You are on page 1of 259

www.vokel.

com

Katalog 11
Dio. 1/3

SADRAJ KATALOGA

Stranica:

338-339 BOJLERI

Stranica:

340-342 BOJLERI

Stranica:

343 BOJLERI

SIEMENS
PROTONI BOJLERI, FENOMATI I SL.

Stranica:

344

Stranica:

345 VENTILATORI, FENOMATI I SL.

Stranica:

VENTILATORI ROZETNE, GRIJALICE ZA KUPATILO

346-349

Stranica:

350-379 RADIJATORI

Stranica:

380-382 RADIJATORI

8/14

SADRAJ KATALOGA

Stranica:

383-384 CIJEVNI RADIJATORI

Stranica:

385-386 CIJEVNI RADIJATORI

FIN
CIJEVNI RADIJATORI

Stranica:

387

Stranica:

388-392 ALUMINIJSKI I CIJEVNI RADIJATORI

Stranica:

393-399 ALUMINIJSKI RADIJATORI

PRIBOR ZA ALUMINIJSKE RADIJATORE

Stranica:

400

Stranica:

401 ALUMINIJSKI RADIJATORI

Stranica:

402-407 ELEKTRINO PODNO GRIJANJE, VENTILI

9/14

SADRAJ KATALOGA

Stranica:

408-413 RADIJATORSKI VENTILI I SL.

Stranica:

414-415 RADIJATORSKI VENTILI I SL.

Stranica:

416-423 RADIJATORSKI VENTILI I SL.

Stranica:

424 RADIJATORSKI VENTILI I SL.

Stranica:

425 SPOJNICE, SLAVINE I SL.

Stranica:

426-433 KOTLOVI ZA GRIJANJE I KAMINI DIMOVODNE CIJEVI, KOLJENA I ROZETNE


Stranica:

434

MOCK

Stranica:

435-439 PIROLITIKI KOTLOVI NA DRVO I UGALJ

10/14

SADRAJ KATALOGA

Stranica:

440-443 KOTLOVI I BOJLERI

Stranica:

444-471 KOTLOVI I BOJLERI

Stranica:

472-483 KAMINI

Stranica:

484-489 KOTLOVI I KAMINI

Stranica:

490-499 ULJNI I PLINSKI PLAMENICI

Stranica:

DIZALICE TOPLINE, VENTILKONVEKTORI, GENERATORI TOPLOG ZRAKA

500-519

Stranica:

520-525 SOLARNI SUSTAVI

Stranica:

526-527 ETANI TEDNJACI NA KRUTO GORIVO

11/14

SADRAJ KATALOGA

Stranica:

528 ELEKTRO-KOTLOVI

Stranica:

529-531 KOTLOVI I KAMINI

Stranica:

BOJLERI, KOTLOVI, ELEKTRINE GRIJALICE, SOLARNI SUSTAVI

532-537

Stranica:

538-541 KOTLOVI, BOJLERI, SOLARNI SUSTAVI

Stranica:

543-548 KOTLOVI ZA GRIJANJE

Stranica:

549-551 ULJNI I PLINSKI PLAMENICI

Stranica:

552 ULJNI I PLINSKI PLAMENICI

Stranica:

553 DIZNE ZA PLAMENIKE

12/14

SADRAJ KATALOGA

Stranica:

554-557 CIRKULACIONE PUMPE I SL.

Stranica:

558 CIRKULACIONE PUMPE I SL.

Stranica:

559 CIRKULACIONE PUMPE I SL.

Stranica:

560 MJEAJUI VENTILI I EL. POGONSKI MOTORI

Stranica:

561 TERMOMANOMETRI, MANOMETRI I TERMOMETRI

Stranica:

562 TERMOSTATI

Stranica:

563 ELEKTRO VENTIL

Stranica:

564 TERMOSTATI

Stranica:

565-566 EKSPANZIJSKE POSUDE

13/14

SADRAJ KATALOGA

Stranica:

567-568 PVC ULJNI SPREMNICI

PRIBORI ZA ULJNE SPREMNIKE

Stranica:

569

Stranica:

570-572 ZATITNE LAJSNE ZA CIJEVI

Stranica:

STROJEVI I ALATI ZA INSTALACIJE VODE I GRIJANJA

573-582

Stranica:

STROJEVI I ALATI ZA INSTALACIJE VODE I GRIJANJA

583-594

Stranica:

STROJEVI I ALATI ZA INSTALACIJE VODE I GRIJANJA

595-599

14/14

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

RADIJATOR COMPACT

* ZA POZICIJE KOJE NISU OZNAENE IFROM VOKEL PRILIKOM NARUDBE POTREBNO JE KORISTITI DIMENZIJE, VISINE I IRINE * PAKIRANJE 8 KOMADA * U CIJENU RADIJATORA UKLJUEN JE PRIBOR ZA MONTAU

364

RADIJATOR COMPACT

* ZA POZICIJE KOJE NISU OZNAENE IFROM VOKEL PRILIKOM NARUDBE POTREBNO JE KORISTITI DIMENZIJE, VISINE I IRINE * PAKIRANJE 8 KOMADA * U CIJENU RADIJATORA UKLJUEN JE PRIBOR ZA MONTAU

365

RADIJATOR COMPACT

* ZA POZICIJE KOJE NISU OZNAENE IFROM VOKEL PRILIKOM NARUDBE POTREBNO JE KORISTITI DIMENZIJE, VISINE I IRINE * PAKIRANJE 8 KOMADA * U CIJENU RADIJATORA UKLJUEN JE PRIBOR ZA MONTAU

366

RADIJATOR COMPACT

* ZA POZICIJE KOJE NISU OZNAENE IFROM VOKEL PRILIKOM NARUDBE POTREBNO JE KORISTITI DIMENZIJE, VISINE I IRINE * PAKIRANJE 5 KOMADA * U CIJENU RADIJATORA UKLJUEN JE PRIBOR ZA MONTAU

367

VENTILSKI RADIJATOR INTEGRA

* ZA POZICIJE KOJE NISU OZNAENE IFROM VOKEL PRILIKOM NARUDBE POTREBNO JE KORISTITI DIMENZIJE, VISINE I IRINE * PAKIRANJE 8 KOMADA * U CIJENU RADIJATORA UKLJUEN JE PRIBOR ZA MONTAU

368

VENTILSKI RADIJATOR INTEGRA

* PAKIRANJE 8 KOMADA * U CIJENU RADIJATORA UKLJUEN JE PRIBOR ZA MONTAU

369

VENTILSKI RADIJATOR INTEGRA

* PAKIRANJE 8 KOMADA * U CIJENU RADIJATORA UKLJUEN JE PRIBOR ZA MONTAU

370

VENTILSKI RADIJATOR INTEGRA

* ZA POZICIJE KOJE NISU OZNAENE IFROM VOKEL PRILIKOM NARUDBE POTREBNO JE KORISTITI DIMENZIJE, VISINE I IRINE * PAKIRANJE 5 KOMADA * U CIJENU RADIJATORA UKLJUEN JE PRIBOR ZA MONTAU

371

VENTILSKI RADIJATOR INTEGRA

* ZA POZICIJE KOJE NISU OZNAENE IFROM VOKEL PRILIKOM NARUDBE POTREBNO JE KORISTITI DIMENZIJE, VISINE I IRINE * PAKIRANJE 8 KOMADA * U CIJENU RADIJATORA UKLJUEN JE PRIBOR ZA MONTAU

372

VENTILSKI RADIJATOR INTEGRA

* PAKIRANJE 8 KOMADA * U CIJENU RADIJATORA UKLJUEN JE PRIBOR ZA MONTAU

373

VENTILSKI RADIJATOR INTEGRA

* PAKIRANJE 8 KOMADA * U CIJENU RADIJATORA UKLJUEN JE PRIBOR ZA MONTAU

374

VENTILSKI RADIJATOR INTEGRA

* ZA POZICIJE KOJE NISU OZNAENE IFROM VOKEL PRILIKOM NARUDBE POTREBNO JE KORISTITI DIMENZIJE, VISINE I IRINE * PAKIRANJE 5 KOMADA * U CIJENU RADIJATORA UKLJUEN JE PRIBOR ZA MONTAU

375

VENTILSKI RADIJATOR INTEGRA UNIVERZALNI PRIKLJUAK

INTEGRA PLINTH
* PAKIRANJE 8 KOMADA * U CIJENU RADIJATORA UKLJUEN JE PRIBOR ZA MONTAU

376

56831 56832 56337 56130 56833 56834 56313 56314 56129 56279

RADIJATOR PLANORA TIP.22, H 500, L 600, W 838 RADIJATOR PLANORA TIP.22, H 500, L 800, W 1118 RADIJATOR PLANORA TIP.22, H 500, L 1000, W 1397 RADIJATOR PLANORA TIP.22, H 500, L 1200, W 1676 RADIJATOR PLANORA TIP.22, H 500, L 1400, W 1956 RADIJATOR PLANORA TIP.22, H 600, L 500, W 815 RADIJATOR PLANORA TIP.22, H 600, L 700, W 1141 RADIJATOR PLANORA TIP.22, H 600, L 900, W 1467 RADIJATOR PLANORA TIP.22, H 600, L 1200, W 1956 RADIJATOR PLANORA TIP.22, H 600, L 1400, W 2282

377

56110

LAK ZA RADIJATORE BIJELI RAL 9010

ART. 592002

56206

SPREJ ZA RADIJATORE RAL 9010

ART. 592001

56210

KONZOLA UNIVERZALNA

ART. 577999

56114 56054 56055 56056 56143 56112 56111 56113 56367

KONZOLA ZA MONTAU H 300-2 KONZOLA ZA MONTAU H 500-2 KONZOLA ZA MONTAU H 600-2 KONZOLA ZA MONTAU H 900-2 KONZOLA RADSON CLIC 300-2 KONZOLA RADSON CLIC 500-2 KONZOLA RADSON CLIC 600-2 KONZOLA RADSON CLIC 900-2

ART. 578300 ART. 578500 ART. 578600 ART. 578900 ART. 575300 ART. 575500 ART. 575600 ART. 575900

KV-KLJU ZA VENTILE INTEGRA

56057

ETKA ZA IENJE RADIJATORA

ART. 592010

56209

LETVICA I MJERILO ZA ABLON

ART. 593333

56278

BYPASS

ART. 593332

56814

ABLON

ART. 593331

56208

ABLON ZA VENTILSKE RADIJATORE (KOMPLET)

ART. 593334

378

56220 56221 56222 56223 56224 56225 56226 56227 56228 56229 56230

RADIJATOR FLORES (HAWAI) HA0505WA, H 547, L 500, 282 W RADIJATOR FLORES (HAWAI) HA0508WA, H 862, L 500, 406 W RADIJATOR FLORES (HAWAI) HA0512WA, H 1222, L 500, 595 W RADIJATORFLORES (HAWAI) HA0612WA, H 1222, L 600, 709 W RADIJATOR FLORES (HAWAI) HA0712WA, H 1222, L 750, 875 W RADIJATOR FLORES (HAWAI) HA0515WA, H 1537, L 500, 750 W RADIJATOR FLORES (HAWAI) HA0615WA, H 1537, L 600, 872 W RADIJATOR FLORES (HAWAI) HA0715WA, H 1537, L 750, 1066 W RADIJATOR FLORES (HAWAI) HA0518WA, H 1807, L 500, 873 W RADIJATOR FLORES (HAWAI) HA0618WA, H 1807, L 600, 1023 W RADIJATOR FLORES (HAWAI) HA0718WA, H 1807, L 750, 1275 W KUPAONIKI RADIJATOR ELATO (DJERBA) 600x1130 BIJELO

56343

56344

KUPAONIKI RADIJATOR ELATO (DJERBA) 600x1430 BIJELO

56345

KUPAONIKI RADIJATOR ELATO (DJERBA) 600x1730 BIJELO

56346

KUPAONIKI RADIJATOR ELATO (DJERBA) 600x1130 SIVO

56347

KUPAONIKI RADIJATOR ELATO (DJERBA) 600x1430 SIVO

56348

KUPAONIKI RADIJATOR ELATO (DJERBA) 600x1730 SIVO

379

380

381

382

39068

KUPAONIKI RADIJATOR CLASSIC BIJELO 600x974, 634 W KUPAONIKI RADIJATOR CLASSIC BIJELO 600x1374, 810 W KUPAONIKI RADIJATOR CLASSIC BIJELO 600x1694, 995 W KUPAONIKI RADIJATOR CLASSIC BIJELO 450x974, 518 W KUPAONIKI RADIJATOR CLASSIC BIJELO 450x1374, 668 W KUPAONIKI RADIJATOR CLASSIC BIJELO 450x1694, 806 W KUPAONIKI RADIJATOR 600X1374 CLASIC CROM 810 W KUPAONIKI RADIJATOR 450X1374 CLASIC CROM 668 W

39069

39070

39083

classic
39071

39072

39090

39091

39084

KUPAONIKI RADIJATOR RONDO 450x974, 518 W

39085

KUPAONIKI RADIJATOR RONDO 450x1374, 668 W

39077

KUPAONIKI RADIJATOR RONDO 600x974, 634 W

rondo
39073
KUPAONIKI RADIJATOR RONDO 600x1374, 810 W

39097

KUPAONIKI RADIJATOR RONDO 450x1694, 806 W

39074

KUPAONIKI RADIJATOR RONDO 600x1694, 995 W

383

corner

39095

KUPAONIKI RADIJATOR KUTNI 300x1374, 766 W

39037

KUPAONIKI RADIJATOR OVALNI 450x1374, 1131 W

oval

39038

KUPAONIKI RADIJATOR OVALNI 600x1374, 1379 W

39075

ELEKTRINI GRIJA ZA RADIJATOR S REGULACIJOM EPG 062 600 W

384

KUPAONSKI RADIJATORI
.VOKEL

KUPAONSKI RADIJATORI GARD BIJELO

1408001 450x950 BND GARD BIJELO 1408003 450x1300 BND GARD BIJELO 1408005 450x1650 BND GARD BIJELO 1408002 600x950 BND GARD BIJELO 1408004 600x1300 BND GARD BIJELO 1408006 600x1650 BND GARD BIJELO 1408027 750x950 BND GARD BIJELO 1408028 750x1300 BND GARD BIJELO 1408029 750x1650 BND GARD BIJELO
.VOKEL

KUPAONSKI RADIJATORI GARD RONDO BIJELO

1408007 450x950 BXD GARD RONDO BIJELO 1408009 450x1300 BXD GARD RONDO BIJELO 1408011 450x1650 BXD GARD RONDO BIJELO 1408008 600x950 BXD GARD RONDO BIJELO 1408010 600x1300 BXD GARD RONDO BIJELO 1408012 600x1650 BXD GARD RONDO BIJELO
.VOKEL

DRA RUNIKA ZA RADIJATORE BIJELO GARD

1408030 BN 450 MADLO BIJELO 1408031 BN 600 MADLO BIJELO 1408032 BX 450 MADLO RONDO BIJELO 1408033 BX 600 MADLO RONDO BIJELO

385

KUPAONSKI RADIJATORI
.VOKEL

KUPAONSKI RADIJATORI GARD CHROM

1408013 450x950 BNCT GARD CHROM 1408015 450x1300 BNCT GARD CHROM 1408017 450x1650 BNCT GARD CHROM 1408014 600x950 BNCT GARD CHROM 1408016 600x1300 BNCT GARD CHROM 1408018 600x1650 BNCT GARD CHROM 1408038 750x950 BNCT GARD CHROM 1408039 750x1300 BNCT GARD CHROM 1408040 750x1650 BNCT GARD CHROM .VOKEL KUPAONSKI RADIJATORI GARD RONDO CHROM 1408019 450x950 BXCT GARD RONDO CHROM 1408021 450x1300 BXCT GARD RONDO CHROM 1408023 450x1650 BXCT GARD RONDO CHROM 1408020 600x950 BXCT GARD RONDO CHROM 1408022 600x1300 BXCT GARD RONDO CHROM 1408024 600x1650 BXCT GARD RONDO CHROM
.VOKEL

DRA RUNIKA ZA RADIJATORE CHROM GARD

1408034 BNC 450 MADLO CHROM 1408035 BNC 600 MADLO CHROM 1408036 BXC 450 MADLO RONDO CHROM 1408037 BXC 600 MADLO RONDO CHROM

386

KUPAONSKI RADIJATORI

"FIN"

IFRA VOKEL

NAZIV ARTIKLA

VISINA H (mm)

DUINA OSNI RAZMAK L (mm) PRIKLJUKA h (mm)

TOPLINSKI UINAK Q(W) 90/70/20C

SADRAJ VODE U RADIJATORU (Lit.)

39112 39113 39114 39115 39116 39117 39118 39119 39120 39121

CIJEVNI RADIJATOR FIN TIP R01 CIJEVNI RADIJATOR FIN TIP R02 CIJEVNI RADIJATOR FIN TIP R04 CIJEVNI RADIJATOR FIN TIP R05 CIJEVNI RADIJATOR FIN TIP R07 CIJEVNI RADIJATOR FIN TIP R08 CIJEVNI RADIJATOR FIN TIP R10 CIJEVNI RADIJATOR FIN TIP R11 CIJEVNI RADIJATOR FIN TIP R13 CIJEVNI RADIJATOR FIN TIP R14

770 770 980 980 1190 1190 1485 1485 1740 1740

500 600 500 600 500 600 500 600 500 600

460 560 460 560 460 560 460 560 460 560

555 645 678 784 841 915 1029 1192 1225 1422

3,65 4,16 4,47 5,06 5,55 6,30 6,79 7,71 8,10 9,19

0669001 ELEKTRINI GRIJA MEK 06 0669002 ELEKTRINI GRIJA MEK 09 0669003 ELEKTRINI GRIJA MEK 12 0669004 ELEKTRINI GRIJA MEK 15 0669005 ELEKTRINI GRIJA MEK 20

387

ifra Vokel

Opis

Jed. mjere

0609069 0609055 0609054 0609056 0609067 0609073

ALUMINIJSKI RADIJATOR M 350 ALUMINIJSKI RADIJATOR M 500 ALUMINIJSKI RADIJATOR M 600 ALUMINIJSKI RADIJATOR M 650 ALUMINIJSKI RADIJATOR M 900 ALUMINIJSKI RADIJATOR M 1800

Kom Kom Kom Kom Kom Kom

389

ifra Vokel

Opis

Jed. mjere

0609072 ALUMINIJSKI RADIJATOR MV 350 L 0609071 ALUMINIJSKI RADIJATOR MV 350 D 0609059 ALUMINIJSKI RADIJATOR MV 500 L 0609060 ALUMINIJSKI RADIJATOR MV 500 D 0609061 ALUMINIJSKI RADIJATOR MV 600 L 0609062 ALUMINIJSKI RADIJATOR MV 600 D 0609063 ALUMINIJSKI RADIJATOR MV 650 L 0609064 ALUMINIJSKI RADIJATOR MV 650 D 0609065 ALUMINIJSKI RADIJATOR MV 900 L 0609066 ALUMINIJSKI RADIJATOR MV 900 D 0609075 ALUMINIJSKI RADIJATOR MV 1800 L 0609074 ALUMINIJSKI RADIJATOR MV 1800 D

Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom

390

75027 75028 75026 75029

ZAVRNI KOMPLET ZA RADIJATOR

G 1"

kom.

ZAVRNI KOMPLET VISOKIH RADIJATORA

G 1"

kom.

KOMPLET ZA SASTAVLJANJE RADIJATORA KOMPLET ZA SASTAVLJANJE VISOKIH RADIJATORA

G 1"

kom.

G 1"

kom.

75037

REDUKCIJA KROMIRANA ZA TERMOSTATSKU GLAVU HERZ

ART.28-18-22-0

kom.

0614030 TERMOSTATSKA GLAVA

ART. 03-070-130

kom.

75025

KONZOLA EN ZA VISOKE RADIJATORE

kom.

75022 75023 75033 75024

KONZOLA E ZA RADIJATORE MS 350, MS 450 KONZOLA E ZA RADIJATORE MS 500, MS 600 KONZOLA E ZA RADIJATORE MS 650 KONZOLA E ZA RADIJATORE MS 900

kom. kom. kom. kom.

75052

KONZOLA D 05-045-010-044

kom.

75032

KLJU ZA SPAJANJE RADIJATORA

1"

kom.

75031

OVLAIVA ZRAKA ZA RADIJATORE

kom.

391

ifra Vokel

Opis

Jed. mjere

0609078 CIJEVNI RADIJATOR AKLIMAT C 500x880 0609079 CIJEVNI RADIJATOR AKLIMAT C 500x1100 0609080 CIJEVNI RADIJATOR AKLIMAT C 500x1540

Kom Kom Kom

392

393

ifra Vokel

model solar 600/80 500/80 350/80

toplinski uinak W/l 185 145 104

visina lanka A 679 579 429

prikljuna mjera B 600 500 350

irina lanka C 82 82 82

ugradbena dubina D 80 80 80

39021 39005 39094

Prema normi DIN 4703, odnosno, ISO 3148, 3150, to odgovara HRN M.E6.081 i M.E6.082

394

ifra Vokel

model

toplinski uinak W/l 168 105

visina lanka A 690 285

prikljuna mjera B 610 200

irina lanka C 60 60

ugradbena dubina D 95 160

39001 39004

SE 690 SE 285

Prema normi DIN 4703, odnosno, ISO 3148, 3150, to odgovara HRN M.E6.081 i M.E6.082

396

ifra Vokel

Model Orion

Toplin. uinak W/l

Visina lanka A

Priklj.mjera B

ir.lanka C

Ugradb. dubina D

0607019 0607009 0607010

350/95 500/95 600/95

114 163 185

430 580 680

350 500 600

80 80 80

95 95 95

398

ifra Vokel

OPIS

Dimenzija/ Prikljuak

Art.

0607011 0607012 0607013 0607014 0607015 0607016 0607017 0607018

RADIJATOR LIPOVICA SOLAR PLUS RADIJATOR LIPOVICA SOLAR PLUS RADIJATOR LIPOVICA SOLAR PLUS RADIJATOR LIPOVICA SOLAR PLUS RADIJATOR LIPOVICA ORION PLUS RADIJATOR LIPOVICA ORION PLUS RADIJATOR LIPOVICA ORION PLUS RADIJATOR LIPOVICA ORION PLUS

600/80 DP 600/80 LZ 500/80 DP 500/80 LZ 500/95 DP 500/95 LP 600/95 DP 600/95 DZ

615 618 625 628 655 656 665 667

399

PRIBOR ZA ALUMINIJSKE RADIJATORE


39008 39009 39010 39011 39012 39013 39052 39053 11563 11498 11499 11500 11501 11502 35022 35021 39006 39007 11497 35009 39014 11496 39019 35005 39016
REDUKCIJA 5/4"-1/2" REDUKCIJA 5/4"-1/2" REDUKCIJA 5/4"-3/8" REDUKCIJA 5/4"-3/8" REDUKCIJA 5/4"-1/4" REDUKCIJA 5/4"-1/4" REDUKCIJA 5/4"-3/4" REDUKCIJA 5/4"-3/4" REDUKCIJA 1"x1/4" REDUKCIJA 1"x1/4" REDUKCIJA 1"x3/8" REDUKCIJA 1"x3/8" REDUKCIJA 1"x1/2" REDUKCIJA 1"x1/2" REDUKCIJA 1"x3/4" REDUKCIJA 1"x3/4" EP 5/4" LIJEVI EP 5/4" DESNI EP 1" DESNI EP 1" LIJEVI LIJEVA DESNA LIJEVA DESNA LIJEVA DESNA LIJEVA DESNA DESNA LIJEVA DESNA LIJEVA DESNA LIJEVA DESNA LIJEVA

RADIJATORSKA SPOJNICA 5/4" RADIJATORSKA SPOJNICA 1" RADIJATORSKA BRTVA KLINGERIT 5/4" RADIJATORSKA BRTVA KLINGERIT 1" KONZOLA RKP

39017

NOSA NLR

39018

ODSTOJNIK ROGL

39026

KONZOLA KLP

39027 39015 39080 39081

NOSA PLP NOGICA NOGICA NOGICA LP KSK-GR KSK-SOLAR

39022

KONZOLA ZA RADIJATORE SOLAR

400

IFRA VOKEL

71244 71217 71253

401

0683001 0683002 0683003 0683004 0683005 0683006 0683007 0683008 0683009 0683010 0683011 0683012 0683013 0683014 0683015 PRIBOR 0683016 0683017 0683018

SET - ELEKTRINA GRIJAA PLOHA SET - ELEKTRINA GRIJAA PLOHA SET - ELEKTRINA GRIJAA PLOHA SET - ELEKTRINA GRIJAA PLOHA SET - ELEKTRINA GRIJAA PLOHA SET - ELEKTRINA GRIJAA PLOHA SET - ELEKTRINA GRIJAA PLOHA SET - ELEKTRINA GRIJAA PLOHA SET - ELEKTRINA GRIJAA PLOHA ELEKTRINA GRIJAA PLOHA ELEKTRINA GRIJAA PLOHA ELEKTRINA GRIJAA PLOHA ELEKTRINA GRIJAA PLOHA

1 m2 + EFET 130 + cijev + avli 1,5 m + EFET 130 + cijev + avli


2

ART.088L0651 ART.088L0652 ART.088L0653 ART.088L0654 ART.088L0655 ART.088L0656 ART.088L0657 ART.088L0658 ART.088L0659 ART.088L0560 ART.088L0561 ART.088L0562 ART.088L0563 ART.088L0434 ART.088L0440 ART.088L0004 ART.088L0020 ART.088L0022

2 m2 + EFET 130 + cijev + avli 2,5 m + EFET 130 + cijev + avli


2 2 2

3 m + EFET 130 + cijev + avli 3,5 m + EFET 130 + cijev + avli 4 m2 + EFET 130 + cijev + avli 5 m + EFET 130 + cijev + avli
2 2

6 m + EFET 130 + cijev + avli 7m 9m 10 m


2

8 m2
2 2

REGULATOR TEMPERATURE PODA, 230 V EFET 130 REGULATOR TEMPERATURE PODA I PROSTORA , 230 V EFIT 550 ZATITNA AHURA OSJETNIKA TEMPERATURE 6,7 mm AVLI 50 kom. FLEKSIBILNA CIJEV 2,5 m; 6,5 mm

403

0683036 (KLIK) RAE 5154

TERMOSTATSKA GLAVA DANFOSS

ART.013G5154

0683037 (KLIK) S PLINSKIM PUNJENJEM

TERMOSTATSKA GLAVA DANFOSS

ART.013G2940

0683040 RUNI POGON DANFOSS RA 5002

ART.013G5002

0683041 DANFOSS RA-N 15

TERMOSTATSKI VENTIL 1/2 KUTNI

ART.013G0013

0683042 DANFOSS RA-N 15

TERMOSTATSKI VENTIL 1/2 RAVNI

ART.013G0014

0683043 SPECIJAL KUTNI RA-N 15

TERMOSTATSKI VENTIL DANFOSS 1/2

ART.013G0153

0683044 1/2 DANFOSS RA-N 15

TERMOSTATSKI VENTIL AKSIJALNI DESNI

ART.013G0233

0683045 AKSIJALNI LIJEVI 1/2 RA-N 15

TERMOSTATSKI VENTIL DANFOSS

ART.013G0234

0683046 S URONSKOM CIJEVI VERTIKALNI


DVOCIJEVNI RA 15/6TB

TERMOSTATSKI VENTIL DANFOSS

ART.013G3210

0683047 S URONSKOM CIJEVI VERTIKALNI


JEDNOCIJEVNI RA 15/6T

TERMOSTATSKI VENTIL DANFOSS

ART.013G3218

0683048 URONSKOM CIJEVI HORIZONTALNI


JEDNOCIJEVNI RA 15/6T

TERMOSTATSKI VENTIL DANFOSS S

ART.013G3268

404

0683052 PRIGUNICA KUTNA 1/2 DANFOSS RLV-S 15 ART.003L0123

0683053 PRIGUNICA RAVNA 1/2 DANFOSS RLV-S 15 ART.003L0124

0683049 S MOGUNOU PUNJENJA I PRANJENJA ART.003L0143


RLV 15

PRIGUNICA KUTNA 1/2 DANFOSS

0683050 S MOGUNOU PUNJENJA I PRANJENJA ART.003L0144


RLV 15

PRIGUNICA RAVNA 1/2 DANFOSS

0683051 DANFOSS

SLAVINA ZA PUNJENJE I PRANJENJE

ART.003L0152

0683039 S NAVOJEM M30x1,5 RAE-K 5034

TERMOSTATSKA GLAVA DANFOSS

ART.013G5034

0683038 GLAVU S NAVOJEM M30x1,5

KUTNI ADAPTER ZA TERMOSTATSKU

ART.013G1360

0683054 RAVNI RLV-KS

H-VENTIL DANFOSS DVOCIJEVNI

ART.003L0220

0683055 KUTNI RLV-KS

H-VENTIL DANFOSS DVOCIJEVNI

ART.003L0222

0683034 DANFOSS,H-VENTIL S NIPLOVIMA

SET (TERMOSTATSKA GLAVA M30x1,5 DVOCIJEVNI KUTNI ) RAE-K/RLV-KS

ART.013G5090

0683035 DANFOSS,H-VENTIL S NIPLOVIMA

SET (TERMOSTATSKA GLAVA M30x1,5 DVOCIJEVNI RAVNI ) RAE-K/RLV-KS

ART.013G5091

405

0683056 (DESNI VENTIL + PRIGUNICA) KROM 0683057 (LIJEVI VENTIL + PRIGUNICA) KROM 0683059 (DESNI VENTIL + PRIGUNICA) BIJELI 0683060 (LIJEVI VENTIL + PRIGUNICA) BIJELI
DIZAJN SET DANFOSS DIZAJN SET DANFOSS DIZAJN SET DANFOSS

DIZAJN SET DANFOSS

ART.013G4003 ART.013G4004 ART.013G4007 ART.013G4008

0683058 RAX DANFOSS - KROM

DIZAJN TERMOSTATSKA GLAVA

ART.013G6170

0683061 RAX DANFOSS - BIJELA

DIZAJN TERMOSTATSKA GLAVA

ART.013G6070

0683063 UKRASNI SET (2 ROZETE I CIJEV) KROM 0683062 UKRASNI SET (2 ROZETE I CIJEV) BIJELI 0683064 (VERTIKALNI VENTIL+TERMOSTATSKA GLAVA)
KUTNI BIJELI DIZAJN SET DANFOSS S URONSKOM CIJEVI DIZAJN SET DANFOSS S URONSKOM CIJEVI KUTNI KROM

ART.013G3133 ART.013G3132

ART.013G4287 ART.013G4285

0683072 (VERTIKALNI VENTIL+TERMOSTATSKA GLAVA) 0683065 (VERTIKALNI VENTIL+TERMOSTATSKA GLAVA)


KUTNI BIJELI DIZAJN SET DANFOSS ZA SREDINJI PRIKLJUAK DIZAJN SET DANFOSS ZA SREDINJI PRIKLJUAK KUTNI KROM

ART.013G4281 ART.013G4279

0683073 (VERTIKALNI VENTIL+TERMOSTATSKA GLAVA)

0683033 BATERIJSKO NAPAJANJE TP 5001


ZA TJEDNO PROGRAMIRANJE

ELEKTRONSKI PROGRAMABILNI TERMOSTAT -

ART.087N791001

0683071 BATERIJSKI TP 4000

ELEKTRONSKI PROGRAMIBILNI TERMOSTAT, ZA TJEDNO PROGRAMIRANJE

ART.087N7919

0683074 RMT-230

SOBNI ELEKTROMEHANIKI TERMOSTAT

ART.087N1100

406

0683066 POVRATA RAVNI FJVR 15

OGRANIAVA TEMPERATURE

ART.003L1014

0683021 FHV-R, OKRUGLI BIJELI POKROV

ZIDNI SET ZA PODNO GRIJANJE

ART.003L1000

0683022 FHV-R, KVADRATNI BIJELI POKROV

ZIDNI SET ZA PODNO GRIJANJE

ART.003L1006

0683023 PODEAVANJE OD 10-50C

TERMOSTATSKI OSJETNIK FJVR

ART.003L1040

0683024 PRODUETAK OD 17,9 mm ZA FJVR VENTILE

ART.003L1036

0683067 FHM-C5

MJEAJUI SKLOP ZA PODNO GRIJANJE

ART.088U0084

0683068 FHM-C6

MJEAJUI SKLOP ZA PODNO GRIJANJE

ART.088U0085

0683069 TVM-H DN 20,G 1" A

TERMOSTATSKI MJEAJUI VENTIL 30-70,

ART.003Z1120

0683070 TVM-H DN 25,G 1 1/4"A

TERMOSTATSKI MJEAJUI VENTIL 30-70,

ART.003Z1127

0683020 SA DVA TEMPERATURNA OSJETNIKA SH-E01

REGULATOR ZA SOLARNI SUSTAV

ART.088H2001

407

PAK.

61001

GP-VENTIL S JEDNOST.REGULACIJOM RAVNI 1/2" ART.552331

20

61002

GP-VENTIL S JEDNOST.REGULACIJOM KUTNI 1/2" ART.552431

20

61003

RL-1 RADIJATORSKA PRIGUNICA RAVNA 1/2"

ART.372341

20

61004

RL-1 RADIJATORSKA PRIGUNICA KUTNA 1/2"

ART.372441

20

61005

AS-VENTIL S DVOSTRUK.REGULACIJOM RAVNI 1/2" ART.682391 AS-VENTIL S DVOSTRUK.REGULACIJOM KUTNI 1/2" ART.682491

20

61006

20

61007

TERMOSTATSKI VENTIL RAVNI 1/2"

ART.772391

20

61008

TERMOSTATSKI VENTIL KUTNI 1/2"

ART.772491

20

61009

TERMOSTATSKA GLAVA

ART.726006

20

408

PAK.

61010

TERMOSTATSKA GLAVA PORSCHE DESING

ART.926006

20

61052

TERMOSTATSKA GLAVA BIJELA De Luxe

ART.923844

20

61053

TERMOSTATSKA GLAVA CROM De Luxe

ART.923841

20

61013

TERMOSTATSKA GLAVA ZA VENTILSKE RADIJATORE"RADSON" ART.726098

20

61015

TERMOSTATSKA GLAVA PORSCHE DESING ZA VENTILSKE RADIJATORE "RADSON" ART.926098

20

61014

TERMOSTATSKA GLAVA ZA VENTILSKE RADIJATORE "VOGEL&NOOT" ART.726099

20

61016

TERMOSTATSKA GLAVA PORSCHE DESING ZA VENTILSKE RADIJATORE "VOGEL&NOOT" ART.926099

20

61058

TERMOSTATSKA GLAVA MINI ZA VENTILE HERZ TERMOSTATSKA GLAVA MINI ZA VENTILSKE RADIJATORE "RADSON"

ART.920030

20

61059

ART.920038

20

61034

TERMOSTATSKA GLAVA S DALJINSKIM OSJETILOM

ART.746006

10

409

PAK.

