You are on page 1of 2

CC CH BO CO Mn: K hoch Doanh nghip

Lp hc: Th 5, C101, tit 7-9. S s: 99 Ging vin ph trch: Chu Th Kim Loan STT Ch 1 - Khi qut v chin lc kinh doanh (CLKD) v hoch nh CLKD Khi nim v phn loi CLKD Qu trnh hoch nh CLKD Cc yu cu khi hoch nh CLKD - Su tm bn CLKD ca 1 doanh nghip v tm tt ni dung ca n 2 - Ni dung ca hai thnh t u trong qu trnh hoch nh CLKD Xc nh nhim v CL v mc tiu ca DN Phn tch mi trng kinh doanh - Su tm bn CLKD ca 1 doanh nghip, tm hiu nhim v CL v mc tiu ca DN 3 - Xy dng v chn la CLKD - Su tm 1 v d v cch thc xy dng/chn la CLKD ca mt doanh nghip 4 - Khi qut v KH marketing (khi nim, tin trnh, nhng ni dung c bn ca KH marketing) - Su tm bn k hoch marketing ca 1 DN 5 - Cc phng php d bo bn hng (cn ly v d minh ha) - Thu thp bn k hoch bn hng ca mt doanh nghip 6 - Khi qut v k hoch sn xut sn phm (v tr, ni dung v cn c xy dng) - Phng php xc nh NLSX ca mt n vi my mc thit b, v ca b phn (cng on) 7 - Phng php xc nh NLSX ca mt phn xng, doanh nghip - Cn i NLSX minh ha bng gii bi tp trang 73 (bi ging KH DN) 8 - K hoch khoa hc cng ngh (ni dung, ch tiu nh gi) - Su tm bn KH khoa hc cng ngh ca 1 DN Nhm (s TT) 1 (t th t 1 n-4 theo danh sch lp) bn 1

2 (5-8)

3 (9-12) 4 (13-16) 5 (17-20), v 15 (59-62) 6 (21-24) v 16 (63-66) 7 (25-28); 17 (67-70) 8 (29-32) v 18 (71-74)

9 10 11 12

- D bo nhu cu v nhn s trong doanh nghip (cc yu t

13 14

nh hng, phng php d bo, lp KH) - Su tm bn k hoch v nhn s ca mt doanh nghip - K hoch s dng thi gian lao ng ca cng nhn (gii bi tp 1, trang 94) - K hoch s lng lao ng - Xc nh n gi tin lng - Gii bi tp 2 trang 94 - Khi nim vt t - Phng php nh mc tiu hao vt t; xc nh lng vt t cn dng, cn mua nm k hoch - Phng php xc nh d tr vt t - Phn tch chi ph d tr - M hnh EOQ v POQ, gii bi tp 1 v 2 - S Gant - Mng PERT, gii bi tp trang 134

9 (33-36), v 19 (75-78) 10 (37-40); 20 (79-82) 11 (41-44); 21 (83-87) 12 (45-48); 22 (8892) 13 (49-52); 23 (5758, 98-99) 14 (53-56)

Yu cu: Cc nhm chun b bo co theo ch c phn cng theo th t nh bng trn (cc sn phm nn c son thnh tp ti liu, ng thnh cun v np cho gio vin ph trch lp), c th b sung thm ni dung m bo tnh logic. Bn cnh , nhng ch m nhm khng trnh by, cc thnh vin c yu cu c trc cc ni dung m nhm khc s trnh by c th hiu bi ngay trn lp. Cc thng tin thu thp t ngun khc (ngoi cun Bi ging K hoch Doanh nghip, NXB Lao ng X hi, 2011) cn ghi r ngun trch dn.