ABU BAKAR BIN MOHD HUSAIN KAUNSELOR CR 01068

“SATU PROSES PERTUKARAN MAKLUMAT DAN IDEA DI ANTARA DUA ATAU LEBIH MANUSIA UNTUK MENGHASILKAN TINDAKBALAS YANG DIHARAPKAN”
http://www.scribd.com/doc/9057978/Komunikasi-Berkesan

Sambungan…… “PENGHANTARAN MAKLUMAT DAN KEFAHAMAN DARI SESEORANG KEPADA SESEORANG YANG LAIN MELALUI CARA YANG BERKESAN” “PROSES MEMINDAHKAN IDEA/ FIKIRAN/PERASAAN DAN MAKLUMAT”

TUJUAN KOMUNIKASI

-

Untuk Memberitahu
tumpukan kandungan yang bernas dan logik, soal dasar disiplin. “Sila hantar Lapuran Prestasi kepada Pejabat Pentadbiran sebelum 20 Januari, 2006”


-

Untuk Menghibur/Mententeramkan Khalayak/Organisasi
sebelum jamuan, keramaian, ada unsur light & easy “Hadirin dijemput menikmati hidangan yang disediakan” “Keadaan masih terkawal, proses pemindahan rakyat Malaysia akan dilaksanakan sekiranya perlu”.

akibat.bersetuju/tidak bersetuju/puas hati dsbg. kempen. “Kita memang berpuas hati dengan kata sepakat yang dipersetujui. dll.”  Untuk Mempengaruhi .mengubah sikap. untuk merangsang. Untuk Mencapai Hasrat (Perundingan) . ambil tindakan – menyakinkan kelebihan. “TAK NAK ROKOK” . “Jagalah jantung anda! 50.000 rakyat Malaysia mati setiap tahun akibat serangan jantung”.

Kepentingan Komunikasi  Sekiranya komunikasi anda berkesan:     memperoleh status dalam kerjaya. senang mengurus orang lain. diberi pengiktirafan/respect. . menyebar ilmu.

isyarat. mesyuarat . gerak badan)  MESEJ  Kandungan maklumat (tersurat/tersirat) yang ingin disampaikan dan yang diterima  SALURAN  Kaedah penghantaran yang digunakan seperti memo. telefon. keinginan dan tujuan bagi menyampaikannya kepada orang lain  PENGKODAN (ENCODES)  Pengirim menukar maklumat menjadi satu siri simbol (perkataan. surat.AKTOR DAN PERLAKUAN KOMUNIKASI  PENGIRIM  Seseorang yang mempunyai maklumat. bersemuka. tulisan.

menterjemahkannya menjadi maklumat dan kemudian memahami mesej  MAKLUMBALAS  Reaksi penerima terhadap mesej yang diperolehi  GANGGUAN  Penerima tidak dapat menerima maklumat dengan jelas atau tepat sebagaimana yang disampaikan oleh penyampai. .AKTOR DAN PERLAKUAN KOMUNIKASI  PENERIMA  Orang yang ditujukan simbol oleh pengirim dan menerima simbol berkenaan  PENTERJEMAH KOD (DECODES)  Mentafsir simbol.

Halangan Menghantar Penyampai Mesej Maklumbalas Penerima .

PENGIRIM MESEJ DIHASRAT GANGGUAN PENERIMA MESEJ DITAFSIR MESEJ DI ENCODES SIMBOL DIHANTAR SALURAN KOMUNIKASI SIMBOL DITERIMA SIMBOL DI DECODES MAKLUMBALAS DIPERIKSA MAKLUMBALAS DIHANTAR .

JENIS KOMUNIKASI  SEHALA  Pengirim berkomunikasi tanpa memerlukan maklumbalas penerima  Memerlukan tindakan dilakukan terus oleh penerima  DUA HALA  Penerima memberikan maklumbalas pada pengirim  Membolehkan pengirim memperbaiki komunikasinya jika mesej yang diterima kurang tepat  Membolehkan penerima lebih yakin untuk mengambil tindakan yang betul .

TANPA MENGGUNAKAN PERKATAAN DAN MENGGUNAKAN PERKATAAN (NONVERBAL DAN VERBAL) .BENTUK-BENTUK KOMUNIKASI MENGGUNAKAN PERKATAAN (VERBAL)/LISAN TANPA MENGGUNAKAN PERKATAAN (NON-VERBAL) CAMPURAN.

