You are on page 1of 24

Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Efekt jo-jo w motywacji"

Darmowa publikacja dostarczona przez AlfabetSukcesu.pl


Copyright by Zote Myli & Zbigniew Ryak, rok 2009 Autor: Zbigniew Ryak Tytu: Efekt jo-jo w motywacji Data: 11.10.2012 Zote Myli Sp. z o.o. ul. Toszecka 102 44-117 Gliwice www.zlotemysli.pl email: kontakt@zlotemysli.pl
Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawc. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania si jej odsprzeday, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Zote Myli. Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli dooyli wszelkich stara, by zawarte w tej ksice informacje byy kompletne i rzetelne. Nie bior jednak adnej odpowiedzialnoci ani za ich wykorzystanie, ani za zwizane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli nie ponosz rwnie adnej odpowiedzialnoci za ewentualne szkody wynike z wykorzystania informacji zawartych w ksice. Wszelkie prawa zastrzeone. All rights reserved.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

SPIS TRECI
CO DA CI TA KSIKA?.............................................8 Dla kogo jest ta ksika?.......................................................9 Co Ci da?..............................................................................10 Efekt kina.............................................................................12 Kim jest autor?.....................................................................15 PRAGNIENIE: CZY WIESZ, CZEGO CHCESZ?.........20 To, co chcesz........................................................................21 Odwieanie marze...........................................................23 Marzenia o szczciu i spokoju...........................................24 Obud swoj zdolno do marze.......................................27 Jak y z natchnieniem?.....................................................28 WYBR: CZY UMIESZ LEKCEWAY?...................32 Ktre jest najwaniejsze? ...................................................33 Skupienie.............................................................................34 Sztuka lekcewaenia............................................................38 Jakie dzi masz marzenia?..................................................43 Czy teraz to cigle jest wane: potwierd lub zrezygnuj......45 WYOBRANIA: CZY UMIESZ TO ZOBACZY?.........49 Jak unikn ciemnych stron wyobrani redukcja napicia....50 Jak przesta roi faszowanie rzeczywistoci...................51 Jak wykorzysta jasne strony wyobrani?...........................54 Zobacz swoje marzenie........................................................56 INTENCJE: CZY WIESZ, PO CO?..............................58 Czy Twoje marzenie jest pozytywne?..................................59 Piramida intencji................................................................60 Wykrywanie marze zastpczych oparte na poczuciu braku...................................................................................62 Czy wiesz, jak Twoje marzenie zmieni wiat?.....................65 Bezinteresowno................................................................66 Magia wkadu......................................................................69 Nie przesadzaj.....................................................................70 DZIAANIE: CZY WIESZ, CO TRZEBA ZROBI?......71 Przesta si modli na poboczu..........................................72 Nigdy nie naciskaj holdu..................................................74

Wykorzystaj napicie...........................................................77 CEL: CZY WIESZ, GDZIE JEDZIESZ?......................80 Gdzie zmierzasz?.................................................................81 Skupienie na celu................................................................83 Czy jeste w stanie go zmierzy?.........................................85 Twoja mantra......................................................................86 Czy to autentycznie Twj cel?.............................................88 Cel nie jest nagrod, a rezultatem.......................................91 Ustal rezultaty na dzisiaj.....................................................98 POCZUCIE KIERUNKU: CZY WIESZ, CO TERAZ ROBISZ?................................................................100 Co jest teraz Twoim celem?...............................................101 Tajemnica silnej woli.........................................................102 Co ja mog teraz zrobi?....................................................104 PENE ZAANGAOWANIE: CZY JESTEM TUTAJ, CZY W SWOJEJ GOWIE?.....................................108 Napicie wywoywane przez marzenie..............................109 Marzycielstwo....................................................................113 wiczenie wiadomoci (wraliwoci na wiat).................115 By w peni zaangaowanym..............................................117 OBECNO: CZY UMIESZ SOBIE RADZI Z ROZPROSZENIEM?.............................................119 Rozproszenie.....................................................................120 Zaakceptuj rozproszenie....................................................121 Bycie gdzie indziej, bycie kiedy indziej..............................122 Co tracimy, gdy nie jestemy w peni obecni?...................124 Jak to osign?.................................................................126 Jak dostrzec miejsce, w ktrym jeste?.............................127 Rnorodno danych.......................................................129 Sprbuj..............................................................................130 Jak poczu siebie?..............................................................131 Jak poczu swoje myli?....................................................132 Medytacja..........................................................................134 NATURA: CZY WIESZ, NA CZYM STOISZ?.............137 Naturalnie, ponadnaturalnie i sztucznie...........................138 Naturalny, niezmieszany umys........................................144 Walka z natur...................................................................147 Natura uwalnia..................................................................147

Jak wykorzysta to, co jest naturalne?..............................149 wiczenie...........................................................................156 EMOCJE: CZY UMIESZ CZU TO, CO CZUJESZ?....158 Prawa emocji.....................................................................159 Siedem zasad naturalnej realizacji marze........................161 MOTYWACJA: CZY UMIESZ ZABRA SI ZA DZIAANIE NIEZALENIE OD NASTROJU?..........166 wita Motywacjo, bd z nami!........................................167 Sprzedawanie hejnau.......................................................168 Wystarczy zabra si za robot...........................................171 Jo-jo...................................................................................172 SAMODYSCYPLINA: CO MOESZ KONTROLOWA?. 176 Na czym samodyscyplina nie polega..................................177 Autonomia dziaania..........................................................179 Codzienna samodyscyplina...............................................182 Konsekwencje autonomii..................................................185 Wychowanie......................................................................186 Rezygnacja z autonomii.....................................................187 Chodzi Ci o wygod czy skuteczno?...............................189 WYTRWAO: CZY JESTE PEWNY, E PORA SI WYCOFA?............................................................190 Znowu nowa firma.............................................................191 Faza pierwsza: w penym socu........................................191 Faza druga: smuga cienia..................................................192 Wyjcie ze smugi cienia.....................................................193 Dobrze-si-zapowiadacze..................................................193 Poszukiwanie ulgi jest dziaaniem na wasn niekorzy..194 Nie wychod ze smugi cienia niech ona wyjdzie............195 Ocena.................................................................................196 Zamiast zakada kolejne firmy.........................................196 DRUGI ODDECH: CZY UMIESZ SI PRZEBI NA DRUG STRON?..................................................198 Fenomen drugiego oddechu..............................................199 Nawyk posuszestwa wobec zmczenia...........................201 Szukanie atwiejszej drogi.................................................203 Cztery pytania, ktre zadaj sobie, gdy czujesz zmczenie 204 Gdy decydujesz si na odpoczynek...................................206 wiczenie zrb co, na co nie masz ochoty...................207

ODWAGA: CZY UMIESZ WYBIEC NA SPOTKANIE PRZESZKD?........................................................209 Nie warto unika wysiku..................................................210 Mity ycia bez wysiku........................................................211 Py pod prd....................................................................213 Intencja paradoksalna.......................................................215 Puci si brzegu................................................................218 AKCEPTACJA: CZY UMIESZ PRZYJ SIEBIE?....220 Patriotyczny obowizek.....................................................221 Czy warto pompowa poczucie wasnej wartoci?............224 Czego Ci potrzeba?............................................................228 Wahania poczucia wasnej wartoci s naturalne.............229 Akceptacja caego siebie....................................................231 Co masz od zawsze............................................................233 Skupienie na wiecie.........................................................234

Wybr: Czy umiesz lekceway?


Nie zajmuj si na raz wielu sprawami, jeeli chcesz zachowa pogod ducha. [] Gdyby bowiem kto nie mwi ani czyni przewaajcej czci tego, co mwimy i czynimy, a co nie jest konieczne, miaby i wicej czasu, i mniej niepokoju. Std te przy kadej sprawie naley przypomnie sobie, czy te nie jest ona jedn z tych, ktre nie s konieczne. Marek Aureliusz Staram si dwiga jak najmniej, poniewa to bardzo utrudnia prac. Dla mnie wzorem i przykadem s Nomadowie na Saharze: oni to, co maj, wyrzucaj, eby jak najmniej mie do noszenia. Ryszard Kapuciski

EFEKTJO-JO W MOTYWACJI darmowy fragment Zote Myli Zbigniew Ryak

Ktre jest najwaniejsze?


Wszyscy mamy zbyt duo marze. Jeeli uwaasz, e w Twoim przypadku tak nie jest, to albo nie znasz siebie, albo zbyt czsto jeste napity i przestraszony yciem. Spicie i obawy odpdzaj marzenia i nie pozwalaj im si zbliy do Ciebie. Gdy pozwolisz marzeniom na swobodny dostp do Twojej wiadomoci, bdzie ich zdecydowanie za duo. Jednak czym innym jest dopuci marzenia do siebie, a innym pj za nimi. Wiele osb prbuje w tym samym momencie zrobi karier naukow, artystyczn czy biznesow. Ale im wicej si staraj, tym bardziej czuj si zagubione. Kade z ich marze oddzielnie moe by cenne, ale cznie mog wywoa w czowieku poczucie chaosu. Czy z tego, co spisae, potrafisz wybra jedno, najwaniejsze marzenie? Co Ci teraz najbardziej pociga? Ktre z nich w najwikszym stopniu zmieni Twoje ycie?

EFEKTJO-JO W MOTYWACJI darmowy fragment Zote Myli Zbigniew Ryak

Skupienie
Donald Trump (multimilioner, znany midzy innymi z programu The Apprentice) zapytany przez miesicznik Forbes o najbardziej tward lekcj, jakiej musia si nauczy, odpowiedzia:
Nie traci skupienia. Gdy miaem problemy finansowe w latach dziewidziesitych, nie mogem wini nikogo, tylko siebie samego. Co prawda rynek nieruchomoci nie by wtedy wspaniay, ale z ca pewnoci na chwil straciem fokus. Bardzo szybko do niego wrciem nie miaem wyboru.1

Orison Marden cytuje wypowied Rotszylda pod adresem modego i ambitnego waciciela browaru:
Niech pan trzyma si jednego interesu, niech pan odda si cakowicie pracy przy swoim browarze, a w kocu moe pan sta si najwikszym piwowarem w Londynie. Lecz jeeli bdzie pan jednoczenie piwowarem, kupcem, bankierem, fabrykantem, na pewno wkrtce zostanie pan bankrutem.

Dalej Marden pisze:


Przewoenie mebli, trzepanie dywanw, zaatwianie zlece i pisanie poezji na zamwienie takie ogoszenie wisiao na drzwiach pewnego londyskiego kupca, ktry pomimo tego
1

http://www.forbes.com/.
9

EFEKTJO-JO W MOTYWACJI darmowy fragment Zote Myli Zbigniew Ryak

wszystkiego robi bardzo ze interesy. Napis ten przypomina ogoszenie pana Kenarda w Paryu: pisarz, ktry prowadzi rachunki, tumaczy mow kwiatw i sprzedaje pieczone kartofle.

Niejeden zostaby wielkim czowiekiem, gdyby nie trwoni swej energii na prno, gdyby nie wola by chopcem do wszystkiego, ni niedocignionym specjalist w jednej gazi. Ludzie do wszystkiego mog wzbudza podziw, lecz nie zaufanie. Ludzie odnoszcy sukces nie rni si bardzo od tych, co sukcesu nie odnosz. Czsto i jedni, i drudzy maj tego samego rodzaju uzdolnienia, talenty, pochodzenie, a nawet podobne dowiadczenia. Gdyby wycign z gowy i pooy na wadze wszystko, co maj jedni i drudzy, nie znalelibymy rnicy. Rnice pojawi si dopiero wtedy, gdy przyjrzymy si temu, jak to wszystko jest uoone. Ludzie sukcesu s uporzdkowani. Liczy si nie waga i ilo, ale struktura. Czowiek, ktry ma mniejsze uzdolnienia, gorszy start i w ogle gorsze warunki, moe osign znacznie wiksze sukcesy, gdy tylko osignie harmoni. Gdy uoy to wszystko, co ma, w jedn spjn struktur. Czarna kreda do rysowania, tak mikka, e ciera si w kontakcie z papierem, oraz twardy diament, ktrego nie mona zarysowa niczym innym jak tylko diamentem, to ten sam minera. To wgiel. Rnica polega na tym, jak uoone s czsteczki. W diamencie czstki maj spjn struktur.

10

EFEKTJO-JO W MOTYWACJI darmowy fragment Zote Myli Zbigniew Ryak

Take nasz organizm funkcjonuje tylko tak dugo, jak dugo potrafi przeciwstawia si procesowi entropii i rozpadu. Marden kontynuuje:
Nieokrelone denie nie wystarcza nigdy. Wypuszczona z uku strzaa nie kry dookoa, poszukujc celu, lecz leci wprost. Iga kompasu nie wskazuje wszystkich gwiazd na niebie, chocia wszystkie j przycigaj. Stopiwszy nabj rutu w jedn kul, mona ni zabi czterech ludzi. Zbierz w jedno ognisko promienie soneczne, a wzniecisz ogie.

Czowiek, ktry majc przed oczami dostojny cel, dy do niego wytrwale z nateniem wszystkich si, nie spotka si nigdy z niepowodzeniem. To nic zego mie szeroki zakres zainteresowa oraz by czowiekiem interdyscyplinarnym. To naturalne, e pociga Ci wiele rzeczy. wiat jest tak pikny i wielki, e czasem naprawd trudno zdecydowa si na jedn tylko rzecz. Dobrze znam to uczucie. Siadam za komputerem i zaczynam pisa o czym, co mnie bardzo interesuje. Nagle przychodzi mi do gowy pomys na wietne zdjcie. Tak, chc je zrobi, porywa mnie ta intencja. Bior aparat i ju chc wychodzi, gdy wpada mi do rki doskonaa pyta, ktr chciaem odsucha, ale po drodze przypominam sobie, e warto byoby si napi dobrej kawy I tak dalej. Obraz goni obraz. Po takiej gonitwie jest si zmczonym

11

EFEKTJO-JO W MOTYWACJI darmowy fragment Zote Myli Zbigniew Ryak

jak diabli. Napracujesz si, namczysz, dasz z siebie wszystko, ale nic z tego nie wychodzi. Jest wielka rzesza ludzi zmczonych i przepracowanych, ktrzy daj z siebie naprawd duo, ale mimo to nie osigaj wikszych efektw. Czsto ju po kilku latach pracy czuj si wypaleni i zmczeni. Mie zbyt duo marze jest czym tak samo zym, jak nie mie adnego. Marden pisze:
Wielu z tych ludzi, ktrzy gin marnie, pracowao w swoim yciu do, aby osign wielkie powodzenie, lecz robili zawsze wszystko na chybi trafi. [] Maj zbyt duo zdolnoci, lecz i ogromny nadmiar czasu, co jest najpewniejsz przeszkod do prowadzenia. Rzucaj puste czenko na wszystkie strony, lecz nie potrafi wcale tka rzeczywistej przdzy ycia. Jeeli od ktrego z takich ludzie zadasz, aby okreli Ci cel, do ktrego dy w yciu, na pewno odpowie: nie mog jeszcze dotd zda sobie sprawy, do czego jestem uzdolniony, ale wierz niezomnie w si szlachetnej i dzielnej pracy: postanowiem kopa od rana do wieczora i wiem, e w kocu musz trafi na co. Jeeli nie na zoto, to na srebro, a w najgorszym razie na elazo. Lecz ja mwi Ci stanowczo: nie! Czy czowiek inteligentny bdzie kopa ziemi w caym kraju, aby natrafi na y zota lub srebra? Kto wiecznie rozgl-

12

EFEKTJO-JO W MOTYWACJI darmowy fragment Zote Myli Zbigniew Ryak

da si wok poszukujc, co ma robi, nigdy nic nie znajdzie. Znajdujemy tylko to, czego szukamy ca dusz.

Stara opowie o osioku mwi, jak to biedne zwierz pado z godu, stojc pomidzy dwoma penymi jedzenia obami. Ile razy osio zblia nos do owsa, al mu siana, ktre jest po drugiej stronie. Ile razy do siana, al mu owsa. W kocu olina pada z godu wrd obfitoci jedzenia. Kto, kto chce wszystkiego tak samo i w tym samym momencie, jest takim osem godujcym wrd obfitoci. By przesta by osem, wystarczy nauczy si lekcewaenia.

Sztuka lekcewaenia
W naszej kulturze uczymy si gromadzi. Ryszard Kapuciski mwi, e Nomad na Saharze, idc przed siebie, wyrzuca, co tylko si da, byle mie jak najmniej do noszenia. My, idc przez ycie, najczciej gromadzimy. Nauczylimy si niczego nie wyrzuca i niczego nie pozbywa. Bez piwnic i strychw, w ktrych upychamy tysice rzeczy, wikszoci z nas trudno byoby obie poradzi. Biurka tysicy osb zawalone s tysicami papierw i dokumentw, ktre nigdy nie bd im potrzebne. Wiele osb ma kalendarze przepenione do granic moliwoci przez wydarzenia, ktre nic nie wnosz do ich ycia.
13

EFEKTJO-JO W MOTYWACJI darmowy fragment Zote Myli Zbigniew Ryak

Czy to taka odkrywcza zasada: skupi si na jednej rzeczy, przesta apa pi srok za ogon, robi jedno, ale dobrze? Oczywicie, e nie. Kady j zna. Nie ma chyba nikogo na ziemi, kto by sysza o niej po raz pierwszy. Dlaczego jednak jest to takie trudne? Dlaczego cigle tak wielu z nas rozdrabnia si na tysice rzeczy i skazuje si na brak sukcesw. Dlaczego zamiast zrealizowa jedno marzenie, wymylamy nastpne i nastpne? Myl, e gwnym powodem jest nasza jednostronno. Taoici mwi, e istniej dwa kluczowe pierwiastki: jang i jin. Pierwszy jest silny, aktywny, dominujcy, kontrolujcy, jasny i soneczny. Drugi jest ulegy, saby i ciemny. Obydwa przeplataj si. Jest soce, jest take i cie. Jest dzie i noc, jest ciemno i zimno. Aktywne, twrcze ycie wymaga obydwu tych pierwiastkw. Trzeba umie i do przodu i gromadzi, ale trzeba umie take by pasywnym, poddawa si i odpuszcza sobie. Gdy podchodzimy do sztuki koncentracji jako do umiejtnoci typu jang, nigdy si jej nie nauczymy. Staramy si by bardziej skupieni poprzez wiksz aktywno i wywieranie wikszego nacisku. Tak jakbymy chcieli wprowadzi porzdek do strasznie zagraconego mieszkania. Przestawiamy, segregujemy, wymylamy nowe uoenia, ale cigle nam nie wychodzi. To niemoliwe. Najpierw musimy wyrzuci stare graty. Porzdek i klarowno pojawi si tam, gdzie jest puste miejsce. Koncen-

14

EFEKTJO-JO W MOTYWACJI darmowy fragment Zote Myli Zbigniew Ryak

tracja jest umiejtnoci typu jin. To umiejtno puszczania, rezygnacji, poddawania si, wyrzucania. Ludzie, ktrzy s efektywni, potrafi wiadomie lekceway pewne rzeczy. Pewna znana skrzypaczka, ktr zapytano o to, na czym polega tajemnica jej sukcesu, odpowiedziaa: zaplanowanie lekcewaenie. Nastpnie wyjania:
Gdy chodziam do szkoy, mj czas zajmowao wiele rzeczy. Po niadaniu wracaam do swojego pokoju, cieliam ko, zamiataam podog, porzdkowaam przedmioty i wykonywaam wiele innych czynnoci, ktre przychodziy mi do gowy. Nastpnie w popiechu braam si do wicze gry na skrzypcach. Stwierdziam, e nie robi postpw zgodnych z moimi oczekiwaniami. Odwrciam wic priorytety. Zaczam wiadomie lekceway wszystko, dopki nie wypeniam programu wicze. Myl, e zawdziczam swj sukces zaplanowanemu lekcewaeniu.2

wiadomo priorytetw jest wana, ale nie zaatwia sprawy. Na drodze umiejtnoci odpuszczenia stoi rozlego naszego ja. Gdy szkoliem kiedy likwidatorw szkd komunikacyjnych, uczestnicy opowiadali mi o jednym z typw trudnych klientw. To ludzie uczuciowo powizani ze swoimi samochodami.

John C. Maxwell, By liderem, Warszawa 1996, s. 45.


15

EFEKTJO-JO W MOTYWACJI darmowy fragment Zote Myli Zbigniew Ryak

Likwidator mwi: Prosz pana, koszty naprawy tego samochodu kilkakrotnie przekraczaj jego warto, nie opaca si go naprawia. Ale ja chc go naprawi! Damy panu takie odszkodowanie, e sta bdzie pana na nowy, wygodniejszy samochd. Tu nie chodzi o pienidze, jestem zwizany z tym samochodem, kochaem si w nim z on, woziem nim swoje mae dzieci, byem na wakacjach w Bugarii wie pani, ile wspomnie? I czowiek dopaca i jedzi starym, zdezelowanym samochodem. wiat czeka z now ofert: we nowy, wygodny, taki, ktry si nie psuje, w ktrym Twojej rodzinie bdzie wygodniej. A on: nie, ten samochd jest moj czci. Wyrzuci go to tak, jakby odci jak cz siebie. Strasznie by to byo smutne. Nie mog tego zrobi. Ja tego czowieka rozlao si na samochd. Pusty przedmiot wizi du cz jego wewntrznej energii. Czy wspomnienia znikn, gdy pozbdziesz si samochodu? Czy Ty, to rzeczywicie przedmiot? Czy ubdzie Ci, gdy odpucisz sobie tysice rzeczy, jakie Ci otaczaj? Dokadnie tak samo jak z przedmiotami, jest z naszymi marzeniami. Wydaje si nam , e moemy mie coraz to nowe rzeczy, z niczego nie rezygnujc. Niczego nie zmieniajc i nie zostawiajc za sob. Marzymy o wielkim wiecie, o nowych wspaniaych
16

EFEKTJO-JO W MOTYWACJI darmowy fragment Zote Myli Zbigniew Ryak

domach i samochodach, nie rozumiejc, e witajc si z now rzecz, musimy poegna si ze star. Jeeli chcesz zacz wreszcie realizowa swoje marzenia, naucz si czego od koczownika. Naucz si wyrzuca stare rzeczy. Cay wiat naley do Ciebie. Nie trzymaj si kurczowo tego maego fragmentu, ktry masz pod rk. Gdy otworzysz si na obfito i bogactwo wiata, nie bdziesz musia gromadzi starych rzeczy. Gdy otworzysz si na przyszo, nie bdziesz musia y w przeszoci. Samochd tego czowieka by wiadkiem wielu wspaniaych chwil. Ale ten nowy przecie te moe by. Nie musisz wozi ze sob przeszoci. Czy mylisz, e w Twoim yciu nie bdzie ju adnych szczliwych chwil? Paradoks gromadzenia polega na tym, e im bardziej kurczowo trzymasz co w doni, tym wicej rzeczy jest poza ni. Jeeli chcesz by naprawd bogaty i mie wiele, to nie moesz wszystkiego kurczowo si trzyma. Choby nawet mia przeogromn piwnic. Czsto ludzie nie realizuj swoich marze dlatego, e nie potrafi si poegna z tym, do czego przywykli. Kto np. buduje firm, a gdy ta si rozrasta, nie potrafi zrobi kroku naprzd, bo zbytnio jest przyzwyczajony do starych cian i starych metod dziaania. Zatrzymuje si i nie pozwala sobie na rozwj. Albo pragnie zosta szefem, ale nie potrafi poegna si ze starymi
17

EFEKTJO-JO W MOTYWACJI darmowy fragment Zote Myli Zbigniew Ryak

relacjami z dotychczasowymi kolegami z pracy. Albo pragnie zosta sawny i nie potrafi si poegna z dotychczasow anonimowoci. Albo pragnie zamieszka w nowym domu z ogrodem, ale nie potrafi wyobrazi sobie przeprowadzki ze swojego mieszkania.

Jakie dzi masz marzenia?


Wiele osb nosi ze sob stare, niezrealizowane marzenia. Jako dziecko marzyem, by by kierowc rajdowym albo architektem, albo modelk, albo superagentk, albo gitarzyst rockowym Ludzie myl o tych dziecicych fantazjach i wydaje im si, e co, co byo marzeniem kilkanacie czy kilkadziesit lat temu, to cigle musi nim by i dzi. Moe, ale nie musi. Nasze stare pomysy na ycie to wielkie rumowisko, na ktrym mona znale wiele rozpadajcych si mebli oraz ukryte wrd nich pikne, byszczce diamenty. Nie warto wyrzuca wszystkiego, ale take nie warto trzyma caej tej mieciarni. Pozbycie si starych marze moe by bolesne. Tak samo jak czowiek czasem z blem wyrzuca stare ubrania czy stary sa18

EFEKTJO-JO W MOTYWACJI darmowy fragment Zote Myli Zbigniew Ryak

mochd. Ale robisz to, bo potrzebujesz miejsca. Robisz to, bo teraz i jutro liczy si bardziej ni wczoraj. Fajnie byo marzy o tym, e kiedy zagram koncert rockowy na wielkiej scenie, ale teraz nie jestem gotw, by powici godzin czasu na to, by wiczy. Fajnie byo marzy o sobie jako kierowcy rajdowym, ale dzi s rzeczy, ktre mnie bardziej fascynuj. Takie przeterminowane marzenia mog dotyczy wikszych lub mniejszych rzeczy. Moesz na przykad co roku postanawia, e zabierzesz si za nauk jzyka obcego. Ale nigdy nic w tym celu nie robisz. Albo moesz cigle mwi sobie: chc napisa powie. Ale nigdy nie udao Ci si wyj poza pi stron lub jeden rozdzia. Przejrzyj swoj list marze z poprzedniego rozdziau. Ktra z pozycji wzbudza wyrzuty sumienia? Moe nie zapisae wszystkiego? Moe jest co innego? Co, co Ci mczy od lat? Jaki cigle niezrealizowany cel? Jakie zamierzenie, ktre sprawia, e robi Ci si niedobrze, gdy tylko sobie o tym przypomnisz? Postanowie co zmieni, postanowie co osign, ale nic z tego. Cigle jeste w tym samy miejscu. Spisz, co Ci mczy. Powodw, dla ktrych nie udao Ci si zrealizowa Twoich marze, moe by wiele. Moge by nie do wytrway, mogo Ci

19

EFEKTJO-JO W MOTYWACJI darmowy fragment Zote Myli Zbigniew Ryak

zabrakn odpowiednich umiejtnoci czy rodkw albo po prostu moge mie pecha Ale by moe to, e czego nie osigne, wynika z mdroci Twojego organizmu. Poskpi Ci energii, bo dobrze wiedzia, e tak naprawd Ci na tym nie zaley. By moe podejmujc kolejne prby realizacji marzenia, dziaasz wbrew swojej naturze.

Czy teraz to cigle jest wane: potwierd lub zrezygnuj


Spisz wszystkie swoje aktualne, jeszcze niezrealizowane cele. Spisz wszystko, co Ci nie daje spokoju. Wszystkie przedsiwzicia, ktre powracaj do Ciebie jak bumerang. Spisz swoje wyrzuty sumienia. Pamitasz jeszcze, co byo na Twojej ostatniej licie postanowie noworocznych? Przyznaj si, co to byo: zrzucenie wagi, nauka hiszpaskiego, regularne wiczenia, nauka gry na gitarze, napisanie ksiki, podr w jakie wspaniae miejsce czy oszczdzanie pienidzy? Jeeli nie masz takich zamierze w porzdku, nie szukaj na si. Ale jeeli masz wszystko zapisz.

20

EFEKTJO-JO W MOTYWACJI darmowy fragment Zote Myli Zbigniew Ryak

Moje niezrealizowane, cigle mczce cele Rezygnuj

Potwierdzam

Gdy wszystko spiszesz, zastanw si nad kadym z punktw. Pomyl, czy rzeczywicie jest wart Twojego wysiku. By moe nie wszystkie cele zasuguj na to, aby cigle o nich pamita?
21

EFEKTJO-JO W MOTYWACJI darmowy fragment Zote Myli Zbigniew Ryak

Zastanw si, dlaczego miaby cigle mie jaki cel na uwadze? Czy naprawd jest tego wart? Czasami niepotrzebnie nosimy w sobie pewne zamiary czy postanowienia. Zamiast cigle do nich wraca, raz za razem ponosi klski i czu wyrzuty sumienia, czasem lepiej si z nich wyleczy. Jeeli cierpisz na syndrom notorycznie niezrealizowanych postanowie (nie tylko) noworocznych, by moe lekarstwem jest odpuszczenie sobie celu. Ile jeste w stanie zapaci za realizacj tego marzenia? Ile jeste w stanie miesicy zmaga mu powici? Moe czujesz, e nie moesz powici nawet tygodnia? Cele, za ktre nie jestemy gotowi zapaci, to tylko yczenia. Pozycje dobrze by byo. To nie s nasze prawdziwe marzenia. By moe kiedy nimi byy. Ale za marzenie moesz uzna tylko co, za co jeste gotowy zapaci teraz. Nie co, za co kiedy bye gotowy zapaci. Nie co, za co w przyszoci moe bdziesz mg zapaci. Chciabym, by pamita o wanej zasadzie: prawdziwe marzenia mona mie tylko teraz. Puszczajc stary niezrealizowany cel, tworzysz miejsce na nowe. Oczywicie nie chodzi o to, by poddawa si. S marzenia, ktrych si trzeba trzyma niezalenie od tego, jak dugo nie udaje nam si ich realizowa.

22

EFEKTJO-JO W MOTYWACJI darmowy fragment Zote Myli Zbigniew Ryak

Chodzi tylko o to, by przesta y w przeszoci. Pozby si marze, ktre wlok si za nami si bezwadnoci, a ktre przestay by wane. Jeeli jakie marzenie jest tak samo wane, jak byo kiedy powinno zosta.

23

Dlaczego warto mie pen wersj?


Jak uchroni si przed efektem jo-jo w motywacji i dlaczego czasem tracimy nasz zapa ju po tygodniu? Skoro trzymasz w rku t ksik, oznacza to prawdopodobnie, e masz wiadomo, w jaki sposb tak naprawd wpywaj na Ciebie ksiki lub szkolenia motywacyjne. Albo po prostu chcesz tego efektu unikn. To troch tak jak z udan diet na pocztku jest cudownie jeste lejszy o kilka kilogramw, czujesz si fantastycznie, znajomi i rodzina Ci podziwiaj. Zachwyt ten moe jednak zosta zburzony przez najbardziej zowieszczy efekt, jaki znamy. Jest nim efekt jo-jo. Ta ksika nie rozwizuje wszystkich problemw zwizanych z brakiem motywacji, ma jednak co, co wyrnia j z setek poradnikw pozwoli Ci wreszcie motywowa si bez spadkw energii i motywacyjnych dokw. Dowiesz si z niej: - jak pracowa nad trwaym sukcesem w naszym yciu bez efektu jo-jo, - w jaki sposb uwolni si raz na zawsze od zewntrznych motywatorw, - jak praktykowa naprawd skuteczn dyscyplin, - jak dotrze do ukrytych zasobw energii, z ktrych na co dzie nie zdajemy sobie sprawy. [O autorze, zdjcie jest w opisie publikacji] Zbigniew Ryak jest psychologiem, skoczy Uniwersytet Jagielloski. Podczas studiw, pod kierunkiem profesora Zbigniewa Nckiego, zajmowa si postawami spoecznymi. [opinia czytelnika] Zupenie nowe podejcie do tematu motywacji. Proste i oczywiste rozwizania, o ktrych wielu wie, ale widocznie nie sdz, e to wanie to. ;-) Piotr Grny, Informatyk, Zdobd wyjtkow publikacj, ktra raz na zawsze pozwoli Ci pokona motywacyjny efekt jo-jo.

http://www.zlotemysli.pl/prod/6624/efekt-jo-jo-w-motywa cji-zbigniew-ryzak.html

Pen wersj ksiki zamwisz na stronie wydawnictwa Zote Myli

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)