XI клас

п
о
н
е
д
е
л

в
т
о
р
н
и
к

с
р
я
д
а

ч
е
т
в
ъ
р

1 8:00- 8:40
2 8:40- 9:20
3 9:30-10:10
4 10:10-10:50
5 11:10-11:50
6 11:50-12:30

3
4
5
6
7
8

9:30-10:10
10:10-10:50
11:10-11:50
11:50-12:30
12:40-13:20
13:20-14:00

Обектно ориентирано прогр.
Обектно ориентирано прогр.
Български език и литература
Български език и литература
ИЦС - уч.пр.
ИЦС - уч.пр.

ХІ А - СП
34
ЛЧ
27
ЧСп
26
ЙР

ІІ гр.

Обектно ориентирано прогр.
Обектно ориентирано прогр.
Български език и литература
Български език и литература

ХІ Б - СП
34
ЛЧ п
27 о 3 9:30-10:10
ЧСп н 4 10:10-10:50
е 5 11:10-11:50
д 6 11:50-12:30
е 7 12:40-13:20
л 8 13:20-14:00

31
КМ
21
ЛХр
14
ДК

Технология на програмирането
Технология на програмирането
Математика
Математика
Английски език
Английски език

31
КМ
21
ЛХр
14
ДК

1 8:00- 8:40
2 8:40- 9:20
3 9:30-10:10
4 10:20-11:00
5 11:20-12:00
6 12:00-12:40

История
История
Английски език
Философия

11
АФ
14
16

История
История
Английски език
Философия
ИЦС - уч.пр.
ИЦС - уч.пр.

11
АФ
14
16
26
ЙР

1
2
3
4
5
6
7
8

ППС
ППС
Технология на програмирането
Технология на програмирането
Математика-ЗИП Бълг. език
Ма-ЗИП-неч.седм. Бе - чет.седм.
Компютърни архитектури
Компютърни архитектури

36

ППС
ППС
Технология на програмирането
Технология на програмирането
Математика-ЗИП Бълг. език
Ма-ЗИП-неч.седм. Бе - чет.седм.
Компютърни архитектури
Компютърни архитектури

36

1 8:00- 8:40
2 8:50- 9:30
3 9:40-10:20
п 4 10:20-11:00
е 5 11:20-12:00
т 6 12:00-12:40

ъ
к

І гр.

Технология на програмирането
Технология на програмирането
Математика
Математика
Английски език
Английски език

8:00- 8:40
8:40- 9:20
9:30-10:10
10:10-10:50
11:10-11:50
11:50-12:30
12:40-13:20
13:20-14:00

XI клас

I срок 2012/2013 - І смяна
ХІ А - СП

Обектно ориент. прогр.- уч.пр.
WEB -дизайн - уч.пр.
Руски език
Руски език
Операционни системи
Операционни системи
Физическо възпитание и спорт
Физическо възпитание и спорт

31
КМ
21
27
25
ЛТ
34
36
44
ДД
34
ЛЧ

WEB -дизайн - уч.пр.
Обектно ориент. прогр.- уч.пр.
Руски език
Руски език
Операционни системи
Операционни системи
Физическо възпитание и спорт
НК Физическо възпитание и спорт

31
КМ
21
27
25
ЛТ
36
34
44
ДД
34
ЛЧ
НК

в
т
о
р
н
и
к

с
р
я
д
а

ч
е
т
в
ъ
р

І гр.

ХІ Б - СП

ІІ гр.

Обектно ориентирано прогр.
Обектно ориентирано прогр.
Български език и литература
Български език и литература
ИЦС - уч.пр.
ИЦС - уч.пр.

34
ЛЧ
27
ЧСп
26
ЙР

Обектно ориентирано прогр.
Обектно ориентирано прогр.
Български език и литература
Български език и литература

1 8:00- 8:40
2 8:40- 9:20
3 9:30-10:10
4 10:10-10:50
5 11:10-11:50
6 11:50-12:30

Технология на програмирането
Технология на програмирането
Математика
Математика
Английски език
Английски език

31
КМ
21
ЛХр
14
ДК

Технология на програмирането
Технология на програмирането
Математика
Математика
Английски език
Английски език

1
2
3
4
5
6
7
8

ППС
ППС
Философия
Английски език
История
История

8:00- 8:40
8:40- 9:20
9:30-10:10
10:20-11:00
11:20-12:00
12:00-12:40
12:50-13:30
13:30-14:10

1 8:00- 8:40
2 8:40- 9:20
3 9:30-10:10
4 10:10-10:50
5 11:10-11:50
6 11:50-12:30

3
п 4
е 5
т 6
ъ 7
к 8

9:30-10:10
10:20-11:00
11:20-12:00
12:00-12:40
12:50-13:30
13:30-14:10

36
16
14
11
АФ

ППС
ППС
Философия
Английски език
История
История
ИЦС - уч.пр.
ИЦС - уч.пр.

І гр.

ХІ В - КМ

ІІ гр.

1
2
3
4
5
6
7
8

8:00- 8:40
8:40- 9:20
9:30-10:10
10:10-10:50
11:10-11:50
11:50-12:30
12:40-13:20
13:20-14:00

WEB -дизайн - уч.пр.
WEB -дизайн - уч.пр.-неч.седм.
История
История
Математика
Математика
Английски език - неч.седм.
Английски език - неч.седм.

36
ПСт
11
АФ
21
ЛХр
13
НК

31
КМ
21
ЛХр
14
ДК

1 8:00- 8:40
2 8:40- 9:20
3 9:30-10:10
4 10:10-10:50
5 11:10-11:50
6 11:50-12:30

АПЕ - I част - уч.пр.
АПЕ - I част - уч.пр.
Компютърни архитектури-уч.пр.
Компютърни архитектури-уч.пр.
ИЦС
ИЦС
Физическо възпитание и спорт
Физическо възпитание и спорт

37
СС
25
ЛТ
26
ЙР

Компютърни архитектури-уч.пр.
Компютърни архитектури-уч.пр.
АПЕ - I част - уч.пр.
АПЕ - I част - уч.пр.
ИЦС
ИЦС
Физическо възпитание и спорт
МЦв Физическо възпитание и спорт

в
т
о
р
н
и
МЦв к

1
2
3
4
5
6
7
8

1 8:00- 8:40
2 8:50- 9:30
3 9:40-10:20
4 10:20-11:00
5 11:20-12:00
6 12:00-12:40

Операционни системи - I част
Философия
Компютърна периферия
Компютърна периферия
Български език и литература
Български език и литература

34
16
36
ВЩ
13
ЧСп

34
16
36
ВЩ
13
ЧСп

1 8:00- 8:40
2 8:40- 9:20
3 9:30-10:10
4 10:10-10:50
5 11:10-11:50
6 11:50-12:30

Английски език
Английски език
Аналогова схемотехника
Аналогова схемотехника
Руски език
Руски език

15
НК
42
ВХ
44
ДД

Английски език
Английски език
Аналогова схемотехника
Аналогова схемотехника
Руски език
Руски език

15
НК
42
ВХ
44
ДД

АПЕ - I част
АПЕ - I част

37
СС
21
27
25
ЛТ

АПЕ - I част
АПЕ - I част

37
СС п
21 е
27 т
25 ъ
ЛТ к

в
т
о
р
н
и
к

36
16
14
11
АФ
26
ЙР

31
КМ
21
27
25
ЛТ

Технология на програмирането
Технология на програмирането
Математика-ЗИП Бълг. език
Ма-ЗИП-неч.седм. Бе - чет.седм.
Компютърни архитектури
Компютърни архитектури
Физическо възпитание и спорт
НК Физическо възпитание и спорт

31
КМ
21
27
25
ЛТ

Обектно ориент. прогр.- уч.пр.
WEB -дизайн - уч.пр.
Руски език
Руски език
Операционни системи
Операционни системи

34
36
44
ДД
34
ЛЧ

36
34
44
ДД
34
ЛЧ

с
р
я
д
а

ч
е
т
в
ъ
р

WEB -дизайн - уч.пр.
WEB -дизайн - уч.пр.-чет.седм.
История
История
Математика
Математика
Английски език - неч.седм.
Английски език - неч.седм.

ХІ Г - КТТ

п
34 о
ЛЧ н
27 е
ЧСп д
е
л

Технология на програмирането
Технология на програмирането
Математика-ЗИП Бълг. език
Ма-ЗИП-неч.седм. Бе - чет.седм.
Компютърни архитектури
Компютърни архитектури
Физическо възпитание и спорт
Физическо възпитание и спорт

WEB -дизайн - уч.пр.
Обектно ориент. прогр.- уч.пр.
Руски език
Руски език
Операционни системи
Операционни системи

I срок 2012/2013 - І смяна
ХІ В - КМ

Операционни системи - I част
Философия
Компютърна периферия
Компютърна периферия
Български език и литература
Български език и литература

36
ПСт
11
АФ
21
ЛХр
13
НК

п
о
н
е
д
е
л

25
ЛТ
37
СС
26
ЙР

с
р
я
д
а

ч
е
т
в
ъ
р

1 8:00- 8:40
2 8:40- 9:20
3 9:30-10:10
4 10:10-10:50
5 11:10-11:50
6 11:50-12:30

І гр.

ХІ Г - КТТ

ІІ гр.

История
История
Математика
Математика
Английски език - неч.седм.
Английски език - неч.седм.
Физическо възпитание и спорт
Физическо възпитание и спорт

История
История
Математика
Математика
Английски език - неч.седм.
Английски език - неч.седм.
Физическо възпитание и спорт
МЦв Физическо възпитание и спорт

МЦв

WEB -дизайн - уч.пр.
WEB -дизайн - уч.пр.-неч.седм.
ИЦС
ИЦС
АПЕ - I част - уч.пр.
АПЕ - I част - уч.пр.
Компютърни архитектури-уч.пр.
Компютърни архитектури-уч.пр.

36
ПСт
26
ЙР
37
СС
25
ЛТ

WEB -дизайн - уч.пр.
WEB -дизайн - уч.пр.-чет.седм.
ИЦС
ИЦС
Компютърни архитектури-уч.пр.
Компютърни архитектури-уч.пр.
АПЕ - I част - уч.пр.
АПЕ - I част - уч.пр.

36
ПСт
26
ЙР
25
ЛТ
37
СС

1 8:00- 8:40
2 8:50- 9:30
3 9:40-10:20
4 10:20-11:00
5 11:20-12:00
6 12:00-12:40

Философия
Операционни системи - I част
Български език и литература
Български език и литература
Компютърна периферия
Компютърна периферия

16
34
13
ЧСп
36
ВЩ

Философия
Операционни системи - I част
Български език и литература
Български език и литература
Компютърна периферия
Компютърна периферия

16
34
13
ЧСп
36
ВЩ

1 8:00- 8:40
2 8:40- 9:20
3 9:30-10:10
4 10:10-10:50
5 11:10-11:50
6 11:50-12:30

Аналогова схемотехника
Аналогова схемотехника
Руски език
Руски език
Английски език
Английски език

42
ВХ
44
ДД
16
НК

Аналогова схемотехника
Аналогова схемотехника
Руски език
Руски език
Английски език
Английски език

42
ВХ
44
ДД
16
НК

1 8:00- 8:40
2 8:40- 9:20
3 9:30-10:10
4 10:10-10:50
5 11:10-11:50
6 11:50-12:30

АПЕ - I част
АПЕ - I част

37
СС
21
27
25
ЛТ

АПЕ - I част
АПЕ - I част

37
СС
21
27
25
ЛТ

8:00- 8:40
8:40- 9:20
9:30-10:10
10:10-10:50
11:10-11:50
11:50-12:30
12:40-13:20
13:20-14:00

11
АФ
21
ЛХр
13
НК

11
АФ
21
ЛХр
13
НК

НК

3
п 4
е 5
т 6
ъ 7
к 8

9:30-10:10
10:10-10:50
11:10-11:50
11:50-12:30
12:40-13:20
13:20-14:00

Математика-ЗИП

Бълг. език

Ма-ЗИП-неч.седм. Бе - чет.седм.

Компютърни архитектури
Компютърни архитектури

Математика-ЗИП

Бълг. език

Ма-ЗИП-неч.седм. Бе - чет.седм.

Компютърни архитектури
Компютърни архитектури

Бълг. език
Ма-ЗИП-неч.седм. Бе - чет.седм.
Компютърни архитектури
Компютърни архитектури
Математика-ЗИП

Бълг. език
Ма-ЗИП-неч.седм. Бе - чет.седм.
Компютърни архитектури
Компютърни архитектури
Математика-ЗИП

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.