You are on page 1of 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Minggu yang ke : 35 Hari : Selasa Mata Pelajaran/ Tingkatan/Masa Geografi 2H 7.40 9.

00

Tarikh : 25.9.2012

Tajuk : Keperluan Pengangkutan dan Perhubungan Awal Subtajuk : Keperluan Perhubungan Semasa Penjajahan Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat :i) menyatakan jenis-jenis perhubungan semasa penjajahan Aktiviti : i) penerangan daripada guru ii) guru menyoal murid secara lisan BBM : Papan tulis dan buku teks Refleksi :

Geografi 2R 11.05 11.40

Tajuk : Perkembangan Jaringan Pengangkutan Subtopik : Kepentingan Pengangkutan di Negara Malaysia dan Kanada Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat :i) menyatakan empat kepentingan pengangkutan di negara Malaysia dan Kanada. Aktiviti : i) penerangan daripada guru ii) guru menyoal murid secara lisan BBM : Papan tulis dan buku teks Refleksi :

Geografi 2P 1.25 2.00

Tajuk : Keperluan Pengangkutan dan Perhubungan Awal Subtajuk : Keperluan Pengangkutan Semasa Penjajahan Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat :i) menyatakan cara pengangkutan jalan raya semasa penjajahan Aktiviti : i) penerangan daripada guru ii) guru menyoal murid secara lisan BBM : Papan tulis dan buku teks Refleksi :

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Minggu yang ke : 35 Hari : Rabu Mata Pelajaran/ Tingkatan/Masa Geografi 2R 9.00 10.10

Tarikh : 26.9.2012

Tajuk : Perkembangan Jaringan Pengangkutan Subtajuk : Kesan-kesan Perkembangan Pengangkutan Ke Atas Alam Sekitar dan Langkah-langkah Mengurangkan Pencemaran Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat :i) menyatakan empat kesan positif perkembangan pengangkutan terhadap alam sekitar ii) menyatakan tiga kesan negatif perkembangan pengangkutan terhadap alam sekitar iii) menyatakan lima langkah mengurangkan pencemaran Aktiviti : i) penerangan daripada guru ii) guru memberikan latihan bertulis BBM : Papan tulis dan buku teks Refleksi :

Geografi 3N 10.10 10.45 11.05 11.35

Tajuk : Latih Tubi Pecutan Terakhir PMR Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat :i) menjawab soalan-soalan objektif berkaitan tema sumber Aktiviti : i) murid membuat latihan ii) guru membincangkan jawapan kepada murid BBM : Buku Kerja Infodidik dan papan tulis Refleksi :

Bahasa Melayu Peralihan T 11.40 12.50

Tajuk : Kemajuan Sistem Perhubungan Subtajuk : Kereta Impian Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat :i) menyatakan pandangan tentang perkara yang dibincangkan. ii) menyatakan pendirian tentang kereta Gen.2. Aktiviti : i) Murid membaca petikan tentang Gen.2 dan memberikan pandangan tentang kereta tersebut. ii) murid menyatakan pendirian tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memajukan industri pembuatan kereta. BBM : Buku teks dan papan tulis. FU : 11.4 Aras 1 (i) FS : 8.1 Aras 1 (i) Refleksi:

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Minggu yang ke : 35 Hari : Khamis Mata Pelajaran/ Tingkatan/Masa Geografi 2N 7.40 9.00

Tarikh : 27.9.2012

Tajuk : Perkembangan Jaringan Pengangkutan Subtajuk : Perkembangan Jaringan Pengangkutan Darat Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat :i) menyatakan perkembangan jaringan pengangkutan jalan kereta api Aktiviti : i) penerangan daripada guru ii) guru menyoal murid secara lisan BBM : Papan tulis dan buku teks Refleksi :

Geografi 3N 11.05 12.15

Tajuk : Latih Tubi Pecutan Terakhir PMR Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat :i) menjawab soalan-soalan objektif berkaitan tema ekonomi Aktiviti : i) murid membuat latihan ii) guru membincangkan jawapan kepada murid BBM : Buku Kerja Infodidik dan papan tulis Refleksi :

