You are on page 1of 2

GIY BO GI

Ngy Gi n: a ch: Fax: Attn: Phng mua hng Trc tin, chng ti xin cm n yu cu bo gi ca Qu Cng ty v trn trng thng bo gi dng c do CHLB c ch to nh sau: STT 1 Danh mc hng ha Khoan b tng Tng Ghi ch: 1, Gi trn cha bao gm thu gi tr gia tng. 2, Giao hng trong vng 6-7 tun k t ngy chnh thc t hng. 3, Thanh ton ngay sau khi t hng. 4, Bo gi trn c hiu lc trong vng 30 ngy k t ngy bo gi. Chng ti tin rng bo gi ca mnh l hp l v mong sm nhn c n hng ca Qu Cng ty. Xc nhn t hng ca Qu Cng ty Nhn vin bo gi S hiu 62194 S lng 10000 n gi VND Tel: 84 982.842.468 22 thng 08 nm 2012

Nguyn Tr Dng (H.P. 0913.220.209)

ng thng bo

Thnh tin VND

0.000

u Cng ty.

vin bo gi

n Tr Dng

913.220.209)