You are on page 1of 32

Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Coaching kariery"

Darmowa publikacja dostarczona przez AlfabetSukcesu.pl


Copyright by Zote Myli & Angelika niegocka, rok 2012 Autor: Angelika niegocka Tytu: Coaching kariery Data: 10.10.2012 Zote Myli Sp. z o.o. ul. Toszecka 102 44-117 Gliwice www.zlotemysli.pl email: kontakt@zlotemysli.pl
Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawc. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania si jej odsprzeday, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Zote Myli. Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli dooyli wszelkich stara, by zawarte w tej ksice informacje byy kompletne i rzetelne. Nie bior jednak adnej odpowiedzialnoci ani za ich wykorzystanie, ani za zwizane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli nie ponosz rwnie adnej odpowiedzialnoci za ewentualne szkody wynike z wykorzystania informacji zawartych w ksice. Wszelkie prawa zastrzeone. All rights reserved.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Spis treci
Kim jestem, aby dawa Ci dobre rady? ........................................................7

Cz I. Ty
Formua Twojego sukcesu: motywacja i zasoby ..................................... 11 MOTYWACJA: co zrobi, gdy siada psyche? ................................... 11 ZASOBY: jak zwikszy swoje moliwoci na rynku pracy? ......... 15 Jeste produktem na rynku pracy ............................................................. 22 Zosta sprzedawc! ............................................................................ 22 Stosuj marketing personalny ............................................................ 23

K a rie ra
Trzy zabjcze mity na temat kariery ......................................................... 29 1. Na rynku pracy obowizuje rwno stron ja daj co od siebie, a pracodawca mi za to paci .................. 29 2. Najwaniejsze to znale stabiln prac .................................... 29 3. Kwalifikacje uzupeni po znalezieniu pracy ............................. 30 Fakty na temat kariery ................................................................................ 33 1. Idealna praca nie istnieje .............................................................. 33 2. Dokonuj rozwanych wyborw .................................................... 34 3. Kada praca moe Ci pomc w karierze, pod warunkiem e jej na to pozwolisz ....................................... 35 4. Mwienie rekrutujcemu tego, co chce usysze, pomaga dosta prac .................................................................................... 36 5. Pro, a bdzie Ci dane .................................................................... 36 6. Bycie ekspertem pozwala na wicej ........................................... 36

7. Wszystko podlega negocjacjom .................................................. 36 8. Potwierdzanie ustale na pimie utrwala korzyci .................. 37 9. Bycie spjnym pomaga budowa mark wasn ...................... 37 10. Dostarczanie efektw swojej pracy buduje karier ............... 37 11. Nie ma niepowodze, s informacje zwrotne ......................... 38 12. Nie projektujc kariery, grasz w totolotka ............................... 38 Kady ma swoje Malediwy .......................................................................... 39 Co chcesz zrobi z reszt Twojego ycia? ................................................ 41 Odkryj wasny sposb na karier .............................................................. 44 Jak wyznaczy cel kariery? ......................................................................... 46 Buduj na solidnych fundamentach ........................................................... 52 Poznaj swoje ograniczenia ......................................................................... 54 Zamie ograniczenia w cele porednie .......................................... 56 Plan Kariery to nie wszystko ...................................................................... 58 Zrb pierwszy krok ............................................................................. 59 Kiedy robi przegld Planu? ............................................................. 60

Cz III. Re kr u ta c j a
Rekrutacja jako proces sprzeday ............................................................. 65 Kanay rekrutacji jawnej ............................................................................. 67 Daj si znale pracodawcy! ...................................................................... 80 Naucz si czyta ogoszenia o pracy ........................................................ 87 Jak nie da si nacign? .......................................................................... 89 Okrel swoj warto na rynku pracy ....................................................... 94 Ten okropny networking ............................................................................ 97 Co warto robi, a czego nie warto w networkingu? ..................... 97

Jak pracodawcy sprawdzaj kandydatw w sieci? ............................... 102 Co psuje wizerunek w sieci? ........................................................... 105 Wyguglaj si! ..................................................................................... 110 Nadszarpnity wizerunek moesz odbudowa ........................... 111 Jak zarzdza swoim wizerunkiem w sieci? ................................. 112 Szukanie pracy przez serwisy spoecznociowe ......................... 118 Kilka prawd o rekrutujcych .................................................................... 120

C z I V. CV
Jak napisa dobr ofert marketingow? .............................................. 127 Dobrze zredaguj swoje CV ....................................................................... 135 Caa prawda o zainteresowaniach ................................................. 140 Sowa, ktre sprzedaj ..................................................................... 142 Najczstsze bdy popeniane w CV .............................................. 145 Czynniki wpywajce na odrzucenie aplikacji ............................. 147 Ukry czy ujawnia niektre fakty w CV? ..................................... 151 Co Ci grozi za kamstwa w CV? ....................................................... 153 Sherlock Holmes na rynku pracy ................................................... 154 Wideo CV ..................................................................................................... 156

C z V. L is t mo t y wa c y j ny
Aplikacja z listem motywacyjnym czy bez? ........................................... 161 Zote zasady listu motywacyjnego ......................................................... 166 AIDA .................................................................................................... 169 Wysyanie aplikacji e-mailem .................................................................. 174 Czy Twoja aplikacja zostaa otwarta? ............................................ 175

Cz VI. Roz mowa re kr u ta c yjn a


Najwikszy mit na temat rozmowy rekrutacyjnej ................................ 179 Cztery najwaniejsze pytania rekrutujcego ........................................ 181 Fakty na temat rozmowy rekrutacyjnej .................................................. 184 1. Rekrutujcy nie zatrudniaj najlepszych, tylko tych, z ktrymi chc pracowa ........................................ 184 2. Odpowiedni strj pomaga dosta prac .................................. 184 3. Gupie pytania istniej, wic ich nie zadawaj .......................... 185 4. Strategia niespecjalnie mi zaley nie pomaga dosta pracy ........................................................... 186 5. Praktyka czyni mistrza ................................................................. 186 Jak przygotowa si do rozmowy w sprawie pracy? ........................... 188 Rekrutacja przez agencje rekrutacyjne .................................................. 192 Trudne tematy na rozmowie w sprawie pracy ...................................... 196 Gdy telefon milczy ................................................................................. 208 Najczstsze powody odrzucania kandydatw ............................. 209 Najwaniejsze pytanie kandydata do pracy .......................................... 211 Jak odpowiada na pytanie o oczekiwania finansowe? ............. 211 Zawsze warto negocjowa .............................................................. 215 Bd pewny zwycistwa! .......................................................................... 220