• Setiap perkataan yang diucapkan hendaklah selari/sejajar dengan pergerakan anggota badan. memek muka dan gerak mata. . • Menitikberatkan kepada: – – – – Nada Suara Bahasa yang digunakan Kefasihan Sebutan Kelancaran perkataan yang digunakan.KOMUNIKASI LISAN • Satu proses Komunikasi yang melibatkan Suara.

PROSES KOMUNIKASI BUKAN LISAN • BERTULIS • BERCETAK • PENGGUNAAN ISYARAT/SYMBOL • PERGERAKAN ANGGOTA BADAN .

berdiri. memek muka PROXIMITY – jarak. angkat bahu. cara berpakaian. rendah APPEARANCE – kekemasan.KOMUNIKASI BUKAN LISAN POSTURE – cara duduk. lentok badan GESTURE – isyarat tangan. kedekatan SUARA – tinggi. mata. jenis pakaian MASA – cepat. lambat .

.

.

KOMUNIKASI KE BAWAH (Downward Communication) KOMUNIKASI KE ATAS (Upward Communication) KOMUNIKASI MENDATAR (Lateral Communication) .

Pelaku Superior menghantar mesej kepada subordinat Bentuk Autoritatif (kuasa dan autoriti) Tujuan Memberi arahan Memaklumkan peraturan Meminta maklumat Kebaikan Tugas cepat dilaksana Berkesan dalam suasana kritikal Kekurangan Rasional mungkin tidak difahami Motivasi staf mungkin terjejas .

Tindakan pembetulan Dilakukan Penambahbaikan dirancang Kekurangan Maklumat bersifat selektif Tidak digemari superior Kurang diberi perhatian .Pelaku Subordinat menghantar mesej kepada superior Bentuk Demokratik dan konsultatif (penyertaan) Tujuan Memberi maklumbalas Mengemukakan idea Menyampaikan hasrat Kebaikan Prestasi subordinat Diketahui.

Pelaku Mesej disampaikan antara bahagian/unit/ seksyen/rakan sekerja Bentuk Selari dan dua hala Kebaikan Mempercepat aliran Maklumat Meningkatkan kordinasi Tujuan Membentuk kerjasama Memupuk semangat berpasukan Kekurangan Sukar untuk dicapai Hanya berkesan jika semua pihak mendapat faedah .

Boleh saya jelaskan sesuatu? PENGURUS DAN KOMUNIKASI Silakan • Menggalakkan staf memberi idea • Bersedia mendengar • Reaksi yang positif • Memaklumkan staf perkembangan semasa dalam jabatan • Beri pujian/teguran yang wajar kepada staf • Menjelaskan rasional tindakannya • Memaklumkan pengurusan atasan mengenai sumbangan stafnya .

EGO BAHASA (SEMANTIK) TAFSIRAN SENDER SALURAN TIDAK TEPAT RECEIVER PREJUDIS & EMOSI KURANG KEMAHIRAN JARAK FIZIKAL .

HALANGAN KOMUNIKASI DI KALANGAN SUBORDINAT BIMBANG – bos marah TAKUT – bos black-list jika banyak cakap ANGGAPAN – bos yang dapat kredit PERCAYA – bos sibuk dan tiada masa PREJUDIS – bos ada ‘anak emas’ .

 MENGAMALKAN DASAR „PINTU TERBUKA‟  MENDAPATKAN MAKLUMBALAS  TELITI MAKLUMAT DARI SEMUA PIHAK  GALAKKAN SUBORDINAT BERI PENDAPAT  AKUI DAN HARGAI PANDANGAN SUBORDINAT  MENJADI PENDENGAR YANG BAIK .

3. 2. 4. 7. 5.KENAPA KITA TIDAK MENDENGAR DENGAN BAIK? 1. 6. 8. Kita fikir kita ada sesuatu yang lebih baik untuk diperkatakan Kita tidak sedar faedah mendengar Kita fikir kita tahu apa yang akan diperkatakan Terlalu banyak halangan Kita tidak suka si penyampai mahupun mesejnya Fikiran kita tertutup Kita hanya hendak dengar apa yang kita hendak dengar Kita cepat membuat kesimpulan Kita biarkan fikiran kita melayang Kita dengar hanya untuk membolehkan kita menyampuk percakapan . 10. 9.

TEKNIK MENDENGAR Memandang kepada penyampai Tanya untuk mendapat keterangan jika kurang jelas Jangan buat penyampai bercakap tergesagesa Beri perhatian rapi kepada mesej yang disampaikan Jangan ganggu penyampai Jangan tukar tajuk sewaktu penyampai mengemukakan pandangannya .

KEMAHIRAN MENDENGAR Biar orang yang bercakap habis bercakap sebelum anda menjawab Cuba hapuskan gangguan luar semasa perbualan Tumpukan perhatian kepada apa yang dikatakan oleh orang yang bercakap Angguk kepala anda sekali-sekala untuk menunjukkan anda sedang mendengar .

dua telinga dan satu mulut supaya mereka lebih banyak melihat dan mendengar daripada banyak bercakap” .“Orang yang mampu mendengar dengan tenang dan sabar ialah orang yang sering menambah maklumat.” “Setiap manusia dijadikan dengan dua mata.idea dan ilmu pengetahuan.

PETUA KOMUNIKASI BERKESAN (FORMULA 7K) 1. KEFAHAMAN Kandungan mesej hendaklah difahami selaras dengan hasrat penyampai . KEBENARAN Mesej hendaklah mempunyai kebenaran/kesahihan 3. KEPERCAYAAN Penyampai perlu memperolehi kepercayaan dari pendengar dan pendengar perlu bersikap positif 2.

mudah dan tidak mengelirukan untuk mempastikan kejelasan mesej 5.4. KEJELASAN Pilihan kata-kata dan simbol yang tepat. KEUPAYAAN Penyampai perlu memahami keupayaan pendengar untuk memahami mesej .

KESINAMBUNGAN Idea hendaklah ada kaitan dan urutan antara satu sama lain . KAEDAH Pemilihan wacana (medium) komunikasi hendaklah sesuai dengan tujuan mesej dan juga sasarannya 7.6.

mesej diterima ditafsir mengikut kehendak sendiri . bahasa. pengetahuan kemahiran • Perhatian Terhad .Faktor-faktor Mempengaruhi Keberkesanan Komunikasi • Perbezaan latarbelakang dan pengalaman .Suku bangsa. tahap pendidikan.memilih mesej yang disukai atau sesuai • Prasangka/prejudis/tanggapan awal .

mesej yang diterima akan ditafsir mengikut perasaan dan emosi .Rasa tidak selamat. marah.• Faktor situasi . kebisingan. takut • Perasaan dan emosi .

CARA KOMUNIKASI RASULULLAH SAW „Aisyah Ummul Mukminin RA menceritakan: “Rasulullah saw tidak berbicara cepat sebagaimana anda. Tetapi Baginda berbicara dengan kata2 yang jelas dan tegas. Orang duduk bersamanya akan dapat menghafal (kata-katanya)” (At Termizi) Baginda berkomunikasi: jika perlu  lebih banyak diam  bicaranya padat dengan makna dan jelas  tidak kasar dan tidak ada nada menghina  nikmat Allaah Taala dibesarkan walaupun sedikit. .

cakap malam dengar-dengar’ ‘Seperti anjing menyalak bukit’ .Peribahasa Melayu ‘Sebab pulut santan binasa. sebab mulut badan binasa’ ‘Cakap siang pandang-pandang.

PANDAI BERCAKAP. Suka menyalahkan orang lain untuk mengatasi kelemahan diri/mengaburi orang lain. Merugikan Masyarakat dan Kerajaan. SUKA BEKERJA. TAK PANDAI BEKERJA. TAK PANDAI BERCAKAP. Contoh dan Buat. Tahu dan Usaha Sendiri.4 KATEGORI MANUSIA • • PANDAI BERCAKAP. TAK SUKA BEKERJA. • • . TAK PANDAI BERCAKAP. Tidak Amanah. PANDAI BEKERJA.

Komunikasi yang berkesan akan dapat mengubah cara seseorang berfikir. Komunikasi yang berkesan perlu disampaikan dengan akhlak yang baik. . seterusnya boleh mengubah perilakunya kepada yang dikehendaki. Komunikasi yang berkesan bukan setakat untuk memberi maklumat. tetapi untuk bertindak dan berubah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful