You are on page 1of 11

VELEUILITE VELIKA GORICA Kolegij: Upravljanje projektima

Razvoj graanske inicijative


Anelko Markulin

Velika Gorica, svibanj 2011.

Razvoj graanske inicijative


1. Identificiranje problema
metoda mentalnih mapa

2. Odabir problema
SWOT analiza

3. Razrada problema
stablo problema

4. Razrada ciljeva
stablo ciljeva

Mentalne mape
Voenje biljeaka Prisjeanje Kreativnost Rjeavanje problema Planiranje Izlaganje Uenje

Mentalna mapa

SWOT analiza
Unutarnji faktori Strengths (snage) Weaknesses (slabosti) Vanjski faktori Opportunities (prilike) Threats (prijetnje)

SWOT analiza
Snage Veina udruga ima aktivno lanstvo i programe Slabosti Veina nema dovoljno financijskih sredstava Prilike Potrebe za drutvenim angamanom u naem drutvu su izuzetno velike Prijetnje Mali je broj natjeaja za dodjelu sredstava i konkurencija je velika

Stablo problema
Mapiranje uzroka i posljedica Ralamba i jasnije razumijevanje problema Prepoznavanje osnovnih problema i njihovih argumenata Unoenje dodatnih informacija, dokaza ili resursa Dobiva se bolje razumijevanje problema

nove udruge postojee udruge teko se ne osnivaju rade

kriminal

maloljetnika ovisnosti delinkvencija

manjak prostora

problemi u drutvu

nepostojanje klupskog prostora


loe upravljanje postojeim prostorima

Stablo problema

nezainteresiranost politiara

nezainteresiranost nema svijesti o mladih potrebi za prostorom

Stablo ciljeva
Ciljevi moraju biti SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timed) Ciljeve grupirati u skupove primarnih i sekundarnih (post-it) Nacrtati stablo ciljeva s prikazom hijerarhijskih odnosa i meusobnih veza

Stablo ciljeva

Literatura
Tatjana Vrbanac: Mentalne/kognitivne mape.ppt Sunica Oberman Peterka: SWOT analiza Problem Tree Analysis
http://www.odi.org.uk/resources/download/5258.pdf http://www.projectsmart.co.uk/pdf/smart-goals.pdf
www.scoutbase.org.uk/library/hqdocs/facts/pdfs/fs310605.pdf

SMART Goals

Objective Trees