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Minggu yang ke : 35 Hari : Jumaat Mata Pelajaran/ Tingkatan/Masa Geografi 2H 7.40 8.20

Tarikh : 28.9.2012

Tajuk : Perkembangan Jaringan Pengangkutan Subtajuk : Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Jaringan Pengangkutan Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat :i) menyatakan lima faktor yang mempengaruhi perkembangan jaringan pengangkutan Aktiviti : i) penerangan daripada guru ii) guru menyoal murid secara lisan BBM : Papan tulis dan buku teks Refleksi :

ICTL

1N

8.20 -9.35

Topic: Word Processing Software Scope : Creating Document Objectives : End of this lesson, pupils able to :i) Create a new document by using word processing software ii) Set page set up iii) Key in data to the new document iv) Save the new document with new file name Activities : Carrying out hands-on activities on following skills :i) Setting Page Setup ii) Keying in data iii) Saving document iv) Closing document Teaching Aids : LCD projector and word processing software Reflection:

Geografi 2N 11.05 11.40

Tajuk : Perkembangan Jaringan Pengangkutan Subtajuk : Perkembangan Jaringan Pengangkutan Darat Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat :i) menyatakan perkembangan jaringan pengangkutan jalan air Aktiviti : i) penerangan daripada guru ii) guru menyoal murid secara lisan BBM : Papan tulis dan buku teks Refleksi :

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Minggu yang ke : 35 Hari : Sabtu Mata Pelajaran/ Tingkatan/Masa Geografi 2H 7.40 8.20

Tarikh : 29.9.2012

Tajuk : Perkembangan Jaringan Pengangkutan Subtajuk : Perkembangan Jaringan Pengangkutan Darat Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat :i) menyatakan perkembangan jalan raya dan lebuh raya Aktiviti : i) penerangan daripada guru ii) guru menyoal murid secara lisan BBM : Papan tulis dan buku teks Refleksi :

ICTL

1N

8.20 -9.35

Topic: Word Processing Software Scope : Editing Document Objectives : End of this lesson, pupils able to :i) Identify file and its location ii) Open the files iii) Creating document with table and column iv) Create a document using Drawing Tools Activities : Carrying out hands-on activities on following skills :i) Opening existing document ii) Copying and pasting iii) Inserting table iv) Inserting graphic Teaching Aids : LCD projector and word processing software Reflection:

Geografi 2N 11.05 11.40

Tajuk : Perkembangan Jaringan Pengangkutan Subtajuk : Perkembangan Jaringan Pengangkutan Darat Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat :i) menyatakan perkembangan jaringan pengangkutan jalan air Aktiviti : i) penerangan daripada guru ii) guru menyoal murid secara lisan BBM : Papan tulis dan buku teks Refleksi :

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Minggu yang ke : 36 Hari : Isnin Mata Pelajaran/ Tingkatan/Masa Geografi 2P 8.20 9.35 Tajuk : Keperluan Pengangkutan dan Perhubungan Awal Subtajuk : Keperluan Pengangkutan Semasa Penjajahan Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat :i) menyatakan perkembangan jalan kereta api Aktiviti : i) penerangan daripada guru ii) guru menyoal murid secara lisan BBM : Papan tulis dan buku teks Refleksi :

Tarikh : 1.10.2012

Geografi 3N 11.05 12.15

Tajuk : Latih Tubi Pecutan Terakhir PMR Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat :i) menjawab soalan-soalan objektif berkaitan tema bentuk muka bumi Aktiviti : i) murid membuat latihan ii) guru membincangkan jawapan kepada murid BBM : Buku Kerja Infodidik dan papan tulis Refleksi :

Bahasa Melayu

Peralihan T 12.15 12.50

Tajuk : Kenali Warisan Budaya Kita Sintaksis : Ayat Nafi Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat :i) membina ayat nafi dengan betul. Aktiviti : i) guru memberikan penerangan tentang ayat nafi. ii) murid membaca petikan dialog yang mengandungi ayat nafi. iii) murid membina lima ayat nafi. BBM : Buku teks dan papan tulis. FU : 8.1 Aras 1 (i) FS : 5.1 Aras 1 (i) Refleksi :