Interzis la stânga

La dreapta Lui se-ntâmplă noi geneze Și-n roi de rai ni se desface punga Ce-n ea se strâng și teze și-antiteze, Dar fiț i atenț i, e interzis la stânga!

În dreapta bărcii aruncaț i năvodul Și prinde-ț i –vă-n ea doar numai ruga, Ca să desfaceț i ancora ș i nodul, Și să vă fie fericită fuga.

Cu dreapta Lui ne cheamă dreptul nostru Și tot mai ștearsă la hotar e dunga Ce-mparte geografii de vieț i ș i rostul, Mă înț elegeț i, interzis la stânga!

Probabil că vi-e sete de-o fântână Și invitatul inimii e pârga Acelor gânduri prinse în cunună, Nu comentez, e interzis la stânga!

E bine că veniț i ca să plecaț i, La dreapta voastră vă așteaptă strunga, E marele examen , rezistaț i, Și nu uitaț i, e interzis la stânga! George Uba 22 oct. 2011

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful