Analiza rezultatelor chestionarului sociologic.

Elena Draguțan Comunicare Publică

Fiecare profesor universitar indiferent din ce facultate face parte necesită un feed back de la studenți acesta poate fi ne întenționat analizat în timpul orelor, sau poate fi motivat de către cadrul didactic prin enunțarea unor metode de comunicare scrisă. Una dintre metodele eficiente ar fi chestionarul. “Chestionarul reprezintă un element cheie în cercetările cantitative. Dacă este bine formulat, vă aduce, cu siguranţă, anume acele răspunsuri care îl vor orienta pe profesor prin “hăţişurile ” studentului; care îl vor ajuta să înţeleagă dacă lucrul său este eficient din mintea sa are şi în realitate sorţ de izbândă; care îi va spune ce probleme apar, când şi cum ar trebui să lupte pentru atenția studentului” Nu este chiar atât de greu de elaborat un chestionar eficient, pe cât s-ar părea, totul depinde însă de cât de armonioasă este corelaţia dintre formă şi conţinut, de modul cum se formează textul şi de aranjarea lui în pagină. Următoarea etapă este testarea chestionarului, contactul direct cu eşantionul a permis să obţin acele răspunsuri de care era nevoie. O practică reuşită de a contacta direct cu specialiştii în comunicare a instituţiei, de a face schimb de informaţie, de a motiva participanţii pentru un răspuns veridic, colaboarea între anchetator şi respondent a fost cheia succesului pentru a primi date calitative cercetând atitudinea studenților. Pentru a reflecta obiectiv calitatea și eficacitatea predării în cadrulFacultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării, am realizat chestionarul anonim, ceea ce a permis respondenților să fie discreți în răspunsurile sale. In chestionar au fost introduse 7 întrebări dintre care 4 de tip închisși 3 de tip deschis, acestea fiind aranjate după importanța răspunsului. Conform sondării reprezentative au fostanalizate 45 de chestionare, pentru fiecare întrebare în parte a oferit următoarele deagrame:

1

1. Obiectivele cursurilor și a seminarelor sunt clar definite? Nu – 11 răspunsuri Da – 34 răspunsuri
80 70 60 50 40 30 20 10 0 % Da Nu

Concluzie: Datorită faptului că majoritatea au răspuns afirmativ, putem deduce că profesorii depun maxim efort pentru ca fiecărui student să fie clar ce obiectiv poate fi realizat în cadrul cursului dat. Aceasta nu poate să nu fie apreciat pozitiv. 2. Profesorii respectă opiniile şi ideile studenţilor? Nu – 3 răspunsuri Da – 42 răspunsuri
100 80 60 40 20 0 % Da Nu

Concluzie: La această întrebare avem doar 3 răspunsuri negative,ceea ce demonstrează spiritul democrat pe care îl dețin lectorii universitari din cadrul facultății. 3. Vă sunt utile orele practice în cadrul procesului de învăţare? Nu – 2 răspunsuri Da – 43 răspunsuri

2

100 80 60 40 20 0 % Da Nu

Concuzie: Unul dintre indicatorii de bază care reflectă necesitatea introducerii unor ore de laborator și practice pentru ca studentul să fie motivat în aplicarea teoriei. Aici rezultatul este foarte îmbucurător,deoarece studentul conștientizează că nu este nevoie doar de multă cunoștință, dar și cum aceasta poate fi aplicată în viața, ceea ce îl va ajuta în viitor la locul de muncă. 4. Utilizează profesorii diverse metode de predare/învăţare? Nu – 19 răspunsuri Da – 26 răspunsuri
60 50 40 30 20 10 0 % Da Nu

Printre care se enumeră următoarele metode: • Creativitatea - 4 • Aplicarea practică (lucru individual) - 7 • Exerciții – 9 • Dezbateri – 14 • Scheme - 5

3

40 35 30 25 20 15 10 5 0 %

creativitate lucru individual exercitii dezbateri scheme

Concluzie: La rezultatele acestei întrebări, am avut deja răspunsuri concrete ce au reflectat tabloul metodelor interactive a profesorilor, utilizate în predare, 41% de studenți sunt siguri că profesorii nu introduc nimic nou în afară de predare pasivă prin dictare, alții 59 remarcă în mare măsură prezența orelor de dezbatere, ce este caracteristic pentru specialitatea de jurnalist, exerciții și lucru individual, acestea sunt puținele depistate de studenți. 5. Sunteţi motivaţi de către cadrul didactic? Nu – 20 răspunsuri Da – 25 răspunsuri
60 50 40 30 20 10 0 % Da Nu

Printre care se enumeră: • Literatura suplimentară - 8 • Participări extracurriculare - 2 • Lucru individual – 8 • Nota – 7 • Însuși profesorul - 2

4

30 25 20 15 10 5 0

literatura suplimentara participari extracurriculare lucru individual nota ]nsusi profesorul %

Concluzie: La această întrebare avem răspunsuri practic 50 la 50, cea ce denotă,că pentru un student este o motivare, dar pentru celălalt nu servește drept motivare. Cele mai multe procente au acumulat asemenea motivări cum ar fi lucrul individual și literatura de specialitate, nu în ultimul rând a fost menționat stilul de a fi și carizma lectorului universitar, ca drept motivare. 6. Care sunt dorinţele dumneavoastră pentru a facilita procesul de predare? • Nu sunt – 5 • Practici – 17 • Delimitarea clară a orelor – 4 • Metode avansate tehnologice – 5 • Stimularea de către profesor – 13 • Apreciere obiectiva – 1 • Ore interactive – 6
35 30 25 20 15 10 5 0 % Nu sunt practici delimitarea orelor metode informationale stimularea profesorilor apreciere obiectiva ore interactive

Concluzie: Desigur fiecare student se vrea a fi auzit, din acest motiv au oferit răspunsuri foarte variate care au fost grupate în câteva categorii. Cei mai mulți au optat pentru stimularea profesorilor pentru a mări dorința de studii. Un alt parametru a fost cel de ore practice, cu ieșiri pe teren și de
5

lucru nemijlocit la viitoarele locuri de muncă, aceata poate fi lămurit doar de specificul tineretului de a purcede cât mai repede la serviciu și la ajustarea după noile cerințe pe piața muncii. 7. Oferiţi aprecierea globală a predării în cadrul facultăţii. a. Foarte bine - 5 b. Bine - 32 c. Satisfăcător – 8 d. Slab – 0 e. Foarte slab – 0
80 70 60 50 40 30 20 10 0 %

Foarte bine Bine Satisfacator

Concluzia finală: Calificativul dat de respondenți a fost Bine, deci avem spre ce tinde, și în acelați timp nu suntem rău pregătiți față de cerințele studenților.

6