61035

TERMOSTATSKA GLAVA S DALJINSKIM OSJETILOM

ART.946006

10

61011

TERMOSTATSKI VENTIL S T-GLAVOM RAVNI SET 1/2" ART.772360

10

61012

TERMOSTATSKI VENTIL S T-GLAVOM KUTNI SET 1/2" ART.772460

10

61040

TERMOSTATSKI VENTIL SPECIAL KUTNI SET SA T-GLAVOM 1/2"

ART.772860

10

61017

TS-90 TERMOSTATSKI VENTIL SPECIAL-KUTNI 1/2"

ART.772891

20

61018 61019

AB-TERMOSTATSKI VENTIL AKSIALNI DESNI 1/2" CD-TERMOSTATSKI VENTIL AKSIALNI LIJEVI 1/2"

ART.775891 ART.775991

* *

61020

TS-TERMOSTATSKI VENTIL SPECIAL-KUTNI 1/2"x15mm

ART.772892

20

61021 61032

TIJELO VENTILA ZA JEDNOCIJEVNI SUSTAV GRIJANJA 50% PROTOK R 1/2" G 3/4" ART.717301 TIJELO VENTILA ZA DVOCIJEVNI SUSTAV GRIJANJA 100% PROTOK R 1/2" G 3/4"

20

ART.717501

20

61031

SPOJNICE KOMPLET

ART.629201

100

410

PAK.

61022 61028 61023

CIJEV ZA BY-PASS L 600mm, 15x1 CIJEV ZA BY-PASS L 1000mm, 15x1

ART.633011 ART.633031 ART.627403 ART.627404 ART.627405 ART.609802 ART.609803 ART.609804 ART.609807 ART.609808

20 20 100 100 100 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100

ADAPTER ZA TIJELO VENTILA CU-CIJEVI 3/4"x15mm ADAPTER ZA TIJELO VENTILA 61029 CU-CIJEVI 3/4"x16mm ADAPTER ZA TIJELO VENTILA 61030 CU-CIJEVI 3/4"x18mm 61077 ADAPTER ZA PE-CIJEVI 14x2 61045 ADAPTER ZA PE-CIJEVI 16x2 61078 ADAPTER ZA PE-CIJEVI 17x2 0613080 ADAPTER ZA PE-CIJEVI 18x2 61068 ADAPTER ZA PE-CIJEVI 20x2

61024

VENTIL ZA JEDNOCIJEVNI SUSTAV GRIJANJA VTA ZA CU CIJEVI 12,15,16,18 mm 1/2" VENTIL ZA DVOCIJEVNI SUSTAV GRIJANJA VTA ZA CU CIJEVI 12,15,16,18 mm 1/2" VENTIL ZA JEDNOCIJEVNI SUSTAV GRIJANJA VERTIKALNI RAVNI

ART.776741

10 10

61064

ART.776751

61033

ART.778641

10

61054

VENTIL VUA-40 DVOCIJEVNI SUSTAV GRIJANJA RAVNI ART.778341

10

61056

VENTIL VUA-40 DVOCIJEVNI SUSTAV GRIJANJA KUTNI ART.778441

10

61061

VENTIL VUA-40 JEDNOCIJEVNI SUSTAV GRIJANJA KUTNI ART.778442

10

61044 61049 61062 61063

GLAVA ZA RADIJATORSKE VENTILE NA RUNI POGON GLAVA ZA RADIJATORSKE VENTILE NA RUNI POGON

ART.910298

20

ART.910280

20

TERMOSTATSKA GLAVA NELOMLJIVA HERZCULES ART.986010 TERMOSTATSKA GLAVA HERZCULES NELOMLJIVA ZA VENTILSKE RADIJATORE RADSON ART.986098

411

PAK.

61025

PRIKLJUAK RAVNI S NIPLOVIMA R 1/2" G 3/4"

ART.306602(305002)

10

0613101 R 1/2" G 3/4"

PRIKLJUAK RAVNI DVOCJEVNI

ART.376602

10

61026 61027

PRIKLJUAK LIJEVI S NIPLOVIMA R 1/2" G 3/4" PRIKLJUAK DESNI S NIPLOVIMA R 1/2" G 3/4"

ART.(305012) 306612 ART.306622(305022)

10 10

0613101 R 1/2" G 3/4"

PRIKLJUAK KUTNI DVOCJEVNI S NIPLOVIMA

ART.376612

10

61055

KRINI KOMAD S NIPLOVIMA R 1/2" G 3/4"

ART.300434

10

61057

NIPEL 1/2"-3/4" HERZ

ART.300231

20

61036

TERMOSTATSKI TROPUTI VENTIL CALIS 1/2"

ART.776101

20

61050 61070 61037 61038 61039 61071 61072 61073 61069 61075 61046 61047 61043 61042 61041

SPOJNICA ZA VENTIL CALIS 1/2" REGULACIJSKI VENTIL STROMAX-6M 1/2" REGULACIJSKI VENTIL STROMAX-6M 3/4" REGULACIJSKI VENTIL STROMAX-6M 1" REGULACIJSKI VENTIL STROMAX-6M 5/4" REGULACIJSKI VENTIL STROMAX-6M 6/4" REGULACIJSKI VENTIL STROMAX-6M 2" REGULACIJSKI VENTIL STROMAX-6M 2 1/2" REGULACIJSKI VENTIL STROMAX 1/2" KOSI REGULACIJSKI VENTIL STROMAX 3/4" KOSI REGULACIJSKI VENTIL STROMAX 1" KOSI REGULACIJSKI VENTIL STROMAX 5/4" KOSI REGULACIJSKI VENTIL STROMAX 6/4" KOSI REGULACIJSKI VENTIL STROMAX 2" KOSI REGULACIJSKI VENTIL STROMAX 2 1/2" KOSI

ART.622021 ART.421701 ART.421702 ART.421703 ART.421704 ART.421705 ART.421706 ART.421707 ART.411751 ART.411752 ART.411753 ART.411754 ART.411755 ART.411756 ART.411757

* * 5 3 3 * * * * * 10 5 5 5 *

412

PAK.

61060

TERMOSTATSKA GLAVA S NALIJEGAJUIM OSJETNIKOM ZA PODNO GRIJANJE ART.742006

10

0613083 SET ZA PODNO GRIJANJE DO 85 m

ART.810002

0613084 SET ZA PODNO GRIJANJE DO 120 m

ART.810003

0613094 SET ZA PODNO GRIJANJE DO 160 m

ART.810004

0613086 JEDNOCIJEVNI

PRIKLJUAK RAVNI S TERMOSTATOM

ART.379292

10

0613087 DVOCIJEVNI

PRIKLJUAK RAVNI S TERMOSTATOM

ART.369291

10

0613088 JEDNOCIJEVNI

PRIKLJUAK KUTNI S TERMOSTATOM

ART.379492

10

0613089 DVOCIJEVNI

PRIKLJUAK KUTNI S TERMOSTATOM

ART.369491

10

413

PAK/KOM Veliko/Malo

04683

TERMOSTATSKA REGULACIJA S ULJNIM SENZOROM

ART.891

-/1

0710085 SA DALJINSKIM UPRAVLJANJEM

TERMOSTATSKA REGULACIJA

ART.891 SD

-/1

0710086 ZA TERMOSTATSKE REGULACIJE


MOTOR MJEAJUEG VENTILA

ZATITNA KAPA

ART.891 GA

-/1

0710061 230 V, 2 KABLA

ART.891M

40/1

0710087 REGULACIJE ZA RADIJATORE UN 1/2"

VENTIL RAVNI S MOGUNOU TERMOSTATSKE ART.894 V

120/4

0710088 PRIGUNICA RAVNA RADIJATORSKA 1/2" ART.896

120/4

0710089 REGULACIJE ZA RADIJATORE UN 1/2"

VENTIL KUTNI S MOGUNOU TERMOSTATSKE ART.994 V

120/4

0710090 PRIGUNICA KUTNA RADIJATORSKA 1/2" ART.996

120/4

0710091 REGULACIJE ZA RADIJATORE VN 1/2"

VENTIL RAVNI S MOGUNOU TERMOSTATSKE ART.895V

120/4

0710092 VN 1/2"

PRIGUNICA RAVNA RADIJATORSKA

ART.897

120/4

0710093 REGULACIJE ZA RADIJATORE VN 1/2"

VENTIL KUTNI S MOGUNOU TERMOSTATSKE ART.995 V

120/4

0710094 VN 1/2"

PRIGUNICA KUTNA RADIJATORSKA

ART.997

120/4

414

PAK/KOM Veliko/Malo

04678

VENTIL RAVNI RADIJATORSKI UN 1/2"

ART.294

156/12

04679

PRIGUNICA RAVNA RADIJATORSKA UN 1/2"

ART.296

156/12

04576

VENTIL KUTNI RADIJATORSKI 1/2"

ART.394

96/12

04577

PRIGUNICA KUTNA RADIJATORSKA 1/2"

ART.396

156/12

04689

VENTIL RAVNI RADIJATORSKI VN 1/2"

ART.295

156/12

04686

PRIGUNICA RAVNA RADIJATORSKA 1/2" ART.297

156/12

04690

VENTIL KUTNI RADIJATORSKI VN 1/2"

ART.395

120/12

04687

PRIGUNICA KUTNA RADIJATORSKA VN 1/2"

ART.397

156/12

415

416

PAK.

76005

VENTIL ZA RADIJATORE KUTNI 1/2" S MOGUNOU NAVIJANJA T-GLAVE

ART.401402

100

76006

VENTIL ZA RADIJATORE RAVNI 1/2" S MOGUNOU NAVIJANJA GLAVE

ART.402402

100

76059

PRIGUNICA ZA RADIJATORE KUTNA 1/2" S BRTVOM

ART.431402

100

76060

PRIGUNICA ZA RADIJATORE RAVNA 1/2" S BRTVOM

ART.432402

100

76007

TERMOSTATSKA GLAVA CALEFFI

ART.200000

10

76017

PRIKLJUAK PODNI ZA JEDNOCIJEVNO POSTROJENJE S PROTOKOM 50% PRIKLJUAK PODNI ZA DVOCIJEVNO POSTROJENJE S PROTOKOM 100%

ART.328400

50

76008

ART.328401

50

76061

RADIJATORSKI TERMOSTATSKI VENTIL ZA JEDNOCIJEVNO ILI DVOCIJEVNO POSTROJENJE 1/2"

ART455400

10

417

PAK.

76009

RADIJATORSKI VENTIL ZA JEDNOCIJEVNI SISTEM S URONSKOM CIJEVI

ART.450140

10

76044 76062

RADIJATORSKI VENTIL ZA JEDNOCIJEVNI SISTEM S URONSKOM CIJEVI URONSKA CIJEV 300mm

ART.348400 ART 453030

10 10

76041

RADIJATORSKI TERMOSTATSKI VENTIL KUTNI 1/2"

ART.220402

20

76063

RADIJATORSKI TERMOSTATSKI VENTIL RAVNI 1/2"

ART.221402

20

76064

RADIJATORSKI SPECIJALNI VENTIL KUTNI 1/2"

ART.224402

20

76042 76046

RADIJATORSKI VENTIL AKSIJALNI SX RADIJATORSKI VENTIL AKSIJALNI DX

ART.225422 ART.225412

20 20

76040

SPOJNICA ZA BAKAR 15

ART.447015

100

76011 76012 76013 76043

ADAPTER-SPOJNICA ZA BAKAR 18

ART.438018

100

ADAPTER-SPOJNICA ZA PVC 16 ADAPTER-SPOJNICA ZA PVC 17

ART.681024 ART.681035

10 10

SPOJNICA ZA BAKAR 15

ART.441415

100

76015 76016

OZRANA PIPA 1/4" OZRANA PIPA 3/8"

ART.505121 ART.505131

1000 500

418

PAK.

76030

OZRANA AUTOMATSKA PIPA 3/8"

ART.508031

500

76031

OZRANA AUTOMATSKA PIPA 1/2"

ART.508041

500

0615146 ISPUSNA SLAVINA 1/2" ZA RADIJATORE 76035 76018 76019 76020 76021 76022 76023 76024 76025
SIGURNOSNI VENTIL CALEFFI 1/2" 2,5 BARA UNUTARNJI NAVOJ SIGURNOSNI VENTIL CALEFFI 1/2" 3 BARA UNUTARNJI NAVOJ SIGURNOSNI VENTIL CALEFFI 3/4" 2,5 BARA UNUTARNJI NAVOJ SIGURNOSNI VENTIL CALEFFI 3/4" 3 BARA UNUTARNJI NAVOJ SIGURNOSNI VENTIL CALEFFI 1/2" 6 BARA UNUTARNJI NAVOJ SIGURNOSNI VENTIL CALEFFI 1/2" 8 BARA UNUTARNJI NAVOJ SIGURNOSNI VENTIL CALEFFI 3/4" 6 BARA UNUTARNJI NAVOJ SIGURNOSNI VENTIL CALEFFI 3/4" 8 BARA UNUTARNJI NAVOJ SIGURNOSNI VENTIL CALEFFI 1/2" 2,5 BARA VANJSKI NAVOJ SIGURNOSNI VENTIL CALEFFI 1/2" 3 BARA VANJSKI NAVOJ SIGURNOSNI VENTIL ZA SANITARNU VODU PLAVI 1/2" 6 BARA UNUTARNJI NAVOJ SIGURNOSNI VENTIL ZA SANITARNU VODU PLAVI 1/2" 8 BARA UNUTARNJI NAVOJ SIGURNOSNI VENTIL ZA SANITARNU VODU PLAVI 1/2" 10 BARA UNUTARNJI NAVOJ SIGURNOSNI VENTIL CALEFFI 1" 3 BARA

ART.560421

ART.311425 ART.311430 ART.311525 ART.311530 ART.311460 ART.311480 ART.311560 ART.311580 ART.312425

50 50 50 50 50 50 50 50 50

76026 76027 76028 76036 76055 76045

ART.312430

50

ART.531460 ART.531480 ART.531410 ART.530630 25

SIGURNOSNI VENTIL 5/4" 3 BARA

ART.530730

10

76014

OZRANI LONI S NEPOVRATNIM VENTILOM 3/8"

ART.502530

50

419

PAK.

76034

OZRANI LONI S NEPOVRATNIM VENTILOM 1/2"

ART.502140

100

0615136 3/8" SOLAR SA VENTILOM

OZRANI LONI

ART.250131

76129

OZRANI LONI ZA SOLARNE KOLEKTORE 3/8"

ART.250031

0615142 SIGURNOSNI VENTIL 1/2" 3 bar SOLAR

ART.253043

76033

SIGURNOSNA GRUPA ZA KOTLOVE 1" S IZOLACIJOM

ART.302631

10

76037

SIGURNOSNA GRUPA ZA EKSPANZIJSKE POSUDE 1"

ART.336630

76029 76135

DIFERENCIJALNI PREMOSNI VENTIL (PRESTRUJNI VENTIL) 3/4" 10 BARA DIFERENCIJALNI PREMOSNI VENTIL (PRESTRUJNI VENTIL) 1 1/4" 10 BARA REGULATOR TLAKA 1/2" S KOMAPAKTNIM REGULATOR TLAKA 3/4" S KOMAPAKTNIM REGULATOR TLAKA 1" S KOMAPAKTNIM TERMIKA JEDINICA S REGULACIJOM TERMIKA JEDINICA S REGULACIJOM TERMIKA JEDINICA S REGULACIJOM

ART.519500

50

ART.519700 ART.535140 ART.535150 ART.535160 ART.1825E5 ART.1825F5 ART.1825G5

10 1 1 1 1 1 1

0615143 ZAMJENJIVIM ULOKOM 0615144 ZAMJENJIVIM ULOKOM 0615145 ZAMJENJIVIM ULOKOM 0615139 5 IZLAZA 0615138 6 IZLAZA 0615140 7 IZLAZA

420

PAK.

76065 76066

REGULATOR TLAKA 1/2"

ART.533441

20

REGULATOR TLAKA 3/4"

ART.533451

20

76038

VENTIL 1/2" ZA DOPUNJAVANJE S REGULACIJOM I MOGUNOU UGRADNJE POKAZIVAA TLAKA ART.553740

10

76032

REGULATOR PROPUHA 3/4"

ART.529500

10

76054

SIGURNOSNI VENTIL ZA PEI NA KRUTA GORIVA ART.543513

10

76068

SIGURNOSNI VENTIL ZA PEI NA KRUTA GORIVA S AUTOMATSKIM DOPUNJAVANJEM 1/2" ART.544400

10

0615137 URONSKI REGULACIJSKI TERMOSTAT

ART.622000

76069 76070 76071 76072 76073 76074 76039

VENTIL ZA RUNO BALANSIRANJE 1/2" VENTIL ZA RUNO BALANSIRANJE 3/4" VENTIL ZA RUNO BALANSIRANJE 1" VENTIL ZA RUNO BALANSIRANJE 5/4" VENTIL ZA RUNO BALANSIRANJE 6/4" VENTIL ZA RUNO BALANSIRANJE 2"

ART.130400 ART.130500 ART.130600 ART.130700 ART.130800 ART.130900

10 10 10 10 5 5 25

ROZETA DVOSTRUKA RASKLOPNA ABS BIJELA ART.449740

76075

ROZETA JEDNOSTRUKA ABS BIJELA

ART.449800

100

421

PAK.

76083 HERMETO POLUSPOJNICA M- 8x3/8" CALEFFI 76048 HERMETO POLUSPOJNICA M- 10x3/8" CALEFFI 76082 HERMETO POLUSPOJNICA M- 12x3/8" CALEFFI 76049 HERMETO POLUSPOJNICA M- 15x1/2" CALEFFI 76050 HERMETO POLUSPOJNICA M- 16x1/2" CALEFFI 76051 HERMETO POLUSPOJNICA M- 18x1/2" CALEFFI 76081 HERMETO POLUSPOJNICA M- 18x3/4" CALEFFI 76052 HERMETO POLUSPOJNICA M- 22x3/4" CALEFFI 76084 HERMETO POLUSPOJNICA - 8x3/8" CALEFFI 76085 HERMETO POLUSPOJNICA - 10x3/8" CALEFFI 76086 HERMETO POLUSPOJNICA - 12x3/8" CALEFFI 76087 HERMETO POLUSPOJNICA - 15x1/2" CALEFFI 76088 HERMETO POLUSPOJNICA - 16x1/2" CALEFFI 76089 HERMETO POLUSPOJNICA - 18x1/2" CALEFFI 76090 HERMETO POLUSPOJNICA - 18x3/4" CALEFFI 76091 HERMETO POLUSPOJNICA - 22x3/4" CALEFFI 76092 HERMETO SPOJNICA 8 CALEFFI 76093 HERMETO SPOJNICA 10 CALEFFI 76094 HERMETO SPOJNICA 12 CALEFFI 76095 HERMETO SPOJNICA 15 CALEFFI 76096 HERMETO SPOJNICA 16 CALEFFI 76097 HERMETO SPOJNICA 18 CALEFFI 76098 HERMETO SPOJNICA 22 CALEFFI 76099 HERMETO KOLJENO 10 CALEFFI 76100 HERMETO KOLJENO 12 CALEFFI 76101 HERMETO KOLJENO 15 CALEFFI 76102 HERMETO KOLJENO 16 CALEFFI 76103 HERMETO KOLJENO 18 CALEFFI 76104 HERMETO KOLJENO 22 CALEFFI 76105 HERMETO TE SPOJNICA 10 CALEFFI 76106 HERMETO TE SPOJNICA 12 CALEFFI 76107 HERMETO TE SPOJNICA 15 CALEFFI 76108 HERMETO TE SPOJNICA 16 CALEFFI 76109 HERMETO TE SPOJNICA 18 CALEFFI 76110 HERMETO TE SPOJNICA 22 CALEFFI 76136 TERMOMETAR U ZATITNOJ AHURI

ART.904308 ART.904310 ART.904312 ART.904415 ART.904416 ART.904418 ART.904518 ART.904522 ART.900308 ART.900310 ART.900312 ART.900415 ART.900416 ART.900418 ART.900518 ART.900522 ART.903008 ART.903010 ART.903012 ART.903015 ART.903016 ART.903018 ART.903022 ART.905010 ART.905012 ART.905015 ART.905016 ART.905018 ART.905022 ART.906010 ART.906012 ART.906015 ART.906016 ART.906018 ART.906022

50 50 50 50 50 50 25 25 50 50 50 50 50 50 25 25 50 50 50 50 50 25 25 50 50 50 25 25 25 50 50 25 25 25 20

ART.692000

10

422

VENTILI ZA KROMIRANE KUPAONSKE RADIJATORE


PAK.

0615132 1/2" DVOKUTNI CALEFFI

VENTIL SET KROMIRANI DX (DESNI)

ART.400300

0615133 1/2" DVOKUTNI CALEFFI

VENTIL SET KROMIRANI SX (LIJEVI)

ART.400400

0615134 1/2" KUTNI CALEFFI

VENTIL SET KROMIRANI

ART.400100

0615135 S UGRAENIM TEKUINSKIM OSJETNIKOM

TERMOSTATSKA GLAVA KROM CALEFFI

ART.200015

0667001 REGULATOR PROPUHA 3/4" SAMSON

423

Pak/Kom

GLAVA 0686001 TERMOSTATSKAHEIMEIER K-STANDARDNA

ART.6000-09.500 ART.9173-02.800 ART.9174-02.800

20 5 50.

0686008 VENTIL RTL KUTNI HEIMEIER 0686009 VENTIL RTL RAVNI HEIMEIER 0686002 TERMOSTATSKI VENTIL KUTNI 1/2 HEIMEIER 0686003 TERMOSTATSKI VENTIL RAVNI 1/2 HEIMEIER 0686004 PRIGUNICA KUTNA 1/2 HEIMEIER 0686005 PRIGUNICA RAVNA 1/2 HEIMEIER 0686012 TERMOSTATSKI VENTIL AKSIJALNI HEIMEIER 0686013 TERMOSTATSKI VENTIL AKSIJALNI HEIMEIER 0686006 H-VENTIL RAVNI DVOCIJEVNI HEIMEIER

ART.2201-02.000

20

ART.2202-02.000

20

ART.0355-02.000

20

ART.0356-02.000 ART.2225-02.000 ART.2245-02.000

20 20 20

ART.0560-50.000

0686007 H-VENTIL KUTNI DVOCIJEVNI HEIMEIER

ART.0561-50.000

0686010 H-VENTIL RAVNI JEDNOCIJEVNI HEIMEIER

ART.0534-50.000

0686011 H-VENTIL KUTNI SISTEM ZA JEDNOCIJEVNI 0686014 DUOLUX DVOCIJEVNI RAZDJELNIK HEIMEIER 0686015 DUOLUX JEDNOCIJEVNI RAZDJELNIK HEIMEIER 0686017 STEZNA SPOJNICA ZA PRECIZNU ELINU CIJEV 15 0686018 STEZNA SPOJNICA ZA VIESLOJNU CIJEV 16x2 0686016 PRECIZNA ELINA CIJEV 15x1100 mm

ART.0535-50.000

ART.3800-02.000 ART.3802-02.000 ART.3800-15.351 ART.1333-16.351 ART.3831-15.169

5 5 10 10 1

424

PAK.

39054 OZRANA PIPA 1/2"

ART.2536120299

100

39055 ZA RADIJATORE 1/2"

ISPUSNA SLAVINA

ART.2531120001

50

39056 ZA Cu CIJEVI 3/4"x15mm

MESING SPOJNICA

ART.2855000801

200

39057 ZA Cu CIJEVI 3/4"x18mm ART.2855000301

MESING SPOJNICA

100

39067 PRIBOR ZA RADIJATORE

ART.2825120199

100

91016 KLJU ZA OZRAKU

425

Etani kotlovi

0699041 DESNI SA PENICOM

ETANI KOTAO CONCEPT 2 BIJELO

ART.204706

0699040 LIJEVI SA PENICOM

ETANI KOTAO CONCEPT 2 BIJELO

ART.204705

0699001 SA PENICOM

ETANI KOTAO CONCEPT 2 LUX DESNI

ART.0205011

0699002 SA PENICOM

ETANI KOTAO CONCEPT 2 LUX LIJEVI

ART.0205010

0699004 DESNI SA PENICOM SIVI

ETANI KOTAO CONCEPT 2 STANDARD

ART.0205013

0699003 LIJEVI SA PENICOM SIVI

ETANI KOTAO CONCEPT 2 STANDARD

ART.0205012

0699007 DESNI SA PENICOM BORDO

ETANI KOTAO CONCEPT 2 STANDARD

ART.0205013

0699014 LIJEVI SA PENICOM BORDO

ETANI KOTAO CONCEPT 2 STANDARD

ART.0205013

0699058 DESNI SA PENICOM BE

ETANI KOTAO CONCEPT 2 STANDARD

ART. 0204718

0699057 LIJEVI SA PENICOM BE

ETANI KOTAO CONCEPT 2 STANDARD

ART.0204717

426

Etani kotlovi

0699042 ETANI KOTAO CONCEPT 2 MINI BIJELO ART.0204711

0699005 ETANI KOTAO CONCEPT 2 MINI LUX

ART.0205014

0699006 STANDARD SIVI

ETANI KOTAO CONCEPT 2 MINI

ART.0205015

0699008 STANDARD BORDO

ETANI KOTAO CONCEPT 2 MINI

ART.0205015

0699059 ETANI KOTAO CONCEPT 2 MINI BE

ART.0204719

427

Kamini za centralno grijanje

0699051 KAMIN VULKAN BE

0699050 KAMIN VULKAN LJUBIASTI

0699048 KAMIN VULKAN SIVI

0699049 KAMIN VULKAN BORDO

0699047 KAMIN VULKAN LUX-PROKROM

428

Kotlovi na kruto gorivo

1. Gornja vrata 2. Donja vrata 3. Vrata za gorionik 4. Poklopac otvora za sekundarni propuh 5. Prikljuak regulatora propuha 6. Cjevni prikljuak povratne vode 7. Cjevni prikljuak razvodne vode 8. Dimna cijev 9. Otvor za ienje i otvor za gorionik za plin 10. Otvor za ienje sa zadnje strane 11. Tresa pepela 12. Vrata pepeljare 13. Pepeljara 14. Prikljuak za punjenje i pranjenje R

0699024

KOTAO CLASSIC 25/4

ART.0202001

0699025

KOTAO CLASSIC 30/4

ART.0202003

0699026

KOTAO CLASSIC 35/4

ART.0202004

0699027

KOTAO CLASSIC 40/4

ART.0202005

429

Kotlovi na kruto gorivo

1. Gornja vrata 2. Donja vrata 3. Vrata za gorionik 4. Poklopac otvora za sekundarni propuh 5. Prikljuak regulatora propuha 6. Cjevni prikljuak povratne vode 7. Cjevni prikljuak razvodne vode 8. Dimna cijev 9. Otvor za ienje i otvor za gorionik za plin 10. Otvor za ienje 11. Tresa pepela 12. Klapna za regulaciju protoka dimnih plinova 13. Otvor za ienje sa gornje strane 14. Vrata pepeljare 15. Pepeljara 16. Prikljuak za punjenje i pranjenje R

0699028 0699029 0699030 0699031 0699032 0699033 0699034

KOTAO CLASSIC EXTRA 26

ART.202107

KOTAO CLASSIC EXTRA 33

ART.202108

KOTAO CLASSIC EXTRA 40

ART.202109

KOTAO CLASSIC EXTRA 55

ART.202110

KOTAO CLASSIC EXTRA 65

ART.202111

KOTAO CLASSIC EXTRA 75

ART.202112

KOTAO CLASSIC EXTRA 100

ART.202113

430

Kotlovi na kruto gorivo

1. Gornja vrata 2. Donja vrata 3. Vrata za gorionik 4. Poklopac otvora za sekundarni propuh 5. Prikljuak regulatora propuh 6. Cjevni prikljuak povratne vode 7. Cjevni prikljuak razvodne vode 8. Dimna cijev 9. Klapna za regulaciju protoka dimnih plinova 10. Otvor za ienje sa gornje strane 11. Otvor za ienje sa bone strane 12. Tresa pepela 13. amotni uloak 14. Pomina reetka 15. Vrata pepeljare 16. Pepeljara 17. Prikljuak za punjenje i pranjenje R 1

0699035

KOTAO SUPER EKO 32/4

ART.204002

0699036

KOTAO SUPER EKO 40/4

ART.204003

431

Kotlovi na kruto gorivo

1. Gornja vrata 2. Donja vrata 3. Vrata za gorionik 4. Poklopac otvora za sekundarni propuh 5. Prikljuak regulatora propuha 6. Cjevni prikljuak povratne vode 7. Cjevni prikljuak razvodne vode 8. Dimna cijev 9. Otvor za ienje i otvor za gorionik za plin 10. Otvor za ienje sa zadnje strane 11. Tresa pepela 12. Prikljuak za punjenje i pranjenje R

0699037

KOTAO DOMINANT 100/4

ART.204507

432

0699009 REETKA CONCEPT 2

ART.0205009

0699012 REDUKCIJA ZA DIMNJAK 145-130

ART.0200102

0699023 KLAPNA ZA PRIGUENJE PROPUHA

ART.0204700

0699013 REDUKCIJA ZA DIMNJAK 145-150

ART.0200103

0699010 REDUKCIJA ZA CONCEPT 2

ART.0205016

0699011 REDUKCIJA ZA CONCEPT 2 MINI

ART.0200101

0699053 DIMNA CIJEV 145/500

ART.0128012

0699052 DIMNA CIJEV 145/1000

ART.0128011

0699054 DIMNO KOLJENO 145

ART.BO0128013

0699055 DIMNA MASKA 145

ART.0128014

0658119 PRETVARA NAPONA DCAC 250 VA 0658120 PRETVARA NAPONA DCAC 500 VA

433

DIMOVODNE CIJEVI, KOLJENA I ROZETNE


1413001 1413002 1413003 1413004 1413005 1413006 1413007 1413008 1413009 1413010 1413011 1413012 1413013 1413014 1413015 1413016 1413017 1413018 1413019 1413020 1413021 1413022 1413023 1413024 1413025 1413026 1413027 12518 12515 12729 12519 12516 12730 12731 12732 12733 12520 12517 12734 12735 12736 12737 12514 12513 12738 12512 12739 12745 12746 12747 12748 12749 12750 12751 12752
DIMOVODNA CIJEV 130x500 mm DIMOVODNA CIJEV 130x1000 mm DIMOVODNA CIJEV 150x500 mm DIMOVODNA CIJEV 150x1000 mm DIMOVODNA CIJEV 160x500 mm DIMOVODNA CIJEV 160x1000 mm DIMOVODNA CIJEV 180x500 mm DIMOVODNA CIJEV 180x1000 mm DIMOVODNA CIJEV 200x500 mm DIMOVODNA CIJEV 200x1000 mm DIMOVODNA CIJEV 250x500 mm DIMOVODNA CIJEV 250x1000 mm DIMOVODNA CIJEV 300x500 mm DIMOVODNA CIJEV 300x1000 mm DIMOVODNO KOLJENO-PODESIVO 130 mm 90 ili 45 DIMOVODNO KOLJENO-PODESIVO 150 mm 90 ili 45 DIMOVODNO KOLJENO-PODESIVO 160 mm 90 ili 45 DIMOVODNO KOLJENO-PODESIVO 180 mm 90 ili 45 DIMOVODNO KOLJENO-PODESIVO 200 mm 90 ili 45 DIMOVODNO KOLJENO-PODESIVO 250 mm 90 ili 45 DIMOVODNO KOLJENO-PODESIVO 300 mm 90 ili 45 DIMOVODNA ROZETNA 130 DIMOVODNA ROZETNA 150 DIMOVODNA ROZETNA 160 DIMOVODNA ROZETNA 180 DIMOVODNA ROZETNA 200 DIMOVODNA ROZETNA 250 ART.P2005 ART.P2004 ART.P2008 ART.P2007 ART.P2011 ART.P2010 ART.P2014 ART.P2013 ART.P2017 ART.P2016 ART.P2020 ART.P2019 ART.P2023 ART.P2022 ART.P1002 ART.P1003 ART.P1004 ART.P1005 ART.P1006 ART.P1007 ART.P1008 ART.P3002 ART.P3003 ART.P3004 ART.P3005 ART.P3006 ART.P3007

DIMOVODNA CIJEV DN 130x100 cm DIMOVODNA CIJEV DN 130x50 cm DIMOVODNA CIJEV DN 130x25 cm DIMOVODNA CIJEV DN 150x100 cm DIMOVODNA CIJEV DN 150x50 cm DIMOVODNA CIJEV DN 150x25 cm DIMOVODNA CIJEV DN 160x100 cm DIMOVODNA CIJEV DN 160x50 cm DIMOVODNA CIJEV DN 160x25 cm DIMOVODNA CIJEV DN 180x100 cm DIMOVODNA CIJEV DN 180x50 cm DIMOVODNA CIJEV DN 180x25 cm DIMOVODNA CIJEV DN 200x100 cm DIMOVODNA CIJEV DN 200x50 cm DIMOVODNA CIJEV DN 200x25 cm DIMOVODNO KOLJENO DN 130/90 DIMOVODNO KOLJENO DN 150/90 DIMOVODNO KOLJENO DN 160/90 DIMOVODNO KOLJENO DN 180/90 DIMOVODNO KOLJENO DN 200/90 DIMOVODNA ROZETA DN 130 DIMOVODNA ROZETA DN 150 DIMOVODNA ROZETA DN 160 DIMOVODNA ROZETA DN 180 DIMOVODNA ROZETA DN 200 DIMOVODNA REDUKCIJA DN 150/130 DIMOVODNA REDUKCIJA DN 180/160 DIMOVODNA REDUKCIJA DN 200/180

MOCK

434

436

437

ifra Vokel

90685

KOTAO ATMOS NA DRVA DC25S

0671006 KOTAO ATMOS NA DRVA DC32S 90708


KOTAO ATMOS NA DRVA DC40SX

0671005 KOTAO ATMOS NA DRVA DC50S 0671007 KOTAO ATMOS NA DRVA DC70S

438

ifra Vokel

0671004 KOTAO ATMOS NA DRVA I UGALJ C30S 90684

KOTAO ATMOS NA DRVA I UGALJ C40S

0671008 KOTAO ATMOS NA DRVA I UGALJ C50S

439

0636084 G125 U BE

KOTAO BUDERUS S PLAMENIKOM 21 KW

0636080 G125 U BE 28 KW

KOTAO BUDERUS

0636079 G125 U BE 34 KW

KOTAO BUDERUS

12567

KOTAO GUSANI BUDERUS S PLAMENIKOM PLAVI PLAMEN G215 U BE 45 KW

12568

KOTAO GUSANI BUDERUS S PLAMENIKOM PLAVI PLAMEN G215 U BE 55 KW

12569

KOTAO GUSANI BUDERUS S PLAMENIKOM PLAVI PLAMEN G215 U BE 68 KW KOTAO GUSANI BUDERUS BEZ PLAMENIKA G515, 200-240 KW KOTAO GUSANI BUDERUS BEZ PLAMENIKA G515, 241-295 KW KOTAO GUSANI BUDERUS BEZ PLAMENIKA G515, 296-350 KW KOTAO GUSANI BUDERUS BEZ PLAMENIKA G515, 351-400 KW KOTAO GUSANI BUDERUS BEZ PLAMENIKA G515, 401-455 KW KOTAO GUSANI BUDERUS BEZ PLAMENIKA G515, 456-510 KW KOTAO GUSANI BUDERUS BEZ PLAMENIKA G315, 105 KW KOTAO GUSANI BUDERUS BEZ PLAMENIKA G315, 140 KW KOTAO GUSANI BUDERUS BEZ PLAMENIKA G315, 170 KW KOTAO GUSANI BUDERUS BEZ PLAMENIKA G315, 200 KW KOTAO GUSANI BUDERUS BEZ PLAMENIKA G315, 230 KW

12785 12790 12791 12792 12793 12794 12687 12720 12787 12788 12789

440

12265

KOTAO BUDERUS NA KRUTO GORIVO G201 27 KW

12266

KOTAO BUDERUS NA KRUTO GORIVO G201 35 KW

12267

KOTAO BUDERUS NA KRUTO GORIVO G201 40 KW

12579

BOJLER LEEI BUDERUS L135

12541

BOJLER LEEI BUDERUS L160

12542

BOJLER LEEI BUDERUS L200

12694

BOJLER LEEI BUDERUS LT160

12693

BOJLER LEEI BUDERUS LT200

12795

BOJLER LEEI BUDERUS LT300

441

12580

BOJLER VERTIKALNI BUDERUS SU160

12543

BOJLER VERTIKALNI BUDERUS SU200

12544

BOJLER VERTIKALNI BUDERUS SU300

12796

BOJLER VERTIKALNI BUDERUS ST160

12695

BOJLER VERTIKALNI BUDERUS ST200

12797

BOJLER VERTIKALNI BUDERUS ST300

12545

REGULACIJA BUDERUS HS 2101 KONST.

90097

REGULACIJA BUDERUS HS 2109

90045

REGULACIJA BUDERUS HS 2107 SO

90046

REGULACIJA BUDERUS HS 2107 M

12971

REGULACIJA BUDERUS R 4311

0636078 AUTOMATIKA BUDERUS MC 10,BC10

442

0636081 BUDERUS UPRAVLJAKA JEDINICA RC35

0636082 BUDERUS MODUL MM10

0636085 BUDERUS TERMOSTAT RC20

0636083 BUDERUS TERMOSTAT RC10

12583

DALJINSKI UPRAVLJA BFU

12972

DALJINSKI UPRAVLJA MEC

12610 12885 12799 12719 12581 12990 12983

VEZNA GRUPA G 115 LT 135 160/200

VEZNA GRUPA G 115 ST 150-200

VEZNA GRUPA G 215 ST 150-300

VEZNA GRUPA G 215 LT 200

OSJETILO ZA BOJLER AS1

POKLOPAC ZA BOJLER BUDERUS

SU/WF160/200

POKLOPAC ZA BOJLER BUDERUS

SU/300

443

444

Bio-Tec

445

Kombinirani kotlovi EKO - CKS

71295

KOTAO EKO-CKS 150 KW

71296

KOTAO EKO-CKS 200 KW

71297

KOTAO EKO-CKS 250 KW

71298

KOTAO EKO-CKS 300 KW

71299

KOTAO EKO-CKS 380 KW

446

Toplovodni kotao na kruto gorivo EKO-CKS 500 Kw

0637162

TOPLOVODNI KOTAO NA KRUTO GORIVO EKO-CKS 500KW

447

Kombinirani kotao EKO - CK P

0637213 0637214 0637215 0637216 0637217 0637218 0637219 0637220 0637221 0637222

TOPLOVODNI KOTAO BEZ BOJLERA EKO CK P 20 KW TOPLOVODNI KOTAO BEZ BOJLERA EKO CK P 25 KW TOPLOVODNI KOTAO BEZ BOJLERA EKO CK P 30 KW TOPLOVODNI KOTAO BEZ BOJLERA EKO CK P 35 KW TOPLOVODNI KOTAO BEZ BOJLERA EKO CK P 40 KW TOPLOVODNI KOTAO BEZ BOJLERA EKO CK P 50 KW TOPLOVODNI KOTAO BEZ BOJLERA EKO CK P 60 KW TOPLOVODNI KOTAO BEZ BOJLERA EKO CK P 70 KW TOPLOVODNI KOTAO BEZ BOJLERA EKO CK P 90 KW TOPLOVODNI KOTAO BEZ BOJLERA EKO CK P 110 KW

448

Kombinirani kotao sa bojerom PTV - EKO CKB P

0637223

TOPLOVODNI KOTAO S INOX BOJLEROM EKO CKB P 30 KW

0637224

TOPLOVODNI KOTAO S INOX BOJLEROM EKO CKB P 35 KW

0637225

TOPLOVODNI KOTAO S INOX BOJLEROM EKO CKB P 40 KW

0637226

TOPLOVODNI KOTAO S INOX BOJLEROM EKO CKB P 50 KW

449

Etani kotao EKO-CET 17 , EKO-CET A/B

0637175

ETANI KOTAO EKO-CET 17

71311D 71311L 71312D 71312L

ETANI KOTAO EKO-CET 23/A DESNI

ETANI KOTAO EKO-CET 23/A LIJEVI

ETANI KOTAO EKO-CET 23/B DESNI

ETANI KOTAO EKO-CET 23/B LIJEVI

450

Etani kotao s penicom EKO-PEK 23 A/B -EKO-PEK 29

71323D 71323L 71324D 71324L 0637165 0637166

ETANI KOTAO PEK 23/A DESNI ETANI KOTAO PEK 23/A LIJEVI ETANI KOTAO PEK 23/B DESNI ETANI KOTAO PEK 23/B LIJEVI ETANI KOTAO PEK 29 DESNI ETANI KOTAO PEK 29 LIJEVI

451

Uljno plinski kotao - EKO-CUP M3

71017 71018 71019 71020 71021 71022

KOTAO EKO-CUP M3 18 KW, S KOTL.REGULACIJOM KOTAO EKO-CUP M3 25 KW, S KOTL.REGULACIJOM KOTAO EKO-CUP M3 35 KW, S KOTL.REGULACIJOM KOTAO EKO-CUP M3 50 KW, S KOTL.REGULACIJOM KOTAO EKO-CUP M3 65 KW, S KOTL.REGULACIJOM KOTAO EKO-CUP M3 80 KW, S KOTL.REGULACIJOM

452

Uljno plinski kotao - EKO-CUP S3

71023 71024 71025 71026 71027 71028 71029 71030

KOTAO EKO-CUP S3 120 KW S KOTL. REGULACIJOM KOTAO EKO-CUP S3 160 KW S KOTL. REGULACIJOM KOTAO EKO-CUP S3 240 KW S KOTL. REGULACIJOM KOTAO EKO-CUP S3 320 KW S KOTL. REGULACIJOM KOTAO EKO-CUP S3 400 KW S KOTL. REGULACIJOM KOTAO EKO-CUP S3 460 KW S KOTL. REGULACIJOM KOTAO EKO-CUP S3 530 KW S KOTL. REGULACIJOM KOTAO EKO-CUP S3 600 KW S KOTL. REGULACIJOM

453

Uljno plinski kotao sa bojlerom PTV EKO-CUP M3 Bg

71031

KOTAO EKO-CUP M3 Bg 35 KW, S BOJLEROM 80 L I KOTL.REGULACIJOM

71033

KOTAO EKO-CUP M3 Bg 50 KW, S BOJLEROM 80 L I KOTL.REGULACIJOM

71035

KOTAO EKO-CUP M3 Bg 65 KW, S BOJLEROM 80 L I KOTL.REGULACIJOM

71037

KOTAO EKO-CUP M3 Bg 80 KW, S BOJLEROM 120 L I KOTL.REGULACIJOM

454

Uljno plinski kotao sa bojlerom PTV EKO-CUP M3 Bd

71017 71040 71018 71042 71019 71044 71020 71046 71021 71048 71022 71050

KOTAO EKO-CUP M3 18 KW, S KOTL.REGULACIJOM BOJLER ZA ECO-CUP M3 Bd 18 KW KOTAO EKO-CUP M3 25 KW, S KOTL.REGULACIJOM BOJLER ZA ECO-CUP M3 Bd 25 KW KOTAO EKO-CUP M3 35 KW, S KOTL.REGULACIJOM BOJLER ZA ECO-CUP M3 Bd 35 KW KOTAO EKO-CUP M3 50 KW, S KOTL.REGULACIJOM BOJLER ZA ECO-CUP M3 Bd 50 KW KOTAO EKO-CUP M3 65 KW, S KOTL.REGULACIJOM BOJLER ZA ECO-CUP M3 Bd 65 KW KOTAO EKO-CUP M3 80 KW, S KOTL.REGULACIJOM BOJLER ZA ECO-CUP M3 Bd 80 KW

455

Ekspanzijska posuda-otvorena

71300

OTVORENA EKPANZIJSKA POSUDA 30 lit.

71301

OTVORENA EKSPANZIJSKA POSUDA 50 lit.

71302

OTVORENA EKSPANZIJSKA POSUDA 100 lit.

71303

OTVORENA EKSPANZIJSKA POSUDA 200 lit.

456

Toplovodni inox bojler TB 120, 150 i 200 L

71061

TOPLOVODNI BOJLER INOX TB 120 L

71062

TOPLOVODNI BOJLER INOX TB 150 L

71063

TOPLOVODNI BOJLER INOX TB 200 L

457

Toplovodni inox bojler TB 300, 600 i 800 L

71236

TOPLOVODNI BOJLER INOX TB 300 L

71237

TOPLOVODNI BOJLER INOX TB 600 L

71238

TOPLOVODNI BOJLER INOX TB 800 L

458

Solarni inox bojler STEB 200, 300 i 600 L

71070

SOLARNI BOJLER INOX STEB 200 L

71071

SOLARNI BOJLER INOX STEB 300 L

71072

SOLARNI BOJLER INOX STEB 600 L

71230 71231

GRIJA 5/4" STEB ELEKTRINI 2000 W GRIJA 5/4" STEB ELEKTRINI 3000 W

459

Ploasti solarni kolektor CPK 7210N

71183

SOLARNI KOLEKTOR CENTROMETAL FK7210N-INT

71184

PRIVRENJE ZA SOLARNE KOLEKTORE DB0N1 7200

71185

PRIVRENJE ZA SOLARNE KOLEKTORE TRPN2 7200

71186

PRIVRENJE ZA SOLARNE KOLEKTORE TRPN1 7200

460

Cijevni vakumski solarni kolektor CVSKC-10

0637142

SOLARNI KOLEKTOR CENTROMETAL CVSKC-10

461

Kombinirani inox bojler SKB Digi

0637144 0637145 0637146 0637147 0637148 0637149

KOMBINIRANI BOJLER INOX SKB-DIGI 80 L LIJEVI KOMBINIRANI BOJLER INOX SKB-DIGI 80 L DESNI KOMBINIRANI BOJLER INOX SKB-DIGI 100 L DESNI KOMBINIRANI BOJLER INOX SKB-DIGI 100 L LIJEVI KOMBINIRANI BOJLER INOX SKB-DIGI 120 L LIJEVI KOMBINIRANI BOJLER INOX SKB-DIGI 120 L DESNI

462

Kombinirani inox bojler LKB Digi

0637150

KOMBINIRANI BOJLER LEEI INOX LKB-DIGI 100 L DESNI

0637151

KOMBINIRANI BOJLER LEEI INOX LKB-DIGI 100 L LIJEVI

0637152

KOMBINIRANI BOJLER LEEI INOX LKB-DIGI 120 L DESNI

0637153

KOMBINIRANI BOJLER LEEI INOX LKB-DIGI 120 L LIJEVI

463

Kotao sa dva loita CentroPlus/-B 25-35 kW

0637210

KOTAO CENTROPLUS 25

0637209

KOTAO CENTROPLUS B 35

0637202

KOTAO CENTROPLUS 35

464

Cm Pelet-set 14-50 kW

0637196 0637197 0637198 0637205 0637194 0637193 0637195 0637199 0637207 0637208

PELET PLAMENIK CPPL 25-35 REGULACIJA ZA Cm PELET SET CPREG PELET PLAMENIK CPPL 50 Kw PELET TRANSPORTER CPPT 40/50 PELET TRANSPORTER CPPT 14-35 PELET SPREMNIK CPSP DONJA PELET VRATA ZA CK/CKB 35 DONJA PELET VRATA ZA CK/CKB 30 DONJA PELET VRATA ZA CK/CKB 40 DONJA PELET VRATA ZA EKO-CK 20-25

465

Akumulacijski spremnici za centralno grijanje CAS

0637154

AKUMULACIJSKI SPREMNIK ZA CENTRALNO GRIJANJE CAS 1000

0637174

AKUMULACIJSKI SPREMNIK ZA CENTRALNO GRIJANJE CAS 2000

466

Akumulacijski spremnici za centralno grijanje CAS-B

AKUMULACIJSKI SPREMNIK ZA CENTRALNO GRIJANJE CAS-B

AKUMULACIJSKI SPREMNIK ZA CENTRALNO GRIJANJE CAS-BS

467

Elektro kotao El-Cm Compact 6-24 Kw

0637167

ELEKTRO KOTAO EL-EM COMPACT 6 KW

0637168

ELEKTRO KOTAO EL-EM COMPACT 9 KW

0637169

ELEKTRO KOTAO EL-EM COMPACT 12 KW

0637170

ELEKTRO KOTAO EL-EM COMPACT 15 KW

0637171

ELEKTRO KOTAO EL-EM COMPACT 18 KW

0637172

ELEKTRO KOTAO EL-EM COMPACT 21 KW

0637173

ELEKTRO KOTAO EL-EM COMPACT 24 KW

468

Solarna pumpna grupa CSPG-260


CSPG - 260
Pumpa Max. radni tlak Radna temp. polaza Radna temp. povrata Medij Prikljuci irina Visina Dubina (tip) (bar) (C) (C) (mm) (mm) (mm) (mm) Grundfos Solar 15-65 6 160 110 voda sa max. 50% glikola 22 340 450 180

0637136

SOLARANA PUMPNA GRUPA CSPG-260

TROPUTNI PREKLOPNI VENTIL

0637212

TROPUTNI VENTIL ESBE VTC 512

TROPUTNI VENTIL ESBE VTC 531

TROPUTNI VENTIL LADDOMAT 21

469

Dimovodna koljena i cijevi

71087 71088 71076 71077 71078 71079 71176 71099 71091 71100 71098 71084 71085 71080 71081 71082 71086 71083 71089 71177 71178

DIMNO KOLJENO DIMNO KOLJENO DIMNO KOLJENO DIMNO KOLJENO DIMNO KOLJENO DIMNO KOLJENO DIMNO KOLJENO DIMNA CIJEV DIMNA CIJEV DIMNA CIJEV DIMNA CIJEV DIMNA CIJEV DIMNA CIJEV DIMNA CIJEV DIMNA CIJEV DIMNA CIJEV DIMNA CIJEV DIMNA CIJEV DIMNA CIJEV DIMNA CIJEV DIMNA CIJEV

130 150 160 180 200 250 300 130/50 cm 130/100 cm 150/50 cm 150/100 cm 160/50 cm 160/100 cm 180/50 cm 180/100 cm 200/50 cm 200/100 cm 250/50 cm 250/100 cm 300/50 cm 300/100 cm

470

71013

KOTLOVSKA REGULACIJA ZA EKO CK/CKB KOTLOVE-SAMOSTALNA

71182

TERMIKI OSIGURA S REGULATOROM ZA KOTLOVE CK CKB

0637176

TERMIKI IZMJENJIVA

12461

GRIJA S REGULACIJOM ZA KOTAO CKB

71229

GRIJA ZA BOJLER SKB 2000 W

71230

GRIJA 5/4" STEB ELEKTRINI 2000 W

71231

GRIJA 5/4" STEB ELEKTRINI 3000 W

471

472

Kamin TRIO Plus 60 s oblogom Biellatre/T

Vokel isporuuje proizvode tvrtke Caminetti Montegrappa po narudbi kupaca.

473

Kamin TRIO Plus 60 s oblogom Parma DX

Vokel isporuuje proizvode tvrtke Caminetti Montegrappa po narudbi kupaca.

474

Kamin Quadra Plus s oblogom Toscana

Vokel isporuuje proizvode tvrtke Caminetti Montegrappa po narudbi kupaca.

475

Pe PRIMAVERA 3050

Vokel isporuuje proizvode tvrtke Caminetti Montegrappa po narudbi kupaca.

476

Vokel isporuuje proizvode tvrtke Caminetti Montegrappa po narudbi kupaca.

477

478

Vokel isporuuje proizvode tvrtke Caminetti Montegrappa po narudbi kupaca.

Vokel isporuuje proizvode tvrtke Caminetti Montegrappa po narudbi kupaca.

479

480

Vokel isporuuje proizvode tvrtke Caminetti Montegrappa po narudbi kupaca.

Vokel isporuuje proizvode tvrtke Caminetti Montegrappa po narudbi kupaca.

481

482

Vokel isporuuje proizvode tvrtke Caminetti Montegrappa po narudbi kupaca.

Vokel isporuuje proizvode tvrtke Caminetti Montegrappa po narudbi kupaca.

483

nove energije za klimu

Katalog proizvoda
OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE PROFESIONALNI PROGRAM REZIDENCIJALNI PROGRAM

484

C A L D A I E C A L D A I E

K O T L O V I O D L I J E VA N O G E L J E Z A S U P U H I VA N J E M Z R A K A I N G H I S A A D A R I A S O F F I A T A I N G H I S A A D A R I A S O F F I A T A

INDICE INDICE

SAMO GRIJANJE

SOLO RISCALDAMENTO

SOLO RISCALDAMENTOfumo, con turbolatori estraibili, focolare bagnato e Caldaie in ghisa a tre giri di

Kotlovi od lijevanog eljeza sa 3 prolaza dimnih plinova, sa odvojivim turbolatorima, mokrim loitem i rebrastim kanalima. canali alettati. Caldaie in ghisa a treili plinske plamenike s upuhivanjem zraka, postiu Spojivi na bruciatori ad aria soffiata turbolatorioestraibili, focolare bagnato e Abbinabili a uljne giri di fumo, con di gasolio di gas, consentono di ottenere vie od 90% korisnog uinka. Prednja vrata koja se mogu otvoriti s canali alettati. utili superiori al 90%. rendimenti obje strane, obloena su staklenim vlaknom, a tijelo kotla staklenom Abbinabili a bruciatori ad aria soffiata diambidestra, gas, consentono di ottenere Il portellone anteriore, ad apertura gasolio o di coibentato con potrebnim vunom velike gustoe. Ugraena komandna ploa sa svim fibra di vetro rendimenti utili superioriun 90%. je osigurana vetro ad alta densit. Il pannello di sigurnosnim elementima ed il corpo caldaia con al materassino di lana di i prikladna za upravljanje jednostupanjskim ad apertura ambidestra, coibentato con fibra di vetro Il portellone anteriore,plamenicima. comando integrato dotato di sicurezze ed adatto alla gestione di un bruciatore Asortiman je pannello di edOplata caldaiaje od obojanog elinog lima.ad alta densit. Il dostupan u il corpo kotla monostadio. con un materassino di lana di vetro 6 modela korisne snage od 24 do 63,8 kW. comando integrato in lamiera sicurezze ed adatto allafuoco. Queste bruciatore La pannellatura dotato di di acciaio verniciata a gestione di un caldaie sono monostadio. in 6 modelli con potenze utili da 24 a 63,8 kW. disponibili La pannellatura in lamiera di acciaio verniciata a fuoco. Queste caldaie sono disponibili in 6 modelli con potenze utili da 24 a 63,8 kW. PREDNOSTI PLUS Ekonominost rada osigurana visokim stupnjem srednje sezonske iskoristivosti. - Possibilit di abbinamento ad un bollitore separato za sva goriva. PLUSDozvoljena povratna temperatura vode do 40per la produzione - Mogunost spajanja esercizio garantita dallelevato rendimento mediotople sanitarne vode. L Elevata economicit di na samostalni odvojeni bojler za proizvodnju stagionale.
L P

di acqua calda sanitaria. - Elevata economicit di esercizio garantita a 40 C per tutti i combustibili. stagionale. - Temperatura di ritorno ammessa no dallelevato rendimento medio - Possibilit di abbinamento ad un bollitore separato per la produzione PREDNOSTI PRI UGRADNJI I ODRAVANJU di acqua calda sanitaria. VANTAGGI Jednostavnost prijevoza: transport ureaja na i combustibili. - Temperatura di ritorno ammessa no a 40 C per tutti paleti u jednom dijelu. - Semplicit di movimentazione: consegna in un unico collo pre-assemblato, su VANTAGGIdi legno pallettizzata. H Olakana ugradnja: standardizirani prikljuci, male dimenzije i gabbia - Installazione facilitata: attacchi standardizzati, dimensioni contenute e piastra unicata. unificirana ploa plamenika.consegna camera di combustione, accessibilit su - Semplicit di movimentazione: frontale alla in un unico collo pre-assemblato, totale - Elevata manutenibilit: accesso gabbia di legno pallettizzata. di comando, angia komori za izgaranje,magnesio. ai Jednostavnost odravanja: eoni pristup di ispezione e anodo di canali fumo ed al pannello - Installazione facilitata: attacchi standardizzati, dimensioni contenute e piastra unicata. potpuni pristup dimnim kanalima i upravljakoj ploi, - Elevata manutenibilit: accesso frontale alla camera di combustione, accessibilit totale inspekcijskom otvoru i magnezijskoj anodi. ai canaliI fumo ed al pannello di comando, angia di ispezione e anodo di magnesio. DAT T ECNICI T T ECNICI kW Pn DAT IE HNI K I P OD A C I
Rendimento (%) Carico ridotto utile foc. (Tm = 70C) (30% di Pn) Snaga Uin (%) Potenza Rendimento (%) kW Pn Smanj. opter. kW Pn90,2 Carico ridotto 23,9 26,5 90,9 korisna loita (Tm = 70C) (30% od Pn) utile 31,5 foc. 34,8 (Tm = 70C) (30% di Pn) 90,5 91,3 40,2 44,3 90,7 91,6 23,9 23,926,5 26,5 90,2 90,2 90,9 90,9 48,2 53,1 90,8 92,0 31,5 31,534,8 34,8 90,5 90,5 91,3 91,3 56,2 62,0 90,6 91,8 40,2 40,244,3 44,3 90,7 90,7 91,6 91,6 63,8 70,0 91,1 92,0 48,2 48,253,1 53,1 90,8 90,8 92,0 92,0 56,262,0 62,0 90,6 56,2 90,6 91,8 91,8 A B B INA MENT 91,1ON S I GL I AT I I C 91,1 63,8 63,870,0 70,0 92,0 92,0 Potenza Peso netto kg Masa H H L L P P Peso mm mm mm mm netto mm850 mm450 mm490 mm130 netto 109 kg 850 450 590 130 kg 135 850 450 690 130 161 850 450 490 130 109 850850 450450 490790 130130 109187 850 450 590 130 135 850850 450450 590890 130130 135213 850 450 690 130 161 850850 450450 690990 130130 161239 850 850 450 450790 790 130 130 187 187 850 850 450 450890 890 130 130 213 213 850 850 450 450990 990 130 130 239 239 H mm L mm P mm mm

530 530 530117 290

530 225

225

117

290

225

225

Codice n.

Denominazione commerciale

Prezzo Euro

Note

Kat. br. Denominazione Komercijalni IFRA VOKEL Codice Prezzo Note naziv n. Euro 4040719 commercialeN TREGI 3 922,00 4040720 TREGI 4 N 1.053,00 4040721 TREGI 5 N 1.216,00 4040719 TREGI 3 N TREGI 3 N 1411001 4040719 922,00 4040722 TREGI 6 N 1.336,00 4040720 TREGI 4 N TREGI 4 N 1411002 4040720 1.053,00 4040723 TREGI 7 N 1.486,00 4040721 TREGI 5 N 1411003 4040721 1.216,00 4040724 TREGI 5 N8 N TREGI 1.597,00 4040722 TREGI 6 N TREGI 6 N 1411004 4040722 1.336,00 4040723 TREGI 7 N TREGI 7 N 1411005 4040723 1.486,00 4040724 TREGI 8 N TREGI 8 N 1411006 4040724 1.597,00 GASOLIO MONOSTADIO GAS MON.

P RE DLO E NA SPAJ AN J A ABB INA MENT I CO N S I GL I AT I

BIST.

Contropressione in camera di combustione Contropressione in mbar camera di N 0,10 combustione N 0,17 mbar N 0,26 N N 0,10 N 0,36 N N 0,17 0,42 N N N 0,26 0,60 N N 0,36 N N (*) Low NOx: a basse emissioni 0,42 di azoto. di ossidi N N 0,60 N (*) Low NOx: a basse emissioni di ossidi di azoto. -

ACCES S O R I

Protutlak u komori za izgaranje mbar 0,10 0,17 0,26 0,36 Nota: i bruciatori di gas devono essere completati con la rampa gas. 0,42 0,60 Nota: i bruciatori di gas devono essere completati con la rampa gas.

Denominazione commerciale AC CES S O R I Kit spegnimento totale Denominazione

Codice n. 4047318 Codice

3736500 Gulliver RG R 3736500 Gulliver RG 0 0 R 3736500 Gulliver RG 0 R 3735900 Gulliver RG 3735900 Gulliver RG 0.30.3 3735900 Gulliver RG 0.3 3736405 Gulliver RG 1 NR 3736405 Gulliver RG 1 NR 3736405 Gulliver RG 1 NR 3736200 Gulliver RG 1RK 3736200 Gulliver RG 1RK 3736200 Gulliver RG 1RK 3737700 Gulliver RG 2 3737700 Gulliver RG 2 3737700 Gulliver RG 2 3738100 Gulliver RG 2 KD 3738100 Gulliver RG 2 KD 3738100 Gulliver RG 2 KD 3761112 (*) Gulliver BS 1 3761112 (*)3761112 (*)BSGulliver BS 1 Gulliver 1 3761212 (*) Gulliver BS 2 3761212 (*)3761212 (*)BSGulliver BS 2 Gulliver 2

ULJE PLIN GASOLIO GAS JednostupanjskiBIST. MON. . Dvost Jednost. MONOSTADIO

485
Prezzo Euro 25,00 Prezzo Note Note

C A L D A I E C A L D A I E

K O T L O V I O D L I J E VA N O G E L J E Z A UP HI A R M ZR F F I I N G H SI S A U A D V A N J IEA S O A K A A T A I N G H I S A A D A R I A S O F F I A T A

INDICE INDICE

SA AKUMULACIJSKIM BOJLEROM
Caldaie in ghisa a tre giri di fumo con turbolatori estraibili, focolare bagnato e CON BOLLITORE AD ACCUMULO Kotlovi od lijevanog eljeza s 3 prolaza dimnih plinova, sa odvojivim canali alettati. mokrim loitem i rebrastim kanalima. o di gas, consentono turbolatorima,Abbinabili a bruciatori ad aria soffiata di gasolioSpojivi na uljne ili di ottenere rendimenti utili fumo con 90%. Bollitore vetrificato ad bagnato Caldaie in ghisa a tre giri di superiori alturbolatori estraibili, focolareaccumuloeda plinske plamenike s upuhivanjem zraka, postiu vie od 90% korisnog

CON BOLLITORE AD ACCUMULO

Ostakljeni bojler visoke uinkovitosti i dallelevato rendimento medio stagionale. - Elevata economicit di esercizio garantita trajanja. - Bollitore vetricato ad elevato rendimento e do 40 C za sva goriva. Dozvoljena povratna temperatura vode durata. PLUS - Temperatura di ritorno ammessa no a 40 C per tutti i combustibili. - Elevata economicit di esercizio garantita dallelevato rendimento medio stagionale. VANTAGGI PREDNOSTI PRI UGRADNJI I ODRAVANJU - Bollitore vetricato ad elevato rendimento e durata. - Semplicit di movimentazione: consegna in C per tutti na paleti u jednom dijelu - Temperatura di ritorno ammessa no a 40 unico collo pre-assemblato, su gabbia di legno Jednostavnost prijevoza: transport ureaja i combustibili. pallettizzata (modelli TREGI 3N e 4NK) o con colli separati (caldaia e mantellatura) su pallet. (modeli i 4NK) oplata). VANTAGGI TREGI 3N attacchiili u vie dijelova (kotao icontenute e piastra unicata. H - Installazione facilitata: standardizzati, dimensioni Olakana ugradnja:accesso frontale alla camera pre-assemblato, su gabbia di legno standardizirani prikljuci,di combustione, accessibilit totale male dimenzije i unificirana - Elevata di movimentazione: consegna in unico collo - Semplicitmanutenibilit: ploa (modelli al ai canaliplamenika. pannello di comando, angia di ispezione e anodo di magnesio. pallettizzatafumo ed TREGI 3N e 4NK) o con colli separati (caldaia e mantellatura) su pallet. - Installazione facilitata: attacchi standardizzati, dimensioni contenute e piastra potpuni Jednostavnost odravanja: eoni pristup komori za izgaranje, unicata. DAT T ECNICI - ElevataI manutenibilit: accesso frontale alla camera di combustione, accessibilit totale pristup dimovodnim kanalima i upravljakoj ploi, inspekcijskom otvoru i ai canali fumo ed al pannello di comando, Capacit ispezione L anodo di magnesio. angia di e magnezijskoj anodi. Potenza Rendimento (%) H P Peso
Pn Carico ridotto DAT I HNI K I P OD= 70C) (30% di Pn) foc. TutileT ECNICI (Tm A C I E kW bollitore l mm mm mm mm netto kg Potenza Rendimento (%) Capacit H Produzione di acqua sanitaria ridotto bollitore Snaga Uinak (%) Kapacitet H kW Pn Carico mm kW 26,5 Pn Smanj. opter. bojlera mm 23,9 foc. 90,9 1470 utile (Tm = 90,2 70C) (30% di Pn) l 60 korisna loita (Tm = 70C) (30% od Pn) l 31,5 34,8 90,5 91,3 60 1470 23,9 26,5 90,2 100 1470 Produzione di acqua sanitaria 90,9 Proizvodnja sanitarne vode 91,3 31,5 26,5 34,8 90,5 100 1470 23,9 90,2 90,9 60 1470 23,9 26,5 90,2 90,9 60 1470 40,2 34,8 44,3 90,7 91,6 100 1510 31,5 90,5 91,3 60 1470 31,5 34,8 90,5 91,3 60 1470 48,2 26,5 53,1 90,8 92,0 100 1510 23,9 90,2 90,9 100 1470 23,9 26,5 90,2 90,9 100 1470 56,2 34,8 62,0 90,6 91,8 100 1510 31,5 90,5 91,3 100 1470 31,5 34,8 90,5 91,3 100 1470 63,8 44,3 70,0 91,1 92,0 100 1510 40,2 90,7 91,6 100 1510 40,2 44,3 90,7 91,6 100 1510 48,2 53,1 90,8 92,0 100 1510 48,2 53,1 90,8 92,0 100 1510 56,2 B INA MENT I 90,6 S I GL I AT I 91,8 100 1510 A 56,2 62,0 B C90,6 ON 62,0 91,8 100 1510 63,8 70,0 91,1 92,0 100 1510 63,8 70,0 91,1 92,0 100 1510 L L mm mm 450 450 600 600 450 450 600 450 450 600 600 450 600 600 450 600 600 600 600 600 600 600 600 600 P P mm mm 580 580 580 580 580 580 690 580 580 790 580 580 890 580 580 990 690 690 790 790 890 890 990 990 mm mm 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 Peso Masa netto netto 157 kg kg 182 157 182 157 157 223 182 182 247 157 157 272 182 182 297 223 223 247 247 272 272 297 297

L P PREDNOSTI disponibili in 6 modelli con potenze utili da 24 a 64 kW. PLUS Ekonominost rada osigurana visokim stupnjem srednje sezonske iskoristivosti. L P

60 o 100 litri, perfettamente isolato e rivestito kapaciteta espanso completo uinka. Ostakljeni a bruciatori ad aria soffiata di gasolio o di do 100 litara, canali alettati. Abbinabilispremnik tople vode in poliuretano 60gas, consentono di savrenorendimenti utili superiori al 90%. Bollitore vetrificato ad accumulo da di circuito idraulico e circolatore. Il portellone anteriore, ad apertura ambidestra, ottenere je izoliran te obloen ekspandiranim poliuretanom koji je upotpunjen hidraulikim krugom i pumpom. un materassino di lana di coibentato con fibra di isolato corpo in poliuretano 60 o 100 litri, perfettamentevetro edeilrivestitocaldaia con espanso completo di Prednja vrata koja se mogu otvoriti na obje strane, obloena su vetro idraulico e circolatore. Il dotato ambidestra, circuito ad alta densit. Ilapannello di comando integrato apertura di sicurezze ed staklenim vlaknom, tijelo portellone anteriore, ad kotla staklenom vunom velike gustoe. adatto alla gestione di un bruciatore monostadio.con un materassino di lana dii coibentato con fibra di vetro ed il corpo caldaia sigurnosnim elementima Ugraena komandna ploa je sa svim La ad alta densit. pannello acciaio verniciata a fuoco. Queste caldaie je vetropannellatura inIl lamiera di di comando integrato dotatoOplata kotlaed prikladna za upravljanje jednostupanjskim plamenicima. di sicurezze sono disponibili in elinog lima. Asortiman 24 a od obojanog 6 modelli con potenze utili da je dostupan u 6 modela korisne adatto alla gestione di un bruciatore monostadio. 64 kW. snage od 24 do in lamiera di acciaio verniciata a fuoco. Queste caldaie sono La pannellatura 64kW.
268 65 266

268 65 266

530 117 290 530 530 300 530

300

117

290

Codice n. Codice Kat. br. n. 4040733 4040734 4040727 4040728 4040733 4040733 4040729 4040734 4040734 4040730 4040727 4040727 4040731 4040728 4040728 4040732 4040729 4040729 4040730 4040730 4040731 4040731 4040732 4040732

Denominazione commerciale

300

Prezzo Euro

300

Note

N N Protutlak u N komori za izgaranje N N mbar NN NK 0,10 NN NK 0,17 (*) Low NOx: a basse emissioni di0,36 di azoto. ossidi Nota: i bruciatori di gas devono essere completati con la rampa gas. N NK 0,26 N 0,42 NK 0,36 N SO 0,60 ACCES NK R I 0,42 (*) Low NOx: a basse emissioni di ossidi di azoto. Nota: i bruciatori di gas devono essere completati con la rampa gas. NK 0,60 Denominazione

Contropressione in camera di combustione mbar Contropressione in 0,10 camera di 0,17 combustione 0,26 mbar 0,36 0,10 0,42 0,17 0,60 0,26

486 ACCES S O R I

commerciale

Codice n. 4047318 Codice n.

