You are on page 1of 2

_

,

_
.
.
Accordion

,

,
I
,
,
,
,
txas on tzi ba
. ,

,
ten Eus
,
,
,
,
kal He rri tik
. ,
,
,
kan po ra
_
,
.
.
.
.
14
. ,
,
,
,
na ra ma te
. ,
,
,
,
e ta ez da
1.
,
,
,
kit no ra
,
,

,
I
2.
,
,
,
kit no ra
,
,
, ,
,
Agur ne
,
,
,
re a ma
, , ,
,
laz tan go
_
,
22
,
, ,
xo a ri
,
, ,
,
a gur ne
,
,
,
re mai te
, , , ,
po li ta
_
ri
, , ,
,
ez e gin
, ,
ne gar
,
, ,
,
e to rri
_
,
.
.
30
, ,
ko naiz
,
, ,
,
e gu nen
, ,
ba ten
. ,
,
,
,
po zez kan ta
1.
_
ri
2.
_
ri
,
,
,
go raEus
,
,
kal He
_
,
38
,
,
,
rri go raEus
,
,
kal He
,
,
,
rri go raEus
,
,
kal He
,
,
rri a
_ _
Itsas ontzi baten
Kaxiano
Josu Elberdin
Itsasontzi baten
Euskal Herritik kanpora
naramate eta ez dakit nora. (bis)
Agur nere ama
laztan goxoari
agur nere maite politari
ez egin negar
etorriko naiz
egunen baten
pozez kantari
Itsasontzi baten...
Agur senideak
agur lagunari
agur Euskal Herri osoari.
Ez egin negar
etorriko naiz
egunen baten
pozez kantari
Gora Euskal Herri
Gora Euskal Herri
Gora Euskal Herriari.
_
_

.
.
_
Presto
_
. ,
,
I txa
, , ,
,
ro ten a ri
,
_ ,
ga ra a - - - - - -
_
_
21
, , ,
,
rra tsal deho ne
. _
,
tan zer
,
, ,
,
bait aur kez te
,
_
,
ko tan jen
, , ,
,
deho nen au rre
_
,
,
an. He men - - - - - - - - - - - - - - -
_
_
27
, , ,
,
dik a te ra
,
, , ,
tze ko kan ta
, , ,
,
be rri ba ten
. _
,
bat zu
,
,
,
,
ek ez as per
, _
_
,
tze ko a - - - - - - - - - - - -
_
_
33
,
,
,
,
rra tsal deho ne
,
,
,
tan ho ne
,
.
_
ta an
_ ,
,
ho ne
,
. _
ta an
_ , ,
ho ne - - - - - - - - - - - -
_
_
39
,
.
_
ta a
_
a
_
an - - - -
Arratsalde honetan
Gorka Sarriegi
Bixente Martinez
Laupabost akorde jota
kitar zahar honekin
dantzatzeko doinua
ez dugu besterik
Bi laguneko koadrila
izerdi patsetan
nahiko izango dira
arratsalde honetan
honetan,honetan,honetan
Taupadetan dut bihotza
dirua galtzetan
dantza egiteko gogoa
daramat zainetan
Kitar bibolin doinuak
jarraituz badaukat
dibertitzeko gaia
arratsalde honetan
honetan,honetan,honetan
Itxaroten ari gera
arratsalde honetan
zerbait aukeztekotan
jende honen aurrean.
Hemendik ateratzeko
kanta berri baten bat
zuek ez aspertzeko
arratsalde honetan
honetan, honetan, honetan...