Camilo Gregori, Raül Ribes, Pepa Garcia i Lolita Ruiz, regidors del Grup Municipal de Compromís a l’Ajuntament d'Almoines

, presenten a la discussió del Ple Municipal la següent MOCIÓ Un dels efectes provocats per la crisi per la qual travessa l’agricultura valenciana és el de l’abandonament de les terres de cultiu per part de persones que fins fa poc les treballaven. Este fet té conseqüències econòmiques, laborals, mediambientals i, fins i tot, estètiques en el camp valencià. Vist que ni la Unió Europea, ni el Govern central, ni l’autonòmic han pres cap mesura que servisca per a trencar eixa dinàmica de crisi en què està immers el nostre sector agrícola, és convenient que els ajuntaments adopten iniciatives que puguen arribar a atenuar la situació desastrosa de què parlem. En eixe sentit, una proposta que pot resultar interessant perquè ha sigut posada en marxa en alguns municipis i ha funcionat és el de la creació d’un banc de terres al nostre municipi. El banc de terres és una iniciativa pública que té com a objectiu posar en contacte persones interessades en el cultiu de la terra i propietaris de terres per tal que puguen arribar a formalitzar contractes d’arrendament que puguen ser beneficiosos per a uns i per als altres. És evident que el projecte pot interessar tant les persones que vulguen treballar la terra com els propietaris de terres adequades per a l’ús agrícola que actualment les han abandonades.

És per tot això que proposem l’adopció de la següent PROPOSTA D’ACORD Que l’Ajuntament d’Almoines: - inicie el procediment que possibilite la creació d’un Banc de Terres Municipal d’Almoines, amb la participació dels grups municipals, els tècnics municipals, el sindicat de regants i el Consell Agrari. -Envie aquest acord al sindicat de regants de la Safor i al Consell Agrari Municipal.

Almoines, 16 d’octubre de 2012 Camilo Gregori Portaveu de Compromís SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D'ALMOINES