Kit spegnimento Denominazione totale commerciale

216

3736500 Gulliver RG 0 R 3736500 Gulliver RG 0 R 3736500 Gulliver RG 0 R 3735900 3735900 Gulliver RG 0.3 0.3 Gulliver RG 3735900 Gulliver RG 0.3 3736405 3736405 Gulliver RG 1 NR 1NR Gulliver RG 3736405 Gulliver RG 1NR 3736200 3736200 Gulliver RG 1RK 1RK Gulliver RG 3736200 Gulliver RG 1RK 3737700 3737700 Gulliver RG RG 2 Gulliver 2 3737700 Gulliver RG 2 3738100 3738100 Gulliver RG 2 KD 2 KD Gulliver RG 3738100 Gulliver RG 2 KD 3761112 (*) Gulliver BS 1 3761112 (*) Gulliver BS 1 3761112 (*) Gulliver BS 1 3761212 (*) Gulliver BS 2 3761212 (*) Gulliver BS 2 3761212 (*) Gulliver BS 2
GASOLIO GAS ULJE PLIN MONOSTADIO BIST. MONOS. Jednostupanjski Dvost Jednost. . Prezzo Euro Note 25,00 Prezzo Note Euro edizione aprile 2009

ABB INA MENT I C ON S I GL I AT I P RE DLO E NA SPAJ AN J A

Denominazione Prezzo Note Komercijalni IFRA VOKEL commerciale Euro naziv TREGI 3/60 NK 1.761,00 TREGI 4/60 NK 2.041,00 TREGI 3/100 NK 1.846,00 TREGI 4/100 2.122,00 TREGI 3/60 NK NK 1.761,00 TREGI 3/60 NK 1411007 TREGI 5/100 2.212,00 TREGI 4/60 NK NK 2.041,00 TREGI 4/60 NK 1411008 TREGI 6/100 NK 2.312,00 TREGI 3/100 NK 1.846,00 TREGI 3/100 NK 1411009 TREGI 7/100 NK 2.487,00 TREGI 4/100 NK 2.122,00 TREGI 4/100 NK 1411010 TREGI 8/100 NK 2.631,00 TREGI 5/100 NK 2.212,00 TREGI 5/100 NK 1411011 TREGI 6/100 NK 2.312,00 TREGI 6/100 NK 1411012 TREGI 7/100 NK 2.487,00 TREGI 7/100 NK 1411013 TREGI 8/100 NK 2.631,00 TREGI 8/100 NK 1411014 GASOLIO GAS MONOSTADIO BIST. MONOS.

E L I N I K O T L O V I V I S O K E I S K O R I S T I V O S T I

SAMO GRIJANJE VISOKA ISKORISTIVOST


elini kotlovi visokog uina s mogunou ugradnje plamenika s upuhivanjem zraka na bilo koje gorivo. Opremljeni potpuno mokrom komorom za izgaranje s povratnim plamenom. Opremljeni su nehrajuim turbulatorima od elika koji omoguuju optimizaciju toplinske izmjene te homogenizaciju toplinskog optereenja. Prednja vrata se mogu otvoriti na obje strane sa dvostrukom nepropusnosti putem pletenice od mineralne vune visoke neprovodivosti.Oplata kotla je od obojanog lima. Asortiman se sastoji od 18 modela sa snagama od 90 do 2400 kW.

PREDNOSTI

Visoki uinak ( ) srednje sezonske uinkovitosti (sukladno prilogu I zakonodavnog dekreta br. 311 od 29.12.2006.) Rad kod minimalne temperature povrata od 55C Olakana ugradnja Visok stupanj tihog rada Mogunost spajanja na spremnik za proizvodnju tople sanitarne vode Olakan prijevoz: kotao se isporuuje u 2 odvojena paketa (tijelo i plat) Jednostavnost odravanja: mogunost prednjeg pristupa komori za izgaranje i dimovodima Jednostavnost ugradnje: standardizirani prikljuci te jednostavno sastavljanje Oplata kotla je predviena za instalaciju upravljake ploe RIELLO tech. Jednostavnost instalacije: mogua su viestruka ugradbena rjeenja spajanjem na upravljake ploe RIELLO tech, bojlere i dodatnu opremu Riello.
RTQ 3S 90-166 RTQ 3S 217-2400

PREDNOSTI PRI UGRADNJI I ODRAVANJU

T E HNI K I P O D A C I
Snaga kW koris. 86,9 109,7 158,7 206,8 243,3 303,4 332,0 427,4 487,5 548,6 609,6 730,8 854,8 1049,4 1240,2 1526,4 2003,4 2289,6 lo. 90 115 166 217 255 318 348 448 511 575 639 766 896 1100 1300 1600 2100 2400 Pn

Korisni uin % 30% Pn


(80- 60)

H mm 790 790 840 980 980 1030 1030 1210 1210 1280 1280 1335 1430 1530 1610 1680 1850 1850

L mm 805 805 853 925 925 975 975 1150 1150 1220 1220 1285 1360 1450 1535 1610 1715 1715

L1 mm 753 753 803 875 875 925 925 1100 1100 1170 1170 1235 1310 1400 1485 1555 1660 1660

P mm 1130 1130 1160 1480 1480 1710 1710 2040 2040 2310 2310 2450 2800 3030 3055 3135 3415 3415

D mm 500 500 525 525 525 550 550 655 655 690 690 715 755 820 865 900 1000 1000

mm 180 180 180 200 200 250 250 300 300 300 300 350 400 400 450 500 500 500

Masa Kat. broj kg 283 283 355 455 473 610 610 970 970 1189 1189 1406 1817 2280 2780 3160 4170 4180 4032605.0 4032606.0 4032607.0 4032608.0 4032609.0 4032610.0 4032611.0 4032613.0 4032614.0 4032615.0 4032616.0 4032617.0 20008436 20012427 20008435 20016656 20016657 20018817

Komercijalni naziv

IFRA VOKEL

(80- 60)

96,0 95,8 95,6 95,3 95,8 95,6 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4

95,1 95,1 95,6 96,3 96,5 96,5 96,7 96,7 96,7 96,7 96,7 96,7 96,7 96,7 96,7 96,7 96,7 96,7

RTQ 90 3S RTQ 115 3S RTQ 166 3S RTQ 217 3S RTQ 255 3S RTQ 318 3S RTQ 349 3S RTQ 448 3S RTQ 511 3S RTQ 575 3S RTQ 639 3S RTQ 766 3S RTQ 896 3S RTQ 1100 3S RTQ 1300 3S RTQ 1600 3S RTQ 2100 3S RTQ 2400 3S

487

K O T L O V I

N A

V R S T A

G O R I VA

LIJEVANO ELJEZNI KOTLOVI NA DRVA I UGALJ


Kotlovi Fiamma Riello su projektirani za rad na drva s klasinim plamenom. Primjereni su za grijanje privatnih kua, vikendica, seoskih imanja, itd. Tijelo kotla Fiamma Riello je napravljeno od lijevanog eljeza te jami visoku toplinsku iskoristivost te odlino vuenje dima. Struktura komore za izgaranje/punjenje i specifina tehnika rjeenja omoguuju trostruki efektivni prolaz dimnih plinova te visoki uinak. Asortiman se sastoji od 4 modela od 21 do 35 kW

PREDNOSTI

trostruki prolaz dimnih plinova velika vrata za punjenje veliko loite termostatski regulator vuenja predgrijavnje sekundamog zraka

TEHNIKI PODACI
Broj elem. Srednja nominalna toplinska snaga (On) kW 21,2 26,2 30,5 35,2 Dimenzije vrata (cm) Dim. komore L x H x P cm 38x43x34 38x43x45 38x43x56 38x43x67 Dimenzije komore za izgaranje/ punjenje 55 73 91 109 Idealna duina cjepanice cm 33 33 33 33 Visina H Duina L Dubina P Masa kg 270 315 365 410 Kat. broj Komercijalni IFRA VOKEL naziv

4 5 6 7

38x30 38x30 38x30 38x30

955 955 955 955

600 600 600 600

525 635 745 855

4046722 4046723 4046724 4046725

FIAMMARIELL0 21 0679001 FIAMMARIELL0 26 0679002 FIAMMARIELL0 31 0679003 FIAMMARIELL0 36 0679004

488

K A M I N

T H E R M O

I D R O

ifra Vokel OPIS Art.

0679006 0679007

KAMIN THERMOIDRO 28 20005528 KAMIN THERMOIDRO 33 20005529

489

P L A M E N I C I

N A

L O

U L J E

JEDNOSTUPANJSKI - DVOSTUPANJSKI
Jednostupanjski i dvostupanjski uljni plamenici imaju aluminijsko kuite te zvuno izolirajui plastini poklopac. Koliina zraka se regulira pomou vanjske mehanike naprave, a na dvostupanjskim modelima pomou hidraulikog klipa. Postoje i modeli sa predgrijaem ulja. Modeli 4S i 5S imaju poetno paljenje sa smanjenim plamenom. Elektriko spajanje je jednostavno pomou 7-polnog utikaa/utinice. Stupanj elektrine zatite je IP XOD (IP 40). Svaki plamenik upotpunjen je sapnicom i savitljivim cijevima za ekstra lako lo ulje. Asortiman se sastoji od 13 modela sa uincima od 16,6 do 30955 kW. Na zahtjev dostupan u verziji biodiesel. RG 0 R - RG 0.3
L P P1

PREDNOSTI

Dostupnost modela sa predgrijaem lo ulja. Olakana regulacija: regulator zraka na vanjskom delu
plamenika.
H

Elektrino spajanje pomou 7-polne utinice / utikaa. Jednostavnost odravanja: olakan pristup dijelovima i
plamenoj glavi dok je plamenik ugraen.
RG 1NR - RG 2 - RG 2D - RG 2KD - RG 3 RG 3D - RG 4D - RG 4S - RG 5D - RG 5S

RG 0 R - RG 0.3 RG 1 NR - RG 2

RG 3 - RG 4S RG 5S

RG 2KD RG 2-3-4-5D

Modeli RG 0 R - RG 0.3 RG 1NR RG 2 RG 3 - RG 4S - RG 5S RG 2KD RG 2-3-4-5D

A-D C C1 C2 F 91 -

R S T 11 72 72 11 83 83 11 99 99 11 - 11 - -

130 150 180 45 168 190 165 190 189 213 189 213 45 90 45 45

106 - 140 127 - 160 106 166 140 127 198 160

T E HNI K I P OD A C I - J ED N OS T U PAN J S KI
Potronja Snaga kg/h kW 1,42,3 1,83,2 1,75 410 715 1020 13,526,1 16,627,3 21,338 2060 47119 83178 118,5237 160309,5 Elektrino napajanje monofazno monofazno monofazno monofazno monofazno monofazno monofazno L mm 255 234 234 255 300 300 300 H mm 210 254 254 280 345 345 345 P mm 205 196 196 202 228 228 247 P1 mm 93 120 96 115 142 142 155 mm 84 90 84 95 123 123 125 Masa kg 9 13 13 13 15 18 18 Kat. broj 3736500 3735900 3736405 3737700 3739300 3739600 3739900 Komercijalni IFRA VOKEL naziv RG 0 R RG 0.3 RG 1 NR RG 2 RG 3 RG 4 S RG 5 S 12685 0651198 90272 12686 90274 90275 90276

T E HNI K I P OD A C I - D VOS T U PAN J S KI


Potronja kg/h 3,5 /4,38 3,6/4,110 5,5/715 9/1120 8/1225 Snaga kW 41,5/5194,5 42/49118 63/83178 106/130237 95/142296 Elektrino napajanje monofazno monofazno monofazno monofazno monofazno L mm 255 255 300 300 300 H mm 280 280 345 345 345 P mm 202 202 228 228 247 P1 mm 144 115 142 142 159 mm 90 95 123 123 125 Masa kg 12 12 13 13 18 Kat. broj 3738100 3738000 3739400 3739700 3739800 Komercijalni IFRA VOKEL naziv RG 2 KD RG 2 D RG 3 D RG 4 D RG 5 D 0651199 90278 90279 90280 90281

490

P L A M E N I C I

N A

L O

U L J E

491

U L J N I

P L A M E N I C I

DVOSTUPANJSKI
Dvostupanjski plamenici na lo ulje su opremljeni ventilatorom sa zaokrenutim lopaticama koji smanjuju stepen bunosti (-45 dBA) i elektrinu potronju (-20%) u odnosu na tradicionalne ventilatore. Poseduje aluminijsku strukturu i kuite koje apsorbira zvuk. Regulacija zraka vri se pomou cilindra koji je zatvoren kad plamenik ne radi. Opremljeni su sa digitalnom kontrolom koja omoguava otkrivanje nepravilnosti ve u fazi paljenja i otkrivanje razloga loeg funkcioniranja. Elektrina spajanja predviena su pomou utinice/utikaa za model 50, te pomou redne stezaljke za modele 250; Stupanj elektrine zatite je IP X4D (IP44). Asortiman je dostupan u 10 modela snage od 148 do 2700 kW.

PREDNOSTI

Tiina i ekonominost pri radu Upotpunjen je diznom i fleksibilnim cijevima za ulje Digitalna kontrola s dijagnostikim funkcijama Jednostavna instalacija te jednostavni elektrini spojevi Jednostavno odravanje: pojednostavljen pristup komponentama i plamenoj glavi dok je plamenik montiran.
Modeli RL 50 RL 70-100 RL 130 RL 190 RL 250 D1 160 185 195 230 230 D2 224 275-325 275-325 325-368 325-368 M8 M12 M12 M16 M16

RL 50

RL 250

T E HNI K I P OD A C I
Potronja kg/h 12,5/2550 12,5/2550 21,5/4070 21,5/4070 30/60100 30/60100 41/80130 41/80130 64/120206 51/106-228 Snaga kW 148/296593 148/296593 255/474830 255/474830 356/7111186 356/7111186 486/9481540 486/9481540 759/14232443 600/1250-2700 Elektrino napajanje trofazno trofazno trofazno trofazno trofazno trofazno trofazno trofazno trofazno trofazno L mm 476 476 580 580 599 599 625 625 756 910 H mm 474 474 555 555 555 555 555 555 555 596 P mm 468 468 680 680 680 680 680 680 680 705 P1 mm 216 351 250 385 250 385 250 385 370 378 P2 mm 672 807 951 1086 951 1086 951 1086 1102 1055 mm 152 152 179 179 179 179 189 189 222 222 Masa kg 39 39 60 60 63 63 66 66 75 140 Kat. broj 3474630 3474631 3475030 3475031 3475230 3475231 3475430 3475431 3475612 3470000 Komercijalni IFRA VOKEL naziv RL 50 t.c. RL 50 t.l. RL 70 t.c. RL 70 t.l. RL 100 t.c. RL 100 t.l. RL 130 t.c. RL 130 t.l. RL 190 t.c. RL 250 t.c.

492

U L J N I

P L A M E N I C I

DVOSTUPANJSKI KLIZNO DVOSTUPANJSKI ILI MODULIRAJUI


Dvostupanjski i klizno dvostupanjski plinski plamenici; modeli 34 i 44 su opremljeni patentiranim sustavom HCS (Housing Cooling System) za smanjenje potronje elektrine energije te su predviena elektrina spajanja pomou utinice/utikaa dostupnih s vanjske strane plamenika. Svi modeli su opremljeni opremom za digitalnu kontrolu koja omoguava otkrivanje nepravilnosti ve u fazi paljenja te otkriva razloge loeg funkcioniranja.

PREDNOSTI

Opremljem ventilatorom sa zakrenutim lopaticama koje smanjuju razinu


bunosti.
Modeli RL 34 MZ RL 44 MZ RL 64 MZ D1 160 160 185 D2 224 224 275-325 M8 M8 M12

Stabilnost plamena i rada i jednostavna ugradnja Spajanje sa jednostupanjskim plinskim rampama Digitalna oprema s dijagnostikom funkcijom Jednostavnost odravanja zajameno jednostavnim pristupom unutranjim komponentama Smanjene dimenzije i smanjena emisija tetnih plinova (klasa 2 EN676) Dostupni dvostupanjski i klizno dvostupanjski ili modulirajui modeli

D I J A G RA M I P OD R U J A R AD A

Tlak u komori za sagorijevanje mbar

toplinska snaga

T E HNI K I P O D A C I
Potronja Snaga kg/h kW 8,3/13-33,6 8,3/13-33,6 13/20-41 13/20-41 13/20-41 13/20-41 17/38-69 17/38-69 97/154-395 97/154-395 155/235-485 155/235-485 155/235-485 155/235-485 200/400-820 200/400-820 Elektrino napajanje monofazno monofazno monofazno monofazno trofazno trofazno trofazno trofazno L mm 442 442 442 442 442 442 533 533 H mm 422 422 422 422 422 422 490 490 P mm 508 508 508 508 508 508 477 477 P1 mm 216 351 216 351 216 351 250 385 P2 mm 780 915 780 915 780 915 680 680 mm 140 140 152 152 152 152 179 179 Masa kg 32 32 33 33 33 33 42 42 Kat. broj 3470200 3470201 3470300 3470301 3470330 3470331 3470400 3470401 Komercijalni IFRA VOKEL naziv RL 34 MZ t.c. RL 34 MZ t.l. RL 44 MZ t.c. RL 44 MZ t.l. RL 44 MZ t.c. RL 44 MZ t.l. RL 64 MZ t.c. RL 64 MZ t.l.

493

PLAMENICI NA LO ULJE

JEDNOSTUPANJSKI ZA PEKARSKE PEI


Jednostupanjski uljni plamenici predvieni za rad u industrijskim peima upravljani elektronskim ureajem. Elektriko spajanje izvodi se pomou utikaa i utinice, a stupanj elektrine zatite je IP X0D (IP 40). Svaki plamenik upotpunjen je zglobom za odvajanje od kotla, sapnicom i savitljivim cijevima za ulje. Ovi plamenici dostupni su u 3 modela uina od 30 do 202 kW.

PREDNOSTI

Prirubnica utikaa unificirana je za povezivanje sa


industrijskim peima.

Jednostavnost intervencije i odravanja. Upotpunjen je zatvaraem za odravanje, sapnicom,


fleksibilnim cijevima za lo ulje.

Modeli F5 F10 F20

C1 C2

Q R S

72 75 180 45 11 130 150 83 83 189 45 11 140 170 99 99 213 90 11 160 190

DI J A G RA M I P OD R U J A R A D A
1,8 1,6

Tlak u komori za sagorijevanje mbar mbar Pritisak u komori za sagorevanje

1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0 0 0 50 5 100 10 150 15 200 20 kg/h

F 20 F5 F 10

kW toplinska snaga toplotna snaga

T E HNI K I P O D AC I
Potronja kg/h 2,55 4,59 817 Snaga kW 3060 54107 95202 Elektrino napajanje monofazno monofazno monofazno L mm 272 305 350 H mm 233 262 298 P mm 240 265 299 P1 mm 72 104 114 mm 89 105 125 Masa kg 12 13 16 Kat. broj 3451082 3452082 3452782 Komercijalni naziv RIELLO 40 F 5 RIELLO 40 F 10 RIELLO 40 F 20 IFRA VOKEL

D O D AT N I D I J E L O V I
Tip plamenika RIELLO 40 F (svi modeli) RIELLO 40 F (svi modeli) RIELLO 40 F5 RIELLO 40 F10 RIELLO 40 F20 Specifikacija Kat. broj 3000904 3000926 3000638 3000643 3000644 Komercijalni naziv Broja sati rada Cijevni filter ulja Duga plamena glava Duga plamena glava Duga plamena glava IFRA VOKEL

107mm 168 mm 178 mm

494

PLAMENICI NA MAZUT

DVOSTUPANJSKI PLAMENIK ZA ODSUMPORIRANI MAZUT


Dvostupanjski plamenici prikladni za rad sa odsumporenim mazutnim gorivom.Odvojena pumpa male brzine. Imaju aluminijsko kuite i poklopac za zatitu elektrinih dijelova. Opremljeni su ureajima za digitalnu kontrolu koji otkrivaju greke u fazi paljenja i razloge loeg funkcioniranja. Elektriko spajanje olakano je, a stupanj elektrine zatite je IP X0D (IP 44). Svaki plamenik opremljen je grijaem s ventilom za otplinjavanje; dvostrukim filterom; termostatom za regulaciju (minimalnu i maksimalnu) manometrom sa zatitnom slavinom; sapnicom; savitljivim cijevima za mazutno gorivo.

PREDNOSTI

Odvojena pumpa male brzine. Digitalno upravljanje sa dijagnostikom funkcijom. Jednostavnost intervencije: motorizirana regulacija zraka. Jednostavnost odravanja: olakan pristup dijelovima i plamenoj glavi dok je plamenik ugraen.
Modeli P R 170 180 205 S M10 M10 M12

P 30-45 N/ECO 160 P 60 N/ECO 160 P 100 N/ECO 195

D I J A G RA M I P OD R U J A R A D A
13

11

Tlak u komori za sagorijevanje mbar Pritisak u komori za sagorevanje mbar

P 60 N/ECO P 45 N/ECO

P 100 N/ECO

P 30 N/ECO
1

0 180

20 250

25 320

30

35 390

40 460

45 530

50 600

55 670

60

65 740

70 810

75 880

80 950

85

90 1020

95

100

kg/h

1090 1160 kW toplinska snaga toplotna snaga

TE HNI K I P O D AC I
Potronja kg/h 7,5/1530 7,5/1530 10/1845 10/1845 15/3060 15/3060 25/43100 25/43100 Snaga kW 85/171342 85/171342 114/205513 114/205513 171/342684 171/342684 285/4901140 285/4901140 Elektrino napajanje trofazno trofazno trofazno trofazno trofazno trofazno trofazno trofazno L mm 625 625 625 625 625 625 625 625 H mm 305 305 305 305 335 335 370 370 P mm 783 783 783 783 834 834 876 876 P1 mm 185 320 235 370 245 400 250 410 P2 mm 968 1103 1018 1153 1079 1234 1126 1286 mm 161 161 161 161 172 172 195 195 Masa kg 84 84 84 84 87 87 104 104 Kat. broj 3433821 3433822 3434621 3434622 3435021 3435022 3436021 3436022 Komercijalni IFRA VOKEL naziv P 30 N/ECO t.c. P 30 N/ECO t.l. P 45 N/ECO t.c. P 45 N/ECO t.l. P 60 N/ECO t.c. P 60 N/ECO t.l. P 100 N/ECO t.c. P 100 N/ECO t.l.

495

PLINSKI PLAMENICI

JEDNOSTUPANJSKI - DVOSTUPANJSKI S NISKIM STUPNJEM EMISIJE TETNIH PLINOVA


Jednostupanjski i dvostupanjski plinski plamenici s niskim stupnjem emisije tetnih plinova, niim od granice predviene europskim normama (NOx < 80 mg/kWh i CO < 60 mg/kWh). Imaju aluminijsko kuite i zvuno izolirajui poklopac. Za regulaciju koliine zraka dovoljno je djelovati na vanjski mehanizam bez demontae plamenika. Elektrina spajanja su olakana, a stupanj elektrine zatite je IP X0D (IP 40). Asortiman ovih proizvoda sastoji se od 4 jednostupanjska i 4 dvostupanjska modela uina od 16 do 250 kW.

PREDNOSTI

Niski stepen emisije tetnih materija (NOx nii od 80 mg/kWh). Fleksibilna ugradnja: duina glave se moe podeavati. Jednostavnost odravanja: omoguen pristup dijelovima i
plamenoj glavi dok je plamenik ugraen.

Zadravanje niskog stupnja emisije tetnih materija

(Low-NOx) ak i sa zakrenutom komorom za inverzno sagorijevanje.

Modeli BS1-1D BS2-2D BS3-3D BS4-4D

A 89 106 129 137

C 167 167 201 203

C1 140 140 160 170

C2

Q 45 45 45 45

R 11 11 11 11

170 89 192 66 170 106 192 66 190 129 216 76,5 200 137 218 80,5

T E HNI K I P O D AC I - J E D N OST U PA N J SK I
Snaga kW 1652 3591 65189 110250 Elektrino napajanje monofazno monofazno monofazno monofazno L mm 234 255 300 300 H mm 254 280 345 345 P mm 230-276 238-252 262-280 278-301 P1 mm 116-70 114-100 128-110 168-145 mm 89 106 129 137 Masa kg 10 11 15 17 Kat. broj 3761112 3761212 3761316 3761416 Komercijalni IFRA VOKEL naziv BS 1 BS 2 BS 3 BS 4 12709 12710 12188 12462

T E HNI K I P O D AC I - D V OST U PA N J SK I
Snaga kW 16/1952 35/4091 65/75189 110/140 250 Elektrino napajanje monofazno monofazno monofazno monofazno L mm 234 255 300 300 H mm 254 280 345 345 P mm 230-276 238-252 262-280 278-301 P1 mm 116-70 114-100 128-110 168-145 mm 89 106 129 137 Masa kg 11 12 16 18 Kat. broj 3761512 3761612 3761716 3761816 Komercijalni IFRA VOKEL naziv BS 1 D BS 2 D BS 3 D BS 4 D 12463 12464 12465 12466

496

PLINSKI PLAMENICI
DI J A G RA M I P O D R U J A R A D A

Tlak u komori za sagorijevanje mbar Pritisak u komori za sagorevanje mbar

toplinska snaga Toplotna snaga

Tlak u komori za sagorijevanje mbar Pritisak u komori za sagorevanje mbar

toplinska snaga Toplotna snaga

PLINSKE RAMPE ZA JEDNOSTUPANJSKE PLAMENIKE


IFRA VOKEL 12711 12712 12467 12468 12469 12470 17473 TIP ZA PLAMENIKE

MB 03/1FA BS1 MB 05/1FA BS1 MB 05/1FB BS2 MB 07/1FB BS2 MB 07/1FC BS3 I BS4 MB 10/1FC BS3 I BS4 MB 12/1FC BS3 I BS4 KONTROLA NEPROPUSNOSTI

DIZNE ZA PLAMENIKE
IFRA VOKEL 90719 90720 90721 90722 KIT GPL BS1-1D ART.3001003 KIT GPL BS2-2D ART.3001004 KIT GPL BS3-3D ART.3001005 KIT GPL BS4-4D ART.3001011

PLINSKE RAMPE ZA DVOSTUPANJSKE PLAMENIKE


IFRA VOKEL 12594 12627 12681 12690 12724 90271 TIP ZA PLAMENIKE

MB 05/2FA BS1D MB 05/2FB BS2D MB 07/2FB BS2D MB 07/2FC BS2 MB 10/2FC BS3D I BS4D MB 12/2FC BS3D I BS4D KONTROLA NEPROPUSNOSTI

497

PLINSKI PLAMENICI

DVOSTUPANJSKI KLIZNO DVOSTUPANJSKI ILI MODULIRAJUI Dvostupanjski i klizno dvostupanjski plinski plamenici; modeli 34 i 44 su opremljeni patentiranim sustavom HCS (Housing Cooling System) za smanjenje potronje elektrine energije te su predviena elektrina spajanja pomou utinice/utikaa dostupnih s vanjske strane plamenika. Svi modeli su opremljeni opremom za digitalnu kontrolu koja omoguava otkrivanje nepravilnosti ve u fazi paljenja te otkriva razloge loeg funkcioniranja.

PREDNOSTI

Stabilnost plamena i rada Jednostavna ugradnja Spajanje sa jednostupanjskim plinskim rampama Digitalna oprema s dijagnostikom funkcijom Jednostavnost odravanja zajameno jednostavnim pristupom unutranjim komponentama Smanjene dimenzije Smanjena emisija tetnih plinova (klasa 2 EN676) Dostupni dvostupanjski i klizno dvostupanjski ili modulirajui modeli Opremljem ventilatorom sa zakrenutim lopaticama koje smanjuju razinu bunosti.
Modeli RS 34 MZ - RS 34/M MZ RS 44 MZ - RS 44/M MZ RS 64 MZ - RS 64/M MZ D1 160 160 185 D2 224 224 275-325 M8 M8 M12

DI J A G RA M I P OD R U J A R A D A

Tlak u komori za sagorijevanje mbar

polje modulacije polje selekcije plamenika

toplinska snaga

TEHNIKI PODACI
Snaga kW Dvostupanjski 70/125-390 70/125-390 100/200-550 100/200-550 100/200-550 100/200-550 150/400-850 150/400-850 Elektrino napajanje monofazno monofazno monofazno monofazno trofazno trofazno trofazno trofazno L mm 442 442 442 442 442 442 533 533 H mm 442 442 442 442 442 442 490 490 P mm 508 508 508 508 508 508 640 640 P1 mm 216 351 216 351 216 351 250 385 P2 mm 780 780 780 780 780 780 810 810 mm 140 140 140 140 140 140 179 179 Masa kg 32 32 33 33 33 33 42 42 Kat. broj 3789000 3789001 3789100 3789101 3789130 3789131 3789300 3789301 Komercijalni naziv RS 34 MZ t.c. RS 34 MZ t.l. RS 44 MZ t.c. RS 44 MZ t.l. RS 44 MZ t.c. RS 44 MZ t.l. RS 64 MZ t.c. RS 64 MZ t.l. IFRA VOKEL

498

KOMBINIRANI PLAMENICI NA LO ULJE - PLIN

DVOSTUPANJSKI
Dvostupanjski kombinirani plamenici, prikladni za dvije vrste goriva ulje/plin koji su ve predvieni za rad sa UNP. Opremljeni su runom sklopkom za izbor goriva. Imaju aluminijsko kuite te poklopac od zvuno izolirajueg materijala, a slui i za zatitu dijelova ureaja. Ventilator zraka sa zakrenutim lopaticama smanjuje buku (45 dB), i potronju elektrine energije (-20%) u odnosu na klasine ventilatore. Upravljaka ploa sa funkcijama pokretanja oba stupnja i svjetleim LED-diodama koje signaliziraju blokadu/funkciju. Elektrina spajanja su olakana, a stupanj elektrine zatite je IP X4D (IP 44). Ovi plamenci dostupni su u 6 modela uina od 100 do 1395 kW. RLS 28-38-50

PREDNOSTI

Jednostavnost intervencije: regulacija koliine zraka obavlja se Dvostruko napajanje: grija sa neposrednim prekidaem (direktnim). Jednostavnost odravanja: olakan pristup dijelovima i plamenoj glavi Upotpunjen diznom za lo ulje.
RLS 70-100-130 kada je plamenik ugraen. polugom varijabilnog profila.

Modeli RLS 28-38-50 RLS 70 RLS 100-130

D1 160 185 195

D2 224 275-325 275-325

M8 M12 M12

D I J A G RA M I P OD R U J A R A D A
10

8 Tlak u komori za sagorijevanje mbar

RLS 100 RLS 70 RLS 28


0 0 100 10 200 20 300

RLS 130

2 0

RLS 38
30 400

RLS 50

40 500

50 600

60 700 800

70 900

80 1000

90 1100

1 00 1200 1300

1 10

1 2 0 kg/h kW

1400 toplinska snaga

TEHNIKI PODACI
Snaga kW 100/163325 116/232442 145/290581 232/465814 349/6981163 465/9301395 Elektrino napajanje monofazno monofazno trofazno trofazno trofazno trofazno L mm 476 476 476 691 707 733 H mm 474 474 474 555 555 555 P mm 580 580 580 840 840 840 P1 mm 191 201 216 250 250 250 P2 mm 810 810 810 1161 1161 1161 mm 140 152 152 179 179 189 Masa kg 43 45 46 70 73 76 Kat. broj 3483200 3484100 3484600 3485000 3485200 3485400 Komercijalni IFRA VOKEL naziv RLS 28 RLS 38 RLS 50 RLS 70 RLS 100 RLS 130

499

GENERATORI TOPLO G ZRAKA

500

GENERATORI TOPLO G ZRAKA

G E N E R A T O R I

T O P L O G

Z R A K A

Posebno su projektirani za direktno istrujavanje zraka. Generatori toplog zraka sa postoljem, projektirani za grijanje tvornikih hala, laboratorija, skladita, izlobenih salone, vila, kola, gimnastikih dvorana, bazena, sakralnih objekata, kino dvorana, plesnih dvorana, restorana, velikih trgovakih centara, gospodarskih objekata i sl. U svim tim sluajevima potrebni su ureaji koji e biti u stanju generirati traenu koliinu topline u vrlo kratkom vremenskom razmaku. Ovi ureaji osiguravaju veliku utedu pogonskih trokova zahvaljujui visokim uincima i niskoj toplinskoj inerciji to omoguuje vrlo brzo postizanje traenih uvjeta u prostoriji.

PREDNOSTI

Velika uteda pogonskih troskova zahvaljujui visokim uincima i niskoj toplinskoj inerciji Manji trokovi ugradnje zahvaljujui jednostavnom sustavu i brzini ugradnje. Male dimenzije to omoguuje postavu ureaja u bilo kojem tipu prostorije. Direktno ili kanalizirano istrujavanje zraka u prostor. Komora za izgaranje iz nehrajueg INOX elika AISI 430. Centrifugalni ventilatori upravljani sa promjenjivim prenosom (ACR 45 2/G 300 2/)

nove energije za klimu

501

KALORIFERI NA VODU

Kaloriferi nuovo ACU i ACU F su kaloriferi na vodu za grijanje i hlaenje industrijskih prostorija, obrta, sportskih i komercijalnih objekata. Terminali Nuovi ACU sastavljeni su od 2 redne cijevne baterije iz bakra za standardne aplikacije dok za primjenu tople vode niske temperature koriste se bakrene 3 redne baterije. Kaloriferi ACU F posebno su projektirani za hlaenje i sastavljeni su od 3 redne bakrene baterije (izmjenjivaa) sa kadom za sakupljanje kondenzata. Kaloriferi su na raspolaganju u jednofaznoj izvedbi (16 modela) i u trofaznoj verziji (6 modela) sa toplinskim kapacitetom od 13 kW do 115 kW.

