Lista codurilor CAEN din industria românească

Diviziune CAEN 05 051 0510 052 0520 06 061 0610 062 0620 07 071 0710 072 0721 0729 08 081 0811 0812 089 0891 0892 0893 0899 10 101 1011 Grupa CAEN Clasa CAEN Denumire Extracția cărbunelui superior și inferior Extracția cărbunelui superior (PCS => 23865 kJ/kg) Extracția cărbunelui superior (PCS => 23865 kJ/kg) Extracția cărbunelui inferior (PCS < 23865 kJ/kg) Extracția cărbunelui inferior (PCS < 23865 kJ/kg) Extracția petrolului brut și a gazelor naturale Extracția petrolului brut Extracția petrolului brut Extracția gazelor naturale Extracția gazelor naturale Extracția minereurilor metalifere Extracția minereurilor feroase Extracția minereurilor feroase Extracția minereurilor metalifere neferoase Extracția minereurilor de uraniu și toriu Extracția altor minereuri metalifere neferoase Alte activități extractive Extracția pietrei, nisipului și argilei Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului Alte activități extractive n.c.a. Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale Extracția turbei Extracția sării Alte activități extractive n.c.a. Industria alimentară Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne Prelucrarea și conservarea cărnii

Diviziune CAEN

Grupa CAEN

Clasa CAEN 1012 1013

Denumire Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor Prelucrarea și conservarea cartofilor Fabricarea sucurilor de fructe și legume Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.ca. Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale Fabricarea uleiurilor și grăsimilor Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare Fabricarea produselor lactate Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor Fabricarea înghețatei Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon Fabricarea produselor de morărit Fabricarea amidonului și a produselor din amidon Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cus-cus-ului și a altor produse făinoase similare Fabricarea altor produse alimentare Fabricarea zahărului Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase Prelucrarea ceaiului și cafelei Fabricarea condimentelor și ingredientelor Fabricarea de mâncăruri preparate Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor

102 1020 103 1031 1032 1039 104 1041 1042 105 1051 1052 106 1061 1062 107 1071 1072 1073 108 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1089 109

Diviziune CAEN

Grupa CAEN

Clasa CAEN 1091 1092

Denumire Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie Fabricarea produselor textile Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile Producția de țesături Producția de țesături Finisarea materialelor textile Finisarea materialelor textile Fabricarea altor articole textile Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp) Fabricarea de covoare și mochete Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile Fabricarea altor articole textile n.c.a. Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepția articolelor din blană Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) Fabricarea de articole de lenjerie de corp Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a. Fabricarea articolelor din blană Fabricarea articolelor din blană Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte

13 131 1310 132 1320 133 1330 139 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1399 14 141 1411 1412 1413 1414 1419 142 1420 143 1431 1439

Diviziune CAEN 15

Grupa CAEN

Clasa CAEN

Denumire Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament; prepararea și vopsirea blănurilor Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament; prepararea și vopsirea blănurilor Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor Fabricarea articolelor de voiaj și marochinarie și a articolelor de harnașament Fabricarea încălțămintei Fabricarea încălțămintei Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor din paie si din alte materiale vegetale impletite Tăierea și rindeluirea lemnului Tăierea și rindeluirea lemnului Fabricarea produselor din lemn, plută, paie și din alte materiale vegetale Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn Fabricarea parchetului asamblat în panouri Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții Fabricarea ambalajelor din lemn Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite Fabricarea hartiei si a produselor din hartie Fabricarea celulozei, hârtiei și cartonului Fabricarea celulozei Fabricarea hârtiei și cartonului Fabricarea articolelor din hârtie și carton Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton Fabricarea articolelor de papetărie Fabricarea tapetului Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a. Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor Tipărire și activități de servicii conexe tipăririi

151 1511 1512 152 1520 16 161 1610 162 1621 1622 1623 1624 1629 17 171 1711 1712 172 1721 1722 1723 1724 1729 18 181

Diviziune CAEN

Grupa CAEN

Clasa CAEN 1811 1812 1813 1814

Denumire Tipărirea ziarelor Alte activități de tipărire n.c.a. Servicii pregătitoare pentru pretipărire Legătorie și servicii conexe Reproducerea înregistrărilor Reproducerea înregistrărilor Fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului Fabricarea produselor de cocserie Fabricarea produselor de cocserie Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului Fabricarea substanțelor și a produselor chimice Fabricarea produselor chimice de bază, a îngrășămintelor și produselor azotoase; fabricarea materialelor plastice și a cauciucului sintetic, în forme primare Fabricarea gazelor industriale Fabricarea coloranților și a pigmenților Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază Fabricarea altor produse chimice organice, de bază Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase Fabricarea materialelor plastice în forme primare Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere, cosmetice și de parfumerie Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă) Fabricarea altor produse chimice

