You are on page 1of 1

SVIM MUFTIJAMA, GLAVNIM IMAMIMA, IMAMIMA I HATIBIMA BAJRAM JE U PETAK 26. OKTOBRA Sarajevo,19. oktobar 2012.

Molimo da se obavijest prenese svim hatibima da danas na hutbi informiu dematlije o promjeni datuma Bajrama, sa etvrtka na petak. U nastavku je fetva Reisu-l-uleme , :" .. " !"... : " Nakon uvida u akaidska i erijatska naela a zbog ne postojanja univerzalne institucije Halife, koristim se ovlastima Menure i odgovornosti reisu-l-ulme i vrhovnog muftije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i svih Bonjaka da u vezi datuma prvog dana Kurban bajrama u 1433. po Hidri, odnosno 2012. godine po Miladu izdam sljedeu fetvu: 1) Takvim Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini se pravi metodom astronomske procjene, osim u sluaju odreivanja datuma prvog dana Kurban bajrama, koji je uslovljen danom stajanja na Arefatu, kao jedinstvenog mjesta i vremena ibadeta hadda! 2) Poto se ibadet kurbana ne moe obaviti prije boravka na Arefatu, a Poslanik a.s. kae: - Arefat je onog dana kada hadije borave na Arefatu ( ,)onda je jasno da prvi dan Kurban bajrama moe biti nakon stajanja na Arefatu, a nikako prije toga. 3) Mi smo obavjeteni da su odgovorni za odreivanje datuma stajanja na Arefatu donijeli odluku da je ove godine dan Arefata u etvrtak 25.10.2012. god. pa je stoga prvi dan Kurban bajrama u petak 26.10.2012. godine. 4) Ova fetva vai za sve muslimane koji Islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini doivljavaju kao svoju zajednicu po akaidu, erijatu i hilafetu! A Allah najbolje zna! U Sarajevu, zu-l-hidde 4, 1433. oktobar 19, 2012. Reisu-l-ulme dr. Mustafa Ceri Vrhovni muftija Isalmske zajednice u Bosni i Hercegovini