You are on page 1of 11

IES Mestre Landn

Que o proxecto ABALAR?


Abalar o proxecto que substancia a estratexia para a integracin plena das TIC na prctica educativa en Galicia, como unha das reas prioritarias de intervencin da Consellera de Educacin e Ordenacin Universitaria. O proxecto ABALAR: - Integra os recursos actuais exixtentes dun xeito organizado e aproveita os recursos doutras administracins educativas. - Impulsa un cambio cuantitativo e cualitativo no modelo educativo de Galicia. - Pretende que todo o alumnado ao completar a sa formacin deber posur competencia dixital.

Equipamento e infraestruturas
Garantirase a dotacin e o mantemento da infraestrutura TIC para todos os centros educativos. O equipamento TIC do que dispor un aula dixital, est formado polos seguintes elementos:

Descricin e caractersticas tcnicas: http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/espazo/proxecto-abalar/equipamento-einfraestructuras

Contidos educativos
Dotarase ao profesorado e ao resto da comunidade educativa de contidos e recursos educativos dixitais.

Fomento da cultura dixital


O proxecto ABALAR busca a adopcin e integracin cultural das TIC en todos os mbitos do proceso educativo: nos docentes e nas familias.

Integracin e participacin
O proxecto ABALAR dispor dun portal propio, espazoABALAR, que ser o referente dos servizos educativos en Galicia para toda a comunidade.
espazoABALAR proporcionaralles:

s familias
Informacin directa do absentismo e seguimento acadmico dos fillos - Comunicacin directa e multicanle co profesorado e os titores. - Xestin telemtica de todos os trmites relacionados coa educacin.

Ao alumnado
- Teleasistencia clase do alumnado con baixas de longa duracin. - Facilidades para o seguimento da actividade escolar a alumnado discapacitado. - Ferramentas e mecanismos para o acceso aos materiais e recursos.

O proxecto ABALAR no noso centro


www.edu.xunta.es/centros/iesmestrelandin
Acceso ao espazoAbalar dende a pxina web do centro Acceso ao servidor do centro

Acceso a recursos educativos na Aula Virtual