Anexa 5

Stabilirea regimului de calcul pentru angrenajele reductoarelor de uz general.
Tabelul 8.1 – pag.12 – Ang. cilindrice şi conice – Moldovean vol.2
Tabelul se face cum se vede, cu următoarele observaţii :
T1
1 t
M
I tI
T M →
II tII
T M →
Se vor scrie şi observaţiile; tabelul se pune pe o pagină
• Pentru autovehicule,
0
30 β ≤
1 1max
z z ·
şi
1
z N ∈
, pentru roţi cementate şi/sau călite
1 1max
z z ·
şi
1
z N ∈
, dacă
1max
25 z ≤
, respective
1
26...30 z ·
şi
1
z N ∈
, daca
1max
80 z ≤
, pentru roţi îmbunătăţite
2 1 dat
z z u · g
şi
2
z N ∈
3.2 Raportul de angrenare u
2
1
; 1
dat
z u
u u
z u
· − ≤ ∆
0, 03 u ∆ ≤
pentru transmisiile mecanice industriale; se recomandă încadrarea în
această abatere şi a raportului de transmitere global.
3.3 Coeficienţii de lăţime
,
a d
Ψ Ψ
Coeficienţii
a
Ψ
si
d
Ψ
se aleg din anexa 6.
Anexa 6
Coeficienţii de lăţime ai danturii
Anexa A15 – pag. 267 – Ang. cil. şi conice – Moldovean vol.2
Tabelul se face cum se vede ( pe o pagină)
Ce este in paranteze drepte nu se scrie
3.4 Lăţimile preliminare ale roţilor b
1,2
, în mm
2 a w
b a · Ψ g
1 2
; b b b · + ∆
1...3 b ∆ · mm
3.5 Modulul danturii m
n
, în mm
min
2 1
2
cos
w
n
a
m m
z z
β · ≥
t
n
m
se standardizează la valori cuprinse în STAS822-82 (anexa 7)
n
m m ·
, pentru dantura dreaptă
min
1 m mm ·
, pentru transmisii de putere
min
2 m mm ·
, pentru oţeluri cementate, călite şi/sau nitrurate
Daca
min n
m m <
se adoptă
min n
m m ·
şi se recalculează :
- suma numerelor de dinţi
o
2 1
2
cos
w
s
n
a
z z z
m
β · t ·
;
- numărul de dinţi ai pinionului :
o
1
1
s
dat
z
z
u
·
t
;
- numărul de dinţi ai roţii conduse :
o
2 1 s
z z z · − ;
1 2
, z z
- numere întregi
Raportul de angrenare
2
1
z
u
z
·
În relaţiile cu semn dublu, semnul superior corespunde angrenajului exterior, iar
semnul inferior corespunde angrenajului interior.
La angrenajele cilindrice cu dantura dreaptă,
0 β ·
- planul frontal coincide cu
planul normal şi prin urmare indicii n şi t nu mai apar în relaţiile de calcul.
Anexa 7
Modulul danturii, distanţa dintre axe şi rapoartele de transmitere, standardizate
Anexa A – pag. 208
÷
210, Ang. cil. şi conice – Moldovean vol. 2
Subtabelele şi figurile se vor nota cum se vede, cu modificare A17 ( ex. Fig.
A.1.1  Fig. 1.1)
Figura se face în auto-cad sau se scanează şi se aranjează.
Tabelul se face cum se vede pe
1
2
2
+ pagini.
Ce este in paranteze drepte nu se scrie.
Vezi anexa 9 din lucrarea anterioară ( nu se impune distanţa dintre axe)
3.6 Distanţa dintre axe de referinţă, mm
2 1
( )
2cos
n
m
a z z
β
· t
Se verifică :

( ) 1
w n
a a m − < ⋅
, pentru
w
a a >

( ) 0, 5
w n
a a m − < ⋅
, pentru
w
a a <
Dacă nu sunt satisfăcute aceste condiţii, se reia calculul pentru
1 2
, , ,
s
z z z u
.
3.7 Alegerea coeficienţilor deplasărilor de profil x
m1,2
Elementele geometrice ale roţilor dinţate
Elementele geometrice ale roţilor echivalente şi ale angrenajului echivalent
Verificarea condiţiilor funcţional – constructive
3.7.1 Alegerea coeficienţilor deplasărilor de profil
3.7.1.1 Unghiul de presiune în plan frontal α
t
, grade
cos
n
t
tg
arctg
α
α
β
·
3.7.1.2 Unghiul real de angrenare, α
wt
în plan frontal, respectiv α
wn
în plan
normal
• Dacă
w
a a ·
;
wt t wn n
α α α α · ·
, pentru dantură înclinată
w
α α ·
, pentru dantură dreaptă
• Dacă
w
a a ≠
arccos cos
wt t
w
a
a
α α
¸ _
·

¸ ,
şi
sin
arcsin sin
sin
n
wn wt
t
α
α α
α
¸ _
·

¸ ,
3.7.1.3 Coeficientul deplasării totale(suma) de profil x
sn
în plan normal,
respectiv x
st
(x
s
) în plan frontal
• Dacă
w
a a ·
0, 0
sn s
x x · ·
pentru dantură înclinată, respectiv dreaptă
• Dacă
w
a a ≠
- Când distanţa dintre axe este cunoscută:
o
2 1 2 1
( )
2
wt t
sn n n
n
inv inv
x x x z z
tg
α α
α

· t · t
pentru dantură înclinată
o ( )
2 1 2 1
2
w
s
inv inv
x x x z z
tg
α α
α

· t · t pentru dantură dreaptă
- Când distanţa dintre axe
w
a
poate lua o valoare arbitrară
,
sn s
x x
rezultă în
funcţie de
1 n
x
şi de
2 n
x
, respectiv de
1
x
şi de
2
x
.
3.7.1.4 Alegerea coeficientului deplasării de profil pentru pinion, x
n1
în plan
normal, respectiv x
t1
(x
1
) în plan frontal
• Dacă
w
a a ·
Pentru angrenaj nedeplasat :
1 1
0, 0
n
x x · ·
pentru dantură înclinată, respectiv dreaptă;
• Daca
w
a a ·
şi angrenajul este zero deplasat sau dacă
w
a a ≠
:
1 n
x
, respectiv
1
x
se alege în funcţie de unul din
1 1
cos
t n
x x β ·
Anexa 8
Recomandări pentru alegerea coeficienţilor deplasărilor de profil
Anexa A18 – pag 270
÷
275 , Ang. cil. şi conice , Moldovean vol.2
Toate subtabelele, figurile (relaţiile) se notează cum se văd, dar fară A în faţă ( A18
 8)
Restul se face cum se vede
Ce este în paranteze drepte nu se scrie
Figurile se vor scana şi aranja
Prezentate în tabelul 9.4  prezentate anterior
Vezi anexa 10 din lucrarea anterioară ( nu se impune distanţa dintre axe)
3.1.7.5 Coeficientul deplasării de profil pentru roata condusă, x
n2
în plan
normal, respectiv x
t2
(x
2
) în plan frontal.
• Dacă
w
a a ·
Pentru angrenaj nedeplasat
2
0
n
x ·
Pentru angrenaj zero deplasat
2 1 n n
x x · −
• Dacă
w
a a ≠
- Când distanţa dintre axe
w
a
este cunoscută :
o
2 1 n sn n
x x x · −
- Când distanţa dintre axe
w
a
poate lua o valoare arbitrară,
2 n
x
, respectiv
2
x
, se
alege în funcţie de unul din criteriile recomandate în anexa 8
o
2 2
cos
t n
x x β ·
3.7.2 Elementele geometrice ale roţilor dinţate
Fig.2 – pag. 133 – Ang. cil şi conice – Moldovean vol.2
Figura se va scana şi aranja
Atenţie la detalii şi notaţii ( să se vadă indicii)
Vezi fig.2 de la lucrarea precedentă ( nu se impune distanţa dintre axe)
3.7.2.1 Diametrele cercurilor de divizare d
1,2
, mm
1,2 1,2
cos
n
m
d z
β
·
3.7.2.2 Diametrele cercurilor de bază d
b1,2
, mm
1,2 1,2
cos
b t
d d α ·
t
α α ·
, pentru dantură dreaptă
3.7.2.3 Diametrele cercurilor de rostogolire d
w1,2
, mm
1,2
1,2 1,2
cos
cos cos
b
t
w
wt wt
d
d d
α
α α
· ·
1
2
1
w
w
a
d
u
·
t
;
2
2
1
w
w
a
d u
u
·
t
wt w
α α ·
, pentru dantură dreaptă
Se verifică îndeplinirea condiţiei ( trebuie îndeplinită la a treia zecimală)
2 1
2
w w
w
d d
a
t
·
3.7.2.4 Diametrele cercurilor de cap d
a1,2
, mm
* 2
1 2
2 2 2
cos
a w n an n
z
d a m h x
β
¸ _
· t − − +

¸ ,
* 1
2 1
2 2 2
cos
a w n an n
z
d a m h x
β
¸ _
· − − +

¸ ,
3.7.2.5 Diamtrele cercurilor de picior d
f1,2
, mm
( )
* * 1
1 1
2
cos
f n an n n
z
d m h c x
β
1
· − + −
1
¸ ]
( )
* * 2
2 2
2
cos
f n an n n
z
d m h c x
β
1
· − + −
1
¸ ]
3.7.2.6 Unghiul de presiune α
at
pe cercul de cap de diametru d
a
, respectiv α
yt
pe
un cerc oarecare de diametru d
y
.
1,2
1,2
1,2
arccos cos
at t
a
d
d
α α
¸ _
·


¸ ,
g
arccos cos
yt t
y
d
d
α α
¸ _
·


¸ ,
g
3.7.2.7 Unghiul de înclinare a danturii pe cercul de bază β
b
, grade
( ) cos
b t
arctg tg β α β · g
3.7.2.8 Unghiul de înclinare a danturii β
a
pe cercul de cap de diametru d
a
,
respectiv β
y
pe un cerc oarecare de diametru d
y
1,2
1,2
1,2
a
a
d
arctg tg
d
β β
¸ _
·


¸ ,

y
y
d
arctg tg
d
β β
¸ _
·

¸ ,
3.7.2.9 Pasul p
bt
pe cercul de bază şi p
yt
pe un cerc oarecare, în plan frontal, în
mm
cos
bt t t
p p α ·
;
t t
p m π ·
;
cos
n
t
m
m
β
·
;
cos
cos
t
yt t
yt
p p
α
α
·
3.7.2.10 Arcul dintelui în plan normal (n), respectiv în plan frontal (t), în mm
3.7.2.10.1 Pe cercul de divizare s
n1,2
, s
t1,2
, în mm
1 1
(0, 5 2 )
n n n n
s x tg m π α · +
2 2
(0, 5 2 )
n n n n
s x tg m π α · t
1 1
(0, 5 2 )
cos
n
t t t
m
s x tg π α
β
· t
2 2
(0, 5 2 )
cos
n
t t t
m
s x tg π α
β
· t
3.7.2.10.2 Pe cercul de cap s
at1,2
, s
an1,2
în mm
( )
1
1 1 1
1
cos
cos cos
n t
at t at t
at
m z
s inv inv s
α
α α
β α
1
· − +
1
¸ ]
( )
2
2 2 2
2
cos
cos cos
n t
at t at t
at
m z
s inv inv s
α
α α
β α
1
· − +
1
¸ ]
1 1 1
cos
an at a
s s β ·
2 2 2
cos
an at a
s s β ·
3.7.2.10.3 Pe un cerc oarecare s
yt1,2
, s
yn1,2
în mm
( )
1
1 1 1
1
cos
cos cos
n t
yt t yt t
yt
m z
s inv inv s
α
α α
β α
1
· − +
1
¸ ]
( )
2
2 2 2
2
cos
cos cos
n t
yt t yt t
yt
m z
s inv inv s
α
α α
β α
1
· − +
1
¸ ]
1 1 1
cos
yn yt y
s s β ·
2 2 2
cos
yn yt y
s s β ·
3.7.3 Elementele roţilor echivalente şi angrenajului echivalent
3.7.3.1 Numerele de dinţi pentru roţile echivalente z
n1,2
1
1 2
cos cos
n
b
z
z
β β
·
;
2
2 2
cos cos
n
b
z
z
β β
·
37.3.2 Diametrele cercurilor de divizare ale roţilor echivalente d
n1,2
în mm
1 1 n n n
d m z · g
;
2 2 n n n
d m z · g
3.7.3.3 Diametrele cercurilor de bază ale roţilor echivalente d
bn1,2
în mm
1 1
cos
bn n n
d d α ·
;
2 2
cos
bn n n
d d α ·
3.7.3.4 Diametrele cercurilor de cap ale roţilor echivalente d
an1,2
în mm
1 1 1 1 an n a
d d d d · + −
2 2 2 2 an n a
d d d d · + −
3.7.3.5 Distanţa dintre axe a angrenajului echivalent a
wn
în mm
2
cos
cos cos
n
wn
b wn
a
a
α
β α
·
3.7.3.6 Gradul de acoperire al angrenajului echivalent ε
αn
2 2 2 2
1 1 2 2
2 sin
2 cos
an bn an bn wn wn
n
n n
d d d d a
m
α
α
ε
π α
− t − − ⋅
·
3.7.4 Verificarea condiţiilor funcţional – constructive
3.7.4.1 Gradul de acoperire al angrenajului ε
α
- în plan frontal; ε
β

suplimentar; ε
γ
– total
2 2 2 2
1 1 2 2
2 sin
cos
2 cos
a b a b w wt
n t
d d d d a
m
α
α
ε β
π α
− t − −
·
min α α
ε ε ≥
min
1,1
α
ε ·
, pentru angrenaje lente
min
1, 3
α
ε ·
, pentru angrenaje exterioare rapide
min
1, 2
α
ε ·
, pentru angrenaje interioare rapide

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful