IANOVA (com. Remetea Mare, jud.

Timiş)

TM-I-s-B-06065

I. Date LMI Timiş 2004: a. informaţii LMI 2004: Cetate turcească; sat IANOVA, comuna REMETEA MARE; "Cetate Turcească”, la 2 km S de sat; sec. XIV - XVI Epoca medievală. b. cod eGISpat 2010: Ianova, Obiectiv 1. II. Istoricul cercetărilor: „Cetatea turcească” de la Ianova a reprezentat, în contextul demarării proiectului eGISpat Timiş, un obiectiv arheologic a cărui identificare în teren a ridicat numeroase dificultăţi. Cu excepţia indiciilor furnizate de LMI Timiş 2004, date despre o fortificaţie medievală în hotarul localităţii Ianova am regăsit doar într-o lucrare a d-lui D. Ţeicu1, apărută la un an după desfăşurarea investigaţiilor de teren, unde domnia sa spune textual: „La Ianova se află ruinele unei fortificaţii medievale (sec. XIV-XVI) situate la circa 2 km sud de sat în punctul numit Cetatea Turcească”. Pornind de la aceste date, în toamna anului 2006 se demarează ample cercetări în arealul vizat. De asemenea, în urma mai multor discuţii purtate cu localnicii s-a putut constata că toponimul „Cetatea turcească” era încă bine cunoscut în memoria colectivă a comunităţii, în urma indiciilor furnizate de localnici putându-se identifica în teren fortificaţia de pământ medievală. În octombrie 2006 membri proiectului eGISpat Timiş efectuează ridicarea topografică cu Staţia Totală şi recoltează artefacte din teren. III. Date geografice despre sit: a. punct: „Cetatea Turcească”. b. reper localizare: la 1,9 km SSV de biserica ortodoxă din Ianova; la 4,2 km NV de biserica ortodoxă din Izvin şi la 5,5 km NNE de biserica ortodoxă din Remetea Mare. c. reper hidrografic: la 350 m V de versantul drept al Pârâului Gherteamoş. d. descriere geografică: din punct de vedere geografic situl ocupă o terasă morfologică bine individualizată, care flanchează albia majoră din versantul drept al Pârâului Gherteamoş. Intervenţia antropică pentru realizarea fortificaţiei de pământ a profitat de avantajul natural al terenului, şanţul acesteia fiind săpat în terasa naturală. e. coordonate GPS: 45 49 18 N 21 24 58 E; 108 m altitudine. f. coordonate Stereo 70: 486448; 221625. g. imagine satelitară cu localizarea obiectivului:

1

D. Ţeicu, Geografia ecleziastică a Banatului medieval, Cluj Napoca, 2007, p. 214 (cu bibliografia).

237

IANOVA (com. Remetea Mare, jud. Timiş)

TM-I-s-B-06065

h. imagini de suprafaţă:

Fig. 1. Situl de la Ianova „Cetatea turcească” văzut de pe DC 62 Remetea Mare – Ianova

238

IANOVA (com. Remetea Mare, jud. Timiş)

TM-I-s-B-06065

Fig. 2. Situl de la Ianova „Cetatea turcească” văzut dinspre S i. harta topografică 1:25.000 cu localizarea obiectivului:

(apud Direcţia Topografică Militară, ediţia 1975) 239

IANOVA (com. Remetea Mare, jud. Timiş) j. planuri topografice:

TM-I-s-B-06065

Fig. 3. Planul topografic 2D color, Ianova 1

Fig. 4. Planul topografic 2D curbe de nivel, Ianova 1

240

IANOVA (com. Remetea Mare, jud. Timiş)

TM-I-s-B-06065

Fig. 5. Planul topografic 3D, Ianova 1 k. analiza factorilor morfometrici şi morfografici:

Suportul cartografic al parametrului morfometric pantă evidenţiază următoarele elemente morfografice ale sitului: fortificaţia se află pe o frunte de terasă, decupată antropic prin săparea unui şanţ de apărare pe latura de V şi SV a terasei de pe versantul drept al Pârâului Gherteamoş; panta cea mai accentuată, de cca. 10 – 15 grade se află pe latura de E şi NE a fortificaţiei, acolo unde începe albia majoră a pârâului; şanţul săpat pe laturile de NV, V şi SV ale fortificaţiei este astăzi mult colmatat, panta vizibilă fiind de cca. 4 – 6 grade; platoul central pe care se afla situl este uşor bombat, cu o pantă cuprinsă între 0 şi 2 grade.

Suportul cartografic al parametrului morfometric expoziţie evidenţiază următoarele elemente morfografice ale sitului: forma uşor bombată a platoului central pe care se află fortificaţia face ca expoziţia faţă de Soare să ia forma unei roze, cu orientări către toate punctele cardinale, pornind din punctul central al sitului; totuşi, majoritatea suprafeţei sitului are o uşoară înclinaţie către V şi SV, astfel încât şi expoziţia respectă acest factor, locuitorii acestuia beneficiind de lumină şi căldură naturală, cu precădere, după-amiaza; acest factor pare să fie însă nesemnificativ în condiţiile în care pantele sunt foarte mici, iar platoul central aproape drept.

IV. Date istorice despre sit: a. tip sit: fortificaţie de pământ şi aşezare deschisă. b. datare: epoca medieval dezvoltată (sec. XIV – XVI). 241

IANOVA (com. Remetea Mare, jud. Timiş)

TM-I-s-B-06065

c. material arheologic: în momentul efectuării cercetărilor arheologice de teren (periegheze), la suprafaţa solului erau vizibile numeroase fragmente ceramice, fragmente de râşniţe din tuf vulcanic şi fragmente de cărămizi medievale. În vederea întocmirii prezentului studiu au fost recoltate următoarele categorii de artefacte: fragmente ceramice tipice desenate (17), fragmente ceramice atipice nedesenate(21), fragmente material litic (2), fragmente metalice (2), fragmente râşniţă (3), fragmente minereu fier (1) d. fotografii şi desene artefacte:

Foto Ianova 1_1 a

Foto Ianova 1_1 b

Desen Ianova 1_1

Foto Ianova 1_2 a

Foto Ianova 1_2 b

Desen Ianova 1_2

Foto Ianova 1_3 a

Foto Ianova 1_3 b

Desen Ianova 1_3

Foto Ianova 1_4 a

Foto Ianova 1_4 b

Desen Ianova 1_4

Foto Ianova 1_5 a

Foto Ianova 1_5 b

Desen Ianova 1_5

242

IANOVA (com. Remetea Mare, jud. Timiş)

TM-I-s-B-06065

Foto Ianova 1_6 a

Foto Ianova 1_6 b

Desen Ianova 1_6

Foto Ianova 1_7 a

Foto Ianova 1_7 b

Desen Ianova 1_7

Foto Ianova 1_9 b

Foto Ianova 1_9 b

Desen Ianova 1_9

Foto Ianova 1_10 a

Foto Ianova 1_10 b

Desen Ianova 1_10

Foto Ianova 1_11 a

Foto Ianova 1_11 b

Desen Ianova 1_11

243

IANOVA (com. Remetea Mare, jud. Timiş)

TM-I-s-B-06065

Foto Ianova 1_12 a

Foto Ianova 1_12 b

Desen Ianova 1_12

Foto Ianova 1_13 a

Foto Ianova 1_13 b

Desen Ianova 1_13

Foto Ianova 1_14 a

Foto Ianova 1_14 b

Desen Ianova 1_14

Foto Ianova 1_15 a

Foto Ianova 1_15 b

Desen Ianova 1_15

Foto Ianova 1_16 a

Foto Ianova 1_16 b

Desen Ianova 1_16

V. Importanţa sitului: a. starea actuală: teren arabil şi pârloagă. 244

IANOVA (com. Remetea Mare, jud. Timiş)

TM-I-s-B-06065

b. starea de conservare: bună, dar în degradare progresivă datorită lucrărilor agricole moderne. c. importanţa şi relevanţa ştiinţifică: în lipsa unor săpături sistematice, importanţa şi relevanţa ştiinţifică a acestui obiectiv arheologic este greu de precizat. Cu toate acestea, păstrarea în condiţii relativ bune a şanţului fortificaţiei, cât şi abundenţa materialului arheologic vizibil la suprafaţa terenului, pot face ecoul unui sit medieval fortificat de o importanţă deosebită. d. importanţa turistică: în condiţiile actuale de punere în valoare a respectivului monument, acesta nu se pretează includerii în circuite de turism cultural pentru publicul larg. e. propunere de restaurare: doar demararea unor campanii de cercetări arheologice sistematice va fi în măsură să precizeze dacă, eventual, se vor impune măsuri de restaurare şi punere în valoare. VI. Periegheză: a. data cercetărilor de teren: 09.10.2006 – 10.10.2006. b. autorii investigaţiilor: Liviu Măruia, Adrian Cîntar şi studentul Tiberius Uritescu. VII. Bibliografie: Ţeicu, Dumitru, Geografia ecleziastică a Banatului medieval, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca, 2007, p. 214

245