You are on page 1of 24

Pogonske upute

BA 3600 HR 08.98
Elasti ne RUPEX spojke tipa RWN, RWS i RWB, RBS

RWN RWS RWB RBS

A. Friedr. Flender AG 46393 Bocholt Tel. 02871/92-0 Telefax 02871/92-2596 www.flender.com

Sadr aj
1. Tehni ki podaci 4
4 4 6

1.1 1.2 1.3

Va enje nazivnih zakretnih momenta Tip RWN i RWS Tip RWB i RBS

2. 3.

2.1

Op e upute
Op e

7
7

3.1 3.1.1

Sigurnosne upute

Sigurnosne upute Ozna avanje uputa u pogonskim uputama

8
8 8

4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.2.1 4.3.2.2

4.

Transport i skladi tenje


Obujam isporuke Transport Skladi tenje Skladi tenje dijelova spojke Skladi tenje odbojnika Op e Skladi ni prostor

9
9 9 9 9 9 9 9

5. 6.

5.1

Tehni ki opis
Op i opis

10
10

Upute za postavljanje gotovog provrta, aksijalnog osiguranja, postavnog vijka te za balansiranje 6.1.1 Gotov provrt 6.1.1.1 Utor dosjednog klina 6.1.2 Aksijalno osiguranje 6.1.3 Postavni vijci 6.1.4 Uravnote enje 6.2 Op e upute za monta u 6.3 Postavljanje dijelova spojke 6.4 Centriranje 6.5 Mogu na odstupanja 6.5.1 Aksijalno odstupanje 6.5.2 Kutno odstupanje 6.5.3 Radijalno odstupanje 6.6 Dodjela zakretnih momenata pritezanja

6.1

Monta a

11
11 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 16

7. 8. 9.

7.1

Stavljanje u pogon Pogon

Mjere prije stavljanje u pogon

16
16

8.1

Op i pogonski podaci

17
17

9.1 9.2

Smetnje, uzroci i uklanjanje


Op e Mogu ne smetnje

17
17 17

BA 3600 HR 08.98 2 / 24

10.

10.1 10.2

Njega i uzdr avanje

Op e Zamjena ishabanih dijelova

18
18 18

11. 12.

11.1

Dr anje rezervnih dijelova, adrese servisnih slu bi


Adrese za rezervne dijelove i servisne slu be

19
19

Izjava o proizvodja a

24

BA 3600 HR 08.98 3 / 24

1.
1.1

Tehni ki podaci
Va enje nazivnih zakretnih momenta Va enje nazivnih zakretnih momenta TKN (samo kod primjene originalnog RUPEX odbojnika iz perburana, tvrdo e 80 po Shore u): S trajanje dnevnog pogona do 24 h S tijekom zaleta ili pogona dozvoljeni su udari zakretnog momenta do 3 puta ve i od nazivnog zakretnog momenta do 25 puta na sat. S pogon u okviru propisane orijentacije S pogon u oblasti temperatura 30 C do +80 C (temperatura okolice tj. temperatura krajeva vratila). Za trajan pogon i pogon bez smetnji spojka mora biti izvedena s pogonskim faktorom koji je primjeren primjeni. Kod izmjene pogonskih odnosa (snaga, broj okretaja, izmjene na pogonskom i pogonjenom stroju) obvezno je preispitati izvedbu spojke.

Pozor!

1.2

Tip RWN i RWS


w1 S1 S1 u

da

d2

d2

da

d2

D1

D1

D1

Veli ina 105 - 360


u S1

Veli ina 400


u S1

da

d2

d2

da

d2

D1

D1

D1

Veli ina 450 - 500

Veli ina 560 - 2000

BA 3600 HR 08.98 4 / 24

D1

d2

D1

d2

Veli ina

Nazivni zakretni moment TKN 1) Nm

Broj okretaja nmax RWN 1/min 5000 5000 4900 4300 3800 3400 3000 2700 2400 2100 1900 1700 1500 1350 1200 RWS 1/min 5000 5000 5000 5000 4900 4600 4400 4200 3900 3500 3100 2800 2500 2200 D1/2 mm 10 14 18 22 24 28 28 38 48 55 65 75 85 95 od

Provrt do RWN D1 mm 32 40 45 50 60 70 80 90 100 110 120 140 160 180 140 180 200 140 180 220 160 200 240 180 220 260 180 220 260 290 200 240 280 320 200 250 300 350 230 280 330 380 260 320 380 440 320 380 440 480 380 440 500 540 440 500 560 600 D2 mm 38 48 55 60 70 80 90 100 110 120 130 140 160 180 140 180 200 140 180 220 160 200 240 180 220 260 180 220 260 290 200 240 280 320 200 250 300 350 230 280 330 380 260 320 380 440 320 380 440 480 380 440 500 540 440 500 560 600 RWS D1 mm 32 40 50 55 780 80 85 100 110 125 135 150 170 190 165 200 210 165 200 235 190 220 250 210 240 280 210 240 280 310 230 260 300 340 240 270 330 370 270 300 360 400 310 350 410 460 370 410 480 510 440 480 540 580 500 540 610 640 D2 mm 38 48 60 65 75 85 95 110 120 130 140 150 170 190 165 200 210 165 200 246 190 220 250 210 240 280 210 240 280 310 230 260 300 340 240 270 330 370 270 300 360 400 310 350 410 460 370 410 380 510 440 480 540 580 500 540 610 640 mm 105 125 144 162 178 198 228 252 285 320 360 400 450 500 560 d1 mm 53 65 76 85 102 120 129 150 164 180 200 230 260 290 250 300 320 250 300 355 290 330 385 320 360 420 320 360 425 465 355 395 460 515 360 410 495 560 410 460 540 610 465 525 620 700 565 625 720 770 660 720 820 870 760 820 920 960 d2 mm 59 68 84 92 108 128 140 160 175 192 210 230 260 290 250 300 320 250 300 355 290 330 385 320 360 420 320 360 425 465 355 395 460 515 360 410 495 560 410 460 540 610 465 525 620 700 565 625 720 770 660 720 820 870 760 820 920 960 mm 45 50 55 60 70 80 90 100 110 125 140 160 180 200 220 70 mm mm 30 35 35 40 40 40 50 50 60 60 75 75 90 90 120 mm 2... 4 2... 4 2... 4 2... 5 2... 5 2... 5 2... 5 2... 5 3... 6 3... 6 3... 6 3... 6 4... 7 4... 7 4... 8 mm 12 15 15 18 18 18 24 24 30 30 42 mm 13 16 16 20 20 20 26 26 32 32 42 42 52 52 68 da l v P S1 w1 u RWN Dio 1 kg 0.8 1.4 1.9 2.8 4.1 5.9 7.3 10.5 16 23 32 53 78 99 140 145 145 175 185 200 255 260 270 330 350 360 450 450 480 510 560 580 630 660 730 750 800 840 920 950 1000 1100 1400 1450 1550 1650 1900 1950 2050 2150 2750 2800 3000 3150 3400 3500 3700 3800

Te ina 2) RWS Dio 1 kg 0.9 1.5 2.1 3 4.4 6.4 7.9 11.5 17.5 25 35 57 84 105 150 155 155 190 200 215 275 280 290 360 380 390 490 490 520 550 610 630 680 710 790 810 870 910 1000 1050 1050 1150 1500 1550 1650 1750 2050 2100 2200 2300 3000 3050 3250 3400 3700 3800 4000 4100 Dio2 kg 1.1 1.6 2.8 4.2 6.1 7.6 12.5 16.5 25 32 50 57 84 105 150 155 155 190 200 215 275 280 290 360 380 390 490 490 520 550 610 630 680 710 790 810 870 910 1000 1050 1050 1150 1500 1550 1650 1750 2050 2100 2200 2300 3000 3050 3250 3400 3700 3800 4000 4100

Dio 2 kg 1 1.5 2.6 3.9 5.6 7 11.5 15.5 23 30 46 53 78 99 140 145 145 175 185 200 255 260 270 330 350 360 450 450 480 510 560 580 630 660 730 750 800 840 920 950 1000 1100 1400 1450 1550 1650 1900 1950 2050 2150 2750 2800 3000 3150 3400 3500 3700 3800

105 125 144 162 178 198 228 252 285 320 360 400 450 500 560

200 350 500 750 950 1300 2200 2750 4300 5500 7800 12500 18500 25000 39000

100 2000 > 140 > 180 100 1800 > 140 > 180 110 1600 > 160 > 200 125 1400 > 180 > 220 1250 140 > 180 > 220 > 260 150 > 200 > 240 > 280 160 > 200 > 250 > 300 180 > 230 > 280 > 330 200 > 260 > 320 > 380 260 > 320 > 380 > 440 320 > 380 > 440 > 500 380 > 440 > 500 > 560

630

52000

1050

630

240

80

120

4... 8

68

710

84000

950

710

260

80

140

5... 9

80

800

110000

850

800

290

90

140

5... 9

80

900

150000

750

900

320

100

160

5...10

90

1000

195000

680

1100

1000

350

110

160

5...10

90

1120

270000

600

1000

1120

380

120

180

6...11

100

1250

345000

550

900

1250

420

130

180

6...11

100

1400

530000

490

800

1400

480

145

210

6...12

120

1600

750000

430

700

1600

540

165

210

6...12

120

1800

975000

380

600

1800

600

185

240

8...16

140

2000

1300000

340

550

2000

660

200

240

8...16

140

Tabela 1.1: Zakretni momenti TKN, brojevi okretaja nmax, mase i te ine tipova ugradnje RWN i RWS 1) Va enje nazivnih zakretnih momenata TKN uva iti suglasno to ki 1.1! 2) Te ine vrijede za max. provrte

BA 3600 HR 08.98 5 / 24

1.3

Tip RWB i RBS

S1 P u

b1

D1

D3

d3

Nazivni Broj zakretni okre moment taja Veli ina TKN 1) Nm 144 162 178 198 178 198 228 252 252 285 285 320 360 320 500 750 950 1300 950 1300 2200 2750 2750 4300 4300 5500 7800 5500 nmax 1/min 3400 2750 2750 2750 2150 2150 1700 1700 1400 1400 1100 1100 1100 950 D1/3 mm 18 22 24 28 24 28 28 38 38 48 48 55 65 55 od

Provrt do RWB D1 mm 45 50 60 70 60 70 80 90 90 100 100 110 120 110 D3 mm 55 60 70 80 70 80 90 100 100 110 110 120 130 120 RBS D1 mm 50 55 70 80 70 80 85 100 100 110 110 125 135 125 D3 mm 60 65 75 85 75 85 95 110 110 120 120 130 140 130 da mm 144 162 178 198 178 198 228 252 252 285 285 320 360 320 d2 mm 76 85 102 120 102 120 129 150 150 164 164 180 200 180 d3 mm 84 92 108 128 108 128 140 160 160 175 175 192 210 192 l mm 55 60 70 80 70 80 90 100 100 110 110 125 140 125 u mm 16 20 20 20 20 20 26 26 26 32 32 32 42 32 P mm 35 40 40 40 40 40 50 50 50 60 60 60 75 60 S1 mm 2... 4 2... 5 2... 5 2... 5 2... 5 2... 5 2... 5 2... 5 2... 5 3... 6 3... 6 3... 6 3... 6 3... 6 710 265 630 236 500 190 400 150 315 118 250 95 d1 mm 200 b1

Te ina 2)

RWB Dio 3 kg 6.6 13 13.5 15 21 22.5 41 46 74 79 130 135 145 180

RBS Dio 1 kg 2.1 3 4.4 6.4 4.4 6.4 7.9 11.5 11.5 17.5 17.5 25 35 25 Dio 3 kg 7.1 14 14.5 16 22.5 24.5 44 50 80 86 140 145 155 195

Dio 1 mm kg 75 1.9 2.8 4.1 5.9 4.1 5.9 7.3 10.5 10.5 16 16 23 32 23

Tabela 1.2: Zakretni momenti TKN, brojevi okretaja nmax, mase i te ine tipova ugradnje RWB i RBS 1) Va enje nazivnih zakretnih momenata TKN uva iti suglasno to ki 1.1! 2) Te ine vrijede za max. provrte

BA 3600 HR 08.98 6 / 24

2.
2.1

Op e upute
Op e Te pogonske upute su sustavni dio dobave spojki. Upute trebaju uvijek biti pohranjene u blizini spojke. Samo detaljno poznavanje pogonskih uputa garantira pogon bez smetnji spojke. Stoga je u interesu kupca da osobe koje su zadu ene za transport, monta u i uzdr avanje s razumjevanjem pro itaju upute i uva avaju ih u svim to kama. Uputa: Za tete i pogonske smetnje koje su nastale uslijed nepo tivanja pogonskih uputa mi ne preuzimamo nikakovu odgovornost.

"Spojka" koja je opisana u tim pogonskim uputama projektirana je za stacionarnu primjenu u oblasti op eg strojarstva. Spojka je namjenjena samo za oblasti primjene koje su date u Poglavlju 1 "Tehni ki podaci". Ako uvjeti primjene odstupaju od toga, to zahtijeva nove ugovorne pogodbe. Opisana spojka odgovara tehni koj razini u vrijeme tiskanja tih pogonskih uputa. U interesu daljnjeg razvoja zadr avamo pravo provesti izmjene na odgovaraju im ugradnim grupama i priborima koje pobolj avaju radne sposobnosti i sigurnost prijenosnika, zadr avaju i pri tome glavne karakteristike prijenosnika. Autorsko pravo ovih pogonskih uputa zadr ava FLENDER AG. Bez na e suglasnosti pogonske upute se ne smiju niti potpuno niti djelomice umno avati, neovla teno upotrijebiti u cilju konkurencije ili predati tre im osobama. Sa svim Va im tehni kim pitanjima obratite se, molimo, na im tvornicama: FLENDER AG D 46393 Bocholt Telefon: 02871/92-2800 Telefax: 02871/92-2801 ili nekoj od na ih servisnih slu bi. Listu servisnih slu bi mo ete na i u poglavlju 11. "Dr anje rezervnih dijelova, adrese servisnih slu bi".

BA 3600 HR 08.98 7 / 24

3.
3.1

Sigurnosne upute
Sigurnosne upute S Spojka je izgradjena prema najnovijem stanju tehnike i isporu uje se u pogonsko sigurnom stanju. Nisu dozvoljene samostalne izmjene koje utje u na pogonsku sigurnost.To se odnosi i na za titne uredjaje koji su postavljeni kao za tita od dodira. S Spojka smije biti primjenjena i pogonjena samo u uvjetima koji su utvrdjeni u ugovorima o snazi i dostavi. S Korisnik prijenosnika treba o tome brinuti, da monta a, pogon, njega, poslu ivanje te remont budu povjereni osobama koje su pogonske upute pro itale i razumjele i koje se tih uputa u svim to kama pridr avaju, kako bi se: -izbjegle opasnosti po ivot korisnika i tre ih osoba -osigurala pogonska sigurnost spojke -isklju io gubitak korisnosti i nepovoljan utjecaj na okolicu kroz pogre nu primjenu S Za transporta, monta e i demonta e, rukovanja, njege i poslu ivanja obvezno je po tivati odgovaraju e propise o radnoj sigurnosti te za titi ovjekove okolice. S Samo osobe koje su za to autorizirane i nau ene smiju spojku poslu ivati, njegovati tj. izvr avati remont. S Sve radove potrebno je izvr avati bri ljivo te s aspekta sigurnosti. S Radove na spojki treba obavljati samo u stanju mirovanja spojke. Pogonski agregat treba biti osiguran protiv nenamjernog uklju ivanja (npr. zaklju avanjem prekida a koji se aktivira klju em ili odstranjivanjem osigura a iz napajanja). Na mjestu uklju ivanja potrebno je postaviti plo icu s natpisom da se radi na spojki. S Pogonski agregat odmah isklju iti iz pogona ako se tijekom rada spojke uo e promjene kao npr. promjenjeni umovi spojke. S Spojka mora biti osigurana protiv nenamjernog dodira odgovaraju im za titnim sredstvima. S Kod ugradnje spojke u uredjaje ili postrojenja, proizvodja tih uredjaja ili postrojenja je obvezan preuzeti u svoje pogonske upute sve propise, upute i opise sadr ane u ovim uputama.

3.1.1

Ozna avanje uputa u pogonskim uputama Posebice je potrebno istaknuti slijede e va ne propise u pogonskim uputama koji se odnose na sigurnost i pogonsku za titu: Ovaj simbol ukazuje na sigurnosne mjere koje bezuvjetno treba po tivati u cilju spre avanja teta / ozljeda osoba.

Pozor!
Uputa:

Ovaj simbol ukazuje na sigurnosne mjere koje bezuvjetno treba po tivati u cilju spre avanja tete na spojci. Ovaj simbol ukazuje na op e upute rukovanja na koje je posebice va no obratiti pozornost.

BA 3600 HR 08.98 8 / 24

4.
4.1

Transport i skladi tenje


Obujam isporuke Obujam isporuke je naveden u otpremnim dokumentima. Tijekom prijema potrebno je provjeriti kompletnost isporuke. Odmah dojaviti u slu aju teta nastalih tijekom transporta ili ako nedostaju dijelovi. U suradnji s FLENDER om treba uklju iti eksperta.

4.2

Transport Ovisno o veli ini i o transportnoj ruti spojka se pakuje na razli ite na ine. Pakovanje odgovara, ako se ugovorom ne odredi drugi na in, smjernicama o pakovanju HPE. Obratiti pozornost na oznake na pakovanju. Te oznake imaju slijede a zna enja:
bild-transport

gore

lomljiva roba

za tititi od mokrina

za tititi od vru ine

te i te

ru ne kuke zabranjene

ovdje osloniti

Pozor!
4.3 4.3.1 Skladi tenje

Osigurati primjenu pogodnog podizala.

Skladi tenje dijelova spojke Spojka se dostavlja u konzerviranom stanju i mo e biti skladi tena do 6 mjeseci na pokrivenom, suhom mjestu. Ako se planira dulji period skladi tenja potrebno je dugotrajno konzerviranje.(Potrebna konsultacija s FLENDER om).

Pozor!
4.3.2

Prije i enja dijelova spojke i skidanja dugotrajnog konzerviranja, treba odstraniti odbojnike.