182 1820 19 191 1910 192 1920 20 201 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 202 2020 203 2030 204 2041 2042 205

Diviziune CAEN

Grupa CAEN

Clasa CAEN 2051 2052 2053 2059

Denumire Fabricarea explozivilor Fabricarea cleiurilor Fabricarea uleiurilor esențiale Fabricarea altor produse chimice n.c.a. Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice Fabricarea produselor farmaceutice de bază Fabricarea produselor farmaceutice de bază Fabricarea preparatelor farmaceutice Fabricarea preparatelor farmaceutice Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice Fabricarea articolelor din cauciuc Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor Fabricarea altor produse din cauciuc Fabricarea articolelor din material plastic Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții Fabricarea altor produse din material plastic Fabricarea altor produse din minerale nemetalice Fabricarea sticlei și a articolelor din sticlă Fabricarea sticlei plate Prelucrarea și fasonarea sticlei plate Fabricarea articolelor din sticlă Fabricarea fibrelor din sticlă Fabricarea de sticlărie tehnică Fabricarea de produse refractare Fabricarea de produse refractare Fabricarea materialelor de construcții din argilă Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică

206 2060 21 211 2110 212 2120 22 221 2211 2219 222 2221 2222 2223 2229 23 231 2311 2312 2313 2314 2319 232 2320 233 2331

Diviziune CAEN

Grupa CAEN 234

Clasa CAEN 2332 2341 2342 2343 2344 2349

Denumire Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă Fabricarea altor articole din ceramică și porțelan Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică Fabricarea altor produse tehnice din ceramică Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. Fabricarea cimentului, varului și ipsosului Fabricarea cimentului Fabricarea varului și ipsosului Fabricarea articolelor din beton, ciment și ipsos Fabricarea produselor din beton pentru construcții Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții Fabricarea betonului Fabricarea mortarului Fabricarea produselor din azbociment Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei Fabricarea produselor abrazive și a altor produse din minerale nemetalice n.c.a. Fabricarea de produse abrazive Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a. Industria metalurgică Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje Producția de tuburi, țevi, profile tabulare și accesorii pentru acestea, din oțel Producția de tuburi, țevi, profile tabulare și accesorii pentru acestea, din oțel Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oțelului Tragere la rece a barelor Laminare la rece a benzilor înguste Producția de profile obținute la rece

235 2351 2352 236 2361 2362 2363 2364 2365 2369 237 2370 239 2391 2399 24 241 2410 242 2420 243 2431 2432 2433

Diviziune CAEN

Grupa CAEN 244

Clasa CAEN 2434 2441 2442 2443 2444 2445 2446

Denumire Trefilarea firelor la rece Producția metalelor prețioase și a altor metale neferoase Producția metalelor prețioase Metalurgia aluminiului Producția plumbului, zincului și cositorului Metalurgia cuprului Producția altor metale neferoase Prelucrarea combustibililor nucleari Turnarea metalelor Turnarea fontei Turnarea oțelului Turnarea metalelor neferoase ușoare Turnarea altor metale neferoase Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații Fabricarea de construcții metalice Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice Fabricarea de uși și ferestre din metal Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice; producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală) Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală) Fabricarea armamentului și muniției Fabricarea armamentului și muniției Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

245 2451 2452 2453 2454 25 251 2511 2512 252 2521 2529 253 2530 254 2540 255 2550

Diviziune CAEN

Grupa CAEN 256

Clasa CAEN

Denumire Tratarea și acoperirea metalelor; operațiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract Tratarea și acoperirea metalelor Operațiuni de mecanică generală Producția de unelte și articole de fierărie Fabricarea produselor de tăiat Fabricarea articolelor de feronerie Fabricarea uneltelor Fabricarea altor produse prelucrate din metal Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel Fabricarea ambalajelor ușoare din metal Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe Fabricarea altor articole din metal n.c.a. Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice Fabricarea componentelor electronice Fabricarea subansamblurilor electronice (module) Fabricarea altor componente electronice Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice Fabricarea echipamentelor de comunicații Fabricarea echipamentelor de comunicații Fabricarea produselor electronice de larg consum Fabricarea produselor electronice de larg consum Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control și navigație; producția de ceasuri Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație Producția de ceasuri Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie

2561 2562 257 2571 2572 2573 259 2591 2592 2593 2594 2599 26 261 2611 2612 262 2620 263 2630 264 2640 265 2651 2652 266 2660

Diviziune CAEN

Grupa CAEN 267

Clasa CAEN 2670

Denumire Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor Fabricarea echipamentelor electrice Fabricarea motoarelor electrice, generatoarelor și transformatoarelor electrice și a aparatelor de distribuție și control a electricității Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității Fabricarea de acumulatori și baterii Fabricarea de acumulatori și baterii Fabricarea de fire și cabluri; fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru acestea Fabricarea de cabluri cu fibră optică Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice Fabricarea de echipamente electrice de iluminat Fabricarea de echipamente electrice de iluminat Fabricarea de echipamente casnice Fabricarea de aparate electrocasnice Fabricarea de echipamente casnice neelectrice Fabricarea altor echipamente electrice Fabricarea altor echipamente electrice Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a. Fabricarea de mașini și utilaje de utilizare generală Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete) Fabricarea de motoare hidraulice Fabricarea de pompe și compresoare Fabricarea de articole de robinetărie

268 2680 27 271 2711 2712 272 2720 273 2731 2732 2733 274 2740 275 2751 2752 279 2790 28 281 2811 2812 2813 2814

Diviziune CAEN

Grupa CAEN

Clasa CAEN 2815

Denumire Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie Fabricarea altor masini și utilaje de utilizare generală Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice) Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a. Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea metalului și a mașinilor-unelte Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului Fabricarea altor mașini-unelte n.ca. Fabricarea altar mașini și utilaje cu destinație specifică Fabricarea utilajelor pentru metalurgie Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei și a pielăriei Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a. Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor Fabricarea autovehiculelor de transport rutier Fabricarea autovehiculelor de transport rutier Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci Producția de piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

282 2821 2822 2823 2824 2825 2829 283 2830 284 2841 2849 289 2891 2892 2893 2894 2895 2896 2899 29 291 2910 292 2920 293

Diviziune CAEN

Grupa CAEN

Clasa CAEN 2931 2932

Denumire Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule Fabricarea altor mijloace de transport Construcția de nave și bărci Construcția de nave și structuri plutitoare Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement Fabricarea materialului rulant Fabricarea materialului rulant Fabricarea de aeronave și nave spațiale Fabricarea de aeronave și nave spațiale Fabricarea vehiculelor militare de luptă Fabricarea vehiculelor militare de luptă Fabricarea altor echipamente de transport n.c.a. Fabricarea de motociclete Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. Fabricarea de mobilă Fabricarea de mobilă Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine Fabricarea de mobilă pentru bucătării Fabricarea de saltele și somiere Fabricarea de mobilă n.c.a. Alte activități industriale n.c.a. Fabricarea bijuteriilor, imitațiilor de bijuterii și articolelor similare Baterea monedelor Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare Fabricarea instrumentelor muzicale Fabricarea instrumentelor muzicale Fabricarea articolelor pentru sport

30 301 3011 3012 302 3020 303 3030 304 3040 309 3091 3092 3099 31 310 3101 3102 3103 3109 32 321 3211 3212 3213 322 3220 323

Diviziune CAEN

Grupa CAEN 324

Clasa CAEN 3230 3240

Denumire Fabricarea articolelor pentru sport Fabricarea jocurilor și jucariilor Fabricarea jocurilor și jucariilor Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice Alte activități industriale Fabricarea măturilor și periilor Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat Producția, transportul și distribuția energiei electrice Producția de energie electrică Transportul energiei electrice Distribuția energiei electrice Comercializarea energiei electrice Producția gazelor; distribuția combustibililor gazoși prin conducte Producția gazelor Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte Furnizarea de abur și aer condiționat Furnizarea de abur și aer condiționat Captarea, tratarea și distribuția apei Captarea, tratarea și distribuția apei Captarea, tratarea și distribuția apei Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile Colectarea deșeurilor Colectarea deșeurilor nepericuloase Colectarea deșeurilor periculoase Tratarea și eliminarea deșeurilor Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase

325 3250 329 3291 3299 35 351 3511 3512 3513 3514 352 3521 3522 3523 353 3530 36 360 3600 38 381 3811 3812 382 3821 3822

Diviziune CAEN

Grupa CAEN 383

Clasa CAEN

Denumire Recuperare materialelor Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor Recuperarea materialelor reciclabile sortate

3831 3832

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful