You are on page 1of 1

Panimula Ang Gresya at Roma ay ang mga pinakaunang mga sibilisasyon sa Euoropa. Sila ang naging pundasyon ng Europa.

Kung titingnang mabuti, ang Gresya at Roma ay magkatabi lamang at ang simula ng kanilang sibilisasyon ay parehong galing sa isla ng Crete. Sa Gresya ay ang mga Minoan, habang sa Roma ay ang mga Etruscan. Ang Gresya ay ang pinaka-unang sibilisasyon sa Europa. Tinawag ito ni Herodotus na Glory that was Greece. Sa kanyang kasaysayan, masasabi ko ngang totoo ang pagkakapaliwanag ni Herodotus rito. Sa proyektong ito, malalaman niyo ang kasaysayan, ambag sa lipunan, at mga sikat na tao na galing sa Gresya. Ang Roma ay ang naging puno ng mundo noong ito ay umusbong. Nagawa nitong palawakin ng sobra ang kanyang teritoryo at ito ay kinatakutan ng mga sibilisasyon. Sa paggamit ng pangalan ng Diyos, napaniwala nila ang mga tauhan nila na ang mga taong kinakalaban nila ay mga makasalanan. Sa paniniwalang ito, lumawak ang teritoryo. Sa proyektong ito, malalaman ninyo ang hangganan ng teritoryo ng Roma at ang kasaysayan, pati na ang mga ambag sa lipunan. Sa pagtatapos ng proyektong ito, sisiguraduhin naming masasagot ang mga sumusunod na tanong: Ano ang pinag-kaiba ng Roma at Gresya? Anu-ano ang mga ambag ng bawat sibilisasyon sa kabihasnan? Ano ang kasaysayan ng Gresya at Roma?