You are on page 1of 11

MT S HNH NH THI CNG VN T E K C O M TI CNG TRNG

MU VN V VT CHUYN DNG S DNG TRONG T HP CT, VCH

Hotline 0977 668 000

Made by Diep & Thao

HNH NH THI CNG SN

Hotline 0977 668 000

Made by Diep & Thao

HNH NH THI CNG CT, VCH

CNG TRNH: INDOCHINA PLAZA H NI - Xun Thy, Cu Giy, H Ni


Hotline 0977 668 000 Made by Diep & Thao

SO SNH CHT LNG VN V CHT LNG B MT B TNG

B mt phim vn TEKCOM sau 2 ln s dng

B mt phim ca n v cung cp khc sau 2 ln s dng

Cht lng b mt b tng s dng vn TEKCOM

Cht lng b mt b tng s dng vn ph phim khc

Hotline 0977 668 000

Made by Diep & Thao

CNG TRNH: MIPEC TOWER - Ty Sn, ng a, H Ni

Hotline 0977 668 000

Made by Diep & Thao

MT S HNH NH DNG VN TEKCOM CHO HNG MC HM

CNG TRNH: ROYAL CITY - 74 Nguyn Tri, Thanh Xun, H Ni

Hotline 0977 668 000

Made by Diep & Thao

CNG TRNH: DIAMOND FLOWER TOWER L Vn Lng, Cu Giy, H Ni

Hotline 0977 668 000

Made by Diep & Thao

T HP CT, VCH V H KHUNG XNG

CNG TRNH: KHU TH RNG C ECOPARK Vn Lm, Hng Yn

Hotline 0977 668 000

Made by Diep & Thao

T HP H KHUNG XNG CHO VCH

CNG TRNH: TRICON TOWERS i L Thng Long, H Ni

Hotline 0977 668 000

Made by Diep & Thao

BIN PHP CT VN HIU QU

HNH NH LI CA V BN CA CT VN

Hotline 0977 668 000

Made by Diep & Thao

TN DNG VN T VCH QUA SN

HNH NH NP Y L TY

Hotline 0977 668 000

Made by Diep & Thao