You are on page 1of 17

Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Finansowy Geniusz"

Darmowa publikacja dostarczona przez AlfabetSukcesu.pl


Copyright by Zote Myli & Daniel Wilczek, rok 2012 Autor: Daniel Wilczek Tytu: Finansowy Geniusz Data: 11.10.2012 Zote Myli Sp. z o.o. ul. Toszecka 102 44-117 Gliwice www.zlotemysli.pl email: kontakt@zlotemysli.pl
Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawc. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania si jej odsprzeday, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Zote Myli. Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli dooyli wszelkich stara, by zawarte w tej ksice informacje byy kompletne i rzetelne. Nie bior jednak adnej odpowiedzialnoci ani za ich wykorzystanie, ani za zwizane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli nie ponosz rwnie adnej odpowiedzialnoci za ewentualne szkody wynike z wykorzystania informacji zawartych w ksice. Wszelkie prawa zastrzeone. All rights reserved.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Spis treci
Wstp ...................................................................................................................5

C z I Zainspiruj si!
rozdzia I Na pocztku byo sowo czyli drogowskazy sukcesu .............................................................................. 11

C z II Nar zdzia su kcesu


rozdzia I rozdzia II rozdzia III Plan i wspczynnik sukcesu ...................................... 23 Mistrzowie i uczone ksigi .......................................... 29 PIL i CIL ............................................................................... 33 PIL ........................................................................................ 33 Rodzaje aktyww ........................................................... 34 Rodzaje pasyww .......................................................... 35 CIL ........................................................................................ 37 Wizja twoja szklana kula ........................................ 39 Twoja wizja sze i p pytania, ktre pomog ci w jej ustaleniu ......................... 44 Struktura emocjonalna, czyli dobrze ulepiony plaster miodu .................................................................. 47 Czy jeste pewny siebie? ............................................. 47 Jak znosisz poraki? ...................................................... 48 Jak si zachowujesz w sytuacjach zagroenia? ... 50 Czy masz du zdolno samokontroli? ................ 50 Czy jeste zdeterminowany i wytrway? ................ 51 Czy jeste entuzjastycznie nastawiony? ................ 53 Czy masz sprecyzowany cel yciowy? .................... 54 Czy przejmujesz inicjatyw? ..................................... 54 Czy wierzysz w swj cel? ............................................. 55

rozdzia IV

rozdzia V

rozdzia VI

Czy jeste gotowy na wygran w totolotka? ....... 56 Zwj sukcesu zdobd wiedz o sobie samym ................................................................ 59

C z III Na jwa niejsze dec yzje


Wolno czy niewola? Zapytaj gladiatora ............. 67 Stao czy spekulacja? Jakim jeste czowiekiem ............................................ 73 rozdzia III Upiec ciasto czy zje cukierka? Opowie o cierpliwoci ................................................................... 79 Cierpliwo w zabawie i w yciu............................... 81 rozdzia IV Woda z kranu czy woda ze studni? Zapytaj waciciela akweduktu ................................................. 85 rozdzia V Mdro czy wiedza? Rozmowa z magiem .......... 91 rozdzia VI Aktor czy reyser? Przywdca doskonay ......... 97 rozdzia VII w czy zajc? Proces inteligentnej zmiany .....105 rozdzia VIII Budowa fundamentw, czyli rozmowa z trzema winkami .......................................................113 Posowie ........................................................................................................121 Mdre ksigi ................................................................................................123 rozdzia I rozdzia II

Cz III Najwaniejsze decyzje

rozdzia I

Wolno czy niewola? Zapytaj gladiatora

Podejd tu! Rozgldasz si dookoa i dostrzegasz uminionego czowieka, ktry stoi za kratami i macha do ciebie rk. Podchodzisz, nie do koca rozumiejc, czego od ciebie chce. Tak? pytasz niemiao. Jeste niewolnikiem czy jeste wolny? zadaje pytanie czowiek. Oczywicie, e jestem wolny odpowiadasz bez duszego namysu. Na pewno? Zatem posuchaj, opowiem ci histori mojego ycia. Kiedy miaem spory majtek: will, lasy, pola, winnice, krowy, owce, winie. cznie posiadaem czterdzieci hektarw ziemi czterdzieci hektarw! Mao tego, miaem kochajc on i dwjk licznych dzieci. Wszystko ukadao si cudownie, zarzdzaem majtkiem, paciem pensj swoim pracow67

