You are on page 1of 2

BI TP THNG TIN QUANG 1

CHNG 1 TNG QUAN V K THUT THNG TIN QUANG 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. Trnh by cu trc tng qut ca mt h thng thng tin quang. M t chc nng cc thnh phn trn h thng thng tin quang. Nu cc u im ca si quang. Nu cc nhc im ca si quang. Trnh by cc ng dng ca thng tin bng si quang. Tnh nng lng ca mt photon bc sng 1300 nm v 1550 nm C bao nhiu photon trong mt giy t mt laser pht ra 1300 nm nu cng sut ca n l 1 mW? Lp li bi 1.7 nu bc sng pht ra ca laser l 1550 nm. Tnh tn s sng mang ca h thng thng tin quang hot ng bc sng 0.85, 1.3, v 1.55 m. Xt mt xung c pht ra hai bc sng ring bit. Xung c bc sng di hn hay bc sng ngn hn s n b thu u tin (trong si silica)? Mt ngun quang pht ra hai bc sng (1 v 2) c iu ch cng tn s fm. Cng sut 1 l P1 = P01 + P11cos( mt + 1). Cng sut bc sng 2 l P2 = P02 + P22cos( mt + 2). (a) Tm biu thc cng sut tng cng. (b) By gi gi s fm = 1 KHz. b thu P01 = P02 = 2 W, P11 = P22 = 1 W. V P1, P2, v cng sut tng cng (theo thi gian) nu (1) 2 - 1 = 0; (2) 2 - 1 = 1.57 r; (3) 2 - 1 = 3.14 r. (b) V gi tr nh nh ca cng sut ac theo 2 - 1. Hy la chn phng n tr li ng nht. 1.12. Cu trc c bn ca mt h thng thng tin quang bao gm: a. My pht, my thu v mi trng truyn dn. b. My pht quang, my thu quang v cp ng trc. c. My pht quang, my thu quang v cp si quang. d. C a, b, c u ng. Tn hiu truyn trong si quang l di dng a. Dng in. c. nh sng. 1.14. Linh kin tch sng quang c nhim v:
1

1.13.

b. in p. d. C a, b, c u ng.

1.15.

a. Khuch i nh sng. b. Bin i tn hiu quang thnh tn hiu in. c. Bin i tn hiu in thnh tn hiu quang. d. Sa dng tn hiu quang. Ngun quang c nhim v: a. Bin i tn hiu in sang tn hiu quang. b. Bin i tn hiu quang sang tn hiu in. c. Khuch i nh sng. d. Sa dng tn hiu quang. Mt tuyn truyn dn quang cn s dng t nht my si quang? a. 1 si quang. c. 2 si quang. b. 4 si quang. d. 8 si quang. b. Suy hao thp d. D b nhiu

1.16.

1.17.

Si quang c u im g ? a. D gy c. Bng thng hp

1.18.

B E/O c chc nng g? a. Chuyn i tn hiu in thnh nh sng. b. Chuyn i nh sng thnh tn hiu in. c. Khuch i nh sng. d. Chia tn hiu nh sng.

1.19.

B O/E c chc nng g? a. Chuyn i tn hiu in thnh nh sng. b. Chuyn i nh sng thnh tn hiu in. c. Khuch i nh sng. d. Chia tn hiu nh sng.