar. Biz de bu tr du rumlar arzularz. Sonra Buda'nn nasl bunu baar dn, bunun nasl olduunu sorarz, "nasl" pek ok sorun yaratr, nk o zaman Buda bunun "arzusuzluk" iinde olduunu syler. Ve hakldr,

96

OSHO

Srlar

Kitab -2

gerekten arzusuzluk iinde olmu tur. Ama biz arzusuzluk iinde oldu unu duyduumuzda, arzusuzluk uy gulamaya balarz, arzulan terk et meye balarz ve tm bu aba usta gibi olma arzusudur. Buda bakas gibi olmaya alm yordu; o Buda olmay istemiyordu. O yalnzca kendi acsn anlamaya al yordu. Ve anlay ne kadar artarsa acs o kadar azalyordu. Sonra bir gn arzunun zehir olduunu anlad. Arzun varsa sen kurbansn; artk mutlu olman asla mmkn deil. An cak umut edebilirsin... Umut ve ha yal krkln olur, sonra daha fazla umut ve daha fazla hayal krkl: Se nin emberin bu olur. Ve daha fazla hayal krklna uradnda daha fazla umut beslersin, nk tek te selli budur. Gelecekte hareket etme ye devam edersin, nk u anda yalnzca hayal krkl var ve hayal krkl gemiin yznden var. Gemite imdiki an gelecekti ve sen onu umut ediyordun. imdi bir hayal krkl oldu. Sonra yine gele cei umut ediyorsun ve o gelecek de imdi olduunda, yine hayal krkl na urayacaksn. Sonra yine umut edeceksin. Sonra daha fazla hayal k rkl, daha fazla umut ve daha fazla umutla daha da fazla hayal krkl. Bu bir ksr dngdr. Sansara em beri budur. Ama hibir buda sana kendi gz lerini veremez. Ve onlar sana vere memesi iyidir; aksi halde sonsuza dek hep sahte kalrdn. O zaman as la gerek olamazdn. Ac ekmek iyi dir, nk ancak ac ekerek gerek ve orijinal olabilirsin. Bu yzden ilk ey: Arzularnla hareket et ki onlarn gerekte ne olduunu anlayabilesin. Orada gizli acy tecrbe et. Brak sa na grnsn. Yalnzca bu dnyadan

kanmaktr... Yalnzca bu tapascharyadr. Maropa, uyank olabilirsen her ar zunun seni nirvanaya gtrdn sylemitir. Eer uyanksan, her ar zunun ac olduunu anlarsn. Ve ar zunun her kesini, her bucan yokladnda, aniden durursun. Olu o durutadr ve o hep oradadr. O olu hep seni beklemektedir, senin le imdide bulumay beklemekte dir. Ama sen asla 'imdi'de deilsin, sen hep d gryorsun. Gereklik seni besliyor. Gerek sayesinde ha yattasn; gerek sayesinde varsn. Ama sen gerekdnn iinde hare ket etmeyi srdryorsun. Gerekd ok hipnotize edicidir. Bir Yahudi fkras duydum. ki es ki dost seneler sonra karlam. Bi ri dierine yle demi: "Seni yirmi be senedir grmyorum. Olun Harry nasl?" Dieri yle demi: "Bir olum var; byk bir air. Sesi tm lkede duyuluyor, arklar syleniyor ve iir bilenler eninde sonunda Nobel'e aday gsterileceini sylyor." lki: "Harika! Peki ikinci olun, Benny, o nasl?" Dieri: "kinci olum beni ok mutlu ediyor. O bir nder, byk bir siyasi nder. Binlerce kii takip edi yor onu ve eminim eninde sonunda bu lkenin babakan olacak." Sonra ilki yle demi: "Tanrm! Ne kadar anslsn! Ya nc olun, Izzie?" Baba ok hznlenmi ve demi ki: "Izzie mi? O hl Izzie. Bir terzi. Ama sana unu sylemeliyim, Izzie olmasa hepimiz a kalrdk." Ama Izzie yalnzca bir terzi oldu u iin baba zlyor. Ve air, byk siyaseti, byk nder... Hepsi d. Izzie gereklik. Terzi. "Ama Izzie ol

Arzulardan Kurtulmann Tantrik Yolu |

97

masa hepimiz a Kalrdk" demi adam. u an olmasa var olamazdn. O gerektir. Ama sen asla onunla mut lu olmazsn. Sen gelecekteki Nobel adaylklar, babakanlklarla mesut olursun. u anda, "Izzie yalnzca bir terzi." Sen ayaklarn gerekliine ba syorsun; o zemin dler deil. Onlar sahte. u andaki gerekliini kabul len. Onunla yzle, ne olursa olsun kabullen ve zihnin gelecee gitmesi ne izin verme. Gelecek arzudur. Bu rada ve u anda olabilirsen, Buda'sn. Burada ve u anda olamyor

san, o zaman her ey yalnzca d lerden olumaktadr. Dnmen gerek, nk dler seni hibir yere gtrmez. Dler seni an cak umut ve hayal krklna gtre bilir, ama onlar aracl ile hibir ey gerek olmaz. Ama taklit edemeye ceini sylediimi unutma. Acn ya aman gerek. Yol acdr. Seni arnd rr, seni uyank klar, seni farknda k lar. Ne kadar ok farknda olursan, o kadar az arzu dolu olursun. Tama men farknda isen, arzusuzluk olur ve meditasyon yalnzca tamamen farknda olmaktr.

kinci Soru:
Osho, ltfen fke, nefret ve iddet eylemlerinin iinde eksiksiz biimde bulunarak insann tinsel dnmnn nasl mmkn olduunu akla.

Evet, fken, nefretin, iddetin ara cl ile tamamen dnebilir sin. stelik baka yolu yok. nk sen iddet, fke, agzllk, tutku iinde varsn. Yol senin var olduun yerden, ancak oradan balar. Agz llne kar tokgzllk yaratman gerektiini sylemeyeceim; sana ta mamen agzl olman, ama bunu tamamen uyank bir zihinle yapman syleyeceim. iddet dolu ol, fkeli ol, ki eksiksiz ac ekebilesin, ki onun tm zehrini hissedebilesin. Bu ateten gemelisin. Senin adna kim se geemez onu; vekillik mmkn deildir. Senin ateten gemen ge rekli ve sen hep baka birinin yapa can dnyorsun. Hristiyanlar sa sayesinde kurtu lu olduunu dnrler. Henz ger eklememitir. Dnya hep ayn. sa'nn armha gerilmesinden bu ya na iki bin sene geti, ama biz baka birinin ac ekeceini ve mutlulua bizim ulaacamz umut edip duru yoruz. Hayr! Herkes kendi armhn tamal. sa armha gerildi; o hedefe ulat. Sen ulaamazsn. Senin bizzat armha gerilmen gerek. Ve armha gerilme budur; fke oradadr, tutku oradadr, iddet oradadr, agzllk oradadr, kskanlk oradadr. Sen onlarla ne yapyorsun? Top lum kar kutbu yaratmay retiyor. Agzllk var, o zaman baskla ve

tokgzl bir zihin yarat. fke var, o zaman baskla. fkelenme. Enerjiyi geri ittir ve glmse. Ne olur? fke ieride birikir durur ve sen gittike daha ok fkelenirsin, nk ieride fke biiminde gittike daha fazla enerji, basklanm fke birikir. Senin bilinsiz bir depon olur ve bu fkeye kar sen glmsemeyi srdrrsn. O glmseme sahte olur, nk fke ieride zonklarken sen nasl glmse yebilirsin? Glmseyebilirsin, ama o zaman sahte bir ey olur. Bu yzden sen ikiye blnm sn: Sahte bir glmseme ve gerek bir fke. Sahte glmseme kiiliin olur ve gerek fke ruhun olarak ka lr. Kendine kar blnmsn ve daimi bir atma var. Sen sahte g lmseme ile mutlu olamazsn. Baka kimse aldanmaz. inde gizli kalan, hep dar kmak iin abalayan ger ek bir fke varken sen mutlu ola mazsn. Sahte bir glmseme ve ger ek bir fke. Durum budur. yi olan her ey sahtedir ve kt olan her ey gerektir. Gerei iinde tayorsun ve darya sahteyi gsteriyorsun. Bu izofrenik bir durumdur ve her insan izofrenik, blnm bir haldedir. Yalnzca blnm de deil, daima kendisi ile atmaktadr. Tm hayat ve enerjisi bu savata boa harcan makta, dalmaktadr. stelik sava aptalcadr, ama olmaktadr.

Arzulardan Kurtulmann Tantrik Yolu |

99

Benim nerdiim u: evrende sahtelik yaratma. Sahte asla seni ger ee gtrmez; sahte seni daha faz la sahtelie gtrr. Sahte olan yap ma, brak gerek kendini tamamen ifade etsin. Bunu sylediim zaman korkabilirsin, nk orada iddet var ve sen birini ldrmek istiyorsun. O zaman ben gidip ldr m diyorum? Hayr! Bu konuda dn. Odan ka pat ve brak iddetin aa ksn. Onu bir yastk, bir resim, herhangi bir ey zerinde ifade edebilirsin. Gi dip birini ldrmeye gerek yok, n k bu ie yaramayacak. Bu daha faz la soruna ve bir zincire sebep ola caktr. Yastn zerine dmannn ya da dostunun ismini yaz. Ve unutma, biz dmanlarmzdan ok dostlar mza fkeleniriz. Yastn zerine ka rnn ya da kocann resmini koy ve iddetini salver. Yast dv, yast ldr ya da ne istiyorsan onu yap. Ve aptalca bir ey yaptn hissetme. Gerek nesneye yapmak istediin ey bu ve gereine yapmak daha aptalca olurdu. Bunun aptalca oldu unu dnme. Sen bylesin ite: Aptalsn ve bunu basklayarak dei emezsin. Bu aptalla bak: Aslnda byle olduunu gr. Kendi kendinin tamamen ifade edilmesine izin ver; boal. Ve eer gerek olabilirsen, ilk defa iinde nasl bir fkenin, nasl bir iddetin gizli olduunu fark eder sin. Sen bir volkansn ve bu volkan her an iinde patlayabilir. Volkan herhangi bir durumda pat layabilir. Her gn patlyor. Biri birini ldryor ve daha bir gn nce se nin kadar normaldi. Kimse onun ka til olacan tahmin etmiyordu. Kim se senin katil olacan tahmin etmi yor ve zihninde ldrmeye dair ok fazla dnce var. Defalarca dn dn, planladn. Birini ya da kendini

ldrme fikri aklna geldi. Tamamen ahmak deilsen oldu. Psikologlar di yor ki, zeki bir adam hayat boyunca intihar etmeyi en az on kez dnr. En az on kez!.. Ve on bin kez bir ba kasn ldrmeyi dnr. Asla yap mazsn, bu da baka bir eydir. Ama yapabilirsin; olaslk daima oradadr. Meditasyonda fkeni eksiksiz bir eylem kl ve sonra neler olduunu gr. Tm bedeninden geldiini gre ceksin. Ona izin verirsen, o zaman bedeninin her hcresi fke iinde olacak. Bedendeki her gzenek, her lif iddet dolu olacak. Tm beden l gna dnecek. Delirecek, ama brak delirsin, tutma. Irmakla hareket et; frtna bittii zaman, ilk defa iinde derin bir merkez hissedeceksin. nce bir sakinlik gelecek. fke gittii za man pimanlk olmayacak, nk kimseye bir ey yapmadn. Sululuk duygusu olmayacak. Ykn atm olacaksn. fke dar atldnda ve sessizlik geldiinde, o sessizlik ger ektir, zorlama deildir. Padmasana iinde, yogik duru iinde Buda gibi oturabilirsin. Kendi ni zorlanabilirsin, ama iindeki may mun hoplayp zplamaya devam eder. imdi yalnzca beden duraan dr. Zihin ncekinden de delidir. Ne zaman meditasyon yapmaya otursan, neler olduunu hissedersin. Me ditasyon yapmazken iten ie asla o kadar grltc deilsin, o zaman neden her meditasyon yaptnda bunca grlt oluyor? Neden zihin bylesine serseri oluyor? neden bunca dnce bir bulut gibi geli yor? nk bedenin duraan ve bu duraanlk sayesinde bedenin zihnin maymunluunu daha fazla hissede biliyor. Ztlk oluyor. Ama zorlama sessizliin bir fayda s yoktur. Ya baaramazsn ya da ba arrsan, uykuya dalarsn. Baarl

| OSHO Srlar Kitab -2

olan zorlama bir sessizlik uykuya d nr. Uyku olarak iyidir; aksi halde faydaszdr. Gerek sessizlik ancak birikmi enerji tamamen serbest b rakldnda gelir. Rahatszlk o birik mi enerji yzndendi. O zorlanm enerji patlamaya alyor, sorun buydu, ierideki rahatszlk buydu. Serbest brakldnda, sen ykn den kurtulmu olursun. O zaman benliinin her lifi gev er. O geveme iinde fkesizlik du rumunda olduunu syleyebilirsin. fke kart deildir; yalnzca fke yokluudur. Hatrla, gerek daima yokluktadr, kartta deil. Kartta deil! Daima yokluktadr. Agzllk yokluunda, cinsellik yokluunda, kskanlk yokluunda... Ama o yok lukta senin gerekliin ieklenir, nk hastalk gitmitir. Artk isel saln ieklenebilir. Ve bir kez ieklenmeye balaynca, sen fke bi riktirmekten vazgeersin. fkeyi yal nzca kendini skaladn iin birikti riyorsun. Gerekten de baka birine fke lenmiyorsun, kendine fkeleniyor sun. Ama fkeni bakalarna yanst yorsun; aksi halde delirirsin, bu yz den bahaneler bulup duruyorsun. Gerekte, kendini skaladn iin, yazgn skaladn iin fkeleniyor sun. Senin iin mmkn olan ger eklemiyor, ite bu yzden fkeli sin. Bana hibir ey gelmiyor ve za man akp duruyor. lm yaklayor ve sen her zamanki kadar tatminsiz kalyorsun ve tatmin olma olasl yok gibi grnyor. Bu yzden, ken di potansiyelini gerekletirmediin iin, olabileceini olamadn iin, fkelisin, iddet dolusun. Ve sonra bahaneler bulup duruyorsun. fkeni unun, bunun zerine at yorsun. Gerekte bu bir fke mese lesi deil ve eer sen bunu bir fke

meselesi haline getirmisen, tehisin yanl. Bu bir kendini gerekletirme meselesi. nsan neden iddet dolu olur? Neden ykc olur? nk ken dine, kendi benliine fkelidir. n k o yledir. Ve o zaman onu tm dnyaya kar hisseder. Buda sessizdir, iddetsizdir, ama bunu uygulad iin deil, gerekle tirdii iin. Artk iek tamamen a mtr, bu yzden orada salverecek bir ey kalmamtr. O tatmin olmu tur. Yalnzca varolua kar minnet kalmtr. Artk ikyet yoktur; yanl olan hibir ey yoktur. Gerekten ieklendiinde her ey yolundadr; her ey iyidir. Bu yzden Buda sorun gremez. Her ey iyidir! te bu yz den Buda bir devrimci deildir. Dev rimci olmak iin acy grebilmelisin, evrendeki tm bu kargaay, cehen nemi grebilmelisin. Devrimci olmak iin her eyin yanl olduunu hissedebilmelisin. Ancak o zaman devrim ci olursun. Buda buradan, bu toprak lardan kt, Mahavira buradan, bu topraklardan kt, ama onlar dev rimci deildiler. Neden? Bu soru do uyor: Neden? nsan kendi iinde rahatken her ey iyidir. Ykc olamaz, ancak yara tc olabilir. Onun devrimi ancak ya ratc bir devrim olabilir ve sen yara tc olan hibir eyi gremezsin. Biri bir eyi yktnda, ancak o zaman haberin olur; ancak o zaman grebi lirsin. Lenin devrimci olarak grlr, Buda olarak deil. Bugn dnyann her yerinde devrimciler vardr ve sa ylar artmaya devam etmektedir. Pe ki sebep? nk gittike daha az in san potansiyellerini gerekletirmek tedir. iddet doludurlar ve ykmak is terler... nk kendi yaamlarnda hibir anlam yoksa, bakalarnn ya amlarnda anlam olduunu nasl

Arzulardan Kurtulmann Tantrik Yolu | OI

hissedebilirler? Mahavira bir bcee, bir sivrisinee bile zarar vermemeye dikkat eder, nk o kendini gerek letirmitir. Artk bir sivrisinek iin bile nelerin mmkn olduunu bilir. Bir sivrisinek yalnzca bir sivrisinek deildir; o bir olaslktr. Orada son suz bir olaslk vardr: Bu sivrisinek ilahi olabilir. Buda onu yok edemez, imknszdr. Yalnzca ona yardmc olabilir. Yalnzca onun potansiyelinin gereklemesine nasl yardm edebi lecei ile ilgilenir. Sen yalnzca tohumsun. Byk bir yazg gizli, ama hibir ey gerek lemiyor. Potansiyel boa harcan yor; tohum tohum olarak kalyor. f ke hissediyorsun. ada nesil eski nesillerden ok daha fkeli, nk olaslk daha fazla fark ediliyor ve da ha az tatmin ediliyor. Artk yeni nesil neler mmkn olduunu eski nesil den ok daha iyi biliyor. Bu nesil ok eyin mmkn olduu gereine canl. Ama hibir ey olmuyor ve hi bir ey gereklemiyor, bu yzden daha fazla hayal krkl oluyor. Ya ratc olamyorsan, en azndan ykc olabilirsin; ykc olurken gcn his sediyorsun. fke, iddet ykc g lerdir. Onlar vardr, nk yaratclk yoktur. Onlara kar kma. Tersine, sal verilmelerine yardmc ol. Onlar bas klama; brak senden buharlasnlar. O zaman zt olduun eyin yok oldu unu grrsn. Onlar buharlat za man, aniden orada sessizlik, sevgi, sevecenlik olduunu fark edersin. Bunlar yetitirilmez. Tpk kayalarn iinde gizli bir kaynak gibidir. Kayala r kaldrrsn ve kaynak akmaya ba lar. Kaynak kayalara kar deildir, kayalarn zdd deildir. Yalnzca ka yalarn yokluudur ve bir aklk olunca kaynak akmaya balar.

indeki sevgi tpk bir kaynak, iindeki fke tpk bir kaya gibidir. Onu kaldr. Ama sen onu ieride kal maya, daha da derinlere gitmeye zorluyorsun. O zaman kayna da daha derinlere gitmeye zorlam oluyor sun. Bu kayay at. Onunla birine vur mann gerei yok. Birine vurmak isti yorsun nk birine vurmadan kaya y nasl atacan bilmiyorsun. te benim rettiim budur: Kayay kim seye vurmadan atmak. Birine vurma nn gerei yok. Eer bu kayay kimse ye vurmadan atabilirsen, bundan herkes krl kacaktr. Sen onu ba kalarnn kafalarna atyor olmayabi lirsin, ama o hep oradadr ve baka lar onu hissediyor. Sen fkelendiin zaman, nasl basklarsan baskla fken hissedilir. Sen onunla titreirsin; evrende ince bir mutsuzluk olur. Herkes, bir has taln geldiini hissederek uyank olur. Herkes seni terk etmek ister; iti ci olursun. Tavrn sana kt bir koku verir. Sen farknda olmayabilirsin, ama biyokimyaclar diyor ki insan k ken, fkeliyken ya da cinsel istek duyuyorken, bedende farkl kokular salglanr. Bu gerek. Mecazi deil. fkelendiinde bedeninden kt bir koku yaylr. kken, nitelii farkl olur. Cinsel tutku halinde, farkl bir koku salglanr. Hayvanlar kokuyla cezp edilir. nk dii hazr olduunda cinsel bezlerinden ince bir koku salnr ve erkek ona doru ekilir. O koku yok sa dii hazr deildir. te bu yzden kpeklerin kokladn grrsn: Cin sellii koklayabilirler. Cinsel istekte, sen de ince bir koku yayyor olursun. fkeliysen, o zaman da... nk do lam sisteminden farkl kimyasallar salverilir. nsan bilinli olarak fark etmeyebilir, ama bilinsiz olarak her

1 02

OSHO

Srlar

Kitab -2

kes fark eder. Sen bir yk olursun; itici, ykc... Bu zehri sisteminden at. Bu yzden unu hatrla: Bolukta salvermek iyidir. Ve gkyz yete rince byktr, o sana geri dnmez. Yalnzca sourur ve sen kurtulmu olursun. Bu yzden her eyi meditas yon halinde ve eksiksiz olarak yap; fkeyi, iddeti, cinsellii bile. nsann yalnz bana nasl fkelenebilecei ni dnmek kolaydr, ama ayn za manda, yalnz banayken, meditas yon iinde cinsel orji de yaratabilir sin. Ve bundan sonra farkl bir niteli in olur. Yapayalnzken, odan kapat ve cinsel eylem iindeymi gibi davran. Brak tm bedenin hareket etsin. S ra, lk at; iinden ne geliyorsa yap. Eksiksiz olarak yap. Her eyi unut. Toplumsal yasaklan, vesaire. Cinsel eylemde yalnz bana, meditasyon iinde hareket et, ama btn cinsel liini dahil et. Dieri yanndayken toplum hep oradadr, nk dieri vardr. Dieri yokmu gibi hissedecein kadar derin bir ak iinde olmak ok zordur. An cak ok derin bir akta, ok derin bir yaknlkta sevgilin ya da n ile bir likteyken, o yokmu gibi hissedersin. Yaknln anlam budur: Sevgilin, n ya da ein odadayken sanki yalnzm gibi hissediyorsan, dierin den korkmuyorsan, o zaman cinsel eylem iinde eksiksiz olarak hareket edebilirsin; aksi halde dieri hep en gelleyici bir varlk olur. Dieri sana bakmaktadr: "Ne dnyor? Ne ya pyorsun? Hayvan gibi davranyor sun!" Birka gn nce bir hanm geldi. Kocasn ikyet etmek iin gelmi. "Buna tahamml edemiyorum. Ne zaman beni sevse, hayvan gibi dav ranmaya balyor" dedi. Dieri var ken, dieri sana bakmaktadr: "Ne

yapyorsun?" Sana, yapabilecein ve yapamayacan eyler olduu retil mitir. Bu seni engeller; eksiksiz e kilde hareket edemezsin. Eer akn gerekten oradaysa, o zaman yalnzm gibi hareket edebi lirsin. Ve iki beden bir olduunda, tek bir ritimleri olur. O zaman ikilik yok olur ve cinsellik tamamen salverilebilir. Ve bu fkeliyken olduu gibi deildir; fke daima irkindir, ama cinsellik her zaman irkin deildir. Bazen olas en gzel eydir. Ama yal nzca bazen. Birleme mkemmel ol duunda, iki beden tek bir ritim ol duunda, nefesleri bir olduunda, pranalar, enerjileri bir ember halin de akarken, iki tamamen kaybolmu ken ve iki beden bir btn olmu ken, negatif ile pozitif, erkek ve ka dn artk yokken, o zaman cinsellik olas en gzel eydir. Ama hep byle deildir. Mmkn deilse, cinsel eylemini yalnzken, meditasyon halinde bir lgnlk ve delilik zirvesine getirebi lirsin. Odaya kapan, odada meditas yon yap ve brak bedenin sen onu kontrol etmiyormusun gibi hareket etsin. Tm kontroln yitir! Eler ok yardmc olabilir, zellik le de Tantra'da: kiniz de derinleme sine tecrbe ediyorsanz karn, ko can ya da arkadan ok yardmc ola bilir. Her biriniz kendinize eksiksiz kontrolszle erime izni verin. Uy garl, hi olmam gibi unutun; Cen net Bahesi'ne dnn. O elmay atn. Bilgi aacnn meyvesini. Cennet Bahesi'nde, oradan kovulmadan nceki dem ve Havva olun. Geri dnn! Tpk masum hayvanlar gibi ol ve cin selliini btnl iinde salver. Bir daha asla ayn olmayacaksn. ki ey olacak. Cinsellik kaybola cak. Seks kalacak ama cinsellik ta mamen kaybolacak. Ve cinsellik kay

Arzulardan Kurtulmann Tantrik Yolu |

103

bolduunda seks ilahidir, Beyinsel zlem orada deilken, sen o konuda dnmezken, yalnzca bir iliki hali ni aldnda (eksiksiz bir eylem, yal nzca zihninin deil tm benliinin hareketi) ilahidir. lk nce cinsellik kaybolacaktr ve sonra seks de kay bolabilir, nk bir kez onun derin zn bilince, o ze seks olmadan da eriebilirsin. Ama sen derin z tanmadn, o zaman ona nasl eriebilirsin? lk ba k eksiksiz cinsellikle gelir. Bir kez bilinince, bu yoldan baka ekillerde de geilebilir. Bir iee bakarken, einle zirvede bulutuun zamanki esriklie ulaabilirsin. Yldzlar sey rederken, onun iinde hareket ede bilirsin. Bir kez yolu renince, onun iin de olduunu bilirsin. E yalnzca onu tanmana yardmc olur ve sen de einin tanmasna yardmc olursun. O senin iindedir! Dieri yalnzca bir kkrtmayd. Dieri yalnzca hep iinde olan bir eyi tanmana yardm c olmak iin bir meydan okuma idi. Bir usta ile mridi arasnda olan da budur. Usta, hep iinde gizli dura n gstermek iin bir meydan okuma olabilir. Usta sana hibir ey verme mektedir. Veremez de; verecek hi bir ey yoktur. Verebilecei her ey kymetsizdir, nk verebilecekleri yalnzca "ey" olacaktr. Verilemeyen, ama kkrtlabilen deerlidir. Bir usta seni yalnzca k krtr. Zaten orada olan bir eyi fark edebilecek noktaya gelmene yardm c olmak iin sana meydan okur. Bir kez onu tanynca, bir ustaya gerek kalmaz. Seks kaybolabilir, ama ilk nce cinsellik kaybolur. O zaman seks saf, masum bir eylem olur; o zaman seks de kaybolur. O zaman brahmacharya, cinsellikten uzak olma ge

lir. Bu seksin zdd deildir; yalnzca yokluudur. Bu fark hatrla. Senin farkndaln bu deil. Eski dinler fkeyi ve seksi, ikisi aynym ya da ikisi de ayn kategori ye aitmi gibi knar dururlar. Deildir ler! fke ykcdr; seks yapcdr. Tm eski dinler onlar ayn ekilde knar, sanki fke ve seks, agzllk ve seks, kskanlk ve seks benzer mi gibi. Deildirler! Kskanlk yk cdr. Her zaman! Asla yaratc deil dir; ondan hibir ey kmaz. fke hep ykcdr, ama seks yle deildir! Seks yaratcln kaynadr. lahi olan onu yaratm iin kullanmtr. Cinsellik tpk kskanlk, fke ve a gzllk gibidir: Daima ykcdr. Seks deildir. Ama biz saf seksi bil meyiz, biz yalnzca cinsellii biliriz. Pornografik resimlere bakan, fil me giden, cinsel orjileri gsteren bir film izleyen biri cinsellik aramakta dr. lk nce pis dergiler, kitaplar ya da resimler grmeden karlar ile se viemeyen insanlar tanrm. Bu re simleri grdkleri zaman heyecanla nrlar. Gerek karlar onlar iin hi bir eydir. Bir resim, plak bir resim onlar iin daha heyecan vericidir. O heyecan bedenlerinde deildir; o he yecan zihinlerindedir. Zihne aktarlan seks cinselliktir; o konuda dnmek cinselliktir. Onu yaamak ayr eydir ve eer onu ya ayabilirsen tesine geebilirsin. Ek siksiz ekilde yaanan her ey seni teye gtrr. Bu yzden hibir ey den korkma. Yaa! Dierleri iin yk c olduunu dnyorsan, yalnz bana yap, dierleri ile yapma. Yara tc olduunu dnyorsan, o za man bir e, bir dost bul. Bir ift ol, tantrik bir ift ve eksiksiz biimde iinde hareket et. Yine de dierinin varlnn engel olduunu dn yorsan, o zaman yalnz yapabilirsin.

1 04

OSHO

Srlar

Kitab -2

Son Soru:
Osho, aydnlanm biri d grr m? Bize aydnlanm kii nin uykusunun nitelii ve doas hakknda bir eyler syler misin?

Hayr, aydnlanm kii d gre mez. Eer dlerden ok hola nyorsan, asla aydnlanma. Dikkatli ol! D grmek uykunun parasdr. D grmek iin yaplacak ilk ey uy kuya dalmaktr. Sradan dler iin uykuya dalmalsn. Uykuda bilinsiz olursun. Bilinsiz olduunda dler gelebilir. Onlar yalnzca bilinsizliin de gelirler. Aydnlanm kii uykusunda bile bilinlidir. Bilinsiz olamaz. Ona anestezi versen bile (kloroform ya da yle bir ey) yalnzca eperi uykuya dalar. O bilinli kalr; onun bilinci bozulamaz. Krishna Gita'da, herkes uyurken yoginin uyank kaldn syler. Yogi ler gece uyumadndan deil; onlar da uyur, ama onlarn uykusunun farkl bir nitelii vardr. Onlarn yal nzca bedenleri uyur ve o zaman uy kular gzeldir. Dinlendiricidir. Senin uykun dinlendirici deildir. Bir aba bile olabilir ve sabah gecekinden daha yorgun uyanabilirsin. Btn gece uyuduktan sonra, sabah kendini daha bitkin hissedersin. Ne olmutur? Sen bir mucizesin! Tm gece isel kargaa iinde gemitir. Bedenin dinlenememitir, nk zihnin ok aktiftir. Ve zihnin aktivitesi beden iin yorucu olur, nk beden olmadan zihin eyleme geemez. Zihnin hareketlilii bede

nin de hareketli olmas demektir, bu yzden bedenin btn gece hareket etmitir ve aktiftir. te bu yzden sa bah kendini daha bitkin hissedersin. nsann aydnlanmas ne anlama gelmektedir? Bir anlam vardr: Artk tamamen bilinlidir. Zihninden ne geiyor olursa olsun, o farkndadr. Ve farkna vardn an, baz eyler ta mamen duracaktr. Yalnzca farkndalk sayesinde duracaklardr. Tpk oda karanlkm ve sen bir mum ge tirmisin gibi: Karanlk kaybolacak tr. Her ey kaybolmayacaktr. Bu ki tap dolaplar burada olacaktr ve eer hl oturuyorsak biz de burada olacaz. Mum getirmekle yalnzca karanlk kaybolur. Aydnlanan birinin artk isel bir vardr. O isel k farkndalktr. O farkndalk sayesinde uyku kaybo lur. O kadar. Ama uyku kaybolduu iin her eyin nitelii deiir. Artk o ne yaparsa yapsn tamamen uyank lkla yapacaktr ve bilinsizlik gerek tiren her ey artk imknsz olacaktr. O fkelenemez. fkelenmemeye karar verdii iin deil; fkelenemez. fke ancak bilinsizlik varsa mm kn olabilir. Artk bilinsizlik yoktur, bu yzden temel yoktur ve fke im knszdr. Nefret edemez: Nefret yal nzca sen bilinsizken vardr. O sev gi olur. Bu ynde bir karar verdiin den deil. Ik varken, bilin varken

Arzulardan Kurtulmann Tantrik Yolu |

105

sevgi akar; bu doaldr. D grmek imknsz olur; nk dler, her ey den nce, bilinsizlik gerektirir ve o bilinsiz deildir. Buda'nn mridi Ananda, onunla, Buda ile ayn odada uyuduktan ve yaadktan sonra yle demi: "Bu bir mucize; bu ok tuhaf. Uykunda hi hareket etmiyorsun." Buda btn gece ayn pozisyonda kalyormu. Balangta nasl uykuya dalmsa, o ekilde uyanyormu ve eli koyduu yerde kalyormu. Buda'y uyurken gsteren bir re sim grm olabilirsin. Pozisyonuna 'yatar duru' denir. Btn gece ayn pozisyonda kalyormu. Ananda se nelerce izlemi onu. Ne zaman Bu da'nn uyumasna baksa, btn gece ayn pozisyonda oluyormu. Bu yz den Ananda sormu: "Syle bana, btn gece ne yapyorsun? Tek po zisyonda kalyorsun." Buda'nn yle dedii anlatlr: "Uykumda yalnzca bir kez hareket ettim, ama o zaman Buda deildim. Memen nce, aydnlanmadan birka gn nce uykumda hareket ettim. Ama sonra aniden farkna vardm ve merak ettim: 'Neden hareket ediyo rum?' Bilinsiz olarak, bilmeden ha reket ettim. Ama aydnlandktan son ra gerek kalmad. stersem hareket edebilirim, ama gerek yok. Ve bede nim ok gevek..." Bilinlilik uykuya bile iler. Ama btn gece sabit bir duruun olabilir ve sen aydnlanmam olabilirsin. Deneyebilirsin; zor deildir. Kendini zorlayabilirsin; o zaman birka gn iinde bunu yapabiliyor olmaya ba layabilirsin. Ama asl nemli olan bu deildir. sa'nn hareket etmesine bakarak, "Neden hareket ediyor?" di ye dnrsn. Duruma baldr. sa uykusunda hareket ediyorsa, bilinli dir. Hareket etmek isterse eder.

Benim iin tam tersi oluyor. Fark na varmadan nce btn gece hep tek pozisyonda uyurdum. Hareket et tiimi hi hatrlamyorum. Ama o za mandan bu yana btn gece hareket ediyorum. Bir pozisyonda be dakika bana yetiyor. Tekrar tekrar hareket etmem gerekiyor. ylesine farknda ym ki bu aslnda uyku bile deil. Bu yzden duruma baldr. Ama asla dardan bakarak bir eyler karsayamazsn. Bu yalnzca ieriden bak makla mmkn olur. Aydnlanm biri iin farkndalk uykuda bile srer ve o zaman dler mmkn deildir. Onlar ncelikle bi linsizlik gerektirir, ikinci olarak da askya alnm deneyimler gerektirir. Ve aydnlanm biri iin askya aln m deneyim yoktur. Eksik deneyim yoktur. Her ey eksiksizdir. Yemeini yemitir; artk yemek dnmez. Acktnda yine yiyecektir, ama bu arada yeme dncesi olmaz. Banyosunu yapmtr; artk yarn yapaca banyoyu dnmez. Zama n geldiinde, eer hayattaysa, yapa caktr. Durum izin verirse olacaktr, ama dnmek yoktur. Eylemler var dr, ama onlar hakknda dnmek yoktur. Sen ne yapyorsun? Devaml pro va yapyorsun. Durmakszn, bir ak trmsn ve birine gsteri yapacak msn gibi yarnn provasn yapyor sun. Neden prova yapyorsun? Zama n geldiinde orada olacaksn. Aydnlanm kii o anda yaar, ey lemde ve ylesine eksiksiz bir biim de yaar ki eylem eksiksiz olur. Eksik bir ey varsa, o zaman dte tamam lanr. D bir tamamlamadr. D olur, nk zihin hibir eyin eksik kalmasna izin veremez. Eksik kal m bir ey varsa, bu isel bir huzur suzluk verir. Zihin onu nasl tamam layacan merak eder. O zaman d-

106

OSIIO

Srlar

Kitab -2

te bunu tamamlarsn ve huzura Ka vuursun. Dte tamamlansa bile, zi hin iin bir rahatlamadr. Sen ne dlyorsun? Sen yalnz ca gndz tamamlanmam eksik ey lemlerini tamamlyorsun. Gndz bir kadn pmek istemi, ama pememi olabilirsin. imdi dnde pe bilirsin ve zihnin gever; gerilim yok olur. Senin dlerin senin eksikliin den baka ey deildir. Aydnlanm biri eksiksizdir. Ne yaparsa yapsn, ylesine eksiksiz, ylesine btn bir ekilde yapar ki hibir ey askda kal maz. D grmeye gerek olmaz. Ge

ce dler kesilir ve gndz dnce ler kesilir. Dnmeyi baaramayacandan deil. Gerekirse dnr. Ona bir so ru sorarsan hemen dnr, ama provaya gerek yoktur. Sen ilk nce dnr, sonra yant verirsin, ama onun yant dncesidir. Dnr ve yant verir. Bunu sylemek de iyi deildir, nk aslnda bir aralk yok tur. Ayn anda olur. Yksek sesle d nr, ama prova yoktur, dnce yoktur, d yoktur. O hayat yaar. Dnce ve d varken, sen hayat skalarsn.

47. BLM

Ik Teknikleriyle Tantrik Meditasyon

-SUTRALAR 70 zn merkezden merkeze belkemii boyunca rak dn. "Yaamak" da iinde byle ykselir. 71 Ya da aradaki boluklarda, bunu imek gibi hisset. 72 Kozmosu her daim yaayan yar effaf bir varlk olarak hisset. ykselen nlar ola

nsan ekilde dnlebilir: Normal, anormal ve normalst terimleri ile. Bat psikolojisi temel olarak anormal, patolojik olan ile il gilenir, normalden dm, norm dan dm insan ile. Dou psikolo jisi, Tantra ve Yoga insan insanst asndan dnr. Normun tesine gemi biri asndan. Bunlarn ikisi de anormaldir. Patolojik biri anor maldir, nk salkl deildir ve nor malst anormaldir, nk herhangi bir normal insandan daha salkldr. Aralarnda negatif ve pozitif fark var dr. Bat psikolojisi psikoterapinin bir paras olarak gelimitir. Freud, Jung, Adler ve dier psikologlar anormal insan, zihinsel olarak hasta insan tedavi ediyorlard. Bu yzden insana kar tm Bat yaklam hata l olmutur. Freud patolojik vakalar inceliyordu. Elbette, hibir salkl in san ona gitmezdi. Yalnzca zihinsel olarak hasta olanlar giderdi. Freud onlar inceledi ve bu inceleme ile in san artk anladn dnd. Patolo jik insanlar gerekte insan deildir, hastadrlar ve onlarn incelenmesine dayal her ey derinlemesine hatal ve zararl olacaktr. Bu zararl olmu tur, nk insana patolojik bir a dan baklmaktadr. zel bir zihin du rumu seilmise ve o durum hasta ise, patolojik ise, o zaman insana da ir edinilen imaj hastalk temelli olur. Bu tavr yznden tm Bat toplumu yklmtr. nk temeli hasta insan dr, sapkn insan temel olmutur. Yalnzca anormal olan inceler sen, normalst varlklarn olabile ceini hayal edemezsin. Freud iin Buda imknszdr, kavranamazdr. Buda kurgusal olmaldr, mitolojik ol maldr. Buda gerek olamaz. Freud yalnzca normal bile olmayan hasta insanlarla iletiim kurmutu ve onun

normal insan hakknda syledii her ey anormal insanlar zerinde yapt almalara dayaldr. Tpk aratr ma yapan bir doktor gibidir. Hibir salkl insan ona gitmez, gerek yok tur. Yalnzca salksz insanlar gider. Bunca salksz insan inceleyerek, zihninde insana dair bir resim olu turur, ama o resim insana dair ola maz. Olamaz, nk insan yalnzca hastalklardan olumamaktadr. Ve insan kavramn hastalklara dayan drrsan, tm toplum ac eker. Dou psikolojisi, zellikle Tantra ve Yoga da bir insan kavramna sa hiptir, ama o kavram normalstnn incelenmesine dayaldr. Buda, Patanjali, Shankara, Nagarjuna, Kabir, Nanak gibi insanlarn incelenmesi ne... nsan potansiyelinin ve olasl nn zirvesine ulam insanlarn ince lenmesine. En dk olan dnl memitir, yalnzca en yksek olan dnlmtr. Eer en yksei d nrsen zihnin bir aklk haline ge lir; byyebilirsin, nk artk en ykseklerin mmkn olduunu bilir sin. En d dnrsen byme mmkn deildir. Meydan okuma yoktur. Normalsen mutlu hisseder sin. Sapkn olmaman, tmarhanede olmaman yeterlidir. yi hissedebilir sin, ama meydan okuma yoktur. Ama normalstn, olabilecein en yksek olasl ararsan, eer biri o olaslk olmusa, o olaslk biri iin gereklemise, o zaman bir by me olasl alr. Byyebilirsin. Bir meydan okuma belirir ve kendinle tatmin olman gerekmez. Yksek zir veler mmkndr ve seni armak tadr. Bu derinlemesine anlalmal dr. Ancak o zaman Tantra'nn psiko lojisi kavranabilir. Her ne isen, bu son deildir. Sen yalnzca ortadasn. Debilirsin, ykselebilirsin. By men henz bitmedi. Nihai rn de-

1 IO OSM O Srlar Hitab -2

ilsin; sen yalnzca bir geisin. in de durmakszn byyen bir ey var. Tantra bunu Kavrar ve tm teknik lerini bu byme olaslna dayand rr. Ve unutma, olabilecein kii ol madn srece tatmin olmazsn. Olabilecein kii olmalsn. Buna zo runlusun! Aksi halde hayal krklna urarsn, anlamszlk hissedersin, ha yatta bir ama olmadn hisseder sin. Yaamna devam edebilirsin, ama bir coku olmaz. Pek ok baka konuda baarl olabilirsin, ama ken din konusunda baarsz olursun. Ve bu olmaktadr. Biri ok zengin olur ve herkes onun baarl olduunu dnr. Kendisi dnda herkes onun baarl olduunu dnr. O baarsz olduunu bilir. Serveti var dr, ama o baarsz olmutur. Byk bir adam, bir nder, bir politikacsn. Herkes onlarn baarl olduunu d nr, ama onlar baarsz olmular dr. Bu dnya tuhaf bir yerdir: Kendi gzn dnda herkesin gznde ba arlsn. Her gn bana insanlar geliyor. Her eye sahip olduklarn sylyor lar, ama imdi ne olacak, diyorlar. Onlar baarsz olmu, ama nerede baarsz olmular? Dsal eyler ko nusunda baarsz deiller, o zaman neden bu baarszl hissediyorlar? sel potansiyelleri potansiyel olarak kalm. ieklenmemi. Maslow'un "kendini gerekletirme" dedii eye eriememiler. Onlar baarsz. sel olarak baarsz, ama nihai olarak, bakalarnn syledii anlamszdr. Senin ne hissettiin anlamldr. Baa rsz olduunu hissediyorsan, baka lar senin Napolyon ya da Byk s kender olduunu dnse de hi fark etmez. Tersine, seni daha fazla depresyona sokar. Herkes senin ba arl olduunu dnmektedir ve sen artk olmadn syleyemezsin.

Ama olmadn bilirsin. Kendini kan dramazsn. Kendini gerekletirme sz konusu olduunda kendini kan dramazsn. Eninde sonunda kendi ne dneceksin ve neler olduuna de rinlemesine bakacaksn. Hayat boa geti. Sen bir frsattan vazgetin ve hibir anlam olmayan eyler biriktir din. Kendini gerekletirme byme nin en yksek zirvesi demektir. Ora da derin bir tatmin hissedebilirsin ve "Bu benim yazgm, ben bunun iin dodum, bu yzden yeryzndeyim" diyebilirsin. Tantra bu kendini ger ekletirme ile ilgilenir. Senin daha fazla bymene nasl yardm edece i ile. Unutma, Tantra seninle ilgile nir, ideallerle deil. Tantra ideallerle ilgilenmez; olduun halinle ve olabi lecein halle ilgilenir. Aradaki fark byktr. Tm retiler ideallerle il gilenir. Derler ki, Buda gibi olmak iin, sa gibi olmak iin u ya da bu ol. Onlarn idealleri vardr ve senin o idealler gibi olman gerekir. Tan tra'nn sana nerecei bir ideali yok tur. Senin bilinmeyen idealin iinde sakldr; sana sunulamaz. Sen Buda olmayacaksn, gerek yoktur. Bir Bu da yeterlidir ve tekrarn kymeti yok tur. Varolu her zaman benzersizdir, asla tekrarlanmaz; tekrar skcdr. Varolu her zaman yenidir, sonsuza dek yeni, yle ki bir usta bile tekrar lanmaz. Bylesine gzel bir olgu tek rarlanmadan kalr. Neden? nk tekrarlanan bir us ta bile olsa bu can sknts yaratr. Ne faydas var ki? Yalnzca benzersi zin bir anlam vardr; kopyalar an laml deildir. Ancak orijinalsen yaz gn yerine gelmi olur. kinci elsen, skalamsndr. Bu yzden Tantra asla u ya da bu ol demez; bir ideal yoktur. Tantra asla ideallerden bahsetmez; 'tantra'

Ik Teknikleriyle Tantrik Meditasyon 111

ismi buradan gelmektedir. Tantra tekniklerden bahseder. Asla idealler den deil. Nasl olabileceinden bah seder; asla ne olabileceinden deil. Tantra bu nasl yznden vardr. Tantra teknik demektir; tantra szc nn kendisi teknik anlamna gelir. 'Nasl' olacan ile ilgilenir, ne olaca n ile ilgilenmez. O 'ne'yi senin b ymen salayacaktr. Sen teknii kul lan, yava yava isel potansiyelin gerek olacaktr. Bilinmeyen olaslk alacaktr ve o aldka sen onun ne olduunu fark edeceksin. Kimse onun ne olduunu bilemez. Sen ol madn srece, kimse senin ne ola bileceini ngremez. Bu yzden Tantra sanayalnzca teknikler verir. Asla idealleri deil. te bu yzden tm ahlaki retilerden farkldr. Ahlaki retiler sana hep idealler verir. Tekniklerden bahsetseler bile, o teknikler hep belirli ide aller iindir. Tantra sana hibir ideal vermez; ideal sensin ve gelecein bi linemez. Gemie dair hibir idealin faydas olmaz, nk hibir ey tek rarlanamaz ve tekrarlanrsa da an lamsz olur. Zen keileri, hatrla ve uyank ol, der. Meditasyonunda Buda ile kar larsan onu hemen ldr; orada durmasna izin verme. Zen keileri Buda'nn takipileridir, ama yine de meditasyonunda Buda ile karlar san onu hemen ldr, derler, nk Buda ideali yle byleyici olabilir ki kendini unutabilirsin ve kendini unu tursan yolu skalamsndr. Buda ideal deildir; ideal sensin, senin bi linmeyen gelecein. Bunun kefedil mesi gerekir. Tantra sana keif tekniklerini ve rir. Hazine senin iindedir. Bu yz den ikinci eyi hatrla: deal olduu na inanmak ok zordur. nanmak se nin iin zordur, nk herkes seni

knamaktadr. Kimse seni kabullen mez, kendin bile kabullenmezsin Sen de kendini knar durursun. Sen kendini hep baka biri olma terimle ri ile dnrsn ve bu sahtedir tehlikelidir. Byle dnmeye de vam edersen sahte olursun ve her ey de sahte olur. ngilizce'de "phony" (sahte. ev. n.) szcnn nereden geldiini bilir misin? Telephone' (telefon. ev. n.) szcn den gelir. Telefonun ilk gnlerinde aktarm o kadar hatal, yle gerek d olurmu ki telefondan bir ger ek ses ve bir sahte ses duyulur mu. Mekanik bir sahte ses. Gerek ses kaybolurmu. Yalnzca o balan g gnlerinde. Phony szc bura dan gelmektedir. Sen de bir bakas n taklit ediyorsan sahte olursun, gerek olmazsn. Orada, evrende mekanik bir alet olur ve senin ger ekliin, gerek sesin kaybolur. Bu yzden sahte olma, gerek ol. Tantra sana inanyor. te bu yz den Tantra'nn bu kadar az inanan var. nk kimse kendine inanm yor. Tantra sana inanyor ve senin ideal olduunu sylyor, bu yzden kimseyi taklit etme. Taklit evrende sahte bir kiilik yaratr. O sahte kii liin kendin olduunu sanarak hare ket etmeyi srdrrsn, ama deil dir. Bu yzden hatrlanmas gereken kinci ey, sabit bir ideal olmaddr. Gelecek terimleri ile dnemezsin; ancak imdi terimleri ile dnebilir sin. Yalnzca iinde byyebilecein yakn gelecek terimleri ile. Sabit bir gelecek yoktur ve sabit bir gelecek olmamas iyidir; aksi halde zgrlk olmazd. Sabit bir gelecek olsa, in san bir robot olur. Senin sabit bir gelecein yok. Pek ok olasln var; pek ok ekillerde byyebilirsin. Ama sana mutlak tat

112

OSHO

Srlar

Kitab -2

min verebilecek tek ey bymektir. yle bymelisin ki her byme da ha fazla byme retmeli. Teknikler faydaldr, nk bilimseldirler. Bo yere gezinmekten, bo yere aran maktan kurtulursun. Hi teknik bil miyorsan, bu pek ok mr alabilir. Hedefe ularsn, nk iindeki ya am enerjisi, hibir hareketin mm kn olmad noktaya gelene kadar hareket edecektir. En yksek zirveye gitmeye devam edecektir ve insann tekrar tekrar domasnn sebebi bu dur. Kendi haline brakldn zaman eriirsin. Ama ok, ok uzun yolcu luk yapmak zorunda kalacaksn ve yolculuk ok zahmetli ve skc olur. Bir ustan varken, bilimsel teknik lerle, ok zaman, frsat ve enerji ka zanabilirsin. Bazen saniyeler iinde yle byrsn ki, mrler iinde bile o kadar bymeyebilirsin. Doru bir teknik kullanldnda byme patlar ve bu teknikler milyonlarca senedir tecrbe edilmektedir. Tek bir insan tarafndan yaratlmamlardr; pek ok arayan tarafndan yaratlmtr ve burada yalnzca onlarn z veril mektedir. Bu yz on iki teknik ile, dnyann her yerinde kullanlan tek nikler anlatlmaktadr. Bu yz on iki tekniin kapsamad tek bir teknik bulunmamaktadr; onlar tm tinsel arayn zdr. Ama tm teknikler herkes iin deildir, bu yzden onla r denemen gerekir. Sana yalnzca belli teknikler faydal olacaktr ve se nin o teknikleri bulman gerekecektir. Bunun iki yolu vardr: Ya kendi dene me yanlma ynteminle, ie yarayan bir eye rastlayana kadar dener ve ondan sonra byr ve onun iinde hareket edersin ya da bir retmene teslim olursun ve sana neyin uygun olduunu o bulur. ki yol bunlardr. Seebilirsin. imdi teknik.

70. Teknik

zn merkezden merkeze bel kemii boyunca ykselen nlar ola rak dn. 'Yaamak' da iinde by le ykselir.
Pek ok Yoga yntemi buna daya ldr. lk nce ne olduunu anla; son ra uygula. Belkemii, omurga, hem bedeninin, hem zihninin temelidir. Zihnin, kafan, omurgann son ksm dr. Tm bedenin kk omurgadadr. Omurgan gense, sen de gensin. Eer omurgan yalysa, sen de yal sn. Omurgan gen tutabilirsen, ya lanman g olur, her ey omurgana baldr. Omurgan canlysa, ok par lak bir zihnin olur. Omurgan donuk ve l ise, ok donuk bir zihnin olur. Yoga pek ok ekilde omurgan can l, parlak, k dolu, gen ve taze tut maya alr. Omurgann iki ucu vardr: Balan gc cinsel merkezdir ve sonu sahasrardr, bann tepesindeki yedinci merkezdir. Omurgann balangc topraa baldr ve cinsellik sendeki en dnyevi eydir. Omurgandaki balang merkezi sayesinde doa ile, Sankhya'nn prakriti, yeryz, maddesel dedii ey ile iletiim halindesin. Kafadaki son merkezden ya da ikinci kutuptan, sahasrar, ilahi olanla iletiim iindesin. Bunlar varo luunun iki kutbudur. lki cinsellik, kincisi sahasrardr. ngilizcede sa hasrar szcn karlayan bir sz ck bulunmamaktadr. ki kutup bunlardr. Yaamn ya cinsel yne limli ya da sahasrar ynelimli olacak tr. Enerjin ya aa, cinsel merkez den yeryzne akacaktr ya da sahasrardan kozmosa salverilecektir. Sahasrardan brahmana. Mutlak Varolu'a salverilirsin. Cinsellikten aa, greceli varolua akarsn. ki

Ik Teknikleriyle Tantrik Meditasyon |

113

ak, iki olaslk bunlardr. Yukar ak maya balamadn srece acn asla sona ermeyecektir. Mutlulua ksa baklar atabilirsin ama yalnzca ksa baklar olur bunlar. Hem de ok ha yali baklar. Enerji yukar akmaya baladn da o baklar gittike daha sk grr sn. Enerji bir kez sahasrara ulan ca ve oradan salverilince, mutlak mutlulua kavuacaksn. Bu nirvanadr. O zaman baka bak olmaz; sen mutluluun kendisi olursun. Bu yz den Yoga ve Tantra'nn konusu ener jinin omurgadan yukar, omurilikten yukar nasl aktlaca, onun yereki mine kar hareket etmesine nasl yardm edileceidir. Cinsellik ok ko laydr nk yerekimini takip eder. Yeryz her eyi aa, geriye ek mektedir; cinsel enerjin yeryz ta rafndan ekilir. Sen duymam ola bilirsin, ama astronotlar bunu hisset mitir. Yeryznn ekiminden kur tulduklar andan itibaren fazla cinsel lik hissetmezler. Beden arlk kay bettike cinsellik zlr, kaybolur. Yeryz senin yaam enerjini aa ekmektedir ve bu doaldr, n k yaam enerjisi yeryznden gelir. Yemek yersin ve iinde yaam ener jisi yaratrsn; o yeryznden gelir ve yeryz onu geri ekmektedir. Her ey kaynana gider. Ve bu ekilde hareket etmeye devam ederse, ya am enerjisi tekrar tekrar dnecek tir. Sen bir ember halinde hareket edersin ve mrler boyunca hareket etmeyi srdrrsn. Tpk astronot lar gibi bir sray yapmazsan sonsu za dek bu ekilde hareket edebilir sin. Tpk astronotlar gibi, sramal ve emberin dna kmalsn. O za man yeryznn ekim dzeni bozu lur. Krlabilir! Onun nasl krlacana dair tek nikler bunlardr. Enerjinin nasl dikey

olarak hareket edeceine ve iinde ykseleceine, yeni merkezlere ula acana dair teknikler; enerjilerin nasl iinde ortaya kabileceine, her hareket ile seni yeni biri yapabi leceine dair teknikler. Enerji sahasrarndan, cinselliin kar kutbundan salverildii anda, sen artk insan de ilsin. Artk bu yeryzne ait deil sin; ilahi oldun. te Krishna Tanr'dr ya da Buda Tanr dr derken kastetti imiz bu. Onlarn bedenleri de tpk seninki gibidir. Onlarn bedenleri de hastalanr, lrd. Bedenlerindeki her ey seninki gibidir. Onlarn, be denlerinde, seninkinde olmayan tek bir ey olmaktadr: Enerji yerekimi dzeninden kurtulmutur. Sen bunu gremezsin, senin gz lerine grnmez. Bazen bir ustann yannda otururken hissedebilirsin. Aniden iinde bir enerji kabarmas hissedersin ve enerjin yukar akmaya balar. Ancak o zaman bir ey olduu nu anlarsn. Srf Buda ile iletiim hali ne gemekle, enerjin yukar, sahasra ra akmaya balar. Buda yle gldr ki yeryz bile o kadar gl deildir; enerjini aa ekemez. Bunu sa'nn, Buda'nn, Krishna'nn yannda hisset mi olanlar onlara Tanr demitir. On larn yeryznden daha gl bir enerji kaynaklar vardr. Dzen nasl bozulabilir? Bu tek nik dzeni bozmak iin ok faydal dr. lk nce temel bir eyi anla. Bir, eer gzlemlemisen, cinsel enerji nin hayal gc ile hareket ettiini fark etmemisindir. Hayal gc saye sinde cinsel merkezin ilemeye ba lar. Gerekte, hayal gc olmadan i leyemez. te bu yzden ksan da ha iyi iler. nk akla hayal gc de gelir. Ak deilsen ok gtr. lev gstermez. te bu yzden eski gnlerde er kek fahie bulunmazd, yalnzca ka-

| OSMO Srlar Kitab -2

dn fahie bulunurdu. k olmayan bir erkek fahie iin i ok zordur ve srf para iin nasl k olabilir? Bir adama seninle ilikiye girmesi iin para verebilirsin ama seni hayal ede miyorsa ilev gsteremez. Kadnlar ilev gsterebilir, nk onlarn cin sellii edilgendir. Gerekten de, on larn ilev gstermesine hi gerek yoktur. Onlar tamamen uzak olabilir ler; hibir ey hissetmiyor olabilirler. Bedenleri ceset gibi olabilir. Bir fahi e ile birlikteyken, gerek bir beden le sevimezsin. Yalnzca bir ceset ile seviirsin. Ama kadnlar kolaylkla fa hie olabilirler, nk onlarn cinsel lii edilgendir. Cinsel merkez hayal gc saye sinde alr, ite bu yzden dler de bile ereksiyon olabilir, boalabilir sin. Bunlar gerektir. Dler yalnzca hayaldir. Gzlemlenmitir ki, fiziksel olarak zinde bir erkek gece boyunca en az on kez ereksiyon olmaktadr. Zihnin her hareketi ile, kk bir cin sellik dncesi ile ereksiyon oluur. Zihninin pek ok enerjisi, pek ok yetenei vardr ve bunlardan biri ira dedir. Ama cinsellii irade ile getire mezsin. Cinsellik asndan irade et kisizdir. Birini sevmeye alrsan, kudretsiz olduunu hissedersin. Bu yzden hi deneme. rade asla cin sellikle ilev gstermez; yalnzca ha yal gc ilev gsterir. Hayal et, o za man merkez ilemeye balar. Bu ger ei neden vurguluyorum? nk hayal gc enerjinin hareket etmesi ne yardmc oluyorsa, o zaman ener ji srf hayal gc ile yukar ya da aa gidebilir. Hayal gc ile kann ha reket ettiremezsin; bedende baka hibir eyi hayal gc ile yapamaz sn. Ama cinsel enerji hayal gc ile hareket ettirilebilir. Onun ynn deitirebilirsin.

Bu sutra yle diyor: zn n lar olarak dn... Kendini, benliini nlar olarak dn... Omurga bo yunca merkezden merkeze... Belkemiinden yukar... indeki 'yaa mak' da byle ykselir.. Yoga omur gan yedi merkeze blmtr. lki cinsel merkezdir ve sonuncusu sahasrardr ve bu ikisinin arasnda be merkez vardr. Baz sistemler onu dokuza, bazlar e, bazlar drde bler. Blmek ok anlaml deildir, sen kendi blmeni yapabilirsin. Be merkezle almak yeterlidir; ilki cin sel merkezdir, kincisi gbein he men altndadr, ncs yrein ar kasndadr, drdncs iki kann arkasnda, arada, alnn ortasndadr. Ve beincisi, sahasrar, kafann tepesindedir. Bu bei yeterlidir. Bu sutra diyor ki: Kendini d n... Kendini hayal et demek isti yor... Gzlerini kapat ve kendini k msn gibi hayal et. Bu yalnzca ha yal gc deildir. Balangta yle dir, ama gerektir de, nk her ey ktan oluur. Artk bilim, her eyin elektrikten olutuunu sylyor ve Tantra hep her eyin k parackla rndan olutuunu sylemitir. Sen de ylesin. te bu yzden Kuran Tanr'nn k olduunu syler. Sen ksn! lk nce yalnzca nlardan olutuunu hayal et; sonra hayal g cn cinsel merkeze gtr. Dikkatini oraya younlatr ve nlarn cinsel merkezinden yukar aktn hayal et. Sanki cinsel merkezin bir k kayna olmu ve nlar yukar doru ka baryor. Gbek merkezine doru. Blmeye gerek vardr, nk cinsel merkezini sahasrara balamak g olacaktr. Bu yzden kk bln meler faydal olur. Balayabilirsen, blmeye gerek kalmaz. Cinsel mer kezden yukar tm blnmelerden kurtulursun ve enerji, yaam gc

Ik Teknikleriyle Tantrik Meditasyon |

1 1 5

bir k gibi sahasrara gider. Ama b lnmeler daha faydal olur, nk senin zihnin kk paralar daha kolay alglar. Enerj'inin (nlarn) ktan bir r mak gibi cinsel merkezinden gbei ne aktn hisset. Hemen iinde bir scaklk ykseldiini hissedeceksin. Ksa srede gbein snacak. Scak l hissedebilirsin; bakalar bile his sedebilir bu scakl. Hayal gcn sayesinde cinsel merkezin yksel meye balamtr. Gbekteki ikinci merkezin bir k kayna olduunu, nlarn gelip orada toplandn his settiinde, yrek merkezine akmaya bala. Ik yrek merkezine ulatn da, nlar gelirken, yrek atlarn deiir. Nefeslerin derinleir ve s caklk yreine gelir. Daha da yk sel. zn merkezden merkeze bel kemii boyunca ykselen nlar ola rak dn. 'Yaamak' da iinde by le ykselir. Scakl hissettike, onunla bir likte bir 'yaam' hissedeceksin, yeni bir yaam geldiini, isel bir n ykseldiini hissedeceksin. Cinsel enerjinin iki ksm vardr: Biri fizik sel, dieri psiiktir. Bedeninde her eyin iki ksm vardr. Tpk beden ve zihin gibi, iindeki her eyin iki ksm vardr: Biri maddesel, dieri tinseldir. Cinsel enerjinin iki ksm vardr. Mad desel ksm semendir; o yukar ykselemez, onun geecei yer yoktur. Bu yzden Bat'daki pek ok fizyolog Tantra ve Yoga yntemlerinin sama lk olduunu syler ve onlar tama men reddederler. Cinsel enerji nasl ykselebilir? Geecei yer yoktur ve cinsel enerji ykselemez. Hakldrlar, ama yine de yanlmaktadrlar. Mad desel ksm olan semen yksele mez... Ama hepsi bu deildir. Ger ekten de, o cinsel enerjinin bedeni

dir yalnzca, cinsel enerji deildir. Cinsel enerji onun psiik ksmdr ve psiik ksm ykselebilir. Bu psiik ksm iin geit olarak omurga kulla nlr. Omurga ve onun merkezleri. Ama bunun hissedilmesi gereklidir ve senin hislerin lmtr. Bir yerde belli bir psikoterapistin bir kadn hastas hakknda yazdklar n hatrlyorum. Adam kadna bir ey hissetmesini sylyormu, ama psi koterapist kadnn yapt eyi hisset mediini, hissettiini dndn hissetmi. Bu farkl bir eydir. Bu yzden terapist elini kadnn elinin zerine koymu, bastrm ve kadna gzlerini kapatmasn, ne hissettiini anlatmasn sylemi. Kadn hemen, "Elini hissediyorum" demi. Ama terapist yle demi: "Hayr, bu hissettiin ey deil. Bu yalnzca dndn, karsadn ey. Elimi elinin zerine koydum; elimi hissetti ini sylyorsun. Ama hissetmiyor sun. Bu karsamadr. Ne hissediyor sun?" Kadn, "Parmaklarn hissediyo rum" demi. Terapist yine, "Hayr!" demi. "Bu his deil. Hibir ey karsama. Gz lerini kapat ve elimin olduu yere git; sonra bana ne hissettiini syle." O zaman kadn demi ki: "Ah! Her eyi karyormuum. Bask ve scak lk hissediyorum." El sana dokunduunda hissettiin bir el deildir. Bask ve scaklk his sedilir. El yalnzca bir karsamadr, zekdr, his deil. Scaklk ve bask, his budur. imdi kadn hissediyor mu. Biz duyguyu tamamen kaybet miiz. Duyguyu gelitirmen gereke cek; ancak o zaman bu tr teknikle ri yapabilirsin. Aksi halde, ie yara maz. Yalnzca zeknla karsarsn, yalnzca hissettiini dnrsn ve hibir ey olmaz. te bu yzden in

116

OSHO

Srlar

Kitab -2

yalnzca masum bir ocuu takip sanlar bana geliyor, "Bize bu tekni in ok nemli olduunu syledin, ederek. nsan ocuklardan ok ey renebilir; eninde sonunda gerek ama hibir ey olmuyor" diyor. Dene masumiyetin patlayacaktr. Sen de din, ama bir boyutu gzden kar bir zamanlar ocuktun ve ocuk ol yorsun. Duygu boyutunu. Bu yzden mann ne demek olduunu biliyor ilk nce onu gelitirmen gerekecek. Bunun iin deneyebilecein baz sun. Yalnzca unuttun. Duygu merkezi ilemeye bala yntemler var. Bir ey yapabilirsin. Evde kk mal; ancak o zaman bu tekniklerin bir faydas olur. Aksi halde enerjinin bir ocuk varsa, her gn bir saat bo yunca ocuu takip et. Buda'y takip ykseldiini dnrsn, ama duygu etmekten daha iyi ve daha tatmin olmaz. Duygu yoksa, hayal gc g bounadr. Yalnzca duygu edici olacaktr. Brak ocuk drt ayak szdr, zerinde hareket etsin ve sen de dolu bir hayal gc sonu verir. Pek ok baka ey yapabilirsin ve onlar drt ayak zerinde hareket et. ocu un emeklemesini takip et, ilk defa yapmak iin zel bir aba gsterme iine yeni bir yaam enerjisi geldiini ye gerek yoktur. Uykuya dalarken ya hissedeceksin. Bir kez daha ocuk tan, yastn hisset. Soukluklar olacaksn. ocua bak ve onu takip n. Ona dn; yastkla oyna. Gzlerini kapat ve klimann sesini et. Her keye gidecek; her eye do kunacak. Yalnzca dokunmayacak, dinle ya da trafiin sesini, saatin se sini, herhangi bir eyi. Yalnzca din her eyi tadacak, her eyi koklaya le. Etiketleme, herhangi bir ey de cak. Sen onu takip et ve o ne yap me. Zihni kullanma. Yalnzca duygu yorsa sen de yap. Sen de bir zamanlar ocuktun; da yaa. Sabah, ilk uyan annda, ar uykunun gittiini hissettiinde, bunu yaptn. ocuk hissediyor. - tk karsamyor, dnmyor. Bir koku dnmeye balama. Birka dakika lna yine ocuk olabilirsin. Masum, alyor ve onun geldii keye gidiyor. taze... Dnmeye balama. Ne ya Bir elma gryor ve onu tadyor. Tp pacan, ne zaman ofise gideceini, k bir ocuk gibi tat. Elmay yemesi trene yetieceini dnme. ne bak, onu izle: Tamamen bu ie hangi Dnmeye balama. Btn bu sa dalar. Tm dnyay unutur, dnya ar malklar iin yeterince zamann ola tk yoktur. Yalnzca elma vardr. El ma bile yoktur ve ocuk da yoktur. cak. Bekle. Birka dakika iin yalnz Yalnzca yemek vardr. Bir ocuu ca sesleri dinle. Bir kuun tn, aalarn arasnda esiini, bir saat boyunca takip et. O saat ok rzgrn ocuun alamasn, stnn zenginletirici olacak, bir kez daha bir gelmesini, stn boaltlmasn. ocuk olacaksn. Savunma mekanizmalarn geride Olan her eyle, hisset. Ona duyarl kalacak, zrhn geride kalacak ve ol, ak ol. Brak senin bana gelsin, dnyaya bir ocuun bakt gibi o zaman duyarlln byr. Du alrken, suyu tm bedeninde bakmaya balayacaksn: Duygu bo yutundan. Bunu hissettiin zaman hisset. Sana dokunan her su damla artk dnmezsin, hissedebilirsin, sn hisset. Dokunuunu, soukluu zerinde bir ocuk gibi hareket etti nu, scakln hisset! Bunu btn gn, ne zaman frsat bulursan dene. in halnn dokusunun keyfini karr sn; basksnn, scaklnn. Hem de Her yerde frsat vardr. Her yerde!

Ik Teknikleriyle Tantrik Meditasyon |

Nefes alrken nefesi hisset. erideki hareketini, dar kn... Hisset! Kendi bedenini hisset. Ki onu sen hi hissetmedin. Biz kendi bedenlerimizden ok korkarz. Kimse kendi bedenine sev giyle dokunmaz. Hi kendi bedenine sevgi gsterdin mi? Tm uygarlk kendine dokunanlardan korkar, n k ocukluktan itibaren dokunmak reddedilir. nsann kendine sevgiyle dokunmas mastrbasyon gibi gelir. Ama kendi kendine sevgiyle dokuna mazsan, bedenin donuklar ve lr. lmtr. Avularnla kendi gzleri ne dokun. Dokunuu hisset, gzlerin o anda taze ve canl hissedecektir. Bedeninin her yerine dokun. Sevgili nin, arkadann bedenine dokun. Masaj iyidir. ki arkada birbirlerine masaj yapabilir, birbirlerinin bedeni ni hissedebilirler. Daha duyarl ola caksn. Duyarllk ve duygu yarat. O za man bu teknikler sana daha kolay gelecektir ve o zaman iinde 'yaama'nn ykseldiini hissedeceksin Bu enerjiyi hibir yerde brakma. B rak sahasrara* gelsin. Bunu hatrla: Ne zaman bu deneyi yapsan, onu or tada brakma. Tamamlamalsn. Kim senin seni rahatsz etmemesine dik kat et. Enerjiyi ortada bir yerde bra krsan zararl olabilir. Salverilmesi gerekir. Bu yzden onu baa getir ve ban bir aklk olmu gibi hisset. Hindistan'da biz sahasrar bir lo tus olarak hayal ederiz: Bin ta yap rakl bir lotus. Sahasrar, bin ta yap rakl anlamna gelir... Bin ta yaprak l bir aklk. Bin yaprakl, alm bir lotus hayal et ve her ta yapraktan bu k enerjisinin kozmosa yayld n hayal et. Yine, bu bir ak eylemi
* Sahasrar: Bamzda, tepe olarak iaret edilen

dir. Artk doayla deil, nihai olanla. Yine, bu bir orgazmdr. ki tr orgazm vardr: Biri cinsel dir, dieri tinseldir. Cinsel olan en al ak merkezden gelir, tinsel olan en yksek merkezden gelir. En yksek te, en yksekle buluursun ve en al akta en alakla buluursun. Cinsel eylemde iken bu egzersizi yapabilir sin; iki e bunu yapabilir. Enerjiyi yu kar iletin ve o zaman cinsel eylem Tantra sadhana olur; meditasyon olur. Ama enerjiyi bedende, bir mer kezde brakma. Biri gelebilir, bir iin olabilir ya da telefon alabilir ve dur man gerekebilir. Bu yzden yle bir zamanda yap ki kimse seni rahatsz etmesin ve enerjiyi herhangi bir mer kezde brakma. Aksi halde enerjiyi braktn merkez bir yara halini alr ve pek ok zihinsel hastalk yaratabi lirsin Bu yzden dikkatli ol; aksi hal de bunu yapma. Bu yntem mutlak mahremiyet gerektirir ve hi rahatsz edilmemen gereklidir ve tamamlan maldr. Enerji baa gelmeli ve ora dan salverilmelidir. Deiik deneyimler yaayacaksn. Cinsel merkezden nlar kmaya baladn hissettiinde, cinsel mer kezde ereksiyonlar ve hisler olacak tr. Pek ok insan korku iinde bana geliyor, ne zaman meditasyona balasalar, ne zaman derine gitmeye balasalar ereksiyon olduklarn sy lyorlar. "Bu da ne?" diye merak edi yorlar. Korkuyorlar, nk meditasyonda cinsellik olmamas gerektiini dnyorlar. Ama yaamn nasl i lev gsterdiini bilmiyorsun. Bu iyi bir iarettir. Oradaki enerjinin hl canl olduunu gsterir. imdi hare ket etmeye ihtiyac vardr. Bu yzden
tezahr eden, bin yaprakl nilfer ieiyle sem

yerde

bolize edilen akra. (Ed. n.)

1 1 8 |

OSHO

Srlar

Kitab -2

Korkma, yolunda gitmeyen bir ey ol duunu dnme. Bu iyi bir iarettir. Meditasyona baladnda cinsel merkezin daha duyarl, daha canl ve heyecanl olacaktr ve balangta heyecan tpk cinsel heyecan gibi olacaktr. Ama yalnzca balangta. Meditasyonun derinletike, enerji nin yukar aktn hissedeceksin. Enerji aktka, cinsel merkez sessiz leir, daha az heyecanl olur. Enerji gerekten sahasrara geldi inde, cinsel merkezde hibir duygu olmaz. Oras tamamen kprtsz ve sessiz olur. Tamamen serin olmas, scakln baa gitmesi gereklidir. Bu fiziksel bir eydir. Cinsel merkez he yecanland zaman snr; scakln hissedebilirsin, fizikseldir. Enerji ha reket ettiinde cinsel merkez gittike serinler ve scaklk baa gelir. Bann dndn hissedersin. Enerji baa geldiinde bann dn dn hissedersin. Bazen midenin bulandn bile hissedebilirsin, n k ilk defa enerji baa gelmitir ve ban ona alk deildir. Almas ge reklidir. Bu yzden korkma. Bazen hemen baylabilirsin, ama korkma. Bu olur. Bunca enerji aniden hareket eder ve banda patlarsa, baylabilirsin. Ama o baygnlk bir saatten uzun sremez. Bir saat iinde enerji ken diliinden geri akar ya da salverilir. O durumda bir saatten fazla kala mazsn. Bir saat diyorum ama asln da tam olarak krk sekiz dakikadr. Bundan daha fazla olamaz. Milyon larca yldr yaplan deneylerde hi ol mamtr, bu yzden korkma. Baylr san, bu sorun deildir. Bu baygnlk tan sonra yle tazelenmi hissede ceksin ki sanki ilk defa uyumu, en derin uykuyu uyumu gibi olacaksn. Yoga buna zel bir isim verir. Yo ga Tandra: Yogik uyku. ok derindir; en derin merkezine gidersin. Ama

korkma. Ban snrsa, bu iyi bir ia rettir. Enerjiyi salver. Bann tpk bir lotus iei gibi aldn hisset. Sanki enerji kozmosa salveriliyormu gibi. Enerji salverilirken, iine bir soukluk dolduunu hissedecek sin. Bu scaklktan sonra gelen so ukluu hi hissetmedin. Ama tekni i tam yap; asla eksik brakma.

71. Teknik

Ya da aradaki boluklarda, bunu imek gibi hisset.


Bu kk bir fark olan ok ben zer bir yntemdir:

Ya da aradaki boluklarda, bunu imek gibi hisset.


Bir merkez ile dieri arasnda, n lar karken, onu imek gibi hissede bilirsin. Bir k sray gibi. Baz in sanlar iin kincisi daha uygun olur ve bazlarna birincisi uygun gelir. te bu yzden bir deiiklik vardr. Ar ar olan eyleri hayal edemeyen insanlar vardr ve sramalar hayal edemeyen insanlar vardr. Eer sen ar ar d nen ve hayal edenlerdensen, o za man ilk yntem iyidir. Ama ilk ynte mi denersen ve aniden nlarn bir merkezden dorudan dierine srad n hissedersen, o zaman ilk yntemi yapma. kincisi senin iin daha iyidir. Bunu imek gibi hisset. Bir merkez den bir sonrakine srayan bir k k vlcm gibi. Ve kincisi daha gerektir, nk k gerekten de srar. Ar ar, adm adm byme yoktur. Ik bir sraytr. Elektrik na bak. Sen onu dai mi olarak dnrsn, ama bu ha yaldir. Boluklar vardr, ama boluk lar o kadar kktr ki sen onlar g remezsin. Elektrik sraylar halinde gelir. Bir sray ve sonra bir karan-

Ik Teknikleriyle Tantrik Meditasyon |

119

lk, boluk olur. Bir sray daha ve sonra bir karanlk boluu olur. Ama sen boluu hi hissetmezsin, nk sray ok hzldr. Aksi halde, her an karanlk olurdu. Yine bir srama, k gelir, sonra yine karanlk. Ik srar, asla yolculuk etmez. Srama lar kavrayabilenler iin ikinci yn tem en iyisidir.

Ya da aradaki boluklarda, bunu imek gibi hisset.


Sadece dene. Inlarn ar ar gelmesi ile rahat ediyorsan, tamam. Rahat hissetmiyorsan ve nlar sr yorsa, o zaman nlar unut. Bunu gkyzndeki, bulutlarn arasndaki bir imek gibi, bir yerden dierine sryormu gibi hisset. Kadnlar iin ilk yntem, erkekler iin kincisi daha kolay olacaktr. Di il zihin ar ar olan eyleri daha kolay kavrar ve eril zihin daha kolay srar. Eril zihin srama sever; bir eyden dierine srar. Erkek zihnin de ince bir huzursuzluk vardr. Kadn zihni ar bir srele iler, sramala r sevmez. te bu yzden erkeklerin ve kadnlarn mantklar birbirlerin den ok farkldr. Erkek bir eyden dierine srar durur ve kadnlar iin bu anlalamazdr. Onlar iin bir b yme olmaldr. Ar ar bir by me. Ama sen se. Bunlar dene ve hangisi ile rahat ediyorsan onu se. Bu yntem hakknda iki, ey daha. imekle birlikte dayanlmaz gelecek lde scaklk hissedebilir sin. Bunu hissedersen deneme. im ek sana byk s verebilir. Bunu hissedersen, dayanlmaz olursa, o zaman bunu deneme. O zaman ilk yntemde rahatsan, o iyidir. Aksi hal de huzursuzluk iinde deneme. Ba zen patlama yle byk olur ki kor kabilirsin ve bir kez korkunca bir da ha asla yapamazsn. O zaman korku balar.

Bu yzden insann hibir zaman hibir eyden korkmamaya dikkat et mesi gerekir. Korkunun geldiini his sediyorsan ve senin iin ok fazlaysa deneme. O zaman nl ilk yntem en iyisidir. Inlarn bile ok fazla s caklk verdiini hissediyorsan (ve in sanlar farkl olduu iin bu da dei iklik gsterebilir) o zaman nlar se rin olarak dn, serin olarak hayal et. O zaman scaklk yerine, her ey de bir soukluk hissedersin. Bu da et kili olur. Bu yzden sen karar verebi lirsin; dene ve karar ver. Unutma, bu teknikte ve dierlerinde, eer ok hu zursuz hissediyorsan ya da tahamml edilmez oluyorsa, yapma. Baka yn temler vardr ve senin iin doru olan bu olmayabilir. inde gereksiz huzur suzluk varken, zdnden daha fazla sorun yaratabilirsin. Hindistan'da, bu yzden, sahaja Yoga adn verdiimiz zel bir Yoga gelitirdik. Sahaja kendiliinden, ko lay, doal anlamna gelir. Sahaj' her zaman hatrla. Bir tekniin kendili inden sana geldiini hissediyorsan, ona daha yakn hissediyorsan, onun la daha iyi hissediyorsan -daha sa lkl, daha canl, daha rahat- o za man yntemin odur. Onunla hareket et; ona gven. Gereksiz sorunlar ya ratma. sel mekanizma ok karma ktr. Sana ok fazla gelen bir ey yaparsan, pek ok eye zarar verebi lirsin. Bu yzden seninle uyumlu bir eyle hareket etmek daha iyidir.

72. Teknik

Kozmosu her daim yaayan effaf bir varlk olarak hisset.


Bu da kla ilgilidir;

yan

Kozmosu her daim yaayan effaf bir varlk olarak hisset.

yar

LSD ya da benzeri uyuturucular almsan, evrendeki tm dnyann yar effaf, canl, rengrenk klar-

120

OSM O

Srlar

Kitab -2

dan bir olgu haline geldiini grmsndr. Bunun sebebi LSD deildir. Dnya yledir, ama senin gzlerin donuklamtr. LSD evrende renkli bir dnya yaratmaz; dnya zaten renklidir, dnyada hibir sorun yok tur. O bir gkkuadr. Bir renkler gi zemi ve yar effaf k esrar... Ama senin gzlerin donuklamtr. te bu yzden bu renklilii asla hissede mezsin. LSD yalnzca gzlerini amakta dr. Dnyay renkli klmamaktadr; yalnzca senin donukluunun kimya sal bir yolla kaybolmasna yardmc olur ve sonra tm dnya gzlerinin nnde patlar. Bu yeni bir eydir. S radan bir sandalye bile harika bir ol gu olur. Yerdeki bir ayakkab yeni renkler, yeni bir genlik kazanr. S radan trafik grltleri mzik haline gelir. Hep yanndan getiin ve gr dn bildiin, ama hi bakmad n aalar yeniden doar. Bir aacn her lifi bir mucize gibi gelmeye ba lar. Gereklik ite byledir. Gereklii yaratan LSD deildir. LSD yalnzca senin donukluunu, duyarszln yok etmektedir ve dnyaya insann gerekten bakmas gerektii gibi ba karsn. Ama LSD sana yalnzca tek bir bak verebilir ve ona baml ka lrsan, eninde sonunda LSD bile do nukluunu giderememeye balar. O zaman daha byk dozlara ihtiyacn olur ve sonra daha byk dozlara da baklk kazanrsn. Ve gerekten de, sonra LSD ya da dier uyuturu cular brakrsan, dnya ncekinden de donuk olur. O zaman daha da du yarsz olursun. Birka gn nce beni grmeye bir kz geldi. Orgazm yaayamadn syledi. Pek ok erkekle sevimi ama orgazm yaayamam. Zirve as la gelmiyormu ve hayal krkl

iindeymi. Ben de ondan bana tm ak ve cinsel hayatn anlatmasn is tedim. Tm hikyeyi. O zaman kzn vibratr kullandn rendim. Artk Bat'da bu tr eyleri kullanyorlar. Bir kez vibratr erkek penisi olarak kullannca, artk hibir erkek seni tatmin edemez, nk vibratr, her eyden nce, vibratrdr. O zaman vajinan ve klitorisin lr, donuklar ve o zaman orgazm imknszlar. O zaman orgazm olasl olmaz. Bu sefer daha gl bir vibratre ihti ya duyarsn ve bu yle bir ar uca gider ki, tm cinsel mekanizman talar. Bu her duyumuza olmakta dr. Dsal bir alet kullanrsan do nuklarsn. LSD seni nihai olarak donuklat rr, nk onunla artk bymez olursun. Sen byyorsan, o zaman farkl bir sretir. O zaman daha du yarl olursun ve sen duyarllatka dnya da farkllar. Artk daha nce duyarl olmadn iin hissetmediin pek ok eyi hissedebilirsin. Bu teknik senin isel duyarll na dayaldr. lk nce duyarlln arttr. Kaplarn kapat, oday karart ve kk bir mum yak. Mumun ya nnda sevgi dolu bir tavrla otur. Da ha ziyade, minnet dolu bir tavrla. Muma dua et: "Kendini bana gs ter." Banyo yap, gzlerine souk su arp, sonra ok minnet dolu bir ruh hali iinde mumun nne otur. Ona bak ve baka her eyi unut. Yalnz ca kk muma bak. Aleve ve mu ma. Ona bakmaya devam et. Be dakika sonra mumda pek ok eyin deitiini hissedeceksin. Mum de imiyor, unutma; senin gzlerin deiiyor. Sevgi dolu bir tavr iinde, tm dnya darda kalmken, mutlak younlama iinde, ok duygulu bir yrekle, muma ve aleve bakmaya

Ik Teknikleriyle Tantrik Meditasyon |

121

devam et. O zaman alevin evresin de yeni renkler, daha nce var oldu unu hi fark etmediin yeni tonlar kefedeceksin. Onlar oradadr; tm gkkua oradadr. Nerede k var sa, gkkua da vardr, nk k tm renklerden oluur. nce bir du yarlla ihtiyacn vardr. Bunu hisset ve bakmaya devam et. Gzyalar ak maya balasa bile bakmaya devam et. Bu gzyalar gzlerinin daha da tazelenmesine yardmc olacaktr. Bazen alevin, mumun gizemli ol duunu hissedebilirsin. Bu yannda getirdiin sradan mum deildir; yeni bir lt kazanmtr, ona ince bir ila hilik gelmitir. Bunu yapmaya devam et. Bunu baka nesnelerle de yapabi lirsin. Arkadalarmdan biri, be alt ki ilik bir grubun talarla deney yapt n syledi. Onlara bu deneyin nasl yaplacan anlatmtm ve sonra on lar bana anlatt. Issz bir rman ky snda talarla deney yapmlar. Onla r elleri, yzleri ile hissetmeye al mlar, talara dilleri ile dokunmu lar, talar koklamlar. Olas her e kilde talan hissetmiler. Kyda bul duklar sradan talar. Bunu bir saat denemiler, her bi ri ayr tala. Sonra, arkadamn an lattna gre, bir mucize olmu. Her kes, "Bu ta saklayabilir miyim? Ona k oldum!" demi. Sradan bir ta! Onunla duyguda bir iliki kurarsan, ona k olursun. Eer bu duyarlla sahip deilsen, o zaman yanndaki gzel biri olsa bile, tatan farkl yok tur senin iin; k olamazsn. Duyarllnn artmas gereklidir. Her duyun canlanmaldr. O zaman bu teknii deneyebilirsin.

tadr. Bak ona! Her yerde k vardr, nk tm olgu n temeline daya ldr. Bir yapraa, iee ya da taa bak, eninde sonunda ondan nlar ktn hissedeceksin. Sabrla bek le. Acele etme, nk sen acele ederken hibir ey aa kmaz. Acele halindeyken donuksun. Her eyde sessizce bekle, o zaman hep orada olan, ama senin uyank olma dn, farknda olmadn yeni bir ol gu kefedeceksin.

Kozmosu her daim yaayan yan effaf bir varlk olarak hisset, o za
man, sen her daim yaayan varl hissederken zihnin tamamen sus kunlaacakt. Sen de onun bir par as olacaksn, byk bir senfonide ki tek nota. Yk yok, gerilim yok... Damla okyanusa dmtr. Ama balangta byk bir hayal gcne ihtiya olacaktr ve eer baka bir duyarllk eitimini de hissediyorsan faydal olur. Pek ok ekilde deneyebilirsin. Birinin elini eline al. Gzlerini kapat ve dierinin iindeki yaam hisset. Hisset ve brak o sana gelsin. Kendi yaamn hisset ve brak o dierine gitsin. Bir aacn yanna otur ve aa cn kabuuna dokun. Gzlerini kapat ve aacn iinde ykselen yaam hisset, o zaman hemen deiirsin. Bir deney duydum. Bir doktor, duygularn biyokimya aracl ile de iip deimediini grmek iin in sanlarla deney yapyormu. Duygula rn biyokimyay hemen deitirdiini raporluyor. On iki kiilik bir grupla deney yapm. Deneyden nce idrar rneklerini alm ve rnekler sra dan, normalmi. Her biri farkl bir gerilime tabi tu tulmu. Birine bir korku, fke, id det, zulm filmi gsterilmi. Yalnzca bir film... Otuz dakika boyunca bir korku filmi izlemi. Elbette, filmle

Kozmosu her daim yaayan effaf bir varlk olarak hisset.

yan

Ik her yerde vardr. Pek ok e kilde, biimde, k her yerde olmak

122 | OSHO Srlar Kitab -2

duygular deimi. Adam stres his setmi. Bir bakasna ok neeli bir film gsterilmi. O kendini mutlu his setmi. Ve bu ekilde on iki kii ile deney yaplm. Sonra yeniden idrar rnekleri alnm ve analiz herkesin idrar rneinin farkl olduunu gs termi. Bedenlerindeki kimyasallar deimi. Dehet hisseden adam imdi hastaym; umut, mutluluk, coku hisseden imdi salklym. drar farklym, bedenindeki kimya sallar farklym. Sen kendine ne yaptnn farkn da deilsin. Bir cinayet filmi grmeye gittiinde, ne yaptn bilmiyorsun. Beden kimyan deitiriyorsun. Bir dedektiflik roman okuyorsan, ne yaptn bilmiyorsun. Kendini ld ryorsun. Heyecanlanyor, korkuyor sun, geriliyorsun. Detektif romann dan bu ekilde zevk alyorsun. Ne

kadar gerilirsen, o kadar zevk alyor sun. Neler olacan ne kadar merak ediyorsan sun. sun. Btn bu teknikler de beden kim yan k deitirir. dolduunu Tm dnyann Ve yaam, beden bu bir kim hissediyorsan, Beden Ve o kadar heyecanlanyor deitiriyor beden kimyan

kimyan zincirleme yan ha

deitiriyorsun. reaksiyondur.

deitiinde canl

dnyaya beden

bakarsn kimyan

ve dnya daha canl grnr. Ve da grnyorsa, yine deiir ve sonra bu bir zincir ha lini alr. Bu yntem ay boyunca yaplr sa, sun. bambaka bir dnyada yaamaya balarsn, nk artk sen farkl olur

48. BLM

Tohumdaki Potansiyel

S O R U L A R
lhamla ideal arasndaki fark nedir ve arayan birinin bakasndan esinlenmesi yanl mdr? Normal nedir ve son zamanlarda neden bu kadar ok patoloji var? nsan farkndala ermeden onu nasl "hisseder" ve henz var olmayan nasl hayal edilebilir?

ilk Soru:
Osho, dn gece Krishnann, sann, Budann insann tad olasln ve bymenin zirvesi olduunu syledin. Sonra da Yogik ve Tantrik psikolojinin insann nne bir ideal koymadn, bir ideal sahibi olmann Tantraya gre hata olduunu syledin. Buna dayanarak, ltfen ilham ile ideal arasndaki fark aklar msn? Bir arayann hayatnda ilhamn nemi nedir? Ltfen syle, bir meditasyoncunun yolunda, byk bir adamdan ilham almak hata mdr?

Buda, Krishna ya da sa senin iin ideal deildir; sen onlar takip etmeyeceksin. Onlar ta kip edersen onlar skalarsn ve se nin kendi Buda oluun asla gerek lemez. deal 'Buda olu'tur, yani Budalktr, Buda deil. sa Mesih ide al deildir, salk idealdir. Budalk Gautam Buda'dan farkldr; salk sa'dan farkldr. sa yalnzca nesih lerden biriydi. Sen de bir sa olabilir sin, ama asla sa Mesih olamazsn. Sen de bir Buda olabilirsin, ama asla Gautam olamazsn, Gautam bir Buda oldu ve sen de bir Buda olabilirsin. Budalk bir niteliktir, bir deneyimdir! Elbette Gautam, Buda olduunda, Gautam'n kendi bireysellii vard. Senin de kendi bireyselliin var. Sen bir Buda olduunda, bu iki Buda ay n olmayacak. En isel deneyim ayn olacak, ama ifadeleri farkl olacak. Tamamen farkl. Karlatrmak mmkn olmayacak. Yalnzca en i sel nvede ayn olacaksn.

Neden? nk en isel nvede bi reysellik yoktur. Birey yalnzca eper dedir. Ne kadar derine gidersen birey o kadar zlr. En isel nvede sanki hi kimsesin. En isel nvede sen yalnzca derin bir boluk, bir hi liksin. Bir shunya, yani sfr. Bu hilik yznden fark yoktur, nk iki hi lik farkl olamaz. Ama iki 'bir ey' farkl olacaktr. ki 'bir ey' asla ayn olamaz ve iki 'hilik' asla farkl ola maz. nsan tamamen hilik olduun da, bir sfr noktas olduunda, sa, Krishna ve Buda'daki ile ayn olur. Ni hai olana eritiin zaman bu shunyaya erimi olursun. Yani hilie. Ama kiiliin, o esrikliin ifadesi farkl olacaktr. Meera dans eder; Bu da asla dans etmez. Buda'nn dans ettiini hayal etmek imknszdr, sa ma grnr. Ama Meera'nn Buda gi bi bodhi aacnn altnda oturduunu hayal etmek de samadr. O durum da Meera her eyi kaybedecektir, hi de Meera gibi olmayacaktr; taklit

126

OSHO

Srlar

Kitab 2

ediyor olacaktr. Gerek Meera yal nzca kendi ak lgnl iinde, es riklik iinde dans ederken dnle bilir. Onun ifadesi budur. En isel nvesi ayndr. Buda bodhi aacnn altnda otururken ve Meera lgn bir esriklik iinde dans ederken, en i sel nveleri ayndr. Dans eden Meera'da ve sessizce, heykel gibi oturan Buda'da, en isel nve ayndr, ama eper farkldr. Dans etme ve sessiz ce oturma yalnzca eperdedir. Meera'nn iine gitsen, ne kadar derine gidersen dans etme o kadar kesilir, Meera yok olur. Buda'nn derinlerine gitsen, oturu kesilir, bir birey olarak Buda yok olur. Sen bir Buda olabilirsin, ama asla Gautama Buda olamazsn: Kastedi len budur. Onlar senin ideallerin yapma; aksi halde onlar taklit etme ye balarsn. Peki taklit edersen ne yapabilirsin? Dardan bir ey daya tabilirsin, ama bu sahte bir olgu ola caktr. Sahte olabilirsin. Yalnzca res medilmi bir ey. Usta gibi grnebi lirsin. Buda'dan da fazlas... Grne bilirsin, ama o yalnzca bir grnt olacaktr; derinlerde sen ayn kala caksn. Bu bir ikilik, bir eliki, isel bir strap yaratacaktr ve sen ac iin de yaayacaksn. Yalnzca kendine kar gerek ol duun zaman mutlu olabilirsin. Ba ka biri gibi davranrken asla mutlu luk duyamazsn. Bu yzden Tan tra'nn mesajn hatrla: deal sensin. Kimseyi taklit etmeyeceksin; kendini kefedeceksin. Buda'ya bakarken onu taklit etmenin gerei yoktur. Bu da'ya bakarken, teye dair bir eyin olabileceine dair bir olaslk senin derinliklerine iler. Buda yalnzca, bu adama bir eyler olduuna dair bir
* saf Sri Krina akn Chaitanya, zgrce Hindistan'n hibir Bat ayrm Bengal datan,

simgedir. Eer ona olabiliyorsa, her kese olabilir. O zaman insanln tm olasl ortaya km olur. sa'da, Meera'da, Chaitanya'da,* yalnzca bir olaslk ortaya kmtr, gelecek grnmtr. Her ne isen o halde kalman gerekmiyor. Dahas mmkn. Bu yzden Buda yalnzca gelecee dair bir simgedir. Onu tak lit etme; daha ok, brak onun haya t, onun benlii olan olgu senin iin de yeni bir susuzluk olsun, o kadar. imdiki halinle yetinmemelisin. B rak Buda senin iin bir yetinmemezlik olsun, bir ama, teye geme, bi linmeyene gitme susuzluu olsun. Kendi benliinin zirvesine ulatn da, Buda'ya bodhi aacnn altnda ne olduunu ya da sa'ya armhta ne olduunu ya da sokaklarda dans ederken, Meera'ya ne olduunu anla yacaksn. Anlayacaksn, ama ifaden sana ait olacak. Sen bir Meera, bir Buda ya da bir sa olmayacaksn. Sen kendin olacaksn ve bunu daha nce hi olmadn. Sen benzersizsin. Bu yzden hibir ey sylenemez; sen ngrlemezsin. Kimse ne ola can, senin onu nasl ifade edecei ni syleyemez. ark m syleyecek sin, dans m edeceksin, resim mi ya pacaksn, sessiz mi kalacaksn, kim se syleyemez. Ve hibir eyin sylenememesi, hibir eyin ngrlememesi iyidir. Gzellii buradadr. n grlebilir olsa, senin yle ya da byle olacan sylenebilse, o za man sen mekanik bir ey olursun. ngrler yalnzca mekanik alet lerde mmkndr. nsan bilinci n grlemezdir; zgrl buradadr. Bu yzden Tantra idealleri takip et me dediinde, Buda'y inkr etmeni
eyaletine bal herkese Mayapur'da merhamet domu eden bir (1486), tr Tanrnn "adanm

yapmakszn

kul'dur. (Ed. n.)

Tohumdaki Potansiyel |

127

kastetmemektedir. Hayr, bu bir in kr deildir. Gerekte, bu senin ken di budaln nasl bulacandr. Bir bakasn takip ederken onu skalar sn. Kendi yolunu takip ederken, onu kazanabilir, ona eriebilirsin. Biri bir Zen ustas olan Bokuju'ya gelmi. Bokuju'nun ustas ok nl, ok bilinen, ok byk bir adamm ve gelen kii sormu: "Sen gerekten ustan m takip ediyorsun?" Bokuju, "Evet, onu takip ediyo rum" demi. Ama soruyu soran adam rahatsz olmu, nk lkenin her yerinde, Bokuju'nun ustasn takip etmedii iyi bilinmekteymi. Bu yzden adam, "Beni kandrmaya m alyorsun? Ustasn takip etmediini herkes bili yor, herkes farknda, ama sen yine de takip ettiini sylyorsun. Ne de mek istiyorsun?" diye sormu. Boku ju yle demi: "Ustam takip ediyo rum... nk benim ustam kendi us tasn hi takip etmemi. te ondan rendiim bu. O kendisiydi!" te bir Buda, bir sa byle takip edilir. te byle! Onlar benzersizdir! Onlar gerekten takip ediyorsan, sen de benzersiz olmalsn. Buda hi kimseyi takip etmedi ve takip etmeyi tamamen brakt anda aydnlanmaya eriti. Kendisi oldu unda, tm yollar, tm retileri b raktnda, ite o zaman eriti. Onu takip edersen, onu takip etmemi olursun. Bu elikili deil, yalnzca yle grnyor. Onu l bir program gibi takip edersen, onu taklit eder sen, onu takip etmi olmazsn. O as la hi kimseyi takip etmedi ve ancak o zaman zirveye ulat. Onu anla, onu takip etme ve o zaman ince bir izleyi gerekleecektir. Ama bu i sel bir eydir. Taklit deil.

Nietzsche'nin Byle Buyurdu Zer dt adl byk eserinde, Zerdt'n mritlerine son mesaj udur: "... uzaklan benden ve kar koyun Zerdt'e. Hatta daha iyisi: utann ondan. Belki de aldatmtr sizi."'* Tm byk ustalarn son mesaj budur. Hibir byk usta seni kukla yapmak istemez, nk o zaman se ni ldrm olur. O zaman bir katil olur. O senin kendin olmana yardm c olur. Ustanla yaknlk ve iletiim halindeyken kendin olamyorsan, o zaman nerede kendin olacaksn? Ustalk, senin kendin olman iin bir frsat demektir. Yalnzca ustaym gibi davranan, ama usta olmayan k k zihinler, dar zihinler kendilerini sana dayatmaya alr. Byk usta lar senin kendi yolunda bymene yardmc olur ve byk ustalar bir ta kip etme kurban olmaman iin her tr engeli koyarlar. Her engeli onlar koyarlar! Buna izin vermezler, nk sen takip etme eiliminde olursun. Kolaydr bu, taklit etmek kolaydr; gerek olmak zahmetlidir. Taklit etti in zaman sorumluluk hissetmezsin, sorumlu ustadr. Hibir byk usta taklit edilmesine izin vermemitir. Senin onu taklit etmemen iin her tr nlemi alr. Seni, olas her yolla, kendine frlatr. Aklma ustann aydnlanma gn n kutlayan bir in azizi geldi. Pek ok takipisi gelmi. Demiler ki: "Ama biz bu adamn senin ustan ol duunu hi duymamtk. Bu adama ait olduunu hi duymamtk." O yal adam lmm. Demiler ki: "Yalnzca bugn geldiimizde bunun senin ustann aydnlanma gn oldu unu duyduk. Bu adam senin ustan myd? Ama nasl? Seni onun yann da hi grmedik!"

* Byle Buyurdu Zerdt, ev. Murat Batmankaya, Say Yaynlar, 4. bask, 2006. (Ed. n.)

128 | OSHO Srlar Kitab -2

Aziz yant vermi: "Onun yann daydm, ama o reddetti. Usta olmay reddetmiti ve bu ret sayesinde ben kendime gelebildim. imdi, her ne isem, onun reddi sayesindedir. Ben onun mridiyim. O beni kabul edebi lirdi; o zaman tm sorumluluu onun omuzlarna atardm. Ama o reddetti ve son kii oydu. Karlatr ma mmkn deil. O reddettii za man, baka hi kimseye gidemedim, nk tek snak oydu. O reddet mise, artk herhangi bir yere gitme nin amac, anlam yoktu. Birilerine gitmeyi braktm. O sonuncusuydu. Beni kabul etse, kendimi unutur dum. Ama o reddetti, hem de ok kabaca reddetti. Reddi bir ok ve meydan okuma oldu ve artk kimse ye gitmemeye karar verdim. Bu adam reddetmise, artk gitmeye de er kimse kalmamt. Sonra kendi bama almaya baladm ve ancak o zaman, yava yava, neden reddet tiini anladm. O beni kendime frlat mt ve ancak o zaman beni kabul ettiini anladm. Aksi halde neden reddedecekti ki?" Bu elikili grnr, ama bilincin derin dinamizmi ite byle iler. Us talar gizemlidir. Onlar yarglayamaz sn; her ey gerekleene kadar ne yaptklarndan emin olamazsn. An cak o zaman, geriye dnp bakarak, ne yaptn anlayabilirsin. imdi im knszdr. Yolun ortasnda onun ne ler yaptn, ne yapldn yarglaya mazsn. Ama bir ey kesindir: Takli de izin verilemez. lham farkl bir eydir. lham ara cl ile yolculua balarsn, bir kop yalama abasna deil. Sen kendi yo lunda ilerlersin. lham yalnzca bir meydan okumadr. Bir susuzluk do ar ve sonra hareket edersin. Tantra ilham al, der, ama takliti olma. Senin kendi hedefin olduunu

daima hatrla. Baka kimse senin he defin olamaz ve sen, "Yazgma ula tm ve artk tatmin iindeyim" diyebi lecein o noktaya eriene kadar dur ma. Amaya devam et, tatminsiz ol maya devam et, hareket etmeye de vam et. Hibir ideal edinmezsen, o zaman herkesten beslenebilirsin. Bir ideali saplant haline getirdiin an, kapanrsn. Buda'ya takntl olursan, o zaman sa senin iin olmaz, o za man Muhammed nasl senin iin ola bilir? O zaman bir ideale saplant du yuyor olursun; o zaman onu kopyala maya alyor olursun. O zaman tm zt olanlar, tm farkl olanlar se nin zihnine dmanca gelir. Mahavira'nn takipisi Muhammed'e ak ol may nasl dnebilir? mknszdr. O tamamen farkldr. Yalnzca farkl da deil, zttrlar. Kutupsal ztlar gibi grnrler. Zihnine ikisini birden koyduunda derin bir elikiye girer sin, bu yzden ikisini birden koya mazsn. te bu yzden takipiler her za man bakalarnn takipilerinin d manlardr. Dnyadaki dmanl onlar yaratrlar. Bir Hindu Muhammed'in aydnlanm olabileceini d nemez; bir Mslman Mahavira'nn aydnlanm olabileceini d nemez; Krishna'nn takipisi Mahavira'nn aydnlanm olabileceini, sa'nn aydnlanm olabileceini d nemez. sa ylesine hznl, Krishna ylesine mutlu grnr. Krishna'nn mutluluu ve sa'nn hzn kutupsal ztlardr. sa'nn ta kipileri Krishna'nn aydnlanm ola bileceini hayal edemez. Dnyada bu kadar ac varken, o fltn al yor, yle mi? Bu ok bencilce gr nr. Tm dnya ac iindedir ve o gopisi ile dans ediyor, yle mi? sa'nn takipileri onun kutsal eylere saygszlk ettiini dnr.

Tohumdaki Potansiyel |

129

Ama "takipileri" diyorum. sa, Buda, Krishna sorun yaamadan, eliki ol madan birlikte var olabilirler. Matta birbirlerinin varlndan byk keyif alrlar. Ama takipileri alamaz. Ne den? Bu neden byledir? Bu byle dir, nk derin, psikoloj'ik bir sebe bi vardr. Takipi Muhammed ya da Mahavira ile ilgilenmez; o kendisi ile lgilenir. kisinin de iyi olduunu d nrse gle der. O zaman ki mi takip edecek, ne yapacaktr? Mu hammed elinde klc ile vardr ve Mahavira bir bcei ldrmenin bile mrlerce ac ekecek olmak anla mna geldiini syler. Muhammed k lc ile vardr, o zaman ne yapmal? Muhammed savaa gider ve Mahavi ra yaamdan tamamen kaar. yle kaar ki, nefes almaya bile korkar, nk nefes alrken pek ok yaam, ok, pek ok yaam ldrrsn. O nefes almaya korkar ve Muhammed savaa gider. kisinin takipileri nasl zt olan kabullenebilirler? O zaman yrekleri blnr ve daimi eliki iinde olur lar. Bundan kanmak iin baka herkesin yanldn ve yalnzca ken dilerinin hakl olduunu sylerler. Ama bu onun sorunudur. Bu sorun ortaya kar, nk o taklit etmeye almaktadr. Buna gerek yoktur. Takliti deilsen pek ok rman, pek ok kuyunun suyunun tadna ba karsn ve tat farklysa hi sorun ol

maz. Tersine, ok gzel olur. Bunun la zenginleirsin. O zaman Muhammed'e, Mahavira'ya, sa'ya, Zer dt'e, herkese ak olursun. Onlar sana, kendine gitmek zere ilham verirler. Onlar ideal deildirler; hepsi senin kendin olmana yardmc olur lar. Onlar kendilerine iaret etme mektedirler, onlar farkl biimlerde, farkl yntemlerle sana iaret etmek tedirler. Onlar tek bir hedefe iaret etmektedirler ve o hedef sensin. Laura Huxley bir kitap yazm. Ki tabn ad, You Are Not the Target (He def Sen Deilsin). Ama ben sana, he defin sen olduunu sylyorum. Bu da'nn, Mahavira'nn, Krishna'nn, sa'nn hedefi sensin. Onlarn hepsi sana iaret etmekte. Hedef sensin, ama sensin. Senin aracln ile, ya am benzersiz bir zirveye erimeye alyor. Bununla mutlu ol! Bunun iin minnet duy! Yaam senin aracl n ile benzersiz bir amaca erimeye alyor ve o amaca ancak senin ara cln ile eriilebilir. Baka kimse eri emez. Bunun iin sen seilmisin, bu senin yazgn. Bu yzden bakala rn takip ederek zaman harcama. Ama bu, ilham alma demek deildir. Gerekte, hi kimseyi takip etmiyor san daha kolay ilham alrsn. Takip ediyorsan, lmsndr. lham al mazsn. lham aklktr; takip etmek kapal olmaktr.

130 | OSHO Srlar Hitab -2

ikinci Soru:
Osho, Bat psikolojisinin kklerinin Freudun patoloji kavramlarna dayandn ve Dou psikolojisinin insan, deerlendirmek iin normalstn temel aldn syledin. Ama ada dnyada evreme baktm zaman, pek ok insann Freudun patoloji kategorileri ne girdiini gryorum. Milyonda bir kii normalst kategorisine giriyor ve aslnda kk bir grup toplu mun normal fikrine uyuyor. Neden bugnlerde byle sine bir patoloji var ve sence normalin tanm ne?

Pek ok eyin anlalmas gerekli dir. yle deildir. Zirvelerine ulam kiiler o kadar az deildir. Pek ok kii vardr ama sende onlar grecek gz yok. evrene baktnda grebildiklerini gryorsun. Greme diklerini nasl grebilirsin? Grme yetenein pek ok eyi belirliyor. Du yabileceklerini duyuyorsun, orada olanlar deil. Buda yanndan gese, sen onu tanma yeteneine sahip ol mayabilirsin. Ve gerekten de yann dan Buda'nn getii oldu, ama sen onu skaladn. Oradaydn! sa hayat tayken sen oradaydn, ama sen onu armha gerdin. Grmek zordur, n k sen kendi tarznda gryorsun. Kavramlarn, kategorilerin, tavrlarn var. Onlar aracl ile Buda'ya, sa'ya bakyorsun. sa sana bir sulu gibi grnd. sa armha gerildiinde, iki baka sulu ile armha gerildi; iki yannda birer hrsz vard. kii birlikte ar mha gerildi ve sa iki hrszn arasn dayd. Neden? Bir ekilde ahlaksz

bir sulu sayld. Sen oradaydn, yar gladn. Bir sa u anda gelse bile, sen yine bir ekilde yarglarsn, n k senin yargn, senin kriterlerin de imedi. sa herkesle ve her yerde yaad ve kald. Bir fahienin evinde kald ve tm ky ona kar kt. Ama onun deerleri farklyd. Fahie geldi, gzyalar ile ayaklarn ykad ve y le dedi: "Ben suluyum. Ben bir g nahkrm ve sen benim tek umu dumsun. Evime gelirsen, suumdan kurtulurum. Bir kez daha canl olu rum. sa evime gelirse, ben de kabul grrm." Bu yzden sa gitti. Orada kald, ama tm kasaba ona kar kt. Bu nasl bir adam ki bir fahienin evinde kalyor? Ama sa iin deerli olan sevgidir ve kimse daha nce bylesi ne sevgi dolu bir davette bulunma mtr. Hayr diyemedi. Ve sa hayr deseydi, aydnlanm biri saylmazd. O zaman sosyal saygnlk arayan biri olurdu. O saygnlk peinde deildi.

Tohumdaki Potansiyel |

131

Bir baka Kyde, tm kasaba g ilemi bir kadnla sa'ya geldi. Eski Ahit'te, bir kadn gnah ilerse talanarak ldrlecei yazldr. Bir erkek gnah ilerse deil, bir kadn gnah ilerse; nk yalnzca kadn gnah iler; erkek asla gnah ile mez. nk btn bu yazmalar er kekler tarafndan yazlmtr. Bu b yk bir sorundur. Bu yzden sa'ya sordular. Hile yapyorlard nk sa, "Hayr, bu kadn ldrme, yargla ma" dese, onlar, "Sen yazmalara kar kyorsun" diyecekti. Ve sa, "Evet, bu kadn ldr, talayarak l dr" dese, bu sefer, "Senin u D mann sev' mesajna ne oldu? 'Yar glama ki yarglanmayasn' mesajna ne oldu?" diyeceklerdi. Yani bir oyun oynuyorlard. Bir iki lem yaratyorlard. Mantksal bir iki lem. sa ne derse desin, tuzaa de cekti. Ama aydnlanm birini tuzaa dremezsin, imknszdr, imkn szdr ve onu tuzaa drmek iin ne kadar abalarsan, o kadar tuzaa dersin. sa demi ki: "Yazman ke sinlikle doru. Ama yalnzca hi g nah ilememi olanlar ne ksn. Bu talar elinize aln ve bu kadn ld rn, ama yalnzca hi gnah ileme mi olanlar." Kalabalk dalmaya balam. nde duranlar gerilemi. nk bu kadn nasl talayabilirlermi ki? Ama onlar sa'nn dman ol mular. Ve ben "onlar" derken, seni kastediyorum. Sen hep oradaydn. Tanyamyorsun, gremiyorsun. Sen krsn! te bu yzden hep dnya nn kt olduunu, aydnlanma ol madn hissediyorsun. Herkesin pa tolojik olduunu hissediyorsun. yle deil, ama sen yalnzca patoloji gre biliyorsun, nk sen patolojiksin. Hastal anlayabiliyorsun, nk sen hastasn. Sal anlayamyor nah

sun, nk sen hi salkl olmadn. Saln dilini anlayamyorsun. Baal Shem adnda bir Yahudi gi zemcisini duydum. Biri gelmi ve Ba al Shem'e sormu: "Hangisi daha nemli, hangisi daha kymetli: Servet mi, bilgelik mi?" Adamn soruyu sormasnn bir se bebi varm, bu yzden Baal Shem glm ve demi ki: "Elbette bilgelik daha nemlidir, daha kymetlidir." Adam demi ki: "O zaman, Baal Shem, ikinci soru: Bilge bir adam olan seni hep zenginleri ziyaret eder ken gryorum. Hep zengin insanla rn evlerine gidiyorsun. Zengin birinin seni ziyaret ettiini grmedim, ey bil ge adam ve sen bilgeliin servetten daha kymetli olduunu sylyorsun. O zaman bu olguyu bana akla." Baal Shem glm ve yle de mi: "Evet, bilge adamlar zenginlere gider, nk bilgedirler ve servetin deerini bilirler. Zenginler yalnzca zengindir. Yalnzca zengin, baka bir ey deil... Ve bilgeliin kymetini an layamazlar. Elbette. Gidiyorum. n k servetin deerini anlyorum. Ya o zavall aptallar? Onlar yalnzca zen gin. O kadar. Bilgeliin kymetini an layamyorlar, bu yzden bana hi gelmiyorlar." Bir azizin saraya gittiini grsen, "Tamam!" dersin. "Bu adam aziz de il." i bitmitir, nk sen kendi gzlerinle bakarsn. Senin iin serve tin bir anlam vardr. Sen yalnzca servetten vazgeen bir azizi takip edersin, nk servete kar bir sap lantn var. Sen kendi gzlerinle ba karsn ve her ne sylyorsan, baka lar hakknda deil senin hakknda bilgi verir. Hep senin hakknda; refe rans sensin. Buda'nn aydnlanm olmadn sylediinde, kastettiin bu deildir. Yalnzca, "Bana aydnlan m grnmyor" demek istiyorsun.

1 32

OSHO

Srlar

Kitab -2

Ama sen Kimsin? Ve onun aydn lanmas herhangi bir adan senin yaklamna, senin tavrna, senin ba k ana m bal? Senin sabit d nce kategorilerin var ve onlar kul lanp duruyorsun. Senin iin patoloji tannabilir bir ey, ama aydnlanma deil. Sen senden daha yksek olan anlayamyorsun. Unutma. Sen yalnz ca senden daha dk olanlar ya da en fazla seninle ayn dzeyde olanla r anlayabiliyorsun. Sen daha yksek olan anlayamyorsun, bu imknsz. Daha yksek olan anlamak iin se nin de daha yksee gitmen gerekli. Sen yalnzca daha dk olan anla yabiliyorsun. u ekilde bak: Deli bir adam se ni anlayamaz. Deli bir adam iin seni anlamak imknszdr; o deliliinin iinden bakar. Ama sen deli adam anlayabilirsin. O senden daha alak tadr. Normal insan aaya dm, patolojik olan anormalleri anlayabi lir, ama daha yksek olanlar anlaya maz. Freud bile korkar. Jung anlarnda, bir kez Freud'un dlerini analiz etmek istediini ya zar. Jung, Freud'un en byk mrit lerinden biriydi. Birlikte, gemiyle ABD'ye gidiyorlard, bu yzden gn lerce beraber kaldlar. Bir gn Jung cesaretini toplam. O gnlerde Fre ud'un en yakn mridiymi ve ona sormu: "Dlerini analiz etmek iste rim, bu yzden bana bir dn an lat. Gnlerce beraber olacaz, ana liz etmek istiyorum." Freud ne demi? Freud demi ki: "Ne demek istiyorsun? Dlerimi analiz edersen yetkimi kaybederim. Sana dlerimi anlatamam." ok korkmu, nk onun dlerinde de ayn patoloji varm, bakalarnn dlerinde ortaya kan ayn hastalk ortaya kacakm. Demi ki: "Yetke

mi kaybedemem. Sana dlerimi an latamam." Freud, ann en byk psikolou, baka herkesin eilimli olduu tm hastalklara eilimlidir. Jung, "Seni terk edeceim" dediinde san dalyesinden dp baylm. Baylvermi. Saatlerce baygn kalm. Srf mridi, "Seni terk edeceim" dedii iin. Buda'ya, "Seni terk edeceim" dersen, onun dp baylacan ha yal edebiliyor musun? On bin mrit onu terk edecek olsa bile mutlu olur. Gitmenin iyi olacan dnd iin ok mutlu olur. Neden? Senin psikologlarn da senin gibidir. Sen den yksek deillerdir. Onlarn da ayn sorunlar vardr, bu yzden bir psikolog analiz edilmek zere bir bakasna gider. Bu, bir doktorun te davi edilmek iin bir baka doktora gitmesi gibi deildir. Doktorlar iin sorun yoktur; onlar affedilebilirler. Ama psikologlar iin sama grnr. Analiz edilmek iin bir bakasna gi den bir psikolog? Bu ne demek? O sradan biri. Psikoloji yalnzca bir meslek. Buda herhangi bir meslekten de il, o sradan bir adam deil. O yeni bir gereklie uyanm; yeni bir var lk durumuna erimi. O artk zirve den bakabilir. Seni anlayabilir, ama sen onu anlayamazsn. Ne kadar u rarsa urasn, senin onu anlayabil meni salamas imknszdr. Sen, onun szcklerinin deil kendisinin, szcklerinin deil ekiciliinin b ysne kaplmadn srece onu yanl anlamaya devam edeceksin. Sen bir demir paras olmadn ve onun manyetizmasna kaplmadn srece, onu anlamay baaramaya caksn; onu yanl anlayacaksn. te bu yzden gremiyorsun. Ama dn

Tohumdaki Potansiyel |

133

yada aydnlanm insanlar hep var. Patoloji fark ediliyor, nk biz pato lojiiz, bu yzden onu grebiliyor, anlayabiliyoruz. kinci olarak, bir kii olsa bile, in sanlk tarihi boyunca aydnlanmaya erimi tek bir insan olsa bile, yalnz ca tek bir Buda olsa bile, bu sana olasl gstermek iin yeterlidir. Bir insann bana gelebiliyorsa, neden senin bana da gelmesin? Bir tohum iek olabiliyorsa, o zaman her tohu mun iinde iek olma potansiyeli vardr. Sen yalnzca bir tohum olabi lirsin, ama artk geleceini biliyor sun. Artk bunun ok daha fazlasnn mmkn olduunu biliyorsun. Ama insan zihninde tersi olmak tadr. Hep byle olmutur. Bir koza grrsn, sonra koza krlr ve bir ke lebek kar. nsanda tam tersi olmu gibi grnr. nsan kelebek olarak domutur ve sonra kozaya girer. Her ocuk, bir daha olacandan ok daha fazla Buda gibidir. Bir ocua bak, gzlerine bak. Onlar bir yetiki nin gzlerinden ok daha Buda gibi dirler. Oturma tarz, hareket etme tarz... Zarafeti, gzellii, o anda ya ay, fkesi bile gzeldir. ylesine eksiksizdir... Bir ey eksiksiz oldu unda gzeldir. fke iinde tepinen ve lk atan ocua bak. Bir bak! Kendinle, seni rahatsz etmesiyle ilgilenme. Yalnz ca olguya bak. fke gzeldir... n k ocuk ylesine eksiksiz bir biim de fke iindedir ki geriye hibir ey kalmamtr. fke odur ve yle ger ektir ki hibir ey basklanmamaktadr. Hibir eyi iinde tutmamakta dr, hareket etmi, fke olmutur. Seni sevgiyle karlayan, yanna yak laan ocua bak: Buda gibidir. Ama ksa srede sen, toplum, onun koza

sna girmesine yardm edeceksiniz ve sonra o kozann iinde lecek. Beikten hemen mezara giriyo ruz. te bu yzden bunca patoloji var. nk kimsenin doal olmasna izin verilmiyor. Patoloji dayatlyor. Sen kafes iindesin, bir lm dzeni ne tutsak olmusun ve o zaman kendiliindenliin ac ekiyor ve sen bundan kamyorsun. te bu yz den bunca patoloji var. Bu patoloji insan yaratm... Ve insan ne kadar uygarlarsa, o kadar patolojik olu yor. Yani artk bir kriter var: lkende daha az deli varsa, bil ki sen daha az uygarsn. lkendeki deliler oalyor sa ve herkes deliriyorsa, herkes psi kanaliste gidiyorsa, bil ki dnyadaki en uygar lkesin. Bir lke optimuma ulatnda, herkes delirir. Uygarlk seni delirtir, nk senin doal benliinde kalma na izin vermez. Her ey basklanr ve basklama yznden her ey bozu lur. Doal bir ekilde nefes bile ala mazsn; baka trls sz konusu olamaz. Soluman bile doal deildir. Derin nefes alamazsn, nk top lum derin nefes almana izin vermez. Derin derin nefes al, nk derin nefesler alrsan igdlerini bastramazsn. Herhangi bir eyi bastrmak istiyorsan, nefes almandaki deiim leri gzlemleyebilirsin. fkeliysen ve bunu basklamak istiyorsan, ne ya parsn? Hemen nefes almay brakr sn. fke ile birlikte nefes derine gi der, nk fkenin scak kan akna ihtiyac vardr, fkenin oksijene ihti yac vardr. fkenin iinde baz kim yasal deiimler gereklemesine ih tiyac vardr ve soluma aracl ile bu deiiklikler gerekleir. Bu yzden ne zaman fkelensen ve onu bask lamak istesen, doal bir ekilde ne fes alamazsn. S nefesler alrsn.

134

OSHO

Srlar

Kitab -2

Bir ocua bak ve bir eyi yapma masn syle. Nefesleri hemen slaacaktr. O zaman derin nefesler ala mayacaktr, nk derin nefesler alrsa emrine uyamaz. O zaman ne dilerse onu yapar. Bu yzden hi kimse derin nefesler bile almamak tadr. Derin nefesler alrsan, cinsel merkezine ieriden masaj yaplm olur ve toplum buna kardr. Ar, s nefesler al. Derine gitme, o za man cinsel merkezine dokunulmaz! Gerekten de, uygar insan derin cinsel orgazma eriemez olmutur, nk derin nefes alamaz olmutur. Ak eyleminde nefeslerin yle derin olmaldr ki tm bedenin ie kar maldr. Aksi halde orgazma ulaa mazsn ve o zaman hayal krklna urarsn. Bu yzden pek ok insan bana geliyor ve yle diyor: "Cinsel likte zevk yok. Mekanik bir eylemmi gibi yapp duruyoruz ve enerji kay boldu. Ondan sonra hayal krkl, depresyon hissediyoruz." Sebep cin sellik deildir, sebep ona eksiksiz bir biimde gitmemeleridir. Yerel bir ey olur, bu yzden yalnzca semen sal verilir. O zaman zayf hissederler ve onun aracl ile hibir ey kazanl mam olur. Bir hayvan gibi tm beden ie ka rsa, bedenin her hcresi heyecanlansa ve titremeye balasa, tm be den elektriksel bir g gibi olsa ve duygular harekete gese, egosuz, basz olsan ve dnce olmasa, sen bir ritimle hareket eden, bir ritimle titreen bir beden olsan, o zaman ondan derin bir zevk alrsn. Geve mi hissedersin... Belirli bir anlam da, tatmin olmu hissedersin. Ama bu olamaz, nk sen derin nefesler almyorsun. ylesine korku yorsun... Bedenine bir bak. Bedeni nin iki kutbu var. Bir kutup, almak

iindir. Ban, almak iindir. st ku tup besin, hava, izlenim, dnce, herhangi bir eyi almak iin. Sen st ksmla alyorsun; bir kutup bu. Alt beden salvermek iindir. Almak iin deildir, aadan hibir ey alamaz sn. Alt beden salvermek, gevemek iin. Sen stten alyorsun ve alttan salveriyorsun. Ama uygar insan yalnzca alyor. Asla salvermiyor. O patoloji yarat yor. Deliriyorsun. Bu tpk yemek ye mek, sonra depolamak, asla dklamamak gibidir. Delirirsin. Dier kut bun kullanlmas gereklidir. Biri cim riyse, otomatik olarak kabz olur. Cimri birine bak: Kabzlktan musta rip olacaktr. Cimrilik bir tr tinsel kabzlktr. Bu yzden biriktirmeye devam eder, asla hibir eyi brak maz. Cinsellie kar olanlar, ne yaptk larn bilmeyen cimrilerdir. Yer durur lar, ama cinsel enerjiyi salvermez ler. Sonra delirirler. Yalnzca cinsel merkezden salvermeye gerek yok tur. Bir olaslk daha vardr. Sahasrardan, ban tepesindeki en yksek noktadan salvermek. te Tantra'nn rettii budur. Ama salverilmelidir, biriktirip duramazsn. Dnyada hi bir ey biriktirilemez. Dnya bir hare kettir, rmak gibidir. eri al ve dar ver. Hep ieri alr, asla dar vermez sen, delirirsin. te olan da budur: Herkes almak ta, kimse vermemektedir. Bir verme an geldii zaman korkuyorsun. Sen yalnzca almak istiyorsun. Akta bile. Birinin seni sevmesini istiyorsun. Te mel ihtiya senin birini sevmen, o za man salverilmi olursun. Biri seni seviyorsa bunun faydas olmaz, n k o zaman yine alyor olursun. Bu iki kutbun ikisi dengede olmaldr; o zaman salkl olursun. Benim nor

Tohumdaki Potansiyel |

135

mal varlk olma dediim budur. Nor mal biri alan ve paralel olarak veren biridir, dengeli biridir. O normaldir. Ben ok fazla alan ve verii den gesiz olan kiiye anormal diyorum. O hepsini vermemektedir. Zaman za man verse bile, zorlamadr. Kendine ait deildir. Ondan bir ey alabilirsin, onu vermeye zorlayabilirsin, ama kendisi vermez. Onun vermesi lav man gibidir, doal deildir. Zorlaya bilirsin ve bazen bu ekilde dklar. Ama kendisi dklamamaktadr, kendisi hazr deildir. Her eyi birik tirip durmak anormaldir. O zaman insan delirir, nk tm sistemi al tst olur. Bu anormaldir ve normalst insan, veren ve asla almayan insandr. ey bunlardr... Hep alan, ama asla vermeyen anormal insan, alma s ve vermesi dengeli olan normal in san ve asla almayan ve yalnzca ve ren normalst insan. Buda veren dir; bir deli alandr. O, Buda'nn kar kutbundadr. ki kutup dengeli ise, normal birisin. En azndan normal ol, nk normal olamazsan der sin ve anormal olursun. te bu yzden dana, yani ver mek, tm dinlerde bu kadar ok vur gulanr. Ver! Ne verirsen ver ama ver ve alma terimleri ile dnme. O za man normalst olursun. Ama bu ok uzak bir eydir. lk nce normal ol, dengeli ol. Ne alrsan, dnyaya geri ver. Sen bir geit olmalsn. Bi riktirme. O zaman asla delirmezsin, asla nevrotik, izofrenik, psikotik ya da her ne ad veriyorsan ondan ol mazsn. Benim normal insan tanmm, dengeli insandr. Tamamen dengeli. Hibir ey alkonulmaz. Nefes alr, sonra onun dar kmasna izin ve rir. eri alnan nefes ile dar verilen

nefes ayndr. Dengelidir. Dengeli ol maya al ve aldn vermen gerek tiini daima hatrla. O zaman canl, salkl, sessiz, huzurlu, mutlu olur sun. Derin bir ritim bulursun ve bu ri tim bir alma verme dengesi aracl ile gerekleir. Ama biz hep daha, daha fazla al ma terimleri ile dnrz. Verme den aldn her ey rahatszlk, geri lim, ac yaratr. Sen bir cehennem olursun. Bir ey almadan nce, hep bir ey salvermeyi dn. Hep iine ektiin nefesi vurguladn hi dik katini ekti mi? Asla da verdiin ne fesi vurgulamazsn. Hep nefes alrsn ve sonra beden nefesi dar atar. Tersine evir; Daha normal olursun. Da verdiin nefesi vurgula. Nefesi becerebildiince dar at ve brak beden ieri eksin. Sen ie ektiin ve salvermedi in zaman, cierlerin karbondioksit ile dolar. Sonra ie ekmeye devam edersin ve asla cierlerini tamamen boaltmazsn Karbondioksidi ieri de kalmaya zorlarsn. O zaman ne feslerin slar ve cierler tamamen karbondioksit ile dolar. lk nce d ar at ve ie ekmeyi unut. Beden onu kendisi halleder. Bedenin kendi bilgelii vardr ve o senden daha aklldr. Sen nefesi dar at ve alma y unut. Korkma, lmezsin. Beden ie eker ve ne kadar gerekiyorsa o kadar eker. Sen ne kadarn dar atmsan o kadarn eker ve bir den ge olur. Sen ieri ekersen, dengeyi bozmu olursun, nk sendeki bi riktirmeyi seven bir zihindir. ok, pek ok evde kaldm ve gr dm ki, insanlar yle ok ey birikti riyorlar ki yaayamyorlar, yaayacak yerleri kalmyor. Ve biriktirmeye de vam ediyorlar. Biriktiriyorlar, biriktiri yorlar ve bir gn o eylere ihtiyalar

136

OSHO

Srlar

Kitab -2

olacan dnyorlar. Gerekmeyen ne varsa biriktirme. Ve bir eye biri nin senden daha fazla ihtiyac varsa, ona vermek daha iyidir. Veren biri ol, o zaman patolojik olmazsn. Tm eski uygarlklar dana'ya, vermeye da yanr. Bu ada uygarlk biriktirme

ye dayanmaktadr. te bu yzden daha fazla insan anormaldir, nevrotiktir. Herkes nereden alacan sor maktadr ve hi kimse nereye gidip vereceini, kime vereceini sorma maktadr.

Tohumdaki Potansiyel |

137

Son Soru:
Osho, her gn, her konumanda, farkndalktan bahsediyorsun. Eksiksiz farkndalktan, kesintisiz farkndalktan vesaire. Ayn zamanda, bunun zihinle, bir dncenin tekrarlanmas ile baarlamayacan syledin. Bunun hissedilmesi gerektiini syledin. Ama insan baarmazsa nasl hissedebilir? Baarnn habercisi olan duygu nedir? Henz olmayan bir ey na sl hayal edilebilir, nasl tasarlanr? Bu da m dlayan zi hin ile olur? Tm sre nedir? Nasl mmkn klnabilir?

Farkndaln zihinle baarlmaya cam sylediimde, bu konuda dnerek baaramayacan kastet tim. Onun hakknda dnp durabi lirsin, ama bir ember zerinde hare ket ediyor olursun. Zihinle baarl mayacam sylediimde, dncey le baarlamayacan kastediyorum. Uygulaman, yapman gereklidir. An cak yaparak baarlabilir, dnle rek deil; ilk ey budur. Bu yzden farkndaln ne olduu, ona nasl eriilebilecei, sonucun ne olaca hakknda dnp durma. Dn me, yapmaya bala. Sokakta yrrken, farkndalkla yr. Zordur ve unutup duracaksn, ama korkma. Hatrladnda, yeniden uyank ol. Her adm eksiksiz uyank lk ile, bilerek at, admla kal, zihnin baka bir yere gitmesine izin verme. Yemek yerken, ye; farkndalkla i ne. Her ne yapyorsan, mekanik ola rak yapma... O farkldr. Ve yalnzca hissedilebilir dediimde, anlam u

dur: rnein, elimi mekanik olarak kaldrabilirim, ama bir de elimi ek siksiz uyanklk ile kaldrabilirim. Zih nim elimi kaldrdmn bilincinde olur. Yap, dene... Bir kez mekanik olarak, sonra uyanklkla. Deiiklii hissedeceksin. Nitelik hemen dei ir. Uyanklkla yr, o zaman farkl yrrsn; yryne farkl bir zara fet gelir. Daha ar, daha gzel bir bi imde yrrsn. Mekanik olarak y rrsen, yalnzca yrmeyi bildiin den ve uyank olma gerei olmad ndan, o zaman yryn irkin olur, onda zarafet olmaz. Her ne ya pyorsan uyanklkla yap ve fark his set. Ben "hisset" derken, gzlemle demek istiyorum. lk nce mekanik olarak, sonra farkndalkla yap ve far k hisset. O zaman fark hissedebilir sin. rnein, farkndalkla yemek yer sen, bedenin ihtiya duyduundan daha fazlasn yiyemezsin. nsanlar

1 38

OSHO

Srlar

Kitab -2

bana geliyor ve diyorlar Ki: "Bize di yet ver. Kilom gittike artyor, bede nim biriktirip duruyor. Bize diyet ver." Onlara yle diyorum: "Diyeti d nme, bilinci dn. Diyet yaparsan hibir ey olmaz. Yapamazsn. Bir gn yaparsn, ertesi gn brakrsn. Srdremezsin. Daha ok, farkndalkla yemek ye." Nitelik deiir. Farkndalkla ye mek yersen, daha fazla inersin. Bi linsiz, mekanik alkanlkla, yalnz ca midene bir eyler doldurursun. Hi inemezsin, yalnzca tktryor olursun. O zaman zevk olmaz ve zevk olmadndan, zevk almak iin daha fazla yiyecee ihtiyacn olur. Tat olmaz, bu yzden daha fazla yi yecee ihtiyacn olur. Sen uyank ol ve neler olacan gr. Uyanksan, daha fazla inersin, daha fazla tadarsn, yemek yemenin zevkini hissedersin ve buna daha fazla zaman harcarsn. Yemeini ye mek iin yarm saat harcyorsan, ay n miktarda yemei eksiksiz farkndalkla yemek iin bir buuk saate ihtiyacn olur. kat fazla zaman. Yarm saatte ayn miktarn yalnzca te birini yemi olursun ve daha doygun hissedersin; yemekten daha fazla zevk alrsn. Ve beden zevk al dnda, sana ne zaman duracan syler. Beden hi zevk almadnda, asla ne zaman duracan sylemez, bu yzden sen devam edersin. O za man beden donuklar. Bedenin ne dediini asla duymazsn. Sen orada olmadan yemek yiyor sun; bu sorun yaratyor. Orada ol, o zaman sre yavalar. Bedenin ken disi, "Yeter!" der. Bedenin bunu sy ledii an doru andr. Farknda olur san, bedenin emrini ihlal edemezsin.

Durursun. Bu yzden bedenin bir eyler sylemesine izin ver. Beden her an bir eyler sylemektedir, ama sen orada deilsin, duymuyorsun. Uyank ol, o zaman duyarsn. Ve ben "hisset" derken, zor oldu unu biliyorum. Farknda olmadan farkndal nasl hissedebilirsin? Ben Buda'nn aydnlanmasn hisse debileceini sylemiyorum, ama in sann bir yerlerden balamas gerek lidir. Tm okyanusu elde edemeyebi lirsin, ama bir damla, yalnzca bir damla sana tadn verebilir ve tat ay ndr. Tek bir an iin farknda olsan bile, Budal tatm olursun. Anlk tr, ksa bir baktr, ama artk daha fazlasn bilmektesindir. Bu asla d nmekle olmaz; yalnzca hisset mekle olur. Vurgu hissetmek zerindedir, nk vurgu 'yaanm' bir deneyim zerindedir. Dnmek sahtedir, ak zerine dnebilir, teoriler yaratabi lirsin. Hatta ak tezi, akn ne olduu zerine doktora bile yapabilirsin; hem de hi k olmadan yapabilir sin bunu. Akn ne olduunu bilme yebilirsin; onu hi hissetmemi ola bilirsin. Hibir ekilde benlikte by meden bilgide byyebilirsin. Bunlar iki ayr boyuttur. Bilgide byyp du rabilirsin. Ban gittike byr, b yr, ama sen ayn minik benlik ola rak kalrsn. O zaman hibir ey gerekten b yyor olmaz. Yalnzca birikiyor olur. eyleri hissetmeye baladnda b yrsn, benliin byr. nsann bir yerlerden balamas gereklidir, bu yzden bala! Hatalar olacaktr, ol mak zorundadr. Sen unutup dura caksn, bu doaldr. Ama hayal krk lna urama, "Yapamyorum!" diye rek aba gstermekten vazgeme.

Tohumdaki Potansiyel |

139

Yapabilirsin! Sende, sa'da ya da Buda'da var olan ayn olaslk var. Sen tohumsun; hibir eksiin yok. Sen yalnzca bir aranjmansn, yalnzca kaotik bir btnsn; her eyin var. Bir Buda olabilirsin, ama nitelikleri nin yeniden dzenlenmesi gerekli.

u anda sen kaotiksin, nk bir dzen yok. Sen ladn zaman farknda olarak, meye balar ve senfoni halini alr. farknda olmaya ba dzen gelir. Yalnzca her ey dzene gir sendeki Bu kaos bir

49. BLM

Bilinle Yapmak

- SUTRALAR -

73 Yazn tm la gir. gkyzn sonsuzca berrak grdnde, ayn berrak

74 Shakti, tm uzay, sanki kendi kafana dolmu, o parlakla dalm gibi gr. 75 Uykuda, uyanklkta, d grrken kendini k olarak bil.

Gzlerine bakarken orada ol duunu hi grmyorum. Sanki yoksun. Bo bo varsn ve tm aclarnn z bu. Hi orada olmadan canl olabiliyorsun ve orada deilsen kendi varoluun can sknt s oluyor. Olan da bu. Bu yzden gzlerine baktmda seni orada bu lamyorum. Daha gelmedin, daha ol madn. Durum orada, olaslk ora da... Her an sen de orada olabilir sin... Ama henz deilsin. Bu yokluun farkna varmak, meditasyona, aknla giden yolculua balamaktr. Bir ekilde skaladnn farkndaysan... Varsn, ama neden, bilmiyorsun; nasl, bilmiyorsun, iin de kimin var olduunu bile bilmiyor sun. Tm aclar bu farknda olma mak yaratyor, nk bilmeden, yap tn her ey ac getiriyor. Temel olan ne yaptn deil; onu varlnla m, yoksa yokluunla m yaptn, nem li olan bu. Her ne yaparsan, tm varlnla yaparsan, hayatn esrik olur; bir mut luluk olur. Bir eyi sen orada olma dan, dalgn dalgn yaparsan, hayatn ac olur. yle olmak zorundadr. Ce hennem senin yokluun demektir. Yani iki tr arayan vardr: Bir tr arayan hep ne yapacan aramakta dr. O arayan yanl yoldadr, nk asl mesele yapma meselesi deildir. Mesele olma meselesidir... Ne oluna ca, nasl olunaca. Bu yzden asla eylem ve yapma terimleri ile dn me, nk her ne yaparsan, eer sen yoksan, anlamsz olacaktr. Dnyada da yaasan manastrda da, kalabaln iinde de ilev gstersen Himalayalar'daki ssz bir nokta da da, hi fark etmez. Burada yok san, orada da yok olacaksn ve ne yaparsan yap -kalabalkta ya da yal nzken- sana ac getirecek. Orada

deilsen, o zaman ne yaparsan yap yanltr. kinci tr ve doru arayan tr, ne yapacan aramaz, nasl olacan arar. lk ey nasl olmaktr. Gautam Buda'ya bir adam gelmi. ylesine byk bir tutkuyla, ylesine ok duygudalkla doluymu ve Gau tam Buda'ya sormu: "Dnyaya yar dm etmek iin ne yapabilirim?" Buda'nn gld ve adama yle dedii anlatlr: "Hibir ey yapamaz sn, nk sen yoksun. Yokken nasl herhangi bir ey yapabilirsin ki? Dn yay dnme. Dnyaya nasl hizmet edeceini, bakalarna nasl yardm edeceini dnme." Buda demi ki: "lk nce ol... Ve eer varsan, o za man ne yaparsan yap bir hizmet olur, bir duaya dnr, sevecenlie dnr. Dnm noktas varlndr. Benliin devrimdir." ki yol unlardr: Eylem yolu ve meditasyon yolu. Bunlar taban taba na zttr. Eylem yolu temel olarak bir yapan olarak seninle ilgilenir. Senin eylemlerini deitirmeye alr; se nin karakterini, ahlakn, ilikilerini deitirmeye alr, ama asla seni deitirmeye almaz. Meditasyon yolu tamamen farkldr. O senin ey lemlerinle ilgilenmez; dorudan, yaknen seninle ilgilenir. Senin ne yap tn nemli deildir. Senin ne oldu un nemlidir. Ve temel olan, birin cil olan budur, nk tm eylemler senden kaynaklanr. Unutma, eylemlerin deitirilebi lir, dntrlebilir, hatta yerine ta ban tabana zt eylemler konulabilir, ama bunlar seni deitirmez. Hibir dsal deiim isel devrim getirmez, nk dsal olan yzeyseldir ve en iteki z dokunulmam kalr; ne yap tn sonucunda, dokunulmam ka lr. Ama tersi devrim getirir: En iteki nven deiirse, yzey de otomatik

144

OSHO

Srlar

Kitab -2

olarak deiir. Bu yzden temel me seleyi dn; ancak o zaman bu me ditasyon tekniklerine girebiliriz. Ne yaptnla ilgilenme. Bu hile olabilir, bu maya asl sorundan ka mak iin bir ara olabilir. rnein, iddet dolusun. iddetsiz olmak iin her abay gsterebilir, iddetsiz ola rak dindar olduunu dnebilirsin; iddetsiz olarak ilahi olana yaklat n dnebilirsin. Zalimsin ve seve cen olmak iin her abay gsterebi lirsin. Yapabilirsin ve hibir ey dei mez ve sen ayn kalrsn. Zalimliin sevecenliinin bir paras olur. Ve bu daha tehlikelidir. iddetin iddetsizliinin bir paras olur. Bu daha in cedir. iddetli bir biimde iddetsiz olursun. iddetsizliin iddetin tm deliliini tar ve sevecenliin aracl ile zalim olursun. Hatta sevecenliin yznden adam ldrrsn; insanlar ldr mtr de. Pek ok sava din var dr. Sevecenlik ruhuyla savarlar. ok sevecen bir ekilde, ok iddet siz bir biimde ldrebilirsin; sevgiy le ldrebilirsin, nk ldrdn kiinin iyilii iin ldrmektesindir. Sen onu kendisi iin ldrrsn, kendi hatr iin, ona yardm etmek iin. Eylemlerini deitirebilirsin ve bu eylemleri deitirme abas yalnzca temel deiimden kamak iin bir ara olabilir. Temel deiim udur: lk nce sen olmalsn. Daha uyank olmalsn, benliin hakknda daha bi linli olmalsn, ancak o zaman sana bir varlk gelir. Sen asla kendini hissetmiyorsun, hatta bazen hissettiinde, bakalar aracl ile hissediyorsun: Heyecan, uyarlma, tepki aracl ile. Baka bi rine ihtiya oluyor ve baka biri saye sinde sen kendini hissedebiliyorsun.

Bu samadr. Yalnz bana, heyecan olmadan, ayna grevi grecek kimse olmadan uykuya dalyorsun, skl yorsun. Asla kendini hissetmiyorsun. Bir varlk yok. Dalgn dalgn yayor sun. Bu dalgn varolu dindar olmayan zihindir. Kendi varlnla, kendi ben liinin ile dolmak dindar olmak tr. Bu yzden ilk nokta olarak unu hatrla: Ben eylemlerinle ilgilenmiyo rum. Yaptklarn nemsizdir. Ne ol duun... Yok, mevcut, farknda, far knda deil... Benim ilgilendiim bu dur. Ve konuacamz bu teknikler, seni daha mevcut klacak, seni im diye ve buraya getirecek teknikler dir. Senin kendini hissetmen iin ya baka birine ya da gemie ihtiya vardr. Gemi aracl ile, gemi anlar aracl ile kendi kimliini his sedebilirsin. Ya da gelecee ihtiya vardr... Dlerini yanstabilirsin. de allerini, gelecek yaamlarn, mokay yanstabilirsin. Var olduunu hissetmek iin ya gemi anlara ya gelecee yansttk larna ya da baka birine ihtiyacn vardr ama tek bana sen yeterli de ilsin. Hastalk budur ve tek bana sen yeterli olmadn srece, senin iin hibir ey yeterli olmaz. Ve bir kez tek bana sen kendin iin yeter li olduunda, muzaffer kmsndr, mcadele sona ermitir. Artk daha fazla ac olmayacaktr. Geri dn sz bir nokta gelmitir. Bu noktann tesinde gzellik, ebedi mutluluk vardr. Bu noktadan nce ac ekiyordun, ama tuhaf e kilde bu ac senin kendi iindi. Ken di acn yaratyor olman bir mucize. Eer onu baka biri yaratyorsa, o za man onun tesine gemek zordur. Onu dnya yaratyorsa, sen ne yapa bilirsin? Ama sen bir eyler yapabil

Bilinle Yapmak |

145

diine gre, bu acn baka birinin yaratt anlamna gelir. Bu senin k busundur. Ve onun temel unsurlar unlardr: lk ey: Sen hep var olduunu d nr durursun, var olduuna inanr sn. Bu yalnzca bir inantr. Sen hi kendi kendinle karlamadn, hi kendinle yz yze gelmedin; hi ken dinle tanmadn, bir buluma olma d. Sen yalnzca var olduuna inan yorsun. Bu inan tamamen unut. yi bil ki, henz olmadn, henz yoksun, nk bu sahte inanla asla dnemezsin. Bu sahte inan yznden tm yaamn sahte oluyor. Gurdjieff mritlerine yle der mi: "Bana ne yapacan sorma. Hi bir ey yapamazsn, nk bir ey yapmak iin ilk nce sana ihtiya var. Ve sen orada deilsin, o zaman bunu kim yapacak? Sen yapmay d nebilirsin, ama hibir ey yapa mazsn." Bu teknikler sana yardmc ol mak, seni geri getirmek iindir; se nin, kendinle karlaacan bir du rum yaratmak iin. Pek ok eyin yok edilmesi gerekecektir. Yanl olan, sahte olan her eyin. Gerek belirmeden nce sahtenin gitmesi gereklidir; yok olmas gereklidir. Ve sahte fikirler unlardr: Senin var ol duun. Sahte fikirler unlardr: Bir ruhunun, atma'nn olduu, senin Brahma olduun. Olmadndan de il, ama bu fikirler sahtedir. Gurdjieff, iinde bir ruh olmad zerinde srar ederdi. Tm gelenek lere kar karak unu sylerdi: "n sann ruhu yoktur. Ruh yalnzca bir olaslktr... Olabilir de, olmayabilir de. Ona eriilmesi gereklidir. Sen yalnzca bir tohumsun."

Ve bu vurgu iyidir. Olaslk orada dr, potansiyel oradadr, ama henz gereklemi deildir. Ve biz Gita'y, Upaniadlar', ncil'i okuruz ve ruhun biz olduumuzu hissederiz.* Aa ol duunu dnen bir tohum gibi. Aa orada gizlidir, ama henz orta ya kmamtr. Ve bir tohum olarak kalabileceini, bir tohum olarak le bileceim hatrlamak iyidir. nk aa kendi bana filizlenemez. Bu nun iin bilinli olarak bir eyler yap man gereklidir, nk o ancak bilin aracl ile byr. ki tr byme vardr. Biri bilin siz, doal bymedir: Durum varsa, ey byr. Ama ruh, atma, en isel benlik, iindeki ilahi olan, tamamen farkl trden bir bymedir. Yalnzca bilinle byr. Bu doal deil doa st bymedir. Doaya braklrsa bymez; evri me braklrsa asla evrimlemez. Bi linli olarak bir eyler yapman gerekir, o konuda bilinli bir aba gstermen gerekir, nk ancak bilin sayesinde byr. Bilin bir kez oraya odaklann ca, byme gerekleir. Bu teknikler seni daha bilinli klmak iindir. imdi teknikleri konuacaz.

73. Teknik

Yazn tm gkyzn berrak grdnde, ayn gir.

sonsuzca berrakla

Yazn tm gkyzn sonsuzca berrak grdnde, ayn berrakla gir. Zihin bir kargaadr; hi berraklk yoktur. Ve zihin daima kalabalktr, daima bulutludur; asla ak gkyz deildir, bulutsuz, bo deildir. Zihin byle olamaz. Zihnini berraklatra-

* "Tohum" szc Kuran'da iki srede geer: Bakara suresi, Vaka Sresi. (Ed. n.)

146

| 0SHO

Srlar

Kitab -2

mazsn; zihnin doasnda byle ol mak yoktur. Zihin berrak olmad durumda kalacaktr. Zihni geride b rakabilirsen, aniden zihni aar, on dan kabilirsen, berraklk bana ge lir. Sen berrak olabilirsin ama zihin olamaz. Berrak zihin diye bir ey yoktur; asla olmamtr ve asla olma yacaktr. Zihin berrak olmamak, kar gaa demektir. Zihnin yapsn anlamaya al ve o zaman bu teknik senin iin berrak olacaktr. Zihin nedir? Daimi bir d nce sreci, daimi bir dnce ala y... lgili, ilgisiz, anlaml, anlamsz... Her yerden toplanm pek ok okboyutlu izlenim. Tm yaam bir top lamadr, toz toplamadr. Ve bu srer, srer. Bir ocuk doar. ocuk berraktr, nk zihin yoktur. Zihin belirdii an berrak olmay, kargaa da balar. Bir ocuk berraktr, bir berraklktr, ama bilgi, kltr, din, koullanma toplamas gereklidir. Gerekli, fayda l... Her yerden, pek ok kaynaktan pek ok ey toplamas gerekecek tir... Zt, elikili kaynaklardan. Bin lerce, binlerce kaynaktan toplaya caktr. O zaman zihin bir pazar yeri, bir kalabalk olacaktr ve bunca kay nak yznden kargaa olacaktr. Ve ne toplarsan topla hibir ey kesin deildir, nk bilgi daima byyen bir itir. Birinin bana anlatt bir hikyeyi hatrlyorum. Adam byk bir aratr macyd ve bana, be sene boyunca tp fakltesinde ona ders veren bir profesr anlatt. Profesr konusun da byk bir limmi. Yapt son ey rencilerini toplayp onlara unu sylemek olmu: "Sana bir ey daha retmeliyim. Her ne retmisem, yalnzca yzde ellisi doru, kalan yz de elli tamamen yanl. Ama sorun u, hangi yzde elli doru, hangi yz de elli yanl... Bilmiyorum."

Tm bilgi ant byledir. Hibir ey kesin deildir, kimse bilmez, herkes el yordam ile ilerler. El yor dam ile sistemler yaratrz ve binler ce, binlerce sistem vardr. Hindular bir ey syler, Hristiyanlar baka bir ey syler, Mslmanlar bambaka bir ey syler. Hepsi elikilidir, hep si birbiri ile eliir; hibir anlama, hibir kesinlik yoktur. Ve tm bu kaynaklar zihninin kaynaklardr. Toplarsn: Zihnin bir hurdalk haline gelir; orada kargaa olur. Yalnzca fazla bilgisi olmayan insan emin ola bilir. ne kadar ok bilgin olursa, o kadar kararsz olursun. lkel insanlar daha emindi ve da ha berrak grnyordu. Hibir ber raklk yoktu. Yalnzca onlarla elie cek gereklerin farknda deillerdi. ada zihin daha karmaksa, sebe bi amzda daha ok eyin bilinme sidir. Daha fazla biliyorsan kafan da ha fazla karr, nk artk daha faz la bilgin var ve ne kadar ok bilirsen o kadar kararsz olursun. Yalnzca ahmaklar emin olabilir, yalnzca ah maklar dogmatik olabilir, yalnzca ahmaklar asla tereddde dmez. Ne kadar ok bilirsen, ayaklarn o ka dar havada kalr, o kadar tereddde dersin. Sylemek istediim u, zi hin ne kadar ok byrse, zihnin do asnn kargaa olduunu o kadar ok bilirsin. Yalnzca ahmaklar emin olabilir derken, bir ustann ahmak olduunu kastetmiyorum. nk o kararsz de ildir. Fark hatrla. O emin deildir, kararsz deildir. Yalnzca berraktr. Zihin ile, kararszlk vardr; ahmak zi hin ile, eminlik vardr. Zihinsizlikle, eminlik ve kararszlk, ikisi de kaybo lur. Buda bir berraklk, bir uzam, bo uzaydr. O emin deildir... Emin olu nacak hibir ey yoktur. O kararsz

Bilinle Yapmak |

147

deildir, nk Kararsz olunacak hibir ey yoktur. Yalnzca kesinlik arayan biri kararszla debilir. Zi hin daima kararszdr ve daima ke sinlik aramaktadr; daima kargaa iinde, daima berraklk arayan. Bir usta, zihni geride brakandr ve zihin le her ey kargaadr, her ey kesin liktir, her ey kararszlktr, her ey geride braklr. u ekilde bak: Bilincin tpk gk yz gibidir ve zihnin tpk bulutlar gibidir. Bulutlar gkyzne dokuna maz. Onlar gelir, giderler; geride hi bir yara izi kalmaz. Gkyz bakir kalr: Kayt yok, ayak izi yok, bulutlar dan kalan hibir ey yok, an yok. Onlar gelirler ve giderler; gkyz le kesiz kalr. Sende de byledir: Bilin lekesiz kalr. Dnceler gelir, gider ler, zihinler evrimleir ve kaybolur. Tek bir zihnin olduunu dnme; pek ok zihnin var, bir kalabalk var. Zihinlerin deiir durur. Bir komnistsin, o zaman belirli bir zihin trn var. Komnizmi bra kp komnizm kart olabilirsin. O zaman farkl bir zihnin olur; yalnzca farkl da deil, tamamen zt. Elbise deitirir gibi zihinlerini deitirip du rabilirsin. Deitirir durursun. Sen farknda olmayabilirsin. Bu bulutlar gelir, giderler. Berrakla, ancak gk yznn farkna varrsan eriilebilir; eer odan deiirse. Gkyzne odaklanmamsan bulutlara odaklanmsndr. Bulutlar brak, gky zne odaklan. Bu teknik yle diyor:

Yazn tm gkyzn berrak grdnde, ayn gir.

sonsuzca berrakla

Gkyz zerine meditasyon yap; bulutsuz bir yaz g, sonsuzca bo ve berrak, zerinde hareket eden hibir ey yok, btn bakirlii iinde. Onun zerine tefekkre dal, onun

zerine meditasyon yap ve bu ber rakla gir. Bu berraklk ol, bu uzay gibi berraklk ol. Ak, bulutsuz gkyz zerine meditasyon yaparsan, aniden zihnin kaybolduunu, zihnin geride kald n hissedersin. Boluklar olur. Ani den, sanki iine berrak gkyz gir mi gibi hissedersin. Aralklar olur. Bir sre iin, dnceler kesilir... Tpk trafiin durmas, hi kimsenin hareket etmemesi gibi. Balangta yalnzca birka sani yeliine olur, ama bu anlar bile d ntrcdr. Yava yava zihin ya valar, daha byk aralklar belirir. Dakikalarca dnce olmaz, bulut olmaz. Ve hi dnce olmadnda, bulut olmadnda, dardaki gky z ile ierideki gkyz bir olur, n k tek engel dncedir, duvar yara tan dncedir; srf dnce yzn den dsal olan dsal, isel olan i sel olarak kalr. Dnce yokken d sal ile isel arasndaki snrlar kalkar, bir olurlar. Gerekte snrlar zaten yoktu. Yalnzca dnce yznden, engel yznden yle grnyordu. Gkyz zerine meditasyon yap mak gzeldir. Uzan ki yeryzn unutabilesin; ssz bir plajda, herhan gi bir yerde srt st uzan ve gky zne bak. Ama berrak bir gkyz faydal olur. Bulutsuz, sonsuz... Yal nzca bakarak, gkyzn izleyerek, onun berrakln hisset... Bulutsuz luunu, snrsz boluunu... Ve son ra o berrakla gir, onunla bir ol. Gkyz, uzay olmusun gibi hisset. Balangta, srf gkyz zerine meditasyon yaparak, baka hibir ey yapmayarak, aralklar belirmeye balar, nk her ne gryorsan ii ne girer, her ne gryorsan seni i ten uyandrr; her ne gryorsan res medilir, yanstlr.

148

OSHO

Srlar

Kitab -2

Bir bina gryorsun. Yalnzca g remezsin onu; o anda iinde bir ey olmaya balar. Bir adam, bir kadn, bir araba gryorsun... Herhangi bir eyi. O yalnzca darda deildir, ie ride bir ey balamtr, yansmas balamtr ve sen ona tepki verme ye balamsndr. Bu yzden grd n her ey seni ekillendirir, seni sen yapar, seni deitirir, seni yara tr. Dars daima ierisi ile ilikilidir. Ak gkyzne bakmak iyidir. Srf boluk gzeldir, orada snr yok tur. Senin kendi snrlarn kaybolur, nk snrsz gkyz iinde yansr. Ve eer gzlerini krpmadan bakabi lirsen, bu iyi olacaktr. Gzlerini krp madan bakabilirsen. nk gzlerini krparsan, dnce srelerin de vam eder. Gzlerini krpmadan bak. Bolua bak, o bolua git, onunla bir olduunu hisset ve her an gky z iine girecektir. lk nce sen gkyzne giriyor sun, sonra gkyz senin iine giri yor. Ve bir buluma oluyor: sel gkyz dsal gkyz ile buluu yor. O bulumada fark edi vardr. O bulumada zihin yoktur, nk bu luma yalnzca zihin orada deilken gerekleebilir. O bulumada ilk de fa zihinsiz olursun. Kargaa olmaz. Kargaa zihinsiz var olamaz. Ac ol maz, nk ac da zihinsiz var ola maz. Bu gerei gzlemlediin hi oldu mu? Acnn zihinsiz var olamadn? Zihinsizken ac ekemezsin. Kaynak orada deildir. Sana bu acy kim salayacak? Kim sana ac verecek? Ve ayns dier ynden de dorudur: Zihnin olmadan sen ac ekemezsin ve zihnin varken mutlu da olamaz sn. Zihin asla mutluluk kayna da olamaz. sel ve dsal gkyz bulutu unda, tek bir an iin bile olsa zihin

kaybolur ve sen yeni bir yaamla do larsn. O yaamn nitelii tamamen farkldr. O sonsuz, lmle kirlenme mi, hibir korku ile kirlenmemi ya amdr. O bulumada sen burada ve u anda, imdide olursun... nk gemi dncelere aittir, gelecek dncelere aittir. Gemi ve gele cek zihninin paralardr. imdi varo lutur. Senin zihninin bir paras de ildir. Bu an zihnine ait deildir. Gemi olan an ona aittir; henz gelmemi olan an ona aittir. Bu an asla sana ait deildir. Tersine, sen bu ana aitsin. Sen burada varsn, u anda, burada. Zihnin baka bir yerde vardr, daima baka bir yerde. Ykn at. Bir sfi gizemciyi okuyordum. Is sz bir yolda yolculuk ediyormu, yol terk edilmimi ve kz arabas ile bir ifti grm. Araba amura sap lanmm. ifti kz arabasnda el ma tayormu, ama kaba yolda bir yerde arabann arka tahtas zl m ve elmalar salm. Ama o bu nun farknda deilmi; ifti farknda deilmi. Arabas amura saplannca ilk n ce bir ekilde karmaya alm, ama tm abalar bounaym, bu yzden, "imdi arabamn ykn boaltmalym, o zaman ekip kar tabilirim" diye dnm. Arkasna bakm. Geriye bir dzine elma bile kalmamm. Yk tamamen gitmi. Acsn hissedebilirsin. Sfi ileden kan iftinin yorumunu anlatyor anlarnda. Adam demi ki: "Saplan d, kahrolas! Sapland!.. Ve indire cek tek bir lanet elma bile yok!" Tek olaslk, arabay ekebilmek iin y k indirmekmi; ama imdi... ndire cek yk yokmu! Neyse ki sen bu ekilde saplan m deilsin. Ykn atabilirsin...

Bilinle Yapmak |

149

Araban ok ykl. Zihin ykn ata bilirsin ve zihnin orada olmad an uabilirsin; uma yeteneine kavu ursun. Bu teknik, gkyznn berrakl na bakmak ve onunla bir olmak, en ok uygulananlardan biridir. Onu pek ok gelenek kullanmtr. Ve zellikle de ada zihin iin ok fay daldr, nk yeryznde hibir ey kalmamtr. Yeryznde zerine meditasyon yaplacak hibir ey kal mamtr. Yalnzca gkyz kalm tr. evrene bakarsan, her eyin in san yapm olduunu, her eyin snr l olduunu, bir snr, bir engeli oldu unu grrsn. Neyse ki yalnzca gkyz hl zerine meditasyon yapmaya aktr. Bu teknii dene, faydal olacaktr, ama eyi hatrla. Bir: Gzlerini krpmadan bak. Gzlerin acmaya balasa bile, gzyalar aksa bile, en dielenme. O gzyalar bile yk at mann bir parasdr; faydal olacak lardr. O gzyalar gzlerini daha masum, daha taze klacaktr... Ykan m gibi. Bakmaya devam etmelisin. kinci nokta: Gkyzn dn me, unutma. Gkyz hakknda d nmeye balayabilirsin. Pek ok iir hatrlayabilirsin, gkyz hakknda gzel iirler... O zaman asl noktay skalarsn. O konuda dnmeyecek sin. Ona gireceksin, onunla bir ola caksn, nk o konuda dnmeye balarsan, yine bir engel yaratlr. Gkyzn yine skalam olursun, yine bir engel yaratlr. Gkyzn yi ne skalyor olursun ve yine kendi zihnine kapanm olursun. Gkyz hakknda dnme. Gkyz ol. Yal nzca bak, gkyzne git ve brak gkyz senin iine gelsin. Sen gk yzne gidersen, gkyz hemen se nin iine girecektir.

Bunu nasl yapabilirsin? Nasl ya parsn, bu gkyzne girii? Gittike daha, daha uzaklara bak. Bakmaya devam et... Sanki snr bulmaya alyormusun gibi. Derinlere git. Ya pabildiin kadar ok git. Bu hareket snr kracaktr. Ve bu yntem en az krk dakika yaplmaldr; bundan az ie yaramaz, pek faydal olmaz. Gerekten bir olduunu hissetti inde, o zaman gzlerini kapatabilir sin. Gkyz iine girdiinde gzleri ni kapatabilirsin. O zaman ieride de grebilirsin. O zaman gerek olmaz. Bu yzden krk dakika sonra, birliin gerekletiini, bir birlik olduunu, onun bir paras olduunu, artk zi hin kalmadn hissettiinde gzleri ni kapat ve ierideki gkyznde kal. Berraklk nc noktaya yardm c olacaktr: Ayn berrakla gir. Ber raklk faydal olacaktr. Lekesiz, bu lutsuz gkyz. Sen, evreni saran berrakln farknda ol. O konuda d nme; yalnzca berrakln, safln, masumluun farknda ol. Bu szck lerle tekrarlanmayacak. Onlar d nmeyecek, hissedeceksin. Ve bir kez gkyzne bakmaya baladn da his gelecektir, nk bu eyleri hayal etmek sana dmez... Onlar zaten oradadr. Bakarsan, bana gel meye balarlar. Gkyz saftr, var olan en saf eydir. Hibir ey onu kirletemez. Dnyalar gelir gider, yeryz orada dr, sonra kaybolur ve gkyz saf kalr. Saflk oradadr. Onu yanstman gerekmez; yalnzca hissedersin... Hissedebilmek iin ona ak olmal sn... Ve berraklk oradadr. Brak gkyz bana gelsin. Onu zorlaya mazsn; yalnzca olmasna yardmc olabilirsin. Aslnda tm meditasyonlar bir eylerin olmasna izin vermektedir. Asla saldrganlk terimleri ile dn

150

OSHO

Srlar

Kitab -2

me, asla bir eyleri zorlama terimleri ile dnme. Hibir eyi zorlayamaz sn. Gerekten de, sen zorlamaya a ltn iin bunca acy yaratmsndr. Hibir ey zorlanamaz, ama sen bir eylerin olmasna izin verebilir sin. Diil ol. eylerin olmasna izin ver. Edilgen ol. Gkyz tamamen edilgendir: Hibir ey yapmamakta dr, yalnzca orada kalmaktadr. Yal nzca edilgen ol ve gkyznn altn da kal... Savunmasz, ak, diil, sal drgan tavr olmadan... te o zaman gkyz iine ileyecektir.

Yazn tm gkyzn berrak grdnde, ayn a gir.

sonsuzca berrakl

Ama yaz deilse ne yapacaksn? Gkyz bulutluysa, berrak deilse, o zaman gzlerini kapat ve isel gk yzne gir. Gzlerini kapat ve baz dnceler grrsen, gkyznde szlen bulutlar gibi gr onlar. Fo nun, gkyznn farknda ol ve d ncelere kar kaytsz kal. Biz dncelerle ok fazla ilgileni riz ve aralklarn hi farkna varma yz. Bir dnce geer ve bir dieri girmeden nce bir boluk olur... O aralkta gkyz grnr. Ne zaman dnce olmasa, orada ne vardr? Orada boluk vardr. Bu yzden eer gkyz bulutluysa... Yaz deilse ve gkyz berrak deilse... Gzlerini kapat, zihnini fona, zerinde dn celerin gelip gittii isel gkyzne odakla. Dncelere fazla dikkat et me; zerinde hareket ettikleri bolu a dikkat et. rnein, bu odada oturuyoruz. Bu odaya iki ekilde bakabilirim. Ya sana bakarm ve senin iinde oldu un bolua, iinde bulunduun odaya kaytsz kalrm... Sana baka rm, zihnimi senin nerede olduuna odaklarm, senin iinde bulunduun

odaya deil... Ya da odam deiti ririm: Odaya bakabilirim ve sana ka ytsz kalrm. Sen oradasn, ama vur gum, odam oda zerinde olur. O zaman tm perspektif deiir. Bunu isel dnyanda yap. Bolu a bak. Dnceler onun iinde ha reket ediyor; onlara kaytsz kal, on lara dikkat etme. Oradadrlar; orada olduklarn, hareket ettiklerini not et. Trafik sokakta hareket ediyor. Soka a bak ve trafie kaytsz kal. Kimin getiine bakma, yalnzca bir eyin getiini bil ve onun zerinden geti i boluun farknda ol. O zaman ieride yaz g belirecektir. Yaz beklemeye gerek yoktur, nk zihinlerimiz yledir ki, her hangi bir bahane bulabilirler. "Yaz gelmedi ve yaz olsa bile gkyz berrak deil" derler.

74. Teknik

Shakti, tm kafana dolmu, gibi gr.

uzay, sanki kendi o parlakla dalm

Tm uzay sanki kendi kafana dolmu, o parlakla dalm gibi gr. Bu teknik iin gzlerini kapat. Yapar ken, gzlerini kapat ve tm uzay ka fana dolmu gibi hisset. Balangta zor olacaktr. Bu en ileri tekniklerden biridir, bu yzden adm adm ilerle mek daha iyi olacaktr. Bir ey yap. Eer bu teknii yapmak istiyorsan, adm adm bala. lk nce: Uykuya dalarken, tam uyumaya hazrlanmken, yatana uzan, gzlerini kapat ve ayaklarnn nerede olduunu hisset. Bir seksen boyundaysan ya da bir elli boyunday san, ayaklarnn nerede olduunu, s nr hisset. Sonra bir eyi hayal et: On be santim uzadn hayal et. Bo yun artt, on be santim uzadn. Bu

Bilinle Yapmak |

151

nu gzlerin kapal yap. Hayalinde, boyunun on be santim uzadn hisset. Sonra ikinci adm: inden ban, nerede olduunu hisset ve sonra ba nn da on be santim uzadn his set. Bunu hissedebildiin zaman her ey kolay olacaktr. O zaman daha fazlasn yapabilirsin. buuk metre olduunu hisset ya da tm oday dol durduunu. imdi, hayalinde duvarla ra dokunuyorsun... Tm oday doldur dun. Sonra, adm adm, tm evin ii ne dolduunu hisset. Ve bir kez duy guyu renince, ok kolay olacaktr. On be santim uzayabiliyorsan, o za man her ey kolay olur. Bir elli deil bir altm be olduunu hissedebiliyorsan, o zaman hibir ey zor deil dir; bu teknik kolay olacaktr. gn boyunca bunu hisset; son ra gn daha, tm oday doldurdu unu hisset. Bu yalnzca hayal gc nn eitilmesidir. Sonra gn iin tm evin iini doldurduunu hisset; sonra gn gkyz ol. O zaman bu teknik ok kolay olacaktr.

Shakti, tm uzay, sanki kendi kafana dolmu, o parlakla dalm gibi gr.
O zaman gzlerini kapatabilirsin ve tm gkyzn, tm uzay kafana dolmu gibi hissedebilirsin. Bunu hissedebildiin an zihin yok olur nk zihnin ok dar bir alana ihtiya c vardr. Zihin byle bir enginliin iinde var olamaz; kaybolup gider. Byle bir enginlikte zihin imknsz dr. Zihin ancak dar, snrl olabilir. Byle sonsuz bir uzayda zihnin var olabilecei bir yer yoktur. Bu teknik iyidir. Aniden zihin pat lar ve uzay kalr. ay iinde bunu hissedebilirsin. Tm hayatn farkl olur. Ama ona doru adm adm b y, nk bazen insanlar bu teknik yznden delirirler, dengelerini yiti

rirler. ylesine muazzamdr, etkisi ylesine muazzamdr... Aniden, tm uzay kafana dolmu gibi hissedersen ve sonra yldzlarn ve ayn, tm evre nin iinde hareket ettiini grrsen, ban dnebilir. Pek ok gelenekte bu teknik byk ihtiyatla kullanlr. Bu yzyln Hintli gizemcilerinden biri, Ramateertha bu teknii kulland ve onu tanyan pek ok kii bu tek nik yznden intihar ettiini tahmin ediyor. Onun iin bu bir intihar deil dir, nk onun iin, tm uzayn ii ne dolduunu hisseden biri iin inti har imknszdr, olamaz. Orada inti har edecek kimse yoktur. Ama dier leri iin, onu dardan izleyenler iin, bu bir intihard. Tm evrenin onun iinde, kafas nn iinde hareket etmeye balad n hissetti. Mritleri onun iirsel ko nutuunu dnyordu. Sonra onun delirdiini hissetmeye baladlar, nk o evrenin kendisi olduunu, her eyin onun iinde olduunu iddia etmeye balamt. Ve sonra bir gn dadaki bir uurumdan rmaa atlad. Atlamadan nce gzel bir iir yazd: "Ben evren oldum. Artk bu bedeni gereksiz bir yk olarak hisse diyorum ve onu geri veriyorum. Artk hibir snra gerek yok. Ben snrsz Brahma oldum." Psikiyatri eitimi alm biri onun delirdiini, bunun bir nevroz olduu nu dnr, ama insan bilincinin da ha derin boyutlarn bilen biri onun bir mukta, aydnlanm biri olduunu syler. Ama sradan zihin iin bu bir intihardr. Bu tr tekniklerde tehlike vardr. te bu yzden onlara doru yava yava by diyorum, nk sen bil miyorsun... Herey mmkndr. Ba zen sen kendi potansiyelinin farkna varmazsn, bazen ne kadar hazr ol duunu bilmezsin ve bir eyler olabi lir. Bu yzden adm adm yap.

I 52 j OSHO Srlar Kitab -2

lk nce hayal gcn Kk ey lerle sna: Yalnzca bedenin byd n ya da kldn hisset. ki ekilde de yapabilirsin. Diyelim ki bir altm yedi boyundasn: Bir metre yirmi santim, doksan santim, altm santim, otuz santim olduunu hisset; bir tohum haline geldiini. Bu yalnz ca bir eitimdir; her ne hissetmek is tiyorsan hissedebilmen iin bir ei tim yalnzca. sel zihin hissetmekte tamamen zgrdr; hibir ey onu dilediini hissetmekten alkoyamaz. Bu senin duygun. Byyebilirsin, k lebilirsin. Aniden bunun sen oldu unu fark edersin. Ve bunu baarabilirsen, bede ninden kolaylkla kabilirsin. Hayal gcn ile byyebilirsen ve klebilirsen, bedeninden de kabilir sin. Bedeninin dnda durduunu hayal et, o zaman durursun... Ama hemen deil. lk nce kk admlarla al ve sonra rahat olduunu ve korkmad n hissettiinde, o zaman tm oday doldurduunu hisset... Gerekten de duvarlara dokunduunu hissedecek sin. Ve sonra tm evin iine doldu unu hisset... inde hissedeceksin. Ve sonra devam et. Sonra, yava ya va, brak gkyz kafanda hissedil sin. Ve bir kez gkyzn kafanda, oraya dolmu hissedince, zihin kay boluverir. Orada yapacak ii kalma mtr. Bu teknik iin birinin yannda ol mak daha iyidir: Bir retmenle ya da bir dostla olmak. Yalnz yapma. Sana gz kulak olacak, seni izleye cek biri olmaldr. Bu bir okul ynte midir. Bir okulda, ok kiinin al yor olduu yerde, ok kolaydr, daha az zararldr, daha az tehlikelidir... nk bazen gkyz iinde patlar, gnlerce bedeninin farkna varmaya bilirsin. Dar kamayabilirsin, duy

guya o Kadar dalarsn, nk zaman kaybolur; ne Kadar zaman getiini hissetmeyebilirsin. Beden kaybolur, bedeni hissedemezsin. Gkyz olursun. Biri bedenine gz kulak ol maldr; ok sevgi dolu bir bakma ih tiya vardr. Bu yzden bir ustayla ya da bir grupla, bu teknik daha az zararl, da ha az tehlikelidir. Ama nelerin mm kn olduunu bilen bir grupla... Ne ler olabileceini ve nelerin yaplmas gerektiini bilen bir grupla... nk zihin bu durumdayken aniden uyandrlrsan delirebilirsin, nk zihni nin geri dnmesi iin zaman gereke cektir. Aniden bedene geri getirilirse, sinir sistemin buna dayanamaz. Bu nun iin yaplmamtr. Eitilmesi ge reklidir. Bu yzden yalnzken yapma. Bir grup iinde, birka dostun ile, s sz bir yerde yapabilirsin. Ve adm adm yap, aniden deil.

75. Teknik

Uykuda, uyanklkta, ken kendini k olarak bil.

grr

Uykuda, uyanklkta, d grr ken, kendini k olarak bil. lk nce uyanklkla bala. Yoga ve Tantra in san zihninin hayatn ksma bler. Zihnin hayatn, unutma. Zihni ks ma blerler: Uyank, uykuda, d g ren. Bunlar bilincinin ksmlar deil dir, zihninin ksmlardr ve bilin drdnc ksmdr. Dou'da buna bir isim vermemi lerdir; ksaca drdnc, turiya, derler. Dier nn isimleri vardr. Bunlar bulutlardr, yle adlandrlabilirler: Uyank bir bulut, uyuyan bir bulut, d gren bir bulut. Bunlarn hepsi bulutlardr ve iinde hareket ettikleri uzam (gkyz) isimlendirilmemi, basite drdnc olarak kalmtr.

Bilinle Yapmak |

153

Bat psikolojisi d grme boyu tunun farkna yeni varmtr. Gerek ten de, yalnzca Freud sayesinde d grme nemli olmutur. Ama Hindular'da, bu en eski kavramlardan biri dir: Dlerinde ne yaptn bilmedi in srece bir insan gerekten tan yamazsn. nk uyank saatlerinde her ne yapyorsa aa be yukar roldr, sahtedir, nk zihninin uya nk durumunda pek ok ey yapma ya zorlanmaktadr. zgr deildir. Toplum vardr, ku rallar vardr, ahlaklar vardr. nsan daima kendi arzulan ile mcadele et mektedir: Onlar basklamaya, onla r deitirmekte, onlar toplumun izin verdii kalba dkmektedir. Ve toplum asla senin kendi benliin ol mana izin vermez; o seer. te kl trn anlam budur... Kltr, bir se im demektir. Her kltr bir koullanmadr: Be lirli eylerin seilmesi, belirli eylerin reddedilmesi. Senin tm benliin her yerde kabul edilmez; her yerde deil. Burada belirli taraflar kabul edilir, orada, o ya da bu lkede baz taraflar kabul edilir, ama hibir yer de btn insan benlii kabul edil mez. Bu yzden uyank bilin sahte, yapay, zorlama olmak zorundadr. Sen gerek olarak var deilsin... Yal nzca aktrlersin; kendiliinden de ilsin... Ynlendiriliyorsun. Yalnzca dlerinde zgrsn; yalnzca dle rinde gerekten kendinsin. Dlerinde ne dilersen yapabilir sin. Kimse ilgilenmez; yalnzsn. Kim se karamaz, kimse dlerine bakamaz. Ve kimse zahmet etmez: Dle rinde yaptklarn seni ilgilendirir, ba ka kimseyi deil. Dlerin tamamen mahremdir. Tamamen mahrem ol duklar ve hi kimseyle ilgili olmadk lar iin, zgr olabilirsin. Bu yzden dlerin bilinmedii srece gerek

yzn bilinemez. Hindular bunun hep farkndayd: Dlere girilmelidir. Ama onlar yine de bulutlardr... zel bulutlar, elbette, daha zgr, ama yi ne de bulutlar ve insann onlarn da tesine gemesi gereklidir. durum bunlardr: Uykuda, uya nk ve d gren. D grmek Freud ile ne kmtr. Artk uykuya doku nuluyor. Artk uykunun ne olduunu bilmek iin, Bat'da pek ok uyku la boratuar alyor, nk uykunun ne olduunu bilmememiz ok tuhaf geliyor. Uykuda gerekte bana ne geldii henz bilimsel olarak bilinmi yor. Ve uykunun ne olduunu bile mezsen, insann ne olduunu bilmek g olacaktr, nk hayatn te bi ri uykuda gemektedir. Hayatnn te biri! Altm sene yayorsan, yirmi seneyi uykuda geiriyorsun. Bylesi ne byk bir ksmn. Uykudayken ne yapyorsun? Gizemli bir eyler oluyor ve yle gerekli ki onsuz ya am mmkn deil. Derin bir ey oluyor, ama sen farknda deilsin. Uyankken, farkl bir insansn; d grrken yine farkl birisin. De rin uykuda, yine farkl biri olursun. Derin uykuda ismini bile hatrlayamazsn. Mslman msn, Hristiyan msn, yoksa Hindu musun, hatrlayamazsn. Derin uykunda kim olduu nu yantlayamazsn; zengin misin, fa kir misin... Kimliksiz, imgesiz olur sun. Uyank katmanda toplumla var olursun. D grme katmannda kendi arzularnla var olursun. Derin uykuda doayla, doann derin rah minde var olursun. Ve Yoga ile Tan tra Brahma'nn ancak bu nn tesinde, kozmik btnde var oldu unu syler. Bu almal, geil melidir.

1 54

OSHO

Srlar

Kitab -2

Bir fark vardr. Bat psikolojisi ar tk bu durumu incelemekle ilgi lenmektedir. Dou'daki arayanlar bu durumlarla ilgileniyorlard, ama onla r incelemiyorlard. Onlar yalnzca bu durumun nasl alaca ile ilgile niyordu. Bu teknik bir aknlk tekni idir.

Uykuda, uyanklkta, ken kendini k olarak bil.

grr

ok zor. Uyanklkla balamalsn. Dlerini nasl hatrlayabilirsin? Bi linli olarak d yaratabilir misin? Bir d ynlendirebilir misin? Kendi di leklerine gre d grebilir misin? Yapamazsn. nsan ne kadar kudret siz! Kendi dn bile yaratamyor sun. Onlar da senin bana geliyor; sen aresizsin. Ama dlerin yaratla bilecei belirli teknikler vardr ve bu teknikler amak konusunda ok fay daldr, nk yaratabilirsen, aabi lirsin de. Ama insann uyanklkla balamas gereklidir. Uyankken (hareket ederken, yer ken, alrken) kendini bir k ola rak hatrla. Yreinde bir alev yanyormu gibi ve bedenin yalnzca o alevin evresindeki haleymi gibi. Hayal et. Yreinde bir alev yanyor ve bedenin yalnzca o alevin evre sindeki hafif hale; bedenin yalnzca alevin evresindeki k. Brak bu zih ninin ve bilincinin derinliklerine git sin. Bunu zmse. Zaman alacaktr ama bu konuda dnmeye, bunu hissetmeye, hayal etmeye devam edersen, belirli bir sre sonra btn gn hatrlamay ba aracaksn. Uyankken, sokakta y rrken, yryen bir alevsin. Balan gta baka kimse farkna varmaya cak, ama eer srdrrsen, ay sonra bakalar da farkna varacak. Ve ancak bakalar farkna vardn da sen rahat edeceksin. Kimseye

syleme. Yalnzca bir alev hayal et ve bedenini onun evresindeki hale olarak hayal et. Fiziksel bir beden deil, elektriksel bir beden. Yapma ya devam et. Srdrrsen, ay iinde ya da yaklak o kadar zamanda, bakalar sana bir ey olduunun farkna vara cak. evrende ince bir k hissede cekler. Onlara yaklatnda ince bir scaklk hissedecekler. Onlara doku nursan, alev alev bir dokunu hisse decekler. Sana tuhaf bir ey olduu nu fark edecekler. Kimseye syleme. Bakalar farkna vardnda, o za man rahat edebilirsin ve o zaman ikinci adma geebilirsin, daha nce deil. kinci adm bunu dlere gtr mektir. Artk onu dlerine gtrebi lirsin. O artk bir gereklik olmutur. Artk hayal deildir. Hayal gc saye sinde bir gereklii ortaya kardn. Bu gerek. Her ey ktan oluur. Sen ksn... Ama bu gerein far knda deilsin... nk maddenin her parac ktr. Biliminsanlar maddenin elektron lardan olutuunu syler. Ayn ey dir. Her eyin kayna ktr. Sen de younlam ksn: Hayal gc sa yesinde bir gereklii aa kardn yalnzca. Bu gerei sour... Ve onunla iyice dolduunda, bunu d lerine tayabilirsin, daha nce deil. Sonra, uykuya dalarken, alev d n, onu gr, k olduunu hisset. Onu hatrla... Hatrla... Hatrla... Uy kuya dal. Ve hatrlama devam eder. Balangta iinde bir alevin olduu, senin k olduun dler grmeye balayacaksn. Yava yava, dler de de ayn duygu ile hareket edecek sin. Ve bir kez bu duygu dlere gi rince, dler kaybolmaya balaya cak. Dler kaybolmaya balayacak:

Bilinle Yapmak |

155

Gittike daha az d, gittike daha ok uyku olacak. Tm dlerinde gereklik ortaya kt zaman, senin bir k, bir alev, yanan bir alev olduun ortaya kt zaman, tm dler kaybola cak. Ancak dler kaybolduunda bu duyguyu uykuya tayabilirsin, daha nce deil. imdi kapdasn. Dler kaybolduunda ve sen kendi ni alev olarak hatrlarken, uykunun kapsndasn. Artk bu duyguyla gire bilirsin. Ve bir kez alev olduun duy gusuyla uykuya girdiinde, onun iinde farknda olacaksn... Artk uy ku yalnzca bedeninin bana gele cek, senin deil. Bu teknik senin bu durumun tesine gemen iindir. Bir alev, bir k olduunun, uykunun senin ba na gelmediinin farknda olabilirsen, bilinli olursun. Bilinli bir aba sr dryor olursun. Artk o alevin ev resinde kristallemisin. Beden uy kuda, ama sen deilsin. Krishna Gita'da ite bunu syler: Yogilerin asla uyumadn syler. Bakalar uyurken onlar uyanktr. Bedenleri hi uyumadndan deil. Bedenleri uyur... Ama yalnzca be denleri. Bedenlerin dinlenmeye ihti yac vardr, bilincin dirilenmeye ihti yac yoktur; nk bedenler meka nizmalardr, bilin deildir. Bedenle rin yakta ihtiyac vardr, dinlenmeye ihtiyac vardr. te bu yzden doar lar, gen olurlar, yalanrlar ve sonra lrler. Bilin asla domaz, asla ya lanmaz, asla lmez. Onun yakta,

dinlenmeye ihtiyac yoktur. O saf enerjidir, daimi, ebedi enerji. Bu alev ve k imgesini uykunun kaplarndan geirebilirsen, bir daha asla uyumazsn, yalnzca beden din lenir. Ve beden dinlenirken sen bu nu bilirsin. Bu bir kez olunca, dr dnc aamaya gelmisindir. Artk uyanklk, d grme ve uyku zihni nin paralardr. Onlar paralardr ve sen drdncye gelmisindir: Hep sinden geen, ama hibiri olmayan. Gerekte bu ok basittir. Uyank durumdaysan ve sonra uykuya gei yorsan, ikisi de olamazsn. Uyank durum sensen, o zaman nasl d grebilirsin? Ve eer d grme du rumuysan, nasl dsz uykuya dala bilirsin? Sen bir yolcu olmalsn ve bu durumlar istasyonlar olmal ve sen buradan oraya gidip, sonra geri dnyor olmalsn. Sabah yine uya nk duruma geleceksin. Bunlar durumlardr ve bu durum larn arasnda gezinen sensin. Ama sen drdncsn... Ve o drdnc senin ruh dediindir. O drdncye sen ilahi olan dersin, o drdncye lmsz unsur, ebedi yaam dersin.

Uykuda, uyanklkta, ken kendini k olarak bil.

grr

Bu ok gzel bir tekniktir. Ama ilk nce uyankken dene. Ve hatrla, bakalar farkna vardnda, ancak o zaman baarmsndr. Farkna vara caklardr. O zaman de girebilirsin ve sonra uykuya ve sonra olduun eye, drdncye uyanabilirsin.

50. BLM

Kklere nmek

S O R U L A R
Dtakini tamamen ihmal etmek hata deil midir? Btn meditasyon teknikleri "eylem" deil midir? Zihnin gelimesi berraklk getirmez mi? Neden strap yaratp duruyoruz?

Osho, dn gece dsal olan deitirdiin zaman isel olann deimeden, dnmeden kaldn syledin. Ama i sel dnm iin doru yiyecek, doru i, doru uyku, doru eylem ve davranlarn da nemli faktrler oldu u doru deil mi? Dsal olan tamamen ihmal etmek hata olmaz m?

Dsal olan isel olan deitire mez, ama dsal olan yardm c olabilir ya da engelleyebilir. Dsal olan, isel olann daha kolay patlamasn salayacak bir durum ya ratabilir. Hatrlanmas gereken u dur: Dsal dnm isel dnm deildir. Her eyi yapmsan ve du rum msaitse bile, isel olan patla mayacaktr. Durum gereklidir, yar dmc olur, ama dnm deildir. Ve dsal olan ile ok uraanlar... Dsal engin bir olgudur. mrler boyunca deiip durabilirsin ve asla tatmin olmazsn ve hep bir ya da di er ey deimemi kalr, nk i sel olan deimedii srece dsal olan asla mkemmel olamaz. Onu deitirir, cilalar, koullar durursun. Asla tatmin hissetmezsin. Asla, "Ar tk alan hazr" diye hissedebilecein bir duruma gelmezsin. Bunda kii mrler harcamtr. Zihnin dsal olana saplantl olur sa -yemee, giysilere, davranla ra-... Onlar ihmal et demiyorum. Hayr, benim sylediim u, onlara saplant duyma. Onlar faydal olabi lir, ama zihnin saplantl olursa b yk engeller oluturabilirler. O za

man bu bir ka olur, o zaman isel deiimi erteliyor olursun. Ve dsal olan deitirip durabilirsin. sel ola na dokunulmaz bile, isel ayn kalr. Eski bir Hint masaln duymusundur. Panchatantra'da anlatlr: Bir fa re kediden ok korkuyormu; de vaml korku ve endie iindeymi. Uyuyamyormu: Ryasnda kediyi gryor, titremeye balyormu. Bir byc ona acm ve fareyi kediye dntrm. Dsal olan deimi, ama kedinin iindeki fare hemen k pekten korkmaya balam. Endie aynym; yalnzca hedefi deimi. Daha nce kediden korkuyormu, imdi kpekten korkuyormu. Titre me devam etmi, ac devam etmi, dleri hl korku doluymu. Bu yzden byc kediyi kpee dntrm. Kpek hemen kaplan dan korkmaya balam, nk iin deki fare ayn kalmm. Fare dei memi; yalnzca bedenler, dsal olan deimi. Ayn endie, ayn has talk, ayn korku kalm. Byc k pei kaplana dntrm. Kaplann iindeki fare hemen aydan korkma ya balam. Bu yzden byc fare ye yle demi: "Artk yine fare ol,

160

OSHO

Srlar

Kitab -2

nk ben bedenleri deitirebiliyorum, ama seni deitiremem. Sende fare yrei var, ben ne yapabilirim?" Fare yrei. Dsal olan deitirip durabilir sin, ama fare yrei ayn Kalr. Ve o yrek sorun yaratr. ekil deiir, bi im deiir, ama malzeme ayn kalr. Ve kediden, kpekten ya da kaplan dan korkman fark etmez. Mesele kimden korktuun meselesi deildir; mesele senin korkmandr. Vurgu u, benim vurgum u: D sal aban isel dnmn yerini al mamal. Alnabilecek her tr yardm al. Doru yiyecekleri yemek iyidir, ama yiyecee saplantl olmak sa malktr, deliliktir. Doru davranlar gstermek iyidir, ama buna saplant duymak nevrotiktir. Hibir eye deli olmamalsn. Hindistan'da yiyecee saplantl pek ok sannyasin mezhebi vardr. Btn gn yalnzca yiyecek dnr ler: he yemeli, ne yememeli; yemei kim hazrlamal, kim hazrlamamal. Bir kez bir sannyasin ile yolculuk edi yordum. Yalnzca st iiyordu, hem de yalnzca inek st, hem de yalnz ca beyaz ineklerin stn; bulamaz sa besinsiz duruyordu. Bu adam deli. unu hatrla: sel olan nemli, anlaml. Dsal olan faydal, iyi, ama odan o olmamal. sel olan unut mana sebep olacak kadar nemli ol mamal. sel olan isel, merkezi kal mal ve dsal olan, eer mmknse, yardmc olmas iin deitirilmeli. Onu tamamen ihmal etme. Onu ihmal etmene gerek yok, nk as lnda dsal olan isel olann bir par as. Ona zt bir ey deil, ona kart bir ey deil, sana dayatlan bir ey deil... O sensin. Ama merkezi olan iseldir ve dsal yalnzca eperdir. Bu yzden epere, evreye, snra ih tiyac olan nemi ver... Ama snr ev

deildir. Bu yzden ona bak, ama ona deli olma. Zihnimiz hep ka yollar bulma ya alr. Yiyecee, cinsellie, giysi lere, bedene saplantl olursan zih nin rahat eder, nk artk ie doru gitmemektesindir. Artk zihni dei tirmeye gerek yoktur. Artk zihni yok etmeye, zihnin tesine gemeye ge rek yoktur. Ayn zihin yiyecei dei tirirken de var olabilir. unu ya da bunu yiyebilirsin... Ayn zihin vardr. Ancak ie gittiin zaman... Ne kadar ie gidersen, sahip olduun bu zihin o kadar kaybolmaldr. e giden yol zihinsizlie giden yoldur. Zihin korkar. Bir ka yolu bul maya alr... Dsal ile ilgili bir ey. O zaman zihin olduu ekilde var olabilir. Sen ne yaparsan yap bir fark yaratmaz. Ne yaptn nemsizdir... Bu zihin var olabilir ve bu zihin ayn kalmann yollarn bulabilir. Ve ba zen, sen doal k ile mcadele ederken, zihnin daha tehlikeli olan baz sapkn klar bulabilir. Bunlar yardmc olmaz, engel olur. Nasreddin Hoca bir gn merdi venden dm. Baca krlm. Bu yzden baca alya alnm ve ay merdiven inip kamayaca sy lenmi. ay sonra doktora gelmi ve al karlm. Hoca sormu: "Ar tk merdiven inip kabilir miyim?" Doktor, "Artk yapabilirsin. Tama men iyiletin" demi. Hoca demi ki: "imdi ok mutlu oldum doktor. Ne kadar mutlu oldu uma inanamazsn. ay boyunca btn gn su borusundan inip k mak... yle zordu ki. Tm komular bana glyordu. Ama sen bana mer diven inip kmamam syledin, bu yzden bir yol bulmalydm." te herkesin yapt da budur. Bir k tkanrsa, o zaman bir sapknlk sz konusu olur. Ve sen zihnin det

Kklere inmek |

16 1

lerini bilmezsin... ok sinsi ve nce liklidirler. nsanlar sorunlar ile bana gelir. zmleri ak grnr... De ildir. Tm sorunlarn zmleri ak, berrak grnr... Deildirler. Derinlerde bir baka ey gizlenmek tedir ve o baka ey bilinmedii, on dan kurtulunmad, onun tesine geilmedii srece sorun srer. Yal nzca ekil deitirir. Biri ok sigara imektedir ve b rakmak ister. Ama asl sorun sigara deildir; sorun baka bir eydir. Siga ra imeyi brakabilirsin, ama sorun kalr ve baka bir ekilde ortaya kar. Ne zaman sigara iiyorsun? En dieli, sinirli olduunda sigara ime ye balyorsun ve sigara imek sana yardmc oluyor. Daha gvenli, daha gevemi hissediyorsun. Srf sigaray braktn iin sinirlili in deimeyecektir. Sinirli hissedi yorsun, endieli hissediyorsun; endi e gelecektir. O zaman baka bir ey yapacaksn. Ve sigara imenin yerine harika bir ey bulabilirsin; ok farkl grnen bir ey. Her eyi yapabilir sin. Sigara imek yerine bir mantra kullanabilirsin ve ne zaman sinirli hissetsen, Ram, Ram, Ram diyebilir sin... Durmakszn tekrarlanabilecek bir ey. Sigarann duman ile ne yapyor sun? Bu bir mantradr. ine ekiyor sun, dar veriyorsun, iine ekiyor sun, dar veriyorsun... Tekrarlayan bir ey. Tekrarlama yznden geve mi hissediyorsun. Herhangi bir eyi tekrarla, ayns olacaktr. Ama bir mantra kullanyorsan ve Ram, Ram, Ram diyorsan, kimse yaptn eyin yanl olduunu sylemeyecektir. Ve sorun ayndr. Sorun deimemitir; yalnzca sen kullandn hileyi deitirdin. Da ha nce dumanla yapyordun; imdi szckle yapyorsun. Tekrar ie ya

rar; herhangi bir samalk ie yarar. Durmakszn tekrarlaman yeterlidir. Bir eyi tekrarladn zaman bu sana geveme salar, nk bu bir tr can sknts yaratr. Can sknts insan gevetir. Bir tr can sknts yaratan her eyi kullanabilirsin. Can sknts insan gevetir. Can sknts yaratan her eyi kullanabilirsin. Sigara iiyorsan, herkes bunun yanl olduunu syler. Ve eer bir mantra tekrarlyorsan, kimse sana bunun yanl olduunu sylemez. Ama sorun ayn kalyorsa, ben bu nun da yanl olduunu sylyo rum... ncekinden de tehlikelidir, nk sigara ierken bunun yanl olduunun farkndasndr. imdi, bu mantray tekrarlarken farknda deil sin ve farknda olmadn bu hastalk daha tehlikeli, daha zararl. Yzeyde herhangi bir eyi yapabi lirsin, ama daha derindeki kkler de imedii srece hibir ey olmaz. Bu yzden dsal olan konusunda u nu hatrla: Onun farknda ol ve y zeyden kklere git, kkn bul... ne den sinirlisin? Biri ok yemek ye mektedir. Braklabilir. Kendini ok yemek yememeye zorlayabilirsin. Ama neden ok yemek yemektedir? Neden? nk bu bedensel bir ihti ya deildir, bu yzden bir yerlerde zihin araya girmektedir. Zihne bir eyler yaplmaldr; bu bedene dair bir mesele deildir. Neden mideni doldurup duruyorsun? Yemee duyulan saplant bir sev gi ihtiyacdr. Yeterince sevilmiyorsan daha fazla yersin. Seviyor ve seviliyorsan daha az yersin. Ne zaman biri sana k olsa, daha fazla yiye mezsin. Ak seni yle doldurur ki, bo hissetmezsin. Ak yoksa, bo hissedersin; iine bir eyler doldurul maldr... Sen yiyecek tktrp durur sun.

1 62

OSHO

Srlar

Kitab -2

Ve bunun iin sebepler, kkten sebepler vardr, nk ocuk bata besin ve sevgi ile ayn anda karla r. Ayn memeden, ayn anneden, besin ve sevgi alr. Besin ve sevgi ilikilenir. Anne sevgi doluysa, ocuk asla ok fazla st imez. Gerek yok tur. Ald sevgiye hep gvenir; ne zaman ihtiya duysa besinin gelece ini, stn geleceini, annenin orada olacan bilir. Gvende hisseder. Ama anne sevgisizse, o zaman g vensiz olur. O zaman acktnda be sinin gelip gelmeyeceini bilemez, nk sevgi yoktur. Daha fazla yer. Ve bu devam eder. Bilinsiz bir kk halini alr. Bu yzden yemeklerini deitirip

ya balanma" diyen insanlar vardr. Ama bunlar yzeysel eylerdir, n k isel ihtiya ayn kalacaktr... O zaman insan baka bir ey biriktir meye balayacaktr. Bir k tkadka, bir bakasn yaratrsn... Kkler yok edilmedii s rece. Bu yzden dsal olanla fazla il gilenme. Dsal kiiliin her ne ise onun farknda ol. Onun farknda ol, uyank ol ve sebebi bulmak iin dai ma eperden kklere doru git. Ne kadar rahatsz edici olursa olsun kklere git. Bir kez kkleri tanynca, bir kez kkler aa knca... u ya say hatrla: Kkler yalnzca karanlk ta var olabilir... Yalnzca aa kkle ri deil, her eyin kkleri. Onlar yal nzca karanlkta var olabilir. Bir kez a karlnca lrler. Bu yzden eperinle hareket et; daha derine kaz ve kklere git ve kk leri bilince (bulunca), onlar a kar. Bir kez kke inince, kk kaybo lup gider. O konuda hibir ey yap man gerekmez. Yalnzca sorunun ne olduunu bilmiyorsan bir eyler yap man gerekir. Doru anlalan bir so run kaybolur. Sorunu doru anlamak, sorunun kkten anlalmas onun kaybolmas demektir. lk ey budur. kinci ey: Ne yaparsan yap yzey seldir; btnln iinde sen deil sin. Bu yzden bir insan eylemleri ile yarglama, nk eylem ok ato miktir. fke iinde birini grrsn ve bu adamn nefret, iddet, intikam ile dolu olduunu dnebilirsin. Ama bir an sonra fke kaybolur; adam mmkn olduunca sevgi dolu olur ve yzne farkl bir parfm, farkl bir ieklenme gelir. fke atomiktir. B tn adam yarglama. Ama bu sevgi de atomik. Tm adam bu sevgi ile yarglama.

durabilirsin... Bunu ye, onu ye, unu yeme... Ama hi fark etmez nk temel kk kalr. O zaman, mideni ye mekle doldurmay braktn zaman bir baka eyle doldurmaya balar sn. Ve bunun iin pek ok yol var dr. ok yemeyi braktn zaman pa ra biriktirmeye balarsn. Sonra yine bir eylerle dolman gerekir; o zaman para biriktirir durursun. Derinlemesine gzlemle, para bi riktiren birinin hi sevilmediini g rrsn, nk para biriktirme onun yerine gemitir. Para ile artk kendi ni gvende hisseder. Sevildiin za man gvensizlik olmaz; sevgide tm korkular kaybolur. Sevgide gelecek, gemi olmaz. Bu an yeterlidir, bu an sonsuzluktur. Kabul edilmektesindir. Gelecek endi esi yoktur, yarn ne olaca endiesi yoktur. Sevgide yarn yoktur. Ama sevgi yoksa yarn olur. Ne olacak? Para biriktir, nk hi kim seye gvenemezsin. Bu yzden nes nelere gven, paraya, servete gven. "Paran bala. Para biriktirme. Para

Kklere nmek |

163

Ne yapm olursan ol o senin b tn toplamn deildir. Eylemlerin atomik olarak kalr... Senin parandrlar elbette, ama senin btnln onlar aar. O anda farkl olabilirsin. Ve davranlarna, eylemlerine, yap tklarna bakarak senin hakknda bili nen eyler birbirleri ile eliebilir. Bir aziz olabilirsin: u anda bir gnahk ra dnebilirsin. Hi kimse senin, bir azizin bunu yapabileceini hayal edemez. Yapabilirsin. Bu anlala mazdr. u anda bir gnahkr olabi lirsin ve bir sonraki an bundan da kabilirsin. Benim sylediim u, isel olann ylesine engin, ylesine byk ki dsal olanna bakarak yarglanamaz. Dsal olann yzeysel, tesadfi ola rak kalr. Tekrarlyorum. Dsal ola nn tesadfi olarak kalr, isel olann zndr. Bu yzden isel olan orta ya kartmay unutma ve dsal olana dolama. Bir ey daha: Dsal olan hep ge mie dairdir. Hep ldr, nk her ne yapmsan, yapmsndr. O hep gemie dairdir, asla canl deildir. sel olan hep canldr, burada ve u andadr ve dsal olan hep ldr. Beni tanyorsan (yaptklarm ve sy lediklerimi biliyorsan) gemiimi biliyorsundur, beni bilmiyorsun. Ben buradaym, yayorum. Bu benim i sel noktamdr ve benim hakkmda bildiin her ey yalnzca dsal olan dr. ldr, artk orada deildir. Kendi bilincinde gzlemle. Her ne yapmsan senin iin tutsaklk deil dir. Aslnda yoktur; yalnzca bir an dr. Ve sen bundan daha byksn. Sonsuz olaslklarn oradadr. Bir g nahkr ya da aziz olman yalnzca te sadf eseridir. Hristiyan ya da Hindu olman yalnzca tesadf eseridir. Ama

en iteki benliin tesadf eseri deil dir; o senin zndr. sel olan vurgulamak z vurgu lamaktr. Ve isel olan hep zgr ka lr, o zgrlktr. Dsal olan klelik tir, nk sen dsal olan ancak ol duu zaman bilebilirsin; o zaman da o konuda hibir ey yapamazsn. Gemiin hakknda ne yapabilirsin ki? Gemi geri evrilemez, geriye gi demezsin. Gemi konusunda hibir ey yapamazsn; o kleliktir. Bunu doru anlyorsan, o zaman karma teorisini, eylemler teorisini anlayabilirsin. Bu teoriye gre (Hindu dnnn en nemli paralarn dan biridir), karmalarn tesine ge mediin srece asla zgr olmazsn; tm eylemlerin tesine gemediin srece tutsaklk iinde yaarsn. D sal olana fazla dikkat etme, ona sap lantl olma. Onu bir yardm olarak kullan, ama isel olann kefedilme si gerektiini daima hatrla. Konutuumuz bu teknikler isel olan iindir, onun nasl kefedilecei ile ilgilidir. Sana bir eyi syleyece im. Baz gelenekler vardr... rne in, en nemli dini geleneklerden bi ri Caynaclk olmutur. Ama Caynaclk dsal olana ok fazla nem verir; ok fazla, yle fazla ki meditasyon diye bir ey olduunu. Yoga bilimi di ye bir ey olduunu tamamen unut mulardr. Bunu tamamen unutmu lardr. Onlar yiyecekle, giyecekle, uykuy la, her eyle ok fazla ilgilenirler... Ama meditasyon iin hibir aba gstermezler. Geleneklerinin orijina linde meditasyon olmadndan de il, nk hibir din onsuz doamaz, ama onlar bir yerlerde dsal olana saplantldrlar. Bu yle nemli ol mutur ki bu durumun yalnzca bir

164

OSHO

Srlar

Kitab -2

yardm olduunu tamamen unut mulardr; hedef dsal olan deildir. Hedefi ne yediin deildir. Hedef senin ne olduun. Yeme alkanlkla rn benliini ortaya karmana yar dm ediyorsa bu iyidir. yidir. Ama

eer yemeye saplantl olursan, hep onu dnrsen, o zaman asl nokta y skalam olursun. O zaman yeme bamls olursun. Deli, nevrotik olur sun.

Kklere nmek |

165

kinci Soru:
Osho, tm meditasyon tekniklerinin aslnda arayan, benliine gtrmek zere yaplan eyler olduu doru deil mi?

Bir adan, evet ve daha derin bir adan, hayr. Meditasyon teknik leri yaplan eylerdir nk sana bir eyler yapman tavsiye edilmektedir. Meditasyon bile yaplan bir eydir, sessizce oturmak bile yaplan bir eydir, hibir ey yapmamak bile bir tr yaplan eydir. Bu yzden yzey sel adan, tm meditasyon teknikle ri yaplan eylerdir. Ama daha derin adan deillerdir, nk onlarda ba arl olursan, yapma kaybolur. Yalnzca balangta bir aba gibi grnr. Eer baarl olursan, aba kaybolur ve her ey kendiliinden, abasz olur. Baarl olursan, bu ya plan bir ey deildir. O zaman senin aba gstermen gerekmez. Tpk ne fes almak gibi olur... Oradadr. Ama balangta aba gereklidir, nk zi hin aba olmayan hibir eyi yapa maz. Sana bunu abasz olduunu sylesem her ey sama grnr. abaszln ok vurguland Zen de, ustalar mritlerine yle der: "Yalnzca otur. Hibir ey yapma." Ve mrit dener. Elbette, denemekten baka ne yapabilirsin ki? Mrit yal nzca oturmaya alr, yalnzca otur maya, hibir ey yapmamaya alr; sonra usta denei ile kafasna vurur ve yle der: "Bunu yapma! Sana oturmaya al demedim, nk bu bir aba haline gelir. Ve hibir ey yapmamaya da alma, nk bu da bir tr yapmaktr. Yalnzca otur!"

Sana yalnzca oturman sylesem ne yaparsn? Bir ey yaparsn ve bu da bunu yalnzca oturmak olmaktan karr; bir aba ie karr. Sen bir abayla oturuyor olursun; bir gerilim olur. Yalnzca oturamazsn. Tuhaf ge liyor, ama yalnzca oturmaya alt n an karmaklamtr. Yalnzca oturma abasnn kendisi durumu karmaklatrr. O zaman ne yap mal? Seneler geer ve mrit oturmaya ve azarlanmaya, ustas tarafndan k nanmaya, asl noktay kardn din lemeye devam eder. Ama devam eder, devam eder, devam eder ve her gn baarsz olur, nk aba gstermektedir. Ve ustasn aldata maz. Ama bir gn, sabrla otururken, bu, yalnzca oturma bilinci bile kay bolur. Bir gn aniden oturuyor olur... Bir aa ya da bir kaya gibi... Hibir ey yapmadan. Ve o zaman usta der ki: "Doru duru bu. te imdi eri tin. Artk bunu hatrla. Oturmann yo lu budur." Ama abaszla erimek iin sabr ve uzun bir aba gerekir. Balangta orada aba olacaktr, orada yapmak olacaktr, ama yalnz ca balangta, gerekli bir ktlk olarak. Ama devaml, onun tesine gemen gerektiini hatrlamalsn. Bir an gelmeli, meditasyon hakknda hibir ey yapmyor olmalsn... Srf orada olarak gerekleir; yalnzca oturarak ya da ayakta durarak ger

OSHO Srlar Kitab -2

ekleir; hibir ey yapmadan, yal nzca farknda olarak gerekleir. Btn bu teknikler yalnzca senin abasz ana gelmene yardmc olmak iindir. sel dnm, isel gerek leme aba ile gerekleemez, n k aba bir tr gerilimdir. abayla ta mamen geveyemezsin,- aba engel olur. Zihninde bu fon ile, eer aba gsterirsen, yava yava onu da geri de brakmay baarrsn. Tpk yzmek gibidir. Yzmeyi bi liyorsan, balangta aba gster men gerektiini de bilirsin... Ama yalnzca balangta. Bir kez nasl bir his olduunu renince, bir kez ne olduunu renince, aba kaybolur; abaszca yzebilirsin. Ve iyi bir y zc bile yzmenin ne olduunu, tam olarak ne yaptn syleyemez. Sana ne yaptn aklayamaz. Ger ekten de, hibir ey yapmamakta dr. Yalnzca su ile, rmak ile derin, karlkl bir iliki iinde olmasna izin vermektedir. Aslnda hibir ey yapmamaktadr. Ve eer hl yap yorsa, hl uzman bir yzc deil dir... Hl bir amatrdr, hl ren mektedir. Sana bir hikye anlatacam. Burma'da, bir Budist rahibe yeni bir ta pnak, zellikle de bir d kap tasar lamas emredilmi. Bylece adam pek ok tasarm yapm. ok yete nekli bir mridi varm, bu yzden mride yannda kalmasn sylemi. O tasarm yaparken, mrit yalnzca izleyecekmi ve houna giderse ta mam, doru olduunu syleyecek mi. Houna gitmezse hayr diyecek mi. Ve usta demi ki: "Evet dediin de, ancak o zaman tasarm gndere ceim. Hayr demeye devam eder sen, tasarm atacam ve yeni bir ta ne yaratacam." Bu ekilde yzlerce tasarm atl m. ay gemi. Usta bile korkma

ya balam, ama sz verdii iin tut mas gerekiyormu. Mrit oradaym, usta tasarm yapacakm ve sonra mrit hayr diyecekmi. Usta yeni bir tasarma balam. Bir gn mrekkep bitmeye yz tutmu, bu yzden usta, "Git, mrek kep getir" demi. Mrit dar km. Usta onu, onun varln unutmu ve abasz olmu. Mridin varl sorun mu. Mridin orada, yarglyor oldu u fikri daima zihnindeymi. Devam l tasarmdan holanp holanmaya can, tasarmn yine atp atmayaca n merak ediyormu. Bu isel endi e yaratyormu ve usta kendiliin den olamyormu. Mrit dar km. Tasarm ta mamlanm. Mrit geri dnm ve demi ki; "Harika! Ama neden daha nce yapamadn?" Usta demi ki: "imdi neden oldu unu anlyorum. nk sen buraday dn. Senin yznden... Senin onayn almaya alyordum. aba her eyi mahvediyordu. Doal olamyordum, akamyordum, senin yznden ken dimi unutamyordum." Ne zaman meditasyon yapsan, onu yapma aban, baarma fikri bir engel olur. Bunun bilincinde ol. Yap maya devam et ve bunun bilincinde ol. Bir gn gelecek... Srf sabr saye sinde bir gn gelecek, aba olmaya cak. Gerekten de, sen orada olma yacaksn, yalnzca meditasyon ola cak. Uzun zaman alacak. Bu ngr lemez, kimse ne zaman olacan syleyemez. nk eer bir eye a bayla eriiliyorsa, ngrlebilir... u kadar aba gsterirsen baarl ola can ngrlebilir... Ama meditas yon ancak sen abasz olduunda baarl olur. te bu yzden hibir ey ngrlemez. Ne zaman baar lacana dair hibir ey sylenemez.

Kklere nmek |

167

yormu. Bu imknszm. O tm us u an da baarabilirsin, mrler bo talardan daha iyi yapyormu, bu yunca baaramayabilirsin de. Her ey tek bir eye dayanr. a yzden ustalarn itiraf etmesi gereki ba geride Kald ve sen kendiliin yormu. "Yaptn, ama hibir ey ol den olduun zaman, meditasyonun mad. imdi ne olacak?" diyorlarm. bir eylem deil varln olduu za retmenler yle diyormu: man, meditasyonun tpk ak gibi ol "Baka bir yere git. Himayalar'da bir duu zaman... retmen var... Ona git." Ya da: "Bir Ak hakknda hibir ey yapamaz ormanda bir retmen var... Ona git. sn, yoksa yapabilir misin? Herhangi Bundan daha fazlasn bilmiyoruz." bir ey yaparsan, onu yalanlam Buda alt sene boyunca dolam, olursun. Ak yapay olur. Derine git dolam. Yaplabilecek her eyi yap mez. Sen iinde olmazsn. Bir rol m, bir insan asndan mmkn olur. Ak vardr... O konuda hibir olan her eyi yapm ve sonunda ca ey yapamazsn. nna tak etmi. Her ey bouna, fay Meditasyon hakknda da hibir dasz, anlamsz grnmeye bala ey yapamazsn. Ama hibir ey yap m. Bir gece tm abalarn brak ma demek istemiyorum, nk o za m. Bodhi aacnn altnda oturuyor man naslsan yle kalrsn. Bir eyler mu ve demi ki: "Artk her ey bitti. yapman gereklidir, ama yalnzca ya Dnyada hibir ey yok ve bu tinsel parak eriemeyeceinin de tamamen aray'da da hibir ey yok. Artk be bilincinde olman gereklidir. Yapma nim iin yapacak hibir ey yok. Her ya balangta ihtiya vardr. nsan ey bitti. Yalnzca bu dnyada deil, bunu brakamaz; insann bunu yaa dier dnyada da." Aniden tm aba mas gereklidir. Ama insann bunu larn brakm. Bomu. nk ya yaamas ve amas ve abasz spacak hibir ey olmadnda zihin zlmenin baarlmas gereklidir. hareket edemez. Zihin ancak yapa Yol zahmetli ve ok elikilidir. cak bir ey olduunda hareket edebi Meditasyondan daha elikili bir ey lir... Bir motivasyon, bir hedef ister. bulamazsn. elikilidir, nk bir Zihin bir ey mmkn olduu iin, abayla balanlmas ve abaszlkla bir eye eriilebilecei iin, gelecek bitirilmesi gereklidir. Ama olur. Nasl iin hareket eder. Bugn olmazsa ya olduunu mantksal olarak kavraya myor olabilirsin, ama deneyimde, rn, ama insann ona erimesi olasl gerekleir. Bir gn gelir, gsterdiin oradadr... Zihin hareket eder. O gece Buda l noktaya gelmi. aba canna tak eder. aba geride Gerekten de, o an lm, nk bir kalr. yokmu. Eriilecek hibir Buda'ya bu ekilde olmutur. Alt gelecek ey yokmu ve hibir eye eriilesene boyunca olas her abay gs mezmi... "Her eyi yaptm. Tm termi. Aydnlanmaya hibir insan dnya bouna ve bu varoluun tama bu kadar saplant duymam. O elin m bir kbus." Yalnzca maddesel den gelen her eyi yapm. Bir ret menden dierine gitmi ve her ne dnya deil, tinsel dnya da bouna grnm. Gevemi. Gevemek retilmise mkemmel ekilde yap iin bir ey yaptndan deil. Anlal m. Sorun buymu, nk hibir retmen ona, "yi yapmyorsun, ite mas gereken nokta budur: Gerilmek bu yzden eriemiyorsun" diyemi- iin sebep yokmu, bu yzden gev

I 6 8 | OSHO Srlar Kitab -2

emi. Gevemek iin bir aba gstermiyormu. Bodhi aacnn altnda geveme ye almyormu. Yapacak hibir ey yokmu, gerilecek hibir ey yok mu, arzulayacak hibir ey yokmu, gelecek, umut yokmu. O gece ta mamen mitsizmi... Gevemi. Geveme gereklemi. Sen geveyemezsin, nk hl eriilecek o ya da bu ey vardr. Bu zihninde kpr danr durur; dner durursun. Aniden dn durmu, ark durmu... Buda gevemi ve uykuya dalm. Sabah uyandnda son yldz batyormu. Son yldzn kaybolmasna bakm ve kaybolan son yldzla, o da tamamen kaybolmu, aydnlan m. Sonra insanlar sormaya bala m: "Bunu nasl baardn? Nasl? Yntemin neydi?" Artk Buda'nn nasl bir gle dtn anlayabilirsin. Bir yntem aracl ile baardn sylese yanl olacak, nk ancak hibir yntem olmadnda baard. abayla baar dn sylese yanl olacak, nk yalnzca aba yokken baard. Ama "Hibir aba gsterme, baarrsn" dese bu da yanl olacak, nk onun abaszlnn arkasnda alt se nelik aba vard. O aba olmadan, o alt senelik zahmet olmadan, bu abaszlk durumuna eriemezdi. An cak o delice aba sayesinde bir zirve ye geldi ve gidecek baka hibir yer kalmad; gevedi ve vadiye dt. Pek ok sebepten dolay bu hatr lanmaldr. Tinsel aba en elikili ol gudur. aba gsterilmelidir, ama bu abayla hibir eye eriilemeyecei ok iyi bilinerek yaplmaldr. aba yalnzca abaszla ulamak iin gsterilmelidir, yalnzca abasz ola bilmek iin. Ama sen abalarn gev etme, nk geversen Buda'nn eritii gevemeye asla ulaamazsn.

Sen her abay gstermeye devam et, bylece kendiliinden bir an gele cek, srf abayla, gevemenin bana gelecei bir noktaya ulaacaksn. rnein, bunu tamamen farkl bir adan ele alabilirsin. Benim grd m haliyle, Bat'da, merkezi nokta ego olmutur: Egonun tatmini, ego nun gelitirilmesi, gl bir egoya eriilmesi Bat'nn abasnn tamam n oluturmutur. Dou da, nasl egosuzlua eriilecei, nasl egosuz olu naca, insann kendini yok olacak lde nasl unutaca, teslim ede cei, zecei hedef olmutur. Dou egosuzlua ulamaya almaktadr. Bat mkemmel egoyu baarmaya almaktadr. Ama meseledeki eliki udur: ok gelimi bir egon yoksa, teslim olamazsn. Ancak mkemmel, ak ve net bir egon varsa teslim olabilir sin. Aksi halde teslim olamazsn, nk teslim olacak kimdir? Bu yz den bana gre, ikisi de yarmdr ve ikisi de ac vericidir... Hem Dou, hem Bat. nk Dou egosuzluu, son ksm hedef almtr ve balang ksm eksiktir. Egoyu teslim edecek kimdir? Zir ve orada deil, o zaman vadiyi kim yaratacak? Vadi ancak bir zirvenin evresinde oluabilir. Zirve ne kadar bykse, vadi o kadar derin olur. Bir egon yoksa ya da ok lml bir egon varsa, teslimiyet mmkn deildir. Ya da senin teslimiyetin lml bir tes limiyet olacaktr, ortalama bir tesli miyet. Bundan hibir ey kmaz; bir patlama olmaz. Bat'da, balang ksm vurgulan mtr. Bylece egonu bytp dura bilirsin. Bu gittike daha ok endie yaratr. Ve sen onu gerekten yaratt n zaman, onunla ne yapacan bi lemezsin, nk son ksm yoktur.

Kklere nmek |

169

Bana gre tinsel aray ikisi bir dendir. ok byk bir zirve yarat, mkemmel bir ego yarat, ama bunu yalnzca zmek iin yarat. Bu sa ma grnr... Yalnzca zmek iin, yalnzca derin bir teslimiyete eri mek iin, yalnzca bir yerlerde kay betmek iin. Ve sen sahip olmadn bir eyi kaybedemezsin. Bu yzden benim grme gre, insanln bu iki ey iin birlikte eitilmesi gerekli dir: Herkesin mkemmel, tatmin ol mu bir ego yaratmasna yardm edil melidir... Ama bu yolculuun yalnz ca yarsdr... Ve sonra onlarn egola

rn teslim etmelerine yardm edilme lidir. Zirve ne kadar byk olursa, vadi o kadar derin olur. Ego ne kadar yk sek olursa, teslimiyetinde o kadar derine gidersin. Ve her ey iin bu byledir. Tinsel yolda, bu daimi e likiyi hatrla. Onu tek bir an iin bi le unutma. Mkemmel egoistler ol, ki teslim olabilesin, ki zlebilesin, eriyebilesin. Elinden gelen tm aba y gster, ki abann seni terk edece i, senin tamamen abasz kalacan noktaya eriebilesin.

1 70

OSHO

Srlar

Kitab -2

nc Soru:
Osho, dn gece dedin ki zihin ne kadar byrse, biz zihnin doasnn kargaa olduunu o kadar iyi anlarz. Ama zihnin bu bymesinin de berrakla yol aaca doru deil mi?

Her ne sylemisem bununla ilgi lidir. Evet, berrakla yol aar, nk ancak ok olgun bir zihnin olduun da kargaann farkna varrsn. Zihnin kargaa iinde olduunu anlamak iin bile ok gelimi bir zihne ihtiya vardr. Zihinlerinin kargaa iinde ol duunun farknda olmayanlar aslnda olgun zihinler deillerdir. ocuksu, olgunlamam, hl gelimekte olan zihinlerdir. Ancak ok olgun bir zihin zihnin niteliinin kargaa olduunun farkna varabilir. Ve ok gelimi bir zihnin olduunda, ancak o zaman meditasyon mmkn meditasyon kart hedeftir. olur, nk

Meditasyon zihinsizlik demektir. Ama bir zihne eriememisen zihin sizlie nasl erieceksin? Bu yzden bir zihne eri ki onu kaybedebilesin. Ve insan nihai olarak zihinsizlie eri ecekse, o zaman bir zihne erime nin ne faydas olacan dnme... nk bir zihne erimezsen, nihai olan bana gelmeyecektir. Ancak zi hin varken gerekleebilir. Bu yz den ben zihne kar deilim, zekya kar deilim. Gerekte, hibir eye kar deilim. Ben her eye tarafta rm, nk kar kutba erimek iin her ey kullanlabilir.

Bir kutupsallk vardr ve kutupsal lk yoksa kar kutba ulaamazsn. Deli bir adam meditasyon yapamaz. Neden? nk zihni yoktur. Ama bu zihinsizlik Buda'nn zihinsizlii deil dir. Zihinsizliin iki boyutu olabilir: Aa zihin ve yukar zihin. Yukar zi hin de zihinsizliktir, aa zihin de zihinsizliktir. Zihinden aa debilir sin: Zihin orada deildir, ama bu me ditasyon deildir. Zihnin tesine ge men gerekir, ancak o zaman Bu da'nn zihinsizliine eriilebilir. Ve bunu daima hatrla, nk birbirleri ne yle benzerler ki her eyi yanl anlayabilirsin. ylesine ok benzer ler. rnein, bir ocuk masumdur. Bir aziz de masumdur... Bir sa ya da bir Krishna... Ama onlarn masumlu u ocuksu deildir. ocuk gibidir, ocuksu deil; nk bir ocuk yal nzca cahil olduu iin masumdur. Yalnzca olumsuz bir ey olarak, yal nzca bir yokluk yznden masum dur. Eninde sonunda her ey patlaya caktr; o patlamay bekleyen bir vol kandr. Masumluk yalnzca volkann patlamasndan nceki sessizliktir. Bir aziz, teye gemi kiidir. Pat lama gereklemitir; volkan bir kez daha sessizdir. Ama bu sessizlik fark ldr. lk sessizlik ok birok eye ge

Kklere nmek 1 7 1

beydi; orada bir ey vard. Sessizlik yalnzca yzeydeydi; derinlerde o o cuk rahatsz olmaya balamt. Aziz o rahatszl amtr. Frtna gemi tir. Bu sessizlik, masumluk benzer grnr, ama derin bir fark vardr. Bu yzden bazen bir ahmak da aziz gibi grnebilir. Ve ahmaklar aziz gibidirler. Sinsi deildirler; sinsi olmak iin zekya ihtiya vardr. On lar hesap deildirler; hesap ol mak iin zihne ihtiya vardr. Ahmak lar basittir, masumdur, sinsi deildir, hesap deildir. Kimseyi aldatamaz lar. Aldatmak istemeyeceklerinden deil; yapamazlar. O yetenek yoktur.

Azizler gibi grnrler ve bazen aziz ler de ahmak gibi grnr, nk ay n ey yine olmutur, ama farkl, ta mamen farkl bir boyutta. Zihinden aa debilirsin: O za man da zihinsizlik gerekleir, ama bu meditasyon deildir. Yalnzca meditasyona doru bir admla o zihni de kaybetmi olursun. Bu yzden ben zihne kar deilim. Zihni geli tir, zeky gelitir, ama iyi hatrla... Bu yalnzca bir aratr, vazgeilmesi, frlatlp atlmas gereken bir ara. Bir tekne gibi kullanlmaldr. Dier ky ya ulanca tekneyi terk edersin. Tek neyi tamamen unutursun.

1 72

OSHO

Srlar

Kitab -2

Son Soru:
Osho, sk sk kendi aclarmz yarattmz hissederiz. Buna ramen, neden onlar yaratmaya devam ediyo ruz? Ve insan ne zaman, nasl kendi aclarn yaratmaktan vazgeer?

lk ey ve anlalmas gereken ok temel bir eydir, "Sk sk kendi ac larmz yarattmz hissederiz" de diinde aslnda durum byle deil dir. Sen asla kendi aclarnn yaratc s olduunu hissetmezsin. yle d nebilirsin, nk sana yle retil mitir; nk yzyllardr retmen ler sana kendi aclarn yaratann siz ler olduunu, baka hi kimsenin so rumlu olmadn retmektedir. Bu eyleri duymu, bu eyleri okumusundur. Bunlar senin kann ve kemiin olmutur, senin bilinsiz koullanman haline gelmitir, bu yzden bazen papaan gibi tekrarlar sn: Biz kendi aclarmz yaratrz.. Ama byle hissetmezsin, bu senin fark ediin deildir, nk bunu fark edersen, o zaman dier ey mmkn deildir. O zaman, "Buna ramen ne den yaratmaya devam ediyoruz?" di yemezsin. Eer gerekten hissediyorsan ve kendi acn senin yarattn duygusu gerekten sana aitse, her an durabi lirsin... Onu yaratmak istemiyorsan, ondan zevk almyorsan, mazoist de ilsen durabilirsin. O zaman her ey yolundadr, o zaman mesele yoktur. "Ben acmdan zevk alyorum" diyor san tamam; yaratmaya devam edebi lirsin. Ama "Ben ac ekiyorum ve onun tesine gemek istiyorum. Ta

mamen durmak istiyorum... Ve onu yaratann ben olduumu biliyorum" diyorsan o zaman yanlyorsun. Anla myorsun. Sokrates'in bilginin erdem oldu unu syledii anlatlr. Ve Sokrates' in hakl olup olmad iki bin senedir tartlmaktadr... Bilginin erdem olup olmad konusunda. Sokrates der ki, bir kez bir eyi renince ona kar hareket edemezsin. fkenin acnn kayna olduunu biliyorsan, fkelenemezsin. Sokrates'in kastetti i budur... Bilgi erdemdir. "fkenin kt olduunu biliyorum; yine de f ke iinde hareket ediyorum. imdi bu konuda ne yapmalym?" diye mezsin. Sokrates ilk eyin yanl ol duunu syler. Sen fkenin kt ol duunu bilmiyorsun; ite bu yzden fke iinde hareket etmeye devam ediyorsun. Biliyorsan, fke iinde ha reket edemezsin. Kendi bilgine kar nasl hareket edebilirsin? Elimi atee soksam ac vereceini biliyorum. Biliyorsam, elimi atee sokmam. Ama baka biri bana syle diyse, geleneklerden duyduysam, atein yaktn yazmalardan okuduysam ve atei bilmiyorsam ve benzer bir deneyim yaamamsam, ancak o zaman elimi atee sokabilirim... Ve bu da yalnzca bir kez olur.

Kklere nmek |

173

Kavrayabiliyor musun? Elini atee sokup yandktan sonra, ac ektikten sonra, yine gidip, "Atein yaktn bi liyorum, ama buna ramen elimi ate e sokuyorum. Bu konuda ne yapa bilirim?" diye soruyor musun? Bildi ine kim inanr? Ve bu ne tr bir bil gidir? Eer kendi ac ve yanma dene yimin seni durduramyorsa, seni hi bir ey durduramaz. Artk olaslk yoktur, nk son olaslk karlm tr. Ama kimse bunu karamaz; bu imknszdr. Sokrates hakldr ve bilen herkes de Sokrates'e katlr... Bu anlama nn iinde ok derin bir nokta vardr. Bir kez renince... Ama hatrla... Bilgi sana ait olmaldr. dn aln m bilgi ie yaramaz; dn alnm bilgi faydaszdr. Senin kendi deneyi min olmad srece, seni deitir meyecektir. Bakalarnn deneyimle rinin faydas yoktur. Kendi acn kendinin yarattn duymusun, ama bu yalnzca zihin dedir. Benliine girmemitir, senin kendi bilgin deildir. Bu yzden tart rken, beyninle tartabilirsin, ama asl olgu gerekletiinde, unutursun ve bildiin ekilde davranrsn, ba kalarnn bildii ekilde deil. Rahat, serin, kendine hkim, ses siz bir ekilde fkeyi tartrken, onun bir zehir olduunu, bir hasta lk, er olduunu syleyebilirsin. Ama biri seni fkelendirdiinde ek siksiz bir deiim gerekleir. Artk bu dnsel bir tartma deildir, ar tk iin iinde sen varsn. Ve senin ie kartn an fkelenirsin. Daha sonra, geriye dnp baktnda, yine serinkanlln kazandnda, an ge lir, zihnin yine ilemeye balar ve yle dersin: "Bu yanlt. Bunu yap mam iyi olmad. fkenin yanl oldu unu biliyorum."

Bu "ben" kim?.. Yalnzca zek, yalnzca yzeysel zihin. Sen bilmiyor sun... nk biri seni fkelendirdii zaman bu zihni frlatp atyorsun. Tartma sz konusu olduunda fay dal, ama gerek bir durum dodu unda yalnzca gerek bilginin fayda s olur. Bu durum sz konusu olma dnda devam edebilirsin. Bir tart mada bile gerek bir durum doabi lir. Karndaki sana yle ok kar kar ki fkelenirsin ve sonra unutur sun. Gerek bilgi, senin bana gelen demektir. Duymamsn, okumam sn, bilgi toplamamsndr... Bu se nin kendi deneyimindir. Ve o zaman soru olmaz, nk bundan sonra ona kar davranamazsn. Ona kar davranmamak iin aba gsterece inden deil; yalnzca yapamazsn. Nasl yapabilirim ki? Bunun bir duvar olduunu biliyorsam ve bu odadan kmak istiyorsam, nasl du vardan gemeye alrm? Bunun bir duvar olduunu biliyorum, o zaman kapy aarm. Yalnzca kr bir adam duvardan gemeye alr. Benim gzlerim var. Bir duvarn ne olduu nu, bir kapnn ne olduunu biliyo rum. Ama ben duvara girmeye alr sam ve sana, "Kapnn nerede oldu unu ok iyi biliyorum ve bunun bir duvar olduunu biliyorum, ama bu na ramen kendimi bu duvara girme ye almaktan nasl alkoyabilirim?" desem, o zaman bu, beni ilgilendir dii kadaryla kapnn sahte grnd anlamna gelir. Bunun kap oldu unu bakalar sylemitir, ama beni ilgilendirdii kadaryla bu kap sahte dir. Ve bunun bir duvar olduunu ba na bakalar sylemitir, ama benim grebildiim kadaryla ben bu duvar da kap gryorum ve ite bu yzden deniyorum.

174 | OSHO

Srlar

Hitab -2

Bu durumda, neyi bildiin ile bilgi olarak neleri topladn arasnda net bir ayrm yapman gerekir. Bilgiye g venme. En byk kaynaktan da gel se, en byk kaynaktan da edinsen, bilgi bilgidir. Bir usta sana sylemi olsa bile sana ait deildir ve sana hibir ekilde faydas olmayacaktr. Ama sen bunun senin bilgin olduu nu dnmeye devam edebilirsin ve bu yanl anlama yznden enerji, zaman ve mr harcarsn. Temel ey, acnn yaratlmamas iin ne yapacan sormak deildir. Temel ey, acn senin yarattn bil mektir. Bir sonraki sefer, gerek bir durum doduunda ve sen ac ekti inde, bunun sebebinin sen olup ol madn bulmay hatrla. Ve eer se bebin sen olduunu renirsen, ac kaybolacaktr ve ayn ac bir daha or taya kmayacaktr... mknszdr. Ama kendini kandrma. Kandra bilirsin... Bu yzden sylyorum. Ac ekerken yle diyebilirsin: "Evet, bu acy benim yarattm biliyorum" ama derinlerde baka birinin yaratt n bilirsin. Karn yaratmtr, kocan yaratmtr, baka biri yaratmtr ve sen hibir ey yapamadn iin yal

nzca bir tesellidir bu. Kendini teselli edersin: "Kimse yaratmad, ben, ken dim yarattm ve yava yava braka cam." Ama bilgi anlk dnmdr; 'ya va yava' diye bir ey yoktur. Onu senin yarattn biliyorsan, hemen brakrsn. Ve bir daha ortaya k maz. Bir daha ortaya karsa, bu an layn derine gitmedii anlamna ge lir. Bu yzden ne yapacan, nasl duracan renmeye gerek yoktur. Tek gereken derine gitmek ve asl se bebin kim olduunu bulmaktr. Se bep bakalarysa, o zaman durduru lamaz, nk sen tm dnyay dei tiremezsin. Sebep sensen, ancak o zaman durdurulabilir. te bu yzden insanl acszla yalnzca dinin gtrebilecei konu sunda srar ediyorum. Baka hibir ey yapamaz bunu, nk baka herkes acnn bakalar tarafndan yaratldna inanr; yalnzca din se bebin sen olduunu syler. Bylece din seni kendi yazgnn efendisi klar. Acnn sebebi sensin, dolaysyla mutluluunun sebebi de sen olabilir sin.

51. BLM

Varolua Geri Dn

S U T R A L A R -

76 Kara bir gecede yamurda, o karanla biimlerin biimi olarak gir. 77 Aysz yamurlu bir gece yokken, gzlerini kapat ve karanl nn de bul. Gzlerini aarak, karanl gr. Bylece hatalar sonsuza dek kaybolur. 78 Dikkatin her nereye konarsa, tam da bu noktada, deneyim.

Bir zamanlar bir doktor, ok ta nnm bir tarihi ve nde ge len bir lim bir kyde kalyor mu. Posta efi, kyn yal posta efi bu yal adam, bu doktoru me rak etmi. Ne tr bir doktor olduu nu merak etmi, bu yzden bir gn sormu: "Sen ne tr bir doktorsun, baym?" Adam, "Felsefe doktoru" demi. Yal adam hi byle bir ey duy mam. arm ve demi ki: "Bura da hi byle hastalk duymadm." Glme, nk o yal posta efi bir adan hakl... Felsefe bir tr has talktr. Elbette, felsefe doktorlar doktor deildir; tersine, onlar hastal n mkemmel kurbanlardr. Felsefe belirli bir hastalk deildir, bu yzden onu vakalarla dne mezsin. O insanlk ya da insan zihni kadar yaldr. Ve her insan biraz onun kurbandr... nk dnmek hibir yere gitmez ya da seni em berlere, ksr emberlere gtrr. ok ilerlersin ve uzmansan hzl iler lersin, ama hibir yere ulaamazsn. Bunun derinlemesine anlalmas gerekir, nk bunu anlayp hissedemezsen meditasyona srayamazsn. Meditasyon ok kart bir yaklam demektir... Felsefe kart. Felsefe dnmek demektir ve meditasyon bir dncesizlik durumu demektir. Bu ikisi kutupsal ztlardr. Bu insancadr... Sorular hakknda dnmek ve yantlar bulmaya al mak. Ama felsefe hibir yant bula maz. Bilim baz yantlar bulabilir, din baz yantlar bulabilir, ama felsefe hibir yant bulamaz. Ve felsefenin bulur grnd tm yantlar yalnz ca eperlerdir: Derinlerine kazarsan daha fazla sorudan baka ey bula mazsn. Bu yzden her yant daha fazla soruya yol aar... Ve bu srer, durur.

Bilim baz yantlar bulur, nk bilim dnceye deil deneylere g venir. Dnce yalnzca bir yardmc olarak kullanlr, ama temel deney lerdir. te bu yzden bilim baz ya ntlar vermitir. Filozoflar, tannan ve tannmayan filozoflar yzyllardr a lp durmaktadrlar, ama tek bir ya nta, tek bir sonuca varlmamtr. Varlamaz. Dncenin doas yle dir ki, onu deneye bir yardmc ola rak kullanrsan bir eylere varlabilir; ite bu yzden bilim baz yantlara varabilir. Ama din de baz yantlara varr, nk din de deneyler yapar. Bilim nesne ile, din zne ile deneyler ya par, ama ikisi de deneyler yapar ve ikisi de deneylere dayanr. Felsefe bu ikisinin arasndadr... Yalnzca saf dnce, soyut dnce, deneysiz dnce. Gidersin, gidersin, ama hibir yere varamazsn. Soyut dn ce, speklatif dnce sonsuza dek dnmektir. Bundan zevk alabilir sin, yolculuktan zevk alabilirsin, ama bir hedef yoktur. Din ve bilim bir adan birbirleri ne ok benzerler... kisi de deneye inanrlar. Elbette dini deney bilimsel deneyden ok daha derindir, nk bilimde deney yapann kendisi ie karmaz. O aralarla, eylerle, nes nelerle almaktadr; o uzak kalr, o dene dnda kalr. Din daha derin bir bilimdir, nk deney yapann kendisi de deneye karr. Kendisin den ayr aralar yoktur, onun dnda nesneler yoktur. O ikisidir... Kendi aralar, kendi nesneleri, kendi yn temleri; o her eydir. Ve kendi ze rinde almas gerekir. Bu zahmetlidir. e sen de kart n iin zahmetlidir. Ve sen ie kar tn iin, deney deneyim olacaktr. Bilimde, deney hep deney olarak ka-

1 78 OSHO Srlar Kitab -2

lr. Deney biliminsanna dokunmaz, o deney aracl ile dnmez. Biliminsan ayn kalr. Ama dinde, de neyden geerek, sen tamamen farkl biri olursun. Ayn kalamazsn; dei mek zorundasn. te bu yzden dini deney deneyim olur. unu hatrla: Tanr hakknda, ruh hakknda, dier dnya hakknda d np durabilirsin ve yalnzca onun hakknda dnerek Tanr "hakkn da" bir eyler renmi gibi yapabi lirsin. Bu sahte olur. Tanr hakknda ki hibir ey bilemezsin... "Hakkn da" szc samadr. Tanr'y bile bilirsin, ama onun "hakknda" bir ey bilemezsin... O "hakknda" felse feyi yaratr. Tanr hakknda nasl bir eyler bile bilirsin? Ya da rnein, ak hakknda nasl bir eyler bilebilirsin? Ak bile bilirsin, ak hakknda bir eyler bile mezsin, nk "hakknda" demek baka biri biliyor ve sen onun bilgisi ne inanyorsun demektir. Fikir toplu yor, biriktiriyor olursun. "Tanr hak knda bir eyler biliyorum" dersin, "hakknda" tm bilgiler sahtedir, teh likelidir, nk buna aldanabilirsin. Tanry bilebilirsin, ak bilebilir sin, kendini bilebilirsin, ama 'hakknda'y unut. O "hakknda" felsefedir. Upaniadlar bir ey syler Vedalar bir ey syler, ncil bir ey syler, Kuran bir ey syler, ama senin iin btn bunlar "hakknda" halini alr. Bu senin deneyimin olmad srece bounadr, boa harcanmtr. Bu nokta senin derinlerine ile melidir, nk sen dnp durabi lirsin ve zihin yledir ki meditasyon hakknda dnmeye balayabilir sin. Herhangi bir eyi meditasyon iin, dnce iin bir hedef haline getirebilirsin. Meditasyon hakknda bile dnebilirsin ve onun hakkn

da dnp durabilirsin... Ama hi bir ey olmaz. Bunca yntemden bahsediyorum. Bir tehlike var: Bu yntemler hakkn da dnmeye balayabilir, bilgili olabilirsin. Bu ie yaramaz, bu fayda l olmaz. Yalnzca faydal olmamakla da kalmaz, tehlikelidir... nk me ditasyon deneyimdir, "hakknda" bil mek kymetsizdir. Bu "deneyim" szcn hatrla. Hayatn sorunlar, hayatn tm sorun lar varolusaldr, speklatif deildir. Onlar dnerek zemezsin; onlar yalnzca yaayarak zebilirsin. Ya ayarak bir gelecek alr. Dnerek gelecek asla almaz. Tam tersine, imdi bile kapanr. Sen gzlemlememi olabilirsin: Her dndnde, ne olur? ne za man dnsen, kapanrsn. u ana dair olan her ey geride kalr. Zihnin de bir d yolunda ilerlersin. Bir sz ck dierini yaratr, bir dnce di erini yaratr ve sen ilerlemeye de vam edersin. Dncede ne kadar ilerlersen, varolutan o kadar uzakla rsn. Dnmek bir uzaklama yo ludur. Bir d yoludur, kavramlarla d grmektir. Yeryzne geri dn. Bu anlamda dinin ayaklar yere bas maktadr; dnyevi deildir, ama ayaklar yere basmaktadr, salam dr. Varolua geri dn. Hayatn sorunlar ancak sen kk lerini derinlemesine varolua salar san zlebilir. Dncelerde ua rak kklerden uzaklarsn ve ne ka dar uzaklarsan, herhangi bir eyi zme olasln o kadar azalr. Tersi ne, her eyi kartrrsn ve her ey birbirine dolar. Ve ne kadar dolar sa, sen o kadar dnrsn ve o ka dar daha uzaklarsn. Dnmeye kar dikkatli ol! imdi tekniklere bakalm.

Varolua Geri Dn | 179

76. Teknik

Kara bir gecede yamurda, o ka ranla biimlerin biimi olarak gir.


Duymam olabilecein ok eski, ezoterik bir eko! vardr. Bu ekol Essene ekol olarak bilinir. sa o ekol de eitim grmtr; o Essene gru buna aitti. O Essene grubu tm dn yada, Tanr'y mutlak karanlk olarak dnen tek gruptur. Kuran Tan r'nn k olduunu syler, Upaniadlar Tanrnn k olduunu syler, n cil Tanrnn k olduunu syler. Es sene grubu dnyada, Tanrnn mut lak karanlk olduunu syleyen tek gruptur, mutlak karanlk, yalnzca sonsuz, karanlk gece. Bu ok gzeldir; tuhaf, ama ok gzel... Ve ok anlaml. Anlam anla malsn, o zaman bu teknik ok fay dal olur, nk bu, Esseneler'in ka ranla girmek, onunla bir olmak iin kullandklar tekniktir. Yanst. Neden Tanr her yerde k olarak sembolize edilir? Tanr k ol duundan deil, insan karanlktan korktuundan. Bu insani korkudur... Biz severiz ve karanlktan korka rz, bu yzden Tanry karanlk ola rak, siyahlk olarak dnemeyiz. Bu insani bir gr. Biz Tanry k ola rak dnrz nk biz karanlktan korkarz. Tanrlarmz korkularmzdan do maktadr. Biz onlara ekil ve biim veririz. O ekil ve biim bizim taraf mzdan verilir... Bizim hakkmzda bir eyler syler, tanrlarmz hakkn da deil. Onlar bizim yaratmmzdr. Biz karanlktan korkarz, bu yzden Tanr ktr. Ama bu teknikler dier ekole aittir. Esseneler der ki, Tanr karanlktr ve bunda bir ey vardr. Bir ey: Ka ranlk ezeli ve ebedidir. Ik gelir, gi der ve karanlk kalr. Sabah gne

doar ve aydnlk olur; akam gne batar ve karanlk olur. Karanlk iin hibir ey domaz... O hep oradadr. O asla domaz, asla batmaz. Ik ge lir ve gider; karanlk kalr. In hep bir kayna vardr; karanlk kaynakszdr. Bir kayna olan ey sonsuz olamaz; ancak kaynaksz olan son suz ve ebedi olabilir. Ik belli bir e kilde rahatsz eder; ite bu yzden kta uyuyamazsn. Ik gerilim yara tr. Karanlk bir gevemedir. Ama neden karanlktan korkarz? nk k bize yaam gibi gelir... Ki yledir. Karanlk lm gibi gelir bi ze... Ki yledir. Yaam k sayesinde gelir ve ldn zaman sonsuz ka ranla dmsn gibi gelir. te bu yzden lm siyah olarak resmede riz ve siyah yas rengi olmutur. Tan r ktr ve lm karanlktr. Ama bunlar bizim yansttmz korkularmzdr. Aslnda, karanlk sonsuzdur; k sonludur. Karanlk her eyin k t, her eyin dt rahim gibi g rnr. Esseneler bu gre inanyordu. Bu ok gzel ve faydal bir grtr, nk karanl seversen lmden korkmazsn. Karanla girebilirsen... Ve ancak korku olmadnda girebi lirsin... Eksiksiz gevemeye eriebi lirsin. Karanlkla bir olabilirsen, znrsn, bu bir teslimiyet olur. Ar tk korku kalmaz, nk karanlkla bir olursan lmle bir olmu olur sun. Artk lemezsin. lmsz ol musundur. Karanlk lmszdr. Ik doar ve lr; karanlk yalnzca vardr. O lmszdr. Bu teknikler iin, ilk nce zihnin de karanlk, siyahlk hakknda korku olmamas gerektiini hatrlaman ge rekir, aksi halde bu deneyi nasl ya pabilirsin? lk nce korku geride b raklmaldr. Bu yzden hazrlk ola

1 80

OSHO

Srlar

Kitab -2

rak bir ey yap: Karanlkta otur, k lar sndr, karanl hisset. Ona kar sevgi dolu bir tavr takn; brak ka ranlk sana dokunsun. Ona bak. Ka ranlk bir odada ya da karanlk bir ge cede gzlerini a; onunla bir ol, bir likte ol, bir iliki kur. Korkacaksn... O zaman bu tekniklerin bir faydas olmaz, onlar yapamazsn. lk nce karanlkla derin bir dost luk gereklidir. Bazen gece, herkes uykuya daldktan sonra, karanlkta kal. Hibir ey yapma, yalnzca onun la kal. Ve yalnzca onunla kalmak sa na ona kar derin bir duygu verecek tir, nk karanlk ok geveticidir. Sen korku yznden bilmiyordun. Uykun yoksa, hemen yakarsn, kitap okumaya ya da bir eyler yap maya balarsn, ama karanlkta kal mazsn. Onunla kal. Onunla kalabilir sen, onunla yeni allarn, yeni ba lantlarn olacak. nsan kendini karanla kar ta mamen kapatmtr. Bunun sebeple ri vard, tarihsel sebepleri... nk gece ok tehlikeliydi ve insan maa ralarda ya da ormanlarda yayordu. Gndz daha ok gvendeydi: ev resini grebiliyordu ve vahi hayvan lar ona saldramyordu ya da baz ayarlamalar yapabiliyor, savunmalar gelitirebiliyordu... En azndan kaa biliyordu. Ama gece her yer karanlk oluyordu ve insan savunmasz kal yordu, bu yzden korkuyordu... Ve o korku bilinaltna girmitir; biz hl korkuyoruz. Biz artk maaralarda yaamyo ruz ve vahi hayvanlarn merhameti ne kalmamz, kimse bize saldrm yor... Ama korku hl orada, derinle re gitmi, nk insan zihni milyon larca yldr korkuyordu. Bilinaltn sa na ait deildir; o kolektiftir, kaltsal dr, sana miras kalmtr. Korku ora

dadr ve o korku yznden sen ka ranlk ile bir olamazsn. Bir ey daha: Bu korku yznden insan atee tapnmaya balamtr. Ate kefedildiinde, ate tanr ol mutur. Ate Tanr olduundan deil, karanlk korkusu yznden. Gndz k vard ve korku yoktu... nsan da ha fazla korunuyordu. Gece karanlk vard, bu yzden ate kefedildiin de, elbette, ate Tanr oldu... En b yk. Parsiler hl atee tapar. Atee tapmak karanlk korkusu yznden kmtr. Gece ate dost, koruyucu, ilahi gvenlik halini almt. O korku hl var. Sen farknda ol mayabilirsin, nk artk bunun far kna varacan durumlar yaanmyor, ama bir gn gece klar sndr ve otur... lkel korku gelecektir. Kendi evinde evreni vahi hayvanlarn al dn hissedeceksin. Bir ses gelecek ve sen vahi hayvanlardan korkacak sn... evrede bir tehlike olduun dan korkacaksn. O tehlike yok; o se nin bilinaltn. Bu yzden ilk nce bilinsiz kor kunu alt etmen gerekir ki, bu teknik lere balayabilesin, nk bu teknik ler karanlkla ilgilidir. Ve iva olas tm teknikleri vermektedir. Benim bu tekniklerle yaadm deneyimler ok gzeldir. Onlar ya pabilirsen, harikadrlar. Daha nce hi tanmadn kadar derin bir gev emeye gireceksin. Ama ilk nce bi linsiz korkularn aa kartn ve karanlkta yaamaya, karanl sev meye al. ok mutluluk vericidir. Bir kez bilince, bir kez onunla ba lant kurunca, ok derin bir kozmik olgu ile balant kurmu olursun. Bu yzden ne zaman karanlkta kalma frsat bulsan ve uyank ol san... nk iki ey yapabilirsin: Ya yakarsn ya da uykuya dalarsn. kisi de karanlktan kamak iin nu

Varolua Geri Dn |

181

maralardr. Uyurken Korkmazsn, nk bilinli olmazsn. Ya da eer bilinliysen yakarsn. I yak ma ve uykuya dalma. Karanlkla kal. Pek ok korku hissedilecektir. Hisset onlar. Onlarn farknda ol. Onlar bilincine kar. Kendiliklerin den geleceklerdir ve geldiklerinde, sen bir tank olarak kal. Kaybolacak lardr ve ksa sre sonra yle bir gn gelecektir ki, eksiksiz teslimiyet iin de, hi korku olmadan karanlkta ka labileceksin. Eksiksiz bir salverme iinde karanlkta kalabileceksin. O zaman ok gzel bir olgu olur. O za man Essenelerin Tanrnn karanlk, mutlak karanlk olduu yolundaki deyilerini takdir edebileceksin. Kara bir gecede yamurda, o ka ranla biimlerin biimi olarak gir. Tm biimler karanlktan kar ve karanlkta znr. Dnyalar gelir, karanlktan yaratlr ve yine karanla dnerler. Karanlk rahimdir, kozmik rahim. Orada kusursuz, mutlak kprtszlk vardr. iva diyor ki bu teknii yamurlu bir gecede, her ey karanlkken, bu lutlar varken ve yldzlar grnmez ken, gkyz tamamen karanlkken yapmak daha iyidir. Karanlk bir ge cede, ay yokken... O karanla biim lerin biimi olarak gir. O karanla ta nk ol ve sonra onun iinde zn. O tm biimlerin biimidir. Sen bir bi imsin... Onun iinde znebilirsin. Ik olduunda, sen tanmlsn. Seni grebilirim, k vardr. Bedenin tanmlanabilir. Sen tanmlanrsn, s nrlarn vardr. Snrlar k yznden vardr. Ik olmadnda snrlar z lr. Karanlkta hibir ey tanml de ildir, her ey baka eylere karr. Biimler kaybolur. Korkumuzun sebeplerinden biri bu olabilir... nk o zaman sen ta nml olmazsn, o zaman kim olduu

nu bilmezsin. Yz grlemez, beden bilinemez. Her ey biimsiz bir varo lua karr. Korkunun sebeplerin den biri bu olabilir... nk sen ken di tanmlanm varoluunu hissede mezsin. Varolu belirsizleir ve kor ku gelir, nk artk kim olduunu bilmezsin. Ego var olamaz: Tanmsz ken ego olarak var olmas zordur. n san korkar, insan k olsun ister. Tefekkre dalarak, meditasyon yaparak, kararak, karanla kar mak a karmaktan daha kolay olur, nk k ayrmlar verir. Karan lk her tr ayrm yok eder. Ikta g zel ya da irkin, zengin ya da fakir olursun. Ik sana bir kiilik, bir ayr lk verir... Eitimli, eitimsiz, aziz ya da gnahkr. Ik seni ayr bir insan olarak tehir eder. Karanlk seni sa rar, seni kabul eder... Ayr bir insan olarak deil; seni tanmszca kabul eder. Sarlrsn, bir olursun. Karanlk bunu hep yapmaktadr, ama sen korktuun iin bunu anlaya mazsn. Korkunu bir kenara brak ve bir ol. O karanla tm biimlerin biimi olarak gir. O karanla gir... Karanla nasl girebilirsin? ekilde. Bir: Gzlerini karanla dikin. Zordur. Bir aleve, herhangi bir k kaynana bakmak daha kolaydr, nk iaretlenmi bir nesne olur; dikkatini ona dorul tabilirsin. Karanlk bir nesne deildir; o her yerdedir, seni epeevre sar mtr. Onu bir nesne olarak gre mezsin. Bolua bak. epeevre sar mtr seni; sen ona bak. Rahat ol ve ona bak. Gzlerine girmeye balar. Ve karanlk gzlerine girdiinde, sen de ona girmeye balarsn. Karanlk bir gecede bu teknii ya parken gzlerin ak kal. Gzlerini kapatma, nk kapal gzlerle fark l bir karanln olur. O sana aittir, zi-

182

OSHO

Srlar Kitab -2

hinseldir; gerek deildir. Gerek de ildir. Gerekte, o negatif bir para dr; pozitif karanlk deildir. Burada k var: Gzlerini kapat, karanln olur, ama o karanlk yalnzca n negatifidir. Pencereden bakarken gzlerini kapatnca pencerenin nega tifini grmen gibi. Tm deneyimleri miz kla ilgilidir, bu yzden gzleri mizi kapattmz zaman negatif bir k deneyimi yaarz ve buna karan lk deriz. O gerek deildir; ie yara maz. Gzlerini a, karanlkta ak gz lerle kal, o zaman farkl bir karanlk olacaktr... Orada var olan pozitif ka ranlktr. Ona bak. Karanla bakma ya devam et. Gzyalar akmaya ba layacak, gzlerin yorulacak, yana cak. Endielenme, devam et. Ve ka ranlk, orada var olan gerek karan lk gzlerine girer ve sana ok derin, yattrc bir duygu verir. Gerek ka ranlk iine girdiinde, sen onunla dolarsn. Ve bu karanln girii seni negatif karanlktan kurtaracaktr. Bu ok de rin bir olgudur. Senin iindeki karan lk negatif bir eydir; a kardr. Ik yokluu deildir; a kardr. iva'nn tm biimlerin biimi olarak bahsettii karanlk deildir... Orada var olan gerek karanlk deildir. Biz ondan o kadar korkuyoruz ki koruma olarak pek ok k kayna yaratmz ve aydnlanm bir dnyada yayoruz. Sonra gzlerimizi kapatyoruz ve ay dnlanm dnya ieriye negatif olarak yansyor. Biz orada var olan gerek karanlkla balantmz yitirmiiz... Es seneler'in karanl ya da iva'nn ka ranl, onunla hi iletiimimiz kalma m. Ondan o kadar korkmuuz ki ona tamamen srtmz dnmz. Biz sr tmz ona dnk duruyoruz. Bu yzden bu zor olacaktr, ama eer yapabilirsen, mucizevi olur, b

yl olur. Tamamen farkl bir benlie sahip olursun. Karanlk iine girdiin de, sen de ona girersin. Daima kar lkldr. Kozmik olgu senin iine gir meden sen kozmik bir olguya gire mezsin. Ona tecavz edemezsin, zorla giremezsin. Sen aksan, sa vunmaszsan ve kozmik lemin se nin iine girmesi iin yol aarsan, an cak o zaman ona girebilirsin. Daima karlkldr. Zorlayamazsn; ancak izin verebilirsin. Artk ehirlerde karanlk bulmak zordur; evlerimizde gerek karanlk bulmak zordur. Gerek olmayan k ile her eyi gerekd klmz. Ka ranlmz bile kirlenmi, saf deil. Bu yzden srf karanl hissetmek iin uzak bir yere gitmek iyi olacak tr. Elektrii olmayan uzak bir kye git ya da bir dan zirvesine kn. Saf karanlk deneyimini yaamak iin bir hafta orada kal. Bambaka biri olarak dnecek sin, nk o yedi gnlk mutlak ka ranlk iinde tm korkular, tm ilkel korkular yzeye kacak. Canavarlar la yzlemek zorunda kalacaksn, kendi bilinaltnla yzlemek zorun da kalacaksn. Tm insanlk... ok tan gemi tm geii yaamsn gi bi olacaksn ve bilinaltnn derinlik lerinden pek ok ey yzeye ka cak. Gerek grnecekler. Korkuya kaplabilirsin, nk ok gerek ola caklar... Onlar yalnzca senin zihin sel yaratmlarn. Tmarhanelerimizdeki deliler yal nzca ilerinde patlayan ilkel korku larndan mustarip. Korkular orada; deliler korkuyor, her an lm korku su yayorlar. Ve biz henz o ilkel korkularn buharlamasna nasl izin vereceimizi bilmiyoruz. Delilerin ka ranlk zerine meditasyon yapmas na izin verilirse, delilik kaybolur.

Varolua Geri Dn |

183

diini, kendinin bir eyin iine girdi Ama yalnzca Japonya'da bu Ko nuda biraz alma yaplmakta. On ini hissedeceksin. lar delilerine tamamen farkl davran ay boyunca, gnde bir saat ka yorlar. Biri delirirse, psikotik ya da ranlkla kalarak, karanlkla yaaya nevrotik, Japon yntemi, vakaya g rak, her tr bireysellik ve ayrlk duy re onun ya da alt hafta yalnz ya gusunu yitireceksin. O zaman bir amasna izin vermeyi ieriyor. Ada ada olmayacaksn; okyanus olacak mn yalnz yaamasna izin veriyor sn. Karanlkla bir olacaksn. Ve ka lar. Hibir doktor, hibir psikanalist ranlk ylesine okyanus gibidir: Hi gitmiyor yanna. Yemek veriliyor, ih bir ey o kadar engin deildir, hibir tiyalar gideriliyor ve yalnz brakl ey o kadar ebedi deildir. Ve hibir yor. ey sana o kadar yakn deildir ve Gece k olmuyor; adam karan hibir eyden o kadar korkmazsn. O lkta yalnz kalyor... Ac ekiyor el ke bandadr, daima beklemekte bette, pek ok aamadan geiyor. dir. Her ihtiyac karlanyor, ama arka Kara bir gecede yamurda, o ka dalk salanmyor. Kendi delilii ile ranla biimlerin biimi olarak gir. hemen, dorudan yzlemesi gereki Gzlerini dik ve o senin gzlerine yor. Ve ile alt hafta iinde delilik girsin. kaybolmaya balyor. Aslnda hibir kinci olarak; Uzan ve annene ya ey yaplm olmuyor; adam yalnz knm gibi hisset. Karanlk anadr, braklyor, o kadar. Yaplan tek ey her eyin anasdr. Dn; Hibir ey bu. yokken, ne vard? Karanlktan baka Batl psikiyatristler aknlk iin hibir ey dnemezsin. Her ey de kalmaktalar. Bunun nasl olduu kaybolursa, orada yine ne olacak? nu anlayamamaktalar, nk onlar Karanlk olacak. senelerce alrlar. Onlar psikanaliz Karanlk anadr, rahimdir, bu yz yaparlar, tedavi ederler, her eyi ya den uzan. Annenin karnnda uzand parlar, ama asla adam yalnz brak n hisset. Ve bu gerek olacaktr, mazlar. Onu asla kendi bana isel scak olacaktr ve eninde sonunda bilinalt ile yzlemeye brakmazlar. karanln, rallimin seni her ynden nk ne kadar ok yardm salar sardn hissetmeye balayacaksn. san, adam o kadar aresiz brakr Sen onun iindesin. sn, nk sana o kadar ok baml Ve nc olarak: Hareket eder kalr. Ve mesele isel karlama me ken, ie giderken, konuurken, yer selesidir; aslnda baka kimse yar dmc olamaz. Bilen insanlar seni ken, herhangi bir ey yaparken, ka ranlktan bir paray iinde ta. Ka onunla yzlemek zere yalnz bra ranlk iine girerse, onu yannda ta. krlar. tama ynteminde bahsettii Kendi bilinaltn ile kar karya Alev gelmen gerekir. Ve bu karanlk medi- miz gibi, karanl ta. Ve bir alev ta tasyonu tm deliliini tamamen dnda k olduunu hissedecei ni, bedeninin belli, tuhaf bir k yay emecektir. Dene. Evinde bile dene maya balayacan ve buna kar yebilirsin. Gece, bir saat boyunca ka duyarl olanlarn onu hissetmeye ranlkla kal. Hibir ey yapma, yalnz balayacan sylediim gibi, ayns ca karanla bak. Bir erime duygusu karanlkta da olacak. hissedeceksin ve bir eyin iine gir

184

OSHO

Srlar

Kitab -2

Karanl iinde tarsan, tm be denin yle gevemi, yle sakin, y le serin olacak ki, bu hissedilecek. Ve k tarken baz insanlarn sana cezp edilecei gibi, karanl tad nda baz insanlar senden kaacak. Korkacaklar. Bu kadar sessiz bir var la tahamml edemeyecekler; onlar iin tahamml edilmez olacak. Karanl iinde tarsan, karanlk tan korkanlar senden kamaya al acak; sana yaklamayacaklar. Ve herkes karanlktan korkar. Dostlar nn seni terk ettiini hissetmeye ba layacaksn. Sen ieri girdiinde ailen rahatsz olacak, nk bir serinlik havuzu gibi gireceksin ve herkes he yecanlanacak, sinirlenecek. Gzleri ne bakmakta glk ekecekler, nk gzlerin dipsiz vadiler gibi ola cak. Biri gzlerine baktnda ba dnecek, orada ylesine derin bir uurum hissedilecek. Ama sen pek ok ey hissedecek sin. fkelenmen imknsz olacak. Karanl iinde tarken fkelenemeyeceksin. Bir alev tarken kolay lkla fkelenebilirsin, ncekinden de kolayca, nk bir alev seni heyecanlandrabilir. Bir alev tarken her zamankinden de cinsel hissedersin, nk alev seni heyecanlandrr, tut ku yaratr. Ama iinde karanlk tar ken bana derin bir aseksellik gel diini hissedersin. Cinsel hissetmez sin; kolaylkla fkelenemezsin. Tut ku kaybolur. Erkek ya da kadn oldu unu hissetmezsin. O szcklerin anlamsz, nemsiz hale geldiini his sedersin. Sen yalnzca var olursun. Karanl btn gn iinde ta mak senin iin ok faydal olur, n k o zaman gece karanlk zerine te fekkre daldnda, meditasyon yap tnda, btn gn tadn isel ka ranlk senin dsal olanla bulumana

yardm eder... sel karanlk dsal karanlkla buluur. Ve karanl tadn hatrlyor ol... Karanlkla dolusun, bedeninin her gzenei, bedeninin her hcresi karanlkla dolu... ylesine gevemi hissedeceksin. Dene. ylesine gev emi hissedeceksin. indeki her ey yavalayacak. Koamayacaksn, yryeceksin ve o yry de yava layacak. Ar ar, hamile bir kadn gibi yryeceksin. Ar ar, byk dikkatle yryeceksin. Bir ey ta yorsun. Ve bir alev tarken tam tersi ola cak: Yryn hzlanacak; daha ok komak isteyeceksin. Daha fazla hareket olacaksn, daha aktif olacak sn. Karanl tarken geveyecek sin. Bakalar senin tembel olduu nu hissetmeye balayacak. niversitedeki gnlerimde iki se ne boyunca bu deneyi yaptm. yle tembelletim ki sabah yataktan k mak bile zor geldi. Profesrlerim ok rahatsz oldu ve bende yolunda git meyen bir ey olduunu dnd ler... Ya hastaydm ya da tamamen vurdumduymaz... Beni ok seven bir profesr, blm bakan, yle endi elendi ki, snav gnleri sabah gelip beni yurttan alyor, snav salonuna gtryor, zamannda orada olmam salyordu. Her gn salona girdiimi gryordu ve ancak o zaman kendi ni iyi hissedip evine gidiyordu. Dene. Rahminde karanl ta mak, karanlk olmak hayattaki en g zel deneyimlerden biridir. Yrrken, yerken, otururken, her ne yapyorsan yaparken, hatrla, karanlk iini dol durmutur; sen onunla dolusun. Ve sonra her eyin nasl deitiine bak. Heyecanlanamazsn, ok aktif ola mazsn, gergin olamazsn. Uykun y le derinleir ki, dler kaybolur ve btn gn sarho gibi dolarsn.

Varolua Geri Dn |

185

Sufiler bu yntemi kullanmtr, zellikle de bir sfi mezhebi ve o su filer sarho sufiler olarak bilinir. Bu Karanlkla sarho olmulardr. Yere delikler aarlar ve her gece bu deliklerde yatarlar, deliklerinde yatarken meditasyon yaparlar... Karanl d nrler, onunla bir olurlar. Ve gz leri sarho olduklarm gsterir sana. Gzlerine bakarak yle derin bir gev eme, yle gevemi bir titreim his sedersin Ki, bu ancak derinlemesine sarho olduunda ya da ok uykun geldiinde olabilir. Ancak o zaman gzlerin bu ifadeyi gsterir. Onlar sarho sufiler olarak bilinirler... Ve onlar karanlkla sarho olurlar.

77 . Teknik

Aysz yamurlu bir gece yokken, gzlerini kapat ve karanl nnde bul. Gzlerini aarak, karanl gr. Bylece hatalar sonsuza dek kay bolur.
Gzlerini kapatrsan karanln sahte olacan sylemitim, o za man aysz gece yokken, karanlk bir gece yokken ne yapmal? Ay ve ay varken? Bu sutra anahtar veriyor. Aysz yamurlu bir gece yok ken, gzlerini kapat ve karanl nnde bul. Bu karanlk balangta sahte ola caktr. Sen onu gerek klabilirsin ve onu gerek klacak yntem udur... Gzlerini aarak, karanl gr. lk n ce gzlerini kapat, karanl gr. Son ra gzlerini a ve iinde grdn ka ranl darda gr. Eer darda kay bolursa, bu ieride grdn karanl n sahte olduu anlamna gelir. Bu biraz daha zordur. lkinde ger ek karanl ieride tarsn. kinci sinden sahteyi dar tarsn... Ta maya devam edersin. Gzlerini ka

pat, karanl hisset; gzlerini a ve ak gzlerle dardaki karanl gr. indeki sahte karanl ite byle d ar atarsn... Atmaya devam eder sin. En az ile alt hafta gerekecek tir ve sonra bir gn aniden isel ka ranl dar tamay baaracaksn. sel karanl dar tamay baar dn gn, gerek isel karanlkla kar larsn. Gerek tanabilir; sahte tanamaz. Ve bu ok byl bir deneyimdir. sel karanl darya tayabilirsen, aydnlk bir odada bile darya ta yabilirsin ve nne bir karanlk par as yaylr. Deneyim ok tuhaftr, nk oda aydnlktr. Hatta gne nda... sel karanla gelmisen onu dar getirebilirsin. O zaman gzlerinin nne bir para karanlk gelir. Onu yaymaya devam edebilir sin. Bir kez bunun olabileceini re nince, tamamen gneli bir gnde karanln, en kara gece gibi bir ka ranln olabilir. Gne oradadr, ama sen karanl yayabilirsin. Ka ranlk daima oradadr; gne km ken bile karanlk oradadr. Sen gre mezsin; gne tarafndan rtl mtr. rty nasl aacan re nince, aabilirsin. Tibet'te buna benzer pek ok yntemler vardr. sel dnyadan d sal dnyaya bir eyler getirebilirler. ok nl bir teknii duymu olabilir sin; buna 's Yogas' derler. Gece so uktur, buz gibi souk, kar yamak tadr ve Tibetli bir kei, bir Tibet la mas, her yere kar yaarken, s sf rn altndayken ak gkyz altnda oturur ve terlemeye balar. Bu bir tp mucizesidir. Nasl terler? sel sy darya getirmektedir. Ve isel serinlik ya da isel so uk da dar getirilebilir. Mahavira'nn hayatna dair anlatlr... Kimse

186 |

OSHO

Srlar

Kitab -2

imdiye dek aklamaya almam tr. Caynalar onun konfordan kan d iin yaptn sanyorlar, ama y le deildir. Yazn, scak mevsimde, gne alev alev yakarken, onun hep glgesiz, aasz bir yerde durduu nu anlatrlar. Yaz gnlerinde, yakc gne altnda dururmu ve kn se rin bir yer bulurmu, en serin yeri... Bir aacn alt, glgeli bir aacn alt ya da bir rman yakn ya da scak ln sfrn altna dt bir yer. Souk mevsimde meditasyon yapmak iin serin bir yer bulurmu ve scak mevsimde meditasyon yap mak iin en scak yeri bulurmu. n sanlar onun deli olduunu dn yormu ve takipileri yalnzca kon fordan kandn dnyormu. yle deildir. O aslnda buna benzer isel teknikleri deniyordu. Hava scakken o isel soukluu nu getirmeye alyordu... Ve bu an cak ztlk iinde hissedilebilir. Dar s soukken o isel scakln getiri yordu... Ve ancak ztlk varken hisse dilebilir. O bir beden dman deil dir, Caynalarn dnd gibi kendi bedenine dman deildi. Onlar onun kendi bedenini ldrdn dnyorlard, nk kendi bedeni ni ldrebilirsen arzunu ldrebilir sin. Bu tamamen samalktr. O hi de yle bir ey yapmyordu. O isel olan dar getiriyordu ve isel tara fndan korunuyordu. Tpk Tibet la malarnn s yaratt ve kar yaar ken terledii gibi, Mahavira da yakc gne altnda duruyor ve terlemiyor du. O isel soukluunu dar getiri yordu ve o isel soukluk dar kp bedenini koruyordu. Benzer ekilde, sen de isel ka ranln getirebilirsin ve bu ok serin bir duygu verir. Getirebilirsen, onun tarafndan korunursun: Hibir heye can, hibir tutku seni rahatsz ede

mez. Dene. Bu ey: Ak gzlerle karanla bak ve brak karanlk iine girsin. kinci olarak: Karanl seni evreleyen ana rahim gibi hisset; onunla yaa; kendini onun iinde git tike daha ok unut. Ve nc ola rak: Nereye gidersen git yreinde bir para karanlk ta. Bunu yapabilirsen, karanlk k olacaktr. Karanlk aracl ile aydn lanacaksn. Aysz yamurlu bir gece yokken, gzlerini kapat ve karanl nnde bul. Gzlerini aarak, karanl gr. Yntem budur. lk nce ieride hisset, yle derinlemesine hisset ki darda alglayabilesin. Sonra ani den gzlerini a ve darda hisset. Bu zaman alacaktr. Bylece hatalar sonsuza dek kay bolur. Ve isel karanl dar getirebilir sen, hatalar sonsuza dek kaybolur, nk eer isel karanlk hissedilir se, yle serinlersin, yle sessizleir sin, yle heyecansz olursun ki hata lar seninle kalamaz. unu hatrla: Hatalar ancak sen heyecanlanmaya eilimli olursan, heyecanlanmaya ak olursan var olabilir. Kendi balarna var olamaz lar. Onlar senin heyecanlanma kapa sitende var olabilir. Biri sana hakaret ediyor ve senin iinde hakareti souracak karanlk yok; alev alrsn, fke lenirsin, atelenirsin ve o zaman her ey mmkndr. iddet dolu olabi lirsin, ldrebilirsin, ancak bir deli nin yapaca eyleri yapabilirsin. Her ey mmkndr... Artk sen delisin. Biri seni vyor: Yine, bu sefer dier ar uta delirirsin. evrende durumlar vardr ve sen sourma yeteneinden yoksunsun. Bir ustaya hakaret et: Bunu sourabilir, yalnzca yutar, sindirir. O hakare ti sindiren kimdir? sel bir karanlk,

Varolua Geri Dn |

187

sessizlik havuzu. Sen herhangi bir zehirli ey atyorsun; souruluyor. Hibir tepki gelmiyor. Bunu dene ve biri sana hakaret ettiinde karanlkla dolu olduunu hatrla, o zaman aniden tepki olma dn hissedeceksin. Bir sokaktan geiyorsun; gzel bir kadn ya da adam gryorsun... Heyecanlanyor sun. Karanlkla dolu olduunu his setsen aniden tutku kaybolacaktr. De ne. Bu tamamen deneyseldir, inan maya gerek yoktur. Tutku, arzu ya da cinsellikle dol duunu hissettiin zaman isel ka ranl hatrla. Tek bir an iin gzleri ni kapat, karanl hisset ve gr... Tutku kaybolmutur, arzu artk ora da deildir. sel karanlk onu sourmutur. Sen her eyin iine debile cei ve geri dnmeyecei sonsuz bir boluk olmusundur. Artk bir uu rum gibisindir. te, iva'nn syledii de budur: Bylece hatalar sonsuza dek kaybo lur. Bu teknikler ok basit grnr... yledirler. Ama ok basit grndk leri iin denemeden brakma. Egona meydan okumayabilirler, ama yine de dene. Biz asla basit eyleri dene meyiz, nk doru olamayacak ka dar basit olduklarn dnrz. Ve doru her zaman basittir, asla kar mak deildir. Karmak olmas iin sebep yoktur. Yalnzca yalanlar kar maktr. Onlar basit olamazlar, n k basit olsalar hemen yakalanrlar. Ve bir ey basit grnd iin biz onunla bir ey olmasnn mm kn olmadn dnrz. Onunla bir ey olmas imknsz olduundan deil, ama bizim egomuz ancak zor bir ey karsnda meydan okuma hisseder. Pek ok ekol, pek ok sis tem senin yznden yntemlerini karmaklatrmlardr. Gerek yok tur, ama onlarn karmaklk, gerek

siz engel yaratmas gerekmitir. Srf egona meydan okunsun ve sen iyi hisset diye onlar gletirmilerdir. Bir ey ok zorsa ve yalnzca birka kii yapabiliyorsa, o zaman sen, " te bu yapmaya deer bir ey, nk yalnzca birka kii yapabiliyor; nadi ren yaplabiliyor" diye hissediyorsun. Bu yntemler kesinlikle basittir. iva seni hesaba katmyor. O yalnz ca yntemi tam da olduu haliyle an latyor... Mmkn olduunca basit, mmkn olduunca ksa, yalnzca plak zn. Bu yzden egona mey dan okuyacak bir ey arama. Bu tek nikler senin egonu yceltmek iin deildir. Sana meydan okumayabilir ler, ama eer deneyebilirsen, seni dntrrler. Ve meydan okuma iyi deildir, nk meydan okuma var ken hararetlenirsin, delirirsin.

78. Teknik

Dikkatin her nereye da bu noktada, deneyim.

konarsa,

tam

Dikkatin her nereye konarsa, tam da bu noktada, deneyim. Ne? Ne de neyimi? Bu teknikte, ilk olarak dikka ti gelitirmen gerekir. Bir tr dikkatle izleme tavr gelitirmelisin, ancak o zaman bu teknik mmkn olur, by lece, daha sonra ne zaman dikkatin konsa tecrbe edersin... Kendini tec rbe edersin. Yalnzca bir iee ba karak kendini tecrbe edersin. O za man bir iee bakmak yalnzca bir iee bakmak olmaz, ayn zamanda bakana bakmak olur... Ama ancak dikkatin srrn biliyorsan. Sen de bir iee bakarsn ve i ee baktn dnrsn, ama sen iekler hakknda dnmeye bala msndr ve iek skalanmtr. Sen artk orada deilsin, baka bir yere gitmisin, uzaklamsn. Dikkat ile kastedilen udur: iee bakarken

1 88

0SH0

Srlar

Kitab -2

iee bakmak dnda hibir ey yapmazsn... Sanki zihnin durmu tur, sanki artk dnce yoktur, yal nzca basit bir iek deneyimi vardr. Sen buradasn, iek orada ve ikisi nin arasnda dnce yok. Aniden... Eer bu mmknse... Aniden, iekten dikkatin geri d ner, sana geri srar. Bir ember olur. Sen iee bakarsn ve bak geri dner; iek onu yanstr, geri frlatr. Hi dnce yoksa, bu olur. O zaman yalnzca iee bakyor ol mazsn, bakana da bakyor olur sun. O zaman bakan ve iek iki hedef olmutur ve sen ikisine de ta nk olursun. Ama ilk nce dikkatin eitilmesi gerekir, nk senin hi dikkatin yok. Senin dikkatin titreiyor, un dan buna gidiyor, ondan baka bir eye gidiyor. Tek bir an bile dikkatle izleyemiyorsun. Ben burada konuu yor olsam bile sen asla szlerimi duymuyorsun. Bir szck duyuyor sun, sonra dikkatin baka yere gidi yor; sonra geri geliyor, bir szck da ha duyuyorsun, sonra dikkatin bam baka bir yere gidiyor. Birka szck duyuyorsun ve boluklar dolduru yorsun ve sonra beni iittiini d nyorsun. Ve kendinle her ne tayorsan, bu seni ilgilendirir, bu senin yaratmn dr. Benden duyduun birka sz ckten sonra boluklar dolduruyor sun ve boluklara doldurduklarn her eyi deitiriyor. Ben bir szck sy lyorum ve sen onun hakknda d nmeye balyorsun. Sessiz kalam yorsun. itirken sessiz kalabilirsen, dikkatle izliyor olursun. Dikkat demek, araya dnceler karmadan sessiz uyanklk demek tir. Bunu gelitirin. Bunu ancak yapa rak gelitirebilirsin; baka yolu yok tur. Daha fazla yap ve gelitirin. Her

hangi bir ey yaparken, herhangi bir yerdeyken, gelitirmeye al. Arabada ya da trende yolculuk ediyorsun. Orada ne yaparsn? Dik kat gelitirmeye al; zaman harca ma. Yarm saat boyunca trende gidi yor olacaksn: Dikkat gelitirin. Yal nzca orada ol. Dnme. Birine bak, trene bak ya da dar bak, ama ba k ol, hibir ey dnme. Dn meyi brak. Orada ol ve bak. Bakn dorudan, delici olacaktr ve bakn her yerden sana yansyacak, sen ba kann farkna varacaksndr. Sen kendinin farknda deilsin, nk bir duvar var. Bir iee ba karken, ilk nce dncelerin bak n deitirir; ona kendi renklerini ve rirler. Sonra o bak iee gider. Ge ri gelir, ama o zaman yine dnce lerin ona farkl bir renk verir. Ve geri dndnde asla seni orada bulmaz. Sen baka bir yere gitmisindir, ora da deilsindir. Her bak geri dner; her ey yan sr, yantlanr, ama sen almak zere orada olmazsn. Bu yzden orada ol ve al. Btn gn, pek ok ey zerin de deneyebilirsin ve yava yava dik katle izleme tavr gelitirirsin. Bu dik katle unu yap:

Dikkatin her nereye konarsa, tam da bu noktada, deneyim. Sonra herhangi bir yere bak, ama
yalnzca bak. Dikkat konmutur... Ve sen kendini tecrbe edersin. Ama ilk art, dikkatle izleme becerisidir. Ve bunu uygulayabilirsin. Fazladan za man harcamaya gerek yoktur. Her ne yapyorsan... Yemek yer ken, banyo yaparken, duun altnda dururken... Yalnzca dikkatli ol. Ama sorun nedir? Sorun, bizim her eyi zihinle yapmamz, durmakszn gele cei planlamamzdr. Trende yolcu luk yapyor olabilirsin, ama zihnin

Varolua Geri Dn |

189

baka yolculuklar ayarlyor olabilir; programlar, planlar. Bunu brak. Bir Zen keii, Bokuju, yle de mi: "Benim bildiim tek meditasyon u. Yemek yerken, yerim. Yrrken, yrrm. Ve uykum geldiinde uyu rum. Her ne oluyorsa, o olur. Ben as la karmam." Tek gereken budur... Karma. Ve her ne oluyorsa, brak olsun; sen yal nzca orada ol. Bu sana dikkatle izle me becerisi verecektir. Ve dikkatin gelitiinde, bu teknik elinin altnda olacaktr.

iin bile orada olmadn. O tm yaam meditasyon dolu olur.

zaman

Dikkatin her nereye konarsa, tam da bu noktada, deneyim.


Yalnzca kendini hatrla. Bu tekniin faydal olmasnn de rin bir sebebi vardr. Bir topu frlatp duvara arpabilirsin... Top geri gelir. Bir iee ya da bir yze baktnda, belli bir enerji frlatlr... Bakn enerjidir. Ve sen baktn zaman bir enerji harcadnn, bir enerji frlatt nn farknda deilsin. Enerjinin, ya am enerjinin belli bir ksm frlatlr. te bu yzden btn gn sokaa ba karsan yorulursun: Geen insanlara, reklamlara, kalabala, dkknlara bakarsn. Her eye bakmak seni yo rar ve sonra gzlerini kapatp geve mek istersin. Ne olmutur? Neden bu kadar bitkin hissedersin? Enerjini atmsndr. Buda ve Mahavira, ikisi de kei lerinin ok fazla bakmamas konu sunda srar ederdi; yere younlamallard. Buda, ancak yz yirmi santim kadar ileriye bakabileceklerini sy lerdi. Hibir yere bakma. Yalnzca gittiin yere bak. Yz yirmi santim ileriye bakmak yeterlidir, nk yz yirmi santim ilerlediin zaman, yine yz yirmi santim ileriye bakyor ola caksn. Bundan tesine bakma, n k bo yere enerjini harcamaman gerekir. Baktn zaman, belli miktarda enerji atyor olursun. Bekle, sessiz ol, brak o enerji geri gelsin. ara caksn. Enerjinin geri gelmesine izin verirsen, asla bitkin hissetmezsin. Yap. Yarn sabah dene. Sessiz ol, bir eye bak. Sessiz ol, onun hakknda dnme ve tek bir an iin sabrla bekle... Enerji geri gelecektir; asln da, canlanacaksn. nsanlar bana sorup duruyor... Durmakszn okuyorum bu yzden

Dikkatin her nereye konarsa, tam da bu noktada, deneyim.


Tecrbe edeni tecrbe edecek sin; kendine deceksin. Her yerden srayacaksn; her yerden yansya caksn. Tm varolu ayna olacak sen her yerden yansyacaksn. Tm varo lu seni yanstacak ve ancak o za man kendini bilebileceksin, daha n ce deil. Tm varolu senin iin ayna ol mad srece, varoluun her paras seni ortaya sermedii srece, her iliki almad srece... Sen ylesi ne sonsuz bir olgusun... Sradan ay nalar ie yaramaz. Senin iinde yle sine engin bir varolu var ki, tm va rolu senin iin bir ayna olmad s rece gremezsin. Tm evren ayna olduu zaman, ancak o zaman yansr sn. inde ilahi olan var. Ve varoluu ayna klmann teknii udur: Dikkat yaratn, daha uyank ol ve o zaman dikkatin nereye konar sa... Hangi nesneye konmusa... Ani den kendini tecrbe edersin. Bu mmkndr, ama u anda imknsz dr, nk sen temel art yerine ge tirmiyorsun. Sen bir iee bakabilirsin, ama dikkat bu deildir. Sen yalnzca ie in yannda, evresinde kouyorsun. iei koarken grdn; tek bir an

190

OSHO

Srlar

Kitab -2

insanlar bana unu soruyorlar: "Ne den gzlerin hl salam? Uzun za man nce gzlk takmaya balaman gerekirdi." Okuyabilirsin, ama sessizce, d ncesizce okuyorsan enerji geri ge lir. Asla boa harcanmaz. Asla yorul mazsn. Tm hayatm boyunca gn de on iki saat okudum, hatta bazen gnde on sekiz saat, ama hi yorgun

luk hissetmedim. Gzlerimde hibir ey, hibir yorgunluk hissetmedim. Dnce olmad zaman enerji geri gelir; engel yoktur. Ve sen oradaysan onu yeniden sourursun ve bu yeni den sourma canllk vericidir. Gz lerin yorulmak yerine daha geve mi, daha canl, daha enerji dolu his sederler.

52. BLM

Bu Ana Gir

S O R U L A R

Felsefi yaplar meditasyon kart mdr? Sorunlar dnerek zlebilir mi? Bakmak nesneye gre deiir mi? Bilimle din buluabilir mi? Sabrszln stesinden nasl gelinir? Karanla biraz daha k saabilir misin?

lk Soru:
Osho, geen syledin. gibi r yon Dou kart gece Ama felsefelerin dier kabul ise, felsefelerinin neden meditasyon Tantra, Eer aydnlanm aydnlanm kart Yoga olduklarn ve Vedanta yazmala meditas arkalarnda yandan, ediyorsun.

bilgelerin felsefeler bilgeler

olduunu

salam felsefi dnce yaplar brakyorlar?

Felsefe darshan deildir. Dou'daki terim darshandr. Dars han alglama, felsefe dnme demektir. Hermann Hesse darshan' Bat dillerine tercme etmek iin ye ni bir szck uydurmutur. O darshana 'filosia' der... 'sia' ksm 'grmek'ten gelir. dnmek demektir ve grmek demektir. kisi te mel olarak farkldr; yalnzca farkl da deil, taban tabana zt. nk d ndn zaman gremezsin. D ncelerle yle dolarsn ki alglar bu lanr, alglar bulutlanr. Dnce so na erdii zaman grmeyi baarabilir sin. O zaman gzlerin alr, bulutla r dalr. Alg, ancak dnce kesil dii zaman gerekleir. Sokrates, Platon ve Aristoteles iin ve tm Bat gelenei iin temel dncedir. Kanad, Kapil, Patanjali, Buda ve tm Dou gelenei iin te mel grmektir. Bu yzden Buda bir filozof deildir, hi deildir; Patanjali de deildir, Kapil ya da Kanad da de ildir. Onlar filozof deildir. Onlar gerei grmlerdir; o konuda d nmemilerdir. unu hi unutma: Yalnzca gre mediin zaman dnrsn. GrebiliFelsefe

darshan

yorsan, dnmek iin sebep yoktur. Dnce her zaman cahilliktir. D nce bilgi deildir, nk bildiin za man dnmeye gerek yoktur. Bilme diin zaman, boluu dnerek dol durursun. Dnmek karanlkta el yordam ile ilerlemektir. Bu yzden Doulu filozoflar filozof deildir. Dou'nun darshan iin filozof szc n kullanmak kesinlikle yanltr. Darshan grmek demektir, gze eri mek, fark etmek, bilmek demektir... Memen, dorudan, dnce ve d nmenin aracl olmadan. Dnmek asla bilinmeyene gide mez. Nasl gidebilir ki? mknszdr. Dnme srecinin anlalmas ge reklidir. Dndn zaman, gerek te ne yapyorsun? Eski dnceleri, anlar tekrarlayp duruyorsun. Bir so ru sorsan... Tanr var m?.. O konuda dnebilirsin. Ne yaparsn? ittiin her eyi, okuduun her eyi, Tanr hakknda biriktirdiin her eyi tekrar larsn. Yeni bir sonuca varsan bile, bunun yenilii bile yalnzca grnr de olur, gerek olmaz. Yalnzca eski dncelerin kombinasyonu olur. Pek ok eski dnceyi birletirip ye ni bir yap yaratabilirsin, ama o yap yalnzca grnrde yeni olur, aslnda yeni olmaz.

194

OSHO

Srlar

Kitab -2

Dnce asla herhangi bir orijinal geree varamaz. Dnce asla oriji nal deildir; olamaz. O her zaman gemie, eskiye, bilinmeyene dair dir. Dnce bilinmeyene dokuna maz; dnce tekrar tekrar bilinenin emberinde ilerlemektir. Gerei bil miyorsun, Tanr'y bilmiyorsun. Ne yapabilirsin? Bu konuda dnebilir sin. emberler halinde dner durur sun. Asla herhangi bir gerek deneyi mine varamazsn. Bu yzden Dou dnceyi deil, grmeyi vurgular. Tanr hakknda d nemezsin, ama grebilirsin. Tanr hakknda herhangi bir sonuca vara mazsn, ama fark edebilirsin. Bu bir deneyim halini alabilir. Buna bilgi aracl ile, yazmalar, teoriler, felse feler aracl ile varamazsn; hayr, ona varamazsn. Ona ancak her tr bilgiyi bir kenara atarsan varabilirsin. ittiin, okuduun, biriktirdiin her ey, zihninin toplad btn toz, tm gemi bir kenara braklmaldr. O zaman gzlerin taze olur, o zaman bilincin bulutsuz olur ve o zaman g rebilirsin. Burada ve u andadr... Sen bulut suzsun. lahi olan ya da gerei bul mak iin baka bir yere gitmen gerek mez... O buradadr. Tam burada, se nin olduun yerdedir. Ve hep byle olmutur... Yalnz sen bulutlusun, gzlerin kapal. Bu yzden mesele ar tk dnmemektir; mesele nasl d nmeyen bilince gelineceidir. te bu yzden meditasyon ile felsefenin birbirine kart olduunu sylyo rum. Filozoflar dnr, meditasyon dnmeyen bilince gelir. Ve Doulu filozoflar aslnda filozof deildir. Bat'da filozoflar vardr; Dou'da, yalnz ca dini fark ediler vardr. Elbette, bir usta gerekletii za man ya da bir Kanad, bir Patanjali gerekletii zaman, biri mutlak ola

n fark ettii zaman, bu konuda ifade lerde bulunur. O ifadeler Aristoteles' in ifadelerinden, Bat'nn felsefi so nularndan farkldr. Fark udur: Bir Kanad, bir usta ilk nce fark eder... Fark edi ilk eydir... Ve sonra o ko nuda ifadelerde bulunur. Deneyim bi rincil neme sahiptir ve sonra onu ifade eder. Aristoteles, Hegel ve Kant dnrler ve sonra dnce ve mantksal tartma aracl ile, diya lektik aracl ile belirli sonulara va rrlar. Bu sonulara dnce aracl ile, zihin aracl ile eriilir, meditas yon uygulamas aracl ile deil. Sonra grlerini bildirirler, sonra bil dirilerde bulunurlar. Kaynak farkldr. Bir usta iin ifadeleri yalnzca ile tiim kurmak iin bir aratr. Asla onun iletiimi aracl ile geree eriebileceini sylemez. Buda'y an layabilirsen, bu geree ulatn an lamna gelmez; bu yalnzca bilgi top ladn anlatr. Meditasyonlardan, derin esrikliklerden, derin zihin ha vuzlarndan gemen gerekir, ancak o zaman geree varrsn. Yani geree belirli varolusa! de neyim aracl ile eriilir. Varolusaldr, zihinsel deil. Bilmek iin, olmak iin deimen gerekir. Sen ayn kalr san ve bilgi toplamaya devam eder sen, byk bir lim, bir filozof olur sun, ama aydnlanmazsn Yine ayn kii olursun; hibir dnm olma m olur. te bu yzden felsefe tek boyut ludur. Meditasyon tam tersidir, tam zdddr, kutupsal zt boyutudur. Bu yzden yaam hakknda dnme; tersine derinlemesine yaa onu. Ve nihai sorunlar hakknda dnme; tersine, hemen, u an nihai olana gir. Ve nihai olan gelecekte deildir. O hep buradadr, zamanszca bura dadr.

Bu na Gir |

195

Baka biri de benzer bir soru sordu:


Osho, dnerek sorunlar zlr m?

Evet, baz sorunlar dnerek zlebilir... Yalnzca dnerek yaratlan sorunlar dnerek zle bilir. Ama hibir gerek sorun d nerek zlmez, hibir yaanm so run dnerek zlmez. Dnerek yaratlmamtr; o hayatn iindedir. Dnmenin fazla faydas olmaz. D nmek ancak bir ekilde sana yar dmc olabilir ve o da dnerek, d nerek, dnerek, dnmenin bouna olduu gereine vardnda. Ve varolusal sorunlar zmek iin dnmenin bouna olduunu fark ettiin an, bu sana bir adan faydal olmu olur. Dnmek sayesinde bu fark edie varmsndr. Ama dnlerek yaratlan sorun lar dnce ile zlebilir. rnein, bir matematik problemi: O dn lerek zlebilir, nk matematiin tamam dnceyle yaratlmtr. r nein, yeryznde hi insan olmasa matematik olur muydu? Matematik olmazd. nsan tr yok olunca ma tematik de yok olacaktr. Yaamda ve varoluta matematik yoktur. Bah e, aalar vardr ama bir, iki, di ye saysan, orada aa yoktur, nk zihinsel bir eydir. Aalar oradadr, ama rakamlar orada deil dir. rakam senin zihnindedir. Sen orada yoksan, aalar orada olacak tr, ama aa deil, yalnzca aa lar. zihin tarafndan atfedilen niteliktir, yanstlm bir niteliktir. bir

Matematii zihin yaratr, bu yz den herhangi bir matematik proble mi zihin tarafndan, dnlerek zlr. Unutma, matematiksel bir problemi dnmeden zemezsin. Meditasyonun faydas olmaz, nk meditasyon zihni zer ve zihin ile birlikte matematiin tamam z lr. Bu yzden zihin tarafndan yara tlan problemler vardr; onlar zle bilir. Ama zihin tarafndan yaratlma yan problemler de vardr, ama onlar varolusaldr. O problemler zihin ta rafndan zlemez. Varoluun de rinliklerinde hareket etmen gerekir. rnein, ak. Ak varolusal bir sorundur. Bunu dnerek zemez sin; tersine, kafan daha da ok kar r. Ne kadar ok dnrsen, soru nun kayna ile o kadar az temas ha linde olursun. Meditasyon faydal olur. Sana kavray verir, seni soru nun bilinaltndaki kklerine gt rr. Bu konuda dnrsen, yzeyde kalrsn. Bu yzden hatrla, hayatn sorun lar dnerek zlmez. Tersine, gerekte, ok fazla dnmek y znden sen tm sorunlar skalyor sun ve daha fazla sorun kyor. r nein, lm. lm dnlerek ya ratlan bir sorun deil; onu dne rek zemezsin. Ne dnrsen d n, nasl zebilirsin ki? Kendini te selli edebilirsin ve tesellinin zm olduunu dnebilirsin... Deildir. Kendini kandrabilirsin; dnceyle bu mmkndr. Aklamalar yarata

1 96 OSHO Srlar Kitab -2

bilirsin ve aklamalar yznden z dn dnebilirsin. Dnerek sorundan kaabilirsin, ama ze mezsin. Bu ayrm aka gr. rnein, lm var. Sevgilin l yor ya da arkadan ya da kzn... lm var. imdi ne yapabilirsin? Bu konuda dnebilirsin. Dnebilir, ruhun lmsz olduunu syleyebi lirsin... nk bu konuda okumu sundur. Upaniadlar'da ruhun lm sz olduu, yalnzca bedenin ld sylenir. Sen bunu hi bilmiyorsun, nk gerekten bilsen sorun ol maz... Yoksa bir sorun var m? Ru hun lmsz olduunu gerekten bi liyorsan, o zaman lm gerekle memitir; hi sorun yoktur. Ama so run vardr: lm gereklemitir ve sen rahatszsn, derin znt iinde sin. Artk bu zntden kamak isti yorsun. Artk bir ekilde bu znty unutmak istiyorsun. Ruhun lmsz olduu aklama sn kabul edebilirsin... te bu hile dir. Ruh lmsz olmadndan de il... Bunu sylemiyorum... Ama se nin iin hiledir. Sen kendini kandr maya alyorsun. znt iindesin ve artk bu zntden kamak isti yorsun, bu yzden bu aklama yar dmc oluyor. imdi ruhun lmsz olduunu, kimsenin lmediini, yalnzca bede nin ldn syleyerek kendini te selli edebilirsin... Tpk insann giysi ya da ev deitirmesi gibi beden de itirdiini dnrsn... Bu ekilde ruhun bir evden dierine gittiini d nrsn. Dnmeye devam edebi lirsin, ama bu konuda hibir ey bil miyorsun. Duymusundur, bilgi toplamsndr; ama bu aklamalar sa yesinde rahat edersin. lm unuta bilirsin. Aslnda sorunun zm bu de ildir. Hibir ey zlmemitir. Bir

sonraki gn bir bakas lecek ve ay n sorun orada olacak. Yine biri le cek ve ayn sorun olacak. Ve iten ie, derinliklerde, senin de leceini bilirsin... lmden kaamazsn... Ve korku oradadr. Ama erteleyip dura bilirsin ve aklamalar sayesinde kamaya devam edebilirsin. Bu ie yaramaz. lm varolusal bir sorundur. Onu dnerek zemezsin. Ancak sahte zmler yaratabilirsin. O za man ne yapmal? O zaman bir baka boyut vardr... Meditasyon boyutu; dnce boyutu deil, zihin sreci boyutu deil. Sen yalnzca durumla yzlein. lm olmutur. Sevgilin lm tr. Dnceye girme. Upaniadlar', Gita'y, ncil'i kartrma. sa'lara ve budalara sorma. Onlar rahat brak. lm vardr; yzlein, kar karya gel. Tamamen bu durumla ol. O ko nuda dnme. Ne dnebilirsin ki? Ancak eski samalklar tekrarlayabi lirsin. lm ylesine yeni bir olgu dur, ylesine bilinmezdir ki senin bil gin hibir ekilde yardmc olmaz. Bu yzden zihnini bir kenara koy. lm le derin meditasyon iinde ol. Hibir ey yapma, nk hi fay das olmayacak bir ey ne yapabilir sin? Bilmiyorsun. Bu yzden cehalet iinde ol. Sahte bilgi, dn alnm bilgi getirme. lm oradadr; sen de onunla ol. lmle, tm varlnla yzlein. Dnceye girme, nk o zaman durumdan kayor olursun, burada olmazsn. Dnme. lmle, burada ol. znt olacaktr, hzn olacaktr, zerinde ar bir yk olacaktr... B rak olsun. O hayatn bir parasdr, olgunluun bir parasdr ve nihai fark ediin bir parasdr. Onunla kal, tamamen orada ol. Bu meditas-

Bu na Gir 197

yon olacaktr ve sen lme dair de rin bir anlaya varacaksn. O zaman lmn kendisi ebedi yaam olur. Ama zihin ve bilgiyi kartrma. lmle kal; o zaman lm kendini sana gsterecektir, o zaman lmn ne olduunu bileceksin. Onun iin deki malikanelere girersin. O zaman lm seni hayatn merkezine gt rr... nk lm hayatn ta merke zidir. lm hayata kar deildir; o yaam srecinin kendisidir. Ama zi hin yaam ve lmn kart olduu ztln getirir. O zaman sen dn meye devam edersin ve kk sahte olduundan, kartlk sahte olduun dan, doru ve gerek bir sonuca as la varamazsn. Ne zaman yaanm bir sorun ol sa, zihin olmadan sorunla kal... Medi tasyon derken bunu kastediyorum... Ve srf orada, sorunla olmak onu zecektir. Ve eer gerekten orada ol musan, lm bir daha bana gel meyecektir, nk o zaman lmn ne olduunu biliyor olacaksn. Biz bunu asla yapmayz... Ne akta, ne lmde, ne de gerek olan herhan gi bir eyde. Biz hep dncelerde ha reket ederiz ve dnceler yalanlayclardr. Onlar dn alnmtr, sana ait deildirler. Onlar seni zgrletire mez. Ancak sana ait olan gerek senin zgrlemen olabilir. Ve sen kendi gereine ancak ok sessiz bir mevcu diyet ile varabilirsin. Herhangi bir so runda, bu baarsz olur. Dnmek gerek sorunlar zmez, ama dn mek dncenin kendisinin yaratt gerek olmayan sorunlar zebilir... nk o sorunlar mantk kurallarn iz ler. Yaam mantk kurallarn izlemez. Hayatn kendi gizli yasalar vardr ve sen onlara mantk dayatamazsn. Bu konuda bir nokta daha: Ne za man zihni getirsen, zihin bler, ana liz eder. Gereklik birdir ve zihin dai

ma bler. Ve sen gereklii bld nde, onu yalanlam olursun. Artk hayatn boyunca mcadele edebilir sin... Hibir ey baaramazsn, n k temel olarak gereklik birdir ve zi hin onu ikiye blmtr ve artk sen bu blnmeyle alyorsun. rnein, nceden de sylediim gibi, yaam ve lm birdir, ama zihin iin onlar iki ayr eydir ve lm ya amn dmandr. Deildir, nk lm olmadan yaam var olamaz. lm olmadan yaam var olamyor sa, lm nasl yaamn dman ola bilir? O temel durumdur. Hayat mmkn klar. Yaam onun iinde byr; o ruhtur. O olmadan yaam imknszdr. Ama zihin dnerek onu bler ve kutupsal bir zt olarak ortaya koyar. O zaman sen o konuda dnp durabilirsin. Sen her ne d nyorsan sahte olacaktr, nk balangta bir gnah ilemi olacak sn... Blme gnah. Meditasyon yaptnda blnme kaybolur. Meditasyon yaptnda, b lnmeler olamaz, nk sessizlik iinde nasl blebilirsin? Biz buradayz. Herkes kendi zih ninde o ya da bu eyi dnyor; de mek ki farklyz, herkes farkl, nk senin dncelerin sana ait ve be nim dncelerim bana ait. Benim zihnimde benim kendi dlerim var ve senin kendi dlerin var. Burada pek ok birey var, ama hepimiz me ditasyon yapsak... Ne sen, ne ben dnsem, dnce kesilse... O za man bunca ok birey olmaz. Aslnda birey olmaz. Hepimiz meditasyon yapsak tm snrlar kaybolmu olur. Ben meditasyon yaparken ve sen meditasyon yaparken, iki ayr kii ol maz, olamaz, nk iki sessizlik bir olur. ki tane olamazlar, nk bir sessizlii dierinden nasl ayrabilir sin? Ayramazsn. Bir dnceyi die

1 98

OSMO

Srlar

Kitab -2

rinden ayrabilirsin, bir zihni dierin den ayrabilirsin, ama iki sessizlik birdir... Tpk iki sfr gibi. ki sfr iki deildir; iki sfr birdir. 6in sfr yan yana getirebilirsin, ama hepsi birdir. Meditasyon ieride bir sfr yarat maktr... Tm snrlar, tm ayrmlar

kaybolur. Ve bu sana gerek gz, nc gz, darshan verir. Artk grecek gerek gzlerin vardr. Bu gerek gzler iin gereklik aktr, nettir, ortaya kmtr. Ve gereklik ortaya serilmiken, sorun yoktur.

Bu na Gir |

199

nc Soru:
Osho, ak, berrak gkyzne bakmakla, aydnlanm ustann fotorafna bakmakla, karanla bakmak arasnda ne fark var?

Bakma teknii aslnda nesne ile il gili deildir; bakn kendisi ile il gilidir. nk ne zaman gzlerini krpmadan baksan odaklanrsn. Hal buki zihnin doas, daima hareket halinde olmaktr. Gerekten bakyor san, hi kprdamyorsan, zihin g lk ekecektir. Zihnin doas bir nesneden die rine gitmektir, durmakszn hareket etmektir. Karanla ya da a ya da baka bir eye bakyorsan, eer ger ekten bakyorsan, zihnin hareketi durur. nk eer zihin hareket et meye devam ederse, baklarn ora da olmaz; sen nesneyi skalayp du rursun. Zihin baka bir yere gittiin de, sen unutursun ve neye baktn hatrlayamazsn. Nesne fiziksel ola rak orada olur, ama senin iin kay bolmutur, nk sen orada deil sin; sen dncede hareket etmi olursun. Bakmak, tratak demek, bilincinin hareket etmesine izin vermemek de mektir. Ve sen zihnin hareket etme sine izin vermediinde, balangta zihin mcadele eder, ok mcadele eder, ama eer sen bak uygulama ya devam edersen, zihin yava yava mcadeleyi kaybeder. Saniyeler bo yunca durur. Ve zihin durduunda zihinsizlik olur, nk zihin yalnzca hareketle var olabilir, dnce yal

nzca hareketle var olabilir. Hareket olmadnda dncede kaybolur, dnemezsin, nk dnce de mek hareket demektir... Bir dn ceden dierine hareket etmek de mektir. Dnce bir sretir. Durmakszn bir eye bakarsan, tamamen farknda ve uyank olarak bakarsan... nk l gzlerle de bakabilirsin. O zaman dnmeye devam edebilirsin... Yalnzca gzler, l gzler, bakmayan gzler... Yal nzca l insanlarn gzleri ile baka bilirsin, ama zihnin hareket ediyor olur. Bunun bir faydas olmaz. Bak mak demek, yalnzca gzlerin deil, tm zihnin gzler aracl ile odak lanmas demektir. Bu yzden hedef ne olursa ol sun... Duruma baldr: Iktan hola nyorsan, tamam. Karanlktan hola nyorsan, gzel. Hedef ne olursa ol sun, derinlerde nemsizdir. Mesele zihnini baklarnla tamamen durdur mak, onu odaklamak, bylece isel hareketin, kprdanmann durmasn salamaktr; isel dalgalanma durur. Yalnzca bakyor, hibir ey yapmyor olursun. O derin bak seni tama men deitirir. Meditasyon halini alr. Ve iyidir; deneyebilirsin. Ama gz lerinin ve bilincinin odaklanmada bulumas gerektiini hatrla. Sen gerekten gzlerden bakyor olmal sn; orada var olmalsn. Mevcudiye

200

OSHO

Srlar

Kitab -2

tine ihtiya vardr... Tamamen mev cut. O zaman dnemezsin, o za man dnmek imknszdr. Tek bir tehlikesi vardr: Bilincini yitirebilir sin, uykuya dalabilirsin. Akgzlerle bile uykuya dalmak mmkndr. O zaman baklarn tas olur. Balangta ilk sorun, bakyor olmandr, ama sen orada olmayacak sn. lk engel budur. Zihnin hareket eder. Gzlerin sabitlenmi olur, zih nin hareket halindedir... Gzler ile zi hin arasnda bir buluma salanmaz. lk glk bu olacaktr. Eer bunu aarsan, ikinci glk, hareket etme den bakarken uykuya dalman ola caktr. Oto-hipnoza girersin, kendi kendini hipnotize edersin. Bu doal dr, nk bizim zihnimiz yalnzca iki durum bilir: Ya daimi hareket ya da uyku. Zihin doal olarak yalnzca iki durum bilir: Daimi hareket, dnce ya da uykuya dalmak. Ve meditasyon nc bir durumdur. Meditasyon denen nc du rum, zihninin derin uyku kadar ses

siz olduu ve dnyormu gibi uyank ve farknda olduu anlamna gelir... kisi de var olmaldr. Uyank olmalsn, tamamen uyank ve derin uykudaym gibi sessiz olmalsn. Patanjali'nin Yoga Sutralar der ki, me ditasyon bir tr derin uykudur ve tek bir fark vardr: Uyanksndr... Patanjali sushupti ile samadhiyi e tutar; derin uyku ve nihai meditasyon. Tek fark, derin uykuda farknda olma man, meditasyonda farknda olmandr, ama ikisi de derin sessizlik nite liine sahiptir... Dalgasz, tereddt sz sessizlik, kprtsz sessizlik. Balangta bakarak uykuya dala bilirsin. Bu yzden zihnini odaklama y ve zihnini kprtsz klmay baar msan, o zaman uyank kal, uykuya dalma. nk eer uyku gelirse, uuruma, ukura dm olursun. Bu iki ukur arasnda... Daimi dn ce ve uyku arasnda, meditasyonda olmann dar kprs bulunmaktadr.

Bu na Gir |

20 1

Drdnc Soru:
Osho, bilimin nesnel olanla, dinin znel olanla deney yaptn syledin. Ama artk yeni byyen bir bilim var: psikoloji ya da daha kesin sylemek gerekirse, derinlik psikolojisi. Bu hem znel, hem nesnel. Yani bilim ile din, derin psikolojide buluuyor.

Buluamazlar. Derinlik psikolojisi ya da psiik olgularn incelenme si, yine nesneldir. Ve derinlik psiko lojisi yntemi nesnel bilim yntemi dir. Ayrm grmeye al. rnein, meditasyonu bilimsel bir ekilde in celeyebilirsin. Meditasyon yapan biri ni gzlemleyebilirsin, ama o zaman bu senin iin nesnel olmutur. Sen meditasyon yaparsn ve ben gzlem lerim. Sana neler olduunu, orada, iinde ne olduunu gzlemlemek iin tm bilimsel aletleri getirebili rim, ama inceleme nesnel olarak ka lr. Ben dardaym. Meditasyon yap myorum. Sen meditasyon yapyor sun; benim iin sen bir nesnesin. Sonra sana neler olduunu anla maya alabilirim. Aletler aracl ile bile, senin hakknda ok ey bili nebilir, ama bu nesnel ve bilimsel olarak kalr. Yani gerekte, ben ne incelersem inceleyeyim senin bana gelen asl ey deildir, yalnzca bede ninin kaydettii etkilerdir. Bir ustann iine giremezsin, ona neler olduunu gremezsin, nk aslnda orada hibir ey olmamakta dr. Aydnlanm birinin en derin merkezi hiliktir. Orada hibir ey ol

mamaktadr. Ve eer hibir ey ol muyorsa, bunu nasl inceleyebilir sin? Bir eyleri inceleyebilirsin. Alfa dalgalarn inceleyebilirsin; zihne, bedene, kimyaya neler oluyor, anla yabilirsin. Ama gerekte, derinlikler de, biri aydnlandnda, olan bir ey yoktur. Her olu durmutur. Kastedilen budur... Dnya dur mutur. Artk sansara, olu yoktur. O kii, sanki yok gibidir. te bu yzden Buda yle der: "Artk atma'sz ol dum, benliksiz oldum. imde kimse yok. Ben yalnzca bir boluum. Alev kayboldu ve ev bo." Hibir ey ol mamaktadr. O konuda ne kaydede bilirsin? En fazla hibir eyin olmad n kaydedebilirsin. Bir ey olsa nes nel bir ekilde kaydedilebilir. Bilimin yntemi her zaman nes neldir ve bilim znel olandan ok korkar. Bunun pek ok sebebi var dr. Bilim ve bilimsel zihin znel ola na inanamaz, nk birinci olarak, o zel ve bireyseldir ve hi kimse iine giremez. Halka alamaz, kolektif olamaz ve bir ey halka ak ve ko lektif olmad srece o konuda hi bir ey sylenemez. Syleyen kii al datlm olabilir ya da bakalarn al datyor olabilir. Bir yalanc olabilir.

202

OSHO

Srlar

Kitab -2

Ya da yalan sylemiyor ama aldan yor olabilir. Bunun kendi bana gel diini dnyor, buna inanyor ola bilir ve bu yalnzca bir aldanma, bir kendini kandrma olabilir. Bu yzden bilim iin gerek nes nel olmaldr. Bakalar da ona katla bilmelidir ve bylece onun olup ol madn yarglayabilmeliyiz. kinci olarak, tekrarlanabilmelidir; tekrarla nabilir olmaldr. Bu yzden biz tek rarlarz, tekrarlarz ve o tekrar tekrar belli bir derecede buharlar. Yalnz ca bir kez yz derecede buharlar sa, sonra bazen doksan, bazen sek sen derecede buharlarsa, bu bilim sel bir gerek olamaz. Tekrarlanabi lir olmaldr ve her tekrarlanan de neyde ayn sonuca varlmaldr. Ama znel fark edi tekrarlana maz... ngrlemez bile. Ve sen onu davet edemezsin; kendiliinden olur. Onu zorlayamazsn. Derin meditasyona eriebilirsin, ok yksek bir zirve deneyimi yaayabilirsin, ama biri "Burada tekrarla" dese, tekrarlayamayabilirsin. Tersine, biri sy ledii iin, sen tekrarlama abas gsterdiinde bu aba engel olur. Gzlemcilerin varl bile dikkat da tr. Tekrarlayamayabilirsin. Bilim nesnel tekrarlanabilir de neylere ihtiya duyar. Ve psikoloji, eer bilim olmak istiyorsa, bilimsel kurallara uymaldr. Din zneldir. O herhangi bir gerei kantlamakla il gilenmez; daha ok, gerein birey sel olarak tecrbe edilmesi ile ilgile nir. Ve en derin ey birey olarak kal maldr ve nihai olan zel kalmaldr; kolektif olmamaldr. nk herkes aydnlanmlk statsne gelmedii srece, bu kolektif olamaz. Bunu ba armak iin bymelisin. Bu yzden bilim ve din aslnda buluamaz, nk yaklamlar fark ldr. Din tamamen zeldir... Bireyin

kendisi ile ilgilidir. Bu yzden, ge mite dierlerine gre daha dindar olan lkeler bireyci olarak kalmtr. rnein Hindistan. Hindistan bireyci dir. Zaman zaman bencil gibi bile g rnr. Herkes kendisi ile ilgilenir, kendi bymesi, kendi aydnlanmas ile; dierleri ile ilgilenmez, dierleri ne kar kaytsz kalr, topluma kar, sosyal koullara, fakirlie, klelie kar kaytsz kalr. Herkes kendisi ile, nihai zirveye bymek ile ilgile nir. Bu da bencilce grnr. Batl lkeler daha sosyal, daha az bireycidir. te bu yzden komnizm kavram Hint zihninde imknszdr. Biz bir Buda, bir Patanjali verdik, ama bir Marx veremedik. Onun Bat'dan, toplumun, kolektif btnn bireyden daha nemli olduu yerden gelmesi gerekti; bilimin dinden daha nemli olduu yerden; nesnel olarak olann senin mutlak mahremiyetin iinde olandan daha nemli olduu yerden. Mahremiyet iinde olan, Bat iin d gibidir. una bak: Kamu nnde olana biz maya, yanlsama deriz. Shankara tm dnyann yanlsama olduunu syler; ancak iinde, derinliklerde olan, nihai olan, orada olan Brahma gerektir ve baka her ey gerekd dr. Bat'nn bilimsel yaklam tam tersidir: inde olan yanlsamadr; d arda olan gerektir. Gereklik ora da, dardadr ve d dnyas bura da, ieridedir. Bunlar iki ayr yaklamdr... yle sine farkl, yaklam yle taban taba na zttr ki, hibir buluma olamaz. Gerek de yoktur. Boyutlar farkldr, kreleri farkldr. Asla birbirlerinin boyutunu ihlal etmezler; aralarnda hi eliki yoktur. Ve eliki olmas na da gerek yoktur. Bilim nesnel dnya ile alr ve din bireysel, z nel dnya ile alr. Asla birbirleri-

Bu na Gir |

203

nin alanna mdahale etmezler. Her hangi bir eliki olamaz. Ve bana gre, d dnya ile al tnda, bilimsel bir yaklam ile a l. Kendin zerinde alrken, dini yaklam ile al. Ve herhangi bir e liki yaratma; gerek yoktur, isel dnyaya bilimi getirme ve dsal dnyaya dini getirme. Dini dsal dnyaya getirirsen, ka os yaratrsn. Hindistan'da biz yarat tk... Tam bir kargaa. sel olana bi limsel yaklam getirirsen, delilik ya ratrsn... Bat yaratt. Artk Bat tama men nevrotik. Ve ikisi de ayn hatay yapt. kisini kartrma ve dsal ola

n ie, isel olan da getirmeye a lma. Brak nesnel nesnel olsun ve brak znel znel olsun. Sen da doru hareket ederken bilimsel ve nesnel ol ve ie doru giderken dini ve znel ol. Herhangi bir eliki yaratmaya ge rek yoktur. Hi yoktur. eliki ancak biz bir yaklam her iki leme dayat mak istediimiz iin doar. Biz ya ta mamen bilimsel ya da tamamen din dar olmak isteriz... Bu yanltr, nes nel dnyada znel yaklam sahte dir, tehlikelidir, zararldr ve tersi de dorudur.

204

OSHO

Srlar

Kitab -2

Beinci Soru:
Osho, bunca yntem ve teknikten bahsettin. Onlarda baarl olma zlemi ok byk. Bu byk sabrszlmzn stesinden nasl geliriz?

ki ey hatrlanmal. Bir: Tinsel olan, bir arzunun sonucu olamaz, nk arzu her tr endie ve acnn kk sebebidir. Ve arzularn tinsel leme yneltemezsin. Ama bu olur, doaldr, nk biz yalnzca tek bir hareket biliriz... O da arzudur. Biz dnyevi eylere arzu ederiz. Biri ser vet arzular, biri n arzular, biri pres tij ve g arzular, bir bakas bir ba ka eyi arzular. Biz dnyevi eyler ar zularz ve bu arzulama yznden ha yal krklna urarz. Ve hayal krklna urayacamz kesindir... Arzunun tatmin edilip edilmediinin nemi yoktur. Tatmin edilmezse, doal olarak hayal krkl na urarz. Tatmin edilirse, o za man da hayal krklna urarz, n k ne zaman bir arzu tatmin edilse, arzu tatmin edilmi olur, ama umut, vaat tatmin edilmez. Arzuladn ka dar servet edinebilirsin, ama aslnda arzu edilen servet deildir; onun ara cl ile baka bir ey arzulanmtr... Ve o asla tatmin edilemez. Servete kavuabilirsin, ama onun evresindeki umut... Mutluluk, esrik bir yaam d... te bu tatmin ol maz. Servete kavuamazsan hayal krklna urarsn. Servete kavuur san, o zaman yine hayal krklna urarsn, nk vaat gerekleme mitir, d gereklememitir. Her

eyin vardr. Yol oradadr, ama hedef skalanmtr. Hedef hep kaar. Arzu yznden insan derin bir ha yal krkl yaar. Bu hayal krkl geldii zaman sen bu dnyadan ta mamen farkl bir ey aramaya balar sn... Dini bir zlem doar, dini bir aray, ama bir kez daha arzulamaya balatmsndr. Sabrszlanrsn; u na, buna erimek istersin. Zihin de imemitir. Arzu nesnesi farkldr: Eskiden servetti, imdi meditasyon. Eskiden gt, prestijdi, imdi ses sizlik ve huzur. Eskiden baka bir eydi, imdi baka bir ey. Ama zi hin, mekanizma, benliinin alma tarz ayn. Eskiden Aviendha'y arzuluyordun, imdi B'yi arzuluyorsun... Ama arzulama ayn. Ve sorun arzulamadr, ne arzula dn deil; sorun o deildir. Sorun ne arzuladn deildir... Sorun arzulamandr. imdi yine arzuluyorsun ve yine hayal krklna urayacak sn. Eriirsen, hayal krklna ura yacaksn. Erimezsen, hayal krkl na urayacaksn. Ayns bana gele cek, nk sen asl noktay greme din, asl noktay skaladn. Meditasyonu arzulayamazsn, nk meditasyon ancak hi arzu ol madnda gerekleir. zgrleme yi, nirvanay arzulayamazsn, nk o ancak arzusuz durumda gerekle

Bu Ana ir |

205

ir. O bir arzu nesnesi yaplamaz. Bu yzden bana ve bilen herkese gre, arzulama dnyadr; dnyevi eyler arzulamak deildir. Arzulamak, arzu lama olgusunun kendisi, dnyadr. Ve arzuladnda, sabrszlanman doaldr, nk zihin beklemek iste mez, zihin ertelemek istemez. O sa brszdr. Sabrszlk arzunun glgesi dir. Arzu ne kadar younsa, o kadar sabrsz olursun. Ve sabrszlk rahat szlk yaratr. O zaman nasl meditasyona erimeli? Arzu zihinde hareket yaratr ve o zaman arzulama sabrsz lk yaratr ve sabrszlk sana daha fazla rahatszlk verir. Yani bu olur ve her gn gzlemli yorum, son derece dnyevi bir hayat yaayan biri normalde o kadar rahat sz olmaz. Meditasyon yapmaya ya da dini bir boyut aramaya baladn da, her zamankinden daha rahatsz olur. Sebep, artk daha keskin bir ar zusu olmas, daha fazla sabrszlan masdr. Ve dnyevi eyler sz konu su olduunda eyler o kadar gerek ve nesneldir ki onlar bekleyebilir. Hep ulaabilecei bir yerdedirler. Ar tk, tinsel lemde eyler o kadar uzak, o kadar kaamakldr ki, asla eriebilecei bir yerde gibi grn mez. Hayat ok ksa grnr ve artk arzu nesneleri sonsuz grnr... Da ha fazla sabrszlk, daha fazla rahat szlk gelir. Ve rahatsz bir zihinle na sl meditasyon yapabilirsin? Bilmece budur. Anlamaya al. Gerekten hayal krkl iindeysen ve dsal olan her eyin bouna oldu unu hissetmeye balamsan... Pa ra, cinsellik, g ya da prestij bou na geliyorsa... Bu fark edie gelmi sen, o zaman daha derin bir fark edi e ihtiya vardr. Bu eyler bounaysa, o zaman arzulamak daha da bo unadr: Arzularsn, arzularsn ve hi bir ey olmaz... Ve arzun ac yaratr.

Arzulamann ac yaratt gerei ne bak. Arzulamazsan, ac olmaz. O zaman arzulamay brak. Ve yeni bir arzu yaratma; yalnzca arzulamay b rak. Tinsel bir arzu yaratma. "Artk ben Tanr'y arayacam. Artk unu ya da bunu bulacam. Artk gerei greceim" deme. Yeni bir arzu ya ratma. Yaratrsan, bu senin acn an lamadn gsterir. Arzunun yaratt acya bak. O ar zunun ac olduunu hisset ve brak. Brakmak iin hibir abaya gerek yoktur. Hatrla, aba gsterirsen yeni bir arzu yaratm olursun. te bu yzden bir baka arzuya ihtiya du yuyorsun, nk o zaman brakabi lirsin. Bir baka arzu varsa, artk ona tutunabilirsin. Yeni arzuya tutunur, eskisini brakabilirsin. Yeni bir tane varsa eskisini brakmak kolaydr, ama o zaman asl noktay gzden ka rm olursun. Yalnzca arzuyu b rak, nk acdr ve yeni bir arzu ya ratma. O zaman sabrszlk olmaz. O za man meditasyon aslnda uygulan maz; bana gelmeye balar, nk arzusuz zihin meditasyon iindedir. O zaman bu tekniklerle oynayabilir sin. Ve oynamak diyorum. O zaman bu tekniklerle oynayabilirsin; uygula ma olmaz. Uygulama iyi bir szck deildir, szcn kendisi yanltr. O zaman bu tekniklerle oynayabilir sin ve oynamaktan zevk alrsn, n k bir ey baarma arzusu yoktur, bir yerlere ulama sabrszl yoktur. Oynayabilirsin ve oyun aracl ile, meditasyon bir oyunken, her ey mmkndr. Ve her ey hemen mmkndr, nk sen rahatsz de ilsin, sabrsz deilsin, acele iinde deilsin, hibir yere gitmiyorsun, hi bir yere ulamyorsun. Burada ve u andasn. Meditasyon gerekleirse, tamam. Gereklemezse, yine ta

206

OSHO

Srlar

Kitab -2

mam. Sende yolunda gitmeyen hi bir ey yoktur, nk arzu, beklenti, gelecek yoktur. Ve hatrla, meditasyon ile meditasyonsuzluk senin iin benzer oldu unda, meditasyon bana gelmitir. Erimisindir. Artk hedefe varmsndr, nihai olan iine dolmutur. Bu tuhaf grnr... Meditasyonu bir uy gulama yapma, bir oyun, bir elence yap demem tuhaf grnebilir. Yapar ken zevk al, herhangi bir sonu iin yapma. Ama bizim zihinlerimiz ok ciddi dir, lmcl lde ciddi. Oyun oy narsak, bunu ciddi bir ey haline ge tiririz. Bunu bir i, bir grev haline getiririz. Tpk kk ocuklar gibi oyna. Meditasyon teknikleri ile oyna ve o zaman onlar aracl ile ok da ha fazla ey mmkn olur. Onlar ciddiye alma; onlar elence olarak kabul et. Ama biz her eyi ciddi kla rz. Oyun oynasak bile, bunu ciddiye alrz. Ve din konusunda hep ciddi olmuuzdur. Din asla elence olma mtr, ite bu yzden yeryz dinsiz kalmtr. Din bir elence, bir bay ram, bir kutlama olmaldr... Ann kutlanmas, her ne yapyorsan ondan zevk almak; ylesine ok, ylesine derinlemesine zevk almak ki, zihnin durmas. Beni gerekten anlyorsan, bu 112 teknik sana her eyin bir teknik haline gelebileceini gsterir... Eer gerekten anlyorsan tabii. te bu yzden 112 teknik vardr. Meditas yon getiren zihnin niteliini anlayabi liyorsan her ey bir teknik olabilir. O zaman her ne yapyorsan bir teknik olur. Oyuncu ol, kutla, zevk al. in de ylesine derinlemesine hareket et ki zaman dursun. Ama arzu varken zaman dura maz. Gerekte, arzu zamandr. Arzu ladn zaman gelecee ihtiya var

dr, nk arzu burada ve u anda tatmin edilemez. Arzu ancak gele cekte bir yerde tatmin edilebilir, bu yzden giderek bir gelecee ihtiya duyarsn. Ve zaman seni yok eder. Sonsuzluu skalarsn. Sonsuzluk oradadr. Bu yzden meditasyonu bir elen ce, bir bayram, herhangi bir eyin kutlanmas olarak kabul et. Yalnzca darda, baheni apalyorsun... Bu bir teknik olabilir. Yalnzca apala, zevk al ve bu eylemi kutla. Eylem ol ve eylemciyi unut. 'Ben' orada olma sn, yalnzca eylem kalsn ve sen ey lemle mevcut ol, mutluluk iinde mevcut. O zaman esriklik olur... Sa brszlk olmaz, arzu olmaz, motivas yon olmaz. Meditasyona motivasyon, arzu ve sabrszlk getirirsen, her eyi mah vedersin. Ve o zaman ne kadar ok yaparsan, o kadar ok hayal krkl hissedersin. "ok ey yapyorum ve hibir ey olmuyor" dersin. nsanlar bana geliyor. Diyorlar ki: "Bunu yap yorum, unu yapyorum ve bunca aydr, bunca senedir hibir ey ol mad." Hollanda'dan bir arayan gelmiti ve gnde yz kez belli bir teknii yapyordu. Bana yle dedi: "ki se nedir her gn yz kez bu teknii yapyorum. Tek bir gn bile atlama dm. Her eyi braktm, nk bunu gnde yz kez yapmam gerek... Ve hibir ey olmad." Bu teknik y znden sinir krizinin eiindeydi. Ben de ona yle dedim: "Yap man gereken ilk ey bunu brakmak. Baka ne yaparsan yap, ama bunu yapma. Delirirsin." Bu konuda lm cl lde ciddiydi. Onun iin bir lm kalm meselesiydi. Baarlmas gerekiyordu. Ve o dedi ki: "Ka gn kaldn kim bilebilir? Zaman ksa ve bunu bu

Bu na Gir |

207

mrde baarmalym. Bir daha do mak istemiyorum. Yaam yle ac ki!" O tekrar, tekrar doacak. Bu yap ma tarz ile, gittike daha ok delire cek. Ama bu yanl... Tm yaklam yanl. Meditasyonu bir oyun, bir e lence olarak kabul et ve ondan zevk al. O zaman nitelii deiir. O zaman bir sonu elde etmek iin yaptn bir ey olmaktan kar. Hayr, burada

ve u anda ondan zevk almaktasndr. O hem sebep, hem sonutur. O balang ve sondur. Ve o zaman meditasyonu skalayamazsn. Iskalayamazsn, bana gelir, nk artk onu iine almaya hazrsn. Aksn. Kimse meditasyonun bir elence olarak kabul edilme si gerektiini sylemedi, ama ben sylyorum. Onu bir oyun yap. Tpk kk ocuklar gibi, onunla oyna.

208

OSHO

Srlar

Hitab -2

Son Soru:
Osho, geen gn karanln varolu asndan daha temel olduunu ama ou dinin kart gr savunduunu syledin. Bu sorunu, zellikle de ada bilimin bu konuda ne syledii nda, biraz daha aydnlatabilir misin? Bilim, maddenin son blnebilir unsurunun elektrik enerjisi olduunu sylemiyor mu?

Yine ayn ayrm... Ik ve karanlk. Onlara zihin aracl ile bakar san iki ayr eydirler. Onlar zerine meditasyon yaparsan birdirler. Ik zerine de meditasyon yapsan ka ranlk zerine de, hi fark etmez. Meditasyon yaparsan, dieri onun iinde znr. O zaman k yalnz ca daha az karanlk olur ve karanlk da yalnzca daha az k olur; ancak derece farklar olur. Onlar birbirine kart iki ey deildir; daha ok, ay n olgunun dereceleridir. Ve o tek ol gu ne k, ne karanlktr. Bu ikisinin dereceleri olduklar o tek ey ne ktr, ne karanlktr ya da ikisi bir dendir. Iktan da girebilirsin, karan lktan da. Pek ok din kullanmtr, nk o daha rahat, daha kolaydr. Karanlk zordur, daha rahatszdr ve eer karanlk aracl ile girmeyi de nersen, daha zahmetli bir yol semi olursun. te bu yzden pek ok din semitir. Ama sen ikisini de se ebilirsin; sana baldr. Eer daha macerac, daha cesur isen, karanl sein. Eer korkuyorsan, zahmetli yoldan gitmek istemiyorsan,

se. nk ikisi de bir noktada k, dier noktada karanlk gibi grnen, ayn olguya aittirler. rnein, bu oda kla dolu. Ama herkes iin ayn kla dolu deil, de il mi? Benim gzlerim zayf olsa, o zaman k senin iin olan kla ayn olmaz. Ben onu biraz daha karanlk grrm. Birinin Mars'tan ya da bir baka gezegenden geldiini ve ok delici gzleri olduunu dn. O za man senin k grdn yerde o ok daha fazla k grecektir, senin gr dnden ok daha fazla k. Ve se nin karanlk grdn yerde o k grecektir. Gece senin gremediin yerde grebilen hayvanlar ve kular vardr. Onlar iin aydnlktr, senin iin ise karanlk. O zaman k nedir? Karanlk ne dir?.. Tek olgu. Ve sen onun iine ne kadar ileyebilirsin ve o senin iine ne kadar ileyebilir... senin k ya da karanlk dediin o ileme srecine baldr. Bu kutupsal ztlar yalnzca ztlar gibi grnr. Deildirler, onlar tek olgununu greceli dereceleridir. Bu yzden bilim adamlar maddenin son blnebilir unsurunun elektrik

Bu na Gir |

209

enerjisi olduunu syler. Ama k ol duunu sylemezler; elektrik enerji si derler. Karanlk da elektrik enerji sidir ve k da elektrik enerjisidir. Elektrik enerjisi kla eanlaml de ildir. Ona elektrik enerjisi adn ver sem, o zaman k bir ifade olur, ka ranlk bir baka ifade. Ama bu konuda bilimsel tartma ya girmenin gerei yoktur. Faydasz dr. Daha ok, kendi zihnin hakkn da, neden holandn hakkna d n. Ikla rahat ediyorsan, k arac l ile gir. senin kapn odur. Karan lkla rahat ediyorsan, karanlk aracl ile gir. Ve ikisi de ayn yere gide cektir. Bu 112 yntem arasnda pek o u kla ilgilidir; pek az karanlkla il gilidir. Ve iva olas tm yntemleri aklamaya almaktadr. O belirli tiplerle konumaz; o her tiple konu maktadr. Ama karanlk aracl ile girmekten holanacak pek az insan vardr. rnein, diil bir zihin, daha edilgendir. Daha edilgen, daha alc diil bir zihin karanlk aracl ile gir mekten holanr; bu daha kabul edi lebilir olur. Eril bir zihin ktan daha ok holanr. Gemiin ve bugnn pek ok a irinin, pek ok filozofun ve insan zih nine dair derin grleri olan pek ok kiinin kadn karanla, erkei a benzettii gereini gzlemle memi olabilirsin. Ik saldrgandr, eril bir unsurdur; karanlk alcdr, di il bir unsurdur. Karanlk bir rahim gibidir.

Bu yzden sana bal: Karanlktan holanyorsan, gzel, onun aracl ile gir. Iktan holanyorsan onun ar cl ile gir. Bazen zdd bile ekici ge lebilir. Bunu da deneyebilirsin. Her hangi bir eyi denemekte tehlike yok tur, nk her yol ayn hedefe gider. Ama ne seeceini dnp dur ma. Zaman harcama; dene. nk hangisinin uygun olacan, ne yapp ne yapmayacan, neden bunca di nin k zerinde srar ettiini ve ka ranlk zerinde srar eden bu kadar az din olduunu sonsuza dek d np durabilirsin. Bu eyler iin endi elenme; faydas olmaz. Daha ok, kendi tipin hakknda, senin iin ne yin uygun olaca hakknda, hangi sinde daha rahat hissedecein hak knda dn ve sonra bala. Ve sonra tm dierlerini unut, nk bu 112 yntemin hepsi senin iin deildir. Bir yntemi semek bi le, senin iin yeterlidir. 112 ynte min tamamn yapman gerekmez; bir tanesi yeter. Bu yzden alc ol, far knda ol, ki senin iin olan yntemi yakalayabilesin. Tm dier yntem ler iin endielenmen gerekmez; ge reksiz olur. Birini se, onunla oyna ve iyi hissediyorsan, bir eyler olu yorsa, o zaman onun iine gir ve tm dier 111 yntemi unut. Yanl yn temi setiini hissedersen, o zaman onu bir kenara at, bir bakasn se ve onunla oyna. Bunu drt, be, alt yntemle denersen, doru yntemi bulacaksn. Ama ciddi olma... Yalnz ca oyna.

53. BLM

lmden lmszle

79

Bedeninde, ayak parmaklarndan yukar ykselen ki beden yanp kle dnene kadar; ama sen deil. 80

atee

odaklan,

ta

Hayali dnyann yanp kle dnmesi zerine meditasyon yap ve insan-st varlk ol. 81 znel olarak harflerin szcklere, szcklerin cmlelere nesnel olarak halkalarn dnyalara, dnyalarn ilkelere sonunda benliine akanlar bul. akt akt gibi, gibi,

Tm aydnlanm kiiler, tm dinler yalnzca tek ey zerinde hemfikirdirler. Pek ok konuda anlaamazlar, ama hepsi bir konuda anlarlar; o da insann insan olduu, egosu yznden gereklie kapal ol duudur. Tek engel egodur; 'ben' duygusudur.

Ne zaman sessiz olsan, ego yoktur. Ne zaman zihnin kargaa iinde, ge vezelik ediyor, huzursuz olsa, ego vardr. Ne zaman gevemi, sessiz ve sakin olsan, ego yoktur. u anda, sessiz olsan, ego nerede olur? Sen orada olursun, ama "ben" duygusu olmaz. Bu yzden varolusal olarak Buda'larn, sa'larn ve Krishna' anlamaya al. u anda, ben konuurken, sessiz, larn hepsi bu konuda hemfikirdir. tamamen uyank olsan, senin orada Ve hemfikir olduklar iin bana gre olacan ama 'ben' duygusu olmaya tm dini abalarda temel ey budur. ca gereini gzlemleyebilirsin. Ve Baka her ey tesadfidir; esas olan tam tersi olur: Huzursuzsan, eliki, budur: Egon yznden engellendi endie iindeysen, iinde, merkeze in... odaklanm bir ego hissedersin. f Bu ego nedir? Neden oluur? Na ke, tutku, iddet, saldrganlk iin sl doar? Ve neden bu kadar nem deyken, iinde kristalize olmu bir li olur? ego hissedersin. Ne zaman ak, se Zihnine bak... nk sen ego ko vecenlik iinde olsan, ego orada de nusunu teorik olarak anlayamazsn; ildir. ancak varolusal olarak anlayabilir te bu yzden biz k olamayz, sin. Zihnine bak, onu gzlemle, o za nk ego varken ak imknszdr. man derin bir anlaya varacaksn. te bu yzden ak hakknda bu ka Ve egonun ne olduunu anlayabilir dar ok konuuyoruz, ama asla k sen, hi sorun kalmaz; kolaylkla ge olmuyoruz. Ve bizim ak adn verdi ride braklabilir. Ya da onu geride b imiz genellikle cinselliktir, ak de rakmaya gerek kalmaz. Onu anlaya ildir; nk egonu yitiremiyorsun bilirsen, bu anlay geride brak ve ego kaybolmad srece ak var olur, nk ego senin anlamayn olamaz. Ak, meditasyon, Tanr, hep yznden yaratlr, senin uykulu ol si bir ey gerektirir: Ego orada olma man yznden yaratlr. maldr. te bu yzden sa, Tanrnn Bu konuda uyank olursan, bilin ak olduunu sylemekte haklyd, cini ona odaklarsan, kaybolur. Kay nk iki olgu ancak ego olmadn bolur... Bir odaya k getirdiin za da mmkndr. man karanln kaybolmas gibi. Ka Ak biliyorsan, Tanry bilmene ranla bakmak iin, karanln ne ol gerek yoktur... Onu zaten tanmsn duunu grmek iin k getirmi ol dr. Ak yalnzca onun bir baka ad san bile... Ik getirdiinde kaybolur. dr. Ak biliyorsan, meditasyona gir Ego vardr, nk sen kendi varolu menin gerei yoktur... Zaten girmiunun farkna hi varmamtn; o se sindir. Ak yalnzca onun bir baka nin uyank olmaynn glgesidir. Bu addr. Bunca meditasyon tekniine, yzden aslnda, onu geride brakma bunca retmene, bunca meditas ya gerek yoktur. Ona bakabilirsen, yon okuluna ihtiya duyulmasnn tek sebebi ak olmamasdr. Ak var kendi kendine geride kalr. O nedir? Herhangi bir anda, hi olsa, herhangi bir eyi uygulamak ge reksiz olur, nk o ey oktan ol ego olmadn hissettiin oldu mu?

214

OSHO Srlar Kitab -2

mutur. Ve o ey egonun kaybolma sdr. Bu yzden anlalmas gereken ilk ey udur: Ne zaman sessiz olsan, ego kaybolur. Ve bana inanma. Ben bir teori hakknda konumuyorum; bu bir gerektir. Benim fikrimi alman gerekmez; kendi iinde gzlemleye bilirsin. Ve gelecee ertelemeye de gerek yok; hemen, u an bu gerei gzlemleyebilirsin: Sessizsen, var sn... Ama snrszca, merkezsizce. Merkezsiz varsn, kristallemi 'ben' yok. Varlk orada, bilin orada, ama 'ben' diyebilecek kimse yok. Sen sessiz olduunda ego olmaz. Ve sen sessiz olmadnda ego olur. Bu yzden ego hastalktr, bir araya gelmi tm hastalklardr, egonun teslim olmas vurgusu bu yzdendir. Vurgulanan hastaln teslim olmas dr. kinci olarak: Eer sessizlik iin de, tek bir an iin bile olsa egosuz varoluunu grrsen, o zaman onu analiz edebilirsin ve o zaman ego ol gusuna, onun ne olduuna girebilir sin. Zihin birikmi gemitir. Zihin asla burada deildir, asla imdide deildir. O hep gemiten gelendir. O birikimdir. Zihin hafzadr: Yaad n tm deneyimler, karna kan tm bilgiler, topladn, iittiin, din lediin, okuduun tm bilgiler... On lar biriktirilmitir. Zihin durmakszn biriktirmektedir. En byk biriktirici zihindir; birik tirir durur. Sen bilincinde deilken bile biriktirmeye devam eder; sen uykudayken bile zihin biriktirir. Sen farknda olmayabilirsin. Sen uyur ken, yolda grlt olsa, zihin biriktir mektedir. Sabah hipnotize edilebilir sin ve sana bu konuda soru sorulabi lir ve sen her eyi syler, her eyi an latrsn... Zihin gece her ne biriktir mise. Komaya girsen ya da baylsan

ya da nbet geirsen bile, zihin birik tirmektedir. Zihin biriktirmek iin senin bilin cine ihtiya duymaz; o biriktirmeye devam eder. Sen annenin rahmin deyken zihin biriktiriyordu. Ve hip noz aracl ile, annenin rahminde geirdiin gnler uyandrlabilir. Sen doumun hakknda hibir ey hatr lamazsn, ama zihin biriktiriyordu. Ve imdi yine uyandrlabilir. Hipnoz aracl ile anlar yeniden odaa ge tirilebilir. Ve milyonlarca an biriktiril mitir... Bu birikim zihindir. Hafza zi hindir. Ben, ego nasl yaratlr? Bilin iindedir ve bilincin evresinde, e perde bunca an birikmitir. Faydal drlar ve onlarsz hayatta kalamazsn, onlara ihtiya vardr, ama sonra bu ikisi arasnda yeni bir ey olur, bir st-olgu. Bilin iindedir, sen ieridesin, bensizsin. eride ben yoktur. Sen, merkezsiz olarak varsn. eperde, her an bilgi, deneyim, anlar birikir. Bu zihindir. Ve ne zaman dnyaya baksan, zihin aracl ile bakarsn. Ne zaman yeni bir deneyimden ge sen, anlarn iinden bakarsn ve an lar aracl ile yorumlarsn. Her eye gemiten bakarsn. Gemi arac olur. Daima gemiten baktndan onunla zdeleirsin... O zdele me egodur. u ekilde anlataym: Bi lincin anlarla zdelemesi egodur. "Ben bir Hinduyum" ya da "Ben bir Hristiyanm" ya da "Ben bir Caynaym" dersin. Ne yapmaktasn? Kimse bir Hristiyan, bir Hindu, bir Cayna olarak domaz. Yalnzca insan olarak doarsn. Sonra sana retilir, sonra Hristiyan, Hindu ya da Cayna olarak dnmeye koullanrsn. Bu hafzadr. Sana Hristiyan olduun retilmitir. Bu hafzadr ve artk, ne

lmden lmszle I 215

zaman bu hafzann iinden baksan, "Ben Hristiyanm" dersin. Bilincin Hristiyan deildir; ola maz. O yalnzca bilintir. Sana Hris tiyan olduun retilmitir. Bu re tilen eperde biriktirilir. Artk gzl n iinden bakarsn ve tm dnya y renkli grrsn. O gzlk sana ok fazla yapr ve ok derinlemesine kalr ve asla ondan uzaklamazsn, asla onu bir kenara brakmazsn. Ona yle alrsn ki onun gzlerinde ki gzlk olduunu unutursun. O za man, "Ben bir Hristiyanm" dersin. Ne zaman anlarla, herhangi bir bilgiyle, deneyimle, isim ya da biim le zdelesen, ben doar. O zaman gen olursun, yal olursun; zengin olursun, fakir olursun; gzel olursun, irkin olursun; eitimli olursun, ei timsiz olursun; sayg duyulan biri olursun, sayg duyulmayan biri olur sun... O zaman evrende biriken eylerle zdeleir durursun ve ego doar. Ego zihinle zdelemedir. te bu yzden sessiz olduunda ego olmaz, nk sen sessiz oldu unda zihin ilev gstermez. Sessiz liin anlam budur. Ne zaman zihin ilev gsterse, sen sessiz deilsindir. Olamazsn... Zihnin ilemesi isel g rltdr, gevezeliktir, iindeki daimi gevezeliktir. Gevezelik durduunda ya da olmadnda ya da onun tesi ne getiinde ya da ieriye gittiinde, ieride hareket ettiinde, sessizlik olur ve o sessizliin iinde ego yok tur. Ama bu yalnzca bazen olur ve yalnzca bir anlna sessiz olursun. te bu yzden bunun gerekletii durumlar harika gelir. O durumlar arzulamaya balarsn. Bir tepeye karsn ve sabah gne doarken ona bakarsn. Aniden bir coku dalgas hissedersin. Mutlu hissedersin, ze rine bir gzellik ker.

Gerekte ne olmutur? Sessiz sa bah ve sessizce ykselen gne, ye illikler yznden, aniden isel geve zeliin durmutur. Olgu ylesine ha rikadr... evrende bunca gzellik, bunca huzur ve dinginlik... Ki bir an lna durmusundur. O duruta egosuz durumu fark edersin... Tek bir an iin elbette. Bu pek ok durumda olabilir. Cin sellikte olur, mzikte olabilir; seni byleyecek, etkileyecek, daimi ge vezeliini bir kenara itecek, bir anl na alt edecek kadar harika olan her eyde yine gelecektir. Tesadfen ya da bir uygulama aracl ile ne za man egosuz olsan, daha nce hi hissetmediin ince bir mutluluk his sedersin. Mutluluk dardan gelmez. Tepe lerden, doan gneten, gzel iek lerden gelmez; cinsel eylemden gel mez. O dardan gelmez. Dars yalnzca bir frsat yaratmaktadr... O ieriden gelmektedir. Bu yzden d sal durumu tekrarladnda gelmeye cektir, nk sen ona kar bak lk kazanacaksn, ona alacaksn. Ayn tepe, ayn sabah... Oraya yi ne gidersin ve hissetmezsin. Bir e yin eksik olduunu fark edersin. nk ilk defasnda yle yeniydi ki, zihnini tamamen durdurdu. akn lk yle byk, mucize yle yeniydi ki, gemiin gevezeliini srdremedin. Durdu... Huu iinde duruver di... Ama oraya bir daha gittiinde her eyi biliyor olursun. Huu olmaz, gizem olmaz... Zihin devam eder. Bu her deneyimde olur. Her deneyimde, eer bir coku hissedersen, tekrarla dnda yok olur, nk o zaman, tekrarlanan deneyimde, zihni bir ke nara itemezsin. Bu yzden hatrlanmas gereken ikinci ey, zihnin bir birikim olduu dur. Bilincin bu birikmi gemiin ar-

2 16 |

OSHO

Srlar

Kitab -2

kasnda gizlenmektedir ve sen o ge mile zdeleirsin. Ne zaman "Ben uyum, ben buyum" desen, ego ya ratmaktasn. nc olarak: Eer bunu anlaya bilirsen, o zaman nc nokta zor deildir ve o nc nokta zihnin kullanlmas gerektiidir. zdele meye gerek yoktur; onu bir ara ola rak kullanabilirsin... Ve o bir aratr. Onunla zdelemeye gerek yoktur. Daima onun zerinde kal. Ve gerekten de, sen daima onun zerindesin, nk sen burada, u andasn, daima imdide. Zihin daima gemitedir. Sen daima onun ilerisindesin. O hep arkanda kalyor; o bir glge. Bu an yeni bir eydir; zihin ona sahip olamaz. Bir an sonra o an ya dalacaktr; o zaman zihin ona sa hip olabilir. Her bir an sen zgrsn. te bu yzden Buda an bylesi ne vurgulamaktadr. Der ki: "Anda kal, o zaman zihin olmaz." Ama an ok atomiktir, ok nceliklidir; onu kolayca skalayabilirsin. Zihin daima gemitedir... Her ne bilmisen ondadr... Ve hemen, u an olmakta olan gereklik zihnin bir paras de ildir. Bir an sonra zihnin bir paras olacaktr. Buradaki ve u andaki gerekliin farkna varabilirsen, hep zihni am olarak kalrsn. Ve eer zihni am olarak kalrsan... Daima stte, asla ona dolamadan, onu kullanarak, ama asla ona karmayarak, onu bir ara olarak kullanarak, asla onunla zdelemeden... Ego kaybolur. Ego suz olursun ve egosuz olduunda, baka hibir eyin yaplmas gerek mez. O zaman baka her ey senin bana gelir. Krlgan olursun, ak olursun. O zaman tm varolu senin bana gelir, o zaman tm esriklikler senindir, o zaman ac imknszdr.

Ac egoyla gelir. Mutluluk egosuzluk kapsndan gelir. imdi tekniklerden bahsedece iz... nk bu teknikler egosuz ol makla ilgilidir. ok basit teknikler, ama eer bu arka plan anlayabilir sen, onlar yapabilirsin ve onlar ara cl ile pek ok ey mmkn olur.

79. Teknik

Bedeninde, ayak parmaklarndan yukar ykselen atee odaklan, ta ki beden yanp kle dnene kadar; ama sen deil.
Bedeninde, ayak parmaklarndan yukar ykselen atee odaklan, ta ki beden yanp kle dnene kadar; ama sen deil. ok basit bir teknik ve ok harika, yapmas ok kolay, ama ilk nce baz temel gereklilikler yerine getirilmeli. Buda bu teknii ok severdi; mritlerini bu teknikle kabul ederdi. Buda ne zaman birinin balang trenini yapacak olsa, ilk nce unu yapard: Ona bir l yakma alanna gitmesini ve bir cesedin yaklmasn izlemesini sylerdi. ay boyunca baka hibir ey yapmayacak, orada oturup izleyecekti. Bylece arayan kyn l yakma alanna giderdi. ay boyunca gece gndz orada kalr d ve ne zaman l bir beden getiril se oturup meditasyon yapard. l bedene bakard; sonra ate yaklrd ve beden yaklrd. ay boyunca baka hibir ey yapmazd... Yalnz ca cesetlerin yaklmasn izlerdi. Buda derdi ki: "O konuda dn me. Yalnzca bak." Ve eninden so nunda senin de bedeninin yaklacan dnmemek imknszdr. ay uzun bir sredir ve durmakszn, gece gndz, ne zaman bir ceset yaklsa, arayan meditasyon yapmalyd.

lmden lmszle |

217

Eninde sonunda o cenaze ateinin zerinde kendi bedenini grecekti. Kendisinin yakldn grmeye bala yacakt. Bu ok faydal olacaktr; bu tekni i yapmak istiyorsan, cenaze yaklan alana git. zle... ay boyunca de il... Ama en azndan bir cesedin ya klmasn izle; gzlemle. O zaman bu teknii kolaylkla kendin zerinde ya pabilirsin. Dnme: Yalnzca olguyu izle, neler olduunu izle. nsanlar akrabalarnn bedenlerini yakmaya gider, ama asla izlemezler. Baka eylerden, ya da lmden ko numaya balarlar; konuurlar, tart rlar. Pek ok ey yaparlar. Pek ok eyden bahsederler, dedikodu ya parlar, ama asla izlemezler. Bu bir meditasyon klnmaldr. Orada ko numaya izin verilmemelidir, nk sevdiin birinin yakldn grmek ok nadir bir deneyimdir. Orada se nin de yandn hissedersin. Anne nin, babann, karnn ya da kocann yakldn izliyorsan, orada, alevlerin iinde kendini de grrsn. O dene yim bu teknie yardmc olur... lk ey. kinci ey: lmden ok korku yorsan bu teknii yapamazsn, n-. k korkunun kendisi seni korur. i ne giremezsin. Ya da yalnzca yzey de hayal edebilirsin, ama derin ben liin iinde olmaz. O zaman sana hibir ey olmaz. Bu yzden hatrla, ikinci ey: Korksan da korkmasan da, tek kesin olan lmdr. Korkup korkmaman fark etmez; nemsizdir. Yaamda, lm dnda hibir ey kesin deildir. Her ey ka rarszdr; yalnzca lm tesadfi de ildir. Bir de insan zihnine bak. Hep lmden tesadfi bir eymi gibi bahsederiz. Ne zaman biri lse, l mnn zamansz olduunu syleriz. Ne zaman biri lse, bir kazaym gibi konumaya balarz. Yalnzca lm

tesadfi deildir... Yalnzca lm. Baka her ey tesadfidir. lm mut lak kesinliktir. leceksin. Ve 'leceksin' dediimde, gele cekte, ok uzakta gibi grnr. yle deildir... Sen zaten ldn. Dodu un an ldn. Doumla, lm sabit bir olgu oldu. Bir ksm oktan ol du... Doum; imdi yalnzca ikinci, sonraki ksm kald. Yani sen zaten ldn, yar lsn, nk insan bir kez dounca, lm lemine girmi olur. Artk bunu hibir ey deitire mez, artk bunu deitirmenin yolu yoktur. ine girmisindir. Doumla yar lrsn. kinci olarak: lm en sonda ol mayacaktr; zaten olmaktadr. Bu bir sretir, nasl yaam bir srese, lm de bir sretir. Onu biz yarat rz... Ama yaam ve lm tpk iki ayan, iki bacan gibidir. Yaam ve lm tek bir sretir. Sen her an l mektesin. u ekilde anlataym: Ne zaman nefes alsan, bu yaamdr, ne zaman nefes versen, bu lmdr. Bir ocu un yapt ilk ey nefes almaktr. Bir ocuk nefes veremez. lk ey ne fes almaktr. Nefes veremez, nk gsnde hava yoktur; nefes almak zorundadr. lk eylem nefes almak tr. Ve yal bir adam, lrken, en son nefes verir. lrken nefes ala maz... Yoksa yapabilir misin? lr ken nefes alamazsn. Son eylem ne fes alma olamaz; son eylem nefes vermektir. lk eylem nefes almak, son eylem nefes vermektir. Nefes al mak doumdur ve nefes vermek lmdr. Ama sen her an ikisini de yapyorsun... Nefes alyor, nefes ve riyorsun. Nefes almak yaamdr, ne fes vermek lmdr. Sen gzlemlememi olabilirsin, ama gzlemlemeye al. Ne zaman nefes versen, daha huzurlu hisseder

218

OSHO

Srlar

Kitab -2

sin. Derinlemesine nefes ver, iinde belli bir huzur hissedeceksin. Ne za man nefes alsan gerilirsin, gergin olursun. Nefes almann younluu gerilim yaratr. Ve normal, sradan durumlarda hep nefes almak vurgu lanr. Sana derin nefesler alman sy lesem, hep nefes alarak balarsn. Gerekte biz nefes vermekten korkarz. te bu yzden solumamz slamtr. Asla nefes vermezsin, nefes alr durursun. Yalnzca beden nefes verir, nk beden yalnzca nefes alarak var olamaz. kisine de ihtiyac vardr: Hem yaama, hem lme. Bir deney yap. Btn gn, ne za man hatrlasan, derinlemesine nefes ver ve nefes alma. Brak nefes alan beden olsun; sen yalnzca derinle mesine nefes ver. Ve derin bir huzur hissedeceksin, nk lm huzur dur, lm sessizliktir. Ve eer nefes vermeye dikkat edebilirsen, daha ok dikkat edebilirsen, egosuz hisse dersin. Nefes alarak daha egoist his sedersin; nefes vererek daha egosuz hissedersin. Nefes vermeye daha fazla dikkat et. Btn gn, ne zaman hatrlasan, derinlemesine nefes ver ve nefes alma. Brak beden nefes al sn; sen hibir ey yapma. Bu nefes verme vurgusu bu dene yi yaparken ok iine yarayacak, n k lmeye hazr olacaksn. Bir hazr la ihtiya vardr, aksi halde tekniin fazla faydas olmaz. Ve ancak lm belli bir ekilde tatmsan hazr ola bilirsin. Derinlemesine nefes ver, o zaman tadarsn. Gzeldir. lm gzeldir, nk hibir ey lme benzemez... ylesine sessiz, ylesine gevetici, ylesine sakin, ylesine rahat. Ama biz lmden korkarz. Neden lmden korkarz? Neden bunca lm korkusu var? lmden korkarz, ama lm yzn

den deil... Onu tanmadmz iin korkarz. Hi karlamadn bir ey den nasl korkabilirsin? Korkmak iin en azndan tanmak gerek. Bu yzden sen aslnda lmden kork mazsn; baka bir eyden korkarsn. Sen aslnda hi yaamamsndr... Bu lm korkusu yaratr. Korku gelir, nk sen yaamyor sun, bu yzden korkuyorsun... "Da ha yaamadm ve eer lm gerek leirse ne olacak? Tatmin olmadan, yaamadan leceim." lm korku su ancak gerekten yaamayanlara gelir. Yayorsan, lme kucak aar sn. O zaman korku olmaz. Yaam tanmsndr; artk lm de tan mak istersin. Ama biz yaamn ken disinden yle ok korkarz ki onu ta nmayz, derinlemesine iine girmemiizdir. Bu lm korkusu yaratr. Bu teknie girmek istiyorsan bu derin korkunun farknda olmalsn. Ve bu derin korku frlatlp atlmal, arndrlmaldr, ancak o zaman tek nie girebilirsin. unun faydas olur: Nefes vermeye daha fazla dikkat et. Ve gerekten de, nefes vermeye da ha fazla dikkat edersen ve nefes al may unutursan... leceinden kork ma; lmezsin... Beden kendi kendi ne nefes alr. Bedenin kendi bilgelii vardr: Derinlemesine nefes verirsen beden kendi kendine derin nefes alr. Senin ie karman gerekmez. O zaman tm bilincine derin bir geve me yaylr. Btn gn gevemi his sedersin ve isel sessizlik yaratlr. Bir baka deney yaparsan bu duy guyu daha da derinletirebilirsin. Gnde yalnzca on be dakika bo yunca derinlemesine nefes ver. Bir sandalyede ya da yere otur, derinle mesine nefes derin ve nefes verirken gzlerini kapat. Hava dar ktn da, sen ieri gir. Ve sonra bedenin nefes almasna izin ver ve hava ieri

lmden lmszle |

2 19

girdiinde gzlerini a ve sen dar kn. Tam tersi: Hava karken sen giriyorsun; hava girerken sen kyor sun. Nefes verdiinde iinde bir bo luk yaratlr, nk nefes yaamdr. Derinlemesine nefes verdiinde, bo kalrsn, yaam dar kmtr. Bir adan lm olursun, bir anlna l olursun. O lm sessizliinde, sen ieri gir. Hava dar kyor: Gz lerini kapat ve ieri gir. Boluk orada ve sen kolaylkla girebilirsin. Hatrla, nefes alrken ieri girmek zordur, nk girecek yer yoktur. Ne fes verirken ieri girebilirsin. Hava ieri girerken sen dar k; gzlerini a ve dar k. Bu ikisi arasnda bir ritim yarat. On be dakika iinde y lesine gevemi hissedeceksin ki kendini, bu teknii yapmaya hazr olacaksn. Bu teknii yapmadan nce, bunu on be dakika iin yap ve hazr ol... Yalnzca hazr da deil, kucak a, al c ol. lm korkusu kalmaz, nk artk lm bir geveme gibi grnr, lm derin bir dinlenme gibi gr nr. lm hayata dman grn mez, onun kayna gibi grnr, ya am enerjisi gibi grnr. Yaam tp k bir gln yzeyindeki dalgalar gi bidir ve lm gln kendisidir. Dal galar olmadnda gl hl oradadr. Ve gl dalgasz da var olabilir, ama dalgalar glsz var olamaz. Yaam lmsz var olamaz. lm yaamsz var olabilir, nk kaynak odur. O zaman bu teknii yapabilirsin. Bedeninde, ayak parmaklarndan yukar ykselen atee odaklan... Uzan. lk nce kendini l olarak dn; bir ceset gibi. Uzan ve sonra dikkatini ayak parmaklarnda topla. Kapal gzlerle ie git. Dikkatini ayak parmaklarnda topla ve atein ora dan yukar ykseldiini, her eyin

yandn hisset. Ate ykselirken, beden de kaybolur. Ayak parmakla rndan bala ve yukar doru ilerle. Neden ayak parmaklarndan ba lyoruz? Daha kolay olur, nk ayak parmaklar ben'den, egondan ok uzaktr. Egon kafandadr. Bandan balayamazsn, ok zor olur, bu yz den en uzak noktadan bala. Egodan en uzak nokta ayak parmaklardr. Atei oradan balatn. Ayak parmak larnn yandn, yalnzca kllerin kaldn hisset ve sonra ar ar, atein karsna kan her eyi yaka rak ilerle. Her para... Bacaklar, kal alar... Kayboluyor. Ve onlarn kle dndn gr. Ate ykseliyor ve getii paralar artk yok; kl oldu. Ykselmeye devam et ve en son ba kaybolsun. Her ey; toz; toza karsn... Ta ki beden ya np kle dnene kadar; ama sen deil. Sen tepedeki izleyici olarak kala caksn. Beden orada olacak... l, yanm, kle dnm... Ve sen izle yen olacaksn, sen tank olacaksn. Bu tann egosu yoktur. Egosuz duruma erimek iin bu teknik ok iyidir. Neden?.. nk bu teknik ok eye iaret etmektedir. Ba sit grnr; o kadar basit deildir. sel mekanizma ok karmaktr. lk ey: Hafza bedeninin bir parasdr. Hafza maddedir; ite bu yzden kay dedilebilir. Beyin hcrelerinde kayde dilir. Onlar maddeseldir, bedenin par asdr. Beyin hcrelerin operasyon dan geirilebilir ve belli beyin hcrele ri karlrsa belli anlarn kaybolur. Anlar beyin hcrelerine kaydedilir. Hafza maddedir; yok edilebilir. Ve ar tk bilim adamlar onun yerine yenisi nin yerletirilebileceini, transplantas yon yaplabileceini sylyor. Eninde sonunda, Albert Einstein gibi biri ldnde, onun beyin hc

220

OSHO

Srlar

Kitab -2

relerini saklamay baaracaz. Ve o beyin hcreleri bir ocua nakledile bilecek ve o ocuk, tm o deneyim leri yaamadan Albert Einstein'n tm anlarna sahip olabilecek. Haf za bedenin parasdr ve eer tm beden yaklp kle evrilirse, hafzan kalmaz. Hatrla, anlalmas gereken nok ta udur: Eer hafza hl varsa, o zaman beden kalr ve sen hile yap yor olursun. Eer bedenin ld, yand, atein onu tamamen yok et tii duygusunu derinlemesine yaa yabilirsen, o anda hafzan olmaz. O izleme annda, zihin olmaz. Her ey durur... Dnce hareket etmez, yal nzca izliyor, neler olduunu gryor olursun. Ve bir kez bunu bilince, daima bu durumda kalabilirsin. Bir kez kendini bedenden ayrabileceini bilince... Bu teknik kendini bedenden ayr mak, seninle beden arasnda bir boluk yaratmak, birka anlna be denden kmak iindir. Bunu yapabi lirsen, o zaman bedende kalabilirsin ve bedende olmazsn. nceki gibi orada yaamaya devam edersin, ama bir daha asla ayn olmazsn. Bu teknik en az ay alr. Yapma ya devam et. Bir gnde olmayacak tr, ama her gn bir saat boyunca ya parsan, ay iinde, bir gn aniden hayal gcn ie yarar ve boluk yara tlr ve bedeninin kle dndn grrsn. O zaman izleyebilirsin. O izleyite derin bir olgunun fark na varrsn... Egonun sahte bir varlk olduunun. O oradayd, nk sen bedenle, dncelerle, zihinle z delemitin. Sen bunlarn hibiri deilsin... Ne zihin, ne bedensin. Sen seni evreleyen her eyden fark lsn; sen eperinden farklsn. Teknik grnrde basittir, ama seni derin bir deiime getirebilir.

Ama ilk nce git ve bir l yakma alannda meditasyon yap, bedenin nasl yandn, bedenin nasl yine to za dntn gr... Bylece kolay lkla hayal edebilirsin. Sonra ayak parmaklarndan bala ve ok yava ilerle. Ve bu teknii yapmadan nce, nefes vermeye daha fazla dikkat et. Teknie girmeden hemen nce, on be dakika boyunca nefes ver ve gzlerini kapa; bedenin nefes alma sna izin ver ve gzlerini a. On be dakika boyunca derin bir geveme hisset ve sonra teknie gir.

80. Teknik

Hayali dnyann yanp kle dn mesi zerine meditasyon yap ve in sanst varlk ol.
lkini kolay yapabilirsen, yapabilirsin. kincisini ok yand Bedeninin

n hayal etmeyi baarabilirsen, tm dnyann yandn hayal etmek zor olmaz... nk bedenin dnyadr ve beden aracl ile dnya ile iliki iindesin. Gerekten de, yalnzca be denin iin dnya ile iliki halindesin... Dnya bedenin uzantsdr. Be deninin yandn yal edebiliyorsan, dnebiliyor, bunu dnya ha iin

hayal etmek zor olmaz. Ve sutra bu nun hayali bir dnya olduunu syl yor... Srf sen inandn iin orada. Tm dnya yanyor, kayboluyor. Ama ilkinin ok zor olduunu his sedersen, kincisine balayamazsn bile. lkini yapabilirsen kincisi ok kolaydr. Ve ilkini yapmsan aslnda kincisini yapmann gerei yoktur. Bedeninle, her kaybolur. Ama Ayak ey birincisi ile kendiliinden ok zorsa bala dedim,

kincisini dorudan da yapabilirsin. parmaklar nk onlar bandan, egondan ok

lmden lmszle |

22 1

uzaktr, ama sen ayak parmaklarndan balamak sonra istemeyebilirsin. kendine O zaman Dnya daha da uzaklan: Dnya ile bala ve gittike yakla. ile bala ve sonra yakla. Ve tm dn ya yanarken, senin de o yanan dnya da yanman kolay olacaktr. kincisi yle: Hayali dnyann yanp kle dn mesi zerine meditasyon yap ve in sanst varlk ol. Tm dnyann yandn grebilir sen, insanstne km, insanst olmusundur. nsanst bir bilin ta nm olursun. Bunu hayal edebilir sin, ama hayal gcnn eitilmesi gerekir. Bizim hayal glerimiz pek eitimli deildir. ok eitimsizdirler, nk hayal gc iin okul yoktur. Zek eitilir, okullar ve kolejler var dr ve hayatn byk ksm zeknn eitilmesi iin harcanr. Hayal gc eitilmez. Ve hayal gcnn kendine has ok harika bir boyutu vardr. Ha yal gcn eitebilirsen, onunla hari kalar yaratabilirsin. Kk eylerle bala, nk b yk eylere sramak zordur ve baa rsz olabilirsin. rnein: Bu, btn dnyann yand hayali... ok derine gidemez. Her eyden nce, bunun hayal olduunu biliyorsun ve haya linde alevlerin her yeri sardn d nsen bile, dnyann yanmadn, hl orada olduunu hissedersin. nk bu senin hayalin. Hayalin na sl gerek olabileceini bilmiyorsun. lk nce hissetmen gerekir. Bu teknie balamadan nce ok basit bir deney yap. Ellerini biribirinin stne kapat, gzlerini de kapat ve ellerini aamadn, ellerinin l dn, kilitlendiini, onlar amak iin hibir ey yapamadn hayal et. Balangta yalnzca hayal ettiini ve

onlar aabileceini hissedersin. Ama on dakika boyunca onlar aa madn, hibir ey yapamadn, el lerinin almadn dnmeye de vam et. Ve on dakika sonra onlar a maya al. On insann drd hemen baara caktr, insanlarn yzde krk hemen baaracaktr: On dakika sonra elleri ni aamayacaklar... Hayal gerek ol mutur. Ne kadar abalarlarsa aba lasnlar... Ve amak iin ne kadar a balarlarsa, o kadar zor olacaktr. Ter lemeye balarsn. Kendi ellerini gr yorsun ve onlar aamyorsun. Kilit lenmiler! Ama korkma. Gzlerini yine kapa. Bu sefer onlar aabildiim hayal et; ancak o zaman aabileceksin onlar. Yzde krk hemen baarr. O yzde krk bu teknikte kolaylkla ilerleyebi lir; onlar iin sorun olmaz. Kalan yzde altm iin zor ola caktr; zaman alacaktr. ok duyarl olanlar her eyi hayal edebilir ve ha yal ettikleri gerekleir. Ve bir kez hayalin gerek olduunu hissedince, o zaman hissedebilir ve ilerleyebilir ler. O zaman hayal gcnle pek ok ey yapabilirsin. imdiden bilmeden yapmaktasn. imdiden yapyorsun, ama farknda deilsin. ehre belli bir hastalk gelir... Bir Fransz gribi gelir... Ve sen yakalanr sn. Yz vakann yetmiinin srf hayal gc yznden olduunu asla d nemezsin. Qrip geldii iin imdi se nin ona yakalanacam hayal etmeye balarsn... Ve yakalanrsn. Pek ok hastala srf hayal gc yznden yakalanlr, pek ok sorun srf hayal gc yznden kar. Onlar yarata nn sen olduunu bir kez anlaynca onlar zebilirsin de. Hayal gcn biraz eit. O zaman bu teknik ok faydal olacaktr.

222 I OSHO Srlar Hitab -2

81. Teknik

znel olarak harflerin szcklere, szcklerin cmlelere akt gibi, nesnel olarak halkalarn dnyalara, dnyalarn ilkelere akt gibi, sonun da benliine akanlar bul.
Bu da bir hayal tekniidir. Ego daima korku iindedir... Krlgan, ak olmaktan korkar; bir eyin girip onu yok edeceinden korkar. Bu yzden ego evresine bir kale ina eder; duvarlarla evrili bir zindanda yaamaya balarsn. ine hibir e yin girmesine izin vermezsin. Korkar sn... Bir ey ieri girip seni rahatsz ederse, o zaman ne yapmal?.. Bu yzden hibir eyin girmesine izin vermemek daha iyidir. Her tr ileti im durur. Sevdiklerin ya da sevdii ni sandklarnla bile iletiim olmaz. Kar kocann konumasna bak. Birbirleri ile konumamaktadrlar; hi iletiim yoktur. Tersine, szck ler aracl ile birbirlerinden kan maktadrlar. letiimden kanlabilmesi iin konumaktadrlar. Sessiz lik iinde krlgan olurlar, sessizlik iinde daha yakn olurlar, nk ses sizlikte ego, duvar olmayacaktr. Bu yzden kar koca asla sessiz kalmaz. Zaman doldurmak iin, birbirlerine almamak iin bir ya da dier ey den bahsederler. Dierinden bu ka dar ok korkarz. Nasreddin Hoca bir gn tam evin den karken kars ona demi ki: "Nasreddin, bugnn ne olduunu unuttun mu?" Nasreddin biliyormu... Yirmi be inci evlilik yldnmleriymi... Bu yzden, "Biliyorum. ok iyi biliyo rum" demi. Kars srar etmi: "O zaman nasl kutlayacaz?" Nasreddin demi ki: "Sevgilim, bilmiyorum." Ve sonra akn akn

kafasn kam ve demi ki: "Kutla mak iin iki dakikalk sessizlie ne dersin?" Birinin karsnda sessiz kalamaz sn; kendini huzursuz hissetmeye balarsn. Sessizlik iinde, dieri ii ne girer. Ak olursun, kaplarn ak olur, pencerelerin ak olur. Korkar sn. Konuup durursun, kapal kal mak iin aralar yaratp durursun. Ego kapallktr, zindandr ve zin dan kabul edilir, nk biz kendimi zi ok gvensiz hissederiz. Zindan bize belli bir gvenlik hissi verir; ko runmu, kollanm olursun. Bu tekni i yapmak iin, bu nc teknii yapmak iin, ilk ve en temel ey u dur: Hayatn gvensizlik olduunu ok iyi bil. Onu gvenli klmann yo lu yoktur. Ne yaparsan yap faydas olmaz. Ancak yapay bir gvenlik ya ratabilirsin... Yaam yine gvensiz kalr. Bu onun doasdr, nk lm vardr iin iinde, o zaman ya am nasl gvenli olabilir? Ve bir an durup dn: Yaam gerekten gvenli olsa, oktan lm olurdu. Tamamen gvenli bir yaam canl olamaz, nk macera kaybol mu olur. Her tr tehlikeye kar ko runursan l olursun. Yaamn ken disi maceradr, tehlikedir, gvensiz liktir. in iinde lm vardr. Seni seviyorum. Tehlikeli bir yola girdim. Artk hibir ey gvenli ola maz, ama ben imdi her eyi gven li klmaya alacam. Yarn iin, canl olan her eyi ldreceim, n k ancak o zaman yarn da gvende hissedebilirim. Ak evlilie dnr. Evlilik bir gvenliktir. Ak gvensiz dir. Bir sonraki an her ey deiebi lir. Sen pek ok yatrm yapmsndr ve bir sonraki an sevgili seni terk eder ya da arkada seni terk eder ve sen bolukta kalrsn. Ak gvensiz dir. Gelecei belirleyemezsin, ng-

lmden lmszle |

223

remezsin. Bylece canl olan ldr lr ve yerine gvenli bir ey konur... Ve o evliliktir. Evlilikte gvende olabilirsin; evli lik ngrlebilirdir. Kar, bir sonraki gn de karn olacaktr; koca gelecek te de kocan olacaktr... Ama srf sen gvene aldn diye. Ve artk tehlike yoktur. ldr. Artk iliki ldr, nk yalnzca l eyler daimi ola bilir; canl eyler deiir. Deiim ha yatn niteliidir ve deiimde gven sizlik vardr. Hayatn daha derin lemlerine gir mek isteyenler gvensizlie hazr ol maldrlar, tehlikeye hazr olmaldr lar, bilinmeyende hareket etmeye ha zr olmaldrlar ve herhangi bir ekil de gelecei belirlemeye almamaldrlar. Bu aba her eyi ldrr. Ve unu da hatrla: O gvensizlik yalnz ca canl deil, gzeldir de. Gven do nuktur, irkindir. Gvensizlik canl ve gzeldir. Kaplarn, pencerelerini, her eyi kapatrsan gvende olabilir sin. Ne k, ne hava girer; kimse gi remez. Bir adan gvende olursun, ama artk yaamyorsundur, mezar na girmisindir bile. Bu teknik ancak krlgansan, ak san, korkmuyorsan mmkn olur, nk bu teknik tm evrenin iine girmesine izin verir.

znel olarak harflerin szcklere, szcklerin cmlelere akt gibi, nesnel olarak halkalarn dnyalara, dnyalarn ilkelere akt gibi, sonun da benliine akanlar bul.
Her ey benliime akyor... Ben ak gkyznn altnda duruyorum ve tm varolu, her yerde, her ke den, her bucaktan iime akyor... Egon var olamaz. Tm varoluun ii ne akt o aklkta, sen bir ben ola rak var olamazsn. Ancak ak uzam olarak var olursun, kristalize bir ben olarak deil.

Bu teknii yapmak iin kk bir admla bala. Bir aacn altnda otur. Rzgr esiyor ve aalarn yapraklar hrdyor. Rzgr sana dokunuyor, evrende hareket ediyor, geiyor. Ama onun yanndan geip gitmesine izin verme; brak iinde hareket et sin, iinden gesin. Gzlerini kapat ve o aacn iinden geerken ve yap raklarn hrdatrken, sen de aa msn gibi ak hisset, rzgrn iin den estiini hisset... Yanndan deil, tam iinden. Aacn hrts iine girecektir ve bedenindeki her gzenekten hava getiini hissedeceksin. Gerekten iinden gemektedir. Bu yalnzca ha yal deildir, gerektir. Sen unutmu sun. Yalnzca burnundan nefes alm yorsun, tm bedeninden nefes al yorsun. Her gzenekten, milyonlarca gzenekten... Yalnzca burnundan nefes almana izin verilse, ama bede ninin tm gzenekleri kapatlsa, bo yansa, saat iinde lrsn. Yalnz ca burnundan nefes alarak yaaya mazsn. Bedeninin her hcresi canl bir organizmadr ve her hcre nefes almaktadr. Hava gerekten de iin den gemektedir, ama sen iletiimi kaybetmisin. Bu yzden bir aacn altnda otur ve hisset. Balangta hayal gibi grnecek, ama ksa sre sonra gereklie d necek. Bu bir gerekliktir... Havann iinden gemesi gerekliktir. Sonra ykselen gnein altnda otur ve g nein nlarnn sana dokunduunu, iine girdiini, iinden getiini, se nin krlgan olduunu, ak olduunu hisset. Ve bu her eyle yaplabilir. rne in, ben burada konuuyorum ve sen beni dinliyorsun. Yalnzca kulak larnla iitebilirsin ya da tm bede ninle dinleyebilirsin. Hemen burada, yalnzca vurguyu deitirerek dene

224

OSHO

Srlar

Kitab -2

yebilirsin:

Szlerimi

yalnzca

kulakla

rnla iitmiyorsun, tm bedeninle dinliyorsun. Ve gerekten iittiinde, gerekten dinlediinde, dinleyen tm bedendir. Dinleyen yalnzca bir ksm deildir, yalnzca bir enerji par as deildir, senin btnndr. Be deninin tm dinleme iine katlr... O zaman szlerim iinden geer; her hcreden, her gzenekten geer, sen onlar iersin. Onlar her yerden sourulur. unu yapabilirsin. Git ve bir tap nakta otur. Pek ok tapnan gelip gi decektir ve tapnan an tekrar tek rar alnacaktr. Tm bedeninle din le. an alyor ve tm tapnak nl yor; her duvar yanstyor. Bunu yan stmak iin, sesin sana aktn his setmek iin, yuvarlak bir ekil yarat mz. Bu yzden ses her yerden ge ri frlatlyor, her yerden sana akyor ve sen tm bedeninle dinleyebiliyor sun... Her gzenein, her hcren dinliyor, iiyor, souruyor ve senin iinden geiyor. Gzenekli oldun; her yerde kap ak. Artk hibir eye engel deilsin... Ne hava, ne szler, ne ses, ne nlar, hibir eye. Sen engel deilsin, hibir eye direnmi yorsun. Artk direnmediini, mcadele et mediini hissetmeye baladnda, aniden egonun orada olmadnn farkna varacaksn, nk ego yalnz ca mcadele edersen var olabilir. O bir direntir. Ne zaman 'hayr' desen ego var olur; ne zaman 'evet' desen ego yok olur. Bu yzden bir astik, gerek bir teist, tm varolua 'evet' demi kiidir; onun iinde 'hayr' yoktur, diren yoktur. O her eyi ka bul eder, her eyin olmasna izin ve rir. lm bile gelse, kapsn kapat maz. Kaplar ak kalr.

Bu akln getirilmesi gerekir, ancak o zaman bu teknii yapabilir sin, nk bu teknik tm varoluun dtn, sana aktn syler... Di ren olmadan, kucak aarak, onun akmasna izin vererek. Sen kayboluverirsin, bir uzam olursun, sonsuz uzay, nk bu sonsuz evren ego gi bi atomik bir eye akamaz. Ancak sen onun gibi sonsuz olduun za man, kendin sonsuz uzay olduun zaman akabilir. Ama bu olur. Yava yava daha, daha duyarl olmalsn, direncinin farkna varmalsn. Biz ok direni gsteririz. Sana dokunsam, dokunua direndiini hissedebilirsin, bir engel yaratrsn, bylece benim scaklm senin iine giremez, dokunuum senin iine gi remez. Biz birbirimizin dokunmasna izin vermeyiz. Biri sana dokunsa, uyank olursun ve dieri "Affedersin" der. Her yerde diren vardr. Sana baksam direnirsin, nk bak iine girebilir, derinlere ileyebilir, seni harekete geirebilir, o zaman ne ya pacaksn? Ve bu yalnzca yabanclar iin ge erli deildir. Yabanclara gerek bile yoktur, nk kimse yabanc deildir ve herkes yabancdr. Tek at altn da yayorsun diye yabanclk nasl yok edilebilir? Senin doumuna se bep olan babann kim olduunu bili yor musun? O bir yabanc. Anneni ta nyor musun? O da hl yabanc. Bu yzden ya herkes yabanc ya da hi kimse yabanc deil. Ama biz korka rz ve her yerde engeller yaratrz. Bu engeller bizi duyarsz klar; o zaman hibir ey iimize giremez. nsanlar bana geliyor ve diyor ki: "Kimse sevmiyor. Beni kimse sevmi yor." Ve o adama dokunuyorum ve dokunutan bile korktuunu hissedi yorum. nce bir geri ekilme oluyor.

lmden lmszle |

225

Elini elime alyorum ve o ekilmi oluyor. Orada, elinde olmuyor; elim de l bir ey oluyor... Adam ekil mi. Ve "Kimse beni sevmiyor" diyor. Herhangi biri seni nasl sevebilir? Ve tm evren seni sevse bile sen bunu hissetmezsin, nk kapalsn. Ak iine giremez; bir kap yok. Ve sen kendi zindannda ac ekiyorsun. Ego oradaysa, sen kapalsn... A ka kar, meditasyona kar, Tanr'ya kar kapalsn. Bu yzden ilk nce daha duyarl, daha krlgan, ak ol maya al, bir eylerin bana gel mesine izin ver. Ancak o zaman ilahi olan gerekleebilir, nk son olu budur. Sradan eylerin bana gel mesine izin vermezsen, nihai olana nasl izin verebilirsin? nk nihai olan bana geldiinde, sen artk ol mayacaksn. Basite, olmayacaksn. Kabir yle demi: "Ben seni arar ken, sen orada deildin. Ve imdi, sen oradayken, o arayan, Kabir nere de? O artk yok. O zaman bu nasl bir buluma?" Kabir merak ediyor: "Bu nasl bir buluma? Ben oradayken ilahi olan yoktu. imdi ilahi olan ora da, ama ben yokum. Bu nasl bir bu luma?"

Ama gerekte tek buluma bu dur, nk iki ayr ey buluamaz. Normalde biz buluma iin iki ayr eye ihtiya olduunu dnrz... Yalnzca tek bir ey olursa buluma nasl olur? Bu yzden sradan man tk, buluma iin en az iki ayr eye, dierine ihtiya olduunu syler. Ama gerek bir buluma iin, bizim ak dediimiz buluma iin, bizim dua dediimiz, samadhi dediimiz, esriklik dediimiz buluma iin bir eye ihtiya vardr. Arayan oraday ken, aranan yoktur ve aranan geldi inde, arayan kaybolmutur. Neden bu byle?.. nk ego en geldir. Var olduunu hissettiinde, sen yle oksun ki hibir ey iine gi remiyor. Kendi benliinde dolu olu yorsun. Sen olmadnda, o zaman her ey iinden geip gidebiliyor. y le engin oluyorsun ki ilahi olan bile iinden geip gidebiliyor. Tm varo lu artk iinden gemeye hazr olu yor, nk sen hazr oluyorsun. Bu yzden tm din sanat nasl ol mamak, nasl znmek, nasl tes lim olmak, nasl ak uzam olmak zerinedir.

54 . BLM

Farkndalk Atei

S O R U L A R

Hassas ruh zarar veren titreimlerden nasl korunur? "Ben" nasl farkndalkla zlebilir? Btnlkte kabul edip geliebilir miyiz?

lk Soru:
Osho, krlgan, edilgen, ak ve alc bir meditasyoncu, evresindeki meditasyon dolu olmayan, olumsuz ve gergin titreimler yznden, bu niteliklerle ac ektiini hissediyor. Ltfen kiinin krlgan psikolojisini zararl titreimlerden nasl koruyabileceini akla.

Eer gerekten krlgansan, se nin iin hibir ey olumsuz ol maz... nk olumsuz senin yorumundur. Hibir ey senin iin zararl deildir... nk zararl senin yorumundur. Eer gerekten ak san, o zaman hibir ey sana zarar veremez, hibir ey zararl olarak hissedilemez. Sen bir eyin olum suz, zararl olduunu hissediyorsun, nk direniyorsun, nk sen ona karsn, nk onu kabul etmiyor sun. Bunun derinlemesine anlal mas gerekir. Dman var, nk sen kendini ona kar koruyorsun. Dman var, nk sen ak deilsin. Ak olsan, o zaman tm varolu dost olur; aksi olamaz. Gerekte, onu dost olarak bile hissetmezsin... Yalnzca dosttur. Dost olduu duygusu bile yoktur, nk o duygu ancak kart dman lk hissi ile var olur. u ekilde aklayaym: Krlgan hissediyorsan, bu senin gvensizlik iinde yaamaya hazr olduun anla mna gelir. Derinlerde, lmeye bile hazr olduun anlamna gelir. Direnmezsin, kar kmazsn, nne dikilmezsin. lm gelirse, diren olmaz. Yalnzca olmasna izin verirsin. Varo

luu btnl iinde kabul edersin. O zaman bunu nasl lm olarak his sedersin? Reddersen, o zaman onu d manlk olarak hissedebilirsin. Red detmezsen, onu nasl dman olarak hissedebilirsin? Dman senin reddinle yaratlr. lm sana zarar vere mez, nk zarar senin yorumundur. Artk kimse sana zarar veremez; bu imknsz olmutur. Taoist retinin srr budur. Lao Tzu'nun temel retisi budur: Kabul edersen, tm varolu seninledir. Ak si olamaz. Reddedersen, dman ya ratrsn. Ne kadar ok reddedersen, o kadar ok savunursun, o kadar ok korursun, o kadar ok dman yara trsn. Dmanlar senin yaratmndr. Onlar orada, darda deildir; senin yorumunda vardrlar. Bir kez bunu anlaynca, o zaman bu soru asla ortaya kmaz. "Ben meditasyon doluyum, krlganm, m. Bu durumda, artk nasl kendi mi evremdeki olumsuz titreimlere kar koruyacam?" diyemezsin. Ar tk hibir ey olumsuz olamaz. Olum suz ne anlama gelir? Olumsuz, senin reddetmek istediin, kabul etmek is temediin, zararl olduunu dn

230

OSHO

Srlar Kitab -2

dn ey demektir. O zaman ak deilsin, o zaman meditasyon dolu bir durumda deilsin. Bu soru yalnzca dnsel olarak doar, bu hissedilen bir soru deil dir. Sen meditasyonun tadn alma dn, onu tanmadn. Yalnzca d nyorsun ve bu dnce yalnzca bir varsaym. "Meditasyon yaparsam ve ak olursam, o zaman gvensizlik iinde olurum. Olumsuz titreimler iime girer ve zararl olurlar. O za man kendimi nasl savunacam?" diye dnrsn. Bu varsaymsal bir sorudur. Bana varsaymsal sorular getirme. Bounadrlar, anlamszdr lar. Meditasyon yap, ak ol ve o za man bana asla bu soruyu getirmez sin, nk alnca olumsuz kaybo lur. O zaman hibir ey olumsuz ol maz. Ve bir eyin olumsuz olduunu dnyorsan, o zaman ak ola mazsn. Olumsuza kar duyduun korku kapallk yaratr. Kapal olur sun; ak olamazsn. Bir eyin sana zarar verecei korkusu... Hasl krl gan olabilirsin? te bu yzden lm korkusu kaybolmad srece krl gan olamayacan, ak olamayaca n vurguluyorum. Kendi zihninde, kendi hapishanende kapal kalrsn. Ama bir eyler varsayp durabilir sin ve her ne varsayarsan yanl ola caktr, nk zihin meditasyon hak knda hibir ey bilemez, o leme gi remez. O tamamen durduu zaman meditasyon gerekleir. Bu yzden hibir ey varsayamazsn, o konuda dnemezsin. Ya bilirsin ya bilmez sin... O konuda dnemezsin. Ak ol!.. Ve kendini atnda va roluta olumsuz olan her ey kaybo lur. O zaman lm bile olumsuz ol maz. Hibir ey olumsuz olmaz. Kor kun olumsuzluk yaratr. Derinlikler de korkuyorsun; o korku yznden

gvenlik nlemleri yaratyorsun. O gvenlik nlemlerine kar dman var oluyor. u geree bak... Dman sen yaratyorsun. Varolu sana dman deil. Nasl olabilir ki? Sen ona ait sin, onun bir parassn, organik bir parassn. Varolu sana nasl d man olabilir? Sen varolusun. Sen ayr deilsin; seninle varolu arasn da bir boluk yok. He zaman olumsuzluun, l mn, dmann, nefretin var olduu nu hissetsen ve eer aksan, koru maszsan, varoluun seni yok edece ini fark etsen, kendini savunman gerektiini hissedersin. Ve yalnzca savunma gereklilii deil... nk en iyi savunma yntemi saldrdr. Yal nzca savunma halinde olamazsn. Kendini savunman gerektiini hisset tiinde saldrgan olursun, nk sal drgan olmak insann kendini savun mas iin en iyi yoldur. Korku dman yaratr ve o za man dman savunma yaratr ve o zaman savunma saldr yaratr. id det dolu olursun. Daima gardn alr sn. herkese kar olursun. Bu nokta anlalmaldr: Korku iindeysen her kese kar olursun. Dereceleri dei ebilir, ama o zaman hem dostun, hem dmann dman olur. Dost biraz daha az dmandr, o kadar. O zaman kocan ya da karn da dma nn olur. Bir ayarlama yapmsndr, o kadar. Uyum salamsndr. Ya da belki ikinin daha byk bir ortak dmann vardr ve o daha byk or tak dmana kar birlemisindir, ikin bir taraf olmusundur, ama d manlk hl oradadr. Kapalysan, tm varolu sana dmandr. yle olduundan deil. Sana dmanm gibi gelir. Sen ak ken, tm varolu senin dostun olur. imdi, sen kapalyken, dostun bile

Farkndalk Atei |

231

dman olur. Aksi olamaz. Derinler de, sen dostundan da korkarsn. Bir yerlerde Henry Thoreau* ya da baka biri Tanr'ya yle dua ettiini yazm: "Dmanlarmn icabna ben bakarm, ama sen dostlarmn icabna bak. Ben dmanlarmla savarm, ama sen beni dostlarmdan koru." Dostluk yalnzca yzeydedir; de rinlerde dmanlk vardr. Dostluun yalnzca dman saklayan bir cephe olabilir. Eer sen kapalysan, ancak dman yaratabilirsin, nk ak ken, ancak akken dost ortaya kar. Sen birine tamamen akken dostluk gerekleir. Baka ekilde gerekleemez. Kapalyken nasl sevebilirsin? Sen kendi zindannda yayorsun, ben kendi zindanmda yayorum ve ne zaman karlasak yalnzca zindan duvarlar birbirine dokunuyor ve biz onlarn arkasnda saklanyoruz. Kap sllerimizin iinde hareket ediyoruz: Kapsller birbirine dokunuyor, be denler birbirine dokunuyor, ama de rinlerde yaltlm kalyoruz. Seviirken bile, bedenlerin birbi rine girdii zaman bile, girmemi olu yorsun. Yalnzca bedenler buluu yor; sen yine kapslnde, hcrende kalyorsun. Bir birlik olduu konu sunda kendini kandryorsun. En de rin iliki olan cinsellikte bile, birlik olmuyor. Olamaz, nk kapalsn. Ak imknsz oldu. Ve sebep bu... Korkuyorsun.

Bu yzden bu tr sorular sorma; sahte sorular getirme. Akl bilsen, senin iin zararl bir ey olduunu hissetmezsin. Artk hibir ey zararl deildir. te bu yzden lmn bile bir nimet olduunu sylyorum. Yak lamn deimitir. Artk nereye ba karsan bak, ak bir yrekle bakar sn... O ak yreklilik her eyin nite liini deitirir. Ve sen bir eyin za rarl olacan hissedemezsin; nasl savunacan soramazsn... Gerek yoktur. Gereklilik sen kapal olduun iin doar. Ama sen sorular varsaymaya de vam edebilirsin. nsanlar bana geli yor ve diyorlar ki: "Tamam, Tanr'y fark etsem, sonra ne olacak?" Bir so ru ile balyorlar... Eer? "Eerler" yoktur. Varoluta bu tr sorular sora mazsn. Samadr, aptalcadr, nk sen ne dediini bilmiyorsun. "Tan r'y fark etsem, sonra ne olacak?" Bu "Sonra ne olacak?" sorusu as la domaz, nk fark edi ile birlik te, sen artk yok olursun, yalnzca Tanr olur. Ve fark edi ile birlikte, gelecek olmaz, yalnzca imdi olur. Ve fark edi ile birlikte, endie ol maz, nk sen varolu ile bir olmu olursun. Bu yzden "Sonra ne ola cak?" sorusu asla domaz. Bu soru daima endie iinde olan, daima m cadele iinde olan, daima gelecei dnen zihin yznden doar.

Henry

David

Thoreau

(1817-1862):

Amerikal

yazar,

dnr

ve

evreci.

Aknlk

ve

Emerson'a

ilgisiy

le bilinir. Sivil tiaatsizlik (1849) adl makalesi Gandhi'ye ilham vermitir. (Ed. n.)

232

OSHO

Srlar

Hitab -2

ikinci Soru:
Osho, farkndalm arttka dikkatim geliiyor ve var olduuma, mevcut olduuma, farknda olduuma dair bir duygu beliriyor. Ltfen akla, bu duygu nasl zlerek yalnzca farkndalktan oluan egosuz bir duruma dnebilir?

Bu da varsaymsal bir soru: Far kndalm arttka dikkatim geli iyor ve var olduuma, mevcut oldu uma, farknda olduuma dair bir duygu kalyor... Bu asla olmaz, n k farkndalk bydke "ben" aza lr. Tam farkndalk iinde sen var olursun, ama "ben varm" duygusu olmaz. En fazla szlerde sylenebilir bu... nce bir varlk hissettiin syle nebilir, ama ben olmaz. Sen varoluu hissedersin, onu bol bol hissedersin, tatmin dolu bir an hissedersin, ama ben orada ol maz. Ben varm diye hissedemezsin; ben mevcudum diye hissedemezsin; ben farkndaym diye hissedemez sin. O ben farknda olmayn, dik katsizliin parasdr; senin uyku du rumunun parasdr. Var olamaz. Sen gerekten uyank, farknda ve bi linliyken var olamaz. Varsaymsal sorular byle doar ite. Onlar hakknda dnp dura bilirsin, ama hibir ey zlemez. Bu olursa... Ben varm; ben farknda ym diye hissedersen... O zaman bir eye dikkat etmen gerekir ve o da senin uyank olmadn, senin farkn da olmadndr. O zaman bu duygu lar... Ben farkndaym; ben bilinli

yim; ben varm... Bunlar dncedir, sen onlar dnyorsundur. Onlar fark edilmi anlar deildir. Ben far kndaym diye dnebilirsin; ben farkndaym diye tekrarlayp durabi lirsin... Bu ie yaramaz. Farkndalk bu tekrarlama deildir. Ve farknda olduunda, ben farkndaym diye tekrarlamana gerek olmaz. Yalnzca farknda olursun; ben artk yoktur. Farkndal dene. u anda uyank ol. Ben nerede? Sen varsn... Ya da daha youn varsn... Ama ben nere de, ego nerede? Bilincin younluun da, ego artk yoktur. Daha sonra, farkndal yitirdiinde ve dnce ba ladnda ben varm diye hissedebi lirsin, ama farkndalk annda ben yoktur. u anda tecrbe et. Sessizce burada varsn, varln hissedebilir sin, ama ben nerede? Ben asla orta ya kmaz. O ancak sen geriye yne lik dndn zaman ortaya kar. Farkndal yitirdiinde ben hemen ortaya kar. Tek bir an iin basit farkndal, var olduunu, benin orada olmama sn tecrbe edebilirsin. Farkndal yitirdiinde, an kayp gittiinde ve sen dnrken, ben hemen geri ge lir. O dnce srecinin parasdr.

Farkndalk Atei |

233

Ben Kavramnn kendisi bir dnce dir, dnceye aittir. Ben varm bir dncedir. Sen uyankken ve dnce yok ken, ben varm diye nasl hissedebi lirsin? Varlk oradadr... Ama bu da bir dnce deildir, dnmek de ildir. Varolusal olarak vardr, bir gerektir. Ama sen gerei hemen dnceye evirebilirsin ve hibir benin olmad bu boluk hakknda dnebilirsin. Ve dndn an ben geri gelir. Dnce ile ego ge lir... Dnce egodur. Dncesizlik ile, ego yoktur. Bu yzden ne zaman bir soru sor mak istesen, ilk nce onu varolusal kl. Soruyu bana vermeden nce, her ne soruyorsan, anlaml olup ol madn sna. Bu tr sorular anlaml grnr, ama yalnzca szel olarak. Ama aslnda yledirler: Ben klarn sndn sylyorum ve sonra so ruyorum: "Ik snd ve karanlk h l var, o zaman karanlk konusunda ne yapmal?" Tek mesele n hl snk olmasdr, yaklmam olmas dr, aksi halde karanlk nasl kalabi lirdi? Ve eer karanlk varsa, o za man k yoktur. Ve eer k varsa, o zaman karanlk yoktur. kisi birlikte var olamazlar. Farkndalk ve ego birlikte var ola maz. Farkndalk gelmise, eer ora daysa, ego kaybolmutur. Bu ayn anda olur; tek bir saniyelik gecikme bile olmaz. Ik yanar ve karanlk kaybolur. Yava yava, adm adm, derece derece kaybolmaz. Onun d ar kn gremezsin; imdi karan ln dar ktn syleyemezsin. Ik oradadr ve o anda karanlk orada deildir. Tek bir anlk gecikme yoktur, nk gecikme olsa o zaman karanln dar kn grrsn. Ve
* New York'ta bir gkdelen... ABD'nin en yksek bdr. (Ed. n.)

tek bir anlk gecikme olsa, o zaman bir saatlik gecikme olmamas iin se bep olmaz. Gecikme yoktur. Eylem ayn anda gerekleir. Gerekte, n gelii ve karanln gidii bir olgu nun iki yzdr. Farkndalkta da ayns olur: Sen farkndayken ego yoktur. Ama ego sana oyunlar oynayabilir ve ego, "Ben farkndaym" diyebilir. Ego "Ben farkndaym" diyebilir ve seni kandrabilir. O zaman soru doar. Ve ego yalnzca servet, g ve prestij deil, meditasyon da ister, samadhi de ister, aydnlanma da ister. Ego her eyi ister. Mmkn olan her eye sahip olmaldr. Ego her e ye sahip olmak ister... Meditasyona, samadhiye, nirvanaya bile. Bu yz den ego yle diyebilir, "Artk medi tasyona eritim" ve o zaman soru do ar. Meditasyona eriilmitir, farkndalk gelmitir, ama ego kalr, ac ka lr. Gemiin tm yk kalr. Hibir ey deimez. Egonun vngenlii ok sinsidir. Ona kar dikkatli ol. Seni aldatabilir. Ve szckleri kullanabilir, her eyi sze dkebilir. Her eyi, hatta nirvanay bile sze dkebilir. ki kelebek New York kanyonla rnda kanat rpyorlarm. Empire State Binas'nn* yannda geerken erkek kelebek diiye yle demi: "Biliyor musun, istesem bir darbe ile bu Empire State Binas'nn yklmas n salayabilirim." Tesadfen yaknda bilge bir adam varm ve bu yorumu duymu, bu yzden erkek kelebei arm ve sormu: "Sen ne diyorsun? Empire State Binas n tek bir darbe ile yka mayacan ok iyi biliyorsun. ok iyi biliyorsun, bunu sana sylememe biikinci binas... Empire State, new York eyaletinin laka

234 OSHO Srlar Kitab -2

le gerek yok, o zaman neden byle bir ey syledin?" Erkek kelebek, "Beni affedin, ba ym. ok zgnm. Yalnzca kz ar kadam etkilemeye alyordum" demi. Bilge adam, "Yapma" demi ve kelebei gndermi. Erkek kelebek kz arkadann ya nna dnm. Elbette kz arkada sormu: "Bilge adam sana ne syle di?" vngen erkek demi ki: "Bana yalvard ve 'Yapma!' dedi." ok kork mutu, titriyordu, endieliydi. Bu Empire State Binas'n ykacam duymu, bu yzden 'Yapma!' dedi." Ayns daima olmaktadr. Bilge adamn syledii bu szlerin ok farkl bir anlam vardr. O, "Byle eyler syleme" demek istemitir, ama ego onu kullanmtr. Senin egon her eyi smrebilir, ylesine sinsidir. Ve sinsilikte yle deneyimli dir... Bin yllarn deneyimine sahip tir... Ki sen sinsiliin ne zaman ba ladn anlayamazsn bile. nsanlar bana geliyor ve diyorlar ki: "Meditasyon oldu. imdi endiele rim hakknda ne yapacam?" te ego byle oyunlar oynar... Ve ne de diklerinin farknda bile deillerdir. "Meditasyon oldu, kundalini yksel di... imdi ne yapnal? Endieler h l sryor." Zihnin bir eylere inanmak ister, bylece hibir ey yapmadan inanr, aldanrsn... Dileklerin yerine gelmi olur. Ama bununla gerekler dei mez: Endieler srer. Kendini kand rabilirsin, endieleri kandramazsn. Onlar sen "Meditasyon geldi ve kun dalini ykseldi ve artk beinci bede ne girdim" dediin iin kaybolmaz lar. O endieler senin ne dediini duymazlar. Ama meditasyon gerek ten olmusa, endieler nerede? Me

ditasyon dolu bir zihinde nasl var olabilirler? Bu yzden unu hatrla: Sen far knda olduunda, sen var olursun, ama sen ego deilsin. O zaman snr sz olursun, o zaman sonsuz boluk olursun, ama merkezin olmaz. Odak lanm bir ben duygusu olmaz; yal nzca odaklanmam varolu, hibir yerde balamayan ve hibir yerde so na ermeyen... Yalnzca sonsuz gk yz. Ve bu ben kaybolduunda, otomatik olarak sen de kaybolur, nk sen ancak ben ile greceli olarak var olabilir. Ben buradaym; bu yzden sen oradasn. Eer bu ben benden kaybolursa, sen de artk orada olmazsn. Sen olamaz. Sen na sl var olabilir? Bedensel olarak, fiziksel olarak sen orada olmayacaksn demek iste miyorum. Sen olduun halinle orada olacaksn, ama benim iin sen sen olamazsn. Bu sen ancak bendeki ben ile greceli olarak anlamldr; bendeki ben seni yaratr. Bir para kaybolur; dieri de benim iin kay bolur. O zaman yalnzca basit varo lu olur; tm engeller zlmtr. Ego kaybolunca, tm varolu bir olur. Ego blendir... Ve ego sen dik katsiz olduun iin vardr. Farkndalk atei onu yok eder. Daha fazla dene. Aniden uyank ol. Sokakta yrrken, bir anda dur, derin bir nefes al, bir an iin uyank ol. Ve uyank ol derken, her ne olu yorsa ona kar uyank ol demek istiyorum... Trafiin grlts, gelip ge en, konuan insanlar, evrendeki her ey. Yalnzca uyank ol. Sen o an da deilsin: Varolu ve onun gzelli i orada. O zaman trafik grlts artk g rlt gibi gelmez, bir rahatszlk gibi gelmez, nk ona direnecek, onun la mcadele edecek kimse yoktur.

f-'arkndalk Atei |

235

Yalnzca gelir ve geer; iitilir ve artk iitilmez. Gelir ve geer. arpabile cei bir engel yoktur. Sende yara aamaz, nk tm yaralar egoda alr. Geer. arpabilecei engel yoktur; sava, rahatszlk olmaz. unu hatrla: Sokaktaki grlt rahatszlk deildir. Sokan grlt s sana kar mcadele edince, onun bir rahatszlk olduu gibi sabit bir fikrin olunca, o bir rahatszlk olur. Sen onu kabullendiinde o ge lir ve geer. Ve sen yalnzca onunla ykanm olursun; daha taze olarak karsn ondan. Ve o zaman seni hi bir ey yoramaz. Tek yorucu ey, tek enerjini tketen, bizim ego dedii miz bu direntir. Ama biz asla bu ekilde bakma yz. Ego bizim yaammz olmutur, onun gisti olmutur. Gerekte ego yoktur. Birine yle desem... Pek ok defa olur. Birine, bu egoyu z de sem, hemen bana bakar. Sanki, "Ego zlrse, o zaman yaam ne rede? O zaman ben olmam" sorusu nu, bu plak soruyu sorarcasna ba kar. ok byk bir politikacya, bir l kenin byk bir nderine sormular: "Yoruluyor olmalsn. Btn gn, ne reye gitsen, imza isteyen bir kalaba lk oluyor." O politikac, o nder yle demi: "Neredeyse ldryor beni... Ama bu gerein yalnzca yars." ok na dir, drst bir adam olmal. yle di yor: "Neredeyse ldryor beni... Ama neredeyse. mzam isteyen kim se olmasa bu beni tamamen ld rr. Bu daimi kalabalk beni nere deyse ldryor, ama dier ey daha tehlikeli olurdu. mzam isteyen kim se olmasa bu beni tamamen ld rrd."
* Tanrnn bilinemez olduunu ortaya atan dnrlerden biri. (Ed. n.)

Bu yzden ego ne kadar yorucu olursa olsun, ne kadar bitkin drc-olursa olsun, sen yine de onun yaam olduunu ve ego olmasa ha yatnn zihninden kaybolacan his sedersin. Sensiz, daima ben diye bir referans noktas olmadan hayatn na sl var olabileceini kavrayamazsn. Bu bir adan mantkldr, nk biz asla onsuz yaamamzdr. Biz onun iinde yaadk, onun evresinde ya adk; yalnzca bir tr yaam biliyo ruz ve o da egoya dayal. Baka ya am bilmiyoruz. Ve biz onun iinde yaadmz iin, gerekte yaayamamz. Biz yalnzca yaamaya abalyoruz ve ya am asla bamza gelmiyor, bizim yanmzdan gelip geiyor. O hep eli mizin uzanabilecei bir yerde, umut ta... Yarn, bir sonraki an yayor ola caz. Ama asla gelmiyor, asla eriil miyor. O hep bir umutta, bir dte kalyor... Ama biz hareket etmeye devam ediyoruz. Ve o gelmedii iin hzl hareket ediyoruz. Bu da mantk l: Yaam bamza gelmiyorsa, zihin ancak tek bir ey dnebilir... Yete rince hzl hareket etmediimizi. Bu yzden acele et, hzl ol. Byk bir bilimadam, T. H. Hux ley,* Londra'da bir yerde konuma yapacakm. stasyona gelmi, banli y istasyonuna gelmi, ama tren ge cikmi, bu yzden bir taksiye atlam ve srcye, "Acele et! Becerebildiince hzl git!" demi. Hzla giderlerken srcye adresi vermediini fark etmi. Ama sonra adresi kendisinin de unuttuunu fark etmi. Bu yzden srcye sormu: "Nereye gitmem gerektiini biliyor musun?" Adam, "Hayr, efendim. Ama becerebildiimce hzl gidiyorum" demi.

236

OSHO

Srlar

Hitab -2

te, olan da bu. Becerebildiince hzl gidiyorsun. Nereye gidiyorsun? Neden gidiyorsun? Hedef neresi?.. Bir gn hayatn bana gelecei umu du. Peki neden hemen, imdi olmu yor? Hayattasn... Neden u anda ol muyor? Neden nirvana daima gele cekte, daima yarnda? Neden bugn de deil? Ve neden yarn asla gelmi yor... Ya da geldiinde neden hep bugn oluyor ve sen yine skalyor sun. Ama biz hep bu ekilde yaam zdr. Biz yaama dair yalnzca bir boyut biliriz... Yaadmz bu szde yaam... l, hi canl deil, yalnzca bir ekilde idare ederek, yalnzca bekleyerek. Ego olduunda hep bir bekleyi olarak kalacak... Hem de mitsiz bir bekleyi. Bunu hzla yapabilirsin, acele edebilirsin, ama asla hibir ye re ulaamazsn: Acele ederken ener ji harcayabilirsin ve sonra yalnzca lm gelir, baka hibir ey deil. Sen yaam iin acele ediyorsun ve yalnzca lm geliyor, baka bir ey deil. Ama zihin, yalnzca bir boyuta alk olduu iin, yalnzca tek bir yol bildii iin... Ki aslnda o bir yol bile deil, ama yalnzca yolmu gibi gr nyor... Ego yokken yaam nerede, der. Ama ben sana unu sylyorum: Eer ego varsa, yaam olasl yok tur, yalnzca vaatler vardr. Ego m kemmel bir vaatidir. Sana bir eyler vaat eder durur. Ve sen ylesine far knda deilsin... Hibir vaat yerine gelmez, ama sen yine de inanrsn. Yeni vaatler verildii zaman, yine inanrsn. Geriye dnp bak! Ego pek ok ey vaat etti ve egoyla hibir eye eri ilmedi. Tm vaatler bo kt. Ama sen hi geri dnp bakmazsn, asla karlatrmazsn. ocukken genli ine dair vaatler vard: Genken ya

am olacakt. Herkes bunu sylyor du ve sen genken her eyin olaca n umuyordun. Artk o gnler geti, vaat hl yerine gelmedi, ama sen unuttun. Sen vaadi unuttun, onun yerine gelmediini unuttun. Ona bakmak o kadar ac verici ki asla bakmyorsun. Artk yalln iin umut besliyor sun... Yallnda sannyasin iekleneceini, meditasyonun bana gele ceini umut ediyorsun. O zaman en dieler sona erecek: ocuklarn ni versiteye gidiyor olacak ve her ey yerleecek. O zaman senin iin so rumluluk olmayacak. O zaman ilahi olan arayabileceksin. O zaman, ya llnda, mucize gerekleecek. Ve sen tatmin olmadan leceksin. Olmayacak, nk asla umutta olmaz, asla umutla olmaz. Asla ego nun vaatleri ile olmaz. u anda olabi lir. Ancak u anda olabilir. Ama o za man ok youn bir farkndala ihti ya olur, ki tm vaatleri, tm umutla r, gelecee dair tm programlar, tm dleri bir kenara atabilesin ve dorudan burada ve u anda ne ol duuna bakabilesin. Bu kendine dnte... Bilincin ile ride bir yere gitmezken, sana dner ken... Sen bir bilin emberi olur sun. Bu an ebedi olur. Sen uyank ve farknda olursun. O uyanklkta, o farkndalkla, ben yoktur; basit varo lu, basit varlk vardr. Ve basitlik o farkndalktan gelir. Basitlik beline sardn kuma paras deildir, basitlik fakirlik iin de yaamak deildir, basitlik dilenci olmak deildir. Bunlar ok karmak ve sinsi, ok hesap eylerdir. Basit lik sen hibir benin var olmad ba sit varolua eritiin zaman doar. Bundan basitlik doar; alakgnll olursun. Bunu uyguladndan deil, nk uygulanan bir basitlik asla ba

Farkndalk Atei |

237

sitlik olamaz. Uygulanan bir basitlik yalnzca gizlenmi egodur. Olabilir: Eer farknda olabilirsen, o senin iinden akmaya balar. Al akgnll olabilirsin; egoya kar deil, nk egoya kar alakgnl llk yine farkl trden bir egodur... Daha incelikli bir ego ve daha tehli keli, daha zehirli. Bu ego yokluunda alakgnlllktr; egonun kart deil, yalnzca yokluu. Ego kaybol mutur. Sen kendine gelmi, ego ol madn anlamsndr: Basitlik do

ar, alakgnlllk doar... Akverirler. Sen onlar iin hibir ey yapmamsndr; onlar yan rndr... Youn farkndaln yan rn. Bu yzden bu tr bir soru aptalca dr. Farknda olduunu hissediyor san, ama yine de ben kalyorsa, iyi bil ki farknda deilsin. Farknda ol mak iin aba gsterin. Ve kriter u dur: Farknda olduunda ben yoktur; farknda olduunda ben yoktur; far knda olduunda beni hibir yerde bulamazsn. Tek kriter budur.

238

OSHO

Srlar

Hitab -2

nc Soru:
Osho, bir gn nesne merkezli Bat kltr ile zne merkezli Dou kltr arasndaki dengesizlii akladn ve btnsel olarak insann hibir yerde, hibir kltrde kabul grmediinden bahsettin. nsan, hem znel, hem nesnel olarak, kendi btnl iinde kabul edip gelitirebilecek byle bir kltrn geleceini hayal edebiliyor musun?

Bu tek yanl geliim doal bir saf sata olarak, ok doal bir safsa ta olarak olumutur. Doal safsatay anlamaya al, nk pek ok ey ona baldr. Ne zaman bir ey sylense, tersi inkr edilmi olur. Ne zaman bir ey sylense, ayn anda baka bir ey in kr edilmi olur. Ben, "Tanr ieride" desem, "Tanr darda" inkr edilmi olur. Ben bundan hi bahsetmedim. Ama "Tanr darda" desem, o za man "Tanr ieride" inkr edilmi olur. "Sessen olmak iin ie gitmen gerekir" desem, da gidersen asla sessiz olamayacan ima edilmi olur. Bu yzden dilde sylenen her ey baka bir eyi olumsuzlar. Bu, dilin hayatn tamamn asla kapsayamayaca anlamna gelir. Ya da hayatn tamamn kapsamaya al rsan, dil mantksz, irrasyonel olur. "Tanr ieride ve Tanr darda" de sem, bu anlamsz olur. "Her ey Tanr'dr" desem, bu anlamsz olur. "D ar da gitsen, ieri de gitsen, sessiz lie eriilebilir" desem, bu hibir ey ifade etmez, nk ikisini de syl

yorum... Ayn anda iki zdd sylyo rum. Onlar bir araya getiriyorum; birbirlerini olumsuzluyorlar... Ve o zaman hibir ey sylenmemi olu yor. Bu denenmitir. Hayatn tamam nn dil kullanlarak kapsanmas defa larca denenmitir. Hi baarl olma mtr ve olamaz da. Yapabilirsin, ama o zaman ne srdklerin gizem li olur; hibir anlam tamazlar. Man tn baz gereklilikleri yerine getiril melidir... Ve dil mantktr. Bana, "Burada msn?" diye sor san, ben, "Evet, bir anlamda burada ym, bir anlamda burada deilim" de rim ya da "Hem evet, hem hayr" de rim ve beni seviyorsan bana bir gi zemci dersin; beni sevmiyorsan deli dersin... nk nasl ikisi birden ola bilirim? Ya buradaymdr... O zaman evet demeliyim ya da burada dei limdir... O zaman hayr demeliyim. Ama hem evet hem hayr dersem, di lin mantksal yapsndan km olu rum. Dil daima bir seimdir. Bu yzden tm kltrler, tm toplumlar, tm

Farkndalk Atei |

239

uygarlklar tek tarafl olmutur. Ve dil olmadan hibir kltr var olamaz. Gerekten de, kltr yaratan dildir. nsan dil kullanan tek hayvandr; baka hibir hayvan kltr, toplum ya da uygarlk yaratmaz. Yalnzca in san kltr, uygarlk ve toplum yara tr. Ve dil ile, seim ie karr ve se im ile, dengesizlik ile. Hibir hayvan dengesiz deildir, unutma. Yalnzca insan dengesizdir. Tm hayvanlar derin bir denge iinde var olurlar: Aalar, talar, her ey. Her ey den gelidir; yalnzca insan dengesizdir. Sorun nedir?.. nsann dil ile yaama s. Dil seim yaratr. Ben birine hem gzel, hem irkin olduunu sylesem, cmle hibir an lam tamaz. Hem irkin hem g zel?.. Ne demek istiyorsun? "Gzel sin" desem anlaml olur. "irkinsin" desem anlaml olur. Ama "Sen ikisisin. Bilgesin ve aptalsn" desem, bu hibir anlam tamaz. Ama gereklik yledir. Gerekten de, kimse yalnz ca irkin deildir, kimse yalnzca g zel deildir, nerede gzellik varsa, irkinlik de vardr; nerede irkinlik varsa, gzellik de vardr. Onlar tek bir btnn paralardr. Ve bilgelik nerede varsa, aptallk da vardr. Ayn zamanda aptal olmayan bir bilge bu lamazsn ve ayn zamanda bilge ol mayan bir aptal da bulamazsn. Kavraman zor olabilir, nk sen ne zaman "Bu adam aptal" desen aramay brakrsn, kapanrsn, kapy kapatmsndr. "Bu adam aptal" der sin. Artk onun bilgeliini aramayacaksndr. Ve bilgelii sana aklansa bile sen dinlemezsin. "Bu adam ap tal. Nasl bilge olabilir? mknsz; yanl bir ey olmu. Aptalca bir e kilde yapm olmal. Tesadfi bir ey. O bilge olamaz" dersin. Bu ada mn bilge olduuna karar versen ve sonra o aptalca bir ey yapsa, inana

mazsn ya da aklamalar yapar, rasyonalize edersin... Bunun bilgece ol duunu sylersin. Yaam ikisi birdendir ama dil b ler. Dil bir seimdir. Bu yzden, her kltr kendi seim dzenini yaratr. Dou da teknolojiyi, bilimsel aratr may gelitirdiler; Bat da gelitirilmi olan her eyi gelitirdiler. Be bin se ne nce onlar her eyi gelitirmiti ve sonra bunun anlamszln hisset tiler... Tpk imdi Bat'da hissettikle ri gibi. Faydasz olduunu hissettiler. Faydasz olduunu hissettiklerin de, tam aksine dndler. Dediler ki: "imdi ie dn. Darda olan her ey yanlsama, hibir yere gitmiyor. eri ye dn" Sonra bilimin bymesi dur du, sonra teknoloji durdu. Durmakla kalmad: eriye dndklerinde da rda olan her eyi knamaya balad lar. "Yalnzca isel olan yaam yaa! Dsal olan her eyi brak!" Dnyaya kar oldular, yaam olumsuzlayan oldular, maddesel olan her eyi red dettiler... Yalnzca tinsel olan, saf tinsel olan kabul ettiler. Yaam ikisi birdendir. Gerekte yaam ikisi birdendir, demek doru deil. Yaam birdir. Bizim madde de diimiz yalnzca tinsel olann bir ifa desidir ve tinsel dediimiz maddesel olann bir ifadesidir. Yaam birdir. sel ve dsal iki kart ey deildir, yalnzca bir varoluun iki kutbudur. Ama ne zaman bir toplum bir se imin en u noktasna ulasa... (n k bir seim sonunda u noktasna ulaacaktr...) Hemen dier ucu zle meye balarsn ve zlediini daha ok hissedersin. Sahip olduunu unutabilirsin, ama zlediini daha ok hissedersin. Bu yzden Dou'da, bilimsel ve teknolojik geliimin doru unda, bunun samal hissedildi: Samayd ve onun aracl ile sessiz lie eriemiyordun, onun araclyla

240

OSHO

Srlar

Kitab -2

mutlulua eriemiyordun, bu yzden atn gitsin, vazge, ie dn, isel dnyaya doru git. Ve sonra bu isel hareket kendiliinden dsal olann reddi halini ald. Bat da bu imdi olmaktadr. im di Bat teknolojik dorua ulamtr; artk anlamszlk hissedilmektedir. Artk Hindistan fakirliin derinlikleri ne gitmitir. Bu olmak zorundayd, nk Dou zihni ie doru ilerleme ye balad. Dsal olan pahasna ie gittiin zaman fakirleirsin ve esaret altnda olursun ve hasta, ac iinde olursun. yle olmak zorundadr. Artk Hindistan meditasyonla ilgi lenmiyor, Hindistan isel dnya ile il gilenmiyor, Hindistan nirvana ile ilgi lenmiyor. Hindistan ada teknoloji ile ilgileniyor. Hintli renci mhen dislikle, tp bilimi ile ilgileniyor. Hint li dahi teknoloji renmek iin, atom enerjisi renmek iin Bat'ya gidi yor. Ve Batl dahi meditasyonun ne olduunu, isel uzama nasl gidilece ini renmek iin Dou'ya geliyor. Ve bu kiiler baarl olmulardr. nsanlk tarihinde ilk defa nasl dsal uzama gidileceini renmilerdir. Aya ulamlardr. Ay'a bir kez ula nca, bu sama olmutur. imdi, "Bundan ne kacak? Ay'a gittik, ama ne oldu?.. nsan yine ayn sefil in san" demektedirler. Ay'n faydas ol maz, nk insan aya nakletsen de yine ayn insan olarak kalr. Bu yz den d uzayda hareket faydasz g rnr, boa enerji harcamak gibi g rnr. sel uzama nasl gidilmelidir? Artk Dou'ya dnyorlar ve Dou Bat'ya dnyor... Yine seim. Bat tamamen Dou'ya dnerse, iki, yzyl iinde Bat fakirleecek. Hippi lere bak... Bunu imdiden yapyorlar. Ve yeni Bat nesli tamamen hippileirse, o zaman teknoloji iin kim a lacak, sanayi iin kim alacak,

Bat'nn eritii uygarlk iin kim al acak? Bir ey baarmak iin yzyl lar gerekir; ama her eyi bir nesil iinde kaybedebilirsin. Nesil reddederse ve "niversiteye gitmiyoruz" derse, ne yapabilirsin? Eski nesil bunu daha ne kadar uzata bilir? Yirmi sene sonra her ey kay bolur, srf yeni neslin reddi yzn den... "Ben niversiteye gitmiyo rum." Ve ayrlyorlar, niversiteyi b rakyorlar. "Ak yokken byk araba larn, byk evlerin, byk teknoloji nin ne faydas var? huzuru yokken btn bu servetin ne faydas var? Ya am yokken bu yksek yaam standartnn ne faydas var? O zaman b rak!" diyorlar. ki yzyl iinde Bat fakirliin de rinliklerine gmlebilir. Dou'da ol du. Mahabharata'nn zamannda, Do u'da hemen hemen ayn teknoloji gelitirilmiti. Sonra faydasz olduu kefedildi. Ve Hintli zihni teknolojiye dnerse, iki nesil iinde din kaybola cak... imdiden kayboldu... Ve me ditasyon' szc bile modas ge mi grnecek. sel olandan bahsetsen insanlar aklnn banda ol madn dnecek: "Ne demek i sel? sel diye bir ey yok." Bu dil yznden oluyor... nk dil bir seimdir ve zihin ar uca gi der. Ve biri ar uca gittiinde dieri kaybolur. Ve dieri ile birlikte, pek ok nitelik kaybolur ve kayboldukla r zaman onlarn yokluunu hisseder sin. O zaman yine dier ar uca gi dersin. O zaman her ey kaybolur. Bu yzden hi eksiksiz kltr domamtr ve insan sessiz kalmay renmedii srece, sessizlik insan zihninin z olmad srece doa maz da. Dil deil sessizlik... nk sessizlikte sen byrsn, dilde hep bir parasn. nsanlk sessizlikle ya amaya balamad srece... Dille

Farkndalk Atei |

241

deil, zihinle deil, benliin btnl ile... Eksiksiz kltr mmkn de ildir. Yalnzca eksiksiz insanlar ek siksiz kltr oluturabilir. nsan ksmidir, paraldr. Her in san olabileceinin, olmas gerektii nin yalnzca bir parasdr. Potansiye linin yalnzca bir parasdr. Bu par al insanlar paral toplumlar yara tr. Paral toplumlar hep vard. Ama artk bu, ar ulara dnmenin sa malnn farkna varmamz mmkn grnyor. Ve eer bu farkndalk yo unlarsa ve zdda gitmezsek, tersi ne, btn aramaya balarsak... rnein ben. Ben maddesel ola na kar deilim, tinsel olana kar deilim. Tinsel olan savunmuyorum, maddesel olan savunmuyorum. Ben ikisini birden savunuyorum. Benim iin madde ile tin arasnda, isel ile dsal arasnda bir seim yok. Ben ikisini birden savunuyorum, nk eer ikisini birden kabul edersen, ancak o zaman btn ve eksiksiz olursun. Ama mirasn yznden bu nu anlamak, kavramak zordur. Ne zaman tinsel birini grsen, fa kir mi, deil mi, grmeye alrsn. O fakir olmaldr, bir kulbede ya yor olmaldr, alktan lyor olmal dr. Neden? Neden fakir olmak zo runda, neden a kalmak zorunda?.. nk dsala kar isel seilmitir; bu mirasn bir ksm olmutur. Lks iinde yaayan birini grsen tinsel ol duuna inanamazsn. Nasl tinsel olabilir? Lkste yanl olan nedir? Ve tin sellik nasl lkse kar olabilir? Ger ekte, tinsellik mutlak lkstr. Ger ekte, ancak tinsel biri lks iinde olabilir. O nasl geveyeceini bilir, nasl zevk alacan bilir, her gittii yere mutluluk gtrmeyi bilir. Ama miras beyin hcrelerine kadar ile mitir. Tinsel birinin fakirlik iinde

yaadn grsen, onun gerek ol mas gerektiini dnrsn. Fakirli in tinsellik ile ne ilikisi var? Hem, neden? Biz ar ular seiyoruz. Es ki bir gelenek yznden bunu anla mak zor... Ve sen farknda bile deil sin. Biri gelmiti. Bana Vinoba'nn ya ad Wardha'nn artk btn gn ok scak olduunu anlatt... Ve adam yelpaze kullanmyormu, per vane kullanmyormu, klima kullanmyormu. mknsz! Tinsel biri nasl klima kullanabilir? Yelpaze bile kul lanamaz. Oradan gelen adam ok et kilenmiti. Dedi ki: "Grdn m, ne kadar tinsel bir adam! Yelpaze bile kullanmyor." Ben sordum: "Ne yapyor?" Dedi ki: "Btn gn, saat ondan bee kadar, gnde yedi saat, bana ve karnna serin bezler koyuyor." Her gn Vinoba'nn yedi saati bo a harcanyor!.. Hem, bir yelpaze, vantilatr ya da klimann maliyeti ne? Ya Vinoba'nn her gn boa har cad yedi saat?.. Ama bir yelpaze olsa, bu adam Vinoba'nn tinsel ol duunu hissetmezdi. Ve bir ekilde Vinoba da bu yaklama katlyor... Vinoba'nn gnde yedi saati hi nemli deil. Hayat ok ksa ve Vinoba gibi bir dahi yedi saatini boa harcyor. Ama o, kendisi teknolojinin bir ekilde tinsel olmadn hissediyor. Dars ve ierisi... O ieriyi semi. Ama sen ieriyi seersen, slak bez koy mak bile darsdr. Ayn eyi yap maktr, ama ok ilkel bir ekilde. Ne yapm oluyorsun? Bir tr serinleme yaratm oluyorsun. Ve bunun iin gnde yedi saatini boa harcyorsun! te bu ok byk bir maliyettir. Ama biz, "Hayr" deriz, "bu konfordan kamak, bu tinsellik ve bu adam ok

242

OSHO

Srlar

Kitab -2

byk bir adam." Bu beyin hcreleri mize Kadar ilemitir. Ben hayat Kendi btnl iin de Kabul ederim. Dsal olan ve isel olan, ikisi de oradadr ve ikisi de ba na aittir. Ve dengeli olmaldrlar. Biri pahasna dierini sememelisin. Ve seersen, Kurban olursun... Ar ucun Kurban... Ve bunun yznden ac ekersin. Denge yaratn. Dsal ve isel olan birbirine Kart deildir. Onlar ayn enerjinin hareketleridir, ayn r man iki kysdr ve rmak tek bir k y ile akamaz. Dierini unutabilirsin, ama dieri orada olacaktr. Ve rmak ancak dieri orada ise var olabilir. Onu tamamen unutabilirsin: O za man ikiyzllk doar, nk gerek siz yere dierini saklam olursun. Gerek yoktur. Irmak akamaz. Yaam isel olan ile dsal olan arasnda akar ve ikisi de gereklidir. Yaam bir tanesi ile var olamaz. Ve ikisi aslnda iki ayr ey deildir. Ir man iki kys iki ayr eymi gibi

grnr; rman derinlerine gider sen birletiklerini grrsn... ki ayr Ky olarak grnen bir zemin. Dsal ile isel ayn zemindir, ayn olgudur. Bu gr derinlere giderse ve in sanlar... Ve ben insanlarla ilgileni rim, Kltrlerle deil, toplumlarla de il, uygarlklarla deil. Eer insanlar btn ve dengeli olursa, bir gn in sanln dengeli bir toplum yaratma s mmkndr. Ve ancak o zaman insan huzur iinde olacaktr. Ve an cak o zaman gereksiz glkler yaa madan bymek mmkn olacaktr. Bugn, birinin bymesi nadir g rlr... Nadiren. Hemen hemen tm tohumlar boa harcanr. Milyonlarca tohum iinden bir tanesi byr ve i ek olur. Bu kesinlikle israftr. Ama toplum dengeli olsa... Hibir ey red dedilmese, hibir ey seilmese, b tn derin bir ahenk iinde kabul edil se... O zaman ok kii byr. Asln da, tam tersi geerli olur: nadiren bymeyen biri grlr.

55. BLM

Yalnzca Gerek Olmayan zlr

82 Hisset: Dncem, benliim, i organlarm... Ben. 83 Arzudan nce ve biliten nce, nasl ben varm diyebilirim? Dn. Gzelliin iinde zl.

Bir kez bir ziyareti kk bir kasabada pek ok kiiye bele diye bakanlarn sormu. "Be lediye bakann nasl biri?" "e yaramazn teki" demi rahip. "Serseri" demi benzinci. "Hayatm boyunca o kerataya bir kez bile oy vermedim" demi ber ber. Sonra ziyareti belediye bakan ile, bu kt adamla tanm ve sor mu: "Yaptn i iin ne maa alyor sun?" "Ne maa, hi para almyorum" demi belediye bakan. "Bu grevi erefi iin kabul ettim!" Egon byledir ite... Egon hakkn da yalnzca sen dnrsn, baka kimse dnmez. Egonun taland n yalnzca sen dnrsn; baka herkes iin yle deildir. Senin dn da hi kimse egonla hemfikir deil dir; baka herkes ona kardr. Ama sen bir dn, bir yanlsamann iin de yaamaya devam edersin. Kendi imgeni yaratrsn. O imgeyi hisseder sin, o imgeyi korursun ve btn dn yann o imge iin var olduunu d nrsn. Bu sayklamadr, deliliktir. Gereklik deildir. Dnya senin iin var deildir. Kimse senin egonla ilgilenmez; hem de hi kimse. Sen olsan da, olmasan da fark etmez. Sen yalnzca bir dal gasn. Dalga gelir ve geer; okyanus onun iin endielenmez. Ama sen kendini ok nemli sayarsn. Egoyu zmek isteyenler ilk nce bu gerei anlamaldrlar. Ve egoist yapn bir kenara kaldrmadn sre ce gereklii gremezsin, nk her ne gryorsan, her ne alglyorsan, ego onu arptr. Ego her eyi kendi karna kullanmaya alr. Ve hibir ey onu savunmaz, nk gereklik sahte bir eye yardmc olamaz. Bu nu hatrla.

Gereklik, olmayan hibir eyi destekleyemez ve senin egon en ola naksz eydir, en byk sahteliktir. O yoktur; o senin yaratmndr, senin hayali yaratmndr. Gereklik ona yardm edemez. Gereklik daima onu paralamakta, daima onu yok etmektedir. Ne zaman egon gerek likle temasa gese, gereklik ok edici kar. Srf kendini bu durmaks zn gelen, durmakszn egonu yok eden oklardan korumak iin, yava yava gereklii grmekten kanma ya balarsn. Egonu yitirmek yerine, gereklii grmekten kanrsn. Ve sonra ego nun evresinde, senin gereklik san dn sahte bir dnya yaratrsn. Son ra kendi dnyanda yaarsn. Gerek dnyayla temasn yoktur, olamaz, nk korkarsn. Sen egonun sra saraynda yaamaktasn. Korku ora da: Ne zaman gereklik ile temasa gesen, egon yok olabilir, bu yzden gereklikle temasa gememek daha iyidir. Biz srf bu imknsz egoyu ko rumak, savunmak iin gereklikten kaar dururuz. Neden ona imknsz diyorum? Neden ona sahte diyorum? unu an lamaya al. Gereklik birdir: Ger eklik bir btn olarak vardr, bir b tnlk olarak. Sen tek bana var olamazsn, yoksa olabilir misin? Aalar var olmasa sen de var ola mazsn, nk onlar senin iin oksi jen retiyor. Hava kaybolsa lverirsin, nk o hava sana canllk, ya am veriyor. Gne snerse sen ar tk var olamazsn, nk scaklk, nlar senin hayatn. Yaam kozmik bir btnlk ola rak var. Yalnz deilsin ve yalnz var olamazsn. Bir dnyada varsn. Ato mik, ayr, yaltlm bir varolu olarak var deilsin; sen kozmik btnn iinde bir dalga olarak varsn. likili

246

OSHO

Srlar

Kitab -2

sin. Ve ego sana birey olduun, yal nz, ayr, yaltlm olduun hissini veriyor. Ego sana bir adada olduun hissini veriyor... Deilsin. te bu yzden ego sahte. O gerekd ve gereklik onu destekleyemez. Yani yalnzca iki yol var. Gerek likle temasa geersen, ona alrsan, egon zlr. Ya da kendi d dn yan yaratman ve onun iinde yaa man gerekir. Ve sen o dnyay yarat tn. Herkes kendi d dnyas iinde yayor.

Sen nabz gibisin, l bir varlk deil ve o nabz gerekle derin bir ahenk iinde var. Ama sen o nabz unutmusun. Sen l bir ego, bir kavram yaratmsn... Ben... Ve bu ben daima btne kar: Kendini sa vunuyor, mcadele ediyor, eliki iinde, sava halinde. Dolaysyla tm dinler egonun zlmesini vur guluyor. lk ey: O gerekd; ite bu yz den zlebilir. Gerek olan hibir ey zlemez. Nasl zebilirsin ki? nsanlar bana geliyor ve onlara Eer bir ey gerekse, yok edilemez; bakyorum ve hepsinin derin uykuda kalr. Ve sen ne yaparsan yap kalr. Yalnzca gerekd eyler zlebi olduunu, d grdklerini gryo Onlar kaybolabilirler, buharlap rum. Sorunlar dlerine ait ve onlar lir. hilie dnebilirler. Egon zlebi o sorunlar zmek istiyor. Onlar lir nk o gerekd. O yalnzca bir zlemez, nk gerek deiller. Ger dnce, bir fikir; ierii yok. ekd bir sorunu nasl zebilirsin? kinci olarak: Bu egoyu yirmi drt Eer varsa zlebilir... Ama yok; saat boyunca devaml tayamazsn. zlemez. Gerekd bir sorun... Na sl zlebilir? Ancak gerekd bir yle gerekddr ki onu daima bes yantla zlebilir. Ama o gerekd lemen gerekir. Sen uyurken ego ora yant, yine gerekd olacak baka da deildir. te bu yzden sabah bu sorunlar yaratr. Ve sonra tiksindirici kadar tazelenmi hissedersin, nk gereklikle derin bir temas iindey lde dersin; sonu yoktur. din. Gereklik seni canlandrd, Gereklikle bulumak istiyor san... Ve gereklikle bulumak Tanr genletirdi. Derin uykudayken egon yoktur. ile bulumaktr. Tanr gkyznde smin, biimin, hepsi zlr. Kim bir yerde sakl bir ey deildir; o ev olduunu bilmezsin... Eitimli ya da rendeki gerekliktir. Tanr gizli deil eitimsiz, zengin ya da fakir, gnah dir; sen gerekdlkta gizleniyor sun. Tanr en yakn varlktr, ama sen kr ya da aziz... Bilmezsin. Derin uy kendi gerekd dnyan oluturan kudayken kozmik btne geri der sin; orada ego yoktur. Sabah canlan kapsle saklanyorsun ve onu koru maya devam ediyorsun... Ve onun m, taze, gen hissedersin. Derin bir kaynaktan iine enerji dolmutur. Bir merkezi egodur. kez daha canl olursun. Ama gece Ego gerekddr nk sen yal dler, dler, dler grmsen, sa tlm deilsin; sen gereklikle bir bah yorgun hissedersin, nk ego sin. Sen onun organik bir paras dlerde srer. Dlerde ego srer, olarak varsn. Ondan ayrlamazsn. oradadr, bu yzden senin asl kay Ayrlrsan, tek bir an bile canl kala mazsn. Her nefes kozmosla aranda naa dmene izin vermez. Sabah bir kpr olur; her an dar kp yorgun hissedersin. Derin uykudayken ego yoktur. De ieri giriyorsun, gerek ile buluup rin aktayken ego yoktur. Gevedi dnyorsun.

Yalnzca Gerek Olmayan zlr 247

inde, sessizletiinde ego yoktur. Bir eye kendini unutacak kadar dal dnda ego yoktur. Mzik dinlerken, var olduunu unuttun... Ego yoktur. Ve gerekte, zerine ken huzur mzikten gelmez; sen egoyu unuttu un iin gelir. Mzik yalnzca bir aratr. Gzel bir gndoumu ya da gn batmn izlerken kendini unutursun. O zaman aniden sana bir eyler oldu unu hissedersin. Orada deilsin; senden daha byk bir ey orada. Bu varlk ok byk... sa buna Tan r diyor... Bu szck simgeseldir. Muhammed ona Allah diyor... Bu sz ck simgeseldir. 'Tanr' senden daha byk demektir... Senden daha b yk bir eyin bana geldiini hisset tiin bir an. Ve bunu ancak var olma dnda hissedebilirsin. Sen oraday ken, daha byk olan bana gele mez, nk sen engelsin. Herhangi bir an, eer sen yoksan, Tanr oradadr. Senin yokluun ilahi olann varldr. Bunu hep hatrla: Senin yokluun ilahi olann varldr; senin varln ilahi olann yokluu dur. Bu yzden aslnda sorun Tan r'ya nasl ulalaca deildir, sorun Tanr'ya nasl eriilecei deildir; so run nasl yok olmaktr. lahi hakknda endielenmen ge rekmez, onu tamamen unutabilirsin. Tanr szcn bile hatrlaman ge rekmez. nemsizdir, nk temel ey Tanr deildir, temel ey senin egondur. Eer ego orada deilse, Tanr bana gelir. Ve eer denersen, Tanr'ya ulamak iin, Tanr'ya eri mek iin, zgrlemek iin aba gs terirsen skalayabilirsin, nk tm aba ego merkezli olacaktr. Tinsel arayann sorunu budur. Tanr'ya erimeyi dnen yalnzca ego olabilir. Dnyevi baarlarnla tat min olamazsn. Baarmsndr; d

sal dnyada belirli bir statye, pozis yona, prestije ulamsndr. Glsn, zenginsin, bilgilisin, saygnsn, ama egon tatmin olmam. Ego asla tatmin olmaz. Sebep?.. Ayn. Gerek bir alk doyurulabilir. Egonun al sahtedir; doyurulamaz. Ne yaparsan yap bouna olur. Alk sahte oldu unda hibir yiyecek onu doyuramaz. Alk gerekse doyurulabilir. Tm doal alklar doyurulabilir... nemsizdir, hi sorun deildir... Ama doal olmayan alklar doyuru lamaz. Her eyden nce onlar alk deillerdir... Onlar nasl doyurabilir sin? Ve onlar gerekddr; orada yalnzca boluk vardr. Yiyecek tk trp duruyorsun ve yiyecei bir uu ruma, dipsiz bir uuruma atyorsun. Hibir yere ulamayacak. Ego doyu rulamaz. skender Hindistan'a gelirken biri ona yle demi: "Yalnzca tek bir dnya olduu gereini hi dn dn m? Onu fethedersen sonra ne yapacaksn?" Bunu duyunca skender ok h znlenmi ve demi ki: "Hi dn memitim, ama bu beni ok, ok z d. Gerekten de, yalnzca bir tek dnya var ve ben onu fethedersem, sonra ne yapacam?" Btn bu dnya bile susuzluunu doyurmaz, nk o susuzluk sahte dir, gerekddr. Ego Tanr arayna giriebilir. Yz vakann doksan dokuzunda benim fikrim budur... Aray iinde olan egodur. Ve o zaman daha batan ara y baarszla mahkmdur, nk ego ilahi olanla buluamaz ve ego ona ulamak iin her abay gster mektedir. yi hatrla, meditasyonun, duann, tapnmann amac egoyu y celtmek olmamal. Eer yleyse, enerjini boa harcyorsun. Bu yzden farknda ol.

248

OSHO

Srlar

kitab -2

Ve bu yalnzca bir farkndalk so runudur. Sen farkndaysan, egonun nasl hareket ettiini, nasl ilediini kefedebilirsin. Zor deildir; zel bir eitime gerek yoktur. Gzlerini kapa tabilir, arayn ne olduunu grebi lirsin. Gerekten ilahi olan m aryor sun, yoksa yalnzca egonu mu y celtmeye alyorsun, sorabilirsin... Saygn bir ey olduu iin, insanlar seni dindar sand iin, derinlikler de, "Tanr'ya sahip olmazsam ben... Ben... Nasl tatmin olurum?" diye d ndn iin mi aryorsun onu? Tanr'ya sahip mi kacaksn? Upaniadlar Tanr'ya eritiini syle yen kiinin erimediini, nk "Ben Tanr'ya eritim" ifadesinin egonun ifadesi olduunu syler. Upaniad lar, bildiini iddia edenin bilmediini syler. ddiann kendisi bilmediini gsterir, nk 'ben bildim,' iddias egodan gelmektedir. Ve ego bile mez. Tek engel egodur. imdi teknikleri konuacaz.

82. Teknik

Hisset: Dncem, organlarm... Ben.

benliim,

ok basit ve ok gzel bir teknik. Hisset: Dncem, benliim, organlarm... Ben.

ilk ey dnmemek, hissetmek tir. Bu ikisi farkl boyutlardr. Ve biz yle zek ynelimli olduk ki, hissetti imizi sylediimiz zaman bile ger ekte hissetmiyoruz, dnyoruz. Hissetmek tamamen durdu; iinde l bir organ oldu. "Seviyorum" de diin zaman bile bu bir duygu deil, yine bir dnce. Peki duygu ile dnce arasn daki fark ne? Hissediyorsan, yre e odaklandn hissedersin. "Se ni seviyorum" dediin zaman, bu

ak duygusu yrekten akar, mer kez yrein yaknnda olur. Eer yalnzca bir dnceyse, batan gelir. Birini sevdiinde, kafadan m geliyor, yrekten mi geliyor, hisset meye al. Ne zaman derinlemesine hisset sen, basz olursun. O anda ba ol maz; olamaz. Tm benliin yrek olur... Sanki ba kaybolmu gibi. His sederken, benliin merkezi yrektir. Dnrken, benliin merkezi ba tr. Ama dnce hayatta kalmak ko nusunda ok faydal olmutur, bu yzden biz aka dair her eyi brak tk. Benliimizin tm dier boyutlar durdu ve kapand. Biz yalnzca baz ve bedenimiz yalnzca ban var ola bilecei bir konum. Dnp duru yoruz; duygular hakknda bile d nyoruz. Bu yzden hissetmeye a l. zerinde alman gerekecek, nk o beceri, o nitelik geri kald. O olasl yeniden amak iin bir ey ler yapman gerek. Bir iee bakarsn ve hemen g zel olduunu sylersin. Gerek zeri ne dn, gerek zerinde oyalan. Acele yargya varma. Bekle... Ve son ra gzel demenin kayna ba m, yoksa bunu hissettin mi, gr. Bu yal nzca tekdze bir ey mi, bir gln gzel olduunu bildiin iin mi, bir gl gzel sayld iin mi syledin? nsanlar onun gzel olduunu syl yor ve sen de defalarca onun gzel olduunu sylemisin. Gl grdn an, zihin syleti yor sana; zihin onun gzel olduu nu sylyor. Bitti. Artk gl ile hi bir temas yok. Gerek yok; syledin. Artk baka bir eye geebilirsin. Gl ile hibir birlik olmadan... Zihin gle bakmana bile izin vermedi. Zi hin araya girdi ve yrek glle tema sa geemedi. Ancak yrek onun g zel olup olmadn syleyebilir,

Yalnzca Gerek Olmayan zlr |

249

nk gzellik bir duygudur, bir kavram deil. Onun gzel olduunu kafadan syleyemezsin. Nasl syleyebilirsin ki? Gzellik matematik deildir, l lebilir deildir. Ve gzellik gerek te yalnzca glde deildir, nk ba ka biri iin hi gzel olmayabilir ve baka biri ona bakmadan geip gide bilir ve baka biri iin irkin bile ola bilir. Gzellik yalnzca glde deil; gzellik yrein glle bulumasnda. Yrek glle bulutuunda gzellik i eklenir. Yrein herhangi bir eyle derin temasa gemesi byk bir olaydr. Sen herhangi biri ile derin temasa geersen, o kii gzel olur. Temas ne kadar derinse, o kadar fazla gzellik ortaya kar. Ama gzellik yree olan bir olgudur, zihne deil. O bir hesap deildir ve yarg kriterleri yok tur. O bir duygudur. Bu yzden, "Bu gl gzel deil" dersem, sen buna itiraz edemezsin, itiraz etmeye gerek yoktur. "Bu senin duygun" dersin. "Ve gl gzel... Bu da benim duygum." Tartma sz ko nusu olamaz. Balar tartr. Yrekler tartamaz. Bitmitir, nokta. "Bu be nim duygum" dersen, artk tartmak sz konusu olamaz. Ba sz konusu olduunda tart ma srebilir ve bir sonuca varabili riz. Yrek sz konusu olduunda so nu oktan gereklemitir. Yrek sz konusu olduunda sonuca gide cek prosedr yoktur; sonu o anda dr, anlktr. Ba sz konusu oldu unda, bu bir sretir... Konuursun, tartrsn, analiz edersin ve sonra yle olup olmad konusunda bir so nuca varrsn. Yrek sz konusu ol duunda, anlk bir olgudur... ilk n ce sonu gelir. Bir bak: Ba sz ko nusu olduunda sonu sonda gelir. Yrek sz konusu olduunda sonu

bata gelir ve sonra sreci bulmaya alabilirsin... Ama o ban iidir. Bu yzden bu tr teknikler uygu lanrken ilk glk, senin duygunun ne olduunu bilmemen olacaktr. Gelitirmeye al. Bir eye dokundu un zaman gzlerini kapat; dn me, hisset. rnein, elini elime al sam ve sana, "Gzlerini kapat ve ne ler olduunu hisset" desem, hemen yle dersin: "Elin elimde." Ama bu bir duygu deildir, bu dncedir. O zaman ben sana, "Hisset. D nme" derim. Sonra sen, "Sevgini ifade ediyorsun" dersin. Bu da d ncedir. Ben yine srar etsem, "Yal nzca hisset, ban kullanma. u an da ne hissediyorsun?" ancak o za man hissedebilir, "Scaklk" dersin. nk sevgi bir sonutur. "Elin elim de"... Bu da ba ynelimli bir dn cedir. Asl duygu, elimden eline ya da elinden elime belirli bir scaklk akt dr. Yaam enerjilerimiz bulumak ta, buluma noktas snmaktadr. Bu duygu gerektir. Ama biz ba kulla nr dururuz. Bu bir alkanlk olmu tur; bunun iin eitilmiizdir. Bu yz den yreini yeniden aman gerekir. Duygularla yaamaya al. Bazen gndz, belirli bir i yapmazken... nk i yaparken, balangta duy guyla yaamak zor olacaktr. O konu da ba ok etkili olduunu kantla mtr ve sen duygularla hareket ede mezsin. Evde ocuklarnla oynarken ya da karnla otururken ya da hibir ey yapmazken, bir sandalyede gev erken, hisset. Sandalyenin dokusu nu hisset. Elin sandalyeye dokunuyor: Ne hissediyorsun? Rzgr esiyor, hava ieri doluyor. Sana dokunuyor. Ne hissediyorsun? Mutfaktan kokular geliyor. Ne hissediyorsun? Yalnzca hisset. Onlar hakknda dnme. Bu

250 OSHO Srlar Kitab -2

kokunun mutfakta bir eyler hazrlanmakta olduunu akla getirdiini dnmeye balama... O zaman o Konuda hayal Kurmaya balarsn, ha yr, yalnzca gerek neyse onu his set. Gerekle kal; dnceye gitme. Her yerden sarlmsn. Her yerden bunca ey sana akyor. Tm varolu her yerden seninle bulumaya geli yor, tm duyularndan iine doluyor, ama sen Kafadasn ve duyularn l m; hissetmiyorlar. Bunu yapabilmen iin belirli bir byme gerekecek, nk bu isel bir deneyimdir. Dsal olan hissedemiyorsan, isel olan hissetmek ok zor olacaktr, nk isel ok ncelik lidir. Kaba olan hissedemezsen, in celikli olan hissedemezsin. Sesleri iitemezsen, o zaman isel sessizlii iitmen zor olacaktr... ok zor. yle sine nceliklidir. Bahede oturuyorsun, trafik gelip geiyor ve pek ok ses, pek ok g rlt var. Gzlerini kapat ve evren deki en incelikli sesi duymaya al. Bir karga gaklyor: O kargann sesine younlan. Trafiin grlts devam ediyor. Ses ok hafif, farkndaln) ona odaklamazsan farkna varamaz sn. Ama farkndaln odaklarsan, tm trafik grlts kaybolur ve kar gann sesi merkeze gelir. Ve onu, tm nanslarn iitirsin... ok hafif, ama yine de iitebilirsin. Duyarllnda by. Dokundu un zaman, iittiin zaman, yediin zaman, banyo yaptn zaman, b rak duyular alsn. Ve dnme... Hisset. Duun altnda duruyorsun: zeri ne dklen suyun serinliini hisset. O konuda dnme. Hemen, "ok serin. Souk. Gzel" deme. Hibir ey syleme. Sze dkme, nk s ze dktn an duyguyu skalarsn. Szler geldii an zihin ilemeye ba

lamtr. Sze dkme. Serinlii hisset ve serin olduunu syleme. Herhan gi bir ey sylemeye gerek yoktur. Ama bizim zihinlerimiz delidir; birini ya da dierini syler dururuz. Hatrlyorum, bir niversitede a lyordum ve hep bir ya da dier e yi syleyip duran bir kadn profesr vard. Herhangi bir durumda sessiz kalmas imknszd. Bir gn ben fakltenin verandasnda duruyordum ve gne batyordu. Muazzam bir gzellikti. Ve o da yanmda duruyordu, bu yzden ona, "Bak!" dedim. O yine bir ya da dier eyi sylyordu, bu yzden, "Bak!" dedim. "ylesine g zel bir gnbatm." Bu yzden, gnl szce bakt. Dedi Ki: "Evet, ama sen ce solda biraz fazla mor yok mu?" Bu bir resim deildi; gerek bir gnbatmyd! Bir eyler syler dururuz, ne sy lediimizin farknda bile olmayz. S ze dkmeyi brak; ancak o zaman duygularn derinletirebilirsin. Duy gular derinleirse, bu teknik senin iin mucizeler yaratabilir. Hisset: Dncem. Gzlerini Kapat ve dnceyi his set. Orada daimi bir dnce ak, bir sreklilik, bir akm var; bir dn celer rma akyor. Bu dnceleri hisset, onlarn varln hisset. Ve ne kadar ok hissedersen, kendilerini sana o kadar ok gstereceklerdir... Katman katman. Yalnzca yzeydeki dnceler deil; arkalarnda daha fazla dnce ve onlarn arkasnda daha fazlas vardr... Katman kat man. Ve teknik diyor ki: Hisset: Dncem. Ve biz, "Bunlar benim dncele rim" deriz. Ama hisset... Onlar ger ekten sana mi ait? "Benim" diyebilir misin? Ne Kadar ok hissedersen, onlarn sana ait olduunu sylemen

Yalnzca Gerek Olmayan zlr |

25 1

o kadar az mmkn olur. Onlarn hepsi dn alnmtr, hepsi dar dan gelmitir. Onlar sana gelmitir, ama sana ait deildir. Hibir dn ce sana ait deildir... Yalnzca birik mi toz. Bu dncenin sana nere den geldiini bilmesen bile, hibir dnce sana ait deildir. abalar san, bu dncenin sana nereden geldiini bulabilirsin. Yalnzca isel sessizlik sana aittir. Onu sana kimse vermemitir. Sen onunla dodun ve onunla leceksin. Dnceler sana verilmitir; sen on lara gre koullanmsn. Bir Hindu isen, farkl bir tr, farkl bir dizi d ncen var; eer bir Mslman isen, elbette farkl bir dizi dncen var; eer bir komnist isen, yine farkl bir dizi dncen var. Onlar sana veril mi ya da sen gnll olarak alm sn, ama hibir dnce sana ait de ildir. Dncelerin varln, kalabal n hissedersen, bunu da hissedebilir sin... Onlarn sana ait olmadn. Ka labalk sana gelmitir, senin evren de toplanmtr, ama sana ait deil dir. Ve bu hissedilebilirse... Hibir dnce bana ait deil duygusu his sedilebilirse... Ancak o zaman zihni frlatp atabilirsin. Onlar sana aitse onlar savunursun. Ve 'bu dnce bana ait' duygusu ballktr. O za man ben ona kendimde kk veririm. O zaman ben toprak olurum ve d nce iimde kklenmi olarak kala bilir. Benim olmadn grdm herhangi bir ey kknden sklrse, demek ki ona bal deilim. 'Be nim' duygusu ballk yaratr. Dncelerin iin savaabilirsin, hatta dncelerin iin ehit olabilir sin. Ya da dncelerin iin bir katil, bir cani olabilirsin. Ve dnceler sa na ait deildir. Bilin senindir, ama dnceler sana ait deildir. Peki bu

neden faydal olur?.. nk dn celerin sana ait olmadn grebilir sen, o zaman hibir ey senin deil dir, nk dncelerin her eyin kkdr. Ev bana aittir, mlk bana aittir ve aile bana aittir... Bunlar d sal eylerdir. Derinlerde, dnceler bana aittir. Ancak dnceler bana aitse btn bu eyler, styap bana ait olabilir. Dnceler bana ait deilse, o za man hibir eyin nemi yoktur, n k bu da bir dncedir... Senin be nim karm olman, kocam olman. Bu da bir dncedir. Ve eer temel ola rak dncenin kendisi bana ait de ilse, o zaman koca nasl bana ait olabilir? Ya da kar nasl bana ait ola bilir? Dnceler kknden sklr, tm dnya kknden sklr. O za man dnyada yaayabilirsin ve dn yada yaamazsn. Himalayalar'a gidebilirsin, dnya y terk edebilirsin, ama eer dn celerin sana ait olduunu dn yorsan, tek bir santim ilerlememisindir. Orada, Himalayalar'da oturur ken, burada olduu kadar ok dnya iinde olursun, nk dnceler dnyadr. Dncelerini Himalaya lar'a tarsn. Evini terk edersin... Ama gerek isel olandr ve gerek ev dnce tulalarndan ina edil mitir. O dsal ev deildir. Bu tuhaftr ama her gn olmakta dr: Dnyay terk etmi, ama hl bir Hindu olan birini grrm. Adam sannyasin olmutur, ama yine de bir Hindu ya da Cayna olarak kalr. Bu ne anlama gelir? Adam dnyadan vazgemitir, ama dncelerinden vazgememitir. Hl bir Caynadr, hl bir Hindudur... Dnce dnya s hl tanmaktadr. Ve o dnce dnyas gerek dnyadr. Hibir dncenin sana ait olma dn grebilirsen... Ve greceksin,

252

OSHO

Srlar

Kitab -2

nk sen gren, dnceler gr len olacaktr. Sessizce dncelere baktnda, dnceler nesneler, sen bakan olacaksn. Sen gren, ta nk olacaksn ve dnceler nnde akyor olacak. Ve eer derinlemesine bakarsan, derinlemesine hissedersen, hibir kk olmadn grrsn. Dnce ler gkyzndeki bulutlar gibi szl mektedir; iinde kkleri yoktur. Ge lir, giderler. Sen yalnzca bir kurban sn, bo yere onlarla zdelemisin. Evinin yaknndan geen her bulut hakknda, "Bu benim bulutum" der sin. Dnceler tpk bulutlar gibidir: Bilincinin gkyznde gelir geerler ve sen her birine tutunursun. "Bu be nim" dersin... Ve bu geen yalnzca babo bir buluttur. Ve geecektir. ocukluuna dn. Baz dnce lerin vard ve onlara tutunurdun ve onlarn senin dncelerin olduunu sylerdin. Sonra ocukluk kayboldu ve o ocuklukla beraber o bulutlar da kayboldu. Artk hatrlamyorsun bile. Sonra gen oldun: O zaman gen olduunda sana ekici gelen baka bulutlar vard ve onlara tutun maya baladn. imdi yalsn: O dnceler artk yok, onlar hatrlamyorsun bile. Ve o dnceler o kadar nemliydi ki, on lar iin lebilirdin ve imdi hatrlam yorsun bile. imdi, bir zamanlar u runa lebileceini, uruna ehit ola bileceini dndn btn o sa malklara glebiliyorsun. imdi onla ra tek bir kuru bile harcamazsn. Ar tk onlar sana ait deil. Artk o bulut lar gitti, ama baka bulutlar geldi ve sen onlara tutunuyorsun. Bulutlar deiip duruyor, ama se nin tutunman asla deimiyor. Sorun bu. Ve yalnzca ocukluktan ktn da deimeyecekler; onlar her an de iiyor. Bir dakika nce belirli bulut

larla doluydun; imdi baka bulutlar la dolusun. Buraya geldiinde zerin den belirli bulutlar szlyordu; bu odadan karken zerinden baka bulutlar szlyor olacak... Ve sen her buluta tutunmaya devam ede ceksin. Eer sonunda elinde hibir ey bulamazsan, bu doaldr, nk bulutlardan hibir ey elde edemez sin... Ve dnceler yalnzca bulut lardr. Bu sutra, "Hisset" diyor. lk nce duygular salamlatrn. Sonra "D ncem. Hep benim..." Benim d ncem dediin o dnceye bak. Duygu salamlamken, dnceye bak, benim kaybolur. Ve hile benim'dedir nk pek ok benim'den ben evrimleir... Bu benim, bu bana ait. ou benim; onlardan ben ev rimleir. Bu teknik iin kknden balar. Dnce her eyin kkdr. Benim duygusunu kknden kesebilirsen, bir daha ortaya kmaz, bir daha hi bir yerde grnmez. Ama onu ora dan kesemezsen, herhangi bir yer den kesip durabilirsin ve her ey fay dasz olur; tekrar tekrar ortaya kar. Kesebilirim. "Benim karm m?" diyebilirim. "Hayr, biz yabancyz ve evlilik yalnzca sosyal bir formalite." Kendimi kesebilirim. "Kimse benim karm deil" diyebilirim... Ama bu ok yzeysel olur. Sonra, "Benim di nim" derim. Sonra, "Benim mezhe bim" derim. Sonra, "Bu benim din ki tabm. Bu ncil. Bu Kuran. Bu benim kitabm" derim. O zaman benim bir baka alanda devam eder ve sen ay n kalrsn. Dncem ve sonra benlik. lk nce dnce trafiine, dnce s recine, dncelerin rmak gibi ak masna bak ve herhangi bir dnce sana mi ait, yoksa yalnzca gelip ge en bulutlar m, anla. Ve hibir d

Yalnzca Gerek Olmayan zlr |

253

ncenin sana ait olmadn, her hangi bir dnceye benim szc n eklemenin yanlsama olduunu hissetmeye baladnda, o zaman ikinci ey; o zaman daha derine git. O zaman benlik'in farkna var. Bu ben nerede? Raman mritlerine bir teknik ve rirdi: Yalnzca "Ben kimim?" diye sor malar gerekiyordu. Tibet'de benzer bir teknik kullanrlar, ama yine de Raman'nkinden iyidir. Onlar "Ben ki mim?" diye sormazlar. "Ben nere de?" diye sorarlar... nk kim sz c sorun yaratabilir. "Ben kimim?" diye sorduun zaman, var olduunu kabullenmi olursun; tek soru, senin kim olduundur. Var olduunu var saym olursun. Buna itiraz edilmez. Var olduun kabul edilir. imdi tek soru, senin kim olduundur. Yalnz ca kimliin bilinmesi, yzn tann mas gerekmektedir, ama oradadr... Tannmaz halde oradadr. Tibet yntemi daha derindir. On lar sessiz ol ve ieride nerede oldu unu ara derler. sel uzamda deri ne git, her noktaya git ve "Ben nere deyim?" diye sorun. Hibir yerde bu lamayacaksn. Ve ne kadar ok arar san, o kadar yok olacaktr. Ve, "Ben kimim?" ya da "Ben neredeyim?" di ye sorarken bir an gelecek, bir nok taya geleceksin, sen var olacaksn, ama ben olmayacak... Bana basit bir varolu gelmi olacak. Ama bu ancak dnceler sana ait deilken olur. O daha derin bir lemdir... Benlik. Biz onu asla hissetmeyiz. Biz ben' der dururuz. Ben szc durmaks zn kullanlr... En ok kullanlan sz ck bendir... Ama sen bunu hisset mezsin. Ben derken neyi kastediyor sun? Ben dediin zaman ne demek istiyorsun? Bu szckle ne aktarl yor? Ne ifade ediliyor? Ben bir jest

yapabilirim. Sonra, "Bunu kastediyo rum" diyebilirim. Bedenimi gstere bilirim... "Bunu kastediyorum." Ama o zaman u sorulabilir: "Elini mi kas tediyorsun? Bacan m kastediyor sun? Karnn m kastediyorsun?" O zaman reddetmem gerekir. Hayr de mem gerekir. O zaman tm beden reddedilir. O zaman, ben derken ne yi kastediyorsun? Ban m kastedi yorsun? Derinlerde, ne zaman ben desen, bu ok belirsiz bir duygudur ve bu belirsiz duygu dncelerine dairdir. Duygu salamlatnda, dn celerden kesilmi olarak, benlik'le yzlein ve onunla yzletiinde onun var olmadn anlayacaksn. O yalnzca faydal bir szcktr, dilsel bir simgedir... Gerekli, ama gerek deil. Bir Buda bile kullanmtr onu, hem de aydnlandktan sonra. O yal nzca dilsel bir aratr. Ama bir Buda ben dediinde, kastettii asla ben deildir, nk yle biri yoktur. Bu benlik'le yzletiin zaman o kaybolur. Bu anda korkuya kaplabi lirsin, korkabilirsin. Ve bu tr, tek niklerin derinlerine giden ok kiiye olmutur, yle korkarlar ki kap gi derler. Bu yzden unu hatrla: Ben liini hissettiin, onunla yzletiin zaman, ldn zamankiyle ayn du rumda olacaksn... Ayn. Ben kaybol duu iin, bana belli bir lm geldi ini hissedeceksin. Bir gmlme duygusu hissedeceksin, gittike g mldn hissedeceksin. Ve kor karsan, yine kacaksn ve dnce lerine tutunacaksn, nk o dn celer yardmc olacak. Bu bulutlar burada olacak: Onlara tutunabilirsin ve o zaman korkudan kurtulacaksn. Hatrla, bu korku ok iyidir, ok umut verici bir iarettir. Artk derine gittiini gsterir... Ve lm en derin noktadr. lme girebilirsen lm

254 OSM O Srlar Hitab -2

sz olursun, nk lme girmi bi ri lemez. O zaman lm yalnzca evrede olur; asla merkezde deil, yalnzca eperde. Benlik kayboldu unda, sen tpk lm gibi olursun. Artk eski olmaz ve yeni oluur. Ortaya kacak bu bilin tama men yenidir, kirlenmemi, gen, ba kirdir. Eski artk yoktur... Ve eski ona dokunmamtr bile. O benlik kaybo lur ve sen saf bakirliin iinde, mut lak tazeliin iinde olursun. Benliin en derin katmanna dokunulmu olur. u ekilde dn: Dnceler, sonra onlarn altnda benlik ve n c olarak:

Hisset: Dncem, ganlar... Ben.

benlik,

or

Dnceler kaybolduu ya da sen onlara tutunmay braktn zaman... Gelip geiyorlarsa bu seni ilgilendir mez, sen uzaksn, ayrsn, zdele memisin ve benlik kaybolmu... O zaman i organlara bakabilirsin. Bu i organlara... Bu en derin eylerden biridir. Biz d organlar biliriz. Eller le ben sana dokunurum, gzlerle ben seni grrm... Bunlar d or ganlardr. organlar aracl ile kendi ben liimi bilirim. D organlar bakalar iindir. D organlar aracl ile seni tanrm. Kendimi nasl tanrm? Ben olsam bile... nereden bilirim? Bana kendi benliim duygusunu veren kim? organlar. Dnceler durdu u zaman, artk benlik yokken, an cak o zaman, o saflk, berraklk iin de, i organlarn grebilirsin. Bilin, zek... Bunlar i organlar dr. Onlar aracl ile kendi benlii min, kendi varoluumun farknda ym. te bu yzden gzlerini kapatt nda bedenini tamamen unutabilir sin, ama var olduuna dair duygu ka lr. Ve anlalabilir ki bir insan ld

nde... Bu bir gerektir. Bir insan ldnde, bizim iin ldr, ama onun l olduu gereini fark etme si biraz zaman alr, nk isel varlk duygusu ayn kalr. Tibet'te zel lm egzersizleri vardr ve insann lmeye hazr olma s gerektiini sylerler. Egzersizler den biri udur: Ne zaman biri lyor olsa usta, rahip ya da Bardo egzersiz lerini bilen biri ona devaml unu syler: "Hatrla, uyank ol, bedenden ayrlyorsun." nk bedenden ayr lrken bile l olduunu fark etmen zaman alr, nk isel duygu ayn kalr; deiim olmaz. Beden yalnzca bakalarna do kunmak, bakalarn hissetmek iin dir. Onun aracl ile kendine hi dokunmamsndr, onun aracl ile hi kendini bilmemisindir. Kendini baka isel organlar aracl ile bilir sin. Ama bu ac vericidir... O isel or ganlarn farknda olmamamz ve ken di gzlerimizdeki imgenin bakalar tarafndan yaratlmas. Bakalarnn benim hakknda syledikleri kendim hakkndaki bilgimdir. Bana gzel ol duumu ya da irkin olduumu sy lediklerinde, buna inanrm. Benim duyularmn bakalar aracl ile syledikleri, bakalar aracl ile yansyanlar, kendi hakkmda inan dklarm olur. organlar tanyabilirsen toplum dan tamamen kurtulursun. Eski yaz malarda bir sannyasinin toplumun paras olmad sylenirken kastedi len budur, nk o artk kendini kendi i organlar aracl ile tan maktadr. Artk kendisi hakkndaki bilgisi bakalarnn sylediklerine da yanmamaktadr, yanstlm bir ey deildir. Artk onun kendini bilmek iin bir aynaya ihtiyac yoktur. O i sel aynasn bulmutur ve isel ayna aracl ile bilmektedir. Ve isel ger

Yalnzca QereK Olmayan zlr |

255

eklik ancak kendi isel organlarna rastladn zaman bilinebilir. organlar. O zaman o i organlar aracl ile bakabilirsin. Ve sonra... Ben. Szlerle ifade etmek gtr, i te bu yzden 'ben' kullanlr. Herhan gi bir szck yanl olur... Ben de yanltr... Ama dsal ben kaybol mutur. Bu yzden hatrla, bu ben'in dsal ben ile bir ilgisi yoktur. Dn celer kknden skld zaman, dsal ben kaybolduu zaman, i or ganlar bilindii zaman, bu ben orta ya kar. O zaman, ilk defa gerek benliim ortaya kar... O gerek benlie ben denir. Dsal dnya artk yoktur, dn celer artk yoktur, ego duygusu artk yoktur ve ben kendi i organlarm tandm: Bilin, zek... Ya da her ne isim verirsen... Farkndalk, uyank lk. O zaman, bu isel organ nda, ben ortaya kar. Bu ben sana ait deildir. Bu ben senin en i merkezindir, senin bilme diin merkezdir. Bu ben ego deildir. Bu ben sana kar deildir. Bu ben kozmiktir. Bu ben dalga deildir. Bu ben okyanustur.

Hisset: ganlar.

Dncem,

benlik,

or

O zaman bir boluk olur ve aniden ben ortaya kar. Bu ben ortaya kt nda, o zaman insan bilir: "Aham Brahmasni. Ben Tanr'ym." Bu bili egonun iddias deildir; ego artk ora da deildir. Bu teknik aracl ile ken dini dntrebilirsin, ama ilk nce duygunun yerlemesine izin ver.

83. Teknik

Arzudan nce, biliten nce, na sl ben varm diyebilirim? Dn. G zelliin iinde z.

Arzudan nce, biliten nce, na sl ben varm diyebilirim? Bir arzu doar: Arzu ile birlikte, ben varm duygusu doar. Bir dn ce doar: Dnce ile birlikte; ben varm duygusu doar. Kendi deneyi minde ara bunu. Arzudan nce, bili ten nce, ego yoktur. Sessizce otur. e bak. Bir dn ce doar: Sen dnce ile zdele irsin. Bir arzu doar: Arzu ile zde leirsin. zdeleirken ego olursun. O zaman dn: Arzu yok, bilgi yok, dnce yok... Hibir eyle zdeleemezsin. Ego doamaz. Buda bu teknii kullanm ve m ritlerine bir ey dnda hibir ey yapmamalarn sylemitir: Bir d nce doduunda onu fark et. Buda bir dnce doduunda bir dn ce doduunu fark etmeni sylerdi. eride, fark et: imdi bir dnce douyor, imdi bir dnce dodu, imdi bir dnce kayboldu. imdi dncenin douyor olduunu, im di dncenin doduunu, imdi d ncenin kaybolduunu hatrla ve onunla zdeleme. ok gzel ve ok basittir. Bir arzu doar. Yolda yryorsun; yanndan gzel bir araba geiyor. Ona bakar sn... Ve daha bakmadan ona sahip olma arzusu doar. Yap. Balangta sze dkn; ar ar syle: "Bir ara ba grdm. ok gzel. Ona sahip ol ma arzusu dodu." Sze dkn. Balangta iyidir; yksek sesle syleyebilirsen, ok iyidir. Yksek ses le syle: "Bir arabann getiini fark ediyorum, zihin onun gzel olduunu syledi ve imdi bir arzu dodu: bu arabaya sahip olmalym." Her eyi s ze dkn, kendi kendine yksek sesle syle, o anda artk ondan farkl oldu unu hissedersin. Fark et. Fark etmekte iyi olduunda, artk yksek sesle sylemeye gerek kal

256

OSHO

Srlar

Kitab -2

maz. eride, arzunun doduunu fark et. Gzel bir kadn geiyor; arzu geldi. Fark et... Senin bir ilgin yok mu gibi, yalnzca bir gerein fark na varyormu gibi... Ve o zaman ani den sen o duygudan karsn. Buda der ki: "Her ne oluyorsa fark et. Yalnzca fark etmeye devam et ve kaybolduunda, yine arzunun kay bolduunu fark et, o zaman arzu ile dnce ile aranda bir mesafe hisse deceksin." Bu teknik yle diyor:

Arzudan nce, biliten nce, na sl ben varm diyebilirim?


Ve eer arzu yoksa ve dnce yoksa, nasl ben varm diyebilirim? Nasl ben varm diyebilirim? O za man her ey sessiz olur, tek bir dal ga bile olmaz. Ve dalga olmadan na sl ben yanlsamasn yaratabilirim? Bir dalga varsa ona balanabilirim ve onun aracl ile ben varm diye his sedebilirim. Bilinte dalga olmadn da ben olmaz. Bu yzden arzudan nce, hatrla; arzu geldiinde hatrla; arzu gittiin de hatrlamaya devam et. Bir dn ce douyor, hatrla. Ona bak. Bir d ncenin doduunu fark et. Eninde sonunda gidecektir, nk her ey anlktr, o zaman bir boluk olacak tr. ki dnce arasnda bir boluk olur, iki arzu arasnda bir boluk olur ve bolukta ben olmaz. Zihinde bir dnceyi fark et, o zaman bir boluk olduunu hisse dersin. Ne kadar kk olursa olsun, bir boluk olur. Sonra bir baka d nce gelir; sonra yine bir boluk olur. O boluklarda ben yoktur... Ve

o boluklar senin gerek benliindir. Dnceler gkyznde hareket et mektedir. O aralklarda iki bulut ara sndan bakabilirsin ve gkyzn g rebilirsin. Dn. Gzellikte z. Ve eer bir arzunun doduunu, arzunun gittiini dnrsen, sen bolukta kalrsan ve arzu seni rahat sz etmezse... Geldi ve gitti. Oraday d ve imdi orada deil ve sen rahat sz edilmeden kaldn, nceden oldu un gibi kaldn. Sende hibir deiim olmad. Bir glge gibi geldi ve geti. Sana dokunmad; sen yaralanmadan kaldn. Arzunun bu hareketini, dnce nin hareketini, ama senin iinde ha reket olmamasn dn. Dn ve gzellik iinde z. Ve o boluk g zeldir. O bolukta zn. Bolua dn, boluk ol. Bu en derin gzel lik deneyimidir. Ve yalnzca gzellik de deil, iyilik ve doruluk deneyimi. O bolukta sen varsn. Tm vurgu doludan boa gitmek zerinedir. Bir kitap okuyorsun. Sz ckler var, cmleler var, ama sz cklerin arasnda boluklar var, cmlelerin arasnda boluklar var. Sen o boluklardasn. Sen kdn beyazlsn ve siyah noktalar yalnz ca zerinde hareket eden dnce ve arzu bulutlar. Vurguyu deitirin, getalt deitirin. Siyah noktalara bakma. Beyaza bak. sel benliinde boluklara bak. Dolu ksmlara kaytsz kal. Sen bo luklarla, aralklarla ilgilen. O boluk lar aracl ile mutlak gzelliin iin de znebilirsin.

56. BLM

Boluu Kefetmek

S O R U L A R
Bolukla yaamak nasl renilir? Varolusal olmayan egonun varolusal dnmn aklar msn? Dnm sreci ayn zamanda bir hayal midir? Manevi arayn gerek olup olmad nasl anlalr?

lk Soru:
Osho, meditasyonda, ben geici olarak geride kaldnda ve ieride bir boluk yaratldnda, o boluk bilinmeye nin girii ile doldurulmazsa bir hayal krkl hissedili yor. nsan o bolukla yaamay nasl renebilir?

Boluk bilinmeyendir. Bekleme ve boluu bir eyin doldura can umma. Bekliyorsan, umuyorsan, arzuluyorsan, bo deil sin. O bir eyin, bilinmeyen bir g cn zerine kmesini bekliyorsan, o zaman bo deilsin... Bu umut ora da, bu arzu orada, bu zlem orada. Bu yzden bir eyin iini doldurmas n arzulama. Yalnzca bo ol. Bekle me bile. Boluk bilinmeyendir. Gerekten bo olduunda bilinmeyen zerine kmtr. lk nce bo olacan, sonra bilinmeyenin geleceini d nme. Bosan bilinmeyen gelmitir. Tek bir anlk gecikme bile olmaz. Boluk ve bilinmeyen birdir. Balangta sana boluk gibi g rnr; o yalnzca grntr, nk sen hep ego ile doluydun. Gerekte sen egonun yokluunu hissediyor sun; ite bu yzden bo hissediyor sun. lk nce ego kaybolur... Ama egonun artk olmad duygusu bo luk duygusunu yaratr. Yalnzca yok luk... Orada bir ey vard ve imdi yok. Ego gitti, ama egonun yokluu hissedilir. lk nce ego kaybolur ve sonra egonun yokluu da kaybolur. Ancak o zaman gerekten bo olur sun. Ve gerekten bo olmak gerek ten dolu olmaktr.

Ego yokluu ile yaratlan o isel boluk ilahi olandr. lahi olan baka bir yerden gelmez; sen zaten osun. Ego ile dolu olduun iin fark edemi yorsun, gremiyorsun, dokunamyor sun. nce bir ego engeli seni nlyor. Ego geride kald zaman engel y klm oluyor. Ferde artk yok. Hibir ey gelmeyecek; gelecek olmas ge reken ey zaten orada. Bunu hatrla: Sana gelecek yeni hibir ey yok. Mmkn olan her ey zaten orada, var. Bu yzden mesele erime mese lesi deil; mesele kefetme mesele si. Hazine orada, yalnzca rtl... Sen rtsn aacaksn. Fark etmi biri olduunda Buda'ya defalarca sorulmu: "Ne kazan dn? Neye eritin?" Buda'nn yle dedii anlatlr: "Hibir eye erimedim. Tersine, kendimi kaybettim. Ve eritiim ey zaten oradayd, bu yzden ona eriti imi syleyemem. Onun farknda de ildim. Artk farkna vardm. Ama ona eritiimi syleyemem. Tersine, artk onu daha nce bilmiyor olma mn nasl mmkn olduunu merak ediyorum. O hep oradayd, ke ba ndayd... Dnmek yeterliydi." lahi olan bir gelecek deildir. Se nin ilahiliin imdidir. Burada ve u andadr. u anda sen osun... Farkn-

260

OSHO

Srlar

Kitab -2

da deilsin, doru yne bakmyorsun ya da ona ayarl deilsin, o Kadar. Bir radyo gibi: Dalgalar hemen, u anda geiyor, ama radyo belli bir dal gaya ayarlanmazsa dalga fark edile mez. Radyoyu ayarlarsn ve dalga fark edilir. Ayarlamaya ihtiya vardr. Meditasyon bir ayarlamadr. Sen ayarlandn zaman, fark edilmeyen fark edilir. Ama unu unutma: Arzulama; nk arzu senin bo olmana izin vermez. Eer bo deilsen hibir ey mmkn deildir, nk boluk ora da deildir, bu yzden kendi fark edilmeyen doan ortaya kamaz. Onun ortaya kmas iin bolua ih tiya var. Bolukla nasl yaayacan da sorma. Gerek soru bu deil. Sen yalnz bo ol. Sen henz bo deil sin. Bir kez boluun ne olduunu bi lince, onu ok seveceksin. O esrik liktir. Zihin iin, insan iin, bilin iin mmkn olan en gzel deneyimdir. Bolukla nasl yaayacan sormaya caksn. Boluk bir tr acym gibi so ruyorsun bunu. Egoya yle gelir. Ego boluktan korkar, bu yzden o bir dmanm gibi, onunla nasl yaa yacan sorarsn. Boluk senin en iindeki merkez dir. Tm eylemler eperdedir; en i teki merkez yalnzca bir sfrdr. Tm grnenler eperdedir; benliinin en derin nvesi grnmeyen boluktur. Buda ona bir isim vermitir: shunyata. Bu, hilik ya da boluk demektir. O senin doandr, o senin benliin dir ve her ey o hilikten gelir ve her ey ona geri dner. O boluk kaynaktr. Onu nasl dolduracan sorma; nk ne za man onu doldurmak istesen daha, daha fazla ego yaratrsn. Ego, bolu u doldurma abasdr. Ve bu, zeri ne bir ey kmesi gerektii arzusu

bile -bir tanr, bir ilah, ilahi bir g, bilinmeyen bir enerji- bir dnce dir. Tanr hakknda dndn her hangi bir ey Tanr olmayacaktr; yal nzca bir dnce olacaktr. Bilinmeyen dediin zaman onu bilinen klarsn. Bilinmeyen hakkn da ne biliyorsun? Onun bilinmeyen olduunu sylemek iin bile onun hakknda bir nitelik bilmen gerekir. Onun bilinmeyen olduu niteliini bilmelisin. Zihin bilinmeyeni kavrayamaz. Bilinmeyen bile bilinen olur ve zihin ne derse desin yalnzca sze dkme olur, bir dnce sreci olur. 'Tanr' szc Tanr deildir. Tanr dncesi Tanr deildir. Hi dnce olmadnda, ancak o za man onun ne olduunu hissedersin, fark edersin. O konuda baka hibir ey sylenemez. Ancak ima edilebi lir. Tm imalar hataldr, nk hep si dolayldr. u kadar sylenebilir: Sen olma dnda -sen ancak arzu olmadnda olmazsn, sen arzu ile varsn; arzu senin var olman salayan besindir, arzu yakttr. Arzu, zlem, gelecek ol madnda ve sen olmadnda- o boluk varoluun doluluu olur. O bolukta tm varolu sana grnr olur. Sen o olursun. Bu yzden bolukla nasl yaana can sorma, ilk nce bo ol. Onun la nasl yaayacan sormann gerei yok. ylesine mutluluk vericidir. Var olan en derin mutluluk. Bolukla na sl yaayacan sorduunda, aslnda insann kendi ile nasl yaayacan sormu olursun. Ama sen kendini ta nmyorsun. Ona daha, daha fazla gir. Meditasyonda bazen bir tr bo luk hissedersin; bu gerek boluk deildir. Ben ona yalnzca bir tr boluk diyorum. Meditasyon yapar ken, baz anlarda, birka saniye iin,

Boluu Kefetmek |

261

dnce sreci durmu gibi hisse dersin. Balangta bu boluklar his sedilir. Ama sen dnce sreci dur mu gibi hissettiin iin, bu da yine bir dncedir, ince bir dnce s reci. Ne yapyorsun? ten ie, "D nce sreci durdu" diyorsun. Ama bu ne? Bu balam olan ikincil bir dnce sreci. Ve sen, "Bu bo luk." diyorsun. "imdi bir ey ola cak" diyorsun. Bu ne? Yine yeni bir dnce sreci. Bu bir daha olduunda onun kur ban olma. Belli bir sessizlik kt n hissettiinde, onu sze dkme, nk onu yok etmi olursun. Bek le... Bir eyi deil... Yalnzca bekle. Hibir ey yapma. "Bu boluk" de me. Sylediin an onu yok etmi olursun. Yalnzca ona bak, iine ile, onunla yzle, ama bekle... Sze dkme. Ne bu tela? Sze dkerken zihin yine farkl bir ynden katlm olur ve sen aldanrsn. Zihnin bu oyu nuna kar uyank ol. Balangta bu olacaktr, bu yz den her olduunda yalnzca bekle. Tuzaa dme. Hibir ey syleme... Sessiz kal. O zaman girersin ve o za man geici olmaz, nk gerek boluu bir kez tanynca onu kaybedemezsin. Gerek kaybedilemez; ni telii budur. Bir kez isel hzineyi tanynca, bir kez en derin znle temasa ge ince, o zaman eylem iinde hareket edebilirsin, o zaman ne dilersen ya pabilirsin, o zaman sradan, dnyevi bir yaam yaayabilirsin, ama boluk seninle kalr. Onu unutamazsn. O ieride devam eder. Mzii iitilir. Her ne yapyorsan, bu yalnzca e perde olur; ieride sen yine bo ka lrsn. Ve eer ieride bo kalabilirsen, yaptklarn yalnzca eperde kalrsa, ne yaparsan yap ilahi olur, ne yapar

san yap, ilahi olann niteliini kaza nr, nk artk o senden gelmemek tedir. Artk o dorudan asl boluk tan, asl hilikten gelmektedir. O za man konuursan, o szler sana ait deildir. Muhammed unlar syler ken kastettii buydu: "Bu Kuran be nim tarafmdan sylenmedi. Baka biri benim araclmla konumu gi bi bana geldi." O isel boluktan gel miti. unu sylerken Hindularn kastettii budur: "Vedalar insan tara fndan yazlmamtr, onlar insan bel geleri deildir, onlar ilahidir, Tan r'nn kendisi konumutur." Bunlar, ok gizemli bir eyi syle menin simgesel yollar. Ve gizem u: Sen derinlemesine bo olduunda, ne yaparsan yap, ne dersen de sen den gelmez... nk sen artk yok sun. O boluktan gelir. Btn bu va roluun geldii ayn kaynaktan gelir. O zaman rahme, varoluun rahmine girmi olursun. O zaman szler sana ait deildir, o zaman eylemlerin sana ait deildir. Sanki sen yalnzca bir aletsin. Btnn aleti. Boluk yalnzca anlk olarak his sedilirse ve bir k akmas gibi ge lip giderse, gerek deildir. Ve eer o konuda dnmeye balarsan, ger ek olmayan bile kaybedilir. O anda dnmemek cesaret ister. Bildiim en byk kontrol budur. Zihin ses sizletiinde ve sen bo kaldnda, dnmemek iin ok byk cesaret gerekir, nk zihnin tm gemii kendini dayatr. Tm mekanizma, "imdi dn!" der. nce ekillerde, dolayl yollardan, gemi anlar seni dnmeye zor lar. Eer dnrsen geri gelmi olursun. O anda sessiz kalabilirsen, hafza ve zihnin mekanizmas yzn den batan kmazsan... Gerekte eytan budur: Seni batan karan kendi zihnin. Ne zaman bo kalsan,

262

OSHO

Srlar

Kitab -2

zihin seni batan karr ve dne cek bir ey yaratr. Dnmeye ba larsan gerilemi olursun. En byk ustalardan biri, Bodhidharma in'e gittiinde pek ok mrit evresinde toplanm. lk Zen ustas oymu. Daha sonra ba mridi ola cak bir mrit gelmi ve yle demi: "imdi tamamen bo kaldm." Bodhidharma hemen ona tokat atm ve demi ki: "imdi git ve bu boluu da at! imdi bolukla dol

dun. Bunu da at. Ancak o zaman ger ekten bo kalrsn." Anladn m? Boluk fikri ile dola bilirsin. O zaman o zerinde szlr, bulut olur. Bodhidharma demi ki: "Bu boluu da at ve bana ondan sonra gel." Bo olduunu sylyor san bo deilsin. Bu 'bo' szc anlaml olmu ve sen onunla dolmusundur. Ben de aynsn sana sylyorum: Bu boluu da at!

Boluu Kefetmek |

263

ikinci Soru:
Osho, dnmden ve insan zihninin deimesinden, insan bilincinin bilinstne dnmesinden bahsettin ve tinselliin varolusal bir deney olduunu syledin. Ama dn gece egonun sahte bir varlk olduunu, ierii ve gereklii olmadn syledin. O zaman, bu tm tinsel deneyim, varolusal olmayan egonun varolusal dnm olduu anlamna m geliyor?

Hayr. Tinsel dnm egonun dnm deildir; onun z lerek kaybolmasdr. Sen egoyu d ntrmeyeceksin; nk nasl d nrse dnsn ego yine ego ola rak kalr. Daha stn, daha rafine, daha kltrl olabilir, ama ego yine ego olarak kalr. Ve daha kltrl iken daha zehirli olur. Daha incelikli iken o lde avucunda olursun, nk onun farkna varamazsn. y lesine kaba bir egonun farkna bile varmazsn. ncelikli olduu zaman onun farknda olmazsn; olaslk yok tur. Egoyu rafine etmenin yollar var dr, ama o yollar tinsellie dair deil dir. O yntemlerde ahlak vardr. Ah lak ile din arasndaki fark budur. Ah lak egoyu rafine etmenin yntemle rinde bulunur; ahlak saygnlkta var dr. Bu yzden birine yle deriz: Bunu yapma. Bunu yaparsan, say gnln tehlikeye girer. Bunu yapma. Bakalar senin hakknda ne d nr? Bunu yapma. erefin kirlenir. Bunu yaparsan herkes sana sayg du yar."

Tm ahlak senin egona, incelikli bir egoya dayanr. Din egonun dn m deildir, bir aknlktr. Egoyu brakrsn yalnzca. Ve onu yanl ol duu iin brakmazsn. Bu ayrm ha trla. Ahlak hep yle der: "Yanl olan brak ve doru olan yap." Din der ki: "Sahte olan brak... Yanl olan deil, sahte olan. Gerekd olan brak, geree gir." Tinsellikte deer, 'gerek'tir, doru' deil. n k dorunun kendisi sahte olabilir ve sahte bir dnyada bizim yanlla ra kar kmak iin sahte dorulara ihtiyacmz olur. Tinsellik egonun dnm deil dir, o bir aknlktr. Egonun tesine geersin. Ve bu teye gei aslnda bir uyantr; egonun var olup olma dn grmek iin derin bir uyank lktr. Eer varsa, eer bir paraysa, benliinin gerek bir parasysa, onun tesine geemezsin. Eer sah teyse, ancak o zaman aknlk mm kndr. Dten uyanabilirsin. Ger eklikten uyanamazsn. Yoksa uya nabilir misin? Bir d aabilirsin, ama gereklii aamazsn.

264

OSHO

Srlar

Kitab -2

Ego sahte bir varlktr. Peki, ego sahte bir varlktr derken neyi kaste diyoruz? Onun srf sen onunla yz lemediin iin var olduunu kaste diyoruz. Onunla yzleirsen, o var ol maz. O senin cehaletinde vardr; sen farknda olmadn iin vardr. Fark na varrsan orada olmayacaktr. Far kna varyorsan ve bir varlk srf sen farkna vardn iin kayboluyorsa, bu onun sahte olduu anlamna ge lir. Farkndalkla gerek aa kar ve sahte kaybolur. Bu yzden "egonu brak" demek de doru deildir... nk ne zaman egonu brakman sylense, bu, ego nun bir ey olduu ve onu brakabi lecein duygusunu verir. Egoyu at mak iin mcadele etmeye bile ba layabilirsin. Tm aba sama olur. Onu atamazsn, nk ancak bir ger eklik atlabilir. Onunla savaamazsn. Bir glgeyle nasl savaabilirsin? Eer savamaya kalkarsan, hatrla, alt edilirsin. Glge ok gl oldu undan deil, glge olmadndan; onu alt edemezsin. Kendi aptalln seni alt eder. Bir glge ile savarsan kazana mazsn... Bu kesindir. Alt edilirsin. Bu da kesindir, nk savata sen kendi enerjini harcarsn. Glge ok gl olduundan deil, glge olma dndan. Sen kendinle savayor, enerjini boa harcyorsun. Sonra yo rulur, dersin. Glgenin kazandn ve senin yenildiini dnrsn... Glge yoktu, hi olmad. Ego ile sa varsan kaybedersin. Tersine, onun nerede olduunu bulmaya al. in imparatoru, Bodhidharma'ya, "Zihnim ok huzursuz. Daima isel bir kargaa iindeyim. Bana biraz hu zur ver ya da bana isel sessizlie nasl girebileceimin srrn ver" de mi.

Bodhidharma yle demi: "Sa bah erkenden, saat drtte, kimse yokken gel. Ben burada, kulbemde yalnzken gel. Ve unutma, huzursuz zihnini de yannda getir. Onu evde brakma." Kral ok rahatsz olmu, "Huzur suz zihnini yannda getir. Onu evde brakma, aksi halde kimi susturaca m? Onu kprtsz klacam, ama sen getir onu! Sakn unutma" diyen bu adamn deli olduunu dnm. mparator gitmi, ama ncekin den de huzursuzmu. Bu adamn bir bilge olduunu ve ona bir anahtar vereceini dnyormu, ama sy ledikleri ok aptalca gelmi... nsan zihnini nasl evde brakrm? Uyuya mam. Bodhidharma'nn gzleri ve ona bakma tarz... Hipnotize ol mu... Sanki bir mknats ekiyor mu. Btn gece uyuyamam ve sa baha kar drtte hazrlanm. Asln da gitmek istemiyormu, nk bu adam deliymi. Ve bu kadar erken bir saatte, hava daha aydnlanma dan, kimse yokken gitmek... Bu deli her eyi yapabilirmi. Ama yine de yle ekiliyormu ki oraya, elinde olmadan gitmi. Ve Bodhidharma'nn sorduu ilk ey... Asas elinde, kulbesinin nnde oturuyormu ve demi ki: "Tamam. Demek geldin. Huzursuz zihnin nere de? Onu da getirdin mi? Onu sustur maya hazrm." mparator, "Sen ne den bahsediyorsun? nsan zihnini nasl unutur? O daima orada" demi. Bodhidharma yle demi: "nere de? Nerede o? Gster bana ki sustu raym, sen de geri dn." mparator: "Ama o nesnel bir ey deil. Onu sana gsteremem, onu elime alamam. O iimde." Bodhidharma demi ki: "Tamam, gzlerini kapat ve nerede olduunu bulmaya al. Ve tuttuun an gzle

Boluu Kefetmek |

265

rini a, bana syle. Ben onu kprtsz klaym." O sessizlikte, bu deli adamn ya nnda, imparator gzlerini kapam. Denemi, denemi. Korkuyormu da, nk Bodhidharma asas ile oturu yormu... Her an vurabilirmi. Dene mi, denemi, denemi. Her yere bak m, benliinin her kesine, her bu cana... Huzursuz olan o zihin nere de? Ne kadar ok bakarsa, huzursuz luunun kaybolduunun o kadar ok farkna varm. Ne kadar aramaya a lrsa... Tpk bir glge gibi, orada de ilmi. ki saat gemi, adam ne olduu nun farknda bile deilmi. Yz ses sizlemi, Buda heykeli gibi olmu. Sonra ykselen gnele birlikte Bod hidharma demi ki: "imdi gzlerini a. Bu yeter. ki saat olmas gerekti inden de fazla. imdi bana onun nerede olduunu syleyebilir mi sin?" mparator gzlerini am. Bir in sann olabilecei kadar sessizmi. Bodhidharma'nn nnde eilmi, "Sen oktan susturdun onu'' demi. mparator Wu bunu biyografisin de yle yazm: "Bu adam mucizevi, byl. Hibir ey yapmayarak zihni mi susturdu. Ve ben de hibir ey yapmadm. Yalnzca kendi iime gir dim ve onun nerede olduunu bul maya altm. O haklyd elbette: lk nce nerede olduunu bul. Srf onu bulma abas. Sonra orada yoktu." Egoyu bulamazsn. eri girersen, onu ararsan, onu orada bulamaya caksn. O hi var olmad. O yalnzca baka bir eylerin yerine konan sah te bir ey. Bir faydas var, ite bu yz den icat ettin onu. nk sen gerek benliini, gerek merkezini bilmiyor sun ve bir merkez olmadan ilev gs termek zor olduundan bir kurgu,

kurgusal bir merkez yarattn ve onun aracl ile ilev gsterdin. Gerek merkez gizli. Sen sahte bir merkez yarattn. Ego sahte bir mer kezdir, baka bir eyin yerine geen bir merkezdir. Bir merkez olmadan var olmak, ilev gstermek zordur. Senin ilev gstermek iin bir merke ze ihtiyacn var. Ve gerek merkezini bilmiyorsun, bu yzden zihin sahte bir merkez yaratt. Zihin yedekler ya ratmak konusunda ok yeteneklidir. Sen gerei bulamazsan sana hep bir yedek verir, nk aksi halde delirir sin. Bir merkez olmadan delirirsin. Darmadan olursun, parampara olursun; birlik olmaz. Bu yzden zi hin sahte bir merkez yaratr. Tpk d grmek gibidir. Susad n dlersin. Bu susuzluk younla rsa uykun blnr, nk o zaman kalkp su imen gerekir. Bunun yeri ne zihnin bir ey verir: Zihin bir d yaratr. Kalkman gerekmez, uykunun blnmesi gerekmez... Su itiini dlersin. Buzdolabndan su alp iti ini dlersin. Zihin gerek su yerine bir ey vermitir sana. yi hisseder sin. Gerek susuzluk giderilmemitir, yalnzca aldatlmtr. Ama sen su itiini hissedersin. Artk uyuyabilir sin; uyku blnmeden srer. Dlerde zihin uykuyu korumak iin durmakszn sana bir eyler vermektedir. Ve sen uyankken de ayns olmaktadr. Zihin akln koru mak iin sana bir eyler vermekte dir; aksi halde parampara olur, da lrsn. Gerek merkez bilinmedii sre ce egonun ilemesi gerekir. Gerek merkez bir kez bilinince su d gr meye gerek yok. Gerek suyun varsa onu iebilirsin. Onun hakknda d grmeye gerek yoktur. Meditasyon seni gerek merkezine getirir. Ve bu

266

OSHO

Srlar

Kitab -2

nun gereklemesi ile, sahtenin fay dall ortadan kalkar. Ama bu bilinte tutulmaldr. Ego senin gerek merkezin deildir. An cak o zaman gerek arayna bala yabilirsin. Ve tinsellik egonun dn m deildir. O dntrlemez. O

gerekddr, yoktur. Onunla hibir ey yapamazsn. Farknda, uyank isen, onu kendi iinde izliyorsan, o kaybolur. Srf farkndalk alevi saye sinde, tinsellik orada deildir. Tinsel lik aknlktr.

Boluu Kefetmek |

267

nc Soru:
Osho, ego gerekd ise, o zaman bu, bilinsiz zihin, beyin hcrelerinde anlarn birikmesi ve tinselliin ana konu su olan dnm sreci, bunlarn da gerekd oldu u, bir d sreci olduu anlamna gelmez mi?

Hayr.

Ego

gerekddr;

beyin

hcreleri gerekd deildir. Ego gerekddr; anlar gerekd deildir. Ego gerekddr; dnce sreci gerekd deildir. Dnce sreci bir gerekliktir. Anlar gerek tir, beyin hcreleri gerektir, bede nin gerektir. Bedenin gerektir, ru hun gerektir. Bunlar iki gerekliktir. Ama ruhun bedenle zdeletii za man ego oluur... Bu gerekddr. Tpk yledir. Bir aynann nn de duruyorum: Ben gereim, ayna gerek, ama aynadaki yansma ger ek deil. Ben gereim, ayna da gerek, ama aynadaki yansma yal nzca bir yansma, bir gereklik de il. Beyin hcreleri gerek, bilin ger ek, ama bilin ie kart, beyin hcrelerine baland, onlarla z deletii zaman ego oluur. O ego gerekddr. Bu yzden uyandnda, aydnlan dnda, hafzan kaybolmaz. Hafza orada kalr. Gerekten de, kristal ka dar berrak olur. O zaman daha do ru iler, nk sahte egonun yaratt rahatszlk olmaz. Dnce sre cin de kaybolmaz. Tersine, ilk defa dnmeyi baarabilirsin. Bundan nce yalnzca bir eyler dn alyor

dun. Sonra gerekten dnmeyi ba arrsn. Ama o zaman sen efendi olursun, dnce sreci deil. nceden, dnce sreci efen diydi. Sen o konuda hibir ey yapamyordun. O kendi bana sryor du; sen yalnzca bir kurbandn. Uyu mak istiyordun ve zihin dnmeye devam ediyordu. Sen onu durdur mak istiyordun, ama o durmuyordu. Gerekten de sen onu durdurmak iin ne kadar abalarsan, o da o ka dar inat oluyordu. O senin efendindi. Aydnlandnda da orada olacak, ama o zaman o ara olacak. Ne za man ona ihtiya duysan onu kullana bileceksin. htiya duymadnda, bi lincinde kalabalk yapmayacak. arlabilecek ve sonra durdurulabile cek. Zihin hcreleri orada olacak, be den orada olacak, hafza orada ola cak, dnce sreci orada olacak. Tek bir ey orada olmayacak: Ben duygusu! Bunu anlamak gtr. Buda yrr, Buda yer, Buda uyur, Buda hatrlar. Hafzas vardr, beyin hcreleri harika bir ekilde ilemek tedir. Ama Buda yle demitir: "Ben yryorum, ama iimde kimse yr myor. Ben konuuyorum, ama iim de kimse konumuyor. Ben yiyorum,

268

| OSHO -

Srlar

Hitab 2

ama iimde kimse yemiyor." sel bi lin artk ego deil. Bu yzden Buda ackt zaman, senin gibi hissede mez. Sen, "Ben am" diye hisseder sin. Buda ackt zaman yle hisse der: "Beden a. Ben yalnzca bile nim." O 'bilen', ben duygusundan yoksundur. Ego sahte bir varlktr, tek sahte varlktr... Baka her ey gerektir. ki gereklik buluabilir ve bu bulu mada nc bir st-olgu yaratlabi lir. ki gereklik bulutuu zaman sahte bir ey olabilir. Ama sahte an cak bilin varsa olabilir. Bilin yoksa, sahte olamaz. Oksijen ve hidrojen buluur: Sahte su olamaz. Sahte an cak sen bilinliyken olur, nk an cak bilin hata yapabilir. Madde hata yapamaz, madde sahte olamaz. Mad de hep dorudur. Madde aldatamaz, aldanamaz. Yalnzca bilin aldanabi lir. Bilin varken hata yapma olasl vardr. Ama bir eyi daha unutma: Mad de her zaman gerektir, asla sahte deildir, ama asla doru da deildir. Madde dorunun ne olduunu bile mez. Hata yapamyorsan, dorunun ne olduunu da bilemezsin. Ayn an da iki olaslk alr. nsan bilinci ha ta yapabilir, hata yaptn bilebilir ve hatadan uzaklaabilir. Gzellii bura dadr. Tehlike vardr, ama tehlike ol maldr zaten. Her bymede yeni tehlikeler belirir. Madde iin tehlike yoktur. u ekilde bak: Ne zaman yeni bir ey varoluun iinde byse, yeni

bir ey evrimlese, onunla birlikte tehlike de var olur. Bir ta iin tehli ke yoktur. Kk bakteriler vardr. O bakterilerde cinsellik, insan ya da hayvanlarda olduu ekliyle bulun maz. Onlar yalnzca bedenlerini b lerler. Bir bakteri byd zaman, belli bir lde byd zaman, bedeni otomatik olarak ikiye bl nr. Ana beden ikiye blnr. Artk iki bakteri vardr. O bakteriler sonsu za dek yaayabilir... Doum olmad ndan lm de yoktur. Ve tersi de olur. Besin yoksa, iki bakteri yaklar, yaklar ve bir olur lar, bedenleri bir olur. Doum yok, lm yok. Cinsellikle doum iin ii ne girmitir; doumla lm iin iine girmitir; doumla bireysellik, ego iin iine girmitir. Her bymenin kendi potansiyel tehlikeleri vardr, ama onlar gzeldir. O tehlikelere dmenin gerei olma dn anlayabilirsin ve sen onlar aabilirsin. Ve atn zaman olgunla rsn, daha byk bir senteze ular sn. Kurban dersen, daha byk senteze eriilmez. Tinsellik zirvedir, her tr byme nin son, nihai sentezidir. Sahte alr ve gereklik sourulur. Yalnzca ger ek kalr; tm sahtelikler geride ka lr. Ama bedenin gerekd olduu nu dnme. Gerektir. Beyin hcre leri gerektir, dnce sreleri ger ektir. Yalnzca bilin ile dnce s reci arasndaki iliki gerekddr. O bir badr. zemezsin. Ve zd n an kapy amsndr.

Boluu Kefelmek |

269

Son Soru:
Osho, insan, giritii tinsel arayn egosunu yceltme olmadn, gerek dinsel aray olduunu nasl anlayabilir?

Eer bilmiyorsan, eer akln kar msa, iyi bil ki bu egoyu ycelt medir. Kafan kark deilse, bunun gerek olduunu iyi biliyorsan, hi kargaa yoksa, o zaman gerektir. Ve bu birini aldatma sorunu deildir. Bu insann kendini aldatp aldatma d sorunudur. Akln karmsa, kuku iindeysen, bu egoyu ycelt medir, nk gerek aray oraday ken kuku olmaz. man olur. Baka bir ekilde anlataym. Ne zaman bu tr sorular dile getirsen, bu kargaa yanl yolda olduunu aka gsterir. Biri bana geliyor ve "Syle bana. Meditasyonumun derin olup olmadn bilmiyorum" diyor. Ben de yle diyorum: "Eer deri ne gidiyorsa, gelip bana sormann hi gerei yok. Derinlik yle bir dene yimdir ki bilirsin. Ve eer derinliini bilemiyorsan, kim bilecek? Yalnzca derinlii hissetmediin iin gelip ba na soruyorsun. Bir bakasnn doru lamasn istiyorsun. Eer ben, 'Evet, meditasyonun ok derinlere gidiyor.' dersem, ok iyi hissedersin... Bu egoyu yceltmedir." Hasta olduunda, hasta olduunu bilirsin. Bazen hastalk ok ok gizli olabilir. Sen onun farknda olmayabi lirsin. Ama tersi asla olmaz: Tama men salklyken bunu bilirsin. Asla sakl deildir. Salklyken bunu bilir sin. Hastalnn farknda olmayabilir sin, ama salkta -eer salklysan-

farknda olursun, nk salk olgu su bir iyilik hissidir. Sen saln hissedemiyorsan, kim hissedecek? Has taln iin, ne tr hastaln olduu nu syleyecek uzmanlar olabilir; sa na saln syleyecek uzman yok. Gerek de yok. Ama salkl olup ol madn soruyorsan, salkszsn; bu kadar kesin. Akl karkl bunu gsterir. Bu yzden tinsel aray iindey ken, bu egoyu yceltme mi, yoksa gerek bir aray m, bilirsin. Bu akl karkl bunun gerek bir aray ol madn gsterir; bu bir tr ego y celtmedir. Egoyu yceltmek nedir? Sen gerek olgu ile daha az ilgilenmektesindir; sen ona sahip olmakla daha fazla ilgilenirsin. nsanlar bana geliyor ve yle di yor: "Bize kundalininin ykselip yk selmediini syle." Onlar kundalini ile ilgilenmezler, gerekte ilgilen mezler; onlarn dorulanmaya ihti yalar vardr. Bazen oyun oynarm ve yle derim: "Evet, kundalinin ykselmi." O kadar mutlu olurlar ki! O kii byk kasvet ve hzn iinde gelmi ve ben, "Evet, kundalinin uyanm" dediimde bir ocuk gibi mutlu oluyor. Mutluluk iinde gider ve tam odamdan karken onu geri arrm ve yle derim: "Ben yalnzca oyun oynuyordum. Bu gerek deil. Sana hibir ey olmad." Yine hznlenir.

270

OSHO

Srlar

Kitab -2

O aslnda uyanla ilgilenmemekte dir; o yalnzca Kendini iyi hissetmek le ilgilenmektedir: Kundalinisi uyan d zaman bakalarndan stn ol duunu hissedebilir. Bunca szde guru bu ekilde in sanlar smrr durur; nk sen egon iin varsn. Onlar sana onay ve rebilir, sana, "Evet, sen uyandn. Sen Buda oldun" diyebilirler. Sen bunu inkr etmezsin. Ben bunu on kiiye sylesem, on kiinin dokuzu inkr etmez. Yalnzca mutlu hissederler. Onlar, uyandklarn syleyecek bir guru aray iindeydiler. Sahte gurular senin ihtiyacn y znden vardr, nk hibir gerek guru bunu sana sylemez, sana onay vermez... nk her onay egonun bir talebidir. Onaya gerek yok. Tecr be ediyorsan, tecrbe ediyorsundur. Tm dnya reddetse bile, brak red detsinler. Hi fark etmez. Gerek de neyim oradaysa, kimin eritiini sy ledii, kimin erimediini syledii ne fark eder? nemsizdir. Ama nemsiz gelmez, nk senin temel arayn egodur. Sen her eye eriti ine inanmak istersin. Bu pek ok kez olur: Dnyada ba arsz olduunda, dnyada ac ekti inde, orada baar kazanamadn da ve hrslarnn tatmin edilmediini hissettiinde, hayatn geip gittiini hissettiinde tinsellie dnersin. Ay n hrs, imdi burada tatmin olmak ister. Ve burada tatmin olmas kolay dr... Kolay, nk tinsellikte kendini kolayca kandrabilirsin. Gerek dn yada, madde dnyasnda, o kadar kolay kandramazsn. Fakirsen, nasl zenginmisin gibi yaparsn? Rol yapsan da kimse al danmaz. Sen zengin olduun konu sunda srar edersen tm toplum, evrendeki kalabalk senin delirdii ni dnr.

Kendisini Eitmen Jawaharlal Nehru zanneden bir adam tanyor dum. Ailesi, dostlar, herkes onu ik na etmeye alt: "Byle samalklar syleme, aksi halde delirdiini sana caklar." Ama o dedi ki: "Ben samalam yorum. Ben Eitmen Jawaharlal Neh ru'y um." "Jawaharlal Nehru" diye imza at maya balad. Piskoposluk blgeleri ne, memurlara, vergi memurlarna, komisyon yelerine telgraflar gnde riyor, "Geliyorum... Eitmen Jawa harlal Nehru" diyordu. Yakalanp evinde zincire vurulma s gerekti. Onunla grmeye gittim. Benim kymde yayordu. Dedi ki: "Sen anlay sahibi birisin. Sen anla yabilirsin. Bu aptallar, kimse beni an lamyor... Ben Eitmen Jawaharlal Nehru'yum." Ben de, "Evet, ben de bu yzden seninle grmeye geldim. Sen bu aptallardan korkma, nk senin gi bi byk adamlar hep ac ekmiler dir" dedim. "Doru" dedi. ok mutlu oldu. "Beni anlayabilen tek kii sensin. B yk adamlarn ac ekmesi gerekir." D dnyada, sen kendini kandr maya alrsan delirdiin dnlr, ama tinsel dnyada ok kolay olur. Kundalininin ykseldiini syleyebi lirsin. Srf srtnda belli bir ar var di ye, kundalinin ykselmi olur. Srf beynin biraz dengesiz hissediyor di ye, merkezlerinin aldn hisseder sin. Daima ban aryor diye, n c gzn aldn dnrsn. Al datrsn ve kimse hibir ey syle mez, kimse ilgilenmez. Ama sana, "Evet, yntem bu" diyecek sahte retmenler vardr. Ve sen ok mutlu olursun. Egoyu yceltmek, senin aslnda kendini dntrmekle ilgilenmedi

Boluu Kefetmek j 271

in anlamna gelir; sen yalnzca iddia etmekle ilgilenirsin. ddia etmek kolaydr, onu ucuza satn alabilirsin. Ve bu karlkl bir eydir. Bir guru, szde bir guru senin uyanm biri ol duunu syledii zaman, elbette o seni uyandrmtr, bu yzden bu guruya sayg gstermen gerekir. Bu kar lkl bir eydir. Ona sayg gsterir sin. Ve artk bu guruyu terk edemez sin, nk bu guruyu terk edersen uyanna, kundalinine ne olacak? Terk edemezsin. O guru da sana ba mldr, nk baka kimse senin uyandn dnmeyecektir. Terk edemezsin. Bu karlkl blftr. Eer gerekten aray iindeysen bu kolay deildir. Ve herhangi bir ta na ihtiyacn olmaz. Zor ve zahmet lidir; mrler alabilir. Ve ac verici dir, uzun bir acdr, nk ok eyin yok edilmesi, ok eyin almas, uzun sredir tadn zincirlerin krl mas gerekir. Bu kolay deildir. o cuk oyunu deildir. Zahmetlidir ve ac olacaktr, nk ne zaman sen dzenini deitirmeye balasan, eski olan her ey geride braklmaldr. Ve tm yatrmlarn eski zerinedir. Ac ekmen gerekir. Egonu bulmak iin ie baktnda ve bulamadnda, birlikte yaadn imgeye ne olacak? Sen hep ok iyi, ahlakl, yle ya da byle bir insan olduunu dnyordun... Buna ne olacak? Kendini arayp bulamadn da o iyi adam nerede olacak? Egon, kendin hakknda dndn onca eyi ima eder. Her ey ona dahildir. O kolayca bir kenara atabilecein bir ey deildir. O sensin, tm gemiin. Onu bir kenara attn zaman sfr gi bi olursun, sanki daha nce hi var olmamsn gibi. lk defa doarsn; hibir deneyim, hibir bilgi, hibir gemi olmadan... Tpk masum bir bebek gibi. Cesarete ihtiyacn vardr.

Gerek aray zahmetlidir. Egoyu yceltmek ok kolaydr. Kolaylkla yerine getirilebilir, nk aslnda hi bir ey yerine gelmez. nanmaya ba larsn; sana bir ey olduuna inan maya balarsn. Yalnzca bo yere za man, enerji ve mr harcyor olur sun. Bu yzden, eer gerekten bir ustann yanndaysan, o durmakszn seni tribinden ekip karacaktr. De lirmemen iin, dlerde dnmeye balamaman iin izlemek zorunda kalacaktr. O seni geri ekecektir. Bu ok, ok zor bir eydir, nk ne zaman geri ekilsen ustandan in tikam alrsn. "ylesine ykselmi tim, patlamann eiindeydim ve o, 'Hibir ey olmuyor. Yalnzca hayal gryorsun,' dedi." Yeryzne geri ekilmisindir. Gerek bir ustann mridi olmak zordur. Mritler hep ustalarna kar kmak ister, nk onlar kendi egolarn yceltmeye dalmlardr ve usta onlar bundan karmaya al maktadr. te bu mritler sahte usta lar yaratr. ylesine byk bir ihtiya iindedirler ki, ihtiyalarn karla yan herhangi biri ustalar olur. Ego nun bymesine yardmc olmak ko laydr, nk sen bunu istersin. Ego nun kaybolmasna yardmc olmak ok zordur. yi hatrla ve her gn, her an ara ynn bir egoyu yceltme olup ol madn kontrol et. Kontrol etmeye devam et. O ok nceliklidir ve ego nun yntemleri ok, ok, ok sinsi dir. Yzeyde deillerdir. Ego seni ie riden ynlendirir; derinlerden, bilinaltndan. Ama sen uyanksan, ego seni aldatamaz. Sen uyanksan, onun dilini renirsin, onun nasl bir his verdiini renirsin, nk o dai ma deneyim peindedir. Anahtar szck budur.

272

OSHO

Srlar

Kitab -2

Ego daima deneyim peindedir... Cinsel ya da tinsel, hi fark etmez. Ego unu, bunu tecrbe etmeye can atar: Kundaliniyi tecrbe etmeye, ye dinci bedeni tecrbe etmeye. Ego daima tecrbe peindedir. Gerek aray deneyim hrs deildir, nk her deneyim seni hayal krklna u ratr, seni hayal krklna uratmak zorundadr... nk her deneyim tekrar olacaktr. O zaman canna tak eder; o zaman yine, yeni bir deneyim istersin. Yeni aray egonda kalr. Meditas yon yaparsn ve eer yalnzca yeni bir heyecan elde etmek iin meditas yon yapyorsan, hayatn skclat iin meditasyon yapyorsan -sradan, tekdze hayatn canna tak ettiyse ve bu yzden biraz heyecan aryorsanonu elde edebilirsin; nk insan ne bulmaya alyorsa elde eder. Ac nn kayna budur... Ne arzularsan bulursun. Ve sonra piman olursun. Heyecan elde edersin. Sonra? Sonra o da canna tak eder. Sonra LSD ya da baka bir ey almak istersin. Son ra, srf yeni heyecan bulmak iin bir ustadan dierine, bir ashramdan di erine gezer durursun. Ego yeni deneyimler hrsdr. Ve her yeni deneyim eskiyecektir, n k yeni olan her ey eskir... Sonra yi ne... Tinsellik aslnda yeni deneyim aray deildir. Tinsellik insann ben liini aramasdr. Yeni deneyim de il... Mutluluk, esriklik aray bile de il... nk deneyim dsal bir ey dir; ne kadar isel olsa da, dsaldr. Tinsellik iindeki gerek benliin aranmasdr: Benim gerekliimin ne olduunu bilmeliyim. Ve o bilile, her tr deneyim hrs kaybolur. Ve o bilile, drt olmaz... Yeni deneyim lere alma drts olmaz. Asl isel gerekliin bilinmesi ile, her tr ara y sona erer.

Bu yzden deneyimler iin hare kete geme. Tm deneyimler yalnz ca zihnin hileleridir, tm deneyimler yalnzca katr. Meditasyon bir de neyim deildir, bir fark editir. Medi tasyon bir deneyim deildir; tersine, her tr deneyimin duruudur. Bu yzden, isel oluu gerekten ifade etmeye alanlar -rnein Budayle der: "Orada ne olduunu sor ma." Eer srar edersen, yle derler: "Orada hibir ey olmuyor." Sana meditasyonda hibir ey ol madn sylesem ne yaparsn? Me ditasyon yapmay brakrsn. Eer orada hibir ey olmayacaksa, ne faydas var?.. Bu senin egonu ycelttiini gsterir. Orada hibir ey olmadn sylesem, sen yle der sin: "Tamam, pek ok olu tandm, pek ok deneyim tandm ve her de neyim hayal krkl yaratt..." Bunu yaarsn ve sonra bunun hibir ey olmadn anlarsn. Sonra bir tekrar lama drts hissedersin ve sonra tekrar da can sknts yaratr. Sonra baka bir eye gidersin... mrlerdir bu ekilde hareket ediyordun; binler ce mrdr deneyim iin hareket ediyordun. "Deneyimi tandm. Artk yeni deneyim istemiyorum. Ben tec rbe edeni bilmek istiyorum." Tm vurgu deiir. Deneyim senin dnda bir eydir. Tecrbe eden senin benliindir. Ve gerek tinsellik ile sahte tinsellik ara sndaki fark budur: Eer deneyimi savunuyorsan, tinselliin sahtedir; eer tecrbe edeni bilmek istiyor san, o zaman gerektir. Ama o za man kundalini ile ilgilenmezsin, akralarla ilgilenmezsin, btn bu ey lerle ilgilenmezsin. Onlar olurlar, ama sen ilgilenmezsin, ilgi duymaz sn ve bu yan yollara girmezsin. Sen, mutlak yalnln iinde sen dnda hibir eyin kalmad isel merkeze

Boluu Kefetmek |

273

doru ilerlemeye devam edersin. Yalnzca bilin kalr, ieriksiz bilin. erik deneyimdir. Her ne tecrbe ediyorsan, bu ieriktir. Ac tecrbe ediyorum... O zaman bilincimin ieri i ac olur. Sonra zevk tecrbe ede rim... O zaman ierik zevk olur. Son ra can sknts tecrbe ederim... O zaman ierik can sknts olur. Ve sonra sessizlii tecrbe edebilirsin... O zaman ierik sessizlik olur. Ve

sonra mutluluu tecrbe edersin... O zaman ierik mutluluk olur. Bylece ierii deitirir durursun. Sonsuza dek yapabilirsin bunu, ama gerek olan bu deildir. Gerek olan, bu deneyimlerin ba na geldii kiidir... Can skntsnn, mutluluun bana geldii kii. Tinsel aray ne olduu deil, kime olduu dur. O zaman egonun domas olas l olmaz.

57. BLM

zgrlk Aray

-SUTRALAR-

84 Beden balln bir kenara at, ben'in her yerde olduunu fark et. Her yerde olan coku doludur. 85 Hilii dnerek, kstl-benlik zincirlerinden kurtul.

Yal bir doktor hakknda bir hi kye duydum. Bir gn asistan ona telefon etmi, nk b yk glk iindeymi... Hastas bouluyormu. Hastann boazna bir bilardo topu kam ve asistan ne yapacan bilemiyormu. Bu yzden yal doktora sormu: "imdi ne ya pacam?" Yal doktor, "Hastay bir ty ile gdkla" demi. Birka dakika sonra asistan yine telefon etmi, ok mutlu ve sevin liymi. "Tedavin mucizeler yaratt... Hasta kahkaha atmaya balad ve to pu tkrp att. Ama syle bana, bu olaanst teknii nereden ren din?" Yal doktor yle demi: "O anda uydurdum. Dsturum hep u olmu tur: Ne yapacan bilmiyorsan, bir ey yap." Ama meditasyon sz konusu ol duunda bu ie yaramaz. Ne yapaca n bilmiyorsan, hibir ey yapma; nk zihin ok girift, karmak ve narindir. Ne yapacan bilmiyorsan, hibir ey yapmamak daha iyidir; nk bilmeden ne yaparsan yap, zdnden daha fazla kargaa ya ratr. Hatta lmcl olabilir, intihar gibi olabilir. Zihin hakknda hibir ey bilmi yorsan onu yok edebilirsin, daha sonra tersine evrilemeyecek bir ey yapabilirsin. Gerekte hibir ey bil mezsin. Zihin yalnzca bir szcktr. Sen onun karmakln bilmezsin. Zihin varolutaki en karmak eydir; onunla karlatrlabilen hibir ey yoktur. Ve en narin eydir. Bu teknik ler ok derin bir bilgiye, insan zihni ile ok derin bir ilikiye dayaldr. Her teknik uzun tecrbelere dayaldr. Bu yzden unu hatrla: Kendi ba na hibir ey yapma ve iki teknii birbirine kartrma; nk ilevleri, yollar, temelleri farkldr. Ayn sonu

ca giderler ama yntem olarak tama men farkldrlar. Bazen tamamen zt bile olabilirler. Bu yzden iki teknii birbirine kartrma. Aslnda, hibir eyi kartrma. Teknii verildii ha liyle kullan. Onu deitirme, gelitirme; n k gelitiremezsin ve senin ona geti recein her deiim lmcl olur. Bir teknii yapmaya balamadan nce, onu anladna dair tamamen uyank ol. Akln karmsa ve tekniin ne olduunu gerekten anlamamsan, yapmamak daha iyidir; nk her teknik sende bir devrim yaratacaktr. Bu teknikler evrimsel deildir. Ev rimle kastettiim udur: Herhangi bir ey yapmazsan ve yalnzca yaama ya devam edersen, milyonlarca yl sonra meditasyon otomatik olarak sana gelir, milyonlarca mr sonra evrimleirsin. Zamann doal ak iinde, Buda'nn devrimle geldii noktaya gelirsin. Bu teknikler dev rimseldir. Gerekten de, onlar kestir medirler; doal deildirler. Doa seni Budala, aydnlanmaya gtrr... Bir gn ona gelirsin... Ama o zaman i doaya kalmtr; sen, ac iinde ya amaya devam etmek dnda o ko nuda hibir ey yapamazsn. ok uzun zaman alr; gerekten de, mil yonlarca sene ve mr alr. Din devrimseldir. Uzun bir sreci ksaltacak bir teknik verilir sana ve bununla sen bir srama yaparsn... Milyonlarca mrden kanman sa layacak bir srama. Tek bir anda milyonlarca sene ilerleyebilirsin. Bu yzden tehlikelidir. Doru anlamad n srece yapma. Kendi bana bir eyleri kartrma. Deitirme. lk nce teknii tamamen doru anla. Ancak anladktan sonra dene. Ve bu eski doktorun dsturunu kul lanma, ne yapacan bilmediin za man bir ey yapmaya kalkma. Hayr,

278

OSHO

Srlar

Kitab -2

hibir ey yapma. Yapmamak, her hangi bir eyi yapmaktan daha fayda l olacaktr. Bu byledir, nk zihin o kadar narindir ki bir eyi yanl ya parsan onu geri evirmek ok zor olur... Geri evirmek ok zor olur. Bir eyi yanl yapmak ok kolaydr, ama yanl geri evirmek ok zor dur. Bunu hatrla.

84. Teknik

Beden balln bir kenara at, ben'in her yerde olduunu fark et. Her yerde olan coku doludur.
Beden balln bir kenara at, ben'in her yerde olduunu fark et. her yerde olan coku doludur. Pek ok noktann anlalmas gereklidir. Bir: Beden balln bir kenara at. Bedenle derin bir ballk vardr. Bu olmak zorundadr, bu doaldr. Sen ta batan beri, mrlerdir bedende yayorsun. Bedenler deiti, ama sen hep bir bedendeydin, hep bedenlemitin. Bedenlememi olduun belli an lar, belli zamanlar oldu; ama sen bi lincinde deildin. Bir bedenden ld n zaman, bilinsiz olarak lrsn ve sonra bilinsiz kalrsn. Sonra bir kez daha, yeni bir bedende doar sn; ama o zaman da bilinsiz olur sun. Bir lm ile dier doum arasn daki boluk bilinsizdir, bu yzden bedensizken nasl hissettiini bile mezsin. Bedensizken kim olduunu bilmezsin. Sen yalnzca tek bir olgu bilirsin ve o da bedenleme olgusu dur; sen hep kendini bir beden ola rak bildin. Bu o kadar uzun sredir, kesinti siz olarak devam ediyor ki, beden den farkl olduunu unuttun. Bu bir unutkanlk... Doal, bu koullar altn da olmas zorunlu... Dolaysyla ba

lanma gerekleti. Beden olduunu hissediyorsun... Balanma bu. Be denden baka bir ey olmadn, be denden fazla bir ey olmadn his sediyorsun. Bu noktada bana katl mayabilirsin; nk defalarca beden olmadn, ruh olduunu, benlik ol duunu dndn. Ama bu senin bi liin deil, bu yalnzca iittiin, oku duun, bilmeden inandn bir ey. Bu yzden yaplmas gereken ilk ey, aslnda senin bildiinin bu oldu u gereini fark etmek... Senin be den olman. Kendini aldatma, nk aldatmak ie yaramaz. Beden olma dn zaten bildiini dnyorsan, o zaman ball bir kenara atamaz sn; nk aslnda senin iin bir ba lanma yok, sen zaten bilmektesin. O zaman zlemeyecek pek ok g lk kar. Daha batan bir gln zlmesi gerekir. Bir kez balangc kaybedersen, onu asla zemezsin; yine baa dnmen gerekir. Bu yz den iyi hatrla ve kendini bedenden baka bir ey olarak bilmediini iyi fark et. Bu ilk temel fark editir. Bu fark edi orada deildir. Senin zihnin iittiklerinle puslanm; zihnin bakalarnn bilgileri ile koullan m... dn alnm, gerek deil... Sahte olduundan deil... Bunu sy lemi olanlar biliyordu... Ama senin iin, kendi deneyimin olmad sre ce sahtedir. Bu yzden ben ne za man bir eyin sahte olduunu syle sem, onun senin deneyimin olmad n kastediyorum. Baka biri iin doru olabilir, ama senin iin doru deildir. Ve bu anlamda doru birey seldir... O doru ancak sen tecrbe ettiinde dorudur; tecrbe edilme mise, doru deildir. Evrensel do rular yoktur. Her doru, doru olma dan nce bireysellemelidir. Bilirsin, duymusundur; bu bilgi nin parasdr, mirasnn parasdr...

zgrlk Aray |

279

Senin beden olmadn... Ama senin iin gerek deildir. lk nce bu ger ek olmayan bilgiyi bir kenara frlat. Kendini yalnzca beden olarak bildi in gerei ile yzle. Bu iinde b yk bir gerilim yaratacaktr... Srf bu gerilimi saklamak iin bu bilgiyi bi riktirdin. Beden olmadna inanp duruyorsun ve beden olarak yaama ya devam ediyorsun, bu yzden b lnmsn ve tm benliin gerekd , sahte olmu. Gerekten de bu paranoyaka bir durum. Beden olarak yaarsn ve ruh olarak dnr ve konuursun... O zaman bir mcadele, bir eliki olur ve o zaman sen daimi bir isel kargaa iinde, alamayan derin bir huzursuzluk iinde yaarsn. Bu yz den ilk nce ruh hakknda, benlik hakknda hibir ey bilmediin ger ei ile yzle. Senin tek bildiin be dendir. Bu senin iin ok huzursuzluk ve rici bir durum karacaktr ortaya. Giz lenmi olan her ey yzeye kacaktr. Beden olduun gereini fark edince, kelimenin tam anlamyla terlemeye balayacaksn. Beden olduun gere ini fark edince, ok huzursuz, ok tu haf hissedeceksin; ama bu duygunun yaanmas gereklidir, ancak o zaman bedene bal olmann ne demek ol duunu anlayabilirsin. retmenler bedene bal olma man gerektiini syler dururlar, ama temel eyi, bedene bal olmann ne olduunu bilmiyorsun. Bedene bal lk, bedenle derin bir zdelemedir, ama ilk nce zdelemenin ne ol duunu fark etmen gerekir. Bu yz den sana ruh olduun yanlsamasn veren her tr bilgiyi bir kenara koy. Tek bir ey bildiini ve onun da be den olduunu fark et. Bu nasl iinde gizli bir kargaa ve cehennem yaratr ve serbest brakr?

Beden olduunu fark ettiin an, ilk defa ball fark edersin. lk de fa bilincinde, domu olan bu bede nin, lecek olan bu bedenin sen ol duun gereini kavrarsn. lk defa bu kemiklerin sen olduun gerei ni kavrarsn. Sensin bu! lk defa bu cinselliin, bu fkenin sen olduu nu fark edersin. Bylece tm sahte imgeler geride kalr. Sen gerek olursun. Gereklik ac vericidir, ok ac ve rici... te bu yzden onu saklar duru ruz. Bu derin bir hiledir. Sen kendini benlik olarak dnr durursun ve holanmadn her eyi bedene bra krsn. Cinselliin bedene ait olduu nu, akn sana ait olduunu syler sin. Sonra sevecenliin sana ait olduunu; agzlln ve fkenin ise bedene ait olduunu sylersin. Sevecenlik benlie aittir ve zulm be dene aittir. Affedicilik benlie aittir ve fke bedene aittir. Bylece yanl, irkin bulduun her eyi bedene atar sn ve gzel bulduun her eyle z deleirsin. Bir blnme yaratrsn. Bu blnme senin balln ne olduunu renmene izin vermez ve balln ne olduunu renmediin srece, onun acsn, cehennemini ekmediin srece onu bir kenara brakamazsn. Nasl brakabilirsin ki? Bir eyi ancak hastalk olduu, ar bir yk olduu, cehennem olduu or taya karsa bir kenara brakabilirsin; ancak o zaman onu bir kenara bra krsn. Balln henz cehennem oldu unu gstermedi. Buda, Mahavira ne derse desin anlamsz. Onlar ball n cehennem olduunu syleyebilir ler, ama senin duygun bu deil. te bu yzden tekrar tekrar nasl ba koparacan, nasl basz olacan, balln tesine nasl geeceini so ruyorsun. Bu 'nasl' soruyorsun,

280

OSHO

Srlar

Kitab -2

nk sen balln ne olduunu bil miyorsun. Balln ne olduunu bil sen, basite Kurtulursun ondan. 'Na sl?' diye sormazsn. Evinde yangn ksa kimseye sor mazsn, bir ustaya gidip oradan nasl kacan sormazsn. Ev yanyor ol sa kp gidersin. Zaman kaybetmez sin. retmen aramazsn, yazmalara danmazsn. Oradan nasl kaca na dair yol semeye, hangi yntemi kullanacan semeye, doru kapy bulmaya almazsn. Evin yanarken btn bunlar anlamszdr. Balln ne olduunu anladnda, evin yan maktadr. Bir kenara brakabilirsin. Bu teknie girmek iin, ilk nce sahte benlik bilgisini atmal, bylece beden ballnn btnl iinde ortaya kmasn salamalsn. Bu ok zor olacaktr; onunla yzlemek derin bir endie ve strap yaratacak tr. Hi kolay olmayacaktr; zahmetli olacaktr; ama bir kez yzleince, onu bir kenara brakabilirsin. Bunu nasl yapacan sormaya da gerek yok. O kesinlikle bir yangndr, ce hennemdir. Ondan srayp kabilir sin. Bu sutra yle diyor:

Beden balln bir kenara brak, ben 'in her yerde olduunu fark et.
Ball bir kenara frlattn an da, her yerde olduunu fark edecek sin. Bu ballk yznden bedenle k stl olduunu hissediyorsun. Seni k stlayan beden deil; senin ona olan balln. Seninle gereklik arasnda engel oluturan beden deil; senin ona olan balln. Bir kez balln ne olduunu renince, artk orada olmaz, senin iin beden olmaz. Ter sine, tm varolu bedenin olur; be denin tm varoluun paras olur. O zaman ayr olmaz. Gerekten de bedenin sana gel mi, sana ulam varolutan baka

bir ey deildir. O sana en yakn va rolutur, o kadar... Ve sonra yaylma ya devam eder. Bedenin yalnzca onun en yakn kesidir ve tm varo lu oradadr... Yaylr durur. Bir kez balln orada deilken, senin iin beden yoktur ya da tm varolu be denin olur. Sen her yerdesin. Bedende sen bir yerdesin; beden yokken her yerdesin. Bedende belli bir uzamla snrlanmsn; beden yokken snrszsn. te bu yzden bi lenler bedenin hapishane olduunu syler. Beden hapishane olduun dan deil; aslnda, ballk hapisha nedir. Bir kez gzlerin bedene odak lanmaktan vazgeince, her yerde olursun. Bu sama grnr. Zihne gre be dendeki kimdir, bu sama grnr, delilik gibi gelir... nsan nasl her yer de olabilir? Gerekten delice gr nr. Nasl bir yerde olabilirsin? Bilin uzamsal bir kavram deildir. te bu yzden gzlerini kapatrsan ve be dende nerede olduunu bulmaya a lrsan, bulamazsn. Nerede olduu nu bulamazsn. Merkezde olduunu syleyen pek ok din, pek ok mezhep vardr. Ba zlar yrekte olduunu syler, baz lar zihinde olduunu syler, bazlar u ya da bu merkezde olduunu sy ler; ama iva senin hibir yerde ol madn syler. te bu yzden gz lerini kapatp nerede olduunu bul maya alsan, bilemezsin. Varsn, ama senin iin bir 'nerede' yok. Yal nzca varsn. Derin uykuda bedeninin farknda olmazsn. Varsn. Sabah uykunun ok derin, ok mutluluk verici oldu unu sylersin. inden geen derin mutluluun farkndaydn, ama bede nin farknda deildin. Derin uykuda neredeydin? ldn zaman nereye gideceksin? nsanlar devaml soru

zgrlk Aray |

281

yor: "nsan ld zaman nereye gi der?" Ama soru samadr, aptalca dr. Bizim bedenlemi bilincimizle ilgilidir; nk bir yerlerde olduu muzu dnrz, o zaman ld mzde nereye gideriz? hibir yere. ldn zaman hibir yerde ol mazsn, o Kadar. Belirli bir uzamla s nrl olmazsn, o kadar. Ama snrl olma arzusu duyuyorsan, yine snrl olursun. Arzun seni yeni snrlara g trr. Ama bedende olmadn za man hibir yerde deilsin ya da her yerdesin... Bu hangi szcn sana daha cazip geldiine baldr. Buda'ya sorarsan, o "hibir yer de" der. te bu yzden 'nirvana' sz cn semitir, nirvana hibir yer desin demektir. Tpk snm bir alev gibi... O zaman alevin nerede ol duunu nasl syleyebilirsin? O "hi bir yerde" der. Alev basite var olma y brakmtr. Buda olumsuz terimi kullanr... Hibir yerde. te nirvanann anlam budur. Bedene bal ol madnda nirvanadasn, hibir yer desin. iva olumlu terimi seer. O, "her yerde" der. Ama iki terim de ayn an lama gelir. Her yerdeysen, belirli bir yerde olamazsn. Her yerdeysen, bu hemen hemen, hibir yerde olduu nu sylemekle ayn eydir. Ama bedene balyz, snrl oldu umuzu hissederiz. Bu snrlama zi hinsel bir eylemdir; bu senin kendi yaptn bir eydir. Kendini herhangi bir eyle snrlayabilirsin. Sen ky metli bir elmassn. Benliin onunla snrl olabilir ve elmas alnrsa inti har edebilirsin ya da ldrabilirsin. Ne olmutur? Elmas olmayan bunca insan vardr: Hibiri intihar etmez, hibiri elmassz glk ekmez, ama sana ne olmutur? Bir zamanlar sen de elmasszdn; hi sorun yoktu. imdi yine elmassz-

sn, ama bir sorun var. Bu sorun na sl yaratld? Bu senin iin. Artk ba lsn, snrlsn. Elmas senin bedenin oldu. Artk onsuz yaayamazsn; on suz yaamak imknsz. Her nereye balanrsan, bu yeni bir hapis olur. Ve yaamda her yapt mz udur: Gittike daha fazla ba lant, iinde yaamak iin gittike da ha fazla zindan yaratrz. Sonra o zin danlar ssler, yuvaya benzetiriz ve sonra onlarn zindan olduunu tama men unuturuz. Bu sutra diyor ki, eer bedenle balanty bir kenara atarsan, "Ben her yerdeyim" fark edii gerekleir. Bir okyanus hissi gelir, bilincin meknsz var olur. Bilincin hibir yere balanmam halde var olur. Tpk gkyz gibi olursun, her eyi sarar sn; her ey senin iinde olur. Bilin cin sonsuz olasla genilemitir. Ve sonra sutra der ki:

Her yerle bir olan, coku doludur.


Bir meknla snrl iken ac iinde olursun, nk sen hep snrl oldu un yerden daha byktn. Ac bu dur... Sanki kendini kk bir tasa smaya zorluyormusun gibi; okya nus kk bir anaa smaya zorla nyor. Ac olacaktr. Ac budur ve ne zaman bu ac hissedilse, aydnlanma aray doar, Brahma aray doar. Brahma sonsuz olan demektir. Moka aray, zgrlk aray demektir. Kstl bedende, zgr olamazsn; bir yerdeyken kle olursun. Hibir yerde ve her yerde zgr olursun. nsan zihnine bak: Yn ne olur sa olsun, daima zgrle dorudur, zgrl aramaktadr. Bu siyasi z grlk olabilir, ekonomik zgrlk olabilir, dini zgrlk olabilir... Her ne ynde olursa olsun, insan zihni hep zgrlk arar. zgrlk en derin ihtiya gibi grnr. nsan zihni ne rede engel, klelik, snr bulsa, ona

282

OSHO

Srlar

Kitab -2

Kar savar. Tm insanlk tarihi bir zgrlk savadr. Boyutlar farkl olabilir. Bir Marx, bir Lenin, onlar ekonomik zgrlk iin savayorlard. Bir Gandhi, bir Lincoln, onlar siyasi zgrlk iin sa vayorlard. Ve binlerce, binlerce klelik vardr ve sava srmektedir. Ama bir ey kesindir: Bir yerlerde, derinlerde, insan durmakszn daha, daha fazla zgrlk aramaktadr. iva der ki, tm dinler der ki, si yasi olarak zgr olabilirsin, ama mcadele sona ermez. Yalnzca, bir tr klelik artk olmaz, ama orada baka pek ok tr klelik vardr ve siyasi olarak zgr olduun zaman dier kleliklerin farkna varrsn. Ekonomik klelikler sona erebilir, o zaman baka kleliklerin farkna va rrsn... Cinsel, psikolojik klelikle rin. Sen artk her yerde olduunu his setmeye ve bilmeye balayana dek bu mcadele bitmez. Her yerde ol duunu hissettiin an, zgrle ula lmtr. Bu zgrlk siyasi deildir, bu z grlk ekonomik deildir, sosyolojik deildir. Bu zgrlk varolusaldr. Bu zgrlk mutlaktr. te bu yz den ona moka, yani mutlak zgr lk deriz. Ve ancak o zaman coku dolu olabilirsin. Coku ya da mutlu luk, ancak sen tamamen zgr oldu unda mmkndr. Gerekten de tamamen zgr ol mak demek coku demektir. Coku bir sonu deildir, oluun kendisidir. Tamamen zgr olduunda coku dolu olursun, mutlu olursun. Bu mutluluk bir etki olarak olmamakta dr. zgrlk mutluluktur, klelik acdr. Kstl hissettiin an ac iinde olursun; nerede kstl hissedersen, ac ekersin. Kstsz hissettiinde ac kaybolur. Bu yzden ac engellerde

vardr ve mutluluk engelsiz toprak larda, engelsiz varoluta vardr. Ne zaman bu zgrl hisset sen, coku bana gelir. imdi bile, ne zaman belli bir zgrlk duygusu hissetsen, eksiksiz olmasa bile, co ku hissedersin. Birine k olursun: Belli bir coku, belli bir mutluluk ba na gelir. Neden olur bu? Gerekte, ne zaman birine k olsan, beden balln bir kenara atmsndr. De rin bir anlamda, artk dierinin bede ni senin bedenin olmutur. Artk kendi bedeninle snrl deilsin; ba ka birinin bedeni de senin bedenin olmutur, o da senin yuvan olmu tur, senin ikametghn olmutur. Bir zgrlk hissedersin. Artk dierine gidebilirsin ve dieri de sana gelebi lir. Kstl bir ekilde, bir engel ykl mtr. Sen ncekinden daha fazla ol musundur. Birine k olduunda, daha nce olduundan daha fazla olursun; ben liin artm, genilemi olur. Bilincin nceki gibi kstl deildir; yeni bir leme ulamtr. Akta belli bir z grlk hissedersin. Eksiksiz deildir ve eninde sonunda yine snrl hisse deceksin. Genilemi, ama yine de sonlu kalmsndr. Bu yzden ger ekten k olanlar eninde sonunda duaya balarlar. Dua, daha byk bir ak demek tir. Dua, tm varolua k olmak de mektir. Artk srr bilmektesin. Anah tar, gizli anahtar bilmektesin... Biri ne k oldun ve k olur olmaz bir kap ald ve engeller ykld ve en azndan bir kii iin benliin genile di, artt. Artk gizli anahtar biliyor sun. Tm varolua k olursan, be den olmayacaksn. Derin akta bedensiz olursun. Bi rine k olduunda kendini bir be den olarak hissetmezsin. Sevilmez ken, k deilken, kendini daha faz-

zgrlk Aray |

283

la beden olarak hissedersin, bede nin daha fazla farknda olursun. Be den bir yk olur; onu tamak zorundasndr. Sevilirken, beden arlk kaybetmitir. Sever ve sevilirken, yerekiminin zerinde etkisi olduu nu hissetmezsin. Dans edebilirsin, gerekten uabilirsin. Derin bir ekil de, beden artk yoktur... Ama bu ok kstl bir yoldur. Ayns sen tm varo lua k olduunda da olabilir. Akta, zerine bir coku gelir. Bu zevk deildir. Hatrla, coku zevk de ildir. Zevk sana duyular aracl ile gelir; coku sana duyusal olmamakla gelir. Zevk sana beden aracl ile gelir; coku sana bedende olmad nda gelir. Bir anlna beden kay bolduunda ve sen yalnzca bilin ken, o zaman coku sana gelir. Sen bedendeyken, zevk bana gelebilir. O hep bedendedir. Ac ve zevk, be den sayesinde mmkndr. Coku ancak sen bedende olmadnda mmkndr. Normalde de olur, tesadfen de olur. Mzik dinlemektesindir ve ani den yerekimi kaybolur. Mzie yle sine dalarsn ki bedeni unutursun. Mzikle dolarsn ve mzikle bir olur sun. Artk onun dinleyicisi deilsin: Dinleyen ve dinlenen bir olmutur. Yalnzca mzik kalr; sen artk olmaz sn. Genilemisindir. Artk mzik notalar ile szlmektesin, snrn yok. Notalar sessizliin iinde z lyor ve sen de onlarla birlikte ses sizliin iinde zlyorsun. Beden unutulmu. Beden ne zaman unutulsa, bilme den, bilinsiz olarak bir kenara frla tlr ve coku bana gelir. Tantra ve Yoga aracl ile bunu yntemli bir biimde yapabilirsin. O zaman bu bir tesadf olmaz; o zaman sen onun efendisi olursun. O zaman o senin bana geliyor olmaz; o zaman anah

tar ellerinde olur ve sen dilediin za man kapy aabilirsin. Ya da kapy sonsuza dek aarsn ve anahtar frla tp atarsn; kapy yine kapamann gerei yoktur. Coku sradan yaamda da olur, ama sen bunun nasl olacan bilmi yorsun. Her zaman sen beden olma dnda olur... Bunu hatrla. Bu yz den, ne zaman yine coku an hisset sen, o andaki beden misin, deil mi sin, farkna var. Beden olmayacak sn. Coku olduunda beden yoktur. Beden kaybolduundan deil... Be den kalr, ama sen ona bal olmaz sn. Ona bal olmazsn, ona balan m olmazsn. Dar sram olur sun. Mzik yznden sram olabilir sin, gzel bir gnbatm yznden sram olabilirsin, bir ocuun kah kahas yznden sram olabilirsin, k olduun iin sram olabilir sin. Sebep ne olursa olsun, bir anl na sram olursun. Bedenden d ar... Beden oradadr, ama bir kena ra atlmtr; sen ona bal deilsin. Kanat amsn. Bu teknik aracl ile, her yerde olan kiinin ac ekemeyeceini bilir sin; o cokuludur, o cokudur. Bu yzden ne kadar snrl olursan o ka dar ac iinde olursun. Genile, snr larn it ve elinden geldii her seferin de bedeni bir kenara brak. Gky zne bak, bulutlar szlmektedir: Bulutlarla hareket et, bedeni burada, yeryznde brak. Ve ay oradadr: Ayla hareket et. Her elinden geldiin de bedeni unut, frsat karma... Bir yolculua k. O zaman beden dn da olmann ne demek olduuna al rsn. Bu bir dikkat meselesidir. Ballk bir dikkat meselesidir. Bedene dik kat edersen bal olursun. Dikkat uzaklamsa, bal olmazsn.

284

OSHO

Srlar

Kitab -2

Bak, rnein: Bir spor alannda oyun oynuyorsun; hokey ya da voley bol ya da baka bir ey... Oyunun de rinlerine dalmken dikkatin beden de olmaz. Biri ayana vurur ve kan akmaya balar... Sen farknda olmaz sn. Ac oradadr, ama sen orada de ilsin. Kan akyor, ama sen bedenin dndasn. Bilincin, dikkatin topla uuyor olabilir, topla kouyor olabi lir. Dikkatin baka bir yerde. Oyun sona erer: Aniden bedene dnersin ve kan, ac oradadr. Bunun nasl ol mu olabileceini merak edersin... Ne zaman olmu, nasl olmu, nasl sen onun farkna varmadn... Bedende olmak iin dikkatinin orada olmas gerekir. Bu yzden ha trla: Dikkatin neredeyse, sen orada sn. Dikkatin bulutlardaysa, sen ora dasn. Dikkatin iekteyse, sen ora dasn. Dikkatin paradaysa, sen ora dasn. Dikkatin benliindir. Eer dik katin hibir yerde deilse, sen her yerdesin. Yani tm meditasyon sreci, dik katin hibir yerde olmad, onun bir hedefinin olmad bilin durumu iinde olmaktr. Dikkatin hedefi ol madnda, senin iin beden olmaz. Senin dikkatin bedeni yaratr. Dikka tin bedenindir. Dikkatin hibir yerde deilken, sen her yerde olursun... Coku bana gelir. Bana geldiini sylemek iyi deildir... Sen osun. Ar tk seni terk edemez; o senin benli indir. zgrlk cokudur, ite bu yzden zgrlk bu kadar zlenir.

desin ya da sen her yerdesin, zgr sn. Sen zgrlk olmusun. Bu ikinci sutra yle diyor:

Hilii dnerek -ya da hi d nmeyerek- kstl benlik kstlama larndan kurtul.


Dnmyorsan, kstl deilsindir. Dnmek sana bir kstlama ve rir ve pek ok kstlama tr vardr. Bir Hindusun... Bu sana bir kstlama verir. Hindu, Hindu olmak, bir d nceye, bir sisteme, bir dzene bal olmaktr. Bir Hristiyansn... Yi ne kstlanmsn. Dindar bir adam bir Hindu, bir Hristiyan olamaz. Eer biri Hindu ya da Hristiyansa, o kii dindar deildir... mknsz... nk bunlar dncedir. Dindar bir adam, dnmyor demektir; herhangi bir dnce ile, herhangi bir sistem ile, herhangi bir dzen ile kstlanmam demektir; zihinle kstlanmam, s nrszda yaayan biri. Belirli bir dncen olduunda, o dnce senin engelin olur. Gzel bir dnce olabilir... Yine de engel dir. Gzel bir hapishane yine de ha pishanedir. Altndan bir dnce ola bilir, ama hi fark etmez, yine de se ni hapseder. Ve ne zaman bir dn cen olsa ve ona balansan, daima bir bakasna kar olursun; nk sen birine kar olmazsan engeller var olamaz. Bir dnce her zaman bir nyargdr; her zaman lehinde ya da aleyhindedir. ok dindar bir Hristiyan varm. Bir iftiymi. Dostlar Cemiyeti ne aitmi, bir Quaker imi. Quakerlar iddetsizdir; sevgiye, dostlua inanr lar. Adam katr arabas ile ehirden kyne geliyormu ve aniden, gr nrde bir sebep olmadan, katr dur mu ve yerinden kprdamaz olmu. Adam denemi, katr Hristiyanca yollarla, ok dosta yollarla, iddet siz yollarla ikna etmeye alm.

84. Teknik

Hilii dnerek, kstl-benlik stlamalarndan kurtulur.

Benim sylediim de buydu. Dik katinin hedefi yoksa, sen hibir yer

zgrlk Aray |

285

Adam bir Quaker'm: Katr dvemezmi, ktleyemez, paylayamazm, ona kt szler kullanamazm; fkeyle dolmu, ama katr nasl dv meli? Onu dvmek istemi, bu yzden katra yle demi: "Doru dzgn davran, nk ben bir Quaker'm... Seni dvemem, seni paylayamam, sana iddetle davranamam... Ama hatrla, katr, seni Hristiyan olmayan birine satabilirim!" Hristiyanlarn kendi dnyalar vardr ve Hristiyan olmayanlar onla rn kartdr. Hristiyan biri Hristiyan olmayan birinin Tanr'nn krallna ulaabileceini dnemez. Bir Hin du, bir Cayna bakalarnn mutluluk lemine girebileceini dnemez... mknszdr. Dnce kstlama, en gel, snr yaratr ve lehine olmayan herkes aleyhine olarak kabul edilir. Benim tarafmda olmayan bana kar dr. Nasl her yerde olabilirsin? Hristi yanlarn yannda olabilirsin; Hristi yan olmayanlarn yannda olabilirsin. Hindularn yannda olabilirsin, ama Hindu olmayanlarn, Mslmanlarn yannda da olabilirsin. Dnce bir yerlerde aleyhine olacaktr... Birinin ya da bir eyin aleyhine. Eksiksiz ola maz. Hatrla: Dnce eksiksiz ola maz; ancak dncesizlik eksiksiz olabilir. kinci olarak: Dnce her zaman zihinden gelir, her zaman zihnin bir yan rndr. O senin tavrndr, spe klasyonundur, nyargndr; o senin tepkindir, formlasyonundur, kavra mndr, felsefendir, ama bal bana varolu deildir. O varolu hakknda bir eydir; varoluun kendisi deildir. Bir iek var. Onun hakknda bir ey syleyebilirsin; bu bir dnce dir. Onun gzel olduunu syleyebi lirsin, onun irkin olduunu syleye

bilirsin, onun kutsal olduunu syle yebilirsin; ama iek hakknda ne dersen de, bu iek deildir. iek senin dncelerin olmadan vardr ve sen ne zaman iek hakknda d nsen, seninle iek arasnda bir engel yaratrsn. iein senin dncelerine ihti yac yoktur. O vardr. Dncelerini brak. O zaman kendini iee bra kabilirsin. Bir gl hakknda ne der sen de anlamsz olacaktr, ne kadar anlaml gelirse gelsin anlamszdr. Senin sylediklerine ihtiya yoktur. Bu iee herhangi bir varolu ver mez. Seninle iek arasnda saydam bir tabaka yaratr, bir kstlama yara tr. Bu yzden ne zaman dnce ol sa, sen nlenmi olursun; varolua alan kap kapanm olur. Bu sutra yle diyor:

Hilii dnerek, kstl-benlik stlamalarndan kurtulur.

Dnmezsen, yalnzca var olur san, tamamen uyank, farknda olur san, dnce bulutlar olmazsa, k stlanmam olursun. Beden yalnzca beden deildir... Zihin daha derin bir bedendir. Beden maddeden oluur; zihin de maddeden oluur... ncelik li, daha rafine. Beden d katmandr, zihin i katmandr. Ve bedenden ay rlmak kolaydr. Zihinden ayrlmak daha zordur, nk zihinde sen da ha fazla kendinmi gibi hissedersin. Biri bedeninin hasta olduunu sylese alnmazsn. Ona o kadar bal deilsin; o senden biraz uzak ta. Ama biri zihninin patolojik, hasta olduunu sylese alnrsn. Adam sa na hakaret etmitir. Zihne daha ya knsn. Biri bedenin hakknda bir ey sylese bunu hogrebilirsin. Biri zihnin hakknda bir ey sylese, bu na hogr gstermek imknszdr, nk daha derine vurmutur.

286

OSHO

Srlar

Hitab -2

Zihin bedenin isel Katmandr. Zihin ve beden iki ayr ey deildir: Bedeninin d katman beden, i kat man zihindir. Tpk evinde olduu gi bi: Evi dardan da grebilirsin, ie riden de. Dardan duvarlarn d katmanlar grnr; ieriden i kat man grnr. Zihin senin i katma nndr. O sana daha yakndr, ama yi ne de bedendir. lmde d bedenin geride kalr, ama sen isel, incelikli katman ya nnda gtrrsn. Ona yle balanmsndr ki, lm bile seni zihnin den ayramaz. Zihin devam eder. te bu yzden gemi doumlarn bi linebilir, nk sen hl tm sahip olduun zihinleri tayorsun. Onlar orada. Diyelim bir zamanlar kpek tin, kpek zihni hl yannda. Diye lim bir zamanlar aatn, aa zihni hl yannda. Diyelim bir zamanlar bir kadn ya da erkektin, o zihinleri de tayorsun. Tm zihinleri tayor sun. Onlara o kadar balanmsn ki, asla brakmyorsun. lmde d katman znr, ama i katman tanr. Bu ok ince likli, maddesel bir eydir. Gerekte, yalnzca enerji titreimleridir, dn ce titreimleridir. Onlar tarsn ve tadn dnce dzenine gre ye ni bir bedene girersin. Dnce d zenine gre, arzu dzenine gre, zih ne gre, kendine yine, yeni bir be den yaratrsn. Plan zihindedir ve d katman yine biriktirilir. lk sutra bedeni bir kenara brak mak zerinedir. kinci sutra zihni, i bedeni bir kenara brakmak zerine dir. lm bile seni ayramaz... Yal nzca meditasyon ayrabilir. te bu yzden meditasyon daha byk bir lmdr, daha derin bir cerrahidir... lmn kendisinden daha derindir. te bu yzden bunca korku vardr. nsanlar meditasyon hakknda konu

ur dururlar, ama asla yapmazlar. Konuurlar, bu konuda yazarlar, bu konuda vaaz verirler, ama asla yap mazlar. Meditasyon hakknda derin bir korku vardr ve korku, lm kor kusudur. Meditasyon yapanlar, bir ya da teki gn bir noktaya gelirler, korku ya kaplrlar, geriye frlatlrlar. Bana gelirler, "Artk giremiyoruz. mknsz oldu" derler. Bir nokta gelir, insan l mekte olduunu hisseder. Ve o nok ta, herhangi bir lmden de derin bir lm noktasdr; nk imdi en ie rideki ayrlmaktadr, en i kimlik par alanmaktadr. nsan lmekte oldu unu hisseder; insan artk varolmaya gittiini hisseder. Derin bir uu rum alr, sonsuz bir boluk alr. nsan korkar, geriye koup bedene tutunur, bylece frlatlmaktan kurtu lur, nk ayaklarnn altndaki top rak kaymaktadr, alnmaktadr. Bir vadi, bir hilik almaktadr. Bu yzden insanlar, deneseler bi le, daima yzeysel olarak denerler; meditasyonla oyun oynarlar. Daha derine giderlerse artk var olmaya caklarnn bilinsizce farkndadrlar. Ve bu dorudur, hakl bir korkudur... Artk kendin olmayacaksn. Bir kez o uurumu, o shunyay, boluu tan ynca, bir daha ayn olmayacaksn. Geri dnersin, ama dirilmisindir, yeni bir adam olmusundur. Eskisi kaybolmutur. Onun izini bile bula mazsn, nereye gittiini bulamazsn. Eskisi zihinle zdelemekti. Artk zi hinle zdeleemezsin. Artk zihni kullanabilirsin, bedeni kullanabilir sin, ama onlar artk ara olmutur; sen onlarn stndesin. Ne yaparsan yap, yapabilirsin, ama sen onlarla bir deilsin. Bu zgrlk verir. Ama bu ancak hilii dnrken olur. Hmm... Bu ok elikili... Hilii dnerek. eyler hakknda dne

zgrlk Aray |

287

bilirsin. eyler hakknda dnebilir sin. Hilik hakknda nasl dnebi lirsin? Bu 'hilik' ne anlama geliyor? Ve onun hakknda nasl dnebilir sin? Ne zaman bir ey hakknda d nsen, o bir ey olur, bir nesne olur, bir dnce olur ve dnceler eylerdir. Hilii nasl dnebilir sin? Yapamazsn, ama bu aba esna snda, hilii dnme abas esna snda dnce kaybolur, dnce zlr. Zen koanlarn duymusundur. Zen ustalar arayana, zerinde d nmesi iin sama bir bilmece ve rir... Ve bu dnlemeyen bir ey dir. Bilerek, srf dnceyi durdur mak iin verilir. rnein, arayana yle derler: "Git ve orijinal yznn ne olduunu bul: Domadn za manki yzn. Sahip olduun bu yz hakknda dnme; doumdan nce sahip olduun yz dn." Onun hakknda nasl dnebilir sin? Doumdan nce yz yoktu; yz doumla gelir. Yz bedenin paras dr. Senin yzn yok; yalnzca bede nin yz var. Gzlerini kapattnda yzn olmaz. Yzn ayna aracl ile tanrsn. Onu kendin grmedin ve onu gremezsin, bu yzden insan nasl orijinal yz hakknda dne bilir? Ama insan deneyebilir; aba nn kendisi yardmc olur. Arayan dener, dener... Ve imkn szdr. Ustaya tekrar tekrar gelir ve sorar: "Bu orijinal yz m?" Ve o da ha ustaya sylemeden usta der ki: "Yanl. Getirdiin her ne ise yanl olacak." Arayan aylarca tekrar tekrar gelir. Bir ey bulur, bir ey hayal eder ve yz grr... "Orijinal yz byle mi?" Ve usta, "Hayr!" der. Ve her "Hayr, hayr!" dendiinde arayann kafas daha da karr. Dnemez olur. De ner, dener, dener ve baarsz olur...

Temel ey o baarszlk. Bir gn ta mamen baarsz biri olur. O baar szlk iinde her tr dnce durur ve adam orijinal yzn dnleme yeceini fark eder. Dnce durur. Ve ne zaman bu son sefer bir ara yann bana gelse, ustasna geldiin de, ustas yle der: "Artk gerek yok. Orijinal yz gryorum." Gz ler botur. Arayan bir ey sylemek iin deil, yalnzca ustaya yakn ol mak iin gelmitir. Herhangi bir yant bulmamtr. Yant yoktur. O ilk defa yantsz gelmitir. Bunun yant yok tur. Arayan sessizce gelir. Her geliinde bir yant vard. Zihin oradayd, dnce oradayd... Ara yan o dnce ile kstlanmt. Bir yz bulmu ya da hayal etmiti... O yzle kstlanmt. Artk orijinal ol du; artk kstlanma yok. Artk yz yok, fikri yok, dncesi yok. Zihin siz geldi. Zihinsizlik durumu budur. Bu zihinsizlik durumunda, kstl benlik kstlamalarndan kurtulur. K stlamalar zlr. Aniden her yerde olursun, aniden herkes olursun. Ani den aata, tata, gkyznde, dost ta, dmanda olursun... Aniden her yerde olursun. Tm varolu ayna olur... Sen her yerdesin, yansyor sun. Bu durum, mutluluk durumu dur. Artk hibir ey seni rahatsz edemez, nk sen dnda hibir ey yok. Artk hibir ey sana zarar veremez; sen dnda hibir ey yok tur. Artk lm yoktur, nk sen lmde bile varsn. Artk sana kar hibir ey yok. Yalnzca sen varsn. Mahavira bu yalnzla kaivalya, yani mutlak yalnzlk adn verir. Ne den yalnz?.. nk her ey kar mtr, sourulmutur, sen olmutur. Bu durumu iki ekilde ifade edebilir sin. "Yalnzca ben varm. Aham Brahmasmi... Ben Tanr'ym, ilahi olanm, btnm. Her ey bana geldi; tm r-

288

OSHO

Srlar

Kitab -2

maklar benim okyanusuma kart. Yalnz bana ben varm. Baka hi bir ey yok" diyebilirsin. Sfi gizem cileri bunu syler ve Mslmanlar sfilerin neden bu tr eyler syle diklerini hi anlayamaz. Bir sfi y le der: "Tanr yok. Yalnzca ben va rm." Ya da: "Ben Tanr'ym."* Bu, ar tk ayrm olmadn sylemenin olumlu yoludur. Buda olumsuz bir yol kullanr. Der ki: "Ben artk yokum. Hibir ey yok." kisi de dorudur, nk her ey bana dahil olduunda, ben demenin anlam kalmaz. Ben her zaman senin kartdr; 'ben' daima 'sen'e kardr. Sen ile ilikili olarak ben anlamldr. Sen olmadnda ben anlamsz olur. Bu yzden Buda ben yok, hibir ey yok, der. Ya her ey sen olmutur ya da sen olmayan-benlik olmutur ve sen her eyin iinde zlrsn. ki ifade de dorudur. Elbette, hibir ifade tamamen doru deildir, ite bu yzden zt ifadeler de her za man dorudur. Her ifade ksmidir, paradr; ite bu yzden zt ifadeler de dorudur... O da bunun bir para sdr. Bunu hatrla. Ne ifade edersen et doru olabilir ve zdd da doru olabilir... Gerekten de, doru ola caktr, nk her ifade yalnzca bir ksmdr. Ve iki tr ifade vardr: Olumlu ya da olumsuz olan seebilirsin. Olum lu olan seersen olumsuz olan do ru deilmi gibi grnr. Deildir; o tamamlaycdr. Aslnda ona kar de ildir. Bu yzden Brahma, btn de desen, Nirvana, hilik de desen, ay ndr. kisi ayn deneyimi oluturur ve deneyim udur: Hilii dnerek onu tanmak... Bu teknik hakknda baz temel eylerin anlalmas gerekir. Bir: D

nerek varolutan ayrlrsn. Dn mek bir iliki deildir, bir kpr de ildir, bir iletiim deildir... O bir en geldir. Dnmeyerek iliki kurarsn, kpr kurarsn; birlik iinde olursun. Biri ile konuurken, ilikili deilsindir. Konumann kendisi bir engele dnr. Ne kadar ok konuursan, o kadar uzaklarsn. Biri ile sessiz kalrsan, ilikili olursun. Sessizlik gerekten derinse ve zihninde hi dnce yoksa, iki zihin de tama men sessizse, bir olmusundur. ki sfr iki olmaz. ki sfr bir ola bilir. ki sfr eklersen iki olmazlar, daha byk bir sfr olurlar: Bir... Ve gerekte, bir sfr daha byk ola maz: Daha byk, daha kk. Sfr yalnzca sfrdr. Ona bir eyler ekleyemezsin, ondan bir eyler kara mazsn. Sfr btndr. Ne zaman bi ri ile sessizlie gmlsen, bir olur sun. Varolula birlikte sessiz kalr san, onunla bir olursun. Bu teknik varolula sessiz kalma n sylyor, o zaman Tanr'nn ne ol duunu bilirsin. Varolula ancak bir diyalog vardr ve o da sessizliktedir. Varolula konuursan, skalarsn. O zaman kendi dncelerine sarnr sn. Bunu bir deney olarak dene. Her hangi bir eyle, bir deney olarak de ne... Hatta bir tala. Onunla sessiz ol... Onu eline al ve sessiz ol... Ve bir birlik olacaktr. Sen tan derinlikleri ne gideceksin ve ta da senin derin liklerine gidecek. Srlarn taa ala cak ve ta kendi srlarn sana aa cak. Ama ona kar dil kullanamaz sn. Ta dil bilmez. Sen dil kulland n iin, onunla iliki kuramazsn. Ve insan sessizliini tamamen kaybetmitir. Hibir ey yapmazken de sessiz deilsin, zihin bir eyler

* "Enel Hak"a, dolaysyla ranl sfi Hallac- Mansur'a (Ebu Abdullah Hseyin) gnderme. (Ed. n.)

zgrlk Aray |

289

yapmaya devam eder. Bu daimi isel Konuma yznden, bu daimi isel gevezelik yznden sen hibir eyle iliki kurmazsn. Sevdiklerinle bile iliki kurmazsn, nk bu gevezelik srer gider. Karnla oturuyor olabilirsin: Kendi zihninde gevezelik etmektesindir; o da kendi zihninde gevezelik etmek tedir. kisi de gevezelik etmektedir. Birbirlerinden ok uzaktrlar, kutup lar kadar uzak. Sanki biri bir yldzda, dieri baka yldzdaym ve aralarn da sonsuz uzay varm gibi. O zaman aralarnda bir yaknlk olmadn his sederler ve sonra birbirlerini sular lar: "Beni sevmiyorsun." Aslnda mesele bu deildir. Ak mmkn deildir. Ak bir sessizlik ieidir. Yalnzca sessizlik iinde i eklenir, nk birlik iinde iekle nir. Dnceler olmadan duramyor san, k olamazsn. Sonra dua im knsz olur... Ama biz dua ederken bile gevezelik ederiz. Bizim iin dua Tanr ile gevezelik etmektir. Gevezelik etmeye o kadar koul lanmz ki kiliseye ya da tapmaa gitsek bile orada da gevezelik etme ye devam ederiz. Tanr ile gevezelik ederiz, Tanr ile konuuruz. Bu tama men samadr. Tanr, varolu, senin dilini anlamaz. Varolu tek bir dili an lar... O da sessizliin dilidir. Ve ses sizlik ne Sanskrite'dir ne Arap a'dr, ne ngilizce'dir, ne de Hint e'dir. Sessizlik evrenseldir; kimseye ait deildir. Yeryznde en az drt bin dil var dr ve herkes kendi diline kapanm tr. Onun dilini bilmiyorsan onunla iliki kuramazsn. liki kuramazsn. Ben senin dilini bilmezsem, sen de benim dilimi bilmezsen, iliki kura mayz. Birbirimize yabanc oluruz. Birbirimizin iine ileyemeyiz, birbiri

mizi anlayamayz, sevemeyiz. Bu yal nzca temel evrensel bir dili bilmedi imiz iin oluyor. Sessizliin dilini. Gerekte insan yalnzca sessizlik aracl ile iliki kurabilir. Eer ses sizliin dilini biliyorsan, o zaman her eyle iliki kurabilirsin; nk talar sessizdir, aalar sessizdir, gkyz sessizdir... O varolusaldr. Yalnzca insani deil, varolusaldr. Her ey sessizliin ne olduunu bilir, her ey sessizlik iinde var olur. Elinde bir ta olsa, ta kendi iin de gevezelik ediyor olmaz, sen geve zelik ediyor olursun... te bu yzden tala iliki kuramazsn. Ve ta aktr, krlgandr, davetkrdr. Ta sana ku cak aar, ama sen gevezelik etmek tesin ve ta gevezelii anlayamaz... Bu engel olur. Bu yzden insanlarla bile derin iliki kuramazsn; yaknlk olmaz. Dil, szckler her eyi mah veder. Meditasyon sessizlik demektir: Hibir ey hakknda dnmemek. Hi dnmemek, yalnzca olmak... Ak, hazr, bulumaya hazr, kucak aan, alc, sevgi dolu olmak, ama hi dnmemek. O zaman sonsuz ak bana gelir ve sen asla kimsenin seni sevmediini sylemezsin. Asla syleyemezsin, asla hissetmezsin. imdi, ne yaparsan yap, bunu syler, bunu hissedersin. Sylemeyebilirsin bile. Biri seni Seviyormu gibi yapa bilirsin, ama iten ie, derinliklerde bilirsin. klar bile birbirlerine, "Beni se viyor musun?" diye sorar dururlar. Pek ok ekilde durmakszn sorar lar. Herkes korku iinde, kararsz ve gvensizdir. Pek ok ekilde n onlar gerekten sevip sevmediini anlamaya alrlar. Ve asla emin ola mazlar, nk k, "Evet, seni sevi yorum" diyebilir, ama bu herhangi

290 OSHO Srlar Kitab -2

bir garanti vermez. Nasl rahat olabi lirsin Ki? Onun seni Kandrp Kandr madn nasl bilebilirsin? Tartabi lir, seni Kandrabilir. Seni dnsel olarak Kandrabilir, ama yrek ikna olmaz. Bu yzden klar hep strap iindedir. Dierinin sevdii gereine ikna olamazlar. Nasl ikna olabilir sin? Gerekte dil aracl ile ikna et menin yolu yoktur. Ve sen dil aracl ile soruyorsun ve k yanndayken zihinde gevezelik ediyor, sorgu luyor, tartyorsun. Asla ikna olmaz sn ve hep sevilmediini hissedersin ve bu en derin ac haline gelir. Bu nun olmasnn sebebi birinin seni sevmemesi deil. Bu oluyor, nk sen duvarlarla evrilmisin. Kendi dncelerinle evrilmisin; hibir ey ieri giremez. Onlar brakmazsan dncelerin ardna geilemez. Onlar brakabilirsen, tm varolu ii ne iler.

Bu sutra yle diyor: Hilii dnerek, kstl-benlik

stlamalarndan kurtulur.
Kstlanmam olursun. Btn olursun. Evrensel olursun. Her yerde olursun. Ve sonra coku olursun. u anda acdan baka bir ey deilsin. Sinsi olanlar, ac iinde olmadklarn syleyerek Kendilerini aldatrlar ya da bir eyin deieceini, bir eyin olacan ve yaamn sonunda erieceklerini umarlar... Ama sen ac iin desin. Yzler, aldatmacalar, sahte yzler yaratabilirsin; durmakszn glmse yip durabilirsin, ama derinliklerde, ac iinde olduunu biliyorsun. Bu doaldr. Dncelerle snrlanmken ac iinde olacaksn. Snrszken, dncelerin tesindeyken -uyank, bilinli farknda, ama dnce bulut lar olmadan- coku olacaksn, mutluluk olacaksn.

58. BLM

Senin Ellerinde

S O R U L A R

Kestirmeler Tao'ya aykr deil midir? Neden aydnlanmayz? Kestirmeler ilahi bir olaslk mdr? "Yapmama'y tanmlar msn?

lk Soru:
Osho, teknikler kestirmedir, devrimdir, ama bunlar Taoya, swabhava,* doaya kar deil mi?

yledirler. Onlar Tao'ya kardrlar, swabhava kardrlar. Her aba swabhava, Tao'ya kardr; bu tr aba Tao'ya kardr. Her eyi swabhava, Tao'ya, doaya brakabilirsen, o zaman teknie ihti ya yoktur, nk nihai teknik odur. Her eyi Tao'ya brakabilirsen, en de rin teslimiyet budur. Kendini, gelece ini, olaslklarn teslim etmi olur sun. Zamann kendisini, her tr a bay teslim etmi olursun. Bu sonsuz sabr, bekleyi demektir. Her eyi doaya brakabilirsen, o zaman aba yoktur, o zaman sen hibir ey yapmazsn. Yalnzca sz lrsn. Derin bir salverme iinde olursun. Bana bir eyler gelir, ama sen onlar iin aba gstermezsin... Onlar aramazsn bile. Olurlarsa, ta mam; olmazlarsa, yine tamam... Se nin seimin yoktur. Ne oluyorsa olur; senin beklentilerin ve elbette hayal krklklarn olmaz. Yaam akp geer ve sen de iin de szlrsn. Ulaacak bir hedefin yoktur, nk gidecek bir yerin varsa aba ie karr; bu ima edilmekte dir. Gidecek hibir yerin, ulaacak hibir yerin, hedefin, idealin yoktur; eriilecek hibir ey yoktur... Sen her eye teslim olursun. Bu teslimiyet annda, ite bu an da, her ey bana gelir. aba zaman
* zgn doal hal, ilk hal. (Ed. n.)

gerektirir; teslimiyet zaman istemez. Teknik zaman gerektirir; teslimiyet zaman istemez. te bu yzden buna nihai teknik diyorum. Aslnda bu tekniksizliktir. Onu uygulayamazsn... Teslimiyeti uygulayamazsn. Uygular san, bu teslimiyet olmaz. O zaman kendine gveniyor olursun; o zaman tamamen aresiz olmazsn; o zaman bir eyler yapmaya alyor olur sun... Bu teslimiyet olsa bile, onu yapmaya alyor olursun. O zaman teknik ie karr ve teknikle birlikte zaman ie Karr, gelecek ie Karr. Teslimiyet zamanla ilgili deildir; zamann tesindedir. Teslim olur san, u an zamann dna karsn ve olabilecek her ey olur. Ama o za man sen onu aramyor olursun; ona hrslanyor olmazsn. O hi zihninde olmaz: Olsa da, olmasa da, senin iin ayndr. Tao, teslimiyet demektir. Swabhava, doaya teslimiyet. O zaman sen olmazsn. Tantra ve Yoga tekniklerdir. Onlar aracl ile swabhava ula rsn, ama bu uzun bir sre olur. Nihai olarak, her teknikten sonra, teslim olman gerekir, ama tekniklerle o en sonda gelir; Tao'da, Tao ile yapldnda, balangta gelir. u an da teslim olabilirsen hibir teknie gerek kalmaz, ama olamazsan, bana nasl teslim olacan soruyorsan, o

294

OSHO

Srlar

Kitab -2

zaman bir teknik gereklidir. Bu yz den, nadiren, milyonlarca insan iin de biri nasl yaplacan sormadan teslim olabilir. "Nasl" diye soruyor san, sen teslim olabilen doru tip de ilsin; nk "nasl" diye sorman se nin teknik istediin anlamna gelir. Bu teknikler btn bu 'nasl'lardan kurtulamayanlar iindir. Bu tek nikler 'nasl' hakkndaki en derin en dienden kurtulmak iindir. Nasl yapmal? Sormadan teslim olabiliyorsan, o zaman senin iin hibir tekni e gerek yoktur. Ama o zaman bana gelmezdin, her an teslim olabilirdin; nk teslimiyet iin retmen ge rekmez. Bir retmen ancak teknik retebilir. Araya girdiinde, teknik ararsn; her aray bir teknik araydr. Birine gidip sorduun zaman, bir teknik, bir yntem sormaktasn. Aksi halde bir yere gitmeye gerek yoktur. Arayn kendisi derin bir teknik ihtiyac iin de olduunu gsterir. Bu teknikler senin iindir. Teknik olmadan olama yacandan deil. Olabilir, ama pek az kiiye olmutur. Ve o pek az kii aslnda o kadar nadir deildir: Onlar da gemi yaamlarnda tekniklerle urayorlard, o kadar ok teknikle uratlar ki artk canlarna tak etti, skldlar. Tekrar tekrar, "Nasl? Na sl? Nasl?" diye sorduktan sonra bir doyum noktas gelir... Ve nihai ola rak nasl' der. O zaman teslim ola bilirsin. Her adan teknie ihtiya vardr. Bir Krishnamurti, o hibir teknik ge rekmediini syleyebilir... Ama bu onun ilk yaam deildir. Ve o bunu gemi yaamnda syleyemezdi. Bu yaamda bile ona pek ok teknik ve rildi ve o onlar zerinde alt. Tek nikler aracl ile teslim olabilecein noktaya gelebilirsin... Tm teknikleri bir kenara frlatp yalnzca var olabi

lirsin... Ama bu da teknikler aracl ile olur. Teknik Tao'ya kardr, nk sen Tao'ya karsn. Koullanmalarndan kurtulman gerek. Tao iinde olsan teknie gerek kalmaz. Salklysan ilaca gerek yoktur. Her ila sala kardr. Ama hastaysan ilaca ihtiya vardr. Bu ila senin hastaln ld recektir. Sana salk veremez, ama hastalk ortadan kaldrlrsa, salk bana gelir. Hibir ila sana salk veremez. Temel olarak her ila bir zehirdir. Ama sen bir zehir almsn; bir panzehire ihtiyacn var. Bu dieri ni dengeleyecek ve salk mmkn olacaktr. Teknik sana ilahilik vermek iin deildir, sana doan vermek iin de ildir. O, doann evresine toplad n her eyi yok edecektir. Seni ko ullanmalarndan kurtaracaktr. Sen koullanmsn ve u anda onlarn iinden srayp teslimiyete varam yorsun. Bunu yapabilirsen, iyidir. Ama yapamazsn. Koullanmalarn sorar: "Nasl?" O zaman teknikler faydal olur. nsan Tao iinde yaarsa, o za man Yoga, Tantra, din gerekli deil dir. nsan tamamen salkldr; hibir ilaca gerek yoktur. Her din ila gre vi grr. Dnya eksiksiz Tao iinde yaad zaman, dinler ortadan kay bolacaktr. Hibir retmene, hibir Buda'ya, hibir sa'ya gerek olmaya caktr, nk herkes bir Buda, bir sa olacaktr. Ama u anda, olduun ha linle, tekniklere ihtiyacn var. Bu tek nikler panzehirdir. evrene yle karmak bir zihin toplamsn ki, ne denirse densin, sana ne verilirse verilsin, sen onu karmaklatrrsn. Onu daha karma k, daha g klarsn. Sana "Teslim ol" desem, "Nasl?" diye sorarsn.

Senin Ellerinde |

295

"Teknikleri kullan" desem, "Teknik ler mi?" dersin. "Teknikler Tao'ya ay kr deil mi?" Ben sana, "Hibir tek nie gerek yok; yalnzca teslim ol ve Tanr bana gelecek" desem, he men sorarsn: "Nasl?" Zihnin... Ben, "Tao hemen burada ve u anda; hibir ey uygulamana gerek yok, yalnzca sra ve teslim ol" de sem, sen, "Nasl? Nasl teslim olabili rim?" dersin. Ben sana bir teknik ver sem, senin yantn "Nasl?"dr, zihnin yle der: "Ama bir yntem, bir tek nik, bir yol swabhava, Tao'ya kar deil mi? lahilik benim doamsa, o zaman nasl bir teknik aracl ile eriilebilir? Eer zaten oradaysa, o zaman teknik bouna, faydaszdr. Neden tekniklerle zaman harcaya ym?" u zihne bak! Hatrlyorum, bir zamanlar bir adam, gen bir kzn babas, Besteci Leopold Godowsky'den evine gelme sini ve kzn dinlemesini istemi. Kz piyano almay reniyormu. Godowsky evlerine gelmi; sabrla kzn piyano almasn dinlemi. Kz bitir diinde baba neeyle, mutluluk iin de Godowsky'ye sormu: "Harika de il mi?" Godowsky'nin yle dedii anlat lr. "Kz harika. artc bir teknii var. Bylesine basit paralarn byle sine byk glkle alndn hi duymamtm. artc bir teknii var. Bylesine basit paralar bylesi ne glkle almak, bylesini hi grmemitim!" Zihninde olan da budur. Sen basit bir eyi bile karmaklatrrsn, ken din iin gletirirsin. Bu savunma yoludur, bu savunma nlemidir; n k glk yarattn zaman onu yap man gerekmez... nk ilk nce so run zlmelidir, sonra yapabilirsin. Ben 'teslim ol' desem, 'nasl' diye sorarsn. Ben senin 'nasl'n yantla

madm srece nasl teslim olabilir sin? Sana bir teknik versem zihnin hemen yeni bir sorun yaratr. "Neden teknik? Swabhav var, Tao var. Tanr iinde, o zaman bu aba neden?" Bu yantlanmad srece hibir ey yap maya gerek yoktur. Unutma, sonsuza dek bu ksr dng iinde devam edebilirsin. Bir yerlerde dngy krman ve ondan kman gereklidir. Kararl ol, nk insanln ancak kararllkla doabi lir. Ancak kararllkla insan olursun. Kararl ol. Teslim olabiliyorsan ol. Teslim olamyorsan, felsefi sorunlar yaratma; o zaman bir teknik kullan. Her iki ekilde de teslimiyet ba na gelecektir. u anda teslim olabili yorsan, tamam. Teslim olamyorsan, o zaman tekniklere ge... Eitime ih tiyacn vardr. Eitime ihtiya duyma nn nedeni sensin, senin yznden ihtiya var, Swabhav yznden deil, Tao yznden deil. Tao eitim ge rektirmez. Gerekiyorsa senin yzndendir. Teknikler seni yok edecektir. Teknikler aracl ile leceksin ve en derinlerdeki doa evrimleecek. Se nin tamamen parampara olman ge rekli. Bir srayta paralanabiliyorsan... Teslim ol. Yapamyorsan, o za man para para... Teknikler aracl ile onun zerinde al. Ama bir eyi unutma: Zihnin as lnda hile olan sorunlar yaratabilir... Ertelemek iin, karar ertelemek iin hileler. Zihin kararllk kazanmadysa, sen sululuk duymazsn. "Ben ne yapabilirim? Bir ey mutlak, ak, saydam olmad srece ben ne ya pabilirim?" diye hissedersin. Zihnin evrende bulutlar yaratabilir ve zih nin senin saydam olmana asla izin vermez. Sen karar vermediin sre ce... Karar verince bulutlar kaybolur. Zihin ok diplomatiktir, zihin siyasi

296 I OSHO Srlar Kitab -2

dir ve zerinde siyasi oyunlar oynar durur. Zihin ok hilekrdr, sinsidir. Nasreddin Hoca olunu ve gelini ni ziyarete gelmi. gnlne gel mi, ama sonra bir hafta kalm. Sonra bir hafta gemi ve o bir ay kalm. O zaman gen ift endielen meye balam. Yal adamdan nasl kurtulmal? Ondan nasl kurtulacak larn konumular ve bir plan yap mlar. Koca yle demi: "Bu gece orba yap, ben de ok tuzlu olduunu, onu yemenin imknsz olduunu syleye yim. Sen de iinde yeterince tuz ol madn syle. Tartalm, kavga et meye balayalm ve sonra babama fikrinin ne olduunu, ne dediini so ralm. Bana katlrsa sen deliye dn ve ona gitmesini syle. Sana katlrsa ben alnaym ve ona hemen gitmesi ni syleyeyim." orba yaplm ve planland gibi tartmaya, kavga etmeye balam lar. Sonra zirve gelmi. Tam birbirle rine vurmak zereymiler. Nasreddin sessizce oturmu, izliyormu. Olu ona dnm ve yle demi: "Baba, sen ne diyorsun? ok tuzlu olmu mu, olmam m?" Nasreddin ka n orbaya batrm, tatm, bir an

dnm ve demi ki: "Bana kesin likle uyuyor." Taraf tutmam. Tm plan boa km. Zihin bu ekilde alr. Asla taraf tutmaz, nk taraf tuttuun an ey lem olmak zorundadr. Zihin taraf tut maz; tartmaya devam eder. Asla herhangi bir eye karar vermez; dai ma ortada olur. Ne denirse densin tar tr, ama asla bir karara varmaz. Ve sonsuza dek tartabilirsin; sonu yok tur. Ancak karar sana eylem verebilir ve ancak eylem dnm olabilir. indeki derin devrimle gerekten ilgileniyorsan, o zaman karar ver. Er teleyip durma. ok felsefi olma; bu tehlikelidir. Arayan iin tehlikelidir. Felsefe gerekte aramayan, yalnzca zaman geiren biri iin iyidir, iyi bir oyundur. Karln deyebiliyorsan felsefe iyi bir oyundur. Ama ben onun karln deyebilecek her hangi birini grmyorum, nk fel sefe zaman kaybdr. Bu yzden kararl ol. Teslim olabiliyorsan, o zaman teslim ol. O zaman nasl' olmaz. Yapamyorsan, o za man bir teknik uygula, nk ancak teknikler aracl ile teslimiyetin mmkn olaca noktaya gelebilir sin.

Senin Ellerinde |

297

kinci Soru:
Osho, doal yolda, milyonlarca sene ve mrden sonra insan aydnlanr. Ama biz oktan milyonlarca sene ve mr geirmi ve hl aydnlanmam olabiliriz. Neden?

Neden diye soramazsn. Ancak bir ey yapyorsan neden diye sora bilirsin. Doa bir ey yapyorsa ne den diye soramazsn; bu doaya ba ldr. Ve doa sorumlu deildir; sana yant vermez. O tamamen sessizdir. Doa iin, milyonlarca mr hibir eydir; doa iin saniyelerden fark yoktur. Senin iin milyonlarca yl ve mr uzun bir tarihtir; doa iin hi bir eydir. Doa endielenmez ve do a zellikle seninle ilgilenmez. Doa almaya devam eder... Bir gn ola caktr, ama sen neden diye soramaz sn, nk doa sessizdir. Neden henz olmad konusun da endieleniyorsan, o zaman bir eyler yapmalsn. Endie iine gir misen, o zaman bir eyler yapmal sn. Ancak senin yaptklarn aydn lanmann gerekleebilecei bir nok taya gelmene yardmc olabilir. Doa nn yollar ok sabrl, ok ardr. Acele yoktur, nk doa iin zaman snr yoktur. O ebedidir. Balang ve son yoktur. Ama insan bir nokta ya gelmitir: Bilinlenmi, soru sor maya balamtr. Bir aa asla sormaz. Buda'nn al tnda aydnland Bodhi aac bile. Aa asla unu sormaz: "Neden ben aydnlanmadm? nk ben de se nin var olduun milyonlarca sene bo yunca vardm, Gautam. neden?"

Aa asla sormaz. Aa tamamen doaldr. Sorgulama insann doal olmamasna sebep olur. Doal olma yan iine girmitir: Neden diye sorgu lamaya balamsndr. Neden daha olmad? Bu sorgulama iyidir, nk seni kendin zerinde alabilecein ka rar noktasna gtrebilir. nsan ii doaya brakamaz, nk insan bi linlenmitir. Artk ii doaya braka mazsn. te bu yzden insan dinleri yaratmtr. Hibir hayvann dini yok tur. Gerek de yoktur: Onlar sormu yorlar, onlar acele iinde deiller. Doada her ey telaszdr... Ar ar, sanki hi hareket etmiyormu gibi hareket eder; durmakszn ayn dzeni tekrarlayarak, ayn emberi sonsuzca tekrarlayarak. nsan bilinlenmitir. nsan zama nn bilincine varmtr. Zamann bi lincine vardn an sonsuzluktan d ar atlmsndr. O zaman telaa kaplmsndr. Yani insann bilinci evrimletike, daha telal olmutur, zamann daha fazla bilincinde ol mutur. lkel bir toplulua git: Zama nn bilincinde deillerdir. Toplum ne kadar uygarlarsa, zamann o kadar bilincinde olur. lkel topluluk doaya daha yakndr: Telaszca, ar ar hareket eder. Tpk doann hareket ettii gibi hareket eder. Ne kadar uy-

298

OSHO

Srlar

Kitab -2

garlarsan, zamann o kadar bilinci ne varrsn. Gerekten de zaman kri ter olabilir: Bir toplumun ne kadar uygar olduu zamann ne kadar bilin cinde olduuna baklarak anlalabi lir. O zaman tela iinde olursun, bekleyemezsin, ii doaya braka mazsn. i kendi ellerine almak zorundasndr. nsan ii kendi ellerine alabilir: Bir ey yapabilir ve sre daha erken bitebilir. Tek bir anda bile bitebilir. Milyonlarca senenin yapmadn, ya pamadn, sen tek bir anda yapabi lirsin. O tek anda yle younlarsn ki milyonlarca sene, milyonlarca mr tek anda alr. Bu mmkndr... Mmkn oldu u iin sen endielenirsin. Endien bir semptomdur: Mmkn olan bir eyi sen gerekletirememektesindir... Endie budur, insann ikilemi budur. Onu yapabilirsin ve yapmyor sun... Bu isel endie, strap yaratr. Yapamadn zaman soru asla do maz, endie olmaz. Endie artk s ramann mmkn olduunu gste rir... Gereksiz pek ok mr geebi lirsin... Ve gemiyorsun. Bilinlendin ve doann stne ktn. Bilin yeni bir kavramdr. Sen do ann stne ktn ve artk bilinli olarak evrimleebilirsin. Bilinli ev rim devrimdir. O konuda bir eyler yapabilirsin. Yalnzca bir kurban de ilsin, bir kukla deilsin. Kaderini el lerine alabilirsin. Bu mmkndr ve mmkn olduu iin ve sen hibir ey yapmadn iin, bu isel endie yaratr. Ve bunun mmkn olduu nun ne kadar ok farkna varrsan, o kadar fazla endie hissedersin. Buda ok endielenir; sen o ka dar endielenmezsin. Buda ok endi eliydi, derin strap iindeydi, ac e kiyordu. Erimedii srece cehen nemde yayor olacakt, nk bir

eyin kesinlikle mmkn olduu nun, bir kol boyu uzaklkta, ke ba nda olduunun tamamen farkn dayd ve yle hissediyordu: "Hl s kalyorum. Elimi uzatsam olacak... Ve elim fel oldu. Bir adm atsam kacam... Ve o adm atamyorum. Sramaktan korkuyorum." Hedefe yakn olduunda, onu his sedebildiinde ve grebildiinde, h l skalyorsan, o zaman strap e kersin. ok uzaktayken ve hissedemiyorken, gremiyorken, bir hedef olduunun farknda bile deilken, yazgndan tamamen habersizken, o zaman strap olmaz. Hayvanlar strap ekmez. Onlar mutlu grnr. nsandan daha mut lu. Sebep nedir? Aalar hayvanlar dan da mutludur. Onlar neyin olabi leceinin, neyin mmkn olduu nun, neyin bir kol boyu uzaklkta ol duunun hi farknda deildirler. On lar mutluluk iinde ve habersizdirler. Endie yoktur. Onlar szlrler. n san endielenir ve ne kadar byk bir insansa, o kadar ok endie du yacaktr. Yalnzca yaarsan, hayvani bir va roluu yaamaktasndr. Dinsel st rap, sen bir eylerin mmkn oldu unun farkna vardn an doar... Tohum orada ve ben bir eyler yap mak zorundaym. Bir eyler yapar sam tohum filizlenecek. iekler ok uzakta deil ve ben bu rn kald rabilirim... Ama hl hibir ey olma maktadr. Byk bir gszlk hisse dilir. Buda olmadan nce Buda'nn du rumu buydu. ntiharn eiindeydi. Bunu yaaman gerekir. Ve ii doaya brakamazsn; o konuda bir eyler yapman gerekir. stelik yapabilirsin de. Hedef ok uzakta deildir. Bu yzden endie hissedersen depresyona kaplma. inde ok yo

Senin Ellerinde |

299

un bir endie, bir strap, bir ac his sediyorsan, bu konuda depresyona kaplma. Bu iyi bir iarettir. Bu senin neyin mmkn olduunun gittike daha fazla farknda olduunu ve ar tk gerekleene kadar asla rahat et meyeceini gsterir. nsan ii doaya brakamaz, n k insan bilinlenmitir. Benliinin yalnzca kk bir ksm bilinlen mitir, ama bu her eyi deitirir. Tm benliin bilinlenmedii sre ce, hayvanlarn ve aalarn basit mutluluunu tadamazsn. Artk tat mann yalnzca bir yolu vardr: Gittik e daha fazla uyank olmak, gittike daha fazla farknda olmak, gittike daha fazla bilinli olmak. Gerileyemezsin. Geri dnmek iin sre yok tur; kimse geri dnemez. Ya olduun yerde kalp ac ekersin ya da ilerler, acy aarsn. Geri dnemezsin. Mutlak bilinsizlik mutluluk veri cidir, mutlak bilin de mutluluk veri cidir... Ve sen ikisinin arasndasn. Bir ksmn bilinlenmi ve byk ks mn hl bilinsiz. Sen blnm sn. ki ayr varlk olmusun, bir de ilsin. Entegrasyon kaybedilmi. Hay vanlar birdir, azizler birdir. nsan bir deildir: Bir ksm hayvan olarak kal m, bir ksm aziz olmutur. Bir m cadele, ekime vardr ve sen ne ya parsan yap tek yrekle yapamazsn. Bu yzden iki yol var: Biri insann kendini kandrmasdr. Sarhoken ol duu gibi. Hayvan dnyasna geri d nersin. Bilinlenmi ksm uyuturur sun; tamamen bilinsiz olursun. Ama bu geici bir aldatmacadr; yine ykseleceksin. Kimyasal maddenin etkisi geecek, bilincin yine belire cektir. Senin alkol, uyuturucu ya da baka bir eyle, zorla baskladn k
* Ruhsal uygulamalarda en etkili yntem olarak

sm yine ykselecek ve o zaman da ha fazla ac duyacaksn, nk o za man karlatrabilirsin. Daha fazla ac ekersin. Kendini uyuturup durabilirsin. Pek ok yntem var. Yalnzca kimya sal yntemler deil, dini yntemler de var. Bir japa,* bir mantra kullana bilirsin: Onu tekrarlayp durursun ve sarho edici etkisi olur. Seni yine bi linsiz klacak pek ok ey yapabilir sin, ama bu geici olacaktr, yine k man gerekir... Ve karken yannda daha derin bir ac olacak, nk o zaman karlatrabileceksin. Bilin sizlikte bu mmknse, mutlak bilin iinde ne mmkn olabilir? Ona kar daha byk bir alk ekmeye ba larsn. Bir eyi unutma: Btnlk mutlu luktur. Tamamen bilinsizsen, bu da mutluluktur, ama sen bunun farkn da olmazsn. Hayvanlar mutludurlar, ama onlar mutluluklarnn farknda deildir. Bu yzden bounadr. Tpk uyurken mutlu olmak ve uyandn da mutsuz olmak gibidir. Btnlk mutluluktur. Bilinte de btn olabilirsin. O za man da mutluluk olur ve sen bunun tamamen farknda olursun. Bu sad hana, yntemler, bilincini artran tek nikler aracl ile mmkndr. Sen aydnlanmadn, nk bunun iin hibir ey yapmadn, ama aydnlan mam olduunun farkna vardn. Bu eskiden doa tarafndan yaplyordu; doa milyonlarca sene iinde seni farknda kld. nsann bedensel olarak byme yi brakt gereinin farknda olma yabilirsin. Milyonlarca senelik iske letler var, ama gzle grlr bir dei im yok; bizim iskeletlerimize benzi yorlar. Yani milyonlarca senedir be
Ayn uuru devam ettirme adna mantralarn tek

bilinir.

rar tekrar sylenmesidir. Anlam zerine yaplan tefekkrdr. Ben'i japa temsil eder. (Ed. n.)

300

OSHO

Srlar

Kitab -2

dende byme olmad, beden ayn Kald. Beyin bile bymedi, ayn kal d. Beden sz konusu olduunda, ev rim ne yaplabiliyorsa yapt. Bir an lamda, artk insan kendi bymesin den sorumlu. Ve byme fiziksel ol mayacak; byme tinsel olacak. Buda'nn iskeleti ve senin iskele tin temel olarak farkl deil, ama sen ve Buda tamamen farklsnz. Evrim yatay olarak alyor; yntemler, teknikler, dinler, onlar dikey olarak alyor. Bedenin durdu: Bir nokta ya, omega noktasna geldi. Artk onun iin daha fazla byme mm kn deil. Yatay olarak, evrim durdu; artk dikey evrim balyor. O dikey evrim bedenin deil bilincin by mesi olacak. Ve ondan sorumlu olan sensin. Doaya neden diye soramazsn, ama doa sana neden daha aydn lanmadn sorabilir, nk artk her ey verilmi. Bedeninde gereken her ey var; sende Buda'nn bedeni var. Buda'nn bana gelmesi iin tam

olarak ne gerekiyorsa sende var. Yal nzca yeni bir ayarlama, sana veril mi tm unsurlarn yeni bir sentezi ile senin bana gelecek. Doa sana neden daha aydnlanmadn sorabi lir, nk doa sana her eyi vermi. Doann sana bunu sormas an lamsz olmaz, ama senin doaya sor man sama olur. Senin sormana izin verilemez. Artk farkndasn ve bir eyler yapabilirsin. Tm unsurlar sa na verilmi. Hidrojen var, oksijen var, elektrik var; senin baz abalar gstermen, baz deneyleri yapman yeterlidir, su gerekleir. Senin aydnlanman iin tek gere ken sensin, ama o dalm. Onu bir letirmen, sentezlemen, ondan bir ahenk karman gerekmektedir. Son ra aniden aydnlanma olacak alev ykselir. Tm bu teknikler bunun iindir. Her eye sahipsin; yalnzca nasl yaplacan, ne yaplacan bil mek gereklidir, bylece aydnlanma bana gelir.

Senin Ellerinde 301

nc Soru:
Osho, eksiksiz farkndalk mrden ve ve eksiksiz zgrlk aracl ile

milyonlarca

milyonlarca Kestirme getirilemez ruhun

senelik yollar mi,

evrimden kullanla evrimbir ye

kanlabileceini lmamas leen gerektii

syledin. itiraz

rak, doal sebep sonu gleri ile karmann iine kar yoksa dnyann, evrimleen ulaabilecei

re byle bir olaslk getirmek de ilahi olann ii mi?

Her eye itiraz edilebilir ama itiraz hibir yere varmaz. tiraz edebi lirsin, ama o itiraz sana nasl yardm c olacak? Doal Karma srecine ka rlmamas gerektii itirazn getire bilirsin. O zaman karma. Ama o za man acnn iinde mutlu ol. Ve sen mutlu deilsin. Sen ie karmak isti yorsun. Doal srece gvenebiliyorsan, bu harika. Ama o zaman ikyet etme. "Bu neden byle?" diye sor ma. Doal karma sreci yznden yle. Ac m ekiyorsun? Doal kar ma sreci yznden ac ekiyorsun ve aksi mmkn deil; karma. Kader retisi, ksmet budur i te... Kadere inanma retisi. O za man hibir ey yapmayacaksn: Her ne oluyorsa oluyor. Sen bunu kabul etmelisin. O zaman bu teslimiyet olur ve hibir ey yapman gerekmez. Ama eksiksiz kabullenebilmek gere kir. Gerekte karmaya gerek yok tur, ama sen karmadn bir du rumda olabilir misin? Sen durmaks zn her eye karyorsun. i doaya brakamyorsun. Brakabilirsen, o za man baka hibir eye gerek yoktur, her ey bana gelebilir. Ama braka-

myorsan, o zaman kar. Karabilir sin, ama srecin anlalmas gerekir. Gerekte, meditasyon karma s recine karmak deildir; daha ok, ondan dar sramaktr. Kesinlikle ie karmak deildir; ksr dng den, arktan dar sramaktr. em ber srecek, sre kendi kendine bir sona gelecektir. Sen ona son vere mezsin, ama ondan kabilirsin ve bir kez knca, bu yanlsama halini alr. rnein Raman kanserden l m. Mritler, onu tedaviye gitmesi iin ikna etmeye alm. O yle demi: "Tamam. Sen istiyorsan, seni mutlu edecekse, o zaman beni teda vi et. Ama beni ilgilendirdii kadary la sorun yok." Doktorlar arm, nk bedeni ac ekiyormu, derin ac iindeymi, ama gzlerinde ac yokmu. Bedeni derinlemesine ac ekmekteymi, ama o ac ekiniyor mu. Beden karmann parasdr; o me kanik bir sebep-sonu emberinin parasdr, ama bilin onun tesine geebilir, onu aabilir. Raman yalnz ca tankt. Bedenin ac ektiini, be-

302

OSHO

Srlar

Hitab -2

denin leceini grmekteydi, ama o yalnzca tankt. O ie karmyordu, hi karmyordu. O yalnzca her ne oluyorsa izliyordu, ama ksr dng nn iinde deildi, onunla zdelememiti, onun iinde deildi. Meditasyon karmak deildir. Gerekte, meditasyon olmadan, her an ie karmaktasn. Meditasyona, teye geersin; sen tepedeki gzlem ci olursun. Vadide, derinlerde, iler devam eder, srer; ama onlar sana ait olmaz. Sen yalnzca bir izleyici sin. Baka birine oluyor gibidir ya da bir dte oluyor gibi ya da ekrandaki bir filmde gibi. Sen ie karmazsn. Dramann iinde deilsin... Sen on dan kmsndr. Artk sen aktr de ilsin, sen izleyici olmusun. Tek de iim budur. Sen yalnzca tank olduunda, be den bir ekilde hemen tamamlar, ta mamlanmak zorundadr. Ac iin pek ok karman olmusa ve artk tank olduunda bir daha domazsn, be denin bu yaamda pek ok yaamda ekecei acy ekmesi gerekecektir. Bu yzden pek ok defa, aydnlan m insann pek ok bedensel hasta lk ekmesi gerekmitir, nk artk gelecek doum, gelecek yaam yok tur. Bu son beden olacaktr, bu yz den tm karmalar ve tm srecin ta mamlanmas, bitirilmesi gereklidir. Yani sa'nn hayatna Doulu gz lerle baknca, armha gerilmesi fark l bir olgudur. Batl zihni iin art ar da gelen mrler, yeniden doum, reenkarnasyon yoktur, bu yzden as lnda armha gerilmeyi derinlemesi ne analiz etmemilerdir. Onlarda, sa'nn bizim iin ac ektii, onun ektii acnn bizim kurtuluumuz ol duu miti vardr. Ama bu samadr ve bu gereklere de uymaz; nk eer sa'nn ektii ac senin kurtulu unsa, o zaman neden insanlk hl

ac ekiyor? nsanlk ncekinden de fazla ac ekiyor. sa'nn armha gerilmesinden sonra insanlk Tanr'nn krallna gir memitir. Eer o bizim iin ac ek tiyse, onun armha gerilmesi bizim sularmzdan ve gnahlarmzdan piman olmamz ise, o zaman o ba arsz olmutur; nk su devam etmektedir, gnah devam etmekte dir, ac devam etmektedir. O zaman o bouna ac ekmitir, o zaman ar mha gerilmesi baarsz olmutur. Hristiyanlk yalnzca bir mite sa hiptir. Ama insan yaamnn Dou'daki analizi farkl bir yaklama sahiptir. sa'nn armha gerilmesi, tm karmalar ile biriken acsyd. Ve bu onun son yaamyd, tekrar bede ne girmeyecekti, bu yzden tm ac larnn tek bir noktada kristalize edil mesi, younlamas gerekti. O tek nokta armha gerilme oldu. O baka biri iin armha gerilme di. Kimse bir bakas iin ac eke mez. O kendisi iin, gemi karmala r iin ac ekti. Kimse seni zgr k lamaz, nk sen karmalar yzn den tutsaklk iindesin, o zaman sa seni nasl zgr klabilir? O kendini kleletirebilir, kendini zgr bir adam klabilir, kendini zgrletire bilir. armha gerilmesi sayesinde kendi karmalarnn hesab kapand. i bitti, zincir sonuna geldi. Sebep ve sonu... Bir sona gelmeleri gereki yordu. Bu beden bir daha domaya cakt; bir baka rahme girmeyecekti. O aydnlanm biri olmasa, btn bunlar pek ok yaam boyunca ek mesi gerekecekti. Bir noktada, bir yaamda younlat. Sen ie karamazsn. Eer ie ka rrsan kendin iin daha fazla ac ya ratrsn. Karmalara karma, teye ge, onlara tank ol. Onlar bir d olarak kabul et, gerek olarak deil;

Senin Ellerinde |

303

onlara yalnzca bak ve kaytsz ol. Ka rma. Bedenin ac ekiyor... Acya bak. Bedenin mutlu... Mutlulua bak. zdeleme... Meditasyonun tek anlam budur. Ve bahaneler bulma. Buna itiraz edilebileceini syleme. Herhangi bir eye itiraz edebilirsin, bunda z grsn, ama itiraznn intihara ede er olacan unutma. Kendine itiraz edebilirsin ve sana hi faydas olma yacak, seni dntrmeyecek, daha ok bir engel oluturacak. Biz tartr dururuz. Daha bugn bir kz benimle g rmeye geldi. Bana sordu: "Syle bana, gerekten bir Tanr var m?" Tanr olmadn ne srmeye hazr d. Yzne, gzlerine baktm. Gergin di, itiraz doluydu; bu konuda sava mak istiyordu. Gerekte, derinlikler de, Tanr olmamasn istiyordu, n k eer bir Tanr varsa ban belada dr. Tanr varsa, o zaman olduun gi bi kalamazsn; o zaman bir meydan okuma gelir. Tanr bir meydan oku madr. Senin kendinle tatmin olama yacan anlamna gelir; senden daha yksek bir eyin mmkn olduu an lamna gelir. Tanrnn anlam budur. Bu yzden tartmaya hazrd. "Ben bir ateistim ve Tanr'ya inanm yorum" dedi. Ben de yle dedim: "Eer Tanr yoksa, ona nasl inanmazlk edebilir sin? Ve Tanr nemsizdir. Senin inan cn ve inanmayn, lehine ve aleyhi ne savn seninle ilgilidir; Tanr ile ilgi li deil. Sen neden ilgileniyorsun? Eer Tanr yoksa, neden bunca yol dan geldin, neden bireyin olmad n ne srmek iin bana geldin? Onu unut ve affet. Evine git, zamann bo a harcama. Eer yoksa, neden endi eleniyorsun? Olmadn kantlamak iin bunca aba neden? Bu aba se nin hakknda bir eyi gsteriyor. Sen

korkuyorsun. Tanr varsa, o zaman bu bir meydan okuma. Tanr yoksa, olduun gibi kalabilirsin; yaamda meydan okuma olmaz." Meydan okumalardan, risklerden, tehlikelerden, kendini deitirmek ten, dnmekten korkan biri hep Tanr'nn varln inkr edecektir. Onun zihni inkrdr; inkr onun hak knda bir ey anlatr, Tanr hakknda deil. Kza, Tanrnn kantlanabilen ya da rtlebilen bir ey olmadn syledim. Tanr, lehine ya da aleyhi ne gr sahibi olabilecein bir nes ne deildir. Tanr senin iinde bir olaslktr. O darda bir ey deildir; senin iinde bir olaslktr. O olasla gidersen, o gerek olur. O noktaya kadar gitmezsen, o gerekddr. Ve eer ona kar tartrsan, o zaman yolculuun anlam yoktur; sen ayn kalrsn. Bu bir ksr dngye dn r. Tanrnn olmadn ne sryor sun ve bu yzden asla ona doru git miyorsun. nk bu bir isel yolcu luk. Sen asla yolculuk etmiyorsun, nk olmayan bir noktaya doru nasl gidebilirsin? Bu yzden ayn ka lyorsun. Sen ayn kaldnda asla bu lumuyorsun, Tanr ile asla karla myorsun. Asla onunla ilgili bir his, bir titreim almyorsun. O zaman se nin iin, onun olmad daha da faz la kantlanm oluyor. Bu ne kadar ok kantlanrsa, sen o kadar ok uzaklayorsun, o kadar ok d yorsun, arandaki boluk o kadar ok artyor. Yani bu Tanrnn olup olmad meselesi deil, dedim kza. Bu, se nin bymeyi isteyip istememen me selesi. Byrsen, btn bymen buluma olacak, btn bymen bir lik olacak, btn bymen karla ma olacak. Ona bir hikye anlattm.

304-

OSHO

Srlar

Kitab -2

Rzgrl bir sabah, ilkbaharn sonlarnda, bir smklbcek bir ki raz aacndan yukar trmanmaya balam. Yandaki mee aacndaki sereler glmeye balamlar, nk daha mevsimi deilmi, aata kiraz yokmu ve bu zavall smklbcek tepeye ulamak iin bunca aba har cyormu. Smklbcee glm ler. Sonra bir sere aa umu, s mklbcee yaklam ve yle de mi: "Hayatm, sen nereye gidiyor sun? Daha aata kiraz yok." Ama smklbcek hi durma m; yukarya doru yolculuuna de vam etmi. Durmadan konumu: "Ama ben ulatmda orada olacak lar. Ben oraya ulatmda orada ola caklar. Benim tepeye ulamam uzun srecek ve o zamana kadar orada ki raz olacak." Tanr yok, ama sen ulatnda olacak. O zaten orada olan bir ey

deil... O asla orada deil. O bir b yme. O senin kendi bymen. Ta mamen bilinli olduun noktaya eri tiinde Tanr vardr. Ama itiraz etme. Enerjini itiraz etmek iin harcamak yerine, enerjini kendini dntr mek iin kullan. Enerji ok deildir. Enerjini tart maya aktrsan, bir tartma dehas olabilirsin. Ama o zaman onu boa harcam olursun, hem de byk bir bedel deyerek, nk ayn enerji meditasyon olabilir. Bir mantk ola bilirsin: ok mantkl savlar ne s rebilir, ok ikna edici kantlar bulabi lirsin, ama sen ayn kalrsn. Savlarn seni deitirmez. Bir eyi unutma: Seni deitiren her ey iyidir. Sana byme, genile me veren, bilincini arttran her ey iyidir. Seni duraan klan, senin im diki durumunu koruyan hibir ey iyi deildir; lmcldr, intihara denk tir.

Senin Ellerinde |

305

Son Soru:
Osho, bazen kendimi bir yapmama durumunda, ok edilgen hissediyorum ama evremde olan bitenlere dair farkndalm daha az grnyor. Aslnda, kendini evremdeki eylerden uzaklam hissediyorum. Bu bir ekilde sahte edilgenlik demek nk ben yapmama durumunun farkndaln artmas ile eanlaml olduunu dnyorum. Bu durumu aklar msn?

Normalde biz hararetli bir durumdayz... Aktif, ama hararetli. Edil gen olursan hararet kaybolur. Edil gen olursan, yapmama durumunda olursan, kendi iinde geveyebilirsen, hareketlilik kaybolur, hararet kaybolur ve hararetten gelen youn luk orada olmaz. Biraz donuklam hissedersin, farkndaln azalyormu gibi hissedersin. O azalmamaktadr; yalnzca hararetli parltn azal maktadr. Ve bu iyidir, bu yzden ondan korkma ve bu edilgenliin gerek ol madn dnme. Bunu syleyen hararetli hareketlilie ve hararetten gelen parltya ihtiya duyan, onu is teyen zihindir. Hararet farkndalk deildir, ama hararet halindeyken ok salksz bir farkndaln, uya nkln olabilir. O hastalkldr; ona zlem duyma. Brak gitsin, sen edil genlie d. Balangta farkndaln artmak yerine azalyormu gibi grnecektir. Brak azalsn, nk edilgenlikle aza lan her ne ise, hararetten kaynaklan yordu, bu yzden azalyor. Brak

azalsn. Bir an gelecek, dengeni ka zanacaksn. O denge noktasnda ar t ya da azalma olmayacak. O salk l bir noktadr; artk hararet kaybol mutur. O denge noktasnda, her ne far kndaln varsa gerektir, hararetten kaynaklanmamaktadr. Ve eer o ann gelmesini bekleyebilirsen... Zor dur, nk balangta kavrayn yitiriyormusun, gerekten l oluyormusun gibi gelir; hareketliliin, uya nkln, her ey gidiyormu gibi... lme doru geviyormusun gibi. Bu ekilde grnr, nk senin ya am hakknda bildiin her ey hara retlidir. Aslnda yaam deildir, yal nzca hararettir, yalnzca bir gerginlik durumudur, yalnzca bir hiperaktivite durumudur. Bu yzden balang ta... Ve sen yalnzca tek bir durum bilirsin... Bu hararet durumunu. Ba ka hibir ey bilmezsin, bu yzden nasl karlatrabilirsin? Edilgen, gevemi olduunda, bir eyin kaybolduunu hissedersin. B rak kaybolsun. Sen edilgenlikle kal. Ksa sre sonra bir denge noktas ge

306

OSHO

Srlar

Kitab -2

lecek, sen hi hararet bulunmayan doru noktada olacaksn. Yalnzca kendin olacaksn... Baka biri tara fndan hareketlilie itilmi deil, ba ka biri tarafndan hareketlilie ekil mi deil. Artk hareketlilik yalnzca bana gelmektedir, ama kendiliin den, doal olarak. Bir ey yaparsn, ama itilip kaklmazsn. Bu hareketliliin sana dayatlmadn, hararetten kaynaklanmadn bilmenin kriteri nedir? Nokta udur: Eer hareketlilik kendiliindense onun yznden gerilim yaamazsn, yk hissetmezsin. Ondan zevk alr sn. Ve hareketlilik bal bana bir ama olur; baka ama olmaz. Bu baka bir yere ulamann yolu ol maz; yalnzca kendi enerjinin tama s olur. Ve bu taknlk burada ve u andadr; gelecekte bir ey iin deil dir. Ondan zevk alrsn. Her ne ise... Bahede ukur kaz mak, aalar budamak, yalnzca oturmak, yrmek ya da yemek ye mek... Her ne yapyorsan kendi iin de mutlak olur, eksiksiz eylem olur. Ve ondan sonra yorulmazsn; tersi ne, tazelenmi hissedersin. Hararetli bir eylem seni yorar; hastalkldr. Doal bir eylem seni besler; ondan sonra daha enerji dolu, daha canl hissedersin. Ondan sonra daha ya am dolu hissedersin. O sana daha fazla yaam verir. Ama balangta, edilgen olmaya ve yapmama durumuna dmeye baladnda, farkndalk kaybettiini hissetmen normaldir. Hayr, farkndalk kaybetmiyorsun. Yalnzca hara retli bir zihin srecini, hararetli bir uyanklk trn kaybediyorsun. Edilgenlie yerleeceksin ve doal bir farkndalk gelecek. Hararetli uyanklk ile doal farkndalk arasndaki fark udur: Hara retli uyanklkta bir younlama var

dr; her eyi dlar. Bir eye younla abilirsin. Beni dinliyorsun. Eer bu bir hararetli uyanklk ise, o zaman beni dinlersin ve baka hibir eyin farknda olmazsn. Ama eer edilgen farkndalksa, hararetli deilse, den geli ve doalsa, o zaman bir araba getiinde arabay da duyarsn. Yal nzca farknda olursun. Her eyin far knda olursun; evrende her ne olu yorsa. Ve gzellii buradadr... Araba geer, sesi duyarsn, ama bu bir ra hatszlk deildir. Hararet iinde dikkatliysen ve ara bay duymusan, beni dinlemeyi b rakrsn; bu bir rahatszlk olur; n k sen olan biten her eyin nasl ta mamen, basite farknda olacan bilmiyorsun. Sen yalnzca tek bir yol biliyorsun: Baka her ey pahasna bir eyin nasl farknda olunur. Baka bir eye gidersen, o zaman ilk eyle balanty koparrsn. Beni hararetli zihinle dinliyorsan, o zaman her ey seni rahatsz edebilir. Uyankln oraya gittii iin benimle balantn kopar. Uyankln tek noktaldr; ek siksiz deildir. Doal, edilgen farkndalk eksiksizdir; hibir ey onu ra hatsz edemez. O younlama deil meditasyondur. Younlama her zaman hararetli dir, nk sen enerjini bir noktaya dayatyorsun. Enerji kendi haline b rakldnda her yne akar. Gidecek belirli bir yn yoksa, her yere akar. Biz "Bunu dinlemek iyi; bu kt" di yerek eliki yaratrz. Eer dua edi yorsan ve ocuun glmeye bala msa, bu bir rahatszlktr... nk sen duann srd ve ocuun gl meye devam ettii ve ikisinin arasn da eliki olmayan bir basit farkndal kavrayamazsn; ikisi de daha b yk bir btnn paralardr. unu dene: Tamamen uyank, ta mamen farknda ol. Younlama.

Senin Ellerinde |

307

Her younlama yorucudur, yorgun hissedersin, nk sen enerjini do al olmayan bir ekilde zorluyorsun. Basit farkndalk her eyi dahil eder. Edilgen ve yapmama durumunda ol duunda, o zaman her ey evrende olur. Hibir ey seni rahatsz etmez ve hibir ey yanndan geip gitmez. Her ey olur ve sen bilirsin, tank olursun. Bir ses gelir: Senin evrende ha reket eder, sonra geer ve sen oldu un gibi kalrsn. Tpk bo bir odaya olduu gibi: inde hi kimse olmasa da grltler bu odaya girer, sonra gider... Ve oda, hibir ey olmam gibi, etkilenmeden kalr. Her ey ol maya devam eder; yanndan geip gider, ama sana asla dokunmaz. Sen lekesiz kalrsn. Hararetli younla mada her ey sana dokunur, seni et kiler. Bu konuda bir nokta daha. Dou psikolojisinde bir szcmz var: Sanskar... Koullanma. Bir eye yo unlarsan koullanrsn, sanskarn olur, bir ey seni etkiler. Yalnzca far knda olursan -edilgen bir biimde farknda, younlamadan, kendini odaklamadan, yalnzca orada olarak- hibir ey seni koullamaz. O zaman sanskar biriktirmezsin, etkiler

biriktirmezsin. Bakir, saf, lekesiz ka lrsn; hibir ey sana dokunmaz. n san edilgen bir ekilde farknda kalabilse, dnyadan geebilir, ama dn ya asla onun iinden geemez. Bir Zen kei, Bokuju yle der mi: "Gidip dereden ge, ama suyun sana dokunmasna izin verme." Ve manastrn yanndaki derenin zerin de kpr yokmu. Pek ok kii denemi, ama suyu getiklerinde, elbette su onlara do kunmu. Bir gn bir kei gelip yle demi: "Bize bilmeceler veriyorsun. Dereyi gemeye alyoruz; kpr yok. Bir kpr olsa, elbette dereyi geerdik ve su bize dokunmazd. Ama dereden gemek zorundayz... Su dokunuyor." Bokuju, "Gelip ben geeceim, sen izle" demi. Ve Bokuju gemi. Elbette, su ayaklarna dokunmu. "Bak, su sana dokundu!" demiler. Bokuju yle demi: "Benim bildi im kadaryla dokunmad. Ben yal nzca bir tanktm. Su ayaklarma do kundu, bana deil. Ben yalnzca ta nk oluyordum." Edilgen uyanklk ile, tanklk ile, dnyadan geebilirsin. Sen dnyada olursun, ama dnya senin iinde ol maz.

59. BLM

Tepelerden zlemek

-SUTRALAR-

86
Diyelim ki bir ey hakknda tefekkre kavrayn tesinde, olmamann tesinde... Sen. 87 Ben varm. Bu benim. Bu budur. Ah, sevgili, byle bir durum iinde bile snrszca bil. dalmsn, algnn tesinde,

nsan Janus* yzldr. Hem hayvandr, hem ilahidir. Hayvan onun gemiine, ilahi olan gele ceine aittir ve gl bu yaratr. Gemi gemitir, artk yoktur; onun glgesi kalmtr yalnzca. Ve gelecek hl gelecektedir, henz gelmemi tir; yalnzca bir dtr, yalnzca bir olaslktr. Ve insan bu ikisinin ara sndadr: Gemiin glgesi ile gele cek d arasnda. O ikisi de deildir ve her ikisi birdendir. kisi birdendir, nk gemi ona aittir: O hayvand. kisi birdendir, nk gelecek ona aittir: lahi olabi lir. Ve ikisi de deildir, nk gemi artk yoktur ve gelecek henz gelme mitir. nsan bu ikisinin arasnda bir ge rilim olarak vardr: Eskide kalan ve gelebilecek olan. Bu bir eliki yara tr, daimi bir gerekletirme, bir ey olma mcadelesi yaratr. Bir anlam da, insan yoktur. nsan yalnzca hay vandan ilahi olana giden bir adm dr... Ve bir adm hibir yerde deil dir. O bir yerdeydi ve bir yerde ola cak, ama u anda hibir yerde, yal nzca havada asl. Bu yzden insan ne yapyor olur sa olsun... Ben ne dersem diyeyim... O asla tatmin olmaz, asla memnun olmaz, nk onda taban tabana zt varolular birlemitir. Hayvan tat min olsa ilahi olan tatmin olmaz. la hi olan tatmin olsa havyan tatminsiz kalr. Bir paras daima tatminsizlik iindedir. Hayvana gidersen, bir adan ben liinin bir parasn tatmin etmi olursun. Ama hemen, o tatminden tatminsizlik doar; nk zt paran, yani gelecein ona kardr. Hayva nn tatmini gelecekteki olasln tat minsizliidir. lahi olasln tatmin
* ift yzl Roma Tanrs. (Ed. n.)

etsen hayvan isyan eder; incinir. inde kesin bir tatminsizlik doar. kisini birden tatmin edemezsin ve birini tatmin ederken dieri tatminsiz kalr. Bir hikye hatrlyorum. Bir spor araba , sedef kaplara ulam ve Aziz Peter onu karlam. Adam Jaguar' ile gelmi ve Aziz Peter'e sorduu ilk ey u olmu: "Cennette iyi otoyollar var m?" Aziz Peter, "Evet" demi. "En g zel otoyollar cennette, ama tek bir sorun var. Cennete otomobil sok mak yasak." Hz dkn yle demi: "O za man bana gre deil. Ltfen beni di er yere gnder. Cehenneme gitmek istiyorum. Jaguar'm brakamam." stedii yaplm. Adam cehenne me gelmi, kaplara ulam ve ey tan onu karlam, onu grdne memnun olduunu sylemi. "Sen de tpk benim gibisin; ben de Jagu arlar severim" demi. Hz dkn, "Gzel, bana oto yollarn haritasn ver" demi. eytan hznlenmi. Demi ki: "Baym, burada otoyollarmz yok... Burann cehennemlii de burada i te!" nsann durumu budur. nsan Ja nus yzldr, ikili bir varlktr, ikiye blnmtr. Bir eyi tatmin etsen, dier paran iin baka bir hayal k rkl olur. Aksini yapsan, o zaman dier para tatminsiz kalr. Bir ey daima eksiktir. Ve ikisini birden tat min edemezsin, nk taban tabana zttrlar. Ve herkes bu imknsz eyi yap maktadr, bunu yapmaya almakta dr... Cennet ile cehennemin bulu mas iin bir uzlama aramaktadr; beden ve ruh, alak ile yksek, ge-

312

OSHO

Srlar

Kitab -2

mi ile gelecek bir yerlerde bulu sun, uzlasn diye. Biz mrlerdir bu nu yapyoruz. Daha olmad ve olma yacak da. Tm aba sama, imkn sz. Bu teknikler, iinde bir uzlama yaratmak iin deil. Bu teknikler se nin kendini aman iin. Bu teknikler hayvana kar ilahi olann tatmin ol masn salamak iin deil. Bu im knsz. Bu iinde daha fazla kargaa, daha fazla iddet, daha fazla mca dele yaratr. Bu teknikler ilahi olana kar iindeki hayvan tatmin etmek iin de deildir. Bu teknikler yalnzca ikilii amak iindir. Onlar ne hayvan iin, ne ilahi olan iindir. Unutma, dier dinler ile Tantra arasndaki temel fark budur. Tantra bir din deildir, nk temelde dinin anlam udur: Hayvana kar ilahi olan savunan... Bu yzden her din elikinin parasdr. Tantra bir m cadele teknii deildir, o bir aknlk tekniidir. O hayvanla savamak iin deildir, ilahi olan iin deildir. O her tr ikilie kardr. Gerekten de ne lehinde, ne aleyhindedir. O yalnzca iinde nc bir g, nc bir va rolu merkezi yaratmak iindir ve o nc merkezde sen ne hayvan, ne ilahi olursun. Tantra iin o nc nokta advaitadr, o nc nokta ikiliksizliktir. Tantra der ki, ikiliin iinde sava arak birlie ulaamazsn. kilik m cadelesinde bir taraf seerek ikiliksiz bir noktaya gelemezsin. Semek seni birlie gtrmez; ancak seim siz tanklk gtrr. Tantra'nn temeli budur ve bu yzden Tantra asla doru anlalama mtr. Uzun, yzyllar yanda bir yanl anlalmadan mustariptir, n k Tantra hayvana kar olmadn syledii an, sen Tantra hayvan sa

vunuyormu gibi hissetmeye balar sn. Ve Tantra ilahi olan iin olmad n syledii an, sen Tantra'nn ilahi olana kar olduunu dnmeye balarsn. Gerekte, Tantra seimsiz tanklk iindir. Hayvanla olma, ilahi olanla olma ve eliki yaratma. Yalnzca ge rile, uzakla, seninle bu ikilik arasn da bir mesafe yarat ve nc bir g ol, tank ol ve oradan hem hay van, hem ilahi olan grebil. Sana hayvann gemi, ilahi ola nn gelecek olduunu ve gemi ile gelecein zt olduunu syledim. Tantra u andr. O ne gemi, ne ge lecektir. Tam u anda, gemie ait olma ve gelecei zleme. Gelecee can atma ve gemile koullanma. Gemiin seni etkilemesine izin ver me ve gelecek iin planlar yapma. u ana sadk kal, imdi ve burasna, o zaman aarsn. O zaman ne hay van, ne ilahi olursun. Tantra iin byle olmak Tanr ol maktr. Byle olmak, ann bylelii iinde olmak, gemile ilikisiz ve gelecein yaratlmad bir durumda olmak seni zgr klar, zgrlk olursun. Bu teknikler bu anlamda dini de ildir, nk din hep hayvana kar kar. Din eliki yaratr. Bu yzden, eer gerekten dindarsan izofrenik olursun, blnrsn. Tm dindar uy garlklar blnm uygarlklardr. Onlar nevroz yaratr, nk isel e liki yaratrlar. Seni ikiye blerler ve benliinin bir ksm dman olur. O zaman tm enerjin, kendine kar yrttn savata harcanr. Tantra bu anlamda dindar deil dir, nk Tantra elikiye, iddete inanmaz. Ve Tantra, kendinle sava ma, der. Yalnzca farknda ol. Kendi ne kar saldrgan ve iddet dolu ol ma. Yalnzca tank ol, izleyici ol. Ta

Tepelerden zlemek |

313

nklk annda ikisi de deilsindir; iki yz de kaybolur. O tanklk annda insan deilsindir. Yalnzca varsn. Eti ketsiz varsn. simsiz varsn. Kategorisiz varsn. zellikle biri olmadan varsn... Basit varlk, saf varlk. Bu teknikler o saf varlk iindir. imdi teknikleri konuacaz.

ken bana bir ey gelir. Sen alglama yetenei edineceinden deil... Alglanamayan bir eyi alglamaya alr san, tm alglar kaybolur. aba gs terirken, hi grmediin bir eyi gr meye alrsan, grdn her ey kaybolur. aba gstermekte srar edersen, sana pek ok imge gelir... Onlardan kurtulmalsn, nk bunu grd n biliyorsun; bu alglanabilir. Asln da olduu haliyle grmemi olabilir sin, ama hayal edebiliyorsan algla nabilir bir eydir. Kurtul ondan. Kur tulmaya devam et. Bu teknik, alglanamayan zerinde srar edilmesi ge rektiini sylyor. Ne olacak? Kurtulmaya devam edersen, zahmetli bir aba olacak, nk pek ok imge belirecek. Zih nin pek ok imge, pek ok d sa layacak; pek ok kavram, pek ok simge gelecek. Zihnin yeni kombi nasyonlar yaratacak, alglanamayan bir ey olmad srece kurtulmaya devam et. O nedir? Kurtulmaya devam edersen, bir nesne olan hibir ey gelmeyecek, yalnzca imgesiz, simgesiz, dsz, resimsiz zihin ekran olacak. O anda bir dnm gerekleecek. Ekran oradayken, imgesizken, kendinin far kna varacaksn. Alglayann farkna varacaksn. Alglanacak hibir ey yokken dikkatin yn deiecek. Tm bilin yansyacak. Grecek hi bir ey olmadnda, ilk defa kendi benliinin farkna varacaksn. Kendi ni grmeye balayacaksn. Bu sutra yle diyor:

86. Teknik

Diyelim ki bir ey hakknda tefek kre dalmsn, algnn tesinde, kavrayn tesinde, olmamann te sinde... Sen.
Diyelim ki bir ey hakknda tefek kre dalmsn, algnn tesinde... Grlemeyen, alglanamayan bir ey. Ama grlemeyen bir eyi hayal edebilir misin? Her zaman grlebi len eyler hayal edilebilir. Alglanamayan bir eyi nasl hayal edebilir sin, nasl varsayabilirsin? Alglayamadn eyi hayal ede mezsin. Grlemeyen ve alglanamayan bir eyi dleyemezsin bile. te bu yzden dlerin bile gerekliin glgeleridir. Hayal gcn bile saf ha yal gc deildir, nk ne hayal edersen et bir ekilde tanmsndr. Yeni kombinasyonlar yaratabilirsin, ama kombinasyonun tm unsurlarn tanm, alglamsndr. Gkyznde bulut gibi uan altn dan bir da hayal edebilirsin. Hi byle bir ey alglamamsndr, ama bir bulut, bir da ve altn alglamsndr. Bu unsur birletirilebilir. Hayal gc orijinal deildir; daima al gladn bir eylerin kombinasyonu dur. Bu teknik yle diyor:

Diyelim ki bir ey hakknda tefek kre dalmsn, algnn tesinde.


Bu imknszdr, ama bu yzden yapmaya deer, nk aba gsterir

Diyelim ki bir ey hakknda tefek kre dalmsn, algnn tesinde, kavrayn tesinde, olmamann te sinde... Sen.
sin. O zaman senin bana sen gelir lk defa alglayann, kavrayann,

314

OSHO

Srlar

Kitab -2

bilenin farkna varrsn. Ama bu zne hep nesnelerde saklyd. Belirli eyle ri bilirsin, ama bileni hi bilmezsin. Bilen, bilginin iinde kaybolmutur. Seni gryorum, sonra bir baka sn gryorum ve bu sre devam ediyor. Doumdan lme kadar bu nu, unu, tekini gryorum ve gr meye devam ediyorum. Ve gren, bu sreci gren unutuluyor; kalabalkta kayboluyor. Kalabalk bir nesneler kalabal ve zne kayboluyor. Bu sutra diyor ki algnn, kavray n tesinde.. Zihinle kavrayamaya can bir ey hakknda, olmamann tesinde bir ey hakknda tefekkre dalmaya alrsan... Zihin hemen grlemeyecek, kavranamayacak bir eyse onun var olmadn syler. Zi hin hemen tepki gsterir, eer bir ey grlemiyorsa, alglanamyorsa, kavranamyorsa, o zaman yoktur. Zi hin onun var olmadn syler. Zihin kurban olma. Bu sutra yle diyor: Algnn te

sinde, kavrayn tesinde, olmama nn tesinde. Zihin bunun hibir ey


olduunu, var olamadn, bunun ol mayan bir ey olduunu syleyecek. Sutra diyor ki, ona inanma. Olmama nn tesinde, var olan ve alglanamayan, kavranamayan bir ey olduunu sylyor: O sensin. Kendini alglayamazsn, yoksa al glayabilir misin? Kendinle kar kar ya geldiin, kendini tandn bir durum hayal edebiliyor musun? 'Kendini bilmek' terimini kullanp duruyorsun, ki bu tamamen sama dr, nk sen kendini bilemezsin. Benlik her zaman bilendir. Bir biline ne indirgenemez, bir nesneye indir genemez. rnein, kendini bilebileceini dnyorsan, o zaman senin bildi in benlik senin benliin olmaz, asl benlik kendini bilen olur. Sen daima

bilen olarak kalrsn; bilinen olamaz sn. Kendini kendi nne koyamaz sn; hep geri ekilirsin. Her ne bili yorsan, bu sen olamazsn... Bu senin onu bilemeyecein anlamna gelir. Baka eyleri bildiin ekilde bile mezsin onu. Kendimi, seni grdm ekilde gremem. Gren kim olur? Her iliki bir bilgi, grme, alg ilikisi olduun dan, en az iki ey vardr: Bilen ve bi linen. Bu anlamda kendini bilmek imknszdr, nk yalnzca bir kii vardr. Orada bilen ve bilinen birdir; gzlenen ve gzlemleyen birdir. Ken dini bir nesneye dntremezsin. Bu yzden 'kendini bilmek' deyi mi yanltr, ama bir ey aktarr, doru bir ey syler. ok farkl bir anlamda, baka eyleri bilmekten tamamen farkl bir anlamda kendini bilebilirsin. Bilinecek hibir ey ol madnda, tm nesneler kayboldu unda, hepsinden kurtulduunda, aniden kendinin farkna varrsn. Ve bu farkndalk ikili deildir: Nesne ve zne yoktur. Yalnzca znellik vardr. Bu farkndalk farkl trden bir bi litir. Bu farkndalk sana farkl bir varolu boyutu verir. kiye blnm olmazsn. Kendinin farknda olursun. Sen alglamyorsun, kavramyorsun, ama o varolusal... En varolusal ey. u ekilde dnmeye al: Enerjimiz var. O enerji nesnelere gi diyor. Enerji duraan olamaz. Onu mutlak yasalardan biri olarak hatrla: Enerji duraan olamaz, o dinamiktir. Aksi olamaz. Dinamiklik onun doa sdr... Enerji hareket eder. Seni gr dm zaman, enerjim sana doru akyor. Seni algladm zaman, bir ember oluuyor. Enerjim sana do ru akyor, sonra bana geri geliyor... Bir ember oluuyor.

Tepelerden zlemek 315

Enerjim sana doru akyorsa ve geri gelmiyorsa, seni bilemem. Bir embere ihtiya vardr: Enerjinin git mesi ve sonra bana dnmesi gerekli dir. Geri gelii ile seni bana getirir. Seni bilirim. Bilgi, enerji ember oluturdu anlamna gelir. zneden nesneye gitmi ve sonra geri dne rek orijinal kaynana gelmitir. Bu ekilde yaamaya devam edersem -dierleri ile emberler oluturur sam- asla kendimi bilemem, nk enerjim dierlerinin enerjileri ile dol mutur. Enerji o imgeleri getirir, o imgeleri bana nakleder. te byle bilgi toplarsn. Bu teknik, nesnenin olduu yer den kaybolmasna izin ver, der. B rak enerjin bir bolukta hareket et sin. Enerji senden uzaklasn, ama onunla kavranacak nesne olmasn, alglanacak nesne olmasn. Enerji boluun iinde gitsin ve geri gelsin; nesne olmasn. Enerji sana bilgi ge tirmesin. Bo, saf gelsin. Hibir ey getirmesin. Yalnzca kendini getirsin. Bakir olarak gelsin... Ona hibir ey girmi olmasn; saf kalsn. Meditasyonun tm sreci budur ite. Sessizce oturursun ve enerjin hareket eder. Kirlenmesine sebep olacak, dolanabilecei, etkilenebile cei, bir olabilecei nesne olmaz. Sonra onu kendine getirirsin. Nesne, dnce, imge yoktur. Enerji hareket eder, hareket saftr ve sonra sana ge ri dner... Bakir olarak. Senden kt haliyle geri dner; hibir ey ta maz. Bo bir ara olarak sana gelir, sana arpar. Onunla tanan bilgi yoktur; kendi bana gelmektedir. O saf enerjinin iine ilemesinde ken dinin farkna varrsn. Enerjin baka bir eyi getiriyorsa, o zaman o bir eyin farkna varrsn. Bir iee bakarsn. Enerji, iei sa na getirmektedir: iek imgesi, iek

kokusu, iek rengi. Enerji, iei sa na getirmektedir. Seni iekle tan trmaktadr. O zaman iekle tanr sn. Enerji iekle kaplanmtr. Asla enerji ile, sen olan saf enerji ile tanmazsn. Sen dierine gitmekte ve kaynaa geri dnmektesin. Onu etkileyecek hibir ey yoksa, eer o koullanmam olursa, gittii gibi gelirse, kendinden baka hibir ey getirmezse, sen kendinin farkna varrsn. Bu saf enerji emberidir: Baka bir eye gitmeyen, senin iin de bir ember yaratan enerji. O za man bakas olmaz, yalnzca kendi iinde hareket eden sen olursun. Bu hareket kendini bilme, kendini ay dnlatma olur. Temel olarak tm me ditasyon teknikleri, hepsi, bunun farkl varyasyonlardr.

Diyelim ki bir ey hakknda tefek kre dalmsn, algnn tesinde, kavrayn tesinde, olmamann te sinde... Sen.
Eer bu olabilirse, o zaman ilk de fa kendinin, benliinin, varoluunun farkna varrsn... znellik. ki tr bilgi vardr: Nesnelere dair bilgi ve znellik bilgisi. Bilinenin, bi linebilenin bilgisi ve bilenin bilgisi. Ve bir insan milyonlarca, milyonlarca ey bilebilir, tm dnyaya aina ola bilir, ama eer bilenin farknda deil se cahildir. Bilgili olabilir, ama bilge deildir. ok bilgi toplam olabilir sin, ama insan bilen klan temel ey eksiktir: Kendinin farknda deildir. Upaniadlar'da bir hikye vardr. Bir delikanl olan Svetketu, ustann yanndan evine dnm. Tm snav larndan gemi, hem de iyi derece lerle. Ustann ona verebilecei her eyi alm. ok egoist olmu. Babasnn evine ulatnda, ba basnn Svetketu'ya sorduu ilk ey u olmu: "ok bilgili grnyorsun ve bilgin seni ok egoist klyor... Y-

3 16

OSHO

Srlar

Kitab -2

ry tarzn, eve girerkenki halin. Sa na soracak tek bir sorum var. Her e yi bileni bildin mi? Bilerek her eyin bilindii o eyi bildin mi? Kendini bil din mi?" Svetketu yle demi: "Ama okul da bununla ilgili ders yok ve usta hi bu konuda konumad. Ben bilinebi lecek her eyi biliyorum. Bana istedi ini sor, sana yant veririm. Ama sen nasl bir soru soruyorsun? Bu hi ko nuulmad." Baba, "O zaman geri dn ve bili nerek her eyin bilindii o eyi bil meden, hakknda hibir eyin bilin medii eyi bilmeden geri dnme. lk nce kendini bil" demi. Svetketu geri dnm. Ustasna yle demi: "Babam eve dnmeme izin vermiyor, beni oraya kabul etmi yor, nk ailemizdeki bireylerin yal nzca doumlar sebebiyle Brahmin olmadn sylyor. Biz bilenleriz, Brahma'y bilenleriz, Brahminleriz, ama yalnzca doum sayesinde de il, gerek, orijinal bilgi sayesinde. Bu yzden yle dedi, Gerek bir Brahmin olmadn srece, yalnzca doumun yznden deil, Brahma'y bilerek Brahmin olmadn srece, nihai olan bilmediin srece eve gir me. Sen bize layk deilsin.' Bu yz den, imdi bana bunu ret." retmen: "retilebilecek her eyi sana rettim. Ve bu retilemeyecek bir ey. Bu yzden bir ey yap: Ona ak ol yeter. Dorudan retilemez bu. Yalnzca alc ol; bir gn olur. Ashram'n btn inek lerini al..." Ashram'n bir sr inei varm; drt yz kadar diyorlar. "Btn inekleri ormana gtr. nek lerle kal: Dnmeyi brak, sze dkmeyi brak, inek ol. neklerle kal, onlar sev, inekler kadar sessiz ol. nekler bin tane olduunda geri gel."

Bylece Svetketu drt yz inekle ormana gitmi. Dnmenin faydas yokmu, konuacak kimse yokmu. Yava yava zihni tpk bir inek zih ni gibi olmu. Sessizce aalarn al tnda oturuyormu ve senelerce beklemesi gerekmi, nk ancak inekler bin tane olduunda geri d nebilecekmi. Yava yava zihnin den dil kaybolmu. Yava yava zih ninden toplum kaybolmu. Yava yava insanlktan km. Gzleri inek gzleri gibi olmu. Bu hikye ok gzeldir. Hikye, onun saymay unuttuunu syler... Dil kaybolduu zaman, sze dkme kaybolduu zaman... Saymay unut mu, ne zaman dnmesi gerektiini unutmu. Hikye gzeldir. nekler demi ki: "Svetketu, bin tane olduk. Artk brak efendimizin evine geri d nelim. Bekliyor olmal." Svetketu geri dnm ve ustas di er mritlere, "nekleri sayn" demi. nekler saylm ve mritler, "Evet, bin inek var" demiler. Ustann yle dedii anlatlr: "Bin deil, bin bir tane var... Bir de Svet ketu." O ineklerin ortasnda duruyor mu, sessizce, yalnzca orada bulu narak, dnce olmadan, zihin ol madan. Tpk inek gibi... Saf, basit, masum. Ve ustas demi ki: "Girme ne gerek yok. Artk babann evine dn. Artk biliyorsun; senin bana geldi. Neden yine bana geldin? Senin bana geldi." Gelir: Zihinde bilinecek nesne kalmadnda, bilen banza gelir. Zihin dncelerle dolu olmadn da, tek bir dalga olmadnda, tek bir krk olmadnda, sen yalnz ba na orada olursun. Senden baka hi bir ey olmaz. Doal olarak kendi benliinin farkna varrsn; ilk defa

Tepelerden zlemek |

3 17

kendinle dolu olursun. Kendini ay dnlatma gerekleir. Bu sutra temel sutralardan biridir. Dene. Zahmetlidir, nk dnme alkanl, nesnelere tutunma al kanl, alglanabilecek, kavranabile cek nesnelere tutunma alkanl yle derinlere kk salmtr, yle ii ne ilemitir ki, nesnelerle ilgilenme mek iin, yalnzca tank olmak, on lardan kurtulmak ve, "Hayr, bu de il, bu deil!" demek iin zaman ve ok srarl aba gerekecektir. Upaniadlar'n tm teknikleri iki szckte younlatrlmtr: Neti, ne ti... Bu deil, bu deil. Zihne ne gelir se gelsin, "Bu deil!" de. Demeye, kurtulmaya, tm mobilyalar dar atmaya devam et. Odann bo olma s gerekir, tamamen bo. Boluk ora dayken, o zaman olur. Baka her hangi bir ey varsa, ondan etkilen meye devam edersin ve kendini bile mezsin. Masumluun nesnelerde kaybolur. Dnce dolu zihin da doru hareket eder. Kendinle iliki kuramazsn.

87. Teknik

Ben varm. Bu benim. Bu budur. Ah, sevgili, byle bir durum iinde bile snrszca bil.
Ben varm. Asla bu duyguya de rinlemesine girmezsin. Ben varm. Sen varsn, ama asla bu olgunun de rinliklerine inmezsin. iva diyor ki:

Ben varm. Bu benim. Bu budur. Ah sevgili, byle bir durum iinde bile snrszca bil.
Sana bir Zen hikyesi anlataym. arkada bir yolda yryormu. Karanlk kyormu ve gne batyormu. Tam o srada bir tepenin ya nnda duran bir kei fark etmiler. Kei hakknda konumaya bala

mlar, adamn burada ne yaptn merak etmiler. lerinden biri, "Ar kadalarn bekliyor olmal. Manastr dan yrye km ve arkadalar geride kalm olmal, bu yzden on larn gelmesini bekliyor" demi. Dieri bunu reddetmi: "Bu doru deil, nk birini bekliyor olsa arka ya bakar. Ama o arkaya bakmyor. Bu yzden benim varsaymm u: Kimseyi beklemiyor. neini kaybet mi olmal. Akam kyor ve gne batyor ve ksa sre sonra hava kara racak, bu yzden ineini aryor olma l. Orada, tepede duruyor ve inein ormanda nerede olduunu aryor." ncs: "Bu doru olamaz, nk ok sessiz duruyor, hi hare ket etmiyor ve bence bir ey aram yor; gzleri kapal. Dua ediyor olma l. Kaybolan ineini aramyor, geride kalm arkadalarn da beklemiyor." Karar verememiler. Tartmlar, tartmlar ve sonra, "Tepeye kalm ve ne yaptn kendisine soralm." Bylece keiin yanna ulam lar. lk adam sormu: "Geride kalm arkadalarn m bekliyorsun?" Kei gzlerini am: "Kimseyi beklemiyorum. Bekleyecek ne dost larm, ne dmanlarm var." Gzleri ni yine kapatm. Dieri: "O zaman ben hakl olma lym. Ormanda kaybolan ineini mi aryorsun?" Kei, "Hayr, kimseyi aramyo rum... Ne inek, ne de baka biri. Ben kendim dnda hibir eyle ilgilen miyorum" demi. Bylece nc adam, "O zaman kesinlikle dua ediyorsun ya da medi tasyon yapyorsun" demi. Kei gzlerini kapatm ve yle demi: "Hibir ey yapmyorum. Ben yalnzca burada varm. Yalnzca bu rada bulunuyorum, hibir ey yapm yorum. Ben yalnzca buradaym."

318 |

OSHO

Srlar

Kitab -2

te Budistler meditasyona byle derler. Bir ey yapyorsan, bu medi tasyon deildir... Uzaklamsndr. Dua edersen, bu meditasyon deil dir... Gevezelik etmeye balamsn dr. Bir szck kullanrsan, bu dua deildir, bu meditasyon deildir... Zi hin ie karmtr. O adam doru e yi sylemi: "Ben yalnzca burada bulunuyorum, hibir ey yapmyo rum." Bu sutra unu diyor: Ben varm. Bu duygunun derinliklerine git. Yal nzca oturarak, bu duygunun derin liklerine git... Ben varm. Bunu his set, dnme, nk zihninde "Ben varm" diyebilirsin ve bu bouna olur. Ban senin baarszlndr. Banda, "Ben varm" diye tekrarla ma. Bounadr, faydaszdr. Asl nok tay skalarsn. liklerinde hisset. Tm bedeninde hisset. Btn bir birim olarak hisset, banda deil. Yalnzca hisset... Ben varm. "Ben varm" szcklerini kul lanma. nk ben sana anlatrken szck kullanrm. "Ben varm." Ve iva Parvati'ye anlatyordu, bu yz den "Ben varm" szcklerini kullan mas gerekti. Yapma, tekrarlama. Bu bir mantra deil. "Ben varm, ben va rm!" diye tekrarlamayacaksn. Bunu tekrarlarsan uykuya dalarsn, kendi kendini hipnotize edersin. Belli bir eyi tekrarlar durursan, kendi kendini hipnotize edersin. lk nce sklrsn, sonra uykun gelir ve sonra farkndaln kaybolur. Ondan ok tazelenmi, derin bir uykudan uyanr gibi karsn. Saln iin iyi dir, ama bu meditasyon deildir. Uy kusuzluktan mustaripsen bir mantra y tekrarlamay deneyebilirsin. Bir ya ttrc kadar iyidir, hatta daha iyi. Belli bir szc tekrarlayp durabi lirsin: Tekdze bir sesle tekrarlarken uykuya dalarsn.

Tekdzelik yaratan her ey sana derin uyku verir. Bu yzden psikana listler ve psikologlar uykusuzluk e ken insanlara saatin tik-taklarn din lemelerini sylerler. Dinlemeye de vam et, o zaman uyursun, nk tiktaklar ninni olur. Annesinin rahmindeki ocuk do kuz ay boyunca durmakszn uyur ve annenin yrei atar durur... Tik-tak. O bir koullanma olur, derin bir ko ullanma... Yrein daimi tekrar. te bu yzden biri seni yreine yak latrdnda, iyi hissedersin. Tiktak... Uykun gelir, geversin. Tekd zelik veren her ey geveme salar; uykuya dalabilirsin. Bir kydeysen, bir ehirde oldu undan daha derin uyuyabilirsin, nk bir ky tekdzedir. ehir tek dze deildir. Her an yeni bir ey ol maktadr; trafik grltleri deiir durur. Bir kyde her ey tekdzedir, ayndr. Gerekten de, bir kyde ha ber yoktur, hibir ey olmaz; her ey bir ember halinde hareket eder. Bu yzden kyller derin uyur, nk evrelerindeki hayat tekdzedir. Bir ehirde, uyumak zordur, nk ev rendeki hayat ok sansasyoneldir; her ey deiir. Herhangi bir mantray kullanabilir sin: Ram, Ram, Aum, Aum... Herhan gi bir eyi. sa Mesih'in adn kullana bilirsin; Ave Maria'y kullanabilirsin. Herhangi bir szc kullanabilir, tek dze bir ekilde tekrarlayabilirsin; bu sana derin uyku verir. Hatta unu ya pabilirsin: Raman Maharshi "Ben ki mim?" tekniini verirdi. Ve insanlar bunu mantra olarak kullanmaya ba lad. Kapal gzlerle otururlar, "Ben ki mim? Ben kimim? Ben kimim?" diye tekrarlar dururlard. Bu bir mantra ha lini almt. Ama bu deildi. Bu yzden bunu bir mantra yap ma, oturup, "Ben varm" deme. Ge

Tepelerden zlemek |

319

rek yok. Herkes biliyor ve sen var ol duunu zaten biliyorsun; gerek yok, bouna... Onu hisset: Ben varm. Hissetmek farkl bir eydir, tamamen farkl. Dnmek, hissetmekten ka mak iin bir hiledir. Yalnzca farkl deildir, bir aldatmacadr. Ben varm diye hisset derken ne kastediyorum? Bu sandalyede oturu yorum. Ben varm diye hissetmeye balarsam, pek ok eyin farkna va rrm: Sandalyenin zerindeki bask, kadifenin dokunuu, odadan geen hava, bedenime dokunan grlt, sessizce dolaan kan, yrek, dur makszn sren soluma ve bedende ince bir titreim. nk beden bir di namizmdir; duraan bir ey deildir. Sen titreiyorsun. Daima ince bir tit reim var ve sen canl olduun sre ce devam edecek. Bir titreim var. Btn bu ok boyutlu eylerin far kna varrsn. Ve olan biten pek ok eyin ne kadar ok farkna varrsan -u anda iinde ve dnda olan bi ten her eyin farkna varrsan, "Ben varm" derken kastedilen budur, bu ekilde farkna varrsandnce durur, nk var olduunu hissetti inde bu ylesine eksiksiz bir olgu dur ki dnce devam edemez. Balangta dncelerin szldn hissedersin. Yava yava, kklerini varolua saldka, varlk duygusuna yerletike, dnceler uzaklar, bir mesafe hissedersin... Sanki o dnceler senin bana gel miyor, ok ok uzakta, bir bakas nn bana geliyor gibi. Bir mesafe olur. Ve sonra, gerekten kklendi inde, ayaklarn benliine bastn da, zihin kaybolur. Tek bir szck ol madan, tek bir zihinsel imge olma dan orada olursun. Bu neden olur? nk zihin ba kalar ile iletiim kurma amal zel bir eylemdir. Seninle iliki kuracak

sam zihnimi, dili, szckleri kullan mak zorunda kalrm. Bu sosyal bir olgudur; bir grup aktivitesidir. Bu yzden yalnz bana konuuyor ol san bile yalnz deilsindir... Biri ile konumaktasndr. Yalnz olduunda bile, konuurken bir bakas ile ko nuuyor olursun; yalnz olmazsn. n san yalnz bana nasl konuabilir? Zihinde biri vardr ve sen onunla konumaktasndr. Bir felsefe profesrnn biyografi sini okuyordum. Adam bir gn be ya ndaki kzn okuluna gtrdn anlatyor. Kzn okula braktktan son ra niversiteye gidip ders verecekmi. Bu yzden yolda dersi hazrlyormu ve arabada, yannda oturan kzn unutup yksek sesle ders anlatmaya balam. Kz birka dakika dinlemi ve sonra sormu: "Baba, benimle mi konuuyorsun, betisiz mi?" Konutuun zaman, konuman asla muhatapsz deildir, daima bir muhatap vardr. O orada olmayabilir, ama senin iin oradadr; senin zihnin iin oradadr. Her tr dnce bir di yalogdur. Bu haliyle dnmek diya logdur, sosyal bir aktivitedir. te bu yzden bir ocuk toplum olmadan yetitirilirse, dil bilmez. Sze dke mez. Sana dil veren toplumdur; top lum olmadan dil olmaz. Dil sosyal bir olgudur. Ayaklarn kendi benliine bast nda, toplum olmaz, kimse olmaz. Yalnz bana sen var olursun. Zihin kaybolur. Kimseyle iliki halinde de ilsindir, hayalinde bile, bu yzden zihin kaybolur. Zihinsizce oradasndr ve meditasyon budur: Zihinsiz var olmak. Tamamen uyank ve bi linli, bilinsiz deil, varoluu btn l iinde, ok boyutluluu iinde hissederek... Ama zihin aniden kay bolmutur.

320 OSHO Srlar Kitab -2

Ve zihinle birlikte pek ok ey kaybolur. Zihinle birlikte ismin kay bolur, zihinle birlikte biimin kaybo lur; zihinle birlikte Hindu, Mslman ya da Parsi* olman kaybolur; zihinle birlikte iyi ya da kt olman da kay bolur; zihinle birlikte aziz ya da g nahkr olman da kaybolur; zihinle birlikte irkin ya da gzel olman da kaybolur... Her ey kaybolur. Tm etiketlerin aniden kaybolur. Safln iinde sen kalrsn. Tm masumlu un iinde sen kalrsn; bakirliin iinde... Ayaklarn basm olarak, szlmeden, olana kk salm. Zihinle gemie dnebilirsin. Zi hinle gelecee gidebilirsin. Zihin yok ken gemie ya da gelecee gide mezsin. Zihin yokken burada ve u andasn... Hemen u an sonsuzluk tur. u an dnda hibir ey yoktur. Mutluluk gerekleir. Herhangi bir araya girimezsin. Kklerin u an da, benlikte iken, mutlu olursun. Ve bu mutluluk gerekte senin bana gelen bir ey deildir... Sen osun. Ben varm. Dene. Bunu her yerde yapabilirsin. Otobste giderken, tren yolculuu yaparken, yalnzca oturur ken, yatanda uzanrken, varoluu olduu haliyle hissetmeye al; o konuda dnme. Aniden devaml bana gelen pek ok eyi bilmedii ni fark edersin. Sen bedenini hisset miyorsun. Ellerin var, ama sen onu hi hissetmedin: Ne dediini, sana devaml ne bilgi verdiini; ne his ver diini... Bazen ar ve hznldr, bazen mutlu ve hafiftir. Bazen her ey onda akar, bazen her ey ldr. Bazen canl olduunu, dans ettiini hisse dersin, bazen sanki iinde hi can yoktur... Donmu, l; sana aslan, ama canl olmayan bir ey.
* 13. yzylda Hindistana gen ran halk iin Kullanlr. (Ed. n.)

Benliini hissetmeye baladn zaman, ellerinin, gzlerinin, burnu nun, bedeninin ruh hallerini tanrsn. Bu byk bir olgudur; ince nanslar vardr. Beden sana syler durur, ama sen orada deilsin, iitmiyorsun. evrendeki varolu incelikli ekiller de, pek ok ekilde, farkl ekillerde iine iler, ama sen farknda deil sin. Orada olmak zere, ona kucak amak zere orada deilsin. Varoluu hissetmeye baladn da tm dnya sana tamamen yeni bir ekilde canl gelir; sen bunu bil miyorsun. Sonra ayn sokaktan ge ersin ve sokak ayn deildir, nk artk senin ayaklarn varolua bas maktadr. Ayn dostlarla karlarsn, ama onlar ayn deildir, nk sen farklsn. Evine dnersin ve seneler dir birlikte yaadn ein ayn deil dir. Artk sen kendi benliinin farkndasn ve bu yzden dierinin benlii nin farkna varrsn. Ein fkelendii zaman onun fkesinden zevk alrsn, nk artk ne olduunu hissedebi lirsin. Eer hissedebilirsen, fke f ke gibi grnmeyebilir; ak olabilir. Derinliklerde hissedebilirsen, o za man fke onun seni hl sevdiini gsterir. Aksi halde fkelenmezdi; buna zahmet etmezdi. Hl btn gn seni bekliyor. fkeli, nk seni seviyor. Kaytsz deil. Hatrla, fke ya da nefret aslnda akn kart deildir. Akta asl kart kaytszlktr. Biri sana kaytsz kald nda, ak kaybedilmitir. Biri sana fkelenmeye bile hazr deilse, o za man her ey kaybolmutur. Ama nor malde, eer ein fkelenirse sen da ha byk iddetle karlk verirsin, saldrganlarsn. Onun fkesinin simgesel anlamn anlayamazsn.

Tepelerden zlemek |

321

Ayaklarn kendine basmamaktadr. Kendi fkeni gerekten tanmamsndr; ite bu yzden bakalarnn fkesini anlayamazsn. Kendi fkeni biliyorsan, onu ken di ruh hali iinde hissedebiliyorsan, o zaman bakalarnn fkesini de bi lirsin. Ancak birini sevdiin zaman fkelenirsin, aksi halde gerek duyul maz. Ein fke aracl ile seni hl sevdiini, sana kar kaytsz olmad n sylemektedir. O seni bekledi, bekledi ve imdi btn bekleyii f ke oldu. Dorudan sylemeyebilir, nk duygu dili dorudan deildir. Ve bu gn bu byk bir sorun haline gel mitir: nk sen duygu dilini anla yamyorsun, nk sen kendi duygu larn tanmyorsun. Ayaklarn kendi benliine basmyor. Sen yalnzca szckleri anlayabiliyorsun, duygula r anlayamyorsun. Duygularn kendi ifade tarzlar vardr ve onlar daha te mel, daha gerektir. Bir kez kendi varlnla tannca bakalarnn varlnn da farkna va rrsn. Ve herkes ylesine gizemlidir, herkes bilinecek ylesine derin bir uurumdur... Sonsuz bir iine ilen me ve bilinme olasl. Ve herkes bi rinin iine ilemesini, derine gitmesi ni, yreini hissetmesini beklemek tedir. Ama sen kendi yreini bilme diin iin baka birinin yreini bile mezsin. En yakn yrek bilinmeden kalr, o zaman bakalarnn yrekleri ni nasl bilebilirsin? Sen bir zombi gibi hareket ediyor sun ve bir zombiler kalabal iinde hareket ediyorsun; herkes derin uy kuda. Ancak u kadar uyankln var: Derin uykudaki insanlarn ara sndan geiyorsun ve kazaya ura madan evine dnyorsun, o kadar. Bu kadar uyankln var. nsan iin mmkn olan en az uyanklk bu, i

te bu yzden cann bu kadar skl yor, bu kadar donuk hissediyorsun kendini. Yaam yalnzca uzun bir arlk ve derinlerde herkes lm bekliyor, yaamdan kurtulmay bekli yor. Tek umut lm gibi grnyor. Bu neden oluyor? Yaam sonsuz mutluluk olabilir. Bu neden bu kadar can skc? Senin ayaklarn ona bas myor. Sen kknden sklmsn; kknden sklmsn ve mini mumda yayorsun. Ve yaam sen maksimumda yaarken gerekleir. Bu sutra sana maksimum varolu verir. Dnce sana ancak minimum verebilir; duygu sana maksimum ve rebilir. Zihin aracl ile varoluun yolu yoktur; tek yol yrektir. Ben varm. Yrek aracl ile his set. Ve bu varoluun benim olduu nu hisset. Bu benim. Bu ok gzel dir: Ben varm. Hisset, ayaklarn ona bas; sonra bil: Bu benim... Bu varo lu, bu takn benlik benim. Bu ev benim, bu mobilya benim der durursun. Sahip olduklarn hak knda konuur durursun ve gerekte sahip olduklarn hi bilmezsin. Sen btn bir benlie sahipsin. En derin olasla, iinde varoluun en merke zi zne sahipsin. iva diyor ki: Ben varm. Bunu hisset. Bu benim. Bu da bir dnce klnmamaldr; bunu her zaman hatrla. Hisset: Bu benim, bu varolu... Ve o zaman minnet duyarsn. Tanr'ya nasl te ekkr edebilirsin? Minnetin yzey seldir, biimseldir. Ve u sefalete bak: Tanrya kar bile biimci. Nasl minnettar olabilirsin? Sen minnettar olunacak hibir ey tanmamsn. Kklerinin varoluta olduunu, ona kartn, onunla tatn, hatta onunla dans ettiini hissedersin, o zaman yle hissedersin; "Bu benim. Bu varolu bana ait. Tm bu gizemli evren bana ait. Tm bu varolu be

322

OSHO

Srlar Kitab-2

nim iin var. Beni o yaratt. Ben onun ieiyim." Senin bana gelen bu bilin ev rende gerekleen en byk iektir. Ve bu yeryz milyonlarca senedir senin var olman iin hazrlanyordu. Bu benim... yle hissetmek: " te yaam bu... Bylelik. Ben bo ye re endielendim. Bo yere dilenci ol dum, bo yere dilencilik terimleri ile dndm. Ben efendiyim." Kk saldnda btnle bir olur sun ve varolu senin iin vardr. Sen dilenci deilsin; aniden imparator ol musundur.

Ah sevgili, bu durumda bile snr szca bil.


Ve bunu hissederken, ona bir s nr yaratma. Snrszca hisset. Ona s nr ekme; snr yoktur. O hibir yer de sona ermez. Dnya hibir yerden balamaz; dnya hibir yerde sona ermez. Varoluun ba sonu yoktur. Senin de balangcn yok; senin de sonun yok. Balang ve son zihin yzndendir... Zihnin bir balangc ve bir so nu vardr. Geriye git, hayatnda geri ye doru yolculuk et: Bir an gelir, her ey durur. Bir balang vardr. ya nda ya da en fazla iki yanda oldu un zaman hatrlayabilirsin. Bu na dirdir. Ama sonra hafza durur. Geri ye, iki yanda olduun zamana d nebilirsin. Bu ne anlama gelir? Sen bundan daha eski, iki yandan daha eski hibir eyi hatrlayamazsn. Ani den bir boluk vardr, hibir ey bil mezsin. Doumun hakknda herhangi bir ey hatrlyor musun? Annenin kar nnda geirdiin dokuz ay hakknda herhangi bir ey biliyor musun? Sen vardn, ama zihin yoktu. Zihin yakla k iki yalarnda balad; ite bu yz den o yaa kadar hatrlayabiliyorsun. Sonra zihin yoktur, hafza durur. Zih

nin bir balangc ve bir sonu vardr, ama sen balangszsn. Derin meditasyonda, byle bir meditasyon iinde varoluu hissede bilirsen, o zaman zihin de olmaz... Balangsz, sonsuz bir enerji ak, kozmik g ak; evrende sonsuz bir okyanus ve sen onda yalnzca bir dalgasn. Dalgann bir balangc ve bir sonu var... Okyanusun yok. Ve bir kez dalga deil okyanus olduu nu bilince, tm aclar kaybolur. Acnn derinliklerinde ne var?.. Derinlerde lm var. Gelecek son dan korkuyorsun. Bu kesin; lm ka dar kesin hibir ey yoktur... Korku, titreme. Ne yaparsan yap aresizsin. Hibir ey yaplamaz. lm gelecek. Ve bu bilinli ve bilinsiz zihninde srer durur. Bazen bilinte patlar. lmden korkarsn. Onu bastrrsn ve sonra bilinaltnda srer. Her an lmden, sondan korkmaktasn. Zihin lecek, sen lmeyeceksin... Ama sen kendini bilmiyorsun. Sen yaratlm bir ey olan biliyorsun: Onun bir balangc var ve bir sonu olacak. Balayan bir ey sona erme li. Benliinin iinde asla balamayan, yalnzca var olan, sona ermeyecek olan bir ey bulabilirsen, o zaman lm korkusu kaybolur. lm korku su kaybolduu zaman, ak iinden akar, nnden deil. lm olacan bilirken nasl se vebilirsin? Birine tutunabilirsin, ama sevemezsin. Birini kullanabilirsin, ama sevemezsin. Birini istismar ede bilirsin, ama sevemezsin. Korku varsa ak mmkn deil dir. Korku zehirdir. inde, derinlik lerde korku varken ak ieklenemez. Herkes lecek. Herkes zaman n bekliyor. Nasl sevebilesin? Her ey sama grnr. lm varsa ak sama grnr, nk lm her eyi yok eder. Ak bile ebedi deildir.

Tepelerden zlemek j 323

Sevgilin iin, n iin ne yaparsan yap, Hibir ey yapamazsn, nk lmden Kanamazsn. O her eyin arkasnda bekliyor. Onu unutabilirsin, bir cephe yara tabilirsin ve gelmeyeceine inanma ya devam edebilirsin, ama senin inancn yzeyseldir... Derinlerde, ge leceini bilirsin. Ve lm gelecekse yaam anlamszdr. Yapay anlamlar yaratabilirsin, ama onlarn fazla fay das olmaz. Geici olarak, baz anlar iin faydalar olabilir ve gereklik yi ne patlar ve anlam kaybolur. Dur makszn kendini aldatabilirsin, o ka dar... Balangsz ve sonsuz bir e yi, lmn tesinde bir eyi bilmedi in srece. Bir kez onu bilince, o zaman ak mmkndr, nk o zaman lm olmaz. Ak mmkndr. Buda seni seviyor, sa seni seviyor, ama sen o sevgiyi kesinlikle bilmiyorsun. O sev gi var, nk korku kayboldu. Oysa senin sevgin yalnzca korkudan ka nmak iin bir mekanizma. Bu yz den ne zaman k olsan korkusuz hissedersin. Biri sana g verir. Ve bu karlkl bir olgudur: Sen birine g verirsin ve o biri sana g verir. kiniz de zayfsnzdr ve ikiniz de birini aramaktasnzdr. Sonra iki zayf insan karlar ve birbirlerinin gl olmasna yardm eder. Harika! nasl olur? Bu yalnzca kendini kan drmaktr. Arkanda birinin olduunu, seninle olduunu hissedersin, ama lmde yannda kimsenin olamaya can bilirsin. Ve biri lmde senin le olamyorsa, yaamda nasl yann da olur? O zaman bu yalnzca ertele medir, yalnzca lmden kanma dr. Ve sen korktuun iin seni kor kusuz klacak birine ihtiya duyarsn.

Bir

yerlerde

yazldr,

Emerson

en

byk savann bile karsnn kar snda korkak olduunu sylemi. Napolyon bile korkaktr, nk kars onun gce ihtiya duyduunu, kendi si olmak iin karsna ihtiya duydu unu bilmektedir. Adam kadna ba mldr. Savatan dndnde titre mektedir, korku iindedir. Kadnda dinlenir, kadnda gever. Kadn onu teselli eder; adam tpk bir ocuk gi bi olur. Her koca karsnn yannda ocuktur. Ya kars?.. O da kocasna bamldr. Onun aracl ile yaar. Onsuz yaayamaz; adam onun haya tdr. Bu karlkl bir aldatmacadr. ki si de korkmaktadr. lm var. kisi de birbirlerini sevmeye ve lm unutmaya alr. klar korkusuz olur ya da yle grnr. Bazen k lar lmle korkusuzca yzleebilir, ama bu yalnzca grntdr. Bizim akmz korkunun paras dr. Yalnzca ondan kamak iindir. Gerek ak korku olmadnda ger ekleir; lm kaybolduunda, sen senin hi balamadn ve hi sona ermeyeceini bildiinde. Dnme. Korku yznden dnemezsin. yle dnrsn. "Evet, sona erme yeceimi, lm olmadn, ruhun lmsz olduunu biliyorum." Korku yznden byle dnebilirsin; ama bunun faydas olmaz. Meditasyonun derinliklerine gi dersen olur. Korku kaybolur, nk sen kendini sonsuzca bilirsin. Son suzca yaylmaya devam edersin, ge mie doru, gelecee doru ve he men u anda, imdide, onun derin liklerinde sen varsn. Sen basite varsn. Asla balamazsn, asla sona ermezsin. Bunu snrszca hisset... Sonsuzca.

60. BLM

Kendinden Kurtulmak

S O R U L A R
zgrlk ve teslimiyet kart anlaml mdr? Bu o, Brahma deil midir? Tanrsalla duyulan zlem akn olmak zorunda mdr? Korkudan nasl kurtulunur? Bu akan suyun sesi nedir?

lk Soru:
Osho, dinin mutlak zgrlk ya da moka olduunu syledin ve ayn zamanda dinde teslimiyetin nemini vurgula dn. Ama zgrlk ve teslimiyet birbiriyle elien terimler deil mi?

elikili grnrler, ama deil dirler. Dil yznden yle gr nrler; varolusal adan de ildirler. ki eyi anlamaya al. Bir: Olduun halinle zgr olamazsn, nk olduun halin tutsaklktr. Egon tutsaklktr. Ancak bu ego nok tas kaybolduu zaman zgr olabi lirsin... Bu ego noktas tutsaklktr. Ego olmadnda, sen varolula bir olursun ve ancak bu birlik zgr lk olabilir. Sen ayr olarak varken, bu ayrm sahtedir. Gerekte sen ayr deilsin; olamazsn. Sen varoluun parassn. Hem de mekanik bir par as deil, organik bir paras. Varo lutan ayr olarak tek bir an var ola mazsn. Her an onu solursun; o her an seni solur. Sen kozmik bir btn iinde yayorsun. Egon sana sahte bir ayr varolu hissi veriyor. O sahte his yznden varolula savamaya balyorsun. Sa vatn zaman tutsaksn. Savatn zaman yenilmeye mahkmsun, n k para btne kar kazanamaz. Ve bu btnle sava yznden tut saklk hissedersin; her yerde snr lanmsn. Ne zaman hareket etsen, bir duvar belirir. O duvar varoluta
* evrilmesi zor bir kavram: Istrap, Kayg, kavramlarndandr. (Ed. n.)

yoktur. Egonla hareket eder, senin ayrlk hissinin parasdr. Sonra va rolua kar mcadele edersin. O mcadelede durmakszn alt edilir sin; o alt edilite tutsaklk, kstlama hissedersin. Teslimiyetle kastedilen egoyu tes lim etmen, ayrm duvarn teslim et men, bir olmandr. Gereklik budur, bu yzden sen her neyi teslim edi yorsan bu yalnzca bir dtr, bir kavramdr, sahte bir fikirdir. Sen ger eklii teslim etmiyorsun; sen sahte bir tavr teslim ediyorsun. Bu sahte tavr teslim ettiin an varolula bir olursun. O zaman eliki olmaz. eliki yoksa kstlama da olmaz; hibir yerde tutsaklk, snrlama ol maz. Sen ayr deilsin. Alt edilemez sin, nk alt edilecek kimse yoktur. lemezsin, nk lecek kimse yok tur. Ac ekemezsin, nk ac eke cek kimse yoktur. Egoyu teslim etti in an, tm samalk teslim olur: Ac, tutsaklk, dukkha,* cehennem... Her ey teslim olur. Sen varolula bir olursun. Bu birlik zgrlktr. Ayrlk tutsaklktr. Birlik zgrlk tr. Sen zgr kaldndan deil, bu nu unutma, sen artk yoksun. Bu yztutarszlk, bou bounalk vb. Budizmin temel

kusurluluk,

328

OSHO

Srlar

Kitab -2

den sen zgr olamazsn. Sen artk yoksun. Gerekte, sen yokken zgr lk vardr. Bunun nasl ifade edilece i sorundur. Sen yokken zgrlk vardr. Buda'nn yle dedii anlat lr: "Sen mutluluk iinde olmayacak sn. Sen yokken mutluluk vardr. Sen zgrlemeyeceksin. Sen kendinden zgr kalacaksn." Bu yzden zgrlk egonun z grl deildir. zgrlk egodan zgrlktr. Ve eer bunu anlayabi lirsen, zgrln egodan zgr ka lnmas olduunu, o zaman teslimi yet ve zgrlk bir olur, o zaman bir anlama gelirler. Ama egoyu dnce nin temeli olarak ele alrsan, o za man ego yle der: "Neden teslim olacaksn? nk teslim olursan z gr olamazsn. O zaman kle olur sun. Teslim olduunda kle olur sun." Ama gerekte hi kimseye teslim olmuyorsun. Anlalmas gereken ikinci nokta budur: Sen hi kimseye teslim olmuyorsun; yalnzca teslim oluyorsun. Seni teslim alacak kimse yok. Biri olsa ve sen ona teslim ol san, o zaman bu bir tr klelik olur. Gerekte, teslim olduun bir tanr bi le yoktur. Ve bir tanrdan bahsettii miz zaman, bu yalnzca teslim olma na yardmc olacak birini bulmak iindir. Patanjali'nin Yoga Sutralar'nda, Tanr dan yalnzca senin teslim olma na yardmc olacak bir varlk olarak bahsedilir. Tanr yoktur. Patanjaii, Tanr olmadn syler, ama senin birlie teslim olman g olacaktr; senin yalnzca teslim olman g ola caktr. Teslim olmana yardmc ol mak iin Tanr dan bahsedilir. Bu yzden Tanr yalnzca bir yntemdir. Bu nadirdir, ok bilimseldir... Tanr yalnzca senin teslim olmana yardm c olmak iin bir yntemdir. Seni tes

lim alacak kimse bulunmamaktadr. Biri varsa ve sen teslim olursan, o za man bu kleliktir, tutsaklktr. Bu ok ince, derin bir noktadr: Bir kii olarak Tanr yoktur; Tanr yalnzca bir yoldur, bir yntemdir, bir teknik tir. Patanjaii pek ok teknik aktarr. lerinden biri ishwara pranidhandr: Tanr fikri. Teslimiyete ulamak iin pek ok yntem vardr; bir yntem Tanr fikridir. Bu zihninin teslim ol masna yardmc olur, nk ben sa na "Teslim ol" desem, sen, "Kime?" diye sorarsn. Ben, "Yalnzca teslim ol" desem, senin kavraman g ola caktr. Farkl bir ekilde anlamaya al. Ben sana, "Yalnzca sev" de sem, "Kimi? 'Yalnzca sev' derken ne demek istiyorsun? Sevecek kimse yoksa nasl seveyim?" diye sorarsn. Ben, "Dua et" desem, yine sorarsn: "Kime? Kime tapnaym?" Zihnin ikiliksizlii anlayamaz. Sorar, bir soru ortaya koyar: "Kimi?" Srf zihnine yardmc olmak iin, zihnin sorusu tatmin olsun diye, Tan r'nn bir yol, bir teknik olduunu syler Patanjaii. Tapn, sev, teslim ol... Kime? Patanjaii, "Tanr'ya" der. nk eer teslim olursan, Tanr'nn olmadn bilirsin. Ya da teslim oldu un kii kendinsindir. Ama bu teslim olduun zaman olur. Tanr yalnzca bir hiledir. Hibir yerde grlmeyen, grn mez olan bir tanrya teslim olmak bi le zor olduu iin yazmalar yle der: "Guruya, ustaya teslim ol." Usta grnrdr, bir 'kii'dir, yani o za man soru anlam kazanr. Ustaya tes lim olursan bu bir kleliktir, nk bir kii vardr ve sen ona teslim olmaktasndr. Ama o zaman da ok in celikli bir noktay anlaman gerekir, Tanr fikrinden de incelikli: Bir usta,

Kendinden Kurtulmak |

329

ancak olmadnda ustadr. Eer var sa, o zaman usta deildir. Bir usta ancak var olmad zaman usta olur. Olmamaya erimitir; kimse yoktur. Eer burada, bu sandalyede biri oturuyorsa, o zaman usta yoktur; o zaman bu klelik olur. Ama eer bu sandalyede oturan kimse yoksa, bir olmamak varsa, hibir yere odakl ol mayan biri varsa, teslim olmu biri varsa -herhangi birine deil, yalnzca teslim olmu, olmama durumuna erimi, kiiliksiz olmuyalnzca var olan biri, egoda younlam de il, dalm, hibir yere younlama m, o zaman usta olmutur. Bu yz den bir ustaya teslim olurken, yine kimseye teslim olmu oluyorsun.' Bu senin iin derin bir meseledir. Teslim olurken, eer bunun yalnzca teslimiyet olduunu, teslim olmak deil teslimiyet olduunu anlayabili

yorsan... Teslim olmak deil teslimi yet... insan birine teslim olur. Tesli miyet senin yaptn bir eydir. Bu yzden temel ey teslimiyettir... Ey lem, hedef deil. Hedef nemli ol mamaldr, teslim olan nemli olma ldr. Hedef yalnzca bir bahanedir... Yalnzca bir bahane. Eer anlayabilirsen, o zaman her hangi birine teslim olmana gerek ol maz... Teslimiyet yeterlidir. O zaman birini sevmeye gerek yoktur. Yalnz ca sevebilirsin. nemli olan sensin, hedef deil. Hedef nemliyse, sen bundan tutsaklk karrsn. Bu yz den olmayan bir tanr bile tutsaklk olur; olmayan bir usta bile tutsaklk olur. Ama o tutsaklk senin tarafn dan yaratlr; o bir yanl anlamadr. Aksi halde teslimiyet zgrlktr. ki si elikili deildir.

330 OSHO Srlar Kitab -2

ikinci Soru:
Osho, Bu budur, Bu odur ve O Brahmadr da ieriyor, o zaman bu sutra nasl yalnzca Bu buduru vurguluyor?

ok zel bir sebep yznden... nk Tantra, derinlerde, yal nzca buras ve u an ile ilgilenir. Bu yalnzca burada ve u anda olan de mektir. O biraz daha uzaa gider. kinci olarak, Tantra iin bu ile o arasnda ayrm yoktur. Tantra ikiliksizdir. Bu dnyadr ve o Brahma'dr. Bu dnyevidir, maddeseldir ve o bi lintir, tinseldir. Tantra iin byle bir ayrm yoktur. Bu her eydir... O ona dahildir. Bu dnyann kendisi ilahi dir. Ve Tantra ayrm yapmaz, yksek ile alak arasnda snf ayrm yap maz: Bu aa demektir ve o yksek demektir; bu senin grebildiin, do kunabildiin ve bildiin demektir ve o gremediin, dokunamadn, an cak karsadn, grnmez olan de mektir. Tantra iin yksek ile alak, grnr ile grnmez, madde ile zi hin, yaam ile lm, dnya ile Brah ma arasnda ayrm yoktur... Hi ay rm yoktur. Tantra der ki: "Bu budur ve o ona dahildir." Ama bu zerindeki vurgu gzeldir. Burada ve u anda der, ne olursa olsun, bu her eydir. Ve her ey onun iindedir; hibir ey dlan mamtr. Yakn, mahrem, sradan her eydir. ok iyi bilinen bir Zen gizemcilii vardr ve yle der: Eer sradan ola bilirsen, srad olmusundur. An

cak sradanl konusunda rahat biri srad olabilir. Herkes srad olma y zledii iin srad olma arzusu sradandr. Herkes... Bir ekilde srad olmaya almayan tek bir kii bulamazsn, bu yzden srad olma arzusu, zlemi sradan zihnin temel bir parasdr. Zen ustalar yle der: "Bu yzden sradan olmak dnyada ki en srad eydir. Sradan olmak... Nadirdir. Nadiren yalnzca sradan olan biri ile karlalr." Bir Japon imparatoru usta aryor mu, bu yzden bir retmenden di erine gitmi, ama hibiri onu tatmin edememi, nk yal bir adam ger ek ustann son derece sradan ola can sylemimi. Aramaya devam etmi, ama sradan birini bulama m. Yal adama dnm. Adam lm deindeymi. mparator sor mu: "Benim iin byk sorun yarat tn. Ustay tanmlama tarzn... Basit, sradan olacan sylemen... Benim iin sorun oldu. lkenin drt bir k esini aradm ve kimse beni tatmin edemedi. Bu yzden bana bir ipucu ver, nasl usta bulmal?" lmekte olan adam yle demi: "Yanl yerlerde aramsn. Yanl yerlere bakmsn! Sen bir adan srad insanlara gidiyorsun ve sonra sradan birini bulmaya alyorsun. Sradan dnyaya git. Gerekte hl srad olan bulmaya alyor olur

Kendinden Kurtulmak j 331

sun. imdi onu sradan olarak tanm lyorsun, ama hl srad olan ar yorsun. Artk tanm deiti. Artk onu son derece sradan, ama nadir, istis nai olarak tanmlyorsun. Hl aray iindesin. Bunu yapma ve hazr oldu un an, bu ekilde aramay braktn an usta sana gelecek." Ertesi sabah otururken yal ada mn sylediklerini anlamaya alm ve onun hakl olduunu hissetmi. Arzusu yok olmu. Bir dilenci belir mi... Ve o ustaym. Ve imparator bu dilenciyi hayat boyunca tanyor mu. Dilenci hep geliyormu, o di lenci saraya her gn gelirmi, bu yz den imparator dilenciye sormu: "Nasl oldu da seni daha nce tan madm?" Dilenci yle demi: "nk sen srad olan aryordun. Ben bura daydm, ama sen orada aryordun. Beni durmakszn skalyordun." Tantra bu der, o deil, zellikle de bu teknikte. O'dan bahsedilen teknikler vardr, ama en tantrik olan budur... Bu, buras ve u an, en ya kn olan. Kar, koca, dostun, dilen ci... usta olabilir. Ama sen buna bak myorsun; sen ona, oraya, bulutlarda bir yere bakyorsun. O varlk nitelii nin yaknnda olabileceini dne miyorsun bile. Dnemiyorsun; nk yakn olan zaten bildiini d nyorsun, bu yzden onu uzaklar da aryorsun. Bunu zaten bildiini hissediyorsun, bu yzden artk tek bulunabilecek ey o. Bu doru deildir. Sen bunu bil miyorsun, yakndakini bilmiyorsun. Yakndaki de uzaktaki kadar bilin mez kalm. evrene bir bak. Kimse yi tanmyorsun. Kimse hakknda bil gin yok. Her gn yanndan getiin aac tanyor musun? Btn hayatn boyunca birlikte yaadn arkada n biliyor musun? Ya da kendini, en

yakndakini biliyor musun? Bedeni ni, durmakszn alp verdiin nefesi biliyor musun? Biliyor musun? Hibir eyi bilmiyorsun. Bu bile bilinmiyor, o zaman neden onun peinden ko uyorsun? Bu teknik diyor ki eer bu bilinir se, otomatik olarak o da bilinir, n k bu onu ima eder. Uzaktaki yakndakinin, mahremdekinin iinde gizli dir. Ama insan zihni uzaktakini zler. Bu bir katr. Uza dnmek bir katr, nk o zaman sonsuza dek dnebilirsin ve yaamay hep erte leyebilirsin, nk yaam budur. Bu konuda dnrsen, bu konuda te fekkre dalarsan, kendini deitir men gerekir. Aklma bir hikye geldi. Bir za manlar bir Zen ustas bir tapnaa va iz atanm. Kimse adamn Zen ustas olduunu bilmiyormu. Cemaat top lanm ve ilk vaaz verilmi. Herkes heyecanlanm; vaaz ok gzelmi. Kimse daha nce bu kadar gzel bir ey duymam. Ertesi gn tapnaa daha da byk bir kalabalk gelmi, ama usta ayn vaaz tekrarlam. Bu yzden herkes sklm: "Bu nasl bir adam?" Sonra nc gn yine gelmiler, ama nceki kadar kalabalk deil miler, ama usta yine ayn vaaz ver mi. Bu yzden pek ok kii vaazn ortasnda tapmaktan km; ok az kii kalm ve o pek az kii de yalnz ca soru sormak iin kalm. "Yalnz ca bir vaazn m var? Ve her gn ay nsn m vereceksin?" Bir szc ken dini tutamam ve rahibe sormu: "Bu nasl bir vaaz? Seni kez dinle dik ve ayn eyi, ayn szlerle tekrar layp duruyorsun. Baka derslerin, baka vaazlarn yok mu?" Rahip yle demi: "Epey vaazm var, ama sen ilk vaaz hakknda hibir ey yapmadn. Sen ilki hakknda bir

332

I OSHO Srlar Hitab -2

eyler yapana kadar kincisini verme yeceim. Gereksiz." Kalabalk gelmeyi brakm. Kim se tapnaa yaklamyormu, nk ne zaman birisi gelse Zen rahibi ilk vaaza balyormu. nsanlarn o ta raftan, tapnan yaknndan gemeyi brakt anlatlr... "O rahip orada ve yaklarsan sana yine ayn vaaz veri yor." Adam insan zihnini derinlemesi ne biliyor olmal. nsan zihni dn mek, ama hibir ey yapmamak is ter... Eylem tehlikelidir. Dnmek iyidir, nk sen ayn kalrsn. Uzaktakini dnrsen, kendini deitir mek iin sebebin kalmaz. Brahma, mutlak, seni deitiremez; ama kom u, dost, kar, koca... onlara bakar

san kendini deitirmek zorunda ka lrsn. Ve onlara bakmamak bir hile dir. Sen bunu unutmak iin ona ba karsn... Ve 'bu' yaamdr ve 'o' yal nzca bir dtr. Tanr hakknda d nebilirsin, nk o dnce g szdr; hibir ey yapmaz. Sen Tan r hakknda dnmeye devam eder sin ve ayn kalrsn. Bu, ayn kalmak iin bir hiledir. Karn hakknda d nrsen, ocuun hakknda dnr sen, yakndakinin derinliklerine iler sen, ayn kalamazsn. 'Bu' eylem is ter. Tantra, "Uzaklara gitme. O bura da, bu anda, yan banda. Ak ol ve buna bak, o zaman o kendi bann aresine bakar" der.

Kendinden Kurtulmak |

333

nc Soru:
Osho, Tantra insana hem hayvani gemiine, hem ilahi olana duyduu zlemi amasn retir, dedin. Bu, ilahi ola nn dnyann bir paras olduu ve onun da almas gerektii anlamna m geliyor? Ve ikisini de aan nedir?

Pek ok eyi anlaman gereklidir. Bir: Arzunun doas. Ona ilah de mezsin. Senin bahsettiin tanr ger ekliin tanrs deildir; senin arzu nun tanrsdr. Bu yzden bu, ilahi olann dnyann paras olup olmad meselesi deildir. Mesele bu deil dir. Asl soru, sen ilahi olan dnya nn paras klmadan arzulayabilir misin, budur. u ekilde bak. Arzulamay brak mazsan ona, nihai olana eriemeye cein tekrar tekrar sylenmitir. Ar zulamay brakmazsan ilahi olana eri emezsin. Arzulamay brak, o za man ona eriebilirsin. Pek ok defa iitmisindir, ama acaba gerekten anladn m? yle ya da byle yanl anlamsndr. Bunu duyduunda ila hi olan arzulamaya balarsn... Ve bu asl noktay skalamaktr. Arzulamay brakrsan ilahi olan bana gelir. O zaman ilahi olan ar zulamaya balarsn, bu yzden senin ilahi olann dnyann parasdr. Arzulanabilen, dnyadr. Ben byle ta nmlyorum: Arzulanabilen ey dn yadr. Bu yzden ilahi olan arzulanamaz ve eer onu arzularsan, dnya nn bir paras olur. Arzulama durduu zaman ilahi olan gerekleir. Sen hibir ey arzu lamazken ilahi olan oradadr... O za

man tm dnya ilahidir. lahi olan ztlklarda bir yerde, dnyann kart olarak bulmayacaksn... Dnyaya kart. Sen arzulamazken her ey ila hidir; sen arzularken her ey dnya dr. Senin arzulaman dnyay yaratr: Ne arzularsan arzula, o dnya olur. Bu senin grebildiin dnya deil dir... Aalar, gkyz, deniz, rmak lar, yeryz, yldzlar. Bu dnya de ildir... Senin arzuladn dnyadr. Bahede bir iek var. Aacn ya nndan getiin an iee bak, ie in kokusu sana geldiinde ieriye bak. O iei arzulamyorsan, ona sahip olmak iin en ufak drt bile yoksa, ona sahip olmak iin tek bir arzu dalgas bile yoksa, o iek ilahi olur. lahi olan iek aracl ile kar na kar. Ama ona sahip olma arzu su varsa ya da aacn sahibini kska nrsan, dnyay yaratm olursun; ila hi olan kaybolmutur. Varoluun ni teliini deitiren senin arzundur; ar zun onu dnya klar. Sen arzulamaz ken, tm dnya ilahi olur. imdi bu soruyu tekrar okuyo rum. Tantra'nn insana hem hayvani gemiine, hem ilahi olana duyduu zlemi amasn retir, dedin. Tantra yalnzca zlemi amay retir. Neyi zlediin nemsizdir... Asl nemli olan senin zlemendir.

334

OSHO

Srlar

Kitab -2

Hedefleri deitirip durabilirsin. Para zlersin, g zlersin, prestij zler sin... Dnyay zlersin. Sonra deiti rirsin. Canna tak eder, sklrsn. Ya da her ne zlyorsan erimisindir ve artk tatmin hissetmiyorsundur; hayal krkl hissedersin. Yeni bir zleme balarsn. Artk ilahi olan zlersin. Mokay, nirvanay, zgrlemeyi zlersin... Artk tanry zlersin. Hedef deimi tir; ama sen deimemisindir. zle min ayn kalr. Eskiden prestij, g, para peinde kouyordu. imdi ilahi g peinde kouyor, nihai olann, mokann, mutlak zgrln pein den kouyor, ama zlem ayn. Normalde dindar insanlar arzu hedeflerini deitirip dururlar. Arzu ayn, deimemi kalr. Ve sorun ya ratan, hedefler deildir; sorun yara tan arzudur, zlemdir. Tantra der ki, hedefleri deitirip durmak bouna dr. Zaman, mr ve enerji kaybdr. Hedef deitirmek ie yaramaz. zle mi brak. zleme. zgrl zle me, nk zlem tutsaklktr. lahi olan zleme, nk zlemek dnya dr. sel olan zleme, nk zle mek dsaldr. Bu yzden bu, onu ya da bunu zleme meselesi deildir. Yalnzca zlemeyi brak. zleme, ar zulama. Yalnzca kendin ol. Arzuladn zaman ne olur? Arzu lamadn zaman ne olur? Kprtsz kalrsn; her tr hareket kesilir. Her hangi bir yere ulamak iin acele et mezsin. Ciddi olmazsn. Umut ol maz, hayal krkl olmaz. Hibir ey beklemezsin; hibir ey seni hayal krklna uratamaz. Arzu yoktur; baarszlk yoktur. Elbette, baar da olmaz. zlemediin, arzulamadn za man ne olur? Yalnz bana kalrsn, hibir yere gitmezsin. Hedef olmaz, nk hedefi yaratan zlemdir. Gele

cek olmaz, nk gelecei yaratan gelecektir. Zaman olmaz, nk z lemin hareket etmek iin zamana ih tiyac vardr. Zaman durur. Gelecek durur. Ve zlem olmadnda zihin durur, nk zihin zlemden baka ey deildir ve o zlem yznden sen plan yaparsn, dnrsn, d lersin, yanstrsn. zlem olmadnda her ey kay bolur. Safln iinde sen kalrsn. Hibir yere gitmeden var olursun; ieride, tm dalgalar yok olur. Okya nus kalr, ama dalga yoktur. Tantra iin ilahilik budur. u ekilde bak: zlem engeldir. Hedefi dnme, aksi halde kendi kendini aldatrsn. Bir hedef yerine yenisini koyarsn ve zaman harcam olursun. Yine hayal krklna urar sn ve sonra yine hedefi deitirirsin. Sonsuza dek hedefleri deitirmeye devam edebilirsin, ta ki sorunu yara tann hedef deil senin zlemin oldu unu fark edene kadar. Ama zlem incedir ve hedef kabadr. Hedef g rlebilir ve zlem ancak derinlere gi dildii, zerine meditasyon yapld zaman grlebilir; aksi halde zlem grlemez. Bir kadnla ya da bir erkekle b yk dler ve umutlarla evlenirsin ve dler ne kadar bykse, umutlar ne kadar bykse, hayal krkl da o kadar byk olur. Sradan, ayarlan m bir evlilik ak evlilii kadar b yk bir baarszlk olmaz, nk s radan, ayarlanm evlilikte fazla umut olmaz, fazla d olmaz. gibi olur; romans olmaz, iir olmaz. Zir vesi olmaz; dz zeminde yolculuk ediyor olursun. Bu yzden ayarlan m evlilikler asla baarsz olmaz. Baarsz olamazlar, nk anlam yoktur. Ayarlanm bir evlilikte nasl baarsz olabilirsin? Zaten yksel memiim, o zaman nasl debilir

Kendinden Kurtulmak |

335

sin? Ak evlilikleri baarsz olur. Yal nzca ak evlilikleri baarsz olur, nk byk bir iirle, byk d g c ile doarlar. Ykseklere dokunur lar, dalgalarn zerinde ykselirsin ve sonra dersin. Bu yzden eski lkelerde, bilgi, deneyim sahibi olanlar ayarlanm evliliklere raz olurlar. Ak evlilikle rinden bahsetmezler. Hindistan'da biz asla ak evliliklerinden bahset meyiz. Gemite de denemilerdir ve sonra ak evliliinin baarsz ola can hissetmilerdir. ok ey bek lediin iin hayal krklna urarsn ve hayal krkl oran da ayn lde ok olur. Her ne arzularsan ve d lersen, sana beklentiler verir. Bunlar tatmin edilemez. Bir kadnla evlenirsin; eer bu bir ak evlilii ise, ok ey beklersin. Sonra hayal krklna urarsn. Ha yal krklna uradn an, hemen bir baka kadn hakknda dnme ye balarsn. Bu yzden eine, "Ba ka hibir kadnla ilgilenmiyorum" dersen ve o senin ona kar kaytsz latn hissederse, onu ikna ede mezsin. mknszdr, doal deildir. Eine kaytsz kaldn an ein ig dyle baka biri ile ilgilendiini an lar. Zihin byle alr. Evlendiin ka dnn farkna varrsn ve karn yzn den hayal krkl hissedersin... "Bu doru seim deildi." Bu sradan mantktr. "Bu doru seim deildi. Bu kadn bana gre deil. Yanl e setim, bu yzden eliki dodu." Sonra yeni bir e bulmaya alrsn. Bu ekilde sonsuza dek devam edebilirsin. Yeryzndeki btn ka dnlarla evlenebilirsin ve yine ayn ekilde dnyor olursun... "Bu ka dn bana gre deil." Ve tm sorun lar yaratan incelikli zlem grlmez. nceliklidir. Kadn grnr; zlem g

rnmez. Seni hayal krklna ura tan kadn ya da adam deildir; seni hayal krklna uratan senin zle mindir, arzundur. Bunu anlayabilirsen, bilge olmu sundur. Hedefleri deitirip durursan hl cahilsindir. Kendini ve her eyi yaratan zlemi hissedebilirsen, bilgelemisindir. O zaman bir hedefin yerine dierini koymazsn; sahip ol ma abasn, arzulamay, zlemeyi brakrsn. Bu zlemin kaybolduu an tm dnya ilahi olur. Hep yle olmutur, oysa senin gzlerin ak deildi, gremiyordun. Gzlerin zlemle doluy du. Gzler zlemle doluyken ilahi olan dnya olarak grnr. Gzler akken, boken, zlemle bulutlanmamken, dnya ilahi olarak gr nr. Dnya ve ilahi olan iki ayr ey de ildir, iki ayr varolu deildir, ayn eye bakmann iki yoludur, ayn eye iki yaklamdr, iki baktr, iki algla ma trdr. Bir alg zlemle bulutlanmtr, dier alg zlemle bulutlanmamtr. Bulutsuz bakabilirsen ve gzlerin hayal krklndan kaynakla nan gzyalar ve umut dleri ile dolu deilse, dnya gibisi yoktur; yal nzca ilahi olan vardr... Varolu ilahi dir. Tantra'nn anlam budur. Ve Tan tra ikisini de a dedii zaman, bu ya da o ile ilgilenmez. Tantra yalnzca aknlkla, bylece zlem olmamas ile ilgilenir. Ve ikisinin de tesine giden ne dir? Bu sylenemez, nk bu konu da bir ey sylendii an, ikiliin iine girer. Tanr hakknda her ne sylenir se sahte olur, hem de srf sylendii iin. Dil ikilikidir. kiliki olmayan dil yoktur; olamaz. Dil ancak ikilik saye sinde anlamldr. Ben 'k' dediim de zihninde hemen 'karanlk' ya da

336

OSHO

Srlar

Kitab -2

'siyah' szckleri belirir. Ben 'gn dz' dediimde, zihninde hemen 'ge ce' belirir. Ben 'ak' dediimde, 'nef ret' hemen arkasnda gizlidir. Ben k dersem ve karanlk yoksa, onu nasl tanmlarsn? Szckleri ancak zt terimler sa yesinde tanmlayabilirsin. Ben 'ay dnlk' derim ve sen bana aydnln ne olduunu sorarsan, ben 'karanlk olmayan' derim. Biri sana zihnin ne olduunu sorarsa, beden olmayan dersin. Biri sana bedenin ne olduu nu sorarsa, zihin olmayan dersin. Tm terimler dairevidir, yani, temel de anlamszdrlar; nk sen ne zi hin hakknda, ne beden hakknda bir ey biliyorsun. Ben sana zihni sordu umda, bedenle tanmlyorsun ve beden tanmsz kalyor. Ben bedeni sorduumda sen onu zihinle tanml yorsun ve zihin tanmsz kalyor. Bu gzel bir oyun. Dil gzel bir oyundur. Dil bir oyundur. Ama biz asla hepsinin tamamen sama, da irevi olduunu hissetmeyiz ve hibir ey tanml deildir, o zaman herhan gi bir eyi nasl tanmlarsn? Ben sa na zihni sorduumda bedeni ie ka rtryorsun. Ve beden tanmsz. Ta nmsz bir terimle zihni tanmlyor sun. Ve sonra ben, "Bedenle neyi kastediyorsun?" diye sorduumda, onu zihinle tanmlaman gerekiyor. Bu samadr. Ama baka yolu yok tur. Dil zt sayesinde vardr, bu yz den dil ikilikidir. Aksi olamaz. Bu yzden ikiliki olmayan deneyim hakknda hibir ey sylenemez. Ne sylenirse sylensin yanl olur. ma edilebilir, simgeler kullanlabilir, ama en iyisi sessizliktir. O konuda sylenebilen ey sessizliktir. Baka her ey tanmlanabilir, konuulabi lir... Ama nihai olan tanmlanabilir. Onu bilirsin, tadarsn, olabilirsin,

ama o konuda hibir ey sylene mez. Ancak olumsuz bir ey sylene bilir, ama ancak olumsuz olarak. Onun ne olduunu syleyemeyiz; an cak ne olmadn syleyebiliriz. Tm mistik gelenek bu konuda yalnzca olumsuz terimler kullanr. Nihai olann ne olduunu sorarsan yle derler: "Nihai olan u deildir, bu deildir. Yaam deildir, lm de ildir. Ik deildir, karanlk deildir. Yakn deildir, uzak deildir. Ben de ilim, sen deilsin." Bu ekilde sy lerler, ama bu hi anlaml gelmez. zlemeyi brak, o zaman onunla yz yze gelirsin. Deneyim ylesine derin ve bireyseldir, szszdr, dil sizdir ki onu tandnda onun hak knda hibir ey syleyemezsin. Ses sizleirsin. Ya da en fazla, benim sylediimi syleyebilirsin. "O konu da hibir ey sylenemez" diyebilir sin. O zaman bunca konumann ne anlam var? O zaman neden sana sylenemeyen bir eyi syleyip duru yorum? Srf seni hibir ey sylene meyen o noktaya getirmek iin. Srf seni dilden dar srayabilecein o uuruma itmek iin. O noktaya ka dar dil faydal olabilir. Srayacan o noktaya kadar dil faydal olabilir ama sradn an sessizlik olur, o dilin tesindedir. Bu yzden ben dil aracl ile se ni dnyann sonuna dek itebilirim... Dnyann sonuna dek... Ama dil ara cl ile ilahi olana tek santim itemem. Ama seni sonuna dek itmek faydal olur, nk o zaman tedekinin mutluluk dolu bir uurum oldu unu kendi gzlerinle grrsn. Ve sonra o te seni kendisi arr; son ra te seni cezp eder; sonra te bir mknats olur ve eker. O zaman ge ri dnmen, gerilemen imknsz olur. Uurum ylesine byleyicidir... Ses

Kendinden Kurtulmak |

337

sizlik uurumu... Ki sen anlamadan atlam bulursun kendini. te bu yzden, sylediklerimin onu tanmana yardmc olmayacan bile bile konuup duruyorum. Ama bu senin sramana yardmc olacak. Bu yntemlidir. Benim ya da gizemci lerin kulland dilin seni sessizlik ta pnana getirmek iin olduunu sy lersem bu elikili grnr; seni ses sizlie zorlamak iin, seni sessizlie armak iin... elikili grnr. O zaman neden dil kullanyoruz? Ses sizlii de kullanabilirim, ama o za man sen anlamazsn. Bir deli ile konuurken deli dilini kullanmam gerekir. Senin yznden dil kullanyorum. Onunla herhangi bir ey ifade edilebileceinden deil; onunla ancak senin isel gevezeliin yok edilebilir. Ayana batm bir di ken gibidir... Bir baka diken onu e kip karabilir. Dieri de dikendir. Zihnin szcklerle, dikenlerle dolu dur. Benim yapmaya altm ey o szckleri senin iinden karmak. Ben de szckler kullanyorum. Sen zehirle dolusun. Ben sana zehirden bir doz veriyorum, tpk panzehir gi bi. O da zehir. Ama bir diken bir ba ka dikenle karlabilir... Sonra ikisi de atlabilir. Seni sessiz olmaya hazr olacan noktaya kadar getirebildiim zaman, sana sylediim her eyi frlatp at; onlar faydaszdr, onlar tamak teh likelidir. Dilin faydasz, tehlikeli oldu unu, iten ie sze dkmenin engel olduunu fark ettiin ve sessiz kal maya hazr olduun zaman, ite o za man iyi hatrla... Sana sylediklerimi tama. nk gerek sylenemez ve sylenebilen her ey doru ola maz. Onlarn ykn at.

Zerdt'n mritlerine syledii son ey ok gzeldir. Onlara ret mi. Onlara ksa baklar vermi. Ruhlarn harekete geirmi. Onlar nihai maceraya atlmaya davet et mi. Onlara syledii son ey u ol mu: "imdi yanndan ayrlyorum. Artk Zerdt'e kar dikkatli ol." Bu yzden mritler sormular: "Sen ne diyorsun? Zerdt'e kar dikkatli olmak m? Sen bizim retmenimizsin, ustamzsn, tek umudumuzsun." Ve Zerdt demi ki: "Sana syle diim her eye kar dikkatli ol. Bana tutunma, aksi halde senin iin bir tutsaklk haline gelirim." Bir dikenle sendeki dikeni kar dktan sonra, ikisini birden at. Ben seni sessizlie dalmaya hazrladktan sonra, bana kar dikkatli ol. Sonra ben ne demisem atlmal; o ptr, faydaszdr. Ancak senin sessizlie sramaya hazr olacan noktaya ka dar faydaldr. kisini de aan hakkn da hibir ey sylenemez. Ancak u kadar sylenebilir -ki bu da aslnda ok fazladreer anlayabiliyorsan, bu ona iaret etmek iin yeterlidir. Ben unu sylyorum: Eer zih nin szcklerden tamamen temizle nirse, onu sen bilirsin. Dncelerin ykn atmsan, fark edersin, n k o zaten oradadr. O olacak bir ey deildir; zaten iinde olmutur. Sen yalnzca onun bir ifadesisin. Ama d ncelere, bulutlara o kadar dalm sn ki anahtar gzden karyorsun. Bulutlarla fazla ilgileniyorsun,- gky zn unutmusun. Brak bulutlar da lsn. Gkyz daima oradayd, seni bekliyordu. tesi seni bekliyor. kili i brakrsan, orada olduunu grr sn.

338 | OSHO Srlar Kitab -2

Drdnc Soru:
Osho, korku iindeki insann sevemeyeceini, Tanrla ulaamayacan syledin. Peki, Tantraya gre insan bu korkudan nasl kurtulur?

Neden korkudan kurtulmak isti yorsun? Yoksa korkudan m kor kuyorsun? Korkudan korkmaya ba lamsan, bu yeni bir korkudur. Zihin ayn dzeni bu ekilde tekrar tekrar yaratr. Ben sana yle diyorum: "Ar zulama, o zaman ilahi olana eriir sin." Ve sen soruyorsun: "Gerekten de, eer arzulamazsak ilahi olana eriebilir miyiz?" lahi olan arzula maya balamsn. Ben sana, "Korku varsa ak ola maz" diyorum ve sen korkudan kork maya balyorsun. "nsan korkudan nasl kurtulur?" diye soruyorsun. Bu da bir korku ve ilkinden daha tehli keli, nk ilki doald; kincisi doal deil. yle incelikli ki sen ne sordu unun farknda deilsin: Korkudan nasl kurtulunur? Mesele herhangi bir eyden kur tulma meselesi deildir; mesele yal nzca anlama meselesidir. Korkuyu, onun ne olduunu anla ve ondan kurtulmaya alma, nk herhangi bir eyden kurtulmaya almaya baladn an onu anlama abasn dan vazgemi olursun... nk on dan kurtulmay dnen zihin ona kar kapaldr. Anlamak zere ak deildir, duyguda deildir. Sessizce tefekkre dalamaz; oktan kararn vermitir. Artk korku kt, gnah ol

mutur, bu yzden ondan kurtulunmas gerekmektedir. Hibir eyden kurtulmaya alma. Korkunun ne olduunu anlamaya al. Eer korkuyorsan, kabullen. O orada. Onu saklamaya alma. Zddn yaratmaya alma. Korkun var sa, brak korku olsun. Onu benlii nin bir paras olarak kabullen. Kabullenebilirsen, oktan kaybolmu olur. Kabullenmek aracl ile korku kaybolur; inkr aracl ile artar. Bir noktaya gelirsin, korktuunu bilirsin ve unu anlarsn: "Bu korku yznden ak bama gelemez. O za man tamam, ne yapabilirim? Korku orada, o zaman tek bir ey olacak: Seviyormu gibi yapacam. Ya da sevgilime veya ma, korku y znden sana tutunuyorum, diyece im. Derinlerde korkuyorum. Bu ko nuda drst olacam; kimseyi aldat mayacam, kendimi de aldatmaya cam. Bu akm gibi yapmayaca m. Bunun yalnzca korku olduunu syleyeceim. Korku yznden sana tutunuyorum. Korku yznden tap naa ya da kiliseye gidip dua ediyo rum. Korku yznden Tanr'y hatrl yorum. Ama o zaman bunun dua ol madn, bunun ak olmadn, bu nun yalnzca korku olduunu biliyo rum. Ben korkuyum, bu yzden ne

Kendinden Kurtulmak |

339

yaparsam yapaym o orada. Bu ger ei Kabulleneceim." Gerei kabullendiinde bir muci ze olur. Bu kabulleni seni deitirir. Benliinde korku olduunu ve bu ko nuda hibir ey yapamayacan bili yorsan ne yapabilirsin? Tek yapabile cein rol yapmak ve rol yapmak ok ar ulara, dier ar uca gidebilir. ok korku dolu bir adam ok ce sur olabilir. evresinde bir zrh yara tabilir. Srf korkmadn gstermek iin bir cesaret abidesi olabilir; srf bakalarna korkmadn gstermek iin. Ve eer tehlikeye atlabiliyorsa, korkmadn syleyerek kendini al databilir. Ama en cesur adam bile korkar. Cesareti yalnzca evresindedir; derinliklerde titremektedir. Bu nun farkna varmamak iin tehlikeye atlr. Korkunun farkna varmamak iin tehlikeye balanr, ama korku oradadr. Zddn yaratabilirsin, ama bu hi bir eyi deitirmez. Korkmuyormu gibi yapabilirsin. Yine hibir ey de imez. Olabilecek tek dnm se nin, "Ben korkuyum. Tm benliim titriyor ve ne yaparsam yapaym kor ku yznden" diye fark etmen. Ken dine kar drst olman. O zaman korkudan korkmazsn. O oradadr, senin parandr; o konu da hibir ey yaplamaz. Onu kabullenmisindir. Artk rol yapmyorsun, kimseyi kandrmyorsun, kendini kandrmyorsun. Gerek orada ve sen ondan korkmuyorsun. Korku kaybolmaya balar, nk korkusu nu kabullenmekten korkmayan kii korkusuz olur... Bu olas en derin korkusuzluktur. Zddn yaratm ol mazsn, bu yzden iinde ikilik ol maz. Gerei kabullenmisindir. Onun nnde alakgnll olmu sundur. Ne yaplacan bilmiyorsun

-zaten kimse bilemez- ve hibir ey yaplamaz, ama rol yapmay brakmsndr; maskeler, yzler kullan may brakmsndr. Korkunda haki ki olmusundur. Bu hakikilik, bu gerei kabullen mekteki korkusuzluk seni deitirir. Ve rol yapmadn zaman, sahte ak yaratmadn zaman, evrende bir al datmaca yaratmadn, sahte biri ol madn zaman hakiki olursun. Bu hakikilikten ak doar; korku kaybo lur ve ak doar. Akn douundaki isel simya budur. Artk sevebilirsin. Artk sevecen, duyguda olabilirsin. Artk kimseye baml olmazsn, nk gerek yok tur. Gerei kabullenmiindir. Her hangi birine baml olmaya gerek yoktur; sahip olmaya ve sahip olun maya gerek yoktur. Dierini zlemek yoktur. Kendini kabullenirsin. Bu ka bullenmeden ak doar. O benliini doldurur. Korkudan korkmuyorsun, ondan kurtulmaya almyorsun. O kabullenildii zaman kaybolup gider. Hakiki benliini kabullen, o za man dnrsn. Unutma: Tan tra'nn en gizli anahtar kabullenme, eksiksiz kabullenmedir. Hibir eyi reddetme. Reddetmek seni sakatlar. Her eyi kabullen. Her ne ise. Kna ma; kurtulmaya alma. Bununla pek ok ey ima edilir. Kurtulmaya alrsan, benliini k smlara, paralara blm olursun. Sakatlanrsn. Bir eyi attn zaman, onunla birlikte baka bir ey daha atlr: onun dier paras. te o za man sakatlanrsn. O zaman btn olmazsn. Ve btn, eksiksiz olmad n srece mutlu olamazsn. Btn olmak kutsal olmaktr. Paral olmak hastalkl olmaktr. Bu yzden korkuyu anlamaya a l, diyorum. Onu sana varolu verdi.

3-40

OSHO

Srlar

Kitab -2

Derin bir anlam olmal, gizli bir hzi nesi olmal, bu yzden onu atma. Anlam tamayan hibir ey veril mez. inde, daha yksek bir senfo nide, daha yksek bir sentezde kul lanlamayacak hibir ey yoktur. inde var olan her ey, sen anla san da anlamasan da, bir adm olabi lir. Onu bir engel olarak dnme; brak adm olsun. Sen onu yolu tka yan bir ey olarak grebilirsin. Deil dir. Eer onun zerinde gidebilirsen, onu kullanabilirsen, onun zerinde durabilirsen, daha yksek bir dzey de yolun yeni bir grn nne serilir. Olaslklarn, gelecein, po tansiyelin derinliklerine bakabilirsin. Korkunun orada olmasnn belli amalar vardr. Bunu anlamaya a l. Bir: Eer korku yoksa, fazla ego ist olursun ve geri dn olmaz. Korku yoksa, olduun halinle asla varolua, kozmosa karmaya al mazsn. Gerekten de, eer korku ol masa hayatta bile kalamazsn. Bu yzden korku senin iin bir ey yap maktadr. Her ne isen, korku onda bir rol oynuyor. Ama eer onu saklamaya, yok et meye, zddn yaratmaya alrsan, blnrsn, paralanrsn, dalrsn. Onu kabullen ve kullan. Kabullendi ini anladn an o kaybolur. Dn meye al: Korkunu kabullendiin de, o nerededir? Bir adam bana geldi, "lmden ok korkuyorum" dedi. Kanserdi ve lm yaklamt; her an olabilirdi. Onu erteleyemiyordu. Olacan bili yordu. Aylar iinde, hatta haftalar iinde gelecekti. Gerekten, fiziksel olarak, keli menin tam anlamyla titriyordu. y le dedi: "Bana bir ey ver: Bu lm korkusundan nasl kurtulurum? Ba na bir mantra ver ya da beni koruya

cak, lmle yzleirken bana cesa ret verecek bir ey. Korkudan titreye rek lmek istemiyorum. Pek ok azi ze gittim. Bana pek ok ey verdiler. ok naziktiler. Biri mantra verdi, biri kutsal kl verdi, biri kendi resmini verdi, biri baka bir ey verdi, ama hibirinin faydas olmad. Her ey bouna. Son are olarak sana gel dim. Bana bir ey ver." Ben de ona dedim ki: "Hl fark na varmadn m? Neden bir ey isti yorsun? Korkudan kurtulmak iin mi? Hibir eyin faydas olmaz. Sana hibir ey veremem, aksi halde di erleri gibi baarsz olur. Onlar sana bir ey verdiler, nk ne yaptklar n bilmiyorlar. Ben sana tek bir ey syleyebilirim. Kabullen. Titreme geldiyse titre... Ne yapabilirsin ki? lm orada ve sen titremek istiyor sun, o zaman titre. Reddetme, bask lama. Cesur olmaya alma. Gerek yok. lm orada. Bu doal. Tama men korku dolu ol." Adam: "Sen ne diyorsun? Bana hibir ey vermedin. Tam tersine, ka bullen dedin." Ben, "Evet" dedim. "Kabullen. Git ve mutlak kabullenme iinde, huzur iinde l." , drt gn sonra adam yine gel di. "e yarad. Gnlerdir uyuyam yordum, ama son drt gndr derin derin uyudum, nk doruydu, sen haklsn" dedi. "Sen haklsn. Korku orada, lm orada, hibir ey yapla maz. Tm mantralar yalnzca hokus pokustu; hibir ey yaplamaz." Hibir doktor yardmc olamaz, hibir aziz yardmc olamaz. lm orada, bir gerek ve sen titriyorsun. Bu doal. Frtna geldii zaman b tn aa titrer. Asla frtna geerken nasl titremeyeceini sormak iin bir azize gitmez. Asla bunu deitirmek

Kendinden Kurtulmak |

34-1

iin, korumak iin mantra istemez. O titrer. Bu doaldr; yledir. Adam, "Ama bir mucize oldu. Ar tk o kadar korkmuyorum" dedi. Ka bullenirsen korku kaybolmaya ba lar. Reddedersen, direnirsen, sava

rsan, korkuya enerji verirsin. O adam huzur iinde, korkmadan, kor kusuzca ld; nk korkuyu kabul lenebildi. Korkuyu kabullenirsen kor ku kaybolur.

342

OSHO

Srlar

Kitab -2

Son Soru:
Osho, dn bahsettiin ikinci teknie benzer teknikler kullanrken, bir rman ya da derenin ak gibi sesler duyuyorum. O sesin ne olduunu bilebilir miyim? Doru anladysam, dnce ya da ses olmamal ve mutlak sessizlik olmal. O zaman bu ses ne?

Balangta, sessizlik gelmeden ses olacaktr. Yani bu iyi bir ia rettir. Szckler, sze dkme kaybo lur; ikinci katman sestir. Ama onunla savama; ondan zevk al. O mzik olacaktr, gzel olacaktr. Sen onun mzii ile dolacaksn ve onun saye sinde daha canl olacaksn. Zihin kaybolduunda, doal bir isel ses belirir. Brak olsun. Onun zerine meditasyon yap. Onunla sa vama; yalnzca ona tank ol... Derin leecektir. Eer onunla savamazsan ve mcadele yaratmazsan, kendili inden kaybolur ve kaybolduunda, sen sessizlie dalarsn. Szckler... Ses... Sessizlik. Szckler insanidir, sesler doaldr, sessizlik kozmiktir. Yani bu iyi bir iarettir. Nad, isel ses budur. Onu iit, ondan zevk al, ona tank ol. Kaybolacaktr. Ve rahat sz olma, onun orada olmamas ge rektiini hissetme. Orada olmamas gerektiini sylersen ya da bir ekil de ondan kurtulmak iin acele eder sen, yine ilk katmana gelirsin: sz cklere. Bunu hatrla. kinci ses ta

bakas ile savarsan, onun hakknda dnmeye balam olursun ve sz ckler ie karr. Bu ses hakknda bir ey sylersen, ikinci derin katma n kaybedersin ve ilk katmana geri frlatlm olursun. Zihne dnersin. Hibir ey syleme, bu konuda dnme. Bunun ses olduunu bile syleme. Yalnzca dinle. Onun evre sinde sz yaratma. Ona isim ya da biim verme. Brak olduu gibi kal sn. Brak aksn, sen tank ol. Dere akyor ve sen kyda oturuyorsun, yalnzca bir tank olarak. Derenin adn bile bilmeden, nereye gittiini, nereden geldiini bile bilmeden... Sesin yannda otur, eninde so nunda kaybolacaktr ve kaybolduu zaman sessizlik olacaktr. Bu iyi bir iarettir: kinci katmana dokunmu sun demektir. Ama o konuda dn meye alrsan kaybedersin; ilk kat mana geri frlatlm olursun. O ko nuda dnmezsen zevk alrsan, nc liklerine gidersin. ve tanklktan katmann derin

61. BLM

Btnle Bir Olma Teknikleri

- S U T R A L A R -

88
Her ey bili aracl ile alglanr. Benlik uzamda bili aracl ile parlar. Bir varl bilen ve bilinen olarak algla.

89
Sevgili, bu anda, brak zihnin, bili, nefes, biim dahil olsun.

Bir hikye duydum. Lord Mancroft muhafazakr parti top lantsnda konuma yapmaya davet edilmi. Tam zamannda gel mi, krsye km -biraz telal g rnyormu- ve halka yle demi: "Konumam ksalttm iin beni af fedin, ama gerek u ki, evim yan yor." Bu gerek herkesin gereidir. Senin evin de yanyor, ama sen hi de telal grnmyorsun. Herkesin evi yanyor, ama sen far knda deilsin... lmn farknda deilsin, hayatnn avularndan ka yp gittiinin farknda deilsin. Her an lyorsun, her an bir frsat bir da ha ele geiremeyecek ekilde kaybe diyorsun. Kaybolan zaman kaybolup gidiyor; onu geri almak iin hibir ey yaplamaz ve her an hayatn ksa lyor, ksalyor. Senin evin de yanyor derken kas tettiim buydu. Ama sen hi telal grnmyorsun. Bu konuda endie leniyor gibi bile grnmyorsun. Evi nin yanmakta olduu gereinin far knda deilsin. Gerek orada, ama senin dikkatin orada deil. Herkes bir ey yapmak iin yeterince zaman olduunu dnyor. Yeterince za man yok, nk yaplacak eyler o kadar ok ki zaman asla yetmiyor. eytan senelerce beklemi, bek lemi, kimse cehenneme gelmemi. nsanlar karlamak iin bekliyor mu, ama yeryz yle iyi iliyormu, insanlar o kadar iyiymi ki, kimse cehenneme gelmiyormu. El bette eytan ok endielenmi. Acil durum konseyini toplam. En byk mritleri durumu tartmak iin ev resini alm. Cehennem byk bir krizden geiyormu ve buna taham ml edilemezmi. Bir eyler yaplma lym. Bu yzden tavsiye istemi: "Ne yapalm?"

Bir mrit unu nermi: "Ben yer yzne gideyim ve insanlarla konu aym. Onlar Tanr olmadna, din lerin sahte olduuna, ncil, Kuran, Vedalar her ne sylyorsa samalk olduuna ikna etmeye alaym." eytan yle karlk vermi: "Bu ie yaramaz, nk biz bunu ta ba tan beri yapyoruz. Bu, insanlar faz la etkilemedi. Bu tr retilerle an cak zaten ikna olmu insanlar ikna edebilirsin. Bu yzden ie yaramaz." Sonra, ilkinden daha kurnaz olan ikinci mridi konumu: "Ben gidip insanlara ders vereyim, onlar ncil, Kuran ve Vedalar her ne diyorsa do ru olduuna ikna etmeye alaym. Cennet var, Tanr var, ama eytan yok, cehennem yok, bu yzden kork ma, diyeyim. Ve eer onlarn daha az korkmasn salayabilirsem dine inan mak iin hi zahmet etmezler, nk tm dinler korkuya dayal." eytan demi ki: "Senin nerin bi raz daha iyi. Aznlk bir grubu ikna et meyi baarabilirsin, ama ounluk seni dinlemez. Cenneti istedikleri ka dar ok korkmuyorlar cehennem den. Onlar cehennem olmadna ik na edebilsen bile yine de cennete gitmek isteyecekler ve bunun iin iyi olmaya alacaklar. Bu yzden bu da fazla ie yaramaz." Sonra hepsinden daha kurnaz olan nc mrit konumu: "Be nim bir fikrim var. Denemem iin bir frsat ver bana. Gidip dinler her ne diyorsa tamamen doru olduunu syleyeyim: Tanr var, eytan var, cennet var, cehennem var... Ama acele yok." eytan, "Tamam?" demi. "Doru sistemi buldun. Sen git!" O zamandan bu yana cehennem de kriz olmad sylenir. Tersine, nfus fazlalndan endieleniyorlarm.

346

OSHO

Srlar

Kitab -2

te zihinlerimiz de byle alr: Hep acele olmadn dnrz. Bahsettiimiz bu teknikler, eer zih nin acele olmadn dnyorsa, hibir ie yaramaz. O zaman erteler durursun ve ilk nce lm gelir. Ace leye gerek olduunu, o ann geldiini dnecein gn asla gelmez. Erte ler durursun. mrlerdir yaptmz bu ite. Bir ey yapmak iin kararl olmal sn. Sen kriz iindesin. Ev yanyor. Yaam daima yangn halinde, nk lm her zaman orada, arkasnda gizli; her an yok olabilirsin. Ve lm le tartamazsn. Hibir ey yapamaz sn. lm geldii zaman gelir. Za man ok ksa. Yetmi sene, yz sene yaasan bile ok ksa. Kendini d ntrmek iin, deitirmek iin, ye ni bir varlk olmak iin yapacaklarn byk bir i. Ertelemeye devam et me. Bir acil durum, derin bir kriz his setmediin srece hibir ey yap mazsn. Din senin iin ok kritik bir sre olmad ve seni dntrmek iin bir eyler yaplmad srece, tm hayatnn boa gitmi olacan hissetmediin srece... Bunu ok keskin, derin ve drst bir ekilde hissedersen, ancak o zaman bu tek niklerin faydas olur. nk onlar anlayabilirsin... Bu konuda bir ey yapmadn srece anlamann fayda s yoktur. Gerekten de, bir eyler yapmadn srece anlamamsndr, nk anlay eyleme dnmelidir. Eyleme dnmyorsa, bu ancak ainalktr, anlay deil. Bu ayrm anlamaya al. Ainalk anlay deildir. Ainalk seni eyleme zorlamaz. Seni deiime zorlamaz. Seni bir eyler yapmaya zorlamaz. Onu zihinde toplarsn; bilgi olur. Sen daha bilgili olursun. Ama lmde her ey durur. Pek ok ey toplar du

rursun, asla onlar iin bir eyler yap mazsn. Onlar senin iin yalnzca bi rer yk olurlar. Anlamak eylem demektir. Bir eyi anladn zaman, hemen onun ze rinde almaya balarsn, nk eer doruysa ve sen doru olduu nu hissediyorsan, o konuda bir ey ler yapman gerekir. Aksi halde her ey dn alnm olarak kalr ve dn alnm bilgi anlay olamaz. Onun dn alnm olduunu unu tabilirsin... dn alnm olduunu unutmak istersin, nk dn aln dn hissetmek, egonun incinecei anlamna gelir. Bu yzden dn alndn unutur durursun. Yava ya va onu kendininmi gibi hissetmeye balarsn. Bu ok tehlikelidir. Bir hikye duydum. Bir kilisenin cemaati papazndan ok sklm. Bir nokta gelmi, kilisenin yeleri doru dan papaza gitmi ve "Artk gitmen gerek" demiler. Papaz, "Bana bir ans daha verin, tek bir ans daha ve sonra git derse niz giderim" demi. Ertesi pazar tm kasaba ona tan nan tek ans nasl kullanacan gr mek iin kilisede toplanm. O gn verilen vaaz gibi bir vaaz verilebile ceini hi tahmin etmemiler, hi ha yal etmemiler. Hi byle bir ey duymamlar. aknlk ve zevk iinde dinlemi ler vaaz ve vaaz bittii zaman papa zn evresinde toplanmlar. "Gitme ne gerek yok. Burada kal. Daha nce hi byle bir ey duymadk. Hayat mz boyunca duymadk. Burada kal ve elbette, maan artryoruz." demiler. Ama sonra bir adam, cemaatin en nde gelen yesi sor mu: "Bana yalnzca bir eyi syle. Vaazna balarken sol elini kaldrdn ve iki parman bititirdin. Vaaz bi tirirken de sa elini kaldrdn ve yine

Btnle Bir Olma Teknikleri |

347

iki parman bititirdin. Bu simgenin anlam nedir?" Papaz yle demi: "Anlam ko lay. O parmaklar trnak iaretini sim geliyor. Vaaz bana ait deildi. dn alnmt." O trnak iaretlerini daima hatrla. Onlar unutmak ok iyi gelir, kendini iyi hissedersin, ama senin tek bildi in trnak iaretleri iinde; sana ait deil. Ve o trnak iaretlerini ancak bir ey senin deneyimin olduu za man brakabilirsin. Bu teknikler bilgiyi deneyime d ntrmek iindir. Bu teknikler ai nal anlaya dntrmek iindir. Buda'ya, Krishna'ya ya da sa'ya ait olan, bu teknikler sayesinde sana ait olabilir. Senin olabilir. Senin olmad srece hibir doru doru deildir. Muazzam bir yalan olabilir, gzel bir yalan olabilir; ama senin deneyimin haline gelmedii srece hibir doru doru deildir. Bireysel olarak, ger ekten senin olmaldr. ey. Bir: Evinin yandn dai ma hatrla. ki: eytan dinleme. O sana daima aceleye gerek olmadn syleyecek. Ve : Unutma, ainalk anlay deildir. Benim burada sylediklerim seni aina klar. Bu gereklidir, ama yeterli deildir. Seni bir yolculua karr, ama son deildir. yle bir ey yap ki, bilgi, bilgi olarak kalmasn, hafza olarak kal masn, senin deneyimin, senin yaa mn olsun.

gi yetenei aracl ile gelir. Bir ie e bakarsn. Bunun bir gl olduunu bilirsin. Gl oradadr ve sen ieridesindir. Senden bir ey gle gider, senden bir ey gle yansr. Bir enerji senden kar, gle gelir, onun biimi ni, rengini, kokusunu alr ve geri d nerek sana bunun bir gl olduu bil gisini verir. Her tr bilgi, her ne biliyorsan, bi li yetenei aracl ile ortaya konur. Bili senin yeteneindir. Bilgi bu ye tenek aracl ile toplanr. Ama bil mek iki eyi ortaya koyar: Bilen ve bi linen. Ne zaman bir gl bilsen, onu bileni unutursan bilgin yarmdr. Bu yzden gln orada olduunu bilir ken ey vardr: gl -yani bilinen-, sen -yani bilen- ve ikisi arasndaki iliki -bilgi-. Bu yzden bilgi noktaya bl nebilir: Bilen, bilinen ve bili. Bili tpk iki nokta arasndaki kpr gibi dir. zne ile nesne arasndaki kpr. Normalde senin bilgin yalnzca bili neni ortaya koyar; bilen gizli kalr. Normalde senin bilgin tek okludur: Gle iaret eder, ama asla sana ia ret etmez. Sana iaret etmeye bala mad srece, o bilgi senin dnyay bilmeni salar, ama senin kendini bilmeni salamaz. Her tr meditasyon teknii bileni ortaya karmak iindir. George Gurdjieff tpk buna benzeyen zel bir teknik kullanyordu. Buna "kendi ni hatrlama" diyordu. Ne zaman bir eyi bilsen, daima bileni hatrla, der di. Onu nesnede unutma. zneyi ha 88. Teknik trla. u anda beni dinliyorsun. Beni dinlerken bunu iki ekilde yapabilir her ey bili aracl ile alglanr. sin. Bir: Zihnin bana odaklanabilir. O Benlik uzamda bili aracl ile par zaman dinleyeni unutursun. O za lar. Bir varl bilen ve bilinen olarak man konuan bilinir, ama dinleyen algla. unutulur. Gurdjieff, dinlerken konuan bil, Ne zaman bir ey bilsen, bu bili dinleyeni de bil, derdi. Bilgin iki oklu aracl ile bilinir. Nesne zihnine bil

348

OSHO

Srlar

Hitab -2

olmal, iki noktaya iaret etmeli: Bi len ve bilinen. Tek bir yne, nesneye doru umamal. Ayn anda iki yne umal: Bilen ile bilinen. Buna "ken dini hatrlama" diyordu. Bir iee bakarken, ayn zaman da bakan da hatrla. Zordur, nk denersen, bilenin farknda olmaya alrsan gl unutursun. Bir yne yle sabitlenmisin ki zaman alr. Bi lenin farkna varrsan, o zaman bili nen unutulur. Bilinenin farkna varr san, o zaman bilen unutulur. Ama biraz abayla, yava yava ayn anda ikisinin birden farkna va rabilirsin. Ve ikisinin birden farknda olmay baardnda, buna Gurdjieff kendini hatrlama adn verir. Bu Bu da'nn kulland en eski teknikler den biridir ve Gurdjieff yeniden Bat dnyasnda tantmtr. Buda buna samyak smriti derdi: doru-zihinlilik. Senin zihninin, eer tek bir noktay biliyorsa, doru zihin li olmadn sylerdi. kisini birden bilmelidir. O zaman bir mucize olur: Hem bilenin, hem bilinenin farkn daysan, aniden sen nc olursun; ikisi de olmazsn. Hem bilenin, hem bilinenin farknda olmaya alrken sen nc olursun, tank olursun. Hemen nc bir olaslk doar: Ta nk benlik var olur... nk sen nasl ikisini birden olabilirsin? Eer sen bi lensen, o zaman tek bir noktaya sabitlenirsin. Kendini hatrlamada bi len noktasndan uzaklarsn. O za man bilen zihnindir, bilinen dnyadr ve sen nc bir nokta, bilin, ta nk benlik olursun. Bu nc nokta alamaz ve a lamayan nihai olandr. Alabilen de erli deildir, nk o zaman senin doan deildir. Onu aabilirsin. Bir rnek vererek aklamaya al aym: Gece uyursun ve d grr sn. Sabah uyanrsn ve d kaybo

lur. Uyankken d olmaz; gzlerinin nne farkl bir dnya gelir. Sokak larda yrrsn, fabrikada ya da ofis te alrsn. Sonra evine dnersin ve gece yine uyursun. O zaman uyank ken bildiin bu dnya kaybolur. O zaman kim olduunu hatrlayamazsn. O zaman siyah m beyaz m, zen gin mi fakir mi, bilge mi aptal m ol duunu bilmezsin. Hibir ey bilmez sin. Gen mi yal m olduunu bil mezsin. Erkek mi kadn m olduunu bilmezsin. Uyank bilinle ilgili her ey kaybolur; dler dnyasna girer sin. Uyank dnyay unutursun; o ar tk yoktur. Sabah, d dnyas yine kaybolur. Sen geri dnersin. Hangisi gerektir? nk sen d grrken gerek dnya, uyankken bildiin dnya artk yoktur. Karlatramazsn. Ve sen uyankken d dnyas yoktur. Karlatramazsn. Hangisi gerektir? Neden d dnya sna gerekd diyorsun? Kriterin ne dir? "nk uyandmda kayboluyor" diyorsan, bu kriter olamaz; nk uyank dnya da sen d grrken kayboluyor. Gerekten de, bu ekil de tartrsan, o zaman d dnyas daha gerek olabilir; nk sen uya nkken bir d hatrlayabilirsin, ama d grrken uyank bilinci ve evresindeki dnyay hatrlayamazsn. Bu yzden hangisi daha gerek tir, daha derindir? D dnyas senin gerek dediin dnyay tamamen alr gtrr. Senin gerek dnyan d dnyasn byle eksiksiz bir ekilde yok edemez; o daha salam, daha gerek grnr. O zaman kriter ne dir? Nasl bilmeli? Nasl karlatr mal? Tantra ikisinin de gerekd oldu unu syler. O zaman gerek ne? Tantra d dnyasn bilen ile uyank dnyay bilenin gerek olduunu

Btnle Bir Olma Teknikleri

349

syler. nk o asla alamaz. O as la iptal edilemez. D de grsen uya nk da olsan, o oradadr. Tantra d bilenin, imdi dn durduunu bilenin, uyank dnyay bilenin, imdi uyank dnyann kay bolduunu bilenin gerek olduunu syler. nk o yokken anlam yok tur; o daima oradadr. Hibir dene yimle iptal edilemeyen gerektir. A lamayan, tesine geilemeyen senin benliindir. tesine geebiliyorsan, o zaman benliin deildir. Gurdjieff'in kendini hatrlama de dii bu yntem ya da Buda'nn doru zihinlilik dedii yntem ya da bu Tan tra sutras, tek bir eye gider: iinde, ne bilen, ne bilinen olan, ikisini de bi len tank benlik olan noktaya gider. Bu tank benlik nihai olandr, onun tesine geemezsin, nk ar tk ne yaparsan yap tanklk olacak tr. Tankln tesinde hareket ede mezsin. Bu yzden nihai alt tabaka, temel bilin zemini tanklktr. Bu sutra sana aklar.

Her ey bili aracl ile alglanr. Benlik uzamda bili aracl ile parlar. Bir varl bilen ve bilinen olarak algla.
Kendi iinde, hem bilen, hem bi linen olan bir nokta alglayabilirsen, o zaman hem nesneyi, hem zneyi am olursun; o zaman hem dsal, hem iseli am olursun. Bilen ile bilinenin bir olduu noktaya gelmi olursun. Artk blnme yoktur. Zihin olduunda blnme kalr. Ancak tank benlik ile blnme kay bolur. Tank benlik olduunda kimin bilinen, kimin bilen olduunu syle yemezsin: ikisi birdendir. Ama bu nun deneyime dayal olmas gerekir, aksi halde felsefi tartma haline ge lir. Bu yzden dene, tecrbe et.

Bir gln yannda oturuyorsun: Ona bak. Yaplacak ilk ey tamamen dikkatli olmak, dikkati tamamen g le vermektir, bylece tm dnya kay bolur ve yalnzca gl kalr. Bilincin gln benliine tamamen odaklan mtr. Dikkat eksiksizse, o zaman dnya kaybolur, nk dikkat gle ne kadar ok odaklanrsa, her ey o kadar uzaklar. Dnya kaybolur; yal nzca gl kalr. Gl, dnya olur. lk adm budur: Gle younla mak. Gle younlaamyorsan, bile ne gitmek zor olacaktr, nk o za man zihnin daima uzaklar. Bu yz den meditasyonda ilk adm youn lamadr. Yalnzca gl kalr; tm dn ya kaybolmutur. Artk ie gidebilir sin; artk gl hareket noktas halini alr. Artk gl grrsn ve kendinin, bilenin farkna varmaya balarsn. Balangta skalarsn. Bilene kay dn zaman, gl bilincinden uzakla r. Solgunlar, uzaklar, uzak olur. Yine gle gelirsin ve benlii unutur sun. Bu saklamba oyunu srer, ama eer srar edersen, eninde so nunda bir an gelir, aniden arada ka lrsn. Bilen, zihin ile gl orada olur ve sen tam ortada olursun, ikisine birden bakarsn. O orta nokta, o den ge noktas tanktr. Bir kez bunu bilince, ikisi birden olmusundur. O zaman nesne ile z ne yalnzca iki kanattr; sen ikisinin ortassn. Onlar senin uzantlarndr. O zaman dnya ile ilahi olan senin iki uzantndr. Sen benliin merkezi olmusundur. Ve bu merkez bir ta nktr. Bir varl bilen ve bilinen olarak algla. Bir eye younlaarak bala. Yo unlama eksiksiz olduunda ie git meye al, kendini zihninden kar ma ve sonra dengelemeye al. Za man alacaktr; aylar, hatta seneler.

350

OSHO

Srlar

Hitab -2

abalarnn ne kadar youn olduu na baldr, nk ikisinin arasndaki denge en ince dengedir. Ama olur ve olduu zaman sen varoluun merke zine ularsn. O merkezde kk salar sn, ayaklarn basarsn, sessiz, mut lu, esrik olursun ve artk ikilik kal maz. Hindularn samadhi dedii bu dur. sa'nn Tanrnn krall dedii budur. Yalnzca szel olarak anlamann fazla faydas olmaz, ama eer dener sen, en bandan itibaren bir eyler olduunu hissedersin. Gle youn latnda dnya kaybolur. Bu bir mucizedir: Tm dnyann kaybolma s. O zaman sen temel olann senin dikkatin olduunu, dikkatini nereye yneltirsen bir dnya yaratldn ve dikkatini nereden alrsan dnyann kaybolduunu anlarsn. Bylece dik katin aracl ile dnyalar yaratabilir sin. u ekilde bak: Burada oturuyor sun. Birine ksan, o zaman aniden bu salonda tek bir kii kalr; baka her ey kaybolur, orada deildir. Ne olur? Neden sen kken tek bir kii kalr? Gerekten de tm dnya kay bolur; hayalet gibidir, glgedir. Tek bir kii gerektir, nk artk zihnin tek bir kiiye younlamtr, zihnin tamamen tek bir kiiye dalmtr. Baka her ey glge gibi olmutur, glge bir varolutur... Senin iin ger ek deildir. Ne zaman younlasan, bu yo unlama varoluunun tm deseni ni, zihninin tm desenini deitirir. Dene... Herhangi bir ey zerinde de ne. Bir Buda heykeli, bir iek, bir aa, herhangi bir ey zerinde de neyebilirsin. Sevgilinin ya da dostu nun yz ile... Yze bak. Kolay olacaktr, nk eer bir yz seversen younlamak kolay olur. Gerekten de, Buda, sa, Krish

na zerine younlamaya alanlar klardr; Buda'y seviyorlard. Bu yzden Sariputta iin ya da Moggalayan iin ya da dier mritler iin Bu da'nn yzne younlamak ok ko layd. Buda'nn yzne baktklar an kolaylkla ona akyorlard. Ak vard; kaplp gitmilerdi. Bu yzden bir yz bulmaya al. Sevdiin herhangi bir yz... Ve gzle re bak, yze younla. Aniden tm dnya kaybolur; yeni bir boyut alr. Zihnin tek bir eye younlar. O za man o kii ya da o ey tm dnya olur. Bunu sylediimde, kastettiim udur: Eer tm dikkatin herhangi bir eye tamamen yneltilirse, o ey tm dnya olur. Dikkatinle dnyay yaratrsn. Kendi dikkatinle kendi dnyan yaratrsn. Ve tamamen dal dnda, nesneye doru bir rmak gi bi akarken, aniden bu dikkatin asl kaynann farkna varrsn. Irmak ak maktadr; imdi kaynan farkna var. Balangta tekrar tekrar kaybola caksn; kayacaksn. Kaynaa doru gidersen, rma ve nesneyi unutur sun; onun akt denizi. Sen nesne olursan kayna unutursun. Bu do aldr; nk zihin ya nesneye ya z neye sabitlenmitir. te bu yzden pek ok insan ge riler. Dnyadan ayrlrlar. Dnyadan ayrlmak, temel olarak nesneden ay rlmak demektir, bylece insanlar kendilerine younlaabilirler. Kolay dr. Dnyadan ayrlrsan, gzlerini ka patrsan, tm duyularn kapatrsan, kolaylkla kendinin farkna varabilir sin; ama o farkndalk da yine sahte dir, nk ikiliin tek bir noktasn semi olursun. Bu ayn hastaln di er ar ucudur. lk nce nesnenin yani bilinenin farkndaydn ve znenin yani bilenin

Btnle Bir Olma Teknikleri |

351

farknda deildin. imdi bilene sabitlendin ve bilineni unuttun. Ama iki likte blnm kalrsn. Ve bu yine yeni bir dzendeki eski zihindir. Hi bir ey deimemitir. te bu yzden ben nesneler dn yasn terk etmeyi vurgulamyorum. Nesneler dnyasn vurgulama. Daha ok, ayn anda hem nesnenin, hem znenin, dsal ile iselin farkna var maya al. Eer ikisi de oradaysa, ancak o zaman ikisi arasnda denge kurabilirsin. Eer biri varsa, sen ona saplantl olursun. Himalayalar'a gidip kendilerini ka patanlar tpk senin gibidir, ama ters noktada durmaktadrlar. Sen nesne lere odaklanmsn, onlar zneye odaklanm. Sen dsal olana odak lanmsn, onlar isel olana odaklan m. Ne sen zgrsn, ne de onlar zgr; nk bir tanesi ile zgr ola mazsn. Biriyle olduun zaman z deleirsin. Ancak ikisinin de farkn da olduun zaman zgr olursun. O zaman nc olabilirsin ve nc zgr noktadr. Biri ile zdeleirsin. kisi ile hareket edebilir, kayabilirsin, bunu dengeleyebilirsin ve sen orta nokta olabilirsin, mutlak orta nokta. Buda onun yolunun orta yol oldu unu sylerdi: Majjhim nikai. Neden buna orta yol demekte srar ettii tam olarak anlalamamtr. Sebep udur: nk onun tm sreci zihin doluluk tur. Bu orta yoldur. Buda yle diyor: "Dnyay terk etme ve dier dnyaya tutunma. Daha ok, arada kal. Bir a r ucu brakp dier ar uca gitme; tam ortada ol, nk ortada ikisi de yoktur. Tam ortada zgrsn. Tam or tada ikilik yoktur. Bir olmusundur ve ikilik yalnzca senin uzantlarn olmu tur. Yalnzca iki kanat." Buda'nn orta yolu bu teknie da yaldr. ok gzeldir. Pek ok sebep ten dolay gzeldir. Bir: ok bilimsel

dir, nk ancak ikisi arasnda den ge kurabilirsin. Eer tek bir nokta varsa, dengesizlik olacaktr. Bu yz den Buda der ki, dnyevi olanlar dengesizdir ve dnyadan vazgemi olanlar da dier uta dengesizdir. Dengeli biri ne bu ar uta, ne o a r utadr; o tam ortada yaar. Ona dnyevi diyemezsin, ona dier dn yadan da diyemezsin. O hareket et mekte zgrdr; hibir eye bal de ildir. Orta nokta olmutur, altn orta nokta. ki: Dier ar uca gitmek ok ko laydr. ok kolay. ok fazla yersen kolaylkla oru tutarsn, ama kolay lkla rejim yapamazsn. ok fazla ko nuursan kolaylkla sessiz kalabilir sin, ama daha az konuamazsn. ok fazla yersen hi yememek ok kolay olur. Bu dier ar utur. Ama lml olarak yemek, orta noktaya gel mek ok zordur. Birini sevmek ko laydr; birinden nefret etmek kolay dr. Basite kaytsz kalmak ok zor dur. Bir ar utan dierine gidersin. Ortada kalmak ok zordur. Ne den? nk ortada zihnini kaybet men gerekir. Zihnin ar ularda var dr. Zihin arlk demektir. Zihin dai ma arlkdr: Ya lehine ya aleyhine olursun. Basite tarafsz olamazsn. Zihin tarafszlkta var olamaz: Burada ya da orada olabilir, nk zihin kar ta ihtiya duyar. Bir eye kar ol maya ihtiya duyar. Herhangi bir e ye kar deilse kaybolur. O zaman ilevi olmaz; ilev gsteremez. unu dene: Bir ekilde tarafsz ol, kaytsz ol... Aniden zihin ilevsiz ka lr. Eer lehineysen, dnebilirsin; aleyhineysen, dnebilirsin. Ne le hine, ne aleyhineysen, dnecek ne kalmtr? Buda der ki, orta yolun temeli ka ytszlktr. Upeksha, kaytszlk... A r ulara kaytsz ol. Sadece bir ey

352

OSHO -

Srlar

Kitab -2

dene: Ar ulara kaytsz Kal. Bir denge gerekleir. Bu denge sana, hem bilen hem bilinen, hem dnya hem dier dn ya, bu ve u, beden ve zihin olacan yeni bir duygu boyutu verir. Sen ikisi birdensin ve ayn anda hibiri deil sin... kisinin zerindesin. Varolua bir gen gelmitir. Pek ok gizli, gizemli toplulukla rn geni simge olarak kullandm grm olabilirsin. genin as vardr. Srf bu yzden gen en es ki gizemli simgelerden biridir. Nor malde senin yalnzca iki an var, ncs eksik. Henz orada deil, evrimlememi. nc a ikisinin de tesindedir. kisi ona aittir, onun parasdr, ama yine de o iki sinin de tesindedir, ikisinden de yksektir. Bu deneyi yaparsan, iinde bir gen yaratlmasna yardm etmi olur sun. nc a yava yava ykselir ve geldiinde artk ac olamaz. Bir kez tank olunca, ac ekemezsin. Ac demek, bir eyle zdelemek demektir. Ama incelikli bir noktann hatr lanmas gerekir: O zaman mutlulukla bile zdeleemezsin. te bu yz den Buda yle der: "Ancak u kada rn syleyebilirim: Ac olmayacak. Samadhide, esriklikte ac olmaya cak. Mutluluk olacan syleye mem." Buda der ki: "Bunu syleye mem. Yalnzca ac olmayacan sy leyebilirim." Ve hakldr, nk mutluluk de mek herhangi trden bir zdeleme olmamas demektir; mutlulukla bile. Bu ok nceliklidir. Mutlu olduunu hissediyorsan, eninde sonunda yine ac ekeceksin. Mutlu olduunu his sediyorsan, yine acya hazrlanyorsundur. Hl bir ruh hali ile zdele iyorsun.

Mutlu hissediyorsun: imdi mut lulukla zdelemisin. Mutlulukla zdeletiin an mutsuzluk bala mtr. Artk ona tutunacaksn, artk karttan korkacaksn, artk daima onda kalmay umacaksn. Acnn gel mesi iin, acnn girmesi iin gere ken her eyi yaratmsn. Mutlulukla zdeletiin zaman acyla da zde leirsin. zdeleme hastalktr. nc noktada hibir eyle z delemezsim Her ne gelirse geer, gelir ve geer; sen tank olarak kalr sn; yalnzca bir izleyici: tarafsz, ka ytsz, zdelememi. Sabah gelir, gne doar ve sen ona tank olursun. "Ben sabahm" demezsin. Sonra len geldiinde, "len oldum" demezsin. Tank olur sun. Ve gne batt, karanlk kt , gece geldii zaman, "Ben karanl m, geceyim" demezsin. Tank olur sun. "Sabah geldi, sonra len geldi, sonra akam geldi, imdi de gece geldi. Ve yine sabah gelecek, em ber srecek ve ben yalnzca bir izle yiciyim. Tank oluyorum" dersin. Ayns ruh halleri iin de mmkn olursa -sabaha dair ruh halleri, le ne dair ruh halleri, akama dair ruh halleri, geceye dair ruh halleri; onla rn kendi emberleri vardr, hareket eder dururlarsen tank olursun. Dersin ki: "imdi mutluluk geldi. Tp k sabah gibi. Ve imdi gece geldi. Ac. evremde ruh halleri deiir du rur ve ben kendime odakl kalrm. Herhangi bir ruh haline balanmam. Herhangi bir ruh haline tutunmam. Herhangi bir ey ummam ve hayal k rklna uramam. Yalnzca tandk olurum. Ne olursa olsun, ben gr rm. Geldii zaman, grrm; gittii zaman, grrm." Buda bunu pek ok defa kullan mtr. Tekrar tekrar, bir dnce doduunda ona bakmamz syler.

Btnle Bir Olma Teknikleri |

353

Bir ac dncesi, bir mutluluk d ncesi doduunda, bak ona. Biri zirveye gelir: Bak ona. Sonra dme ye balar: Bak ona. Sonra kaybolur: Bak ona. Ykseliyor, var oluyor, l yor ve sen tank olarak kalyorsun; bakmaya devam et. Bu nc nok ta seni tank, sakshin klar ve tank olmak bilincin en yksek olasldr.

ve bazen bedenin ok byk olduu nu, tm oday doldurduunu; bazen ok kk olduunu, atomik olduu nu hissedersin. Bu biim deiimi neden? Dikkatin deitike, bedenin biimi deiir. Her eyi dahil eder sen, irileir; dlarsan -bu ben deil, bu ben deil- o zaman ok kk, ok minik, atomik olur. Bu sutra yle diyor:

89. Teknik

Sevgili, bu anda, brak zihin, bili, nefes, biim dahil olsun.


Her eyi benliine dahil et ve hi bir eyden kurtulma. "Bu ben deil" deme, "Bu benim" de ve her eyi da hil et. Bunu otururken yapabilirsen, harika; bana tamamen yeni olular gelecektir. Merkez olmadn hisse dersin; iinde merkez yoktur. Ve merkez kaybolmuken benlik olmaz, ego da olmaz; yalnzca bilin kalr... Bilin gkyz gibi her eyi kaplar. Ve byd zaman, yalnzca kendi nefesin dahil olmaz, yalnzca kendi biimin dahil olmaz; nihai olarak tm evreni dahil edersin. Swami Ramateertha bu teknii kendi sadhanasmda kullanyordu. Bir an geliyor, yle diyordu: "Tm dnya iimde ve yldzlar iimde hareket edi yor." Biri onunla konuurken, "Buras, Himalayalar ok gzel" demi. Rama teertha Himalayalar'da kalyordu ve adam ona, "Buras, Himalayalar ok gzel" demi. Ve Ramateertha'nn yle dedii anlatlr: "Himalayalar m? Onlar benim iimde." Adam onun deli olduunu dn m olmal. Himalayalar nasl onun iinde olabilir? Ama bu meditasyonu alrsan, Himalayalar'n iinde ol duunu hissedebilirsin. Nasl mm kn olduunu aklayaym: Gerekte, bana baktn zaman burada, sandalyede oturan kiiye bakmazsn. Gerekte, benim, iinde-

Sevgili, bu anda, brak zihin, bili, nefes, biim dahil olsun.


Sevgili, bu anda, brak zihin, bili, nefes, biim dahil olsun. Bu teknik biraz zordur, ama eer yapabilirsen, o zaman ok harikadr, gzeldir. Diyelim oturuyorsun; bl me. Meditasyonda otururken, her e yi dahil et: bedenin, zihnin, nefesin, dncen, biliin, her eyin. Her e yi dahil et. Blme, paralanma yarat ma. Normalde biz paralarz; para lamaya devam ederiz. "Beden ben deil" dersin. Bunu da kullanan tek nikler vardr, ama bu teknik tama men farkldr; tersidir. Blme. "Ben beden deilim" de me. "Ben nefes deilim" deme. "Ben zihin deilim" deme. Yalnzca, "Ben her eyim" de... Ve her ey ol. inde paralanma yaratma. Kapal gzlerle iinde var olan her eyi dahil et. Her hangi bir yerde odaklanma. Merkezsiz ol. Nefes gelir, gider; dnce ge lir ve gider; bedeninin biimi deiir durur. Sen bunu gzlemlememisindir. Kapal gzlerle oturursan, zaman zaman bedeninin byk olduunu, zaman zaman kk olduunu his sedersin; zaman zaman ok ardr, zaman zaman hafiftir, sanki uabilir sin. Bu biimin artn ve azaln hissedebilirsin. Gzlerini kapat, otur

354 OSHO Srlar Kitab -2

ki, zihnindeki resmime bakarsn. Bu rada, bu sandalyede beni nasl bile bilirsin? Gzlerin yalnzca bir resim tayor. Bir resim bile deil; yalnzca k nlar giriyor gzlerine. Ve son ra gzler kendileri zihne gitmiyor; gzlerden geen nlar ieriye gidi yor. Ve o nlar tayan sinir siste min onlar kimyasallara dntr yor. Bylece yalnzca kimyasallar yol culuk ediyor, bu kimyasallarn ifresi zlyor ve sen zihninde beni gr yorsun. Sen zihinden hi kmadn. Bildi in tm dnyay zihninde zersin, zihninde bilirsin. Tm Himalayalar, tm gneler, yldzlar, aylar; hepsi zihninde, ok incelikli bir varoluta dr. Gzlerini kapatrsan ve her eyi dahil ettiini hissedersen, tm dn yann iinde hareket ettiini bilirsin. Tm dnyann iinde hareket ettiini bir kez hissedince, tm bireysel acn kaybolur. Artk birey olmazsn. Mut lak olmusundur, bireylikten kmsndr. Tm varolu olmusundur. Bu teknik bilincini geniletir. Artk Bat'da, bilinci geniletmek iin pek ok uyuturucu kullanlmaktadr; LSD, marijuana ve dier uyuturucu lar. Hindistan'da da, eski gnlerde kullanlyorlard, nk sana sahte bir genileme hissi verir. Uyuturucu kullanan onca insan, onlar iin bu teknik gzel, ok faydal olacaktr; nk onlar genilemeyi zlemekte dir. LSD aldn zaman, artk kendinle snrl olmazsn, her eyi dahil eder sin. Baz vakalar var. Bir kz lemeyeceini, lmn imknsz olduunu hissettii iin yedi katl bir binann tepesinden atlam. Uabileceini hissetmi, engel olmadn, korku olmadn hissetmi. Yedi katl bir binadan atlam ve lm, param para olmu. Ama zihninde, uyutu

rucunun etkisiyle, kstlama yoktur, lm yoktur. Bilincin genilemesi bir moda ol mutur, nk genilediinde takn lk hissedersin. Yava yava tm dnya iine dahil olur. Byk olur sun, sonsuzca byk ve byklkle beraber, genileme ile beraber, tm bireysel aclarn kaybolur. Ama LSD, marijuana ya da dier uyuturucular la geldiinde bu sahte bir duygudur. Bu teknik aracl ile, bu duygu gerek olur... Gerekten de tm dn ya iine dolar. Bunun iki sebebi var dr. Bir: Bizim bireysel bilincimiz ger ekte bireysel deildir; derinlerde kolektiftir. Biz adalar gibi grnrz, ama derinlerde, tm adalar yeryz ne baldr. Biz adalar gibi, farkl g rnrz. Ben bilincim, sen bilinsin.; ama senin bilincin ve benim bilincim derinlerde bir yerde birdir. Yeryz ne, temel zemine baldr. te bu yzden aklanamaz gr nen pek ok ey olur. Tek bana meditasyon yaparsan iine girmek daha zor olur, ama bir grupla medi tasyon yaparsan ok kolaydr, nk tm grup bir birlik olarak alr. Me ditasyon kamplarnda, iki, gn sonra bireyselliinin artk olmadm hisseder, gzler; daha byk bir bi lincin paras olursun. ok incelikli dalgalar hissedilir, ok incelikli dal galar hareket etmeye balar ve grup bilinci evrimleir. Ve dans ettiinde aslnda dans et miyorsun, grup bilinci dans ediyor; sen yalnzca onun bir parassn. Ri tim yalnzca iinde deil, ritim ayn zamanda dnda. Ritim evrende. Bir grupta sen olmazsn. Yzeysel ada olma olgusu unutulur ve daha derin bir birlik olma olgusu fark edi lir. Bir grupta ilahi olana daha yakn sn; yalnz banayken daha uzaksn, nk yine egoya younlamsndr,

Btnle Bir Olma Teknikleri |

355

yzeysel farka, yzeysel ayrma. Bu teknik faydal olur, nk gerekte sen evrenle birsin. Bu yalnzca nasl kazlaca, nasl iine dlecei, na sl fark edilecei meselesidir. Bir dost grubunda olmak sana daima enerji verir. Rakip biri ile oldu un zaman hep enerjinin tkendiini hissedersin. Neden? Bir dost grubu iindeyken, aile iindeyken ve otu rur, gever, yalnzca birlikte olurken, enerji dolduunu, canlandn hisse dersin. Bir dostla karlatnda, kendini ncekinden de canl hisse dersin. Bir dmann yanndan ge erken biraz enerji kaybettiini, yo rulduunu hissedersin. Ne olur? Dost bir grupla, duyguda bir grupla birlikteyken bireyselliini unu tursun; buluabilecein temel dze ye dersin. Biri rakip ise, daha bi reysel, egoist olursun; egona tutu nursun. O tutunma yznden yoru lursun. Tm enerji kklerden gelir; tm enerji kolektif varlk duygusu ile gelir. Balangta, bu meditasyonu ya parken kolektif bir duygunun yksel diini hissedeceksin ve sonra, nihai olarak kozmik bir bilin ykselecek. Tm farklar kaybolduunda, tm s nrlar kalkar ve varolu tek para, tek birim, tek btn olarak kalr; o zaman her ey dahil olur. Bu, her e yi dahil etme abas senin bireysel varoluundan balar. Dahil et.

ne bak, sonra gzlerini kapat ve gk yznn iinde olduunu hisset. Ykselen gnee bak, sonra gzleri ni kapat ve gnein iinde ykseldi ini hisset. Daha dahil edici hisset. Muazzam bir deneyim bana ge lecek. Aacn iinde olduunu his settiinde, o anda daha gen, daha taze hissedeceksin. Ve bu hayal de ildir, nk aa ve sen, ikiniz de yeryzne aitsiniz. kinizin de kkle ri ayn topraktadr ve nihai olarak ay n varolua kk salmsndr. Bu yz den aacn iinde olduunu hissetti inde, aa gerekten iinde olur. Bu hayal deildir. Ve hemen etkisini hissetmeye balarsn. Aacn canll n, yeilliini, tazeliini, iinden ge en esintiyi iinde, yreinde hisse dersin. Daha, daha fazla varolu da hil et, dlama. Pek ok adan, pek ok dnya retmeni bunu retmitir. sa, "Dmann da kendin gibi sev" der. Bu bir dahil etme deneyimidir. Freud yle derdi: "Neden dmanm ken dim gibi seveyim? O benim dma nm, bu yzden neden onu kendim gibi seveyim? Nasl sevebilirim?" So rusu anlaml grnr, ama o sa'nn neden dmann kendin gibi sev men gerektiini sylediinin farknda deildir. Herhangi bir sosyal politika yznden deildir, toplumda bir de iim iin deildir, daha iyi bir top Sevgili, bu anda, brak zihin, bili, lum yaratmak iin deildir. Sana da ha geni bir benlik ve bilin hissi ver nefes, biim dahil olsun. Hatrlanacak temel nokta dahil mek iindir. Dmann kendi iine dahil eder edici olmaktr. Dlama. Bu sutrann anahtar budur: Dahil edicilik. Dahil sen o sana zarar veremez. Bu, seni ldremeyecei anlamna gelmez: et. Dahil et ve by. Dahil et ve ge Seni ldrebilir, ama sana zarar ve nile. Kendi bedeninle dene ve son remez. Zarar, onu dladn zaman ra d dnya ile de dene. gelir. Onu dladn an sen ego olur Bir aacn altnda otururken, aa sun; ayr, yalnz, varolutan koparl ca bak, sonra gzlerini kapat ve aa m olursun. Dman iine dahil cn iinde olduunu hisset. Gkyz

356

OSHO

Srlar

Kitab -2

edebiliyorsan, neden aa edilme sin, neden gkyz edilmesin? Dman vurgusu udur: Eer d man benliine dahil edebiliyorsan, her eyi dahil edersin; o zaman hi bir eyi dlamaya gerek olmaz. D mannn sana dahil olduunu hisse dersen, o zaman dmann bile sana canllk ve enerji verir. Sana zararl olamaz. Seni ldrebilir, ama seni ldrrken bile sana zarar veremez. O zarar, sen dladn zaman senin kendi zihninden gelir Ama bizdeki durum tamamen zt tr: Dostlar bile dahil edilmez. D manlar dlanr ve dostlar bile dahil edilmez. n, sevgililerin bile da hil edilmez. nla birlikteyken onunla birbirinize karmazsnz. Ay r kalrsnz, kendinizi kontrol edersi niz. Kimliklerinizi kaybetmek iste mezsiniz. Bu yzden ak imknsz olmutur. Kimliini kaybetmediin srece nasl sevebilirsin? Sen kendin kal

mak rak dahil dlar, kalr:

istersin. kalmak etmeye ikisi

n ister. hazr de

da Kimse

kendisi kisi birlik

ola de ol

karmaya, kapal

deildir.

kendi

ilerine

Buluma,

birleme,

maz. klar bile dahil edilmiyorsa, o zaman varoluun olas en yoksul va rolutur. cisin. Yalnzsn, varolu yoksulsun, dahil dilen Tm edilmiken,

imparatorsun. Bu yzden unu unutma: Dahil et meyi yaam tarz haline getir. Yalnz ca meditasyon deil, bir yaam tarz, bir yaama yolu. Daha, daha fazla dahil etmeye al. Ne kadar ok da hil edersen, o kadar ok genilersin, snrlarn olursun; Tm budur. varoluun tm kelerine dahil nihai o ka dar ok geriler. Bir gn yalnzca sen varolu deneyimin edilmitir. noktas dini

Sevgili, bu anda, brak zihin, bili, nefes, biim dahil olsun.

62. BLM

Hedef: u An

S O R U L A R

Acele etmekle oyun oynamay nasl uzlatrrsn? Dmanm benliime nasl dahil edebilirim?

lk Soru:
Osho, dn, olduunu erime insann nk syledin. srecinin Bu hedefine sahip Buna abasz iki ulamakta olduumuz karn, oyun bir acele sre etmesi ok az de nce hedefe gerektiini, zamann

olmas acele

gerektiini ve oyun acele

sylemitin. szcklerini

szc,

nasl

uzlatrabilirsin?..

nk

eden

kii asla oyundan zevk alamaz.

lk ey: Farkl teknikleri uzlatrmaya alma. Ben acele etme, zaman tamamen unut, ciddi ol ma, aba gsterme, teslim ol, salver dediimde, bu farkl bir tekniktir. Bu insanln yalnzca bir ksm iin uy gundur. Bu teknii herkes yapamaz. Bunu yapabilen biri kartn yapa maz. Bu teknik diil zihin iindir. Tm kadnlarn diil olmas gerekmez ve tm erkeklerin de eril olmas gerek mez, bu yzden ben diil zihin dedi imde kadnlar kastetmiyorum. Diil zihin derken, teslim olabilen, rahim gibi alc olabilen, ak, edilgen olabi len bir zihni kastediyorum. nsanln yars bu trden olabilir, dier yars tamamen zdddr. Nasl erkek ve ka dn insanln iki yarsysa, ayn ekil de diil zihin ile eril zihin de insan zihninin iki yarsdr. Diil zihin aba gsteremez. aba gsterse de hibir yere ulaamaz. aba onun baarszl olur; yalnz ca ac ve gerilim yaratr, baar elde edemez. Diil zihin bekleyerek ve bir eylerin olmasna izin vererek alr.

Tpk bir kadn gibi: Kadn k ol sa bile giriimde bulunan o olmaz. Bir kadn giriimde bulunuyorsa, kor kup kamak iin her tr sebebin var dr, nk bu yaklam erkek yakla mdr. O zaman dii bedeninde eril zihin var demektir ve sen glk ya arsn. Eer sen gerekten erilsen, kadn hemen ilgisini kaybeder. Eer sen diilsen, -erkek bedeni, ama di il zihin- ancak o zaman kadnn giri imde bulunmasna izin verir ve mut lu olursun. Ama o zaman fiziksel ola rak o kadn olur, sen erkek olursun; zihinsel olarak sen diil olursun, o eril olur. Bir kadn bekler. Sen syleme den, sen balln ilan etmeden 'se ni seviyorum' szlerini asla telaffuz etmez. Diil g bekleyitedir. Eril zi hin saldrgandr. Bir eyler yapmak zorundadr. Hareket etmeli, gitmeli, giriimde bulunmaldr. Tinsel yolda da ayns olur. Saldr gan bir zihnin, eril zihnin varsa aba gerekir. O zaman acele et; zaman ve frsat kaybetme. Bir aciliyet duygusu, bir kriz yarat ki tm benliini abaya

360

OSHO

Srlar

Kitab -2

verebilesin. aban eksiksiz olduun da eriirsin. Zihnin diilse, o zaman aceleye gerek yoktur. Zaman yoktur. Kadnlarda zaman kavram olma dn gzlemlemi ya da gzlemle memi olabilirsin... Olamaz. Bu yz den koca evin nnde durur, korna y alar ve "n aa!" der. Ve kars yant verir: "Sana iki bin kere syle dim, bir dakika iinde orada olaca m. ki saattir sana sylyorum, bir dakika iinde orada olacan. Bu yzden delirme. Neden kornay al yorsun?" Diil zihinde zaman kavram ola maz. Zaman iin endielenen, zama nn bilincinde olan eril, saldrgan zi hindir. kisi tamamen farkldr. Diil zihin tela iinde olamaz. Aceleye gerek yoktur. Gerekten de, ulaacak hibir yer yoktur. te bu yzden kadnlardan byk nderler, byk bilim kadnlar, byk sava lar kmaz; kamaz. Bazen ucube kadnlar karsa, onlarn eril zihinleri vardr. rnein Jean d'Arc ya da Laxmi Bai: Onlar yalnzca bedensel ola rak diildir; zihinleri hi de diil de ildir. Zihinleri erildir. Diil zihin iin hedef yoktur ve dnyamz erkek ynelimlidir. Bu yz den kadnlar erkek ynelimli bir dn yada gerekten byk olamazlar, nk byklk hedefle ilgilidir. Bir hedefe eriilmesi gerekir; o zaman byk olursun. Diil zihin herhangi bir hedef peinde deildir. Burada ve u anda mutludur. Burada ve u an da mutsuzdur. Gidecek hibir yer yoktur. Diil zihin bu anda vardr. te bu yzden diil merak asla uzakta olan iin deildir; o daima komular hak kndadr. O Vietnam'da neler olduu ile ilgilenmez. O dier evde, yaknda, burada ne olduu ile ilgilenir. Erkek ona sama gelir: "Nixon'n ne yapt

ya da Mao'nun ne yapt iin neden endieleniyorsun?" Kadn komuda sren ak ilikileri ile ilgilenir. O ya kn merak eder; uzak onun iin an lamszdr. Zaman yoktur. Zaman eriecek bir hedefi olanlar iin vardr. Hatrla, zaman ancak bir yere ulaman gerekiyorsa vardr. Herhangi bir yere ulaman gerekmi yorsa, zamann ne anlam var? O za man aceleye gerek olmaz. Duruma farkl bir adan bak. Do u diil, Bat erildir. Dou zamana as la fazla ilgi duymamtr; Bat zama na deli olur. Dou pek ardr: Ar, ar, hi hareket etmiyormu gibi ha reket eder; deiim olmaz, devrim olmaz. ylesine sessiz bir evrim olur ki hibir yerde grlt yaratmaz. Ba t delidir: Her gn bir devrime ihtiya duyulur ve her eyin devrim olmas gerekir. Her ey deimedii srece hibir yere gitmiyormuuz gibi gr nr; duraan olmuuzdur. Her ey deiiyorsa ve her ey ayaktaysa, o zaman Bat bir eylerin olduunu his seder. Dou, ayaklanmalar varsa hastalkl olduumuzu dnr. Yo lunda gitmeyen bir ey vardr; ite bu yzden deiim vardr. Her ey yo lundaysa, devrime, deiime gerek olmaz. Dou zihni diildir. te bu yzden Dou'da tm diil nitelikleri veriz: Sevecenlik, sevgi, duygudalk, iddetsizlik, kabulleni, halinden mem nun olma... Tm diil nitelikler. Bat'da, tm eril nitelikleri vlr: ra de, irade gc, ego, kendine gven, bamszlk, isyan... Burada vlen deerler bunlardr. Dou'da ise itaat, teslimiyet, kabulleni. Dou'da te mel tavr diildir ve Bat'da erildir. Bu teknikler uzlatrlmamaldr, herhangi bir ekilde sentezlenmemelidir. Teslimiyet teknikleri diil zihin iindir. aba, irade, mcadele tek

Hedef: u An |

36 1

nikleri eril zihin iindir. Bunlar ku tupsal ztlardr, bu yzden ikisi ara snda sentez yapmaya alrsan kar gaa yaratrsn. Bu, anlamsz, sama, hatta tehlikelidir. Kimseye faydas ol maz. Bu yzden unu unutma: Pek ok defa bu teknikler elikili grnr, nk farkl zihin trleri iin d nlmlerdir ve sentez yapma aba s yoktur. Bu yzden bir eyin eliki li olduunu hissediyorsan, o konuda huzursuzlanma. Doru; elikilidir. Yalnzca ok kk zihinler eliki den korkar. ok kk zihinler, ac nas zihinler... Onlar huzursuz olur lar, rahatszlk hissederler. Her eyin elikisiz olmas veya olmas gerekti ini, her eyin tutarl olmas gerekti ini dnrler. Bu samadr, nk yaam tutarszdr. Yaam bal bana tutarszdr, bu yzden gerek elikisiz olamaz; an cak yalanlar elikisiz olabilir, ancak yalanlar tutarl olabilir. Gerek, tutar sz olmak zorundadr; nk yaama dahil olan her eyi kapsamaldr. Ek siksiz olmaldr. Ve yaam elikili dir. Erkek vardr, bir de kadn vardr: Ben ne yapabilirim, iva ne yapabi lir? Erkek kadnn kutupsal zdddr; ite bu yzden birbirlerine cazip ge lirler. Aksi halde cazibe olmazd. Gerekten de, zt varlk tr, fark e kimi yaratr. Kutupsal zt manyetik g olur. te bu yzden erkek ve ka dn birletii zaman mutluluk olur, nk iki kutupsal zt birletii za man birbirlerini olumsuzlarlar, n k onlar zttrlar. Birbirlerini olum suzlarlar ve tek bir an iin, erkek ve kadn birletiinde -yalnzca beden sel olarak deil, btnsel olarak; benlikleri akta birletiinde- tek bir an iin ikisi de kaybolur. O zaman ne erkek, ne kadn kalr; yalnzca saf va rolu kalr... Ve mutluluk buradadr.

Ayns senin iinde de olabilir, nk derin analiz senin iinde de bir kutupsallk olduunu gsterir. Ar tk ada derin psikanalitik yakla mlar, bilinli zihin ile bilinsiz zih nin senin iinde de kutupsal ztlar ol duunu ortaya karmtr. Eer bir erkeksen, bilinli zihnin erildir, bi linsiz zihnin ise diil. Eer bir kadn san, bilinli zihnin diildir, bilinsiz zihnin ise eril. Bilinsiz bilinlinin zdddr. Derin meditasyonda, bilin cin ile bilindn arasnda derin bir orgazm gerekleir; bir birleme, bir ak gerekleir. Bir olurlar. Bir olduk larnda sen mmkn olan en yksek mutlulua eriirsin. Bu yzden erkek ve kadn iki e kilde buluabilir. Dndaki bir kadn la birleebilirsin: O zaman bu bulu ma anlk olur, ok anlk. Tek bir sa niye iin bir zirve yaanr ve sonra her ey dmeye balar. Erkek ile ka dnn birlemesi iinde de gerekle ebilir: Bilinli ve bilinsiz zihinlerin birleir. Bu olduu zaman, bu bulu ma ebedi olabilir. Cinsel zevk tinsel zevke ksa bir baktr yalnzca. An lktr. Ama iinde gerek buluma gerekletii zaman, o zaman bu samadhi olur, o zaman bu tinsel bir ol gu olur. Ama bilinli zihinden balaman gerekir, bu yzden eer bilinli zih nin diilse, teslimiyet faydal olur. Hatrla, kadn olmak diil zihne sahip olmakla eanlaml deildir. Glk yaratan budur. Aksi halde her ey ok kolay olurdu: O zaman kadnlar teslimiyet yolunu izlerdi ve erkekler irade yolunu izlerdi. Ama bu kolay deildir. Eril zihinlere sahip kadnlar vardr. Hayata yaklamlar saldrgan dr. Ve saylar her gn artmaktadr. Kadn zgrl hareketi gittike daha fazla eril kadn yaratacaktr. On lar gittike daha saldrgan olacaklar

362

OSHO

Srlar

Kitab -2

ve teslimiyet yolu onlara uygun olma yacak. Ve kadnlar erkeklerle rekabet etmeye baladnda, erkekler saldr ganlktan vazgemeye balamlar dr; artk erkek daha da fazla diildir. Gelecekte teslimiyet yolu erkek iin daha da uygun olacaktr. Bu yzden kendi adna karar ver men gerek. Deerlendirme terimleri ile dnme. Erkek olduuna gre, nasl diil zihne sahip olabilirim diye dnme. Olabilirsin ve bunda yan l olan bir ey yoktur; bu ok gzel dir. Kadnsan, nasl eril zihne sahip olabilirim diye dnme. Bunda yan l olan hibir ey yoktur; bu ok g zeldir. Kendi zihnine kar drst ol. Ne tr bir zihnin olduunu anlamaya al, sonra sana uygun yolu takip et ve sentez yaratmaya alma. Bana, bu ikisini nasl uzlatraca m sorma. Uzlatrmayacam. Ben uzlatrma taraftar deilim ve eli kisiz ifadeleri de savunmam. Onlar aptalca ve ocuksudurlar. Yaam e likilidir ve ite bu yzden yaam canldr. Yalnzca lm tutarl ve e likisizdir. Yaam ztlklar aracl ile, zt kutupla karlama aracl ile srer ve bu kartlk, meydan okuma enerji yaratr. Enerji salverir ve ya am onun sayesinde hareket eder, hegelciler'in syledii de budur: Di yalektik hareket... Tez, antitez ve sonra yine sentez bir teze dnr ve kendi antitezini yaratr ve bu s rer gider. Yaam tekdze deildir. Mantkl deildir. Diyalektiktir. Mantkl ile diyalektik arasndaki fark anlamalsn. Sorunun sebebi senin yaam mantkl sanmandr; bu yzden nasl uzlatracan sorarsn, nk mantk daima uzlatrr, man tk elikiye tahamml edemez. Man tk elikiye tahamml edemez. Man tn bir ekilde onun elikili olma dn aklamas gerekir ve eer e

likiliyse ikisi de doru olamaz; o za man biri yanl olmaldr. kisi de yanl olabilir, ama ikisi de doru olamaz. Mantk her yerde elikisizlik bulmaya alr. Bilim mantkldr. te bu yzden bilim yaama tamamen sadk deil dir, olamaz. Yaam elikilidir, man tkszdr. Ztlklar aracl ile alr. Ztlardan korkmaz; ztlklar kullanr. Ztlar yalnzca grnrde zttr; derin lerde birlikte alrlar. Diyalektiktir ler, mantkl deil. Yaam ztlar ara snda bir diyalogdur. Daimi bir diya log. Bir an iin dn: Hi eliki ol mazsa, yaam l olur, nk o za man meydan okuma nereden gele cek? Cazibe nereden gelecek? Ener ji nereden salverilecek? Tekdze, l olacaktr. Yaam ancak diyalek tik sayesinde, ztlklar sayesinde mmkndr. Erkek ve kadn temel ztlklardr ve bu meydan okuma ak olgusunu yaratr. Tm yaam ak evresinde dner. n ve sen y lesine eksiksiz bir biimde bir olsa nz ki hi boluk kalmasa, ikiniz de l olursunuz. O zaman var olamaz snz. kiniz de bu diyalektik sre ten kaybolursunuz. Bu yaamda ancak birlik asla b tn deilse var olabilirsin ve senin yi ne uzaklaman, yine yaklaman ge rekir. te bu yzden klar kavga eder. O kavga diyalektik yaratr. B tn gn kavga ederler. Birbirlerinden uzaklarlar, birbirlerine dman olurlar. Bu, artk onlarn gerekten kutupsal ztlar olduklar anlamna ge lir; birbirlerinden olabildiince uzak lamlardr. k bu kadn nasl l dreceini dnmeye balar ve ka dn bu adamdan nasl kurtulacan dnmeye balar. Olas en uzak k elere gitmilerdir. Ve sonra yine, ge ce seviirler.

Hedef: u An j 363

Uzakta, ok uzakta iken, cazibe yine gelir. Yine o kadar uzak bir nok tadan bakarlar ki cazibe hissederler. O zaman yine yalnzca erkek ve ka dn olurlar, birer k deil. O zaman erkek ve kadndrlar, yabancdrlar. Yine k olurlar. Yaklarlar. Bir nok ta gelir, tek bir an iin bir olurlar ve bu onlarn mutluluu, cokusu olur. Ama bir olduklar an uzaklama sreci yine balar. Kar ve kocann bir olduu noktada, eer buna tank olabilirlerse, yine ayr, olmaya bala dklarn grrler. Zirve geldii an, farkl, ayr, zt olma sreci balar. Bu hareket devam eder. Tekrar tekrar yaklar, uzaklarsn. Kastettiim budur. Yaam kutup sallk aracl ile enerji yaratr. Ku tupsallk olmadan yaam var ola maz. Eer iki k gerekten bir ol duysa, yaamdan kaybolurlar. Ger ekten zgrleirler. Bir daha do mazlar; gelecekte baka yaam ol maz. Eer iki k ylesine eksiksiz bir biimde bir olmularsa, aklar olas en derin meditasyon olmutur. Buda'nn bodhi aacnn altnda eri tii eye erimilerdir. sa'nn ar mhta eritii eye erimilerdir. kiliksizlie ulamlardr. Artk var ola mazlar. Bizim bildiimiz ekliyle varolu ikilidir, diyalektiktir ve bu teknikler ikilik iinde var olan sizler iindir. Bu yzden pek ok eliki olacaktr, nk bu teknikler felsefe deildir; bu teknikler yaplmak ve yaanmak iindir. Onlar matematik formlleri deildir; onlar gerek yaam srele ridir. Onlar diyalektiktir, elikilidir. Bu yzden benden onlar uzlatrma m isteme. Onlar ayn deildir, zttr lar. Senin trnn ne olduunu bul maya al. Geveyebiliyor musun? Salverebiliyor musun? Edilgen bir

an iinde, hibir ey yapmadan dura biliyor musun? O zaman irade gerek tiren teknikler senin iin deildir. Geveyemiyorsan ve ben sana geve dediimde sen hemen nasl geveneceini soruyorsan, bu nasl' senin zihnini gsterir. O nasl' senin aba gstermeden geveyemediini gste rir. Gevemek iin bile aba gster men gerekir, bu yzden 'nasl' diye sorarsn. Geveme gevemedir; 'nasl' yoktur. Geveyebiliyorsan, nasl geveneceini bilirsin. Yalnzca gev ersin. aba yoktur, yntem yoktur. Tpk gece uykuya dalmak gibidir, nasl uyunacan hi sormazsn. Ama uykusuzluk eken insanlar var dr. Onlara, "Bam yasta koyar koymaz uyuyorum" dersen sana inanmazlar. Ve pheleri anlamldr. Sana inanamazlar; aldatyorsun... nk onlar da balarn yasta ko yuyorlar. Onlar btn gece balarn yasta koyuyorlar ve hibir ey ol muyor. O insanlar nasl diye sorarlar. Ba n yasta nasl koymal? Onlara sylemediin bir srrn olmaldr. Aldatyorsundur; btn dnya onlar aldatmaktadr. Herkes, "Biz uyuyuveriyoruz. Bu iin 'nasl' yok. Teknolo ji yok" der. Sana inanamazlar ve bu nun iin onlar sulayamazsn. Sen unu sylyorsun: "Biz bamz yas ta koyuyoruz, gzlerimizi kapatyo ruz, sndryoruz ve uyuyoruz." Onlar da ayn eyleri yapyor, ayn trenden geiyorlar ve belki senden ok daha doru bir ekilde yapyor lar, ama hibir ey olmuyor. Ik s nyor, gzlerini kapatyorlar, yatakta yatyorlar... Hibir ey olmuyor. Bir kez geveme yeteneini kaybedince, o zaman teknie ihtiya oluyor. O za man teknie ihtiya duyuyorlar; o za man tekniksiz uyuyamyorlar.

364 OSHO Srlar Hitab -2

Bu yzden geveyebilen bir zih nin varsa, o zaman teslimiyet sana gredir. Sorun yaratma; yalnzca tes lim ol. En az yarn bunu yapabilir. Sen farknda olmayabilirsin, ama yzde elli olaslk vardr, nk eril ve diil zihinler ayn oranda bulunur. Daima, her lemde yar yaryadr, he men hemen yar yarya; nk kar t bir kadn olmadan bir erkek var olamaz. Doada derin bir denge var dr. Biliyor musun; yz kz ocua kar lk yz on be olan ocuk doar, nk olanlar kzlardan daha zayf tr. Yani cinsel adan olgun hale ge lene kadar on be olan lm olur. Her yz kza karlk yz on be o lan doar. Kzlar daha gldr; da ha dayankl, daha direnlidirler. O lanlar zayftr, fazla direnli deildir ler, bu yzden her yz kza karlk yz on be olan doar. Sonra on be olan lr. Cinsel adan olgun lat zaman, on drt yana geldik lerinde saylar ayn olur. Var olan her kadna karlk bir erkek, her er kee karlk bir kadn vardr; nk isel bir gerilim vardr. Onsuz var olamazlar; o kutupsal ztla ihtiya vardr. sel zihin konusunda da durum ayndr. Varolu, doa bir dengeye ihtiya duyar, bu yzden yarn diil dir ve kolaylkla derinlemesine tes lim olabilirsin. Ama kendin iin so run yaratabilirsin. Teslim olabilecei ni hissedersin, ama "Nasl teslim ola bilirim?" diye dnrsn. Egonun incinebileceim hissedersin. Teslim olmaktan korkarsn, nk sana u retilmitir: "Bamsz ol. Bamsz kal. Kendini kaybetme. Kontrol bir bakasna verme. Daima kontrol sende olsun." Bu retilmitir; bunlar retilmi glklerdir. Bu yzden teslim olabi

leceini hissedersin, ama sonra sana toplum, kltr ve eitim tarafndan verilen baka sorunlar kar. Sorun lar yaratan onlardr. Eer gerekten teslimiyetin sana gre olmadn d nyorsan, unut gitsin. Bu konuda endielenmen gerekmez. O zaman tm enerjini abaya ada. ki ar u unlardr. Bir: Eer ger ekten diil zihinsen, gidecek hibir yerin yoktur. Hedef yoktur, eriilecek Tanr, gelecek cennet yoktur... Hibir ey. Acele iinde olma, u ana sadk kal, o zaman eril zihnin acele, aba aracl ile eriecei her eye sen burada ve u anda, hibir aba gs termeden eriirsin. Eer geveyebilirsen, sen u anda hedeftesin. Eril zihin koturup durmak zorun dadr; sonra, sonunda tamamen yo rulur ve sonra der; ancak o zaman geveyebilir. Saldrganlk, aba, m cadele eril zihnin bitkin dmesi iin gereklidir. O bitkinlik gerekletii za man geveyip teslim olmas mmkn olur. O teslimiyet ancak en sonra ge lir; diil zihin iinse hep en batadr. Ayn olua ularsn, ama ulama yol lar farkldr. Bu yzden dn, "Zaman harca ma" dediimde, bunu eril zihne sy ledim. Acele et, yle bir acil durum yarat ki tm enerjin ve benliin ona odaklansn, younlasn, ancak o yo unlam aba ile hayatn bir alev olur demisem, bu eril zihin, erkek zihni iindir. Diil zihin; geve, sen zaten alevsin. Bu yzden Mahavira vardr, Buda vardr, sa, Krishna, Ram, Zerdt, Musa vardr, ama kadnlardan buna benzer bir liste kmamtr. Kadnlar byle bir zihin durumuna erimedi inden deil. Erimilerdir, ama on larn yollar farkldr. Tarih erkekler tarafndan kaydedilir ve erkekler an

Hedef: u An |

365

cak eril zihni anlayabilir. Erkekler di il zihni anlayamaz. Sortin budur. As lnda ok zor deildir. Bir erkek bir kadnn, srf ev ka dnl yaparak, Buda'nn bunca g lkle, bunca zahmetle eritii eye eriebileceini anlayamaz. Bir erkek kavrayamaz, bir kadnn buna srf ev kadnl yaparak eriebileceini kav rayamaz: Anlk yaayarak, her andan zevk alarak, yaknda, burada ve u anda ve baka hibir eyle ilgilenme yerek... Hedef olmadan, tinsellik ol madan, srf ocuklar severek, koca y severek, sradan bir kadn olarak, ama mutlu... Mahavira'nn gsterdii zahmetli abalar gstermeye hi ge rek yoktur. On iki senelik uzun, zah metli bir aba. Ama erkek Mahavira'y takdir eder, nk o abay tak dir eder. aba gstermeden bir hedefe erimisen, erkek iin bunun deeri yoktur. Bunu takdir edemez. Birini, Tensing'i, Hillary'yi, Everest'e ula may takdir edebilir. Everest buna dedii iin deil, bunca aba gerek tii ve ok tehlikeli olduu iin. Sen ona senin zaten Everest'te olduunu sylersen sana gler, nk Everest anlaml deildir, ona ulama abas anlamldr. Everest kolaylkla ulalr olduu anda, eril zihin iin cazibesi ni yitirir. Everest'te eriilecek hibir ey kalmamtr, Hillary ile Tensing oraya ulatklarnda, orada eriilecek

hibir ey yoktu, ama eril zihin b yk bir zafer hisseder. Hillary ulatnda ben niversite deydim; tm profesrler ok heye canlanmt. Bir kadn profesre sor dum: "Sen Hillary ile Tensing'in Eve rest'e ulamasna ne diyorsun?" Kadn yle dedi: "Deden bunca amata koparyorlar anlamyorum. Ne anlam var ki? Oraya ulaarak ne kazandlar? Pazara ya da dkkna ulamak bile daha anlaml olurdu." Diil zihin iin faydaszdr. Ay'a gitmek mi? Bunca tehlikeyi gze al mak neden? Gerek yok. Ama eril zi hin iin, nemli olan hedef deildir. Gerekte asl nemli olan abadr, nk o zaman erkek, eril olduunu kantlam olur. abann kendisi, sal drganln kendisi, lm olasl ona heyecan verir. Eril zihin iin tehlike ok caziptir. Diil zihin iin hibir cazibesi yoktur. Bu yzden aslnda insanlk tarihinin yalnzca yars kaydedilmitir. Dier yars kaydedilmeden kalmtr. Ka kadnn Buda olduunu bilmiyoruz; bilmek imknszdr, nk bizim l tlerimiz, bizim kriterlerimiz diil zihne uygulanamaz. Bu yzden ilk nce kendi zihninin ne olduuna karar ver. lk nce ken di zihnin konusunda dn. Ne tr bir zihnin var? Sonra sana gre ol mayan tm yntemleri unut. Ve on lar uzlatrmaya alma.

366

OSHO

Srlar

Kitab 2

kinci Soru:
Osho, Benliine daha fazla varolu dahil etmeyi ren. Tm varoluun kk kaynandan enerji ek. Dmann hile dahil et, dedin. Bir yandan nefret duygusunu dolu dolu yaarken nasl dmanm dahil edebilirim? Bu basklamaya yol amaz m?

Dmann dahil et dedim, ama dmandan bala demedim. Dostundan bala. u anki halinle, dostunu bile dahil edemezsin. Dost tan bala. Bu bile zordur. Benliine dostu dahil etmek, onun senin iine girmesine, iine ilemesine izin ver mek, ona ak, ona kar krlgan ol mak. Dosttan bala. ktan, sevgili den bala. Dmana srama. Peki neden dmana sryorsun? nk o zaman unu syleyebilirsin: "Bu imknsz, yaplamaz." Bylece ondan kurtulabilirsin. lk admdan bala. Sen sonuncusundan balyor sun. Bu ekilde yolculuk nasl mm kn olur? Sen hep son admdan ba lyorsun. Daha ilki atlmad, bu yz den son adm ancak hayalinde var. Sen onun imknsz olduunu hisse diyorsun. Elbette imknsz, nasl sondan balayabilirsin? Dman da hil edilecek son nokta. Dostunu dahil edebilirsen mm kn olur, nk ancak dostun d man olur. Birini ilk nce dost klma dan dman klamazsn. Yoksa yapa bilir misin? Birini dmann yapmak istiyorsan ilk nce dostlua ihtiya olur. lk adm dostluktur.

Buda'nn yle dedii anlatlr: "Dost edinme, nk dman edin menin ilk admdr bu." Buda der ki: "Dost canls ol; dost edinme. Dost edinirsen ilk adm atmsndr; artk dman edinmekten o kadar uzak deilsin." Dostu dahil et. Yakndan, batan bala. Ancak o zaman mmkn olur. Glk hissetmezsin. Dostu dahil et mek zorunda kaldn zaman gtr, nk bu dost dman meselesi de ildir. Bu senin alman meselesidir. Sen dosta bile kapalsn; dosta bile gardn kaldrmsn; dosta bile benli ini tamamen sermemisin, o zaman onu nasl dahil edebilirsin? Onu ancak korku olmadnda, sen korkmazken, onun senin iinde hareket etmesine izin verdiinde, ona kar gvenlik nlemleri almaz ken dahil edebilirsin. Sen sevgiline kar bile kapalsn; zihnini amam sn. Gizli, mahrem tuttuun birka ey var hl. Mahremiyet varsa ak olamazsn, dahil edici olamazsn, nk o zaman mahrem tutulanlar bilinebilir, o zaman srlarn herkese aklanabilir. Bir dostu dahil etmek bile kolay deildir, bu yzden d

Hedef: u An |

367

man dahil etmenin zor olacan d nme. Bu, u anda imknszdr. te bu yzden sa'nn retileri imknszlamtr ve Hristiyanlar sahtelemitir. Buna zorunluydular, nk sa, "Dmann sev'' der ve sen dostunu bile sevemiyorsun. sa sana imknsz bir hedef veriyor. ki yzl ve sahte olmak zorundasn; gerek olamazsn. Sevmekten bah sedersin. Dmanlarn sevmek. Ve dostlarndan nefret edersin. Ben bu nu sylemiyorum. Bu yzden ilk ey: u anda d man dnme. Bu zihninin hilesidir. Dostu dn. kinci ey: Mesele biri ni dahil etme meselesi deildir; me sele dahil edici olma meselesidir. Bu senin bilincinin niteliidir. Dahil edi cilik yarat, nitelii yarat. Nitelii nasl yaratabilirsin? Tek nik bunun iindir. Bir aacn yannda oturuyorsun. Aaca bak. O senin d nda, ama gerekten dnda olsa onu bilemezsin. Ondan bir ey senin iine girdi; aacn orada olduunu byle biliyorsun. Aa yeil. Ama ye ilin aata deil iinde var olduu nu biliyor musun? Gzlerini kapatt n zaman aa yeil deil. Artk bilim adamlar da sylyor bunu: Rengi senin verdiini. Doada ki her ey renksiz; renk yok. Renk, nlar zel bir nesneden kp gzle rinle bulutuunda var oluyor. O za man renk yaratlm oluyor. Yani ren gi veren senin gzlerin. Yeillik aa la sen bulutuun zaman gereklei yor. iekler am: Koku sana geli yor ve sen kokluyorsun. Ama o koku yu da sen veriyorsun; doada yok. Sana yalnzca dalgalar geliyor ve sen bunu kokuya tercme ediyorsun. Ko kuyu yaratan senin burnun. Sen ol masan koku da olmaz. Berkeley, Nagarjuna, Shankara gi bi filozoflar dnyann gerekd ol

duunu, onun senin zihninde var ol duunu, nk dnya hakknda her ne biliyorsak bize verilmi olduunu syler. Bu yzden Alman dnr ve filozof Immanuel Kant bir eyin ken di iinde bilinemeyeceini syler. Biz her ne biliyorsak o ey deildir; bi zim yanstmamzdr. Yzn bana gzel grnyor. Y zn ne gzeldir, ne irkin; bu benim yaklammdr. Seni gzel ya da ir kin klan benim. Bana baldr: Be nim duygumdur. Dnyada yalnzsan ve irkin ya da gzel olduunu syle yecek kimse yoksa, ikisi de olmaz sn. Yoksa olabilir misin? Yeryzn de yalnzsan, gzel mi olursun irkin mi? Zeki mi olursun aptal m? Hibir ey olmazsn. Gerekte yeryznde tek bana var olamazsn. Olamaz sn. Bir aacn yannda oturmu medi tasyon yapyorsun. Gzlerini a ve aaca bak ve sonra gzlerini kapatp aaca ieriden bak. Yine gzlerini a, aa zerine meditasyon yap, sonra gzlerini kapat ve aaca ieri de bak. Bata ierideki aa dar daki aacn solgun bir glgesi ola caktr, ama devam edersen, yava yava ayn gereklie gelecek, dar daki aa gibi olacaktr. Eer devam edersen, srar eder sen, ki bu zordur, bir an gelir, dar daki aa ieridekinin solgun bir gl gesi olur. erideki daha gzel, daha canl olur, nk artk onun topra senin isel bilincindir. Artk o kkle rini isel bilince salmtr. Artk asln da bilinte beslenmektedir. Bu nadir bir eydir. Bu yzden sa ya da sa gibi in sanlar Tanr'nn krallndan bahset tiinde, yle renkli bir dille konuur lar ki biz onlarn ya delirdiini ya da halsnasyon grdn dn rz. kisi de deildir. Varoluu nasl

368

OSHO

Srlar

Kitab -2

dahil edeceklerini renmilerdir. Onlarn isel bilinleri artk yaam veren bir olgu olmutur. Artk ieriye ekilen her ey canlanr. Daha renkli, daha kokulu, daha canl olur. Sanki bu dnyaya, bu dnyevi dnyaya ait deilmi gibi; baka bir dnyaya ait mi gibi. airler bunu biraz bilirler. Gizemciler derinlemesine bilirler, ama airler de biraz bilirler. Ksa ba klar atmlardr. Dnyann ilerine dahil olduunu hissedebilirler. Dene... Dahil edici ol. Dahil edici ol, dediimde Kastettiim udur: B rak aa ieri girsin ve orada kklen sin. Brak iek ieri girsin, orada i eklensin. nanamazsn, nk tec rbe etmediin srece yolu yoktur. Bir goncaya, gl goncasna younla. Younla, younlamaya devam et ve brak ieriye aktarlsn. sel gonca deneyimin gerekten dsal olandan, gerek goncadan da ha gerek olduunda, szde gerek gonca onun glgesi gibi grnr. Ar tk gerek fikir ieridedir, gerek z ieridedir ve dsal olan yalnzca sol gun bir kopyadr. Bu noktaya geldi inde gzlerini kapat ve isel gonca ya younla. Hayrete dersin, n k isel gonca almaya balar. Bir iek olur, hem de daha nce hi bil mediin gibi bir iek. Ve o iekle darda karlaamazsn. Bir eyin iinde bymesi, amas, ieklenmesi nadir bir olgudur. Bu ekilde dahil edici ol ve sonra yava yava snrlarnn genilemesi ne izin ver. Sevgililerini, dostlarn, aileni dahil et, yabanclar dahil et, sonra yava yava dmanlarn da dahil etmeyi baaracaksn. Son nok ta bu olacaktr. Dman dahil ede bildiin zaman, onun iine girmesi ne, orada kk salmasna, bilincinin bir paras olmasna izin verebildiin zaman hibir ey sana dman olma

yacaktr. O zaman tm dnya yuvan olacaktr. O zaman hibir ey yaban c olmayacak, sen dnyada rahat ola caksn. Ama sinsi zihne kar dikkatli ol. Zihin sana daima yapamayacan bir ey syler ve sen yapamaynca zihin yle der: "Bunlar sama eyler. B rak onlar." Zihin ulalamaz bir he def koyar. Bunu daima hatrla ve kendi zihninin kurban olma. Her za man mmkn bir noktadan bala; imknsza srama. Mmkn olanda byyebilirsen, imknsz yalnzca onun dier ucudur. Onun kart de ildir; yalnzca dier utur. Ayn yel pazedir. Yelpazenin dier ucu. Bir soru daha buna dahildir:

Osho, bir yandan nefret duygusunu dolu dolu yaarken nasl dmanm dahil edebilirim? Bu basklamaya yol a maz m?
Bu, derinlemesine anlalmas ge reken incelikli bir noktadr. Sen nef ret ederken, ben baskla demiyo rum, nk basklanan her ey tehli kelidir. Bir eyi basklarsan asla ak olamazsn. O zaman senin dierleri ni dahil etmene izin vermeyen mah rem bir dnya yaratrsn. Bu baskla dndan her zaman korkarsn, n k her an dar kabilir. Bu yzden ilk ey: fkeyi, nefreti, hibir eyi basklama. Ama onu birine ifade et menin de gerei yok. Sen birine ifade edersin, nk dierinin sorumlu olduunu hisse dersin. Bu yanl. Dieri sorumlu de ildir; yalnzca sen sorumlusun. Nef ret hissediyorsun nk nefret dolu sun ve dieri yalnzca sana bir frsat veriyor, o kadar. Sen gelip bana ha karet edersen, yalnzca iimde her ne varsa dar vurmam iin bir frsat

Hedef: u An |

369

vermi olursun. imde nefret varsa nefret da vurulur. Sevgi varsa, o za man sevgi dar vurulur. Sevecenlik varsa, o zaman sevecenlik da vuru lur. Sen yalnzca benim aa k mam iin bir frsatsn. Nefret da vurulursa, dierinin sorumlu olduunu hissetme. O yal nzca bir aratr. Sanskrite'de bu nun iin ok gzel bir szcmz var: nimit; ara olan. Sebep o deil dir; sebep daima senin iindedir. O yalnzca sebebi dar vurmak iin bir aratr. Bu yzden ona minnettar ol. Gizli nefretinin farkna varman salad iin minnettar ol. O dostun dur. Sen onu dmana eviriyorsun, nk tm sorumluluu onun zeri ne ykyorsun. Nefreti onun yaratt n dnyorsun. Kimse iinde hi bir ey yaratmyor, bunu sonsuza dek hatrla. Buda'ya gidip hakaret etsen, o senden nefret etmez, o sana fke lenmez. Ne yaparsan yap, onu fkelendiremezsin. aban daha az oldu u iin deil, orada fke olmad iin; onu dar karamazsn. Nefre tin kayna dieri deildir, bu yzden suu onun zerine atma. Ona min nettar ol, kran duy. Ve iindeki nefreti darya, gkyzne frlat... lk ey. kinci ey: Nefret konusunda da dahil edici ol. Bu daha derin bir lem, daha derin bir boyuttur. Nefret konusunda da dahil edici ol. Bunu sylerken neyi kastediyo rum? Ne zaman kt bir ey olsa, ne zaman senin kt adn verdiin bir ey olsa, sen asla onu kendi iine da hil etmezsin. Ne zaman iyi bir ey ol sa, dahil edersin. Seviyorsan, "Ben akm" dersin. Nefret ettiinde asla, "Ben nefretim" demezsin. Sevecen lik hissediyorsan, "Ben sevecenli im" dersin. fkelendiin zaman as

la, "Ben fkeyim" demezsin. Hep, "fkeliyim" dersin... Dardan olan bir eydir bu, tesadfi bir ey. "Ben akm" dediinde, zndeki bir ey mi gibi grnr; tesadfi bir ey de ildir sana olan, dardan gelmi bir ey deildir. eriden gelmitir. yi olan her eyi dahil edersin. K t olan hibir eyi dahil etmezsin. Kty de dahil et. nk sen nef retsin, fkesin ve bunu derinlemesi ne hissetmediin srece -"Ben nef retim"- onu asla aamazsn. "Ben fkeyim" diye hissedebilir sen, o anda incelikli bir dnm balar. "Ben fkeyim" dediinde ne olur? Pek ok ey olur. Bir: "Ben f keyim" dediin zaman, sen fke de diin enerjiden farklsndr. Bu doru deil ve doru olmayan bir temelden doru olan bir ey gerekleemez. Bu doru deildir. Bu fke sensin; bu senin enerjin. Senden ayr bir ey deildir. Sen onu ayrrsn, nk kendine dair sahte bir imge yaratrsn... Asla fkelenmediini, asla nefret etmedi ini, hep sevgi dolu olduunu, hep nazik ve duyguda olduunu d nrsn. Kendine dair sahte bir imge yaratmsndr. Bu sahte imge senin egondur. Bu ego sana yle der du rur: "fkeyi kes, nefreti kes, bunlar iyi deil." Onlarn iyi olmadklarn bildiinden deil, sana imaj verme diklerinden; onlar senin egonu ve imajn beslemezler. Sen iyi birisin, saygn, iyi, kltr lsn... Bir imajn var. Bazen imaj dan dyorsun. Kaza eseri. Sonra imajn yeniden kazanyorsun. Onlar kaza deil. Gerekte, senin hakknda verdikleri fikir daha doru. fkeli ol duun zaman gerek benliin, sahte sahte gldn zamana gre daha doru bir ekilde ortaya kyor. Nef retini gsterdiin zaman, Seviyormu

370

OSHO

Srlar

Hitab -2

gibi yaptn zamana gre daha ger eksin. lk ey gerek, doru olmaktr. Nefreti dahil et, fkeyi dahil et, iin deki her eyi dahil et. Ne olacak? Her eyi dahil edersen sahte imajn son suza dek decek. Bu ok iyidir. Sahte imajn yknden kurtulmu ol man harikadr, nk o kargaa yara tr durur. Den imajla birlikte egon da der ve bu, tinsellie alan bir kapdr. "Ben fkeyim" dediin zaman, na sl egon olabilir? "Ben nefretim, ben kskanlm, ben zalimliim. Ben iddetim" dediin zaman, nasl ego sahibi olabilirsin? "Ben Brahma'ym. Ben yce Tanr'ym" dediin zaman kolaylkla bir ego sahibi olabilirsin. O zaman kolaydr. "Ben atma'ym, y ce benliim..." O zaman kolaydr. Ama "Ben kskanlm, nefretim, f keyim, tutkuyum, cinselliim" dedi in zaman egon olamaz. Sahte imaj ile birlikte ego da der; doru, do al olursun. O zaman gerekliini an lamak mmkn olur. O zaman fke ne bir kartlk tavr olmadan yakla abilirsin. O sensin. Onun senin enerjin olduunu anlamalsn. fken konusunda anlayl olabi lirsen, bu anlay onu deitirir, d ntrr. fke ve nefret srecini ta mamen anlayabilirsen, anlay sre cinde onlar kaybolur, nk fkeli ve nefret dolu olmak iin temel ie rik o konuda cahil olmak, farknda olmamak, uyank olmamaktr. Bu yzden ne zaman uyank deilsen, fkeli olabilirsin. Uyank olduun za man fkeli olamazsn. Uyanklk fke haline gelecek tm enerjiyi sourur. Buda keilerine tekrar tekrar yle demitir: "fkelenme demiyo rum. fkelendiin zaman uyank ol diyorum." Gerekten de bu dn mn temellerindendir. "fkelenme

demiyorum. yle diyorum: fkelen diin zaman uyank ol." Dene. fke geldii zaman uyank ol. Ona bak. Onu gzlemle. Onun bilincinde ol. Uykulu olma. Ne kadar ok uyank olursan, fke o kadar az olur. Ger ekten uyank olduun bir anda fke var olmaz... Ayn enerji uyanklk olur. Enerji tarafszdr. Ayn enerji fke olabilir. Ayn enerji nefret olabilir. Ayn enerji ak olabilir. Ayn enerji sevecenlik olabilir. Enerji birdir; b tn bunlar ifadelerdir. Ve enerjinin belli bir ruh hali olabilecei temel durumlar vardr. Uyank deilsen enerji fke olabilir, cinsellik olabilir, iddet olabilir. Uyanksan olamaz... Uyanklk, farkndalk, bilinlilik enerjinin bu ruh hallerinde hareket etmesine izin vermez. Enerji farkl bir dzlemde hareket eder. Ayn enerji. Buda yle der: "Yr, ye, otur. Ne yapyorsan yap, ama tamamen bi linli, zihin dolu, farknda olarak yap." Bir defasnda Buda yryormu ve bir sinek gelip kafasna, alnna otur mu. Baz keilerle konuuyormu ve sinee dikkat etmeden elini salla m ve sinek alnndan umu. Sonra Buda tamamen farknda olmadan bir ey yaptnn farkna varm, nk farkndaln konutuu keilere y neltmi, bu yzden keilere demi ki: "Beni bir dakikalna affedin." Gzlerini kapam ve elini yine kaldr m. Keiler bu yaptna armlar, nk imdi sinek yokmu. Buda eli ni yeniden kaldrm, biraz nce sine in olduu noktann yaknna salla m. Sinek artk orada deilmi. Elini indirmi, gzlerini am ve yle de mi: "imdi sorabilirsiniz." Ama keiler yle demiler: "Ne soracamz unuttuk. imdi ne yapt

Hedef: u An |

37 1

n sormak istiyoruz. Sinek yoktu... Daha nce vard... Sen ne yaptn?" Buda demi ki: "nceden yap mam gerekeni yaptm. Elimi tama men bilinli olarak kaldrdm. Benim iin iyi deildi. Bilinsiz olarak, oto matik olarak, robot gibi elimi kaldr mtm." Byle bir uyanklk fke halini ala maz, byle bir uyanklk nefret halini alamaz. mknszdr. Bu yzden ilk nce nefreti, fkeyi, kt olduu d nlen her eyi dahil et. Kendi ii ne, imajna dahil et, ki egon geride kalsn. Gkyznden yere in. Gerek ol. Baka birinin zerine atma. Brak orada olsun; onu gkyzne ifade et. Tamamen uyank ol. fkeliysen, bir odaya git, yalnz kal ve fkeli ol, fkeni ifade et. Ve uyank ol. Ara olan kiiye ne yapmay istemisen onu yap. Resmini oraya gtrebilir sin ya da bir yastk koyup, "Sen ba bamsn" deyip, yast bir gzel d vebilirsin. Tamamen uyank ol. Ne yaptn hakknda tamamen uyank ol ve yap.

Bu derin bir fark edi olacak. f ke ifade edilecek ve sen uyank ola caksn. Ve kahkaha atacaksn; ne ap talca Ama di eyler bunu yaptn babana yasta anlayacaksn. im Eer yapabilirdin. yapyorsun.

yalnzca

byle yaparsan, babana kar ok iyi, ok sevgi dolu hissedersin. Odadan ktn zaman, babann yzne bak tn zaman ok duyguda, ok sevgi dolu hissedersin. Hatta ondan af di lemek istersin. Dahil im keli deildir. ve edici olmak Kastedilen her Her Basklama zehirlidir. derken ey ne kastetti basklama tehli basklyor budur.

zaman

san, onunla birlikte isel kompleks ler yaratm oluyorsun ve bunlar de vam eder, seni delilie tamamen dnr. delirtir. fade et, Basklama

ama herhangi birine ifade etme. Bu na gerek yok. Bu aptalcadr ve bir k sr dng yaratr. Yalnz bana, meditasyonla uyank ol. ifade et ve ifade ederken

63. BLM

Takip Edilecek Harita Yok

-SUTRALAR-

90 Gzlerine bir ty gibi dokunursan, ve orada kozmosa nfuz eder. 91 Nazik Devi, varla gir. biiminin ok yukarlarn ve aalarn saran semavi aralarndaki hafiflik yree alr

gelmektedir. Aalar, yldzlar, Bir Kilisede, ok uzun ve Kuru na hayvanlar, kular... Baka hibir yer bir vaazn ardndan, papaz tak disten sonra ok ksa bir kurul de bu olmaz. nsan dnda kimse s toplants olacan ilan etmi. Ayin klmaz. Ve zaman zaman ac olsa bi den sonra bir yabanc, papaza yak le, anlktr; asla straba dnmez. lam; ilk gelen oymu. Papaz yle Asla daimi bir saplantya dnmez; dnm: "Bir yanl anlama oldu." her zaman zihinde deildir. Anlk bir nk adam tamamen yabancym. ey, bir kazadr; ileriye tanmaz. Hristiyana bile benzemiyormu; Hayvanlar da ac eker, ama st Mslman gibi grnyormu, bu rap iinde deildirler. Ac bir kaza gi yzden papaz, "Bildiriyi yanl anla bi grnr; atlatrlar. Tamazlar. Bir dn herhalde. Kurul toplants ola yara halini almaz. Unutulur ve affedi cak" demi. lir. Gemie gider; asla gelecein bir paras olmaz. Ac daimi bir ey hali Yabanc yle demi: "Ben de y le duydum. Burada benden daha ok ni, bir yara halini aldnda, kaza de bir gereklik olduunda, sanki sklm biri varsa onunla tanmak il sen onsuz hi varolmamsn gibi g isterim." rndnde, ite o zaman sorun Ama herkeste durum byle gr olur... Ve o sorun yalnzca insan zih nyor. nsanlarn yzlerine ya da ay ni iin domutur. nada kendi yzne bak, en ok sk Aalar strap ekmez. Onlar iin lann sen olduunu, senden daha strap yok gibidir. lm onlarn da fazla sklm biri bulunmasnn im gelmediinden deil; lm knsz olduunu hissedeceksin. Tm bana gelir, ama sorun deildir. Ac verici yaam uzun bir can sknts gibi g rnr; kuru, kasvetli, anlamsz; her deneyimler olmadndan deil; var dr, ama hayatn kendisi olmazlar. naslsa onu bir yk gibi tayorsun. Yalnzca eperde olurlar ve kaybolur Bu neden oldu? Yaam can skn ts olmak iin yaratlmad. Yaam ac lar. Derinlerde isel z, yaam, kutla olmak iin yaratlmad. Yaam bir ma olarak kalr. Bir aa kutlar durur. lm olur, bayramdr, bir kutlamadr, bir coku zirvesidir... Ama bu iirde, dlerde, ama yalnzca bir kez olur. Durmaks felsefelerdedir. Bazen Buda, Krishna zn tanmaz. nsan dnda her ey derin kutlama halinde grnr, ama bayram havas iindedir. Yalnzca in san sklr. Can sknts insani bir ol onlar istisna gibidirler. Gerekte ina nlmazdr; gerek deildir, yalnzca gudur. Yolunda gitmeyen nedir? Yo idealdirler. Onlarn yaadklar asla lunda gitmeyen bir ey olmaldr. Bir adan bu iyi bir iaret de ola gereklemezmi gibi gelir. Onlar bi bilir. Can sknts insanidir. nsan zim dileklerimizin yerine gelmi hali sknts ile tanmlayabilirsin. dir, mittirler, dtrler, umutturlar, can ama gereklik deildirler. Gereklik Aristoteles insan mantkl bir varlk olarak tanmlad. Bu tam olarak do bizim yzmz gibi grnr; skl m, ac iinde ve zerinde braklan ru olmayabilir; yzde yz doru de ildir, nk yalnzca derece fark etkinin acs ile... Tm yaam yalnz vardr. Hayvanlar da mantkldr. Da ca sama sapan bir harekettir. ha az mantkl, ama tamamen man Bu neden olmutur? Hayatn te tksz deil. nsan zihninin hemen al mel gereklii bu olmamaldr, ola tnda olan hayvanlar vardr. Onlar da maz, nk bu yalnzca insann ba

376

OSHO

Srlar

Kitab -2

Kendi tarzlarnda mantkldrlar; in san Kadar deil, ama tamamen man tktan yoksun da deil. Aralarnda yalnzca derece fark vardr ve insan yalnzca mantkla tanmlanamaz. Ama onu can sknts aracl ile ta nmlayabilirsin: Tek can sklan hay van insandr. Bu can sknts yle bir zirveye gelebilir ki insan intihar edebilir. Yal nzca insan intihar edebilir; hibir hayvan intihar etmez. Bu tamamen insani bir olgudur. Can sknts, umudun imknsz olduu bir nokta ya geldiinde, kendi kendine dp lebilirsin, nk o zaman btn bunlar srdrmenin anlam kalmaz. Bu can skntsn, bu acy tayabilir sin, nk bir yerlerde yarn hl umut vericidir. Bugn ktdr, ama yarn bir ey olacaktr. O umut saye sinde srdrebilirsin. Bir in imparatoru babakann lme mahkm etmi. Babakann aslaca gn imparator ona veda et meye gelmi. Adam uzun seneler bo yunca sadk kuluymu, ama yapt ey imparatoru yle sinirlendirmi ki adam lme mahkm etmi. Ama bunun onun son gn olduunu ha trlayarak onunla grmeye gitmi. mparator ieri girdiinde baba kann aladn grm, adamn gzlerinden yalar akyormu. Sebe bin lm olduunu dnememi, nk ok cesur bir adamm, bu yzden sormu: "Bu akam lecein iin aladn dnmek imknsz. Kavramak imknsz. Sen cesur bir adamsn, hep cesaretini grdm, o zaman baka bir ey olmal. Nedir? Elimden gelen bir ey varsa yapa rm." bir de Babakan yle demi: "Artk hi ey yaplamaz. Sana sylemenin faydas yok, ama srar edersen,

hl hizmetkrnm. Sana itaat ede ceim ve syleyeceim." mparator srar etmi ve baba kan sylemi: "Kendi lmm y znden deil, nk onun fazla ne mi yok. nsan bir gn lmeli; lm her an gelebilir. Alyorum, nk atnn darda durduunu grdm." mparator sormu: "Atm yzn den mi? Neden?" Babakan yle demi: "Hayatm boyunca byle bir at aradm, nk kadim bir sr rendim: Atlara uma y retebilirim. Ama yalnzca zel bir tre. Tr bu ve bu benim son g nm. lmm iin endielenmiyo rum, ama bu kadim sanat benimle birlikte yok olup gidecek. te bu yzden alyorum." mparator heyecanlanm. Eer at uabiliyorsa, bu nemli bir ey olur mu. Bu yzden sormu: "retmen ka gn alr?" Babakan, "En az bir yl... Ve son ra bu at umaya balar" demi. mparator, "Tamam" demi. "Seni bir yllna zgr brakyorum, ama unutma, bir sene sonra at uuyor ol mazsa yine aslacaksn. Ama at uu yorsa affedileceksin. Ve yalnzca af fedilmekle de kalmayacaksn, sana krallmn yarsn vereceim, nk tarihte uan at olan ilk imparator ben olacam. Bu yzden hapishane den k ve alama." Babakan ata atlam ve mutluluk iinde, glerek evine gitmi. Ama ka rs hl alyormu: "Duydum, haber senden nce geldi. Yalnzca bir yl m? Hem, sen yle bir sanat bilmi yorsun ve bu at uamaz. Bu yalnzca bir hile, bir aldatmaca, neden yalnz ca bir yl istedin, neden on yl iste medin?" Babakan yle demi: "Bu ok fazla olurdu. Bu haliyle bile ok faz la. Atn umas imdiden ok fazla.

Takip Edilecek Harita Yok |

377

On sene istesem hile olduu belli olurdu. Ama alama." Kars, "imdi seninle yayor ol mam ve bir sene sonra aslacak ol man beni daha da fazla zyor. Bu bir sene strap olacak" demi. Babakan yle karlk vermi: "imdi sana senin bilmediin ok es ki bir sr syleyeceim. Bu bir sene iinde kral lebilir, at lebilir, ben lebilirim. Ya da kim bilir... At uma y renebilir! Bir sene!" Yalnzca umut... nsan umut saye sinde yaar, nk can sklmakta dr. Can sknts senin umut besle meni engelleyecek noktaya geldiin de, can sknts mutlak olduunda, intihar edersin. Can sknts ve inti har, ikisi de insanidir. Hibir hayvan intihar etmez, hibir aa intihar et mez. Bu neden olmutur? Arkasndaki sebep nedir? nsan nasl yaanaca n, nasl kutlama yaplacan, nasl bayram yaplacan tamamen unut mu mudur? Tm varolu bayram halindeyken, insan nasl bundan uzaklam ve evresinde hznl bir ortam yaratmtr? Bu olmutur. Hayvanlar igdyle yaarlar; farkndalk ile yaamazlar. Onlar igdyle, mekanik olarak ya arlar. Hibir eyin renilmesi ge rekmez. Onlar ne bilmeleri gereki yorsa onunla doarlar. Onlarn haya t przsz, igdsel bir dzlemde devam eder; renme yoktur. Onla rn kendilerine has bir programlar vardr, hcrelerinde bulunan, yaa mak ve mutlu olmak iin neye ihti ya duyuyorlarsa onu ieren genel bir plan gibi, bylece mekanik ola rak yaar giderler. nsan igdy kaybetmitir; artk bir yaama plan yoktur. Sen plansz, programsz domusun. Artk yaa may srdrebilmen iin mekanik

yollar yok. Senin kendi yolunu yarat man gerek. gdnn yerine igd olmayan bir ey koyman gerek, n k igd arkada kald. gdnn yerine zeky, farkndal koyman gerek. Mekanik olarak yaayamaz sn. Mekanik hayatn mmkn oldu u o aamay atn. Bu artk senin iin imknsz. Hayvanlar gibi yaaya mazsn ve sen baka ekilde yaa may bilmiyorsun. Sorun da bu. Takip edecek, doutan gelen do al bir programn yok. Bir program olmadan varolula yzlemen gere kiyor. Ve yle bir farkndalk yarat malsn ki igd yerine o farkndalk aracl ile yaayabilmelisin, aksi halde can sknts ve strap olacak tr. Her eyi renmen gerekiyor. So run bu. Hibir hayvann hibir ey renmesi gerekmiyor. Senin her e yi renmen gerekiyor ve renme diin takdirde yaayamyorsun. Se nin nasl yaanacan renmen ge rekiyor. Hibir hayvann buna ihtiya c yok. Sorun bu renme. Sen pek ok ey reniyorsun: Nasl para kazan lacan reniyorsun, matematik reniyorsun, tarih reniyorsun, bilim reniyorsun, ama asla nasl yaana can renmiyorsun. Bu can sknt s yaratyor. Tm insanln can sk lyor, nk temel bir ey dokunul madan kalyor. Ve igdye braklamyor, nk artk yaamay salaya cak igd yok. nsan iin igd ge ride kald; o kap kapand. Senin kendi programn yapman gerek. Sen haritasz domusun. Bu iyidir, nk varolu seni ken di haritan yaratacak kadar sorumlu luk sahibi sanr. Bu bir zaferdir. Bu muhteemdir. Bu insan en yksek klar, varoluun zirvesi, nk varo lu seni serbest brakmtr. Hibir hayvan zgr deildir: Onun yaama

378

OSHO

Srlar

Kitab -2

s, varoluun verdii belli bir progra m izlemesi gerekir. O doduu za man, bir programla doar... Onu izle melidir. Yoldan sapamaz, seemez. Ona verilmi alternatifler yoktur. n san iin tm alternatifler aktr ve uyulmas gereken bir harita yoktur. Nasl yaanacan renmezsen hayatn kasvetli bir i olur. Bu olmu tur. O zaman pek ok ey yapar du rursun ve yine yaadn hissetmez sin. lm hissedersin. inde, de rinliklerde bir ey lmtr, canl de ildir. Bir eyler yapmaya devam edersin, nk yapmak zorundasndr. Srf yaamak iin bir eyler yap maya devam edersin, ama o 'srf ya amak' hayat deildir. inde dans yoktur, ark yoktur. Bir ie dn mtr. inde oyun yoktur ve doal olarak zevk alamazsn. Bu Tantra teknikleri sana nasl yaanacan retmek iindir. Hayvan igdsne baml kalmamay retmek iindir, nk o igd artk yoktur. yle solmutur ki senin iin i gremez, ilev gsteremez. u gzlenmitir: nsan yavrusu annesi olmadan yetitirilirse, sevme yi renemez, asla sevemez. Hayat boyunca sevgisiz kalr, nk artk igd yoktur; renmesi gerekir. Sevginin bile renilmesi gerekir. Sevgisiz bytlm bir insan yavru su sevgiyi renemez. Sevemez. An nesi yoksa, annesi bir mutluluk, es riklik kayna olmazsa, o zaman o cuk iin hibir kadn mutluluk ve es riklik kayna olamaz. Olgunlat zaman, byd zaman, kadnlar onu cezp etmez, nk artk igd ilememektedir. Bu, hayvanlarda olmaz: Doru an da ilev gstermeye balarlar. Kar cinse yaklarlar... Bu igdseldir, mekaniktir. nsanda hibir ey meka nik deildir. nsan yavrusuna dil

retmezsen, kendi bana renmez. retmezsen bir dili olmaz. Dil doal deildir; bunun iin bir igd yok tur. Sen her ne yapyorsan, rendik lerin sayesinde yapyorsun. nsan da ha az doa, daha fazla kltrdr. Hayvanlar yalnzca doadr. nsan daha az doa, daha fazla kltrdr, ama bir boyut, temel ve en esas boyut kltrsz kalr: canl olma boyutu. Sen, sanki ona zaten sahipmisin gibi kabul edersin... Bu yanltr. Sen nasl yaanacan bil miyorsun, nk srf nefes alp ver mek yaamakla eanlaml deildir. Srf yemek, uyumak ve bedensel i lere devam etmek yaamakla ean laml deildir. Sen varsn, bu doru, ama canl deilsin. Buda canldr, yalnzca var deil dir. O canllk ancak renirsen, far knda olursan, onu ararsan, iinde evrimleebilecei durumlar yaratr san gelir. unu unutma: nsan iin mekanik evrim yoktur. Bilinli evrim gereklemitir ve artk onsuz hibir ey yapamazsn... Bilinli evrimde hareket etmek zorundasn. Geri d nemezsin. Olduun yerde kalabilir sin; o zaman da sklrsn. te olan da budur. Sen hareket etmiyorsun. Sen fiziksel eyler birik tirip duruyorsun, bu yzden hareket eden eyler oluyor, sen deil. Serve tin birikip duruyor, byyor... Banka hesabn byyor, sen deil. Sen hi artmyorsun. Tam tersine, sen k lyor, azalyorsun, artmyorsun. Bi linli olarak bir eyler yapmadn s rece kaybolmusun. Bilinli bir aba ya ihtiya vardr. Bu hayvanlardan is tenmez, nk onlar sorumluluk sa hibi deildir. Bu yzden ok temel bir eyi anlaman gerekir: zgrlkle birlikte sorumluluk gelir. Ve ancak sorumluluk sahibi olursan zgr ola bilirsin.

Takip Edilecek Harita Yok |

379

Hayvanlar sorumluluk sahibi de ildir, ama onlar zgr de deildir. Onlar zgr deildir; belli bir dzeni izlemeleri gerekir. Onlar mutludur, nk yolunda gitmeyen hibir ey olamaz. Onlar nceden belirlenmi bir yolu takip etmektedir. Onlar bin lerce yldr, evrimin yzyllar boyun ca ie yaram bir dzeni izlemekte dir. Onlarn yollar denenmi ve snanmtr. Onlar bunu takip etmekte dir. Yolunda gitmemesi olasl yok tur. Senin iin yolunda gitmemesi ola sl vardr, nk plan yoktur, hari ta yoktur, dzen yoktur. lerideki ha yatn belirlenmi deildir. Sen zgr sn. Ama bu yzden zerine byk sorumluluk der ve o sorumluluk doru seim yapma, doru alma, abanla geleceini yaratma sorumlu luudur. Gerekten de, insan kendi abasyla kendisini yaratmak zorun dadr. Bat'daki varoluularn syledik leri dorudur, insann zsz dodu unu sylerler ya da sen ruhsuz do duunu syleyebilirsin. Sartre, Marcel, Heidegger, onlar insann zsz doduunu syler. nsan bir varolu olarak doar ve sonra kendi abas ile z yaratr. O yalnzca bir olaslk olarak doar ve sonra kendi abas ile ruhu yaratr. nsan yalnzca bir bi im olarak doar ve sonra kendi bi linli abas ile maddeyi yaratr. Doann geri kalan iin tam tersi geerlidir: Her hayvan, her bitki bir zle, bir ruhla, bir programla, belirli bir yazgyla doar. nsan belirli bir yazgs olmayan bir aklk olarak do ar. Bu yk yaratr, bu sorumluluk yaratr. Bu korku, strap, endie ve rir. Ve sonra nereye gidersen git, hi bir ey yapmazsan taklr kalrsn. O taklma can sknts yaratr.

Canl, mutlu, kutlama dolu, co kulu olabilirsin, ama ancak hareket ederken, byrken, artarken, ruhu yaratrken; gerekte, ilahi olana ha mile iken, ilahi olan rahminde byr ken, sen douracakken. Tantra iin Tanr balang deil dir, Tanr sondadr. Tanr yaratc de ildir, nihai zirvedir, evrimin omega noktasdr. O sondur, ilk deildir; al fa deil omegadr. Ve sen hamile kal madn srece, iinde bir ocuk ta madn srece cann sklr, nk o zaman yaam bouna gelir. Ondan hibir ey kmayacaktr; ondan hi bir meyve gelmeyecektir. Bu can s knts yaratr. Bu frsat bir evrim kayna haline getirebilirsin ya da frsat karp bir intihar meselesi yapabilirsin. Sana baldr. nsan intihar edebildii iin, tinsel olarak byyebilir. Hibir hayvan tin sel olarak byyemez. nsan kendini yok edebildii gibi ayn zamanda ya ratabilir. Unutma, her iki olaslk ayn anda hareket eder. Hibir hayvan kendini yok edemez. Bu imknszdr. Bir aslann intihar dndn, uurumdan atlayp her eye son ver meyi dndn hayal edemez sin... Hayr, imknszdr. Hibir hay van bunu dnemez. Ne kadar ce sur olursa olsun, hibir aslan kendi sonunu getirmeyi, kendini yok etme yi dnemez. O zgr deildir. Sen kendini yok etmeyi dnebi lirsin. ntihar etmeyi dnmemi bir insan bulabilirsen, o insan ya hay vandr ya da Tanr. Bu ok temel ola rak insani bir olgudur. Yok etme ola sl. Ama bu ayn zamanda bir ba ka kapy aar; ayn anda iki kap a lr. Ayn zamanda yaratabilirsin de. Kendini yaratabilirsin, nk kendini yok edebilirsin.

380 |

OSHO

Srlar Kitab -2

Hibir hayvan kendini yaratamaz. Sen kendini yaratabilirsin ve yaratma ya balamadn srece yok edici olur sun. Kendini yaratmamsan, yaratma ya bala. Kendini yaratmak bir ey de ildir, bir sretir. Yaratmaya devam etmelisin. Nihai olana erimediin s rece, yaratmaya devam etmelisin. Tanr iinde domad srece, yarat maya devam etmelisin. Yaratmyorsan cann sklr. Yaratc olmayan hayat can skntsdr. Btn bu teknikler se nin yaratmana, yeniden domana, ha mile kalmana yardmc olmak iindir. imdi teknikleri ele alacam. lk teknik. Bu teknik ok kolaydr ve gerekten harikadr. Yapabilirsin, herkes yapabilir. Bu teknii herkes yapabilir ve herkes iin faydal olur. Derinlerine dalamasan bile, yine de faydal olur. Seni tazeler. Ne zaman cann sklsa, seni he men tazeler. Ne zaman kendini yor gun hissetsen, seni hemen canland rr. Ne zaman her eyin canna tak et tiini hissetsen, hemen yeni bir ener ji dalgasnn iine dolduunu hisse dersin. Bu yzden herkes iindir, bu konuda meditasyon yapmasan bile faydal olur, tbbi bir yardmdr. Sana salk verir. Ve yapmas ok kolay dr; n art yoktur. Sutra u:

dramazsn. Sahte gzler yaratamaz sn. Sahte bir yz yaratabilirsin; gz lerini sahteletiremezsin. Bu imkn szdr... Gurdjieff gibi mkemmel bir usta olmadn srece imknszdr. Tm enerjilerinin efendisi olmadn srece gzlerini sahteletiremezsin. Hibir sradan insan yapamaz bunu. Gzlerini sahteletiremezsin. te bu yzden biri gzlerine bak tnda, gzlerini gzlerine diktiinde alnrsn, nk o gerek eyi bulma ya almaktadr. O noktada sen hi bir ey yapamazsn. Gzlerin gerek benlii ortaya serer. Bu yzden gz lerini birinin gzlerine dikmek grg kurallarna aykrdr. Konuurken bi le gzlerden kanrsn. Birine k olmadn srece, biri sana kar ger ek olmaya hazr olmad srece gzlerini dikemezsin. Bir snr vardr. Psikologlar snrn otuz saniye ol duunu gzlemlemitir. Bir yabanc ya otuz saniye bakabilirsin, daha faz la deil. Daha fazla bakarsan saldr gan olmaya balamsndr ve dieri hemen huzursuz olur. Uzak bir nok tadan bakabilirsin, nk o zaman kimse fark etmez. Otuz metre te deysen bakmaya devam edebilirsin, ama altm santim tedeysen imkn sz olur. Kalabalk bir trende ya da kalaba lk bir asansrde, yan yana oturur ken ya da ayakta dururken, asla bir birinizin gzlerine bakmazsnz. Be denler dokunabilir. Bu incitici deil dir. Ama asla birbirinizin gzlerine bakmazsnz, nk bu ok fazla, ok yakn olur. Karndakinin gerek liine ilemi olursun. Hatrlanacak ilk ey: Gzlerin kiilii yoktur. Onlar saf doadr. Kiilikleri yoktur. Hatrlanacak ikinci ey: Dnyaya hemen hemen yalnzca gzlerle gi rersin; yaklak yzde seksen diyor lar. Gzlerle alanlar, psikologlar

90. Teknik

Gzlerine bir ty gibi dokunur san, aralarndaki hafiflik yree alr ve orada kozmosa nfuz eder.
Teknie girmeden nce, baz yo rumlar. lk olarak, gz hakknda bir eyin anlalmas gerekir, nk tm teknik buna baldr. lk ey: Ne olursan ol, dardan nasl grnrsen grn, gzleri kan

Takip Edilecek Harita Yok |

38 1

diyor ki, dnya ile iletiimin yzde sekseni gzler aracl ile gerekle mektedir. Hayatnn yzde sekseni gzlerden geer. te bu yzden kr birini grd nde ona acrsn. Sar birini grd nde asla o kadar acmaz, onunla duygudalk hissetmezsin, ama kr birini grdnde aniden duyguda lk ve sevecenlik hissedersin. Ne den? nk o kii yzde seksen ora nnda canl deildir. Sar bir adam iin byle deil. Ayaklarn kesilse bi le, ellerin kesilse bile o kadar az can l olamazsn, ama kr bir adam yz de seksen kapaldr; yalnzca yzde yirmi yaar. Gzlerin aracl ile enerjinin yz de sekseni dar gider. Sen dnyaya gzlerin aracl ile gidiyorsun. Bu yzden yorulduunda, ilk yorulan gzlerin oluyor. Daha sonra, bedenin dier taraflar etkilenir; enerjisi ilk t kenen gzler olur. Gzleri tazeleyebilirsen, tm bedeni tazeleyebilirsin, nk onlar senin enerjinin yzde seksenidir. Gzlerini yeniden canlan drabilirsen, kendini yeniden canlan drm olursun. Doal bir evrede iken, doal ol mayan bir ehirde olduu kadar yor gun hissetmezsin, nk doal bir evrede gzlerin durmakszn besle nir. Yeillik, taze hava... Her ey gz lerini rahatlatr ve gevetir. ada bir ehirde her ey gzlerini smrr ve hibir ey onlar beslemez. Bu yzden uzak bir kye ya da evresin de yapay bir ey olmayan bir tepeye gidersen, farkl trden gzler grr sn. Prltlar, nitelikleri farkl olur: taze, hayvan gibi, delici, canl, dans eden. ada bir ehirde gzler ldr; minimumda yaamaktadr. Kutlama nn ne olduunu bilmezler. Tazeliin ne olduunu bilmezler. Gzler ile

rinden geen hayatn farknda deil dirler; onlar yalnzca smrlmekte dir. Enerjinin yzde sekseni gzlerin den gider, bu yzden tamamen far knda olmalsn ve bu hareket, bu enerji, gzlerdeki bu olaslk hakkn da bir sanat renmelisin. Hindistan'da biz kr adamlara prajna-chakshu adn veririz: bilgegz. Bunun zel bir sebebi vardr, nk her talihsizlik byk bir frsa ta dntrlebilir. Enerjinin yzde sekseni gzlerde hareket eder ve bir insan kr olduunda yzde seksen canl deildir; dnya ile balantsnn yzde sekseni kopmutur. Kr bir adam d dnya sz konu su olduunda ok yoksuldur, ama eer bu frsat, kr olma frsatn kul lanabilirse, o zaman enerjisinin bu yzde seksenini i dnyas iin kulla nabilir. Bu yzden enerjisinin yzde sekseni onda kalmtr, rezervdir ve normalde darda hareket eden bu enerji ieride hareket edebilir. Onun ieride nasl hareket edebileceini biliyorsa, bilge-gz olabilir. Kr bir adam srf kr olduu iin prajna-chakshu, bilge-gz deildir, ama olabilir. Onun sradan gzleri yoktur, ama bilgelik gzlerini edine bilir. Olaslk oradadr. Biz, gzleri yok diye zlmesinin gerekmediini anlatmak iin ona prajna-chakshu adn verdik. O insan isel gz yaratabilir ve gzleri olan insanlarn sa hip olmad yzde seksen enerji on da vardr. Onu hareket ettirebilir. Onu kullanabilir. Kr insan farknda olmasa bile, yi ne de senden daha sessiz olur. Daha gevemi olur. Kr birine bak. Daha sessizdir. Yz daha gevemitir. Kendi halinde rahat grnr; tatmin sizlik yoktur. Sar birinde ayns ol maz. O senden daha huzursuz olur ve daha sinsileir. Ama kr bir adam

382

OSHO

Srlar

Kitab -2

asla sinsi, asla huzursuz, asla hesap deildir; temel olarak gven dolu dur, varolua kar derin bir gven beslemektedir. Bu neden olur? nk enerjinin yzde sekseni, o bu konuda hibir ey bilmese bile, onun iinde hare ket etmektedir. Bu daimi bir d olur, tpk bir alayan gibi. Farknda olmasa bile, yreine yamaya de vam eder. Dar kan ayn enerji y reine yaar. Bu o insann benliinin niteliini deitirir. Eski Hindistan' da, kr insanlara ok byk bir sayg gsterilirdi. Aynsn kendi gzlerinle de yapa bilirsin. Bu teknik bunun iindir: D ar giden enerjinin kendi zerine, kendi yrek merkezine yamas iin. Eer yree yaarsa, mmkn oldu unca hafiflersin. Tm beden bir ty olmu gibi hissedersin; sanki yere kiminin senin zerinde hi etkisi yokmu gibi. O anda benliinin en derin kayna ile balant kurarsn ve bu seni yeniden canlandrr. Tantra'ya gre, derin uykunun se ni yeniden canlandrmasnn sebebi uyku deildir, dar kan enerjinin ieride hareket etmesidir. Eer srrn biliyorsan, o zaman sradan birinin gnde alt, sekiz saat uyku ile yapt n sen dakikalar iinde yaparsn. O doann bir ey yapmasna izin ver mektedir, gerekte kendisi bir ey yapmamaktadr. Uykunda gizemli bir sre srmektedir. En temel eyler den biri, enerjinin dar kmamas, yreine yamasdr ve bu seni yeni den canlandrr. Kendi enerjinle de rin bir banyo yaparsn. Bu hareket eden enerji hakknda bir ey daha. Nerede baskn biri ol sa, hep gzlerine baktn gzlemle mi olabilirsin. Nerede bask altna alnm biri olsa, hep baklarn yere indirir. Kleler, hizmetkrlar ya da bi

rinden aa durumda olan herhangi biri, asla stnn gzlerine bakmaz. Ama st bakabilir. Krallar bakabilir, ama bir kraln nnde dururken, bir kraln huzurunda dururken senin bakmaman gerekir. Bu su olur. Ba klarn indirmelisin. Gerekten de, gzlerinle birlikte enerjin de hareket eder. ncelikli bir iddet halini alabilir. Yalnzca insan larda deil, hayvanlarda bile. ki ya banc, iki hayvan kar karya geldi i zaman, kimin stn olacana, aa rol kimin steleneceine ka rar vermek iin gzlerini birbirlerinin gzlerine dikerler. Bir hayvan bak larn indirdii zaman karar verilmi olur. O zaman savamazlar; sava sona ermitir. Artk kimin stn ola ca konusunda anlamlardr. ocuklar bile birbirlerinin gzleri ne baktklar bir oyun oynarlar ve gzlerini karan yenilir. Hakldrlar. ki ocuk birbirlerinin gzlerine bak tnda, kim ilk nce huzursuz olur sa, kprdanmaya balarsa, baklar n karmaya, dierine bakmaktan kanmaya balarsa, o yenilir. Bak maya devam edebilen daha gl dr. Gzlerin karndakinin gzlerini yenebiliyorsa, bu senin ondan daha gl olduuna dair ince bir iarettir. Sahnede konumaya ya da rol yapmaya kanlar korkar, byk bir titreme gerekleir. Uzun zamandr bu meslekte olanlar, eski aktrler bi le... Sahneye ktklarnda korkuya kaplrlar, nk bunca gz bakmak tadr; ok fazla saldrgan enerji var dr. Onlara bakan binlerce insandan kaynaklanan bunca enerji vardr ve onlar aniden iten ie, derinliklerde titremeye balarlar. Bir korkuya kap lrlar. Gzlerden ince bir enerji ak maktadr, ok ince bir enerji. Fiziksel glerin en incesi, en rafine olan

Takip Edilecek Harita Yok |

383

gzlerden akmaktadr. Ve sende enerjinin nitelii deiiktir. Buda'nn gzlerinden ok farkl trden bir enerji akmaktadr. Hitler'in gzlerinden tamamen farkl trden bir enerji. Buda'nn gzlerine bakarsan, onlar seni kabullenirler, sana kucak aarlar, bir kap olurlar, Hitler'in gzlerine bakarsan, onlar seni reddederler, seni knarlar, seni ittirirler, seni frlatp atarlar, Hitler iin gzler tpk silah gibidir; Buda iin gzler sevecenliktir. Gzlerin ni telii deiir. Eninde sonunda gzenerjisini lmeyi baaracaz ve o zaman insan hakknda ok bilgimiz olmas gerekmeyecek. Srf gz-enerjisi ve onun nitelii arkasnda ne tr birinin gizli olduunu gsterecek. Eninde sonunda bu mmkn olacak. Bu sutra, bu teknik:

Gzlerine bir ty gibi dokunur san, aralarndaki hafiflik yree alr ve orada kozmosa nfuz eder.
Gzlerine bir ty gibi dokunur san... ki avucunu kullanarak; ama tpk ty gibi, hi bask uygulama dan. Bastrrsan asl noktay karr sn, tm teknii skalarsn. Bastrma; tpk ty gibi dokun. Alman gerekir, nk bata bastracaksn. Basky gittike azalt, ta ki hi bask uygula madan dokunmaya balayana ka dar... Avularn gzyuvalarna yal nzca dokunsun. Yalnzca bir doku nu, bask olmadan bir buluma, nk bask olursa, o zaman teknik ie yaramaz. Bu yzden, bir ty gi bi... Neden? nk bir ine bir klcn yapamad eyi yapabilir. Bastrr san, nitelik deiir. Saldrgan olur sun. Gzlerden akan enerji ok nce liklidir: Kk bir bask zerine sa vamaya balar, bir diren yaratlr. Bastrrsan, o zaman gzlerden akan enerji direnmeye, savamaya balar;

bir mcadele balar. Bu yzden bas trma; hafif bir bask bile gz-enerjisinin yarglamaya balamasna yeter. ok nceliklidir, ok narindir. Bas trma... Ty gibi, avucun dokunuyor, ama dokunmuyor gibi. Dokunmuyor gibi dokunarak, bask olmadan; yal nzca bir dokunu, hafif bir avucun gzyuvarna dokunmas hissi ile o kadar. Ne olur? Hi bask olmadan, yal nzca dokunduun zaman, enerji ie ride akmaya balar. Bastrrsan, elle, avula savamaya balar ve enerji d ar kar. Basit bir dokunula enerji ieride hareket etmeye balar. Kap kapanmtr; kap basite kapanm tr ve enerji geri dner. Enerji geri dnd an yzne, bana bir hafif lik geldiini hissedersin. Geri dnen enerji seni hafifletir. ki gzn tam arasnda nc gz, bilgelik gz, prajna-chakshu vardr. nc gz iki gzn tam ara sndadr. Gzlerden geri dnen ener ji nc gze arpar. te bu yz den insan hafiflemi, uuyormu, yerekimi yokmu gibi hisseder. Ve enerji nc gzden yree dk lr. Bu fiziksel bir sretir: Tp, tp, tp diye dklr ve sen yreine ok hafif bir duygu geldiini hissedersin. Yrek atlar yavalar, nefes yava lar. Tm bedenin gever. Derin meditasyona dalmasan bi le, bu fiziksel olarak faydal olur sa na. Gndz herhangi bir zaman, bir sandalyede geve... Trende oturur ken de yapabilirsin... Gzlerini kapa, bedeninin tamamnda bir geveme duygusu hisset, sonra avularn gz lerine koy. Ama bastrma... Bu ok nemlidir. Bir ty gibi dokun. Dokunduun, ama bastrmadn zaman, dncelerin hemen dura caktr. Gevemi bir zihinde dn celer hareket edemez; donarlar. D-

384

OSHO

Srlar

Hitab -2

ncelerin lgnla, hararete ihtiya c vardr, hareket etmek iin gerilime ihtiyalar vardr. Onlar gerilim arac l ile yaar. Gzler sessiz, gevemi olduunda ve enerji geri akarken, dnceler durur. Belli bir iyilik duy gusu hissedersin ve bu her gn de rinleir. Bu yzden gnde pek ok defa yap. Tek bir an iin bile olsa, dokun mak iyi gelir. Ne zaman gzlerin yorulsa, enerjileri tkense, smrlseler; bir eyler okuduktan, bir film ya da televizyon izledikten sonra; ne za man bunu hissetsen gzlerini kapa ve onlara dokun. Etkisini hemen gs terecektir. Ama bunu bir meditasyon klmak istiyorsan, o zaman en az krk dakika boyunca yap. Asl nemli olan bastrmamaktr. nk tek bir an iin ty gibi dokunmak kolaydr; bunu krk dakika srdrmek zordur. Defalarca unutacaksn ve bastrmaya balayacaksn. Bastrma. Krk dakika boyunca, ellerinin arlksz olduunun farkn da ol; yalnzca dokunuyorlar. Bastr madnn, yalnzca dokunduunun farknda ol. Bu derin bir farkndalk halini alacaktr, tpk nefes almak gi bi. Buda'nn, tam farkndalk ile ne fes al, dedii gibi, ayns dokunurken de olacaktr, nk bastrmadnn daima farknda olmalsn. Elin bir ty gibi olmal, arlksz birey, yalnzca dokunuyor. Zihnin tamamen orada, uyank, gzlerin yaknnda olacak ve enerji durmakszn akmaya balayacak. Balangta damlalarn dmesi gibi olacak. Aylar iinde rmak gibi bir ey haline dntn hissedecek sin ve bir sene iinde sel olacak. Bu olduu zaman... Gzlerine bir tyle dokunur gibi dokunursan, aralarnda bir hafiflik... Dokunduun zaman ha fiflik hissedeceksin. u an da hisse

debilirsin. Hemen, dokunduun an, hafiflik gelir. Gzlerin arasndaki o hafiflik yree alr; o hafiflik yree iler, yree alr. Yree yalnzca hafiflik girebilir; ar bir ey giremez. Yrekte yalnzca ok hafif eyler ola bilir. ki gz arasndaki bu hafiflik yre e damlamaya balar ve yrek onu almak zere alr... Ve oradan koz mosa yaylr. Ve akan enerji dere, sonra rmak, sonra sel olduunda, sen tamamen sprlr gtrlr sn. Varmsn gibi hissetmezsin. Yal nzca kozmos varm gibi hisseder sin. nefes alp verirken, kozmos hali ne geldiini hissedersin. Kozmos ie ri girer ve kozmos dar kar. Hep olduun varlk, ego, orada olmaz. Bu teknik ok basittir, tehlikesiz dir, bu yzden dilediin gibi deney yapabilirsin onunla. Ama ok kolay olduu iin, yapamayabilirsin. Her ey basksz dokunmaya baldr, bu yzden renmen gerekir. Dene. Bir hafta iinde olur. Aniden, bir gn, sen basksz dokunurken, hemen sylediklerimi hissedeceksin... Bir hafiflik, yrein almas ve batan yree bir eylerin yamas.

91. Teknik

Nazik Devi, biiminin ok yukar larn ve aalarn saran semavi var la gir.
Nazik Devi, biiminin ok yukar larn ve aalarn saran semavi var la gir. Ancak ilkini yapmsan kin cisini yapabilirsin. Ayr olarak da ya plabilir, ama o zaman ok zor olur. Ama ilkini yaparsan, o zaman kinci sini yapmak iyidir ve ok kolaydr. Bu ne zaman olsa -kendini hafif, uuyormu gibi, uabilecekmisin gi bi hissettiinde- aniden bedeninin

Takip Edilecek Harita Yok 385

evresinde mavimsi bir k olduu nu fark edersin. Ama bunu ancak ha valanabileceini, bedeninin uabile ceini, hafiflediini, her tr ykten kurtulduunu, yerekiminden tama men kurtulduunu hissettiinde g rebilirsin. Gerekten uabileceinden deil; asl nokta bu deildir. Bazen olur. Bazen yle bir denge noktasna gelir sin ki bedenin havalanr. Ama hedef bu deildir ve bunu hi dnme. u kadar yeterlidir: Kapal gzlerle, be deninin ykseldiini hisset. Gzlerini atnda yerde oturduunu grecek sin, bu yzden bu konuda endielen me. Kapal gzlerle bedeninin yk seldiini hissediyorsan, arlksz kal dn hissediyorsan, bu yeterlidir. Meditasyon iin bu yeterlidir. Ama eer havalanmay renmeye alyorsan, o zaman yeterli deil dir. Ama ben bununla ilgilenmiyo rum ve sana bu konuda hibir ey anlatmayacam. u kadar yeterli dir... Bedeninin arlksz hissetmesi, arlksz kalmas. Ne zaman bu arlkszl hisset sen, kapal gzlerle bedeninin bii minin farkna var. Kapal gzlerle, ayak parmaklarn ve onlarn biimi ni, bacaklarn ve onlarn biimini, sonra tm bedenin biimini hisset. Siddhasana'da oturuyorsan, tpk bu da gibi oturuyorsan, o zaman buda gibi otururken biimi hisset. eride, bedeninin biimini hissetmeye al. Grnr olacaktr, nnde belirecek tir ve ayn anda, biimin evresinde mavimsi bir k olduunu fark ede ceksin. Balangta kapal gzlerle yap. Ve bu k yaylmaya devam ettiinde ve biiminin evresinde bir hale, ma vimsi bir hale hissettiinde, bu du rumda zaman zaman gece, karanlk bir odada, k olmadan yaparken,

gzlerini a; o zaman bedeninin ev resinde greceksin... Mavimsi bir bi im, yalnzca k, mavi k, bedeni nin her yerinde. Gerekten grmek istiyorsan, kapal gzlerle deil ak gzlerle yapmak istiyorsan, hi k almayan karanlk bir odada yap. Bu mavimsi biim, bu mavimsi k semavi bedenin varldr. Se nin pek ok bedenin var. Bu teknik semavi bedenle ilgilidir ve semavi beden aracl ile en yksek esrikli e dalabilirsin. Yedi beden vardr ve her beden ilahi olana girmek iin kullanlabilir; her beden yalnzca bir kapdr. Bu teknik semavi bedeni kulla nr ve semavi beden fark etmesi en kolay olandr. Beden ne kadar de rindeyse o kadar gtr; ama sema vi beden senin yan bandadr, fi ziksel bedenin yaknndadr. Yan bandadr. kinci biim semavi dir... evrende, bedenin etrafnda. Bedenine girer ve ayn zamanda puslu bir k gibi, mavi bir k gibi evrendedir, bo bir cbbe gibi zerine aslmaktadr. Nazik Devi, biiminin ok yukar larn ve aalarn saran semavi var la gir. ok yukarlarn ve aalarn... Biiminin her yerini. evrende o ma vi grebilirsen, dnce hemen duracaktr, nk semavi beden iin dnceye ihtiya yoktur. Ve mavi k ylesine sakinletirici, yattrc, geveticidir. Normal mavi k bile ylesine yattrcdr. Neden?.. n k o semavi bedeninin dr. Mavi k ylesine yattrcdr. Neden?.. nk o semavi bedeninin rengidir. Ve semavi beden ok yattrcdr. Ne zaman biri seni sevse, ne za man biri derin bir sevgiyle sana do kunsa, senin semavi bedenine doku nur. te bu yzden ylesine yattr-

386

OSHO

Srlar

Kitab -2

c bir ey olarak hissedersin. Matta girse, yolunda gitmeyen bir ey oldu unu hissedersin, nk o kiinin se bu fotoraflanmtr. Derin ak iin mavi bedeni seni hemen etkiler. O de, sevien iki k: Birlemeleri bel li bir sre, krk dakikann zerinde smrmeye balar, nk kendi se bedenleri yle depresyondadr srerse ve boalma olmazsa, derin mavi ak iindeki iki bedenin evresinde ki bakalarndan beslenmeye balar. mavi bir k belirir. Bu fotoraflanHznl biri seni hznlendirir, mtr. depresyondaki biri seni depresyona Ve bazen ok tuhaf eyler olur, sokar, hasta biri seni hasta eder, nk bu k ok ince bir elektrik nk yalnzca grdn hali yoktur; gcdr. Dnyann her yerinde, pek gizli bir ey durmakszn almakta ok defa olmutur, halaylarnda yeni dr. Hibir ey sylemese bile, dsal bir odada kalan yeni evli bir ift bir olarak glmsese bile, eer depres birlerinin bedenlerini tanmadklar, yondaysa seni smrr. Semavi be nelerin mmkn olduunu bilmedik denin enerji kaybeder. O smrmek leri ilk gecelerinde -ki beden de bel tedir, senden beslenmektedir. Mutlu li bir ak, cazibe, derin ilgi ve bal biri ieri girdiinde hemen evrende lk titreimi halindeyse- ak, birbir bir mutluluk hissedersin, nk o ki lerine kar krlgan, bir uzam olmaya i bol bol semavi g samaktadr. hazrsa, o zaman bazen kazara be Gerekten de, sana ziyafet vermek denleri yle elektriklenir ki, semavi tedir; seni beslemektedir. Onda o beden yle canlanr ki, odadaki eya kadar ok vardr ki tamaktadr. lar dmeye balar. Bir Buda, bir sa ya da bir Krishna ok tuhaf olaylar: Masada bir heyortalarda dolanrken, durmakszn Kel vardr. Aniden der. Masadaki sana ziyafet verirler, sen hep onlarn bardak aniden krlr. Odada baka konuu olursun. Ve bir Buda'y gr kimse yoktur, yalnzca sevien ift mekten dndnde tazelenmi, vardr ve onlar da bardaa dokunma canl, canlanm hissedersin kendi mtr. Ya da aniden bir ey alev alr. ni. Ne olmutur? Buda hibir ey sy Dnyann her yerindeki polis kara kollarna byle vakalar raporlanm- lememi olabilir. Bir darshan bile, tr ve pek ok aratrma yaplmtr srf bir bak bile, iinde bir eyin de itiini, iine bir eyin girdiini his ve sonra derin ak halindeki iki kii setmeni salar. nin evrelerindeki eyalar etkileye Giren nedir? O kii enerjisi ile ta cek kadar byk bir elektrik gc ya maktadr... Ve kendisi ile bar halin ratabildikleri anlalmtr. deki biri daima tamaktadr, nk Bu g de semavi bedenden ge lir. Semavi bedenin senin elektriksel enerjisi, senin enerjini harcadn ge reksiz samalklarla harcanmamakbedenindir. Ne zaman enerji ile ta tadr. O hep tamaktadr ve kim ge san, semavi bedeninin kapsam da ha da geniler. Ne zaman zlsen, lirse alabilir. sa der ki: "Bana gel. Ar yk altndaysan bana gel. Ben depresyona girsen, bedeninin yak seni yknden kurtarrm." Gerekte nnda semavi bedenin olmaz. Bede nine ekilir. Bu yzden hznl bir hibir ey yapmamaktadr; varl ye ter. insan, depresyonda bir insan ile bir likteyken sen de hznl hisseder Denir ki ne zaman bir tanr-adam, sin. Bu odaya gerekten hznl biri bir tirthankara, bir avatar, bir sa yer

Takip Edilecek Harita Yok 387

yznde dolasa, evresinde zel bir ortam yaratlr. Cayna yogileri bunu lmtr. Otuz sekiz buuk kilomet re derler. Bir tirthankarann yaratt ortamn yarap otuz sekiz buuk ki lometredir ve otuz sekiz buuk kilo metre dahilindeki herkes onun enerji si ile dolar: Bilerek ya da bilmeyerek, dost ya da dman, onu takip eden ya da ona kar kan, hi fark etmez. Eer takip ediyorsan, daha fazla dolarsn, nk daha aksn; kar kyorsan, yine de dolarsn, ama ka pal olduun iin o kadar fazla de il... Ama enerji dolmaktadr. Tek bir adam ylesine byk bir rezervdir; tek bir adam, eer rahatsz deilse, sessizse, rahatsa, yuvasndaysa, y lesine byk bir rezerv oluturur ki her ynde, otuz sekiz buuk kilomet re dahilinde bir ortam oluur. Ve o ortamda daima ziyafettesin. Bu astral beden aracl ile olur. Astral beden senin elektriksel bede nindir. Bizim grdmz beden fi ziksel, maddesel bedendir. Bu ger ek yaam deildir. Yaam bu bede ne elektriksel, semavi beden saye sinde gelir. O senin pranandr, o se nin canllndr. Bu yzden iva der ki:

Lao Tzu der ki: "Yapmazken, kim se benden gl deildir. Hibir ey yapmazken, benden gls yoktur. Yaparak gl olanlar alt edilebilir'' Lao Tzu der ki: "Ben alt edilemem, nk benim enerjim yapmamaktan geliyor." Yani iin srr hibir ey yap mamaktadr. Buda, Bodhi aacnn altnda ne yapyordu?., Hibir ey yapmyordu. O anda yapmyordu. O yoktu. Yalnz ca oturarak nihai olana erimiti. Bu kafa kartrc grnr. Biz bunca aba gsteriyoruz ve hibir eye eri miyoruz ve Buda Bodhi aacnn al tnda hibir ey yapmyordu ve nihai olana eriti. Sen bir ey yapmazken, enerjin dar kmaz. Semavi olana gider. Orada birikir. Semavi bedenin bir elektrik rezervi halini alr. Ve ne ka dar ok byrse, sen o kadar sessiz olursun. Sen ne kadar sessiz olur san, o, o kadar byr. Ve bir kez se mavi bedene nasl enerji vereceini, onu bo yere harcamaktan nasl ka nacan renince, gizli bir anah tar renmi olursun. O zaman bayram yapabilirsin. Gerekten de, ancak o zaman bay ram yapabilirsin. u anki halinle na sl bayram yapabilirsin? Nasl kutla yabilirsin? Nasl ieklenebilirsin? i ekler lksn bir parasdr. Aa enerji ile taarken iekler gelir. i ekler daima bir lkstr. Aa a kalmsa, iekler gel mez, nk yapraklar iin bile yete rince besin yoktur. Bir hiyerari var dr: lk nce kkler beslenir, nk en temel olan onlardr. Onlar kaybo lursa, o zaman iek olasl olmaz. Sonra gvde beslenir, sonra dallar beslenir. Her ey yolunda giderse ve hl enerji kalmsa, o zaman yap-

Nazik Devi... Semavi varla gir.


lk nce fiziksel biimini saran bi imin farkna varmalsn ve farkna vardnda, onun bymesine, art masna, genilemesine yardm etme lisin. Ne yapabilirsin? Sessizce oturarak ona bak; hibir ey yapmadan, yalnzca evrendeki mavimsi biime bakarak; hibir ey yapmadan, yalnzca bakarak, onun arttn, yayldn, bydn, bydn hissedeceksin. Sen hi bir ey yapmadn iin, tm enerji semavi olur. Bunu unutma. Sen hi bir ey yapmazken, semavi olandan enerji alnr.

388 | OSHO

Srlar

Kitab -2

raklar beslenir ve yine besin varsa ve


aa tiyac aniden eklere tamamen yoksa, iin dnr. doymusa, var olmas Taan iekler sunudur. enerji besine ve ih da hayatta i

Ve ayns insanda da olur. Bir Bu ieklenmi bir aatr. Artk enerji yle tamaktadr ki herkesi ge lip paylamaya davet etmektedir. nce dene. semavi ilk teknii, ayr da sonra kincisini ama biimini Ayr yapabilirsin, mavimsi

kalmas

gerekmiyorsa, enerji bakalar Aatan

ieklenir.

iin ziyafettir. Bir sana bir armaandr.

bedenin

fark etmek daha g olur.

64. BLM

Seimsizlik Mutluluktur

S O R U L A R

Neden ou insan strab seer? Aydnlanm toplumu nasl umut edebiliriz?

lk Soru:
Osho, insann nnde yalnzca iki alternatif mi var?.. znt dolu bir yaam ve bir ilahilik, mutluluk haya t... Ve seim ona m aittir? Nasl oluyor da ounluk znt ve ac yolunu seiyor?

Bu ok anlaml bir sorudur ama ayn zamanda ok hassas bir sorudur. Anlalmas gereken ilk ey, hayatn ok elikili olduu ve bu yzden pek ok eyin olduu dur. ki alternatif unlardr: nsan ya cennette olur ya da cehennemde. Ve nc bir olaslk yoktur. Ya derin ac iinde olursun ya da derin mutlu luk iinde. Yegne iki olaslk, iki aklk, iki kap, iki varlk ekli bun lardr. Sonra insann aklna, insann ne den ac iinde olmay tercih ettii ge lir. nsan asla ac iinde olmay se mez, insan hep mutluluu seer... Ve eliki burada ie karr. Mutlu luk iinde olmay seersen ac eker sin, nk mutluluk iinde olmak demek seimsiz olmak demektir. So run budur. Mutluluk iinde olmay seersen ac iinde olursun. Semez sen, yalnzca tank olarak, seimsiz kalrsan, o zaman mutluluk iinde olursun. Yani bu mutluluk ile ac ara snda seim yapma meselesi deil dir; derinlerde, seme ile sememe arasnda seim yapma meselesidir. Ne zaman sesen sonu neden ac olur?.. nk semek hayat b ler: Bir eyin kesilip atlmas gerekir. Btn kabullenmezsin. Btnn iinde bir eyi kabul eder, dierini

reddedersin, seimin anlam budur. Ve yaam bir btnlktr. Bir eyi seip dierini reddedersen, reddettiin sana dner, nk yaam blne mez. Ve senin reddettiin, srf red dettiin iin, zerinde byk g sa hibi bir ey olur. Ondan gerekten korkarsn. Hibir ey reddedilemez. Ancak ona kar gzlerini kapatabilirsin. Yalnzca kaabilirsin. Ona dikkat et mekten kanabilirsin, ama o daima orada gizlidir, kendini gstermeyi beklemektedir. Bu yzden, eer ac y reddedersen... Acy semeyecei ni sylersen... O zaman incelikli bir ekilde semi olursun onu. Artk o hep evrende olur... lk ey. Yaam bir btndr... lk ey ve yaam bir deiimdir... kinci ey. Bunlar temel gereklerdir. Hayat b lemezsin. kinci olarak: Hibir ey duraan deildir, hibir ey olamaz. Bu yzden, "Ac ekmeyeceim. Mut lu bir yaam tarz seeceim" dedi inde mutlulua tutunursun. Ve bir eye tutunduun zaman, onu istedi in zaman, onun kalc olmasn di lersin. Ve hayatta hibir ey kalc olamaz. Yaam bir aktr. Bu yzden mutlulua tutunduun zaman yine ac yaratrsn, nk bu mutluluk geecektir; hibir ey kalc

392

OSHO

Srlar

Kitab -2

deildir. Yaam bir rmaktr ve sen r maa tutunduun an, hayal krkl na urayacan bir durum yaratm olursun, nk rmak hareket ede cektir. Eninde sonunda rman ok uzaklara gittiini greceksin. Artk seninle deildir: Ellerin botur ve y rein hayal krkl doludur. Mutlulua tutunursan, mutluluk anlar olur, ama onlar gelip geer. Yaam bir aktr. Burada, senin d nda hibir ey kalc olamaz. Bura da, senin dnda hibir ey ebedi deildir ve eer deien bir eye tu tunursan, gittii zaman ac ekersin. Ve yalnzca gittii zaman ac ekmez sin; eer zihninde tutunma varsa, o buradayken de zevk alamazsn, n k daima onu kaybetmekten korku yor olursun. Tutunursan frsatlar da karrsn. Daha sonra ac ekeceksin ve u an da zevk alamyorsun, nk korku hemen ke banda... Eninde so nunda gidecek. Evine gelen bir ko nuk gibi: Onun konuk olduunu ve yarn sabah gideceini biliyorsun. Gelecek yznden ac ekmeye ba larsn... Yarn sabah gidecek... Ve o ac, o strap u anda gelir. Konuk evindeyken mutlu olamazsn. Konuk seninleyken mutlu olamazsn, nk sen imdiden, yarn sabah gideceini dnerek endie ve ac yayorsun. Bu yzden o buradayken mutlu ol muyorsun ve gittii zaman mutsuz olacaksn. Olan da budur ite. lk ey: Yaam blnemez. Bler sen, ancak o zaman seebilirsin. Ve setiin ey bir aktr... Eninde so nunda gidecektir... Ve inkr ettiin sana dnecektir; ondan kaamazsn. "Ben yalnzca gndzleri yaayaca m ve gecelerden kanacam" di yemezsin. "Ben yalnzca iime ekti im nefesle yaayacam ve nefes

vermekten kanacam" diyemez sin. Yaam ztlarn ritmidir. Nefes alr, nefes verirsin: Bu iki zt arasnda... Aldn ve verdiin... Sen var olur sun. Ac vardr, mutluluk vardr. Mut luluk tpk aldn nefes gibidir, ac tpk verdiin nefes gibidir ya da gn dz ve gece gibi... Ztlarn ritmi. "Ben yalnzca mutluyken yaayacam. Mutlu deilken yaamayacam" di yemezsin. Bu tavr taknabilirsin, ama bu tavr senin daha da fazla ac ekmene sebep olur. Kimse acy semez, unutma, in sann neden ac ekmeyi setiini soruyorsun. Kimse ac ekmeyi se mez. Sen ac ekmeyi semedin, mutlu olmay setin, hem de kuvvet le setin. Mutlu olmak iin her eyi yapyorsun ve ac ekmenin, mutlu olmamann sebebi de bu. O zaman ne yapmal? Hayatn b tn olduunu hatrla. Seemezsin... Yaamn tamam yaanmaldr. Mut luluk anlar olacaktr ve ac anlar olacaktr ve ikisi de yaanmaldr; se emezsin. nk yaam ikisi birden dir... Aksi halde ritim kaybolur ve ritimsiz yaam olmaz. Mzik gibidir. Bir mzik duyarsn: Notalar, sesler var ve her sesten son ra bir sessizlik, bir boluk var. O bo luk sayesinde, o sessizlik ve ses sa yesinde... nk ikisi birbirine zt tr... Mzik yaratlr. "Ben yalnzca sesleri seeceim, boluklar istemi yorum" dersen mzik olmaz. Tekd ze bir ey olur, l olur. O boluklar sese yaam verir. Hayatn gzellii budur ite... Yaam ztlklarla var olur. Ses ve sessizlik, ses ve sessiz lik... Bu mzik yaratr, ritim yaratr. Yaamda da ayns geerlidir. Ac ve mutluluk iki zt olgudur. Seemez sin.

Seimsizlik Mutluluktur |

393

Seersen kurban olursun; ac e kersin. Bu ztlarn btnlnn ve hayatn nasl ilediinin farkna varr san semezsin... lk ey. Ve seme diin zaman tutunmaya gerek olmaz, tutunmann anlam olmaz. Ac geldi i zaman acdan zevk alrsn ve mut luluk geldii zaman mutluluktan zevk alrsn. Konuk evdeyken ondan zevk alrsn, gittii zaman acdan, yokluktan, straptan zevk alrsn. Ben, ikisinden de zevk al diyorum. Bilgelik yolu budur: kisinden de zevk al, seme, ne gelirse kabulle nin. Bu senin kaderindir, hayat by ledir ve bu konuda hibir ey yapla maz. Bu tavr taknrsan, seim olmaz. Seimsiz olursun. Ve seimsiz oldu unda kendinin farkna varrsn, n k artk mutluluun ne olaca hak knda endielenmezsin, bu yzden da gitmezsin. evrende ne olaca hakknda endielenmezsin. Ne olur sa olsun zevk alrsn, onu yaarsn, ondan geersin, onu tecrbe edersin ve ondan bir ey kazanrsn, nk her deneyim bilincin genilemesidir. Hi ac olmasa, fakirlemi saylr sn, nk ac sana derinlik verir. Ac ekmemi bir adam hep yzeyde ka lr. Ac sana derinlik verir. Gerekten de, hi ac olmasa tuzsuz olursun. Bir hi olursun, yalnzca can skc bir olgu olursun. Ac sana bir ton, bir keskinlik verir. Sana, ancak acnn verebilecei, mutluluun veremeye cei bir nitelik gelir. Daima mutluluk iinde, rahat iinde kalm, hi ac ekmemi birinin tonu olmaz. Yalnz ca bir varlk yn. Derinlii olmazd. Gerekte, yrei olmazd. Yrek acyla yaratlr; acyla evrimleirsin. Bir insan yalnzca ac ekmise, hi mutluluu tanmamsa, o zaman da zengin olmaz, nk zenginlik ztlardan gelir. Ztlar arasnda ne kadar

hareket edersen, o kadar yksee, o kadar derine evrimleirsin. Yalnzca ac ekmi biri kle olur. Hibir mut lu an tanmam biri gerekte canl olmaz. Hayvan olur; yalnzca bir e kilde var oluyor olur. iir olmaz, y reinde ark olmaz, gzlerinde umut olmaz. Ktmserlik varoluun da yerleir. Mcadele olmaz, macera olmaz. Hareket etmez. Yalnzca dur gun bir bilin gleti olur ve durgun bir bilin gleti bilin deildir... Ya va yava bilinsiz olur. te bu yz den, eer ok fazla ac varsa bilinci ni kaybedersin. Yani yalnzca mutluluun fazla faydas olmaz, nk meydan oku ma olmaz. Yalnzca ac fazla byme salamaz, nk mcadele edecek, umacak, dleyecek hibir ey ol maz; fantazi olmaz. kisine de ihtiya vardr ve yaam ikisinin arasnda ok narin bir gerilim