You are on page 1of 6

TRNG I HC CNG NGHIP THC PHM

KHOA CNG NGH HA HC

Tn tiu lun: CHUYN ANOVA

Gio vin hng dn: Dng Hong Kit


Tn thnh vin nhm
Nguyn Ngc Lu

MSSV
3004110175

Cng vic
Phn tch Tng hp

Ch thch
Nhm trng

Hunh Thanh Long

3004110
3004110 3004110 3004110 3004110 3004110

Ti liu
Ti liu Ti liu Ti liu Ti liu Ti liu

Thi gian hon thnh: Tun 10 v tun 14

K hoch lm vic
Giai on: 1 (> tun 7)
Giai on: 2 (tun 8 - 9) Giai on: 3 (tun 10) Giai on: 4 (tun 10 - 13) Giai on: 5 (tun 14)

Tm kim ti liu
Tng hp ti liu trnh by Microsoft PowerPonit Np bi tiu lun s tho Tip tc tm kim ti liu-hon thin bi tiu lun Hon tt np bi cho thy

Gii thiu
Mt thng k k thut c bn xc nh t l nh hng ca mt yu t, hoc thit lp cc yu t c s thay i tng. Subdivides tng s cc bin th ca mt tp hp d liu vo b phn thnh phn c ngha lin quan vi cc ngun c th ca bin i th nghim mt gi thuyt v cc thng s ca m hnh c tnh cc thnh phn khng ng. C ba m hnh: c nh, ngu nhin v hn hp.

PHNG PHP KHC PHC


Nh chng ta bit phng sai ca sai s thay i lm cho cc c lng khng cn l cc c lng hiu qu na. V th bin php khc phc l ht sc cn thit. Vic cha chy cn bnh ny ph thuc ch yu vo s liu , c bit hay cha. Ta phn bit theo hai trng hp. bit: khi ta d dng khc phc c cn bnh bng cnh s dng phng php bnh phng nh nht. cha bit: Trong nghin cu kinh t vic bit trc ni chung l him. V vy nu chng ta s dng phng php bnh phng th chng ta phi c nhng gi thit nht nh v v bin i m hnh gc sao cho m hnh c bin i ny tha mn gi thit phng sai ca sai s khng i. Phng php bnh nh nht s c p dng cho m hnh c bin i