You are on page 1of 1

Argumenter til shell-programmer!

$1-9 $0 $# $* $$

Positionsbestemte parameter som svarer til kommandoargumenterne. Navnet p kommandoen selv. Antallet af positionsbestemte parametre undtagen $0. Slutstatus for den sidste kommando som er udfrt. De fleste kommandoer returnerer en slutstatus lig med nul. Denne status kan benyttes af kommandoer som if og while. Shellens eget procesnummer. Dette kan fx benyttes til at generere et midlertidigt filnavn. Cat fil1 fil2 fil3 > /tmp/t$$ use /tmp/t$$ Rm /tmp/t$$ Procesnummeret p den sidste proces, som er startet i baggrunden (startet med &). Dette kan fx bruges til at afbryde baggrundsprocessen: Kill $!

$!

$-

De aktuelle shell-flag (kan sttes med set-ordren). Med ordren shift kan man skifte argumentlisten en plads mod venstre, dvs $1 smides vk, $2 flyttes til $1, $3 til $2, osv. Dette muliggr at man kan simulere en for-lkke vha. en while-lkke. De flgende lkker er kvivalente: for i in $* ; do Echo $i done while test $# -gt 0 ; do echo $1 shift done