You are on page 1of 4

Prctica 2 Acces

1. Crea una nova base de dades en la carpeta dinformtica. Li has de posar el nom de Prctica 2 Clnica

2. Crea una taula amb el nom de Pacients amb els segents camps. Codi pacient ha de ser la clau principal
Nom del camp Codi pacient Nom pacient Cognoms pacient Adrea Poblaci Codi postal Provncia Telfon pacient Data naixement Tipus de dada Numrico Texto Texto Texto Texto Text Texto Texto Fecha/Hora

3. Crea una altra taula amb el nom Metges (Clau principal: Codi metge)
Nom del camp Codi metge Nom metge Cognoms metge Telfon metge Especialitat Tipus de dada Texto Texto Texto Texto Texto

4. Crea una altra taula amb el nom Ingressos que ha de tenir: (N ingrs, clau principal)
Nom del camp N ingrs Habitaci Llit Data ingrs Tipus de dada Autonumrico Numrico Texto Fecha/Hora

5. Modifica lestructura de la taula Metges i esborra el camp Telfon metge, no es necessita.

6. Modifica les dades de la taula Pacients seguint les segents indicacions:

Nom del camp Codi pacient Nom pacient Cognoms pacient Adrea Poblaci Codi postal Provncia Telfon Data naixement

Tipus de dada Entero Tamao: 15 Tamao: 30 Tamao: 30 Tamao: 15 Tamao: 5 Tamao: 15 Tamao: 10 Formato: Fecha corta

7. Modifica la taula Metges amb els segents camps:


Nom del camp Codi metge Nom metge Cognoms metge Especialitat Tipus de dada Tamao: 4 Tamao: 15 Tamao: 30 Tamao: 20

8. Modifica la taula Ingressos amb els segents camps


Nom del camp Habitaci Llit Data ingrs Tipus de dada Entero Tamao: 1 Formato: Fecha corta

9. Afegeix a la taula Ingressos un camp Codi pacient de tipus Nmero de Tamao: Entero (aquest camp servir per a saber a quin pacient correspon l'ingrs), i un camp Codi metge de tipus Texto i Tamao 5 (aquest camp servir per a saber a quin metge s'encarrega de l'ingrs).

10. Introdueix les segents dades en la taula Pacients


Codi pacient 100 101 Nom pacient Antonio Carlos Cognoms Adrea pacient Garca Prez Prez Ruiz Astilleros, 3 Magallanes, 21 Poblaci Barcelona Cornell Codi Postal 08011 08300 Provncia Telfon Barcelona 933689521 Barcelona 932485147 Data naixement 15/08/60 26/04/58

105 112 225 260 289 352 365 390 810 822 860

Luis Jaime Alfonso Jos Elisa Eva Alfredo Carlos Lourdes Sergio Joaqun

Rodrguez Juan de Ms Mena, 11 Juangrn Sornes Prats Montolla Navarro Lard beda Sansn San Martn Balmes, 21 Sneca, 23 Ro Segura, 14

Terrassa Barcelona Sant Boi Barcelona

08700 08014 08500 08002 08500

Barcelona 932935478 Barcelona 933684593 Barcelona 933547852 Barcelona 933874569 Barcelona 933547812 Barcelona 932401589 Barcelona 933589321 Barcelona 933589354 Barcelona 933587412 Barcelona 933589321 Barcelona 933758933

30/03/61 31/01/68 28/04/69 15/05/64 10/07/62 12/08/65 02/01/65 03/05/67 25/06/64 25/12/67 04/05/69

Barcelona, 4 Hospitalet Villafranca, 34

Castellbisb 08600 al Barcelona Barcelona 08002 08005 08007 08005 08800

Hernndez Salinas, 8 Luis Prats Ruiz Ercilla, 8 Oliver Peris Larred Navas rboles Onsins

Gran va, 34 Barcelona Blasco Ibez, 65 Ganda, 8 Barcelona Manresa

11. Introdueix les dades segents en la taula Metges


Codi metge AJH CEM CSM ESMH FHL FVP JMP OPA PAP SGM SVT Nom Antonio Carmen Carlos Eva Cognoms Especialitat

Jimnez Hernndez Pediatria Esteban Muoz Snchez Martnez San Martn Hernndez Vidal Planella Moreno Navarro Pons lvarez Armengol Prats Vzquez Torres Psiquiatria General Pediatria Radiologia Anlisi Intensiu Intensiu Cirugia Oftalmologia Ginecologia

Fernanda Hernndez Lpez Federico Juana Olga Pedro Santiago

Sebastin Gutirrez Mellado

12. Introdueix les dades segents en la taula Ingressos


N Codi Codi Habitaci Llit Data ingrs ingrs pacient metge 1 2 101 105 A A 23/04/98 24/05/98 302 103 SVT CSM

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

125 204 205 204 201 201 305 304 306 303 302 504 504 405 401 408 504 509

B B B A A A A B A B A B B B A B A B

15/06/98 12/09/98 12/10/98 04/01/99 01/02/99 02/04/00 03/05/00 12/05/00 13/05/00 15/06/00 16/06/00 30/06/00 02/07/00 05/07/00 08/08/00 10/08/00 12/08/00 20/08/00

300 120 100 102 240 110 220 201 207 220 131 130 231 200 140 142 120 240

PAP SGM JMP CEM FHL OPA FVP ESMH OPA CSM AJH SGM ESMH FVP PAP SGM SGM FHL

13. Una vegada introduts els nous camps, crea les relacions que consideris necessries entre les taules de la base de dades. 14. Crea una consulta per veure els cognoms, telfon i data de naixement d'aquells pacients que hagin nascut abans de 1960 i el seu municipi sigui Barcelona. Posa-li de nom a la consulta el nom Pacients de Barcelona. 15. Crea una consulta per veure dels pacients la data d'ingrs dels quals sigui posterior al 31/12/98, els seus cognoms, data de naixement , data d'ingrs i cognoms del metge assignat aix com l'especialitat d'aquest. Posa-li el nom Pacients amb metge. 16. Una consulta per a saber els metges que tenen ms de tres ingressats, indicant per a cadascun d'ells el seu nom, cognoms del metge i quants ingressats t. Posa-li a la consulta el nom Metges saturats. 17. Un consulta per saber de cada especialitat, la data d'ingrs ms antiga. Anomena-la Ingressos antics.