You are on page 1of 2

Sanggunian Dokumento Camacho, K. (2012) Kasaysayang Pampulitika ng Gresya Retrieved from: https://powerpoint.office.live.com/p/PowerPointView.aspx?FBsrc=https%3A%2F%2Fwww.face book.com%2Fdownload%2Ffile_preview.php%3Fid%3D269171989852535%26metadata&acce ss_token=1677174963%3AAVIV2GOkIaC3wiMeWL6RxF7ZyELTnqDDw9CEqI7CS7I8Q&title=Kasaysayang+Pampulitika+ng+Gresya.pptx Retrieved on: Oct.

8, 2012, 7:23 pm Mga Libro Barrientos, G., Bufuete, M. (2001) Mga Sibilisasyon ng Sinaunang Gresya at Roma, Ang Daigdig (Heograpiya, Kasaysayan at Kultura) Saint Bernadette Publications Inc. 53-D, Don Alejandro, Roces Ave., Quezon City. pp. 106-120 Santiago, A. L. (1998) Ang Klasikal ng Sibilisasyong ng Greece, Daigdig: Kasaysayan Mega-Jesta Prints Inc., #9 Guyabano St., Antonio Subd., Dalandan, Valenzuela City, p. 65 Santiago, A. L. (1998) Ang Sinaunang Roma at Ang Imperyong Romano, Daigdig: Kasaysayan Mega-Jesta Prints Inc., #9 Guyabano St., Antonio Subd., Dalandan, Valenzuela City pp. 91-105 Velez, C. R. (1996) Ang Simula ng Sibilisasyong Kanluranin, Ang Kasaysayan ng Mundo Phoenix Publishing House, Inc., 927, Quezon Ave., Quezon City pp. 43-44 Velez C. R. (2002) Ang Simula ng Sibilisasyong Kanluranin, Ang Kasaysayan ng Mundo Phoenix Publishing House, Inc., 927, Quezon Ave., Quezon City pp. 44-45 Velez C. R. (2002) Ang Imperyo Romano at Ang Sibilisasyon sa Kanlurang Europa, Ang Kasaysayan ng Mundo Phoenix Publishing House, Inc., 927, Quezon Ave., Quezon City pp. 52-63 Quirante Radford J. L. (2003) Sinaunang Gresya: Ang Kauna-unahang Sibilisasyong Europeo, Kasaysayan ng Daigdig SIBS Publishing House, Inc. 927 Quezon Avenue, Quezon City pp. 72-75

Sanggunian Quirante Radford J. L. (2003) Roma: Puno ng Mundo, Kasaysayan ng Daigdig SIBS Publishing House, Inc. 927 Quezon Avenue, Quezon City pp. 84-91 Zaide, G. F., Zaide S. M. (1985) Kapaligiran at Kabihasnan, Ang Daigdig: Binagong Edisyon No Publishing House Stated p. 194 Ocampo-Santos, T. (2007) Sinaunang Gresya: Kasaysayan at Kultura, Kasaysayan ng Daigdig: Binagong Edisyon, New Horizon Publications, Blk. 21, Lot 7, Argos St., North Fairview, Quezon City pp. 84-99