Skladi tenje odbojnika

4.3.2.1 Op e Kod stru nog skladi tenja odbojnika karakteristike im ostaju nepromjenjene i do pet godina. Kod nepovoljnih uvjeta skladi tenja te nestru nog rukovanja javljaju se negativne posljedice po fizikalne veli ine odbojnika. Te promjene mogu nastati npr. djelovanjem ozona, ekstremnih temperatura, svjetla, vlage ili otapala. 4.3.2.2 Skladi ni prostor Skladi ni prostor treba biti suh i bez pra ine. Odbojnici ne smiju biti pohranjeni skupa s kemikalijama, otapalima, energentima, kiselinama itd. Takodjer, trebaju biti za ti eni od svjetla, posebice od direktnog sun evog svjetla te jakog umjetnog svjetla s visokim ultravioletnim udjelom.

Pozor!

Skladi ni prostori ni u kom slu aju ne smiju sadr avati uredjaje koji proizvode ozon kao to su npr. fluorescentni svjetlosni izvori, ivina arulja, elektri ni uredjaji visokog napona. Vla ni skladi ni prostori nisu prikladni. Treba voditi ra una da ne nastaju kondenzati. Najpovoljnija relativna vla nost iznosi 65 %.

BA 3600 HR 08.98 9 / 24

5.
5.1

Tehni ki opis
Op i opis

1
6 5 4 8 10

RWN / RWS

RWB / RBS

RUPEX spojka tipa RWN odnosno RWS, sastoji se od dva dijela te od svornjaka za prijenos zakretnog momenta s elasti nim odbojnicima od umjetnog materijala. Kod tipa RWN dijelovi glavine (1+2) izradjeni su od sivog lijeva, a kod tipa RWS od elika. RUPEX spojka tipa RWB, odnosno RBS, sastoji se od jednog dijela spojke i jednog ko nog bubnja te od svornjaka za prijenos zakretnog momenta s elasti nim odbojnicima od umjetnog materijala. Kod tipa RWB, dio glavine (1) i ko ni bubanj (3) izradjeni su od sivog lijeva, a kod tipa RBS od elika. Sve do veli ine 360, bru eni eli ni svornjaci su pri vr eni isklju ivo s odbojnicima u dijelu spojke (2) RWN i RWS, odnosno u ko nom bubnju (3) RWB i RBS, a od veli ine 400 su uzajamno pri vr eni u dijelovima spojke (1+2). U montiranom stanju odbojnik zahvata u odgovaraju e provrte naspramnog dijela. Elasti ni odbojnici od umjetnog materijala perbunan imaju tvrdo u 80 po Shore u. Odbojnici od materijala povi ene kvalitete i/ili tvrdo e raspolo ivi su na zahtijev. Glede raspolo ivosti i karakteristika spojke koje su promjenjene zbog ubacivanja tog specijalnog odbojnika, kontaktirati tvrtku FLENDER.

BA 3600 HR 08.98 10 / 24

6.
6.1 6.1.1

Monta a
Upute za postavljanje gotovog provrta, aksijalnog osiguranja, postavnog vijka te za balansiranje Gotov provrt S Odstraniti odbojnik. S Dekonzervirati dijelove spojke. Uzeti u obzir upute za izradbu u rukovanju s otapalom. Kod postavljanja gotovog provrta dijelove treba pa ljivo namjestiti. Dozvoljena odstupanja koncentri ne vrtnje i ravnog gibanja treba vidjeti u DIN ISO 286, stupanj osnovne tolerancije IT8. Dijelove treba prihvatati na ozna enim mjestima ( ).

Pozor!

Maksimalno dozvoljeni promjeri provrta (vidjeti Poglavlje 1) konstruirani su za zahvatni spoj bez potezanja (stezanja) prema DIN 6885/1 i nikako ne smiju biti prekora eni.

Ako su namjesto zahvatnog spoja izvedene druge vrsti spoja vratilo glavina (npr. profil klinaste glavine, koni ni ili stupnjeviti provrt, zahvatni spoj s potezanjem stezanjem i dr.), obveza je kontaktirati FLENDER. Nepo tivanje ovih uputa mo e voditi do pucanja spojke. Opasnost po ivot od razlijetaju ih krhotina.
d1

D1

3.2

3.2

IT8 A IT8 A

Dio 1 / Dio 2 / Dio 1/2

Dio 3

U slu aju zakva ivanja dosjednim klinom propisani su slijede i dosjedni parovi za provrte:
Izbor dosjeda Tolerancija vratila po FLENDER standardu Tolerancija vratila po DIN 748/1 Sustav jedinstvene osovine Provrt preko mm 25 100 50 50 50 svi do mm 25 100 50 Tolerancije vratila k6 m6 n6 k6 m6 h6 h8 Tolerancije provrta

D1

d1

H7 H7 K7 M7 N7

Tabela 6.1: Dosjedni parovi

Pozor!

Po tivanje dosjednih sprega je bezuvjetno potrebno kako bi se ve prema iskori enju tolerancijskih polja odr avao mali zazor u spoju vratilo glavina ili, s druge strane, da bi se dodatno naprezanje, koje nastaje kao rezultat prekomjere, odr avalo u dozvoljenim granicama. Ako se dosjedne sprege ne po tivaju, nije isklju eno ugro enje spoja vratilo glavina. Nepo tivanje ovih uputa mo e voditi do pucanja spojke. Opasnost po ivot od razlijetaju ih krhotina.

BA 3600 HR 08.98 11 / 24

6.1.1.1 Utor dosjednog klina Utori dosjednih klinova moraju biti izradjeni odgovaraju e dosjednim klinovima. Za utore dosjednih klinova treba se dr ati tolerancijskog polja irine utora glavine ISO JS 9. Kod ote anih pogonskih uvjeta, kao to je to npr. kod reverzibilnog pogona ili pogona s udarima, propisano je tolerancijsko polje irine utora glavine ISO P9.

Pozor!

Utore dosjednog klina treba postaviti centri no izmedju provrta odbojnika.

6.1.2

Aksijalno osiguranje Radi aksijalnog osiguranja dijelova spojke mora se predvidjeti jedan postavni vijak ili krajnja plo a. Kod primjene krajnje plo e, radi dovodjenja stra njeg zakretanja u dijelove spojke, potrebno je konsultirati tvrtku FLENDER.

6.1.3

Postavni vijci Kao postavni vijci primjenjuju se navojni zatici s ozubljenom prstenastom o tricom, prema DIN 916. Slijede e smjernice treba bezuvjetno po tivati! Duljinu postavnog vijka treba tako izabrati da on ispuni navij ani provrt ali da se ne nalazi iznad glavine (Lmin = d1 x 1.2).

Dio 1 / Dio2 / Dio 1/2


Tip RWN Oblast provrta preko mm 8 30 38 65 95 110 150 230 do mm 30 38 65 95 110 150 230 600 Veli ina postavnog vijka d1 mm M 6 M 8 M10 M12 M16 M20 M24 M30

Dio 3
Tip RWS Oblast provrta preko mm 8 30 75 95 110 150 230 do mm 30 75 95 110 150 230 600 Veli ina postavnog vijka d1 mm M 6 M 8 M12 M16 M20 M24 M30

Tabela 6.2 : Pridjeljivanje postavnog vijka

BA 3600 HR 08.98 12 / 24

Veli ina Mjera odstojanja e1 Veli ina Mjera odstojanja e1 Ko ni bubanj Mjera odstojanja e3

105 15 500 90

125 20 560 100

144 25 630 110

162 25 710 130

178 35 800 115

198 40 900 160

228 40 1000 175

252 50 1120 160

285 55 200

320 60 240

360 70 250

400 80 300

450 80 330

1250 1400 1600 1800 2000

200 x 75 12

250 x 95 12

315 x 118 25

400 x 150 30

500 x 190 50

630 x 236 75

710 x 265 90

Tabela 6.3: Mjere razmaka postavnih valjaka

Pozor!
6.1.4 Uravnote enje

Postavne vijke op enito treba postaviti na utor. Odstupanje od toga ine postavni vijci kod dijelova spojke (1,2) veli ine 105 i 125, koje treba postaviti na 180 u odnosu na utor dosjednog klina.

Prethodno izbu ene spojke, tj. prethodno izbu eni dijelovi spojke isporu uju se neuravnote eni. Ovisno od slu aja primjene, za ove dijelove se preporu a uravnote enje nakon zavr nog bu enja (vidjeti DIN 740, VDI Smjernica 2060). Do uravnote enja u pravilu dolazi odstranjivanjem materijala bu enjem. Da bi se koli ina odstranjenog materijala ograni ila na minimum, potrebno je izabrati to je mogu e ve i radijus izjedna enja.

Pozor!

Izmedju provrta dijelova 1/2 treba uslijediti smanjenje, pri emu dno ne treba bu iti skroz. Kod dijela 32, ko na ploha se ni u kom slu aju ne smije o tetiti.

Zavr no izbu ene spojke, tj. dijelovi spojki uravnote uju se na osnovi specifikacije naru itelja.
Provrt za izjedna enje

Dio 1 / Dio 2 Dio 1/2

Dio 3

Dio 1 / Dio 2 Dio 1/2

Dio 3

Raspored provrta za izjedna avanje kod uravnote enja u jednoj ravni 6.2 Op e upute za monta u

Raspored provrta za izjedna avanje kod uravnote enja u dvije ravni

Kod monta e treba slijediti sigurnosne upute iz Poglavlja 3. Monta u treba provoditi s najve om pozorno u i stru nim personalom.

Ve tijekom planiranja treba paziti da ostane dostatno mjesta za monta u i kasnije radove na njezi i uzdr avanju. Za po etak monta nih radova mora se raspolagati odgovaraju im prenosilima.

BA 3600 HR 08.98 13 / 24

6.3

Postavljanje dijelova spojke Prije po etka monta e krajeve vratila, ko ni bubanj, kao i dijelove spojke treba skrbno o istiti. Prije i enja dijelova spojke s otapalom odbojnike treba odstraniti. Slijediti upute proizvodja a tijekom rukovanja s otapalom.

Pozor!

Dijelovi spojke i ko ni bubanj postavljaju se s pomo u odgovaraju ih naprava, kako bi se sprije ilo o te enje le i ta vratila zbog aksijalne sile spajanja. Osigurati primjenu pogodnog podizala.

Ako je mogu na izmjena odbojnika bez pomjeranja spojenog stroja, potrebno je uzeti u obzir mjeru P za monta u, suglasno to ki 6.6.

Pozor!

Postavne vijke zavij ati isklju ivo DIN 911, bez produ ne cijevi.

esterostranim ra ljastim klju em prema

Nepo tivanje ovih uputa mo e voditi do pucanja spojke. Opasnost po ivot od razlijetaju ih krhotina. Prigrijevanje dijelova spojke i ko nog bubnja (3) (do max.+150 C) eventualno olak ava postavljanje. Pri temperaturama preko +80 C, prije zagrijavanja treba odstraniti odbojnik/svornjake iz dijelova spojke. uvati se opekotina od vru ih dijelova. Nakon skidanja dijelova spojke ili ko nog bubnja treba ponovno postaviti odbojnike ukoliko su prije bili odstranjeni. Matice (7) odnosno vijke (11) pritegnuti moment klju em (za zakretni moment pritezanja vidjeti to ku 6.6 ). Vijke (11) osigurati odgovaraju im kapljastim ljepilom (npr. Loctite, tip 242). Pritom se prethodno zagrijani dijelovi spojke moraju ponovno ohladiti na temperaturu ispod 80 C. Strojeve to su predvidjeni za povezivanje dogurati jedan blizu drugoga. Obratiti pozornost na opasnost od gnje enja! Obratiti pozornost na mjeru razmaka S1 (vidjeti Poglavlje 1). 6.4 Centriranje Spojke primaju odstupanje polo aja krajeva spojenih vratila, koji su podacima predstavljeni u To ki 6.5. Pri centriranju radijalno i kutno odstupanje okrajaka vratila trebaju biti to manji, jer se, pri istim pogonskim uvjetima, produ uje ivotni vijek odbojnika. Centriranje je uputno provoditi slijede im redosljedom: 1. kutno centriranje 2. radijalno centriranje i treba se odvijati u dvije osne ravni koje su postavljene okomito jedna iznad druge. To je mogu no posredstvom pomi nog mjernog ticala (kutno odstupanje) i ravnala (radijalno odstupanje) primjereno slici. Mjeru razmaka S1 treba zadr ati (vidjeti Poglavlje 1). Primjenom mjernog sata mo e se povisiti to nost centriranja. Ravnalo

Mjerno ticalo

BA 3600 HR 08.98 14 / 24

6.5

Mogu na odstupanja
S1max S1max

DKa
D Kw

S1min Aksijalno odstupanje Slika 6.1

S1min Kutno odstupanje Slika 6.2 Radijalno odstupanje Slika 6.3

Medjusobni pomaci/odstupanja dijelova spojke mogu nastati uslijed neto nog centriranja prilikom monta e, ali takodjer i zbog rada postrojenja (toplinska dilatacija, progib vratila, odve meki okviri stroja, itd.).

Pozor!

Slijede i maksimalni dozvoljeni pomaci/odstupanja ne smiju se ni u kom slu aju prema iti u radu.

6.5.1

Aksijalno odstupanje Medjusobno aksijalno odstupanje dijelova spojke DKa (Slika 6.1) dozvoljeno je unutar "dozvoljenog odstupanja" za mjeru S1 (vidjeti Poglavlje 1).

6.5.2

Kutno odstupanje Dozvoljeno kutno odstupanje DKw (Slika 6.2) mora biti odredjeno uzimaju i u obzir imbenik brzine vrtnje Sn sa Slike 6.4. DKwdoz= S1 max - S1 min = 0.00175 x da x Sn (da = veli ina spojke) Veli ina

6.5.3

Radijalno odstupanje Dozvoljeno radijalno odstupanje DKr (Slika 6.3) mora biti odredjeno uzimaju i u obzir imbenik brzine vrtnje Sn sa Slike 6.4. DKrdoz = 0.00175 x da x Sn (da = veli ina spojke)

imbenik brzine vrtnje Sn max=1.5

Brzina vrtnje n [1/min]


Slika 6.4

Pozor!

Kutno i radijalno odstupanje mogu nastupiti istodobno. Zbir oba odstupanja ne smije prema iti veli inu maksimalno dozvoljenog kutnog ili radijalnog odstupanja. (Kw + Kr)raspolo ivo DKw x Sn, odnosno, DKr x Sn

BA 3600 HR 08.98 15 / 24

D Kr

6.6

Dodjela zakretnih momenata pritezanja


Zakretni moment pritezanja Veli ina 105 125 144 162 178 198 228 252 285 320 360 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120 1250 1400 1600 1800 2000 irina klju a

P
mm 30 35 35 40 40 40 50 50 60 60 75 75 90 90 120 120 140 140 160 160 180 180 210 210 240 240

TA
Nm 12 30 30 60 60 60 65 65 150 150 220 220 180 180 340 340 580 580 600 600 1150 1150 1150 1150 2000 2000

Sw
mm 10 13 13 17 17 17 19 19 24 24 27 27 24 24 30 30 36 36 36 36 46 46 46 46 55 55

Tabela 6.4: Dodjela zakretnih momenata pritezanja

7.
7.1

Stavljanje u pogon
Mjere prije stavljanje u pogon Prije stavljanja u pogon provjeriti pritegnutost steznih vijaka, provjeriti i eventualno korigirati centriranost i mjeru razmaka S1 a takodjer i provjeriti sve vij ane spojeve na propisani pritezni moment (vidjeti Poglavlje 1 i Poglavlje 6). Na koncu treba postaviti za titu spojke od nenamjernog dodira.

BA 3600 HR 08.98 16 / 24

8.
8.1

Pogon
Op i pogonski podaci Tjekom pogona spojke treba obratiti pozornost na: -promjene bu nosti u radu -pojavu iznenadnih vibracija Ako se tijekom pogona ustanove nepravilnosti, treba trenuta no isklju iti pogonski agregat. Uzrok smetnji treba odrediti uz pomo tabele smetnje (Poglavlje 9.). Tabela smetnji sadr i mogu e smetnje i njihove uzroke, kao i prijedloge za njihovo uklanjanje. Ako uzrok nije mogu e utvrditi, odnosno, ako ne postoji mogu nost popravka sopstvenim sredstvima, preporu amo Vam zatra iti ovla tenog montera jedne od na ih servisnih slu bi (vidjeti Poglavlje 11.).

Pozor!

9.
9.1

Smetnje, uzroci i uklanjanje


Op e Slijede e navedene smetnje mogu biti samo polazne to ke u tra enju gre aka. Kod slo enog postrojenja, u tra enju gre aka moraju se takodjer uklju iti i sve ostale komponente. Spojka u svim fazama pogona mora raditi s malo bu nosti i bez vibracija. Promjenjeno pona anje treba smatrati smetnjom koju treba hitno otkloniti.

Pozor!

Prije uzdr avanja, popravaka ili posebnih radova, korisnik uredjaja treba osigurati potpuni prestanak rada cijelog pogonskog lanca. Osobito treba osigurati pogonske motore od nenadziranog uklju ivanja. Osim toga, upu ujemo na relevantne propise o spre avanju nesre a na mjestu postavljanja.

9.2

Mogu ne smetnje Smetnje Iznenadna promjena u razini bu nosti i/ili iznenadna pojava vibracija Uzroci Promjena centriranosti Uklanjanje Postrojenje staviti izvan pogona. Eventualno otkloniti uzrok promjene centriranosti. (npr. pritegnuti labave temeljne vijke) Odbojnik istro en, nema prigu enja. Postrojenje staviti izvan pogona. Spojku demontirati i ostatke odbojnika rastaviti. Provjeriti dijelove spojke, a o te ene zamijeniti. Odbojnike treba mijenjati po garniturama. Provjeriti centriranost i eventualno ju korigirati (vidjeti Poglavlje 6) Monta a spojke prema Poglavlju 6. "Monta a" i Poglavlju 7. "Stavljanje u pogon"

BA 3600 HR 08.98 17 / 24

10.
10.1

Njega i uzdr avanje


Op e Zazor zakretanja izmedju oba dijela spojke mora se kontrolirati u skladu s periodama njege, najmanje jednom godi nje. Dokle god povi eni zazor spojke ne kodi pogonu spojke, odbojnici mogu ostati u uporabi sve do dosezanja definirane granice istro enosti, prije no se zamijene. Za procjenu istro enosti preporu en je dopu teni kutni hod dat u Tabeli 10.1, koji je izra unat na osnovi najkra e udaljenosti DSV na vanjskom promjeru spojke. Za odredjivanje mjere DSV dio spojke se zakre e bez zakretnog momenta sve do grani nika i na dio spojke se postavi oznaka (vidjeti Sliku 10.1). Zakretanjem dijelova spojke u suprotnom smjeru vrtnje, sve do grani nika, oznake se razdvajaju. Rastojanje izmedju oznaka daje mjeru najkra eg rastojanja DSV. Ako mjera DSV prekora i vrijednost datu u Tabeli 10.1, treba poduzeti zamjenu odbojnika.

