You are on page 1of 7

http://fbe.trakya.edu.

tr/tujs Trakya Univ J Sci, 11(2): 82-88, 2010 ISSN 13056468 DIC: 307ESET2391012101210

Aratrma Makalesi / Research Article

GRNT LEME TEKNKLER ile EFTAL ve ELMA SINIFLANDIRMA


Eser SERT1, Deniz TAKIN2 , Nuren SUSUZ3
1

r. Grevlisi. , Trakya niversitesi, Edirne Teknik Bil. Mes. Yksekokulu, Elektronik Tekn. Program e-mail:esersert@trakya.edu.tr 2,3 r. yesi. , Trakya niversitesi, Mh. Mim. Fak. , Bilgisayar Mhendislii Blm
2

deniztaskin@trakya.edu.tr, nursen@trakya.edu.tr

Aln: 23 Eyll 2010 Kabul Edili: 31 Aralk 2011 zet: lkemizin eitli yerlerinde elma ve eftali retimi yaplmakta olup elde edilen rnler gerek yurt iine gerekse de yurt dna gnderilmektedir. retilen rnleri ticari amala pazarlamak iin snflandrma gerekmektedir. Grnt ilemeye prensibiyle alan otomasyon sistemleri, elma ve eftali snflandrmada verimlilii arttrmaktadr. Bu almada elma ve eftalinin zellikleri kullanlarak snflandrma ileminin yazlm ve elektronik donanm ibirlii ierisinde yaplmas hedeflenmekedir. Anahtar Kelimeler: Grnt leme, MATLAB, Meyve Snflandrma, Yk Hcresi

Apple and Peach Classfication Using Image Processing Technics


Abstract: The production of apple and peach is done in different parts of our country and these products are sent either stateside or abroad. In order to market the produced products in a commercial sense, classification is necessery. Automation systems using principles of image processing techniques, improve apple and peach classification efficiency. In this study, the features of apple and peach fruits are used to build a software and electronics hardware system for classification process. Key Words: Image Processing, MATLAB, Fruit Classification, Load Cell

Giri Elma ve eftali, farkl kriterlere gre snflandrlmaktadr. Elma snflandrma ileminde ebat ve arlk bilgisi, eftali snflandrma ileminde ise ap bilgisi kullanlmaktadr. Elektronik ve bilgisayar teknolojisinin gnmzdeki kadar gelimedii dnemlerde bu snflandrma ilemi tamamyla insanlar tarafndan elle yaplmaktayd. Bu i gcnn etkin kullanm ve verimlilik asndan dezavantaj yaratmaktadr. Gnmzde ise snflandrma ilemleri iin bilgisayar kontrolyle alan otomasyon sistemleri tercih edilmektedir. Bu almada elma ve eftali snflandrma ilemleri MATLAB yazlm yardm ile grnt ileme teknikleri kullanlarak gerekletirilmektedir. Elma ve eftali snflandrma ilemleri hakknda zirai bilgiler Blm 2'de, rnt tanma ilemleri Blm 3'de anlatldktan sonra Blm 4'te meyve snflandrma ileminde kullanlacak donanmlar hakknda bilgi verilecektir. Ardndan Blm 5'te snflandrc sistem yazlm ve snflandrma ilem sonular Blm 6'te anlatlacaktr. Elma ve eftali Siniflandirma lemleri Hakkinda Zirai Bilgiler Elmalar, renklerine gre gruplara, botanik bakmndan yaplarna gre eitlere, kalite zelliklerine gre snflara ve iriliklerine gre boylara ayrlmaktadr (TS100). Elma snflama ilemini yapabilmek iin, elmann ebat ve arlk bilgisine ihtiya duyulmaktadr. ekil 1de elmann ebat bilgisine ait deikenler gsterilmektedir. a, b, c ve arlk bilgisi elde edildikten sonra, elmann trne

Grnt leme Teknikleri le eftali Ve Elma Snflandrma

83

gre tablo 1 kullanlarak snflandrma ilemi gerekletirilmektedir. Starking ve Granny Smith tr elmalar bu almada snflandrlmaktadr.

ekil 1. Elma zerinde boyut deikenlerinin gsterilmesi Tablo 1. Starking ve Granny Smith tr elma snflandrma parametreleri Starking Snf a ( mm) b ( mm) c ( mm) Arlk (g) 1 2 3 4 85 79 76 59 83 72 77 59 92 82 82 64 276 194 182 96 1 2 3 4 88 81 82 79 90 81 78 68 96 89 87 78 Snf a ( mm) Granny Smith b ( mm) c ( mm) Arlk (g) 290 242 216 172

eftaliler; botanik yaplarna gre eitlere, kalite zelliklerine gre snflara ve iriliklerine gre boylara ayrlmaktadrlar (TS 42). Ilman iklimi seven bir bitki olan eftalinin Trkiye'de en ok Bursa ve Akdeniz blgelerinde tarm yaplmaktadr. eftali yetitirildikten sonra gerek yurt iine gerekse de yurt dna gnderilmeden nce birtakm standartlara gre snflandrma ilemine tabii tutulmaktadr. TS 42ye gre eftaliler iriliklerine gre 8 adet boya ayrlmaktadr. Bu ayrm aadaki gibi harfler ile ifade edilmektedir; AAAA, AAA, AA, A, B, C, D, E

rnt Tanma zerinde lmlendirme yaplabilen veya gzlenebilen bilgi rnt olarak tanmlanmaktadr. rnt kavram ierisine ses, grnt, sinyal gibi deikenler girmektedir. rnty alglayp, belirlenen kriterler dorultusunda tanmlama yada snflandrma ilemine rnt tanma denmektedir. rnt tanma sistemleri gzlenen veya llen verilerin tanmlanmasnda birok uygulamann merkezinde yer almaktadr. ekil 2'de yaygn olarak kullanlan rnt tanma sistemi grlmektedir. Alglayclar, herhangi bir anda birok doal durumun fiziksel zelliklerini lmektedir. zellik karcnn grevi ise, elde edilen lmlerin hepsinden oluan giri uzayndan daha az boyutta bilgi retmektir. Snflandrcnn rol, rnty zelliklerine gre gruplayarak uygun snflara kaydetmektir (Trkolu, 2003).

Trakya Univ J Sci, 11(2), 82-88, 2010

84

Eser SERT, Deniz TAKIN, Nuren SUSUZ

Giri Uzay Durumlar

Doal

k Uzay Karar Snflar

Alglayclar

zellik karc/Seici ekil 1. Nesne tanma blok diyagram

Snflandrc

Mevcut rnt tanma sistemleri grupta toplanmaktadr; statistiksel rnt tanma Yapsal rnt tanma Akll rnt tanma Snflandrma leminde Kullanlan Donanmlar Elma ve eftalinin, zirai bilgiler neticesinde snflandrma ileminin gerekletirilmesi iin gerekli olan meyve fotoraflayc, arlk bilgisi lc, d ortamdan alnan sinyallerin bilgisayara aktarlmasn salayan sinyal dntrc ve gerekli olan elektronik ekipmanlar sistemin donanm ksmn oluturmaktadr. a- USB Kamera Snflandrc sistemlerde kullanlacak kameralar CCD, USB veya IR (Infrared) tiplerinde olabilmektedirler. USB kameralarn fiyatlarnn ucuz ve grnt kalitelerinin kabul edilebilir lde olmasndan dolay grnt ileme uygulamalarnda ok yaygn kullanlmaktadrlar. Snflandrma ileminde renk, nemli parametreler arasndandr. Rengin alglanmasn kamera stlenmektedir. Yazlmda kullanlan threshold komutunun dndrd saysal deer ortamn k deerinden etkilediinden, snflandrc donanmlar k miktar sabitlenmi ortamda konumlandrlmtr. b- Yk Hcresi Yk hcresi ok hassas arlk lmek iin kullanlan nemli bir sensr trdr. ekil 3'te yk hcresinin yaps grlmektedir. Yk hcresi zerine konan nesnenin arlna bal olarak voltaj deeri dndrmektedir. Yk hcresi elma arln lmek iin kullanlacaktr.

ekil 3. BCN 15AS yk hcresi c- Analog-Saysal Dntrc Bir analog-saysal dntrc, sensrler araclyla zamana bal olarak dardan alm olduu analog bilgiyi saysala evirerek eitli sistemlere iletebilen elektronik aygttr. A/D dntrcler baz durumlarda bir kiisel bilgisayar ve yazlm kullanarak bilgileri periyodik olarak iletebilir. Bu dntrc, yk hcresinden ald analog bilgiyi arlk bilgisine dntrmek iin kullanlmaktadr.

Grnt leme Teknikleri le eftali Ve Elma Snflandrma

85

Sistem Yazlm Sistem yazlm, kalibrasyon yazlm ve snflandrc yazlm olmak zere iki ksmdan olumaktadr. Sistem yazlm, fotoraflanan grntnn bilgilerini karma grevini stlenmekle birlikte snflandrc donanmn alabilmesi iin gerekli bilgileri retmektedir. Meyvenin byklnn hatasz bir ekilde llebilmesi iin ncelikli olarak sistemin kalibre edilmesi gerekmektedir. Kalibrasyon sayesinde sistemin her trl koulda tutarl sonular retmesi salanmaktadr. aKalibrasyon Yazlm

almada kullanlan kamera ve yryen band sisteminin grnm ekil 4'de verilmitir. Kamerann, elmann gei yapt yryen band sistemi ile olan mesafesi olduka nemlidir. ekilde d ile gsterilen uzunluk, kamera ile yryen band sistemi arasndaki mesafeyi gstermektedir. Sistemin kurulduu yere gre bu mesafe deiiklik gstermektedir. Fotoraflanan grntdeki meyvenin bykl d mesafesine gre deiim gstermektedir. Doru lmn elde edilebilmesi iin sistemin ncelikli olarak kalibre edilmesi gerekmektedir.

ekil 4. Kamera ile yryen bant sistemi ekil 4'de belirtilen sistemde kamerann nne lleri en = 50 mm boy = 60 mm olan bir dikdrtgensel ekil konularak kalibrasyon yazlm altrlmtr. Yazlmn sonular en = 38,8080, boy = 47,5200 olarak elde edilmitir. Gerek deer yatay = 50 mm dikey = 60 mm olduundan yazlmn lt deerlerin kalibre edilmesi gerekmektedir. K kalibre parametresi (gerek deer / yazlmn lt deer ) olduundan ;

K=

50 1,309 olarak bulunmaktadr. Ardndan yazlmda K parametresi 1,309 olarak deitirilir. 38,18

b- Snflandrc yazlm Snflandrc yazlm meyvenin tannmas, l karlmas, fotorafta bulunan nesnelerin alglanmas, meyvenin snflandrlmas gibi ilemleri yrtmektedir. Snflandrc yazlmn ilem admlar; Resmi ek (R1) Resmin (R1) arka plann at ve resimdeki meyve yada meyvelerin renk ortalamasn alp, ortalama renkleriyle doldur (R2) Resimde (R2) snflandrlmak istenen meyve mouse ile seilir Seilen meyveyi RGB'den gray'e evir ve graythresh parametresini bul

Bulunan parametreye gre elma yada eftali prosedrne gir Elma snflandrma ilem admlar;

Balangta elma resmi gri seviyeye evir Ardndan kenarlar keskinletir Elma alann beyaz, dn siyah olarak doldur (R3) Fotorafn ls kar

Trakya Univ J Sci, 11(2), 82-88, 2010

86

Eser SERT, Deniz TAKIN, Nuren SUSUZ

Fotorafn 1. satrndan balayarak en son satra kadar tara ve elmann a (en) lsn bul Fotorafn 1. stunundan balayarak en son stuna kadar tara ve b (boy) ls bul Fotoraf 45 derece dndr, 1. satrdan balayarak en son satra kadar tara ve c (en) lsn bul Starking elma parametrelerine bakarak snflandrma, sepetteki elma says ve sepet arl deerlerini bul Granny Smith elma parametrelerine bakarak snflandrma, sepetteki elma says ve sepet arl deerlerini bul Grafik ekranda snflandrma sonucunu gster eftali snflandrma ilem admlar; Balangta eftali resmi gri seviyeye evir Ardndan kenarlar keskinletir eftali alan beyaz d siyah olarak doldur (R4) Fotorafn znrl kar eftali 45 er derecelik artmlarla 180 dereceye kadar dndr Her derece iin ap bulunup birbiriyle toplanp toplam 5'e bl eftalinin boylama kriterlerine baklarak gerekli snflandrma ve sepetteki eftali says bulma ilemleri gerekletir Grafik ekranda snflandrma sonucu gster Snflandrc Yazlmn altrlmas Snflandrc yazlm kontrol etmek iin elma ve eftali meyveleriyle test edilmesi gerekmektedir. lk test ilemi Starking tr elma ile yaplmtr. Yazlm altrldnda ekil 5'da grlen drt pencere sral olarak ekrana gelmektedir. ekil 5.ada fotoraflanan elma, ekil 5.bde ilemden gemi elma resmi, ekil 5.cde orjinal elma resmi ve ekil 5.bden seilen elma resmi, ekil 5.dde elma lleri ve elma snflandrma sonucu grlmektedir.

a) Orijinal resim

b ) lenmi resim

Grnt leme Teknikleri le eftali Ve Elma Snflandrma

87

c) Seilen meyvenin grntlenmesi

d ) l bilgilendirme penceresi ekil 5. Starking tr elma iin programn altrlmas Bu lm ilemi sonucunda elde edilen deerler tablo 2de verilmektedir.

Trakya Univ J Sci, 11(2), 82-88, 2010

88

Eser SERT, Deniz TAKIN, Nuren SUSUZ

Tablo 2. lm sonular renk_rgb x y 640 elma_a 95.3790 elma_b 94.3422 elma_c 99.8715

0.0725 480 Yakalanan nesne says 1

Renk_rgb = Starking elmann renk eik parametresi x = lenen fotorafn yatay piksel uzunluu y = lenen fotorafn dikey piksel uzunluu elma_a = elmann eni elma_b = elmann boyu elma_c = elmann 45 dndrlmesi neticesinde elde edilen en ls Yakalanan nesne says = Fotorafta bulunan meyve says Tartma Bu almada, Trk Standartlar Enstits tarafnca oluturulmu TS42 ve TS100 referans alnarak elektronik donanm ve yazlm ibirlii ierisinde elma ve eftali snflandrlmas gerekletirilmektedir. Donanm olarak, Yk Hcresi, A/D dntrc, USB kamera elemanlar, yazlm olarak da MATLAB ortamnda gelitirilen uygulama kullanlarak zirai alanda ihtiya duyulan bir snflandrma sistemi tasarlanmaktadr. Gemite, elma ve eftalinin snflandrlmas gz nizam ile yava ve zahmetli bir ekilde yaplmaktayd. Tasarlanan otomasyon sistemi ile, snflandrma ilemi eskiye gre daha hzl, pratik ve kaliteli bir ekilde yaplmaktadr. Buda lkemiz endstrisi ve igc kalitesini st noktaya karmada olumlu bir etki douracaktr. Kaynaklar Deirmenciolu G., Arlk Duyarl Elma Snflandrma Otomasyonun Tasarm ve Prototip malat , Yksek Lisans Tezi, 2008 Eminoglu Y., Pnmatik Elektro Pnmatik Kumanda, Ege Reklam Basm Sanatlar Ltd. ti. stanbul, 2005 Eren ., Kiraz R., Tosun F., Doru H., Karaman li Elma retimi, Yaplan almalar, Sorunlar ve zm nerileri, 2008 Endstriyel Otomasyon Teknolojileri Fabrika Otomasyon-1, MEGEP, Ankara, 2007 Korkut S., Akbulut T., Kerestedeki Kusurlar Saptamada Kullanlan Makineyle Grntleme Sistemi, Aa Makineleri Teknoloji & Aratrma, 2008 Leemans V. and Destain M.-F.. A real-time grading method of apples based on features extracted from defects, Journal of Food Engineering 61, no. 1, 8389., 2004 Ogata K., Solving Control Engineering Problems with MATLAB , 1994 Oral M., elik U., Motor Ara Plaka Grntlerinden Karakter Ayrtrma Ve Tanma, Proceedings Of International Conference On Signal Processing, Dergisi, Say: 2, Sayfa: 66-69, 2007 SD(CAD-CAM Uygulama Ve Aratrma Merkezi), Sentez Projesi Proje Bavuru Metni, Tam Otomatik Meyve Seme Makinesi, 2007 imek M., Diyarbakr Koullarnda ncir Genetik Materyali Seleksiyonu ve Tanmlanmas, Doktora Tezi, 2008 Trkolu ., rnt Tanma Sistemleri, Frat niversitesi, Ders Notlar, Elaz, 2003 Uzunolu M., "MATLAB", Trkmen Kitapevi, 2002 Uysal M., Uysal A, Lineer Cebir ve MATLAB Uygulamalar, Beta Yaynlar. , 2000 U.S. Patent Document, Patent Number : 5,101,440, 1992 http://www.emrahustun.com http://www.fao.org http://www.davutcesmeci.com http://mathworks.com http://www.rdpe.com/ex/hiw-sglc.htm http://serkank.wordpress.com/category/matlab/