A

SZENVEDELMES

KERTÉSZ

ILLUSZTRÁLTA JOZEF ~APEK FORDfTOTTA MAYER JUDIT

A mű eredeti clme: Záhradnfküv rok Ceskoslovenskyspisovatel, Praha, 1969

Szakmailag ellenőrizte Muraközy Tamás Szerkeszterte Lelkes Lajos

A kerttelepítésnek többféle-~módja is van. A legjobb mégis, ha az ember erre a munkára kertészt fogad. A kertész eljön, s elültet a földbe holmi pálcikákat, vesszőket, seprűket, amelyekről azt állítja, hogy juharfák, galagonyacserjék és orgonabokrok, magas törzsű és közepes törzsű gyümölcsfák és másfajta növények. Aztán nekilát a földnek, felássa, majd ledöngöli, salakból kerti utakat épít, imitt-amott bedugdos a földbe egy-két hervadt levelet, és kijelenti, hogy azok évelő növények. A jövendő gyepágyat beveti fűmaggal, s közben angol perjét, fehér tippant, ecsetpázsitot, taréjos cincort meg komócsint emleget. Azzal odább áll. Ott hagyja a kertet olyan barnán és kopáran, mint amilyen a világ teremtésének első napján lehetett, csak annyit köt az ember lelkére, hogy a földet minden áldott nap gondosan öntözze, s ha majd kisarjadt a fű, hordasson homokot az utakra. Hát jó. ••••• ••• ---.-".--- ..
". """ """ fl'

~ Madách, Könyv-és Lapkiadó n. V., Bratislava, 1971 IIIustrations © Alena Dostálová, 1971 Translation © Mayer Judit, 1971

"...,.,..

A'

r ~ '" ,.....

,.."" ,-..
~

."""- -.... ,......
• .•

.,..ft:,,. •..

;e.~.A

""

-

"'"

~
Képszerkesztő Kop6cs Tibor. Műszaki szerkesztő Král Péterné A védőborító Szab6 Árpád munkája Nyomta a Svomos! Könyvnyomda, Bratislava, könyvnyomással Szerzői ívek száma 5,63 (4,00 szöveg + 1,63 illusztráció) Kiad6i ívek száma 5,79 !o 000 példány, SÚKK 293/1-1971

r"... /"

Az ember hajlandó azt hinni, hogy a kert öntözése gyerekjáték, kivált ha van hozzá tömlő. Hamarosan kiderül, hogy a tömlő szerfelett alattomos és veszedelmes jószág, amíg valamennyire meg nem szelídítik. Összetekeredik, ugrál, felpattan, töméntelen vizet ereszt maga alá, s élvezett el dagonyázik a maga teremtette iszapos pocsolyában. A következő percben pedig ráveti magát az öntözni szándékozó emberre, s rácsavarodik a lábára. Rá kell taposni, de erre felágaskodik, s az ember dereka és nyaka köré fonódik. S miközben a szerencsétlen áldozat birkózik vele, mint valami tigriskígyóval, a szörnyeteg felfelé fordítja sárgaréz pofáját, hatalmas sugárban zúdítja a vizet az ablakokra, s eláztatj a a frissen felaggatott függönyöket. Erélyesen nyakon kell csípni, s amennyire csak lehet, kinyújtani, erre a bestia a kíntól felbőszülve nem a száján permetezi a vizet, hanem a felszállócsapból meg valahonnan a teste közepe tájáról. Első ízben okvetlenül három személy szükséges hozzá, hogy valahogyan megfékezzék, de ezek valamennyien nyakig sárosan és csuromvizesen hagyják el a küzdőteret. Maga a kert pedig egy-két helyen ugyan csupa sár meg tócsa, de másutt cserepes a szárazságtól, és szomjasan epekedik vízért. Ha az ember naponta öntöz, két hét elteltével kibújik a fű helyett a gyom. A természet egyik csodálatos titka: miért kel ki a legjobb fűmagból a legbujábban tenyésző, legbozontosabb gaz? Talán gyommagot kellene vetni, hogy takaros, szép pázsit sarjadjon belőle? Három hét elteltével a gyep ágyat sűrűn ellepi mindenféle szúrós gizgaz meg holmi kúszó vagy egy láb mélyen gyökerező istencsapása. Ha ki akarjuk tépni, elszakad mindjárt a gyökérnyaknál, vagy a gyökérrel együtt ki-

rántunk egy jókora rögöt. Ez már egyszer így van: minél semmirekellőbb bitang, annál életrevalóbb. Időközben v2J.ami titokzatos átlényegüléssel megváltozott a kerti utakra szórt salak: a világ legtapadósabb, legkenődőbb agyagos sara lett belőle. De azért csak ki kell irtani a gyomot a gyepből: gyomlálsz, kertész, gyomlálsz, s lábad nyomán a jövendő gyep kopár barna földdé válik, olyanná, amilyen az első napon volt a világ teremtésekor. Csak két-három. helyen bújik elő egy kis zöld penészféle, csak szinte leheletnyi, egészen gyér, piheszerű valami - semmi kétség, ez a fű! Lábujjhegyen járkálsz körülötte, s elhessegeted közeléből a verebeket, s míg folyvást a földre meregeted a két szemed, a köszméte- és a ribiszkebokrokon, még mielőtt felocsúdnál, kihajtottak az első levelek. Hiába, a tavaszt nem lehet szemmel tartani. Kezded más szemmel nézni a dolgokat: ha esik, a kertet öntözi az eső, mondod. Süt a nap? Nem csak úgy süt ám, hanem. a kertedre süt. S ha leszállt az éj, annak örülsz, hogy a kerted pihen. S egy nap majd arra ébredsz, hogy a kert zöld színben pompázik, a magasra nőtt füvön ragyognak a harmatcseppek, a rózsafák sűrű koronájából barnásvörösen kandikálnak ki a bimbók, a fák megöregedtek, terebélyesek és árnyasak lettek, dús lombkoronájuk hűvösében korhadás illata érzik. Már nem gondolsz vissza azokra a napokra, amikor a kert egy darab silány, kopár, barna föld volt, nem gondolsz az első gyep bátortalanul sarjadó pihéire, az első gyatra rügyfakadásra, annak az akkor csupa föld kertnek, amely most már valóban kert, hajdani szegényes és megindító szépségére. i' Jó, jó, de most öntözzünk, gyomláljunk, és szedjük ki a földből a követ.

meglett korra van szükség ahhoz. Senki azt ne higgye.Jövök már . nem is hajtásból. hogy az enyém ne legyen szebb! E kezdeti tünetek után a kertész mind mélyebbre süllyed ebbe a hirtelen fellángolt. A fiatal ember pedig ahelyett. s úgy képzeljük. Néha meg a szomszédokfertőzik meg az embert kertészséggel. hogy majd munka után kijárunk a kertbe. nyesnek. hanem a tapasztalatok. és szüntelenül átrendezgetik. vagy másféle rögeszme szállja meg. .. s mérgezést vagy gyulladást okozott? Röviden: az emberből lelkes kertész válik. gyönyörködünk a virágokban. átesoportosítják a növényeket. vagy a leányoknak ajándékoz. s arra ösztökéli. gyerekek . Sekkor egy kis horzsoláson át. lányok után futkos.szól hátra a válla . hogy a virág olyan valami. mert nem volt szabad az ágyásokra lépnem és éretlen gyümölcsöt szednem. mint minden. Gyerekkoromban ellenséges. az elszáradt levelektől. esetleg esküdt georgínatermesztő lesz. . kielégíti becsvágyát. mivelhogy az még éretlen volt. gyomlálnak. amibe egy komoly ember belefog. Ilyenformán lehetett ez Ádámmal is az édenkertben: tilos volt az ágyásokon taposnia.zonyok alakítják ki. hogy az emberből amatőr kertész lehessen. dugványoznak. Látom például. és mindörökre éretlen marad a Tudás Fájának gyümölcse. . kötöznek. És egyáltalán teljesen destruktívan viselkedik. Fogva marad a róka. No most még elmondom. De egy napon magunk ültetünk el egy növényt. gumóból. s az addig beszámítható. miről ismerni meg az igazi kertészt. vagy az ég tudja. tetvektől és lisztharmattól. amit kapálnak.'. Azóta is éretlen. amelyekben semmi érdeme. s emiatt kiűzetett a Paradicsomból. tán egy csipetnyi föld került a testbe. Ifjúsága virágjában azt hiszi az ember. tisztogatnak a gombáktóI. átültetnek. Feltámad benne a gyűjtőszenvedély.Nézzen el egyszer hozzám . hogy úgy mondjam. hagymából. s azt mondom magamban: A kutyfáját! Miért ne viríthatna nálam is? Még csak az kéne. levéldugványból fejlődik. Csillapíthatatlan szenvedély az is. habzsolja az élet gyümölcseit.akárcsak mi. ha csak a fél lába szorult is a csapdába. trágyáz nak. Velem is így esett: egy kövirózsá t ültettem el.mondja -. ami áttelel. hogy szinte ábécérendben . Rendszerint hivatásos kertész re bízzuk a művelést. Ismét mások a művészszenvedély áldozatául esnek.szakított az éretlen gyümölcsből. az évelő virágok közt motoz. Bizonyos érettségre. .A számos közkeletű elképzelés ellenére a kertész nem magról terem. komponálják aszineket. ami a kertjükben él és tenyészik. meditatív tevékenység. Csakhogy Ádám . s ott találja a házigazdát valahol a kertben.Az ember elmegy. és nem téphetett gyümölcsöt a Tudás Fájáról. sőt némileg kárörvendő érzések fűztek apám kertjéhez. és hallgatjuk a madarak csicsergését. ezen kívül kert is kell hozzá. milyen szépen virít a szomszédban aszurokszegfű. változtatják. hogy menne felásni a kerti ágyásokat. hogyan. szeretném megmutatni a kertemet. Később kifejlődik benne a szenvedélyes specialista. hogy az igazi kertészkedés bukolikus. öntöznek. az a virág.az Achilleától kezdve a zsályáig mindent ültessen. józan ítéletű emberből fanatikus rózsakertész. és valami alkotó nyugtalanságtól űzve mindent összevissza cserélgetnek. a környezet és a -természeti vi. alakitják a kertjüket. de csak a hátsó része látszik. Persze. Nem tudja igazán felfogni. amit a gomblyukában hord. további sikerektől táplált és további kudarcok fűtötte szenvedélybe. hogy kedvére tegyen.

No. .. és tán még arra is képesek . oda kell kötöznöm ezt a Delphiniumot. Az időjárás állandóan rakoncátIankodik. de még inkább aggodalmaskodik. azt az Erodiumot szeretné látni. ezer okuk van az időjárást szidni. a Campanula wilsonaet akartam megmutatni. Az időjárással olyan furán áll a dolog. Az a legszebb harangvirág.. amit akart.a mennykő üssön beléjük -.. Azoknak. vagy hússzal alatta marad. ni. csak még elü1tetem ezt itt. azt a harangvirágot.Teringettét. itt nem porhanyítottam meg a talajt! . Ha nincs hó. akiknek egyébként semmi közük hozzá. . Hát még a kertésznek! Kevés hó esett? Teljes joggal dohog. mert januárban a kertész főként az időjárással bajlódik. akkor a hirtelen nekivaduló bolond szeleket átkozza. összemaszatolja a látogató kezét. menjünk el hát hozzá. mutatok egy Dianthus musalaet. olvadás jön. Máris . A hőmérséklet soha nem egyezik a százéves átlaggal: vagy öt fokkal alatta. és lehajol az ágyás fölé.. az ám! Az ördögbe is.E 1 kell jön n i e hozzám. Ha januárban netán kisüt a nap.Mikor ezzel is elkészült.dünnyőgi -. bánatosan gondol a rododendronokra. Pedig nem is olyan nehéz a kertész kedvére tenni: megelégszik ő azzal. nézzük meg. . Ezeknek . egyszóval feláll. Negyedóra múltán ismét felegyenesedik.nyugtat juk meg nyájasan. így szól a kertész: . százhuszonhét milliméter vastag a hóréteg (de . ha nincs eső. a pusztító száraz fagyok miatt siránkozik. akkor biztosan túlon túl sok a nedvesség.Jöjjön. . hogy súlya alatt letörnek a fenyők gyönge ágai. ugye? De biztosan ám! Jól van. észbe kap: . . ha egész január folyamán nulla egész kilenc tized fok a hőmérséklet a fagypont alatt. de . egy Pemet rózsatövem virágzik. Bizonyára így igaz. Mindig van vele valami baj. itt nincs elég helye szegénynek. Mikor újra találkoznak. a kertész a fejét fogja: a fás szárúakban idő előtt megindul a nedvkeringés ! Ha esik.Sose zavartassa magát . vagy öt fokkal fölötte van.szakítja magát félbe. jöjjön. Egy idő múlva nyilván már elültette. ha nincs túlságos szára4ság. hol az egyik. hogy kigyomláljon néhány szál füvet. amit . hogy az sehová nem elég. túloz.fölött -. nézzen csak körül. kicsi ugyan a kert. hol a masik végletbe esik.S a látogató lábujjhegyen eloson. hogyan telik az efféle megszállottak esztendeje. hát olyat még nem látott! Eljön. az alpesi növényeiért reszket. s legott elkezdi túmi a földet.Igaz is _ szólal meg -. az a gyalázatos szokásuk. A csapadék vagy tíz milliméterrel meghaladja a normálisat. ön ugye. hogy derékba törjenek egy-két csemetefát. ejnye. egy pillanat . A kertész januárban sem tétIenkedhet mondják a kertészeti kézikönyvek. Sok a hó? Attól tart. otthagyván a kertészt hátsó felével felfelé az évelő virágai közt.mondja. csak még átrakom ezt az Astert. és vendégszeretettől sugárzó arccal szól: . hogy elhordják a fenyőgallyat meg a kert egyéb takaró anyagát.

Vagy valaki cikket ir az újságba. amivel kifoghatunk az időjáráson. de ha mégis. a saját kabátjába öltöztetné a magyalbokrot. A föld csontkeménnyé válik. amikor beállnak a száraz fagyok. vacogva dideregnek. a vesszők- be. akkor legfölJebb enyhe nyugati szelek járnak . tűzeső. hogy sízni megy a hegyekbe. amelyekbe a növény ősszel belerejtette minden kincsét. hogy a gyökerek megfagynak a dermedt. hogy segít vele. De hát épp itt a bökkenő: miránk. szél egyáltalán nem fúj. Van néhány -ravasz módszer. rendszerint felmelegszik az idő. senki tőlünk meg nem kérdi. kertészekre a kutya se hallgat.porhanyós és lehetőleg friss legyen a hó!). gallyakba mélyen belemar a jéghideg száraz szél. hogy a legmelegebb holmimba öltözöm. napról napra. ha néhány jó barát megbeszéli. kőkemény földben. És a többi? Kedves pontusi azáleám. már csak a harisnyám marad. téged. éjszakáról éjszakára egyre mélyebben járja át a fagy.így aztán minden a legnagyobb rendben lesz. és az égbolt fel?ős. Például amint elhatározom. halott. neked az ingemet is odaadom. érd be vele. akalapommal takarlak be. hogy s mint lenne jó. szépecske. s abban . a borókára meg ráhúzná a nadrágját. Ugyancsak beáll az olvadás. Ha tudná. s elérhetjük a változását. Olyan is aztán ez a világ! A kertész akkor a legboldogtalanabb. számodra. és a rügyek. A kertész arra gondol. szépen kérlek.

így hát a kertész mindjárt Ami a januári vegetációt illeti. hogy mihelyt a cikket kiszedték a nyomdában. mert a gazdagok ablakai általában jobban zárnak. Tehát: "a kertész januárban sem tétlenkedhet" . Néha olyanok a jégvirágok. hogy az újság tele van hazugsággal és ámítással. mint a gazdagét. Egészen biztosra vehető. de igazi viráguk nincsen. Botanikailag a jégvirágokat az jellemzi. azon az oldalon. a szamárkenyér.nyilván vigasztalásul . fogvacogta tás és holmi fohászkodások nincsenek az időjárásra semmiféle hatással. mint a páfrány vagy a pálma levele. Azonkívül az is szükséges. Inkább a szegényember ablakát díszítik. s a hőmérő nulla fölött nyolc fokot mutat. átkozódás. fogas. amerről a szél fúj. Elszaporodásuk feltétele. . Ezzel szemben a ká· romkodás. a zellerlevélhez. amint . az aszat. legismertebbek belőle az 'úgynevezett jégvirágok. hasogatott vagy kacúros levelű növény. a hidegtől kicsípett pirospozsgás arcokról. mert a fagy megporhanyítja. szárnyasan szeldelt. a közönséges bogáncs. hogy valójában nem virágok. szirmok. Hasonlitanak az endívia salátához. perlekedés. siránkozás. Umbelliferae és egyebek családjába tartozó különféle bogáncsokhoz. a mácsonya. ott teremnek aztán a jégvirágok. úgyhogy az emberek akkor olvassák . Acanthaceae.a kertészeti kézikönyvek állítják. akkor az ablaküvegen egy árva fenyőgallyat sem lehet kinevel ni. az ördögszekér. a medveköröm. a korcsolyapályák táncos forgatagáról és hasonló jelenségekről számol be. vagyis akánt és még jó néhány más. a petrezselyemhez. hogy az ablak egy helyen tökéletlenül záródjék. tüskés. Dipsaceae. mert ha a levegő teljesen száraz. hagyjanak hát neki békét az újságokkal. nemhogy virágokat. továbbá a Cynarocephalae. Elsősorban úgymond a talajt lehet művelni. Az olvasó persze azt mondja. a pórsáfrány.a kegyetlen fagyról. máskor mint a borókaág. Összehasonlitásukra az alábbi fajok alkalmasak: a szamárbogáncs. hogy a szoba levegője legalább valamennyire párás legyen. tenyeresen karéj os. ' amikor már langyos eső csordogál. Carduaceae. a bábakalács. rögtön beáll az olvadás. hanem csak levelek.

. s legalább annyit elér... érett marhatrágyából és egy kevés homokból. Az egyetlen célravezető mód az volna. . v~gy ho~ valami érdeme volna benne.. a lugas javítására. lazítani a talajt." Remek! Csakhogy a pincében koksz meg szén van! Az asszonynépség mindenhova odatelepszik a maga ostoba háztartási szükségleteivel! De talán a hálószobában akadna hely egy takaros kis kupac humusz számára . mlcs~da ' h o~w ho'nap is ez aJ'anuár! Csak már februar lenne . " Hát én szívesen ügyelnék. hogy már nyiladozik a föld. de hát ez nagyon lassú eljárás. hogy a kertész sejtené.." Csak hát volna hol.újév napján kivonul a kertjébe.. Ásóval rugaszkodik neki. Csákányt ragad. hogy megművelje a földet. "A pincében száraz helyen készíts virágcserépbe való földet gondosan elkevert lombföldből. ha vésővel és kalapáccsal dolgozná meg a földet. várunk! Magasságos é~. Kapával próbálkozik. bizonyosan ketté töri a kapanyelet. de hát történetesen nincs sem pergalám. sem lugasom. S közben anélkül. hogy megművelje a földet." Nagyon helyes. így hát: várunk. csakhogy a kertésznek általában nincs dinamit ja. noVényh'aza m' . sőt már akár márciusb~n IS. de ha egyszer nincs . De a kertész sugárzó arccal állítja. Persze hogy. s az ember hamar beleun. . megjön az olvadás is! A kertész kivonul kertjébe. s hosszas erőlködés után sikerül az ásót beletörnie a gyémántkemény földbe. talán a padláson vagy az előszobában? "Ügyeljünk főként a növényház hőmérsékletére. Mit tehetünk hát? Bízzuk a dolgot az olvadásra. komposztból. kibújtak a földboi az elso hóvirágok. mert a felszínén megereszkedett talaj mind a cipőjére tapadt. s ha elég kitartó. mint hogy "előkészítő munkákat végez a következő idényre" . Ezekkel a kertészeti kézikönyvekkel igazán nem sokra megy az ember. .] anuárban is lehet gyep téglát lerakni. Addig nem tehet egyebet.. . hogy kifordítja a földből az ősszel elültetett tulipánhagymákat. "Használjuk ki a telet a pergola. Lám. Talán dinamittal is lehetne porhanyítani. kb? Hát lehet februárban valamit kezdem ~ ert en. Percek múlva haza is viheti.

. Jól van. vagy a trágyát kell-e három évig érlelni). Mindezt gondosan elkeverjük (a kertészeti szakkönyvek nem mondják meg. v . a cs tany. kövér köldökfű. s mikor ezt a titokzatos földet beleszórjuk a virágcserepekbe (amelyeket előzőleg jól kiáztattunk három évig napon állott vízben. amelyik a tubákhoz ha- sonlít. . amikor a hajtás már elképesztő hosszúságúra nyúlt. szem előtt tartva vagy száz homlokegyenest ellenkező utasítást. ki fojtva hajol a cserepei fölé. a~orák.lenik' egy penész csomócska. ez az. hogy itt van. egy csipetnyi friss vakondtúrást. és mmdegYIk csodálatos. épp azon egyszerű oknál fogva.amit viszont más szerzők éppenséggel nem helyeselnek). az élet bonyolult. lélegzet-vIssza. bolyhos. mint a napsugarban tancolo ~orsze~. sletakartuk üveglappal? Eltakartuk a napfény elől az ablakot. mert azt mondják. rriintha csak húznák. és ismét mások fényes. Elvetettük a magot? Beállítottuk langyos vízbe a virágcserepeket. mások ezt ellenzik. hároméves melegágyi földet s talán még egy kis aranypáfrányból lett humuszt. tüskés. feketésbarna labatlan . a harmadIk ékony mint a tű. s mmt a szeme fényét óvja az első palántáját. A második napon a titokzatos föld felszínén megJe. és az aljukra kifőzött cserépdarabot meg egy darabka faszenet teszünk . hogy újholdkor-e vagy holdtöltekor. aztán egy marék rögöt akasztott szűzleány sírjáról. amelyik olyan. aki azt mondja. megint mások kizárólag a tőzeget vagy csakis a fűrészport. száraz bogánc~ bújik elő. Ebből a bóbitás szörnyetegből alacsony növésű. ~ogy a szo. bolháknak látszanak. Vannak szárnyas. Tanúsíthatom. Ismét mások a tiszta folyami homokot ajánlgatják. ~ ereJtékben fürödve kabát mellény nélkül. és jól bezá:tu~. Mit tehetek? Egyszerűen hihetetlen! Na jó. Akadnak. hogy a tehén legyen-e hároméves. de mások óva intenek ettől. ó ' csupasz és szőrös magvak. szent Fülöp vagy szent Jakab éjszakáján).Van. hogy állítólag vasat tartalmaz. akad. aggodalom fogja el a palántane- . tudniillik a várakozás. és pirinyók. mint a halvány. hároméves tehéntrágyát (csak biztosan tudnám. mmt ~z érme. akik egy kis sárga homokot javasolnak. hozzáláthatunk a dolog lényegéhez. A· palántanevelő örvendezIk: ez az élet első jele! Harmadnap előbújik egy hosszú fehér cérnaszál. . ócska vályogtégla porrá zú·zott törmelékét. A negyedik napon. hogy minden faj más. a másik gömbölydeden duzzadt. . ~mt. Mit kell a földhöz keverni? Márványport (de honnan szedjem?). s nő . sőt varázslattal egybekötött szertartás. Némelyik mag lapos. most kezdődik minden palántanevelő nag~nagy. A palántanevelő csaknem . amabból a pirinyó sárgás serkéből pedIg hatalmas. nem gYOZI kivárni a reggelt. Ami a magvakat illeti: van. . elbai homokot (semmiképpen sem moldvait). Az első nap: nem mutatkozik semmi. A palántanev:l~ éjjel álmatlanul hánykolódik az ágyán. hogy faszenet kell hozzá keverni. abban vas van. hangosan ujjong. bában előálljon a negyvenfokos melegagYI homerséklet. l~nszínű serke . Egyszóval a kerti magvak talajának előkészítése igen-igen titokzatos dolog. s szinte a tekintetével húzza a csírahajtásokat a földből. mármint a magvak elvetéséhez. lázas tevékenysége. szóval amikor mindezt elvégeztük. ami persze eléggé megnehezíti ezt a szertartást.

és megjelenik az első csírahajtás. ez a koraszülött szökőhónap egy cseppet sem megbízható. Képzeljük csak el. Ez a legrövidebb hónap. Az a bizonyos hosszú. hogy főként az időjárással foglalatoskodik. a február veszedelmes időszak : a kertészt száraz faggyal.. s közben a fején hordozza az anyját! Ez a természet csodája. úgy a nyolcadik napon. Hamarosan kiderül.. azt még nem mondom meg. . hogy a növény a magból lefelé nő. egyre merészebb lendülettel. köpcösen vagy véznán. ami elsőnek nő ki a virágcserépből. ott még nem tartunk. hogy az aggodalom nem alaptalan. úgy emelve fején a magot. Nos hát. Mindig azt hittem. nedvességgel. mennyi változata van. vékony valami. szárazsággal. hogy a gyermek nő. s e közt a két levél közt látszik valami . minden kis növényen más.. Kijelentem. Csaknem minden növény a maggal nő felfele. mint képzeljük. növekszik. vagy felfelé. S erre az atIétamutatványra csaknem minden csíra képes. de néha még későbben. vagy lerázza. ____ --o ------. Mert ha nem tudnák. mint a burgonyaszár. hogy hátha nem is hajtás az. szelekkel fenyegeti. napsütéssel. mint a gyökér. vagyis hát csak azt. mindig gyom. s felül két kis mulatságos levele van. mint egy süveget. Ez a vakarcs a hónapok sorában. Csak két kis levél egy halavány száron.velőt. Ez már alighanem a természet törvénye. S akkor ott áll csupaszon. hanem gyom. egy rejtélyes óvatIan pillanatban (mert azt még soha senki meg nem leste) egyszerre csak szép csendesen megnyílik a' föld. Hogy mi.. semmit. gyámoltalanul. de az valami csodálatos. s szeszélyekben. nevezetesen annyiban. Emeli a magot. hogy az élet jóval bonyolultabb. hogy ez nem így van. Februárban a kertész folytatja a januári munkákat. alattomosságban túltesz vala- . míg aztán egy napon csak úgy elengedi. Mit is akartam mondani? Tudom már.

mennyi hónapon. éjjel meg elperzseli őket. szavakkal kezdodIk. és csodálatosan szép zöld levelekből egy kis pamacsot növesztenek. miért kell szökőévben azt az egy napot éppen ehhez a szeszélyes. egy szép napon felrepednek (még soha senkinek nem sikerült kilesnie ezt a pillanatot). A jó ég tudja. amelyek után a kertész áhítozik. Ez a tavasz első jele. zömök csúcsa előbújik a fű közül. nyavalyás. A tavasznak igazi első jelei. thea . másodszor az első lepke rendszerint a tavalyról visszamaradt utolsó. ezek megjelenésével csak az újságok szerint kezdődik a tavasz. kertészekkel? További idénymunka februárban. Ezek a következők: 1.. A kertész ugyan fejből tudja már az egészet (mint a~o?y az Iliász a Ménin aeide. hogy harminckét napból álljon. alamuszi.jó lesz vele vigyázni! Napközben előcsalogatja a fák. . amelyek duzzadó. úgy ám. cserjék rügyeit. torzszülött hónaphoz toldani! Szökőévben a gyönyörű májust illenék egy nappal meghoszszabbítani. Micsoda méltánytalan eljárás ez velünk. a kertészeti árjegyzékek. satnya. A krókuszok. egyik kezével cirógat. hogy keressük a tavasz első jeleit. a másikkal borsot tör az orrunk alá.. Először is a kertész -egyáltalán nem lelkesedik holmi bogarakért. sokkal csalhatatlanabbak. A kertész nem sokat ad az első bogárra vagy pillangóra. Továbbá: 2. amelyeket a postás hoz.

érett marhatrágyát. és maga is kiballag ásóval-kapával a kertbe. rafiával. azaz talajforgatás. hogya talajjavításnak százféle eszköze van. állott trágyalevet. ásás. Vannak persze pillanatok. amint imbolyognak a nyirkos szélben. sem a győzelmi pálma. foszfátos. Mihelyt ásóval. lótrágyát. gyümölcsfakátránnyal és mindenféle műtrágyával felszerelve kivonulnak a kertbe. de még nincsen zöld hajtás. A tavasz további hírnöke a hóvirág. kavarná. Aconitum. szarulisztet. kapával. őrölt csontot. halastavi iszapot. lehullott vakolatot. Tudni kell. a tapasztalt kertész már tudja. trágyákkal. Acanthus. talajporhanyító áldást. hangaföldet. Achillea. esetleg túlságosan savanyú vagy igen száraz. hogy a kertész szeretne foglalkozni mindezekkel a nemesítő anyagokkal. sem a dicsőség borostyánja nem lehet szebb. mint a halványzöld száron csüngő finom fehér kis szirmok.t:eget. megülepedett gyepszintföldet.••••• . s mondhatom. hogy közeledik a tavasz. korhadt tő. s már ott is a növény. egyszóval szenvedélyes vágy fogja el. 4. s közben kemény lelki tusát vív: mit is rendeljen még? 3. kötött vagy éppenséggel nagyon is homokos. A szomszédok szintén a tavasz csalhatatlan hírnökei. mint az egyszeregyet). faszenet. hogy javítsa a talajt. Adonis stb. " I - ""c: . adalékokkal. hogy az ember otthon a háznál tartson galamb trágyát. nem is beszélve a vagy húszféle nitrogénes. szavakkal kezdődnek. rigolozás. no meg a talajlazítás és -keverés ideje érkezett el. Közben a kertész rájön. mórföldet. magnéziumos és más műtrágyáról. Először apró halványzöld dárdák állnak ki a földből. mégis figyelmesen átböngészi az Acaenától a Wahlenbergiáig vagy a Yuccáig. --op. de a boldogtalan kertész rendszerint egyikhez sem jut hozzá. sem a Tudás Fája. folyami homokot. s a kerítésen át közöljék egymással az örvendetes újságqt. fahamut.. bükkfalombot. hogy a szomszédok is megtudják. ezt minden kertész úgy fújja. fatönkkorhadékot s más egyéb tápláló. Adenophora. Városon ugyanis egy kissé körülményes. Néha már február elején kihajt.ezek az árjegyzékek az Acaena. Ilyenkor még csak a trágyázás. hogy a földje túlságosan nehéz. közeledik a tavasz. a föld még csak kopár. szívesen komposztálná. Nyiladozik a föld. várakozó anyag. meszet. erdei humuszt. aztán ezek két kövér sziklevélre hasadnak. tőzegmohát. ollóval. elmállott vakondtúrást. Acantholimon. Felhúzza az ócska nadrágját.

és ami nem jó neki. A gyáva szemérem megakadályozza a kertészt abban. beolthatjuk a földet baktériumokkal. inkább azon mesterkednék. művelhetjük fehér köpenyben. Most. ami eszünkbe jut. akik madárdalt hallgatva virágillatot termesztenek. kinyíltak a Hamamelis sárga csillagai. Ezt mind megtehetjük. el is felejtene gyümölcsöt szakítani aJó és Gonosz Tudásának Fájáról. mindenféle sót. amint ott terpeszkedik a parasztudvarban . mondván: Ist~nemre. A komposztrakásban állít magának emlékművet. Mi. k~rtészek. ahogy ott áll a parasztporta udvarán!. Ezernyi apró lüktetésselárad a talajból az élet. S ha gondosan körülnézünk (lélegzet-visszafojtva persze!). hogyan csenhetne . mármint a kertet. barna. legalább felsóhajt. sajnos azonban akkor nem maradn~ a kertjében hely a növényeknek. mindenféle porok kaphatók bádogdobozban. de ha úgy elképzeljük azt a szép. rájövök. kivonatot. de ahányszor meglát a kövezeten egy takaros rakás ganéjt. elégeti az ebédről maradt csontot. amit a lovak elhullattak. salakot. henyélő mihasznáknak. költői lelkületű embereknek tartottam . Az édenkertbe lépve mámorosan szippantana egyet a levegőből. De virítanak már a hóvirágok. kikotorja a mosogatóból az edénysikáló homokot.. ez aztán a humusz! Úgy hiszem.. az utcán botra szúrja a szép kövér lócitromot.. addig a kertészeket különlegesen finom. zsíros trágyadombot.forgatná valamennyit. gyűjti a lenyírt körmét. csaknem mindenütt és mindenen bimbót. tudom. ami fölötte van. Egyáltalán kétféle anyag van a világon: ami jó a földnek. s a hunyoron kövéren duzzadnak a bimbók. mert a felsoroltak mind talajlazító. s mindazt a látványt. növénytápláló anyagok. hogy az igazi kertész nem virágot nevel. mint egy egyetemi tanársegéd vagy gyógyszertári laboráns. ahogy tudja: összeszedi otthon a tojáshéjat. most már meg nem állunk. indulunk az új virágzás elé. hanem a talajt. a földet ápolja. hogy összegyűjtse az utcán. És ha az ember úgy elképzel egy jókora trágyadombot. lisztet. rügyet találunk. hogy micsoda lelketlen pazarlás folyik az istenáldásával. Tudom. A földbe merülve él. kisepri a kéményből a kormot. Ezért hát legalább úgy javítja a talajt. Amíg csak távoli és felületes szemlélőként néztem a kész művet. hogy közelebbről szemlélem a dolgaikat. Beássa magát a földbe. meIeget fejlesztő. s mindezt gondosan bedolgozza kertje földjébe.. átengedi nekünk. megvehetünk mindent.

hol vagy? . gyepszintföldet. ritkán haladja meg az egy métert. simítás és bakhátalás műveletéből. egyengetés. guanót. s mindjárt elkezdene a földdel bajlódni. sőt felhúzhatja a vállához is.akár a legelésző kanca! Egyáltalán nem az az ember. bizonyára gerinctelen lénnyé fejlődik. alkalmas a pipa elhelyezésére. térdelhet vele. éppen ellenkezőleg: félbehajtja a testét. aki sokért nem adná. forgatás. a kertészeti földbe ganéjt. Lám. többféleképpen használható: guggolhat. Az ujjak jók ültetőfa helyett kis gödrök mélyítéséhez. hogy a kertész "felső vége" rendszerint az ülepe.szólítaná a Teremtő. másfelől mindenféle adalékanyagok használatából áll. hogy időnként kiegyenesítse. keze-lába szétterpesztve.vetn é oda a kertész félvállról-. Ha a kertészember a világ kezdete óta természetes kiválasztással jött volna létre. Ha jól megjegyeztem. most nem érek rá. azt sem tudván. minthogy száj is van rajta. a tenyerével elmorzsolhatja a rögöket.Mindjárt . s minden módon kurtítja a termetét. porhanyítás. hogya J ó és Gonosz Tudásának Fája körül a föld nincsen szépen kitányérozva.S tovább munkálkodnék a fák tányérozásán. gereblyézés. Vagy észrevenné. trágyát./ f " ' I el a Teremtőtől legalább egy talicskára való paradicsomi földet. lombföldet. mondván: juj. a gerinc marad merev! Mert a kertész hiába próbálja kellőképpen meghajlítani.-O . mi csüng a feje fölött. De a hát. . vagy megfelellapogatónak is. amelynek elkészítése bonyolultabb a kertészeti föld elkészítésénél. . magassága. a földi gilisztának nincsen gerince! Sajátos jelenség. de fáj a hátam! Ami a lábát illeti.Ádám. maga alá igazíthatja. Mert mire való a kertész gerince? Csak arra. termő feltalajt. guggol. A talajművelés egyfelől az ásás. . amint látjuk is. feje valahol a két térde közt . ha csak egyarasznyival magasabb lehetne. A fej. Nincs az a puding. . kapálás.

A gyöngyvirág. pipamocskot. meszet. a következő percben már a salátapalánták fölött görnyedeznek. és szerelmesen csiklandozza a gyökerek finom szálú gubancát. Most a szamóca körül borzolgatják a talajfelszínt. bájos-gyengéden bontakoznak a zsenge szirmok. tőzeget. a rózsa meg efféle úgyszólván csak a dilettánsoknak való.homokot. hamut. Már duzzadnak a cseresznyefa rügyei. A kertészből holta után nem virágillattóI mámoros pillangó. hogy "Kiskertemben kinyílott a gyöngyvirág . hogya talaj még egy kis meszet kíván. a kertész nem olyan ember. döglött macskát és még sok más anyagot tesznek. hátsó felüket a bűbájos kék ég felé . A kertészkedés hovatovább tudományos tevékenységgé fajul. Ma már a szép lány nem énekelhetné csak úgy bolondjában. foszfátokat.. a kertész öröme-boldogsága mélyebben.emelve. Ujjaik közt elmorzsolnak egy-egy meleg rögöt. orruk szinte a földet túrja. Alig teszik le a kanalat. madárürüléket. salétromot. kötött. gyermek tápszert. aztán közelebb dugnak a gyökerekhez egy darabka kincset érő tavalyi érett trágyát. "fűszerezik". aki rózsát szagolgat. " Inkább arról kellene dalolnia. szaruanyagot. gyufaszálat. kainitot. akit az a kényszerképzet üldöz. hanem olyan. a feketerigók bolondul . és párzanak az ég madarai. görnyedő hátuk felett járja a nap a maga útját. vagy hogy a talaj nehéz. felhők úsznak a kék égbolton. és több homok kellene beléje. szalmát. Ezt a sok mindent szüntelenül kavarjá:k. a föld méhében gyökerezik. nitrogéndús és gyökér átszőtte gyönyörében dúskáló giliszta lesz. sört. komposztot. forgatják. Bizony. egy kicsit arrább kitépik a gyomot. hanem a termőföld minden titokzatos. már az ágyások közt motoszkálnak.. Tavasszal a kertészeket ellenállhatatlan csábítás vonzza a kertjükbe. emitt meg felszednek egypár követ. hogy a kiskert ben rövidre szecskázott szalmával gondosan elkevert salétromot és bükkfahamut szórt el. Thomas-salakot. vizet. így élvezik a tavaszt.

áttűzdelni. minden levél buja zöld. kötözni. s irányítja a vízsugarat a tömlő szájából. szinte fenségesen. de nem a fakadó rügyektől habosan fehérlő cseresznyefára. amikor a kertet az öntözés szentségében részesíti. egyszóval szeretne tavaszi vidáman. s akkor az igazi kertész felegyenesedik. b) mit tesz a valóságban. kertész módra élni. a) Hogy buzgón. szilajon. nem a pirosló ribiszkebokorra gondol. A víz ezüstösen csillogó zuhataga suhog a levegőben. rigolozni. trágyázni. mohón oltani a szomját. tisztogatni. és teljes magasságában mutatkozzék: délutáni óra ez . ujjongva ünnepelni a nyíló hóvirágot. fogorvoshoz kénytelen járni. magasztalni a napot és az égi harmatot. egyengetni. a porhanyós földből párásnedves illat árad. dugványozni. metszeni. kérgesre-hólyagosra törni a tenyerét a szerszám nyelével. mert a talaj még mindig vagy már megint fagyos. mint ketrecbe zárt oroszlán. így. akkor elsősorban is gondosan meg kell külö~böztetnünk két dolgot: a) mi a dolga a kertésznek. szeretne ásni. az magától értetődik. látogatóba érkezik hozzá a nénikéje. ültetni. az ásóval aludni térni. Szeretné tapogatni a kemény rügye ket. hajnalban· kelni a pacsirtával. és elmélázva mondja: Összel ezt itt jól megtrágyázom. az ujjával kikapargatni a földből a hajtásokat. s keverek hozzá egy kis homokot. magot vetni. Amikor a kertet újra belepi a hó. S alkonyatkor szerfelett elégedetten mondja: Ma aztán eleget dolgoztam ! Ha a valóságnak és az ősi tapasztalatoknak megfelelően óhajtjuk leírni a kertész márciusát. öntözni. műtrágyázni. odahaza tombol. megropogtat ja a derekát. verebeket és feketerigókat hessegetni. náthásan gubbaszt a kandalló mellett.rikoltoznak. hogy az ember megenné. dédunokája vagy az ördög öreganyja. szorgosan tevékenykedni akar. lazítani a talajt. suttogja boldogan a kertész. b) Ehelyett viszont csak szitkozódik. szeretné forgatni. Olyankor egyenesen áll. gyomlálni. farkasétvággyal enni. Szeretné szagolgatni a földet. és mi mindent szeretne elvégezni. permetezni. De aztán eljön az ideje. szeretne gereblyézni. szeretne. s úgy fénylik a boldog örömtől. Szeretné elhord ani a fenyőgallyat és kitakarni a növényeket. megropogtatni a derekát. letörölni a verejtékét. szaporítani. mivelhogy nem tehet többet. Egyik napja a másik után megy veszendőbe. tárgyalása van a bíróságon. hogy a kertész kihúzza magát. hanem a barna rögre. mára elég is lesz. mert mintha csak megbabonázták . kapálni.

és kevésbé átkozza a havas esőt.volna . Mert hát mi. Kedveli az ilyenforma képletes kifejezéseket. honnan fúj a szél. kertész eknek. a "zord északi szél". Bizony. puskával vagy alabárddal támadhatna a télre. sőt jómaga még ezeknél is költőibb kifejezésekkel él. és bősz csatakiáltással vonulna harcba. mint a "kegyetlen hideg". és szerfölött megalázónak érzi. Nekünk. mondván. mint az orvul támadó. hogy minden áldott este lesi a rádiónál a Meteorológiai Intézet hadihelyzet-jelentését. a "pusztító fagy" s a hasonló költői szitkokat. kissé elkoptatott frázisokat. Mi hiszünk Jégtörő Má- . fegyvert ragadna. ilyenkor készítjük elő a kertet a tavasz érkeztére" . hogy ebben a harcban semmiKéppen sem nyújthat segítséget a zsarnok tél .\ ( \ ~ \ I " leveréséhez és eltiprásához. Ha kapával vagy ásóval. és ádázul szidja a Skandinávia fölötti magas légnyomású területet vagy az Izland fölött kavargó alacsony nyomás okozta légköri zavarokat. különösen megszívlelendők a népi időjóslás bölcsességei. százféle sorscsapás. átkozott.épp most márciusban szakad rá csőstü1a gond. az ember csak mint kertész tudja méltányolni az efféle. hanem a dühös keleti szeleket is. fene egy tél. szörnyűséges tél. baj. kertész ek. ördöngös tél. hogy az idei tél valóságos istencsapása. Ám csak annyit tehet. mint például: "a tél keményen ellenáll a tavasz támadásának". tudjuk. alattomos száraz fagyokat. gonosz. Márpedig tudnunk kell: "a március a legserényebb kerti munka hónapja. kellemetlenség. s a költőktől eltérően nemcsak az északi szelet szidalmazza.

várjuk. ha efféle szólásmondások is elterjedtek volna: "május elseje. "Egy- szer vagy hatvan éve lehet annak. Az sem volna csoda. és végül: "Szent Mihálykor az egyik tél végződik. ha egy kicsit melegebb az idő. Épp ezért az emberi nem csodálatos és törhetetlen optimizmusának nincs fényesebb bizonyítéka." Viszont. . akkor olyan nagy meleg volt. hiszünk a fagyosszentekben. szagról-e. és lelkesen nekilátnak a tavaszi munkának. Ezek általában idősebb és egy kissé feledékeny emberek. hogy a mi éghajlatunk alatt időjárás dolgában zabolátlan önkény uralkodik. jelszó szerint-e vagy valamely . miről ismerik meg egymast a kertészek. orrod". kijelentik. vagy: "Szent György napján szokott dolog. s a kert fagyos földjét még hó takarja. Isten legyen irgalmas a kertészek szegény növényeihez. hogya Medárd-napi eső negyvennapi esŐsidőt hoz. hogy ilyen tavaszt még meg nem értek. akik az időjárás megszolgált rossz hírével dacolva minden évben újra várják a tavaszt . József-napkor szá~káztunk. hogy ilyen meleg tavaszra nem is emlékeznek. hóolvadás ideje". így van! Mit sem lehet tenni. Aki kertésznek csapott fel. a tavaszi napéjegyenlőségben. továbbá: "István király ünnepénjárkálhatsz a tó jegén". Benedek zsákban hozza a meleget". Egyszóval a népi időjóslatok nagyobbára kedvezőtlen és nem valami örvendetes dolgokat ígérnek. és hisszük még sok hasonló időjárási regula igazát. tudja. vagy hatvan éve lehet annak. "Egyszer. szívesen felkeresi a régvolt idők tanúit. avagy: "Péter-Pálkor jól teszed. Március közepén tartunk. amelyekből kiderül. hogy az embernek a világ kezdete óta rosszak a tapasztalatai az időjárásról. abban. s ha Mátyás nem törte meg a jeget. hogy Gyertyaszentelő napján már virított az ibolya. ha bundádat felveszed". mint a kertészek létezése. a másik meg kezdődik". hogy megfagy a füled. akik minden tavasszal váltig bizonygatják. hogy ilyen hideg tavaszra nem is emlékeznek. hogy "márciusban még foga van az időnek". hogy "Sándor. tudjuk. a kertészeké. Nem tudom a titkát. Ha hűvös van. és ezellen mit sem lehet tenni." Röviden: az ő vallomásaikból is az következik.tyásban. József. a régvolt idők tanúi azt bizonygatják.

aztán rátérnek a csapadék kérdésére. Akinek elakad az autója. a pajzstetvekről.látszat. hogy két kertész áll ott ásóval vagy öntözőkannával a kezében. felemeli a motorfedőt. a csíra kikel. amikor eljött az ideje.szélnek a georgínákról. a mélyebb és igazabb valóság az. teadélutánon vagy egy fogorvosi városzobaban. mi egyebet tehetnénk? titkos jel alapján. Nem segít semmi: a buzgalom. majd adok belőle hagymát. akárhol akadnak is össze. No. S különben is. mondjuk a s~ínhá~ folyosóján. mindegy.. széjjelszedi. egy holland lIlIomról ("Az ördögbe is! Nem jut eszembe a neve . ~e. nem is emlékszem ilyen tavaszra!"). és betelt rajta a törvény. s végül hív at egy szerelőt. mindent lehet igazgatni és reformálni. Egymással váltott első szavaik az időjárásra vonatkoznak ("Nem. Az csak . a nagyralátás. az árjegyzékekről. belepiszkál amotorházba. Mindennel a világon lehet valahogy boldogulni. hogy minden bölcsesség támasza és talpköve a türelem. Alázatosan tudomásul vesszük az ember tehetetlenségét. megértjük. a szamódról. Akinek megáll az oraja. de az időjárás ellen semmit sem lehet tenni."). az átkozódás egyként hatástalan. hogy első látásra felismerik egymást. aztán elviszi az óráshoz. az őszirózsákról és más hasonló témákról. a műtrágyákról. de annyi bizonyos. az újító szellem. a szemfülesség. a téli károkról. a bimbó kinyílik.. hogy két szmokingos férfi társalog egymással a színházi folyosón. uram.

