You are on page 1of 4

Pag-aanalisa ng Datos Heograpiya Ang Gresya ay isang maliit na bansa na matatagpuan sa dulo ng Tangway Balakan.

Napapaligiran ito ng tatlong dagat: Ang Dagat Aegean sa silangan, ang dagat Ionian sa kanluran, at ang dagat Mediterano sa timog. Maraming maliliit na pulo ang nakapaligid sa lupaing prinsipal ng Gresya. (Quirante-Radford, 2003 p. 72) Ang Roma ay matatagpuan sa Tangway Italya, pinagmulan ng sinaunang Roma, sa pagitan ng dalawa ring tangway: ang Tangway Iberian sa timog, at ang Tangway Balkan sa silangan. Sa tatlong piligid ng Tangway Italya matatagpuan ang mga dagat na Adriatico, Ionian, at Tyrrhenian, at ang kabundukan naman ng Alps sa hilagang hangganan. (Quirante-Radford, 2003 p. 84 Pamahalaan Gresya Oligarkiya Awtokratikong Monarkiya Aristokrasya Demokrasya Roma Monarkiya Republika

Ang pamahalaan ng Gresya ay maraming pinag-daanan. Noong una, ito ay Oligarkiya. Hindi naglaon, ito ay naging awtokratikong monarkiya na kung saan ang hari ay may limitadong kapangyarihan at kailangang sumunod sa mga mayayaman. Matapos magwakas ang ganitong klase ng pamamahala, sumunod ang Aristokrasya o The Leadership of the Few kung saan ang mga maharlika ang namuno. Salamat kay Cleisthenes, Naging Demokratiko ang pamahalaan ng Gresya. Ang pamahalaan naman ng Roma ay simple lang. Noong una, ng masakop ng mga tagaCrete ang Italya, nagtatag sila ng isang kaharian. Hindi naglaon, napatalsik ni Lucius Junius Brutus ang huling haring Etruscan at naitatag ang Republika ng Roma. Mga namuno

Mga namuno sa Gresya

Leonidas (Sparta) Solon (Athens) Clesithenes (Athens) Pisitratus (Athens) Haring Philip (Athens) Alexander "The Great" (Gresya)

Mga namuno sa Roma

Tarquin Augustus Nero Titus Constantine I Constantine II

Relihiyon Gresya Zeus Poseidon Hades Athena Aphrodite Heracles Apollo Demeter Hera Artemis Ares Eros Dionysius Roma Jupiter Neptune Pluto Minerva Venus Hercules Apollo Ceres Juno Diana Mars Cupid Bacchus

Ang relihiyon ng mge Griyego ay politeismo. Sinasamba nila ang mga diyos na sina Zeus, Poseidon, at marami ang iba. Ang relihiyon ng mga Romano ay ginaya lang nila sa Gresya ngunit pinalitan nila ito ng mga pangalan. Nang maging republika ang Roma, ang relihiyon ng Roma ay naging Kristiyanismo. Lipunan Payak lamang ang lipunang Griyego. Ang mga tao ay napangkat sa mga angkan na pinamunuan ng isang hari o puno ng tribo. Bawat angkan ay nagtatag ng panirahanan na kung tawagin ay polis. Dito, ang mga tao ay ligtas mula sa mga pag-atake ng ibang taga-labas. Ang paligid ng polis ay ginagawang taniman at pastulan. (Ocampo-Santos, 2007 p. 84) Ang buhay sa Sinaunang Roma ay umiikot sa lungsod ng Roma, na nasa pitong burol. Maraming mga gusali at monumento na makikita dito tulad ng Coleseom, Forum of Trajan at ang Pantheon. Marami ding mga inuming fountain na may tubig galing sa mga aquadukto; mayroon ding mga teatro, gymnasio, paliguan at mga silid-aklatan na may mga tindahan at mga kanal.

Edukasyon

Sa Sparta, ang mga lalaking pito hanggang animnapu, tinuturuan silang makipaglaban upang protektahan ang Sparta Sa Athens, lahat ay nakakapag-aral. Ang mga batang 7 hanggang 12 taon ay ang mga nag-aatal sa primarya. Ang mga 13 hanggang 17 taon ay nagaaral sa Kolehiyo. Ang mga 17 pataas ay nag-aaral na ng militar.

Ang Edujasyon sa Gresya

Ang edukasyon sa Roma

Ang edukasyon sa Roma ay katulad din sa Athens. May Primarya, Sekondarya, at Kolehiyo.

Ambag sa Kabihasnan Gresya Sining, Arkitektura, at iskultura Palayok, pintura, nililok na bato at bronse Parthenon Statwa ni Zeus sa Olympus, at Statwa ni Athena sa Parthenon Panitikan Odyssey (Homer) Illiad (Homer) Work and Days (Hesiod) Theogany (Hesiod) Tenth Muse (Plato) Pindar Pinakamahusay na makatang Liriko ng mga Griyego Wikang Griyego Kasaysayan Herodotus Thucidydes Xenophon Matematika at Siyensya Roma Colosseum Pantheon Arch of Constantine

Mga manunulat Cicero o Prinsipe ng Mananalumpating Romano Aeneid (Vergil o Homer ng Roma)

Wikang Latin Mga Historyador Julius Ceasar Livy Tacitus Agham