You are on page 1of 2

1 av 2

KOMMUNALSEKSJONEN Saksbehandler: Marita Grims

Vr dato 23.10.2012 Deres dato

Vr referanse 09/05527-13 : ---, C40 Deres referanse

MTEREFERAT
Referat fra : Mte om arkeologisk utstilling i Sgne Mtedato : 22. oktober 2012

Mteleder : Marita Grims Mtested : Sgne gml. prestegrd Referent : Marita Grims Deltakere : Ghattas Jeries Sayej, Kristian Strom-Fladstad, Arild Rsstad, Magne Haugland, Jostein Andreassen, Snorre Haukalid, Marita Grims Kopi til : Fylkeskonservatoren i Vest-Agder og Kulturhistorisk museum v/ Hkon Ingvaldsen

Referat fra mte om arkeologisk utstilling 22.oktober 2012 Det var ingen kommentarer til referatet fra forrige mte. Sak 1 Tekst Teksten ble gjennomgtt i plenum. Det ble foresltt bruke skalt "sprkvask". P neste mte skal teksten gjennomgs sammen med bilder og plassering i utstillingsrommet. Bilder (illustrasjoner, fotografier, kart, m.m.) m sees i sammenheng med teksten. Sak 2 Eventuelt Grims orienterte om Vest-Agder-museet som kan bist med monter- og utstillingsveggproduksjon mot en godtgjrelse. I flge Strm-Fladstad kan utstillingsrommet tas i bruk for produksjon primo januar 2013. Strm-Fladstad orienterte om budsjettmte 23.10.2012 hvor bl.a. utgifter til belysning skal behandles. Plassering av rester av hvalskjelett ble drftet og det var enighet om en plassering p gulvet. Det er ikke ndvendig plassere det bak glass. Rsstad foreslo bestille en Erco lysskinne til den ene siloen og ev. etterbestille lysarmatur etter behov. Aktiviteter i den ene siloen (aktiviteter for barn/unge) m konkretiseres. Haukalid har hovedansvar for dette. Sgne kommune innhenter meterpris p "lavvustoff". Husflidskonsulenten i Vest-Agder, Kathrine Bringsdal, kan sy dette.

Videre framdrift og oppgaver 1. Haukalid og Sayej sender bilder til Grims s snart det lar seg gjre.
Folkestyre kompetanse samarbeid
Postadresse: Postboks 517 Lund, 4605 KRISTIANSAND S Besksadresse: Tordenskjoldsgate 65 Sentral E-postadresse: postmottak@vaf.no Internettadresse: www.vaf.no Telefon sentralbord: Telefon intern: Telefaks: Foretaksregisteret: 38 07 45 00 38 07 46 55 38 07 45 01 960 895 827

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE

2 av 2

2. Grims kontakter Jo van der Eynden for etablere om han kan foreta sprkvask (ref. anm.: Dette er gjort og van der Eynden kan utfre dette arbeidet. Sayej sender rteksten til van der Eynden). 3. Rsstad bestiller lysskinne til den ene siloen. 4. Haukalid konkretiserer hva som skal skje inne i den ene siloen. 5. Sgne kommune innhenter meterpris p "lavvustoff".

Neste mte er 19. november 2012 kl. 9.15 - 12 p Sgne Gamle Prestegrd.