Cz II. Kariera

Trzy zabjcze mity na temat kariery

1. Na rynku pracy obowizuje rwno stron ja daj co od siebie, a pracodawca mi za to paci


Wielu kandydatw ulega iluzji rwnoci stron na rynku pracy. Ale tak jak nie ma rwnoci stron w umowie klienta z monopolist, tak nie ma rwnoci stron w ukadzie pracodawca pracownik. W sytuacji gdy jedna strona moe, jeli nie wszystko, to bardzo duo, a druga moe si tylko obrazi, nie mona mwi o rwnoci stron. Natomiast prawd jest, e im bardziej poszukiwanymi i unikatowymi umiejtnociami na rynku pracy dysponujesz, na tym wicej moesz sobie pozwoli. Jeli wic chcesz doprowadzi do stanu zblionego do rwnoci stron, zadbaj o swoj pozycj na rynku pracy. I nie tylko zadbaj o ni, ale naucz si j dobrze sprzedawa.

2. Najwaniejsze to znale stabiln prac


Poszukiwanie stabilnej pracy przypomina poszukiwanie w. Graala. W karierze tak jak w inwestycjach wygrywaj ci, ktrzy potrafi ponie wiksze ryzyko dla wikszych zyskw. Od modych ludzi czsto sysz, e szukaj pracy w urzdach, bo marzy im si stabilna praca. Pomijajc fakt, e bardzo trud29

Angelika niegocka

no jest si tam dosta, stabilna praca w urzdzie te jest iluzj. Urzdy czsto korzystaj z bezpatnej pracy staystw, a jeli zatrudniaj nowych pracownikw, to na umowy na czas okrelony. Nie wspominajc ju o politycznych uwarunkowaniach, co czyni lepiej patne etaty wybitnie niepewnymi. Jeeli nie bdziesz ryzykowa zmiany pracy, jeli przedkadasz i tak niepewne bezpieczestwo na rynku pracy nad podejmowanie nowych wyzwa, nie zwikszysz radykalnie swoich zarobkw. Tak naprawd moesz mao zarabia i mie przez jaki czas wity spokj, albo ryzykowa, mierzy wysoko i konsekwentnie budowa swoj pozycj na rynku pracy, liczc si z moliwoci popenienia bdu. Masz wic wybr albo podejmowa ryzyko wewntrznego lub zewntrznego awansu, albo dosta co najwyej wyrwnanie inflacyjne i dre, czy kolejny kryzys nie zmiecie Ci z pokadu firmy. Lepiej wic od razu za, e zmiecie i poszukuj lepszych moliwoci.

3. Kwalifikacje uzupeni po znalezieniu pracy


Najpierw chc dosta prac, a potem pomyl o uzupenieniu kwalifikacji. Niestety, obserwuj na co dzie, e wikszo kandydatw do pracy ma roszczeniow postaw wobec pracodawcy. Tzn. czeka, a firma zainwestuje pienidze w ich nauk, bo nie wierzy w zmian swojej sytuacji na rynku pracy po uzupenieniu kwalifikacji. I tutaj koo si zamyka nie doszkalajc si, tkwisz cay czas w tym samym miejscu. A pracodawcy, majc du poda wykwalifikowanych kandydatw,
30

Trzy zabjcze mity na temat kariery

wol zatrudnia tych, ktrzy ju posiadaj podane przez nich kwalifikacje. Kiedy na pocztku tej ksiki pisaam o swojej drodze zawodowej, obiecaam Ci, e dowiesz si, jak udao mi si w drugim roku pracy z asystentki zosta kierownikiem. To jest wanie sekret mojego powodzenia nie czekaam z zaoonymi rkami. Byo dla mnie oczywiste, e nie chc robi szefowi kawy do koca ycia. Jednym z moich obowizkw byo odbieranie poczty, wic przez moje rce przechodzia fachowa literatura dla rnych dziaw. Poyczaam sobie Gazet Prawn i Ubezpieczenia i Prawo Pracy na jeden wieczr do domu, czytaam i robiam notatki po prostu uczyam si. Wkrtce zapisaam si te do rocznej szkoy managerw personalnych, oczywicie opacajc sobie czesne z wasnej pensji. Zwr uwag, e wkadaam w to tyle wysiku, nie majc absolutnie adnej pewnoci, kiedy i czy w ogle bd miaa okazj wykorzysta t wiedz na stanowisku pracy. Ale zawsze powtarzam, e szczcie sprzyja przygotowanym. Tak te byo i w tym przypadku. Wkrtce firma, w ktrej pracowaam, zostaa kupiona przez du korporacj. Otrzymaam, tak jak wszyscy pracownicy, propozycj przejcia do nowej firmy. Bya to znana marka, o ugruntowanej pozycji na rynku. Jednoczenie mj szef, ktry sprzeda firm i odchodzi z niej, zaproponowa, abym zaja si sprawami kadrowymi i administracyjnymi w nowej firmie, ktr zakada.
31

Angelika niegocka

Moesz oczywicie pomyle teraz, e po prostu miaam szczcie. A ja zadam Ci przewrotne pytanie. Jak mylisz, czy szef zaproponowaby mi to stanowisko, gdybym nie miaa potrzebnej wiedzy? Czy posaby mnie na kurs kadrowo-pacowy i czeka, a si tego naucz? Czy chciaby mi za taki kurs zapaci? Nie pytaam go o to, ale myl, e nie. Taniej, prociej i efektywniej byoby zatrudni kogo, kto ju si na tym zna. Kto moe wic powiedzie, e miaam szczcie, a kto inny, e sobie na to zapracowaam. To, jakie masz przekonania na temat kariery, sprawia, e co od ycia dostajesz albo nie.

Dobrze zredaguj swoje CV

By Twoje CV wywoao pozytywny efekt, musi by odpowiednio zredagowane. Pewne szczegy naprawd maj znaczenie i jeli nie przywizujesz do nich wagi, Twoje CV bdzie wiadczy o Tobie nie najlepiej. Idc od pocztku, o czym warto pamita? 1. Wpisz pene dane osobowe dat urodzenia, nr telefonu, e-mail oraz adres zamieszkania. Nie wpisuj zbdnych informacji typu miejsce urodzenia, stan cywilny czy imiona rodzicw, bo to jest naprawd niepotrzebne. 2. Podaj e-mail typu imie.nazwisko@domena.pl. Na potrzeby rekrutacji za sobie skrzynk pocztow na swoje imi i nazwisko, nawet jeli masz ju kilka kont e-mailowych. Adresy typu buziaczek.pl nie prezentuj si najlepiej. 3. Docz zdjcie budujce Twj wizerunek profesjonalisty. Przede wszystkim trzeba sobie zada pytanie, czy lepiej wysya CV ze zdjciem, czy bez? S dwie szkoy: poprawna politycznie i ludzka. Poprawna politycznie mwi, e kada informacja, ktra moe sprawi, e kandydatura zostanie odrzucona z powodu dyskryminacji, jest w CV niepotrzebna. Dlatego te data urodzenia, stan cywilny, narodowo, wyznanie czy zdjcie nie powinny by zamieszczane. Ja
135

Angelika niegocka

wierz w t drug szko, ktra mwi, e CV ze zdjciem s mniej anonimowe, atwiej je zapamitujemy. Jeli ju zdecydujesz si na zdjcie, dobrze przemyl, jakie chcesz zamieci. Ubiegasz si o prac, zatem masz sprawi wraenie profesjonalisty. Wielokrotnie spotkaam si w aplikacjach ze zdjciami osb, ktre to fotografie zostay wycite z wikszych zdj. Kiedy kandydatka przysaa swoje zdjcie z play. Pozostawiam to bez komentarza. Czasem naprawd lepiej jest zrezygnowa ze zdjcia, gdy znajdujc si na pocztku CV, jest wanym elementem, ktry buduje efekt pierwszego wraenia u potencjalnego pracodawcy. Wyobra sobie, co pomyli rekruter, np. kancelarii prawnej, szukajcy asystentki, gdy otrzyma CV od osoby z odpowiednim dowiadczeniem, ale prezentujcej si na zdjciu pochodzcym z balu sylwestrowego? Z zasady unikaj zdj rozpraszajcych uwag, bo czytajcy nie bdzie mg si skupi na tym, co chcesz mu przekaza w CV. Myl tu zwaszcza o zdjciach zrobionych na wakacjach czy imprezie, wycitych ze zdjcia lubnego czy te w bluzce z gbokim dekoltem. A nade wszystko pamitaj o umiechu. Psychologowie spoeczni od lat jednogonie twierdz, e lepsze wraenie wywieraj osoby umiechnite, sprawiajce wraenie przyjaznych, ni te, ktre odbieramy jako smutne, przygnbione czy wrogie. Jeli nie sta Ci na miy wyraz twarzy, to zrezygnuj ze zdjcia w CV. 1. Zacznij od informacji najwaniejszych, zgodnie z zasad first things first. To jest odpowied na pytanie, ktre czsto
136

Dobrze zredaguj swoje CV

dostaj od Czytelnikw swojego bloga: czy najpierw w CV zamieszcza wyksztacenie czy dowiadczenie, ukoczone szkolenia czy znajomo jzykw? Uwaga czytelnika idzie zawsze ku grze. 2. Prezentuj swoje wyksztacenie i dowiadczenie zawodowe w odwrconej chronologii. Pomimo tylu darmowych informacji w internecie na temat pisania CV, cigle jeszcze dostaj yciorysy, ktre nie odzwierciedlaj tej podstawowej zasady. 3. Podawaj nazwy firm, w ktrych pracowae. Niektrzy je ukrywaj, piszc tylko sp. z o.o. czy biuro rachunkowe. Wynika to chyba z braku zaufania do rekrutujcego, ktre kandydaci wi z moliwoci ewentualnego sprawdzenia u rda referencji aplikujcego. Rekrutujcych obowizuje poufno w procesie rekrutacji, wic nikt nie zadzwoni do Twojej obecnej firmy z pytaniem, jak si sprawdzasz na swoim stanowisku. Nie ma wic powodu, aby nie poda nazwy obecnego pracodawcy. 4. Podaj najwaniejsze zadania na stanowiskach, jakie zajmowae. Z wyliczanki miejsc pracy i dat nic nie wynika, jeli nie idzie za ni zakres obowizkw. Nazwy stanowisk tak naprawd niewiele mwi, wic jeli chcesz przebi si przez gszcz aplikacji, musisz napisa, czym si zajmowae. Oczywicie kij ma dwa koce: moesz powiedzie, e nie piszc, czym si zajmowae, zachcasz do rozmowy z Tob, ale to dziaa tylko wtedy, gdy dziaasz w brany, w ktrej nie masz konkurencji. Natomiast zupenie nie sprawdza si w popularnych rekrutacjach, gdzie s dziesit137

Angelika niegocka

ki aplikacji. Z drugiej strony, piszc dokadnie, czym si zajmowae, nie tracisz czasu na rozmowy rekrutacyjne, ktre do niczego nie prowadz, bo ju na wstpie okazuje si, e nie masz dowiadczenia w obszarze, na ktrym najbardziej zaley pracodawcy. 5. Nie udawaj rekina, jeli jeste potk. Podrasowanie CV, o ktre czsto pytaj mnie kandydaci, nie polega na tym, by wymyli sobie nowy yciorys, ale umiejtnie zarzdza informacjami o sobie. S to dwie rne sprawy. Nie zachcam do tego, by udawa, i znasz si na czym, na czym si nie znasz. Wczeniej czy pniej to i tak bdzie zweryfikowane. Nie sprzedaje si taniego wina w opakowaniu markowego. Tanie wino znajdzie swoich amatorw, tak jak drogie. Jeli uwaasz, e sprzedawanie siebie polega na wciskaniu kitu, to kariery szybko nie zrobisz. Dugoterminowej kariery, bo moe uda Ci si zapa etat na kilka miesicy. Umiejtne zarzdzanie informacjami to ju zupenie inna kompetencja. Jeli jeste asystentk, a chcesz zosta ksigow, to oczywiste jest, e powinna wyeksponowa w opisie swojego stanowiska to, co jest zbiene z Twoim kolejnym krokiem w karierze, czyli wszystko, co dotyczy finansw. Wyeksponowa, czyli wymieni na pocztku, a wic nada tym informacjom wiksz wag ni kwestii czenia rozmw telefonicznych. Jak widzisz, nie chodzi o to, by zmyla swj zakres czynnoci, ale by napisa go od nowa. Wtedy Twoje szanse na zaproszenie na rozmow rosn, a o to przecie chodzi.

138

Dobrze zredaguj swoje CV

6. Pochwal si aktywnoci pozazawodow. W yciorysie warto wspomnie take o swoich zasugach w dziaalnoci pozazawodowej, na przykad dziaalno w organizacjach studenckich, w samorzdzie szkolnym, organizacjach charytatywnych itp. Pracodawca bdzie szuka w Twoim CV sygnaw tego, e podczas nauki nie ograniczae si tylko do zaj obowizkowych, ale cechowaa Ci proaktywna postawa. 7. W CV nie zapomnij rwnie zawrze informacji o branowych konferencjach i seminariach, na ktrych bye i organizacjach zawodowych, ktrych stae si czonkiem. Wszystko to wiadczy o Twoim systematycznym rozwoju. Oprcz tego, e pracujemy, to yjemy i yjc, take uczymy si rnych rzeczy. Dlatego warto o tym pisa, bo to daje te obraz tego, jak osob jeste. Na przykad bycie starost na studiach moe wskazywa na Twj potencja przywdczy, podobnie jak organizowanie wyjazdw studenckich czy zbirek pienidzy na cele charytatywne. A jeli inwestujesz na giedzie, to fakt ten moe przyczyni si do lepszej oceny Twojej kandydatury na jakiekolwiek stanowisko w brany finansowej. Jeeli za jaka informacja moe w jakikolwiek sposb podnie Twoje notowania u osoby czytajcej CV, to jak najbardziej warto j zamieci! 8. Wpisz tylko te szkolenia, ktre s powizane tematycznie ze stanowiskiem, na jakie kandydujesz. Kandydaci wypisuj wszystkie kursy, jakie skoczyli od Sasa do lasa. Pisaam ju o tym, ale jeszcze raz to powtrz: jeli jaka informacja
139

Angelika niegocka

nie sprzedaje Ci jako wietnego kandydata na dane stanowisko, to na pewno Ci w tej skutecznej sprzeday przeszkadza. Jeli wpiszesz wszystkie studia podyplomowe, kursy i szkolenia, w ktrych uczestniczye, moesz niewiadomie zbudowa obraz osoby, ktra sama nie wie, do czego dy. A raczej nie jest to wizerunek, ktry przesdza o sukcesie w rekrutacji. Wiem, e z blem serca rozstajemy si ze swoimi dokonaniami, ale wierz mi ten bl trwa krtko, a efekty zogniskowania energii w CV przynosz wymierne rezultaty. Kursy i szkolenia jak wszystko w CV maj budowa Twj wizerunek profesjonalisty. Zadbaj wic o to, by by to wizerunek spjny, tak by na pierwszy rzut oka byo wida, w jakim kierunku podasz.

Caa prawda o zainteresowaniach


Mam swoj, od razu uprzedzam, i kontrowersyjn, teori na temat rubryki hobby w CV. Zainteresowania maj sprzedawa Ci jako dobrego pracownika, a nie przedstawia jako ciekaw osobowo. O swoich zainteresowaniach piszesz po to, aby dosta si na rozmow kwalifikacyjn, poniewa to jest celem wysyania CV. Obserwuj u wielu kandydatw tak pokus, by zaprezentowa si jako ciekawa osoba. Takie podejcie jest dobre w serwisie randkowym, ale nie przy szukaniu pracy. To brutalne co powiem, ale w pracy Twoja osobowo nikogo nie interesuje. Jestem dyrektorem personalnym i nie mam zudze co do tego, e nikogo z moich wsppracownikw nie interesuje to, czy jestem ciekaw osobowoci. Jestem oceniania przez pry140

Dobrze zredaguj swoje CV

zmat tego, co robi i jak warto przynosi moja praca. Ty te bdziesz tak oceniany, bez wzgldu na to, czy masz czy nie masz interesujcego hobby. Jeli ju zdecydujesz si pisa o swoich zainteresowaniach, to najlepiej, by w jaki sposb korespondoway z prac, o jak si starasz. Na przykad jeli jeste ksigowym, zainteresowania ekonomi, gied, biznesem s jak najbardziej na miejscu. Zainteresowania, ktre nie sprawiaj, e si wyrniasz jako kto, kto z pasj podchodzi do swojego zawodu lub kto co osign, s w mojej opinii zupenie niepotrzebne. Mog z wasnego dowiadczenia powiedzie, e nie zdecydowaam si kiedy na zatrudnienie kandydata, ktry by reporterem na wycigach samochodowych, a kandydowa na stanowisko biurowe do bardzo monotonnej i rutynowej pracy. Oczywicie, nie odrzuciam jego kandydatury z powodu zainteresowa, ale trudno mi byo samej przed sob udawa podczas podejmowania decyzji rekrutacyjnej, e nie wiem, czym zajmuje si w czasie wolnym. Nawet jeli masz pasjonujce zainteresowania, takie jak np. szybka jazda na motorze, to i tak zastanw si, czy warto o nich wspomina. Jeli chcesz przedstawi si jako dynamiczna i aktywna osoba, to takie hobby sprzyja budowaniu Twojego wizerunku zawodowego. Jeli natomiast w Twojej przyszej pracy licz si przede wszystkim bycie uwanym, odporno na rutyn i zamiowanie do spokoju, to taka pasja nie wspgra z obran przez Ciebie drog zawodow. Jeeli naprawd masz jakie zainteresowania, to pisz o nich w sposb konkretny. Unikaj wpisywania zainteresowa kontro141

Angelika niegocka

wersyjnych, takich jak dziaalno polityczna, bo moesz trafi na swojego przeciwnika. Radz rwnie nie kama w kwestii hobby, bo moesz mie pecha i trafi na rozmowie na znawc tematu. A nie warto traci na swojej wiarygodnoci przy tak mao istotnym temacie jak zainteresowania. Pracodawcy rwnie niechtnie patrz na hobby, ktre bardzo angauj pracownika czasowo. Rekrutowaam kiedy kandydatk, ktra trenowaa sport wyczynowo. Miaa zobowizania wobec klubu, jedzia na obozy sportowe i musiaa w okrelonych terminach bra urlop. Nie zawsze moe by to na rk potencjalnemu pracodawcy (zaspokajajc Twoj ciekawo, mog napisa, e mnie nie byo). Jest jeszcze jedna kwestia, na ktr chc zwrci uwag. W rubryce zainteresowania pisze si o zainteresowaniach, pod warunkiem e si je ma. Zainteresowania typu fotografia, podre, film, dobra ksika niczego do CV nie wnosz, bo pisze to kady. Jeli wic naprawd naleysz do wikszoci ludzi, ktrzy nie interesuj si niczym szczeglnym, to po prostu pomi t rubryk w swoim CV. Zota zasada: Jeli zbyt dugo zastanawiasz si nad tym, co wpisa w rubryk zainteresowania, to znaczy, e moesz spokojnie j pomin.

Sowa, ktre sprzedaj


Specjalici z firmy Monster.co.uk opracowali list sw, ktrych uycie w CV podnosi jego skuteczno. Gdy spojrzysz na te sowa (poniej zamieszczona lista zostaa przetumaczona
142

Dobrze zredaguj swoje CV

z angielskiego), atwo zauwaysz, e mwi o tworzeniu, wzrocie, osiganiu wynikw i sukcesach: stworzy od podstaw, nadzorowa/zarzdza, generowa, udoskonali/zreformowa, ustanowi procedur, przystosowa, analizowa/oszacowa, podwoi przychody, zredukowa koszty, by odpowiedzialnym za budet w wysokoci zwikszy zyski o doprowadzi do szybkiego wzrostu, wynegocjowa, rozwija, zdoby/osign, awansowa, zosta zakwalifikowanym, wywrze wpyw, wzbudzi entuzjazm, rozwiza problem.
143

Angelika niegocka

Warto wic uywa takich sw w CV, piszc o swoim zakresie obowizkw i osigniciach na stanowisku pracy. Moesz oczywicie doda do tej listy wasne czasowniki, pamitajc o tym, by niosy ze sob przesanie sukcesu. Zwr take uwag, by byy to czasowniki dokonane to wiadczy o wyniku. Pracodawcy nie zatrudniaj nas po to, abymy co robili, ale zrobili. Wszystko sprowadza si do tego, by by konkretnym. Sowa, ktre sprzedaj, mwi o wyniku. Sowa, ktre nie sprzedaj, mwi o tym, co si robio, bez informowania o wyniku. Chcc uczyni swoje CV wyjtkowym, popadamy czasem w przesad czy demagogi i zaczynamy pisa na okrgo, czyli o niczym. Na przykad takie zwroty, jak uczestniczyem w projekcie przenoszenia operacji z USA do Polski. Na czym konkretnie polegao Twoje uczestnictwo? Instalowae stacje robocze, kserowae dokumenty czy powierzono Ci inne odpowiedzialne zadanie? Zamiast lakonicznych stwierdze napisz wprost, za co bye odpowiedzialny, wypisujc szczegowo swoje zadania, powoujc si przy tym na dane i liczby. Kolejny przykad lania wody to takie sformuowania, jak skuteczny/efektywny/handlowiec, bez podania adnych faktw. Jeli jeste w czym wyjtkowo skuteczny, to wska konkretnie, w czym. Zrb list swoich umiejtnoci, w ktrych naprawd jeste dobry i ktre maj powizanie ze stanowiskiem, o jakie si starasz. Dopiero bdc konkretnym, sprawiasz wraenie eksperta w tym, co robisz, a nie wtedy, gdy tylko chwalisz si, nie podajc adnych dowodw.
144

Dobrze zredaguj swoje CV

Twj yciorys jest narzdziem marketingowym, ktre ma promowa wartociowy produkt Ciebie. Umiejtnie wic dobieraj sowa, ktre wzmacniaj, a nie osabiaj marketingowy przekaz.

Najczstsze bdy popeniane w CV


Na podstawie mojego wieloletniego dowiadczenia w rekrutacji mog stworzy ranking bdw w CV. Na pierwszym miejscu umieciabym zbyt oglnikowe dane. Otrzymuj ca mas yciorysw, z ktrych nic nie wynika. To CV, ktre nie udzielaj odpowiedzi na potencjalne pytania rekrutujcego. Osoba czytajca CV musi si domyla, czy Twoje dowiadczenie zawodowe odpowiada potrzebom wakatu, a powinna mie to napisane wprost. Oczywicie tutaj take obowizuje zasada, e im bardziej konkurencyjne masz umiejtnoci, tym wicej uchodzi Ci na sucho, nawet niedopracowany yciorys. Wtedy rekrutujcy zawsze znajdzie czas na to, by si z Tob spotka. Jeli jednak nie zbudowae jeszcze przewagi konkurencyjnej na rynku pracy, moe to spowodowa niepotrzebne odrzucenie Twojej aplikacji. Dlatego warto uchyli rbka tajemnicy i opisa swj zakres obowizkw w poprzedniej pracy. Da to rekrutujcemu obraz tego, czym si zajmowae i przybliy szans zaproszenia na rozmow. Kolejny czsty bd to brak informacji o poziomie znajomoci jzyka. Samo wymienienie jzykw nic nie daje, podobnie jak informacja kurs jzyka angielskiego w szkole ABC. Wielu rekrutujcych nie zaprasza takich kandydatw na
145

Angelika niegocka

rozmowy, bo nie wie, jakich umiejtnoci jzykowych mona si po nich spodziewa. Okrelanie poziomu znajomoci jzyka jest problematyczne i zaley od samooceny kandydata. Dlatego warto inwestowa w certyfikaty jzykowe, bo daj w miar obiektywn ocen kompetencji jzykowych. I pamitaj nigdy nie kam w kwestii znajomoci jzyka! atwo mona zweryfikowa t informacj i jeli weryfikacja ta jest dla Ciebie niekorzystna, tracisz ca swoj wiarygodno. Brak sw kluczowych w CV to kolejny grzech kandydatw. W idealnym wiecie kady rekrutujcy miaby na tyle duo czasu, aby skrupulatnie czyta kad aplikacj i powici jej 5 minut. Ale tak nie jest. Wikszo aplikacji jest skanowana wzrokiem w poszukiwaniu sw kluczowych zawartych w ogoszeniu o wakacie. Dlatego tak istotne jest, by pisa yciorys pod konkretne ogoszenie, a nie tak w ogle. Literwki i bdy ortograficzne to bd niewybaczalny, nawet jeli nie zatrudniasz si jako sekretarka i poprawne pisanie nie bdzie przedmiotem Twoich zada. Literwki i bdy mwi wiele o Tobie jako o osobie, bo jeli nie dbasz o jako swojej aplikacji, to moesz by rwnie niedbay w wypenianiu obowizkw. Otrzymuj take aplikacje, w ktrych nazwa stanowiska nie pokrywa si z nazw w ogoszeniu. Albo jeste roztargniony, albo sam nie wiesz, na jakie stanowisko kandydujesz lub wysyasz CV jak leci na wszystkie ogoszenia, ledwo je czytajc. Jak si domylasz, nie robi to dobrego wraenia.

146

Fakty na temat rozmowy rekrutacyjnej

1. Rekrutujcy nie zatrudniaj najlepszych, tylko tych, z ktrymi chc pracowa


Jeli pomidzy Tob a Twoim szefem nie ma chemii, trudno Ci bdzie odnie w pracy sukces. Najlepsi kandydaci przepadaj na rozmowach tylko dlatego, e z jakiego powodu nie spodobali si swojemu przyszemu szefowi. Co jest dobr wiadomoci i daje Ci szans na etat, nawet jeli nie jeste najlepszym kandydatem.

2. Odpowiedni strj pomaga dosta prac


Lubimy ludzi podobnych do siebie. Strj nie musi wyraa Twojego ja, bo tak naprawd nikt w pracy nie musi tego ja zna. Ubierz si wic tak, by nie rzuca si w oczy, a za to od pierwszego wejcia robi wraenie profesjonalisty na przyszym stanowisku pracy. Szczcie sprzyja przygotowanym, wic przygotuj si do rozmowy. Pomoe Ci w tym moja ksika Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutujcych.

184

Fakty na temat rozmowy rekrutacyjnej

3. Gupie pytania istniej, wic ich nie zadawaj


Jedno z najbardziej niestosownych pyta na pierwszej rozmowie dotyczy wynagrodzenia. A tak si jako skada, e to pytanie pada jako pierwsze z ust tych kandydatw, ktrych po rozmowie nie mam zamiaru zatrudnia. Rozmowa rekrutacyjna ma swoj etykiet i s tematy, o ktrych nie mwi si wprost. Wiadome jest, e chcesz na linii pracodawcapracownik jak najwicej zyska, ale na rozmowie kwalifikacyjnej mw jzykiem korzyci pracodawcy, nie swoich. Pracujesz dla pienidzy, to jasne, lecz nie poruszaj jako pierwszy tematu wynagrodzenia. Jakich jeszcze pyta nie zadawa, jeli chcesz dosta prac? Gdzie bdzie moje biuro? Czy pracownicy dostaj karnet na fitness? Jakie mam szanse po tej rozmowie na zatrudnienie? W jakiej dzielnicy bd mie wynajte mieszkanie, przebywajc na delegacji? Te i podobne do nich pytania pokazuj niewaciw motywacj do pracy. Bo czy podejmujesz decyzj o przyjciu do firmy na podstawie tego, czy dostaniesz karnet fitness, w ktrym pokoju bdziesz siedzia albo na jakiej ulicy firma wynajmie Ci mieszkanie? Powinny Ci zainteresowa cakiem inne rzeczy. Jakie? O tym w dalszej czci tej ksiki.

185

Angelika niegocka

4. Strategia niespecjalnie mi zaley nie pomaga dosta pracy


Kandydaci do pracy obieraj rne strategie na rozmowach, aby wywiera wpyw na osoby rekrutujce. Uwaam, e najbardziej zgubna jest ta, ktr przyjmuj niektrzy kandydaci, a ktra polega na demonstrowaniu postawy typu rednio mi zaley. Tego typu strategia wynika z zaoenia, e kandydatowi, ktry ujawni, jak bardzo zaley mu na oferowanej pracy, proponuje si gorsze warunki, zakadajc, e i tak na wszystko si zgodzi. Aby temu zapobiec, niektrzy kandydaci graj tak rol, e ich obecne miejsce pracy jest fantastyczne i jedynie wyjtkowo dobra oferta jest ich w stanie skoni do zmiany pracy. C, jako osoba rekrutujca mog z ca pewnoci powiedzie, e nie ma takiego stanowiska, na ktre chciaabym zatrudni osob, ktrej rednio zaley. Jest wic to najgorsza strategia na rozmow, jak moesz przyj. Trudno bowiem wystawia pozytywn ocen osobie, ktra na pytanie o to, dlaczego chce zmieni prac, odpowiada: Waciwie to nie chc, tak tylko przyszedem sprawdzi, co moe mi pani zaproponowa. Nie wiadczy to o Twojej pewnoci siebie, a raczej gupocie. Strata czasu dla obu stron. Jak powiedziaam, motywacja pracownika do pracy jest kluczowym elementem, jakiego poszukuj rekrutujcy. Nie masz motywacji, nie masz pracy.

5. Praktyka czyni mistrza


Czsto otrzymuj od Czytelnikw pytania o to, w jaki sposb zwikszy swoj pewno siebie na rozmowie. Czy zastanawiae si, w jakich sytuacjach denerwujesz si w yciu najbardziej?
186

Fakty na temat rozmowy rekrutacyjnej

Mog si domyla, e w nowych. Tutaj wanie tkwi klucz do sukcesu. Po pierwsze solidne przygotowanie im mniej pyta Ci zaskoczy, tym wiksz pewno siebie wykaesz. Po drugie praktyka czyni mistrza. Przy 30. rozmowie, tak jak trener szkolcy po raz 30. z tego samego tematu, przestaniesz w ogle zauwaa, e uczestniczysz w jakim stresujcym wydarzeniu. Dobra wiadomo jest taka, e masz wpyw na obydwie rzeczy. Moesz zarwno przygotowa sobie odpowiedzi na potencjalne pytania, jak i zwikszy czstotliwo zapraszania na rozmowy, wysyajc wicej dobrze napisanych aplikacji. Podczas swojej praktyki rekrutacyjnej zauwayam, e bardzo ambitne osoby czsto fatalnie wypadaj na rozmowach, gdy nie radz sobie ze stresem. To z kolei oznacza, e gdy zetkn si z sytuacj stresogenn w miejscu pracy, rwnie napotkaj na t sam przeszkod. Problem z opanowaniem stresu dotyka wielu osb, najczciej za dotyczy tych kandydatw, ktrzy nie mieli zbyt wielu rozmw kwalifikacyjnych, bd takich, ktrzy ubiegaj si o stanowisko stanowice dla nich duy awans zawodowy czy finansowy. Dlatego warto od czasu do czasu wystawi si na sprzeda i wiczy umiejtno przechodzenia z sukcesem rozmw w sprawie pracy. Odnosz te czsto wraenie, e kandydaci wymagaj od siebie za duo, jeli chodzi o opanowanie stresu na rozmowie. Jest rzecz naturaln, e denerwujesz si w sytuacji rozmowy rekrutacyjnej. Pokazanie rekruterowi pewnoci siebie i odpornoci na stres jest oczywicie duym plusem, nie mona jednak popada w przesad.

Jak przygotowa si do rozmowy w sprawie pracy?

Kiedy otrzymujesz telefonicznie zaproszenie na rozmow, warto pomimo ekscytacji zadba o zanotowanie kilku szczegw: w jakiej firmie ma si odby rozmowa, na jakie stanowisko, z kim, gdzie masz si kierowa po wejciu do budynku, o kogo pyta. Niektrzy nie dosysz nazwy firmy czy nazwiska osoby dzwonicej, bo np. jad w autobusie, ale wstydz si zapyta. To duy bd. Nie jest wstydem poprosi jeszcze raz o powtrzenie nazwy firmy i ponowne przedstawienie si rozmwcy. Wikszym wstydem jest nie trafi lub spni si na rozmow z powodu braku dokadnego adresu. Zawsze te warto zapisa nr telefonu kontaktowego na wypadek, gdyby chcia przeoy spotkanie, nie umia trafi pod wskazany adres czy chcia poinformowa o swoim spnieniu. Podczas swojej kariery miaam okazj zaprosi ju setki kandydatw na rozmowy rekrutacyjne. Na palcach jednej rki mogabym policzy osoby, ktre zaday mi jakiekolwiek pytania mogce pomc im w przygotowaniu si do rozmowy. Najczciej kandydaci o nic nie pytaj, a przez to nie wiedz wielu istotnych rzeczy, np. kto jeszcze bdzie obecny na rozmowie (bo jak si zapewne domylasz, inny przebieg bdzie miaa rozmowa programisty z osob z dziau personalnego, a inny
188

Jak przygotowa si do rozmowy w sprawie pracy?

z dyrektorem dziau IT). Niektre firmy prowadz jedn rozmow, podczas ktrej s w komisji wszystkie zainteresowane kandydatem osoby, inne dziel proces na etapy. Warto wic wczeniej dowiedzie si, z kim bdzie rozmowa, nie tylko po to, by lepiej przygotowa si do rozmowy, ale take wygugla informacje o swoich rozmwcach. Jeli w ogoszeniu podano, e wymagana jest znajomo jzyka obcego, moesz zapyta, w jakim jzyku odbdzie si rozmowa. Kandydaci niekiedy zaskoczeni s faktem, e cz rozmowy odbywa si w obcym jzyku, chocia s i takie, w ktrych przeprowadzana jest w nim caa rozmowa. Jeli zapytasz o to, jaki jest czas przeznaczony na rozmow albo czy s przewidziane jakie testy, to masz peniejszy obraz tego, czego moesz si spodziewa. Zamiast wic domyla si, co bdzie i naraa na niepotrzebny stres, lepiej od razu zbierz potrzebne informacje. Obowizkow lekcj, jak musisz odrobi, jest zebranie informacji o firmie. Najwicej z nich znajdziesz na stronie WWW firmy. Nie musisz uczy si wszystkiego na pami. Warto zapamita najwaniejsze rzeczy, np.: jak dugo firma istnieje na rynku, jeli jest midzynarodow korporacj, to w ilu krajach jest obecna, ilu pracownikw zatrudnia, co jest jej flagowym produktem, jak ma misj, wartoci, w jakie inicjatywy spoeczne si angauje. Przygotuj sobie na tyle krtk notatk na temat firmy, aby potrafi odpowiedzie na pytanie: Co pan wie o naszej firmie?. Kiedy ju wiesz, gdzie, z kim i jak bdzie przebiega rozmowa, pora wrci do ogoszenia, na ktre aplikowae i spraw189

Angelika niegocka

dzi, jakie s oczekiwania pracodawcy. Bdem wielu kandydatw jest to, e nie zapisuj w komputerze ogosze, na ktre aplikuj. Czasem proces rekrutacji trwa kilka tygodni, gdy np. stanowisko jest nowo utworzone, albo gdy rekrutowana jest spora grupa pracownikw lub pracodawcy niespecjalnie zaley na czasie. Kiedy dostajesz po kilku tygodniach zaproszenie na rozmow, moe si zdarzy, e ogoszenia dawno nie ma ju w portalu i nie moesz dobrze przygotowa si do rozmowy. Dlatego kopiuj na swj komputer tre ogoszenia, na ktre odpowiadasz, zapisujc je pod atwo rozpoznawaln dla Ciebie nazw, aby mg do niego wrci nawet po 2 miesicach, jeli bdzie trzeba. Nie wystarczy jednak ogoszenie tylko zapisa, trzeba je jeszcze uwanie przeczyta pod ktem wymaga pracodawcy. To bdzie dla Ciebie dobr wskazwk na temat tego, o co moesz by zapytany. Jeli tego nie zrobie przed wysaniem oferty pracy, to teraz przed rozmow dokonaj analizy swoich mocnych i sabych stron i przygotuj dobre argumenty, ktre rozwiej wtpliwoci rekrutujcego. Musisz przecie zbudowa, a potem sprzeda rekrutujcemu swoj histori sukcesu. To moe truizm, ale by zbudowa wiarygodn histori sukcesu, dobrze jest nauczy si na pami swojego yciorysu. Niektrym kandydatom wydaje si, e nie mieli dotd adnych osigni. Ale jeli tak byo, to po co pracodawcy trzymaliby Ci u siebie? Skoro Twoje dziaania przynosiy pozytywny skutek i byy zakoczone powodzeniem, to Twoja praca musiaa bya wartociowa. By przypomnie sobie swoje osignicia, signij do zakresu obowizkw jak go przekroczye? Co robie
190

Jak przygotowa si do rozmowy w sprawie pracy?

wicej albo lepiej, ni to, czego wymagano? Komu pomagae w pracy i w czym? Jeli pomagae, to znaczy, e bye w tym dobry. Z jakiego typu sytuacjami, problemami spotykae si w codziennej pracy? Jakie umiejtnoci wykorzystywae? Jakie innowacje, zmiany w procesach, procedurach, zwyczajach firmy wprowadzie? Wyrobie 150% normy, zdobye wyjtkowy rynek? Jak klsk zamienie w zwycistwo? Co udao Ci si osign poza prac? To te jeste Ty. Tam take przejawiaj si Twoje wyjtkowe zdolnoci i umiejtnoci. Jak widzisz, lista Twoich sukcesw moe by duga. Pamitaj jednak, e kady komplement, jaki sobie dajesz, powinien by poparty przykadem, aby nie wyj na chwalipit i nie by goosownym. Kad histori opisuj w postaci trjkta, czyli opis sytuacji, dziaanie, rezultat (model STAR). Jeli masz prac, w ktrej duo si dzieje, zajrzyj do kalendarza on podpowie Ci, nad czym pracowae w ostatnim roku. To genialny sposb na odwieenie pamici w kwestii wasnych sukcesw. Sygnalizuj w tej ksice tylko najwaniejsze punkty przygotowania do rozmowy w sprawie pracy, poniewa tematowi temu powicam ca ksik Rozmowa kwalifikacyjna

Dlaczego warto mie pen wersj?


Czy chcesz zdoby szybko jakkolwiek prac? Czy jednak zaley Ci na czym wicej, bo pragniesz wreszcie wiadomie pokierowa swoj karier? Jakikolwiek cel Ci przywieca, w publikacji "Coaching kariery" odkryjesz wszystko, czego potrzebujesz. Autorka dooya stara, by osobicie przeprowadzi Ci przez cay proces poszukiwania pracy. Jest ona dyrektorem personalnym, managerem i certyfikowanym coachem ICC. Specjalizuje si w managerskim coachingu kariery. Zostaa laureatk oglnopolskiego konkursu Top Manager HR 2010, organizowanym przez miesicznik "Personel Plus" i "Rzeczpospolit". Od ponad 10 lat zarzdza zespoami i tworzy strategie polityki personalnej w midzynarodowych organizacjach. Publikuje artykuy na temat zarzdzania w pismach takich, jak Personel i Zarzdzanie, "Personel Plus", "Manager", "Benefit", a take wsppracuje z m.in. Pracuj.pl. Dziki jej ksice "Coaching kariery": Odkryjesz dwa elementarne skadniki sukcesu osoby, ktra zawsze znajdzie prac. Nauczysz si zupenie nowego sposobu patrzenia na siebie i swoje moliwoci, dziki czemu na rynku pracy staniesz si gorcym i podanym towarem. Odkryjesz swj sposb na zrobienie kariery. Dowiesz si, co zrobi ze swoimi ograniczeniami, ktre do tej pory przeszkadzay Ci w zdobyciu wymarzonej pracy. Pierwszym krokiem ku zdobyciu dobrej pracy jest zapoznanie si z poradami Angeliki niegockiej. Przejdzie ona z Tob przez kolejne etapy poszukiwania pracy, ale to Ty sam musisz wyruszy w t podr. Pen wersj ksiki zamwisz na stronie wydawnictwa Zote Myli

http://kariera-coaching.zlotemysli.pl

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)