Pozor!

Odbojnike treba mijenjati po garniturama.

Slika 10.1

Veli ina

105 3.0

125 144 3.5

162 198 4.0

228 252 4.5

285 320 6.0

360 400 7.0

450 500 8.5

560 630 10.0

D SV 710 800 12.0

900 1120 1400 1800 1000 1250 1600 2000 13.5 15.0 18.0 20.0

DSV 10.2

Tabela 10.1: Oznake istro enosti Zamjena ishabanih dijelova Kao rezervni odbojnici smiju se rabiti samo originalni RUPEX odbojnici, kako bi se garantirao besprijekorni prijenos zakretnog momenta i nesmetano funkcioniranje. Uputa: Zamijena odbojnika mogu a je bez pomjeranja spojenog stroja.

Za spojke veli ine do 400, svornjaci s odbojnicima od umjetnog materijala mogu se izvaditi kroz provrte odbojnika, nakon otpu tanja i odstranjivanja matica, a od veli ine 450, nakon otpu tanja te odstranjivanja vijaka s esterostranom glavom i krajnje plo e. Nakon toga se odbojnici od umjetnog materijala mogu odbiti od svornjaka. Nakon obnavljanja odbojnika od umjetnog materijala, slijedi ponovno sastavljanje obrnutim redoslijedom, pri emu matice odnosno vijke ponovno treba osigurati ljepilom (npr. Loctite 242). Radi obnovljene monta e treba skrbno slijediti upute iz Poglavlja 6. "Monta a" i Poglavlja 7. "Stavljanje u pogon".

BA 3600 HR 08.98 18 / 24

11.

Dr anje rezervnih dijelova, adrese servisnih slu bi


Zaliha najva nijih rezervnih dijelova i dijelova koji se habaju na mjestu postavljanja je va an preduvjet za stalnu pogonsku spremnost spojke. Kod porud be rezervnog dijela treba navesti slijede e podatke: -broj dijela (vidjeti Poglavlje 5.) -naziv / veli inu ( oznaka veli ine odgovara vanjskom promjeru da u mm) -broj komada Mi preuzimamo garanciju samo za originalne rezervne dijelove koje smo mi dostavili.

Pozor!

Izri ito isti emo da rezervni dijelovi i pribor koji nisu od nas isporu eni nisu od nas niti ispitani niti je od nas data suglasnost za njihovo rabljenje. Ugradnja i / ili primjena takovih elemenata/dijelova mo e u odredjenim uvjetima negativno utjecati na konstruktivno zadate karakteristike spojke te na taj na in negativno utjecati na aktivnu ili pasivnu sigurnost. Za tete koje nastanu primjenom ne originalnih dijelova i pribora isklju ena je svaka garancija i jemstvo od strane FLENDER a.

Molimo, uzeti u obzir da za pojedine komponente esto vrijede posebne izradbene i dobavne specifikacije i da mi Vama uvijek nudimo rezervne dijelove koji odgovaraju najnovijem stanju tehnike te najnovijim zakonskim propisima. 11.1 Adrese za rezervne dijelove i servisne slu be Kod porud be rezervnih dijelova ili zahtijeva za monterom servisne slu be obratite se, molimo, prvo na tvrtku FLENDER AG.

FLENDER Germany
A. FRIEDR. FLENDER AG 46393 Bocholt - Tel.: (0 28 71) 92-0 - Fax: (0 28 71) 92 25 96 E-mail: contact@flender.com S www.flender.com Dobavna adresa: Alfred - Flender - Strasse 77 - 46395 Bocholt A. FRIEDR. FLENDER AG - Kupplungswerk Mussum Industriepark Bocholt - Schlavenhorst 100 - 46395 Bocholt - Tel.: (0 28 71) 92 28 68 - Fax: (0 28 71) 92 25 79 E-mail: couplings@flender.com S www.flender.com A. FRIEDR. FLENDER AG - Werk Friedrichsfeld Am Industriepark 2 - 46562 Voerde - Tel.: (0 28 71) 92-0 - Fax: (0 28 71) 92 25 96 E-mail: contact@flender.com S www.flender.com A. FRIEDR. FLENDER AG - Getriebewerk Penig Thierbacher Strasse 24 - 09322 Penig - Tel.: (03 73 81) 60 - Fax: (03 73 81) 8 02 86 E-mail: ute.tappert@flender.com S www.flender.com FLENDER - TBINGEN GMBH 72007 Tbingen - Tel.: (0 70 71) 7 07-0 - Fax: (0 70 71) 70 74 00 E-mail: sales-motox@flender-motox.com S www.flender.com Dobavna adresa: Bahnhofstrasse 40 - 72072 Tbingen LOHER GMBH 94095 Ruhstorf - Tel.: (0 85 31) 3 90 - Fax: (0 85 31) 3 94 37 E-mail: info@loher.de S www.loher.de Dobavna adresa: Hans-Loher-Strasse 32 - 94099 Ruhstorf FLENDER SERVICE GMBH 44607 Herne - Tel.: (0 23 23) 940-0 - Fax: (0 23 23) 940 333 E-mail: infos@flender-service.com S www.flender-service.com 24h Service Hotline +49 (0) 17 22 81 01 00 Dobavna adresa: Sdstrasse 111 - 44625 Herne A. FRIEDR. FLENDER AG - FLENDER GUSS
Obere Hauptstrasse 228-230 - 09228 Chemnitz / Wittgensdorf - Tel.: (0 37 22) 64-0 - Fax: (0 37 22) 64 21 89

E-mail: flender.guss@flender-guss.com S www.flender-guss.de

BA 3600 HR 08.98 19 / 24

Germany
A. FRIEDR. FLENDER AG 46393 BOCHOLT - TEL.: (0 28 71) 92 - 0 - FAX: (0 28 71) 92 25 96 DOBAVNA ADRESA: ALFRED - FLENDER - STRASSE 77 - 46395 BOCHOLT

E-mail: contact@flender.com S www.flender.com

VERTRIEBSZENTRUM BOCHOLT
46393 Bocholt Alfred-Flender-Strasse 77, 46395 Bocholt Tel.: (0 28 71) 92 - 0 Fax: (0 28 71) 92 - 14 35 E-mail: vz.bocholt@flender.com

___________________________________________________________________________________________________________

VERTRIEBSZENTRUM STUTTGART

70472 Stuttgart Friolzheimer Strasse 3, 70499 Stuttgart Tel.: (07 11) 7 80 54 - 51 Fax: (07 11) 7 80 54 - 50 E-mail: vz.stuttgart@flender.com

___________________________________________________________________________________________________________

VERTRIEBSZENTRUM MNCHEN

85750 Karlsfeld Liebigstrasse 14, 85757 Karlsfeld Tel.: (0 81 31) 90 03 - 0 Fax: (0 81 31) 90 03 - 33 E-mail: vz.muenchen@flender.com

___________________________________________________________________________________________________________

VERTRIEBSZENTRUM BERLIN

Schlossallee 8, 13156 Berlin Tel.: (0 30) 91 42 50 58 Fax: (0 30) 47 48 79 30 E-mail: vz.berlin@flender.com

___________________________________________________________________________________________________________

BA 3600 HR 08.98 20 / 24

FLENDER International
EUROPE
AUSTRIA Flender Ges.m.b.H. Industriezentrum N-Sd Strasse 4, Objekt 14, Postfach 132 2355 Wiener Neudorf Phone: +43 (0) 22 36 6 45 70 Fax: +43 (0) 22 36 6 45 70 10 E-mail: office@flender.at www.flender.at BELGIUM & LUXEMBOURG N.V. Flender Belge S.A. Cyriel Buyssestraat 130 1800 Vilvoorde Phone: +32 (0) 2 - 2 53 10 30 Fax: +32 (0) 2 - 2 53 09 66 E-mail: sales@flender.be BULGARIA A. Friedr. Flender AG Branch Office c/o Auto - Profi GmbH Alabin Str. 52, 1000 Sofia Phone: +359 (0) 2 - 9 80 66 06 Fax: +359 (0) 2 - 9 80 33 01 E-mail: sofia@auto-profi.com CROATIA / SLOVENIA BOSNIA-HERZEGOVINA A. Friedr. Flender AG Branch Office c/o HUM - Naklada d.o.o. Mandroviceva 3, 10000 Zagreb Phone: +385 (0) 1 - 2 30 60 25 Fax: +385 (0) 1 - 2 30 60 24 E-mail: flender@hi.hinet.hr CZECH REPUBLIC A. Friedr. Flender AG Branch Office Hotel DUO, Teplicka 17 19000 Praha 9 Phone: +420 (0) 2 - 83 88 23 00 Fax: +420 (0) 2 - 83 88 22 05 E-mail: flender_pumprla@hotelduo.cz DENMARK Flender Scandinavia A/S Rugmarken 35 B, 3520 Farum Phone: +45 - 70 22 60 03 Fax: +45 - 44 99 16 62 E-mail: kontakt@flenderscandinavia.com www.flenderscandinavia.com ESTHONIA / LATVIA / LITHUANIA Flender Branch Office Addinol Minerall Marketing O Suur-Sjame 32 11415 Tallinn / Esthonia Phone: +372 (0) 6 - 27 99 99 Fax: +372 (0) 6 - 27 99 90 E-mail: flender@addinol.ee www.addinol.ee FINLAND Flender Oy Ruosilantie 2 B, 00390 Helsinki Phone: +358 (0) 9 - 4 77 84 10 Fax: +358 (0) 9 - 4 36 14 10 E-mail: webmaster@flender.fi www.flender.fi FRANCE Flender s.a.r.l. 3, rue Jean Monnet - B.P. 5 78996 Elancourt Cedex Phone: +33 (0) 1 - 30 66 39 00 Fax: +33 (0) 1 - 30 66 35 13 E-mail: sales@flender.fr
SALES OFFICES: Flender s.a.r.l. 36, rue Jean Broquin 69006 Lyon Phone: +33 (0) 4 - 72 83 95 20 Fax: +33 (0) 4 - 72 83 95 39 E-mail: sales@flender.fr

(2003-12-01) Flender - Graffenstaden SA 1, rue du Vieux Moulin 67400 Illkirch-Graffenstaden B.P. 84 67402 Illkirch - Graffenstaden Phone: +33 (0) 3 - 88 67 60 00 Fax: +33 (0) 3 - 88 67 06 17 E-mail: flencomm@flender-graff.com

PORTUGAL Rodamientos FEYC, S.A R. Jaime Lopes Dias, 1668 CV 1750 - 124 Lissabon Phone: +351 (0) 21 - 7 54 24 10 Fax: +351 (0) 21 - 7 54 24 19 E-mail: info@rfportugal.com ROMANIA A. Friedr. Flender AG Branch Office 98 - 106, Soseaua Mihai Bravu Sector 2, Bloc D 16, Sc 1, Apartament 4 021331 Bucuresti - 2 Phone: +40 (0) 21 - 4 91 10 08 Fax: +40 (0) 21 - 4 91 10 08 E-mail: flender@fx.ro RUSSIA F & F GmbH Tjuschina 4-6 191119 St. Petersburg Phone: +7 (0) 8 12 - 3 20 90 34 Fax: +7 (0) 8 12 - 3 40 27 60 E-mail: flendergus@mail.spbnit.ru SLOVAKIA A. Friedr. Flender AG Branch Office Vajanskho 49 P.O. Box 286, 08001 Presov Phone: +421 (0) 51 - 7 70 32 67 Fax: +421 (0) 51 - 7 70 32 67 E-mail: micenko.flender@nextra.sk SPAIN Flender Ibrica S.A. Poligono Industrial San Marcos Calle Morse, 31 (Parcela D-15) 28906 Getafe - Madrid Phone: +34 (0) 91 - 6 83 61 86 Fax: +34 (0) 91 - 6 83 46 50 E-mail: f-iberica@flender.es www.flender.es SWEDEN Flender Scandinavia senvgen 2 44339 Lerum Phone: +46 (0) 302 - 1 25 90 Fax: +46 (0) 302 - 1 25 56 E-mail: kontakt@flenderscandinavia.com www.flenderscandinavia.com SWITZERLAND Flender AG Zeughausstr. 48 5600 Lenzburg Phone: +41 (0) 62 8 85 76 00 Fax: +41 (0) 62 8 85 76 76 E-mail: info@flender.ch www.flender.ch TURKEY Flender Gc Aktarma Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti. IMES Sanayi, Sitesi E Blok 502. Sokak No. 22 81260 Dudullu - Istanbul Phone: +90 (0) 2 16 - 4 66 51 41 Fax: +90 (0) 2 16 3 64 59 13 E-mail: cuzkan@flendertr.com www.flendertr.com UKRAINE A. Friedr. Flender AG Branch Office, c/o DIV - Deutsche Industrievertretung, Prospect Pobedy 44 252057 Kiev Phone: +380 (0) 44 - 4 46 80 49 Fax: +380 (0) 44 - 2 30 29 30 E-mail: flender@div.kiev.ua UNITED KINGDOM & EIRE Flender Power Transmission Ltd. Thornbury Works, Leeds Road Bradford West Yorkshire BD3 7EB Phone: +44 (0) 12 74 65 77 00 Fax: +44 (0) 12 74 66 98 36 E-mail: flenders@flender-power.co.uk www.flender-power.co.uk

GREECE Flender Hellas Ltd. 2, Delfon str., 11146 Athens Phone: +30 210 - 2 91 72 80 Fax: +30 210 - 2 91 71 02 E-mail: flender@otenet.gr
Mangrinox S.A. 14, Grevenon str., 11855 Athens Phone: +30 210 - 3 42 32 01 Fax: +30 210 - 3 45 99 28 E-mail: mangrinox@otenet.gr

HUNGARY A. Friedr. Flender AG Branch Office Bcsi t 3-5, 1023 Budapest Phone: +36 (0) 1 - 3 45 07 90 / 91 Fax: +36 (0) 1 - 3 45 07 92 E-mail: jambor.laszlo@axelero.hu ITALY Flender Cigala S.p.A. Parco Tecnologico Manzoni Palazzina G Viale delle industrie, 17 20040 Caponago (MI) Phone: +39 (0) 02 - 95 96 31 Fax: +39 (0) 02 -95 74 39 30 E-mail: info@flendercigala.it THE NETHERLANDS Flender Nederland B.V. Industrieterrein Lansinghage Platinastraat 133 2718 ST Zoetermeer Postbus 725 2700 AS Zoetermeer Phone: +31 (0) 79 - 3 61 54 70 Fax: +31 (0) 79 - 3 61 54 69 E-mail: sales@flender.nl www.flender.nl
SALES OFFICES: Flender Nederland B.V. Lage Brink 5-7 7317 BD Apeldoorn Postbus 1073 7301 BH Apeldoorn Phone: +31 (0) 55 - 5 27 50 00 Fax: +31 (0) 55 - 5 21 80 11 E-mail: tom.alberts@flender-group.com Bruinhof B.V. Boterdiep 37 3077 AW Rotterdam Postbus 9607 3007 AP Rotterdam Phone: +31 (0) 10 - 4 97 08 08 Fax: +31 (0) 10 - 4 82 43 50 E-mail: info@bruinhof.nl www.bruinhof.nl

NORWAY Elektroprosess AS Frysjaveien 40, 0884 Oslo Postboks 165, Kjelss 0411 Oslo Phone: +47 (0) 2 - 2 02 10 30 Fax: +47 (0) 2 - 2 02 10 50 / 51 E-mail: post@elektroprosess.no POLAND A. Friedr. Flender AG Branch Office Przedstawicielstwo w Polsce ul. Wyzwolenia 27 43 - 190 Mikolw Phone: +48 (0) 32 - 2 26 45 61 Fax: +48 (0) 32 - 2 26 45 62 E-mail: flender@pro.onet.pl www.flender.pl

BA 3600 HR 08.98 21 / 24

SERBIA-MONTENEGRO ALBANIA / MACEDONIA A. Friedr. Flender AG Branch Office c/o G.P.Inzenjering d.o.o. III Bulevar 54 / 19 11070 Novi Beograd Phone: +381 (0) 11 - 60 44 73 Fax: +381 (0) 11 - 3 11 67 91 E-mail: flender@eunet.yu

SALES OFFICES: Flender Brasil Ltda. Rua James Watt, 142 conj. 142 - Brooklin Novo 04576 - 050, So Paulo - SP Phone: +55 (0) 11 - 55 05 99 33 Fax: +55 (0) 11 - 55 05 30 10 E-mail: flesao@uol.com.br Flender Brasil Ltda. Rua Campos Salles, 1095 sala 04 - Centro 14015 - 110, Ribeiro Preto - SP Phone: +55 (0) 16 - 6 35 15 90 Fax: +55 (0) 16 - 6 35 11 05 E-mail: flender.ribpreto@uol.com.br

AFRICA
NORTH AFRICAN COUNTRIES Please refer to Flender s.a.r.l. 3, rue Jean Monnet - B.P. 5 78996 Elancourt Cedex Phone: +33 (0) 1 - 30 66 39 00 Fax: +33 (0) 1 - 30 66 35 13 E-mail: sales@flender.fr EGYPT Sons of Farid Hassanen 81 Matbaa Ahlia Street Boulac 11221, Cairo Phone: +20 (0) 2 - 5 75 15 44 Fax: +20 (0) 2 - 5 75 17 02 E-mail: hussein@sonfarid.com SOUTH AFRICA Flender Power Transmission (Pty.) Ltd. Cnr. Furnace St & Quality Rd. P.O. Box 131, Isando 1600 Johannesburg Phone: +27 (0) 11 - 5 71 20 00 Fax: +27 (0) 11 - 3 92 24 34 E-mail: sales@flender.co.za www.flender.co.za
SALES OFFICES: Flender Power Transmission (Pty.) Ltd. Unit 3 Marconi Park 9 Marconi Crescent, Montague Gardens P.O. Box 37291 Chempet 7442, Cape Town Phone: +27 (0) 21 - 5 51 50 03 Fax: +27 (0) 21 - 5 52 38 24 E-mail: sales@flender.co.za Flender Power Transmission (Pty.) Ltd. Unit 3 Goshawk Park Falcon Industrial Estate P.O. Box 1608 New Germany 3620, Durban Phone: +27 (0) 31 - 7 05 38 92 Fax: +27 (0) 31 - 7 05 38 72 E-mail: sales@flender.co.za Flender Power Transmission (Pty.) Ltd. 9 Industrial Crescent, Ext. 25 P.O. Box 17609, Witbank 1035 Phone: +27 (0) 13 - 6 92 34 38 Fax: +27 (0) 13 - 6 92 34 52 E-mail: sales@flender.co.za Flender Power Transmission (Pty.) Ltd. Unit 14 King Fisher Park, Alton Cnr. Ceramic Curve & Alumina Allee P.O. Box 101995 Meerensee 3901, Richards Bay Phone: +27 (0) 35 - 7 51 15 63 Fax: +27 (0) 35 - 7 51 15 64 E-mail: sales@flender.co.za

USA Flender Corporation 950 Tollgate Road P.O. Box 1449, Elgin, IL. 60123 Phone: +1 (0) 8 47 - 9 31 19 90 Fax: +1 (0) 8 47 - 9 31 07 11 E-mail: flender@flenderusa.com www.flenderusa.com Flender Corporation Service Centers West 4234 Foster Ave. Bakersfield, CA. 93308 Phone: +1 (0) 6 61 - 3 25 44 78 Fax: +1 (0) 6 61 - 3 25 44 70 E-mail: flender1@lightspeed.net VENEZUELA F. H. Transmisiones S.A. Urbanizacin Buena Vista Calle Johan Schafer o Segunda Calle Municipio Sucre, Petare Caracas Phone: +58 (0) 2 - 21 52 61 Fax: +58 (0) 2 - 21 18 38 E-mail: fhtransm@telcel.net.ve www.fhtransmisiones.com

CANADA Flender Power Transmission Inc. 215 Shields Court, Units 4 - 6 Markham, Ontario L3R 8V2 Phone: +1 (0) 9 05 - 3 05 10 21 Fax: +1 (0) 9 05 - 3 05 10 23 E-mail: flender@ca.inter.net www.flenderpti.com
SALES OFFICE: Flender Power Transmission Inc. 34992 Bemina Court Abbotsford - Vancouver B.C. V3G 1C2 Phone: +1 (0) 6 04 - 8 59 66 75 Fax: +1 (0) 6 04 - 8 59 68 78 E-mail: tvickers@rapidnet.net

ASIA
BANGLADESH / SRI LANKA Please refer to Flender Limited No. 2 St. Georges Gate Road 5th Floor, Hastings Kolkata - 700 022 Phone: +91 (0) 33 - 2 23 05 45 Fax: +91 (0) 33 - 2 23 18 57 E-mail: flender@flenderindia.com PEOPLES REPUBLIC OF CHINA Flender Power Transmission (Tianjin) Co. Ltd. ShuangHu Rd.- Shuangchen Rd. West Beichen Economic Development Area (BEDA) Tianjin 300400 Phone: +86 (0) 22 - 26 97 20 63 Fax: +86 (0) 22 - 26 97 20 61 E-mail: flender@flendertj.com www.flendertj.com Flender Power Transmission (Tianjin) Co. Ltd. Beijing Office C-415, Lufthansa Center 50 Liangmaqiao Road, Chaoyang District Beijing 100016 Phone: +86 (0) 10 - 64 62 21 51 Fax: +86 (0) 10 - 64 62 21 43 E-mail: beijing@flenderprc.com.cn Flender Power Transmission (Tianjin) Co. Ltd. Shanghai Office 1101-1102 Harbour Ring Plaza 18 Xizang Zhong Rd. Shanghai 200 001 Phone: +86 (0) 21 - 53 85 31 48 Fax: +86 (0) 21 - 53 85 31 46 E-mail: shanghai@flenderprc.com.cn Flender Power Transmission (Tianjin) Co. Ltd. Wuhan Office Rm. 1503, Jianyin Building, 709 Jianshedadao Wuhan 430 015 Phone: +86 (0) 27 - 85 48 67 15 Fax: +86 (0) 27 - 85 48 68 36 E-mail: wuhan@flenderprc.com.cn Flender Power Transmission (Tianjin) Co. Ltd. Guangzhou Office Rm. 2802, Guangzhou International Electronics Tower 403 Huanshi Rd. East Guangzhou 510 095 Phone: +86 (0) 20 - 87 32 60 42 Fax: +86 (0) 20 - 87 32 60 45 E-mail: guangzhou@flenderprc.com.cn Flender Power Transmission (Tianjin) Co. Ltd. Chengdu Office G-6 / F Guoxin Mansion, 77 Xiyu Street Chengdu 610 015 Phone: +86 (0) 28 - 86 19 83 72 Fax: +86 (0) 28 - 86 19 88 10 E-mail: chengdu@flenderprc.com.cn

CHILE / ARGENTINA / BOLIVIA ECUADOR / PARAGUAY / URUGUAY Flender Cono Sur Limitada Avda. Galvarino Gallardo 1534 Providencia, Santiago Phone: +56 (0) 2 - 2 35 32 49 Fax: +56 (0) 2 - 2 64 20 25 E-mail: flender@flender.cl www.flender.cl COLOMBIA A.G.P. Representaciones Ltda. Flender Liaison Office Colombia Av Boyaca No 23A 50 Bodega UA 7-1, Bogot Phone: +57 (0) 1 - 5 70 63 53 Fax: +57 (0) 1 - 5 70 73 35 E-mail: aguerrero@agp.com.co www.agp.com.co MEXICO Flender de Mexico S.A. de C.V. 17, Pte, 713 Centro 72000 Puebla Phone: +52 (0) 2 22 - 2 37 19 00 Fax: +52 (0) 2 22 - 2 37 11 33 E-mail: szugasti@flendermexico.com www.flendermexico.com
SALES OFFICES: Flender de Mexico S.A. de C.V. Lago Nargis No. 38 Col. Granada, 11520 Mexico, D.F. Phone: +52 (0) 55 - 52 54 30 37 Fax: +52 (0) 55 - 55 31 69 39 E-mail: info@flendermexico.com Flender de Mexico S.A. de C.V. Ave. San Pedro No. 231-5 Col. Miravalle 64660 Monterrey, N.L. Phone: +52 (0) 81 - 83 63 82 82 Fax: +52 (0) 81 - 83 63 82 83 E-mail: info@flendermexico.com

AMERICA
ARGENTINA Chilicote S.A. Avda. Julio A. Roca 546 C 1067 ABN Buenos Aires Phone: +54 (0) 11 - 43 31 66 10 Fax: +54 (0) 11 - 43 31 42 78 E-mail: chilicote@chilicote.com.ar BRASIL Flender Brasil Ltda. Rua Quatorze, 60 - Cidade Industrial 32211 - 970, Contagem - MG Phone: +55 (0) 31 - 33 69 21 00 Fax: +55 (0) 31 - 33 69 21 66 E-mail: vendas@flenderbrasil.com

PERU Potencia Industrial E.I.R.L. Calle Victor Gonzlez Olaechea N 110 Urb. La Aurora - Miraflores, P.O.Box: Av. 2 de Mayo N 679 Of.108-Miraflores Casilla N 392, Lima 18 Phone: +51 (0) 1 - 2 42 84 68 Fax: +51 (0) 1 - 2 42 08 62 E-mail: cesarzam@chavin.rcp.net.pe

BA 3600 HR 08.98 22 / 24

Flender Power Transmission (Tianjin) Co. Ltd. Shenyang Office Rm. 2-163, Tower I, City Plaza Shenyan 206 Nanjing Street (N), Heping District Shenyang 110 001 Phone: +86 (0) 24 - 23 34 20 48 Fax: +86 (0) 24 - 23 34 20 46 E-mail: shenyang@flenderprc.com.cn Flender Power Transmission (Tianjin) Co. Ltd. Xian Office Rm. 302, Shaanzi Zhong Da International Mansion 30 Southern Rd. Xian 710 002 Phone: +86 (0) 29 - 7 20 32 68 Fax: +86 (0) 29 - 7 20 32 04 E-mail: xian@flenderprc.com.cn