Daniel Wilczek

nikom i bogaciem si. Pewnego dnia na przyjciu u namiestnika podpadem jego synalkowi. Ot, arogancki modzieniec zaleca si do mojej licznej ony. Troszk za duo wypiem, wic zdzieliem mokosa raz i drugi. Poskary si ojcu; oczywicie sowem nie wspomnia o mojej onie. Namiestnik wpad w sza. Nakaza skonfiskowa mj majtek, mnie aresztowa, a z mojej ony i dzieci uczyni niewolnikw, ktrzy bd suyli patrycjuszom w Rzymie. Tak te si stao. Trafiem do lokalnego aresztu. Przez dwa miesice siedziaem w ciemnej, ciasnej celi, traciem nadziej. Pewnego dnia drzwi mojej celi otwary si i wycignito mnie na zewntrz. Wszyscy winiowie zgromadzili si na rodku placu. Doczyem do nich. Przyjecha kupiec, w zasadzie by to zarzdca areny z samego Rzymu! Gdy usyszaem Rzym, moje serce od razu zaczo bi szybciej. Pomylaem: Tam jest moja rodzina!. Melron tak mia na imi trener gladiatorw chodzi od winia do winia i kademu patrzy gboko w oczy. Siedmiu przede mn min bez sowa, przy mnie na chwil si zatrzyma. Spojrza na mnie i zapyta: Czy jeste gotw narazi ycie w imi wolnoci, czy wolisz gni w tej celi niewiedzy i zniewolenia przez nastpne dwadziecia lat?. To byo to, o czym marzyem! Wolno! Bez chwili wahania wykrzyknem: Jestem gotw!. Tak wanie trafiem do Rzymu

68

rozdzia I Wolno czy niewola? Zapytaj gladiatora

Gdy dotarlimy na miejsce, zaamaem si. Wiedziaem, e moja droga do wolnoci prowadzi przez mier i zniszczenie innych ludzi, ktrzy w gruncie rzeczy maj te same marzenia co ja. Gdy ich zobaczyem, znw si przeraziem. Wikszo bya zaprawiona w bojach, ich uminione ciaa pokryway blizny. Wtedy przypomniaem sobie o mojej onie i dzieciach. Wszystko stao si atwiejsze. Przejd przez to dla nich! pomylaem. Okazao si, e nie musz si bi z kumplami z mojego baraku. Mielimy walczy przeciwko zwierztom lub jecom wojennym, a oni nie mieli szans na wolno. Dodatkowo dano mi trzy miesice na trening umiejtnoci. Ochoczo wziem si do pracy. Po tak dugim czasie codziennego brutalnego treningu byem gotw. Staem si jednym z lepszych wojownikw w moim baraku. Nadszed wielki dzie moja pierwsza walka. Wielu wojownikw byo lepszych ode mnie, ale miaem nad nimi pewn przewag. Nie walczyem dla sawy, dla pienidzy czy tylko dla wasnej wolnoci. Walczyem za wolno mojej rodziny, z tsknoty za nimi i przede wszystkim z mioci do nich. Moja psychika bya twarda niczym skaa. Wyszedem na aren. Wok zobaczyem dziesitki tysicy osb spragnionych krwi mojej lub przeciwnika. To jeszcze nic. Okazao si, e moim rywalem
69

Daniel Wilczek

jest Hun. Wyobraasz sobie?! Hun! Hunowie synli z okruciestwa, a ten by wyjtkowo potnie zbudowany; nie wiem, jakim cudem go zapali. Spanikowaem. Hej, moment! No wanie zapali go, wic nie moe by a takim mocarzem, na jakiego wyglda. Dam sobie rad! Majc w mylach obraz ony, ruszyem na przeciwnika sprintem. Arena miaa okoo trzystu metrw dugoci, jednak w ogle nie poczuem zmczenia. Zaczem atakowa z furi i ze swego rodzaju pasj, nie dopuszczajc do siebie lku przed tym strasznym plemieniem. Wiedziaem albo ja, albo on. Hun zrcznie parowa moje ciosy, jednak nie ustawaem w ataku. Nagle poczuem, jak trac rwnowag i lduj na ziemi zostaem podcity. Ostatnia rzecz, jak pamitam, to ruch ostrza nad moj gow, a pniej staem ju z jego gow w rkach, podnoszc j wysoko ku uciesze publicznoci. Pierwszy etap miaem za sob. Udao si wszedem na drog do wolnoci. Nie przerywaem treningw. Cay czas wiczyem, a kiedy nie miaem ju si, przypominaem sobie o swoim celu i to motywowao mnie do dalszego dziaania. Stoczyem setk walk i nadal yj. Codziennie mierz si ze strachem przed mierci, okaleczeniem, przegran. Mj cel doprowadzi mnie jednak do tego momentu, w ktrym mogem spotka ciebie i przekaza ci pierwsz zasad
70

rozdzia I Wolno czy niewola? Zapytaj gladiatora

sukcesu: Wytrwao to droga do wolnoci, a wolno to stan umysu, a nie bogactwo materialne. Zapamitaj to i z odwag mierz si z przeciwnociami losu. Jestem pewny, e nie ryzykujesz codziennie swym yciem, tak jak my tutaj na tej arenie. Niech ci prowadzi twj cel! A teraz wybacz, ale czas na moj ostatni walk. Po tym pojedynku bd wolny! Do zobaczenia! Pewnie ciekawi ci, co si stao z gladiatorem. Ot wygra walk, po dziesiciu latach zobaczy on i dzieci, znowu byli razem. Teraz dba o to, aby nic nigdy nie mogo ich rozdzieli. Mora z opowieci wycigniesz, jak zwykle, sam jeste zdolnym i wolnym czowiekiem. Mj komentarz wyglda tak: Sukcesy to mieszanka kilku skadnikw: planu, wytrwaoci, celu, motywacji i jeszcze raz wytrwaoci. Ale o tym pniej, ten rozdzia traktuje o wolnoci. Pomyl, prosz, dlaczego akurat gladiator opowiedzia ci o wolnoci. Przecie gladiator by niewolnikiem. Tak, ale by to niewolnik, ktry walczy, eby by wolnym. adni inni ludzie na wiecie nie dyli do wolnoci z tak wytrwaoci i z tak zaciekoci nie stawiali czoa przeciwnociom losu jak gladiatorzy. Czym s zmagania w urzdzie skarbowym czy jakimkolwiek innym w porwnaniu z walk na mier
71

Daniel Wilczek

i ycie? Czym jest przemowa przed pidziesicioma osobami w porwnaniu z walk na mier i ycie? Czym jest podjcie setnej prby spenienia swoich marze w porwnaniu z walk na mier i ycie? Czym jest wstaw tu cokolwiek, co ci przychodzi do gowy. W dzisiejszych czasach za bardzo wyolbrzymiamy pewne rzeczy. Zrobienie prezentacji dla dwudziestu osb wydaje nam si okrutnym zmaganiem, utrata pracy kocem wiata itd. Za kadym razem gdy zaczniesz si ba, zadaj sobie pytanie: Czym jest w porwnaniu z walk na mier i ycie?. Myl, e z takiej perspektywy wszystko wyda ci si atwiejsze, przyjemniejsze i mniej straszne. W naszych czasach o wolno walczy si, pokonujc demony, ktre siedz w naszych gowach. Musimy walczy z wymwkami, gnunoci, lenistwem i wszelkiego rodzaju sabociami. Przesta porwnywa si do idealnych ludzi z mitw i frustrowa si. Rozpocznij dzisiaj swoj podr do wolnoci, zarwno mentalnej, jak i materialnej, i porwnuj siebie do osoby, ktr bye rok temu. Czy to nie pikne patrze, jak rozwija si kwiat twojego umysu i ciaa? Nabierz w codziennym pokonywaniu trudnoci takiej odwagi, jakiej potrzebowa nasz gladiator. Odrzu strach, sta si wolny!

rozdzia II

Stao czy spekulacja? Jakim jeste czowiekiem

Na wiecie yj w zasadzie tylko dwa typy ludzi: pracujcy nad swoimi pomysami, z uporem dcy do celu, starajcy si polepszy swoje ycie i rozumiejcy warto dodan, jak daje czas woony w pewne przedsiwzicia czy zwizki, oraz ci, ktrzy tego nie rozumiej, porzucaj swoje cele i pomysy przy pierwszych trudnociach, jakie napotkaj, cay czas zmieniaj zainteresowania, miejsca pracy, a nawet partnerw! Jak mylisz, ktry typ czowieka ma wiksz szans na sukces? Oczywicie, ten pierwszy! Podam najprostszy przykad na to, e mam racj. Wyobra sobie dwch ludzi. Jeden gra w Monopoly, a drugi w tym samym momencie gra w dziesi rnych gier. Obydwoje maj godzin. Jak mylisz, ktry osignie swj cel i jako zwycizca skoczy gr? Tak, brawo! Ten, ktry gra w Monopoly. Skoro tak prosto stwierdzi to na podstawie przykadu o dziesiciu grach, to teraz wyobra sobie inn sytuacj: jeden czowiek obra sobie za cel, e zostanie najlepszym pikarzem, a drugi w tym samym momencie chce by
73

Daniel Wilczek

pikarzem, gra w hokeja, koszykwk, siatkwk, bilard, krgle, tenisa, podnosi ciary, walczy w MMA, skacze na nartach i jedzi konno. Obydwoje maj tylko jedno ycie na nauczenie si sportu. Jak mylisz, ktry zostanie najlepszym sportowcem w danej dziedzinie? No wanie, to te rozumiesz. A teraz powiedz mi tak szczerze, masz swj gwny cel yciowy? Koncentrujesz si na wykonywaniu jednego zadania czy robisz dziesi rzeczy naraz? Niewane, jaka jest odpowied. Zastanw si, prosz, porzdnie nad konsekwencjami. Miaem kiedy koleg, ktry spotyka si z setk dziewczyn. Praktycznie codziennie widziaem go z inn. Ja nie miaem tyle szczcia co on. Ale wiesz co? Teraz ciesz si z dugiego, trwaego i szczliwego zwizku, a on dalej ugania si za setk dziewczyn. Jestem pewny, e za dwadziecia lat bdzie dokadnie tak samo. Do czego zmierzam? Aby osign co w yciu, niewane, czy bogactwo materialne, czy duchowe, trzeba si wykaza koncentracj i powiceniem. Musisz si skupia na wyznaczonym zadaniu, na osobie, z ktr chcesz spdzi reszt ycia itd. Mylisz, e dlaczego obecnie stawiamy czoa tak wielkiej fali rozwodw? Poniewa ludzie stali si spekulantami. Mczyni co chwil zastanawiaj si: Hm, ta jest adniejsza od mojej ony. Moe bdzie mi z ni lepiej?. Pniej
74

rozdzia II

Stao czy spekulacja? Jakim jeste czowiekiem

trafiaj si takie wybryki natury jak osoby po piciu rozwodach. Kobiety nie s pod tym wzgldem lepsze: Hm, on jest lepiej wyksztacony od mojego ma i chyba wicej zarabia. Moe byby lepszym ojcem dla moich dzieci, jeli si pojawi, moe bdzie bardziej o mnie dba ni mj m?. Takie spekulacje trwaj w nieskoczono! Ludzie, zrozumcie w kocu, e jedziecie ze swoimi mami, onami, rodzinami na tym samym wzku! Skd w was ch do sabotowania stara drugiej osoby? Do cigych ktni? Nie rozumiecie, e w ten sposb utrudniacie osignicie sukcesu samym sobie? Czowiek jest najbardziej wydajny, gdy ma przy sobie kochajc go osob. Zastanw si, czy czasem nie warto powici kawy z koleank po to, by twoja ona czua si lepiej. Z on spdzisz cae ycie, a z koleank rok, moe dwa lata w pracy. Czy nie? Dlatego dziaajcie razem, cementujcie swoje rodziny. Bez rodziny nie ma narodu. A nasze rodziny wygldaj coraz gorzej. Kolejne dowody na to, e spekulacja jest gorsza od staoci, mona przedstawi na przykadzie giedy. Pierwszy przykad dotyczy Warrena Buffetta, a drugi to moje badania. Warren Buffett kupuje akcje i trzyma je nawet przez dwadziecia lat! Tak dugo, a uzna, e firma przestaa si rozwija i najwyszy czas si ich

75

Daniel Wilczek

pozby. Jaki osign rezultat dziki tej strategii? Nie wiesz? Sprawd! Moje badania znowu s bardzo proste. Kupuj akcje za 10 000 z, kad po 1 z. Kada z nich daje mi 20 gr dywidendy. Co rok dostaj 2000 z, pacc raz 5 z prowizji. A gdybym nie chcia trzyma tych akcji? Kupuj za 10 000 z akcje po 1 z. Sprzedaj po 1,02 z. Dwa razy pac prowizj po 5 z, a zyskuj 200 z. Piknie 190 z zysku. Nastpne kupno innych akcji po 1 z. Oj, co poszo nie tak tym razem sprzedaj po 0,95 z, bo boj si dalszych spadkw. Prowizja: 10 z + 500 z straty. I tak przez rok, a stracisz cay kapita; ale twj makler bdzie szczliwy. Pobra przecie bardzo du prowizj. Jakim chcesz by czowiekiem? Chcesz cae ycie spekulowa? A moe w tym mi pjdzie lepiej? A moe z t bdzie mi lepiej? A moe te akcje s dla mnie odpowiedniejsze? Czy zdecydujesz si jednak na koncentracj i sukcesy? Doradzam ci stao, ale przecie masz wasny rozum, prawda?! Potrafisz myle! Zatem prosz, pomedytuj nad wasnym yciem, pomyl nad nim chwil. Zastanw si: Czy wykorzystuj swoje moliwoci? Czy robi wszystko, co mog? Czy z kobiet, z ktr
76

rozdzia II

Stao czy spekulacja? Jakim jeste czowiekiem

jestem zarczony, chc spdzi reszt ycia, czy jestem z ni tylko dlatego, eby z kim by?. Do do tego setk potrzebnych pyta od samego siebie. Posied sam w cichym pomieszczeniu przez trzy dni. Po tych trzech dniach powiniene mie spor wiedz o samym sobie i o swoich pragnieniach. Do dziea!

Dlaczego warto mie pen wersj?


Gdy uniezalenisz napyw pienidzy od woonej w ich zdobycie pracy, wtedy dopiero zaczniesz si naprawd bogaci. "Finansowy geniusz" Daniela Wilczka daje kompletne rozwizanie podstawowych problemw z budowaniemfinansowejniezalenoci. S to porady z wielu rnych rde i praktyczne do blu. CO CIEKAWEGO ZNAJDZIESZ W TEJ KSICE? 1. Odkryjesz, "jak przej kontrol nad swoim yciem". 2. Otrzymasz pomoc w podjciu omiu podstawowych decyzji, ktre zaczn ci zmienia w finansowego geniusza. 3. Dowiesz si, jak przej od marze do namacalnych i imponujcych efektw. 4. Publikacja zainspiruje ci do dziaa nakierowanych na efekty. 5. Otrzymujesz 150 pozycji w jednej. Samo czytanie, nawet najlepszych ksiek, niczego w twoim yciu nie zmieni musisz zacz dziaa. Dlatego tak bardzo pomoe ci ta skondensowana wiedza, inspirujca i atwa do zastosowania. Dowiedz si, co zrobi, by twoje ycie byo wreszcie realizacj twoich celw, a nie innej osoby lub firmy. Pen wersj ksiki zamwisz na stronie wydawnictwa Zote Myli

http://finansowy-geniusz.zlotemysli.pl

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)