PREDNOSTI

Niska bunost Male dimenzije Izmjenjiva opremljen prikljucima sa odzrakom Mogunost zamjene poloaja hidraulikih prikljuaka Mogunost ugradnje i na tavanici uz upotrebu posebnog dodatnog pribora (samo Novo ACU) Veliki broj dodatnih dijelova Dupli ventilator za modele 82T, 83T, 92T,93T.Verzija ACU F opremljena kadom za kondenzat.

PREDNOSTI PRI UGRADNJI I ODRAVANJU

Jednostavna ugradnja i fleksibilnost primene Opremljeni prikljucima sa odzrakom za olakavanje putanja u pogon
instalacije

Jednolina distribucija zraka i redukcija fenomena preslojavanja toplote

TE HNI K E K A R A KT E R IS T IKE
Topl. snaga (*) Koliina (**) korisna zraka kW m3/h 13,2 17,7 22,0 28,3 33,0 40,5 49,2 70,1 92,1 1.750 2.450 2.800 3.600 3.950 5.200 6.700 8.450 12.500 Motor monofazni monofazni monofazni monofazni monofazni monofazni trofazni trofazni trofazni obr./min (***) 1400-900-700 1400-900-700 1400-900-700 1400-900-700 1400-900-700 1400-900-700 900-700 900-700 900-700 H mm 390 440 490 540 590 640 690 690 690 L mm 555 605 655 705 755 805 855 1205 1405 P mm 370 396 402 402 402 402 460 460 460 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1 "1/4 1 "1/4 Masa netto kg 14 16 19 23 25 29 40 58 70 Kat. broj Komercijalni IFRA VOKEL naziv

Kaloriferi na vodu sa izmjenjivakom baterijom od bakra 2 redna

4152421 4152423 4152425 4152427 4152429 4152431 4152413 4152415 4152417 4152422 4152424 4152426 4152428 4152430 4152432 4152414 4152416 4152418

NOVO ACU 12M NOVO ACU 22M NOVO ACU 32M NOVO ACU 42M NOVO ACU 52M NOVO ACU 62M NOVO ACU 72T NOVO ACU 82T NOVO ACU 92T NOVO ACU 13M NOVO ACU 23M NOVO ACU 33M NOVO ACU 43M NOVO ACU 53M NOVO ACU 63M NOVO ACU 73T NOVO ACU 83T NOVO ACU 93T

90289

90290 90291 90297 90298 90296


Kaloriferi na vodu sa izmjenjivakom baterijom od bakra 3 redna


17,3 23,7 28,5 37,5 44,0 54,1 61,2 90,5 114,9 1.550 2.300 2.550 3.400 3.850 4.900 6.150 7.700 11.000 monofazni monofazni monofazni monofazni monofazni monofazni trofazni trofazni trofazni 1400-900-700 1400-900-700 1400-900-700 1400-900-700 1400-900-700 1400-900-700 900-700 900-700 900-700 390 440 490 540 590 640 690 690 690 555 605 655 705 755 805 855 1205 1405

370 396 402 402 402 402 460 460 460

1" 1" 1" 1" 1" 1 "1/4 1"1/4 1 "1/4 1 "1/4

15 18 21 24 28 32 43 63 76

90505 90506 90507 90508 90688 90437


502

REGULATOR BROJA OKRETAJA ZA ACU ART.4155600

90292

KALORIFERI NA VODU
T E HNI K E K AR AK T ER IST IK E
Toplinska (*) Rashladna (**) Koliina korisna snaga snaga zraka kW kW m3/h 19,6 24,5 27,9 42,2 10,2 12,9 15,1 21,5 1.520 1.900 2.000 3.150 Motor monofazni monofazni monofazni monofazni obr./min 900 900 900 900 H mm 440 490 540 640 L mm 605 655 705 805 P mm 396 402 402 402 1" 1" 1" 1" 1/4 Masa netto kg 18 21 24 32 Kat. broj Komercijalni IFRA VOKEL naziv

Kaloriferi na vodu sa 3rednom izmjenjivakom baterijom iz bakra za hlaenje

4152501 4152502 4152503 4152504

NOVO ACU 23 F NOVO ACU 33 F NOVO ACU 43 F NOVO ACU 63 F

0651168

(*) Podaci izmjereni u uvjetima: t vode 80-70C, temperatura ulaznog zraka 15C, 5o% rel. vlage, 1013 mbar, kod maksimalne brzine ventilatora (**) Podatak izmjeren u uvjetima: t vode 7-12C ,temperatura ulaznog zraka 30C, 6o% rel. vlage, 1013 mbar.

DO DAT NA O P R EMA
Destinacija (odredite) broj NOVO ACU 12M52M - 13M53M NOVO ACU 62M-63M NOVO ACU T NOVO ACU T NOVO ACU - NOVO ACU F - Svi modeli NOVO ACU 12M-13M NOVO ACU 22M-23M NOVO ACU 32M-33M NOVO ACU 42M-43M NOVO ACU 52M-53M NOVO ACU 62M-63M NOVO ACU 72T-73T NOVO ACU 82T-83T NOVO ACU 92T-93T NOVO ACU 12M-13M NOVO ACU 22M-23M-23 F NOVO ACU 32M-33M-33 F NOVO ACU 42M-43M-43 F NOVO ACU 52M-53M NOVO ACU 62M-63M-63 F NOVO ACU 72T-73T NOVO ACU 82T-83T NOVO ACU 92T-93T NOVO ACU - NOVO ACU F - Svi modeli Kat. naziv 4155600 4155601 4155602 4155604 4155606 4155609 4155611 4155613 4155615 4155617 4155619 4155620 4155622 4155624 4155626 4155628 4155630 4155632 4155634 4155636 4155638 4155640 4155642 4335106 Komercijalni IFRA VOKEL Set regulator brzine monofazni Set regulator brzine monofazni Set komandna ploa trofazna Set menja brzine trofazni Konzole Set za ugradnju ispod stropa Set za ugradnju ispod stropa Set za ugradnju ispod stropa Set za ugradnju ispod stropa Set za ugradnju ispod stropa Set za ugradnju ispod stropa Set za ugradnju ispod stropa Set za ugradnju ispod stropa Set za ugradnju ispod stropa Set vertikalni deflektori Set vertikalni deflektori Set vertikalni deflektori Set vertikalni deflektori Set vertikalni deflektori Set vertikalni deflektori Set vertikalni deflektori Set vertikalni deflektori Set vertikalni deflektori Termoriello TFM/S

503

SPREMNICI TOPLE VODE

504

VENTIL ATORSKI KONVEKTORI

CENTRIFUGALNI SA OBLOGOM
Hydroline je u konceptu potpuno obnovljena linija ventilatorskih konvektora, u estetici i u kontroli. Jednostavni dizajn ujedinjen sa inteligentnim nainom upravljanja daju proizvodu eleganciju i fleksibilnost za bilo koju primenu kako u podruja stanovanja tako i u komercijalnim podrujima. RCM je nova serija centrifugalnih ventilatorskih konvektora sa lepom oblogom za modernu instalaciju grijanja ili hlaenja u prostorijama kao to su: kancelarije, hoteli i trgovine. Ugodan i jednostavan izgled garantuje dobro uklapanje u svakom prostoru. Proizvodi se u 7 modela sa velikim asortimanom dodatne opreme, koji je na raspolaganju, mogu se ugraditi vertikalno ili horizontalno (hidrauliki prikljuci fabriki na levoj strani mogu se na gradilitu promeniti i postaviti desno) to omoguava maksimalnu fleksibilnost reenja. Seriski opremljeni sa trorednom baterijom (osim RCM 15 za koji treba dodatna oprema) za omoguavanje najboljeg tretmana u odvlaivanju, ventilatorski konvektori serije RCM imaju nosivu strukturu od pocinkovanog lima a spoljanju oblogu od elinog plastificiranog lima sa reetkom od plastinog materijala (ABS). Da bi upravljanje bilo jednolino i jednostavno ceo asortiman ventilokonvektora RCM je kompatibilan sa novim kontrolama HYDROCONTROL: TermoConfortPlus, ComfortPlus, TermoComfort, Comfort i Basic. Isti tip komande predvien je bilo za ugradnju na jedinici, bilo za ugradnju na zidu, a sve na vrlo jednostavan nain.

TERMOCOMFORTPLUS (Zidni) COMFORTPLUS (ugraen na ureaju)

TERMOCOMFORT (Zidna kontrola) COMFORT (Ugraeno na ureaju)

BASIC (Komanda ugraena na ureaju)

PREDNOSTI PROIZVODA

Nizak nivo buke irok asortiman Jedinicu je mogue ugraditi vertikalno i horizontalno Veliki asortiman komandi komaptibilne za svaki tip ventilatorskog konvektora Riello HYDROLINE Filter zraka vrlo velike efikasnosti (Nabrani) Jednostavnost ugradnje: prikljuci se mogu zameniti na radilitu. Veliki asortiman dodatne opreme Olakana demontaa i ienje filtera Komande tipa Plug-In mogu se ugraditi jednostavnim click T E HNI K E K A R A KT E R IS T IKE

PREDNOSTI PRI UGRADNJI I ODRAVANJU

Snaga rashladna toplotna frig/h W kcal/h W

Koliina zraka max m3/h 331 601 684 860 1.015 1.220 1.577

H mm

L mm

P mm

Kat. broj

Komercijalni IFRA VOKEL naziv

Modeli standard
1238 2090 3036 3586 4248 5048 6244

1440 2430 3530 4170 4940 5870 7260

1737 3148 4300 5160 5882 6751 8428

2020 3660 5000 6000 6840 7850 9800

657 657 657 657 657 657 657

830 1030 1030 1230 1230 1430 1430

220 220 220 220 220 220 220

4012210 4012211 4012212 4012213 4012214 4012215 4012216

RCM 15 RCM 25 RCM 36 RCM 42 RCM 50 RCM 60 RCM 73

90670 90659 90665 90673 90725 90687 90726

505

VENTIL ATORSKI KONVEKTORI

CENTRIFUGALNI UGRADNI
Hydroline je u konceptu potpuno obnovljena linija ventilatorskih konvektora, u estetici i u kontroli. Jednostavni dizajn ujedinjen sa inteligentnim nainom upravljanja daju proizvodu eleganciju i fleksibilnost za bilo koju primenu kako u podruju stanovanja tako i u komercijalnom. RCI je nova serija centrifugalnih ventilatorskih ugradnih konvektora za modernu instalaciju za grijanje ili hlaenje u prostorijama hotela, kancelarija i trgovina. Posebno prikladan gde je potrebno sakriti ventilatorski konvektor radi reavanja kompleksnijih arhitektonskih zahteva bez gubitka efikasne kontrole klime. 17 modela sa velikim asortimanom dodatne opreme, koji je na raspolaganju, mogu se ugraditi vertikalno ili horizontalno (hidrauliki prikljuci fabriki su na levoj strani mogu se na gradilitu promeniti i postaviti desno) to omoguava maksimalnu fleksibilnost reenja. Serijski opremljeni sa trorednom baterijom (osim RCI 15 za koga treba dodatna oprema) za omoguavanje najboljeg tretmana u odvlaivanju, ventilatorski konvektori serije RCI imaju nosivu strukturu od pocinkovanog lima i ventilatorsku grupu sastavljenu od jednog centrifugalnog ventilatora, koji omoguava optimalnu distribuciju zraka i minimalnu buku. Da bi upravljanje bilo jednolino i jednostavno ceo asortiman ventilator konvektora RCI je kompatibilan sa novim zidnim kontrolama HYDROCONTROL: TermoConfortPlus, TermoComfort.

TERMOCOMFORT PLUS PROIZVODA (Zidni) je najkompletnija i sofisticirana komanda za 2 cijevne i 4 cijevne instalacije. Njene funkcije predviaju sobni termostat sa regulacijom ON/ OFF(P+l), selektor za 3 brzine, auto fan i automatsko prebacivanje leto/zima (mogunost centralizacije) ,kontrolu ventila, prozorski kontakt, kontakt prisutnosti, funkciju economy, raslojavanje i LED funkcioniranje.

TERMOCOMFORT (Zidna kontrola) je prikladna kontrola za osnovne primene 2 cijevnih instalacija. Njegove funkcije se sastoje od: sobnog termostata sa proporcionalnom regulacijom ON/OFF, selektor za 3 brzine, selektora leto/zima, kontrola ventila, kontakt sonda minimuma i LED funkcionisanja.

PREDNOSTI PROIZVODA

Nizak nivo buke irok asortiman Jedinicu je mogue ugraditi vertikalno i horizontalno Veliki asortiman komandi komaptibilnih za svaki tip ventilatorskog konvektora Riello HYDROLINE

Filter zraka vrlo velike efikasnosti (Nabrani)


PREDNOSTI PRI UGRADNJI I ODRAVANJU

Jednostavnost ugradnje: prikljuci se mogu zameniti na radilitu. Veliki asortiman dodatne opreme Olakana demontaa i ienje filtera
T E HNI K E K A R AK T ER IST IK E
Snaga rashladna toplotna frig/h W kcal/h W Koliina zraka max m3/h 331 601 684 860 1.015 1.220 1.577 H mm L mm P mm Kat. broj Komercijalni IFRA VOKEL naziv

Modeli standard
1238 2090 3036 3586 4248 5048 6244

1440 2430 3530 4170 4940 5870 7260

1737 3148 4300 5160 5882 6751 8428

2020 3660 5000 6000 6840 7850 9800

518 518 518 518 518 518 518

600 800 800 1000 1000 1200 1200

220 220 220 220 220 220 220

4012230 4012231 4012232 4012233 4012234 4012235 4012236

RCI 15 RCI 25 RCI 36 RCI 42 RCI 50 RCI 60 RCI 73

90671 90667 90668 90786 90787 90788 90789

506

VENTIL ATORSKI KONVEKTORI

TANGENCIJALNI SA OBLOGOM
Hydroline je u konceptu potpuno obnovljena linija ventilatorskih konvektora, u estetici i u kontroli. Jednostavni dizajn ujedinjen sa inteligentnim nainom upravljanja daju proizvodu eleganciju i fleksibilnost za bilo koju primenu kako u komercijalna podruja tako i u podruju stanovanja. RTM je nova serija tangencijalnih ventilatorskih konvektora sa lepom oblogom za modernu instalaciju grijanja ili hlaenja i predstavlja predlog Riella za posebne zahteve po pitanju beumnosti. Ugodan i jednostavan izgled garantuje dobro uklapanje u svakom prostoru. Proizvodi se u 5 modela sa velikim asortimanom dodatne opreme koji je na raspolaganju, mogu se ugraditi vertikalno ili horizontalno (hidrauliki prikljuci fabriki su na levoj strani, mogu se na gradilitu promeniti i postaviti desno) to omoguava maksimalnu fleksibilnost reenja. Serijski opremljeni sa trorednom baterijom (osim RTM 15 za koga treba dodatna oprema) radi omoguavanja najboljeg tretmana u odvlaivanju, ventilatorski konvektori serije RTM imaju nosivu strukturu od pocinkovanog lima a spoljanju oblogu od elinog plastificiranog lima sa reetkom od plastinog materijala (ABS). Da bi upravljanje bilo jednolino i jednostavno ceo asortiman ventilator konvektora RTM je kompatibilan sa novim kontrolama HYDROCONTROL: TermoConfortPlus, ComfortPlus, TermoComfort, Comfort i Basic. Isti tip komande je predvien za ugraenu komandu na jedinici a ugradi se jednim jednostavnim click kao i za ugradnju na zid.

TERMOCOMFORTPLUS (Zidni) COMFORTPLUS (ugraen na ureaju)

TERMOCOMFORT (Zidna kontrola) COMFORT (Ugraeno na ureaju)

BASIC (Komanda ugraena na ureaju)

PREDNOSTI PROIZVODA

Niski nivo buke iroki asortiman Jedinicu je mogue ugraditi vertikalno i horizontalno Veliki asortiman komandi komaptibilnih za svaki tip ventilatorskog konvektora Riello HYDROLINE Filter zraka vrlo velike efikasnosti (Nabrani) Jednostavnost ugradnje: prikljuci se mogu zameniti na radilitu. Veliki asortiman dodatne opreme Olakana demontaa i ienje filtera Komande tipa Plug-In mogu se ugraditi jednostavnim click TE HNI K E K AR AK T ER IST IK E
Koliina zraka max m3/h 324 472 569 817 871 H mm L mm P mm Kat. broj Komercijalni IFRA VOKEL naziv

PREDNOSTI PRI UGRADNJI I ODRAVANJU

Snaga rashladna toplotna frig/h W kcal/h kW

Standardni modeli
1230 1875 2700 3474 3801 1430 2180 3140 4040 4420

1737 2623 3698 4979 5366

2020 3050 4300 5790 6240

657 657 657 657 657

4012201 4012202 4012203 4012204 4012205 Komplet pribor za noice 4012151 830 1030 1030 1230 1230 220 220 220 220 220

RTM 15 RTM 22 RTM 32 RTM 41 RTM 45

90790 90791 90792 90793 90794 90666

507

VENTIL ATORSKI KONVEKTORI


IL SISTEMA PER IL COMFORT
DESIGN IN
IL CLIMARREDO - DESIGN HELIOS COMFORT SYSTEM je novi sustav Riello stvoren kako bi IL CLIMARREDO - INu domainstvu. jamio komfor Sustav se sastoji od 3 jedinice (HELIOTERM, NEPTUN, FAMILY) koji HELIOS COMFORT SYSTEM il nuovo sistema Riello creato per garantire il comfort rade u meusobnoj simbiozi kako bi osigurali potpuni komfor, iji rad se domestico. jednostavno da 3 unit (HELIOTERM, NEPTUN, FAMILY) che un sistema compostoprogramira zahvaljujui jednostavnom suelju. lavoranoDesign jetra loro per dare il massimo comfort, il cui funzionamento revolucionarnoj in simbiosi obiljeen ULTRA SLIM estetikom zahvaljujui facilmente programmabile grazie ad ununica interfaccia semplice ed dubini od 13 cm. immediata. Model DESIGN hladi i osvjeava prostor putem tradicionalnog sustava Design caratterizzato da unestetica ULTRA SLIM grazie ad una profondit ventilacije rivoluzionaria di 13 cm.kao obian ventikonvektor sa prilino niskim stupnjem buke. Il climarredo DESIGN riscalda e rinfresca lambiente tramite un tradizionale sistema Asortiman se sastoji od 5 ventilconvettore con boje (bijela i metalic siva), di ventilazione come un comune modela u dvije un livello di rumorosit particolarmente grijanje (hlaenje) od 2360 W(830 W) do maksimalne sa snagama za inferiore. La gamma disponibile con Wmodelli in W), colori (bianco asortimanom dodatnih snage od 10380 5 (3810 due sa irokim e grigio metallizzato), con potenze in caldo (freddo) da 2360 W (830 W) fino ad un dijelova, moe se ugraditi okomito ili vodoravno, prikljuci se nalaze sa massimo di 10380 W (3810 W), con una vasta gamma di accessori, installabili lijeve strane. sia verticalmente che orizzontalmente, con attacchi a sinistra. Struktura je lamiera zincata od pocinanog lima sa e La struttura realizzata innapravljena con laterali in alluminio verniciati bonim stranama infine con una griglia di mandata in alluminio,aluminijskom reetkom to omoguuje od lakiranog aluminija i sa permettendo cos la massima flessibilit di soluzioni. fleksibilnost rjeenja. maksimalnu IN, il modello di climarredo per linstallazione ad incasso, con le stesse IN model namijenjen skrivenoj ugradnji, posjeduje iste tehnike caratteristiche tecniche del modello DESIGN. karakteristike kao model DESIGN.

helios comfort system

PLUS
- Estetica ULTRA SLIM e ULTRA PIATTA. - Profondit rivoluzionaria di 13 cm. (Migliore nel mercato). - Ampia gamma disponibile, grazie ai due colori (grigio metallizzato e bianco, esclusi i modelli PREDNOSTI PROIZVODA IN). - Unit installabili sia in verticale che in orizzontale. -ULTRA TANKA i ULTRA RAVNA estetika. Struttura completamente realizzata in lamiera verniciata con laterali in alluminio verniciati (esclusi i modelli IN).

L P Revolucionarna dubina od 13 cm. (Najbolji na tritu). VANTAGGI irok asortiman zahvaljujui dvjema bojama (metalic siva i bijela, iskljueni IN modeli). Dostupan -Mogunost okomite icon attacchi a sinistra. Semplicit dinstallazione vodoravne ugradnje jedinica. H - Struktura je di accessori. od pocinanog lima sa bonim stranama od lakiranog aluminija i s aluminijskom reetkom. Ampia gamma napravljena

- Facilit di smontaggio e pulizia dei ltri.

(iskljueni IN modeli).
DAT I T E C N I C I

Filter zraka vrlo velike efikasnosti (Nabrani)


Resa frigorifera Resa termica Resa termica Resa termica Resa termica PREDNOSTI PRI UGRADNJI I ODRAVANJU Pressione sonora H L P mm 7C-12C 50C-30C 80C-60C 50C Watt (A) Watt (B) Watt (C) Jednostavna ugradnjaWatt (B) sa prikljucima 70C max-min Watt (C) lijeve strane. dbA (D) 42-25 43-28 44-29 43-26 44-28 Codice n. Denominazione commerciale Prezzo Euro Note

s Climarredo con sistema ventilante in colore argento irok asortiman dodatnih dijelova. 830 830 2360 1090 1890 1760 4990 2350 Jednostavno 1800 rastavljanje i ienje filtera. 3990 2630 2410 6840 3190 5470
3330 3810 3100 3700 8720 10380 4010 4860

mm mm

6980 8310

580 770 130 580 970 130 580 1170 130 580 1370 130 580 1570 130

4012420 4012422 4012424 4012426 4012428

Design 9A Design 18A Design 24A Design 29A Design 39A

512,00 574,00 645,00 779,00 902,00

TEHNIKI PODACI

Climarredo con sistema ventilante in colore bianco 830 830 1090 1890 42-25 Zvuni 580 Uin grijanja Uin grijanja Uin grijanja Uin grijanja 2360 Uin hlaenja 1760 1800 2350 3990 70 C 43-28 tlak 580 50 C 80 C-60 C 50 C-30 C 4990 7 C-12 C 2630 2410 6840 Wat (B) 3190 Wat (C) 5470 Wat (C) 44-29 dBA (D) 580 Wat (B) Wat (A)
3330 3810 3100 3700 8720 10380 4010 4860 6980 8310 43-26 44-28

Model sa sustavom ventilacije u sivoj boji Climarredo ad incasso con sistema ventilante 830 830 2360 830 830 2360 4990 1090 1760 1800 1760 1800 4990 6840 2350 2630 2410 2630 2410 6840 8720 3190 3330 3100 3330 3100 8720 10380 4010 3810 3700
3810 3700 10380 4860

760 H 960 1160 mm 580 1360 580 1560

130 4012460 P Design Kat. 9B L 130 4012462 Design broj 18B 130 mm 4012464 mm Design 24B 130 4012466 Design 29B 130 4012468 Design 39B

512,00 Komercijalni 574,00 naziv 645,00 779,00 902,00

SISTEMI INTEGRATI CALDO FREDDO

IFRA VOKEL

1090 23501890 31903990 40105470 48606980

8310

1890 3990 5470 6980 8310

42-25 43-28 44-29 43-26 44-28

42-25 43-28576 44-29576 43-26576 44-28576

525 126 580 725 126 580 925 126 580 1125 126 580 576 1325 126

580

770 4012470 970 4012472 1170 4012474 1370 4012476 1570

4012478

130 In 130 9 In 130 18 In 130 24 In 130 29 130 130 130 130 130 126 126 126 126 126

In 39

4012420 4012422 4012424 4012426 4012428 4012460 4012462 4012464 4012466 4012468 4012470 4012472 4012474 4012476 4012478

358,00 (A) Design 18A 399,00 (A) Design 24A 471,00 (A) Design 29A 563,00 (A) Design 39A 666,00 (A)

Design 9A

0651201 0651202 0651203 0651204 0651205 0651206 0651207 0651208 0651209 0651210

Model sa sustavom ventilacije u bijeloj boji Le prestazioni sono riferite alle seguenti prestazioni: (A) temperatura aria ambiente 27C b.s. e 19C b.u. 830 830 2360 1090 1890 42-25 580 760 (B) temperatura aria 20C 1760 1800 4990 2350 3990 43-28 580 960 (C) temperatura aria 20C e stessa portata acqua ottenuta in raffreddamento 2630 2410 6840 3190 5470 44-29 580 1160 (D) seconda norma UNI EN ISO 7779:2001 3330 3100 8720 4010 6980 43-26 580 1360 (A) DISPONIBILIT DEL MATERIALE PRESSO NOSTRO MAGAZZINO: 25 GG. LAVORATIVI DALLA DATA DI RICEVIMENTO DELLORDINE. 3810 3700 10380 4860 8310 44-28 580 1560 Skriveni model sa sustavom ventilacije 830 830 2360 1760 1800 4990 2630 2410 6840 3330 3100 8720 3810 3700 10380 1090 2350 3190 4010 4860 1890 3990 5470 6980 8310 42-25 43-28 44-29 43-26 44-28 576 576 576 576 576 525 725 925 1125 1325

Design 9B Design 18B Design 24B Design 29B Design 39B In 9 edizione aprile 2009 In 18 In 24 In 29 In 39

507

508

VENTIL ATORSKI KONVEKTORI

KAZETNI
Hydroline je u konceptu potpuno obnovljena linija ventilatorskih konvektora, u estetici i u kontroli. Jednostavan dizajn ujedinjen sa inteligentnim nainom upravljanja daju proizvodu eleganciju i fleksibilnost za bilo koju primenu kako u podruju stanovanja tako i u komercijalnim prostorima. RK je nova serija kasetnih ventilatorskih konvektora projektovana za primenu za grijanje i hlaenje u komercijalno/rezidencijalnim prostorijama gdje je zatraena plafonska ugradnja radi postavljanja instalacije po jednoj posebnoj arhitekturi. Sa eskluzivnom prihvaenom estetskom linijom, briljivim projektovanjem sa orijentabilnim usmeravanjem mlaza zraka na 4 smera, kasete. SK predstavljaju Riello reenje za primenu u svakom tipu prostorije. Da bi upravljanje bilo jednolino i jednostavno ceo asortiman ventilator konvektora RK je kompatibilan sa novim zidnim kontrolama HYDROCONTROL: TermoConfortPlus i TermoComfort.

TERMOCOMFORTPLUS (Zidni) je najkompletnija i sofisticirana kontrola. Njene funkcije predviaju sobni termostat sa regulacijom ON/OFF(P+l), selektor za 3 brzine, auto fan i automatsko prebacivanje leto/zima (mogunost centralizacije) ,kontrolu ventila, prozorski kontakt, kontakt prisutnosti, funkciju economy,raslojavanje i LED funkcioniranje.

TERMOCOMFORT (Zidna kontrola) je prikladna kontrola za osnovne primene. Njegove funkcije se sastoje od: sobnog termostata sa proporcionalnom regulacijom ON/OFF, selektor za 3 brzine, selektora leto/zima, kontrola ventila, kontakt sonda minimuma i LED funkcionisanja.

PREDNOSTI PROIZVODA

Nizak nivo buke irok asortiman od 2,4kW do 4,7kW Veliki asortiman komandi komapatibilnih za svaki tip ventilatorskog
konvektora Riello HYDROLINE

Filter zraka vrlo velike efikasnosti ( moe se prati)

PREDNOSTI PRI UGRADNJI I ODRAVANJU

Pumpa za odvod kondenzata serijski ugraena Jednostavnost ugradnje Izvrsna distribucija zraka putem 4 runa deflektora Olakana demontaa i ienje filtera T E HNIKompatibilan sa komandama serie HIDROKONTROL K E K AR AK T ER IST IK E
rashladna frig/h 2064 Snaga toplotna W kcal/h W 2400 3268 3800 Koliina zraka max m3/h 659 H mm L1/L2 mm P1/P2 mm Kat. broj Komercijalni IFRA VOKEL naziv

Modeli standard

298

720/575

720/575

3440

4000

4730

5500

699

298

720/575

720/575

4042

4700

5676

6600

850

298

720/575

720/575

4012260 4012190 4012226 4012260.1 4012261 4012190 4012226 4012261.1 4012262 4012190 4012226 4012262.1

RK 24 Panel sa reetkom Set auto promene leto/zima RK 24 SET RK 40 Panel sa reetkom Set auto promene leto/zima RK 40 SET RK 47 Panel sa reetkom Set auto promene leto/zima RK 47 SET

0651117

0651118

0651119

509

S OB N I T E R MO STAT I - H Y DRC ON T ROL Sobni termostati iz obitelji HYDROCONTROL sa svojim modelima ComfortPlus,Comfort i Basic su specijalno projektirani za jednostavno instaliranje na ventilkonvektor. Praktinost je zajamena pomou kabla na brzo povezivanje koji je serijski ugraen u ova 3 modela a jednostavno je njihovo spajanje u odgovarajuu masku.
.Vokel 90674

INSTALIRAJU SE JEDNOSTAVNO "KLIKOM"

COMFORT PLUS

Elektroniki termostat koji je projektiran naroito za zahtjevnije primjene.To je napredna komanda za ureaje koji imaju raznovrsne zahtjeve za kontrolom kako za rjeenje sa 2 kabela tako i za one sa 4 kabela.Njegove funkcije zahtjevaju ambijentalni termostat sa regulacijom On/Off (P+I),izbornik sa 3 brzine,auto fan,automatsko prebacivanje Ljeto/Zima i mogunost centralizacije,kontakt s prozorom,kontakt s osobama,funkcija utede,stalna ventilacija,signalna lampica za funkcioniranje.

.Vokel 90690

COMFORT

Kompletna kontrola za jednostavno i funkcionalno rukovanje klime u Vaem ambijentu.Ovaj termostat je preporuen za glavne primjene na 2 kabela.Njegove funkcije ini ambijentalni termostat s proporcijonalnom regulacijom On/Off,izbornik sa 3 brzine,izbornik Ljeto/Zima,stalna ventilacija,kontakt s prozorom i signalna lampica.

.Vokel 90689

BASIC

Predstavlja jednostavnu komandu za rukovanje ventilatorom sa izbornikom 3 brzine i signalnom lampicom.Ova komanda se preporuuje kod manje zahtjevnih ureaja na 2 i 4 kabela, bez ventila.

.Vokel 90692

TERMO COMFORT PLUS

Ova kontrola ima iste funkcije kao kod termostata ComfortPlus.Osim klasinih primjena sa ventilkonvektora s maskom,ovaj termostat je naroito optimiziran za primjene na modelima RK i RW

.Vokel 90691

TERMO COMFORT

Ovaj termostat ima iste funkcije kao komanda Comfort i stoga je idealan za veinu primjena.Osim klasine primjene na ventilkonvektorima s maskom TermoComfort je naroito optimiziran za modele RK i RW.

.Vokel 90744

TERMOSTAT TFM /VE

510

PLINSKI KOTLOVI

1402005

PLINSKI KOTAO RESIDENCE 24 KI DGT N METANO-DIMNJANI, NA ZEMNI PLIN ZA GRIJANJE I SANITARNU VODU,S VENTILOM I SETOM ZA INSTALACIJU ART.4263441

1402014 TERMOSTAT TERMORIELLO

ART.4335104

1402006

PLINSKI KOTAO RESIDENCE 24 KI DGT N GPL-DIMNJANI, NA PROPAN BUTAN ZA GRIJANJE I SANITARNU VODU,S VENTILOM I SETOM ZA INSTALACIJU ART.4263442

1402014 TERMOSTAT TERMORIELLO

ART.4335104

1402009

PLINSKI KOTAO RESIDENCE 24 KIS DGT 3S METANO-FASADNI, NA ZEMNI PLIN ZA GRIJANJE I SANITARNU VODU,S VENTILOM I SETOM ZA INSTALACIJU ART.4263541

1402013 FASADNI

DIMOVODNI KOMPLET ZA RESIDENCE

ART.4047541

1402014 TERMOSTAT TERMORIELLO

ART.4335104

1402010

PLINSKI KOTAO RESIDENCE 24 KIS DGT 3S GPL-FASADNI, NA PROPAN BUTAN ZA GRIJANJE I SANITARNU VODU, S VENTILOM I SETOM ZA INSTALACIJU ART.4263542

1402013 FASADNI

DIMOVODNI KOMPLET ZA RESIDENCE

ART.4047541

1402014 TERMOSTAT TERMORIELLO

ART.4335104

511

ZRAKOM HLAENI RASHLADNICI

PREDNOSTI PROIZVODA

Maksimalna fleksibilnost ureaja zahvaljujui

novoj elektronskoj kontroli Flex Flow i varijabilnom set point-u i novoj modulirajuoj pumpi isporuene serijski. Kompresor Scroll za veliki akustini komfor. Vremena stavljanja pod reim i odleivanje jako reducirana u odnosu na tradicionalne ureaje. Mogunost ugradnje daljinske komande. Mogunost dobijanja kao dodatne opreme inercijalnog akumulacijskog rezervoara na postolju za eventualnu istovremenu ugradnju. Ureaj niske temperature serijski isporuen na svim jedinicama (funkcioniranje do -10C) sa presostatskom kontrolom. Stupanj elektrine zatite IP X4. Serijski monitor faze (Modeli 0071, 0101, 0121) Serijski kadica za kondenzat (Modeli 0011- 0061) ugraena u postolje jedinice, za rad kao toplotna pumpa.

RSA FLEX FLOW je nova serija rashladnika vode hlaenih zrakom putem elikoidalnih ventilatora i danas predstavlja jedno od boljih rjeenja u tehnolokom smislu i fleksibilnosti u radu. Opremljeni su serijski pumpnim sklopom i novom elektronskom napravom sa varijabilnim set point-om sa modulacijom snage, koja omoguuje redukciju vode u instalaciji i na taj se nain moe izbjei ugradnja inerkcijalne akumulacije. Navedene karakteristike ine ove rashladnike idealnima za primjenu u kojima su ekstremna kompaktnost, jednostavnost i brzina ugradnje osnovni rekviziti. Sve jedinice su projektirane za rad sa ekolokim rashladnim plinom R 407, uz puno uvaavanje Knpskih normi 2037/2000. Pumpni sklop je realiziran sa inovativnom modulirajuom pumpom koja garantira fleksibilnu snagu omoguavajui komfor vieg nivoa uz redukciju trokova funkcioniranja te osim toga optimalizira upravljanje kritinih faza rada (kao odleivanje kod toplinske pumpe). Na raspolaganju je 11 modela, kako u verziji samo hlaenje tako i kao toplinske pumpe, a sastoje se od: obloge i temelja iz pocinanog lima olienog sa epoksidnim prahom; kompresor Scroll; ploasti izmjenjiva sa zatitom protiv smrzavanja zahvaljujui elektro otpornicima (samo za toplinske pumpe); kondenzatske baterije sa bakrenim cijevima i krilcima iz aluminija, aksijalni ventilator varijabilne brzine kontroliran i upravljan elektronski, rashladnog kruga sastavljen od filtera, indikatora prolaza tekuine(0041-0121) i ekspanzijskog ventila; hidrauliki sklop (sastavljen od: pumpe, ekspanzijske posude, sigurnosnog ventila, slavine za punjenje, odzranog ventila, manometra, diferencijalnog presostata); zatitne reetke kondenzatorskih baterija (serijski za modele 0011-0061). Za sve primjene gdje je potrebno dodati termiki volan vode, stoji na raspolaganju set akumulatora koji se sastoji od jednog spremnika kojeg je potrebno prikljuiti ispod jedinice.

PREDNOSTI PRI UGRADNJI I ODRAVANJU

Ureaj kompaktan, kompletan i lagan: dovoljno je povezati hidraulike Elektronika sa varijabilnim set-point-om koja omoguava ukljuivanje
ureaja u nove instalacije ili ve postojee bez obaveze, u nekim sluajevima,ugradnje vanjskog inercijalnog rezervoara akumulacije . spojeve i elektro napajanje.

T E HNI K E K A R AK T ER IST IK E
Snaga rashladna toplotna frig/h kW kcal kW 4.042 5.246 7.052 5.246 7.052 9.030 10.750 12.900 16.426 23.048 27.864 Koliina zraka max vode m3/h l/h 2.400 3.500 4.200 3.500 4.200 6.800 6.800 6.400 8.700 16.200 16.200 800 1.000 1.400 1.000 1.400 1.800 2.200 2.600 3.200 4.600 5.600 Nominalna potronja W 1,65 2,11 2,94 2,07 2,86 3,43 4,21 4,88 6,31 8,93 10,93 H mm L mm P mm Kat. broj Komercijalni IFRA VOKEL naziv

Toplinska pumpa
4,7 6,1 8,2 6,1 8,2 10,5 12,5 15,0 19,1 26,8 32,4

640 640 940 640 940 1240 1240 1390 1200 1700 1700

900 900 900 900 900 900 900 900 1450 1450 1450

370 370 370 370 370 370 370 420 550 550 550

4014941 4014942 4014943 4014944 4014945 4014946 4014947 4014948 4014949 4014950 4014951

RSA-EF 0011 M RSA-EF 0021 M RSA-EF 0031 M RSA-EF 0021 RSA-EF 0031 RSA-EF 0041 RSA-EF 0051 RSA-EF 0061 RSA-EF 0071 RSA-EF 0101 RSA-EF 0121

512

ZRAKOM HLAENI RASHLADNICI


TE HNI K E K A R A KT E R IS T IKE
Snaga rashladna toplotna frig/h kW kcal kW 3.784 4.988 6.794 4.988 6.794 8.600 10.234 12.212 15.652 22.016 26.574 Koliina zraka max vode m3/h l/h 2.400 3.500 4.200 3.500 4.200 6.800 6.800 6.400 8.700 16.200 16.200 800 1.000 1.400 1.000 1.400 1.800 2.200 2.600 3.200 4.600 5.600 Nominalna potronja W 1,65 2,11 2,94 2,07 2,86 3,43 4,21 4,88 6,31 8,93 10,93 H mm L mm P mm Kat. broj Komercijalni Napomena naziv

Toplinska pumpa
4,4 5,8 7,9 5,8 7,9 10 11,9 14,2 18,2 25,6 30,9

4.644 5.848 7.740 5.848 7.740 9.632 11.352 14.018 18.146 25.370 30.358

5,4 6,8 9 6,8 9 11,2 13,2 16,3 21,1 29,5 35,3

640 640 940 640 940 1240 1240 1390 1200 1700 1700

900 900 900 900 900 900 900 900 1450 1450 1450

370 370 370 370 370 370 370 420 550 550 550

4014930 4014931 4014932 4014933 4014934 4014935 4014936 4014937 4014938 4014939 4014940

RSA-EF 0011 HM RSA-EF 0021 HM RSA-EF 0031 HM RSA-EF 0041 HM RSA-EF 0031 H RSA-EF 0041 H RSA-EF 0051 H RSA-EF 0061 H RSA-EF 0071 H RSA-EF 0101 H RSA-EF 0121 H

Prikazani podaci odnose se na sledee uslove:

- hlaenje: temperatura polazne vode 7C, temp. zraka na ulazu 35C, termiki skok vode 5C. - grijanje: temperatura polazne vode 45C, temp. zraka na ulazu 7C,Tb.s / Rel.vlaga 85%

D O DAT NA O P R E M A
Tip rashladnika RSA-EF 0071 RSA-EF 0101-0121 RSA-EF 0011-0051 RSA-EF 0061 RSA-EF 0071-0121 RSA-EF 0011-0021 RSA-EF 0031 RSA-EF 0041-0051 RSA-EF 0061 RSA-EF 0071-0121 RSA-EF 0011-0061 RSA-EF 0011-0061 RSA-EF 0071-0121 RSA-EF 0071-0121 RSA-EF 0071-0121 RSA-EF (unutranja ugradnja za sve modele osim 0011-0031) RSA-EF 0011-0121 Kat. broj 4015406 4015408 4015451 4015453 4015455 4015457 4015459 4015461 4015463 4015465 4015426 4015426 4015428 4015428 4015434 4015467 4015351 Komercijalni Napomena naziv Set zatitna reetka baterije 0071 Set zatitna reetka baterije 0101-0121 Inercijalna akumulacija AI30 0011-0051 Inercijalna akumulacija AI30 0061 Inercijalna akumulacija AI60 0071-0121 Set spojna cijev izolovana 0011-0021 Set spojna cijev izolovana 0031 Set spojna cijev izolovana 0041-0051 Set spojna cijev izolovana 0061 Set spojna cijev izolovana 0071-0121 Nosai protiv vibracija RSA-EF 0011-0061 Nosai protiv vibracija RSA-EF + AI30 0011-0061 Nosai protiv vibracija RSA-EF 0071-0121 Nosai protiv vibracija RSA-EF + AI60 0071-0121 Set kada za sakupljanje kondenzata (solo RSA-EF H) 0071-0121 Set dodatna pumpa 0011-0061 Set daljinski komandni panel 0011-0121

D I M E NZ I J E A KU M U L ATOR A
H L P Masa KAPACITET mm mm mm kg l AI30 0011-0051 4015451 180 900 370 60 30 AI30 0061 4015453 180 900 420 62 30 AI60 0071-0121 4015455 180 1450 550 90 60

513

RASHLADNI UREAJI S KONDENZACIJOM NA ZRAK

514

RASHLADNI UREAJI S KONDENZACIJOM NA ZRAK

515

RASHLADNI UREAJI S KONDENZACIJOM NA ZRAK

516

HLADNJACI SA ZRANIM KONDENZATOROM I UGRAENIM AKUMULATOROM


SCROLL

RASHLADNI UREAJI S KONDENZACIJOM NA ZRAK

COMPRESSOR

SINTESY je nova obitelj aparata za grijanje i hlaenje vode, u izvedbi "MONOBLOC PLUG IN" s ekolokim plinom R410A, helikoidalnim SINTESY je nova optimizacijom uza grijanje i hlaenje vode, u izvedbisvim ventilatorima i obitelj aparata svrhu postizanja visokog ucinka pri "MONOBLOCrada i u svim primjenama. plinom R410A, helikoidalnim nacinima PLUG IN" s ekolokim ventilatorima i optimizacijom u svrhu postizanja visokog uinka pri svim Po tom principu su razvijene dvije razlicite varijante. Jedna namijenjena nainima rada i u svim primjenama. Po tom principu su razvijene dvije za primjenu s toplinskom crpkom i druga namijenjena samo hlaenju; razliite varijante. Jedna namijenjena za primjenu s toplinskom crpkom i one danas, po tehnolokim one danas, i tehnolokim svojstvima i druga namijenjena samo hlaenju; svojstvima po po fleksibilnosti ugradnje, pospadaju meu najbolja rjeenja. najbolja rjeenja. eksibilnosti ugradnje, spadaju meu Novoponueni aparat SINTESY s TOPLINSKOM u odnosu se, Novoponueni aparat SINTESY s TOPLINSKOM CRPKOM se,CRPKOMna u odnosu tradicionalne tradicionalne aparate na na novim projektnim postojee na postojeceaparate na tritu, zasniva tritu, zasniva na novim projektnim rjeenjima; protustrujnog zranog izmjenjivaa rjeenjima; sastoji se od sastoji se od protustrujnog zracnogsizmjenjivaca glatkim krilcima s posebnom s posebnom VODOODBOJNOM bi se poveala bi s glatkim krilcima VODOODBOJNOM obradom, kako obradom, kako uinkovitost zahvaljujui minimalnom stvaranju inja, te smanjenju potrebe te se povecala ucinkovitost zahvaljujuci minimalnom stvaranju inja, odleivanja. potrebe odleivanja. smanjenju Svojstvo HLADNJAKA je daje uz posebno dimenzioniranje moe biti Svojstvo HLADNJAKA da uz posebno dimenzioniranje moe primijenjen u jedinicama s temperaturama pogodnim za podno hlaenje. biti primijenjen u jedinicama s temperaturama pogodnim za podno Svime upravlja elektronski ureaj FLEX FLOW EVO, koji osim poznatih DODATCI hlaenje.Svime upravlja elektronski ureaj FLEX FLOW EVO, koji funkcija promjenljive NAMJETENE VRIJEDNOSTI ima i druga svojstva osim poznatih funkcija promjenljive NAMJETENE VRIJEDNOSTI ima namijenjena podruju TOPLINSKIH CRPKI. Zapravo su TOPLINSKE CRPKE Monoblok jedinica s ugraenim horizontalnim akumulatorom i druga opremljene osjetnikom vanjske temperature CRPKI. Zapravo DODACI standardnosvojstva namijenjena podrucju TOPLINSKIH za upravljanje topline, te cirkulacijskom crpkom, ekspanzijskom posudom, su TOPLINSKE vezanim standardno opremljene osjetnikom vanjske posebnim funkcijama CRPKE za podruje grijanja. manometrom ijedinica s zraka Monoblok odukom ugraenim horizontalnim temperature za upravljanje IN" odraava jednostavnost ugradnje bez Koncepcija MONOBLOKA "PLUGposebnim funkcijama vezanim za podrucje Protona sklopka topline, te cirkulacijskom crpkom, akumulatorom grijanja. ekspanzijskom prikljuci potrebe za posebnim priborom, pa serijska oprema sadri: kompletan Pomoni hidrauliki posudom, manometrom i odukom zraka rashladno toplinski sklop s horizontalnim akumulatorom topline, Koncepcija MONOBLOKA "PLUG IN" odraava jednostavnost ugradnje Napredno elektronsko upravljanje sa specinim ekspanzijska posuda, posebnim priborom, pa serijska oprema sadri: funkcijama zasklopka bez potrebe za cirkulacijska crpka (do modela 046), crpka, protona Protona rad s toplinskom crpkom sklopka, oduak zraka I sekundarni pomoni prikljuci. U verziji sakumulatorom Osjetnik vanjske temperature za specine funkcije kompletan rashladno toplinski sklop s horizontalnim toplinskom Pomoni hidrauliki prikljuci crpkom na ekspanzijska posuda, cirkulacijska crpka (do upravljanje toplinske crpke topline, raspolaganju je beznaponski kontakt za eventualno modela 046), Napredno elektronsko upravljanje FLOW EVO" kotlom zaprotocna sklopka, oduak zraka I sekundarni pomocni prikljucci. Napredno elektronsko upravljanje "FLEX sa specifinim crpka, dogrijavanje (koji se kongurira regulatorom). funkcijama za rad s toplinskom crpkom Svih 16 modela (8 samo za hlaenje i 8 s toplinskom crpkom) imaju podnoje Optimirani ciklus odleivanja U verziji s toplinskom crpkom na raspolaganju je beznaponski kontakt i plat izraen od pocinanog lima obojenog prakastom poliesterskom Beznaponski kontakt temperature za specifines funkcije Osjetnik vanjske za dogrijavanje kod modela za eventualno upravljanje kotlom za dogrijavanje (koji se konfigurira bojom RAL 9007, kompresor Scroll (s grijaem u karteru za toplinske crpke), toplinske crpke toplinskom crpkom regulatorom). Automatsko upravljanje brzinom aksijalnih ventilatora EVO" ploasti ispariva sa zatitom od smrzavanja; vanjsku cijevnu bateriju od Napredno elektronsko upravljanje "FLEX FLOW Svih cijevi s aluminijskim za hlaenje i 8 toplinskom obrada imaju bakrenih16 modela (8 samorashladnim krilcimas (vodoodbojnacrpkom)za Ekoloki rashladni plin R410A Optimiranipodrujeodleivanja ciklus vanjskog zraka podnoje i plat izraen od pocincanog lima ventilator prakastom verziju s toplinskom crpkom i glatkim krilcima), aksijalni obojenogvarijabilne iroko radno poliesterskom bojom RAL 9007, kompresor faza za grijacem u karteru brzine upravljan elektronskim regulatorom, nadzor Scroll (strofazne modele Niska razina bukekontakt za dogrijavanje kod modela s Beznaponski za toplinske crpke), plocasti isparivac sa zatitom od smrzavanja; toplinskom 16 modela (046-060-070-100-128); rashladni krug koji se sastoji od: ltra, spremnika iroka gama sacrpkom (8 s toplinskom crpkom, tekuine, indikatorabateriju od bakrenihekspanzijskog ventila, zatitne 8 samo za hlaenje) Automatsko upravljanje brzinom aksijalnih ventilatora vanjsku cijevnu protoka tekuine, cijevi s aluminijskim rashladnim reetke vanjske baterije. obrada za verziju s toplinskom crpkom i glatkim Jednofazno napajanje za veliine 019, 026, 034. krilcima (vodoodbojna Ekoloki rashladni plin R410A krilcima), aksijalni ventilator varijabilne brzine upravljan elektronskim iroko radno podruje vanjskog zraka regulatorom, nadzor faza za trofazne modele (046-060-070-100-128); rashladni krug koji se sastoji od: filtra, spremnika tekucine, indikatora Niska PREDNOSTIrazina buke protoka tekucine, ekspanzijskog ventila, zatitne reetke vanjske iroka gama sa 16 modela Male dimenzije baterije. (8 s toplinskom crpkom, 8 samo za hlaenje) Izvrsna dostupnost komponentama L P Monofazno napajanje za veliine 019, 026, 034. Posebno izvedena toplinska crpka za rad kao dizalica topline iroko radno podruje temperature vode Napredno mikroprocesorsko upravljanje "FLEX FLOW EVO" Aparat spreman za ugradnju: dovoljno je spojiti cijevi i dovesti H PREDNOSTI elektrino napajanje Male dimenzije

Izvrsna dostupnost komponentama Posebno izvedena toplinska crpka za rad kao dizalica
topline
L P

Modeli Sintesy

H mm

L mm 1100 1100 1300 1300 1560 1560 1950 1950

P mm 378 378 428 428 478 478 570 570

iroko radno podruje temperature vode Napredno mikroprocesorsko upravljanje "FLEX FLOW
EVO"

Aparat spreman za ugradnju: dovoljno je spojiti cijevi i


dovesti elektrino napajanje

019 026 034 046 060 070 100 128

805 805 1000 1000 1300 1300 1500 1500

Izdanje: travanj 2009

517

RASHLADNI UREAJI S KONDENZACIJOM NA ZRAK


TEHNIKI PODACI - samo za hlaenje
VODA +12C / 7C rashladna kW 5,80 7,70 10,30 13,90 18,20 20,80 26,40 34,50 apsorb. snaga kW 2,34 3,07 3,84 4,65 5,83 6,64 8,19 10,68 EER (1) 2,5 2,5 2,7 3,0 3,1 3,1 3,2 3,2 VODA +23C / 18C rashladna apsorb. snaga EER (1) kW kW 7,40 10,10 13,00 18,20 22,80 26,30 33,10 43,20 2,29 2,97 3,72 4,56 5,76 6,57 8,09 10,48 3,2 3,4 3,5 4,0 4,0 4,0 4,1 4,1 Kat. broj 4014684 4014685 4014686 4014687 4014688 4014689 4014690 4014691 Komercijalni naziv SINTESY 019 M SINTESY 026 M SINTESY 034 M SINTESY 046 SINTESY 060 SINTESY 070 SINTESY 100 SINTESY 128 IFRA VOKEL

TEHNIKI PODACI - s toplinskom pumpom


TOPLINSKA SNAGA ZRAK b.s. +7C / b.u. + 6C ZRAK 0C VODA +30C / 35C kW 6,80 8,30 11,00 15,00 19,90 22,20 28,00 37,20
Toplin. snaga Apsorb. snaga

ZRAK -7C Toplin snaga kW 5,00 6,20 8,00 10,80 13,50 15,40 19,20 25,80

RASHLADNA SNAGA ZRAK b.s. +35C / b.u. + 24C VODA +12C /7C VODA +23C / 18C Rashl. Apsorb. Rashl. Apsorb. snaga snaga snaga snaga kW EER(1) kW EER(1) kW kW 5,30 2,04 2,6 6,90 2,00 3,5 7,10 2,81 2,5 9,30 2,72 3,4 9,30 3,58 2,6 11,80 3,46 3,4 13,00 4,65 2,8 17,00 4,56 3,7 17,00 5,85 2,9 21,30 5,78 3,7 19,50 6,66 2,9 24,60 6,60 3,7 24,70 8,22 3,0 31,00 8,13 3,8 32,20 10,71 3,0 40,40 10,51 3,8 Kat. broj 4014768 4014769 4014770 4014771 4014772 4014773 4014774 4014775 Komercijalni naziv SINTESY 019 HM SINTESY 026 HM SINTESY 034 HM SINTESY 046 H SINTESY 060 H SINTESY 070 H SINTESY 100 H SINTESY 128 H IFRA VOKEL

VODA +40C/45C VODA +30C/35C VODA +30C/35C Toplin snaga kW 6,60 8,10 10,60 14,40 18,40 21,00 26,40 34,80 Toplin snaga kW 5,90 7,20 9,50 13,00 16,60 18,90 23,80 31,70

kW 1,74 2,11 2,81 3,61 4,28 4,83 6,48 8,44

COP (1) 3,9 3,9 3,9 4,2 4,6 4,6 4,3 4,4

PRI B O R
Komercijalni naziv Upravljaka ploa Antivibracijski pribor mod. 019-128
(1) Prema normi: UNI EN 14511:2004

Kat. broj 4014762 4015360

IFRA VOKEL

518

RASHLADNICI VODE

519

S O L A R N I S U S TAV I

520

S O L A R N I PA K E T I I KO L E K T O R I
.Vokel 0651178
1 1 1 1 1 1 1

OPIS SOLARNI PAKET 1 CSL25 R 200 N REG ART.20006838


KOLEKTOR SOLARNI (2,5m2) CP25TV BOJLER 7200/2 200 PLUS SOLARNA PUMPNA GRUPA SOLAR RS SA AUTOMATIKOM SET ZA POVEZIVANJE CP25TV 200-300 I MJEAJUIM TERMOSTATSKIM VENTILOM EXPANZIONA POSUDA 18 L SA OBUJMICOM GLIKOL (10 KG) DOKUMENTACIJA CSL 25 R 200 N REG

0651179

SOLARNI PAKET 2 CSL25 R 300 N REG ART.20006839


2 1 1 1 1 1 1 KOLEKTORA SOLARNA (2,5m2) CP25TV BOJLER 7200/2 300 PLUS SOLARNA PUMPNA GRUPA SOLAR RS SA AUTOMATIKOM SET ZA POVEZIVANJE CP25TV 200-300 I MJEAJUIM TERMOSTATSKIM VENTILOM EXPANZIONA POSUDA 18 L SA OBUJMICOM GLIKOL (10 KG) DOKUMENTACIJA CSL 25 R 300 N REG

0651180

SOLARNI PAKET 3 CSL25 R 430 N REG ART.20006840


3 1 1 1 1 1 1 1 KOLEKTORA SOLARNA (2,5m2) CP25TV BOJLER 7200/2 430 PLUS SOLARNA PUMPNA GRUPA SOLAR RS SA AUTOMATIKOM SET ZA POVEZIVANJE CP25TV 430-550 I MJEAJUIM TERMOSTATSKIM VENTILOM EXPANZIONA POSUDA 24 L GLIKOL (10 KG) GLIKOL (5 KG) DOKUMENTACIJA CSL 25 R 430 N REG

0651181

SOLARNI PAKET 4 CSL25 R 550 N REG ART.20006842


4 1 1 1 1 2 1 KOLEKTORA SOLARNA (2,5m2) CP25TV BOJLER 7200/2 550 PLUS SOLARNA PUMPNA GRUPA SOLAR RS SA AUTOMATIKOM SET ZA POVEZIVANJE CP25TV 430-550 I MJEAJUIM TERMOSTATSKIM VENTILOM EXPANZIONA POSUDA 35 L GLIKOL (10 KG) DOKUMENTACIJA CSL 25 R 550 N REG

0651182

SOLARNI KOLEKTOR CSL25 R (2,5 m2) ART.20006913

NOSAI ZA KOLEKTORE
.Vokel 0651183 0651184 0651185 0651186 OPIS
SET ZA MONTAU NA KOSI KROV ZA 1 KOLEKTOR S PRIRUBNICOM ZA CRIJEP ART.20007279 ( 4383553x1 , 20007237x2 ) SET ZA MONTAU NA KOSI KROV ZA 2 KOLEKTORA S PRIRUBNICOM ZA CRIJEP ART.20007280 ( 4383554x1 , 20007237x2 ) SET ZA MONTAU NA KOSI KROV ZA 3 KOLEKTORA S PRIRUBNICOM ZA CRIJEP ART.20007281 ( 4383555x1 , 20007237x2 ) SET ZA MONTAU NA KOSI KROV ZA 4 KOLEKTORA S PRIRUBNICOM ZA CRIJEP ART.20007282 ( 4383556x1 , 20007237x2 )

521

BOJLERI - SPREMNICI
.Vokel OPIS BOJLER RIELLO 7200/2 200 PLUS BOJLER RIELLO 7200/2 300 PLUS BOJLER RIELLO 7200/2 430 PLUS BOJLER RIELLO 7200/2 550 PLUS BOJLER RIELLO 7200/2 800 PLUS BOJLER RIELLO 7200/2 1000 PLUS ART.4383150 ART.4383151 ART.4383152 ART.4383153 ART.4383546 ART.4383547

0651170 0651155 0651172 0651159 0651187 0651129

ELEKTRINI GRIJAI ZA BOJLERE


.Vokel OPIS ELEKTRINI GRIJA 2,2 KW 1 1/2" ELEKTRINI GRIJA 3,0 KW 1 1/2" ELEKTRINI GRIJA 3,8KW 1 1/2" ART.4383271 ART.4383272 ART.4383273

0651188 0651189 0651190

SOLARNE GRUPE
.Vokel OPIS SOLARNA PUMPNA GRUPA UPS 25/50 SOLARNA PUMPNA GRUPA UPS 25/70 ART.4383075 ART.4383266

0651192 0651191

522

VA K U M S K I S O L A R N I K O L E K T O R I

523

SOLARNI

BOJLERI

524

SOLARNI

BOJLERI

525

526

0641029 C-25, S TERMOREGULATOROM


STAKLENA VRATA NA PENICI

TEDNJAK ETANI INOX LUX SENKO

ART.2080L

0641030 C-25, S TERMOREGULATOROM


STAKLENA VRATA NA PENICI

TEDNJAK ETANI INOX LUX SENKO

ART.2080D

0641028 C-35, S TERMOREGULATOROM


STAKLENA VRATA NA PENICI

TEDNJAK ETANI INOX LUX SENKO

ART.2035L

0641034 C-35, S TERMOREGULATOROM


STAKLENA VRATA NA PENICI

TEDNJAK ETANI INOX LUX SENKO

ART.2035D

TEDNJAK ETANI EXTRA INOX SENKO C-30-P, S 0641031 TERMOREGULATOROM STAKLENA VRATA NA PENICI

ART.2070L

TEDNJAK ETANI EXTRA INOX SENKO C-30-P, S 0641035 TERMOREGULATOROM STAKLENA VRATA NA PENICI

ART.2070D

0641032 SENKO C-20 BEZ PENICE

TEDNJAK ETANI EXTRA INOX

ART.2120L

0641033 SENKO C-20 BEZ PENICE

TEDNJAK ETANI EXTRA INOX

ART.2120D

0641036 SENKO C-30 BEZ PENICE

TEDNJAK ETANI EXTRA INOX

ART.2130L

0641037 SENKO C-30 BEZ PENICE

TEDNJAK ETANI EXTRA INOX

ART.2130D

527

12553 12425 12554 12506 12526 12555 12556 12557 12285

KOTAO ELEKTRINI TERMO EXTRA 9 KW TERMOSTROJ

KOTAO ELEKTRINI TERMO EXTRA 12 KW TERMOSTROJ

KOTAO ELEKTRINI TERMO EXTRA 15 KW TERMOSTROJ

KOTAO ELEKTRINI TERMO EXTRA 18 KW TERMOSTROJ

KOTAO ELEKTRINI TERMO EXTRA 24 KW TERMOSTROJ

KOTAO ELEKTRINI TERMO EXTRA 27 KW TERMOSTROJ

KOTAO ELEKTRINI TERMO EXTRA 32 KW TERMOSTROJ

KOTAO ELEKTRINI TERMO EXTRA 36 KW TERMOSTROJ

KOTAO ELEKTRINI TERMO EXTRA 40 KW TERMOSTROJ

0638027 TERMO BLOK 6 KW TERMOSTROJ

0638028 TERMO BLOK 9 KW TERMOSTROJ

0638029 TERMO BLOK 12 KW TERMOSTROJ

0638030 TERMO BLOK 16 KW TERMOSTROJ

0638031 TERMO BLOK 18 KW TERMOSTROJ

0638032 TERMO BLOK 24 KW TERMOSTROJ

0638033 TERMO BLOK 28 KW TERMOSTROJ

528

Toplovodni kotao na pelet Kotao


Pelling je konstruiran za sagorijavanje drvenog peleta. Kotao je modernog dizajna i suvremene konstrukcije,a tehnologija sagorijevanja, zahvaljujui gusanom loitu je optimirana a stupanj iskoristivosti je preko 90%, ujedno ne zagauje okolinu. Pelling je dobra zamjena za kotlove na loivo ulje i plin, a udobnost rukovanja kotlom je minimalno zahtjevna i viestruko je isplativa.
* Kotao je izraen od kvalitetnog kotlovskog lima * Konstrukcija je uraena po europskim normama * Kotao se moe smjestiti u malom prostoru * Jednostavna regulacija * Nema pokretnih dijelova u loitu * Visok stupanj iskoristivosti * Pelet,domai energent * Mogunost loenja drveta * Mogunost ugradnje plamenika (promjena vrata)

Regulacija
Regulacija kotla se vri preko digitalne regulacije, koja automatizirano odrava sagorijavanje i temperaturu vode. Modul odravanja kotla se sastoji od dodavanja minimalne koliine peleta u loite.

ienje
Poveana produktivnost jednog efikasnijeg sagorijevanja podrazumijeva takoer ostavljenje manje koliine pepela. Kad je kotao hladan, ienje loita je jako brzo: dovoljno je da se otvore vrataca i da se ukloni pepeo, koji je jednostavno prenosiv od velike kazete za pepeo do unutranjosti cijevi.
0693009
PELLING 40

IFRA VOKEL MODEL

0693008
PELLING 25

0693013
PELLING 30

0693002
PELLING 50

0693012
PELLING 75

0693005
PELLING 100

SNAGA Kw IRINA cm VISINA cm DUBINA cm SPREMNIK kg TEINA kg SADRAJ VODE (l) DIMOVODNI IZLAZ PRIKLJUCI

8-25 70 124 92 75 260 85 120 1"

10-30 80 138 92 95 335 105 120 5/4"

15-40 80 138 94 95 335 105 120 5/4"

20-50 80 138 106 100 375 120 120 5/4"

30-75 105 150 118 160 430 154 150 6/4"

50-100 115 155 129 220 480 181 150 2"

529

Toplovodni kotao sa automatskim doziranjem uglja


Prednosti kotla
* Nema svakodnevnog potpaljivanja i loenja * Kotao ne kondenzira pri niskim temperaturama * Najjeftiniji energent i ima ga u dovoljnim koliinama * Jednostavno mehaniko ienje ogrijevnih povrina etkama * Mogunost regulacije dva kruga grijanja

Kotao ThermoFLUX je konstruiran za sagorijevanje mrkog uglja, granulacije 5-25 mm. Ugalj se ubacuje u spremnik i preko punog vijka transportira u kotao. Regulacija pomou ventilatora odrava sagorijevanje i temperaturu vode.

Ugradbene mjere

ifra VOKEL

Tip kotla TF 35 (15-35 kW)

A 1282

B 954

irina kotla C 600

Visina kotla D 1443

Ukupna irina E 1316

Dimovodni izlaz F

160 180 200 200 250

0693003

TF 50 (35-50 kW) TF 75 (50-75 kW) TF 100 (75-100 kW) TF 150 (100-150 kW)

1495 1552 1712


1942

1028 1140 1250


1630

710 792 810


853

1645 1750 1930


2195

1426 1467 1617


1975

530

Kamini na pelet

ifra VOKEL

Opis KAMIN NA PELET AURORA 24 KW

0693010

ifra VOKEL

Opis KAMIN NA PELET KATARINA 10 KW

0693007

ifra VOKEL

Opis KAMIN NA PELET INES 34 KW

0693006

531

532

71232 71233 0636185 71234 0635181 71235 0635179 0635186 71105 71106 71107 71108 71109 71110 71111 71112 0635180 71249 0635173 71250 71284 71251

BOJLER VUW 180 PRO 18 kW ART.10002713 (KOMBI BOJLER ZA CENTRALNO GRIJANJE I TOPLU VODU; ZEMNI PLIN, DIMNJAK) BOJLER VUW 240 PRO 24 kW ART.10003290 (KOMBI BOJLER ZA CENTRALNO GRIJANJE I TOPLU VODU; ZEMNI PLIN, DIMNJAK) BOJLER VUW 280-3 PRO 28 kW ART.10003292 (KOMBI BOJLER ZA CENTRALNO GRIJANJE I TOPLU VODU; ZEMNI PLIN, DIMNJAK) BOJLER VUW 182 PRO 18 kW ART.10002714 (KOMBI BOJLER ZA CENTRALNO GRIJANJE I TOPLU VODU; ZEMNI PLIN, FASADNI) BOJLER VUW 182 PRO 18 kW ART.10003997 (KOMBI BOJLER ZA CENTRALNO GRIJANJE I TOPLU VODU; PROPAN BUTAN) BOJLER VUW 242 PRO 24 kW ART.10003291 (KOMBI BOJLER ZA CENTRALNO GRIJANJE I TOPLU VODU; ZEMNI PLIN, FASADNI) BOJLER VUW 242-3 M B/P 24 kW ART.10004001 (KOMBI BOJLER ZA CENTRALNO GRIJANJE I TOPLU VODU; PROPAN BUTAN, FASADNI) BOJLER VUW 282-3 PRO 28 kW ART.10003293 (KOMBI BOJLER ZA CENTRALNO GRIJANJE I TOPLU VODU; ZEMNI PLIN, FASADNI) BOJLER VUW 240-5-H 24 kW ART.10003304 (KOMBI BOJLER ZA CENTRALNO GRIJANJE I TOPLU VODU; ZEMNI PLIN, DIMNJAK) BOJLER VUW 200-5-H 20 kW ART.10003303 (KOMBI BOJLER ZA CENTRALNO GRIJANJE I TOPLU VODU; ZEMNI PLIN, DIMNJAK) BOJLER VUW 240-5-B/P 24 kW ART.10003332 (KOMBI BOJLER ZA CENTRALNO GRIJANJE I TOPLU VODU; PROPAN-BUTAN, DIMNJAK) BOJLER VUW 280-5-H 28 kW ART.10003305 (KOMBI BOJLER ZA CENTRALNO GRIJANJE I TOPLU VODU; ZEMNI PLIN, DIMNJAK) BOJLER VUW 202-5-H 20 kW ART.10003306 (KOMBI BOJLER ZA CENTRALNO GRIJANJE I TOPLU VODU; ZEMNI PLIN, FASADNI) BOJLER VUW 242-5-H 24 kW ART.10003307 (KOMBI BOJLER ZA CENTRALNO GRIJANJE I TOPLU VODU; ZEMNI PLIN, FASADNI) BOJLER VUW 242-5-B/P 24 kW ART.10003336 (KOMBI BOJLER ZA CENTRALNO GRIJANJE I TOPLU VODU; PROPAN-BUTAN, FASADNI) BOJLER VUW 282-5-H 28 kW ART.10003308 (KOMBI BOJLER ZA CENTRALNO GRIJANJE I TOPLU VODU; ZEMNI PLIN, FASADNI) BOJLER VUW 282-5 B/P 28 kW ART.10003338 (KOMBI BOJLER ZA CENTRALNO GRIJANJE I TOPLU VODU; PROPAN BUTAN, FASADNI) BOJLER VUW 322-5 32 kW ART.10003309 (KOMBI BOJLER ZA CENTRALNO GRIJANJE I TOPLU VODU; ZEMNI PLIN, FASADNI) BOJLER VUI 242-7 24 kW ART.10003379 (KOMBI BOJLER ZA CENTRALNO GRIJANJE I TOPLU VODU; ZEMNI PLIN, FASADNI)SA SPREMNIKOM 20 L BOJLER VUI 282-7 28 kW ART.306918 (KOMBI BOJLER ZA CENTRALNO GRIJANJE I TOPLU VODU; ZEMNI PLIN, FASADNI) SA SPREMNIKOM 20 L BOJLER VUI 280-7 28 kW ART.306968 (KOMBI BOJLER ZA CENTRALNO GRIJANJE I TOPLU VODU; ZEMNI PLIN,DIMNJAK) SA SPREMNIKOM 20 L BOJLER VUI 362-7 36 kW ART.306597 (KOMBI BOJLER ZA CENTRALNO GRIJANJE I TOPLU VODU; ZEMNI PLIN, FASADNI) SA SPREMNIKOM 20 L

533

71269 71196 71239 71240 71195 71279 71114 71115 71326 71290 71337

ZIDNI KOTAO VU-240-5-H ART.10003296 (CENTRALNO GRIJANJE,DIMNJAK,ZEMNI PLIN) ZIDNI KOTAO VU-280-5-H (CENTRALNO GRIJANJE,ZEMNI PLIN) ART.10003297

ZIDNI KOTAO VU-202-5-H ART.10003297 (CENTRALNO GRIJANJE,FASADNI I ZEMNI PLIN) ZIDNI KOTAO VU-242-5-H ART.10003300 (CENTRALNO GRIJANJE,FASADNI I ZEMNI PLIN) ZIDNI KOTAO VU-282-5-H ART.10003301 (CENTRALNO GRIJANJE,FASADNI I ZEMNI PLIN) ZIDNI KOTAO VU-362-5-H ART.10003302 (CENTRALNO GRIJANJE,FASADNI I ZEMNI PLIN) PLINSKI VENTIL R 3/4" DIMOVODNI KOMPLET ZA KOMBI BOJLER-FASADNA IZVEDBA PLINSKI VENTIL 3/4" S GORUOM ZATITOM OKOMITI DIMOVOD 60/100 OBUJMICA DIMOVODA ZA KOSI KROV ART.009298

ART.303845 ART.300848 ART.303800 ART.009076

71287

BOJLER PLINSKI MAG 11

ART.311598

71286

BOJLER PLINSKI MAG 14

ART.311599

534

71167

TERMOSTAT ZA BOJLER VRT 30

ART.300637

71197 71258 71259

TERMOSTAT ZA BOJLER VRT 40 TERMOSTAT CALORMATIC 230 TJEDNI PROGRAM TERMOSTAT CALORMATIC 240 TJEDNI PROGRAM

ART.300622 ART.306771 ART.306772 ART.20018250 ART.306776 ART.20028518 ART.20040073 ART.300649 ART.300657

0635148 BEINI TERMOSTAT CALORMATIC 240F 71332


AUTOMATIKA ZA DALJINSKO UPRAVLJANJE

0635153 AUTOMATIKA CALORMATIC 430 0635152 AUTOMATIKA CALORMATIC 630 71219 71220
REGULACIJA VRC-410-S REGULACIJA VRC-420-S

0635140 SOLARNA AUTOMATIKA AUROMATIC 5607 0635135 SOLARNA AUTOMATIKA AUROMATIC 5620/2

71257

SKLOP ZA TELEFONSKO UKLJUIVANJE APARATA ART.300679

0635164 SET ZA INSTALACIJU VUW-PRO 71118 71119 71120 71121 71122 71123 71124 90486 90487 90488 90489 90490 90491 90492 90493
DIMOVODNA CIJEV PRODUNA 100x0,5m DIMOVODNA CIJEV PRODUNA 100x1,0m DIMOVODNA CIJEV PRODUNA 100x2,0m PRODUETAK TELESKOPSKI DIMOVODNO KOLJENO 90 DIMOVODNO KOLJENO 45 ELNA 100 ZA DIMOVODNU CIJEV

ART.20055870 ART.303801 ART.303802 ART.303803 ART.303804 ART.303808 ART.303809 ART.303821 ART.070569 ART.070605 ART.070629 ART.070607 ART.070571 ART.070631 ART.070557 ART.070559

DIMNE CIJEVI, KOLJENA- LIM MONT


ALUMINIJSKA DIMNA CIJEV 110x50 cm ALUMINIJSKO DIMNO KOLJENO 110/90 ALUMINIJSKA DIMNA ROZETA UKRASNA 110 ALUMINIJSKO DIMNO KOLJENO 130/90 ALUMINIJSKA DIMNA CIJEV 130x50 cm ALUMINIJSKA DIMNA ROZETA UKRASNA 130 ALUMINIJSKA DIMNA CIJEV 110x100 cm ALUMINIJSKA DIMNA CIJEV 130x100 cm

535

71247 VK INT 164/1-5 71223 VK INT 324/1-5 71264 VK INT 414/1-5 71268 VK INT 484/1-5 71161 VK INT 564/1-5

PLINSKI KOTAO ZA CENTRALNO GRIJANJE

ART.309226

PLINSKI KOTAO ZA CENTRALNO GRIJANJE

ART.309228

PLINSKI KOTAO ZA CENTRALNO GRIJANJE

ART.309229

PLINSKI KOTAO ZA CENTRALNO GRIJANJE

ART.309230

PLINSKI KOTAO ZA CENTRALNO GRIJANJE

ART.309231

71221 DVOSTUPANJSKI VK INT 264/8 71222 DVOSTUPANJSKI VK INT 314/8 71334 DVOSTUPANJSKI 71347 DVOSTUPANJSKI

PLINSKI KOTAO ZA CENTRALNO GRIJANJE

ART.309214

PLINSKI KOTAO ZA CENTRALNO GRIJANJE

ART.309215

PLINSKI KOTAO ZA CENTRALNO GRIJANJE VK INT 364/8 PLINSKI KOTAO ZA CENTRALNO GRIJANJE VK INT 424/8 AKUMULACIJSKI SPREMNIK ZA TOPLU VODU

ART.309216

ART.309217

71266 120 lit. VIH R 120/5.1 71267 150 lit. VIH R 150/5.1 71270 200 lit. VIH R 200/5.1 71265 120/150

ART.305940

AKUMULACIJSKI SPREMNIK ZA TOPLU VODU

ART.305941

AKUMULACIJSKI SPREMNIK ZA TOPLU VODU

ART.305942

SPOJNI SET PODBUKNI UP VIH

ART.305956

71319 VIH 120/150 (VU+VIH) 71144 VGH/VIH

SPOJNI SET NADBUKNI

ART.305955

SIGURNOSNA GRUPA ZA REGUL. PRITISKA

ART.000661

71145 SIGURNOSNA GRUPA BEZ REGUL. PRITISKA

ART.305826

536

71169 71133 71134 71252 71283

BOJLER ELEKTRINI PROTONI VED 12/6 12 kW BOJLER ELEKTRINI PROTONI VED 18/6 18 kW BOJLER ELEKTRINI PROTONI VED 21/6 21 kW BOJLER ELEKTRINI PROTONI VED 24/6 24 kW BOJLER ELEKTRINI PROTONI VED 18/5 18 kW EXCLUSIVE BOJLER ELEKTRINI PROTONI VED 21/5 21 kW EXCLUSIVE BOJLER ELEKTRINI PROTONI VED 27/5 27 kW EXCLUSIVE VE 6 KW VE 9 KW DONJI DONJI

ART.308015 ART.308016 ART.308017 ART.308018

ART.308029 (308007)

71289

ART.308038 (308008)

71325

ART.308040

0681020 TERMO BLOK 0681014 TERMO BLOK 0681015 TERMO BLOK 0681016 TERMO BLOK 0681017 TERMO BLOK 0681018 TERMO BLOK 0681019 TERMO BLOK 0681021 TERMO BLOK 71191 71192 71333 71188 71189 71190

VE 12 KW DONJI VE 14 KW DONJI VE 18 KW DONJI VE 21 KW DONJI VE 24 KW DONJI VE 28 KW DONJI 2 KW ART.005746

ELEKTRINI KALORIFER VES

ELEKTRINI KALORIFER VES-1

1+1 KW

ART.005747

ELEKTRINA SOBNA GRIJALICA VER 75 0,75KW

ART.006205

ELEKTRINA SOBNA GRIJALICA VER 100/3 1 KW

ART.006206

ELEKTRINA SOBNA GRIJALICA VER 150/3 1,5 KW ART.006207

ELEKTRINA SOBNA GRIJALICA VER 200/3 2 KW

ART.006208

0635187 ELEKTRINA SOBNA GRIJALICA VER 240/4 2,4 KW ART.10007031

537

538

539

540

541

90024

KOTAO NA KRUTO GORIVO VIADRUS 29,1KW U-22-S-5 KOTAO NA KRUTO GORIVO VIADRUS 34,9KW U-22-S-6

90025

90026

KOTAO NA KRUTO GORIVO VIADRUS 40,7KW U-22-S-7

90027

KOTAO NA KRUTO GORIVO VIADRUS 46,5KW U-22-S-8

90311

KOTAO NA KRUTO GORIVO VIADRUS 52,3KW U-22-S-9 KOTAO NA KRUTO GORIVO VIADRUS 58,1KW U-22-S-10

90312

0645020

KOTAO VIADRUS U-26-6 sec 37,5KW

0645021

KOTAO VIADRUS U-26-7 sec 43,5KW

542

543

0640054 KOTAO STADLER EKO 25 S BOJLEROM 0640055 KOTAO STADLER EKO 30 S BOJLEROM 0640056 KOTAO STADLER EKO 35 S BOJLEROM 0640057 KOTAO STADLER EKO 40 S BOJLEROM 0640058 KOTAO STADLER EKO 50 S BOJLEROM 0640059 KOTAO STADLER EKO 65 S BOJLEROM 0640060 KOTAO STADLER EKO 80 S BOJLEROM 0640061 KOTAO STADLER EKO 100 S BOJLEROM 0640062 KOTAO STADLER EKO-S 25 BEZ BOJLERA 0640063 KOTAO STADLER EKO-S 30 BEZ BOJLERA 0640064 KOTAO STADLER EKO-S 35 BEZ BOJLERA 0640065 KOTAO STADLER EKO-S 40 BEZ BOJLERA 0640066 KOTAO STADLER EKO-S 50 BEZ BOJLERA 0640067 KOTAO STADLER EKO-S 65 BEZ BOJLERA 0640068 KOTAO STADLER EKO-S 80 BEZ BOJLERA 0640069 KOTAO STADLER EKO-S 100 BEZ BOJLERA

544

12753 KOTAO ST 25 ( 25-30 KW) S BOJLEROM 115 L 12754 KOTAO ST 30 (30-35 KW) S BOJLEROM 115 L 12715 KOTAO ST 35 (35-40 KW) S BOJLEROM 115 L

90159 AUTOMATIKOM 90214 AUTOMATIKOM

KOTAO ST 40 S ELEKTRINIM GRIJAEM I KOTAO ST 35 S ELEKTRINIM GRIJAEM I

12714 KOTAO STs 25 (25-30 KW) BEZ BOJLERA 12760 KOTAO STs 30 (30-35 KW) BEZ BOJLERA 12761 KOTAO STs 35 (35-40 KW) BEZ BOJLERA 12762 KOTAO STs 40 (40-45 KW ) BEZ BOJLERA

545

90109 KOTAO MV 25 (25-30 KW) S BOJLEROM 115 L 90110 KOTAO MV 30 (30-35 KW) S BOJLEROM 115 L 90111 KOTAO MV 35 (35-40 KW) S BOJLEROM 115 L 90112 KOTAO MV 40 (40-45 KW) S BOJLEROM 140 L 90113 KOTAO MV 50 (50-60 KW) S BOJLEROM 140 L
KOTAO MV 30 SA ELEKTRINIM GRIJAEM I KOTAO MV 35 SA ELEKTRINIM GRIJAEM I KOTAO MV 40 SA ELEKTRINIM GRIJAEM I

12284 AUTOMATIKOM 90121 AUTOMATIKOM 90122 AUTOMATIKOM

90114 KOTAO MVs 25 (25-30 KW) BEZ BOJLERA 90115 KOTAO MVs 30 (30-35 KW) BEZ BOJLERA 90116 KOTAO MVs 35 (35-40 KW) BEZ BOJLERA 90117 KOTAO MVs 40 (40-45 KW) BEZ BOJLERA

546

0640049 KOTAO CENTRAL C 24 M

0640050 KOTAO CENTRAL C 28 M

547

90232 KOTAO HS 26 (20-25KW)

90207 KOTAO HS 32 (25-32KW)

90215 KOTAO HS 44 (35-43KW)

548

549

69082

PLAMENIK GIERSCH GL10.1 15,4-41,5 KW PLAMENIK GIERSCH GL10.2-L 24,9-66,4 KW

ART.17-36-45000-92

69087

ART.17-36-45002-92

69003

ULJNI PLAMENIK GIERSCH GG 80 40-80 KW

ART.17-36-42503

69007

ULJNI PLAMENIK GIERSCH R-20 36-166 KW ULJNI PLAMENIK GIERSCH R-30Z-L 95-273 KW

ART.12-36-40175

69008

ART.12-36-40238

69009

ULJNI PLAMENIK GIERSCH M 10-Z-L 125-490 KW

ART.15-36-42700

69068

PLINSKI PLAMENIK GIERSCH RG1-Fa 15-40 KW PLINSKI PLAMENIK GIERSCH RG1-Fa PLINSKI PLAMENIK GIERSCH RG1-Fb 25-61 KW PLINSKI PLAMENIK GIERSCH RG1-Fb

ART.21-42-41505 ART.21-41-41505 ART.21-42-41525 ART.21-41-41525 ART.21-42-41500 ART.21-42-41520 ART.22-43-40423 ART.22-42-40423 ART.21-43-40433 ART.23-43-40475 ART.1436-40374 ART.1436-40372 ART.1436-40370

0647079 15-40 KW S PLINSKOM RAMPOM KE 10 69069

0647078 25-61 KW S PLINSKOM RAMPOM KE 10 69013 69014 69070


PLINSKI PLAMENIK GIERSCH RG 1-Na 15-40 KW PLINSKI PLAMENIK GIERSCH RG 1-Nb 25-61 KW PLINSKI PLAMENIK GIERSCH RG20-F 40-120 KW PLINSKI PLAMENIK GIERSCH RG20-F

0647077 40-120 KW S PLINSKOM RAMPOM KE 15 69015 69071 69073 69078 69074


PLINSKI PLAMENIK GIERSCH RG 20-N 40-120 KW PLINSKI PLAMENIK GIERSCH RG 30-F 105-260 KW PLAMENIK NA STARO ULJE G-55 PLAMENIK NA STARO ULJE G-70 PLAMENIK NA STARO ULJE G-100

550

REZERVNI DIJELOVI
69016 PLAMENA CIJEV ZA GG 55 69017 PLAMENA CIJEV ZA GG 80
ART.47-20-12552 ART.47-20-22085

69018 ZASTOJNA PLOA S ELEKTRODOM ZA PALJENJE ZA GG 55 ART.47-30-22035 69019 ZASTOJNA PLOA S ELEKTRODOM ZA PALJENJE ZA GG 80 ART.47-30-22086 69020 ELEKTRONIKA ZA PALJENJE ZA GG 50 69021 ELEKTRONIKA ZA PALJENJE ZA GG 80 69022 SAPNIKA CIJEV 69023 KABEL ZA PALJENJE 69024 ULJNA PUMPA 69025 TRANSFORMATOR ZA PALJENJE 69026 PODNOJE PROGRAMATORA 69027 PROGRAMATOR SATRONIC TF830 69079 PROGRAMATOR SATRONIC DMG970 69028 UTINICA 7-POLNA S KABELOM 69029 OSJETILO PLAMENA MZ 770 69030 MAGNETNI VENTIL 69031 MOTOR 230V/50Hz 90 W 69032 SPOJKA MOTOR-ULJNA CRPKA 69033 ZASTOJNA PLOA S ELEKTRODOM ZA PALJENJE 69034 ELEKTRODA ZA PALJENJE 69035 KABEL ZA PALJENJE 69036 DRA SAPNICE 69037 DRA SAPNICE S PREDGRIJAEM 69038 UTINICA 7-POLNA 69084 UTINICA 69039 OSJETILO PLAMENA MZ 770 69086 OSJETILO PLAMENIKA 69040 SPOJKA 69041 MAGNETNI VENTIL 69042 ULJNA PUMPA "SUNTEC" 69043 ULJNA CIJEV 69045 TRANSFORMATOR 69046 TRANSFORMATOR S KABELOM 69047 KUITE S PLAMENOM CIJEVI 69048 PRIRUBNICA 69049 ZASTOJNA PLOA S ELEKTRODAMA 69050 ELEKTRODA 69052 ULJNA PUMPA DANFOSS 69053 MOTOR ZA PODEAVANJE PAR-KLAPNE
ART.47-10-20883 ART.47-20-22087 ART.47-20-22062 ART.47-50-10385 ART.31-10-10187 ART.47-10-11260 ART.31-20-10113 ART.37-10-10936 ART.47-10-22057 ART.47-10-22072 ART.31-10-10283 ART.47-10-12936 ART.31-10-11582 ART.37-50-11586 ART.31-20-20869 ART.31-50-11411 ART.47-50-10384 ART.51-20-20972 ART.51-20-20450 ART.37-50-11015 ART.37-30-11135 ART.37-10-10118 ART.46-10-10312 ART.37-50-11586 ART.47-10-21524 ART.47-30-12644 ART.47-10-10802 ART.47-30-20776 ART.37-30-11869 ART.37-30-11604 ART.31-50-10104 ART.32-20-10143 ART.32-50-20642 ART.47-30-10834 ART.57-30-11592

551

12805 12607 12608 90162 90163 90216 90217 90239

PLAMENIK WEISHAUPT WL 5, 16,5-40 KW PLAMENIK WEISHAUPT WL 20-A/W 20-2, 32-65 KW PLAMENIK WEISHAUPT WL 20-A/W 20-3, 53-114 KW PLAMENIK WL 5/2-A 25-55 KW JEDNOSTUPANJSKI PLAMENIK WL 30/Z-C 72-330 KW DVOSTUPANJSKI PLAMENIK WL-20/1-C 50-120 KW DVOSTUPANJSKI PLAMENIK WL-20/1-C 50-120 KW JEDNOSTUPANJSKI PLAMENIK WL-20/2-C 70-150 KW JEDNOSTUPANJSKI

552

SAPNICE (DIZNE ZA PLAMENIKE)


69056 12346 69057 12347 12348 12349 12350 12367 12354 12355 12356 12357 12904 12905 90127 90123 90124 90128 90126 69058 69059 90125 69060 69062 69063 69061 69064 69065 69066
DIZNA DANFOS 0,45 60 S ZA PLAMENIK DIZNA DANFOS 0,50 60 S ZA PLAMENIK DIZNA DANFOS 0,55 60 S ZA PLAMENIK DIZNA DANFOS 0,60 60 S ZA PLAMENIK DIZNA DANFOS 0,65 60 S ZA PLAMENIK DIZNA DANFOS 0,85 60 S ZA PLAMENIK DIZNA DANFOS 0,75 60 S ZA PLAMENIK DIZNA DANFOS 1,00 60 S ZA PLAMENIK DIZNA DANFOS 1,25 60 S ZA PLAMENIK DIZNA DANFOS 1,50 60 S ZA PLAMENIK DIZNA DANFOS 1,75 60 S ZA PLAMENIK DIZNA DANFOS 2,00 60 S ZA PLAMENIK DIZNA DANFOS 2,25 60 S ZA PLAMENIK DIZNA DANFOS 2,50 60 S ZA PLAMENIK DIZNA DANFOS 3,00 60 S ZA PLAMENIK DIZNA DANFOS 0,60 45 S ZA PLAMENIK DIZNA DANFOS 0,65 45 S ZA PLAMENIK DIZNA DANFOS 0,75 45 S ZA PLAMENIK DIZNA DANFOS 0,85 45 S ZA PLAMENIK DIZNA DANFOS 1,25 45 S ZA PLAMENIK DIZNA DANFOS 1,50 45 S ZA PLAMENIK DIZNA DANFOS 1,75 45 S ZA PLAMENIK DIZNA DANFOS 2,00 45 S ZA PLAMENIK DIZNA DANFOS 2,25 45 S ZA PLAMENIK DIZNA DANFOS 2,80 45 S ZA PLAMENIK DIZNA DANFOS 3,00 45 S ZA PLAMENIK DIZNA DANFOS 3,50 45 S ZA PLAMENIK DIZNA DANFOS 3,75 45 S ZA PLAMENIK DIZNA DANFOS 4,50 45 S ZA PLAMENIK

553

554

12534 12535 12529 12530 12528 12531

CIRKULACIONA PUMPA WILO S HOLENDERIMA 1" RS 25/2 Q=1,0 m3/h, H=12 kPa CIRKULACIONA PUMPA WILO S HOLENDERIMA 1" RS 25/4 Q=1,5 m3/h, H=25 kPa CIRKULACIONA PUMPA WILO S HOLENDERIMA 1" RS 25/6 Q=2,0 m3/h, H=20 kPa CIRKULACIONA PUMPA WILO S HOLENDERIMA 5/4" RS 30/2 Q=1,5 m3/h, H=10 kPa CIRKULACIONA PUMPA WILO S HOLENDERIMA 5/4" RS 30/4 Q=2,0 m3/h, H=10 kPa CIRKULACIONA PUMPA WILO S HOLENDERIMA 5/4" RS 30/6 Q=2,5 m3/h, H=27 kPa

0678008 CIRKULACIONA PUMPA STAR-RSB 1" 25/4ART.4103872 2 BRZINE (38-48 Wat.)


PUMPA 0678009 CIRKULACIONA Wat.) STAR-RSB 1" 25/6 ART.4103873 2 BRZINE (38-48

0678010 CIRKULACIONA PUMPA STAR-RSB 5/4" 30/4 2 BRZINE (61-84 Wat.) ART.4103874 0678011 CIRKULACIONA PUMPA STAR-RSB 5/4" 30/6 2 BRZINE (61-84 Wat.) ART.4103875

PUMPA 0632033 CIRKULACIONAVODU WILO Z15TT ZA SANITARNU

ART.4092213

12460

CIRKULACIONA PUMPA ZA SANITARNU VODU S HOLENDERIMA 1" Z 25/6

555

12612 12767 12768 12769 12611 12770 12771 12651 12772 12652 12653 12773 12654 12655 12656 90090 12774 12775 12776 90212 12777 12778

CIRKULACIONA PUMPA WILO S HOLENDERIMA 1" TOP S 25/7 EM, 230 V Q=2,3 m3/h, H=60 kPa CIRKULACIONA PUMPA WILO S HOLENDERIMA 1" TOP S 25/7 , 400 V Q=2,3 m3/h, H=60 kPa CIRKULACIONA PUMPA WILO S HOLENDERIMA 5/4" TOP S 30/7 , 230 V Q=2,3 m3/h, H=60 kPa CIRKULACIONA PUMPA WILO S HOLENDERIMA 5/4" TOP S 30/7 , 400 V Q=2,3 m3/h, H=60 kPa CIRKULACIONA PUMPA WILO S HOLENDERIMA 5/4" TOP S 30/10 EM, 230 V Q=3,0 m3/h, H=90 kPa CIRKULACIONA PUMPA WILO S HOLENDERIMA 5/4" TOP S 30/10 , 400 V Q=3,0 m3/h, H=90 kPa CIRKULACIONA PUMPA WILO 230 V Q=6,0 m3/h, H=27 kPa CIRKULACIONA PUMPA WILO 400 V Q=6,0 m3/h, H=27 kPa TOP S 40/4 DN 40, TOP S 40/4 DN 40,

CIRKULACIONA PUMPA WILO TOP S 40/7 DN 40, 230 V MONOFAZNA Q=8,0 m3/h, H=60 kPa CIRKULACIONA PUMPA WILO 400 V Q=8,0 m3/h, H=60 kPa CIRKULACIONA PUMPA WILO 400 V Q=9,0 m3/h, H=80 kPa TOP S 40/7 DN 40, TOP S 40/10 DN 40,

CIRKULACIONA PUMPA WILO TOP S 50/4 DN 50, 230 V MONOFAZNA Q=13,0 m3/h, H=30 kPa CIRKULACIONA PUMPA WILO 400 V Q=13,0 m3/h, H=30 kPa CIRKULACIONA PUMPA WILO 400 V Q=14,0 m3/h, H=60 kPa CIRKULACIONA PUMPA WILO 400 V Q=16,0 m3/h, H=80 kPa TOP S 50/4 DN 50, TOP S 50/7 DN 50, TOP S 50/10 DN 50,

CIRKULACIONA PUMPA WILO TOP S 50/15 DN 50, 400 V Q=18,0 m3/h, H=120 kPa CIRKULACIONA PUMPA WILO 400 V Q=16,0 m3/h, H=50 kPa CIRKULACIONA PUMPA WILO 400 V Q=20,0 m3/h, H=65 kPa TOP S 65/7 DN 65, TOP S 65/10 DN 65,

CIRKULACIONA PUMPA WILO TOP S 65/13 DN 65, 400 V Q=25,0 m3/h, H=100 kPa CIRKULACIONA PUMPA WILO TOP S 65/15 DN 65, 400 V Q=25,0 m3/h, H=120 kPa CIRKULACIONA PUMPA WILO 400 V Q=25,0 m3/h, H=50 kPa CIRKULACIONA PUMPA WILO 400 V Q=30,0 m3/h, H=80 kPa TOP S 80/7 DN 80, TOP S 80/10 DN 80,

556

0632035 I OTPADNE VODE KH 32-0,4

UREAJ ZA IZBACIVANJE PRLJAVE

ART.2011011

0632038 PRLJAVIH VODA

UREAJ ZA IZBACIVANJE

ART.2017795

557

CIRKULACIJSKE PUMPE
90224 90225 90238 90226
CIRKULACIONA PUMPA GRUNDFOS UP BASIC 25-4 CIRKULACIONA PUMPA GRUNDFOS UP BASIC 25-6 CIRKULACIONA PUMPA GRUNDFOS UP BASIC 32-4 CIRKULACIONA PUMPA GRUNDFOS UP BASIC 32-6 kom kom kom kom

0633030 L 25-40 ART.95047562

CIRKULACIONA PUMPA GRUNDFOS ALPHA2

kom

0633031 L 25-60 ART.95047564

CIRKULACIONA PUMPA GRUNDFOS ALPHA2

kom

0633014 SQ 2-55 ART.96510199 0633015 SQ 2-70 ART.96510200 0633016 SQ 2-85 ART.96510201 0633017 SQ 3-65 ART.96510207

POTOPNA PUMPA GRUNDFOS POTOPNA PUMPA GRUNDFOS POTOPNA PUMPA GRUNDFOS POTOPNA PUMPA GRUNDFOS

kom kom kom kom

0633019 MONOFAZNA PUMPA GRUNDFOS CH 4-60

kom

0633020 GRUNDFOS MQ 3-45

UREAJ ZA POVIENJE TLAKA

kom

0633018 GRUNDFOS PC 22

AUTOMATSKA TLANA SKLOPKA

kom

558

CIRKULACIONE PUMPE
0695001 CIRKULACIONA PUMPA GHN 25/40-180
ART.979521710

0695002 CIRKULACIONA PUMPA GHN 32/40-180

ART.979521711

0695003 CIRKULACIONA PUMPA GHN 25/60-180

ART.979521713

0695004 CIRKULACIONA PUMPA GHN 32/60-180

ART.979521714

0695005 CIRKULACIONA PUMPA GHN 25/70-180

ART.979521987

0695006 CIRKULACIONA PUMPA GHN 32/70-180

ART.979521983

0695007 CIRKULACIONA PUMPA GHN 32/80-180

ART.979521944

0695008 CIRKULACIONA PUMPA GHN 32/120-180

ART.979522005

0695009 SANITARNA PUMPA 15/15 B

ART.L-1000001

0695010 TAJMEROM

SANITARNA PUMPA 15/15 BT S

ART.L-1000020

0695011 TAJMER+TERMOSTAT

SANITARNA PUMPA 15/15 BTR

ART.L-1000035

559

12868 12863 12870 90240 12633

VENTIL MJEAJUI VRG 131 3/4" (3MG 20-4) ESBE VENTIL MJEAJUI VRG 131 3/4" (3MG 20-6,3) ESBE VENTIL MJEAJUI VRG 131 1" (3MG 25-8) ESBE VENTIL MJEAJUI VRG 131 1" (3MG 25-12) ESBE VENTIL MJEAJUI VRG 131 5/4" (3MG 32-18) ESBE

12875

VENTIL MJEAJUI 6/4" 3G 138 ESBE

12876

VENTIL MJEAJUI 2" 3G 151 ESBE

12877 12878 12879 12880 12363 12882

VENTIL MJEAJUI VRG 141 3/4" (4MG 20-4) ESBE VENTIL MJEAJUI VRG 141 3/4" (4MG 20-6,3) ESBE VENTIL MJEAJUI VRG 141 1" (4MG 25-8) ESBE VENTIL MJEAJUI VRG 141 1" (4MG 25-12) ESBE VENTIL MJEAJUI VRG 141 5/4" (4MG 32-18) ESBE VENTIL MJEAJUI 5/4" 4G 432 ESBE

12883

VENTIL MJEAJUI 6/4" 4G 438 ESBE

12884

VENTIL MJEAJUI 2" 4G 451 ESBE

12620

MOTOR ZA MJEAJUI VENTIL ESBE 671, 220 V

12950

MOTOR ZA MJEAJUI VENTIL ESBE 96, 220 V

560

58032

MANOMETAR WIKA 63 1/4" 4 BARA

ART.9013714

58026

MANOMETAR WIKA 63 1/4" 6 BARA

ART.9052836

58031

MANOMETAR WIKA 63 1/4" 16 BARA

ART.9052810

58024

MANOMETAR WIKA 63 1/4" 4 BARA/60PSI

ART.7183777

58025

MANOMETAR WIKA 63 1/4" 6 BARA/80PSI

ART.7183807

58027

MANOMETAR WIKA 63 1/4" 10 BARA/150PSI

ART.7183840

58028

TERMOMANOMETAR WIKA 80 4 BARA HORIZONTALNI

ART.9601009

58029

TERMOMETAR WIKA 63, 4

0-120 C

ART.9704080

58030

TERMOMETAR WIKA 80, 4

0-120 C

ART.9704084

561

58019

TERMOSTAT SOBNI RQ-10

ART.91934910

58020 58021

TERMOSTAT SOBNI RT-10 TERMOSTAT SOBNI RT-30 S LAMPICOM ON/OFF

ART.91935010

ART.91935030

58017

TERMOSTAT SOBNI ELEKTRONIC S TJEDNIM PROGRAMIRANJEM RTC-20

ART.91941015

58018

TERMOSTAT SOBNI DIGITALNI S PROGRAMOM RTC-31

ART.91941021

58016

UKLOPNI SAT S TJEDNIM PROGRAMOM TS-20

ART.91940120

58023

TERMOSTAT CIJEVNI TU-SC

ART.91934010

58022

TERMOMETAR TR 58.25.42P

ART.91322120

TERMOSTATI
42145
TERMOSTAT S MOGUNOU PROGRAMIRANJA HONEYWELL ART.799409(88769)470360

11518

TERMOSTAT SOBNI, GRIJANJE I HLAENJE HONEYWELL

ART.722439

562

0221001

ELEKTRO VENTIL SF 15-2 1/2" 230 V

ART.7.001.01574

0221002

ELEKTRO VENTIL SF 20-2 3/4" 230 V

ART.7.001.01603

0221003

ELEKTRO VENTIL SF 25-2 1" 230 V

ART.7.001.01639

563

TELECONTROL T 10 D i T 15

0687001 0687003

TELECONTROL T 10 D TELECONTROL T 15

TELECONTROL T10 GSM i T15 GSM

0687002 0687004

TELECONTROL T 10 GSM TELECONTROL T 15 GSM

BTC3-UREAJ ZA NEPREKIDNO NAPAJANJE TELECONTROLA

0687005

BTC3 UREAJ ZA NEPREKIDNO NAPAJANJE TELECONTROLA

TS4-VANJSKI TEMPERATURNI SENZOR ZA TELECONTROL T15 i T15 GSM

0687006

TS4 VANJSKI TEMPERATURNI SENZOR ZA TELECONTROL T 15 i T 15 GSM

564

565

CAL- PRO

11574 11573 11270 11376 11226 11851 11845 11957 11389 11958 11959 11966 11967 11968 11969 11970

EKSPANZIJSKA POSUDA 12 L 1,5 bara EKSPANZIJSKA POSUDA 18 L 1,5 bara EKSPANZIJSKA POSUDA 25 L 1,5 bara EKSPANZIJSKA POSUDA 35 L 1,5 bara EKSPANZIJSKA POSUDA 50 L 1,5 bara EKSPANZIJSKA POSUDA 80 L 2 bara EKSPANZIJSKA POSUDA 105 L 2 bara EKSPANZIJSKA POSUDA 150 L 2 bara EKSPANZIJSKA POSUDA 200 L 2,5 bara EKSPANZIJSKA POSUDA 250 L 2,5 bara EKSPANZIJSKA POSUDA 300 L 2,5 bara EKSPANZIJSKA POSUDA 400 L 2,5 bara EKSPANZIJSKA POSUDA 500 L 2,5 bara EKSPANZIJSKA POSUDA 600 L 2,5 bara EKSPANZIJSKA POSUDA 750 L 2,5 bara EKSPANZIJSKA POSUDA 1000 L 2,5 bara

ART.1300001200 ART.1300001800 ART.1300002400 ART.1300003500 ART.1300005000 ART.1300008000 ART.1300010500 ART.1300015000 ART.1300020000 ART.1300025000 ART.1300030000 ART.1300040000 ART.1300050000 ART.1300060000 ART.1100075004 ART.1100100004 ART.13N6000600 ART.13N600FG00 ART.13N6001000 ART.13N6001200 ART.13B6000600 ART.13B6000800 ART.13B6001000 ART.13B6001200 ART.13B6001400 ART.13B0001800 ART.11A0000200 ART.11A0000500 ART.11A0000800 ART.11A0001200 ART.11A0001800 ART.11A0002400 ART.11A0005000 ART.11A0010500 ART.11A2001811 ART.11A2002506 ART.11A2003304 ART.11A2005001

OEM-PRO

0620033 EKSPANZIJSKA POSUDA KVADRATNA 6 L 3 bara 0620032 EKSPANZIJSKA POSUDA KVADRATNA 7,5 L 3 bara 0620031 EKSPANZIJSKA POSUDA KVADRATNA 10 L 3 bara 11705
EKSPANZIJSKA POSUDA KVADRATNA 12 L 3 bara EKSPANZIJSKA POSUDA PLOSNATA 6 L 3 bara EKSPANZIJSKA POSUDA PLOSNATA 8 L 3 bara EKSPANZIJSKA POSUDA PLOSNATA 10 L 3 bara EKSPANZIJSKA POSUDA PLOSNATA 12 L 3 bara EKSPANZIJSKA POSUDA PLOSNATA 14 L 3 bara

OEM-PRO

HIDRO-PRO

EKSPANZIJSKA POSUDA PLOSNATA 18 L 3 bara 0620041 EKSPANZIJSKA POSUDA ZA TOPLU VODU 2 L 10 bara max.99 C 11791 EKSPANZIJSKA POSUDA ZA TOPLU VODU 5 L 10 bara max.99 C 11792 EKSPANZIJSKA POSUDA ZA TOPLU VODU 8 L 10 bara max.99 C 11793 EKSPANZIJSKA POSUDA ZA TOPLU VODU 12 L 10 bara max.99 C 11971 EKSPANZIJSKA POSUDA ZA TOPLU VODU 18 L 10 bara max.99 C 11972 EKSPANZIJSKA POSUDA ZA TOPLU VODU 24 L 10 bara max.99 C 0620034 EKSPANZIJSKA POSUDA ZA TOPLU VODU 50 L 10 bara max.99 C 0620040 EKSPANZIJSKA POSUDA ZA TOPLU VODU 105 L 10 bara max.99 C

11575 11576 11577 11578 11579 11580

SOLAR PLUS

0620037 EKSPANZIJSKA POSUDA 18 L 3 bara SOLAR PLUS 0620035 EKSPANZIJSKA POSUDA 25 L 3 bara SOLAR PLUS 0620036 EKSPANZIJSKA POSUDA 35 L 3 bara SOLAR PLUS 0620039 EKSPANZIJSKA POSUDA 50 L 3 bara SOLAR PLUS

566

12779 S TE KOMADOM 12780 12334 12337 12924 12922 12921

ULJNI SPREMNIK (CISTERNA) ROTEX ULJNI SPREMNIK (CISTERNA) S TE KOMADOM ROTEX ULJNI SPREMNIK (CISTERNA) S TE KOMADOM ROTEX ULJNI SPREMNIK (CISTERNA) S TE KOMADOM ROTEX ULJNI SPREMNIK (CISTERNA) BEZ TE KOMADA ROTEX ULJNI SPREMNIK (CISTERNA) BEZ TE KOMADA ROTEX ULJNI SPREMNIK (CISTERNA) BEZ TE KOMADA ROTEX

PVC

750 L,

PVC 1000 L, PVC 1500 L, PVC 2000 L, PVC 1000 L, PVC 1500 L, PVC 2000 L,

12335 BLOK (PAKET) A ZA SPREMNIK ROTEX 12336 BLOK (PAKET) B ZA SPREMNIK ROTEX 12781 BLOK (PAKET) C ZA SPREMNIK ROTEX 12782 BLOK (PAKET) L ZA SPREMNIK ROTEX

568

ULJNI SPREMNICI S PRIBOROM

12417 ULJNI SPREMNIK (CISTERNA) ELJEZNI - debljina lima 2,5 mm 12418 ULJNI SPREMNIK (CISTERNA) ELJEZNI - debljina lima 2,5 mm

2000 L 3000 L 39058 ULJNA GARNITURA ZA LIMENU CISTERNU

39059 ULJNI FILTER DVODJELNI 500 Lt/h

39060 USISNA SONDA ZA CISTERNU

39092 ULJNI FILTER JEDNODJELNI

39066 SITO ZA ULJNI FILTER

39061 KAPA ZA PUNJENJE 2"x2"

39062 OZRANA KAPA 6/4"

39063 MJERA NIVOA TEKUINE U CISTERNI

12424 SPREJ ZA CIJEVI Cu (BAKRENE)

0658110 SPREJ BIJELI SILIKONSKI MAT 400 C

569

570

23187 LAJSNA UKRASNA BIJELA L=4 m ART.2080 23190 KOMAD ZA UNUTARNJI KUT BOJA BUKVE 23188 23189
LAJSNA UKRASNA BOJA BUKVE TAMNA L=4 m ART.2030 LAJSNA UKRASNA BOJA BUKVE SVIJETLA L=4 m ART.2020

23191 23192

SVIJETLA ART.2021 KOMAD ZA UNUTARNJI KUT BOJA BUKVE TAMNA ART.2031 KOMAD ZA UNUTARNJI KUT BIJELI ART.2081

23193 KOMAD ZA VANJSKI KUT BOJA BUKVE 23194 23195

SVIJETLA ART.2022 KOMAD ZA VANJSKI KUT BOJA BUKVE TAMNA ART.2032 KOMAD ZA VANJSKI KUT BIJELI ART.2082

23196 KOMAD ZA SPAJANJE BOJA BUKVE 23197 23198

SVIJETLA ART.2023 KOMAD ZA SPAJANJE BOJA BUKVE ART.4133 KOMAD ZA SPAJANJE BIJELA ART.183

23199 ZAVRNI KOMAD LIJEVI BOJA BUKVE 23200 23201

SVIJETLA ART.2024 ZAVRNI KOMAD LIJEVI BOJA BUKVE ART.4134 ZAVRNI KOMAD LIJEVI BIJELI ART.184

23202 ZAVRNI KOMAD DESNI BOJA BUKVE 23203 ZAVRNI KOMAD DESNI BOJA BUKVE 23204
SVIJETLA ART.2025 ART.4135 ZAVRNI KOMAD DESNI BIJELI ART.185

23183 OBUJMICA ZA LAJSNE ART.2150

23182 OBUJMICA ZA LAJSNE ART.2250

23184 OBUJMICA ZA LAJSNE UNUTARNJI KUT


HZ2000 ART.2151

23185 OBUJMICA ZA LAJSNE VANJSKI KUT


HZ2000 ART.2152

571

23186 TIPLA KLINASTA L=80 mm PAKIRANJE

50 kom ART.208 JEDINICA MJERE PAK.

23242 KLIJETA ZA LAJSNE

ART.9150

23207 DRA ZA PROFIL USP.VODA


50-100

ART.789 ART.989 ART.780 ART.980

23243 PRIKLJUAK ZA RADIJATOR

ART. 1434

23208 DRA ZA PROFIL USP.VODA 100-200 23205 PROFIL USPONSKOG VODA


50-100 L=3 m

23206 PROFIL USPONSKOG VODA


100-200 L=3 m

23209 ZAVRNI EP ZA PROFIL USPON.VODA


50-100 BIJELI

ART.784 ART.984

23211 TIPLA KLINASTA L=40mm PAKIRANJE

50 kom. ART.204 JEDINICA MJERE PAK.

23210 ZAVRNI EP ZA PROFIL USPON.VODA


100-200 BIJELI

572

573

43010 ART.113300 43046 ART.113400

SJEKA CIJEVI REMS RAS Cu-INOX 3-28

43056 SJEKA CIJEVI 3-35 ART.113350


SJEKA CIJEVI REMS RAS Cu-INOX 6-64 SJEKA CIJEVI 3-28mm MINI MAX

43031 SJEKA CIJEVI 1/8-2 RAS ART.113000

43159 ART.070015

43038 ART.290000 43035 ART.290100 43227 ART.290200

SJEKA ZA PVC CIJEVI 10-63 SJEKA ZA PVC CIJEVI 50-110 SJEKA ZA PVC CIJEVI 110-160

43039 ART.291200 43063 ART.291250 43116 ART.291000 43272 ART.291270

KLIJETA ZA PVC CIJEVI P35 KLIJETA ZA PVC CIJEVI P42 KLIJETA ZA PVC CIJEVI P42P KLIJETA ZA PVC CIJEVI P63P

43271 ROS P63 ART.291280

KLIJETA ZA SJEENJE PVC CIJEVI REMS

43263 (AMIGO I EVA) 1/2 43264 43265

NOEVI ZA REZANJE NAVOJA ART.521032 RWS NOEVI ZA REZANJE NAVOJA (AMIGO I EVA) 3/4 ART.521042 RWS NOEVI ZA REZANJE NAVOJA (AMIGO I EVA) 1 ART.521052 RWS

43009 ART.116000 43037 ART.116005 43034 ART.116010 43033 ART.116015

KLIJETA ZA CIJEVI DO 1/2 CATCH KLIJETA ZA CIJEVI 1 CATCH KLIJETA ZA CIJEVI 6/4 CATCH KLIJETA ZA CIJEVI 2 CATCH

43014 ART.116050 43011 ART.116055

KLIJETA ZA CIJEVI DO 1 SA ZGLOBOM KLIJETA ZA CIJEVI DO 5/4 SA ZGLOBOM

KLIJETA ZA CIJEVI DO 6/4 SA ZGLOBOM 43029 KLIJETA ZA CIJEVI 3 CATCH ART.116020 43042 ART.116060

574

43251 NAVOJA 5 lit. 43049 43054 43055

SINTETIKA EMULZIJA ZA NAREZIVANJE ART.140110 SINTETIKA EMULZIJA ZA NAREZIVANJE NAVOJA 10 lit. ART.140111 SPREJ ZA NAVOJE 600 ml SANITOL ART.140115 SPREJ ZA NAVOJE 500 ml SANITOL ART.140116

43250 NAREZIVANJE NAVOJA 5 1it. ART.140100 43024 NAREZIVANJE NAVOJA 10 1it. ART.140101 43040 ART.140105 43008 ART.140106
SPREJ ZA NAVOJE 600ml SPEZIAL SPREJ ZA NAVOJE 500 ml SPEZIAL VISOKOLEGIRANA EMULZIJA ZA

VISOKOLEGIRANA EMULZIJA ZA

43026 NAREZNICA EVA 1/2-5/4 ART.520015 43025 NAREZNICA EVA 3/8-5/4 ART.520013 43048 NAREZNICA EVA 1/2-2 ART.520017

43080 43074 43073 43089 43085 43084 43088

REZNA GLAVA REZNA GLAVA REZNA GLAVA REZNA GLAVA REZNA GLAVA REZNA GLAVA REZNA GLAVA

3/8 1/2 3/4 1 5/4 6/4 2

ART.521020 ART.521030 ART.521040 ART.521050 ART.521060 ART.521070 ART.521080

43007 1/2-5/4 ART.530020 43117 ART.530000

ELEKTRINA NAREZNICA REMS AMIGO ELEKTRINA NAREZNICA REMS AMIGO

43020 1/2-2

ELEKTRINA NAREZNICA REMS AMIGO ART.540020

575

43065 DRA CIJEVNIH NAZUVNICA 1/2


ART.110100

43015 GLODALO ZA SKIDANJE UNUTARNJIH I


VANJSKIH RUBOVA CIJEVI ART.113900

3-35 mm REG

43064 DRA CIJEVNIH NAZUVNICA 3/4

ART.110200 43061 DRA CIJEVNIH NAZUVNICA DO 1 ART.110300 43060 DRA CIJEVNIH NAZUVNICA DO 5/4 ART.110400 43059 DRA CIJEVNIH NAZUVNICA DO 2 ART.110600

43019 KRUNA UNIVERZALNA PILA REMS TURBO


K ART.849002 43104 KRUNA UNIVERZALNA PILA REMS TURBO K ART.849007

43028 DRA CIJEVI HERKULES ART.120100 43053 DRA CIJEVI HERKULES STOLNI
ART.120130

43043 PILA ZA SIJEENJE CIJEVI REMS TIGER 43266 ELEKTRINA SABLJASTA PILA
ART.560030 ART.560020 43067 LIST ZA PILU 2 ART.561001 PAKOVANJE 5 KOMADA 43066 LIST ZA PILU 4 ART.561002 PAKOVANJE 5 KOMADA

43273 DRA ZA VOENJE SABLJASTE PILE


ART.563100

43274 BATERIJA 12 V ART.571510 R12

576

43062 PLAMENIK ZA LEMLJENJE ACETILEN


ART.161010

43041 PLAMENIK ZA LEMLJENJE PROPAN


ART.160010

43032 KLIJETA ELEKTRINA ZA LEMLJENJE


HOT DOG ART.163020

43023 APARAT ELEKTRINI ZA LEMLJENJE

Cu CIJEVI CONTACT 2000 ART.164011

43090 PASTA ZA LEMLJENJE ART.160210 43091 ICA ZA MEKO LEMLJENJE ART.160200

43036 ICA ZA TVRDO LEMLJENJE LOT P6


ART.160220

43087 LIST ZA UNIVERZALNU PILU ART.849700 43102 LIST ZA UNIVERZALNU PILU ART.849703

43269 UNIVERZALNI LIST PILE 150 ART.561005 43267 UNIVERZALNI LIST PILE 200 ART.561003 43268 UNIVERZALNI LIST PILE 300 ART.561004

577

43030 ALAT ZA SAVIJANJE Cu CIJEVI SWING 43254

12-14-16-18-22 ART.153020 ALAT ZA SAVIJANJE Cu CIJEVI SWING 10-12-15-18-22 ART.153021

43021 ALAT ZA SAVIJANJE Cu CIJEVI


15x18x22 SINUS

ART.154001

43045 STROJ ZA SAVIJANJE Cu CIJEVI


CURVO 12-14-16-18-22 CURVO 15-18-22-28

ART.580021 ART.580027

43108 STROJ ZA SAVIJANJE Cu CIJEVI

43006 RUNI PROIRIVA CIJEVI


15x18x22x28

ART.150006

43058 ALAT ZA ELEKTROFUZIJSKO VARENJE


EMSG

ART.261001

43002 STROJ ZA ZAVARIVANJE CIJEVI


REMS SSM 160 R

ART.252020

578

43027 ART.115000

PUMPA RUNA S MANOMETROM PUSH

43047 SET 15 ART.170010

RUNI OTEPLJIVA MINI COBRA 22

43044 SET 16 ART.172010

STROJNI OTEPLJIVA

COBRA 22

43003 ART.156012

ALAT ZA PROIRENJE CIJEVI REMS ALAT ZA PROIRENJE CIJEVI REMS

43050 DO 22mm ART.156010

43001 REMS TORNADO 2000 ART.340200 43101 POSTOLJE S KOTAIMA ART.344100

43100 R 1/2-4 ART.380430 43247 R 1/2-4 ART.380445

NAREZNICA REMS MAGNUM 4010 T NAREZNICA REMS MAGNUM 4010 L-T

43101 POSTOLJE S KOTAIMA ART.344100

579

43005 ART. 380423

REMS MAGNUM 4000 1/2-4

43051 ART.290400

SJEKA ZA PVC CIJEVI DO 110

43096 ALAT ZA PROIRIVANJE ART.151003

43229 REMS PUSH ART.115100

ELEKTRINA PUMPA ZA PUNJENJE CIJEVI

43105 KLIZNI ELEMENT

SEGMENT ZA SAVIJANJE CIJEVI ART.581070

43093 KUTIJA ZA ALAT ART.164250

43013 ART.113200

ODREZIVA ZA CIJEVI CU 3-16

43115 REZALICA REMS RAS 3-35 ART.113340

580

43282 REMS PICUS S1 BASIC-PACK ART.180.010 ART.180.020 43344 REMS PICUS S1 SET 62 43256 ART.180.021
REMS PICUS S1 SET 62 SIMPLEX

43255 ART.180.011

REMS PICUS S3 BASIC-PACK

43308 STALAK REMS SIMPLEX ART.182.000

43262 STALAK REMS DUPLEX ART.182.001

43345 43346 43257 43281 43301 43258 43302 43323 43259 43347 43260 43348 43261

DIJAMANTNA KRUNA UDKB 32x420x1 1/4 DIJAMANTNA KRUNA UDKB 42x420x1 1/4 DIJAMANTNA KRUNA UDKB 52x420x1 1/4 DIJAMANTNA KRUNA UDKB 62x420x1 1/4 DIJAMANTNA KRUNA UDKB 72x420x1 1/4 DIJAMANTNA KRUNA UDKB 82x420x1 1/4 DIJAMANTNA KRUNA UDKB 92x420x1 1/4 DIJAMANTNA KRUNA UDKB 102x420x1 1/4 DIJAMANTNA KRUNA UDKB 112x420x1 1/4 DIJAMANTNA KRUNA UDKB 122x420x1 1/4 DIJAMANTNA KRUNA UDKB 132x420x1 1/4 DIJAMANTNA KRUNA UDKB 152x420x1 1/4 DIJAMANTNA KRUNA UDKB 162x420x1 1/4

ART.181010 ART.181015 ART.181020 ART.181025 ART.181030 ART.181035 ART.181040 ART.181045 ART.181050 ART.181055 ART.181060 ART.181065 ART.181070

581

43120 PROIRIVA CIJEVI 10 ART.150105 43109 ART.581430 43110 ART.581450 43111 ART.581460
SEGMENT ZA SAVIJANJE CIJEVI SEGMENT ZA SAVIJANJE CIJEVI SEGMENT ZA SAVIJANJE CIJEVI

43121 PROIRIVA CIJEVI 12 ART.150110 43122 PROIRIVA CIJEVI 22 ART.150150 43119 PROIRIVA CIJEVI 35 ART.150190 43253 PROIRIVA CIJEVI 42 ART.150210

43094 ELEKTRODA ART.164115 43095 ELEKTRODA ART.164111

43106 ART.156300

ELEMENT ZA PROIRIVANJE CIJEVI

43107 DRA ALATA ART.151200

43052 ART.151125

PROIRIVA CIJEVI DO 15 mm

43017 REZNO KOLO Cu INOX 3-120 ART.113210 43018 REZNO KOLO Cu INOX B3 ART.113220 43226 ART.290016 43228 KOLO ZA SJEENJE 50-315 ART.290216
REZNO KOLO ZA PVC CIJEVI 10-63

43016 REZNO KOLO 1/8-4 RAS ART.341614 43103 REZNO KOLO 1-2
ART.341404

582

583

43124 10-12-15-18-22mm

KOMPLET ZA PROIRIVANJE CIJEVI

ART.011102X

43125 12-15-18-22mm

KOMPLET IZVLAKAA CIJEVI

ART.22100

43126 12-14-16-18-22mm U KOVEGU

KOMPLET ZA RUNO SAVIJANJE CIJEVI

ART.23020

43127 1/2-3/4-1-5/4

ELEKTRINA RUNA NAREZNICA EKONOMY

ART.071020

43128 SUPERTRONIC 2000 1-2

ELEKTRINA RUNA NAREZNICA

ART.071256

43129 SANI KIT

SET INSTALATERSKOG ALATA U KOVEGU

ART.070600

43207 RUNA NAREZNICA 1/2-2

ART.070892X

584

43130 GLAVA ZA NAREZNICU 1/2 43131 GLAVA ZA NAREZNICU 3/4 43132 GLAVA ZA RUNU NAREZNICU 1 43133 GLAVA ZA NAREZNICU 1 43134 GLAVA ZA NAREZNICU 5/4 43135 REZERVNI NOEVI ZA NAREZNICU 1/2 43136 REZERVNI NOEVI ZA NAREZNICU 3/4 43137 REZERVNI NOEVI ZA NAREZNICU 1 43138 REZERVNI NOEVI ZA NAREZNICU 5/4
KLIJETA ZA SKIDANJE HRAPAVOSTI

ART.070823X ART.070824X ART.070825E ART.070825X ART.070826X ART.070833X ART.070834X ART.070835X ART.070836X

43139 NAVOJA NA CIJEVIMA 3/8-2

ART.056500

43140 RUBOVA CIJEVI 6-36mm

GLODALO UNUTARNJIH I VANJSKIH

ART.011006

43144 CIJEVI, PROFILE DEBLJINE DO 3mm


(5/1-1paket=5 komada)

REZERVNI LIST PILE 200mm, ZA METAL, LIM, ART.865788

43143 CIJEVI, PROFILE DEBLJINE 3-8mm


(5/1-1paket=5 komada)

REZERVNI LIST PILE 150mm, ZA METAL, LIM, ART.865786

43142 CIJEVI, PROFILE DEBLJINE DO 3mm


(5/1-1paket=5 komada)

REZERVNI LIST PILE 150mm, ZA METAL, LIM, ART.865785

43141 UNIVERZALNA ELEKTRINA PILA 230V

ART.865700

43145 KUTNA KLIJETA 45 1/2 TYP S 43146 KUTNA KLIJETA 45 1 TYP S 43147 KUTNA KLIJETA 45 6/4 TYP S 43148 KUTNA KLIJETA 45 2 TYP S 43149 KUTNA KLIJETA 45 3 TYP S

ART.070121X ART.070122X ART.070123X ART.070124X ART.070125

585

43150 VODOINSTALATERSKA KLIJETA TYP SPK 7 43151 VODOINSTALATERSKA KLIJETA TYP SPK 10 43205 VODOINSTALATERSKA KLIJETA TYP SPK 12 43152 INSTALATERSKA KLIJETA TYP SP 7 43153 INSTALATERSKA KLIJETA TYP SP 10 43154 KOMPLET KLIJETA SUPER S 45 1-6/4-2

ART.070521 ART.070522 ART.070523 ART.070527 ART.070528 ART.070130X

43155 OD VODOINSTALATERSKIH KLIJETA 10 I KUTNIH


KLIJETA 45 1 , 6/4

KOMPLET KLIJETA ECONOMY KOJI SE SASTOJI

ART.070140X ART.070110X ART.070111X ART.070112X ART.070015

43156 KUTNA KLIJETA 90 1 43157 KUTNA KLIJETA 90 6/4 43158 KUTNA KLIJETA 90 2 43159 SJEKA CIJEVI 3-28mm MINI MAX

43160 BAKAR MESING, ALUMINIJ

REZERVNI KOTA ZA SJEKA CIJEVI ZA ELJEZO,

ART.70017

43161 SJEKA CIJEVI 12-50mm

ART.070065

43162 AUTOMATSKI TELESKOP SJEKA CIJEVI 6-67mm ART.070030

43163 LIJEVO/DESNO 10-32mm

KLJU ZA MATICU SLAVINE

ART.070228

43241 ALAT ZA STEZANJE SIFONA

ART.70414

43242 ALAT ZA STEZANJE SIFONA

ART.70413

586

43164 S EGRTALJKOM

UNIVERZALNI STEPENASTI KLJU

ART.073297

43208 VIESTEPENASTI PROIRIVA RUPA

ART.021313

43165 KRIPAC ZA CIJEVI SKLOPIVI DO 2

ART.070710

43166 KRIPAC ZA CIJEVI SKLOPIVI DO 4

ART.070711

43167 ZA ISPITIVANJE PLINSKIH CIJEVI

UNIVERZALNA NAPRAVA

ART.061040

43168 SPREMNIK 60 B

PUMPA ZA ISPITIVANJE TLAKA RP50, 12 L.

ART.061004

43169 STROJ ZA ZAMRZAVANJE CIJEVI 3/4-2

ART.062203

587

43170 PLINSKI 10-60mm

STROJ ZA ZAMRZAVANJE CIJEVI

ART.065030

43171 LEMILICA NA PROPAN I KISIK, ALLGAS 2000

ART.035655

43172 ZA TVRDI LEM, 2000

KOMPLET PLAMENIKA NA PROPAN

ART.031092

43173 KOMPLET PLAMENIKA NA ACETILEN 2350

ART.031093

43174 NA PROPAN 2200

KOMPLET TURBO PLAMENIKA

ART.031094

588

43280 ZA LEMLJENJE (ZAVARIVANJE) 43275 DIZNA ZA PLAMENIK 1-2 mm RE 17 43276 DIZNA ZA PLAMENIK 2-4 mm RE 17 43277 DIZNA ZA PLAMENIK 4-6 mm RE 17 43278 DIZNA ZA PLAMENIK 2-4 mm RE 17 43279 DIZNA ZA PLAMENIK 4-6 mm RE 17

RUKOHVAT TYP RE 17

ART.035324 ART.035475 ART.035476 ART.035477 ART.035347 ART.035348

43175 PLAMENIK NA PROPANPLIN

ART.035931

43176 PROPANPLIN BOCA (KARTUA)

ART.035900

43177 PROPAN PLAMENIK S VENTILOM ZA MEKI LEM

ART.035489

43178 PLAMENIK NA MJEANI PLIN

ART.035650

43179 MJEANI PLIN

ART.035510

43180 ROTHERM 2000

ELEKTRINI PLAMENIK ZA MEKI LEM

ART.036702

43181 SPUVICE

ART.045268

589

43213 ETKICE ZA UNUTARNJE IENJE CIJEVI 15mm ART.854183 43182 ETKICE ZA UNUTARNJE IENJE CIJEVI 18mm ART.854185 43183 ETKICE ZA UNUTARNJE IENJE CIJEVI 22mm ART.854186 43184 ETKICE ZA UNUTARNJE IENJE CIJEVI 28mm ART.854187 43185 ETKICE ZA UNUTARNJE IENJE CIJEVI 35mm ART.854188 43186 POVRATNI VENTIL ZA ACETILEN 43187 POVRATNI VENTIL ZA KISIK
ART.540320

ART.540360

43188 DUPLO AUTOGENO CRIJEVO 40m


KOMPLET PLAMENIKA

ART.035240

43189 ZA AUTOGEN. VARENJE I SJEENJE 43214 PRIKLJUNI DIO ZA CIJEVI 1/4-4mm 43215 PRIKLJUNI DIO ZA CIJEVI 3/8-4mm 43216 MATICA S NAVOJEM ZA CIJEVI 1/4 43219 MATICA S NAVOJEM ZA CIJEVI 3/8 43190 I SAVITLJIVIM RUKOHVATOM
OGLEDALO ZA VARENJE S MAGNETOM

ART.035480 ART.540221 ART.540222 ART.450210

ART.540855 ART.540851

43191 REZERVNO OGLEDALO ZA VARENJE

43192 RUNA PUMPA ZA ODEPLJIVANJE

ART.071991

43193 3/8-2

RUNI HIDRAULINI SAVIJA CIJEVI ROBULL,

ART.57961

43288 (OTVORENI OKVIR)

RUNI HIDRAULINI SAVIJA CIJEVI ROBULL

ART.57966

43312 POSTOLJE ZA SAVIJA CIJEVI

ART.058182

590

43195 SJEKA CIJEVI SUPER 1/8-2 ZA METAL 43196 REZ. KOTA ZA SJEKA 70045

ART.70045

ART.70051

43197 GLODALO ZA SLAVINU 1/4

ART.070972

43198 TURBO GLODALO HSS 6x90mm 43199 SJEKA CIJEVI 6-35mm 43239 SJEKA CIJEVI 6-42mm 43200 ELJEZO, BAKAR, MESING, ALUMINIJ
REZERVNI NOI ZA SJEKA CIJEVI 070027,

ART.021499

ART.070027 ART.070029 ART.070017

43201 KLIJETA ZA OBRUBLJIVANJE CIJEVI

ART.071095

43202 PODESNI OD 0-6 B.

VENTIL S MANOMETROM ZA PROPANPLIN

ART.032100E

43209 PLASTINIH CIJEVI 50-75-110mm

KOMPLET ZA NAREZIVANJE I GLODANJE

ART.055035

43203 NOEVI ZA NAREZNICU 1-2

ART.056005

591

43341 AIRPROP GARNITURA ZA LEMLJENJE

ART.31020

43206 STROJ ZA OBRUBLJIVANJE 4-14mm

ART.26048

43240 SET ZA BUENJE RUPA 22 mm

ART.21822

43210 SET ZA BUENJE RUPA 28,3 - 32 -35 mm

ART.21801

43212 UREAJ ZA REZANJE CIJEVI 50/70

ART.55035

43211 SAVIJA CIJEVI 15mm

ART.25135

43342 REZA CIJEVI ZA NEDOSTUPNA MJESTA 15 mm

ART.88801

592

43290 ICA MEKI LOT 2mm 250gr.

ART.45257

43336 PASTA ZA MEKO LEMLJENJE ROSOL 3

ART.45225

43337 SUSTAV ZA ZAMRZAVANJE CIJEVI FREEZE PAK

ART.64004

43338 SPREJ DOZA ZA ZAMRZAVANJE QUICK PAK

ART.64001

43194 HIDRAULINO ULJE ZA SAVIJA CIJEVI ROBULL

ART.58185

43204 SPREJ ZA TRAENJE PROPUSNOSTI

ART.65000

43291 KONCENTRAT ZA UKLANJANJE KAMENCA 30 kg

ART.61110

43339 300x500 mm

POKROV ZA ZATITU OD PLAMENA DO 1000 C

ART.31050

43340 USMJERIVA PLAMENA

ART.31043

593

43293 RODIACUT DWS 202

UREAJ ZA DIJAMANTNO BUENJE

ART.34220

43313 RODIACUT DWS 131

UREAJ ZA DIJAMANTNO BUENJE

ART. FF 34131

43316 43317 43318 43321 43319 43322 43320 43294 43295 43296 43297 43298 43299

DIJAMANTNA KRUNA 5/4 40 DIJAMANTNA KRUNA 5/4 50 DIJAMANTNA KRUNA 5/4 90 DIJAMANTNA KRUNA 5/4 DX 75 DIJAMANTNA KRUNA 5/4 DX 100 DIJAMANTNA KRUNA 5/4 DX 115 DIJAMANTNA KRUNA 5/4 DX 130 DIJAMANTNA KRUNA 1/2 30mm DIJAMANTNA KRUNA 40/7mm DIJAMANTNA KRUNA 50/7mm DIJAMANTNA KRUNA 75 DIJAMANTNA KRUNA 110 DIJAMANTNA KRUNA 160

ART.FF00040 ART.FF00050 ART.FF00090 ART.FF00075 ART.FF00100 ART.FF00115 ART.FF00130 ART.FF00630 ART.FF00640 ART.FF00650 ART.FF00675 ART.FF00710 ART.FF00160 ART.FF35065

43314 PRODUNI KOMAD 200mm 5/4 43315 PRODUNI KOMAD 200mm 1/2

ART.FF35045

594

ALATI

595

0716001 L=250mm RIDGID 0716002 L=300mm RIDGID 0716003 L=350mm

RAVNI KLJU ZA CIJEVI RAVNI KLJU ZA CIJEVI RAVNI KLJU ZA CIJEVI RIDGID RAVNI KLJU ZA CIJEVI RAVNI KLJU ZA CIJEVI

1 1/2" 48 mm 2" 60 mm 2" 60 mm 2 1/2" 76 mm 3" 89 mm

ART.31010 ART.31015 ART.31020 ART.31025 ART.31030

0716004 L=450mm RIDGID 0716005 L=600mm RIDGID 0716006 L=250mm RIDGID

KLJU ZA CIJEVI Rapid Grip

1 1/2" 48 mm

ART.10348

0716007 L=350mm RIDGID 0716008 L=320mm RIDGID 0716009 L=415mm RIDGID 0716010 L=534mm RIDGID 0716011 L=630mm RIDGID 0716012 L=310mm RIDGID 0716013 L=420mm RIDGID 0716014 L=560mm RIDGID 0716015 L=625mm RIDGID

KLJU ZA CIJEVI Rapid Grip

2" 60 mm

ART.10358

VEDSKA KLIJETA "S" 1" 42 mm VEDSKA KLIJETA "S" 1 1/2" 60 mm VEDSKA KLIJETA "S" 2" 70 mm VEDSKA KLIJETA "S" 3" 120 mm VEDSKA KLIJETA 90 1" 42 mm VEDSKA KLIJETA 90 6/4" 60 mm VEDSKA KLIJETA 90 2" 70 mm VEDSKA KLIJETA 90 3" 105 mm

ART.19271 ART.19281 ART.19291 ART.19301 ART.19161 ART.19171 ART.19181 ART.19191

0716016 3/8" - 1 1/4" 17 - 43 mm L=250 - 425 mm


RIDGID

UMIVAONIKI TELESKOPSKI KLJU

ART.31175

0716017 1/8" - 2" 10 - 60 mm

STOLNI RASKLOPIVI KRIPAC RIDGID

ART.40080

0716018 1/8" - 3" 10 - 89 mm

STOLNI RASKLOPIVI KRIPAC RIDGID

ART.40090

596

0716019 3/8"-2" Model 11-R RIDGID

RUNA NAREZNICA ZA CIJEVI

ART.13078

0716020 Model 690-C 1/2"-2" RIDGID

RUNA ELEKTRINA NAREZNICA ZA CIJEVI

ART.41732

0716021 MINERALNO 5 L RIDGID

ULJE ZA NAREZIVANJE NAVOJA

ART.11931

0716022 MINERALNO 600 ml (SPREJ) RIDGID 0716023 1/2" - 3/4" (Ser. 504A, 811A, 815A, 856, 911 i
913) RIDGID RIDGID NOEVI ZA STROJNE NAREZNE GLAVE NOEVI ZA NAREZIVANJE DO 1" - 2"

ULJE ZA NAREZIVANJE NAVOJA

ART.15681

ART.18971 ART.18981 ART.51377

0716024 (Ser. 504A, 811A, 815A, 856, 911 i 913) 0716026 NOEVI ZA NAREZIVANJE DO 2 1/2" - 3" (Ser. 728 i 928) RIDGID

0716025 L= 10-60 mm RIDGID

REZA ZA CIJEVI 1/8"-2"

ART.32820

0716028 5-24 mm RIDGID

REZA ZA BAKRENE CIJEVI

ART.32985

REZA ZA BAKRENE CIJEVI 0716027 S PRIUVNIM KOTAIEM 6-28 mm RIDGID ART.40617

0716029 S KLIZNIM STEZANJEM 6-28 mm RIDGID

REZA ZA BAKRENE CIJEVI

ART.86127

0716030 6-35 mm RIDGID

REZA ZA BAKRENE CIJEVI

ART.66737

597

0716031 6 - 66 mm RIDGID

REZA ZA BAKRENE CIJEVI

ART.31642

0716032 32 - 90 mm RIDGID

REZA ZA BAKRENE CIJEVI

ART.36597

0716033 S EGRTALJKOM 3 - 42 mm RIDGID

REZA PLASTINIH CIJEVI

ART.23498

0716034 JEDNOPOTEZNI 3 - 35 mm RIDGID

REZA PLASTINIH CIJEVI

ART.23493

0716035 Model 326 10, 12, 14, 15, 16, 18, 22 mm


RIDGID

SAVIJAICA S OBLIKAIMA ZA BAKAR

ART.18741

0716036 PLINOVA Model CG 100 RIDGID

ELEKTRONSKI DETEKTOR ZAPALJIVIH

ART.26148

0716037 (Promjer: 17mm, flex kabel 90cm produiv

KAMERA ZA PREGLED Model See Snake do 9 metara, LCD ekran 2,5" u boji) RIDGID

ART.31118

0716038 BUENJE Model RB 3W SA STALKOM

GARNITURA ZA KRUNSKO DIJAMANTNO 10-162 mm (suho-mokro buenje ) RIDGID

ART.34511+34521

598

0716039 DIJAMANTNA KRUNA 60 mm L= 450 mm RIDGID 0716040 DIJAMANTNA KRUNA 82 mm L= 450 mm RIDGID 0716041 DIJAMANTNA KRUNA 102 mm L= 450 mm RIDGID 0716042 DIJAMANTNA KRUNA 132 mm L= 450 mm RIDGID

ART.58316 ART.42416 ART.42436 ART.51716

0716046 PILA 22, 29, 38, 44, 57, 67 mm RIDGID

KOMPLET VODOINSTALATERSKIH KRUNSKIH

ART.81490

0716043 6,3 mm L =7,6m RIDGID

RUNI ODEPLJIVA CIJEVI Model Kwik Spin

ART.15733

0716044 UDALJENOSTI Model Micro Ray RIDGID

ELEKTRONSKI TERMOMETAR ZA MJERENJE S

ART.23578

0716050 DO 50 bar RIDGID

RUNA TLANA PUMPAZA ISPITIVANJE

ART.50072

0716047 (21/2" - 4" s dodatnom redukcijskom nareznicom)


Model 1233 230 V RIDGID

ELEKTRINA NAREZNICA 1/8"-3"

ART.20215

0716048 (za model 1233) RIDGID

SKLOPIVO POSTOLJE ZA STROJNE NAREZNICE

ART.58077

0716045 100x62 cm H=80 cm

MATADOR RADNI STOL RIDGID

ART.27481

599