You are on page 1of 44

BUI 4-5 ONPAGE OPTIMIZATION TI U HA TRANG WEB

(Ti liu lu hnh ni b)

BI TP CHUN B
Chun b 3 website cho 3 nhm thc hnh onpage thc t , 3 web ci sn WP, login nh sau : 1.vietseo.vn, 2.vietseo.vn, 3.vietseo.vn Login : admin/vietseok15

META NAME META ROBOTS META TAG v ng dng trong onpage SEO

META TAG (TH META)


Meta Tag l cc th dng cung cp cc thng tin v mt trang ti liu HTML. Th meta khng hin th vi ngi dng, nhng li dng cho cc trnh duyt cng vi Robot ca cc Search Engine. Cc th meta c t phn <head> ca trang HTML. Cc th ph bin nht l Meta Keyword, Meta Description. Cc th META robots l th meta c nh hng n cc cng c tm kim thu thp d liu v cch m PageRank "chy" t trang web. Th META ny c th s dng xc nh xem mt trang c th nn c lp ch mc (index) v c cc lin kt i nn c theo hay khng (follow). Meta name hay meta robots u thuc m HTML ca phn trnh duyt bin dch ra cho ngi xem. Chn View Source khi bm chut phi i vi mt s trnh duyt thng dng. Vi HH Windows, c th s dng phm tt Ctrl + U.

C 2 loi meta tag thng s dng: 1. <meta HTTP-EQUIV="name" CONTENT="content"> 2. < meta NAME="name" CONTENT="content">

CU TRC HTML CA TRANG WEB


HEAD: Cu trc gm th tiu , cc th meta, cc scripts, cc file hoc nh dng CSS BODY:
Cc th ph tr nh H1,H2,H3 Phn ni dung text, Menu (Li) cc bng (Table/div) Cc Hyper link dn ng cho bots (Theo ch lnh ca Meta robots)

Lu { t l cu trc m HTML v Ni dung (Code to Text ratio) tt cho my tm kim: 20-25%

HEAD
<HEAD> <TITLE>Tn Doanh nghip, Tn website, Ni dung chnh ca trang - Nn ghi tiu c lin quan n t kho quan trng Search Engines d sp xp ln cao, khng qu 70 k t. Ch c th hin th ti a 66 k t trn Google SERP.</TITLE> <META name="Description" content="M t ca website hay ni dung ca trang, nn sc tch, ngn gn, khng qu 160 k t hay 3 dng. Nn lp cc t kho vo trong Th m t ny tng kh nng tra cu."> <META name="Keywords" content=" T kho ca website y, cch nhau gia cc t kho l du phy, T kho bng ting Anh, khng di qu 100 t, khng lp t kho 5 ln, T kho no quan trng hay u tin th trn cng, th t ln lt. Nn lp t kho 2 n 3 ln "> </HEAD> Lu : Cc th TITLE, DESCRIPTION v NI DUNG TRANG phi LIN QUAN vi nhau. Nghin cu thm v SEO copywriting cho TITLE, DESCRIPTION

Tham kho Meta name

1. Meta Content Language (Dnh cho cc website khng phi ting Anh) Th ny c dng khai bo ngn ng ca website. Th ny cng c dng tng t nh Meta Name Language. Cc robot ca SE thng dng th ny phn loi ngn ng ca website. V d: HTML <META HTTP-EQUIV="Content-Language" CONTENT="vi"> Bn nn s dng th ny nu website ca bn c ngn ng khng phi ting Anh. C nhn ti cha tng th, tuy nhin theo nh nhng g m ti tham kho th th ny rt c ch cho bot phn loi ni dung theo ngn ng.

2. Meta Content Type Th ny dng khai bo m cho website. Bn nn s dng th nay ngay c khi bn dng khai bo DTD cho ti liu HTML. Bi v nu bn khng s dng th c khi ngi dng website ca bn s khng c c ni dung website ca bn do trnh duyt khng t ng iu chnh m ph hp cho website ca bn. V d: Ni dung website ca bn c nhp liu thng qua m UTF-8 nhng c hin th ch ca ISO hay ASCII. Th ny cn c nhiu li ch khc, tuy nhin bn c th t tm hiu thm v vn ny thng qua cc trang web v SEO. V d: HTML http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">

4. Meta Language (Dnh cho cc website GEO location : Ch nh a l{ cho web) Th ny tng t nh Meta Content Language nhng cu trc khc nh sau: HTML <META NAME="Language" CONTENT="english">

5. Meta Abstract Cung cp ni dung tm tt cho phn m t ca website. Th ny ch c dng m t ngn gn hn bot c th xc nh c chnh xc hn ni dung website ca bn. Ni dung ca th ny thng khong 10 t tr li. V d: HTML <META NAME="Abstract" CONTENT="Website khoa hc k thut, gii tr v i sng."> Th ny hin ti khng nm trong cc thut ton ca Google, Yahoo!, v MSN. 6. Meta Author Th ny dng hin th tc gi ca mt ni dung trn website. Ni dung ca th ny thng l tn ca ngi to ra website. Bn nn dng th ny bng tn ca mnh thay v dng email trnh vic b spam mail. Nu bn mun ngi dng lin h vi mnh th nn dng mt form lin h s tt hn. V d: HTML <META NAME="Author" CONTENT=VIETSEO">

7. Meta Copyright y ch l th mang tnh thng hiu hay cc thng tin bn quyn c nhn hay s hu tr tu ca bn. V d: HTML <meta name="copyright" content="Copyright 2008"> 8. Meta MSN (No ODP) Th ny c ng dng cho vic m t website ca bn kt qu tm kim ca MSN. Do MSN thng hay s dng m t ca DMOZ nn dng th ny s gip cho MSN chuyn qua dng m t ca bn. Dng th ny s cn Google ly title t DMOZ.org V d: HTML <META Name="msnbot" CONTENT="NOODP">

CC TH META ROBOTS HAY DNG


CU TRC: <meta name="robots" content=value/>
all - B tm kim nh ch s tt c (ngm nh). none - B tm kim khng nh ch s g ht. index - nh ch s trang Web. noindex - Khng nh ch s trang, nhng vn truy vn ng dn URL. follow - B tm kim s c lin kt siu vn bn trong trang v truy vn, x l{ sau . nofollow - B tm kim khng phn tch lin kt trong trang. noarchive - Khng cho my tm kim lu vo b nh bn sao trang Web.

Nocache - Chc nng nh th noarchive nhng ch p dng cho MSN/Live. Nosnippet - Khng cho b tm kim hin th miu t sinppet ca trang trong kt qu tm kim vkhng cho php chng hin th trong b nh (cache hay caching). Noodp - Ngn my tm kim khi vic to cc miu t description t cc th mc danh b Web DMOZ nh l mt phn ca snippet trong trang kt qu tm kim. Noydir - Ngn Yahoo khi vic trch miu t trong danh b Web Yahoo! Diectory to cc phn miu t trong kt qu tm kim. Gi tr noydir ch p dng vi Yahoo v khng c cng c tm kim no khc s dng danh bn . Th rel="canonical tng t nh rel="nofollow" trnh trng lp ni dung khi mt trang c nhiu phin bn tng t nhau.
http://www.tiepthiinternet.com/tag/th%E1%BA%BB-relcanonical-trong-seo/

CC TH S DNG TRONG HTML BODY H1, H2... H6: l cc th tiu (heading). UL, LI: Dnh cho vic lit k. A: Lin kt. B, STRONG: Nhn mnh. I, EM: In nghing U: Gch chn A: Th lin kt (anchor) / Tm hiu thm v s dng REL cho cc th lin kt IMG: Th hnh nh / Lu { s dng caption v alt.

CC THUC TNH REL QUAN TRNG S DNG TRONG TH ANCHOR CU TRC: <A REL=VALUE HREF=LINK >ANCHOR TEXT / IMAGE</A> - nofollow: S dng robot khng i theo lin kt ny - alternate: Lin kt ti mt trang khc c ni dung tng ng (bn in, bn dch hoc bn chy song song v.v). - author: Lin kt ti trang ca tc gi - bookmark: Lin kt ti mt URL c nh. - next: Lin kt ti trang k tip - prev: Lin kt ti trang trc - help: Lin kt ti mt ti liu tr gip - license: Lin kt ti ti liu thng tin bn quyn ca trang - search: Lin kt ti mt cng c tm kim - tag: Lin kt l th trch ngn ni dung ca trang - noreferrer: Ch nh cho trnh duyt khng gi HTTP header km theo khi ngi dng vo lin kt ny.

H1, H2, H3 H6
i vi HTML, bn c n 6 loi th H1, H2, H3, H4, H5, H6. Con s cng nh th font ch hin ra cng to. Ngha l H1 l header ln nht v H6 l header nh nht. Khng nht thit phi s dng ht 6 th heading. Tt nht, nn s dng cc th H1, H2 v H3. S dng cc th heading H1, H2,H3 ... H6 vi mc quan trng gim dn. Lu { cc th heading c th s dng cho cc tiu chnh, cc t kha di (long term) v phi lin quan n title, description v ni dung trang. cc trnh duyt, cc th heading c font rt ln. C th chnh font cc th ny bng cch nh ngha thng qua CSS.

<h1>Tiu quan trng nht</h1>


<h2>Tiu t quan trng hn</h2>
<h3>M t, trch lc v cm ni dung ln</h3>
<h4>M t, trch lc v cm ni dung trung bnh</h4>
<h5>M t, trch lc v cm ni dung nh</h5>
<h6>Tiu , ch thch ni dung t quan trng</h6>

Th Li
Th <li> dng lit k 1 danh sch cc mc, Th <li> c nm trong th <ol> khi sp xp c th t (nh s) hoc trong th <ul> khi sp xp khng ghi th t. Trc khi dng nn reset li cc thuc tnh mc nh ca n d dng kim sot khong cch gia n vi cc thnh phn lin quan. Reset cc thuc tnh bi: margin : 0; padding : 0; Khi dng th <li> nu ta mun dng cc thuc tnh nh list-style, list-styleposition. to icon u dng th khng dng thuc tnh height chung vi n. Nu dng chung s gy ra li hin th trnh duyt IE7. Trng hp mun tng khong cch dng gia 2 <li> th c th dng padding-top v padding-bottom.
Dng th li phn bit cc mc Menu website tng cng sc mnh SEO cho cc th mc con trong website.

Th Anchor (M neo) v thuc tnh Href


HTML s dng th <a> (anchor) to ng lin kt n mt ti liu khc. Th anchor c th lin kt n bt c mt ti nguyn no trn internet, chng c th l mt trang HTML, mt tm hnh, mt file nhc, mt b phim .v.v. C php to mt th anchor <a href="url">Ch bn mun seo y</a> Th <a> c s dng to mt im neo v lin kt bt u t , thuc tnh href c s dng ch ra ti liu s c lin kt n, v ch xut hin gia hai tag < v > s c hin th di dng siu lin kt. im neo sau xc nh lin kt n din n ca vietphotoshop.com <a href="http://www.thaoluanseo.com">SEOMINAR1</a> Dng code trn s xut hin nh sau trong trnh duyt. SEOMINAR1

W3C Check li html

CU TRC WEBSITE
Cu trc website -To cu trc phng (Flat) sao cho gim thiu s lick t Home ti trang ni dung nm su nht.

To cu trc Silo -Trang ch link n cc danh mc cha (category level) -> link xung cc danh mc con (sub-category) -> link xung cc trang sn phm (product pages).

-Cc trang sn phm link ngc li category level thng qua breadcrumb. V d: http://www.hotels.com/ho112923/the-waldorf-astoria-new-york-united-states/ V vy khi thit k website, b phn design nn design thm phn links ny vo giao din.

Sitemap, Feed
To file Sitemap (s website) cho ngi dng v Googlebot Sitemap cho ngi dng -L mt trang trn site lit k cu trc site vi cc link n cc phn trong site. Ngi dng c th truy cp trang ny khi gp vn v tm mt trang trn site bn. Googlebot cng vo trang ny crawl (thu thp d liu) tt hn. V d: http://www.apple.com/sitemap/ Sitemap cho Googlebot - C th s dng cc nh dng XML, RSS hoc TXT. Cp nht nhng url bi vit mi trn site gip Google d dng khm ph cc trang trong site. V d: http://vnexpress.net/rss/gl/trang-chu.rss http://lifehacker.com/sitemap.xml - Nh vy trong phn giao din nn c thm cc nt RSS

Cu trc cho file nh <img src="http://www.yourdomain.vn/images/ten-anh.jpg" alt="M t nh" title="Tiu nh" />

Cu trc URL -ng dn n danh mc nn l: http://yourdomain.com/ten-danh-muc/ -ng dn n 1 bi vit nn l: http://yourdomain.com/ten-bai-viet.htm hoc http://yourdomain.com/ten-bai-viet Cc th -Meta Description (Phn text m t site) c di nm trong 160 k t. -Meta Title c di nm trong 65 k t, mi trang trn website c Meta title v Meta Description khc nhau (c th ly theo tn danh mc, tiu bi vit, sn phm). Ring phn description v title ca trang ch c th chnh sa trong admin. Ni dung -Mi trang sn phm, bi vit c mt widget lit k 10 bi vit lin quan (ly theo tiu bi vit). Nn thit k thm giao din phn bi vit lin quan ny. V d: http://www.abvietnamtravel.com/vietnam-tours/classictours/f=detail&tour=amazing-holiday-in-vietnam-8-days-7-nights-703-1221

-Trn u hoc cui mi bi vit c cc nt social media, c th s dng cc dch v nh Sharethis, Addthis tch hp code vo site.

Cu trc links -Theo cu trc sau: <a href="http://www.same-domain.com/" title="Keyword Text">Keyword Text</a> -Tt c cc links dng HTML links, t links category, menu, trnh s dng Javascript. Links nhng trong Flash, Java applets rt kh Googlebot crawl.

301 redirect (permanent)

Ti nh, Video, media, PDF, Xls, doc ln bi vit

Upload pics, pdf, Doc, Xls

BREADCRUMB NAVIGATION
mt trang web c s tin dng cho c ngi dng v my tm kim, cn thit phi c mt thanh nh hng (navigation). cc phn mm v website, thanh nh hng a dng nht (v c khuyn ngh bi Google) l nh hng Mu bnh mz (breadcrumb navigation). Thanh ch dn c cng dng nh bin ch ng, bit mnh ang v tr no, thuc mc ni dung no. Bao gm cc lin kt gip ngi dng hiu v nh hng website.

V d: Trang ch > Th mc ln > Th mc nh > Ni dung


Google hin th breadcrumb trang kt qu tm kim. Thc t nu website ca bn c cu trc th HTML tt th Google vn c th phn tch v nhn bit c cc breadcrumb ny. Tuy nhin, c mt s cu trc chun HTML bn c th p dng gip Google hiu c breadcrumb d dng v hin th nhanh hn.

M BREADCRUMB THEO CU TRC CHUN MICRODATA


<div itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb"> <a href="http://www.example.com/" itemprop="url"> <span itemprop="title">Trang ch</span> </a> </div> <div itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb"> <a href="http://www.example.com/category" itemprop="url"> <span itemprop="title">Th mc</span> </a> </div> <div itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb"> <a href="http://www.example.com/category/item" itemprop="url"> <span itemprop="title">Tiu </span> </a> </div> LU : - itemscope: dng nh ngha khu vc cho tng thnh phn trong breadcrumb. - itemtype: dng khai bo cho Google bit nh ngha v nhn dng data cho thuc tnh itemprop. - itemprop: thuc tnh nh dng cu trc, nh dng cho cu trc breadcrumb bn cn nhng properties nh url, title.

TI U T KHA
1. Liu ti thc hin vic nghin cu t kha mt cch y v tm c tt c cc t kha lin quan ti th trng ca mnh cha? 2. Liu ti chn ng cc t kha vi mc cnh tranh ph hp hay cha? 3. Liu nhng ni dung ti vit c tht s hu ch vi ngi dng v thn thin vi cc c my tm kim hay khng? Li chnh t c kim tra hay cha? 4. Liu phn tiu v m t ca cc trang ni dung c o? 5. Ti ti u ha cc th Title, Meta-description v cc th Headings (H1-H6) cho t kha c chn hay cha (Title 65 k t, Description 165 K t, mi 1 trang l 1 title v description khc nhau) 6. Liu phn Title v Description hp dn vi ngi tm kim? 7. Th Alt nh c ti u ha hay cha? 8. Liu cc t kha quan trng xut hin phn u ca ni dung hay cha? c t trn xung di v t tri qua phi khng? 9. Liu cc trang ni dung c v tnh cnh tranh ln nhau cho cng mt t kha trn trang kt qu? 10. Liu cc t kha cn SEO nhm 1 c link t trang ch n? v nhm t kha cn SEO 2 c link t cc chuyn mc, Tag, Link trong, di bi vit?

TI U URL, HOST, CODE


11. x l{ www (forward 301) hay Canonical cha? " <link rel="canonical "ref="http://www.domain.com"/> 12. URL vit li theo cu trc domain.com/category/baiviet hay cha? http://domain.com/robots.txt xem c chn nhm cc mc cn SEO? 13. c cc file 404 thn thin vi ngi dng hay cha? 14. Cc th mc ng dn domain.com/thumuc1/thumuc2/baiviet --> liu khi xa v li tng level tr v th mc gc th liu c ra ni dung tng ng? hay not found? 15. Liu Thumuc1 c cha thng tin v lin kt v thumuc2 hay khng? 16. Check im Google Page Speed trn 60/70 cha? 17. Host location (Vit nam hay NN) 18. Code ng hay dng open source, nu open source th update code thng xuyn hay khng, c dng cc plugin, themes c bn quyn hay khng?

Ti u ni dung
19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Ni dung c 100 ch tr ln? C mc bi vit mi nht hay d nhn nht cha? C mc bi vit xem nhiu nht, quan tm nht cha? nh minh ha c tn nh cn SEO v good v ni dung v kch thc? Cc th heading (H1->H6) c m bo ngn v sc tch? Cc link trong , di bi vit c hu ch hay link tm lum v cm gic spam link nhm SEO? Di bi vit c sn link n cc bi lin quan, bi mi vit hay cha? Bi vit c m bo cc nh minh ha c o hp ng cnh hay cha? Bi vit c thng nht 1 phng ch v cc box tm tt ni dung l c ch to hn mu khc? Bi vit c m bo SAPO vit m hn?

TI U SMO (Social Media Optimization) Author tag 29. Cui ni dung bi vit c nt share facebook, Like facebook, Pinterest, G+ , twitter hay khng? 30. Cc nt share bn phi, tri c che mt text nu co mn hnh v 800 hay khng? 31. C nhng facebook bagde fanpage ca website cha? 32. Di bi vit c LINK n G+ profile v dng th Rel author cha? 33. <a href="https://plus.google.com/u/0/10855812827536000837 0" rel="AUTHOR">Tuan Ha</a> 34. C dng Rate review bi vit?

TI U CRO (Conversion Rate Optimization)


31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. Website c t 2 ngn ng hoc ci Google translate tools? Website c mc gii thiu Website c mc lin h r rng cha? Website c b tr HOTLINE ch lun d thy? Cc sn phm v dch v chnh nht liu d tm ngay t trang ch? Di tt c chn trang web liu c a ch cng ty, in thoi v email? Bn c SSL cho mc checkout hay ng nhp? ng nhp vo web ca bn cho php dng OpenID/ Facebook hay GMail? Bn tt comments v m comment bng bn th 3 trnh spam? Liu Form email ch send email ch khng lu vo database? v c Captcha hay cha? Liu trn website c Livechat/ yahoo/ Skype support? Liu website ca bn c phn help bng Tickets? Liu website c Sitemap ngi dng? Liu website c phn FAQ?

TI U Rich Snippets

Bi vit tham kho v RICH SNIPPETS - Tm hiu thm v Rich Snippets ti y: http://goo.gl/Cxbaj - Cch hin th avatar ca tc gi v lin kt ti ti khon Google+: http://goo.gl/nO0HD - Rich Snippets Reviews: http://goo.gl/ZDf51 - Cng c test Rich Snippets cho URL: http://www.google.com/webmasters/tools/richsnippets * Tham kho bi gii thiu v Rich Snippets Ting Vit ca Ngc Chnh ti y: http://ngocchinh.com/cach-hien-thi-logo-tren-google/

CC TIU CH KHC
47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Bn dng th original-source v syndication-source cho trang Bo in t? Bn dng th Standout Tag cho Google news ly tin t Bo in t? Bn c dng th Noarchive ? Bn c dng th xc nh ngn ng (Th Lang)? Bn c dng th No DMOZ tag? Bn c dng th No follow cho cc Link out? Bn c check Hidden text, Phng ch siu nh? Bn c check xem c Iframe trong website? Bn c check xem c Ajax tab trong web? nu c th check Bot simulation nhn Link in xem c xut hin ni dung hay Link theo ajaxTab hay khng? Bn check xem web c ci GA hay cng c m no khng? Bn xem c mc Privacy and terms khng? Logo c alt v link v trang ch? Phn banner minh ha c dng nh t chp hay cha? C s dng Spite CSS cha check xem chc chn website khng b Auto refresh? Check khn nh website khng c POP UP hay qung co mn hnh? Check xem cc box qung co khng qu 50% din tch mn hnh cha? Khng nh trang ch khng l Full flash? hoc nu c th cn c lng text v link seo?

56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64.

BI TP ONPAGE
Bi tp cho 3 nhm : Phn tch ONPAGE ca 3 trang web, 1 trang TMT, 1 Trang bo in t, 1 Trang Doanh nghip.
CH : Y L TI LIU SEO PRO BN QUYN CA CLB SEO VIT NAM CM SAO CHP NHN BN v PHT TN TRN MNG DI MI HNH THC