ISRAEL Greenshpon Engineering Works Ltd. Haamelim Street 20 P.O. Box 10108, 26110 Haifa Phone: +972 (0) 4 - 8 72 11 87 Fax: +972 (0) 4 - 8 72 62 31 E-mail: sales@greenshpon.com www.greenshpon.com JAPAN Flender Japan Co., Ltd. WBG Marive East 21F Nakasa 2 - 6 Mihama-ku, Chiba-shi Chiba 261-7121 Phone: +81 (0) 43 - 2 13 39 30 Fax: +81 (0) 43 - 2 13 39 55 E-mail: contact@flender-japan.com KOREA Flender Ltd. 7th Fl. Dorim Bldg. 1823 Bangbae-Dong, Seocho-Ku, Seoul 137-060 Phone: +82 (0) 2 - 34 78 63 37 Fax: +82 (0) 2 - 34 78 63 45 E-mail: flender@unitel.co.kr KUWAIT South Gulf Company Al-Reqai, Plot 1, Block 96 P.O. Box 26229, Safat 13123 Phone: +965 (0) - 4 88 39 15 Fax: +965 (0) - 4 88 39 14 E-mail: adelameen@hotmail.com LEBANON Gabriel Acar & Fils s.a.r.l. Dahr-el-Jamal Zone Industrielle, Sin-el-Fil B.P. 80484, Beyrouth Phone: +961 (0) 1 - 49 82 72 Fax: +961 (0) 1 - 49 49 71 E-mail: gacar@beirut.com MALAYSIA Flender Singapore Pte. Ltd. Representative Office 37 A - 2, Jalan PJU 1/39 Dataran Prima 47301 Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan Phone: +60 (0) 3 - 78 80 42 63 Fax: +60 (0) 3 - 78 80 42 73 E-mail: flender@tm.net.my PAKISTAN Please refer to A. Friedr. Flender AG 46393 Bocholt Phone: +49 (0) 28 71 - 92 22 59 Fax: +49 (0) 28 71 - 92 15 16 E-mail: ludger.wittag@flender.com PHILIPPINES Flender Singapore Pte. Ltd. Representative Office 28/F, Unit 2814 The Enterprise Centre 6766 Ayala Avenue corner Paeso de Roxas, Makati City Phone: +63 (0) 2 - 8 49 39 93 Fax: +63 (0) 2 - 8 49 39 17 E-mail: roman@flender.com.ph BAHRAIN / IRAQ / JORDAN / LYBIA OMAN / QATAR / U.A.E. / YEMEN Please refer to A. Friedr. Flender AG Middle East Sales Office IMES Sanayi Sitesi E Blok 502, Sokak No. 22 81260 Dudullu - Istanbul Phone: +90 (0) 2 16 - 4 99 66 23 Fax: +90 (0) 2 16 - 3 64 59 13 E-mail: meso@flendertr.com SAUDI ARABIA South Gulf Co. Al-Khobar, Dahran Str. Middle East Trade Center 3rd floor, Flat # 23 P.O. Box 20434 31952 Al-Khobar Phone: +966 (0) 3 - 8 87 53 32 Fax: +966 (0) 3 - 8 87 53 31 E-mail: adelameen@hotmail.com

SINGAPORE Flender Singapore Pte. Ltd. 13 A, Tech Park Crescent Singapore 637843 Phone: +65 (0) - 68 97 94 66 Fax: +65 (0) - 68 97 94 11 E-mail: flender@singnet.com.sg www.flender.com.sg SYRIA Misrabi Co & Trading Mezzeh Autostrade Transportation Building 4/A, 5th Floor P.O. Box 12450, Damascus Phone: +963 (0) 11 - 6 11 67 94 Fax: +963 (0) 11 - 6 11 09 08 E-mail: ismael.misrabi@gmx.net TAIWAN A. Friedr. Flender AG Taiwan Branch Company 1F, No. 5, Lane 240 Nan Yang Street, Hsichih Taipei Hsien 221 Phone: +886 (0) 2 - 26 93 24 41 Fax: +886 (0) 2 - 26 94 36 11 E-mail: flender_tw@flender.com.tw THAILAND Flender Singapore Pte. Ltd. Representative Office 23/F M Thai Tower, All Seasons Place 87 Wireless Road, Phatumwan Bangkok 10330 Phone: +66 (0) 2 - 6 27 91 09 Fax: +66 (0) 2 - 6 27 90 01 E-mail: christian.beckers@flender.th.com VIETNAM Flender Singapore Pte. Ltd. Representative Office Suite 6/6A, 16F Saigon Tower 29 Le Duan Street, District 1 Ho Chi Minh City, Vietnam Phone: +84 (0) 8 - 8 23 62 97 Fax: +84 (0) 8 - 8 23 62 88 E-mail: flender@hcm.vnn.vn

INDIA Flender Limited Head Office: No. 2 St. Georges Gate Road 5th Floor, Hastings Kolkata - 700 022 Phone: +91 (0) 33 - 22 23 05 45 Fax: +91 (0) 33 - 22 23 08 30 E-mail: flender@flenderindia.com
Flender Limited Industrial Growth Centre Rakhajungle, Nimpura Kharagpur - 721 302 Phone: +91 (0) 3222 - 23 33 07 Fax: +91 (0) 3222 - 23 33 64 E-mail: works@flenderindia.com SALES OFFICES: Flender Limited Eastern Regional Sales Office No. 2 St. Georges Gate Road 5th Floor, Hastings Kolkata - 700 022 Phone: +91 (0) 33 - 22 23 05 45 Fax: +91 (0) 33 - 22 23 08 30 E-mail: ero@flenderindia.com Flender Limited Western Regional Sales Office Plot No. 23, Sector 19 - C Vashi, Navi Mumbai - 400 705 Phone: +91 (0) 22 - 27 65 72 27 Fax: +91 (0) 22 - 27 65 72 28 E-mail: wro@flenderindia.com Flender Limited Southern Regional Sales Office 41 Nelson Manickam Road Aminjikarai, Chennai - 600 029 Phone: +91 (0) 44 - 23 74 39 21 Fax: +91 (0) 44 - 23 74 39 19 E-mail: sro@flenderindia.com Flender Limited Northern Regional Sales Office 209-A, Masjid Moth, 2nd Floor (Behind South Extension II) New Delhi - 110 049 Phone: +91 (0) 11 - 26 25 02 21 Fax: +91 (0) 11 - 26 25 63 72 E-mail: nro@flenderindia.com

AUSTRALIA
Flender (Australia) Pty. Ltd. 9 Nello Place, P.O. Box 6047 Wetherill Park N.S.W. 2164, Sydney Phone: +61 (0) 2 - 97 56 23 22 Fax: +61 (0) 2 - 97 56 48 92, 97 56 14 92 E-mail: sales@flender.com.au www.flender.com.au SALES OFFICES: Flender (Australia) Pty. Ltd. Suite 3, 261 Centre Rd. Bentleigh, VIC 3204 Melbourne Phone: +61 (0) 3 - 95 57 08 11 Fax: +61 (0) 3 - 95 57 08 22 E-mail: sales@flender.com.au Flender (Australia) Pty. Ltd. Suite 5, 1407 Logan Rd. Mt. Gravatt QLD 4122, Brisbane Phone: +61 (0) 7 - 34 22 23 89 Fax: +61 (0) 7 - 34 22 24 03 E-mail: sales@flender.com.au Flender (Australia) Pty. Ltd. Suite 2 403 Great Eastern Highway W.A. 6104, Redcliffe - Perth Phone: +61 (0) 8 - 94 77 41 66 Fax: +61 (0) 8 - 94 77 65 11 E-mail: sales@flender.com.au

INDONESIA Flender Singapore Pte. Ltd. Representative Office Perkantoran Puri Niaga II Jalan Puri Kencana Blok J1 No. 2i, Kembangan Jakarta Barat 11610 Phone: +62 (0) 21 - 5 82 86 24
Fax: +62 (0) 21 - 5 82 86 23

E-mail: bobwall@cbn.net.id

IRAN Cimaghand Co. Ltd. P.O. Box 15745-493 No. 13, 16th East Street Beyhaghi Ave., Argentina Sq. Tehran 15156 Phone: +98 (0) 21 - 8 73 02 14 Fax: +98 (0) 21 - 8 73 39 70 E-mail: info@cimaghand.com

NEW ZEALAND Please refer to Flender (Australia) Pty. Ltd. 9 Nello Place, P.O. Box 6047 Wetherill Park N.S.W. 2164, Sydney Phone: +61 (0) 2 - 97 56 23 22 Fax: +61 (0) 2 - 97 56 48 92 E-mail: sales@flender.com.au

BA 3600 HR 08.98 23 / 24

12.

Izjava o proizvodja a

Izjava proizvodja a
u smislu EG strojarskih smjernica 98/37/EG dodatak II B Mi ovim izjavljujemo da su u tim pogonskim uputama opisani

Elasti ne RUPEX spojke tipa RWN, RWS i RWB, RBS


namjenjeni za ugradnju u stroj i da je stavljanje u pogon prijenosnika nedozvoljeno sve dotle dok nije utvrdjeno da stroj u koji se prijenosnik ugradjuje, odgovara odredbama EG smjernica (originalna verzija 98/37/EG, uklju no daljnje izmjene). S tom izjavom proizvodja a uzimaju se u obzir svi harmoniziraju i propisi (ako su relevantni za na e produkte), koji su objavljeni od strane EG komisije u slu benom listu Europske Zajednice.

Bocholt, 1998-08-24

Potpis (Menad er proizvodnje)

BA 3600 HR 08.98 24 / 24