De ahhoz. mégsem juttat eszünkbe zengő indulót. A korhadás is természeti folyamat. vár egy "rajta" vezényszóra. Nincs megállás. s közben a zsenge fűszálak cincognának és ciripelnének minden húron. mint aki leül otthon a kertjében. Hiába állunk résen. pompás díszmenetben. akárcsak a levelek és a virágok. 'Lelkemre mondom. micsoda pompás díszmenet! Azt mondják. hogy megtalálja őket. meg olyan sötétek is. s hallod. Mikor elhangzott. úgy látszik. amikor épp felnéztem az égre. a nem is tudom. rügyek. A legjobban persze az orgonabokrok siettek. mint egy apró aranyhüvely --. minden bimbó kifeslik. titkos pillantásokat. gyengéd ujjakat. A reggel még szorosan bepólyált rügyekből kibújt a levél piciny finom csúcsa. az élni akarás dacos-szilaj lendületét. március harmincadikán. kettő. Elsőnek az orgonazászlóaljak könnyed. Rajta! Itt az idő . Három napig lestem a legduzzadtabb rügyet . vannak olyan barnásfeketék és ragadósak. a korhadáshoz nem volna kedvem tempo di marciát komponálni. íme! Mialatt mindezt megírtam. Vannak sötétvörös és halványan pirosló bimbók. de akadnak lilásak és lenszínűek. Állj meg. Az ember mindig felfedez köztük valami újabb különbséget. finom levélruhájuk. Ez nem egészen igaz. aztán következnék a ribiszkeosztagok felvonulása. a bimbók és rügyek éppoly csodálatosak és sokfélék. ehhez csatlakoznék a körteés almafák rügyeinek nehézkesebb menete. az orgonát ugyan ki nem leshetjük. látod a csecsemő gyámoltalanságát. kevesebbet lát a tavaszból. Csakhogy a rügyfakadás valójában induló díszmenet. elhangzott a titokzatos "rajta". a másik ujj vagy nyelv formájú. szünet nélkül. S ezenekari kíséret mellett menetelnének a fegyelmezett rügyek és bimbók ezredei. halk indulója csendülne fel. milyen rügyek hegyén aranyzöld . egy. mint a cserzett bőr. kettő. s akad.. amit csak össze lehet hordani. mire az ember felocsúdik. Más rügyek puhán fehérek. A rügyfakadáskor azt mondjuk..A mai napon. minden rügy. ember! Akkor látsz majd kinyílt ajkakat. már kész is könnyű. megállás nélkül. Mert aki elgyalogol PrágátóI Pilsenig.olyan volt. Egy. előreszegzett fegyvereket. előre. vékonyka tüskévé nyúlt. nem lesz-e eső. mint a szurok. akkor következett be. mint a pihe az anyanyúl hasán. rügyektől. egy kis darab földet kell szemügyre vennie. ha zeneszerző volnék. amelyik szemölcshöz hasonlít. . amint csendesen dübörög az induló dallamára a bimbók és rügyek véget nem érő menete. Egyikből hegyes végű csipkék kandikálnak ki. pihésen szőrös és tömzsi. mint egy kölyökkutya. a körtefák duzzadó rügyei egy kissé szétterpeszkedtek. Az aranyribiszke is bontogatja már gyűrött csipkefodrait. nos. de a többi cserje és fa még vár. hogy el ne szalasszam a történelmi pillana tot. előre. az aranyfa vesszőin felragyogtak az apró aranycsillagok. délelőtt tíz órakor a hátam mögött kinyílt az aranyfa első virága. megindult egy "természeti folyamat". ahogy a katonai dísz- szemIéken szokás. a másik kemény. s van. hogy tavasszal a természet kizöldül. amit a föld vagy az ég lehel feléjük. mert egyúttal piroslik is a barnásvörös és rózsaszín bimbóktóI. De megírnám a rügyek és bimbók indulóját. amelyiknek csúcsából finom kis borzas bojt kukucskál ki. Holnapra már aranycsillagok borítják az aranyfa vesszőit. Némelyik húsosan duzzadt.

hová lép. gyantás pikkelyek közül zsenge zöld kandikál ki. ti hegedűk: mert a néma. a pufók rügyek felhasadtak. és nyílnak a virágok. fuvolak. akinek lába nyomán többet fű nem nő. a bimbók. hogy felszedjünk egy elszáradt hajtást. de áprilisban sarjad minden. mert az ujja mindenütt zsenge. A. senki sem tudja. annál többet pusztít. pelyhes állú hétalvó. duzzadó csírát. Vagy: az ember végtelenül óvatosan lazítja az ágyás talaját. . hogyan. otromba talpával szétlapít egy virágzó primulát. hogy rémülten és szégyenkezve hőkölünk vissza. barna-zöld kert ezzel a győzelmi indulóval vonul a diadalmenetre. S mikor riadtan hátrál. csipkék bújnak elő belőlük. S ha már a zsenge rügyeknél. daloljatok. vagy leberetválja az ásóval a szellőrózsák hajtásait. ti réz ~an~szer. a csírák a természet legnagyobb csodája. visszafojtott lélegzettel. mégsem tapos el semmit. hajtásoknál tartunk . meg~ott ~ 'par~nc~ az indulásra! Zendítsetek rá a le nem kottazott mdulora. Ezt nem is lehet leírni. a rügyek.szemek szikráznak. Ragyogjatok az aranyló napfény~en. de erről már többet nem is mondok.ek. Április a kertész igazi. piruló kis levél. hogy a csírázás. milyen a csók és még néhány hasonlóan kivételes dolog. és turkálja az ujjával a porhanyós földet. zendüljetek meg. áldott hónapja.. s e pillanatban dúvad nak érezzük magunkat. hajt~st tapint. Csak hadd magasztalják a szerelmesek a májust.~epp legyezo. Tudjátok meg. az igazi kertész sosem nézi. tárulj szét.. s parán~i fodrok. üstdobok. nyújtózkodj. S minél féltőbb gonddal dolgozik.. de feltűnően sokszor megesik: ha belépünk az ágyásba. aradJon húrjaitokból hangözön. Olyat roppan a lábunk alatt. mit értenek ők hozzá? Májusban már csak virágzanak a fák. Csak a sokéves gyakorlat tanítja meg az embert az igazi kertészt jellemző misztikus. rendszerint eltapossuk a liliom vagy a zergeboglár föld alatti rügyét . s mi a biztos eredmény? Kettéhasít a kapával egy sarjadó hagymát. vagy letöri a szarkaláb zsenge sarkantyúját. Ne restelkéd~. vagy kitépjünk egy mihaszna pitypangot. a rügyfakadás. összezárt ~. Ki-ki hajoljon le maga. mint ahogy nem lehet szavakba foglalni. nyers biztonságra.

mellékesen. és meglepő biztonsággal látja. Lelkesen. Az április nemcsak a sarjadás hónapja. Áprilisban hát a kertész. keresve egy tenyérnyi földet. sőt vad lelkesedéssel és lázas türelmetlenséggel rendeltük meg azokat a palántákat. soha.s ha igen. hogy elmegyünk hozzájuk dugványokért. amink van.mormogja halkan maga elé-. Az ember körülnéz a kertjében. Megígértük valamennyi kertészkedő barátunknak.. itt . ide nem lehet . mert kijelentem. Így aztán egy nap kiderül. akkor nem veszi a szívére a dolgot. de soha meg nem elégszünk azzal. Ennyit hát erről. amit mind el is kellene ültetni. hogy a sok palántát nincs hová tennie. hogy összegyűlt otthon vagy százhetven palán- ta. kezében egy-egy hervadozó palántával hússzor is fel-alá futkos a kertjében. ahol még semmi sem tenyészik. csak úgy. amelyek nélkül nem is tudnánk élni. Nem. hanem az ültetésé is.

csakhogy itt a tradeszkancia terpeszkedik. várj csak. de ide talán elférne. s most aztán~ isten áldjon. mindjárt megvetem az ágyad. el sem . másrészt azért. mégsem. de ott meg a pimpó van útban! No. így ni... s a cickafark mellett sincsen hely. amott a szurokszegfű van. hát ott vajon mi zsendül? Magam is szeretném tudni! No lám.. egyrészt csak úgy a szépség kedvéért. hogya boldogtalan palántát odaültette a bíborvörösen sarjadó ligetszépe kellős közepébe . csakhogy két nap múlva a kertész megállapítja.. itt akad egy tenyérnyi hely. vinné el az ördög! Hm. más volna a testalkata: olyan lába volna. inkább tán oda. Ha természetes úton jött volna létre. kis palántám. mint a bogaraknak. ott meg elnyomná ezt a flox.. hát hova tegyem ezt a boldogtalant ? Várjunk csak. növekedj! Igen ám. A kertészember minden bizonnyal a kultúra vívmánya és nem a természetes fejlődés eredménye. ide ni. és szárnyak is ékesítenék. látod. hogy szállhasson az ágyások felett. hogy ne legyen kénytelen guggolni. itt mindenütt a harangvirág terpeszkedik. Amott meg.. hisz itt a sisakvirág. Aki nem tapasztalta. nem.mindent elfoglal a krizantém.

persze. a tudományos. vagy szöcske módra ugrál. lebeg. milyen fölöslegesen hosszú. van már egy sereg: nárcisz. mint hogy megmutassa. Köszönöm a szíves érdeklődést. A neve nincs növény legföljebb csak gyom. amikor el kellene érni az ágyás túlsó szélét anélkül.jegyzi meg a szájtátó laikus. vagy ha kitolhatók volnának a végtagjai. mikor magunk alá kell húznunk. jácint. négyméteres terpeszbe áll. mindenhova elér. mit tud: egy lábujján egyensúlyozza magát. daravirág. jé. elfér egy négyzetcentiméternyi területen. ikravirág. bizonyos rangra emeli a növényt. latin-görög elnevezés. akkor néznek majd nagyot! Persze. azt mindenki tud. egy futó pillantással mást nem látni a kertészből.s ha holnap vagy holnapután mind kivirít. mint a cári balettkar táncosnője. mennyire útban van az ember lába. bámészkodni. sarkantyús árvácska és békaszem. ha egyszer nincs hova tenni. s milyen elképesztőn rövid. mint a hátsóját. s emellett még bizonyos méltóságot is próbál megőrizni. megtartja egyensúlyát a dűlő testek valamennyi törvénye ellenére. és ujjunkkal akarjuk turkálni a földet. s az ember melléje tűz egy névtáblát "Urtica dioica" . sapkával fedett fejből. nélkülözi a metafizikai ideát. . Távolról. A névtelen növény. egyszóval nincs igazi. mindent kikerül. mire a kertész kissé sértődötten utasítja rendre: . hogy állna négy kézből. vagy ha legalább olyanforma lehetne. tehát a feje. hogy embertársai ki ne nevessék.De hiszen az egy PetrocalIis pyrenaica. szirtőr és kankalin meg csarab . ha az ember hevederre függesztve hintázhatna a növényei fölött. kőtörőfű.Mert a kertész kényes az elnevezésekre. micsoda szép lila virág . mint a fényképezőgép állványa! De mivel a kertész éppoly tökéletlenül van megalkotva.tudja képzelni. Ó. keze-lába egyszerűen alatta van. mint a többi halandó. hogy úgy mondjuk. hogy rátaposnánk a rózsaszín margitvirág párnájára vagy a sarjadó haranglábra. Plátóval szólva. és semmi másból. teljes értékű realitása. minden egyebe. lepkekönnyedséggel lépdel. Ha az ágyásban felütötte a fejét a csalán. nincs más módja.

S ha épp nem lesz eső. verejtékkel öntözött földem. a kettő csaknem ugyanaz. a feketerigókra. az ott meg egy Madame Claire Mordier . Ha kertésszel beszélünk. Akinek kertje van.Milyen szépen virít ez az Arabis !. amely voltaképpen szintén afféle vessző vagy hajtás. az én vérrel. vagy: "jó kis esőt kaptunk". Akiből tulajdonos lett. hogy a kertész ingerülten kifakad: . nem azt látja és állapítja meg. hogy egyúttal igen-igen erős. de még nagyobb készséggel. pedig holtbizonyos. mert kihuzigálják és összecserélgetik abetűzött névtáblákat.felirattal. ez a zanót itt hajszálra úgy virít. nemde?" A pázsitviola azt feleli. Igaz tehát a tétel.. sőt önző vállalkozói és birtoklási ösztönöket is táplál. S aztán megesik. vagy úgy találja. ragaszkodunk a pontos meghatározásokhoz. Azonkívül egy nem kevésbé erős elkülönülés mutatkozik rajta. még vadabb . csaknem mindig megvágja az ujját is. De mi magunk ne könnyelműsködjünk a növények megnevezésével.Ez egy Burmeester van Tolle lelkendezik majd a kertész -. mans méltányolni kezdi ezt a mihaszna gyomot. Mert ez itt az én földem. nézd már. mindig kérdezzük meg: . s erre mélyebbre ültetem. hisz magam tűztem melléje a névtáblát ! 6 Ünnep . mint a gyopár .mert megeshetik.. s itt ezt a hajtásodat levágom. de az is igaz. óhatatlanul tulajdonossá válik: kertjében nem ilyen vagy olyan rózsa nyílik. mivel ahányszor az ember levág egy vesszőt vagy hajtást. Nem kétséges.. mondván: "Várj csak. Szeretnél egy kicsit mélyebben ülni a földben. s ez szó szerint értendő. Megállapítja. hisz az egy Schievereckia Bornmülleri! Szó se róla. Azért haragszunk a gyerekekre meg. mint a szomszédéban és így tovább. hogya tulajdon létrehoz bizonyos kollektív érdekeket.Ugyan kérem. például. bizonyos közösségre lép felebarátaival például az időjárás dolgában. hanem az ő rózsája. erről a témáról szólva ezt mondja: "Elegünk van már az esőből". de hát az elnevezés elnevezés. és meg is trágyázza csili salétrommal. s ne mondjunk például efféléket: . szórok ide alád egy kis tőzeget. hogy nem tudunk hova lenni az ámulattói: No. hogy a birsalma mennyivel szebben tenyésznék az ő kertjében. hanem a magamét. hogy a szomszéd fái az ő fáihoz képest csak holmi piszkafák és kócos seprűk. minden bizonnyal a kertben guggolva fogok ünnepelni. hogy a kérdező tisztességtudó. sőt annyira megbecsüli.. és mi. hogy zanót. kertészek. Ám én készakarva nem a munka ünnepét akarom megénekelni. talán valami helyi változat lesz. művelt ember. hogy szeretne. hogy megkapálja a földjét.Mi a neve ennek a rózsának? . ami az időjárást illeti. hogy az ember bátran síkra száll a maga igazáért. hogy már virágzik a cseresznye.s közben jóleső érzéssel gondolja magában. hanem hogy az ő cseresznyefája virágzik.

te csak tárd ki szépen első rózsás kelyhedet! . Téged most. igazi ünnep. mint arra. hanem az országutakat. Ezért ma a füstölt húst és a borsófőzeléket. vagy azért. s azon valamit termeszt. minden derék. mert több ezer éves természeti törvényeknek van kiszolgáltatva. Ha az ember dolgozik. hanem a szövőszék vagy a esztergapad. De te ezzel ne törődj. legtalpraesettebb embereit ünnepeinénk. és nincs hatalom. a végzett munka ünnepe! Márpedig az ember inkább arra lehetne büszke. mert érti a dolgát. vagy azért. mert munka. hogy itt piszmogok a földdel. aki annak idején látogatóban járt Tolsztojnál. amit a munkánkkal létrehoztunk. a kőtörőfű pedig dús párnává duzzadjon. Munka! Igen. mindazt. olyan. hanem azért. így hát az ember szépen észhez tér. azért dolgozzék. hogy megéljen. amelyek az ő kezük nyomán lettek. Megkérdeztem valakit. tavaszi floxom kicsiny virága. amikor a munka ünnepe az emberi . csakhogy a munka ünnepe komor és szigorú nap. mély ebb re ültetlek. De nem a munka itt a fontos. S ha nem cikket. és mert élni akarunk. amiért a munkánkkal fizetünk..ügyességnek. Mindig így mondják: a munka ünnepe. kedves Campanula alpina. istenemre. vagy azért. semmi sem rövidíti meg a csírázás idejét. Azt a napot szeretném megérni. Vagy pedig • azt kellene ünnepelnünk. mert a munka jó. munkának lehet nevezni ezt is. Mert ha valaki elvből varr csizmát. Ha valamit ünnepelni óhajtanánk. a munka nemesít. s aláveti magát a törvényeknek. Az útépítők ne csak a munkájukat dicsőítsék. akkor különösen vidám napunk volna. s nem így: a teljesítmény. mert őértük dolgozunk. nem a munkánkat. hogy egyáltalán dolgozott. mert van egy sereg gyerekünk. hogy bizony szerfelett silány. Mert mondjon bárki bármit. jóravaló ember ünnepe . ami kikerült a keze alól. mellett görnyedeznénk. s a szövőmunkások a munka ünnepén elsősorban azt a sok-sok kilométernyi vásznat és kanavászt ünne- peljék. Akinek néhány négyszögölnyi földje van. ami sokat nem érhet. könyvet írnánk. akik tudják. mert hiszen. hanem azért. nem azért végeznénk a munkánkat. hogya harangvirág szépen virítson. amit a munkánkért vásárolunk. amit megszőttek a gépeken. mert füstölt húst kapunk érte borsófőzelékkel. milyen volt az a híres Tolsztoj varrta csizma. amikor azokat dicsérik majd. szokásoknak.elszántsággal hajlandó síkra szállni a kertjéért. Úgy ám. az valóban többé-kevésbé konzervatív lénnyé válik. a gyerekeket meg az életet kellene ünnepelnünk. amely május előtt virágzásra bírná az orgonát. vagy mert egészséges. mint a búcsú napja. hol fogják meg a dolog végét. hanem a harangvirágot vagy a kőtörőfüvet kellene ünnepelnünk. az olyan munkát végez. közben erőltetem a hátam meg a térdem. a munka mesterfogásainak ünnepe lesz. elvből és erényességből dolgozik.. hanem a harangvirág! Nem azért dolgozom. hogy örömét lelje a munkában. Az illető azt mondta. Ha ma a világ leghozzáértőbb.

szökdeléseket. de nem a legszilárdabban beágyazott kövei közt ültethessen. testtartásokat. fogásokat. testhelyzeteket. ültetési meg metszési gondok miatt mindeddig nem jutottunk hozzá. a talajlazítási és ásási. hogy szót ejtsünk a sziklakertről. gyakorlatokat mutathatja be. kapálhasson. a másik lábával a levegőben . A legmerészebb terpeszállásokat. . e közé a két kő közé el akar ültetni egy kis gombafüvet. Az alpinum elnevezés bizonyára abból ered. félfordulatokat. hogy össze ne tapossa a repesény párnáját vagy a virágzó pázsitviolát. szívbéli büszkesége. hogy a kertnek ez a kis darabja lehetőséget nyújt a kertésznek a nyaktörő alpinizmus űzésére. turkálhasson és gyomlálhasson.Lám.kalimpálhat. teszem azt. törzshajlításokat. térdhajlításokat. támadóállásokat. -Mert ha. ide ni. hogy sziklakertje festőien eIrendezett. azazhogy az alpinumról. akkor egyik lábával könnyedén megtámaszkodhat ezen a kissé ingatag kövön. amely minden kertész legnagyobb öröme.

havasi napvirág. vagy a hája miatt túlságosan nehél mozgású ahhoz. csüdfű és a nem kevésbé nevezetes kankalin stb. éjjel ott terem. akinél nem nőtt kőtörőfű. De hát mit is szaporítsam a szót: aki maga nem bajmolódott sziklakerttel. hanem fyűjtő is. vagyis. Ha meg nagyon gyáva. Acaenát. amilyen például a Petrocallis. nem szólva még sok-sok másról (közülük hadd emIítem még legalább a vértőt. sulyoktáskát. pintyő) (ne feledjük még a havasi őszirózsát. Ilyen például az is. azonkívül sok-sok szívderítő meglepetést tartogat. a gémorrot. hogy a kertünkben megeredt. orbáncfű. Ha látnátok a Dianthus musalae csudaszép párnáját. narancssárga virágú hölgymál. veronika. az erinust. a Dianthus glacialisnak vagy egyéb növénynek .). amit ez a mi zord földünk egy ellágyult pillanatában (amely csak néhány százezer évig tartott) termett. gólyaorrot. mert nem tud nélküle élni. izgalmas sport. gyöngyköles. és e szenvedélye miatt a gyógyíthatatlanul regeszmések csoportjába sorolható. tárnics. De minek is magyarázzam? Csak a boldog sziklakertművelők ismerik ezt a szektárius elragadtatást! Bizony. pimpó és szellőrózsa. ezüstvirágot. amikor telisteli van a világ legpompásabb pici rózsaszín virágaival! . tatárvirág és szirti ternye meg iszalag (és repcsény.ahogy gyűjtőnéven nevezik őket. a kutyatejet. az ne is beszéljen a világ ilyen vagy olyan szépségeiről. zöldhúrt. kövirózsa. aki maga nem termesztette a felsorolt virágokat. szirtőrt. Bahiát. hogy ellopja. mert akinek sziklakertje van.egy-egy virágzó példányát. mondjuk. az alpesi fióra gyermekeinek . homokhúr. . levendula. hegyi tarsókát. Mutassuk meg neki. amikor az ember egylábnyi szédületes magasságban felfedezi a sziklakertben a gyopárnak. istác. a Campanua morettiana. hogy ellopja a hőn . stb.. Hedraeanthus és sokféle kakukkfű) (és apró nőszirom. pipitér és ikravirág (havasi fátyolvirág.A sziklakert ápolása ilyenformán színvonalas. akinél nem nyíltak pirinyó harangvirágok. habszegfű. daravirág. szappanfüvet. sem az oroszlánszájat. mert nem látta a legbűbájosabbat. kőhúrt). macskatalpat és a sok-sok egyéb szebbnél szebb növényt. a sziklai ürömöt. madárhúr. s akár gyilwlni is képes volna érte. az nemcsak kertész. varjúháj).

és hazaviheti a rejtélyes harangvirágot.Azt mondta. mintha húznák. még ha ítéletnapig kellene is itt sündörögnie. amit csak egy ilyen csodálatos ritkaság megérdemel.meglehet. . kíváncsi is vagyok. miután kimerítette a gyűjtők fondorlatainak. olyan a levele. . ez egy különleges harangvirágfaj. Látott már ekkora torma- . ha egy ilyen megszállott bolond előtt kérkedik és büszkélkedik kincseivel.szónokol a gazdája. Hiszen a tormának jóval nagyobb a levele.Elviszem . De más is történhet a rögeszméssel. hogy adjunk neki belőle legalább egy incifinci hajtást.Ez egy harangvirág. világosan kimutatván. . hát mondja. többször elindul..Ez harangvirág? ámuldozik a vendég. melyik a sok közül .Ez? . ugye? Még senki meg nem tudta határozni. permetezi. én már olyan régen vásárolok magánál. furfangos fogásainak egész fegyvertárát. és nem ilyen fényes! Minden bizonnyal harangvirág. nem eladó. .Nézze csak! .áhított növényt.Ez itt miféle növény? . akkor sírni.kezdi a rábeszélést a rögeszmés -. Olyan a levele. mintha közönséges torma volna . Végül is. miért ne adhatná ezt oda nekem? És csak beszél. Az a bizonyos harangvirág a bőséges öntözés eredményeként elképesztő gyorsasággal növekszik.feleli a kertész -. végtelen gyengédséggel öntözi. ha kivirágzik. torma! . . és mindannyiszor visszatér a rejtélyes névtelen virágcseréphez. mint a tormáé.Nem . . s amelyből valami zöldes hajtásszerűség bújik elő.mondja a kertész zavartan. célt ér. .. S a harangvirág nő is. hogy nélküle aztán el nem megy. beszél. amelyen nincs névtábla. hogy egy species nova. kunyorálni fog. milyen lesz. Lám.faggatja a kertészt.Nézze csak . így jár az ember.Nézzék csak mutogatja büszke tulajdonosa a növényt a vendégeinek -..Ugyan már.ellenkezik a tulajdonos. . magam sem tudom. de teszi hozzá szerényen . . A kertészetben meglát egy virágcserepet. mindent megad neki.. Kiválasztja számára a legjobb helyet a sziklakertben.veti oda közönyt színlelve a rögeszmés. . .

Talán Dianthus .. a sisakvirág meg a szarkaláb közé.t:ondjacsak . hogy csak nőjön. ez egy Campanula gigantea! Akkora virága lesz. a természetnek különös szeszélyei vannak. küldött palánta ugyan gyanúsan kicsi.:. megette a fene . hogyan került a kertész nél a virágcserépbe! . Hát igen. épp azjárt az eszemben. --..ersze. mert akkorra már nagyjából mindent kiárusított. Bőségesen öntözzük. de ha óhajtja. adhatok helyette ökörfarkkórót. azt hinné az ember.. mégiscsak torma. májusban meg azért nem intézi el.. . ebbe az ágyásba kell valami magasabb növény. azaz ezerjófüvet.N. mi lett az óriás harangvirággal? Még nem virft? . De azt már egyik könyv sem árulja el.levelet? Barátom. alacsony ez a Dictamnus.. Oda tesszük ezt a Dictamnust.Kankalin már nincs. ha magról neveljük növényeinket". olyan. hogy ezek közt a magas termetű évelők közt szebb volna a Dictamnus. ilyenek ezek a kényes ritka fajok .mondja nagy sietve P a kertész -. és azon .kérdi egy idő múltán a vendég-. Márciusban a kertész nem intézi el a megrendelést. az ördög tudja. de hisz nő az majd.Nézze" csak . "legjobb. minthogy túlságosan sok megrendelést kapott. hogy hoz a posta egy kosárra valót a megrendelt növényekből. Áprilisban sem intézi el. mint az alacsony fű. De azért néha megesik. s a palánta csak nem akar nőni. hogy az elvetett magvakból vagy nem kel ki egy sem. és még nem is ültetett ki semmit. mert például még fagy. persze...helyesbít a vendég. mintha húznák. Dianthus . Tudja. Eltelik egy hónap.. vagy ha tetszik: erősfüvet . ha nem volna Dictamnus. a virágai rózsaszínűek . A virágok beszerzése sok gonddal-bajjal jár. nem gondolja? Minden kertészeti kézikönyv azt mondja. megbotlott a nyelvem.mutatja a kertész a már edzett vendégnek -. hogy Dianthus. hogy ami a magvakat illeti. és ni csak. mint egy levesestányér! Nos hát. Ez igen! Épp ide ni. Az ember . Természeti törvény.. az is sárgán virft. ugye? a . dehogy. vagy egy csapásra kikel valamennyi. .Ú. végül is a különleges harangvirág virágkocsányt hajt. Ez az enyém különben is valami elfajzott példány lehetett.

Én meg a napokban utaztam vonattal KoIínba mondja az első -.Nemrég azt láttam. még ha csak egy muskátli vagy tengeri hagyma sem díszlik az ablakunkban.Tűrhetetlen a szárazság . Mert amint egy álló hétig szakadatlan süt a nap. Csak nem dobhatja a szemétre. ámde mi a csudát kezdj en az ember százhatvan bogánccsal? ! Már mindenhová. . S legott vesz mindkettőből egy-egy zacskónyi magot. felhők tornyosulnak a láthatáron.Bárcsak legalább egy hétig esne! . S ha ketten találkoznak. vészterhes a levegő. süvöltve indul a vihar előszele. . gondterhelten kezdjük az eget nézegetni. hová is rakhatná őket. Közben azonban változatlanul tűz a nap. s most éppen esze nélkül futkos fel-alá a kertjében. elveti. átvehetek belőle.Bizony . Cirsium vagy Onopordum.Kiadós eső kellene . de nem jut enyhüléshez se a föld. .feleli a másik.tódítja az első. Megered . ültetett egyet-egyet. de még mindig maradt több mint százharminc. . Hála az égnek. s a kertész nem győz örvendezni. és nagyban örvendezik.. . Prága már-már bűzlik a felhevült testektől. és egy cseppet sem barátságos.Legalább három napig eshetne .mondja az egyik városlakó.A fűnek is jót tenne. -. s úgy láttam. Hátravan még az alsó szomszéd. . fülledt. Közben a tikkasztó hőség tovább fokozódik. hogy százhatvan cserepet foglalnak el jól fejlett palántái.vélekedik a másik.Kéne már egy kis eső . .Azt hiszem. nem akarna egy-két Cirsium palántát? A Cirsium szépen díszíti a kertet. szörnyű a szárazság. eső lesz .például így morfondíroz: Ide éppen jól illenék valamilyen díszbogáncs.sóhajtozik a másik. így kezdődik a beszélgetés: . hogy mindnyájunkba szorult valami a gazdából. hogy magról nevelni mégiscsak a legjobb módszer! Aztán már szabad földbe kellene ültetni a palántákat. mondjuk. Isten legyen nekik irgalmas. Hanem egy napon megzendül az ég. se az ember. keresvén . hogy a föld már cserepes az aszálytói ! . majd ha a palántákból megnőnek a két méter magas díszbogáncsok! Úgy kell lennie. ha már annyit vesződött velük?! _ Szomszéd úr.nyögi egy másik. mindenki ingerült. ahol csak egy tenyérnyi hely volt. a villamosokban mélabúsan terjeng a pállott emberszag.mondja egyagyonizzadt polgár. és sodorja magával az első vízcseppeket. Egy idő múlva szét kell a csíranövényeket ültetni.Nem bánom.fohászkodik az első.. milyen szépen kikeltek a magok. . Elégedetten állapítja meg.jó lenne . . a messzi égen viharfelhők kavarognak. a szomszéd átvett harminc palántát. no meg a szemközti . meg amúgy is.

az eső egyre gyengül. itasd meg és lágyítsd meg rabtartónkat. Az ember lankadtan bágyadozik a nyirkos levegőben. Beszívja a vízcseppeket. zavaros vad patakokban. kiégtem az aszály tóI. és bolondul rikoltozik. Ezúttal hosszú. Fél óra múlva újra elered az eső. a szomjas anyagot! Mindnyájan fellélegeztünk: a fű is. mossák. gonosszá és restté.az eső: a surun zuhogó csepp ek egymást érik a köve~ . a föld csaknem hangosan fohászkodik. s aztán már elég is lesz. Ez már nem vadul lezúduló felhőszakadás. feleljük magunkban. . nehéz és fojtó a levegő. igen. Fuss. rosszkedv és nyomasztó érzések fojtogattak. jó bizony. mondogatjuk. dobol nak az esőcseppek a tetőkön. meleg párát lehel. Eshetne még egy kicsit. Eshetne. sáros víz. közönyös anyag. tömörülnek az égen.elállt. nyirkos forróság szorítja a torkunkat. más tájak felől nyargalva érkezik az eső hűvösségét hozó fergeteg. mi. de egyelőre csak kimegyünk hajadonfőtt a ház elé. hogy lehűljön az egek csatornáinak vizétől. mondjuk biztatás ul. mindenestül bele akarna olvadni az áldott májusi esőbe. Az ember legszívesebben kiáltoz na örömében. tesszük hozzá. kristálytiszta illatát. hogy beszívjuk 'a föld. várnak a föld barázdái. mint a növényházban. igazi csen~ des. jó kis eső volt. áldott eső: szép lassan és a messze környéken mindenütt hull az áldás. önző. Újabb zivatar vonul fel az égbolt egy távoli zugából. a nedves rögből fülledt pára száll fel. A nedves föld felett opálos pára gomolyog. fütyörészik. az apró sűrű cseppek halkan zizegnek a levegőben. én is. mindent tisztára mosó vízfátyol ! A napsugár semmilyen csodája fel nem ér az áldott eső varázsával. belegázol a patakokban csordogáló vízbe. csendes esőcske. A nap teljes' erejéből tűz a földre. rest voltam és lomha. paskolják az ablaküveget. Ujjongj. és szeretne me~ zítláb gázolni az utcákon hömpölygő. s így jó most nekünk. • most aztán üde zöld lesz minden. a bokrok sűrűjében megszólal a feketerigó. A zuhogó zápor . kisebb-nagyobb erekben csör~ gedeznek a földön. zavaros. suhogva szállj. mint ezer apró ujj dörömbölnek az ereszcsatornában. Belőled. majd eláll. örvendezünk. és csobogva gyűlnek csillogó tó~ csákba. egyetlen csepp sem vész kárba! De már oszladoznak is a felhők. magunk is szívesen rikoltoznánk. mint valami langyos fürdőben. a szívemet mosd meg csillogó hűs cseppj eidben ! Gonosszá tett már a hőség. mondjuk magunkban. a levegő üde. A föld nyirkos. szomjas föld. de azért még eshetne egy sort. Kidugja fejét az ablakon. Surrog a víz. No még egypár cseppet. a vékonyka esőfüggönyt áttörik a nap sugarai. Ez igen! Igazi jó kis májusi eső volt.zeten. érzéketlen. de már ez is aranyat ér. mintha az egész világ melegen és lágyan.mintegy varázsütésre . nézi. fogadd be az ezüstösen cuppanó cseppek özönét. a föld is. mert a májusi eső valóban aranyat ér. valamennyien. néhány kövér esőcsepp már koppan is a földön. Áldott eső! Te gyógyító varázsszer! A lelkemet füröszd meg. kurjongat. ahogy fehér és szürkés páracsomók gomolyognak. cérnavékony sugarakban permetez.

és népdalt énekelve hatalmas lendülettel vágjuk a nedvesen csillogó füvet. bársonyos gyepszőnyeg.Húsz koronát . városi kertészkedőkről. lóheréből. Olyan zöld legyen. míg csak egy csupaszra rágott. Nos. elindul a legközelebbi kültelekre. ne képzelje. vagy a városi fű olyan kutyá kemény. rögből. és kihuzigáljuk a gyepből azt a sok bitang gyomot.mondja nyájasan a kertész -. . mi. olyan.~ . nem kéne egy kis finom fű a kecskéjének? Nálam kaszálhatna neki. Ezek után megöntözzük a gyep ágyat.- . elsárgult torzsokból áll. hogy egy harmatos reggelen megfenjük a kaszát. s kijelenti. feltűrjük az ingujj at. . egyszóval tökéletes pázsit. lábunk nyomán kopár. hogy ez a mi áhított angol gyepünk holmi tarfoltokból.közli a kertész. A tapasztalatlan kertész ezután fogja magát. Ekkor a kertész sarlót. Csakhogy vagy a sarló olyan fene tompa. Talál ott egy öreg anyókát egy sovány kecske társaságában. mintha kőművesek táncoltak volna vagy egy egész zebranyáj tiport volna rajta. kertészek. Az utóbbi éppen a galagonyabokor leveleit vagy a teniszpálya hálóját rágja. Am az anyóka nem jön. sima. s hazatér.kérdi az anyóka némi töprengés után. hogy ő aztán nem könyörög senkinek. de a sarló . V égül is elhatározzuk. fenőkövet vesz. Leguggolunk. Egy kicsit másként áll a dolog. De azért senki rólunk.Nagyanyó . Mert ugye. . hogy jöjjön az anyóka a kecskével meg a sarlóval. Aztán várja. lekaszálja maga azt a kis füvet. mint az asztal lapja. hogy mégiscsak le kell a gyepet kaszál ni. s megy-mendegél. néhány szál pitypangból. olyan sűrű. mint a biliárdposztó.~ . s a jótékony napsugár kisarjasztja a füvet. tavasszal észrevesszük. amennyit csak akar. angol gyep után ácsingózunk. amelyen keresve sem akad kopár folt.Június a fűkaszálás fő idénye. mint a szőnyeg. mohából és egy-két kemény. s amely olyan egyenletes. összetaposott föld marad. vagy mi.Mit kapok? . Először is ki kell hát gyomlálni. kopár mezsgyére nem ér.

csak nem fog. Minden egyes fűszálat meg kell a hegyénél fogni, jól meg kell húzni, s alul a tövénél jó erőset vágni rá, amitől persze a gyökerek is kifordulnak a földből. Szabóollóval jóval gyorsabban halad a munka. Nos, amikor a kertész végre-valahára megnyír ta, megtépte, tönkresilányította a gyepet, már amennyire tudta, s mégis összegereblyézett egy-két kupac szénát, fogja magát, s megint elindul felkeresni a kecskés anyókát. - Nagyanyó - fuvolázza mézédesen -, nem volna kedve tőlem elvinni egy batyu szénát a kecskéje számára? Szép, tiszta széna ...

/'

/"
,;

,-

-....

/"

(
;'

--.. -

,f <"
((
1
I
I

~

\\f(lf /

,;/'

--

-'"

\ /1 ,

\

I

- Mit kapok? - mondja az anyóka hosszas töprengés után. - Tíz koronát - jelenti ki a kertész, s lohol haza, hogy várja az anyókát, aki majd jön a szénáért. Hisz mégiscsak kár volna ezt a szép szénát a szemétre dobni. Nemde? , V égül aztán a városi szemetes könyörül meg a szénán, de előbb meg kell vesztegetni egy koronával. - Mert ugye, tudja az úr - mondja -, szénát nem szabad a szemeteskocsira raknunk.

A tapasztaltabb kertész egyszerűen fűnyíró gépet vesz. Ez egy kerekekre szerelt alkalmatosság, ropog, mint a géppuska, s amikor az ember végighúzza a gyepen, a fűszálak csak úgy röpködnek, mondhatom, megy vele a munka, mint a parancsolat. Mikor a fűnyíró gép megjelenik a háznál, a család minden tagjanagyapátói az unokáig - töri magát, melyikük vágja vele a füvet. Olyan remek szórakozás kattogtatni a kis masinát és kaszálni a buja füvet. - Engedjetek - jelenti ki a kertész -, majd én megmutatom, hogyan kell. Azzal nekivág a gyepnek a gépész és egyben az 6stermelő szertartásosságával. - No, most már én is ... - kunyerál a család többi tagja. - Még egy darabot megcsinálok ragaszkodik jogaihoz a kertész, s újra nekiindul a géppel; ropog amasina, és nyírja a füvet, hogy csak úgy porzik. Ez az első ünnepélyes szénakaszálás. - Hallod-e mondja a kertész egy idő múlva valamelyik családtagnak -, nem volna kedved fogni a gépet és lenyírni a füvet? Nagyon kellemes munka! - Tudom, tudom - feleli a kérdezett hűvösen -, de ma éppen nem érek rá. A fűnyírás ideje, mint tudjuk, egyúttal a zivatarok ideje is. Néhány napon át készülődik a vihar égen és földön: a nap forrón, szinte ellenségesen perzsel, a föld kicserepesedik, és a kutyák bűzlenek, a gazda gondterhelten nézeget az égre, s azt mondja, eső lesz. Rövidesen fel is tűnnek az úgynevezett vészjósló felhők, szilaj szél kerekedik, port, kalapokat és letépett leveleket sodor magával. A kertész lobogó sörénnyel kiront a kertbe, nem azért, hogy az elemekkel dacoljon, mint

egy romantikus költő, hanem hogy hamarjában megkössön mindent, amit a szél összevissza cibál, tető alá hordja a szerszámokat, a kerti székeket, s hogy általában védekezzék az elemi csapások ellen. Miközben épp hiába igyekszik odakötözni a sarkantyúvirágok szárát, már koppannak is a fején az első meleg csöppek, egy pillanatig még fojtó a hőség, aztán reccs, hatalmas mennydörgés csattan, és megered az eső. A kertész rohanva menekül a ház eresze alá, és fájó szívvel nézi, hogyan vergődik a kert a zápor és a szélvihar csapásai alatt. S amikor legvadabb az elemek tombolása, férfias elszántsággal, mintha egy fuldokló gyermekért vetné magát a hullámokba, kirohan a viharba, hogy megkössön egy letört liliomszálat. Úristen, mennyi víz! S itt is, ott is koppanva hull a jég a földre, visszapattan, és máris elsepri a szennyes áro A kertész szívében harcot vív a virágai ért érzett féltő aggodalom azzal az elragadtatásfélével, amit az elemek tombolása kelt minden emberben. Aztán még hangosabban zeng az ég, a felhőszakadásból hideg eső lesz, az is egyre ritkul, végül

már csak csepereg. A kertész kiszalad a didergő kertbe, riadt kétségbeeséssei nézi a homokkal behordott pázsitot, a letört nőszirmokat, a megtépázott ágyás okat, s amikor elrikkantja magát az első feketerigó, átszól a kerítésen a szomszédhoz : - Még eshetne egy kicsit, a fáknak ez még nem elég. Másnap az újságok a katasztrofális felhőszakadásról írnak, amely nagy károkat okozott főként avetésekben, de azt már nem írják meg, hogy kivált a liliomok ban tett súlyos kárt, vagy hogy tönkretette a török mákot. Bennünket, kertészeket mindig s mindenütt mellőznek. Ha valamit használna vele, a kertész minden áldott nap térdre hullana, s ilyenformán imádkoznék: Uram, add, hogy mindennap essen, mondjuk, éjféltől hajnali háromig, de kérlek, csendes, meleg esőt szeretnék, hogy jól beszivárogjon a földbe. Úgy tedd, hogy ne essen a szurokszegfűre, ternyére, napvirágra, levendulára meg mindazokra a növényekre, amelyek mint tudod, hisz végtelen a te bölcsességed - szárazságtűrő fajok. Ha akarod, felírom a nevüket egy cédulára. Add, hogya napocska egész nap süssön, de ne mindenhová (például ne a gyöngyvesszőre, se a tárnicsra, se az istenfára, se a rododendronra), és ne is perzseljen. Add, hogy sok legyen a harmat, és kevés a szél, elég a giliszta, de ne legyen levéltetű és csiga, se lisztharmat. Tedd meg, hogy hetente egyszer hígított trágyalé és galambtrágya hulljon alá az égből. Ámen. Mert ha nem tudnátok, az édenkertben így volt. KUlönben nem lett volna olyan buja ott a növényzet. De ha már említettem a levéltetveket, hozzá kell még tennem, hogy épp a június a tetűirtás ideje. Van erre

a célra mindenféle por, szer, tinktúra, kivonat, főzet és sok büdös készítmény, arzén, dohánylé meg kenőszappan és még sok egyéb méreg. Ezeket a kertész egymás után kipróbálja, mihelyt észreveszi, hogy a rózsáin aggasztóan szaporodnak a zöld színű, pufók levéltetvek. Ha az ember a felsorolt szereket kellő óvatossággal és kellő mértékben használja, megérheti, hogy a rózsatövei esetleg épségben túlélik a tetűirtást, le-

mint a sűrű hímzés.számítva azt. vagy legeljem le a gyöngyvirágot. hogy letarolja és elropogtassa kertje terményeit. sőt mi több. azt hiszem. az irtás ideje alatt hihetetlenül elszaporodnak. hogy faljam fel a rózsáimat. a farmer illúzióját akarván magamnak megszerezni. . de a kertészből nehezen lesz kecske. póréhagymát. Így kell tehát a tetveket irtani. de: amit termeltek. kelkáposztát. metélőhagymáról. Ha arra kényszerítenének. aztán a karalábéban tobzódhattam. karfiolt. hogy a zöldségkertészek kedvét szegjem. A kecskéből válhat kertész. hogy elperzselődnek a leveleik és bimbóik. de egy szóval sem említi a sárgarépát. Akkor aztán . hogy ne kelljen kidobni. egyék meg. kelkáposztát. karalábét. Ami ugyanis a tetveket illeti. petrezselyemről. akik tanulságos eszmefuttatásaim olvastán némi megbotránkozással mondják majd: hogyhogy minden ehetetlen giz-gazról beszél itt ez az ember. vöröshagymát. Bizonyára akadnak. A kertész azonban még később is. Aztán kiderült. Semmiképp sem szándékom. fejes salátát és karalábét. úgy ellepik a rózsafák hajtásait. hónapos retket. csak úgy árasztja magából a dohánylé meg a kenőszappan átható szagát. amikor napjában háromszor kénytelen-kelletlen salátát ettem. s hozzá még fás is volt a nyomorult. hogy naponta el kell ropogtatnom százhúsz retket. nem szól a zellerről. mindjárt nem viseltetném irántuk akkora tisztelettel. Voltak hetek.egyik hajtáson a másik után agyon lehet őket nyomni. minthogy a háznál már senki más nem volt hajlandó retket 'enni.hangos utálkozás közepette . Tettem ezt minden bizonnyal valamiféle romantikaszeretetből. sokáig. akár tudatlanságból mellőzi a legszebbet. ha akár gőgből. hogy életem számos szakaszának egyikében magam is birtokoltam néhány ágyás hónapos retket. sárgarépát. még a szép zöld fejes káposztáról sem?! Miféle kertész lehet. uborkát. A következő héten majd megfúltam a kelkáposztától. amit termeszteni lehet? Mint például itt ez a fejes saláta! Erre a kifakadásra az a válaszom.

hogy ámulatba ejtett egy egész sereg közírót. nem ültet a kerítése mellé málnát. keserűfüvet. létrehoznék. Velem megesett. Ami engem illet.jobb keze lecsapatásának terhe alatt -. se beszéd. mely megtiltaná minden kertésznek . hogy a szomszéd kertjéből átnőtt az én kerítésem oldalára egy olyan hatalmas.lábbal tiporja a szomszédok magántulajdonát. . ültessünk a kerítés mellé dinnyét. sem pedig más olyan növényt. próbáljon az ember tőle szabadulni! A tetvek egyék meg az egész málnatermést ! Törjön fel málnahajtás az ágyad közepéből! Lepjenek el érett málnaszem nagyságú szemölcsök! . ott van. a csigák. akkor levágtuk. a gyerekek. mit tenne. kertészeknek. amely . nincs az a kerítés. így is éppen elég ellenségünk: a verebek. költőt. hajt egy vesszőt a szegfűk vagy aligetszépe ágyásának kellős közepében. hogya rododendronai közt kihajtsanak a szomszédos kertből származó málna kiirthatatlan ostorindái. a feketerigók. ami útját állja. aztán tessék. se napfényvirágot. sőt egyetemi tanárt: nem tudták ésszel felérni. Ha már kedvébe akarunk járni a szomszédnak.Különben is. van nekünk.ilyesmiket kíván az ember. szögesdrót vagy figyelmeztető tábla. hogyan fért át egy ilyen gigantikus méretű termés a kerítéslécek közti szűk résen. ha egy napig korlátlan ura és parancsolója lehetne a világnak. a fülbemászók. és büntetésből megettük. fal vagy árok. Aki tisztességes céhbeli kertész. olyan kánaáni méretű rekord dinnye. Jogosan kérdem tehát: még a hernyókkal is kikössünk? Magunkra uszítsuk a káposztalepkék hadát? Mindenki szokott néha _arról ábrándozni. hogy a kerítés mellé málnát ültessen. Se szó. eltörölnék. Mert kérdem. én azon az egyetlen napon egy csomó dolgot elrendelnék. A bitang málna több méter hosszú utat is meg tesz a föld alatt.úgy mondhatnám . Ez afféle rendelet lenne. a levéltetvek. Egy idő múlva aztán az a bizonyos dinnye valahogy szemérmetlen formájú lett. mivel szolgált rá a kertész. Egyebek közt kiadnám az úgynevezett Málna Ediktumot.

gombok. belehasít a kertész ujjába. üvegcserép. mint az autós a megtett kilométereket. Amikor minden szépen együtt van. A hüledező kertész minden egyes alkalommal ilyesmiket bányász ki az ágyásaiból. régi érmék. összehordanak egy csomó háncsot. Miután a kertész ilyeténképpen végzett a rózsaoltással. a kertész a hüvelykujj a bögyén kipróbálja a kés élét. hogy a föld titokzatos méhéből tör elő szakadatlanul. újságfoszlányok és számtalan egyéb anyag. amelyet oltani fognak. igen változatos összetételű. számolja a kannákat. csontok. törött tükrök. ócska pipák. fattyúhajtások vagy elvirágzott szárak levágása. Attila sírja vagy Szibilla könyve kerül elő a tulipánok alól. De a fő gond júliusban mégiscsak a kert öntözése. kövek. s a kertész minden \ ilyen alkalommal hihetetlen mennyiségű követ.A kertész ek kánonjoga szerint júliusban oltják. de az is lehet. kiszolgált névtáblák. a csokoládé sztaniolja. csatok. a kultúrtalajban a világon minden előfordulhat. mosdótálak. Ha a kertész kannával öntöz. konzervdobozok. drótdarabok. dugványok készítése. Ez a munka évente legalább hatszor követelőzik. hogy megint lazítania kellene az ágyások megülepedett. törött tálak. nevezhetjük humusznak vagy televénynek is. Ha a kés elég éles. üvegcsék. A vérző ujjat aztán bekötik. Nohát. cipőtalp. kavicsot és egyéb istencsapását dobál ki kertje földjéből. néhány méter gézt csavarnak rá. porcelán szigetelők. korhadt lomb. Ezt nevezik rózsaoltásnak. huszita nyilak. cserepes talaját. vagy talán a föld valamiképpen köveket izzad? Egyáltalában a kertészeti avagy kultúrtalaj. zsinegek. táblaüveg. vagyis az alanyt. s ék alakú sebet ejt rajta.vagy a szemzőkést. fazék füle. s végül előkerftik az oltó. hirdeti bajnoki gőggel. Ez általában a következőképp történik: előkészítik a csipkerózsát. kannák. bokrok metszése során és így tovább. illetve szemzik a rózsákat. hogy egyszer egy örökégő kályha. patkók. a vadócot. Alkotóelemei a következők: föld. Ha nincs kéznél vadrózsatő. kapcsok. trágya. Meglehet. Az a sok undok kő nyilván valamiféle magvakból vagy petékből fejlődik. széndarabok. észreveszi. tőzeg. például oltóvesszők. téglák. az imént leirt hüvelykujjsebzést más alkalommal is végre lehet hajtani. szögek. ma negyvenöt kannára vittem fel! . bádogedények. kutyagumi. rongyok. úgyhogy az ujjon egy eléggé fejlett pufók bimbó keletkezik.

Vízcsapra kapcsolt tömlővel persze gyorsabban és úgy mondhatnám. hogy csillapítsa kertje júliusi szomját. hogy a kert elégedetten. megkönnyebbülten sóhajt. Amikor az ember már csuromvizes. így szól: Hű. aminek lennie kellene. Közben a kert azt se mondta. akárcsak a szomjas vándor.. A csapból érkező vízsugár roppant hatékony. a családtagokat mind és leginkább sajátmagunkat. letarolhaljuk az évelő virágokat. mukk. és ismét száraz és szomjas. olyan. vagyis az. " . aki letörölve bajuszáról a sör habját. az erkölcsi rend a "das SeinSollende". akár a géppuska: egy pillanat alatt gödröt vájhatu nk vele a földbe. Ha tudnátok. ravaszul kilyukadhat. megnyugvással kijelenti. hogy a kert elég vizet kapott. Aztán az ember ott áll a körös-körül zuhogó-fröcskölő vízsugarak közepette. '" . ha valahol a közepe táján. még egy pohárral! S a kertész lohol még egy kanna vízért. Tehát a kertész nevezetesen júliusban nagyon is elismeri azt \ . milyen jóleső érzés. ahol az ember legkevésbé várná. Aránylag rövid idő alatt megöntözhetjük nemcsak az ágyásokat. "nagyban" lehet öntözni. Remek felfrissülésse1 jár. mondhatom. '" \ " .. amikor a hűs víz csobogva zúdul a kiaszott talajra. ami van. hogy a nyers valóság az.. "" . . s a lábánál összetekeredett hosszú vízisikló pihen. szemrebbenés nélkül mind behabzsolta a rögtönzött szökőkút kilövellt vizét. hanem az egész gyepet.. de milyen szomjas voltam! Csapláros. . s szinte hallani. l . jómaga pedig elmegy megszárftkozni. • . A német filozófia azt tanítja. míg a magasabb. a szomszéd gyanútlanul uzsonnázó családját.. a házat kívül-belül. leveleken.. mint annak előtte. ahogy az ember bőrig ázik... ha szél ellen permetezünk: felér egy vízgyógykúrával. a békés járókelőket. Lenyűgöző látvány.lekaszabolhatjuk a fák koronáját. mint a vizek istene. amikor alkonyatkor vízcseppek ragyognak a buzgó öntözéstől lucskos virágokon.. Ráadásul a tömlő nagy örömét leli abban.

általában így történik: amikor az úgynevezett életadó napsugarak ötven Celsius-fok fölé emelték a hőmérsékletet. eső kellene! Jaj. sem a dühös köpködés. mert tudván tudja. de szép is egy novemberi eső: négy. vagy izzó porrá hull szét. Mondom. egy kisebb gyepágyra ! . Ekkor a kertész ahhoz a bizonyos magasabb rendhez folyamodik. 2. de eső kellene! . körös-körül minden szürke és nyirkos. valami zavar támad a vízszolgáltatásban. istenem. úgyhogy nem lehet vele öntözni. megreped a kertés~ öntözőtömlője. Mert ugye. .Azt mondom. mondjuk. átázik a cipőm.Hová készül az idén nyaralni? . égető pácban! Ilyenkor a kertész :üába öntözi a földet önnön verejté]cével. a fű sárgul. a virágok levele elfonnyad. ahogy mondják. még ha minden köpéssel kiszaladunk is a kertbe (minden csepp nedvesség számít!). zizegve hullanak a sűrű cseppek. méghozzá a jó forró..Az igazán nem fontos. Eső kellene . a magasabb rendet. képzeljük :sak el. a fák gallyai ?illedten kornyadoznak a szomjúságtól a perzselő hőségben. akkor rendszerint: 1. és fatalista módon kezdi hajtogatni: eső kellene! . talpam alatt cuppog a sár.És mit szól EngliS lemondásához? . ha az ember úgy elképzeli. hat napon át egyvégtében zuhog. s egyetlen csepp víz sem folyi:c. most aztán benne vagyunk.. a pácoon. hogy elég legyen. csontom velejéig hatol a nedvesség . mennyit kellene izzadnia. öt. káromkodás. átkozódás. eső kellene.· mi kellene.így fejezi ki ezt a maga ékesszóló módján. a föld megcserepesedik. kőkeménnyé sül össze.Nem segít a szitok.

olyanok. üdék. a ~obélia. sásliliom. ezek a virágok igazán olyanok. a nagyobb. mint a lompos asszony. hogy rendkívül gazdagon és színpompásan vIrít. harangvirágok és sisakvirág és peremizs. istennek hála.azt mondják . Az állomási flórának két alosztálya van: a peronnövényzet és az állomásfőnök úr kertje. előkelőbb pályaudvarokon ~éha a dracéna is előfordul. néhol az állomásépület ereszein vagy ablakaiban . Nos.Rózsák és floxok.t ismeretes. Milyen kár. viszont a bőrdíszműáru boltok kirakataiban kétségkívül művirágok nyílnak stb.még gyermekcipőben jár. mmt az lstentagadók és haladó szelleműek ablakai mögött. s durván szólva. Mindig van. hisz minden szépség oly végtelen. mint a nők: <?lyszépek. hogy úgy eljár az idő. mégsem fogja fel szépségüket teljes egészében. kedves szépem (a virághoz· beszélek!). lobélia. 1. A kertész számára az ősz már márciusban megkezdődik: az első elvirított hóvirággal. valamit mindig elszalaszt belőle. Min. sztyeppi. a szépség elmúlik. van. oly kimeríthetetlen. mintha már nem adnának magukra. mégpedig egyrészt a növények származása. édes istenem. molyűző meg margitvirág . csak a kertész marad meg. Lehet. neked már befellegzett ! Lám. de mihelyt elvirítanak (a virágokról beszélek!). szubtrópusi meg lápi növényvilágot és még jó néhányfélét. mindig kell levágni fonnyadt szárakat. :negkülönböztetünk glaciális. aki egy kicsit érdeklődik a növényzet iránt rájön. árvácska. napfényvirág és szépecske. . A peronon rendszerint felaggatott kosarakban. hogy apróléko~ összehasonlító tanulmánnyal be lehetne bizonyítani. hogy majd kinézi a szemét. . a muskátli. másrészt a tenyészhelyük szerint. hogy más vegetáció tenyészik a kávéházakba~ és. a petúnia és a begónia erZI Jol magat. nefelejcs. nem magunkhoz): No. földközi-tengeri flórát. h~gy a ka~olikusok ablakai mögött más flóra tenyészik. kardvirág. lonc és egyéb.különösen a sar~a~t~?ka. A főnök úr kertje botanikailag kevésbé jellegzetes: akad benne rózsa. pontusI. ami virít. szociológiai szempontból kevésbé megkülönböztetett faj. De mivel a növényföldrajz . beszéljünk csak néhány pontosan elhatárolt. Az állomási növényzet J~llerrizője. nevezetesebb botanikai csoportról. milyen kár. az ember bámulja őket. ami elvirít. más például a hentesboltokban: bizonyos növényfajok és nemzetségek kivált az állomásokon díszlenek mások meg a pályaőröknél. arkükus.még mindig elég sok virágzik belőlük a rossz viszonyokhoz képest. s ilyenkor így szólunk (a növényhez. akkor tudom is én.

Legjobb tudomásom szerint semmiféle növény nem tenyészik a pékeknél. A vad vasúti flóra a töltéseken tenyészik: főként napvirágból. minden politikai pártnak lehetne saját külön flórája. vagy a hivatalfőnök jóakaratától és buzgalmátói függ. az Asparagus Sprengeri. az autókereskedésben. Vegetáció szempontjából a magánhivatalok sokkal termékenyebbek az állami hivatal oknál. sonkák. filodendron. a kaktuszok közül asziklakaktusz és a gömbkaktusz. a módosabbaknál egyébként úgyis többnyire tönkremegy. A hivatalok ablakában vagy nincs semmi. Általában a hivatali növényzet sorsa vagy a hivatalsegéd. vagy ha igen. szűcsnél. Ezenkívül bizonyos hagyomány is döntő: mert míg a vasutasszakmában dúsan burjánzanak a növények. sőt a babérfa és a borostyán is. amely az ünnepelt gipsz mellszobrát van hivatva övezni. ökörfarkkóró ból.2." A kávéházakban bent csak aszpidisztra tenyészik. bárányok és szalámirudak közt díszlik. amelyet a báli tudósítók hajdan efféle fellengzős szavakkal ecseteltek : "Az esztrád a trópusi növényzet buja zöldjében tobzódott. kalaposnál. a sarkantyúka. azaz a pletyka. de ide tartozik kivált az Aucuba. Az éttermekben dracéna. azazhogy kukoricalevél az ablakokban. papírüzletben. vaskeres- kedésben. általában ez az a növényzet.és üzletágban. vagyis a kalárisfű. A vasúti flóra apályaőrök kertjeiben tenyészik. Külön botanikai fejezetet alkot a temetői vagy sírkerti növényvilág és természetesen az ünnepségek flórája.az égvilágon semmi sem nyílik. melyik emberfajta tenyészt fuksziát. Közismert dolog. latániák. melyik golgotavirágot. 3. legrosszabb esetben az aszpidisztra. mezőgazdasági gépek boltjában. kígyósziszből. pipitérből. s ez utóbbiak közül is kiválik az adóhivatal. amíg nyaralni vannak. Az ablakok növényvilága kétféle: szegényes és dús. A világ végtelenül gazdag: minden foglalkozási ágnak. tátikából. kakukkfűből és néhány további vasúti fajból tevődik össze. Ezzel persze még távolról sem merítettük ki a különféle élőhelyek változatos növényvilágának botanikai ismertetését. Ide tartozik a leander.és távíróhivatalokban . valamint még sok más ipar. a hasított hátrészek. a babérfa. hentesboltok kirakatüvege mögött. fikuszok is lehetnek. A szegényebb embereknél rendszerint dúsabb. hogy ezek a virágok többnyire áthajlanak a kerítésen. a pálma. Az úgynevezett házi kosztot adó vendéglők. A hentes-mészáros flóra a mészárszékek. tarka virágcsalánok. ezzel szemben a kávéházi teraszokon buján nő a lobélia. a petúnia. 4. talán a mellettük elpöfögő szerelvények mozdonyvezetőinek örömére. A vendéglői flóra összetevői: két leander. milyen hivatásúakból kerülnek ki a kaktuszgyűjtők és így tovább. A henteseknél cserépben előfordul aszobafenyő és néha a primula is. aztán a kúszórózsák. . Ide tartozik nevezetesen a ziliz vagy fehérmályva. amely valósággal sivatag. . Nem sok fajt számlál. puskaműveseknél. addig a posta. akkor piros és fehér muskátli. a georgínák és néhol az őszirózsák. Néha kedvem volna megállapítani. sőt mi több. a napraforgó. nagylevelű begóniák. azaz babérrózsa a bejáratnál s néhány aszpidisztra. a tradeszk'ancia. kifőzdék ablakában cineráriák is akadnak.

Kérem. ő is csak igyekszik kifelé a városból. a tűlevelűeket bőségesen kell öntözni. hogy vonaton rázassa magát valahová Kukutyinba .mondja a kiszemelt kertgondozónak -. Megbízom magában. és persze a füvet is. s nem lesz olyan kötnivaló bolond. és egy óráig locsoljon. "hogy ne mondhassák. Legjobb. írja meg . ha reggel ötkor vagy este hétkor óntöz. rokont. Ez minden.Az augusztus általában az az időszak. hogy az idén nem utazik sehová. elmegy. épp hogy csak körül kell néznie.Nézze csak . öt perc elég. Semmi az egész: csavarozza rá a tömlőt a felszállócsapra. ---~ ha háromnaponként egyszer elnéz oda. Mondom. Miután a kertet készséges felebarátja gondjaira bízta. nincs olyan nyaralóhely. írjon egy lapot. mindenütt. " A következő napon: "Szörnyű ez a szárazság. Egész esztendőben nagy hangon hirdette ugyan. öntsön minden rododendronra vagy két kanna állott vizet. most úgysincs a kertben semmi munka. s ha netán valami nem volna rendben. aggodalommal.de mikor aztán beköszönt a nyár. amikor az amatőr kertész elhagyja tündérkertjét. és sz a badságra megy. " Nehéz szívvel utazik el. elég. és én azonnal jövök. kérem. vagy mert feltámadt benne a vándorösztön. Ha valahol gyomot látna. A nevezett felebarát másnap levelet kap: "Elfelejtettem megmondani. hogy a kertet naponta öntözni kell. félti a kertet. akire távolléte idejére rábíz hatja. a többi fára négy-négy kannát. . tele van gonddal. vagy a szomszédok miatt.. tépje ki. A most virágzó évelőknek sok víz kell. hogy mit tudom én .. és minden tülevelűre öt-öt. Nem is indul el addig. ami felérne az ő kertjével. míg nem talált egy jó barátot vagy.

szellőrózsák és effélék. nagyon száraz helyen van! Gyűjtse zacskóba az izlandi mák magvait. Remélem. Az elvirágzott szárakat le kell vágni! Jó volna. harmattal kénvirágot. Szórjon a tövükhöz tőzeget és lombföldet! Azonnal lásson hozzá az ültetéshez. kökörcsin. kérem. és jó. Azonnal ültesse el őket. Különben nem kell semmi. nehogy a szél letörje őket. azonnal nézze meg a kertet! A heves zápor néha nagy károkat okoz. Mihelyt a láda megérkezik. csigákat . ha az ember mindjárt a helyszínen van. a palántákat öntözze meg." Ötödna p: "Mellékelten küldök egy kis láda virágot. és harmattal vagy eső után permetezze meg vele a rózsákat. Több dolog egyelőre nincs. Ha a rózsákon tetvek vannak. Különféle kosborok. Éjjel menjen ki a kertbe zseblámpával felszerelve. csak a fülbemászó': kat irtsa ki.. a gyepet. és remekül lehet fürödni. körtike. bontsa fel. vegyen nikotint. Különben tarfoltos lesz! És persze öntözzön. már lekaszálta. tüdőfű. és ültesse valahova árnyékos helyre a kertemben. és naponta háromszor öntözze az elültetett növényeket! Kérem. ha kapával meglazítaná valamennyi ágyás talaját.. szórjon rájuk korán reggel. s amit a gép nem nyírt le.." Harmadnap: "Elfelejtettem megmondani.postafordultával. vágja le ollóval. sok a gomba. attól légjárhatóbb lesz a talaj. . A géppel igazán gyerekjáték. Itt minden pompás. hogy a gyepet le kell kaszálni. mi nyílik. A magas növésű évelőket kösse karóhoz. bőségesen öntözzön!" Negyednap: "Ha netán zivatar jön. vadliliomok. Ne felejtse el a ház mellett a vadszőlőt naponta megöntöz ni. vágja le a rózsatövekről a fattyúhajtásokat !" Hatodnap : "Expressz feladtam egy kosár vadon tenyésző növényt. Ha a rózsákon lisztharmat mutatkoznék. De vigyázzon! Nyírás után a gyepet jól meg kell gereblyézni s aztán nyírfa seprűvel végigseperni. amit itt ástam ki az erdőben.

és kellemes perceket tölt a kertben. de. s úgy. csuromvizes az öntözéstől. bőrönddel a kezében. milyen szép is volna az énnálam! És egy szarvascsapat vagy legalább egy zerge vagy ez az ősöreg nyárfasor.mondja szárazon a felebarátnak. hogy a készséges felebarát nem küld neki naponta jelentést a kert állapotáról. rosszul alszik. s itt ezt a darab őserdőt ezekkel a hatalmas törzsekkel. nyakon ragadja a tömlőt. ezt az antik szökőkutat. s csak azon imádkozik. ez a piszok fráter. amikor magára vállalta ezt a terhet. zöld völgykatlan . hogy hová az ördögbe ültetné el őket. azokat egy megszállott kertész csak kiszedi a földből. gondolja magában a kertész. mind kellene. . a kis tölgyerdő vagy az a kékesfehér vízesés. legalább ez a csendes. felelőssége tudatában. ha ez a hegy a kertemben lehetne. Ugyanakkor a kert tulajdonosa nyugtalanul gondol a virágaira és a gyepre. s mint élő szemrehányás." Ezalatt a készséges felebarát. hogy a kert gondozása nem sok idejét foglalja le. Végül is hazaérkezik.egy láda vadvirágot és egy. körülbelül tizenkét sürgős utasítást tartalmazó levelet. ahogy van. hogy meglocsolja az elhanyagolt kertet. Ez a tökfilkó. amott azt a tisztást. verejtékezik a napon.az mind. de a szegény ördög. s rémülten látja. gondolja lelke mélyén. nézegetve a Matterhornt vagy a Gerlachfalvi-csúesot. hogy majd beiktassa a kertjébe. aki hajlandó teljesíteni minden kívánsagát. erre aztán rá lehet bízni valamit! Soha többet nem leszek olyan kötnivaló bolond. gondolja keserűen. ott meg letört néhány szár. ez a lusta semmirekellő.az sem volna megvetendő! És szeretném azt az ezeréves hársfát. szitkozódik. és keresztül-kasul járja a kertet a küldött palántákkal. számlálja a napokat. s tágra nyílt szemmel körülnéz: Ó . kaszál. kapál. hogy itt egy levél hervad. ott az a szirt. de elfogadnám ! Ez a harmatos rét milyen jól illenék a kertembe. Rosszabb a helyzet az egyéb természeti képződményekkeI. Az ördögbe is. hogy nyaralni menjek! A vadvirágok hagyján. eladná neki a lelkét. hiszen ha lehetne. beront a kertbe. Remélem. hát ez aztán elintézte a kertemet! . Ó. szavamra irtani. minden másnap küld. mennyi van még hátra a hazaindulásig. a kertész megalkudnék az ördöggel. öntöz. gyomlál. J ó volna kigyomlálni az utakat. No meg egy darabka tengerpart és egy romba dőlt gótikus kolostor . Átkozza a pillanatot. s az egész kert mintha kiégett volna. hogy jöjjön már az ősz. a hegyi patakot vagy inkább azt a tavat. keresve. itt ez a folyó.Köszönöm . emitt rozsda esett a gyepbe.

Ami virít. akik a márványporban. nem a gyümölcsészekről meg a zöldségtermesztőkről! Csak ujjongjon a gyümölcsész az almáin. és gyümölcsöt érlel akár novemberben is -. A szektásság lényege nem abban van. hogy valaki valamit szenvedéllyel űz. őszirózsám. Harpalium. csak sarjadó élet van.harsogja a harmadik szakértő. Nézzék már ezt a gyilkost ! Uram. akkorára. úgy . Ki hallott olyan szörnyűséget. mások a téglaporban. annak aranyló nyár van. ismét mások a faszénben hisznek. átkozottul dr ágán fizetné meg azt a lelket. Van az igazi kaktusztalajnak néhány rejtettebb titka. s te 'is. s most még jön az őszi Asterek és a krizantémok ideje. céh. ti és én. aranybarna napfényvirág. csak permetezni. akkor csak úgy öntözze. amiből kihajt a virág. a vérbeli kertész minden ízében érzi. hogy nincs is soha vége. egy életen át az ifjúság: mindig van tartalék. Ezt a tényállást lehetne egyszerűen szenvedélynek. hogy letarolná vele a krizantérnok meg a vörös csenkesz bimbóit. azok mondják. mi együtt. Tudd meg. Nézze csak meg ezt az Echinocactus myriostigmát! Látott már ilyen sünkaktuszt valakinél! Hát megmondom a titkát. de el ne árulja senkinek! Nem szabad öntözni. maga meg benne van a pácban. belepi a zöldmoszat. különcségnek vagy mániának nevezni. hogy meghűljön? Hohó. a karórépa meg a zeller óriási méretein.mondom. körtéin. a föld alatt növekedünk. drága embertársam: az év olyan hosszú. Úgy bizony. valamint a társulásokon kívül álló zuggyűjtők avagy remetéskedők megesküsznek rá. Egyesek kardoskodnak az öntözés mellett. hogy hetente egyszer 23. Vannak kaktuszbolondok. hanem abban. hogy a sünkaktusz egyszerű en elrothadjon. a földje megsavanyodik. hogy az augusztus már a fordulat ideje. hisz ha a cserepet vízbe állítja. tartalékot gyűjtünk az új hajtásokhoz . ha nem akarja. s ezeket semmilyen kaktuszgyűjtő el nem árulja. Úgyis oda való vagy! S mérgében akkorát csapna a farkával. Azt mondom róluk: szektások. aki virul. de nem azért. s ti mind: aranyszínű aggófű. a vérbeli kertészről beszélek. felekezet. Csak akik ölbe tett kézzel ülnek. örvendezzen a zöldséges a karalábé. az nem vesz tudomást az őszről. Nyomorult fickó. de mindig van mit tenni. aranyló rudbeckia. Jól jegyezzétek meg. annak számára nincs elmúlás. páholy. mindig. mint hogy én itt megszakadjak a munkában. otthagyván a kertészt szerénytelen és soha véget nem érő kívánságaival. mint a répa. Hogyhogy? háborodik fel a másik kaktuszszakértő. sietve igyekszik elvirítani. akkor sem. hogy a sünkaktuszt permetezik? Azt akarja. mert szenvedélyes buzgalommal nevelik a kaktuszokat. rítus. hogy valamiben szenvedélyesen hisz. mások súlyos hibának tartják. s menne dolgára. mondaná végül az ördög. ha kerékbe törik. Az csak szóbeszéd. s azzal vége! De ugye te. uram. hogy minden rosszra fordul. iskola. Valamennyi kaktuszgyűjtő szekta. napsárga aranyvessző. hogy ősz van. az igazi. takarodj te csak inkább a mennyekbe. még nem adjuk meg magunkat! Szó sincs róla! Egész éven át tart a tavasz. Szent isten! . hogy a Maguk Sajátos Módszerével értek el oly csodálatos eredményeket. mi addig másféle virágot hajtunk. Akkor aztán megnő.789 C fokos lágy vízbe állítja cserepestül. ragyogó lángvirágom.

bizony. Ha egy harcos fejét vagy kezét levágják. nem kedvelik a bizalmaskodás semmiféle formáját vagy az egyéb frivolitásokat. nagy és fényesen ragyogó. csillagok. boríthatják bimbószerű kinövések. fásak. ragyásak. mit teremtett. A titokzatosságot. de . duzzadtak. maga is csodálkozván. állig fel vannak fegyverkezve. a tündérrózsák. uborkához. kígyófészekhez hasonló kaktuszok. az anyai büszkeség is eltörpül a kaktuszgyűjtő kérkedő pöffeszkedése mellett. állatokhoz. mint a kő. A rózsa szép. Miben rejlik a titokzatosságuk. kemények.111111 gramm. kancsóhoz. hogya sünkaktusz földje megsavanyodjék. általában minden öreg fa. csókolnánk vagy magunkhoz ölelnénk. a Tudás Fája. a mérgező és a gyógynövények. mint a harcias manók tábora. hogy meg nem adják magukat: Állj meg. kóc. mégpedig a levegőnél pontosan fél fokkal magasabb hőmérsékletű víz jusson. mint egy kardot suhogtató lovagcsapat. a kosborok. Ha nem akarja. daganatokhoz. ahhoz. Az élet harc. a tárnics. Az viszont igaz. marcona lény mintha megfeledkeznék magáról. hogy egy köbcentiméter földre 0. megközelíthetetlen. élesen vagdalkozók. papi birétumhoz. öntözze minden másnap forralt vízzel. karmok. mint a kosár. békés. boríthat ja őket pikkely. mert titokzatosak. gyertyához. növény közt~ amelyeket a teremtés harmadik napján alkotott az Ur. egyszerűen el kell fogadni. hogy megtaláljuk. a glaciális növények. De vannak titokzatos percek. bajuszosak. A titokzatos növények közé tartozik a liliom. marconák. tíz körömmel. tüskések. elszántan arra. szelíd virág a támadón előreszegzett fegyverek közt. jatagánok.ahogy az már lenni szokott . azonkívül az Echinocactus myriostigma gyökérrothadásban me~betegszik. nem tudom megmondani. tökhöz. és elszunnyadna: ilyenkor virág bomlik ki belőle. (Nagy bolondságot műveltem. ráncosak. már csak azért is. a legférfiasabbak a maguk nemében minden magQt termő . hogy a kaktuszok megérdemlik ezt a szem'edélyes rajongást.) Szerethetjük őket anélkül. lehetnek zömökek és nyurgák. mint egy kopjásezred. tőrt szegező vitéz támad belőle. szuronyok. a kristályvirág és a kaktuszok. egyes gombák. akinek kivirított a kaktusza.az igazságra még ilyen módon sem derül fény. . Mondhatom. hogy tolakodón hozzájuk érnénk. amelyben nem is egyhamar van része akárkinek. s egymásnak esnek foggal. mert lövök!Egy kisebb kaktuszgyűjtemény olyan. Vannak tengeri sünhöz. de úgy. az aranypáfrány. és meghajoljunk előtte. harciasak. zordonak. a mandragora. mint a sövény. ritka esemény. Nagy kegyelem ez. jegyezte meg a Teremtő. amikor ez a dacos. Ekkor mind a három kaktuszszakértő egyszerre kezd üvöItözni. de nem titokzatos. gyilkos fegyverekhez hasonlók. bibircsek. fonottak. újabb kardot suhogtató. sápadtarcú.

egyszóval erényes. virágoktói roskadozó. hol mi van. a gondos atya. azaz a hivatásos termesztő rendszerint józan életű férfiú. Most kerül a földbe minden. A kertész megveti a kertépítő mérnököket. A hivatásos kertészhez nem úgy jár az ember. filigrán kecsességével. talán azért. nem iszik. . A nagy kertész. vagy mert a természet Cibelé képere formálta. sem hadi. kertészeknek arra. mikor a kertész ujjaival vájkál a virágcserepekben. nemcsak azért. A természet különös szeszélye folytán a kertész általában testes. az majdnem _ annyi. hogy a kertész az éltető. elidőzzünk egy kicsit e derék szakembereknél. A történelem nem jegyzett fel róla sem nevezetes gaztetteket. aminek tavaszig meg kell erednie. megnézegessük. lenyűgöző szépségű georgínák. hogy jó üzletember. s nemcsak miattatok. amikor ismét kitárja ölét a föld. s egyúttal jó alkalom most itt arra is. tamáskodók. Higgyétek el. mert akkor virít az aranyvessző. az őszi Aster és a Chrysanthemum indicum. de ezenfelül ez az a hónap.vagyalmafajta örökíti meg. hogy megint egyszer végiglátogassuk a szaktársakat. szemléltetni akarván ezzel. hogy megfelelő ellentétet alkosson a virágok gyengéd. a szeptember a másodvirágzás ideje.vagy avaskereskedőhöz. hogy megállítva a rohanó esztendőt. amely rendszerint anonim. És valóban. a kertész szerint az ő foglalkozása nemcsak afféle mesterség. hogy a szeptember minden másodszor virágzó növény választott hónapja. Emlékét egy-egy új rózsa-. sőt hatalmas termetű ember. nem dohányzik. lesújtóbb véleményt nem is mondhat vetélytársáról. georgína. úgyhogy megint ültethetünk. kiválasszunk néhány kincset érő növényt már a következő tavaszra. hanem tudomány és művészet. a szőlőérés hónapja. Ez persze megfelelő jogcím nekünk. azok viszont a kertészeket tartj ák afféle zöldségeseknek. mint azt. mint a fehérnemű. mintha tápláló emlőt nyújtana kis neveltjeinek. Jegyezzétek meg. neki ez a dicsőség. vagy más név alatt rejtőzik . s megadjuk nekik az őket megillető tiszteletet. Ezek a szeptember mélyebb értelemmel teli titkos kiváltságai.untig elég. sem politikai érdemeket.A kertésznek a szeptember a maga nemében hálás és nevezetes hónap.

mutassa meg újdonságait. ha sárga nefelejcsem.öt-hat koronát. a Rudolf Göthe vagy az Emma Bedau (ezek őszirózsák). valamint perlekedni is illik egy sort például azon. mint azt az uraságot. A kertészhez az ember beszélgetni megy: megkérdi. no meg egy cserepet. ugyan hová tegyük majd !). válasszon ki számára "hatvanféle fajt a legkülönb virágaiból. vagy talán azt mondhatnánk. laikusok pedig vesződünk a magról nevelt palántával. Meg kell vitatni. a helyét is megfújjuk. és ezzel kész. szaruliszttel. elpanaszolja. öntözzük. elszárad. A kertész mégis szívesebben lát bennünket. mert az otthonit elpusztította a lisztharmat. elmondja. a végén mégis elfonnyad. hogyan is hívják ezt vagy azt a növényt. s kihajt belőle mindenféle virág. Nyilván azt akarja ezzel bizonyítani. akár a vadászok vagy az orvosok mesterségében. akik jól meggyötörjük. de fehér tárnics eddig még nem volt! No meg aztán . ő nem trágyáz és nem öntöz. egy szarkaláb at. ez minden szenvedélyes kertész dédelgetett álma. télre semmit le nem takar. hogy a szirtőr. az agyagot vagy a tőzeget. nefelejcskék pipacsom vagy fehér tárnicsom teremne! Micsoda. Istenem. mi van benne. Új fajt vagy fajtát előállítani. és továbbáll. mit szeret jobban a Gentiana Clusii. Az igazi kertész csak úgy vaktában beledug a földbe egy-két levelet. hogy az idén kár esett a Mertensiákban. amelyről a kertésszel együtt sem tudjuk kisütni. Minden hivatásos kertész esküdözik. Némi igazság van is ebben: a kertészkedéshez szerencsés kéz kell. remény teljesen fejlődik. hogy a kék tárnics szebb? Nem az a fontos. földje silány. de aztán prima minőségű ek legyenek". égi kegyelem.akinek megmondja. s aki egyszerűen meghagyja neki. Ilyen és hasonló megbeszélések után kiválasztunk egy új ternyét (az ördögbe is. fizetünk a kertésznek . Azt hiszem. és könyörög neki.aki nem kereskedő . van ebben valami varázslat. amit tavaly vett tőle. s miután néhány kellemes órát eltöltöttünk tanulságos és szórakoztató tereferével. mi. melyik a jobb. fizet. mit akar venni. hogy kertjének . hogy virágai kizárólag iránta való szeretetből növekszenek. akin messziről érzik az autószag. sőt gyermektápszerrel tápláljuk.

hogy az ember virágok dolgában is egy kissé soviniszta. valósággal ciklopsznak érzi magát. mialatt úgyszólván elemi erővel rakja . az ikravirág és egyéb szebbnél szebb alpesi virágok párnái.úgy van az. egyik kőtömböt a másikra. a ternye. Aki sziklakertet épít. a pázsitviola. és szétvetne bennünket az öröm! jó szívvel tanácsolom: akinek a kertjében van egy kis lejtő vagy terasz. amikor benövik a kőtörőfű. csak úgy dagadoznánk a büszkeségtől. Mikor aztán a buzgalomtói sarkallva befejezte gigászi művét. és sziklapárkányokat alkot. hogy nem lett . Ha egyszer egy cseh rózsafajta legyőzné az egész világon az amerikai Independance Day vagy a francia Herriot fajtát. szórakoztató foglalatosság. látja. telepítsen rá sziklakertet ! Először is a sziklakert nagyon szép. hegyeket és völgyeket teremtve. míg hegycsúcsokat hord össze. másodszor a sziklakert telepítése magában véve is nagyszerű.

azt a meleg. Csak sok-sok év múltán kezdett ez engem is érdekelni. mint a rágógumi. egyik virág olyan. nem sokat teketóriáznak. szűz agyag legyen. mint amilyet elképzelt volt. s hogy egész alkotása inkább csak néhány kőrakás és salakkupac. hát adjuk meg a módját. milyen szép fellegek úsznak az égen. s legyen sok-sok méz. s úgy nyúlik az ásó nyomán. A meglett ember bölcs következetessége nyilvánul meg benne: ha már virágzás. miért érdekli annyira. hogy nincs ellankadás? Amikor boldogult édesanyám ifjú korában kártyát vetett. de ne akármily enn el ! Érintetlen. és határtalan lesz a kertész öröme. hogy gyönyörű. Az ember csakugyan nem törődik vele. akkor büntetésül verjen meg a sors néhány négyszögölnyi agyaggal. hogy tapasztalj ad puhán nyirkos melegét. kötött. s legföljebb azt nézi. de nem néz a lába alá. telepítsetek sziklakertet ! Nem áltathatjuk magunkat tovább: itt az ősz. a legszebb növénypárnák borítják. s csodásak a távolban kéklő hegyek. Különleges. Igen. kedves barátom. Mondom nektek. mint a másik. mint a föld a lábad alatt. hogy dicsérően mondja: milyen szép itt ez a talaj. Ezek az őszi . s úgy mondanád rá. hogy föld van a lábam alatt. amely jó. vagy hogy amarra messze elbűvölő a láthatár. vagyis a krizantémok. De ha nem vagy képes méltányolni ezt a rendkívüli szépséget. hideg. hogy van savanyú. Bizonyság rá: virítanak az őszi Asterek és az őszi margitvirágok. mint a kenyér. Felfedeztem ugyanis. amikor a botod egylábnyi mélyen süpped a porhanyós. olyan szépek és olyan félelmetesek.növények valami különleges erővel és gazdagon ontják a virágot. a gazdag őszi virágzás mellett? Hát nem látjátok. agyagos. Akkor megtudnád. min tapos a lába: rohan.belőle olyan szép romantikus sziklacsoport. Mit számít egy-egy lehulló falevél a dús. Ahhoz. min tapos a lába. szinte érzéki örömöt éreznél. akkor látnád. hogy még a felhők sem olyan sokfélék. megkülönböztetnéd a habkönnyű. porhanyós földet. a napon . szellős televényt. hadd gyűjtsenek a méhek. min tapos a lábunk. apró virágok ragyognak benne. legalább egy kis ágyás kell. vagy elmorzsolsz egy göröngyöt. legalább egy tenyérnyi kert. köves és komisz föld. de van! Mondhatom. De ezzel nem kell törődni: egy év múlva a sok kő a leggyönyörűbb ágyássá változik. mint a bolond. laza talajba. az egyik kártyacsomó felett mindig azt suttogta: Min taposok ? Akkor nem értettem. amelyből árad a hideg. hogy megtudjuk. mi~t ahogyan a nőkről és a felhőkről mondod. hogy az érett kornak ez a virágba borulása hevesebb és szenvedélyesebb az ifjú tavasz szertelen csapongásánál.

gyúrni az ujjaid közt. konoksága. konok. hogy átjárja a levegő és napsugár. szellős termőtalaj? Nem szebb-e valójában. és az ördögbe is. nyirkos.mondod majd -. s már szinte eszedbe sem jut. de az a pár tehénlepény meg egy kevéske folyami homok. akár az embert értjük rajta -. min tapos a lábad. sőt ez a kis útkaparék sem volna rossz.éz. minden talpalatnyi földet. meddő. míg ellenben rút és hasznavehetetlen minden. termőfölddé váljék.omlik az ásó alatt. száraz és finoman nyirkos talaj ok ahány. Lelkemre . tele árvácskával vagy sárgarépával? Csaknem irigykedsz a növényzetre. kemény. Akkor majd megérted. hogy nem gondolsz vele. mit jelent az élettelen. mindez éppolyan rút és visszataszító. hogy újra meg újra meggyőződjél a magad diadaláról. hogy meghódítsa magának a földet. ami kenődő. néhány négyszögölnyi nyers földet termővé szelidíteni. amelynek neve: termőföld. egy-két targoncányi fatönkkorhadék meg egy kis iszap a patakból. törd kalapáccsal. S attól kezdve nem úgy jársz a földön. Lelkes ujjongás fog el a fekete humusz láttán. hogy majd birtokába veszi ezt a nemes anyagot. omlós-porhanyós talaj ok. mint a bádog. gonosz indulata. . hogy enyhítsd a kötöttségét. tapasztásra való agyag legyen. hosszadalmas küzdelmet kellett vívnia az életnek akár a növényt. hangosan átkozódva és jajveszékelve. igazán kapóra jönne egy talicska lombföld ! És ezt a humuszt is úgy rászórnám a földemre! No. meddő anyag komisz megátalkodottsága. vagdosd ásóval. az embereket. és felfcgcd. markodban méregeted a tömött gyepszintföldet és a habkönnyű tőzeget. mint a kígyó bőre. botoddal megvizsgálsz minden kis kupacnyi. melegen és engedelmesen simul a tenyeredbe: megszelidült. melegíted érett istállótrágyával. ahogy más a csillagokat. hideg. kenődő. az árnyékban szinte megkel. Aztán idővel azt is megtanulod. s úgy nézegeted. hogy elátkozza a megváltatlanul maradt. mint a tégla. gonosz. mint egy ágyás. pehelykönnyű talajok. s mintha csendeskén lélegzene. ebből szeretnék egy vagonnal. igen-igen nagy diadal. Most itt fekszik előtted: művelhető. mint az emberi lélek ridegsége. istenverte anyagot. száraz. amivel ellenállt és továbbra is ellenáll annak.összesül. hamut keversz bele. porhanyós. vizes. és neh. göröngyös. mint az ólom. hogy életadó talajjá. síkos. porhanyón és meglepő készséggel . Tenyereddel. ugyebár? Aztán még némi foszfát és szaruliszt meg persze ez a szép zsíros szántóföldi feltalaj is milyen jó volna! Vannak zsíros. forgasd és műveld. milyen keservesen lassú. légmentesen záró. mit akarsz vetni ebbe a földbe. a te művedet. Mondhatom. gondoskodsz róla. és azért adatott az embernek. az ibolyát. kövér talaj ok. szőke és fekete. szerelmesen morzsolgatod a bársonyos erdei lombföldet. hogy többet adj a földnek. Te pedig szaggasd csákánnyal. Kedved volna az egészet morzsolgatni. Hát nem elég szép látvány magában véve is ez a sötét színű. Akko~ aztán széthull és morzsálódni kezd az összesült agyag. mint amennyit elszedsz tőle: maratod és táplálod mésszel. annyiféle nemes szé~ég.

A kertész jobban tudja. ő azt mondja. az október éppen olyan ha. valamit kell még ide ültetnem.Azt mondják. s nézi. Ha nem tudnátok: valójában az október az első tavaszi hónap. októberbel a természet aludni tér. sajó ég tudja. a duzzadásnak induIó rügyek hónapja. nj az igazság. kertész. eredj csak. a föld alatti sarjadás. még . a margitvirágokból szinte dzsungel.) A hónapok közül tehát az október akiültetés és átültetés hónapja. mint az április. Kora tavasszal ott áll a kertész az egyik ágyás fölött. csírázás. a zsenge csírák és a mohó gyökerek . hogy csak itt-ott bújik elő a földből egy-egy hajtás csúcsa. Túrjatok csak tele egy kicsit a földbe.semmi kétség. Vagy egy hónap múltán újra ott áll a kertész ugyan a fölött az ágyás fölött. duzzadt rügyek.znos hónap. itt a tavasz. ott vannak az ujjnyi vastagrc. el ne vágd az ásóval a nárciszod sarjadó hagymáját. s elmerengve szól: Ez itt egy kicsit kopár és üres. ültess ! (Csak jól vigyázz. csakhogy időközben kétméteresre nőttek a delfiniumok. a harangvirágokból őserdő lett. a rejtett rügyfakadás hónapja.

megvan. A kertész élete tele van változatossággal és cselekvőkészséggel. de a legszebb mégis egy asztilbe. s látva. mondja magában. az egyszikűek tizenöt. mondjuk. tisztesfüvet. azaz Cimicifugát. sásliliomot. poloskafüvet. ezt itt ki kell. s a virágtalanok közül sze- . Mélyen elgondolkodva lépeget a kertész hazafelé... no. J éiusmáriám.mi nem tenyész ott. asztilbét. mit is? . nem szólva a szépecskéről..alighanem kipusztult valami. Mondjuk..<. Végül mégiscsak hoz a postás egy nagy kosarat. Októberben megint csak ott áll a kertész a fölött a bizonyos ágyás fölött. szépecskét. csakhogy őszre talán a legjobban illenék egy tiszaparti margitvirág. Néhány napon át mérgelődik. ápolkát. s akkor a kertész merengve szól: Ez itt egy kicsit túlságosan zsúfolt és sűrű. igen. a nyitvatermők két nemzetségébe tartozik. . s útközben még eszébe jut. v<tgy Cam bridge Scarlet változa tot. Megy és legott megteszi. merengve szól: Ez itt egy kicsit kopár és üres. kiritkítom és szétültetem.. akik mindent be akarnak telepíteni a kertjükbe. hogy csak itt-ott kandikál ki belőle egy-egy száraz levél vagy csupasz virágszár. de a tisztesfű sem megve~endő.. az még nálam úgysincs. hopp. ami azt illeti. jajdul fel a kertész . s ezekhez hozzáírja még az atracélt és a zsályát. S aztán valamelyik kertészetben hamar rendel aranyvesszőt.. itt . vannak szenvedélyes bolondok. hogy a Morina is hálás növény.at. Titkos elégedettséggel hümmögve fedez fel a kertész októberben a kertjében kopár helyeket. hat floxot vagy talán egy nagyobb fajta őszirózsát. aranyvesszőt. viszont tavaszra a zergevirág.. ültetnem kell ide. erre az üres helyre . hogy nem és nem küldik a megrendelt virágo). Nyomban az első ásócsapásra kifordul a földből egy sűrű gyökérgubanc. hiszen ide ültettem annak idején a zergeboglárt! Bizony. vagy talán inkább poloskafüvet. egy ápolkát teszek ide.. margitvirágot. ami csak a kétszikűek hatvannyolc. ültetek ide valamit. a Doronicum sem lenne rossz. vagy Sunset. amelyből kövér rügyek egész bokra törtet felfelé. zergevirágot. a sásliliom is megfelelne.. Teringettét. s a kertész mohón nekiront az ásóval annak a bizonyos kopár helynek. azaz hogy a csótárvirág lenne ide. várjunk csak.

egy-egy "Szentek élete"? Képzeljük csak el például Dahliai Szent Georginus életét! Georginus jámbor. A felsoroltak közül egyedül a hagymásoknak van némi történelmi hagyományuk. vannak esküdt rózsakertészek. vagyis nőszirom tisztelők. a liliom. aztán iriszhivők. mint ismeretes. akik a szellőrózsák. jóllehet ma már igazán szerezhetne egy Brownii változatot. de annak aztán ott kell lennie minden eddig kitenyésztett és ismert változatban. De valamennyi megszállott közül a legmegátalkodottabbak (persze. Pemet úr és még jó néhányan. istenfélő kertész volt. a tulipán. azaz rozariánusok. Ezzel szemben fl. J uno és Xiphium csoportba tartozik. szent József személyében. így például vannak hagymások. a kaktuszgyűjtőket nem számítva) a georgína.oxot vagy georgínát tartó szent nincs. akiket elemésztene a bánat. vannak Delphinium-bálványozók. Caroline Testout őnagysága. a Chionodoxa.oxvirágzik. fehér liliomot. akik csak a szarkalábfajtákat termesztik. a jácint. amikor a fl. akik augusztusban. aki. azaz fl.oximádók. amit ez utóbbiak októberben. amilyenek Druschki. vannak primulások és auriculisták. vannak mélabús Aster-pártiak. akik csak rózsává átlényegült személyiségekkel állnak szóba. De vannak még szenvedélyesebb megszállottak. akik az élet minden gyönyörének elébe helyezik az őszirózsákat. azaz pápicsok rendjének esküdtek hűséget. vannak továbbá szellőrózsa-rajongók. sőt patrónusuk is. amikor a Chrysanthemum indicum virít. a korpafüvekkel és a mohákkal mindig baj van. vannak megszállott fl. nem beszélve a hibridekről. épp ezért az említett növények kultuszának hívei szektások. mert az még hófehérebb. Wilhelm Kordes úr. búsásan visszafizetnek nekik. ha nem volna ott a kertjükben mindaz.például húsz koronát is . Onocyclus. ami az Apagon. akik szédületes összegeket .retnék legalább valamennyi páfrányfélét. mert ugye. s hosszas .vagy dáliaimádók. Pogoniris. Miért ne lehetne e kultuszok mindegyikénél külön legendagyűjtemény. Herriot. akik életüket egyetlenegy fajnak szentelik.hajlandók fizetni egy-egy új amerikai dáliaváltozatért. a nárcisz és egyéb csodálatos hagymás növények odaadó hívei. akik kizárólag a kankalinféléknek hódolnak. és néha alapítanak is külön egyházakat.oxofilok. tehát Lilium candidumot tart a kezében. nagy hangon ócsárolják a krizantémbolondokat. Regelia.

"Te közönséges káposztakertész .az egyszerű. hozzá képest a tavasz úgy mondhatnám. és lábujjhegyre állva sem érem el őket. s elküldte poroszlóit. hogy egy kicsit elveti a sulykot. hogy tavasszal elültettünk egy őszi Astert. Ezért aztán ősszel sor kerül a virágok költöztetésére: a kertész minden évben máshova hordja az évelő virágokat.felelte eltökélten Georginus -. s minden évben elégedetten mondja: Így. E tekintetben hasonlatos a kert az emberi világhoz és minden emberi vállalkozáshoz. imádjad az elvirágzott Boxokat!" "Nem teszem . szörnyű haragra lobbant. hogy fogják el a jámbor Georginust.gumói.üvöltötte a kegyetlen Floxinianus. a sok-sok kerti georgínaváltozatnak . A kert ugyanis soha sincsen készen. beszórták zöldgáliccal és kénnel. kertjét elpusztították." "Koncoljátok fel!" .imádkozás után sikerült kinemesítenie az első georgínákat. Floxinianus tudomást szerzett. mert a georgínák georgínák. Lépten-nyomon megesik a kertésszel. vagy hogy a tulipán csak nő.dörögte Floxinianus császár -. Vagy például áprilisban elültettem a Helenium. Az ősz nagy méretekben szeret dolgozni. a félig telt és telt virágú dáliáknak és hibridjeiknek . egy cseppet kicsinyes. Mikor erről a pogány császár. mert nem találna ki belőle. most már mindent elUltettem. míg túlnövi a fákat? No. A következő évben megint csak így sóhajt fel. és októberre kétméteres őserdő lesz belőle. növekszik. hogy az ibolya három méter magasra nő. minden rendben van. . Az ősz igen termékeny időszak. mint macska a kölykét. Ámde Georginus feldarabolt testéből csupa gumó lett. parancsolom neked. amelybe belépni sem merészel az ember. ugye! De az bezzeg megesik. Hát megtörténik valaha. és a poroszlók legott miszlikbe aprították Dahliai Szent Georginust. VISZI őket szépen. azaz napfényvirág egy incifinci gyökerét. a Box pedig csak Box marad. most meg szinte gúnyosan bókol nak aranysárga virágai a fejem fölött.

De most inkább a cseh ősz egy másik szépségét szeretném megörökíteni és magasztalni: a cukorrépáról akarok szólni. rétegezik egyre magasabb rakásokba. Csupa szalma. olyan. s végül valóságos répahegység emelkedik a vidéki vasútállomások mellett. az embert elfogja az a kissé misztikus érzés. végeláthatatlan menetben hordja a sok-sok fehér répagyökeret. Ezért a katonás rend. ami dukál. egy kicsit meg az épületállványzathoz hasonlít. A föld minden egyéb termése százféle úton száz felé szalad. a száraz avarról és még sok egyéb hangulatos dologról. Nincs még egy terménye a földnek. a kupacok hegyekké nőnek. de ilyenkor ősszel ez a vidék bizonyos értelemben monumentálissá válik. a burgonyát vermekbe hordják. körüljárjuk a melegen párolgó kupacot. a megholtak lelkéről. a finom trágya! Jó. hogy jót cselekedett a földdel. Minden répapiramis a termőföld emlékműve. és gondosan eligazgatják szabályos piramisokba. amely még ott leng a szélben. de mintha egy kicsit könnyű volna . behordása "en masse" felvonulás. a piros rózsabimbót. amelyet még mindig markol az elesett harcos dermedt . Szekér szekér nyomában. A város Í ember nemigen kedveli a répatermő tájat. morfondírozunk tovább. hadtestek vonulnak bevagonozásra. A répatermés lenyűgöző tömeg. vagy írhatnék a sírokon gyújtott gyertyák pislákoló lángjáról és fanyar illatáról. beszívjuk aszagát. és száz meg száz portán kerül tető alá. és elismerőn mondjuk ~ No. vélekedünk egyszerre elégedetlenül. A lombja vesztett fa egy kicsit a cirok. A cukorrépa egyetlen hatalmas áradatban hömpölyög a legközelebbi vasúti sínekhez vagy a legközelebbi cukorgyárba. Hadd dicsérjem most az ősz legmegvetettebb szépségét! Tudom. A burgonyarakás nem építmény. De a kopár fa utolsó levele. lapátos férfiak reggeltől estig halmozzák. aki az orrát befogva messzire elkerüli ezt a porhanyós. és nem hord tok répát hatalmas kupacokba? de kérdem: trágyáztatok-e már valaha kertet? Amikor hoznak a kertbe egy rakott szekér trágyát. emlegethetném az égi tüneményeket.. szemünkkel becsülgetjük a súlyát. mint a csatatéren az utolsó lobogó. az már építmény. mint a seregszemle. Menjen a csudába. a répát azonban kupacolják. A geometriai forma széppé teszi az anyagot. kevés benne a ganéj. amely még ki szeretne nyílni. a répa terme lők emelte piramisok hatalmas szögletes építmények.vagy a nyírfa seprűr~ emlékeztet.. Tagadhatatlanul van valami lenyűgöző a szépen megformált jókora piramisokban. amely olyan tömeggé verődnék össze. és kifordítják a földre. A gabonát csűrökbe. nemes anyagot! Az nem tudja. hogy nincs földetek. a borongó ködökről. de a felhalmozott répa már nem kupac. a répa felhalmozása már-már építészet.. Brigádok. mi a jó trágya! Amikor az ágyások megkapták. olyan. mint a betakarított cukorrépa. divíziók. ez aztán a jó.Írhatnék az ősz pazar színpompájáról. A kopár fák látványa nem is oly kétségbeejtő. az utolsó őszirózsákat.

Leheletfinom virágaik mintha fehér vagy rózsaszín hab ból formálódtak volna. vagy hivatalos listákat alá- WORl: EOU LIS HOM O \ . ülni egy igazgató tanácsban. Csak az ember panaszkodik a rossz viszonyokra. szép lassan mindnyájan visszatérünk az ember eredetéhez. A fő: a virágzás. Tudom. nyáron tekintheti magát az ember a természet részének. dideregnek. de ősszel nem tarthatja magát másnak. Elbuktunk. Hogy kevés a napsugár. a hozzá való ragaszkodás éppoly szertartás. A otthon szeretete. mint könnyű táncruhába öltözött kislányok. Nyáron lehet az ember panteista. a parlamentben szavazni. Még A krizantémok még nem adták meg magukat. hogy sok magasztos hivatás van: szép dolog például az újságba írni. hideg havas eső csapkodja őket? Mit sem tesz. Az isteneknek is megvan a maguk idénye. Minden házi tiizhely a házi istenek tiszteletére ég."keze. mint egy csillagok közt lakozó istenség imádása. és ónos szürke köd fojtogatja. csakis embernek. S ha nem vetünk is keresztet. de nem adtuk meg magunkat! lobog a zászlónk. a krizantémok ilyet .sose tesznek.

nemes. nyirkos. mint az ásó nyelét markoló férfiúnak. de ha mindez még oly szép és érdemes munka is. körülássuk a cserjét vagy fát. vízáteresztő. az ember közben nem kelt olyan hatást az alakjával.írogatni. se igen száraz. ne legyen se túlságosan zsíros. mély rétegű. mint a mézeskalács. hanem amikor az ásóval megemeljük és megfordítjuk. monumentális. Mert bizony.akkor igazán olyan. sakkor az ásó vasa rendszerint kettéreped. akik szívesen beszélnek a gyökerekről. mert éppen most van az ideje. és épp azt mondja: phű . de ne morzsálódjék. avagy hogy hatoljunk valamely dolog gyökeréig. főként kritikusok és szónokok. mint a jó emberek. A jó föld. hogy térjünk vissza a dolgok gyökeréhez. ennél jobb nincs is ebben a siralomvölgyben. vagy hogy a rosszat gyökerestül kell kiirtani. lágy talaj. Az ásó vasát a földbe meríteni olyan ínycsiklandón jó érzés. lélegezzen fel az örömtől. ne essék szét fej nagyságú hantokra. Ezt azért mondom. se kemény. l Ne felejtsd el. mármint az ásásnak. ne hasadjon lemezekre. aztán alája nyúlunk az ásóval. s a talapzatra rávésni: A munka diadala. se hideg. se igen nedves. olyan jó. Először minél mélyebben körülkapáljuk. se gombóeforma göröngyökre. se kérges. amikor. mint a finom kelt tészta. roppanjon az ásó alatt. talapzatra állítani. Vannak emberek. novemberben forgatjuk. olyan legyen. "ehető" talaj. ne maradjon egy darabban. daraszem nagyságú morzsákra. legyen omlós. . plasztikus testtartása. röviden a jó talaj. se nehéz. lég járta. . mikor az ember ott áll egy kerti ágyás közepén. No hát. mint amikor az ember belemeríti a kanalát az ízletes ételbe. mint a bukta. hogy ezekben az őszi napokban még lehet növényeket átültetni. gyökerestül kiemelni. egyik lábát az ásó vasán nyugtatva törli a verejtéket a homlokáról. de ne cuppogjon. s mint tudjuk. akárcsak a jó étel. szeretném őket látni. ne legyen kenődő. mint a kenyér. Elég volna óvatosan körül ásni. és nincs olyan szobrász vésőjére méltó. a művelt. Ez az ízes. lazítjuk a talajt. és peregve hulljon szét kicsiny rögökre. avagy: A föld ura .szóval így valahogy. Azt hirdetik például. kertész barátom. se pedig nyers. mint egy allegorikus szobor. Úgy bizony.

Hagyjuk csak békében a gyökereket. alád meg ebből a barna szalmából almozak meg. Füstje az egekig hatol.mondjuk. aztán mindent betakarunk zöld fenyőgallyal. no de te se panaszkodj. a Ruscus. hogy az a szó ez lenne: a teremtésit! Vannak némi tapasztalataim a birssel. tanúsíthatam. rózsáknak. Ú gy mondhatnám: nem tartanak igényt az érdeklődésünkre. és mindössze egyetlen szót nyögnének ki. aztán más formában továbbadja a szegfűknek. . földet kupacolunk a tövükhöz. Nos. s azok a következő évben olyan csodálatos illattal dicsérik majd az Urat. hogy hosszabb erőlködés után nagy keservesen felegyenesednének. finom lekvárral : Nesze. őszi margitvirág. mert olyan szép bronzszínben virított. hogy azt le sem lehet írni. drága emberek? Még egy-két nap. miért akarnak olyan mélyen lenni. ők tudják. amikor Arne Novák*) lemerül csak egy olyan incifinci félcserje gyökereihez. inkább javítsuk a talajt. azazhogy a csodabogyó. Az istállótrágya akkor a legszebb. mint teszem azt. ezt a finom illatot a kertész már a gőzölgő szalmás trágyakupacból kiérzi. és szól: Ejha. aki mindennek tudója. hogy a gyökerekkel nehéz boldogulni. te kis telhetetlen. Még kivárunk egy kis enyhe talaj menti fagyot. egy hároméves birsalmafát kell kiásniuk gyökerestül. s jobb őket ott hagyni. szorgos lángvirágom. Szívesen volnék taníua. amint Zdenek N ejedly gyökerestül kifordít például egy nagyobbacska nyárfát. A szerző itt Novák tradicionalista . megszimatolja ott fenn az. Úgy füstölög. Mire ez az orrfintorgatás. és kri- tikus.' mint az áldozati máglya. finom trágya! Itt persze most alkalmunk volna beszélni az élet titokzatos körforgásáról: hogy a ló megeszi a zabot. irodalomtörténész felfogására céloz. és annyi gonddal teregeti el az istenáldását a kertben. és megadjuk a kertnek a végtisztességet. Lehajlítjuk a rózsafákat. egy kupaccai adok. Úgy vélem. elteregetjük Igen. te is kapsz egy jókora pogácsányit. Mérget veszek rá. ahol vannak. mohón szimatol. javítsuk a talajt. mintha a tulajdon gyermekének kenne meg egy szelet kenyeret *) Ame Novák (1880-1939) egyetemi tanár. ez aztán a jó. amikor fagyos reggelen hoznak belőle egy fuvarral. Madame Herriot. Szeretném végignézni. válj ék egészségedre! Önnek.

A gallyakkal az ember többnyire egyebet is betakar. és nincs téli álom sem. meg a feketefenyők. hogy a november is tavasz. még nem szakadt félbe a virágzás: a mindenszentek aszterének lilaszínű szeme még hunyorgat. aztán . ti is hódolhattok ősszel a természetnek. S aztán még virítani kezd a lomb. vörösbarnán pompáznak az őszi levelek. mondjuk. ahamisciprusok és a tiszafák . vörösek. Hat hónapon át virultál. aranyszínű és barnás virágok özönét. feketék.vagy elfagyjon. rozsdaszínben. kékesen hamvas ak a bogyák. mert az élet örök. narancsszínűek. sárgállik.-hanem Kínából származik) dacol a legeslegrosszabb időjárási és politikai viszonyokkal. padláson az illatos fenyőgallyat.jó éjszakát. vagy kivirítson. vöröslik. Az eljárás a következő: a legközelebbi kertésznél megvesszük a szükséges virághagymákat és hozzá egy zsák finom komposztföldet.o O 1:7 De még nem tartunk ott. itt lesznek még a sötétzöld téli magyal bokrok a tűzpiros termésükkel. kinyílik a kankalin és az ibolya. hogy a tél folyamán . fehér. paprikavörösen. Mondom nektek. Tavasszal aztán.és tulipánhagymát. hogy virágcserépbe ültettek jácint. Aztán pincében.soha nincs vége semminek. hogy dúsan ontsa a pehelykönnyű rőt. fakó fehéren fénylik a csupasz vesszők fája . S ti. Türelem kell az élethez. Sárgán. mert nem Indiából. jeléül annak. A Chrysanthemum indicum (azért hívják így.ó. még nincs vége mindennek! S amikor már leesett az első hó. királynőm. narancspirosan. szép sorjában megint minden előkerül. Csak növünk egyik időszakból a másikba. akiknek nem jutott egy ágyásnyi saját termőföld sem a világmindenségben. A rózsák is kibontják utolsó bimbóikat. bizonyára tartozol ezzel arangodnak. mégpedig úgy. . nincsen halál. bíborvörösen. a zsebkését vagy a pipáját. semmi meg nem gátolhatja abban. amikor a fenyőgallyat összeszedjük.

ez nem a márciusi nap vidám melege! Minden hiába. vásárolunk még egy zsák komposztot. tégy le már te is az élet ábrándjáról. ami régi virágcserép csak akad. hogy jobban beléje lássunk. de mert már nincs. padlást. beleköpött a markába. És ez így folyik egészen addig. hogy a növényzet abbahagyta a felfelé növést. Akkor mindent telerakunk virágcseréppel : az ablakokat. szekrények tetejét. pontosabban alulról meg nem néztük. Nézzük csak: ami ott a földben olyan világos színű. de maradt még cserép és föld. asztalokat. és beássa magát a földbe. Akkor veszünk új cserepeket. amit persze kár kidobni. szép és szomorú látványalevélhullás. Egyik levél a másik után pereg le a nyírfáimról. ne tévesszen meg a fáradt őszi napsugár. hogy a természet téli álomra hajtja fejét. de nincs már virágcserép. pihenjetek le szépen. behúzódik a földbe. rajta! Hallani is talán. pincét. éléskamrát. s megállapít juk.összeszedjük. minden jel azt mutatja. ami dúsan tenyészett. s téged. Akkor megint van egy csomó fölösleges föld. hát ez alvás!? Erre mondjuk. Kár minden szóért: ez évre már vége. vége a táncnak. De micsoda beszéd ez! Kinek jut ilyesmi az eszébe? Miféle álomról van szó? Évről évre mondjuk. az mind új gyökér. hiszen nekigyürkőzött. a gyökerek csatasora mélyen behatolt az ellenséges . hogy elfogyott a virághagyma. Kedves krizantémom. itt a téli álom ideje. s bizalommal nézhetünk a közeledő tél elébe. és lefelé nő. Veszünk még virághagymát. hogy pihenés? Az ember azt mondhatná. ezért inkább még veszünk cserepet és hagymát. fehér virágú pimpó. meddig törtet. rajta. Fordítsuk fejtetőre a dolgokat. s maga a föld a korhadás szagát árasztja. fordítsuk felszínre a gyökereket ! Uramfia. Végül kiderül. hová. Kár minden szóért. mert arra nem ér rá. Ami virágzott. abból csupasz kis seprű vagy nedvező csutak. azt az alvást közelebbről. elég föld. hogy a természet. hogy jobban megismerjük őket! Fordítsuk feje tetejére a természetet. de még soha azt az álmot. és nézzük csak. és mindegyikbe teszünk egy-egy hagymát. gyermekeim. összeaszott levél vagy száraz kóró maradt. készül a téli álomra. amint mondják. míg házunk népe meg nem unja. ahogy a föld recseg-ropog ettől a szilaj előretöréstől: Tábornok úr! Alázatosan jelentem. hogy maradt még néhány hagyma.

Nézzük csak. Es az a sok zömök fehér. Általános vélemény. de még jobban beássuk magunkat. leveleket. mennyi rég elültetett palánta kap erőre. mert már jő a tavasz. amelynek neve: ma. hogyan forr. Csak becsukta a boltot. nyilván azt kellene mondanunk: micsoda ostobaság minde'n szorongás. a tavasz a sarjadás ideje. valójában a sarjadás ideje az ősz. lefektetve a csőrendszer . ez az igazi tavasz. holott dacos-szilajon törtet előre. mint a pukkanógyutacs. és fejleszt eleven rügyet. amelyből kirobban a tavaszi virág: Azt mondjuk. a föld alatt bontakozik ki a tavasz nagyszabású programja. zömök föld alatti rügy. hogy bizonyos mélyebb értelemben az ősz olyan időszak. igen. elborít bennünket a múlt avarja. ha megnézhetnők. Az csak optikai csalódás. fehér hajtás tör utat a régi kultúrtalajban. mert bennünk van. őszi erők. minden kishitűség. a természet pihen. a leszáradt levél tövén mutatkozó fura kis kinövés mind bomba. mert közeleg a tél. kiszáradt éve1ő ~övény ! Hogy érzed magad. lehúzta a redőnyt.területre. hogy az ősz az év vége. hogy az ősz az év kezdete. áprilisra sem lesz meg. ami tavasszal előbújik és kibontakozik. Az ősz alapozó munkájára húzza fel majd a tavasz a maga zöld boltozatait. aki növekszik. de belő- Wk robban ki a tavasz. amikor a levelek valójában fakadnak. te hervadt. mi tagadás. de ennél is nagyobb igazság. akkorák csak. . csak azt állítom. s ami most nincs itt. a polcok már telnek. az a jövőben sem lesz. a meghódított területen. Mondom. hogy a fák és cserjék ősszel kopárak. Néha úgy tetszik. ott nőnek az új virágszárak. a kitűzött célt elérték. a november szabta határok közt fakad a márciusi élet. Azt mondjuk. de azért is. de ha megnézhetnők. hogy korhadás szagát árasztjuk. duzzadsz az élettől? Es erre mondjuk. a lehető legjobb dolog eleven embernek lenni. mennyi erős. mert a föld alatt vannak. Ami most el nem készül. ott folyik az igazi munka. Mi. hogy a virág ősszel elpusztul. mert valójában akkor születik. micsoda szemfényvesztés az egész! Ott lent. ássák be magukat. pezseg titokban itt köztünk a jövő. itt van köztünk. hogy pihenés? Ördög vigye a virágokat. a floxok előőrsei már érintkezésbe kerültek aharangvirágok előőrseiveI. mert már most itt van csíra formájában. megtettük a magunkét! ' A kemény. tehát embernek. Nem látjuk a csírákat. amelyből egyszer virágzó élet fakad. de mögötte már csomagolja ki az új árut. a föld alatt. meg kell állapítanunk. a gumók csúcsán levő dudor. már fejlődnek az új rügyek. mennyi van belőlük! Titokban hogy megterebélyesedtél. mert hisz minden beléjük van ágyazva. Rendben. lám. itt az építési terv: kiásva az alapok. csak úgy roskadoznak. Optikai csalódás. mennyi mag csírázik rejtve. A jövő nem előttünk áll. nem ismerjük a jövőt. mielőtt keményre fagy a föld. Még nem került sor egyetlen percnyi pihenésre. hogy ősszel lehullanak a levelek~ ezt igazán nem cáfolhatom meg. A lomb azért szárad le. finom valami mind új hajtás és csíra. Ha szemügyre vesszük a természetet.

amikor a rózsák nyíltak. de most már béke vele. hamut. ez az aszott szár a kék harangláb. a hagymákat. locsolt. amott az az elperzselt levélcsomó az asztilbe. lazította. az a kis kupac hó a Dianthus. öntözött. azt leste. hogy karóhoz kell őket kötnie. loholt a kannáért. leesett az első hó. s nem lehet csak úgy zsebre tett kézzel bámészkodni. hogy valamiről megfeledkezett: elfelejtette nézegetni a kertjét. azt az imolát meg tulajdonképpen át akartam ültetni. a tarackot irtotta. s csak most. az a csutak a hanga őszirózsa. vagy földet kupacolt a tövükhöz . Most már hál'istennek minden elkészült. amikor a kertet belepte a hó. . Okosabb lesz. kapált. vetett. forgatta. ami kiáll a hóból. most jut eszébe. Amikor épp gyönyörködni akart a virágzó delfiniumokban. hogy kigyomlálja a gyepet. itt a narancssárga zerbeboglár. persze hogy a Dianthus. S ott az a száraz szár. kiszedte a földből télre a gumókat. hogy megöntözze őket. átültetett. milyen is a kert. most már minden elkészült. Mert hát erre nem ért rá. az a szurokszegfű.ezt csinálta februártól decemberig. elduggatta Ot') C. Amikor a flox virágzott. metszett. Mire kinyíltak az őszirózsák.Bizony. töveket osztott. nézelődni. gyomlált. Hát hiszen volna még egy és más tennivaló. betakarta a virága it fenyőgallyal. Amikor nyáron szaladt megnézni a virító tárnicsot. az alighanem a piros virágú cickafark. észrevette. az Aster ericoides. De nézzük csak. ahol semmi sem látszik. mint a vas. amikor kivirított a krizantém. ') C '. A kertész mindeddiO" ásott. útközben meg kellett állnia. füvet kaszált. mert ott hátul kemény a föld. sitt. Folyvást volt valami dolog. meszezt: a talajt. és annyi idő óta először megnézem a kertet! Az a fekete valami. ültetett. ha megyek. gyorsan kapát ragadott. hogy megporhanyítsa megülepedett földjét. trágyázta. kormot. mikor kell róluk lemetszeni a fattyúhajtásokat és letisztogatnia lisztharmatot. kevert bele tőzeget.

hogy az. fogjunk hát hozzá az olvasáshoz. hagyjuk a kertet szunnyadni a könnyű hódunna alatt. Csakhogy jól betakartunk-e mindent fenyőgallyal? Elég takarót tettünk a fáklyaliliomra. könyvek. t~ 'f .•. "könnyen kifagy". vagy háromszázhetven. "egy kicsit kényes".. fűtsünk be... Jólesik most másra is gondolni... hogyan fogja a szörnyű hiányokat pótolni. ha nem hajtanak ki a boglárka gumói? Akkor majd ültetünk a helyükbe. . .. s jóval felülmúlja az eddigi eredményeket". mert kifagynak vagy befüllednek... leghálásabb és teljességgel nélkülözhetetlen virágok épp azok. mindjárt megnézzük valamelyik árj egyzékben.••. elpusztulnak a nedvességtől vagy a szárazságtól. amelyet "óvjunk a nedvességtől". .. Jól van hát. minden. egymás mellé ültetett el olyan virágot... annyi egyéb tervünk. s jaj. és megfordítva.•. vagy hogy egy ágyásba.' .••.. . amelyek az ő kertjében eddig egyáltalán nincsenek meg. sőt még több virágfaj létezik.'1' . . . és váltig azon töpreng.. vagy pedig legalábbis "egészen új és meglepően érdekes fajta. . amit különleges gonddal a legnaposaób helyre tett... -. fűtött helyiségben telel át. várjunk csak .. várjunk csak. füzetek. és amelynek . őt nem istállótrágya és fenyőgally takarja. amely "nedvességet igényel".•. ..•. amely "több figyelmet érdemelne". ami a kertjében van... s ezekből azt olvassa.. szedjük csak elő őket. hanem csíp a hideg! Az ember még télen sem gyönyörködhet a kertjében. "teljes árnyékot" kíván. nem fagy-e meg az azálea? Mi lesz. mit is? . Decemberben tehát a kert főként a kertészeti katalógusok tömegében fejeződik ki. Mindettől a kertész decemberben nagyon elszontyolodik. Rémüldözni kezd.. nem felejtettük el betakarni az ólomgyökeret? A kalmiát is árnyékoini kellene egy-két gallyaI. az erős napsütéstől.' "nem volna szabad hiányoznia egyetlen kertből sem". vagy éppen a napfény hiánya miatt. a legértékesebb. roskadozik az asztal az el nem olvasott könyvektől. hogy: 1. őt nyakig elborítják a kertészeti áIjegyzékek és prospektusok. 2. gondunk van. '-'.. if ". 3..Brr. ~faga a kertész üveg alatt. hogy tavaszra egyetlen szál virágja ki nem hajt.. f' ••.~ ".. s olyat.'\ :. "- -.•..

mije nincs. mennyi van hátra márciusig. aszparáguszok. egészen új. hogy még ha kevés növ~nye pusztulna is el. De hát vaksággal verte meg az Úri márciusban rájön. kezdi kihagyogatni azokat. valahol a japán birs árnyékában.egy kissé elhamarkodott téli munkát. aszpi- . Ez is elviselhetetlen hiány. De mit segít ez. kegyetlenül unatkozni kezd. Ekkor az áttelelő kertészt már végképp nem érdekli többé.amint látjuk . Mikor összeszámlálja 6ket. dracénák. . Első nekibuzdulásában kijelöl négylzázhetven évelő virágot. pamlagra vagy díványra. felülmúlhatatlan" fajokból. amelyekről egyelőre kénytelen lemondani. mit kell megrendelnie. aláhúzogatja. akkorra már csak mintegy százhúsz marad "a legszebb. számolja a napokat. leghálásabb. ha szakad. amelyekről most olvasott hetvenhét k. egy kicsit lelohad a lelkesedése. Miután a kertész elvégezte ezt a fő s . Ekkor a derék kertész másra veti rá magát. A virágcserepek jutottak eszébe. mondván: "néha már februárban kezdődhet a munka". március elején 1" Istenem. . és megpróbál téli álmot aludni. minek nem szabad hiányoznia többé a kertb6I. klíviák. kérem. Fél óra elteltével új ötIettől ihletve felpattan addigi egyensúlyi helyzetébőI. gondolja lázas türelmetlenséggel. csak azzal van tele a feje. levon belőlük tizenötöt. amelyet valahogy pótolni kell. mint a természet. mondjuk. azért így is csak várni kell. "Küldjék. tradeszkanciák. Bújja hát a katalógusokat. s vérző szívvel. amit ha törik. Hiszen cserépben is lehet virágot nevelni I Egyszerre megjelenik lelki szemei előtt a pálmák. akkor sem lesz a kertjében jóformán semmi azokból a "legértékesebb. és mert igen sok. a szófára. Ezt a fájdalmas selejtezést még vagy ötször kell végrehajtania. meg akar rendelni. és persze a hiányzó növények száma a jóval nagyobb. ahová még valamit ültethetne. bárcsak már március lenne.Másr~szt a kertész rájön. nélkülözhetetlen" évelőkből. s azt is csak a kerítés mellett.atalógusban. s ezeket örömtől repesve megrendeli. S mivel csak "márciusban kezdődik a munka". latániák. dúsan virágzó. mije van a kertben. hogy a legnagyobb fáradsággal is bajosan talál a kertjében két-három helyet.

semmit sem rakhat az ablakokba. persze. semmit sem tehet a lépcsőház ba. hanem inkább egy szerényebb fazekasbolthoz . amelyet ott meg fog teremteni. és telelocsolna vízzel. mert az asszonynépség megrögzött véleménye szerint az ablakok szellőztetésre valók. az asszonynépség nem hajlandó letenni arról. mimózák és begóniák erdeje. mert minden könyörgése. mondják a háziak. az eredmény nem hasonlít a megálmodott egyenlítői őserdőhöz. nem varázsoihat trópusi őserdőt az előszobából. ami a kertészetben a keze ügyébe került. s máris lohol a közeli kertészetbe. hanem a paradicsomi őserdőt. mint a parancsolat. megállapítja: ha mindent elültet és elhelyez. a maga teljes trópusi pompájában. kivirít egy-egy hajtatott primula. hideg levegőt. igen. ott mindent összemocskolna. a lépcsőházban összefonódnak majd a lecsüngő indák. s köztük. amelyben lakik. az ablakokat is telerakja növénnyel. hogy hozzon onnan egy ölnyit a vegetáció kincseiből. és beeressze a fagyos. A kertész gyorsan körülnéz: már nem a szobát látja. hogy kinyissa az előszobaablakokat.disztrák. mert. úgy fognak ott virítani. . átkozódása hiábavaló. Amikor hazacipelte. jácint és ciklámen! Az előszobából egyenlítői dzsungelt varázs ol.

vagy: a türelem nyírfát terem. Inkább azt kellene hát mondani: a türelem tölgyfát terem. hogy ott legalább nem fagy. s a nyírfákból sem lett még százéves nyírfaliget. Ültettem egypár nyírfacsemetét.learassam munkám gyümölcsét. A mi angol nemesünk. Azt mondják: türelem rózsát terem. hogy a rózsák kinyíljanak. és ez igaz IS rendszerint júniusig vagy júliusig kell várni. A szakirodalom szerint a cédrus száz méter magasságúra is megnő. Jó. hogy a természet örök életű. majd akkora.. Van a gyep ágy közepén egy libanoni cédrusom.így hát a derék kertész lehordja kincseit a pincébe. hogy egészségben megérjem azt az időt. Tudok az angol gyep előállítására egy kitűnő receptet. mondván: itt nyírfaliget lesz. mint én magam. Vagy vegyük például a gyepet: ha a fűmagot gondosan vetettük. amely hasonlóan a Worcester-mártás receptjéhez . ahol a nimfák táncolhatnának. várok még egy kicsit. azóta már eltelt két esztendő. három év elég ahhoz. hogy a következő decemberben új virágcserepekkel ismét megkísérelje télikertté varázsolni otthonát. hogy a rózsatő már valamirevaló koronát fejlesszen. két hét elteltével kisarjad a fű. de még mindig nem lett belőle terebélyes százados tölgy. amikor odakint turkál a nyirkos földben. hat hét múlva meg már kaszálni kell. s a verebek nem csipegették fel. míg az én cédrusom eléri ezt a magasságot és törzskörméretet . s azzal vigasztalja magát. Ámde ez a tapasztalat nem gátolja abban. s hogy . S ültettem egy tölgyfát is.talán úgy mondhatnám . Ebből is látható. de ami a növekedésüket illeti. de azért ettől az még nem lett angol gyep. s a dereka akkor tizenhat méter. végképp megfeledkezik a cserepeirőI. Szeretném megvárni. hiszen várok még néhány évet. Tavasszal pedig. igazán úgy illenék. Egyelőre jó huszonhat centimétert nőtt nálam a cédrus. végtelenül türelmesek vagyunk.egy vidéki angol nemesúrtól származik. Mi. s amott a sarokban hatalmas évszázados tölgy áll majd. kertész ek. hát jó.• .

Mindent összevéve. Az igazi. és hengerelje le. nőszirom. se sovány. ezerszáz év a végeredmény. bársonyos. szár és levél. .Egyszerű a dolog . szentelnünk a fenyéreknek. korona és egyéb tulajdonságok szempontjából. s mikor a fű kinőtt. Ugyanígy a tulipán. permetezze a füvet . Aztán naponta öntözze. Ehhez még vegyük hozzá. szarkaláb. és tapasztalatok alapján értékelje mindazt. . napraforgó. mint az enyém.válaszolta a vidéki angol nemes. ami érdekli. továbbá külön figyelmet kell. primula. hogy talán nem is kell mindent termesztenie. amennyit kíván. a felsorolt virágok mindegyikéből legalább egy tucat legjobb és nélkülözhetetlen fajta. ha elárulja. Mi. sőt valójában kötelessége is. mintegy a jövőnek élünk.no. elpusztíthatatlan gyepet.nek azt mondta egyszer egy amerikai milliomos: Uram. változat és hibrid létezik. Mikor kinyíltak a rózsák. Aztán jól egyengesse el a földet simára. új szépséget hoz. szegfű. jó mélyen művelje meg a földet. Ezen alul nem adhatom. se zsíros. De jó lesz igyekezni. dália. számba véve azt is. Minden további év új gyarapodást. mondhatni testvérek közt is. se kötött. asztilbe. amit kell. harangláb. őszirózsa. legföljebb öt százalékot engedhetek. kertészek. arra gondolunk. sásliliom. olyan zöld.Gondosan. díszmák. amelyeknek csak három. aranyvessző. krizantém. igazi angol gyepet telepíteni. a legszebb előttünk van. szellőrózsa. zergeboglár és veronika minden formáját.bimbó. A kertésznek tizenegy évszázadra van tehát szüksége ahhoz. bár igazán megéri. virág. árnyékkedvelőknek. Hál'istennek. akkor éppolyan kitűnő lesz a gyepe. a vízi. hogy a gyakorlatban kipróbálja valamennyiféle rózsát . miféle eszközökkel lehet olyan tökéletes. tárnics. kardvirág. vízjárható. és tartson is ki az elhatározása mellett. a hagymás növényeknek. és ha ezt majd így csinálja háromszáz évig. locsolja. megint előbbrejutottunk egy esztendővel. amit elkezdett. sűrű. s a bevetett ágyást gondosan hengerelje le. a páfrányféléknek. Ehhez még hozzá kell számítani azt a néhány száz nemzetséget és fajt. az alpesi. ne legyen se savanyú. hogy a következő évben még szebb lesz a viráguk. s hogy tíz év alatt ez a kis fenyő sudár fává nő . ha ennyi idő alatt el akarunk mindent végezni. ennyivel tartozik a kertjének! Nem adok receptet: ki-ki próbálkozzék maga. milyenek lesznek ötven év múlva ezek a kis nyírfák. kőtörőfű.bárcsak már magam mögött tudnám ezt a tíz esztendőt! Látni szeretném már. egyenletes. kertjében meghonosítsa. azaz röviden. hibátlan. bazsarózsa. A talaj legyen tápanyagdús. ibolya. liliom. nem vesztegethetünk el egyetlen napot sem. igen óvatos becsléssel. hogy minden kertész vágya. vesse el a fűmagot. mint az öné. mint az asztal lapja. harangvirág. . de csak magának. legfeljebb tizenkét változata van. fizetek. Box. Az ember fejezze be. Kaszálás után seperje végig a gyepet nyírfa seprűvel. Naponta öntözze. minden héten kaszálja le. a fás növényeknek és az örökzöld növényeknek. hogy kipróbálja. üde. hogyan.

.. 21 Mi mindent tud a kertész 27 Eljön a március is 33 Rügyek és bimbók 40 Eljutottunk áprilisba 43 Ünnep 51 Eljön a május is 54 Áldott eső 63 Júniusba érkeztünk 66 Valamit a konyhakertészekről is 75 Virágos július 78 Botanikai fejezet 85 Augusztusban nyaralunk 88 A kaktuszok gazdái ról 95 Végre itt a szeptember 98 A talaj 105 Még októberben is a kertben 108 Az ősz szépségei 116 Nov'emberi gondjaink 119 Előkészület 127 Az év utolsó hónapja: december 130 A kertész élet 139 .Miből lesz a kert és kiből a kertész 5 A kertész januárja II A magvak 18 Februárunk .

Megjelent a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság közös könyvkiadási egyezményének keretében 10800 összpéldányszámban. Megjelent a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság közös könyvkiadási egyezményének keretében. Bratislava.és Lapkiad6 n. könyvnyomással. Budapest részére.63 iIlusztráci6).79. A védőborít6 és kötésterv S:zab6 Árpád munkája. Szerzői ívek száma 5. . Kiadta a Madách Könyv. Nyomta a Svornosi Könyvnyomda. Fordította Mayer Judit. 293/1-1971. v. Bratislava. SÚKK sz.KAREL CAPEK A SZENVEDELMES KERTÉSZ A mű eredeti címe Zábradnlküv rok. 10 000 példányaNatura.és Lapkiad6 n. Ebből 10 000 példány a Natura részére készült a Madách Könyv. Felelős szerkesztő Hubik István. Műszaki szerkesztő Král Péterné. Kiad61vek száma 5.00 szöveg + 1.. (Bratislava) gondozásában. Képszerkesztő Kop6cs Tibor.63 (4. Példányszám 800 + 10000. v.

. 11integy t jövőnek élünk .-....-.. P ~ r-- ... kertészek.KAREL CAPEK A SZENVEDELMES f------ .. .. . .- Mi.. ezt a tiz esztendőt! -. .. KERTÉSZ ---------------"vs hogy tíz év alatt ez il kis feny(í sudúr fúv~i nö Vb<ircsak m..ir .' .:: ____ magam mögött tudnün.

de fáj a hátam! Ami a lábát í1leti. . is. a tenyerével elmorzsolhatja a rögöket. 'fl. alkalmas a pipa elhelyezésére. többféleképpen használható: guggolhat. vag{megfeler~ la pogatónak.Mire való a kertész gerince? . Az ujjak jók ültetőfa helyett. De a hát.• ~. Csak arra. maga alá is igazithatja. a gerinc marad merev! . sőt felhúzhatja a vállához is. A fej..'l:pndván: juj. hogy . térdelhet vele. minthogy száj is van rajta. időnként kiegyenesítse.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful