You are on page 1of 43

Tng quan v Nn kinh t Vit Nam

(Ti liu ny do V THKT-B Ngoi giao bin son v cp nht)


I. Gii thiu chung Nhng nm gn y, Vit Nam tip tc v tng cng cng cuc i mi kinh t trn nhiu lnh vc v t c nhng thnh tu quan trng v pht trin kinh t. Tuy ginh li c c lp t ngy 2/9/1945, nhng Vit Nam phi tri qua 30 nm khng chin, n nm 1975 t nc mi hon ton thng nht. Tuy nhin, do xut pht im ca nn kinh t qu thp, hu qu chin tranh qu nng n cng vi nhng thiu st, sai lm trong ch o kinh t, duy tr qu lu c ch tp trung bao cp nn n nm 1985 kinh t Vit Nam ri vo khng hong nghim trng. Trc tnh hnh , i hi VI ca ng Cng Sn Vit Nam din ra vo thng 12/1986 a ra ng li i mi trong i mi kinh t l trng tm m ni dung ch yu l xo b c ch tp trung quan liu bao cp, pht trin nn kinh t nhiu thnh phn di s qun l ca nh nc, theo nh hng x hi ch ngha. Tip , thng 6/1991, i hi VII ca ng tin hnh nh gi thnh qu i mi v tip tc thc hin ng li i mi, ra chnh sch i ngoi ph hp vi xu th ln ca th gii l a dng ho, a phng ho quan h quc t to thm th mnh, tranh th thm vn v cng ngh cho pht trin kinh t quc dn. Nhng thnh tu to ln v kinh t x hi trong thi gian ny a t nc ra khi khng hong v t nn mng cho giai on pht trin mi. i hi ln th VIII (thng 6/1996) khng nh quyt tm tip tc v pht trin hn na ng li i mi kinh t ton din, y mnh cng cuc cng nghip ho, hin i ho t nc. Tip tc pht huy hn na nhng thnh qu t c, i hi ng ln th IX (thng 4/2001) thng qua Chin lc pht trin kinh t x hi 2001-2010 nhm xy dng nc Vit Nam dn giu, nc mnh, x hi cng bng, dn ch, vn minh theo phng chm Vit Nam sn sng l bn, l i tc tin cy ca tt c cc nc trong cng ng quc t trn nguyn tc tn trng c lp ch quyn v ton vn lnh th, bnh ng cng c li, khng can thip cng vic ni b, cng phn u v ho bnh, c lp v pht trin.

II. Cc giai on pht trin kinh t Vit Nam k t khi i mi 1. Giai on 1986-1990: Giai on u i mi. y l giai on u ca thi k i mi vi vic ch yu l i mi c ch qun l. Trong thi gian ny ban hnh nhiu ngh quyt v quyt nh ca ng v Chnh ph nhm ci tin qun l kinh t, chnh sch tin t, chnh sch nng nghip... Tuy nhin trong nhng nm u ca k hoch 5 nm ny c ch c cha mt i, c ch mi cha hnh thnh nn i mi cha c hiu qu ng k. Trung bnh trong 5 nm, tng sn phm trong nc tng 3,9%/nm. Vo nhng nm cui ca thp k 80, tnh hnh bt u bin chuyn r rt. Ring lnh vc nng nghip c s tin b t bin. Nm 1988, Vit Nam a ra ch khon nng nghip, giao t cho nng dn, ly h nng dn lm n v kinh t. Kt qu l nu nm 1988 phi nhp 450 nghn tn lng thc th nm 1989 tr thnh nc xut khu go gn 1 triu tn v nm 1990 thnh nc xut khu go ng th 3 trn th gii vi 1,5 triu tn. Mt s ngnh cng nghip then cht nh in, thp cn, xi mng, du th t mc tng trng kh. Gi tr xut nhp khu bnh qun tng 28,0%/nm, t l nhp siu gim nhanh. Nu trong cc nm 1976-1980 t l gia xut v nhp l 1/4,0 th nhng nm 1986-90 ch cn 1/1,8. Mt thnh cng ln l siu lm pht c kim ch v y li (nm 1986 lm pht l 774,7 %, th nm 1987 l 223,1 %, 1989 l 34,7% v 1990 l 67,4 %). Tm li, thnh cng ca i mi trong cc nm 1986-90 l sn xut c phc hi, kinh t tng trng, lm pht b y li. iu quan trng hn l chuyn i c bn c ch qun l c sang c ch qun l mi.Thnh cng ny cng c ngha hn bi i mi c thc hin trc khi cc nc ng u v Lin X c b khng hong ton din. 2. Giai on 1991-1996: i mi t kt qu quan trng. i hi VII ca ng Cng sn Vit Nam thng 6/1991 a ra chin lc "n nh v pht trin kinh t-x hi n nm 2000" ng thi ra phng hng, nhim v cho k hoch 5 nm 1991-95. Kh khn ln lc ny l nn kinh t vn b bao vy, cm vn trong bi cnh cc nc ng u v cc nc thuc Lin X (c) ri vo khng hong trm trng. Tng mc lu chuyn ngoi thng ca Vit Nam vi khu vc ny gim st t ngt, nm 1991 ch bng 15,1% nm 1990. Song, thun li lc ny l i mi pht huy tc dng, cc c s kinh t thch nghi dn vi c ch qun l mi. Nhng thnh tu ni bt l:

a) C ch qun l kinh t thay i cn bn: Trong nn kinh t xut hin nhiu thnh phn: quc doanh, t bn nh nc, t bn t doanh, hp tc x, c th... trong kinh t ngoi quc doanh chim 60% tng sn phm trong nc. Cc thnh phn kinh t c trao quyn s dng t v xut nhp khu. Kinh t quc doanh tip tc c ch trng v gi vai tr ch o trong nn kinh t. b) Nn kinh t t tc tng trng cao : Trong 5 nm 1991-1995 tng sn phm trong nc tng bnh qun 8,2%. Nm 1996 tng 9,5%. Sn xut nng nghip, c bit l sn xut lng thc pht trin lin tc v vng chc mi nm tng thm 1 triu tn lng thc. Sn xut cng nghip tng bc thch nghi vi c ch qun l mi, bnh qun mi nm tng 13,5%, l mc tng cao nht t trc ti lc . Sn xut trong nc c tch lu, m bo trn 90 % qu tch lu v qu tiu dng hng nm. T 1991- 1995 c 1401 d n FDI vi 20,413 t USD vn ng k. y l thi k vn FDI vo Vit Nam tng cao nht, khong 50%/nm. V xut khu, trong giai on ny, kim ngch xut khu bnh qun mi nm tng 27%, gp 3 ln tc tng GDP. c) i mi c cu kinh t: C cu kinh t chuyn dch theo hng tng dn t trng khu vc cng nghip v dch vu, gim dn ca khu vc nng, lm ng nghip. C cu vng kinh t cng bt u thay i theo hng hnh thnh cc vng trng im, cc khu cng nghip tp trung, cc khu ch xut v cc vng chuyn canh sn xut lng thc, thc phm, cy cng nghip. d) Lm pht tip tc b kim ch v y li: Thi k ny nh sn xut pht trin, lu thng hng ho thng thong li c thm kinh nghim chng lm pht my nm trc nn gi c n nh dn. Gi hng ho v dch v nm 1991 tng 67,5 %; nm 1993 ch tng 5,2 %; nm 1996 xung 4,5%. e) Tng cng quan h kinh t i ngoi: Ln u tin trong lch s, Vit Nam c quan h bnh thng vi tt c cc nc v trung tm kinh t- chnh tr ln trn th gii. Ngy 28/07/1995, Vit Nam tr thnh thnh vin chnh thc ca Hip hi cc nc ng Nam (ASEAN). Cng trong thng 7/1995, Vit Nam v Lin minh Chu u k Hip nh khung v hp tc kinh t thng mi v khoa hc k thut v bnh thng ho quan h ngoi giao vi M. Vit Nam cng np n xin gia nhp Din n hp tc kinh t Chu - Thi Bnh Dng (APEC) v T chc thng mi th gii (WTO). n cui nm 1996, Vit Nam c quan h kinh t thng mi chnh thc vi trn 120 nc, kim ngch ngoi thng gia tng nhanh chng, bnh qun trn 20%/nm. Nhiu nc v t chc quc t dnh cho Vit Nam vin tr khng hon li hoc cho vay u t pht trin kinh t

x hi. Tng s ti tr ODA cho Vit Nam t nm 1994 n 1997 l 8,53 t USD. c bit u t nc ngoi ti Vit Nam k t 1998 n thng 12 nm 1996 c 1868 d n u t c cp giy php vi tng s vn l 26.974 triu USD. i sng ca nhn dn dn dn c ci thin. Gio dc, y t c cng c v tng cng. i sng vt cht v tinh thn ca phn ln nhn dn c ci thin. S h c thu nhp trung bnh v s h giu tng ln, s h ngho gim. Mi nm thm hn mt triu lao ng c vic lm. Cng tc nghin cu khoa hc- cng ngh c y mnh. 3. Giai on t 1996 n nay: Tip tc tng cng i mi. i hi ln th VIII ca ng Cng sn Vit Nam (thng 6/1996) a ra mc tiu phn u t nay n nm 2020 a Vit Nam "tr thnh mt nc cng nghip, c c s vt cht- k thut hin i, c cu kinh t hp l, quan h sn xut tin b, ph hp vi trnh pht trin ca lc lng sn xut, i sng vt cht v tinh thn cao, quc phng, an ninh vng chc, dn giu, nc mnh, x hi cng bng, vn minh." Trong 2 nm 1996- 1997, nn kinh t pht trin tt, GDP bnh qun t hn 9%, cao hn c mc trung bnh ca 5 nm trc. Nhiu ngnh sn xut kinh doanh tip tc t c nhng tin b ng k. Gi tr sn xut nng- lm- ng nghip tng bnh qun 4,8%; gi tr sn xut cng nghip tng 13,8%, kim ngch xut khu tng bnh qun 28,4%/nm, nhp khu tng 20%/nm. Lm pht tip tc c kim sot, nm 1996 l 4,5% v nm 1997 l 4,3%. Vn u t pht trin tng nhanh t khong 14- 15 t USD, bng 35% mc k hoch 5 nm 1996- 2000, trong vn huy ng trong nc chim 51% cn li l vn t nc ngoi. Tuy nhin, t gia nm 1997, do tc ng ca cuc khng hong ti chnh tin t Chu v nh hng nng n ca thin tai, nn kinh t Vit Nam gp nhiu kh khn. Tc tng trng GDP lin tc suy gim: nm 1996 t 9,34%; nm 1997 t 8,15%; 1998 ch cn 5,83% v nm 1999 ch t 4,8%. Tc tng trng gim st th hin hu ht cc ngnh kinh t ch yu: ngnh cng nghip- xy dng t tc tng 13,5% nm 1996, gim xung 12,6% nm 1997, 10,3% nm 1998 v gim mnh xung cn 7,7% nm 1999. Ngnh dch v t mc 8,9% nm 1996, gim xung cn 7,1% nm 1997, 4,2% nm 1998 v ch cn 2,3% nm 1999. Ngnh nng nghip cng c suy gim: t 4,4% nm 1996 xung 4,3% nm 1997 v ch cn 2,7% nm 1998. Sang nm 1999, nng nghip c du hiu phc hi vi tc tng trng 5,2%.

S st gim cng c bc l nhiu trong lnh vc kinh t i ngoi. V ngoi thng, nm 1998 kim ngch xut khu ch tng 0,9% so vi nm 1997. Mc d nm 1999, xut nhp khu t mc k lc 11,52 t USD, tng 23,1% so vi nm 1998 nhng thiu vng chc, t l xut khu nng sn, nguyn liu th cn cao. u t trc tip nc ngoi cng gim st nghim trng. Nm 1999, ch c 298 d n c cp php vi tng s vn ng k khong 1,548 t USD. Chnh ph v ang n lc iu chnh cc chnh sch thu ht u t nc ngoi v y l mt ngun vn quan trng ng gp ln cho pht trin kinh t x hi (khu vc c FDI ng gp gn 10% GDP, 21% xut khu to ra hn 300.000 vic lm). Tuy nhin, nn kinh t vn t c mt s thnh tu ng khch l. Cng tc thu ht v gii ngn vn ODA c tin b dn qua cc nm. T nm 1993-1999 Vit Nam gii ngn c 6,3 t USD, chim hn 40% so vi ngun ODA c cam kt. Ngnh du lch cng t c nhiu thnh tu vi lng khch du lch nc ngoi ngy cng tng, cc dch v ca ngnh cng c cht lng tt hn. c bit, lnh vc hp tc lao ng nc ngoi c nhiu tin b, m ra mt hng quan trng gp phn tng thu nhp ngoi t, gii quyt vic lm. Hin Vit Nam c hn 54.000 lao ng ngoi nc, th trng c m rng t 15 nc nm 1995 ln 38 nc nm 1999. Cc lnh vc gio dc, y t, vn ho, x hi vn duy tr c pht trin. i sng vt cht v tinh thn ca nhn dn tip tc c ci thin. Cng tc xo i gim ngho c y mnh nhm tng bc nng cao cng bng x hi, to iu kin cho kinh t pht trin. Trong nhng nm qua, tnh trng ngho kh Vit Nam gim i ng k. T nm 1995-1998 gim c 1 triu h vi khong 5 triu ngi thot khi cnh i ngho. Ring nm 1999 gim c 400.000 h i ngho, to vic lm mi cho 1,2 triu lao ng. Chnh ph v ang p dng nhiu bin php thc y kinh t nh ban hnh v thc thi Lut Doanh nghip, ci cch th tc hnh chnh, sp xp li cc doanh nghip Nh nc, ci thin mi trng u t, thng qua Lut u t nc ngoi sa i, ci cch ti chnh, tip tc thc hin cc cam kt hi nhp kinh t quc t v khu vc... Thng 4 nm 2001, i hi ng ton quc ln th IX thng qua Chin lc pht trin Kinh t - x hi 2001 - 2010 v Phng hng, Nhim v k hoch pht trin kinh t - x hi 5 nm 2001-2005 nhm y nhanh hn na tc tng trng kinh t v cht lng pht trin x hi ca t nc. Chin lc pht trin Kinh t - x hi 2001 - 2010 ra mc tiu tng qut l a nc ta ra khi tnh trng km pht trin; nng cao r rt i sng vt cht, vn ho, tinh thn ca nhn dn, to nn tng n nm 2020 nc ta c bn tr thnh mt nc cng nghip theo hng hin i. Ngun lc con ngi, nng lc khoa hc v

cng ngh, kt cu h tng, tim lc kinh t, quc phng, an ninh c tng cng; th ch kinh t th trng nh hng x hi ch ngha c hnh thnh v c bn; v th ca nc ta trn trng quc t c nng cao theo quan im pht trin gm 5 ni dung chnh: (i) pht trin nhanh, hiu qu v bn vng, tng trng kinh t i i vi thc hin tin b, cng bng x hi v bo v mi trng; (ii) coi pht trin kinh t l nhim v trung tm, xy dng ng b nn tng cho mt nc cng nghip l yu cu cp thit; (iii) y mnh cng cuc i mi, to ng lc gii phng v pht huy mi ngun lc; (iv) gn cht vic xy dng nn kinh t c lp t ch vi ch ng hi nhp kinh t quc t; v (v) Kt hp cht ch pht trin kinh t- x hi vi quc phng - an ninh. Trn tinh thn , bn Phng hng, Nhim v k hoch pht trin kinh t - x hi 5 nm 2001-2005 xc nh mc tiu tng qut l tng trng kinh t nhanh v bn vng; n nh v ci thin i sng nhn dn. Chuyn dch mnh c cu kinh t, c cu lao ng theo hng cng nghip ha, hin i ho. Nng cao r rt hiu qu v sc cnh tranh ca nn kinh t. M rng kinh t i ngoi. To chuyn bin mnh v gio dc v o to, khoa hc v cng ngh, pht huy nhn t con ngi. To nhiu vic lm; c bn xo i, gim s h ngho; y li cc t nn x hi. Tip tc tng cng kt cu h tng kinh t, x hi; hnh thnh mt bc quan trng th ch kinh t th trng nh hng x hi ch ngha. Gi vng n nh chnh tr v trt t an ton x hi, bo v vng chc c lp, ch quyn, ton vn lnh th v an ninh quc gia. C th ho mc tiu , ch tiu k hoch t ra l a GDP nm 2005 gp 2 ln so vi nm 1995. c nh vy, tc tng trng GDP bnh qun hng nm thi k 5 nm 2001-2005 phi t 7,5%, trong d kin nng, lm, ng nghip tng 4,3%, cng nghip v xy dng tng 10,8%, dch v tng 6,2%. V kinh t i ngoi, phn u nng tng kim ngch xut khu tng 16%/nm. C cu kinh t trong GDP n nm 2005 s chuyn dch theo hng cng nghip ho, hin i ho vi mc tiu t trng nng, lm, ng nghip 20 - 21%, t trng cng nghip v xy dng khong 38 - 39%, v t trng cc ngnh dch v 41 - 42%. Thc hin ng li chnh sch , Vit Nam tp trung ci cch hnh chnh v to dng mi trng kinh doanh thun li, m rng hp tc quc t, tch cc v ch ng hi nhp kinh t quc t c hiu qu, nh kinh t Vit Nam tip tc duy tr c sc pht

trin tng i nhanh v n nh. Tc tng trng GDP vn duy tr c xu hng tng dn, nm 2001 t 6,89% v 2002 t 7,05%, nm 2003 d kin t trn 7%. Cng nghip l ngnh kinh t c tc tng trng gi tr cao nht, t trn 10% mi nm. Tc tng ca lnh vc dch v t xp x tc tng GDP, trong khi gi tr sn xut nng nghip phc hi tr li vi mc tng trn 4% sau khi st gim xung mc gn 3% nm 2001 (do bin ng gi sn phm nng nghip trn th trng th gii). Vi mc tng nh vy, c cu kinh t ang chuyn dch theo hng nh, nm 2002 t trng nng nghip cn khong 23%GDP, cng nghip t cao nht 38,6% v dch v 35,5%. Cc thnh phn kinh t tip tc pht trin, kinh t nh nc tip tc c i mi, tuy cn chm nhng tng bc nng cao hiu qu trong hot ng sn xut kinh doanh. Cc hnh thc i mi doanh nghip nh nc cng a dng hn, to iu kin thun li cho vic y nhanh tin trnh ny. Thnh phn kinh t t nhn c bc pht trin mnh m v ngy cng m rng quy m v ngnh ngh. Lut Doanh nghip ban hnh nm 2000 to iu kin thun li cho cc doanh nghip t nhn hot ng. Khu vc kinh t c vn u t nc ngoi cng pht trin mnh. n nay Vit Nam thu ht thm c tng s trn 40 t USD vn FDI (vn ng k). Cc doanh nghip c vn nc ngoi c nhiu ng gp tch cc cho s pht trin kinh t, c bit l cng nghip ca Vit Nam, gp phn nng cao cht lng v tng thm sc cnh tranh cho sn phm trong nc. Kinh t tp th ang c t chc li theo hng hiu qu hn, gii quyt nhng tn ng vng mc nhm i mi phng thc hp tc gia cc h gia nh, cc lng ngh... c bit l khu vc nng thn. Hot ng kinh t i ngoi cng c bc pht trin n nh. Kim ngch xut nhp khu cng khng ngng tng ln, nm 2001 t trn 15 t USD xut khu v trn 16 t USD nhp khu, nm 2002 ln lt l trn 16,5 t v 19,3 t USD. hnh thnh nhng mt hng xut khu ch lc gm hng cng nghip nh, hng nng, lm, hi sn v hng in t. Tuy t l nhp siu vn cn cao v bin ng nhng ngoi thng Vit Nam ng gp ln cho s pht trin kinh t ca t nc. Hot ng du lch cng c bc pht trin vt bc vi khong 2 triu lt khch quc t mi nm. Cc ngnh dch v lin quan nh khch sn, hng khng... cng c bc pht trin mi. H thng ti chnh tin t cng ang tng bc c ci thin v nng cp nhm p ng nhu cu pht trin ca nn kinh t. Cc ngn hng hot ng thng thong v ngy cng c nhiu dch v hn, c bit l pht trin h thng dch v ngn hng in t. T l n xu gim ng k. Nhn chung, trong hn 15 nm thc hin cng cuc i mi, Vit Nam t c nhiu thnh tu kinh t quan trng, tng bc hi nhp vo nn kinh t khu vc v th

gii. Thc tin cho thy cng cuc i mi ca Vit Nam ph hp vi xu th chung ca th gii v iu kin c th trong nc. Nhng thnh cng ca i mi thc s lm thay i b mt ca t nc theo hng tch cc, to c nhiu tin vt cht tip tc tng cng i mi trong thi gian ti. Nhng nm u th k 21, kinh t Vit Nam tip tc c nhng bc pht trin kh tt, to cho nn kinh t tng trng vng vng hn. Chnh ph v nhn dn Vit Nam ang tip tc tng cng cng cuc i mi vi trng tm l ci cch kinh t, nng cao kh nng cnh tranh nhm nhanh chng thu hp khong cch pht trin vi cc nc khc trong khu vc. Trn c s nhng thnh tu kinh t t c v nhng bi hc rt ra trong thc tin tin hnh i mi, Vit Nam v ang tip tc y mnh qu trnh ny, thc hin cng nghip ho- hin i ho, thay i nhanh c cu kinh t, tng cng sc cnh tranh ca hng ho Vit Nam trn th trng ni a v quc t.
Danh mc t vit tt chuyn nghnh Tn vit tt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AAA AABN AACTIT AACTIT AADCP AADPC AAECP AAF AALJ Tn y Hip hi cc sn bay quc t ASEAN Mng cng ngh sinh hc ASEAN-Australia Tun khoa hc v cng ngh ASEAN Trung tm ASEAn xc tin thng mi, u t v du lch Chng trnh iu phi v pht trin thu sn ASEAN Trung tm k hoch pht trin nng nghip ASEAN Chng trnh hp tc kinh t ASEAN Australia Lin on -t ASEAN Vin Lut v lut hc ASEAN Hip hi ASEAN cc nh k thut xt nghim y hc Hip hi ASEAN cc vin gio dc v o to hng hi Chng trnh ci thin h thng sau thu hoch ASEAN-Australia Hip hi phng x ASEAN Hi ng T vn Kinh doanh APEC Hi ng ngn hng ASEAN U ban ASEAN Brussel Din n doanh nghip ASEAN Mng thng tin cng ngh sinh hc ASEAN Hip hi M phm ASEAN Chnh sch nng nghip chung ASEAN

10 AAMETI 11 AAMLT 12 AAPSIP 13 AAR 14 ABAC 15 ABC 16 ABC 17 ABF 18 ABISN 19 ACA 20 ACAP

TNH HNH THNG MI THNG 1/2004, D BO THNG MI QU I/2004 V MT S BIN PHP CH YU PHT TRIN THNG MI

Phn th nht TNH HNH THNG MI THNG 1/2004 A. XUT KHU I. HNG HO 1. Kt qu (so vi cng k nm trc) c t 1.650 triu USD, tng 2,2%, trong , xut khu ca cc doanh nghip 100% vn trong nc t 808 triu USD, bng 99,4%; ca cc doanh nghip c vn u t nc ngoi t 842 triu USD, tng 5%. (chi tit xin xem Biu s 1). 2. Nhn nh tnh hnh (so vi cng k nm trc) a. Xut khu t kim ngch cao nht so vi thng 1 ca 4 nm tr li y (k t nm 2000) v tip tc tng trng so vi thng 1/2003. So vi thng 12/2003 (mt trong 4 thng c kim ngch cao nht t trc n nay) th bng 97%. b. V mt hng - Kim ngch ch yu tng nhm hng ho khc (tng 16%); nhm cc mt hng ch lc ch bng cng k nm 2003. + C 4/19 mt hng gim so vi cng k 2003 l: go (-22,6%), rau qu (-33,7%), hng dt may (-14,8%), ch cc loi (-4,8%); + C 15/19 mt hng tng so vi cng k 2003 l: dy in v cp in (+31,6%), hng in t, linh kin my tnh (+28%), lc nhn (+25%), ht tiu (+24%), xe p v ph tng (+17%), ht iu (+16%), sn phm nha (+9%), cao su (+7%)... - Khi lng hng ho xut khu tng chm (+2,3%), trong mt hng ch lc ch tng 0,7%. Ngoi mt s mt hng c mc tng trng cao v khi lng nh: dy in v cp in, hng in t v linh kin my tnh, ht tiu, xe p v ph tng xe p, c ph, cn cc mt hng khc u tng rt chm. ng lu l c mt s mt hng c t trng kim ngch ln, gim mnh tng trng khi lng l: go, rau qu, ch, cao su, hng dt may. - Gi xut khu xp x cng k, trong mt hng ch lc gim 0,7%. Ch c 4/19 nhm mt hng ch yu c gi tng trn 10%; du th gim 6,4%, c ph gim 12,5%; cn cc mt hng khc u xp x cng k nm 2003. c. V th trng

- Duy tr tc tng trng nhanh vo cc th trng Hoa K, Nht Bn, xtrylia, Trung Quc, Innxia, Thi Lan, c, Malaysia, H Lan... - Gim xut khu hoc tng chm cc th trng Bruney, Irc, Nga, Ailen, Lo, i Loan, Thy S, Hn Quc, Singapore, Trung Quc... 3. Nguyn nhn Thng 1/2004, trng vo dp tt Nguyn n, ngh nhiu ngy, nhng vn c s tng trng l do: - Cc doanh nghip c s chun b tt v th trng v chn hng t cui nm 2003, nht l doanh nghip c vn u t nc ngoi, nn khi th trng th gii c s tng gi, nhiu doanh nghip kp thi tng khi lng xut khu. - Cht lng hng ca ta c nhiu tin b, nhiu mt hng tng nhanh uy tn trn th trng th gii nh: thu sn, dy din v cp in, sn phm g, sn phm nha, hng dt may, giy dp... - Tng xut khu vo cc th trng c ngy Tt c truyn theo nm m lch nh: Trung Quc, Hng Kng, i Loan, Singapore... II. DCH V 1. Kt qu - Thng 1 c t 300 triu USD, bng thng 12/2003 v tng 20% so vi cng k nm 2003. - Lng khch quc t n Vit Nam trong thng t 288.406 lt ngi, bng 97,6% thng 12 v tng 17,3% so vi cng k nm 2003. - Hng khng trong nc vn chuyn c trn 450 ngn lt hnh khch, tng 14% so vi cng k nm 2003, trong trn 60% l khch quc t. 2. Nhn nh tnh hnh Nhu cu tiu dng trong nc tng cao trong dp Tt nguyn n, hot ng ca cc ngnh dch v tr nn si ng v t mc tng trng cao so vi nhng thng cui nm 2003. Lnh vc du lch: tn dng nhng thun li t vic t chc thnh cng SEA Games 22 v tc ng t vic Chnh ph ch o b visa i vi du khch ca Singapore, Innxia (t thng 12/2003) v du khch Nht Bn (t thng 1/2004), ngnh Du lch y mnh cc hot ng thu ht v phc v khch du lch. Ch trng u t nhiu hn cho h thng dch v chuyn su, c bit l cc dch v chuyn phc v khch Hi gio, khch khu vc, do th trng ny i hi nhng qui cch phc v ring. Lnh vc dch v hng khng: cc hng hng khng trong nc cng tranh th nhng thun li t chnh sch mi ca Chnh ph, m thm nhiu ng bay mi, c bit l m thm ng bay th 3 t thnh ph H Ch Minh ti Fukuoka - Nht Bn v chun b m tip ng bay th 4 n Nht Bn trong nm 2004.

Lnh vc dch v khc nh bu chnh - vin thng, vn ti ng b, ng st, ti chnh, ngn hng...: cng tn dng c nhng c hi kinh doanh t dp Tt nguyn n v t mc tng trng kh cao. III. LAO NG 1. Kt qu Thng 1 a c hn 3.000 lao ng i lm vic nc ngoi, gim gn 50% so vi thng 12/2003 v cng k nm 2003. Th trng ch yu: Malaysia v i Loan. 2. Nhn nh tnh hnh Xut khu lao ng gim mt mt do l thng Tt; mt mt do Malaysia p dng mt s bin php nh: ch cp visa cho lao ng nc ngoi tham gia chng trnh o to 2 tun bt buc, lao ng xut khu phi bit ting Anh hoc ting Malaysia, hiu bit lut php v li sng ca nc s ti, B Y t v B Ni V Malaysia cng t ra mt h thng gim st sc kho ngi lao ng ngay ti nc a lao ng i xut khu..., nh hng tng trng xut khu lao ng ca Vit Nam. Tm li, mc d b nh hng ca Tt Nguyn n, kim ngch xut khu hng ho thng 1/2004 vn t mc cao nht so vi cng k ca cc nm t trc n nay v tng trng 2,2% so vi cng k nm 2003. Gi xut khu tng 2,3%, trong mt s mt hng tng gi ng lu l: cao su, thu sn, go...Kim ngch xut khu rau, qu v ch vn tip tc gim mnh, cha c du hiu tng trng. B. NHP KHU I. HNG HO 1. Kt qu (so vi cng k nm trc) c t 1.820 triu USD, tng 12,1%, trong , nhp khu ca cc doanh nghip 100% vn trong nc t 1.210 triu USD, tng 7,8%; ca cc doanh nghip c vn u t nc ngoi t 610 triu USD, tng 21,5%. (chi tit xin xem Biu s 2). 2. Nhn nh tnh hnh (so vi cng k nm trc) - Nhp khu tng nhanh hn xut khu ch yu do tng mnh nhp khu khi doanh nghip c vn u t nc ngoi, tuy nhin khu vc ny mc nhp khu vn thp hn xut khu 232 triu USD. - V mt hng: kim ngch nhp khu t nguyn chic, linh kin xe gn my, thp thnh phm, giy cc loi gim so vi cng k nm 2003; tn dc bng; cn cc mt hng khc u tng, mt s mt hng c tc tng ng lu l: phi thp (+273,3%), bt giy (+50%), bng (+40%), xng du (+30,4%), u r (+11%), si (+10%). - Khi lng nhp khu tng 6,2%, trong nhm cc mt hng ch yu tng 2,5%, cc mt hng khi lng tng mnh l: t nguyn chic cc loi, phi thp, bng; nhm hng ho khc tng 20,7%.

- Gi nhp khu tng 5,5%, trong nhm cc mt hng ch yu tng 5,6%, cc mt hng tng mnh l: thp thnh phm, phi thp, phn bn cc loi, xng du cc loi, bng; nhm hng ho khc tng 5,3%. 3. Nguyn nhn Kim ngch nhp khu tng trng nhanh l do: - Cc doanh nghip duy tr tin nhp khu xng du theo ch o ca Chnh ph (mc d b l); tng nhp khu mt s nguyn, vt liu phc v cho sn xut hng xut khu. - Gi nhp khu ca mt s nguyn, nhin vt liu ch yu tng kh cao, ch yu do gi trn th trng th gii tng. - Thc hin cam kt ct gim thu quan theo CEPT/AFTA, nht l t thng 7/2003 gp phn tng nhp khu hng ho c xut x t cc nc ASEAN. - Li sut cho vay ngoi t thp v vic cho vay bng ngoi t kh thun tin cc Ngn hng thng mi gip cho cc doanh nghip thun li trong vic cn i ngun ngoi t cho nhp khu. II. DCH V 1. Kt qu Thng 1 c t 250 triu USD, so vi cng k nm 2003 tng 8,7%. Nhn nh tnh hnh (cha thu thp c thng tin t cc B/ngnh) Tm li, nhp khu hng ho thng 1/2003 tng 12,1% l mc thp nht trong vng 20 thng tr li y, ch yu do b nh hng ca Tt. Tng kim ngch nhp khu do tng khi lng 6,2% v tng gi 5,6%. Nhiu mt hng tng trng nhanh nht l phi thp v cc sn phm t du m. C cu th trng nhp khu t ASEAN chim t trng ln (khong 24%). c. CN CN THNG MI(ch tnh hng ho) 1. Kt qu nhp siu Thng 1 nhp siu 170 triu USD, bng 10,3% kim ngch xut khu (so vi thng 12/2003 gim 320 triu); trong , khi doanh nghip 100% vn trong nc nhp siu 402 triu USD, bng gn 50% kim ngch xut khu v khi doanh nghip c vn u t nc ngoi xut siu 232 triu USD. 2. Nhn nh tnh hnh T l nhp siu so vi xut khu gim mnh so vi mc bnh qun ca c nm 2003 (25,5%) nh xut siu khi doanh nghip c vn u t nc ngoi. Nhp siu thng 1/2004 tng gn 17 ln so vi thng 1/2003 (nhp siu 9 triu USD), nguyn nhn ch yu do: - Gi v khi lng hng nhp khu u tng nhanh hn xut khu do: Tt Nguyn n n sm hn so vi nm 2003 nn hn ch tin xut khu, nht l nhng mt hng xut khu c kim ngch ln.

- Nhu cu nhp khu nguyn, nhin, vt liu, my mc, thit b ph tng l u vo ca sn xut tng mnh. D. U T NC NGOI (cha c s liu) E. TNH HNH TH TRNG NI A 1. Kt qu a. Tng mc bn l hng ho v doanh thu dch v - Thng 1: c t 27.082 t ng, tng 15,6% so vi cng k nm 2003 v tng 6,3% so vi thng 12/2003. - C cu tng mc bn l hng ho v doanh thu dch v: kinh t nh nc chim 16,9%, kinh t tp th chim 1,7%, kinh t c th chim 62,4%, kinh t t nhn chim 17,1%, kinh t c vn u t nc ngoi chim 1,9%. b. Gi c - Thng 1 so vi thng 12/2003 + Ch s gi tiu dng tng 1,1%, trong tt c 10 nhm hng tiu dng u tng, mc tng: ung v thuc l tng 2,9%, lng thc tng 1,6%, dt may tng 1,2%, nh tng 0,8%, tn dc tng 0,7%, dng gia nh tng 0,5%, dch v gii tr tng 0,4%, vt phm gio dc tng 0,2%. + Khu vc nng thn ch s gi tiu dng tng 1,4%, trong : lng thc tng 2,3%, thc phm tng 2%. + Ch s gi ng USD gim 0,3%. Ch s gi vng tng 3,1%. -Thng 1 so vi thng 1/2003 + Ch s gi tiu dng tng 3,2%, trong : tn dc tng 20,9%, ung, thuc l tng 5,6%, vt phm gio dc tng 4,9%, vt liu xy dng tng 4,4%, dt may tng 3,9%, lng thc, thc phm tng 3,1%, nh , phng tin i li, bu in gim 2,3%, dng gia nh tng 2,1%, vt phm vn ho, gii tr gim 1,2%. + Khu vc nng thn ch s gi tiu dng tng 2,9%, trong : lng thc tng 3%, thc phm tng 2,4%. + Ch s gi ng USD tng 1,7%. Ch s gi vng tng 23,8%. c. Bn cc mt hng chnh sch Mui it:thng 1, c bn 6.250 tn, so vi cng k nm 2003 bng 108%. Du ho: thng 1, c bn 1.846 tn, so vi cng k nm 2003 bng 84%. Cc a phng u ch ng chun b hng phc v tt trong dp Tt c truyn, bo m hng bn cho dn.

d. Qun l th trng Thng 1/2004, lc lng Qun l th trng c nc tp trung vo cc mng cng vic ch yu l: - Kim tra, kim sot hng cm, hng nhp lu, hng gi, hng km cht lng, nht l thc phm ti sng v thc phm ch bin phc v tt Nguyn n. - Kim tra vic kinh doanh xng du theo Ch th s 10/2003/CT-BTM ngy 19/12/2003 ca B trng B Thng mi v K hoch cng tc s 336/QLTT ngy 19/12/2003 ca Cc Qun l th trng. - Kim tra vic by bn v ngn chn t pho n trong dp Tt Nguyn n. - Phi hp vi cc ngnh th y, cng an kim tra, ngn chn dch cm g ly lan trong phm vi rng. Nhiu Chi cc Qun l th trng huy ng 100% nhn lc, trc 24/24 gi ti cc im cht nhm ngn chn khng cho vn chuyn g mc bnh vo cc trung tm, thnh ph, th x; kim tra v t chc tiu hu s g b bnh. Theo s liu thng k cha y , trong thng 1, lc lng Qun l th trng tp trung kim tra, x l khong 4.800 v vi phm pht lut vi s thu khong 12 t ng, trong pht vi phm hnh chnh khong 5 t ng; tr gi hng tch thu v truy thu thu khong 7 t ng. 2. Nhn nh tnh hnh v nguyn nhn - Nm nay, Tt Nguyn n n sm hn mi nm, nn th trng si ng ngay t thng 12/2003. Hng ho phong ph, a dng. Thng 1/2004 t mc bn l cao nht so vi cc thng t u nm 2003 n nay. - Mc d nhu cu tiu dng dp Tt tng khong 15% so vi nhng ngy bnh thng, gi th trng hu ht cc khu vc trong c nc u tng (vng Duyn hi min Trung tng cao nht 1,9% v vng ng Nam B thp nht 0,6%); nhng do c ngun hng tt nn khng c mt hng no xy ra "st" gi do bin ng cung cu. - Hng ho sn xut trong nc ngy cng tng t trng trn th trng ni a, nht l: bnh, mt, ko, ru, bia, qun o, giy dp, thc phm ch bin... - V sinh an ton thc phm ngy cng c quan tm, nht l trong dp Tt v hin nay ang xy ra dch cm g. - Mt s mt hng ch yu tng gi do th trng th gii tng gi (phn bn, thp xy dng...) nh hng n hiu qu kinh doanh ca doanh nghip, nht l doanh nghip kinh doanh xng du. - Sc mua tip tc c ci thin, nht l khu vc nng thn (tng 2,9% so vi cng k nm 2004). - Hn hn di ngy khu vc pha Bc nh hng n gieo trng v phc v gieo trng la khu vc pha Bc. - Xut, nhp khu tip tc tng trng nhanh: xut khu hng ho tng 2,2%, nhp khu hng ho tng 12,1%.

Phn th hai D BO THNG MI QU I/2004 V MT S BIN PHP CH YU PHT TRIN THNG MI

Hot ng thng mi Qu I/2004 chu s chi phi ca mt s nhn t ch yu trong v ngoi nc l: Ngoi nc: - Theo d bo ca cc chuyn gia, nm 2004 kinh t th gii tng trng kh hn nm 2003, trong kinh t Hoa K, Nht Bn, EU, Chu phc hi mnh. WTO d bo, nm 2004 gi tr thng mi ton cu tng khong 4%. - Tng nhu cu nhp khu mt s th trng ln nh: Hoa K, EU, Nht Bn, Trung Quc, xtrylia,... - Gi mt s mt hng tng so vi thng 12/2003 nh: du th, xng du, phi thp, phn bn, cao su, c ph, go, sn phm t du m, tn dc... - Hip hi nhng nh nh bt tm min Nam Hoa K kin mt s nc bn ph gi tm vo Hoa K, trong c Vit Nam. - Mt s nc chu xy ra dch cm g. - Cc nc gia tng cc hng ro k thut hn ch nhp khu hng ho nc ngoi. Trong nc: - Hn hn nng n cc tnh pha Bc, mt s din tch trng la chuyn sang trng loi khc. - Dch cm g tip tc pht trin mnh, n 6/2/2003 lan rng ti 56 tnh trong c nc, nh hng ti chn nui g v sc kho con ngi. B Y t, cng cc B, ngnh ang tp trung n lc ngn chn, khc phc v dp tt dch cm g, n nay vn cha tm ra vc xin hu hiu tiu dit loi vi rt gy dch bnh cm ny. - Gi mt s mt hng ch yu (xng du, thp, phn bn, xi mng...) c s bin ng tht thng gy kh khn cho kinh doanh ca cc doanh nghip. - Hip hi tm v cc doanh nghip sn xut, nui trng v xut khu tm tch cc xy dng phng n ng ph vi tnh hnh Hip hi nhng nh nh bt tm min Nam Hoa K kin bn ph gi tm vo Hoa K. - Nhng c hi mang tnh t bin c tc ng kch thch kinh t-thng mi pht trin hu nh cha xut hin. I.D BO THNG MI QU I/ 2004 1. Xut khu

1.1 Xut khu hng ho 1.1.1 Kim ngch - D kin 5.040 triu USD, tng 8% so vi cng k nm 2003, trong : cc doanh nghip 100% vn trong nc d kin 2.345 triu USD, tng 5,8%; cc doanh nghip c vn u t nc ngoi d kin 2.695 triu USD, tng 10,1%. - Kim ngch tng do: + Khi lng tng 3% so vi cng k nm 2003. + Gi tng 5% so vi cng k nm 2003. - Tng xut khu vo cc th trng: Hoa K, EU, Nht Bn, xtrylia, cc nc ASEAN, Cc Tiu Vng quc rp Thng nht, Nam Phi, Mehico, Canada, Hn Quc, Nga... 1.1.2 D kin xut khu mt s mt hng ch yu Go: 620 ngn tn, t 118 triu USD, so vi cng k nm 2003 bng 67% v lng v 73% v kim ngch. Tng t l xut khu go 5-10% tm, so vi cc nm 2003 d kin chim khong 75%. Th trng ch yu: Indonesia, Malaysia, Philippin, Singapore... Thu sn: 535 triu USD, so vi cng k nm 2003 tng 38%. Th trng ch yu: Hoa K, Nht Bn, Hn Quc, i Loan, Trung Quc, xtrylia, Singapore... Ht iu: 16 ngn tn, t 51 triu USD, so vi cng k nm 2003tng 6,7% v lng v 6,2% v kim ngch. Th trng ch yu: Hoa K, Trung Quc, xtrylia, H Lan, Anh... C ph: 230 ngn tn, t 165 triu USD, so vi cng k nm 2003 tng 26,4% v lng v 26,9% v kim ngch. Gi xut khu so vi cng k nm 2003 tng khong 1% v d kin tip tc tng, do nhiu nc trn th gii c xu hng tng nhu cu tiu dng. Th trng ch yu: c, Hoa K, Italia, Anh, Php, Ba Lan, Ty Ban Nha, H Lan, B... Cao su: 120 ngn tn, t 100 triu USD, so vi cng k nm 2003 tng 8,1% v lng v 17,6% v kim ngch. Gi xut khu tng 9%, ch yu do nhu cu tiu th trn th trng th gii tip tc tng, nht l Trung Quc. Th trng ch yu: Trung Quc, Singapore, Hn Quc, i Loan, c, Malaysia, Hoa K, Nht Bn... Rau qu: 40 triu USD, so vi cng k nm 2003 bng 89%. Xut khu sang th trng Trung Quc vn tr tr nh cc thng cui nm 2003, cc bin php y mnh xut khu cha pht huy tc dng. Th trng ch yu: Trung Quc, i Loan, Nht Bn, Hn Quc, Nga... Ht tiu: 13 ngn tn, t 19,5 triu USD, so vi cng k nm 2003 bng 93% v lng v tng 97,5% v kim ngch. Th trng ch yu: Hoa K, Singapore, H Lan, c, Cc tiu Vng quc rp Thng nht, Nga, Th Nh K, Ba Lan, Php, Ty Ban Nha... Ch: 11,5 ngn tn, t 11 triu USD, so vi cng k nm 2003 tng 2,6% v lng v 5,7% v kim ngch. Th trng ch yu: xtrylia, Trung Quc, Singapore, Nht Bn, Hoa K, Indonesia, Malaysia, Thi Lan, i Loan, Nga, Ba Lan, c...

Lc nhn: 7 ngn tn, t 3,6 triu USD, so vi cng k nm 2003 bng 70% v lng v 69% v kim ngch. Th trng ch yu: Indonesia, Thi Lan, Malaysia, Singapore, Philippin, Nht Bn... Dt may: 850 triu USD, so vi cng k nm 2003 tng 4%. C cu xut khu c xu hng tng hng s dng nguyn, ph liu sn xut trong nc. Xut khu vo Hoa K gim so vi cng k nm 2003. Th trng ch yu: Hoa K, Nht Bn, i Loan, c, Anh, Php, Hn Quc, Hng Kng, Italia... Giy dp: 600 triu USD,so vi cng k nm 2003 tng 9,1%. C cu xut khu chuyn dch theo xu hng: gim chng loi thp cp (do b Trung Quc cnh tranh mnh), tng chng loi cao cp. Tng mnh xut khu vo EU v Hoa K. Th trng ch yu: Anh, c, Hoa K, H Lan, Php, B, Italia, Ty Ban Nha, Nht Bn... Hng th cng m ngh: 102 triu USD, so vi cng k nm 2003 tng 9,7%. C cu th trng tip tc c s chuyn dch so vi nm 2003. Th trng ch yu: Php, Nht Bn, Hoa K, c, Anh, Hng Kng, xtrylia, i Loan, Hn Quc... Du th: 4.700 ngn tn, t 1.060 triu USD, so vi cng k nm 2003 tng 8% v lng v 1% v kim ngch. Gi xut khu din bin phc tp, d kin 28-30 USD/thng. Th trng ch yu: xtrylia, Trung Quc, Singapore, Nht Bn, Hoa K, Indonesia, Malaysia. Linh kin in t: 165 triu USD, so vi cng k nm 2003 tng 10,7%. Thi gian ti xut khu tip tc tng mnh, do nhiu nc phc hi v pht trin kinh t, tng nhu cu nhp khu. Th trng ch yu: Nht Bn, Philippin, Thi Lan, Hoa K, Trung Quc, H Lan, c, Canada... Sn phm g: 140 triu USD, so vi cng k nm 2003 tng 7%. Thi gian ti xut khu tip tc tng mnh, do nhiu nc tng nhu cu tiu dng. Th trng ch yu: Nht Bn, Hoa K, Anh, Php, i Loan, Hn Quc, xtrylia... Sn phm nha: 37 triu USD, so vi cng k nm 2003 tng 2,8%. Thi gian ti xut khu tip tc tng mnh. Th trng ch yu: Irc, Nht Bn, Campuchia, i Loan, Philippin, Hoa K... Xe p v ph tng: 40 triu USD, so vi cng k nm 2003 tng 8,1%. Thi gian ti xut khu tip tc tng mnh. Th trng ch yu: Anh, c, Canada, i Loan, o, an Mch, Italia... Dy in v cp in: 80 triu USD, so vi cng k nm 2003 tng 31%. Thi gian ti xut khu tip tc tng mnh. Th trng ch yu: Nht Bn, Hng Kng, xtrylia, Hn Quc... 1.2 Xut khu dch v D kin t 795 triu USD, so vi cng k nm 2003 tng 12%. 1.3 Xut khu lao ng D kin a khong 14.000 lao ng i lm vic nc ngoi gim 26,4% so vi cng k nm 2003. Th trng ch yu: Malaysia, i Loan, Lo, Hn Quc; y mnh xut khu vo Nht Bn; pht trin thm th trng Singapore; khi phc th trng Brunei; m rng thm nhng th

trng mi v c xu hng pht trin l: Cc Tiu vng quc -rp Thng nht, X-n-gan, Ailen. V c cu ngnh ngh: tng a chuyn gia nng nghip sang cc nc Chu Phi; xc tin a lao ng tin hc sang Hn Quc, Nht Bn. 2. Nhp khu hng ho 2.1 Kim ngch - D kin 6.000 triu USD, so vi cng k nm 2003 tng 9,7%, trong : cc doanh nghip 100% vn trong nc d kin 3.900 triu USD, tng 10,2%; cc doanh nghip c vn u t nc ngoi d kin 2.100 triu USD, tng 12,2%. - Kim ngch tng do: + Khi lng nhp khu tng 5,7%. + Gi nhp khu tng 6%. 2.2 D kin mt s mt hng ch yu t nguyn chic: 3.600 chic, t 46 triu USD, so vi cng k nm 2003 tng 32,7% v lng v 15% v kim ngch. Th trng ch yu: Hn Quc, Hoa K, Nga... B linh kin lp rp t: 78 triu USD, so vi cng k nm 2003 bng 83%. Th trng ch yu: Hn Quc, Nht Bn... Linh kin xe my: 45 triu USD, so vi nm 2003 bng 51%. Thi gian ti nhp khu tip tc gim. Th trng ch yu: Thi Lan, Nht Bn, Hn Quc, Trung Quc. Thp: 650 ngn tn, t 286 triu USD, so vi cng k nm 2003 bng 84,3% v lng v 96,6% v kim ngch. Gi hng nhp khu tng khong 15%. Th trng ch yu: Nga, Nht Bn, Ucraina, Malaysia, Trung Quc, Hn Quc, i Loan, Thi Lan, Singapore... Phn bn: 900 ngn tn, t 121 triu USD, so vi cng k nm 2003 tng 4% v lng v v kim ngch. Th trng ch yu: Trung Quc, Nga, Ucraina, Singapore, Nht Bn, Indonesia, Philippin... Xng du: 2.250 ngn tn, t 630 triu USD, so vi cng k nm 2003 bng 89% v lng v 91,4% v kim ngch. Gi c xu hng tng, do gi du th tng. Th trng ch yu: Singapore, Trung Quc, i Loan, Malayssia, Thi Lan, Hn Quc, Nga... Cht do: 260 ngn tn, t 220 triu USD, so vi cng k nm 2003 tng 10,6% v lng v 21,5% v kim ngch. Th trng ch yu: Singapore, Thi Lan, Hn Quc, i Loan, n , Nht Bn, Malaysia... My mc, thit b, ph tng: 980 triu USD, bng cng k nm 2003. Th trng ch yu: Nht Bn, Hoa K, i Loan, Trung Quc, Singapore, Hn Quc, c, Italia, H Lan, Php, Indonesia, Thi Lan...

Tn dc: 90 triu USD, so vi cng k nm 2003 tng 1%. Gi mt s loi khng sinh c xu hng tng so vi cui nm 2003. Th trng ch yu: Php, Hn Quc, n , Thi Lan, Thu S, Thi Lan, Singapore... Linh kin in t: 180 triu USD, so vi cng k nm 2003 tng 2,2%. Th trng ch yu: Nht Bn, Singapore, Hn Quc, Malaysia, Trung Quc, Hng Kng, Thi Lan... Vi: 250 triu USD, so vi cng k nm 2003 bng 93%. Th trng ch yu: Trung Quc, Hn Quc, Hng Kng, Nht Bn... Nguyn, ph liu dt, may, da: 400 triu USD, so vi cng k nm 2003 bng 90,5% Th trng ch yu: i Loan, Hn Quc, Hng Kng, Trung Quc, Nht Bn, Hoa K... 3. Th trng trong nc 3.1 Tng mc bn l hng ho, doanh thu dch v v gi tiu dng - D kin tng mc bn l hng ho v doanh thu dch v t 90 ngn t ng, tng 13% so vi cng k nm 2003. - D kin n thng 3/2004 gi tiu dng tng khong 3% so vi thng 12/2003. 3.2 D kin mt s mt hng ch yu Lng thc: lc lng p ng cc nhu cu tiu dng v bo m cho xut khu. Gi lng thc c chiu hng tng, nht l cc tnh min Bc do tng cc thng u nm hn hn ko di. ng ma: gi bn l ng RE tip tc xung di mc 4.700 - 5.000 /kg (l mc gi bn thng nht gia cc doanh nghip trong Hip hi). Nhiu nh my tip tc bn thp hn gi thnh, do hu ht cc nh my u gp kh khn v ti chnh, phi y mnh bn ra v gi ma cy ti rung mc khong 200 /kg. Phn bn: gi u r c kh nng tng nh v mc 3.300 - 3.500/kg, do gi th gii tng (d kin khong 200 USD/tn). Cc doanh nghip bo m tin nhp khu, lc lng p ng tiu dng v H - Thu. Thp xy dng: qu I k hoch sn xut ton ngnh 780 ngn tn, tng 17% so vi cng nm 2003. Do gi phi thp tng, do ngun cung trn th gii gim nn d kin gi trong nc s tng: thp xy dng phi 6 khong 7.500-8.000 /kg. Xng du: gi th trng th gii ng mc cao, ngun cung kh khn hn 2003, nht l xng. Gi bn trong nc tip tc n nh v lc lng p ng cc nhu cu tiu dng. Tip tc chn chnh hot ng kinh doanh xng du theo Quyt nh s 187/2003/Q-TTg, ngy 15/9/2003 ca Th tng Chnh ph. Cc doanh nghip kinh doanh xng du tip tc l nu khng iu chnh gi bn theo mt bng gi th trng th gii. Xi mng: nhu cu tiu th tng mnh vo qu I/2004, sn lng p ng. Gi trn th trng tng, d kin mc 750-800 /kg pha Bc v 900-950 /kg pha Nam, do gi clinker nhp khu tng. Tn dc: th trng n nh hn cui nm 2003. D kin gi tn dc nhp khu tng 5-10%, do gi th trng th gii tng, nht l tn dc ca Php.

II. MT S BIN PHP Mt s bin php thc y pht trin thng mi cc thng u nm 2004 l: 1. Ci thin mi trng, c ch qun l v iu hnh hot ng kinh doanh - Tip tc ci thin mi trng kinh doanh, to thm nhng thun li mi gip doanh nghip gim chi ph sn xut, h gi thnh v nng cao cht lng sn phm. - Nghin cu v ban hnh b sung chnh sch thng mi nhm nng cao nng lc cnh tranh ca cc sn phm ch yu, trc ht l cc sn phm cng nghip xut khu ch lc (hng dt may, giy dp, cng nghip ch bin, th cng m ngh. - Duy tr v nng cao cht lng, hiu qu ca cng tc iu tit, iu hnh v m v cung cu, th trng, gi c cc mt hng trng yu, to s n nh cho spht trin bn vng ca th trng ni a. 2. Pht trin th trng trong nc - Phi hp vi cc a phng thc hin tt Quyt nh s 311/Q-TTg, ngy 20/3/2003 ca Th tng Chnh ph v n tip tc pht trin th trng trong nc, tp trung pht trin thng mi nng thn n nm 2010. Phi hp vi B Nng nghip v pht trin nng thn nhn rng m hnh sn xut-kinh doanh, sn xut-mua gom-ch bin-tiu th c mt s doanh nghip kinh doanh xut khu p dng thnh cng. - Xy dng m hnh t chc th trng theo hng xc lp cc mi lin kt kinh t trong lu thng v gia lu thng vi sn xut da trn khng gian kinh t v dung lng th trng tng a bn (nh ch, trung tm bn bun, bn l, siu th...) nhm to ra bc ngot trong s pht trin ca th trng ni a, m trc ht l th trng nng thn. Rt kinh nghim v t chc mng li bn l xng du trin khai cui nm 2003, tip tc nghin cu c ch lu thng v t chc mng li bn hng i vi mt s mt hng nh: thp, phn bn, xi mng, tn dc... - Tng cng hot ng ca cc i c nhim qun l th trng, trin khai tt Quyt nh 187/2003/Q-TTg ngy 15/9/2003 ca Th tng Chnh ph v qun l kinh doanh xng du. - Lc lng qun l th trng phi hp vi cc lc lng khc tp trung ngn chn, qun l tt th trng trong iu kin hu ht cc tnh trong c nc mc dch cm g. 3. y mnh xut khu - Nghin cu c ch phn b hn ngch hng dt may xut khu, bo m bnh ng trong kinh doanh hng xut khu. T chc thc hin hiu qu Hip nh hng dt may vi Hoa K. Ch trng cc th trng v mt hng phi hn ngch. - Tng mc thng xut khu v khi lng cho nhng mt hng c tc tng khi lng di mc tng trng tng kim ngch; mt hng mi; th trng mi. - Hng dn v h tr doanh nghip thng tin th trng s dng ti a hn ngch xut khu hng dt may nm 2004. Hng dn doanh nghip vn dng tt Chng trnh CEPT/AFTA ch ng xut khu vo th ASEAN v gim nhp khu t khu vc ny, gp phn gim nhp siu. - Phi hp vi cc B, ngnh, a phng khn trng thc hin cc chng trnh xc tin thng mi trng im quc gia.

- M rng kh nng thm nhp th trng mi, th trng truyn thng (Trung Quc, Cng ho Lin bang Nga, cc nc ng u, Trung cn ng v Chu Phi). a dng ho loi hnh xut khu, nht l xut khu go. - Ch ng theo di v d bo tnh hnh th trng c gii php iu hnh ph hp, hiu qu; ch ng pht hin, ng ph vi cc ro cn phi thu ca cc nc; c bin php hnch, u tranh tch cc vi cc v kin v cc hng ro k thut trong thng mi quc t. - Hng dn xy dng v t chc qun l tt thng hiu ca doanh nghip Vit Nam pht trin xut khu. 4. Kim ch nhp siu (ngoi vic y mnh xut khu) bng cch: - R sot v thm nh k cc phng n u t, nghin cu c gii php st thc nhm iu chnh kp thi mc thu sut thu nhp khu, nht l chnh sch thu i vi linh kin khuyn khch doanh nghip, nh thu s dng, mua sm thit b sn xut trong nc; khuyn khch, h tr cc doanh nghip s dng nguyn, vt liu sn xut trong nc; qun l cht ch theo nh mc vic s dng cc nguyn, vt liu phi nhp khu... 5. y mnh hi nhp kinh t-thng mi quc t - Thc hin tt l trnh CEPT/AFTA, thng qua vic tuyn truyn, ph bin, hng dn doanh nghip nm mt tch cc v hn ch ca chng trnh CEPT/AFTA c th y mnh xut khu vo ASEAN. - Xy dng l trnh m phn a phng, song phng nm 2004 v ch o tt m phn theo ch o ca ng v Nh nc. - Tuyn truyn rng ri v WTO v ch trng gia nhp WTO. 6. M rng qui m v nng cao hiu qu u t Cc cp, cc ngnh cn quan tm hn n vic nh hng v pht trin th trng ni a, xy dng kt cu h tng thng mi, trc ht l h thng Trung tm thng mi, ch u mi, siu th...tp trung pht trin khu vc dch v v thng mi dch v. 7. Tp trung gii quyt c bn mt s vn v ci cch hnh chnh - Trin khai Ngh nh s 29/N-CP ngy 16/1/2004 ca Chnh ph v chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc b my ca B Thng mi. - y mnh ng dng cng ngh thng tin trong ngnh thng mi.

Ph lc s 1 MT S MT HNG XUT KHU CH YU Thu sn c t 155 triu USD, tng 4% so vi cng k nm 2003.

Tuy vo thng Tt nhng xut khu vn tng, do ngay t nhng ngy u nm, cc doanh nghip y mnh xut khu b cho thi gian ngh Tt, tn dng thi c xut khu mnh vo th trng Hoa K trc khi xy ra v kin tm. Ngoi ra, ngun hng dnh cho xut khu kh di do tuy gi tm v c c bin ng vo cui thng do tc ng ca dch cm g. V th trng xut khu, Hoa K vn l th trng ch yu nhp khu thu sn ca ta, chim t trng khong 31-32% kim ngch xut khu ca c nc, trong tm chim khong 37% tng tr gi tm xut khu, c chim 43%. Hin Lin minh nhng ngi nh bt tm min Nam Hoa K (t 8 bang gm Louisiana, Alabama, Gerogia, Florida, Mississippi, North Carolina, South Carolina v Texas) n ln U ban Thng mi quc t v B Thng mi Hoa K kin nhng ngi nui trng tm 6 quc gia, trong c Vit Nam v vic bn ph gi tm ng lnh v ng hp vo th trng Hoa K, theo tm nhp khu t 6 quc gia ny phi chu mc thu chng bn ph gi t 57% n 267%. Go c t 100 ngn tn, tr gi 19 triu USD, so vi cng k nm 2003, bng 51,8% v lng v 57,4% v tr gi. Tnh n nay, lng hp ng xut khu go k t khong 1,2 triu tn, m bo cho hot ng xut khu nhng thng u nm. Tuy nhin, do ngun cung hn ch v lng tn kho cui nm trc chuyn sang khng nhiu, v ng - Xun 2003/2004 mi bt u thu hoch; ng thi, do thng 1 li trng vi Tt m lch nn tin xut khu chm li. D bo nhng thng tip theo, lng go xut khu s tng dn. Gi go xut khu hin mc 193 - 195 USD/tn (loi 5% tm), 174 - 176 USD/tn (loi 25% tm), gim 3 - 5 USD/tn so vi cui nm 2003 v thp hn gi go xut khu ca Thi Lan t 17 - 20 USD/tn. C ph c t 80 ngn tn, tr gi 50 triu USD, tng 14,3% v lng v tr gi bng cng k nm 2003. Gi xut khu c chiu hng phc hi do sn lng c ph nm 2004 c th gim mt s nc nh Vit Nam, Clmbia, n Lng xut khu tng kh ch yu do nhu cu tng (c tnh l 3%) cc nn kinh t ang phc hi vng chc nh Nht Bn, EU. V vy, ngay t nhng tun u nm, lng khch giao dch mua c ph tp np, si ng hn nhng nm trc. C cu th trng tuy khng khc nhiu so vi nm trc nhng c cu mt hng s thay i do ta tng sn lng c ph ch v cc sn phm c ph ch bin. Rau qu c t 12 triu USD, so vi cng k nm 2003 bng 66,7%. Mc d tim nng sn xut v xut khu rau qu ca Vit Nam rt ln, d bo tng kim ngch xut khu nm 2004 s tng; song, vic xut khu rau qu ca Vit Nam trong nm nay s gp nhiu kh khn, do nhng nguyn nhn sau: - Quy trnh, cng ngh ch bin, bo qun rau qu ca cc doanh nghip Vit Nam cn lc hu, v vy cht lng cha cao.

- Cc th trng truyn thng ca ta nh Trung Quc, Nht Bn, i Loan... u k Hip nh thng mi t do vi Thi Lan, theo xut khu rau qu ca Thi Lan vo cc th trng ny s c hng thu sut u i 0% nn rau qu ca Vit Nam vo cc th trng ny s kh cnh tranh c vi Thi Lan. Cao su c t 45 ngn tn, tr gi 48 triu USD, so vi cng k nm 2003, bng 88,2% v lng v tng 6,7% v tr gi. Khi lng xut khu gim v gi tng so vi cng k ch yu do ngun cung hn ch trong khi th trng Trung Quc vn c nhu cu nhp khu rt lncao su Vit Nam. Hin Trung Quc l th trng nhp khu cao su ln nht ca Vit Nam, tip n l Hoa K. Ht tiu c t 3 ngn tn, tr gi 5 triu USD, so vi cng k nm 2003, tng 25% v lng v 23,6% v tr gi. Do cha vo v thu hoch mi, lng hng xut khu ch yu chuyn t nm 2003 sang. Xut khu tng kh c v lng v tr gi ch yu do trong nm nay, sn lng tiu ca ta c th gim t 10 - 12% do cc tnh ng Nam B chm c ma, hn hn ko di, nng sut gim. nng cao hiu qu cng tc xut khu, Hip hi ht tiu t chc on cn b kho st n mt s th trng ch yu thm d v tm cch tip cn trc tip, nht l th trng EU v Trung ng. V th trng, Hoa K dn u v nhp khu ht tiu Vit Nam, tip n l Singapore, H Lan, Trung Quc, Cc tiu vng quc rp thng nht, n , c, Hng Kng, Ai Cp, Php Ch c t 4 ngn tn, tr gi 4 triu USD, bng 90,9% v lng v 95,2% vtr gi bng cng k nm 2003. Mt s th trng ang c du hiu tng trng mnh nh Pakistan, i Loan, Nga, ring th trng Irc c th bnh thng tr li trong thi gian ti. Ngoi ra, nh chng trnh ct gim sn lng ca cc nc sn xut chnh, ngun cung cp trn th gii s hn hp, gi c th c ci thin. Trc bi cnh trn, xut khu ch ca Vit Nam s tng bt u t qu II,qu I d kin tng khong gn 3% t 11,5 ngn tn vi tr gi 11 triu USD. Du th c t 1.658 ngn tn, tr gi 382 triu USD, so vi cng k nm 2003, tng 13,3% v lng v 6,1% v tr gi. Gi du th trn th trng th gii trong thng din bin phc tp v mc cao, nht l t ngy 16 n 19/1, gi du th New York ln ti 35 USD/thng - mc gi cao nht k t sau chin tranh Irc, song n ngy 26 li gim ng lot cc th trng ch yu trn th gii do thi tit vng ng Bc M m dn v lng d tr ca Hoa K tng. Sau din bin phc tp ca gi du thi gian qua, hin nay rt kh d bo xu hng bin ng ca gi du th th gii trong thi gian ti. Kh nng gi du s cn tng trn mc 34 USD/thng v nhiu kh nng

OPEC s ct gim sn lng khong 2,5 triu thng/ngy vo ngy 10 thng 2 ti. Tuy nhin Nga v mt s nc sn xut du m ngoi OPEC c th s tng sn lng cng vi tnh trng nhu cu gim theo ma s y gi du xung thp. Th trng chu : gi du v sn phm du vn mc cao do nh hng trc tip ca gi du th th gii tng. Hin gi du th ti Dubai giao thng 2/2004 mc khong 28,87 USD/thng, giao thng 3 khong 28,41 USD/thng. Gi du v sn phm du ti th trng Singapore tip tc ng mc cao. Gi xng Mogas 97 bin ng mnh nht, t mc trn 47 USD/thng vo trung tun thng 1 v gim khong 5 USD trong nhng ngy cui thng; tng t, gi xng Mogas 95, 92 cng tng so vi hi u thng t 2-3 USD/thng. Du diezen sau khi tng mnh trong na u thng 1 hin gim bng mc gi u thng. Ring du FO vn trong xu hng tng mnh v hin mc 173,875 USD/tn, tng khong 15 USD/tn so vi hi u thng. Than c t 500 ngn tn, tr gi 14 triu USD, so vi cng k nm 2003, bng 91,4% v lng v tng 6,4% v tr gi. Hot ng xut khu tip tc n nh nh nhu cu mua vng ca th trng Trung Quc, Hn Quc, Thi Lan v Nht Bn, p ng nhu cu tng ca ngnh sn xut in nng, luyn thp trong bi cnh kinh t nhng nc ny ang trn hi phc. Nhu cu than ca Trung Quc tng cn do ngun cung trong nc gim (hu ht cc m vng Sn Ty - vng khai thc than ln nht Trung Quc - tm ngng hot ng sa cha). Ngay t u nm 2004, cc tu quc t lin tc n nhn than cho khch nc ngoi, nhiu nht l khch Trung Quc, Nht Bn. Gi xut khu bnh qun t khong 25,5 USD/tn, gim nh so vi mc gi xut khu trung bnh nm 2003. Theo nh hng ca Tng Cng ty than Vit Nam, trong nm nay v nhng nm ti Tng Cng ty s ch trng xut khu nhng chng loi than cht lng cao m trong nc cha c nhu cu. Do vy, xut khu than s kh quan v c kh nng t ngang vi mc thc hin nm 2003. Nhng th trng tiu th than Vit Nam ln nht l Nht Bn (chim khong 31%), Trung Quc (chim khong 28%), Thi Lan, Hn Quc. Th trng ca ngnh Than c m rng ti hn 30 nc v vng lnh th trn th gii. Hng dt may c t 270 triu USD, bng 85,2% so vi cng k nm 2003. Tuy kim ngch gim so vi cng k do vo dp tt nhng xut khu c thun li c bn l th trng Hoa K tip tc c m rng. Gi xut khu v gi gia cng tng bnh qun khong 10 - 15% so vi vi nhng thng u nm 2003; gi ng EURO vn ng mc cao, khuyn khch tng xut khu vo th trng ny. Hin nay, nng lc sn xut ca ngnh Dt may c tng cng trong nm 2003, vt kh nng p ng hn ngch xut khu sang th trng Hoa K trong thi gian ti. V th trng, xut khu gi c mc tng trng kh vo th trng Hoa K, tng dn t trng vo th trng EU v ch trng xm nhp su hn vo cc th trng phi hn ngch. Giy dp c t 220 triu USD, tng 2,3% so vi cng k nm 2003.

C cu th trng theo hng chuyn dch tch cc ca nhng thng cui nm 2003. EU vn l th trng ch yu, xut khu vo th trng ny tng c v s lng v tr gi. Xut khu vo Hoa K tng kh nhanh trong khi vo Nht Bn v cc th trng khc khng c t bin. duy tr mc tng trng xut khu nhanh trong nhng thng ti, cc doanh nghip cn: - Thc hin nghim tc Hip nh chng gian ln thng mi k gia Chnh ph Vit Nam v EU v tun th cc lut l thng mi quc t. - y mnh khai thc th trng mi, nht l th trng Hoa K. - Tp trung u t cng ngh, thit b hin i a dng mu m v n nh v cht lng sn phm. Hng th cng m ngh c t 35 triu USD, tng 6,1% so vi cng k nm 2002. ng lu l tuy vo dp tt Nguyn n nhng kim ngch xut khu vn vt thng cao nht ca nm 2003. Nguyn nhn l do kinh t cc th trng ch yu ang phc hi vng; vic xc tin thng mi, nghin cu thay i mu m hng theo nhu cu th trng c nhiu tin b, nht l hng g gia dng (hin c nc c trn 3.000 doanh nghip tham gia ch bin g t g nhp khu xut khu, hoc t g vn p theo cng ngh mi), tip n l hng gm s, gm kt hp vi cc loi vt liu khc Dy in v cp in c t 25 triu USD, so vi cng k nm 2003, tng 31,6%. Nht Bn duy tr v tr hng u trong nhp khu dy in v cp in ca Vit Nam, xut khu ch yu do cc doanh nghip c vn u t nc ngoi ti Vit Nam m nhn. Cc doanh nghip t nhn v nh nc mi tip cn c nhng th trng nh nh Myanmar, Lo, Campuchia, Trung Quc, Thi Lan. Vic gi ng Yn ng mc cao so vi ng la M cng l mt nhn t thun li cho nhp khu ca Nht Bn, trong c dy in v cp in. Tnh hnh kinh t Nht Bn ni ring v kinh t th gii ni chung c chiu hng kh ln, do vy nhu cu tiu dng cc sn phm cng nghip, trong c dy v cp in ang v tip tc gia tng. D bo xut khu dy, cp in ca Vit Nam sang Nht Bn v cc th trng khc cn tng trong nhng thng ti. Ngoi ra, cc doanh nghip trong nc, nht l cc doanh nghip t nhn, cng ang tch cc u t i mi cng ngh, vn ln v cht lng v tm kim th trng xut khu, nht l sang th trng ASEAN.

Ph lc s 2 MT S MT HNG NHP KHU CH YU 1. Phn bn Thng 1 c nhp khu 300 ngn tn, tr gi 47 triu USD, so vi cng k nm 2003 bng 98,4% v lng v 123,7% v tr gi. Trong , ur nhp khu 150 ngn tn, tr gi 26 triu USD, so vi cng k nm 2003 bng 84,7% v lng v 111,37% v tr gi.

Do lng tn kho cui nm 2003 cao v lng sn xut trong nc thng 1 khong 13.000 tn phn ur, 90.000 tn phn ln v 110.000 tn NPK nn c bn p ng c nhu cu phn bn phc v sn xut v ng-Xun. Gi phn bn nhp khu tip tc tng cao do gi trn th trng th gii tng (gi du th thi gian qua tng kh cao gy hiu ng tng i vi cc ch phm du m) v t mc 190-200 USD/tn, tng 36 % so vi cng k nm ngoi, gi ur v kali tng t 10 n 15 %, lu hunh tng 15 % so vi cui nm 2003. Gi ur cc tnh ang ph bin mc t 3.200 n 3.500 ng/kg. D bo trong thi gian ti, gi phn bn nhp khu s tip tc tng nhng gi trong nc s khng b nh hng nhiu do ngun cung ng c m bo. 2. Xng du Thng 1, c nhp khu 750.000 tn, tr gi 210 triu USD, bng 112,6% v lng v 130,4% v tr gi cng k nm 2003. Lng nhp khu trong thng tng nh do nhu cu cc thng u nm thng tng. Tr gi nhp khu tng 30,4% do cc nguyn nhn chnh sau: Gi du th trn th trng th gii trong thng 1 din bin phc tp v mc cao. Cao im t ngy 16-19, gi du th New York ln ti 35 USD/thng - mc gi cao nht k t sau chin tranh I-rc, song n ngy 26 li gim ng lot trn cc th trng ch yu trn th gii do thi tit vng ng Bc M m dn ln v lng d tr ca Hoa K tng. Ti th trng chu : gi du v sn phm du vn mc cao do nh hng trc tip ca gi du th th gii tng. Gi du v sn phm du ti th trng Singapore vn tip tc ng mc cao. Gi xng 97 bin ng mnh nht, t mc trn 47 USD/thng hi trung tun thng 1 v gim khong 5 USD trong nhng ngy cui thng; tng t, gi xng 95, 92 cng tng so vi hi u thng t 2-3 USD/thng. Du diezen sau khi tng mnh trong na u thng 1 hin gim bng mc gi u thng. Ring du FO vn trong xu hng tng mnh v hin mc 173,875 USD/tn, tng khong 15 USD/tn so vi hi u thng. Tuy gi th trng th gii c bin ng ln v gi nhng trn th trng trong nc tnh hnh cung ng v gi xng du tip tc c n nh trong dp Tt nguyn n. C th nhn nh tnh hnh th trng xng du trong nc qu I nm 2004 s khng xy ra bin ng ln. 3. Linh kin v ph tng xe gn my Thng 1, c t 15 triu USD, bng 44,1% cng k nm 2003. 4. Thp thnh phm v phi thp Thp thnh phm: thng 1, c t 150 ngn tn, tr gi 67 triu USD, so vi cng k nm 2003 bng62,8% v lng v 76,1% v tr gi. Phi thp: thng 1, c t 150 ngn tn, tr gi 41 triu USD, so vi cng k nm 2003 bng 306,1% v lng v 373% v tr gi. Lng phi thp nhp khu trong thng tng do k hoch sn xut ton ngnh trong qu I tng 17%. Tr gi phi thp nhp khu tng mnh do th trng th gii ngun cung khan him trong khi nhu cu tip tc tng, c bit tng mnh t Trung Quc, Irc v Hoa K d b ro cn nhp khu thp. Hin gi bn phi thp ngun CIS ln ti 370-380 USD/tn (FOB), tng t 15-20 USD/tn so vi tun trc, ring th trng Trung Quc gi dao dch phi thp hin khong 400-415 USD/tn. Hin gi cho phi thp ngun ASEAN vo Vit Nam l 420 USD/tn, d bo cn tng trong thi gian ti. Ngoi ra, gi thp tm v c thp ph liu cng tng mc kh cao so vi cc thng trc.

5. Giy cc loi Thng 1, c nhp 31 ngn tn, tr gi 15 triu USD, so vi cng k 2003 bng 91% v tr gi v khng i v lng. Tr gi giy nhp khu gim nh do gi giy trn th trng th gii tip tc gim. Vn ang t ra i vi ngnh giy ngy cng cp bch hn l h gi thnh sn xut trong nc c th cnh tranh vi giy nhp khu. 6. Linh kin t Thng 1, c t 27 triu USD, so vi cng k 2002 tng 4%. Tr gi nhp khu tng nh do nhu cu t vo nhng thng cui nm 2003 tng mnh, cc nh sn xut t trong nc tng nhp khu nhm p ng cc n hng ca mnh. D bo trong cc thng ti lng nhp khu ng mc thp hoc gim do VAT c iu chnh tng, bt u c hiu lc t 1/1/2004. Nhiu d bo tiu cc cn cho rng th trng t c th b ng bng trong nhng thng u nm 2004. 7. Tn dc Thng 1, c t 25 triu USD, bng 100% gi tr nhp khu cng k nm 2003. Nguyn liu nhp khu phc v sn xut thuc trong nc gi bin ng khng ng k nht l cc loi nguyn liu c bn nh Amoxicilin compacted n (420-435 ngn ng/kg), Vitamin B1 Trung Quc (240-255 ngn ng/kg), Vitamin C Trung Quc (150-155 ngn ng/kg). Gi nhp khu mt s loi tn dc t chu u, nht l t Php tng khong 10% do ng euro ln gi so vi cc ng tin khc. Tuy nhin, nhn chung gi cc loi tn dc trn th trng th gii khng bin ng ln, th trng trong nc nhn chung n nh do cng tc tng cng kim tra, kim sot ca c quan y t cc cp nhm chn chnh hot ng kinh doanh tn dc ca cc t chc.

Ph lc s 3 MT S MT HNG CH YU TRN TH TRNG NI A 1. Lng thc Thng 1, tuy nhu cu lng thc tng nhng gi kh n nh trn phm vi c nc. cc tnh pha Bc, ngun trn th trng nhn chung di do; nhu cu tiu th cc loi la go cht lng cao tng, gi n nh mc 2.200-2.500 /kg (thc) v 3.100-3.600 /kg (go t), go tm thm t 6.500-7.000 /kg, Bc Hng t 5.000-5.500 /kg, go np 6.000-7.000 /kg. cc tnh pha Nam, mt s tnh bt u tin hnh thu hoch v la ng-Xun sm (khong 260.000 ha), gi c chiu hng gim t 100-200 /kg, ph bin mc t 2.000-2.100 /kg (thc) v 3.000-3.200 /kg (go t). Theo Hip hi lng thc, lng hp ng xut khu k tnh n nay khong 1,2 triu tn, bo m cho hot ng xut khu nhng thng u nm. Tuy nhin, do ngun cung hn ch (tn kho cui nm trc chuyn sang thp, v ng-Xun 2003-2004 mi bt u thu hoch). Tt m lch vo thng 1 nn gim tin xut khu. D bo trong thi gian ti gi lng thc ti cc tnh pha Bc s nhch ln do gip v v hn hn. Rt m ko di nh hng n tin gieo cy la ng-Xun; ring cc tnh BSCL

bc vo thu hoch v la ng-Xun, ngun cung tng cng v thu hoch, gi lng thc s gim dn, nhng mc gim khng nhiu do gi xut khu go tip tc gi vng. 2. Phn bn Do chun b ngun tt nn cc nhu cu tiu dng ca v ng-Xun c p ng tt. Do gi phn bn nhp khu tip tc tng cao mc 190-200 USD/tn (tng trn 36% so vi cng k) nn gi trong nc tng ti mt s a bn. Hin ur cc tnh gi ph bin mc 3.2003.500 /kg. D bo thi gian ti gi phn bn nhp khu tip tc mc cao, gi phn bn sn xut trong nc s khng tng. Trc tnh hnh bin ng ca th trng th gii cc B, ngnh ch o doanh nghip c k hoch chun b tt lclng phc v nhu cu v H Thu v v Ma 2004. Theo B Cng nghip, mc d gi phn bn v nguyn liu phn bn tng cao (ure, kali tng 10-15%, lu hunh tng 15% t cui nm 2003) nhng cc doanh nghip sn xut vn gi vng tin sn xut p ng nhu cu, c th ngnh cng nghip thng 1/2004 t snlng 13.000 tn ure, 90.000 tn phn ln, 110.000 tn NPK. 3. Ma ng T gia thng 12/2003 n nay mc d nhu cu tiu th cao nhng gi trn th trng trong nc c xu hng gim nh do lng ng tng dn theo ma sn xut. Nhiu nh my, d mi bc vo v sn xut nhng phi bn vi gi thp hn gi thnh, gy thit hi khng ch mt nh my m cn nh hng n sn xut v th trng ni chung. Nguyn nhn chnh l do hu ht cc nh my ng thiu vn hot ng kinh doanh, b sc p phi tr tin mua ma cho nng dn v chi ph cho sn xut nn phi bn ra vi s lng ln v thm ch phi bn ng non cho cc nh phn phi. Gi bn bun ng RS u thng 11/2003 t 4.000-4.300 /kg, c ni 4.500 /kg, th n u thng 1/2004 ch cn 3.800-4.000 /kg, c ni 3.750 /kg. Trong khi gi mua ma ca nng dn nhn chung gi mc 180.000-200.000 /tn ma cy 10 CCS ti rung, c ni mua ti 275.000 /tn (Sn La). Lng ng bn ra t u v kh ln, ring thng 1/2004 c tiu th trn 130.000 tn; y l din bin bt thng v bnh qun cc thng nm 2003 ch 90.000 tn/thng, cao hn cc nm trc. Do gi ng thp cc doanh nghip kinh doanh c th mua vo d tr ti kho. n nh th trng v gi hng bn ra, ngy 5 v 6/1/2004 Hip hi ma ung Vit Nam c cuc hp vi cc cng ty, nh my ng c nc thng nht cc bin php gi gi bn ng n nh theo khung gi chung. ng th: 3.500-3.700 /kg; ng RS: 4.000-4.500 /kg; ng RE: 4.700-5.000 /kg tr ln. Tuy nhin, nhng ngy cui thng 1/2004 nhiu nh my khng thc hin v bn di 4.000 /kg ng RS. Trn th trng th gii, nhiu d bo cho rng cung v ng ht so vi cu nn gi c xu hng tng. 4. Xng du Gi sn phm xng du trn th gii bnh qun thng 1/2004 tng mc kh cao: xng 90 trn 40 USD/thng; diezel, du ho cng gn 40 USD/thng Trong thng, t chc trin khai tt Quy ch qun l kinh doanh xng du, B Thng mi cng B Ti chnh c nhiu gii php v gi c v thu gi bnh n th trng, nht l trong dp Tt lun bo m cung ng hng cho cc mng li ca hng v i l bn l, k c vng su, vng xa, khng xy ra tnh trng ch tc lu thng, thiu ngun bo m gi gi n nh (tuy gi xng du th gii tng). 5. Xi mng Thng 1, lng tiu th gim mnh, c nc ch t 48% so vi thng 12/2003, c tnh khong 1,05 triu tn. Tuy nhin do tnh chu k trong sn xut nn cc nh my vn sn xut

lin tc (sn lng c t 1,355 triu tn) v yu cu chun b lc lng d tr xi mng cho ma xy dng Qu I/2004. Gi bn n nh nh thng 12/2003. D kin mc sn xut v tiu th xi mng ton x hi thng 2/2004 khong 1,9-2 triu tn. Trong thng 2/2004 gi xi mng s tip tc n nh do lng tn kho xi mng v Clinker ln (khong 1,65 triu tn trong xi mng 520.000 tn, clinker 1,13 triu tn). Do gi nhp Clinker hin mc cao v vn chuyn kh khn nn gi thnh sn xut xi mng s tng. n nh gi c, nhiu doanh nghip c vn bn ngh gim thu nhp khu clinker t 20% xung 10-15%. 6. Thp Theo k hoch, sn lng thp ton ngnh Qu I/2004 tng 17% so vi cng k nhng trong thng 1/2004 do gi phi thp tip tc tng v cc nh my huy ng cng sut thp do bo dng my mc, thit b nn sn lng ton ngnh ch bng 79,5% so vi cng k. Trn th trng th gii do ngun cung ang khan him trong khi nhu cu tiu th tip tc tng cao khin gi phi thp v sn phm thp tng cao. Tuy nhu cu tiu th thng 1 gim so vi thng trc, nhng do gi phi thp nhp khu tip tc tng cao nn cc doanh nghip kinh doanh thp phi iu chnh tng gi bn. Hin nay gi bn (gm VAT) ca cc doanh nghip lin doanh ti th trng min Bc nh sau: thp cun 6.800 /kg; thp thanh 6.900 /kg, ti th trng min Nam nh sau: thp cun 6.700 /kg; thp thanh 6.650 /kg. hn ch s bin ng tng gi qu cao trn th trng, cc doanh nghip kinh doanh thp tuy iu chnh gi bn nhng vn thp hn so vi mc gi phi thp ca th gii (nu gi phi thp nhp khu l 370 USD/tn v s dng 100% phi nhp khu sn xut th gi thnh sn xut thp khong 7,2 tr/tn v gi bn hon vn khong 7,6 tr/tn). Hin gi bn l thp xy dng phi 6 trn th trng t 6.900-7.300 /kg do cn ngun tn kho. D bo trong thi gian ti gi phi thp kh nng tip tc cn cao, gi bn thp trong nc s tng, c kh nng gi bn thng 2/2004 s t mc 7,8-8 triu ng/tn (cao hn thng 11/2003 khong 2 tr/tn). 7. Giy Sn lng ton ngnh giy thng 1/2004 t 43.500 tn giy ba cc loi, tng gn 4% so vi cng k. Gi c v th trng giy tip tc n nh. n nay, gi giy nhp khu tip tc thp hn sn xut trong nc ang t ra vn Ngnh giy tip tc phn u gim gi thnh v nng cao cht lng c th cnh tranh vi gi giy ngoi nhp khu. 8. Thuc cha bnh Gi thuc sn xut trong nc nhn chung n nh ngoi tr mt vi sn phm c bin ng gi khong 10% nh Tetraxilin, Cloroxit, Penixilin. Do nh hng s bin ng ca th trng tin t (c bit l ng euro) thuc tn dc nhp khu t chu u tng gi t 5-10%, c bit thuc nhp khu t Php tng gi t bin nh gi bn l thuc Lenitral t 70.000 /hp ln 160.000 /hp. Gi nguyn liu nhp khu phc v sn xut thuc bin ng khng ng k. Trc tnh hnh dch cm g ang c chiu hng lan rng v cm Typ A H5-N1 xut hin mt s a phng, Cc Qun l Dc t chc gii quyt kp thi nhu cu thuc phng, chng dch. Cc cng ty dc c chc nng ch ng tch cc tm kim ngun hng p ng nhu cu thuc chng dch ca cc c s iu tr. Cc S y t tip tc tng cng cng tc kim tra cc c s hnh ngh y dc t nhn nhm chn chnh hot ng kinh doanh cc mt hng dc phm, trng tm l vic nim yt githuc v bn theo gi nim yt ca cc c s.

KIM NGCH XUT KHU 11 THNG NM 2003 n v tnh: 1.000 USD Tn nc Tng kim ngch ASEAN Mianma Campuchia Thi Lan Innxia Malaysia Philippin Singapore Lo Bruney EU B o Nha Thy in o Ty Ban Nha Italia Anh H Lan Hy Lp c Phn Lan B an Mch Php Ai Len 11 thng 2003 18,171,331 2,725,320 11,512 238,320 308,965 438,957 418,797 325,300 935,818 47,191 460 3,396,900 9,501 78,699 30,927 208,898 291,739 665,957 435,296 38,492 747,490 25,298 345,710 61,953 441,586 15,354 11 thng 2002 14,990,997 2,214,749 6,292 161,620 210,218 306,659 314,984 295,303 863,741 54,473 1,459 2,792,121 4,899 53,461 23,481 158,632 228,102 523,889 356,591 31,774 633,797 21,539 294,695 53,137 390,807 17,317 11T/03 so 11T/02 (%) 121.2 123.1 183.0 147.5 147.0 143.1 133.0 110.2 108.3 86.6 31.5 121.7 193.9 147.2 131.7 131.7 127.9 127.1 122.1 121.1 117.9 117.5 117.3 116.6 113.0 88.7

Cc nc khc M Cc tiu VQ A.R.T.N Nam Phi Mhic Nauy Ba Lan Th Nh K Nht Bn Canada New Zealand Hng Kng Trung Quc c Hn Quc Thy S i Loan Nga Irc 3,646,787 57,633 21,117 73,329 18,089 75,476 27,342 2,605,619 153,824 22,922 340,821 1,458,818 1,278,121 438,401 56,969 667,911 143,280 132,720 2,093,466 37,145 14,499 55,600 14,096 60,744 22,086 2,127,306 126,073 19,391 304,742 1,346,982 1,196,264 425,320 57,942 746,488 173,201 427,102 174.2 155.2 145.6 131.9 128.3 124.3 123.8 122.5 122.0 118.2 111.8 108.3 106.8 103.1 98.3 89.5 82.7 31.1

Danh mc t vit tt chuyn nghnh Tn vit tt 41 ACT(1) 42 ACTETSME 43 ACTS 44 ACTT 45 ACU 46 ACW 47 ACWO 48 ADB 49 ADCG 50 ADEEC 51 ADSGM Tn y Mi gi chung ASEAN Trung tm Trao i cng ngh v o to doanh nghip va v nh ca APEC Nghin cu vn ti hng ho ASEAN i thng tin du lch ASEAN C quan hp tc ASEAN U ban ASEAN Wellington Nghip on cc t chc ph n ASEAN Ngn hng pht trin chu Nhm iu phi d liu ASEAN Lin on cc nh thu k thut in ASEAN Chng trnh o to tin s ASEAN v qun tr kinh doanh

52 AEBF 53 AEBF1 54 AEEMM 55 AEEMTRC 56 AEGC 57 AEGDM 58 AEGE 59 AEGM 60 AEIC

Din n doanh nghip nng lng ASEAN Din n doanh nghip -u Hi ngh b trng kinh t ASEAN-EC Trung tm o to v nghin cu qun l nng lng ASEAN-EC Nhm chuyn gia ASEAN v than Nhm chuyn gia ASEAN v x l thm ho Nhm chuyn gia ASEAN v mi trng Nhm chuyn gia ASEAN v khong sn Trung tm thng tin ng t ASEAN

Danh mc t vit tt chuyn nghnh Tn vit tt 61 AEM 62 AEMM 63 AEMMEC 64 AENRIC 65 AEY 66 AFA 67 AFAA 68 AFAS 69 AFC 70 AFC(1) 71 AFEO 72 AFF 73 AFF(1) 74 AFFA 75 AFFMA 76 AFHB 77 AFJ 78 AFMA 79 AFPMH 80 AFPS Tn y Hi ngh B trng Kinh t ASEAN Hi ngh b trng ASEAN-EU Hi ngh b trng kinh t ASEAn v hp tc nng lng Trung tm thng tin mi trng v ti nguyn thin nhin Nm mi trng ASEAN Lin on k ton ASEAN Lin on cc Hip hi -t ASEAN Hip nh khung ASEAN v Dch v Cng ty ti chnh ASEAN Hi ngh lng thc ASEAN Lin on cc t chc k thut ASEAN Lin on bng ASEAN Lin on ngh c ASEAN Lin on cc Hip hi Giao nhn Vn ti ASEAN Lin on cc nh sn xut g ASEAN Vn phng bo qun lng thc ASEAN Lin on lut gia ASEAN Lin on cc hip hi khai khong ASEAN Hip hi sc kho tm thn v tm l ASEAN Lin on cc nh phu thut thm m ASEAN

Danh mc t vit tt chuyn nghnh Tn vit tt 81 82 AFSRB AFTA Tn y Ban qun l Qu d tr an ninh lng thc ASEAN Khu vc Thng mi T do ASEAN

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

AFTEX AFTSC AGC AGPP AGPTC AHPADA AHPISA AHRA AHSOM AHTN AIA AIBC AIC AIC(1) AIC(2) AICO AIFM

Lin on ngnh dt ASEAN Trung tm ging cy rng ASEAN U ban ASEAN Geneva Chng trnh ng cc sau thu hoch ASEAN-Canada Chng trnh ng cc sau thu hoch ASEAN Hip hi Thc y v Pht trin Tiu, Th cng nghip ASEAN H thng thng tin sn xut v sc kho ng vt ASEAN Hip hi khch sn v nh hng ASEAN Nhng ngi ng u cc c quan thng k ASEAN Biu thu quan chung ASEAN Khu vc u t ASEAN Hi ng doanh nghip ASEAN-n B sung Cng nghip ASEAN Hi ng bo him ASEAN U ban ASEAN Islamabad Hp tc Cng nghip ASEAN Vin qun l rng ASEAN Vin pht trin y t ASEAN

100 AIHD

Danh mc t vit tt chuyn nghnh Tn vit tt 101 AIJCC 102 AIJV 103 AIM 104 AIMIS 105 AIP 106 AIPA 107 AIPO 108 AIT 109 AJDF 110 AJSTD 111 AKF 112 ALA 113 ALC 114 ALEI 115 ALINE 116 ALMM Tn y U ban hp tc chung ASEAN-n Lin doanh cng nghip ASEAN Vin qun l chu H thng thng tin khong sn cng nghip ASEAN Cc d n Cng nghip ASEAN Hip hi S hu Tr tu ASEAN T chc lin ngh vin ASEAN Vin cng ngh chu Qu pht trin ASEAN - Nht Tp ch ASEAN v khoa hc v cng ngh v s pht trin Lin on karate ASEAN Hip hi t php ASEAN U ban ASEAN London Sng kin v gio dc ca Lnh o APEC Mng thng tin lao ng ASEAN Hi ngh b trng lao ng ASEAN

117 ALSA 118 AMAF 119 AMBDC 120 AMEM

Hip hi sinh vin lut ASEAN Qu pht trin ASEAN - Nht Hp tc Pht trin lu vc Mekong (ca) ASEAN Hi ngh b trng nng lng ASEAN

Danh mc t vit tt chuyn nghnh Tn vit tt 121 AMIA 122 AMM 123 AMME 124 AMMY 125 AMO 126 AMPPA 127 AMRDP 128 AMRI 129 ANDIN 130 ANEX 131 ANS 132 ANZBC 133 ANZCERTA 134 AoA 135 AOA 136 AOC 137 APA 138 APAA 139 APB-Net 140 APC Tn y Hip hi cc ngnh cng nghip sn xut nhc c ASEAN Hi ngh b trng ASEAN Hi ngh b trng ASEAN v mi trng Hi ngh b trng thanh nin ASEAN Khi qut kinh t v m ASEAN Hip hi cc nh sn xut phim nh ASEAN Cc b trng ASEAN ph trch k hoch pht trin Cc b trng ASEAN ph trch thng tin T tin ASEAN v mng thng tin thin tai Trao i tin tc ASEAN Hi gii phu thn kinh ASEAN Hi ng doanh nghip ASEAN-New Zealand Hip nh thng mi v quan h kinh t cht ch hn gia Australia v New Zealand Hip nh v Nng nghip Hip hi phu thut chnh hnh ASEAN U ban ASEAN Ottawa Hip hi cng bin ASEAN Hip hi cng bin ASEAN Mng li doanh nghip chu -TBD U ban ASEAN Pa-ri

Danh mc t vit tt chuyn nghnh Tn vit tt 141 APCS 142 APCT 143 APCU 144 APDRTC 145 APEC 146 APERC 147 APF Tn y Trung tm ASEAN v thng tin, vn ho v du lch Seoul Nhm xc tin du lch ASEAN C quan iu phi dn s ASEAN Trung tm nghin cu v o to v bnh gia cm ASEAN Din n Hp tc Kinh t chu -Thi Bnh Dng Cc b trng ASEAN ph trch thng tin Lin on nhi khoa ASEAN

148 APII 149 APP 150 ARCBC 151 ARCSTC 152 ARDCMR 153 ARF 154 ARFCC 155 ARJCC 156 ARYDEC 157 ASA 158 ASC 159 ASC1 160 ASC2

H tng Thng tin chu -TBD Chng trnh dn s ASEAN Trung tm khu vc ASEAN v bo tn a dng sinh hc U ban ASEAN-Nga v hp tc khoa hc v cng ngh Trung tm pht trin khu vc ASEAN v ti nguyn khong sn Din n khu vc ASEAN U ban iu phi tn s pht thanh ASEAN U ban t vn hn hp ASEAN-Nga Trung tm pht trin thanh nin nng thn ASEAN Hip hi ng Nam U ban thng trc ASEAN y ban Tiu chun ASEAN Cng ng thp ASEAN

Danh mc t vit tt chuyn nghnh Tn vit tt 161 ASCCARS 162 ASCHN 163 ASCLA 164 ASCOE 165 ASCOPE 166 ASDF 167 ASEAN 168 ASEANAPOL 169 ASEAN-CCI 170 ASEANCOM 171 ASEANTA 172 ASEF 173 ASEM 174 ASEP 175 ASFOM 176 ASMC 177 ASNEM 178 ASNET-RESET 179 ASOD 180 ASOEN Tn y Tiu ban ASEAN v hng khng dn dng v cc dch v lin quan Tiu ban ASEAN v sc kho v dinh dng Tiu ban ASEAN v cc vn lao ng Tiu ban ASEAN v gio dc Hi ng du m ASEAN Qu pht trin x hi ASEAN Hip hi cc Quc gia ng Nam Hi ngh t lnh cnh st ASEAN Phng Thng mi v Cng nghip ASEAN Hi ng bo tng ASEAN Hip hi Du lch ASEAN Qu ti tr -u Hi ngh -u Chng trnh mi trng tiu vng ASEAN Hi ngh quan chc ti chnh cao cp ASEAN Trung tm kh tng chuyn mn ASEAN Mng ASEAN gim st mi trng y ban Tiu chun ASEAN Cc quan chc cao cp ASEAN v ma tu Cc quan chc cao cp ASEAn v mi trng

Danh mc t vit tt chuyn nghnh Tn vit tt 181 ASOMM 182 ASP 183 ASPEN 184 ASRET 185 ASSA 186 ASTMIS 187 ASTNET 188 ASTW 189 ASW 190 ASY 191 ATC 192 ATF 193 ATFOA 194 ATIC 195 ATM 196 ATPA 197 ATRC 198 ATTA 199 ATTC 200 ATUC Tn y Cc quan chc cao cp ASEAN v khong sn Chng trnh tiu vng ASEAN-UNDP K hoch hnh ng chin lc ASEAN v mi trng Qu t nguyn mi trng tiu vng ASEAN Hip hi an sinh x hi ASEAN H thng thng tin qun l khoa hc v cng ngh ASEAN Mng thng tin khoa hc v cng ngh ASEAN Tun khoa hc v cng ngh ASEAN Tiu ban ASEAN v ph n Tiu ban ASEAN v thanh nin Hp tc K thut Nng nghip Din n Du lch ASEAN Nhm c trch ASEAN v AIDS Trung tm thng tin du lch ASEAN Cc b trng giao thng vn ti ASEAN Hip hi Sn xut g ASEAN Hi ng cc nh qun l vin thng ASEAN Hip hi du lch v l hnh Trung tm cng ngh g ASEAN Hi ng cng on ASEAN

Danh mc t vit tt chuyn nghnh Tn vit tt 201 AUI 202 AUN 203 AUSC 204 AVA 205 AVCEP 206 AVOC 207 AWA 208 AWC 209 AWGCM 210 AWGEE 211 AWP 212 BAAIC Tn y Sng kin ASEAN-Hoa K Mng li i hc ASEAN Hi ng th thao cc trng i hc ASEAN Hip hi thm nh gi ASEAN Chng trnh trao i cc nhm t nguyn ASEAN Cu lc b du thc vt ASEAN Hip hi nh vn ASEAN U ban ASEAN Washington Nhm cng tc ASEAN v cc vn hi quan Nhm cng tc ASEAN v kinh t hc mi trng Chng trnh ph n ASEAN Hip nh c bn v b sung cng nghip ASEAN

213 BAAIJV 214 BAAIP 215 BAC 216 BAC1 217 BBC 218 BFSG 219 BOPADPC 220 BVP

Hip nh c bn v lin doanh cng nghip ASEAN Hip nh c bn v cc d n cng nghip ASEAN U ban Ngn sch v Hnh chnh U ban ASEAN Bon B sung nhn mc Nhm Ch o Thun li ho Doanh nghip Hi ng k hoch-trung tm k hoch pht trin ASEAN Chng trnh doanh nghip tnh nguyn

Danh mc t vit tt chuyn nghnh Tn vit tt 221 C/O 222 CADEX 223 CAJ 224 CAP 225 CATCS 226 CAYC 227 CCCA 228 CCEC 229 CCEM 230 CCI 231 CCS 232 CEI 233 CEPT 234 CER 235 CGFI 236 CGFO 237 CGL 238 CIDA 239 CIS 240 CISMA Tn y Giy chng nhn xut x Hi ng cc gim c ASEAN v khuyn nng Nghip on nh bo ASEAN K hoch Hnh ng Tp th Trung tm o to hng khng dn dng U ban hp tc thanh nin ASEAN U ban iu phi v CEPT cho AFTA U ban iu phi v thng mi in t Hng dn trao i u i CEPT U ban iu phi v u t U ban iu phi v Dch v Hi nhp kinh t su sc hn Chng trnh Thu quan u i c hiu lc chung Quan h kinh t cht ch hn Nhm iu phi v ngh c Nhm iu phi v lm nghip Nhm iu phi v gia sc C quan pht trin quc t Canada Cng ng cc quc gia c lp Trung tm qun l h thng thu li ASEAN

Danh mc t vit tt chuyn nghnh Tn vit tt 241 CLM 242 COCI 243 COE Tn y Campuchia - Lo - Myamar U ban Vn ho v Thng tin Giy chng nhn sn phm thch hp

244 COFAB 245 COFAF 246 COIME 247 COMECON 248 COSD 249 COST 250 COTAC 251 COTT 252 CRRM 253 CTI 254 DMEG 255 DSM 256 DSU 257 EAEC 258 EAEG 259 EC 260 EC1

U ban Ti chnh v Ngn hng U ban Lng thc - Nng nghip v Lm nghip U ban Cng nghip, Khong sn v Nng lng Hi ng Tng tr Kinh t U ban pht trin x hi U ban khoa hc v cng ngh U ban giao thng v lin lc U ban thng mi v du lch Qun l ti nguyn ven bin U ban thng mi v u t Nhm chuyn gia trung gian ho gii C ch Gii quyt Tranh chp Quy c gii quyt tranh chp Din n kinh t ng Nhm Kinh t ng U ban Chu u U ban Kinh t

Danh mc t vit tt chuyn nghnh Tn vit tt 261 ECAFE 262 ECCM 263 ECO 264 ECOSOC 265 ECOTECH 266 ECS 267 ECSC 268 ECU 269 EDI 270 EFTA 271 EIP 272 EMM 273 EMS 274 EMU 275 EPG 276 ESCAP 277 EU 278 EWG Tn y U ban kinh t x hi chu v Vin ng Ban chuyn gia v cc vn hi quan T chc hp tc kinh t Hi ng kinh t x hi Lin Hp quc U ban hp tc kinh t v k thut Chin lc hp tc kinh t Cng ng than thp chu u ng tin chung chu u Trao i d liu in t Hip hi thng mi t do chu u D n ci thin mi trng Hi ngh B trng kinh t (ASEM) Tiu chun qun l mi trng Lin minh tin t chu u Nhm cc nhn vt ni ting ASEAN-EU U ban kinh t v x hi chu -TBD Lin minh chu u Nhm Cng tc v Nng lng

279 FACA 280 FACE

Din n cc hip hi xy dng ASEAN Lin on k s t vn ASEAN

Danh mc t vit tt chuyn nghnh Tn vit tt 281 FAEA 282 FANP 283 FAO 284 FAPRO 285 FASA 286 FASC 287 FASMI 288 FATA 289 FCB 290 FDI 291 FIFSTA 292 FinMM 293 FOB 294 FTAA 295 FWG 296 G-7 297 GATS 298 GATT 299 GEL 300 GMP Tn y Lin on cc hip hi kinh t ASEAN Lin on cc nh xut bn bo ch ASEAN T chc Nng-Lng ca LHQ Lin on cc t chc quan h cng ng ASEAN Lin on cc hip hi ch tu ASEAN Lin on Hi ng cc nh vn ti ASEAN Lin on cc ngnh cng nghip va v nh ASEAN Lin on cc i l l hnh ASEAN V hp tc chuyn ngnh u t trc tip nc ngoi Lin on khoa hc cng ngh lng thc trong ASEAN Hi ngh B trng ti chnh (ASEM) {phng thc giao hng} qua boong tu Khu vc thng mi t do Chu M Nhm Cng tc v Thu sn Nhm 7 nc cng nghip pht trin Hip nh chung v Thng mi v Dch v Hip nh chung v Thu quan v Mu dch Danh mc Loi tr Hon ton Hot ng sn xut tt

Danh mc t vit tt chuyn nghnh Tn vit tt 301 GMS 302 GOS 303 GP 304 GPEG 305 GSP 306 HAPUA 307 HPA 308 HRD 309 HS Tn y Tiu vng Mekong m rng Nhm Dch v Mua sm ca Chnh ph Nhm chuyn gia v mua sm ca chnh ph H thng u i ph cp Nhng ngi ng u cc c quan in lc ASEAN Chng trnh Hnh ng H Ni Pht trin ngun nhn lc H thng Hi ho

310 IABGCM 311 IAP 312 IATEP 313 IDRC 314 IEA 315 IEC 316 IEG 317 IILP 318 IL 319 ILO 320 IMF

Nhm cng tc khng chnh thc ca ASEAN ti Brussel v cc vn hi quan Chng trnh Hnh ng ring Chng trnh trao i k thut lin ASEAN Trung tm nghin cu pht trin quc t C quan Nng lng quc t U ban K thut in t quc t Nhm chuyn gia v u t Chng trnh lin kt lin t chc Danh mc Gim thu T chc Lao ng quc t Qu Tin t Quc t

Danh mc t vit tt chuyn nghnh Tn vit tt 321 IMS 322 IMT 323 IPAP 324 IPR 325 ISEAS 326 ISIS 327 ISO 328 ISQAP 329 IST 330 ITO 331 ITWG 332 IVANS 333 IWPTC 334 JACPP 335 JAEP 336 JCC 337 JCM 338 JEM 339 JETRO 340 JICA Tn y Tam gic tng trng IMS Tam gic tng trng IMT K hoch hnh ng xc tin u t Cc Quyn S Hu Tr tu Vin Nghin cu ng nam Vin Nghin cu chin lc v quc t T chc Tiu chun quc t Chng trnh m bo tiu chun v cht lng cng nghip Khoa hc - K thut Cng nghip T chc mu dch quc t Nhm cng tc k thut lm thi v CEPT cho AFTA Mng li dch v gi tr gia tng quc t Chng trnh cng tc thng nht v giao thng v lin lc Chng trnh xc tin hp tc Nht - ASEAN `Chng trnh trao i Nht - ASEAN U ban t vn hn hp Hi ngh t vn chung Cc nh qun l tr EU - ASEAN T chc Ngoi thng Nht Bn C quan Hp tc Quc t Nht Bn

Danh mc t vit tt chuyn nghnh Tn vit tt Tn y

321 IMS 322 IMT 323 IPAP 324 IPR 325 ISEAS 326 ISIS 327 ISO 328 ISQAP 329 IST 330 ITO 331 ITWG 332 IVANS 333 IWPTC 334 JACPP 335 JAEP 336 JCC 337 JCM 338 JEM 339 JETRO 340 JICA

Tam gic tng trng IMS Tam gic tng trng IMT K hoch hnh ng xc tin u t Cc Quyn S Hu Tr tu Vin Nghin cu ng nam Vin Nghin cu chin lc v quc t T chc Tiu chun quc t Chng trnh m bo tiu chun v cht lng cng nghip Khoa hc - K thut Cng nghip T chc mu dch quc t Nhm cng tc k thut lm thi v CEPT cho AFTA Mng li dch v gi tr gia tng quc t Chng trnh cng tc thng nht v giao thng v lin lc Chng trnh xc tin hp tc Nht - ASEAN `Chng trnh trao i Nht - ASEAN U ban t vn hn hp Hi ngh t vn chung Cc nh qun l tr EU - ASEAN T chc Ngoi thng Nht Bn C quan Hp tc Quc t Nht Bn

Danh mc t vit tt chuyn nghnh Tn vit tt 321 IMS 322 IMT 323 IPAP 324 IPR 325 ISEAS 326 ISIS 327 ISO 328 ISQAP 329 IST 330 ITO 331 ITWG 332 IVANS 333 IWPTC 334 JACPP 335 JAEP Tn y Tam gic tng trng IMS Tam gic tng trng IMT K hoch hnh ng xc tin u t Cc Quyn S Hu Tr tu Vin Nghin cu ng nam Vin Nghin cu chin lc v quc t T chc Tiu chun quc t Chng trnh m bo tiu chun v cht lng cng nghip Khoa hc - K thut Cng nghip T chc mu dch quc t Nhm cng tc k thut lm thi v CEPT cho AFTA Mng li dch v gi tr gia tng quc t Chng trnh cng tc thng nht v giao thng v lin lc Chng trnh xc tin hp tc Nht - ASEAN `Chng trnh trao i Nht - ASEAN

336 JCC 337 JCM 338 JEM 339 JETRO 340 JICA

U ban t vn hn hp Hi ngh t vn chung Cc nh qun l tr EU - ASEAN T chc Ngoi thng Nht Bn C quan Hp tc Quc t Nht Bn

Danh mc t vit tt chuyn nghnh Tn vit tt 341 JMC 342 JPC 343 JPMC 344 LAFTA 345 LDCs 346 MAI 347 MAPA 348 MASEAN 349 M-ATM 350 MECOSUR 351 MFN 352 MITI 353 MOP 354 MOU 355 MRA 356 MTA 357 MU 358 NAFTA 359 NCER 360 NGO Tn y Hi ngh lin B trng U ban k hoch hn hp U ban k hoch v gim st hn hp Khu vc thng mi t do M la-tinh Cc nc chm pht trin Hip nh a phng v u t Chng trnh hnh ng Manila ca APEC Hip hi Y t cc nc ng Nam Hi ngh B trng du lch ASEAN Th trng chung Nam M Quy ch ti hu quc B Cng nghip v Ngoi thng Mc u i Bn ghi nh Tho thun cng nhn ln nhau Hip nh thng mi a phng Bn ghi nh cp B trng Khu vc t do mu dch Bc M Nghin cu nng lng phi truyn thng T chc phi Chnh ph

Danh mc t vit tt chuyn nghnh Tn vit tt 361 NICs 362 NIEs 363 NRSE 364 NT 365 NTB 366 NTM Tn y Cc nghip mi cng nghip ho Cc nn kinh t mi cng nghip ho cc ngun nng lng mi v ti to li c i ng quc gia Hng ro phi quan thu Bin php Phi quan thu

367 NTO 368 OAA 369 ODA 370 OECD 371 PAC 372 PAFTA 373 PAP 374 PASS 375 PATA 376 PBEC 377 PEM 378 PEP 379 PLANTI 380 PLG

C quan du lch quc gia Chng trnh hnh ng Osaka H tr pht trin chnh thc T chc hp tc v pht trin kinh t U ban thm nh d n Khu vc thng mi t do Thi Bnh dng ng hnh ng nhn dn Hi ngh tiu chun Thi Bnh dng Hi ngh Du lch chu -TBD Hi ng Hp tc kinh t Thi bnh dng C ch trao i chnh sch i tc v s tin b Vin o to v trung tm kim dch cy trng ASEAN Nhm hoch nh chnh sch