You are on page 1of 6

SILLAME ARVUDES 2010

Sillame- vrskete meretuulte linn

Smbolid
Sillame vapp

Rahvastik
Elanike arv rahvastikuregistris
01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 15 861 15 684 15 458 1 447,3

Asustustihedus (elanikku/km)

Iive 2010
Sinisel kilbil kuldsed astmelised sarikad. Vapi klgi hendavad sarikad smboliseerivad nii silda kui ka mge ning osutavad seega linna nimele. Sarikate astmeline kuju osutab linna omaprale - astmelistele tnavatele ja trepistikele. Vapivrvid thistavad merd, liivarandu, kuldseid pikeseloojanguid. Elussnde Surmasid Iive 109 229 -120

Soolis- vanuseline jaotus 01.01.2011


Sillame elanike vanuserhmad

Sillame lipp
65+ 1998 847 5327 4918 713 781 433 427 0 2000 4000 6000

vanus

19-64

naised mehed

Lipuks on vapilipp, mille laiuse ja pikkuse suhe on 7:11 ja normaalsuurus 105 x 105 cm.

7-18

Sillame linna pev - 29. juuni


Sillame kirjalik esmamainimine Pindala 1502 10,68 km

0-6

elanike arv

Rahvuslik koosseis 01.03.2011


Rahvuslik Struktuur

Venelased 12697 Ukrainlased 432 Valgevenelased 417 Eestlased 472 Soomlased 106 Tatarlased 67 Karjalased 41 Sakslased 29 Mordvalased 29 Leedulased 25 Udmurdid 20 Teised rahvused 1109

Kodakondsus
Kodakondsus Vene Eesti Mratlemata Ukraina Valgevene Leedu Lti Kasahstan Muu Andmed puuduvad Arv 6415 5329 3506 88 31 19 16 5 18 34

Ettevtlus seisuga 01.01.2011


Fsilisest isikust ettevtjad Osahingud Aktsiaseltsid Muud rihingud Mittetulundushingud Sihtasutused 230 371 27 22 198 10

Linna maakasautus (ha) 28.02.2011


elamumaa 110,3 ha rimaa 33,8 ha tootmismaa 595,8 ha transpordimaa 16 ha jtmehoidla maa 2,3 ha

Tturg seisuga 01.01.2011


Registreeritud ttud Nendest: 16-24 aastased ttud 25-49 aastased ttud le 50 aastased ttud 1031 158 620 253

riigikaitsemaa 0,8 ha hiskondlike ehitiste maa 41,9 ha ldkasutatav maa 30,8 ha mratlemata sihtotstarbega 34,1 ha

Turvalisus
Registreeritud kuriteod Varavastased kuriteod Isikuvastased steod Millest: Tervisevastased steod Millest: Kehalised vrtkohtlemised Alaealiste kuritegevus Registreeritud liiklusnnetused 466 292 48 40 38 8 16

Kommunaalinfo

Tnavaid Tnavate ldpikkus (km)

25 38,1

Seisuga 01.01.2011 registreeritud sidukid


Siduautod Veoautod Bussid Haagised Mootorrattad Traktorid Liikurmasinad Traktorihaagised Maastikusidukid Veesidukid 4632 346 39 283 85 14 17 6 20 364

Haridus
Koolieelsed lasteasutused 5 Lasteaiarhmad 39 Kohad kolieelsetes lasteasutustes 750 Lapsed koolieelsetes lasteasutustes 675 Koolieelse lasteasutuse koha maksumus (kr kuus) 3355 ldhariduskoolid Klassikomplektid pilased (seisuga 01.09.10) Kutseppeasutused Krgemad ppeasutused 4 70 1327 1 1

Kommunaalteenused
Vee tarbimine lbi AS Sillame Veevrk
1000,0

tuhat m3

800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 2010 2009 2008 2007 2006 2005

puurkaevudest vetud

ldine tarbimine

elanike tarbimine

Vaba aeg, huviharidus ja noorsoot


Spordiklubide arv Spordiplatsid Spordisaalid Stadioonid Noortekeskused Huvikoolid Raamatukogud Muuseumid Religioon kogudused 12 4 8 5 2 2 1 1 9

Sostsiaalkindlustus 01.01.2011
Pensionid
Vanaduspensionre Rahvapensioni saajaid Toitjakaotuspensioni saajaid Tvimetuspensioni saajaid Kokku 4305 76 209 1452 6079

Peretoetused
Lastetoetuse sajaid he lapsega 1104 Kahe lapsega 484 Kolme ja enama lapsega 80

Puuetega inimesed
Tiskasvanud Keskmine puue 785 Raske puue 1029 Sgav puue 164 Lapsed Keskmine puue Raske puue Sgav puue 112 39 2

Sotsiaalabi 2010
Riiklike toimetulekutoetuste vljamaksete arv 3724 Hoolekandeasutusi tiskasvanutele 1 Hoolekandeasutusi lastele 1

Sillame linna 2010. aasta eelarve


Linna eelarve kulude struktuur

Laenu tagastamine Juhtimine 4% 10%

Reservfond 1%

Eraldised 2%

Linna majandus 16%

Haridus 43%

Sotsiaalne kaitse 8%

Sport 5%

Kultuur 11%

Tulu elaniku kohta (kr)

10000

8000

6000

4000

2000

0 2005 2006 2007 Kuukeskmine brutotulu 2008 2009

Sillame Linnavalitsus
Linnavalitsuse liikmed Osakonnad Ttajaid 6 6 50

Kesk 27, Sillame 40232, Ida-Virumaa www.sillamae.ee, e-mail: linnavalitsus@sillamae.ee tel:39 25700, fax: 39 25701